Peder Byrgesen (1753 - 1837)

3 af 32 - Peder Byrgesen

bliver født omkring 1752 til 1755 og sandsynligvis i Skårup i Ravnkilde sogn. Vi ved fra folketællingen i 1787, at hans mor hedder Mette Laursdatter, som var 37 år, da hun fik ham, og som er død før 1801, men navnet på faren kendes ikke. Moren dør altså mellem 1787 og 1801, hvor hun ikke er med ved folketællingen over Mejlby. Da Peder Byrgesens næstældste søn døbes Jens og ikke Byrge, kunne det tænkes, at drengen er opkaldt efter Peders far, og at Peder derfor på rigtigt himmerlandsk i virkeligheden hedder Peder Jensen Byrgesen. Idet Peder Byrgesen optræder på lægdsrullen fra Nørlund gods i 1778 sammen med Hans Byrgesen, Niels Byrgesen og Laurs Byrgesen. Laurs Byrgesen er født i 1748 ifølge lægdsrullen fra 1774. Disse tre mænd med patronymet Byrgesen kunde altså aldersmæssigt være større brødre til ham, foruden at Laurs kunne være opkaldt efter sin morfar, kunne man formode, at disse 3 mænd er brødre til Peder, og de to af dem er med sikkerhed født i Skårup i Ravnkilde sogn.

Peder Byrgesen bliver konfirmeret omkring 1771, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen, da kirkebogen fra Ravnkilde mangler fra perioden.

Nørlund Gods sammen med flere andre godser laver en lægdsrulle i 1778, hvor vi finder Peder Byrgensen. afsnittet over Skårup i Ravnkilde sogn findes denne indgang, hvor Peder således opholder sig i Fyrkilde hos degnen:
Peder Byrgesen        26 år        opholder sig hos degnen i Fyrkilde
I 1787 er Hans Byrgesen en tjenestekarl i Ravnkilde, og det er han stadigvæk i 1801 som 59-årig og ugift. Hans Byrgesen er født i Skårup i Ravnkilde sogn, hvilket angives i lægdsrullen for 1774, hvor det også angives, at han har været landsoldat i 7 år. Niels Byrgesen er i 1782 en tjenestekarl hos Christen Smed af Brorstrup.
I 1787 er han en 41-årige ugift tjenestekarl i Lille Binderup, hvor der kun bor to søstre på stedet. Niels Byrgesen er væk fra amtet i 1801. Laurs eller Lars Byrgesen er ikke inkluderet i nogen af folketællingerne, men i lægdsrullen fra 1774 er det angivet, at han er født i Skårup i Ravnkilde sogn, samt at han har været rytter i 4 år og opholder sig hos Niels Sørensen Smed af Mejlby.

Peder Byrgesen bliver gift med den noget ældre Anne Catharine Andersdatter på et eller andet tidspunkt før 1782 og højst sandsynligt i Brorstrup eller Ravnkilde kirke, hvorfra der ikke findes oplysninger fra perioden.

Peder Byrgesen flytter til Mejlby i Brostrup sogn i april 1782, idet han har en oprettelsesindgang fra Nørlund Gods, der er dateret den 26. marts 1782, og hvilken er færdiggjort den 30. april 1782. Der er angivet i registeret, at han enten er født i Skårup i Ravnkilde sogn eller i hvert fald boede der, da han fik fæstebrevet. Dette er her angivet  i kortform:
Den 26. marts 1782: Landsoldat Peder Børgesen af Skårup i Ravnkilde sogn fæster den gård i Mejlby i Brorstrup sogn, som Christen Fædder sidst havde i fæste, og hvilken også hedder Christen Gundesen. Samtidigt udløses Peder Børgesen fra soldatertjeneste i landmilitsen. På gården er der 2 heste og 1 føl, 1 ko og 1 kvie på 3 år samt 3 får. Den dertil gården hørende såsæd er rug, havre og byg. Peder Børgesen har desuden købt yderligere en ko af Christen Bendixen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn. Uægte underskrift fra Peder Børgesen.

I 1782 finder man lidt oplysninger om Peder Byrgesens fæste af husmandsstedet i Mejlby
i Brorstrup sogn:
Meilby     Peder Børgesen   4 2    har fæstebrev, revers og kvitteringsborg

I Jordebogen under Nørlund Gods er der en liste uden dato og år, hvor der skrives, hvad Peder Byrgesen af Mejlby skal betale til godset årligt for sit fæste. Skriveren angiver følgende:
Meilby
Peder Børgesen     Ager og eng: 4 skæpper og 1 fjeding [husmand]    Penge i S.V: 1 Rigsdaler 3 skilling    Afgift til godset: 1 skæppe rug og 2½ fjeding

Peder Byrgesen bliver far til en datter, der bliver døbt Anne Cathrine Pedersdatter, men hun dør, før hun bliver voksen. Der er et skifte efter pigen et eller andet sted under Nørlund Gods.

Peder Byrgesen bliver far til en søn, der bliver døbt Anders Pedersen Byrgesen, og som således bliver opkaldt efter sin morfar. Anders Byrgesen bliver nok født omkring 1783 i Mejlby i Brorstrup sogn. Denne Anders Pedersen Byrgesen dør dog nok som spæd, da den næste Anders Byrgesen burde være født omkring 1788.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 har familien Peder Byrgesen i Mejlby følgende data under deres lille gård:
Peder Byrges søn              32    Mand             begge i 1. ægteskab             Gaardmand
Catharina Andersdatter       34    Hans kone
Anders Peders søn              4    Deres søn
Mette Laursdatter             69    Hans moder     Enke efter 1. ægteskab

Peder Byrgesen bliver nok i slægtstræet far til Mette Marie Pedersdatter, der vel så bliver født i anden halvdel af 1787 eller 1788, og hun er måske en tvilling til Anders Pedersen Byrgesen?

Da der laves hovedlægdsrulle over Brorstrup sogn i 1790, findes der følgende om Peder Byrgesens søn:
29: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 3 år, hjemme

Da der laves hovedlægdsrulle over Brorstrup sogn i 1793, findes der følgende om Peder Byrgesens søn, som, hvis det er den samme som født i 1783, burde være 10 år gammel:
29: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 4 år, hjemme

Hovedlægdsrullen over Brorstrup sogn i Aalborg Amt opdateres næste gang i 1795, hvor der er følgende om Peder Byrgesens søn:
19 15: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 7 år, opholder sig hjemme

Peder Byrgesen bliver yderligere far til sønnen Jens Pedersen Byrgesen, der bliver født ca. 1795 i Mejlby i Brorstrup sogn, men der er ikke yderligere tegn på drengens eksistens, så han dør nok et sted mellem 1801 og 1810, idet han endnu lever ved folketællingen den 1. februar 1801.

Lægdsrullen fra Nørlund Gods over Skårup i Ravnkilde sogn, hvor der er 4x Byrgesen-mænd

Peder Byrgesen efter 1795

Igen i 1798 opdateres hovedlægdsrullen over Brorstrup sogn, og Anders Pedersen Byrgesen, som er søn af Peder Byrgesen, er repræsenteret med følgende:
15 13: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 10 år, opholder sig hjemme
Peder Byrgesen burde jo på dette tidspunkt også have sønnen Jens Pedersen med på lægdsrullen, men den eneste, som aldersmæssigt kan svare til dette, er Peder Jensens søn, Jens Pedersen, som er født i Brorstrup og er 4 år gammel i 1798.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 har familien Byrgesen følgende data under 4. beboelse:
Peder Børgesen             50    Huusbonde        1. ægteskab         Bonde og gaardbeboer
Trine Andersdatter         53    Hans kone
Jens Pedersen                 6    Hans søn
[Sønnen Jens Pedersen dør før, han bliver konfirmeret, idet han ikke konfirmeres i Brorstrup kirke 1814 eller derefter. Kirkebogen kan dog ikke give svaret på dette. Sønnen Anders er 13 år gammel ved folketællingen og flyttet hjemmefra, selv om han er angivet som hjemmeboende i lægdsrullen for året. Mette Marie Pedersdatter er også sendt ud og tjene.]

Da hovedlægdsrullen laves over lægd 78, Brorstrup sogn, i 1801, er Peder Byrgesens søn indskrevet med dette:
13 8: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 13 år, opholder sig hjemme, flyttet til 59B130 [Lægd 59 er Rold sogn]
Peder Byrgesens søn, Jens Pedersen, burde vel stadigvæk være optaget på lægdsrullen, men det er han ikke og er det altså aldrig.

Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen, er at finde i Rold sogn under lægd 59, da der laves tillægslægdsrulle i 1804, og han har angivet følgende:
Ny 130: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen, født i mejlby, 13 år, fra lægd 78-8, flyttet til 78B6-89 [altså tilbage til Brorstrup sogn]

Da hovedlægdsrullen laves over Brorstrup sogn i 1805, er Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen, derfor at finde i sognet igen:
89 57: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen, født i mejlby, 16 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig hjemme, fra lægd 59B130

Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen Byrgesen, er inde som soldat, da lægdsrullen bliver skrevet for Brorstrup sogn i 1808, dvs. lægd 78:
57 51: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen, født i mejlby, 19 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme 1809, Soldat 1810… 3 J.R.

Da lægd 78, som er Brorstrup sogn, skrives i hovedudgave for lægdsrullen i Ålborg Amt i 1811, er der følgende om Anders Byrgesen:
51 40: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i meilbye, 22 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i regimentet, 1810 soldat 3 J R [3. jyske regiment]

Anders Pedersen Byrgesen er endnu engang på hovedlægdsrullen over Ålborg Amt, da lægd 74 skrives over Brorstrup sogn i 1814:
40 28: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i meilbye, 25 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i regimentet, 1810 soldat 3 J R [3. jyske regiment], ? ? 1 May 1810, Ovf 1816 3 J R 4/4, 82c67 [Anders Byrgesen flyttes til Haverslev sogn]

Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen, er den Anders Pedersen Byrgesen, som bliver gift i Haverslev kirke den 17. december 1815, hvor så Peders svigersøn, Niels Christensen af Mejlby, er forlover for sin svoger. Anders bliver viet til Kirsten Laursdatter af Gl. Overvad i Haverslev sogn. Familien flytter til Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, hvor Anders Pedersen kaldes Anders Pedersen Byrgesen.
I 1822 bliver hans stedsønner, Niels Andersen og Peder Andersen, konfirmeret i Ravnkilde kirke som hhv. 16- og 14-årige. I 1824 og 1825 bliver to steddøtre til Anders Pedersen Byrgesen konfirmeret i hhv. Grynderup og Rørbæk kirke. Anders dør hverken i Brorstrup eller Haverslev sogn.

Da der skrives hovedlægdsrulle over lægd 82, som er Haverslev sogn, i 1817, er der følgende om Anders Pedersen Byrgesen:
67 56: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i meilbye, 28 år, 62½ tomme høj [1,63 m], var soldat 1810, 1811 S3JK 4B, tient 6 aar i 3 JR [3. jyske regiment], f-f 78-28 [fra Brorstrup sogn], uden følgeseddel, skaffet 1818, og legimiterer sig som hmd [husmand] – hvilket han gør frem til 1821

Peder Byrgesen efter 1820

I 1824 bliver Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen Byrgesen, tilføjet på tillægslægdsrullen over Brorstrup sogn med følgende data:
80: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 34 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Smorup, fb 82-38 18 rf S2 JR 4b, udtient ved 3 JR 6/25

Peder Byrgesens hustru, Ane Cathrine Andersendatter, dør den 29. februar 1824, og hun bliver begravet på Brorstrup kirkegård den 7. marts 1824. Præsten skriver, at Anna Catrine Andersdatter var husmand Peder Børgesens hustru, og at hun blev 80 år gammel. Endvidere skriver degnen i kontrabogen som bemærkning, at Ane Cathrine Andersdatter blev ”qualt under en nedfalden tømmerstok”. I skiftebogen under Nørlund Gods skrives der følgende:
Aar 1824, dend 29 Febr. blev anmeldt, at huusmand Peder Børgesen i Meilbye, hans kone Ane Katrine Andersdatter, i dag ved døden er afgangen efterladende sig Enkemanden og tvende myndige Arvinger
De ”tvende myndige arvinger" er datteren Mette Marie Byrgesen og Anders Pedersen Byrgesen. Alderen på 80 år stemmer ikke nødvendigvis, da hun ved folketællingerne er 2 til 3 år ældre end ægtemanden og så burde være født omkring 1750.

Peder Byrgesen flytter fra Mejlby i Brorstrup sogn til Dejlbjerg i Brorstrup sogn mellem februar 1824 og juli 1826.

Peder Byrgesen gifter sig igen den 7. juni 1824, hvor svigersønnen Niels Christensen er forlover. Den 71-årige Peder bliver viet til Mette Maria Madsdatter. Præsten skriver, at både bruden og brudgommen er fra Dejlbjerg i Brorstrup sogn.

Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen Byrgesen, er stadigvæk på hovedlægdsrullen over Mejlby i Brorstrup sogn i 1826, hvor han dog bliver udstreget:
80 64: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 37 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Smorup, 1814 S 3JR 4B end ved 3JR Bataion, 16B356 [Lægd 16 er Budolphi sogn i Aalborg by].

Den 2. juli 1826 bliver Peder Byrgesen sammen med Mette Marie Madsdatter forældre til en søn i Dejlbjerg i Brorstrup sogn, der bliver hjemmedøbt med navn Niels Pedersen dagen efter fødslen. Om gudmor og faddere skriver præsten:
Gudmor til drengen er Birte Maria Olesdatter af Dejlbjerg fulgt af Ane Kathrine af Fyrkilde. Faddere er husmand Mogens Wognsen, Anton Jensen og Niels Østergaard af Dejlbjerg.
Niels Pedersen er medtaget på lægsrullen for 1835 som 8-årig. Peder Byrgesens søn, Niels Pedersen, dør 16 år gammel i Mejlby den 10. juni 1842, men dette oplever Peder ikke, idet han jo selv er død på tidspunktet.


Den 21. januar 1829 bliver den 73-årige Peder Byrgesen far til en datter med hustruen Mette Maria Madsdatter. Den 1. februar 1829 døbes pigen nemlig for Anna Cathrine Pedersdatter, hvorefter præsten skriver, at forældrene er Peder Børgesen og hustru Mette Marie Madsdatter:
Peders datter, Mette Marie Pedersdatter, er gudmor til den lille pige. Fadderne er Peders svigersøn, Niels Christensen af Mejlby, Anders Jensen og Niels Østergaard af Dejlbjerg samt Maren Nielsdatter af Fyrkilde.
Anne Cathrine Byrgesen dør i 1838, hvor hun er 9 år gammel, men dette oplever Peder ikke, idet han jo selv er død året før.

Da hovedlægsrullen for 1829 skrives for Brorstrup sogn, er Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen Byrgesen, ikke længere i sognet. Det er Peder Byrgesens anden og noget mindre søn dog:
76: Far: Peder Byrgesen, søn, Niels Pedersen, født i Mejlby, 2 år, hjemme
Lægd 16, som er Budolphi sogn i Ålborg Amt, indeholder derimod Peder Byrgesens ældre søn, Anders Pedersen Byrgesen:
356 255: Far: Peder Byrgesen, søn, Anders Pedersen Byrgesen, født i Meilbye, 40 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Aalborg, 1817 S 3JR 4B udtient ved 3JR Reserve, 25e82 [Anders Byrgesen flytter altså til Ellitshøj sogn]

Tillægsrullen over Ellitshøj sogn, lægd 25, indeholder i 1830 Peder Byrgesens søn fra Mejlby i Brorstrup sogn:
82: Far: Peder Byrgesen, søn, Anders Pedersen Byrgesen, født i Meilbye, 40 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Ellitshøy, fl 16_255, 1817 S 3JR 4B udtient ved 3JR Reserve, 78p94 [Anders Byrgesen flytter altså hjem til Brorstrup sogn]

Hjemme i Brorstrup sogn, dvs. lægd 78, bliver Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen Byrgesen, nok registreret på tillægslægsrullen, da den skrives for 1831:
94: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Meilbye, 40 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, fl 25e82, 1817 S 3JR 4B udtient ved 3JR Reserve, 78p94 [Anders Byrgesen flytter altså hjem til Brorstrup sogn]

På hovedlægsrullen over Brorstrup sogn i 1832 udstreges Peder Byrgesens søn, Anders Pedersen Byrgesen, endligt fra lægsrullesystemet:
94 82: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Meilbye, 43 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, fl 25e82, 1817 S 3JR 4B udtient ved 3JR Reserve, Afskeed Sess 1834

Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor Peder Byrgesen alene i et hus i Mejlby. Det vides ikke, hvor hustruen og sønnen opholder sig henne:
Peder Byrgesen    85 år    Gift    Huusmand lever af sin jord
Sønnen, den 45-årige Anders Pedersen Byrgesen, lever også i Mejlby i Brorstrup sogn, hvor han er gift med Maren Pedersdatter og har en datter, Ellen Marie Andersdatter, der er 9 år gammel.

Da lægsrullen skrives for Brorstrup sogn den 1. maj 1835, står der følgende om Peder Byrgesen:
66 55: Far: Peder Byrgesen, søn, Niels Pedersen, født i Mejlby, 8 år, hjemme

Peder Byrgesen bliver altså far til mindst 4 børn, dvs. 2 drenge og 2 piger, og den ene søn og den ene datter bliver nok ikke voksen.

Peder Byrgesen dør den 14. september 1837 i Mejlby, hvor præsten angiver, at han var 84 år gammel og således burde være født mellem 1753 og 1755. Da lægdsrullen i 1778 er den første, som angiver Peders alder, og at han der skulle være født i 1753, er det nok året, der er mest sandsynligt. Der laves ikke noget skifte efter Peder Byrgesen, da hans anden hustru kommer til at sidde i uskiftet bo, og hun lever jo til 1860.

Peder Byrgesens datter, Ane Kathrine Pedersdatter, dør 9 år gammel i Mejlby den 26. april 1838, hvorefter den lille pige nedsættes i Brorstrup den 28. april 1838. Præsten skriver, at Ane Kathrine Pedersdatter var datter af husfæster Peder Byrgesens enke.

Peder Byrgesens søn, Niels Pedersen, dør 16 år gammel i Mejlby den 10. juni 1842. Præsten skriver, at Niels var afdøde Peder Børresens søn i Mejlby. Den unge Niels Pedersen bliver begravet på Brorstrup kirkegård den 19. juni 1842.

Peder Byrgesens anden hustru, Mette Marie Madsdatter, overlever sin ægtemand med 23 år. Mette Marie Madsdatter dør 68 år gammel den 17. oktober 1860 i Mejlby. Da hun er begravet, skriver præsten, at Mette Marie var enke efter afdøde husmand Peder Byrgesen af Mejlby i Brorstrup sogn.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...