Mette Jensdatter (1712 - 1774)

2 af 64 - Mette Jensdatter

har vi ingen oplysninger om, når det drejer sig om fødested, men Mette Jensdatter er født omkring 1712 og højst sandsynligt i Skærshale, men der er ikke kirkebøger fra Simested i perioden. Mettes far er uden tvivl Jens Jepsen af Skærshale, der er forlover ved hendes bryllup i 1742. Mettes mor er nok omkring 37 år gammel, da Mette bliver født, og uden at navnet på moren kendes, er et godt gæt, at hun nok har heddet Kirsten Sørensdatter. Det vides ikke med sikkerhed, hvad der er af søskende til Mette Jensdatter, men der er muligvis 3 søstre, Maren, Karen og Else, og ingen brødre. Mette Jensdatters farfar var nok Jeppe Madsen af Skærshale, der foruden sønnen havde to døtre.

Mette Jensdatter bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer endnu ikke var påbegyndt i Danmark, da hun havde den rette alder.

Jens Jepsens datter af Skærshale, som jo nok er Mette Jensdatter, er fadder i Simested kirke den 9. december 1736 for hyrden Christen Crei af Skærshale, der får døbt en søn med navnet Peder Christensen Crei. Andre faddere er Niels Erichsen, Christen Nørgaard, Erich Jensens kone og Jeppe Madsen af Skærshale, hvor sidstnævnte er Mette Jensdatters farfar.

Mette Jensdatter af Skærshale bliver trolovet til Søren Christensen af Simested by onsdag den 11. april 1742. Hendes far, Jens Jepsen fra Skærshale, er forlover foruden brudgommens far, som er Christen Sørensen af Simested:

Den 11. Aprili blev Søren Christensøn af Simmersted og Mette Jensdaatter af Schiedshale trolovede. Forloverne var Christen Sørensøn af Simmersted og Jens Jepsøn af Schiedshale

Mette Jensdatter og Søren Christensen bliver gift den 15. maj 1742 i Simested kirke af præsten Anders Munch. Mette er altså ca. 30 år ved giftermålets indgåelse. Præsten skriver under vielser i kirkebogen:
d: 15 dito [May] blev copulerede Søren Christensøn af Simmersted
                                                og
                                                Mette Jensdaatter af Schiedshale


Mette Jensdatter bliver mor til sit første men dødfødte barn allerede sidst i januar 1743, så hun bliver gravid kort tid efter brylluppet. Barnet bliver begravet på Simested kirkegård torsdag den 31. januar 1743. Præsten angiver ikke, hvilket køn barnet havde, hvis det havde overlevet fødslen. Mette har sin første kirkegang den 24. marts 1743 efter fødslen.

Kort før den 11. februar 1744 bliver Mette Jensdatter og ægtemanden, Søren Christensen af Simested, forældre til en datter, der bliver døbt med navnet Kirsten Sørensdatter i Simested kirke. Da både pigens mormor og farmor hed Kirsten, var det et logisk valg. Da Kirsten er blevet hjemmedøbt to dage før fremstillingen i kirken, er den 9. februar 1744 nok hendes fødselsdag. De to af fadderne er fra Mettes hjemby, nemlig Søren Nørgaards hustru og Niels Jensen af Skærshale. Mette har sin første kirkegang den 27. marts 1744 efter fødslen. Kirsten Sørensdatter bliver gift med Christen Christensen Huus den 30. juni 1771 i Simested kirke. I marts 1773 får parret døbt datteren Giertrud Christensdatter Huus. I december 1783 får parret døbt sønnen Jens Christensen Huus, men han dør, før han bliver voksen. I februar 1786 får parret døbt datteren Anne Christensdatter Huus. Kirsten Sørensdatter bliver kun 51 år gammel og dør i januar 1795, idet hun bliver begravet den 25. januar 1795. Hendes mand, Christen Christensen Huus, får efterfølgende to sønner med en ny hustru.

Mette Jensdatter bliver i stamtræet mor til Christen Sørensen i Simested, der bliver døbt søndag den 15. august 1745. Den lille Christen bliver således opkaldt efter sin farfar, der vist også hed Christen Sørensen. Mette har sin første kirkegang efter fødslen den 19. september 1745. Christen Sørensen dør den 6. juni 1814. Han bliver begravet fra Simested kirke, hvor han er 69 år gammel.


Mette Jensdatters mor, hvis navn vi ikke kender, dør som 70-årig midt i marts 1746, og da hun er begravet på Simested kirkegård den 25. marts 1746, skriver præsten, at Jens Jepsens hustru er begravet.

Onsdag den 8. marts 1747 får Mette Jensdatter døbt endnu en datter i Simested kirke. Pigen bliver døbt Mette ligesom moren, og hun kommer altså til at hedde Mette Sørensdatter. Mette Jensdatter har sin første kirkegang efter fødslen den 16. maj 1747. Mette Sørensdatter bliver hjemmedøbt den 3. marts 1747 pga. svaghed, så det er nok også hendes fødselsdag. Der må formodes, at datteren Mette Sørensdatter bliver voksen, men hvad der sker med hende, vides ikke, idet hun ikke bor i Simested som 40-årig ved folketællingen i 1787.

Mette Jensdatter efter 1750

Vi skal frem til søndag den 26. april 1750, før Mette Jensdatter får døbt endnu en søn i Simested kirke. Drengen bliver døbt Søren Sørensen, og han bliver således opkaldt efter sin far. Mette har sin første kirkegang efter fødslen den 31. maj 1750. Søren får senere Østergård i Simested, og der er en stor efterslægt til ham. Drengen bliver senere kendt under navnet Søren Sørensen Østergaard. Ved folketællingen i 1801 er Søren Sørensen Østergaard selvejerbonde og sognefoged med hustruen og to hjemmeboende børn, der hedder Christen Sørensen på 27 år og Søren Sørensen på 15 år.  Søren Sørensen bliver 82 år gammel og dør den 11. januar 1833 i Simested, hvor han er aftægtsmand hos sin søn, der også kaldes Søren Sørensen Østergaard.

Mandag den 27. december 1751 bliver endnu en af Mette Jensdatters drenge døbt, men det vides ikke, hvilket navn drengen får, og præsten er nu Søren Uttrup. Den lille dreng, som navnet ikke kendes på, dør dog 1 måned gammel. Præsten skriver nemlig følgende i Simested kirkebog, at Søren Christensens lille søn bliver begravet den 16. januar 1752. Mette har sin første kirkegang efter fødslen den 6. februar 1752.

Søren Christensens hustru af Simested, som jo er Mette Jensdatter, er gudmor i Simested kirke den 10. november 1754, da Anders Bach af Skærshale får døbt datteren Mette Andersdatter Bach. Fadderne er Søren Nørgaard, Peder Nørgaard og Jens Erichsen af Skærshale samt Kirsten, som er gift med Anders Simonsen af Hærup i Klejtrup sogn.

Mette Jensdatters far, Jens Jepsen, dør midt i marts 1756 i Skærshale, og han bliver begravet fra Simested kirke den 25. marts 1756, hvor Mette er 44 år gammel. Man må sige, at tal kan være magiske, for hendes far begraves præcist 10 år efter, og på samme dag, som hendes mor blev begravet. Præsten skriver endvidere, at Jens Jepsen af Skærshale blev 80 år gammel.

Mette Jensdatter bliver altså mor til 6 børn, hvoraf i hvert fald det ene ikke bliver voksen. Introduktionslisten til kirken viser også, at Mette har født 6 børn.

Mette Jensdatter dør nok lige efter nytåret til 1774, hvor hun er 62 år gammel, og hun bliver begravet søndag den 9. januar 1774 på Simested kirkegård. Præsten Jens Galthen skriver efter begravelsen:
1774 d. 9 Januarj blev Søren Christensens hustru af Simested jordet 62 aar gl

Mette Jensdatter overleves vist nok af sin ægtemand med 11 år.

Mette Jensdaatter som indskrevet i Simested kirkebog

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...