Skifter fra diverse byer i Himmerland

Diverse skifter fra Nørlund gods

Bemærk: Der er masser af andre skifter fra Nørlund gods på diverse sider på denne hjemmeside, dvs. fra Ravnkilde, Haverslev, Brorstrup og Binderup sogne. Skifterne herunder er fra andre sogne i området end de nævnte.

Opslag 20+24-25 og 13-14 i næste bog: Den 18. juni 1742: Lauritz Matthiesen af Stubberup Mølle i Rostrup sogn er død. Enken er Maren Envoldsdatter. Børn: Søn, Anders Laursen af København, søn, Mathias Larsen af Stubberup, søn, Jacob Larsen, 43 år [1699], som tjener hos geheimråd Ress i København, søn, Envold Larsen af Stubberup, søn, Uldrich Larsen, som nu har møllen i fæste, datter, Maren Larsdatter, som er gift med Christen Jensen af Villestrup Mølle, datter, Sidzel Larsdatter, som er gift med Jens Jensen af Stenstrup, datter, Anne Larsdatter, som er gift med Søren Madsen af Hedegaard, datter, Karen Larsdatter, som er gift med Niels Pedersen af Rostrup, datter, Else Laursdatter, 37 år [1705], som er ugift og tjener i København. Alle er til stede med undtagelse af dem, der bor eller tjener i København. Lavværge for enken er mons. Hans Aalum af Villestrup. Der er gæld til Christen Møller af Villestrup Mølle. Christen Møller betaler enkens gæld ved at få skøde på to steder i Stubberup. Vurderingsmænd: Morten Nielsen og Just Justesen af Thostrup. Underskrifter fra Christen Jensen, Niels Pedersen, Mathias Laursen, Uldrich Lauridsen, Uldrich Lauridsen Møller, Envold Lauridsen, Morten Nielsen og Just Justsen. Fortsætter den 12. oktober 1742: Vurderingsmænd: Christen Christensen af Brastrup under Nørlund Gods og Christen Andersen af Stubberup. Møllen er gennemgået den 12. og den 16. november 1742. Jacob Laursen Møller giver afkald på arv til fordel for sin ugifte søster. Det gør de andre vist også, mens Uldrich skal betale søsteren af arven, han fik af sin far. Vist ægte underskrifter fra Christen Jensen, Søren Madsen, Jens Jensen, Niels Pedersen, Mathias Lauridsen, Uldrich Laursen, Envold Lauritzen, Christen Christensen og Christen Andersen. Fortsætter den 3. november 1742: Arvingerne, der bor i København, har skrevet et brev til skifteretten. Faren er død den 26. maj 1742, og moren er død den 17. september 1742. Datteren Else Laursdatter er endnu ugift. Svogeren Christen Jensen Møller af Villestrup Mølle er værge for hende. Uægte underskrifter fra Anders Lauritzen og Jacob Lauritzen. Fortsætter den 28. maj 1743: Alle arvingerne har beset møllen. Der fordres ikke yderligere arv, da møllen ikke er i god stand. Uægte underskrifter fra Christen Jensen Møller, Mathias Lauritzen, Envold Lauritzen, Uldrich Lauritzen, Jens Jensen, Niels Pedersen og Søren Madsen.
Opslag 87: Den 5. marts 1749: Tyre Bertelsdatter, som var enke efter Peder Smed af Oplev i Gravlev sogn, er død. Børn: Datter, Birgitte Pedersdatter, datter, Anne Pedersdatter. Tyre opholdt sig den seneste tid hos sin svoger, Gude Johansen af Lundhuset i Nysum i Ravnkilde sogn, hvor hun døde den 10. februar 1749. Vurderingsmænd: Niels Kroemand af Nysum og Jens Bertelsen af Lundhuset. Boet indeholder kun 5 ting, og Gude Johansens hustru erklærer, at Tyre ikke havde andet end det. Selv om Gude Johansen har bekostet hendes begravelse, forlanger han ikke noget for dette. De få værdier i boet kan altså deles mellem de to umyndige døtre. Uægte underskrifter fra Gude Johansen, Niels Nielsen Kroemand og Jens Bertelsen.
Opslag 29-30: Den 26. maj 1753: Gårdmand Hans Sørensen af True i Vebbestrup sogn er død. Enken er Karen Andersdatter [Se skifte herunder]. Børn: Søn, Anders Hansen, 1½ år [1751], datter, Karen Hansdatter, 10 år [1742], datter, Anne Hansdatter, 8½ år [1744], datter, Maren Hansdatter, 6½ år [1746], datter, Inger Hansdatter, 5 år [1748]. Lavværge for enken er Anders Christensen af Vebbestrup. Fødselsværge for børnene er Niels Christensen Gandrup under Nørlund Gods, der er nærmeste pårørende. Vurderingsmænd: Morten Andersen og Christen Nielsen af True. Hans Sørensen er død den 27. april 1753. Gårdens rolling består af 17 fag, hvoraf delen, der vender mod vest, er en lade. Mod syd er der en lade og stald på 12 fag. Mod øst er der et hus på 7 fag. På gården er der en tjenestekarl og en tjenestedreng, der skal have løn til Mikkelsdag. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Karen Andersdatter, Anders Christensen, Niels Christensen, Morten Andersen og Christen Nielsen.
Opslag 52-53: Den 17. marts 1756: Kirsten Sørensdatter, som var gift med gårdmand Christen Mogensen af Døstrup, er død. Børn: Søn, Peder Christensen, 29 år [1727], som er i hjemmet i Døstrup, datter, Kirsten Christensdatter, 19 år [1737], som er i hjemmet i Døstrup, søn, Matthias Christensen, 17 år [1739], som tjener hos Bondo Jahn af Øls. Vurderingsmænd: Niels Andersen Krog og Hans Andersen af Døstrup. De to ældste børn er til stede ved skifteforretningen. Stedet er med et stuehus på 6 fag, et hus mod syd på 6 fag samt et hus mod vest på 7 fag. Der er gæld til degnen Erich Pedersen af Døstrup, Anders Christensen af Døstrup, møllersvend Niels Christensen af Volstrup samt Jens Olesen af Døstrup. Uægte underskrifter fra Christen Mogensen, Peder Christensen, Kirsten Christensdatter, Hans Andersen og Niels Andersen. Fortsætter den 12. april 1756: Vurderingsmænd: Niels Andersen Krog og Hendrich Hendrichsen af Døstrup. Der er ikke dukket flere kreditorer op. Gælden er større end indtægterne, og der bliver ikke noget at arve. Christen Mogensen angiver, at han ikke er i stand til at beholde gården pga. alderdom og fattigdom, og han ønsker at sønnen, Peder, overtager fæstet af gården. Ny uægte underskrift fra Hendrik Hendriksen.
Opslag 60-62: Den 8. oktober 1757: Karen Andersdatter, som var gift med Christen Boedsen af True i Vebbestrup sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Hans Sørensen: Søn, Anders Hansen, 6 år [1751], datter, Karen Hansdatter, 14 år [1743], datter, Anne Hansdatter, 12 år [1745], datter, Maren Hansdatter, 10 år [1747], datter, Inger Hansdatter, 8 år [1749]. Børn fra andet ægteskab med Christen Boedsen: Datter, Maren Christensdatter, 3 år [1753], datter, Karen Christensdatter, 3 uger [1757]. Christen Boedsen er selv formynder for sine børn. Niels Christensen af Gandrup i Vebbestrup sogn er stadigvæk formynder for Anders Hansen. Formynder for pigerne af første ægteskab er deres fasters mand, Hans Nielsen af af Finderup under Juelsens Gods. Vurderingsmænd: Morten Andersen og Povel Nielsen af True i Vebbestrup sogn. Den første ægtemand, Hans Sørensen, er død den 27. april 1753 [se skifter herover]. En del af indboet fordeles mellem de 7 børn. Den yngste af børnene opholder sig hos Christen Villadsen af Kiedelstrup [??], og der er betalt for det. Gårdens stuehus er på 13 fag, der er noget brøstfældig lige som resten af bygningerne. Laden er på 16 fag, og den østre længe er på 7 fag og er et fårehus. Gælden er større end indtægterne, og der er således ikke noget til børnene at arve. Uægte underskrifter fra Christen Boedsen, Niels Christensen, Hans Nielsen, Morten Andersen og Poul Nielsen.
Opslag 82-84: Den 2. oktober 1759: Gårdmand Jens Andersen af Ejstrup i Store Brøndum sogn er død. Enken er Anne Sørensdatter. Børn: Søn, Anders Jensen, 12 år [1747], datter, Karen Jensdatter, 14 år [1745], datter, Else Jensdatter, 6 år [1753]. Lavværge for enken er hendes bror, Laurs Sørensen af Sønderholm. Formynder for umyndige børn er Niels Laursen af Volstrup i Store Rørbæk sogn, som på fædrene side er nærmeste pårørende. Vurderingsmænd: Christen Sørensen Kvist og Niels Jensen af Ejstrup i Store Brøndum sogn. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 10 bindinger. Der er en lade på 17 bindinger, et fårehus på 8 bindinger og en stald på 5 bindinger. Der er gæld til tjenestekarlen Christen Mathiasen. Gælden er større end indtægterne, og der er således ikke noget til enken eller børnene at arve. Ægte underskrifter fra Anne Sørensdatter, Laurs Sørensen, Christen Sørensen og Niels Jensen.
Opslag 91-94: Den 6. september 1760: Enkemand Knud Andersen af Ejstrup i Store Brøndum sogn er død [der skrives dog Ejstrup i Hornum sogn og Hornum herred]. Børn: Datter, Anne Knudsdatter, som er gift med Johan Henrich Jensen Smed af Nørholm by, datter, Karen Knudsdatter, som er gift med Niels N. Hamboer af Skærholm ved Skagen i Vendsyssel, datter, Maren Knudsdatter, som er tjenestepige i København. Knud Andersens boede på Jens Andersens gård i Ejstrup hos enken Anne Sørensdatter. På vegne af de tre døtre er mødt smeden Johan Henrich Jensen af Nørholm. Vurderingsmænd: Niels Jensen og Povel Jensen af Ejstrup i Hornum sogn. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Johan Henrich Jensen, Anne Sørensdatter, Povel Jensen og Niels Jensen. Tilbageblik til den 29. oktober 1759: Der har været afholdt auktion i september 1759, som indbragte 35 rigsdaler. Der skyldes logi og kost fra den 16. juni 1757 med undtagelse af 3 måneder, hvor Knud Andersen ikke var hjemme. Der er indsat et brev, der er sendt til Karen Knudsdatter af Skærholm den 7. september 1759. Fortsætter den 31. marts 1760: Vurderingsmænd: Christen Pedersen og Vogn Mogensen, som begge tjener på Nørlund Gods. Knud Andersens dødsfald har været publiceret i danske aviser den 21. september 1759.
Opslag 97-102: Den 24. oktober 1760: Gårdmand Poul Nielsen af True i Vebbestrup sogn er død. Enken er Mette Jensdatter. Børn: Søn, Christen Poulsen, 2 år [1758], datter, Maren Poulsdatter, 5 år [1755]. Mette Jensdatters far er Jens Nielsen af Vester Doense [skrevet Vester Dons] i Vebbestrup sogn. Som formynder for børnene er valgt deres farfar, Niels Christensen af Gandrup i Vebbestrup sogn. Vurderingsmænd: Christen Larsen og Morten Andersen af True i Vebbestrup sogn. Gårdens stuehus er på 10 fag. Der er en lade på 8 fag og en stald på 8 fag. Der er underskud i boet og altså ikke noget til enken eller børnene at arve. Ingen underskrifter, da bogen er ødelagt, hvor de skulle være.
Opslag 107-109: Den 10. december 1760: Kirsten Pedersdatter, som var gift med Mathias Laursen af Stubberup i Aarestrup sogn, er død. Børn: Søn, Peder Mathiasen, 24 år [1736], som tjener i Stubberup Mølle, datter, Anne Mathiasdatter, 31 år [1729], datter, Maren Mathiasdatter, 29 år [1731], datter, Zidzel Mathiasdatter, 28 år [1732], datter, Kirsten Mathiasdatter, 26 år [1734], datter, Else Mathiasdatter, 20 år [1740], datter, Inger Mathiasdatter, 19 år [1741], datter, Karen Mathiasdatter, 16 år [1744]. Formynder for umyndige børn er deres far, Mathias Laursen. Vurderingsmænd: Niels Andersen og Jens Andersen af Stubberup by i Aarestrup sogn. Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Mattias Lavrisen, Niels Andersen og Jens Andersen.
Opslag 108-110: Den 6. februar 1750: Matros Svend Pedersen af Holme ved Århus er død. Vedrører Skovhuset i Skaldborg ved Nørlund Gods, der bebos af Svend Pedersens hustru, Kirsten Pedersdatter, der forhen også boede i Aarhus. Vurderingsmænd er Jens Laursen og Jens Bach af Skårup i Ravnkilde sogn. Svend Pedersen er død i Holme ved Århus. Lavværge er Michel Jensen Skovfoged af Skaldborg. Jens Nielsen af Trads repræsenterer arvingerne på Svend Pedersens vegne. Gæld til Niels Bødker af Skårup i Ravnkilde sogn, hr. Wassard i Hobro, nogle års husleje samt Jens Laursen af Skårup. Underskrives af Michel Jensen, Jens Nielsen Trads, Jens Laursen og Jens Bak. Fortsætter den 20. november 1750: Samme vidner. Svend Pedersen er født i Århus og død og begravet i Holme. Fortsætter den 20. februar 1751: Samme vidner.
Opslag 109-113: Den 18. oktober 1760: Matrosenke Kirsten Pedersdatter i Nørlunds skovhus i Skaldborg er død. Kirsten Pedersdatter er i sin svaghedstid blevet passe af Anne Thomasdatter af Skårup i Ravnkilde sogn. Boet registreres. Vurderingsmænd: Michel Jensen Snedker af Skårup i Ravnkilde sogn og Søren Christensen Høndrup af Nysum i Ravnkilde sogn. Underskrifter fra Michel Jensen og Søren Christensen. Fortsætter den 15. november 1760: De yderligere ting, som var i boet, blev vurderet, da der blev afholdt auktion over Kirstens ting den 4. november 1760. Jens Nielsen af Trads og Niels Bødker af Ravnkilde er blevet gjort ansvarlige for huset. Der er gæld til Christen Pedersen Ladefoged ved Nørlund, og gælden er underskrevet af Jens Nielsen Giedsted, Iver Michelsen og Hans Nielsen. Der er endvidere gæld til Jens Nielsen af Trads, Anne Thomasdatter af Skårup, smeden Christen Jørgensen af Hverrestrup i Simested sogn og Niels Bødker af Ravnkilde. Underskrifter fra Michel Jensen og Søren Christensen. Fortsætter den 9. juni 1761: Der er annonceret efter arvinger i Berlingske Gazetter nr. 99, 101 og 102. Der er vist ikke dukket nogle arvinger op. Underskrifter fra Michel Jensen og Søren Christensen. Den 23. september 1761 er der betalt for publication og postpenge.
Opslag 124-140: Den 30. oktober 1760: Anne Olufsdatter Thorn, som var enke efter Uldrich Laursen Møller af Stubberup Mølle i Rostrup sogn, er død. Arvinger: Envold Laursen og Mathias Laursen af Stubberup by i Aarestrup sogn. Vurderingsmænd: Niels Andersen og Jens Andersen af Stubberup. Boet registreres, hvor der bl.a. er et fad med initialerne L.M.S.M og MEIW, et andet med C.V.S og M.N.D samt et med årstallet 1624 samt andre fine ting. Uægte underskrifter fra Niels Andersen og Jens Andersen. Fortsætter den 25. november 1760: Flere arvinger til Uldrich Laursen: Brordatter, der hedder Ane Andersdatter, af alder ungfældig, som er hos sin stedfar, Anders Laursen Møller i Vive, der er værge for hende. Uldrich Laursen har også en søster, Zidsel Laursdatter, som er gift med Jens Jensen Poulsen af Stenstrup, en søster, Ane Laursdatter, som er gift med Jens Jensen Heedegaard i Rostrup sogn, en søster, Else Laursdatter, som er gift med en mand, hvis navn ikke huskes, en søster, Karen Laursdatter, som er død men boede i Rostrup sogn, og har efterladt sig børnene: Søn, Peder Nielsen, 20 år [1740], søn, Laurs Nielsen, 16 år [1744], datter, Ane Nielsdatter, 18 år [1742], som alle 3 er hos deres far, Niels Pedersen af Rostrup by; en søster, Maren Laursdatter, som er død og har efterladt sig børnene: Søn, Peder Sørensen, myndig, søn, Laurs Sørensen, myndig, og begge opholder sig i Vendsyssel, datter, Maren Sørensdatter, som er gift med skovridder Niels Christian Brock af Villestrup. Arvinger til Anne Olufsdatter Thorn: Bror: Niels Olufsen Thorn af Krogen i Valsgård sogn, bror, Christen Olufsen Thorn, som er myndig og opholder sig i København, halvsøster, Else Cathrine Christensdatter, som er gift med præst Søren Karmarch i Rold. Flere ting i boet bliver registreret.
Opslag 142-143: Den 18. maj 1761: Gårdmand Niels Andersen Krog af Døstrup er død. Enken er Anne Andersdatter. Børn: Søn, Anders Nielsen Krog, 15 år [1746], søn, Mathias Nielsen Krog, 12 år [1749], datter, Mette Nielsdatter Krog, 18 år [1743], datter, Anne Nielsdatter Krog, 8 år [1753], datter, Maren Nielsdatter Krog, 5 år [1756]. Lavværge for enken er hendes bror, Jep Andersen af Finderup. Formynder for umyndige børn er deres farbror, Jens Andersen Krog af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd: Morten Andersen af True i Vebbestrup sogn og Niels Christensen af Nysum i Ravnkilde sogn. Boet på den halve gård registreres. Stuehuset er på 6 fag. Der er et fårehus i den østre ende af stuehuset på 4 fag. Der er desuden en lade mod syd på 6 fag samt en lade mod øst på 14 fag. Gælden overstiger indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra Jens Andersen, Jep Andersen, Morten Andersen og Niels Christensen. [Se skiftet efter Jens Andersen Krog af Mejlby på siden Mejlby-folk omkring].
Opslag 189-190: Den 7. januar 1764: Gårdmand Poul Jensen af Ejstrup i Store Brøndum sogn er død. Enken er Anne Sørensdatter. Børn: Søn, Jens Poulsen, 18 år [1746], søn, Anders Poulsen, 16 år [1748]. Lavværge for enken er Christen Jensen af Ejstrup i Store Brøndum sogn. Formynder for umyndige børn er deres farbror, Niels Jensen af Hornum. Vurderingsmænd: Christen Sørensen og Niels Jensen af Ejstrup i Store Brøndrum sogn. Boet bliver registreret til en værdi af 127 rigsdaler. Gårdens stuehus er på 10 binding. Mod vest er der en lade på 16 binding. En anden lade mod øst er på 9 binding. Endeligt er der et fæhus på 8 binding. Der er udgifter for 132 rigsdaler pga. manglende besætning og bygningernes brøstfældighed, så der er ikke noget til enken eller drengene at arve. Uægte underskrifter fra Anne Sørensdatter, Christen Jensen, Niels Jensen, Christen Sørensen og Niels Jensen.
Opslag 190: Den 23. januar 1764: Jens Carlsen af Gandrup i Vebbestrup sogn er død. Børn: Søn, Niels Jensen af Gandrup. Vurderingsmænd: Niels Christensen og Jens Jensen af Gandrup i Vebbestrup sogn. Jens Carlsen ejede kun en kiste og nogle gangklæder, så når begravelsen er betalt, er der underskud i boet. Ægte underskrifter fra Niels Jensen, Niels Christensen og Jens Jensen.
Opslag 205: Den 29. juli 1765: Anne Michelsdatter, som var gift med Byrial Mortensen af True i Vebbestrup sogn, er død. Børn: Datter: Bodil Byrialsdatter, 10 dage gammel [1765]. Byrial Mortensen mener, at han er arving efter datteren, og han nægter derfor at lade indboet registrere. Skifteforvalteren siger dog, at de to vurderingsmænd alligevel skal have deres betaling. Vurderingsmænd: Christen Boesen og Jørgen Jeppesen af True i Vebbestrup sogn. Skiftet afsluttes. Underskrifter fra Christen Boesen, Jørgen Jeppesen og Byrial Mortensen.
Opslag 217-218: Den 10. februar 1767: Maren Jacobsdatter, som var gift med Byrial Mortensen af True i Vebbestrup sogn, er død. Børn: Søn, Morten Byrialsen, 6 uger gammel [1766]. Vurderingsmænd: Jørgen Nielsen og Christen Boesen af True i Vebbestrup sogn. Maren Jacobsdatter er død den 1. januar 1767. Byrial Mortensen har fået skiftet udsat, som følge af svaghed hos drengens morfar, Jacob Madsen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, idet denne ikke kunne møde før nu. Drengen er sat i pleje hos sin morfar, Jacob Madsen. Enkemanden har ingen rede penge, og ud over kongelige skatter har han ingen gæld. Byrial Mortensen skal aflevere de gaver, han fik i forbindelse med giftermålet, hvilket Jacob Madsen er fornøjet med, hvilket i alt dækker over 37 rigsdaler. Underskrifter fra Byrial Mortensen, Jacob Madsen, Jørgen Nielsen og Christen Boesen.
Opslag 223-224: Den 23. april 1767: Bodil Andersdatter, som var gift med Morten Andersen af True i Vebbestrup sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Byrial Christensen af True: Søn, Anders Byrialsen af Frederiksberg i København, 40 år [1727], søn, Christen Byrialsen af København, 39 år [1728], datter, Maren Byrialsdatter, som var gift med Jens Christensen af Store Rørbæk, men som er død og efterladt sig følgende: Søn, Byrial Jensen, 10 år [1757], som ikke vides hvor er, datter, Inger Jensdatter, 8 år [1759], som opholder sig hos Morten Andersen, datter, Karen Jensdatter, 5 år [1762], som opholder sig hos sin faster i Randers. Børn fra andet ægteskab med Morten Andersen: Søn, Byrial Mortensen, der har gården i True i Vebbestrup sogn i fæste. På vegne af umyndige og fraværende arvinger er til stede Peder Jensen af True. Vurderingsmænd: Christen Boesen og Jørgen Nielsen af True. Ægte underskrifter fra Morten Andersen, Byrial Mortensen, Christen Boesen, Jørgen Nielsen og Peder Jensen. Fortsætter den 22. maj 1767: Vurderingsmænd: Christen Boesen og Anders Andersen af True i Vebbestrup sogn. Da gården i forvejen var gået til sønnen, er boet meget lille, og der er ikke noget at arve til arvingerne. Ægte underskrifter fra Morten Andersen, Byrial Mortensen, Peder Jensen, Christen Boesen og Anders Andersen. Fortsætter den 16. februar 1768: Morten Andersen er død i mellemtiden, men der er stadigvæk ikke noget at arve. Arvingerne i København er blevet bekendtgjort omkring dødsfaldene. Ægte underskrifter fra Byrial Mortensen, Christen Boesen og Jørgen Jepsen af True i Vebbestrup sogn.
Opslag 232: Den 20. marts 1769: Maren Sørensdatter, som var gift med Envold Laursen af Stubberup i Aarestrup sogn, er død. Børn: Datter, Anne Envoldsdatter, som er gift med Jens Andersen af Stubberup under herredsfoged Fugls Gods, datter, Maren Enwoldsdatter, datter, Else Enwoldsdatter, hvor de to sidste er hjemme i stervboet. Enwold Laursen er selv værge for sine to umyndige døtre. Vurderingsmænd: Peder Christensen af Stubberup Mølle i Rostrup sogn og Christen Andersen af Stubberup i Aarestrup sogn. Allerede ved registreringen af boet blev det indset, at der er gæld i boet. Envold Laursen gav til sin ældste datters bryllup et hjemmegjort sengested og sengeklæder. Derudover er det meningen, at parret skal have en ko og fire får med lam. Ægte underskrifter fra Envold Laursen og Jens Andersen. Uægte underskrifter fra Christen Andersen og Peder Christensen.
Opslag 241-242: Den 27. juni 1771: Karen Andersdatter, som var gift med gårdmand Niels Jensen af Gandrup i Vebbestrup sogn, er død. Børn: Søn, Jens Nielsen, 6 år [1765], søn, Anders Nielsen, 4 år [1767]. Værge for drengene er deres far. Vurderingsmænd: Jens Thommesen og Niels Christensen af Gandrup i Vebbestrup sogn. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 10 fag, laden er på 16 fag. Stalden er på 8 fag, mens fårehuset er på 10 fag. Der er gæld til Mogens Andersen af Stokholm i Vebbestrup sogn og Mouritz Andersen af Hvarre. Der er et lillebitte overskud i boet, som børnene får udbetalt i naturalier. Underskrifter fra Niels Jensen, Jens Thomesen og Niels Christensen.
Opslag 262-264: Den 25. oktober 1773: Maren Andersdatter, som var gift med Niels Jensen af Gandrup i Vebbestrup sogn, er død. Arvinger: Bror, Anders Andersen af Vebbestrup by, bror, Søren Andersen, som opholder sig hos broren Anders i Vebbestrup, bror, Jens Andersen af Øster Doense [skrevet Øster Dons] i Vebbestrup sogn under Vebbestrup Gods, søster, Inger Andersdatter, som opholder sig hos broren Anders i Vebbestrup, søster, Kirsten Andersdatter, som opholder hos enkemanden Niels Jensen i Gandrup. Foruden Niels Jensen er kun Anders Andersen mødt op og repræsenterer alle sine søskende. Vurderingsmænd: Jens Nielsen Giedsted og Anders Pedersen Rytter af Neder Ravnkilde i Ravnkilde sogn. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 10 fag, laden er på 16 fag. Stalden er på 8 fag, mens fårehuset er på 10 fag. Der er gæld til Mogens Andersen af Stokholm i Vebbestrup sogn, Mauritz Andersen af Hvarre og Anders Andersen af Vebbestrup. Der er et mindre underskud i boet og derfor ikke noget til arvingerne at arve. Ægte underskrift fra Niels Jensen og uægte underskrifter fra Jens Nielsen Giedsted og Anders Pedersen [Rytter].

Opslag 274: Den 27. januar 1777: Gårdmand Envold Lauridsen af Stubberup i Aarestrup sogn er død. Enken er Karen Jensdatter. Børn fra 1. ægteskab med Maren Sørensdatter: Datter: Anne Envoldsdatter, som er gift med Jens Andersen af Stubberup på herredsfoged Fugls gods, datter, Maren Envoldsdatter, som var gift med Jens Nielsen af Stenstrup under Villestrup gods, men som er død og har efterladt sig følgende 3 børn: Datter, Sennet Jensdatter, datter, Maren Jensdatter, [hvem er den sidste?]; Datter: Else Envoldsdatter, 22 år [1755], som er hjemme i stervboet. Børn fra 2. ægteskab med Karen Jensdatter: Søn: Laurids Envoldsen, 7 år [1770], datter, Maren Envoldsdatter 4 år [1773]. Lavværge for enken er Hans Sørensen af Staurslund. Jens Nielsen af Stenstrup er til stede på vegne af Anne Envoldsdatter og sine egne børn. Hans Sørensen er formynder for Else Envoldsdatter samt de to børn af andet ægteskab. Vurderingsmænd: Peder Christensen af Stubberup Mølle i Rostrup sogn og Christen Andersen af Stubberup i Aarestrup sogn. Boet bliver registreret. Gården består af et stuehus mod nord på 9 fag. Der er en stald mod øst på 8 fag samt en lade mod syd på 8 fag. Else Envoldsdatter har stadig sin arv til gode fra skiftet den 20. marts 1769. Der er gæld til enkens far, Hans Sørensen af Staurlund, Thorkild Tommesen i Krogen, enkens farbror, Mads Hastrup, Thomas i Skovhuset, hr. Kierketerp i Hobro, Jens Nielsen af Stenstrup og Jens Andersen af Stubberup. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken ønsker at forblive på gården. Ægte underskrift fra Karen Jensdatter, og uægte underskrifter fra Hans Sørensen, Jens Andersen, Jens Nielsen, Peder Christensen og Christen Andersen.
Opslag 278: Den 12. maj 1777: Christen Justesen af Stubberup i Aarestrup sogn er død. Arving: Far, Just Christensen af Visborg. Christen Justesen var trolovet til enken Karen Jensdatter af Stubberup. Lavværge for enken er Hans Sørensen af Stauslund. Vurderingsmænd: Jens Andersen af Stubberup i Årestrup sogn og Peder Christensen af Stubberup Mølle i Rostrup sogn. Just Christensen giver enken huset samt halvdelen af Christen Justesens gangklæder. Desuden giver han hende en panteobligation dateret den 21. april 1776 i Bodahls Krog i Valsgaards sogn af Jacob Russ på 66 rigsdaler og underskrevet af vitterlighedsmændene Klemmend Andersen og Anders Christensen af Øster Kondrup i Kastbjerg sogn. Uægte underskrifter fra Just Christensen, Peder Christensen og Jens Andersen. Enken vil holde en sammenkomst om eftermiddagen samme dag. Ægte underskrifter fra Karen Jensdatter, Hans Sørensen, Peder Christensen og Jens Andersen.

Skifter fra Torstedlund Gods

Opslag 206: Den 25. november 1761: Else Madsdatter, der var gift med gårdmand Jens Pedersen af Budsted i Veggerby sogn, er død. Børn: Søn, Peder Jensen, 1 år [1760], datter, Else Jensdatter, 3 år [1758]. Else Madsdatter døde den 10. oktober 1761. Fødselsværge er børnenes farbror, Niels Pedersen af Rodsted i Sønderup sogn [skrevet Roedsted], og morbror, Christen Madsen af Byrsted i Veggerby sogn. Vurderingsmænd: Simon Andersen af Hjeds og Niels Larsen af Hjeds i Veggerby sogn. Boet blev registreret den 18. november 1761 og bliver indskrevet til en værdi af 207 rigsdaler. Stuehuset er på 11 binding, der skal istandsættes mht. tømmer, tag og døre. Desuden er der lader på tilsammen 31 binding i god stand. Fæhuset er på 13 binding. Alt i alt er der udgifter for 209 rigsdaler. Der er derfor ikke noget til ægtemanden eller børnene at arve. Underskrifter fra Christen Madsen [ægte], Niels Pedersen, Simon Andersen og Niels Laursen.
Opslag 207: Den 27. marts 1762: Gårdmand Søren Nielsen af Rebild er død. Enken er Mette Christensdatter. Børn: Søn, Niels Sørensen, 22 år [1740], søn, Anders Sørensen, 8 år [1754], datter, Maren Sørensdatter, 16 år [1746]. Som lavværge for enken er valgt Søren Nielsen, og som formynder for de umyndige børn er valgt Jacob Nielsen. Vurderingsmænd: Niels Christensen og Christen Sørensen af Skørping sogn. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 8 binding. Der er en lade mod nord på 10 binding samt en lade mod øst på 12 binding. Endeligt er der et fæhus på 9 binding. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken erklærer, at hun ikke kan sætte gården i den stand, som hun ifølge sin afdøde mands fæstebrev er forpligtet til. Underskrifter fra Søren Nielsen, Jacob Nielsen, Christen Sørensen og Niels Christensen.
Opslag 208: Den 3. april 1762: Kirsten Laursdatter, som var gift med gårdmand Peder Christensen af Oplev i Gravlev sogn, er død. Børn: Søn, Christen Pedersen, 17 år [1745], søn, Laurs Pedersen, 9 år [1753], datter, Anne Pedersdatter, 22 år [1740], som tjener hos Niels Sørensen af Sønderholm, datter, Kirsten Pedersdatter, 21 år [1741], som opholder sig hjemme, datter, Maren Pedersdatter, 19 år [1743], som tjener på Restrup Gods, datter, Bodil Pedersdatter, 15 år [1747], som hos Peder Jacobsen af Ersted, datter, Mette Christensdatter, 12 år [1750], som er hjemme hos faren. Vurderingsmænd: Niels Jensen og Jens Laursen af Oplev. Jens Pedersen af Oplev er til stede på vegne af de umyndige børn. Boet bliver registreret. Rollingshuset [stuehuset] er på 8 binding. Laden mod øst er også på 8 binding. Mod vest er der en lade på 10 binding. Desuden er der en stald på 6 binding og et fæhus på 5 binding. Da gårdens brøstfældighed er beregnet, er gælden større end indtægterne, og der er således ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Underskrifter fra Peder Christensen, Jens Pedersen, Niels Jensen og Jens Laursen.
Opslag 209: Den 14. maj 1762: Gårdmand Morten Christensen af Hyldal i Suldrup sogn er død. Enken er Anne Thomasdatter. Børn: Søn, Christen Mortensen, 18 år [1744], søn, Thomas Mortensen, 14 år [1748], søn, Christian Mortensen, 11 år [1751], søn, Anders Mortensen, 6 år [1756], søn, Niels Mortensen, 2 år [1760], datter, Maren Mortensdatter, 16 år [1746]. Lavværge for enken er Christen Jensen af Østrup i Suldrup sogn [skrevet Ørstrup]. Værge for børnene er Christen Simonsen af Hyldal. Vurderingsmænd: Christen Nielsen og Anders Pedersen af Hyldal i Suldrup sogn. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 10 binding. Der er en lade mod vest på 10 binding. Laden mod syd er på 6 binding. Endeligt er der et fæ- og fårehus på 10 binding. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken overtager fæstet efter sin afdøde mand. Underskrifter fra ATD [Anne Thomasdatter], CSS [Christen Simonsen], CIS [Christen Jensen], CNS [Christen Nielsen] og APS [Anders Pedersen].
Opslag 210: Den 5. juni 1762: Anne Gregersdatter, som var gift med gårdmand Laurs Nielsen af Plejlstrup i Sønderup sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Christen Jensen: Søn, Jens Christensen, 25 år [1737], søn, Mads Christensen, 20 år [1742], datter, Karen Christensdatter, som er gift med Peder Jensen af Rodsted i Sønderup sogn, datter, Johanne Christensdatter, 16 år [1746], som opholder sig hos sin stedfar. Vurderingsmænd: Knud Nielsen af Rebstrup og Poul Jensen af Trængstrup i Sønderup sogn. Til stede er Laurs Nielsen på egne og de to yngste børns vegne. Peder Jensen af Rodsted repræsenterer sin hustru og Jens Christensen. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 9 binding. Der er en stald og fæhus på 12 binding. Desuden er der et fåre- og kohus på 6 binding. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til ægtemanden eller børnene at arve. Morens kiste og gangklæder gives til den ugifte datter, Johanne, og Laurs Nielsen siger, at hun kan forblive i hans hus, og at han vil bekoste hendes bryllup. Ægte underskrifter [initialer] fra Laurs Nielsen, Jens Christensen og Peder Jensen.

Opslag 20: Den 4. juli 1778: Gårdmand Jens Pedersen af Sønderup er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Børn: Søn, Peder Jensen, 40 år [1738], der er på gården i Sønderup, datter, Johanne Jensdatter, som er gift med gårdmand Jens Christensen af Giver, datter, Maren Jensdatter, 31 år [1747], datter, Elisabeth Jensdatter, 30 år [1748], hvoraf de to sidste er hjemme i stervboet. Lavværge for enken er hendes bror, Jens Hansen af Sønderup. Sønnen Peder Jensen er formynder for sine to ugifte søstre. Vurderingsmænd: Poul Michelsen og Anders Christensen af Sønderup. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 13½ fag mod nord. Der er en stald og fårehus på 11 fag mod vest samt en lade på 24 fag syd og øst for gårdspladsen. Pengene til begravelsen er lånt hos Anders Lyngbye af Sønderup. Gælden er væsentligt større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken ønsker at forblive på gården og afbetale stervboets gæld. Uægte underskrifter fra Kirsten Hansdatter, Jens Hansen, Peder Jensen, Poul Michelsen og Anders Christensen.
Opslag 22: Den 30. september 1779: Mads Christensen, som tjente og døde i Juelstrup Præstegård, er død. Der er publiceret efter arvinger i aviser tre gange. Mads Christensen tilhørte Albæk Gods og var født i Oplev by i Gravlev sogn uden for ægteskab. Hans far blev kaldt Stor-Christen og boede i Tostrup under Restrup Gods. Hans mor hed Else Andersdatter, som var gift med tidligere husmand Niels Jensen af Oplev i Gravlev sogn. Der var ikke nogen arvinger til stede, da boet blev registreret. Der er efterfølgende publiceret efter arvinger i avisen tre gange. Registreringen af boet blev foretaget den 22. maj 1779 af skriver M. Bierbye og Jens Sørensen af ibm. [Buderup/Støvring?]. Vurderingsmænd i dag er Lars Christensen og Søren Nielsen, som begge tjener i Juelstrup. Uægte underskrifter fra Laurs Christensen og Søren Nielsen. Der er afholdt auktion over den afdødes ting den 22. juli 1779. Af arvinger har nu meldt sig husmand Søren Nielsen Skoemager af Rebild, som var gift med afdøde Maren Christensdatter, som har efterladt sig to børn: Datter: Birgitte Sørensdatter, 26 år [1753], datter, Else Sørensdatter, 15 år [1764], og de er næst-søskendebørn til Mads Christensen. Husmand Christen Nielsen af Oplev i Gravlev sogn er også mødt på vegne af sin hustru, Anne Christensdatter, som også er næst-søskendebarn til Mads Christensen, og denne bekræfter, at disse tre er den nærmeste slægt på Mads Christensens mors side. Sagen er altså således opklaret og blevet verificeret. Til sidst er ægte underskrifter fra M. Bierbye og Jens Sørensen. Sagen er startet den 18. november 1777 og igen den 30. september 1778. Birgitte Sørensdatter opholder sig i Skørping, mens Else Sørensdatter er hjemme hos sin far. Der er en regning fra bogholder Saurbier af Aalborg i forbindelse med publiceringen i aviserne. Der er overskud i boet på 27 rigsdaler, som deles ligeligt mellem de 3 arvinger, som får pengene kontant imod afkald fra hhv. ægtemanden og faren. Ægte underskrifter fra Søren Nielsen og Christen Nielsen.
Opslag 26: Den 9. februar 1779: Husbeboer Dorthe Nielsdatter Høeg, der var enke efter Søren Christensen af Ersted i Aarestrup sogn, er død. Hun boede i Bachhus i Ersted. Børn fra 1. ægteskab med Jens Christensen: Søn: husmand Christen Jensen Høg af Sønderup, datter, Anne Jensdatter Høeg, ugift og boede hos sin mor, halvsøster til disse er Maren Jensdatter Høeg, der er gift med gårdmand Niels Christensen af Gravlev under Buderupholm Gods. Formynder for den ugifte datter er Christen Nielsen Gammelholm af Ersted. Boet bliver registreret men er meget lille. Anne har betalt for morens begravelse og har lånt pengene for at kunne gøre det. Hele boet tilfalder derfor Anne Høg, så hun får dækket omkostningerne for begravelsen.
Opslag 27: Den 3. april 1779: Skovfoged Niels Christensen Mørch af Mørkeskovhus i Skørping sogn er død. Enken er Birgithe Christensdatter. Børn: Datter, Anne Nielsdatter, 8 år [1771]. Lavværge for enken er hendes søn af første ægteskab med Jacob Jørgensen, Jørgen Jacobsen, som vist har 5 søstre. Værge for datteren er svogeren, Niels Jensen Bødker af Tveden i Gravlev sogn, der er gift med Maren Jacobsdatter, som er en datter af Jacob Jørgensen.  Vurderingsmænd: Just Jensen og Frands Christensen af Tveden i Gravlev sogn. Boet bliver registreret. Jacob Jørgensens øvrige fire døtre er: Datter: Mette Jacobsdatter, som tjener på Villestrup Gods, datter, Else Jacobsdatter, som tjener på Lindenborg, datter, Anne Kirstine Jacobsdatter, som tjener hos degnen i Giersing, datter, Maria Jacobsdatter, som opholder sig i Mørkeskovskovhus. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 10 fag. Der er en stald og fæhus på 6 fag, mens den er på 13 fag. Udgifter og indtægter i boet går lige op, så der er ikke noget til enken eller datteren at arve. Enken skal betale de fire døtre fra første ægteskab deres arv ud af boet, mens Niels Mørchs datter skal have hans skrin og klæder foruden et skab. Enken ønsker med parrets fælles barn at forblive på stedet, som hun og sønnen Jørgen Jacobsen derefter er ansvarlig for. Uægte underskrifter fra Jørgen Jacobsen, Niels Jensen, Just Jensen og Frands Christensen.
Opslag 29: Den 14. juni 1779: Anne Christensdatter, som var gift med gårdmand Jens Christensen af Ersted i Aarestrup sogn, er død. Anne har ingen børn, og arvinger er derfor søskende: Bror, Niels Christensen, 25 år [1754], som tjener på Albæk, bror, Jacob Christensen, 21 år [1758], som tjener i Borup under Krastrup Gods, søster, Else Christensdatter, 28 år [1751], som tjener hos Christen Jensen af Veggerby. Else er halvsøster til de to første børn på den ene side og enkemanden Jens Christensen på den anden side. Vurderingsmænd: Peder Sørensen True og Christen Nielsen af Ersted. Til stede er Jens Christensen og Niels Christensen, som repræsenterer begge sine søskende også. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 11 fag. Der er en lade på 13 fag, en stald samt fårehus på 10 fag foruden en bygning på 12 fag, i alt 46 fag. Der er gæld til Christen Christensen af Aarestrup for lånte penge. Udgifterne overstiger indtægterne, og der er således ikke noget til Annes søskende at arve. Uægte underskrifter fra Jens Christensen, Niels Christensen, Peder Sørensen og Christen Nielsen.
Opslag 30: Den 25. november 1779: Sidsel Mortensdatter, som var gift med gårdmand Jens Willadsen af Rebild, er død. Børn: Søn, Christen Jensen, 7 år [1772], datter, Maren Jensdatter, 4 år [1775]. Jens Willadsen er selv værge for sine umyndige børn. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Niels Knudsen af Rebild. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 8 binding. Der er 3 andre bygninger på hver 8 binding, hvoraf de to er lader. Der er gæld til Anders Alsing [skrevet Aldsing] i Skørping for ligkisten. Udgifterne overgår langt indtægterne, så der er ikke noget til ægtemanden eller børnene at arve. Hele boets effekter bliver udlagt til herskabets (godsets) fordringer, men Jens Willadsen får lov til at blive på gården imod, at han betaler resten af sin gæld. Uægte underskrifter fra Jens Villadsen, Niels Sørensen og Niels Knudsen.
Opslag 31: Den 27. november 1779: Maren Lauridsdatter, som var gift med gårdmand Peder Jensen Fløe af Aarestrup, er død. Børn: Søn, Gårdmand Laurids Pedersen Fløe af Aarestrup, som er gift, datter, Kirsten Pedersdatter Fløe, som er gift med gårdmand Poul Michelsen af Sønderup, søn, Christen Pedersen Fløe, 25 år [1754], som er ugift og opholder sig på gården, datter, Dorthe Pedersdatter Fløe, 22 år [1757], som er ugift og opholder sig på gården, datter, Margrethe Pedersdatter Fløe, 21 år [1758], som er ugift og opholder sig på gården. Vurderingsmænd: Niels Bierregaard og Just Jensen af Aarestrup. Peder Jensen Fløe er selv værge for sine umyndige børn. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 12 fag. Der er en lade på 14 fag og en på 10 fag. Desuden er der et fæhus og stald på 11 fag. Udgifterne overstiger indtægterne, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Just Jensen og Niels Pedersen Bierregaard.
Opslag 33: Den 7. marts 1780: Anne Poulsdatter, som var gift med gårdmand Jens Jensen af Sønderup, er død. Børn: Søn, Hans Jensen, 14 år [1766], datter, Karen Jensdatter, 12 år [1768], søn, Jens Jensen, 6 år [1774], søn, Poul Jensen, 3 år [1777]. Jens Jensen er selv værge for sine børn. Vurderingsmænd: Jens Hansen og Anders Christensen af Sønderup. Boet bliver registreret. Rollinghuset [stuehuset] er på 11 fag. Der er to længer på 25 fag samt et fæhus på 11 fag. Der er gæld til Anders Lyngbye af Sønderup, degnen Lytken af Sønderup samt købmand Jens Christensen i Aalborg. Gælden er større en indtægterne, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Jens Jensen vil forblive på gården. Uægte underskrifter fra Jens Jensen, Jens Hansen og Anders Christensen.
Opslag 34: Den 7. marts 1780: Indsidder Anne Jensdatter af Munkholm i Sønderup sogn er død. Børn: Søn, Knud Christensen af Munkholm, som har overtaget fæstet på boelsstedet, søn, Christen Christensen, 27 år [1753], datter, Kirsten Christensdatter, 30 år [1750], der begge opholder sig hos deres bror. Skifteforretningen foregår hos boelsmand Knud Christensen af Munkholm i Sønderup sogn. Vurderingsmænd: Jens Christensen af Astrup og Peder Jensen af Knolde i Sønderup sogn. Anne Jensdatter har efterladt sig en egekiste samt klæder og linned. De to andre myndige arvinger har allerede givet afkald på arv. Uægte underskrift fra Knud Christensen og Peder Jensen.
Opslag 35: Den 30. september 1780: Inger Pedersdatter, som var gift med gårdmand Jens Christensen af Ersted i Årestrup sogn, er død. Børn: Søn, Christen Jensen, 3 uger [1780]. Vurderingsmænd: Bertel Nielsen og Peder True af Ersted. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 11 fag. Der er en lade på 13 fag, en anden lade på 12 fag samt en stald, der også er fæhus, på 10 fag, dvs. i alt 46 fag. Gælden er langt større end indtægterne, idet bygningerne er i forfald, og der mangler både heste, vogne og andet på gården, som skal være der ifølge fæstebrevet. Jens Christensen ønsker at forblive på gården og lover at sætte bygningerne i stand samt anskaffe de manglende dyr m.v. Uægte underskrift fra Jens Christensen.
Opslag 36: Den 2. oktober 1780: Anders Jensen, der var søn af forrige gårdbeboer Jens Nielsen Gammelholm af Gammelholm i Braulstrup i Sønderup sogn, er død. Børn: Søn, Niels Jensen, 21 år, som tjener hos Jens Thaudall af Haverslev, søn, Anders Jensen, 17 år [1763], der opholdt sig på Torstedlund Gods, søn, Mads Jensen, 13 år [1767], der opholder sig hos Laust Søndergaard af Ellidshøj. Formynder for Niels Jensen og Mads Jensen er deres farbror, Christen Nielsen Gammelholm af Ersted. Vurderingsmænd: Søren Olesen og Anders Jensen af Braulstrup. Boet bliver registreret. Der er en obligation på 79 rigsdaler per 1. maj 1774 fra Peder Deichmann Aagaard, der er sognepræst ved Aarestrup, Buderup og Gravlev menighed, til de 3 børn af afdøde Jens Nielsen Gammelholm og Johanne Andersdatter. Pengene er indbetalt til Torstedlund Gods, der udbetaler dem, når drengene er myndige. Obligationen er i 1774 underskrevet af P. D. Aagaard, J. B. Aagaard og Fischer. Efter at udgifterne er betalt, arver både Niels Jensen af Haverslev og Mads Jensen af Ellidshøj hver 15 rigsdaler. Uægte underskrifter fra Christen Nielsen, Niels Jensen, Søren Olesen og Anders Jensen.
Opslag 37: Den 2. juni 1781: Inger Christensdatter, der var gift med Jens Sørensen Dall af Sønderup, er død. Arvinger: Helbror, Niels Christensen, som tjener hos Jens Hansen af Knolde i Sønderup sogn, helsøster, Maren Christensdatter, som er gift med hyrden Svenning Nielsen af Sønderup, helsøster, Anne Christensdatter, som er gift med Jacob i Bleghuset under Lundbæk gods, halvsøster, Bodil, som er gift med husmand Jens Jensen af Ersted i Aarestrup sogn. Vurderingsmænd: Christen Jensen Høy af Sønderup og Anders Christensen af Sønderup. Boet bliver registreret til en værdi af 9 rigsdaler. Huset er på 6 gamle fag og 3 nye fag, som Jens Sørensen Dall har bygget i foråret 1781. Der er gæld til Anders Lyngbye af Sønderup, smeden i Sønderup, Jens Snedker af Sønderup, Christen Høy af Sønderup og Christen Smed af Sønderup, i alt 28 rigsdaler. Der er altså ikke noget til arvingerne at arve. Uægte underskrifter fra Jens Sørensen Dall, Christen Jensen Høy og Anders Christensen.
Opslag 38: Den 1. juni 1781: Husmand Peder Nielsen Damborg af Torsted i Årestrup sogn er død. Enken er Anne Poulsdatter. Børn: Søn, Niels Pedersen Damborg, 22 år [1759], som tjener hos snedker Laurs Poulsen af Aalborg, søn, Poul Pedersen Damborg, 20 år [1761], som er hos degnen i Årestrup, søn, Søren Pedersen Damborg, 19 år [1762], som er hjemme i Torsted, søn, Vogn Pedersen Damborg, 16 år [1765], som tjener i Foldager i Aarestrup sogn, datter, Anne Kirstine Pedersdatter, 13 år [1768], der opholder sig i dødsboet. Vurderingsmænd: Jens Markmand og Christen Rebild af Torsted. Lavværge for enken er Anders Christensen af Torsted. Formynder for umyndige børn er Niels Møller af Torsted. Boet bliver registreret. Der er gæld til Anders Lyngbye af Sønderup. Udgifterne er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Anne Poulsdatter, Anders Christensen, Niels Møller, Jens Christensen Markmand og Christen Rebild.
Den 1. juni 1781: Else Jacobsdatter, som var gift med husmand Christen Nielsen Dalum af Torsted i Aarestrup sogn, er død. Børn: Datter, Else Christensdatter, 5 år [1776], søn, Jacob Christensen Dalum, 1 år [1780], som begge opholder sig hos deres morbror, husmand Jens Jacobsen af Store Rørbæk. Christen Dalum er selv fødselsværge for sine børn. Vurderingsmænd: Jens Christensen og Christen Rebild af Torsted. Boet bliver registreret. Huset er på 7½ fag, men er befunden med så store bygningsfejl, at det koster 22 rigsdaler at reparere det. Der er gæld til Niels Snedker af Rodsted i Sønderup sogn, Anders Lyngbye af Sønderup og Christen Rebild af Torsted. Gælden er langt større end indtægterne, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Jens Christensen, Christen Rebild og Christen Nielsen Dalum.
Den 23. juni 1781: Kirsten Hansdatter, som var enke efter gårdmand Jens Pedersen af Sønderup, er død. Børn: Søn, Peder Jensen, 42 år [1739], som opholder sig på gården, datter, Johanne Jensdatter, som er gift med Jens Christensen af Giver, datter, Maren Jensdatter, 34 år [1747], som opholder sig på gården, datter, Elisabeth Jensdatter, som er gift med Morten Andersen af Sønderup. Vurderingsmænd: Poul Michelsen og Morten Andersen af Sønderup. Formynder for den umyndige Maren Jensdatter er hendes morbror, Jens Hansen af Sønderup. Boet bliver registreret. Rollinghuset [stuehuset] med et udeskur lavet af bøg er på 11 fag. Laden mod syd er på 16 fag. Mod øst er der også en lade på 8 fag. Endeligt er der en stald og fæhus mod vest, som er på 11 fag. Gårdens brøstfældighed gør, at der er et stort underskud i boet, og der er derfor intet at arve. Uægte underskrifter fra Poul Mickelsen, Morten Andresen, Jens Hansen og Peder Jensen.
Den 9. juli 1781: Indsidder Peder Sørensen af Stubberup i Aarestrup sogn er død. Enken er Anne Bertelsdatter. Børn fra første ægteskab: Søn, Jens Pedersen af Tveden, datter, Anne Pedersdatter, som er gift med gårdmand Laurs Pedersen Hyldgaard af Aarestrup, datter, Maren Pedersdatter, som er gift med gårdmand Morten Nielsen af Ersted, datter, Kirsten Pedersdatter, 33 år [1748], som tjener hos degnen i Aarestrup, søn, gårdmand Søren Pedersen af Stubberup, der har sin afdødes fars gård. Børn fra andet ægteskab: Datter, Anne Pedersdatter, som er gift med Jens Nielsen af Skiellet på Rold bys grund. Lavværge for enken er Niels Larsen af Stubberup i Årestrup sogn. Lars Pedersen Hyldgaard er mødt sin hustrus vegne samt myndige og umyndige arvinger, der ikke er mødt op. Søren Pedersen er der på egne vegne. Vurderingsmænd: Peder Sørensen True og Michel Nielsen af Ersted. Det ganske lille bo bliver registreret. Uægte underskrifter fra Anne Pedersdatter, Niels Larsen, Laurs Pedersen Hyldgaard, Peder Sørensen True og Michel Nielsen.
Den 17. maj 1781: Tjenestekarl Laurs Christensen Nørgaard af Juelstrup præstegård i Buderup sogn er død. Enken er Zinned Christensdatter af Ravnkilde. Børn: Søn, Christen Laursen Nørgaard, 4 måneder [1781], der opholder sig hos sin mor i Ravnkilde under Nørlund Gods. Lavværge for enken er hendes bror, gårdmand Peder Christensen af Ravnkilde. Vurderingsmænd: Niels Jensen af Suldrup og Jens Andersen af Mastrup. Til stede ved skifteforretningen er Laurs Nørgaards mor. Boet bliver registreret. Den afdøde har købt noget af Hans Malle i Aalborg, som skal betales i juli, og som er lånt ud til Thomas Smed af Sjørup. Fortsætter den 19. januar 1782: Vurderingsmænd: Skovridder Ibsen og skriver Bierbye af Torstedlund. Sønnen Christen Lauridsen er i mellemtiden død hos sin mor, så der er kun moren, som er tjenestepige. Der afholdes auktion over Laurs Nørgaards ejendele. Køberne er Just Nielsen af Gravlev, Peder Røgter af Ravnkilde, Niels Christensen af Aarestrup, Niels Hyldgaard af Aarestrup, Christen Graver af Aarestrup, Jens Rebild af Aarestrup, Laurs Hyldgaard af Aarestrup, Niels Røgter af Aarestrup, Peder Fløe af Aarestrup, indsidder Jens Smed af Aarestrup, Frands i Ersted og Søren Christensen af Ersted. Der er et overskud i boet, som gives til Peder Christensen, som er ansvarlig for hans søster. Underskrifter fra Peder Christensen, J. Ibsen og M. Bierbye.
Opslag 45: Den 22. marts 1782: Husmand Jens Pedersen af Sønderup er død. Enken er Karen Christensdatter. Børn: Datter, Anne Jensdatter, 28 år [1754], der tjener hos Jens Christensen af Torsted. Lavværge for enken er Jens Andersen af Sønderup. Formynder for datteren er Jens Hansen af Sønderup. Vurderingsmænd: Jens Jensen Kierregaard og Søren Pedersen af Sønderup. Boet bliver registreret, hvor der bl.a. er en ko og syv får. Huset, der er på 14 fag, er meget brøstfældig, så det ikke uden videre kan repareres og gøres beboeligt. Der skyldes penge for ligkisten til snedker Jens Christensen af Sønderup. Uægte underskrifter fra Jens Andersen, Jens Hansen, Jens Jensen og Søren Pedersen.
Opslag 46: Den 4. april 1782: Gårdmand Christen Nielsen af Ersted i Aarestrup sogn er død. Enken er Karen Laursdatter. Børn fra første ægteskab: Søn, Christen Christensen, 27 år [1755], som tjener hos Laurs Hyldgaard i Årestrup, søn, Niels Christensen, 25 år [1757], som tjener hos Niels Thamdall i Hårslev, søn, Jens Christensen, 22 år [1760], søn, Knud Christensen, 19 år [1763], søn, Mads Christensen, 17 år [1765]. Børn fra andet ægteskab: Søn, Jens Christensen, 7 år [1775], datter, Else Christensdatter, 15 år [1767]. Værge for samtlige børn er deres farbror, Jens Nielsen af Gammelholm i Braulstrup i Sønderup sogn. Lavværge for enken er Søren Christensen af Ersted. Vurderingsmænd: Peder Sørensen True og Jens Christensen af Ersted. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 11 fag. Der er en lade på 15 fag. Der er en stald på 6 fag og yderligere et hus på 5 fag. Boets eneste gæld er lidt skattebetaling. Enken ønsker at forblive på gården og overtage sin mands fæstebrev. Uægte underskrifter fra Jens Christensen, Knud Christensen, Karen Laursdatter, Søren Christensen, Peder Sørensen og Jens Christensen.
Opslag 48: Den 21. marts 1783: Indsidder og enkemand Jens Christensen Hyldgaard af Årestrup er død. Børn: Søn, Peder Jensen Hyldgaard, der er død og har efterladt sig følgende børn: Datter, Anne Pedersdatter Hyldgaard, 12 år [1771], hvis stedfar er Laust Pedersen Hyldgaard; Datter, Mette Jensdatter Hyldgaard, som er gift med Christen Hyldgaard af Årestrup. Jens Hyldgaard blev 91 år gammel og boede hos gårdmand Laust Pedersen Hyldgaard af Årestrup, som efterfulgte ham på gården, som han havde. Vurderingsmænd: Niels Pedersen og Just Jensen af Årestrup. Boet bliver registreret med nogle få ejendele. Laust Hyldgaard fortæller, at han i over 10 år har underholdt den afdøde. Uægte underskrifter fra Niels Pedersen, Just Jensen, Laust Pedersen Fløe og Christen Pedersen Hyldgaard.
Opslag 49: Den 5. april 1783: Husmand Christen Nielsen af Ersted i Aarestrup sogn er død. Enken er Mette Christensdatter. Børn: Søn, Niels Christensen, 16 år [1767], søn, Christen Christensen, 5 år [1778], datter, Mette Christensdatter, ugift, datter, Anne Christensdatter, ugift. Lavværge for enken er Søren Christensen af Ersted. Tilsynsværge for de umyndige børn er Peder Sørensen True af Ersted. Børnenes fødselsværge er deres farbror, Børge Nielsen af Torsted i Aarestrup sogn, som ikke er til stede. Vurderingsmænd: Søren Nielsen og Frantz Mouritzen af Ersted. Boet bliver registreret. Det meste af Christen Nielsens klæder har enken i forvejen givet til sønnen Niels Christensen. Huset, der er på 8 fag, er meget brøstfældig på både tømmer og tag. Enken har lånt penge af Niels Jensen af Bradsted i Veggerby sogn til mandens begravelse. Gælden er dobbelt så stor som indtægterne, så det er tydeligt, at der intet er at arve. Underskrifter fra Mette Christensdatter, Søren Christensen, Peder Sørensen True, Søren Nielsen og Frantz Mouritsen. De to sidste er uægte.
Opslag 50: Den 19. februar 1783: Else Nielsdatter, som var gift med Jens Pedersen Foldager af Aarestrup, er død [skrevet Foldagger]. Arvinger: Bror, tjenestekarl Peder Nielsen af Aalborg, 25 år [1758], søster, Anne Nielsdatter, som er gift med gårdmand Hans Nielsen af Aarestrup. Vurderingsmænd: Christen Hyldgaard og Jens Jensen af Årestrup. Boet bliver registreret. Der er gæld til Jens Jensen af Suldrup, Anders Bierregaard af Aarestrup, Just Smed af Aarestrup, Niels Bierregaard af Aarestrup, Niels Møller af Torsted og Jens Nielsen af Aarestrup. Gælden er langt større end indtægterne, så der er ikke noget til hendes søskende at arve. Underskrifter fra Jens Pedersen, Hans Nielsen, Niels Pedersen og Christen Hyldgaard. De to første er vist ægte.
Opslag 50: Den 2. juli 1783: Gårdmand Niels Larsen af Stubberup i Aarestrup sogn er død. Enken er Anne Nielsdatter. Børn: Datter, Dorthe Helvig Nielsdatter, som er gift med Moust Christensen af Tveden i Gravlev sogn, datter, Maren Nielsdatter, 26 år [1757], søn, Niels Nielsen, 27 år [1756], søn, Lars Nielsen, 18 år [1765], søn, Knud Nielsen, 14 år [1769], datter, Karen Nielsdatter, 10 år [1773], hvoraf de sidste 5 opholder sig på gården. Lavværge for enken er Niels Christensen Degn af Oplev i Gravlev sogn. Formynder og værge er børnenes morbror, Just Nielsen af Gravlev. Vurderingsmænd: Just Jensen af Aarestrup og Niels Pedersen Bierregaard af Aarestrup. Boet bliver registreret. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 15 fag. Laden mod nord er på 20 fag. Der er en stald og fæhus mod syd på 21 fag. Endeligt er der mod vest en lade på 9 fag. Til gården er der et vognskur på 4 fag. Enken beholder mandens fæste. Uægte underskrifter fra Niels Christensen, Just Nielsen, Niels Pedersen og Just Jensen.

Opslag 27+30-31: Den 23. februar 1838: Gårdfæster Christen Andersen Overvad af Årestrup er død. Enken er Mette Nielsdatter [overstreget er Christensdatter]. Lavværge for enken er Ole Otto af Torsted. Børn fra første ægteskab med afdøde Anne Willumsdatter: Søn: Husmand Anders Christensen Overvad af Skårup i Ravnkilde sogn, datter, Kirsten Christensdatter Overvad, som er gift med husmand Jens Pedersen af Sønderup Mark, søn, Willads Christensen Overvad, som tjener hos Christen Rebild af Årestrup, søn, husmand Jens Christensen Overvad af Årestrup Mark. Børn fra andet ægteskab med Mette Nielsdatter: Søn, Anders Christian Christensen Overvad, 21 år [1817], datter, Anne Marie Christensdatter Overvad, 18 år [1820], søn, Christen Christensen Overvad, 16 år [1822]. Mødt op er Anders Christensen af Skårup, Jens Pedersen af Sønderup, Willads Christensen og Jens Christensen. Til stede er også Anders Christian Christensen med sin værge, gårdmand Christen Jensen Rebild af Årestrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Søren Rebild og husmand Lars Rebild af Årestrup. Boet bliver registreret. Der er gæld til købmand Sprechelsen af Aalborg. Underskrifter fra Mette Nielsdatter, Ole Otto, Anders Christian Christensen, Christen Jensen Rebild, Anders Christensen, Jens Pedersen, Willads Christensen og Jens Christensen, Søren P. Rebild og Lars Pedersen Rebild. [Red: Christen Andersen Overvad er ifølge kirkebogen død den 21. februar 1838 som 61-årig og altså født 1777, og han er således en søn af Anders Christensen Overvad og Maren Gunnesdatter af Skårup i Ravnkilde sogn. Se skiftet efter hans mor på siden om Ravnkilde.]. Fortsætter den 30. juni 1838: Vurderingsmænd: Sognefoged Søren Rebild af Aarestrup og Spliid af Haverslevgaard. Enken Mette Nielsdatter er mødt med sin lavværge, Ole Othe af Torsted. Desuden Anders Christensen af Skårup i Ravnkilde sogn, Jens Pedersen af Sønderup, Jens Christensen og Anders Christian Christensen af Aarestrup, mens Søren Rebild repræsenterer Willads Christensen, og til stede er også værgen, Christen Jensen Rebild. Enken angiver, at hun stadig ønsker at forblive på gården, udbedre gården og betale den gæld, der er. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og de 7 børn. Arven vil blive udbetalt til de myndige arvinger. Underskrifter fra Mette Nielsdatter, Ole Otte, Anders Christensen, Jens Pedersen, Søren C. Rebild, Jens Christensen, Anders Christian Christensen og Christen Rebild.
Opslag 29+34: Den 27. februar 1838: Gårdfæster Hans Jensen Graver af Sønderup er død – kun dødsanmeldelse. Enken er Maren Sørensdatter. Børn: Søn, Jens Hansen, myndig, søn, Laurs Hansen, myndig, søn, Niels Hansen, søn, Christen Hansen, datter, ?, som er gift med indsidder Christian Hansen af Sønderup. Fortsætter den 5. februar 1839.
Opslag 30: Den 1. juni 1838: Margrethe Pedersdatter af Årestrup er død – kun dødsanmeldelse. Bevidnes med underskrift af Inger Sørensdatter.
Opslag 31: Den 5. august 1838: Ane Marie Christensdatter, som er datter af gårdmand Christen Hansen af Sønderup, er død - kun dødsanmeldelse.
Opslag 31: Den 24. september 1838: Ane Sørensdatter, som var gift med gårdmand Niels Nielsen Woxlev af Årestrup er død. Børn: Datter, Maren Nielsdatter Woxlev, søn, Søren Nielsen Woxlev, 9 år [1829], datter, Maren Kirstine Nielsdatter Woxlev, datter, Ane Nielsdatter Woxlev. Fødselsværge for de umyndige børn er husmand Niels Sørensen af Buderup Mark i Buderup sogn [nu Støvring sogn], som er bror til Ane Sørensdatter. Vurderingsmænd: Sognefoged Søren P. Rebild [skrevet Ræbild] og husmand Lars Pedersen af Aarestrup. Fortsætter den 15. november 1838: Niels Sørensen af Buderup kunne ikke møde i dag. Derfor overtager tilsynsværgen, gårdmand Christen Sørensen Snedcher af Aarestrup hans opgave. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Niels N. Woxlev, Christen S. Smed, Søren P. Ræbild og Lars Pedersen. Fortsætter den 30. december 1838: Der er gæld til Niels Nielsen af Oplev Mark i Gravlev sogn, skomager Peder Rødkier af Aarestrup Mark, Peder Christensen af Foldager, tjenestekarl Søren Jensen af Aarestrup, aftægtsmand Søren Nielsen af Aarestrup og tjenestekarl Peder Nielsen af Nibe. Boet er fallit, og der er således ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Underskrifter fra Niels Nielsen Woxlev og Niels Sørensen.
Opslag 34: Den 24. januar 1839: Marie Jensdatter, som er datter af gårdfæster Jens Olesen af Sønderup, er død, hvilket bliver anmeldt.
Opslag 34: Den 25. januar 1839: Morten Christian Jensen, som er søn af gårdfæster Jens Jacobsen af Giver, er død, hvilket bliver anmeldt. Drengen efterlader sig intet.
Opslag 35: Den 3. februar 1839: Ungkarl Laurs Christian Nielsen af Haverslev er død i Sønderup sogn, hvilket bliver anmeldt.
Opslag 35: Den 5. februar 1839: Husmand Lars Christensen af Ersted i Aarestrup sogn er død, hvilket bliver anmeldt.
Opslag 35-39: Den 8. april 1839: Gårdmand Laurs Nielsen af Gammelholm i Braulstrup i Sønderup sogn er død. Børn fra 1. ægteskab med Maren Laursdatter: Datter, Maren Laursdatter, som er gift med selvejer Thomas Pedersen af Braulstrup. Børn fra 2. ægteskab med Ingeborg Jensdatter: Søn, gårdmand Niels Laursen af Munkholm i Sønderup sogn, 36 år [1803], søn, selvejergårdmand Jens Laursen af Hedegaards Mark, 34 år [1805], søn, Christen Laursen af Sønderup, 31 år [1808], som er hjemme, datter, Kirsten Laursdatter, som er gift med gårdmand Jens Jensen Hyldal af Sønderup Mark [skrevet Hyldahl]. Børn fra 3. ægteskab med Zidsel Laursdatter: Datter, Ane Laursdatter, som er gift med selvejer Peder Nielsen af Himmestrup Mark. Enken er Zidsel Laursdatter. Lavværge for enken er gårdmand Mads Sørensen af Dalum [som i juni kun kaldes for Mads Dalum]. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Christensen af Sønderup og gårdmand Jens Olesen af Sønderup. Boet bliver registreret. Der er vist restance i boet, da regnskabet gøres op. Uægte underskrifter fra Zidsel Laursdatter, Jens Hyldahl, Jens Laursen, Niels Laursen, Chr: Laursen, Peder Nielsen og Thomas Pedersen samt Niels Christensen og Jens Olesen. Fortsætter den 10. juni 1839: Alle arvingerne er mødt op. Mads Dalum angiver over for retten, at der er lavet en overenskomst med boets arvinger. Denne aftale betyder, at arvingerne selv fordeler boet imellem sig uden om skifteretten. Enken ønsker at vedblive sit fæste. Uægte underskrifter fra samme personer foruden Mads Sørensen.
Opslag 35+38: Den 11. april 1839: Karen Jørgensdatter, som var gift med husfæster Rasmus Andersen af Raadamshuset i Aarestrup, er død. Børn: Søn, Anders Rasmussen, 10 år [1829], søn, Jørgen Rasmussen, 7 år [1832], søn, Rasmus Rasmussen, 1½ år [1837]. Da ingen af den afdødes familie er til stede, udnævnes til opsynsværge skovfoged Hans Stigsen af Hiortspring i Aarestrup sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Søren Pedersen Rebild af Aarestrup og husmand Lars Pedersen Rebild. Boet bliver registreret. Enkemanden vil fortsætte med at fæste huset. Ægte underskrifter fra Rasmus Andersen, Hans Stigsen, Søren Ræbild og Lars Pedersen Ræbild.
Opslag 38: Den 26. april 1839: Sidsel Pedersdatter, som er datter af husfæster Peder Andersen af Braulstrup i Sønderup sogn har født et dødfødt barn. Underskrevet af Peder Andersen med ført hånd.
Opslag 40-43: Den 23. august 1839: Gårdmand Jens Jensen Tøtterup af Sønderup er død [skrevet Tøterup]. Enken er Ane Kirstine Jensdatter. Børn: Søn, Jens Jensen Tøtterup, 25 år [1814], datter, Marie Jensdatter Tøtterup, ugift, søn, Jacob Jensen Tøtterup, umyndig. Lavværge for enken er gårdmand Poul Jensen af Sønderup. Værge for de umyndige børn er gårdmand Thomas Jensen af Tøttrup i Sønderup sogn. Fortsætter den 21. september 1839: Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Christensen af Sønderup og husmand Søren N. Braulstrup af Sønderup. Boet bliver registreret til en værdi af 54 rigsdaler. Underskrifter fra Ane Kirstine Jensdatter, Jens Jensen Tøtterup, Thomas Jensen, Niels Christensen og Søren N. Braulstrup. Fortsætter den…
Opslag 40: Den 14. september 1839: Mette Cathrine Andersdatter, som var datter af husfæster Anders Nielsen af Sønderup, er død. Mette Cathrine blev 7 år gammel.
Opslag 42: Den 24. oktober 1839: Husmand Jens Hansen af Aarestrup er død. Der efterlades intet af værdi.
Opslag 42: Den 24. november 1839: Kirsten Pedersdatter af Aarestrup er død. Børn: Søn, husmand Peder Pedersen af Åstrup [måske Støvring sogn?].

Underskriften fra Peder Jensen af Rodsted i 1762.

Diverse skifter fra Nøragergaard gods

Bemærk: Der er masser af andre skifter fra Nøragergaard gods på diverse sider på denne hjemmeside, dvs. fra Kongens Tisted, Grynderup og Store Rørbæk sogne. Skifterne herunder er fra andre sogne i området end de nævnte.

Opslag 33-35: Den 2. januar 1737: Boelsmand Mathis Mortensen af Døstrup er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Børn: Søn: Peder Mathiesen, 5 år [1732]. Lavværge for enken er Laurs Christensen af Døstrup. Formynder for sønnen er Michel Mathiesen af Døstrup. Vurderingsmænd: Niels Kieldsen og Jep Tomesen af Døstrup. Fortsætter den 1. februar 1737: Gårdens lade og stuehus er på 9 binding. Der er desuden et fårehus på 4 binding. Gårdens besætning består kun af 2 heste med trækvogn og plov. Degnen Erich Peitersen af Døstrup er til stede. Der fremlægges en skrivelse fra præsten i Øls, som siger, at 4 får og 1 lam, som tilhører præsten, var indsat hos Mathis Mortensen. Da præsten vil have dyrene tilbage, skal fodret godtgøres. Da enken ikke kan betale for de restancer, der er på stedet fra 1736 og 1737, skal hun fraflytte gården. Underskrifter fra Jep Tomesen, Niels Kieldsen, Michel Mathisen og Las Christensen.
Opslag 197: Den 21. november 1762: Kirsten Jensdatter, som var gift med Jens Jacobsen af Kyneb i Testrup sogn, er død. Arving: Far, Jens Christensen Østergaard af Simested. Vurderingsmænd: Niels Madsen af Højslev Mølle og Niels Christensen af Kyneb. Kirsten Jensdatter døde sidst i september 1762. Skifteforretningen afholdes alligevel ikke, da Jens Østergaard giver afkald på arv. Uægte underskrifter fra Niels Christensen og Niels Madsen.
Opslag 214-215: Den 29. oktober 1766: Maren Svendsdatter, som var gift med Christen Knudsen i Døstrup, er død. Børn: Søn, Knud Christensen, umyndig og bor hos faren. Vurderingsmænd: Søren Andersen af Døstrup og Christen Nielsen Skræder af Rørbæk. Underskrifter fra Christen Knudsen, Søren Andersen Bak og Christen Nielsen Bak.
Opslag 282-83: Den 27. januar 1785: Søren Andersen i Døstrup er død. Enken er Karen Christensdatter. Børn: Søn, Anders Sørensen, 31 år [1754], søn, Jeppe Sørensen, 28 år [1757], søn, Jens Sørensen, 16 år [1769], datter, Maren Sørensdatter, 21 år [1764]. Vurderingsmænd: Hans Andersen Muurmester og Niels Mathiasen af Døstrup. Enkens lavværge: Jens Nielsen Smed af [Store] Rørbæk. De ældste brødre er formyndere for de umyndige søskende. Underskrifter fra Karen Christensdatter, Jens Nielsen Smed, Jeppe Sørensen, Hans Andersen og Niels Mathisen.
Opslag 306-307: Den 16. februar 1790: Mette Jacobsdatter, som var gift med gårdfæster Jeppe Sørensen i Døstrup, er død. Børn: Søn, Jacob Jeppesen, 9 år [1781]. Vurderingsmænd: Ole Jensen og Jens Christensen af Døstrup. Underskrifter fra Jeppe Sørensen, Ole Jensen og Jens Christensen.

Skifter fra Restrup gods

Mariager Amt:

Opslag 3-4: Den 1. maj 1793: Inger Willadsdatter, som var gift med Niels Pedersen af Fovlum, er død. Børn: Willads Nielsen, 5 uger [1793]. Tilsynsværge er drengens morfar, Willads Jensen af Fovlum. Vurderingsmænd: Jens Jensen og Hans Helmuth Jacobsen af Fovlum. Underskrifter fra Niels Pedersen, Jens Jensen, Hans Helmot Jacobsen og Willads Jensen.
Opslag 4-5: Den 6. august 1794: Anne Dahlsdatter, som var gift med Christen Jensen Bach af Gislum, er død. Børn: Datter, Karen Jensdatter, som er gift med Christen Michelsen af Torup i Simested sogn, datter, Dorthe Jensdatter, som er gift med Christen Sørensen af Simested. Christen Jensen Bach må altså være en stedfar til pigerne. Vurderingsmænd: Jens Christian Fabricius og Christen Jensen af Gislum. Underskrifter fra Cristen Jensøn Bach af Gislum, Cristen Søren søn af Simested, Cristen Michelsøn, Jens Fabricius og Cristen Jensen af Gislum.
Opslag 5-6: Den 28. november 1795:
Christen Pedersen Smed af Nyrup i Gislum sogn er død. Enken er Inger Andersdatter. Børn: Jeppe Christensen, 3 år [1792], Anne Christensdatter, 1 år [1794]. Lavværge for enken er Niels Larsen af Sjøstrup i Aars sogn. Børnenes formynder er deres farfar, Peder Poulsen af Sjøstrup. Vurderingsmænd: Just Christensen af Nyrup og Peder Thomassen af Gislum. Der er penge til gode hos Niels Laustsen af Nyrup Nygaard, Niels Jacobsen i et udflyttet hus i Nyrup, Niels Kræmer af Sjøstrup alias Svend Sørensen, Niels Olesen af Sjøstrup, Thomas i Kællingtand, Peder Overvad af Store Binderup samt Niels Madsen af Morum i Vognsild sogn. Der er udgifter til Peder Thomassen af Gislum, Just Christensen af Nyrup i Gislum sogn, Niels Larsen af Sjøstrup, Hans Christensen Smed af Slemstrup i Aars sogn samt i forbindelse med Christen Smeds begravelse. Underskrifter fra Niels Larsen, Peder Poulsen, Peder Thomassen og Just Christensen. Fortsætter den 12. december 1795: Formynder for umyndige børn er nu Søren Pedersen af Farstrup Mølle. Vurderingsmænd: Knud Sørensen af Gislum og Niels Christensen af Nyrup i Gislum sogn. Underskrifter fra Inger Andersdatter af Nyrup, Søren Pedersen af Farstrup Mølle, Knud Sørensen af Nyrup samt Niels Christensen af Nyrup.
Opslag 7: Den 5. juni 1804:
Johanne Larsdatter, som var gift med husfæster Laust Nielsen Snedker af Nyrup i Gislum sogn, er død [også kaldet Laurs Snedker]. Ingen børn. Arvinger: Bror: Niels Larsen af Rold sogn i Bakkehuset. Vurderingsmænd: Gårdmand Jens Christensen af Gislum og gårdmand Niels Jensen af Gislum. Der er værdier for 60 rigsdaler og gæld for 30 rigsdaler. De resterende 30 rigsdaler deles mellem enkemanden og broren, og de 15 rigsdaler til broren får han med det samme. Broren giver derfor afkald og dette med en kvittering. Enkemanden lover ene og alene at sørge for, at gælden bliver betalt. Underskrifter fra snedker Laurs Nielsen af Nyrup, Niels Larsen af Rold, Jens Christensen og Niels Jensen af Gislum.
BOGEN INDEHOLDER IKKE FLERE SKIFTER END DISSE FIRE.

Viborg Amt:

Opslag 5: Den 6. december 1825: Gårdmand Niels Jensen af Østerbølle by og sogn er død. Enken er Ane Christensdatter. Børn: Datter, Inger Nielsdatter, 7 år [1818], søn, Jens Christian Nielsen, 1 år [1824]. Lavværge for enken er Christen Christensen af Bygum i Østerbølle sogn. Værge for børnene er deres farbror, husmand Christen Jensen af Østrup i Vognsild sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Mathiesen og gårdmand Jens Christensen, begge af Østerbølle. Fæstebrevet er dateret den 12. september 1815. Der er gæld til Anders Christensen af Tostrup, Christen Jensen af Østerbølle, Christen Christensen af Bygum, Anders Uldberg af Østerbølle og Anders Smed af Østerbølle. Enken angiver, at der også skyldes løn til Søren Jensen af Vesterbølle og Thomas Christensen af Østerbølle. Gælden i boet er større end indtægterne. Underskrifter med ført hånd fra Ane Christensdatter, Christen Christensen, Christen Jensen og uden ført hånd af Christen Matthisen og Jens Christensen.
Opslag 7: Den 18. december 1825: Anmeldelse: Husfæster Mads Knudsen af Østerbølle er død. Enken er Karen Christensdatter. Enken forbliver siddende i uskiftet bo.
Opslag 7-8: Den 23. december 1825: Ane Margrethe Povelsdatter, som var gift med Emanuel Mortensen af Østerbølle, er død. Børn: Datter, Bendi Emanuelsdatter, 26 år [1799], som opholder sig hjemme, søn, Paul Emanuelsen, 25 år [1800], som er ved Jydske Dragonregiment i Randers, søn, Morten Emanuelsen, 22 år [1803], som opholder sig hjemme, søn, Christen Emanuelsen, 18 år [1807], som tjener i Klotrup i Fjelsø sogn, søn, Jens Emanuelsen, 16 år [1805], som tjener i Bygum i Østerbølle sogn, søn, Emanuel Emanuelsen, 11 år [1814], som opholder sig hjemme, søn, Niels Emanuelsen, 9 år [1816], som opholder sig hjemme. Boet skal behandles i 1826. Fortsætter den 21. januar 1826:  Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Malthesen af Østerbølle og gårdmand Jens Thomasen af Østerbølle. Faren er selv værge for datteren og sine umyndige drenge, mens kurator er Jens Christensen Skinderup af Østerbølle. Sønnen Paul skal komme hjem fra regimentet i næstkommende måned. Underskrifter fra Emanuel Mortensen, Morten Emanuelsen, Christen Emanuelsen, Bendi Emanuelsen, Jens Christensen Skindrup, Christen Maltesen og Jens Tommesen.
Opslag 8-10: Den 6. marts 1826: Gårdmand Hans Lauritzen af Fjelsø er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn: Datter, Ane Kirstine Hansdatter, som er gift med gårdmand Erich Christensen af Fjelsø, datter, Maren Hansdatter, 25 år [1801], som tjener i Truelstrup, datter, datter, Ane Hansdatter, 22 år [1804], som tjener i Truelstrup, datter, Kirsten Hansdatter, 19 år [1807], som tjener på Nøragergaard, datter, Karen Hansdatter, 15 år [1811], som tjener i Truelstrup, datter, Inger Marie Hansdatter, som er hjemme på gården. Lavværge for enken er gårdmand og sognefoged Niels Sørensen Rold af Fjelsø. Erich Christensen er formynder for de umyndige børn. Vurderingsmænd: Gårdmand Niels Christensen og Christen Jensen af Fjelsø. Fortsætter den 4. april 1826: Fæstebrevet på gården er dateret den 26. november 1798. Der er gæld til Mogens Nielsen og Niels Rold af Fjelsø. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Enken overtager gården mod at love, at hun betaler gælden. Underskrifter fra Kirsten Christensdatter, Niels Sørensen Rold, Erich Christensen, Niels Christensen og Christen Jensen.
Opslag 8: Den 1. april 1826: Husfæster Ane Michelsdatter, som var enke efter Peder Nielsen Møller af Gedsted, er død. Det anmeldes af hendes svigersøn, Anders Hansen Bak af Gedsted. Børn fra første ægteskab med Jens Kieldsen: Søn, Christen Jensen, 44 år [1782], datter, Ellin Jensdatter, der er ugift og ikke vides, hvor hun opholder sig. Børn fra andet ægteskab med Peder Møller: Datter, Karen Pedersdatter Møller, der er gift med murermester Anders Hansen Bak, og parret bor i huset hos den afdøde. Fortsætter den 4. april 1826: Vurderingsmænd: Sognefoged Søren Møller og gårdmand Jens Pedersen af Gedsted. Gårdmand Anders Jensen af Gedsted er mødt på vegne af ikke-mødte arvinger. Boet bliver registreret, hvilke ting eventuelt skal sættes på auktion. Først skal der søges efter de andre arvinger. Underskrifter fra Anders Hansen Bak, Anders Jensen, Søren Møller og Jens Pedersen. Fortsætter den 13. maj 1826: Vurderingsmænd: Søren Sørensen og Poul Sørensen af Korsøgaard i Simested sogn. Til stede er Anders Hansen Bak af Gedsted. Alle tre arvinger giver begge afkald på arv. Underskrifter fra Anders Hansen Bak, Søren Sørensen og Poul Sørensen. Nu indsættes afkaldsbrevene. For Christen Jensen Giedsted, der bevidnes af Jens Killing og Peder Nielsen af Randers. For Jens Nielsen bevidnes det af Niels Lausen og Jens Jensen af Nielstrup. For Anders Hansen Bak bevidnes det på stedet af Søren Sørensen og Poul Sørensen.

Da Christen Jensen Giedsted af Randers giver afkald i 1826.

Skifter fra Hessel gods

Opslag 3-9: Den 10. november 1775: Peder Jensen af Tandrup i Aars sogn er død. Enken er Giertrud Jacobsdatter. Der er ingen børn. Arvinger: Søster, Mette Jensdatter, der er gift med Jens Nielsen af Hvorvarp i Ulstrup sogn under Sebber kloster. Vurderingsmænd: Jens Fadestrup og Jens Frimod af Tandrup i Aars sogn. Underskrifter fra Jens Pedersen Fadestrup og Jens Frimod. Fortsætter den 4. december 1775: Vurderingsmænd: Christen Andersen af Oustrup og og gårdmand Jens Fisker af Aars. Lavværge for enken er gårdmand Jens Pedersen af Tandrup i Aars sogn. En søsters mand, Simon Sørensen af Giver, nævnes. Thomas Pedersen Møller af Dyvads Mølle i Aars sogn nævnes. Fortsætter den 5. december 1775: Niels Laursen af Grårup i Ulstrup sogn nævnes. Hr. [Peder Ebbbesen] Gimlinge, sognepræst i Lyngaa, nævnes. Anders Jakobsen, som tjener i Giver under Simon Sørensen, nævnes. Jens Jakobsen, som tjener i dødsboet, nævnes. Kiersten Jakobsdatter hos Simon Sørensen nævnes. Underskrives af Jens Pedersen af Tandrup, Jens Pedersen Fadestrup af Tandrup og Niels Laursen af Grårup. Fortsætter den 16. januar 1776: Intet nyt. Vurderingsmænd: Simon Pedersen af Tandrup og Michel Laursen af Grårup, som begge underskriver. Fortsætter den 29. januar 1776: Vurderingsmænd: Søren Poulsen og Christen Andersen af Vester Oustrup i Aars sogn. Underskrives af Jens Jakobsen af Tandrup. Peder Jensen underskriver på vegne af Anders Jakobsen. Ane Margrethe og Jørgen Hiersing, der før var sognepræst i Lyngå, nævnes. Morten og Poul Egidiusen nævnes. Jørgen Gimlinge af Skanderborg nævnes. Jens Hørning af Gimlinge nævnes. Underskrifter fra Søren Poulsen og Christen Andersen af Vester Oustrup.
Opslag 9-10: Den 15. december 1775: Enken Inger Sørensdatter af Hole i Lovns sogn er død. Børn: Søn, Søren Jensen, som tjener i Lovns, søn, Jacob Jensen, som opholder sig i Holsten, datter, Leene Jensdatter, som tjener hos Anders Andersen af Skinnerup i Thy, datter, Maren Jensdatter, som tjener på Glomstrup Gods på Mors, datter, Mette Jensdatter, som er gift med Henrich Hobolt af Thisted i Thy, datter, Ane Jensdatter, som er gift med Christopher Christensen af Gedsted, datter, Else Jensdatter, som var hos moren. Vurderingsmænd: Morten Nielsen og Niels Andersen af Hole i Lovns sogn. Søren Jensen og Else Jensdatter er til stede. Underskrives af Morten Nielsen og Niels Andersen af Hole i Lovns sogn.
Opslag 10-13: Den 18. december 1775: Maren Nielsdatter, som var gift med gårdmand Anders Pedersen Back af Hedegaard, er død. Børn af første ægteskab: Datter, Ane Kierstine Christensdatter, som er gift med Anders Jensen af Veggergaard under Refstrup Gods. Børn af andet ægteskab: Datter, Karen Margrethe Andersdatter Back, søn, Peder Andersen Back. Vurderingsmænd: Niels Jensen og Peder Christensen af Hedegaard. Underskrifter fra Niels Jensen og Peder Christensen. Fortsættes den 11. januar 1776: Samme vurderingsmænd. Jens Christensen af Aars er udpeget som værge for børnene Karen Margrethe og Peder. Underskrives af Anders Pedersen Back, Anders Jensen og Jens Christensen samt vidnerne.
Opslag 13-14: Den 13. juni 1776: Niels Povelsen af Hestbæk i Alstrup sogn er død. Enken er Ane Jensdatter. Børn: Datter, Else Nielsdatter, datter, Benedicte Nielsdatter, datter, Ane Nielsdatter, søn, Jens Nielsen, datter, Kierstine Nielsdatter, der alle er hjemme. Vurderingsmænd: Jakob Nielsen og Christen Christensen af Hestbæk i Alstrup sogn. Underskrives af Jakop Nielsen og Christen Christensen. Fortsætter den 12. juli 1776: Lavværge er Morten Nielsen af Hole i Lovns sogn. Formynder for børnene er Jens Hendrichsen af Hole i Lovns sogn. Underskrifter fra Morten Nielsen og Jens Hendrichsen.
Opslag 14-16: Den 1. februar 1777: Husmand Niels Andersen og hustru Maren Michelsdatter af Hole i Lovns sogn er begge døde. Arvinger til Niels Andersen: Bror, Mads Andersen af Hestbæk Mølle i Alstrup sogn. Arvinger til Maren Michelsdatter: Halvbror, Jens Andersen af Alstrup. Både manden og kone er døde den 1. februar 1777. Vurderingsmænd: Christen Sørensen og Anders Thygesen af Hole i Lovns sogn. Uægte underskrifter fra Christen Sørensen og Anders Thygesen. Fortsætter den 4. marts 1777:  Skiftet afsluttes med, at Mads Andersen og Jens Andersen selv skal dele de få ejendele, der er i boet. Vurderingsmænd: Christen Sørensen og Peder Sørensen af Hole i Lovns sogn.
Opslag 16-20: Den 3. marts 1777: Gårdmand Anders Pedersen Back af Hedegaard er død. Enken er Ane Mortensdatter. Børn fra første ægteskab: Søn, Peder Andersen Back, 17 år [1760], datter, Karen Margrethe Andersdatter Back, 19 år [1758]. Lavværge for Ane Mortensdatter er Anders Christensen Pisselhøy af Hedegaard. Værge for børnene er gårdmand Jens Fisker af Aars. Vurderingsmænd: Anders Christensen Lynderup af Hestbæk og Peder Christensen af Hedegaard. Anders Back døde den 1. marts 1777. Boet registreres. Der er lige solgt 2 stude til Jens Nielsen af Veggergaard, og der går nogle dyr hos Peder Mortensen af Hedegaard og Christen Pedersen af Lyngsø. Underskrifter fra Anders Lynderup og Peder Christensen. Fortsætter den 11. april 1777: Gårdens stuehus er på 14 fag. Huset mod vest er på 12 binding. Laden er på 16 binding. Huset mod øst er på 8 binding. Vurderingsmænd: Jens Fadestrup af Tandrup og Peder Christensen af Hedegaard. Fødselsværge for børnene er deres morbror, Christen Nielsen af Tøttrup i Sønderup sogn.
Opslag 20-24: Den 20. maj 1777: Fæstebonden Christen Hansen af Skove i Lovns sogn er død. Børn: Datter, Ane Christensdatter, som er gift med Anders Sørensen af Ovenskov, datter, Bodil Christensdatter, 5 år, som bor derhjemme, datter, Maren Christensdatter, datter, Kierstine Christensdatter, søn, Søren Christensen, ugift, søn, Gravers Christensen, ugift. Boet er blevet registreret af Søren Christensen og Gravers Christensen. Vurderingsmænd: Christen Sørensen Skoue og Niels Christensen af Bregnsø. Boet bliver indskrevet. Underskrifter fra Christen Sørensen og Niels Christensen. Fortsætter den 18. juni 1777: Værge for Gravers Christensen og døtrene er gårdmand Anders Sørensen af Fovlum. Dyrene og kornet bliver vurderet. Stuehuset er på 11 fag binding. Der er et fæhus på 18 fag. Laden er på 14 fag. Anders Sørensen forlanger ikke, at boet skal sættes på auktion.  Søren Christensen lover, at hans søstre kommer til at arve det, de skal, bl.a. beholder Kierstine sit systed, indtil hun bliver 15 år gammel, samt for pigerne at der bliver betalt for trolovelse og bryllup. Gravers Christensen beholder sine faders klæder, får mad og logi, indtil han bliver 16 år gammel. Anders Sørensen af Ovenskov på vegne af sin hustru får en del af dødsboet, og giver i øvrigt afkald på resten. Uægte underskrifter fra Anders Sørensen Ouenskou, Anders Sørensen af Fovlum, Christen Sørensen og Niels Christensen.
Opslag 24-25: Den 15. april 1778: Husmand Mogens Møller af Fovlum er død. Enken er Kierstine Michelsdatter. Børn: Søn, Søren Mogensen. Lavværge for enken er Søren Michelsen Skade af Dammergaard i Farsø sogn. Værge for den umyndige søn er Niels Møller af Torp. Vurderingsmænd: Anders Sørensen og Jens Rasmussen af Fovlum. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Jens Rasmussen og Anders Sørensen. Fortsætter den 14. maj 1778: Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller sønnen at arve. Uægte underskrifter fra Søren Mickelsen, Niels Møller, Anders Sørensen og Jens Rasmussen.
Opslag 25-27: Den 2. august 1778: Gårdmand Jens Christensen Veistrup af Alstrup er død. Enken er Ane Christensdatter. Børn: Datter, Karen Jensdatter, 7 år [1771], datter, Giertrud Jensdatter, 3 år [1775]. Lavværge for enken er Christen Knudsen af Alstrup. Fødselsværge for de umyndige børn er Peder Knudsen af Alstrup. Vurderingsmænd: Anders Lynderup af Hessel og Anders Erichsen af Alstrup. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Anders Lynderup og Anders Erichsen. Fortsætter den 11. september 1778: Vurderingsmænd: Gårdmændene Peder Justesen og Anders Erichsen af Alstrup. Rollinghuset [stuehuset] er på 7 binding. Der er desuden et fæhus på 8 binding og en lade på 12 binding. Der skal repareres på 8 binding i alt. Christen Knudsen beder godset om at lade Anne Christensdatter forblive på fæstegården i Alstrup med sine to små børn, imod at hun forbedre gårdens bygninger. Uægte underskrifter fra Peder Justesen, Anders Erichsen, Ane Christensdaatter, Chresten Knudsen og Peder Knudsen.
Opslag 27: Den 11. august 1778: Husmand Peder Hansen af Ovenskov i Louns sogn er død. Enken er Karen Sørensdatter. Børn: Søn, Hans Pedersen, søn, Jens Pedersen, søn, Søren Pedersen, datter, Ane Pedersdatter, datter, tjenestepige Maren Pedersdatter af Spentrup, datter, Leene Pedersdatter, søn, Christen Pedersen, hvoraf de 3 første er myndige. Lavværge for enken er Christen Sørensen af Hole i Lovns sogn. Fødselsværge for de umyndige børn er Anders Sørensen af Ovenskov. Vurderingsmænd: Anders Lynderup og Christen Andersen af Hessel. Boet bliver registreret til en værdi af 5 rigsdaler foruden 20 rigsdaler, der er i forvaring hos skifteforvalteren. Underskrifter fra Anders Lynderup og Chresten Andersen. Fortsætter den 21. september 1778: Vurderingsmænd: Rasmus Lauritzen Buck af Hessel og Anders Lynderup af Hessel. Alle børnene er til stede med undtagelse af Maren Pedersdatter, der dog var blevet indkaldt. Der er gæld til sønnen Jens Pedersen, Anders Ovenskov, Niels Østrup og Mads Kirkegaard i Ullits. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra Karen Sørensdatter, Chresten Sørensen, Hans Pedersen, Jens Pedersen, Søren Pedersen, Ane Pedersdatter, Anders Sørensen, RL Buck og Anders Lynderup. Fortsætter den 19. oktober 1778: Anders Sørensen af Ovenskov og Thomas Jensen har bekendtgjort skiftet til Maren Pedersdatter, som tjener i Spentrup. Hun fordrer intet i stervboet. Samme underskrifter som forrige gang.

Skifter fra Volstrup gods

Opslag 2: Den 9. juli 1778: Peder Poulsen møder op, idet Maren Nielsdatter er afgået ved døden hos Jens Jensen Hald i gadehuset i Ulstrup. To uægte børn: Sofia Nielsdatter og Niels Spørring. Vurderingsmænd: Kield Justsen og Christen Bertelsen af Ulstrup.
Opslag 4: Den 25. januar 1779: Niels Nielsen i Krogstrup er død, og han er bror til afdøde Christen Helmin på Volstrup. Maren Nielsdatter Asferg af Volstrup nævnes. Christen Nielsen og Peder Jensen af Restrup underskriver.
Opslag 18: Juli 1798: Jens Kieldsen af Voldstrupgaard i Store Rørbæk sogn er død. Enken er Mette Larsdatter. Børn: Christen Jensen, 7 år, som er hos sin mor, datter Sophie Jensdatter, som er gift med Christen Dinesen af Volstrup. Lavværge for enken er forvalter Svendsen af Skjern Dødsanmeldelsen er lavet af Michel Kieldsen fra Lerkenfeldt og Niels Kieldsen af Gundestrup. Boet bliver registreret. Der er en obligation hos Michel Riis af Viborg, Mathias Blegvad på Skovgaard, Michel Brun af Hannerup, Morten Nielsen af Døstrup, Christen og Niels Pedersen af Døstrup, Peder Nielsen Larsen af Døstrup, og Henrich Eggertsen af Døstrup. Der er udgifter til Ferker i Nibe, Christen Andersen af Nørre Tulstrup, Knud Larsen af Stubberup, Anders Handskemager af Hammershøj, Lars Pedersen af Tindbæk, jomfru Sander af Store Rørbæk præstegård, Niels Michelsen af Bjerring og Christen Dinesen. Der skyldes løn til Peder Ring, karlene Michel, Dinnes, Niels Rytter, Peder Kudsk, Niels Røydrup, drengen Niels og pigen Karen. Der er et testament dateret den 17. januar 1794 fra Himmestrupgaard i Halds Amt i Viborg Stift, som angiver, at den længstlevende kan leve i uskiftet bo, og hvilket er indskrevet i sin fulde længde. Skødet er dateret den 21. juni 1797. Underskrifter fra Mette Laursdatter, Niels Kieldsen, A. Swendsen og Christen Dinesen. Jens Kieldsen er vist død på Volstrup i september 1795, og testamentet bekræftet i Hobro den 23. november 1796. Jordebogen angiver, at under Volstrupgaard hører Volstrup Mølle og Døstrup Mølle. Gårde, som hører under Volstrupgaard, er: I Store Rørbæk: Jens Nielsen Skrædder, Søren Christensen, Mathias Christensen, Laust Madsen, Christen Jørgensen, Laust Christiansen, Christen Smeds enke, Christen Povelsen, Søren Christensen og Johan Friderichs hus. I Grynderup: Jørgen Nielsen. I Stenild: Peder Hansen, Niels Mogensen, Christen Madsen, Søren Sørensen, husmændende Jørgen Pedersen og Jens Jacobsen. I Døstrup: Jens Knudsen, Knud Hendrichsen, Anders Hendrichsen og husbeboeren Birthe Christensdatter. I Ulstrup by i Valsgaard sogn: Jens Hald og Poul Pedersen.

Skifter fra Lerkenfeld Gods

Opslag 93-94: Den 10. maj 1815: Ane Kathrine Klausdatter, som var gift med gårdmand Christen Nielsen af Østrup i Vognsild sogn, er død. Børn: Søn, Niels Christensen, 19 år [1796], søn, Klaus Christensen, 16 år [1799], datter, Anne Marie Christensdatter, 11 år [1804], datter, Johanne Christensdatter, 3 år [1812]. Alle børn opholder sig hjemme. Formynder for de umyndige børn er deres farbror, Niels Nielsen af Vesterbølle, samt Christen Thomsen af Hverrestrup i Simested sogn, der er gift med en søster til Ane Kathrine. Vurderingsmænd: Christen Christensen og Christen Jensen af Østrup i Vognsild sogn. Boet bliver registreret. Der er gæld til Jens Christensen af Morum og Søren Selvejer af Trøefang. Gælden er langt større end indtægterne, og der er således ikke noget til ægtemanden eller børnene at arve. Christen Nielsen beder dog godset om at måtte give sin børn arv fra noget af indboet. Underskrifter fra Christen Nielsen, Christen Tomesen, Niels Nielsen, Christen Christensen og Christen Jensen.
Opslag 94-96: Den 12. februar 1816: Husmand Thomas Sandersen af Farsø er død [skrevet Thomas Sander]. Enken er Karen Nielsdatter. Børn: Søn, Sander Thomasen, 2 år [1814]. Formynder for den umyndige søn er Just Pedersen Smed af Vognsild. Lavværge for enken er Søren Jensen Svenstrup af Farsø. Vurderingsmænd: Søren Nielsen og Morten Pedersen af Farsø. Boet bliver registreret. Der er gæld til Morten Pedersen af Farsø, Søren Svenstrup af Farsø, Laurs Nielsen af Svingelbjerg og Christen Christensen af Holme i Farsø sogn [skrevet Holm]. Udgifterne overstiger indtægterne, så der er ikke noget til enken eller sønnen at arve. Underskrifter fra Søren Jensen, Just Pedersen, Morten Pedersen og Søren Nielsen.
Opslag 96-97: Den 13. februar 1816: Husfæster Christen Nielsen Søchbech af Ullits udflytterhuse er død [skrevet Søkbech]. Enken er Kirsten Pedersdatter. Arvinger: Bror, Søren Nielsen, som er bortrejst for nogle år siden og har ukendt opholdssted. Lavværge for enken er Søren Madsen af Ullits. Vurderingsmænd: Anders Jensen Søkbech og degnen Peder Jacobsen Wismar af Ullits. På vegne af Søren Nielsen er mødt Christen Andersen Ovnsgaard af Alstrup. Boet bliver registreret. Skifteforretningen bliver udsat, da der skal søges efter arvingen. Underskrifter fra Søren Madsen, Christen Andersen, P. J. Wismare og Anders Jensen. Fortsætter den 10. juni 1816: Vurderingsmænd: Niels Nielsen og Hans Andersen af Lerkenfeld. Lavværge for enken er Mads Nielsen af Ullits. Arvingen og kreditorer er efterlyst i avisen i Aalborg. Da arvingen ikke er mødt op, besluttes det at afslutte skiftet. Der er gæld til Thomas Aarup af Ullits og Anders Bødker af Dallerup [skrevet Bøker]. Udgifterne overstiger indtægterne, så der er ikke noget til enken at arve. Underskrifter fra Mads Nielsen, Christen Andersen, Niels Nielsen og Hans Andersen.
Opslag 98-100: Den 14. april 1817: Mette Pedersdatter, som var gift med gårdfæster Christen Christensen Torsgaard af Svoldrup i Vognsild sogn, er død [han kaldes også Christen Christensen Svoldrup]. Børn: Johanne Christensdatter Torsgaard, 26 år [1791]. Vurderingsmænd: Niels Christensen af Svoldrup og Niels Michelsen af Svoldrup i Vognsild sogn. På datterens vegne er mødt hendes mors farbror, Jens Mortensen af Tandrup i Aars sogn. Boet bliver registreret. Der skal afholdes en offentlig auktion over ejendelene. Underskrifter fra Jens Mortensen, Christen Christensen Torsgaard, Niels Christensen og Niels Michelsen. Fortsætter den 2. august 1817: Vurderingsmænd er nu: Niels Nielsen og Hans Andersen af Lerkenfeld. Der er gæld til Jens Mortensen af Tandrup, Anders Meilstrup af ? og Peder Jacobsen af Vognsild. Der er overskud i boet, som fordeles, bl.a. ved at Christen Torsgaard lover at betale for datterens bryllup. Underskrifter fra Jens Mortensen, Christen Christensen Torsgaard, Niels Nielsen og Hans Andersen.

Da Christen Thomsen af Hverrestrup nævnes i skiftet fra Østrup i 1815.

Nogle skifter fra Bjørnsholm Gods

Den 4. september 1821: Niels Nielsen af Brårup Mark i Oudrup sogn er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn, datter, Ellen Marie Nielsdatter, 5 måneder [1821]. Lavværge for enken er hendes bror, Jens Christensen af Hvordal. Formynder for datteren er Peder Jensen af Skarp Salling. Det er noget med selvejendom og at overlade det til Bjørnsholm hospital. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Sognefoged Jørgen Grønning og gårdmand Niels Rasmussen af Brårup i Oudrup sogn. Underskrifter fra Maren Christensdatter, Peder Jensen, Jens Grønning og Niels Rasmussen.
Den 24. oktober 1821: Anne Marie Christensdatter, som var enke efter Christen Jensen Risgaard af Overlade i Bjørnsholm sogn er død. Arvinger på farens side: Fars helsøster, Maren Jensdatter, som var gift med gårdmand Christen Sørensen af Hyllebjerg, men som er død og har efterladt sig: Børn: Søn, Lars Christensen, 36 år [1785], der tjener på Krastrup; fars halvsøster, Anne Jensdatter, som var gift med afdøde husmand og smed Peder Sørensen af Hyllebjerg, hvor hun endnu bor: Børn: Søn, husmand Søren Pedersen af Hyllebjerg, fars halvsøster, Karen Jensdatter, som var gift med afdøde husmand Søren Mortensen af Blære, men som er død og har efterladt sig: Børn: Søn, Peder Sørensen af Blære. Arvinger på morens side: Helsøster, Inger Christensdatter, som er gift med gårdmand Christen Nielsen af Gatten Mølle i Flejsborg sogn, helsøster, Anne Margrethe Christensdatter, som er gift med afdøde gårdmand Peder Madsen af Borregaard i Overlade sogn, men som er død og har efterladt sig: Børn: Søn, Mads Pedersen, 22 år [1799], som tjener hos gårdmand Niels Christensen af Overlade, søn, Christen Pedersen, 16 år [1805], som tjener hos gårdmand Morten Jensen af Borregaard, datter, Anne Pedersdatter, som er ugift og opholder sig hos husmand Jens Larsen af Hyllebjerg, Christen Nielsen af Gatten Mølle er formynder for de to umyndige børn; halvsøster, Maren Sørensdatter, som er gift med husmand Jens Larsen af Hyllebjerg. Den afdøde enkes lavværge var Christen Hansen af Hyllebjerg, der er mødt op. Vurderingsmænd: Werner Chr. Larsen og Carl Brandt på Bjørnsholm. Der skulle være et skifte efter hendes mor, Kirstine Christensdatter af Overlade, dateret den 11. november 1809, samt et skifte efter Christen Jensen Risgaard dateret den 4. juli 1807. Underskrifter fra Anne Marie Jensdatter, Christen Hansen, Lars Christensen, Peder Sørensen, Christen Nielsen, Mads Pedersen, Jens Larsen, W. C. Larsen og C. Brandt.

Den 16. februar 1842: Gårdmand Just Rasmussen af Vester Ørbæk i Løgsted sogn er død. Enken er Johanne Marie Justdatter. Børn: Søn, Søren Rasmus Justesen, 12 år [1830], datter, Marie Cathrine Justdatter, 10 år [1832], datter, Hansine Justdatter, 4 år [1838], der opholder sig hos hans bror, Poul Raun af Hobro, som ikke vil møde op pga. den lange vej fra Hobro og derfor er repræsenteret af T. Schade af Næsborg, der er gift med en søster til Just Rasmussen. Lavværge for enken er gårdmand Jens Justesen af Næsborg. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Christian Bojer af Løgsted og gårdmand Christian Vilhelm Bojer af Raunstrup i Løgsted sogn [skrevet Wilhelm Christian Bojer]. Fortsætter den 17. marts 1842: Boet bliver registreret. Underskrifter fra P. Chr. Bojer, C. W. Bojer, Johanne Marie Justdatter og Jens Justesen. Fortsætter den 19. marts 1842: Der er gæld til købmand Lund i Løgstør, købmand Claudi i Løgstør, Marcus Pedersen af Mjallerup og Christian Wilhelm Bojer af Raunstrup. Børnene får noget af indboet som arv. Underskrifter fra C. W. Bojer, Johanne Marie Justdatter og Jens Justesen.
Den 17. februar 1842: Sognefoged og gårdmand Christen Olesen af Tollerup i Løgsted sogn er død. Enken er Ane Marie Jørgensdatter. Børn fra 1. ægteskab: Søn, Ole Christensen, 34 år [1808], søn, Peder Christensen, 32 år [1810], søn, Jens Peter Christensen, 30 år [1812]. Børn af sidste ægteskab med Ane Marie Jørgensdatter: Søn, Jørgen Christensen, 12 år [1830], søn, Niels Christensen, 10 år [1832], datter, Maren Christensdatter, 7 år [1835], søn, Lars Christensen, 4 år [1838]. Den ældste bror, Ole Christensen, er fødselsværge for sine umyndige søskende. Lavværge for enken er Christen Jørgensen af Kornum. Vurderingsmænd: Selvejergårdmand Peder Christian Bojer af Løgsted og selvejergårdmand Wilhelm Bojer af Løgsted. Boet bliver registreret.
Den 23. februar 1842: Enken efter Lars Mortensen af Ravnstrup i Løgsted sogn er død. Børn: Søn, Morten Christian Larsen af Ravnstrup, søn, gårdmand Niels Larsen af Løgsted, datter, Mette Kirstine Larsdatter, som er gift med husmand Lars Jensen Fruegaard? af Løgsted, datter, Karen Kirstine Larsdatter, som tjener hos sognefoged Christen Kornum? af Løgsted. Der angives ikke andet.
Den 23. februar 1842: Johanne Marie Pedersdatter, som var enke efter Anders Christensen af Ejstrup, er død. Børn: Søn, Christen Andersen, 40 år [1802], søn, Peder Andersen, 36 år [1806]. Der angives ikke andet.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...