Søren Christensen (måske 1715 - nok 1785)

1 af 64 - Søren Christensen

har vi ingen oplysninger om, når det drejer sig om fødested og tidspunkt, men han er jo nok født i Simested og muligvis i 1715. Da en af forloverne ved hans trolovelse hedder Christen Sørensen, må vi formode, at dette er hans fars navn, og at Søren Christensen er den ældste eller næstældste søn af denne Christen Sørensen i Simested. Søren Christensens mor hedder så Kirsten Jensdatter. Matriklen 1724 over Simested viser, at der er en Christen Sørensen, som fæster en halv gård i Simested på 4-6-2-½ (den største af fæstegårdene), og at gården ejes af Niels Arctander af Nøragergaard.

Søren Christensen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer først blev indført i Danmark i 1736.

Den 29. april 1736 er begge Søren Christensens sandsynlige forældre, Christen Sørensen og Kiersten Jensdatter, faddere til Christen Vestergaard af Simesteds datter, som bliver døbt med navnet Giertrud Christensdatter Vestergaard i Simested kirke. Det samme gør Søren Skrædder af Simested, Jens Østergaard af Simested og Maren Mortensdatter af Simested.

Søren Christensen er selv første gang fadder i Simested, før han bliver gift. Søren Christensen er nemlig fadder til en datter af hyrden Christen Crej af Skærshale, som bliver døbt Sophie Christensdatter Crej i Simested kirke søndag den 12. april 1739. Den pige, som Søren Christensen gifter sig med nogle år senere, dvs. Mette Jensdatter fra Skærshale, har været fadder for et barn af hyrden i Skærshale, Christen Crej, allerede i 1736.

Søren Christensens sandsynlige mor, Kirsten Jensdatter, dør i 1741, hvor hun bliver begravet den 23. juli 1741 fra Simested kirke. Søren Christensen er altså ca. 26 år gammel, da han mister sin mor.

Den 23. marts 1742 er Søren Christensen af Simested fadder i kirken for Jens Østergaard, der får døbt sin søn med navnet Christen Jensen Østergaard. Gudmor er frøken Voss af Simested. Andre faddere er Niels Jensen af Guldager, samt Thomas Thomasen og Maren Sørensdatter, som er tjenestefolk i Eveldrup præstegård.

Den 27-årige Søren Christensen af Simested bliver trolovet onsdag den 11. april 1742 til Jens Jepsens datter, den 30-årige Mette Jensdatter af Skærshale. Præsten Anders Munch skriver efterfølgende:

Den 11. Aprili blev Søren Christensøn af Simmersted og Mette Jensdaatter af Schiedshale trolovede. Forloverne var Christen Sørensøn af Simmersted og Jens Jepsøn af Schiedshale.

[Christen Sørensen er hans far i Simested, og Jens Jepsen er Mettes far hjemme fra Skærshale]

Tirsdag den 15. maj 1742 bliver Søren Christensen så gift med sin Mette Jensdatter i Simested kirke.


Torsdag den 31. januar 1743 får Søren Christensen indskrevet sit første barn i Simested kirkebog, men det er nok dødfødt eller død kort efter fødslen, idet præsten skriver:

Den 31. Januar blev Søren Christensøn af Simmersted fød et naunløs barn

Søren Christensen af Simested bliver far i begyndelsen af februar 1744. Tirsdag den 11. februar 1744 får Søren Christensen nemlig døbt en en datter med navnet Kirsten Sørensdatter i Simested kirke. Den lille Kirsten er muligvis født søndag den 9. februar 1744 på gården i Simested og bliver vist nok opkaldt efter sin farmor, Kirsten Jensdatter. Præsten skriver ved den lejlighed:

Den 11. Februar blev Søren Christensøns liden Daatter af Simmersted som den 9 Dito formedelst svaghed blev hiemmedøbt og kaldet Kirsten, baaren til kirke af Søren Nørgaards Hustru i Schiedshale. De andre vidner Niels Jensøn ibd. [dvs. i Skærshale] Friderich Snedcher, Peder Lauritsøn af Simmersted og Niels Jensøns Hustrue af Guldager.

Kirsten Sørensdatter bliver gift med Christen Christensen Huus den 30. juni 1771 i Simested kirke. Forloverne for brylluppet er Mogens Nielsen af Simested og Christen Jacobsen af Simested. Den 28. marts 1773 får parret døbt deres første barn i Simested kirke. Det er en datter, som bliver døbt Giertrud Christensdatter Huus. Ved dåben er Kirsten Sørensdatters lillebror, Christen Sørensen af Simested fadder. Den 15. december 1783 får parret døbt deres næste barn, som er en søn, der får navnet Jens Christensen Huus. Igen er Kirstens lillebror, Christen Sørensen af Simested, fadder. Drengen dør dog nok, da parret senere får en ny søn med navnet Jens. Den 19. februar 1786 bliver parrets tredje barn døbt Anne Christensdatter Huus. Atter engang er Kirstens lillebror, Christen Sørensen af Simested, fadder for hende.Ved folketællingen i 1787 bor Kirsten og Christen Huus på en gård i Simested by med tre børn, der hedder Giertrud, Jens og Anne. I december 1799 bliver Kirsten Sørensdatter mor til en dreng, som bliver døbt Jens Christensen Huus. Kirsten Sørensdatter bliver ikke særlig gammel, idet hun kun bliver 51 år gammel. Kirsten bliver begravet på Simested kirkegård den 25. januar 1795. Christen Hus bliver derefter gift med hustruen Anne, som han får sønnen Søren Christensen Hus med den 14. februar 1812.

Søren Christensen er fadder til en søn af hyrden Jens Carlsen af Simested, som bliver døbt med navnet Peder Jensen torsdag den 7. maj 1744 i Simested kirke. Sara Wedelef er gudmor. Andre faddere ved denne dåb er Niels Engeland af Simested samt hustruerne til Friderich Snedker af Simested og Christen Vestergaard af Simested.

Søren Christensen bliver i stamtræet far til Christen Sørensen i Simested, der bliver døbt søndag den 15. august 1745. Christen Sørensen dør den 6. juni 1814, og præsten skriver, at det er gårdmanden fra Gammelgaard, og at han er 69 år gammel.

Den 3. marts 1747 bliver Søren Christensen af Simested far til en datter. Denne fredag får Søren Christensen nemlig døbt endnu en datter, og hun får navnet Mette Sørensdatter på fødselsdagen pga. svaghed. Præsten skriver i kirkebogen i forbindelse med hjemmedåben: 

d 3 dito [marts] blev Søren Christensøn i Simmersted fød en liden Daatter, som strax for svagheds skyld blev hiemmedøbt og kaldet Mette. Vidner til Barnets Svaghed foruden forældrene var som lige Byens koner
Da Søren Christensens datter, Mette Sørensdatter, bliver fremstillet i Simested kirke onsdag den 8. marts 1747, skriver præsten:

D 8. Marts blev samme Barns Daab publiceret, baaren af Degnen Christen Andersens Hustru, med hende fulgte Jens Østergaards Hustru i Simmersted. De andre Vidner: Niels Bach af Schiedshale, Frederich Snedker og Thomas Kellingtand af Simmersted
Der vides ikke mere om Søren Christensens datter, Mette Sørensdatter, idet hun ikke bor i Simested som 40-årig ved folketællingen i 1787.

Den 20. oktober 1747 bliver en Mette Sørensdatter af Simested trolovet til Malthe Thomasen [skrevet Malthe Tomesen] af Korsø. En af forloverne er Søren Christensen af Simested. Den anden forlover er Jens Christensen af Simested. I 1750 bor Malthe i Korsø, mens han i 1766 bor i Hverrestrup i Simested sogn.

Den smukke Simested å som set lidt sydvest for byen

Søren Christensen efter 1747 i Simested

Den 6. november 1748 er Søren Christensen af Simested forlover for parret Christen Olufsen og Anna Nielsdatter af Simested. Den anden forlover er Christen Vestergaard af Simested. 

Vi skal frem til søndag den 26. april 1750, før Søren Christensen får døbt endnu en søn i Simested kirke. Drengen bliver døbt med navnet Søren Sørensen, og præsten skriver:
Den 26 April blev Søren Christensøns liden Søn i Simersted døbt, kaldet Søren, baaren af Jens Østergaards Daatter Kirsten i Simersted. De andre vidner Malthi Thomasøn af Corsøe, Søren Skrædder, Christen Povlsøn og ? Laursdaatter af Simerstedd
Søren Sørensen af Simested bliver viet den 13. oktober 1771 i Simested kirke til Wibeche Andreasdatter, og han bliver senere kendt under navnet Søren Sørensen Østergaard. Der er mange efterkommere til ham i dag. Ved folketællingen i 1801 er Søren Sørensen Østergaard selvejerbonde og sognefoged med hustruen og 2 hjemmeboende børn, Christen Sørensen på 27 år og Søren Sørensen på 15 år. Søren Sørensen bliver 82 år gammel og dør den 11. januar 1833 i Simested. Da han er begravet på den lokale kirkegård en uge derefter, skriver præsten, at Søren S. Østergaard levede som aftægtsmand hos sin søn, der også hedder Søren Sørensen Østergaard. Ved folketællingen i 1834 bor den unge Søren Sørensen Østergaard på gården med hustruen Ane Nielsdatter, som er født i Vesterbølle, og 4 hjemmeboende børn, Mette Kirstine Sørensdatter, Jens Sørensen, Ane Sophie Sørensdatter og Søren Sørensen. Søren S. Østergaard bor stadigvæk på gården i 1840 med hustruen og 5 hjemmeboende børn, hvor de to yngste er Christen Sørensen og Niels Sørensen. Ved folketællingen i 1845 bor Søren Sørensen endnu med hustruen og 5 hjemmeboende børn. Den yngste er Kirstine Marie Sørensdatter. Situationen for Søren Sørensen Østergaard er uændret ved folketællingen i 1850. Da vi når frem til folketællingen i 1855 er der dog kun 3 hjemmeboende børn tilbage på gården. Ved folketællingen i 1860 og sønnen Søren Sørensen overtaget slægtsgården. Foruden forældrene er det kun den yngste søster, Kirstine Marie, der er hjemme på gården i Simested. Den ældre Søren Sørensen Østergaard dør mellem 1860 og 1870, hvor sønnen, der nu er gift med Else Kjerstine Nielsen, har gården og 3 børn.

Søndag den 1. august 1751 er Søren Christensen fadder til en søn af Malthi Thomasen af Korsø, og denne lille dreng bliver døbt Christen Malthisen. Gudmor er Hanses hustru af Korsø. Andre faddere er Søren Skrædder af Simested, Kirsten Jensdatter af Simested og Peder Jørgensen af Korsø.

Mandag den 27. december 1751 bliver endnu en af Søren Christensens drenge døbt i Simested kirke, men det vides ikke, hvad drengen egentligt blev døbt. Præsten skriver:
D 27 Dec Blev Søren Christensens Søns Daab publiceret der formedelst svaghed var hiemmedøbt: Kirsten Jensdaatter udi Simmested bar det, De andre Vidner vare Niels Bach og Søren Nørgaard af Schiershale, Søren Bach af Hvam og Søren Christensens tienestepige navnet: Else
Den lille dreng, som navnet ikke kendes på, dør dog 1 måned gammel. Præsten skriver nemlig følgende i Simested kirkebog den 16. januar 1752:
1752 d 16 Janv: blev Søren Christensens lille Søn i Simmested begraved, 4er uger gammel.

Søren
Christensens far, Christen Sørensen, dør tidligt i april 1753, og han bliver begravet onsdag den 11. april 1753 på Simested kirkegård. Præsten skriver, at Christen Sørensen af Simested blev 79 år gammel, hvilket giver fødselsåret 1674 og altså værende 39 år gammel, da han bliver far til sønnen Søren Christensen.

Søren Christensen af Simested er fadder i Simested kirke, da Jens Bødker af Simested får døbt sin datter med navnet Karen Jensdatter den 6. februar 1763. Gudmor er Kirsten Jensdatter af Lund i Hvilsom sogn sammen med Citzel Christensdatter af Skårup i Klejtrup sogn. Andre faddere er Jens Vestergaard og Niels Andersen af Simested.

Søren Christensen af Simested er igen fadder i Simested kirke, da Thomas Christensen af Simested får døbt sin datter med navnet Sophie Thomsdatter den 16. juni 1765. Andre faddere omkring dåbsfadet er Jens Østergaard og Jens Vestergaard af Simested. Gudmor er Cathrine Christensdatter af Vesteris i Testrup sogn, og del-gudmor er Dorthe Friderichsdatter af Simested.

DaJens Bødker af Simested får døbt en søn med navnet Niels Jensen i Simested kirke den 22. december 1765, er Søren Christensen af Simested atter fadder for bødkeren. Gudmor er Karen Bang, mens Kirsten Christensdatter, som er datter af Christen Smed af Hverrestrup, er del-gudmor. De andre faddere er Jens Vestergaard af Simested og Niels Andersen af Simested.

Da Søren Christensen fra Simested i 1767 sammen med Mogens Nielsen sætter deres underskrifter i skiftebogen under Nøragergaard.

Søren Christensen efter 1765

Den 29. juni 1766 er Søren Christensen af Simested fadder i Simested kirke til en søn af Malthe Thomæsen af Hverrestrup, og denne dreng bliver døbt med navnet Søren Malthesen. Gudmor er Kirsten Sørensdatter, som tjener i præstegården i Eveldrup, og hun er nok Søren Christensens egen datter. Karen Pedersdatter, som er datter af Peder Jørgensen af Korsø, er del-gudmor. De andre faddere er Morten Pedersen af Korsø og Jens Østergaard af Simested.

Søren Christensen af Simested er fadder i den lokale kirke den 1. marts 1767 for Søren Bak af Korsø, da denne får døbt sønnen Christen Sørensen Bak. Gudmor er Anders Ladefogeds hustru fulgt af Niels Bakkes hustru fra Skærshale. De andre faddere er Christen Sørensen og Morten Pedersen af Korsø.

Den 14. april 1767 er Søren Christensen af Simested vurderingsmand i boet efter Niels Jensen af Simested, som foretages under Nøragergaards Gods sammen med Mogens Nielsen af Simested som den anden vurderingsmand. Ved den lejlighed sætter både Søren Christensen og Mogens Nielsen underskrifter i skiftebogen, der nok er ægte i modsætning til de fleste under Nøragergaard.

Den 29. september 1769 er Søren Christensen fadder i Simested kirke. Det er Mads Meldgaard af Simested, som får døbt sin søn for Christen Madsen Meldgaard. Gudmor er Wibeche Andræsdatter, mens Dorthe Jensdatter, som er datter af Jens Bødker, er del-gudmor. De andre faddere er Fredrik Snedker og Jens Vestergaard.

Søren Christensen bliver altså far til 6 børn, hvoraf en er dødfødt. Da hans første kone også introduceres 6 gange i Simested kirke, stemmer antallet af børn med 6.

Da Søren Christensens hustru af Simested, Mette Jensdatter, dør som 62-årig lige efter nytåret i 1774, står det ikke angivet, at den 58-årige Søren Christensen i forvejen er død, så man kan formode, at han er død mellem 1774 og 1787.

Måske er det den Søren Christensen af Simested, der bliver forlovet den 18. december 1775 og gift den 17. marts 1776 i Simested kirke med Anna Marie Madsdatter af Torup i Simested sogn? Hun er dog heller ikke i Simested ved folketællingen i 1787. Efter brylluppet skriver præsten:

1776 d 17 Marty bleve Søren Christensen af Simmested og Anna Marie Madtzdatter af Torup copulerede

Den 13. november 1785 er der barnedåb i Grynderup kirke, hvor Christen Bach får døbt datteren Johanne Christensdatter. Som gudmor til Johanne Christensdatter angiver præsten, at det er Søren Christensens hustru fra Simested, så dette må altså være Anna Marie Madsdatter. Hvis vi snakker om den samme Søren Christensen, er han ikke angivet som død og er altså død mellem november 1785 og 1787, og han er således blevet ca. 71 år gammel. I Simested kirkebog kan man også se, at der ikke er angivet begravelser mellem august 1785 og 15. januar 1786, og det skulle da være mærkeligt, hvis der ikke er en eneste død i denne periode i Simested.

Hans enke kunne så være den Anne Marie Madsdatter, der ved folketællingen den 1. juli 1787 bor i Bonderup i Kongens Tisted sogn hos sin søster, Karen Madsdatter. Anne Marie Madsdatter dør i Kongens Tisted, hvor hun bliver begravet almindelig Bededag i 1802, hvor hun var 84 år gammel. Karen Madsdatter var død samme sted i november 1800, hvor hun var 70 år gammel.

Søren Christensøn som indskrevet i Simested kirkebog midt i 1700-tallet

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...