Christen Nielsen Meilby og hans efterkommere

Christen Nielsen Meilby

Fæstegårdmanden Niels Christensen, som er stamfaderen til Mejlby-/Meilby-familien, bliver i Mejlby i Brorstrup sogn far for første gang den 26. november 1810. Niels Christensen og Mette Marie Byrgesen får da sønnen, som døbes Christen Nielsen [Meilby] efter farfaren Christen Sørensen hjemme på Gammelgaard i Simested by. Præsten Johannes Struch har ikke indskrevet faddere til Christen, og umiddelbart er årsagen nok, at disse første sider i kirkebogen nok er konstrueret efterfølgende – måske efter branden på Smorup kirkegård, da den brændte i 1846.

Da Christen Nielsen Meilby er født så sent på året i 1810, indskrives han første gang på hovedlægdsrullen over lægd 78, Brorstrup sogn, i 1811 med følgende data, hvor hans far også indskrives for første gang i Brorstrup sogn:
92 73: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Meilbye, opholder sig hjemme, fød 26 Novbr 1810

Christen Nielsen Meilby mister sin farfar, Christen Sørensen på Gammelgaard i Simested, idet denne dør den 6. juni 1814 og begraves fra Simested kirke den 15. juni 1814. Præsten skriver, at hans farfar blev 69 år gammel. Alt i alt har Christen Nielsen Meilby ikke kendt sine bedsteforældre på sin fædrene side.

Ålborg Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle næste gang i 1814, hvor vi finder følgende om Niels Christensens søn, Christen Nielsen Meilby:
73 55: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlbye, 3 år, opholder sig hjemme

Da Christen Nielsen Meilby er 6 år gammel, findes han indskrevet på lægdsrullen for Aalborg amt under Brorstrup sogn, lægd 78, hvilken er skrevet mellem marts og september 1817. Der er Christens nyfødte lillebror, Peder, i øvrigt også indskrevet. Om Christen Nielsen Meilby, som har nummer 55 på listen, skrives der:
55 48: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Meilbye, 6 år, opholder sig hjemme.
Drengens far er i øvrigt også stadigvæk på lægdsrullen, selv om Niels Christensen nu er 38 år gammel.


Da der laves en ny hovedlægdsrulle for Brorstrup sogn den 1. maj 1823, er der følgende om Christen Nielsen Meilby:
41 34: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlby, 12 år, opholder sig hjemme

Den 13-årige Christen Nielsen Meilby mister sin mormor, Ane Cathrine Andersdatter, der dør den 29. februar 1824 og begraves på Brorstrup kirkegård den 7. marts 1824. Hun skulle være blevet 80 år gammel ifølge præsten. Der laves et skifte efter Ane Cathrine, som viser, at hun var mor til hans mor, Mette Marie Pedersdatter.

Allerede som 15-årig i 1825 er Christen Nielsen Meilby blevet sendt ud og tjene, idet han er på afgangslisten dette år som tjenestedreng sendt ud fra Mejlby, men han kommer hjem til Mejlby igen før sin konfirmation.

I 1826 er Christen Nielsen Meilby nemlig vendt hjem til Mejlby i Brorstrup sogn for at blive konfirmeret. Christen Nielsen Meilby bliver konfirmeret i 1826 i Brorstrup kirke, hvor præsten skriver, at han er mådelig mht. kundskaber men god mht. opførsel.

Ved skrivningen af hovedlægdsrullen den 1. maj 1826 skrives der følgende om Christen Nielsen Meilby:
34 26: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlby, 15 år, hjemme

Christen Nielsen Meilby indsættes nok engang på den nye hovedlægdsrulle, der skrives for Brorstrup sogn den 1. maj 1829:
26 24: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlby, 18 år, 62½ tomme høj [1,63 m], 63 tommer høj [1,65 m] i 1832

Christen Nielsen Meilbys mor, Mette Marie Pedersdatter Byrgesen, dør den 13. maj 1831 i Mejlby i Brorstrup sogn, hvor han således kun er 20 år gammel. Hans morfar, Peder Byrgesen, lever stadigvæk.

Den 1. maj 1832 skrives der en ny hovedlægdsrulle for Brorstrup sogn, og denne gang finder man følgende om Christen Nielsen Mejlby:
24 21: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlby, 21 år, 63¼ tomme høj [1,63 m], hjemme, Soldat 3/7 1833, 3 JR [vel 3. Jydske Regiment]

Da lægdsrullen skrives for Brorstrup sogn den 1. maj 1835, skrives der følgende om Christen Nielsen Meilby:
21 17: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 24 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], 1833 soldat 3Jr fra 3 juli 1833.

Som 25-årig den 31. oktober 1836 forlader Christen Nielsen Meilby igen Mejlby, da han drager til Volstrup i Store Rørbæk sogn. Præsten skriver, at Christen Nielsen er en gårdmandssøn fra Mejlby. Christen er dog næppe alene på turen ned til Volstrup denne dag i 1836, idet den 15-årige Christen Andersen Tydsk fra Mejlby drager samme vej denne dag. De 2 gutter indskrives da også på tilgangslisten i Rørbæk lige over hinanden. Christen Nielsen skal arbejde som tjenestekarl, mens Christen Tydsk skal arbejde som tjenestedreng. Christen Tydsk bliver senere kendt som en af krigsheltene i krigen 1848-1850, da han såres under slaget i Låsbygade i Kolding den 23. april 1849 og senere dør af sine kvæstelser. Samtidigt er lillebroren, Peder Nielsen Meilby, på fasterens slægtsgård i Kongens Thisted, som Christen selv senere overtager.


Hjemme på gården i Mejlby har Christen Nielsen Meilbys storesøster, Kirsten Nielsdatter, taget sig af hans to yngste brødre, Niels og Søren, efter morens død, men Kirsten Nielsdatter dør den 29. december 1836, hvor hun kun er 24 år gammel. Man må formode, at han har været hjemme til begravelsen den 8. januar 1837. 

Christen Nielsen Meilbys morfar, Peder Byrgesen, dør den 14. september 1837 hjemme i Mejlby i Brorstrup sogn, hvor præsten angiver, at han er 84 år gammel.

Da lægdsrullen skrives for Brorstrup sogn i 1838, skrives der følgende om Christen Nielsen Meilby, som herefter flytter lægdsrulle:
17: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlby, 27 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], Opholder sig R41, 1833 soldat 3Jr fra 3 juli 1833.
Følgende er derefter tilføjet:
101q55 – dvs. lægd 101 som nummer q55


Hovedlægdsrullen for Aalborg amt opdateres i 1841, hvor Christen Nielsen Meilby nu er flyttet til og hører under Rørbæk sogn [lægd 101] med følgende data:
q55 48: Far: Niels Kristensen, søn, Kristen Nielsen, født i Mejlby, 30 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], Opholder sig i Volstrup R41/6M, f-l 78-134 1833 soldat 3Jr fra 3 juli 1833 S 1842, 3 gick 403

Christen Nielsen [Meilby] bliver gift i Rørbæk kirke den 16. juni 1843 med Ane Marie Jakobsdatter fra Nørager Mark. Præsten skriver, at Christen er 32 år gammel og ”søn af forrige Gårdmand Niels Christensen Meilbye” (Det betyder, at Niels ikke længere har gården i 1843 i Mejlby, idet den allerede er ude af familiens hænder ved folketællingen i 1840 ). Desuden skriver præsten, at Christen er vaccineret i Ravnkilde den 29. december 1814. Hustruen er født den 16. juli 1810, angiver præsten ved ankomsten til Kongens Tisted, som samtidigt siger, at Christen Nielsen Meilby er født i 1811.

Christen Nielsen Meilby og Ane Marie Jakobsdatter flytter fra Durup sogn til Kongens Tisted den 23. september 1843, hvor de er på tilgangslisten som ankomne fra Volstrup i Rørbæk sogn. Det har så taget dem 3 dage at komme fra Rørbæk og til Kongens Tisted, idet de på afgangslisten er angivet med datoen den 20. september 1843 og fratrædende tjenestekarl og tjenestepige fra Volstrup.

Da hovedlægsrullen for Aalborg amt opdateres i november 1843, flyttes Christen Nielsen Meilby fra Rørbæk sogn til Kongens Tisted sogn med følgende:
48 41: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 33 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], Opholder sig i Volstrup, 1833 soldat 3Jr, 1842 s: i ildyst :-, gaardmand i 108 [Kongens Tisted] Lægd har taget f.s. Sess 1845
Hans navn er udstreget, og flytningen til Kongens Tisted er tilføjet med dataene:
108u78 

Ane Marie Jakobsdatter og Christen Nielsen Meilby findes da også ved folketællingen den 1. februar 1845 i Kongens Tisted med deres datter. Christen Nielsen Meilby overtager nok den gård, som hans faster, Mette Christensdatter, havde. Der er følgende om familien ved folketællingen på en gård i Kongens Tisted by:
Christen Nielsen                    34 år    Gift     Gaardmand    Brorstrup
Ane Marie Jacobsdatter          35 år    Gift     Hans kone     Durup
Mette Marie Christensdatter      2 år    Ugift    Deres barn    Durup

Den 21. september 1845 er Christen Nielsen Meilby fadder i Kongens Tisted kirke til en pige, som bliver fremstillet med navnet Kjerstine Nielsdatter Bjørn, efter at hun er hjemmedøbt den 12. juni 1845. Hun er en datter af Niels Nielsen Bjørn og hustru Kjersten Nielsdatter af Kongens Tisted. Gudmor til pigen er hustruen til gårdmand Niels Jacobsen af Kongens Tisted sammen med pigen Ane Nielsdatter af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Andre faddere er gårdmand Niels Biørn af Nørager samt ungkarl Jens Sørensen af Kongens Tisted.

Christen Nielsen Meilby og Ane Marie Jakobsdatter får datteren Kjersten Christensdatter den 1. april 1846 i Kongens Tisted. Christens faster, Mette Christensdatter, står gudmor. Hendes mand, Anders Henrichsen, er død 66 år gammel den 16. september 1843.

Christen Nielsen Meilby slettes endeligt fra lægsrullesystemet i 1846, mens han er bosiddende i Kongens Tisted i lægd 108. Der er da følgende data om ham:
78 56: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 36 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], Opholder sig i [Kongens] Thisted, 1833 soldat 3de J regt, 1842 s: i forsk: gmd:
Afstod Sess. 1850

Ved folketællingen den 1. februar 1850 bor Christen Nielsen Meilbys gamle far, gårdmand Niels Christensen, hos dem i Kongens Tisted, og der er således på dette tidspunkt ingen fra Mejlby-familien, der er tilbage i Mejlby.

Christen Nielsen                  40 år    Gift              Gaardmand    Brorstrup
Ane Marie Jacobsdatter        40 år    Gift              Hans kone     Durup
Mette Marie Christensdatter    7 år    Ugift            Deres børn     Durup
Kirsten Christensdatter           5 år    Ugift            Deres børn     Kongens Tisted
Mette Kirstine Christensdatter  2 år    Ugift            Deres børn     Kongens Tisted
Anders Christensen                1 år    Ugift            Deres børn    Kongens Tisted
Niels Christensen                  76 år    Enkemand    Husfars far    Simested, Viborg
amt

Ved folketællingen den 1. februar 1855 bor Christen Nielsen Meilby stadig på gården i Kongens Tisted med hustruen og 4 børn samt hans gamle faster Mette Christensdatter på 80 år.

Ved folketællingen den 1. februar 1860 er situationen uændret for familien Nielsen Meilby, men Kjersten er flyttet væk, og gamle faster Mette Christensdatter er nu 84 år gammel.

Christen Nielsen Meilby dør den 29. september 1867. Han bliver altså kun 56 år gammel.

Dåbsindgangen fra 1810 for Christen Nielsen Meilby

B1 - Mette Marie Christensdatter

Christen Nielsen Meilby og Ane Marie Jakobsdatter får deres første barn i Durup den 13. oktober 1843. Pigebarnet døbes Mette Marie Christensdatter og opkaldes således efter farmoren Mette Marie Pedersdatter Byrgesen i Mejlby. Ved Mette Maries dåb i Durup kirke den 26. december 1843, kaldes faren Christen Nielsen Meilby af [Kongens] Thisted, mens hustruen er hos hendes stedfar, Frederich Pedersen i Nørager. Gudmor til den lille pige er snedker Jens Rodsteds hustru af Haverslev, mens Niels Christensens datter, Anne [Nielsdatter] af Bonderup er del-gudmor. Fadderne er snedker Jens Rodsted, gaardmand Niels Pedersen af Nørager, Niels Christensen af Bonderup samt Christen Jacobsen af Volstrup [i Rørbæk sogn].
 

Mette Marie Christensdatter vaccineres den 4. juni 1846, hvilket angives ved hendes forlovelse.

Mette Marie Christensdatter konfirmeres i Kongens Tisted kirke i 1858. Mette Marie får karakteren Meget god for både kundskaber og opførelse.

Christen Nielsen Meilbys ældste datter Mette Marie Christensdatter bliver gift med Niels Hansen den 25. april 1868 i Kongens Tisted kirke. Præsten skriver, at hun er datter af Christen Meilbys enke i Kongens Tisted. Om ægtemanden, Christen Hansen, skriver præsten, at han var tjenestekarl hos Christen Meilbys enke. Forlovere for parret er Laurs Jensen og Niels Andersen. Niels Hansen, der selv er født i Kongens Tisted, bruger også tilnavnet Meilby efter svigerfarens død, og slægtsnavnet går således videre i slægten gennem kvindeleddet.

Den 30. december 1868 bliver Mette Marie Christensdatter og Niels Hansen forældre til sønnen, der døbes Christen Hansen og således opkaldes efter sin morfar, Christen Nielsen Meilby. Forældrene beskrives som gårdmand Niels Hansen og Mette Marie Christensdatter, 25 år gammel. Gudmødre er Laust Jensens kone af Holmen og Laust Jensens kone af Bonderup. Faddere er gårdmand og sognefoged Niels Andersen af Kongens Tisted samt karlene Niels Christian Hansen og Jakob Hansen af Stensbjerggaard.

Den 26. december 1870 får Mette Marie Christensdatter og ægtemanden datteren, som døbes Marie Frederikke Hansen. Gudmor er Lars Jensens kone af Bonderup sammen med gårdmand Niels Andersens kone. Faddere er Niels Christian Hansen af Kongens Tisted, Jakob Hansen af Bonderup samt gårdmand Laust Jensen af Holmen i Durup sogn.

Den 16. december 1872 bliver Mette Marie Christensdatter nok engang mor og denne gang til sønnen, der døbes efter sin farfar og således Hans Hansen. Gudmor er Lars Jensens kone af Vevelholm i Durup sogn sammen med Jakob Hansens kone af Stensbjerggaard. Faddere er Niels Andersen og Niels Christian Hansen af Kongens Tisted sammen med ungkarl Christian Hansen af Stensbjerggaard.

Den 19. oktober 1874 bliver Niels Hansen og Mette Marie Christensdatter forældre til sønnen, der døbes Anders Hansen. Gårdmand Jakob Hansens kone af gården [Stensbjerggaard] er gudmor. Faddere er gårdmand Anders Gundesen af Bonderup, gårdmand Niels Andersen, Christen Smed og gårdmand Niels Christian Hansens kone af Kongens Tisted.

Niels Hansen og Mette Marie Christensdatter får deres næste datter den 29. januar 1877. Den lille pige opkaldes efter sin mormor, Ane Marie Jakobsdatter, og får således navnet Ane Marie Hansen. Gudmor er gårdmand Anders Andersens kone af Kongens Tisted. Faddere er gårdmand Niels Christian Hansen af Kongens Tisted, gårdmændene Jakob Hansen og Anders Gundersen af Bonderup samt pigen Ane Johanne Andersen af Kongens Tisted.

Niels Hansen er nu blevet sognefoged og angives som sådan, da han og hustruen, Mette Marie Christensen, får døbt deres næste datter for Maren Hansen. Hun er født den 4. januar 1879. Gudmor er gårdmand Laust Jensens kone af Vevelholm [i Durup sogn]. Faddere er gårdmændene Anders Andersen og Niels Christian Hansen af Kongens Tisted, gårdmand Anders Christensen i Bonderup samt Jakob Hansens hustru i Bonderup.

Niels Hansen                   35 år    Gift    Husfader, Gaardejer        Kongens Tisted
Mette Marie Christensen    36 år    Gift    Hans kone                     Kongens Tisted
Christen Hansen              11 år    Ugift   Deres Barn                    Kongens Tisted
Marie Frederikke Hansen     9 år    Ugift   Deres Barn                    Kongens Tisted
Hans Hansen                   7 år    Ugift    Deres Barn                   Kongens Tisted
Anders Hansen                 5 år    Ugift    Deres Barn                   Kongens Tisted
Ane Marie Hansen             3 år    Ugift    Deres Barn                   Kongens Tisted
Maren Hansen                  1 år    Ugift    Deres Barn                   Kongens Tisted
Ane Marie Jakobsen         69 år    Enke    Husfaderens svigermor    Durup

Mette Marie Christensdatter og Niels Hansen har seks børn ved folketællingen i 1880, bl.a. Christen Hansen, som fødes den 30. december 1868 i Kongens Tisted:

Ved folketællingen i 1890 har Mette Marie Christensdatter og Niels Hansen 7 børn. Mette Marie og Niels bor stadigvæk i Kongens Tisted på matrikel 15b med 4 af deres børn ved folketællingen i 1901.

Den ældste søn, Christen Hansen, bliver gift med Maren Bjørn i 1901, og den 16. november 1902 bliver han far for første gang. Han får sønnen Niels Marius Hansen i Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn. Denne søn overtager gården efter sin far. Christen Hansen får yderligere 4 børn, der er født mellem 1904 og 1916 på den gård i Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, som de har. I 2012 er der mindst 6 børnebørn, 4 oldebørn og 10 tip-oldebørn til Christen og Maren.

Ved folketællingen i 1906 bor Mette Marie Christensdatter og Niels Hansen stadigvæk på gården på matrikel 15b.

I 1911 bor Mette Marie og Niels nu kun med et barn samt et plejebarn på gården.

I 1916 er matrikel 15b overtaget af Hans Hansen, hans kone af Trads-slægten, samt deres 8 børn. Hans Hansen er den næstældste søn af Mette Marie og Niels. Hans Hansen, født 1872, bor stadigvæk på gården i Kongens Tisted ved folketællingen i 1921. Der er nu 7 børn på gården foruden hustruen.

Mellem 1921 og 1925 deles gården i Kongens Tisted over i 2 gårde. Den inde i byen beholder markerne der omkring og hedder nu 15b. De nordlige marker ved Borremose-fæstningen bliver en selvstændig gård, som får navnet Nørrevang. Denne matrikel får derefter nummeret 15c. Hans Hansen flytter med familien til den nye gård Nørrevang.

Gården i Kongens Tisted på 15b overtages af lillesøsteren Larsine Kirstine Hansen og hendes mand Anders Kristian Jensen. Larsine Kirstine er den yngste af Mette Maries og Niels’ børn, og hun er født 1888 i Kongens Tisted. Larsine Kirstine og Anders Kristian får 5 børn. Efterkommere til Larsine Kirstine og Anders Kristians ældste søn har stadigvæk gården i Kongens Tisted, men markerne er solgt fra, og der er kun bygningerne tilbage af gården.

Nørrevang ligger på matriklen, der nu hedder 15c ved folketællingen i 1925, men Hans Hansen, hustruen og 5 børn bor stadigvæk på gården.

Ved folketællingen i 1930 bor Hans Hansen-familien nu med 3 børn på gården på matrikel 15c, Marie, Niels og Jakob Hansen.

Den ældste søn, Christen Hansen, dør den 21. juni 1947 i Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn.

Dette er i den nordligste del af Kongens Thisteds marker på grænsen til Store Binderup med adressen Rodhøjvej 9. Dette er tæt på rundkørslen Viborgvej/Løgstørvej og ganske tæt på Borremose-fæstningen på Aggersundvej - den allertidligste barndom i Danmark. Et ikke særlig kendt fortidsminde i Danmark, men et sted, som alle burde besøge, og hvor man kan stå og gruble over, hvor vi alle sammen kommer fra.

Gården på matrikel 15b er altså stadigvæk i 2012 i eje ”i familien” af en direkte efterkommer til Christen Nielsen Meilby. Da gården jo nok var Christens fasters, og før hende, hendes morbrors (folketællingen 1787), har denne gård altså været i slægtens eje i mindst 225 år. Det kan være meget længere, idet det er sandsynligt, at morbroren overtog gården fra sin far. Måske blev morbroren, Christen Nielsen, gift i Simested kirke med Sophie Nielsdatter fra Skærshale i Simested sogn senere i 1787?

Christen Hansen Meilbys gravsten

B2: Kjersten Christensdatter

Christen Nielsen Meilby og Ane Marie får endnu en datter den 1. april 1846, der døbes Kjersten Christensdatter i Kongens Tisted kirke den 25. maj 1846, hvor hun muligvis opkaldes efter sin faster, der er død knap 10 år tidligere. Præsten skriver, at forældrene er Christen Nielsen Mejlby (sjovt nok med ”j”) og hustru Ane Marie Jakobsdatter. Gudmor til Kjersten er afdøde Anders Henrichsens kone [dvs. fasteren til Christen, Mette Christensdatter]. Fadderne er ”mandens søsters stedfar, gaardmand Niels Jacobsen” [manden må hentyde til Anders Henrichsen, da det ikke gælder Christen Nielsen Meilby], Gunder Andersen, Anders Christensen, Niels Bjørn, Jacob Christensen, Ungk. Christen Nielsen m. f., alle fra Thisted sogn.
[Niels Bjørn får selv en datter i juni 1846, hvor Christen Nielsen Meilby siger tak og står fadder for Niels Bjørns datter]

Kjersten Christensdatter konfirmeres i 1859 i Kongen Tisted kirke.

Borremose-fæstningen er Danmarks vugge. Der er ingenting og alt. Hold på parkeringspladsen nederst til venstre i billedet, gå hen over sumpen, og oplev dette stykke historie - der er autentisk om noget.

B3: Maren Christensdatter

Igen i april 1847 får Christen Nielsen Meilby og Ane Marie en datter i Kongens Tisted, der døbes Maren Christensdatter den 9. april 1847 i hjemmet, men hun dør i en tidlig alder. Faren kaldes nu kun gårdmand Christen Nielsen.

Gudmor til lille Maren er snedker Jens Boested kone og Morten Østergaards datter. Faddere til hende er Jens Boested, Frederik Nejmand, Anders Christensen, Niels Bjørn og Niels Poulsen.

B4: Mette Kirstine Christensdatter

Den 4. august 1848 får Christen Nielsen Meilby en datter, der døbes Mette Kirstine Christensdatter. Da hun er døbt i Kongens Tisted kirke den 16. september 1848, skriver præsten, at forældrene er gaardmand Christen Nielsen Meilby og hustru Ane Marie Jacobsdatter i Kongens Tisted. Gudmor er Niels Poulsens datter i Bonderup og Morten Østergaards datter Maren. Faddere er Frederik Nejmand i Nørager samt gårdmændede Niels Jacobsen og Niels Bjørn i Kongens Tisted. 

Mette Kirstine Christensdatter konfirmeres i 1862 i Kongens Tisted kirke.

Mette Kirstine Christensdatter bliver gift den 27. september 1873 med Peder Qvortrup Jensen i Kongens Tisted kirke. Faren Christen Nielsen Meilby er da død. Forloverne til brylluppet er Niels Andersen og Niels Hansen. Om hendes ægtemand skriver præsten i Kongens Tisted: Ungkarl, Musikanter og Murer Peder Qvortrup Jensen, søn af husmand Jens Sørensen i Sønder Onsild, opholder sig for tiden i Kongens Tisted. 

B5: Anders Christensen

Den 28. september 1849 får Christen Nielsen Meilby og Ane Marie deres første søn, der døbes Anders Christensen, så han opkaldes mærkværdigvis hverken efter sin farfar eller morfar men derimod efter Christen Meilbys fasters mand.

Da Anders er døbt i Kongens Tisted kirke den 21. oktober 1849, skriver præsten, at forældrene er Christen Nielsen Meilby og hustru. Gudmor til Anders er Anders Henriksens enke [hvilket vil sige Christen Meilbys faster, Mette Christensdatter] samt Niels Bjørns kone. Faddere er Anders Jensen og gårdmanden Anders Christensen af Kongens Tisted samt gårdmand Niels Poulsen af Bonderup.

Anders Christensen dør 17 år gammel i Kongens Tisted i 1866.

Niels Ole Rask 12.12.2016 16:57

Fin artikkel. Min morfar Niels Andersen ejede Rodhøjgård i Kgs Tisted matr nr 15a 1924-1971, min oldefar Anders Andersen købte den af Niels Bjørns enke 1891.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...