Christen Sørensen (1745 - 1814)

1 af 32 - Christen Sørensen

bliver født i Simested by mellem den 8. og 14. august 1745. Christen Sørensen bliver døbt i Simested kirke søndag den 15. august 1745, hvor det angives, at han er søn af Søren Christensen og Mette Jensdatter. Præsten Anders Munch skriver i Simested kirkebog, da Christen Sørensen er døbt:

d 15. aug blev Søren Christensøns liden Søn af Simmersted døbt og kaldet Christen, baaren af Jens Østergaards Hustru i Simmersted, De andre vidner Niels Bach af Schiedshale, Christen Melgaard [Mellemgaard], Niels Jensøns og Peder Lauritzsøns hustruer af Simmested

Christen Sørensen bliver konfirmeret omkring 1760, men der kendes ikke konfirmationsoplysninger om ham.

Den 30. august 1772 er Christen Sørensen fadder for første gang, og han er for Søren Østergaard af Simested. Søren har fået en søn, som bliver døbt Jens Sørensen Østergaard. Gudmor er Else Nielsdatter, der er tjenestepige på præstegården, sammen med Anna Andreasdatter, der er datter af Andreas Skrædder af Simested. De andre faddere er Mogens Nielsen og Dorthe, som er gift med Mads Meldgaard af Simested.

Den 28. marts 1773 er Christen Sørensen af Simested fadder i Simested kirke for sin storesøster, Kirsten Sørensdatter. Kirsten og hendes ægtemand, Christen Christensen Huus, får denne dag døbt deres datter med navnet Giertrud Christensdatter Huus, som vel er opkaldt efter sin farmor. De andre faddere ved dåbsfadet er Friderich Snedker og Mads Meldgaard af Simested. Gudmødre er to tjenestepiger for hhv. degnen og præsten, nemlig Else Nielsdatter og Mette Nielsdatter.

Den 30. januar 1774 er Christen Sørensen fadder i Simested kirke. Det er Niels Andersen af Simested, som får døbt en datter med navnet Inger Nielsdatter. Denne Inger Nielsdatter kunne sagtens være hende, som er fadder i 1814 i Brorstrup kirke for Christen Sørensens søn, Niels Christensen. Gudmor til den lille Inger er Mads Meldgaards hustru, og de andre faddere er Mogens Nielsen og Christen Huus af Simested.

Christen Sørensens fæstemø er del-gudmor den 12. maj 1774 i Simested kirke. Det er Søren Østergaard, der får døbt en søn med navnet Christen Sørensen Østergaard. Gudmor er Anna Andreasdatter, der er en datter af Andreas Skrædder af Simested, mens faddere er Andreas Skrædder, Mogens Nielsen samt hustruen til Friderich Snedker af Simested.

Christen Sørensen bliver gift mellem maj 1774 og april 1775, men navnet på hans hustru kendes ikke. Da den første søn bliver døbt Niels, er det mest sandsynligt, at denne er opkaldt efter sin morfar, og at hustruen altså hedder Nielsdatter til efternavn. Hun er 5 år yngre end ham og er født ca. 1750. Da den første datter efter den første hustrus død bliver døbt Kirsten, er det meget sandsynligt, at hans hustru har heddet Kirsten Nielsdatter. Brylluppet finder ikke sted i Simested, så hans kone kommer nok fra et andet sogn, hvilket meget vel kunne være Kongens Tisted, da hun vist er en datter af Niels Christensen af Kongens Tisted. Denne Niels Christensen er ikke den samme som Niels Christensen Baade af Kongens Tisted, idet byen havde to gårdmænd med dette navn.

Overfor kirken på modsatte side af vejen lå Østergaard. Kører man længere ud af byen mod Skedshale, lå der endnu en gård på venstre side, og derefter lå Gammelgaard - matrikel 9a. Der var to hovedmarker. Den største lå langt nord for byen, og en anden lidt sydøst for byen. Østergaard havde sine marker på grænsen til Torup bys marker.

Christen Sørensen i Simested fra 1775

I begyndelsen af april 1775 bliver Christen Sørensen af Simested far til en lille datter. Den 12. april 1775 får Christen Sørensen nemlig døbt sit første barn. Datteren får navnet Mette Christensdatter, men den lille pige dør dagen efter den 13. april 1775. Præsten skriver:
D
12 april Fødde Christen Sørensens hustrue i Simmested 1 Daatter, som for Svagheds Skyld blev inddøbt og kaldt Mette, døde næste dagen der efter

Christen Sørensen bliver far til endnu en datter, der bliver døbt Mette Christensdatter den 27. oktober 1776 i Simested kirke af præsten Jens Galthen. Præsten skriver efter dåben i Simested kirke:
27 Oct havde Christen Sørensen i Simmested 1 datter til daaben kaldet Mette baaren af Degnens Pige Maren Jensdatter, Præstens pige Mette Jensdatter fulgte med. De øvrige faddere var Fredrich Snidker, Mads Mellemgaard [Meldgaard] og Søren Østergd [Østergaard], alle af Simmested
På et eller andet tidspunkt mellem konfirmation ca. 1790 og 1801 flytter Mette Christensdatter til Bonderup i Kongens Tisted sogn. Ved folketællingen i 1801 er hun tjenestepige på Povl Vognsens gård i Bonderup, selv om hun kun angives til at være 24 år – hun er nu 26:

Mette Christensdatter    24 år    Ugift    Tjenestefolk
Povl Vognsens hustru, Else Nielsdatter, er måske en søster til Mettes mor, og hun er konfirmeret i Kongens Tisted i 1779 som datter af Niels Christensen. Mette Christensdatter af Bonderup er nok hende, der er gudmor for Lars Vognsen og Kirsten Christensdatter af Hverrestrup i Simested sogn, da de får døbt datteren Mette Larsdatter den 26. december 1805 i Simested kirke. Poul Vognsen af Bonderup er fadder ved samme lejlighed. Mette bliver som 34-årig gift med Anders Henrichsen af Kongens Tisted den 24. juni 1810.
Præsten skriver, at han er fra Nørager, og hun er fra Bonderup, og de bosætter sig først på hans husmandssted i Nørager. Mette og Anders får aldrig børn.
Ved folketællingen den 18. februar 1834 er der følgende om dem i Nørager:
Anders Hendrichsen       58 år    Gift    Lever af sin jord
Mette Christensdatter    59 år     Gift    Hans kone

Mette Christensdatter [= Anders Henrichsens hustru af Nørager] står gudmor i Durup kirke den 5. juni 1834 for Peder Christensen og Ellen Sophie Jensdatter, da parret får døbt datteren Karen Dorthea Pedersdatter. Anders og Mette flytter til Kongens Tisted mellem juni 1834 og 1840, hvor Anders Henrichsen får den gård, som hendes nevø Christen Nielsen Meilby muligvis overtager, da Mette og Anders aldrig får held til at få børn.
Ved folketællingen i 1840 er der følgende om familien i Kongens Tisted:
Anders Henrichsen           63 år    Gift         Gaardmand
Mette Christensdatter      63 år     Gift         Hans kone
Peder Nielsen                 24 år     Ugift       Tjenestekarl

[Peder Nielsen er jo nevøen til Mette Christensen fra Mejlby i Brorstrup sogn]
Mette Christensdatter bliver enke den 16. september 1843, hvor Anders dør 66 år gammel. Broren Niels Christensen flytter væk fra Mejlby omkring 1844, hvor Mejlby-gårdene sælges til at være selvejer-gårde, og han lever på sin helsøsters gård i Kongens Tisted ved folketællingen i 1845. Mette Christensdatter dør den 10. februar 1865 i Kongens Tisted. Præsten skriver, at hun er enke efter gårdmand Anders Henriksen og aftægtskone for gårdmand Christen Nielsen Meilby i Kongens Tisted. Mette opnår den for sin tid høje alder af 89 år gammel. 

Den 31. marts 1777 er Christen Sørensen af Simested fadder til Søren Østergaards datter, der bliver døbt Kirsten Sørensdatter. Mette Nielsdatter, som tjener i Eveldrup præstegård, er gudmor sammen med Anna Andreasdatter, som tjener på Korsøgaard. Christen Huus og Mogens Nielsen af Simested er de andre to faddere ved denne dåb.


Christen Sørensen bliver i stamtræet far til Niels Christensen, der bliver født i Simested by og døbt i Simested kirke den 1. marts 1778. Da Niels Christensens far har Gammelgaard, som vist er matrikel 9a, må man formode, at Niels er født på Gammelgaard, som lå ikke så langt væk fra kirken.

Den 5. november 1780 er Christen Sørensen forlover. Det fremtidige brudepar er Christen Jensen Bødker, som tjener hos Christen Sørensens svoger, Christen Huus af Simested, og Else Nielsdatter, som tjener hos Friderich Arebon af Simested.

Christen Sørensens første hustru dør i 1781, og hun bliver begravet på Simested kirkegård søndag den 26. august 1781, hvor præsten ikke skriver, hvilket navn hun havde. Præsten skriver nemlig kun:

1781 26 Aug Blev Chr. Sørensens hustru af Simested jordet 31 aar gl. Qvalt i en Sandgrav

Teksten i Simested kirkebog, som fortæller, hvad Christen Sørensens hustru døde af. Skriv til henrikmejlby@yahoo.com, hvis du har et andet gæt på, hvad der står

Christen Sørensen fra 1782 til 1787

Den 36-årige Christen Sørensen bliver gift med den 24-årige Dorthe Jensdatter, og heller ikke dette bryllup foregår i Simested, men muligvis i Gislum?

Den 13. april 1783 bliver en datter af Christen Sørensen af Simested hjemmedøbt, og denne datter får navnet Kirsten Christensdatter, hvor man må formode, at Kirsten er en opkaldelse efter Christens første hustru. Præsten indskriver derefter følgende i kirkebogen:
13 April fødde Christen Sørensens hustru i Simested 1 datter, som for svagheds skyld blev inddøbt og kaldt Kirsten – døde straks derefter
Kort efter i 1783 bliver Kirsten Christensdatter, som er Christen Sørensen af Simesteds datter, begravet. Den lille pige døde på fødselsdagen, så præsten skriver 1 dag.

Christen Sørensen af Simested er nok engang fadder for sin storesøster, Kirsten Sørensdatter og hendes mand, Christen Christensen Huus af Simested, da parret den 15. december 1783 får døbt en søn med navnet Jens Christensen Huus. Denne søn dør nok som barn, idet Kirsten og Christen Huus igen i 1799 får en søn, der bliver døbt Jens. I 1783 er gudmor Mads Villumsens hustru af Simested fulgt af Søren Østergaards hustru. Andre faddere end morens lillebror er Søren Østergaard og Povel Pedersen af Simested.

Den 13. marts 1785 får Christen Sørensen døbt datteren Anna Christensdatter i Simested kirke, som han har fået med sin nye hustru, Dorthe Jensdatter. Præsten skriver:

D: 13 Marti havde Christen Sørensen i Simmested 1 Daatter til daaben som blev kaldet Anna, baaren af Christen Michelsens hustru i Torup, dvs. Karen Jensdatter, Søren Østergaards hustru i Simmested [som er Christens svigerinde] fulgte med. Faddere Smit Sadelmager, Christen Huus [som er en svoger] og Christen Pedersen, alle af Simmested

Anne Christensdatter overtager Gammelgaard i Simested sammen med sin ægtemand Anders Sørensen Østergaard efter sin far, men hun dør imidlertid i 1821 under en fødsel. Idet Anne ikke nåede at få børn, er Gammelgaard i Simested ikke længere er på familiens hænder. Det var den dog alligevel, idet familien på Østergaard var beslægtet med familien på Gammelgaard.

Den 19. februar 1786 er Christen Sørensen af Simested fadder for Christen Christensen Huus og søsteren Kirsten Sørensdatter af Simested for tredje gang. Parret har nu fået en datter, der bliver døbt Anne Christensdatter Huus. Gudmor er Sophie Bach af Skærshale fulgt af degnens tjenestepige, Kirsten. Andre faddere er Søren Sørensen Østergaard og Friderich Snedkers enke, som alle er af Simested.

Den 14. maj 1786 står Christen Sørensen fadder til Søren Sørensen Østergaards søn, der døbes Søren Sørensen Østergaard. Gudmødre er degneenkens tjenestepige, Kirsten, og Anna Mogensdatter, som er datter af Mogens Nielsen af Simested. Andre faddere er Mads Meldgaard og Christen Huus af Simested.

Den 5. juni 1786 står Christen Sørensens kone fra Simested, som må være Dorthe Jensdatter, gudmor for Christen Mikkelsen i Torup, da denne får døbt sønnen Jens Christensen. Sammen med hende følger Niels Mikkelsens hustru af Torup i Simested sogn. De andre faddere er Christen Bach af Gislum, Søren Mikkelsen fra Hobro, som er født 1745, samt Christen Mikkelsen af Vøvelholm i Durup sogn.

Foto af Gammelgaard i Simested, som den så ud i 1930. Alle bygningerne på dette tidspunkt er dog fra efter år 1900.

Christen Sørensen på Gammelgård fra 1787

Den 28. maj 1787 får Christen Sørensen døbt en søn i Simested kirke, som nok er født omkring den 16. maj 1787. Da Søren Christensen døbes, skriver præsten i kirkebogen:  

D: 28 Maj Blev Christen Sørensens Søn i Simested døbt og kaldet Søren, baaren af Christen Mikelsens hustru [i Torup], Christen Huuses hustru i Simmested fulgte med. Fadderne var Christen Pedersen, Søren Østergaard, ? Smidt af Simmested, ? og Christen Back af Gislum
Søren Christensen dør igen 16 uger gammel og begraves den 16. september 1787 fra Simested kirke, hvorefter præsten skriver:
1787 d 16 Sept   Blev Christen Sørensens Søn Søren af Simmested jordet 16 uger gl.

Ved
folketællingen den 1. juli 1787 består familien Christen Sørensen derfor af følgende på Gammelgaard i Simested:

Christen Sørensen              45 år         Gift         Husbond Bonde og gårdbeboer

Dorthe Jensdatter               29 år         Gift         Madmoder

Niels Christensen                  9 år         Ugift       Søn af første ægteskab

Anne Christensdatter             3 år        Ugift        Datter af sidste ægteskab

Søren Christensen                 1 år        Ugift        Søn af sidste ægteskab

+ en logerende sadelmager

[Det ældste af Christen Sørensens børn opholder sig ikke på Gammelgaard ved denne folketælling – nemlig Mette Christensdatter. Muligvis er det den Mette Christensdatter, der opholder sig på en gård i Kongens Tisted, som Christen Nielsen har.

Mette Christensdatter          10 år         Ugift       Hosbondens søsterdatter

Hvis dette er tilfældet, er den 29-årige ugifte Christen Nielsen Mette Maries morbror. Dette stemmer overens med, at hendes mor jo nok har heddet Nielsdatter til patronym. I så tilfælde kan gården, som Christen Nielsen Meilby har, været ”arv” efter hans barnløse faster, som igen har fået den i arv fra sin morbror. Ved folketællingen i 1801 bor Mette Christensdatter ikke på gården, men Christen Nielsen er blevet gift med Inger Marie Pedersdatter uden dog at have børn – der er kun 3 tjenestefolk på gården. Den 11. maj 1807 får Christen Nielsen og Inger Marie dog en datter, der døbes Else Kirstin. Der fødes vist ikke andre børn, og hvis Else Kirstin er død som spæd, har der ikke været direkte arvinger. Og så er søsterens datter fra Simested måske kommet i betragtning. Gården i Kongens Tisted ejes den dag i dag af efterkommere til Christen Nielsen Meilby, og hvis ovenstående stemmer, har gården altså været i den samme families eje i mindst de sidste 225 år.]

Kort før den 14. september 1788 bliver Christen Sørensen af Simested far til en lille dreng, som bliver døbt med navnet Jens Christensen. Da drengen er døbt i Simested kirke, skriver præsten følgende i kirkebogen:
d 14de Sept: Blev Christen Sørensens Søn i Simmersted døbt kaldet Jens: Baaren af Christen Mikelsens hustrue i Torup og Christen Pedersens hustrue i Simmested fulgte med, fadderne vare Sr. Schmidt, Søren Østergaard, Christen Christensen af Simmested og Christen Sørensens hustrues fader Christen Bach fra 
Gislum
Jens Christensen dør vist som spæd eller barn, og han er ikke optaget på lægdsrullen i 1795 eller i folketællingen i 1801.


Tidligt i december 1789 får Christen Sørensen en datter, der døbes Kirsten Christensdatter, men den lille pige dør og begraves den 20. december 1789, hvor hun er 14 dage gammel. Kirsten er ikke anført som døbt under døbte, men hun er nok hjemmedøbt.

Den 17. juni 1792 får Christen Sørensen og Dorthe Jensdatter døbt sønnen Christen Christensen i Simested kirke. Præsten skriver:

1792 Den 17 Juny Blev Christen Sørensens Søn i Simmested døbt og kaldet Christen, baaren af Christen Mikelsens hustru i Torup, og Søren Østergaards hustru af Simmested fulgte med, Fadderne var Christen Back af Gislum, Christen Christensen, Niels Jensen og Christen Pedersen af Simmested, Ole Meldgaard af Schiedshale

Christen Christensen bliver konfirmeret i 1808 og dør i 1818.

Christen Sørensen af Simested underskriver på hustruens vegne den 6. august 1794 i skiftebogen for Mariager Amt under Restrup gods, idet hustruen, Dorthe Jensdatters mor, Anne Dahlsdatter er død en måned forinden i Gislum, hvor hun efter mandens død nu var gift med Christen Jensen Bach af Gislum, da hun døde. Dødsboet var dog fallit, så der var intet at arve. De andre to underskrifter på illustrationen er fra svigerfaren, Christen Jensen Bach af Gislum, og svogeren, Christen Michelsen af Torup i Simested sogn.

Underskriften fra Christen Sørensen på Gammelgård i Simested på skiftet efter svigermoren under Restrup Gods, Mariager Amt, i 1794.

Christen Sørensen efter 1794

Christen Sørensen mister sin storesøster, Kirsten Sørensdatter, der begraves på Simested kirkegård de 25. januar 1795. Kirsten var gift med Christen Christensen Huus af Simested.

Da hovedlægdsrullen skrives for Simested sogn den 12. november 1795, lægd 129, optages Christen Sørensens ældste søn, Niels Christensen på listen, men hans yngste søn er også optaget med følgende:
18 15: Far: Christen Sørensen, søn, Christen Christensen, født i Simested, 4 år, opholder sig i
Simested

Hovedlægdsrullen skrives atter engang over Simested sogn den 12. november 1798, og denne er Christen Sørensens søn, Christen Christensen, optaget på rullen med følgende:
15 12: Far: Christen Sørensen, søn, Christen Christensen, født i Simested, 7 år, opholder sig i Simested

Næste gang hovedlægdsrullen revideres for Simested sogn er den 12. november 1800. Christen Christensen, som er Christen Sørensen på Gammelgaards yngste søn, er inkluderet på listen med disse data:
12 10: Far: Kristen Sørensen, søn, Kristen Kristensen, født i Simested, 9 år, opholder sig i Simested

Ved folketællingen den 1. februar 1801 består familien Christen Sørensen af følgende på Gammelgaard i Simested:

Christen Sørensen                   56 år       Gift             Husbond Bonde, gårdbeboer og selveier

Dorrith Jensdatter                   43 år        Gift             Hands kone

Niels Christensen                    23 år        Ugift            Deres børn

Anne Christensdatter               15 år        Ugift            Deres børn

Christen Christensen                 8 år         Ugift           Deres børn

Da Viborg Amt laver en opgørelse over Simested i forhold til, hvad der er af hartkorn jord hos selvejere i amtet den 1. januar 1802, er der tre gårde med fra Simested.
Niels Mogensen         2 4 0 1/6
Christen Sørensen     2 4 0 1/6
Søren Sørensen        2 4 0 1/6
Det
ses altså, at Christen Sørensens Gammelgaard, Søren Sørensens Østergaard og Niels Mogensens gård er lige store mht. hvor meget mark de råder over.

Den 22. april 1804 er Christen Sørensen fadder til Niels Mogensens søn af Simested, da denne bliver døbt Mogens Nielsen i Simested kirke. Samtidig er Søren Østergaard fadder, og det er Christens bror, Søren Sørensen. Gudmødre er Christen Jepsens kone af Simested samt Karen Jensdatter af Guldager. De andre faddere er Thomas Maltesen af Hverrestrup og Hans Jacobsen af Guldager.

Der går 3 ½ år, før Viborg amt får opdateret sin hovedlægsrulle, så da det sker den 1. maj 1804, indsættes følgende om Christen Sørensens yngste søn, Christen Christensen i Simested:
10 10: Far: Kristen Sørensen, søn, Kristen Kristensen, født i Simested, 12 år, opholder sig hjemme

Den
12. november 1806 laver gårdmand Søren Sørensen af Simested lægdsrullen over Simested sogn, og der er der følgende om Christen Sørensens yngste søn:
10 10: Far: Kristen Sørensen, søn, Kristen Kristensen, født i Simested, 15 år, opholder sig hjemme

Christen
Christensen bliver konfirmeret i Simested kirke den 24. april 1808.

Den 10. juli 1808 får gårdmand Christen Huus i Simested døbt sin datter for Kirsten Christensdatter Huus i Simested kirke. Den ene af fadderne er ”Christen Sørensen i Gammelgaard”, som det er skrevet i kirkebogen. Moren til den lille Kirsten er Christens storesøster. Morten Bak og Lars Wognsen i Hverrestrup er de andre faddere.

Den 1. maj 1810 opdaterer Viborg amt sine hovedlægdsruller, og nu er dette indskrevet om Christen Sørensens yngste søn i Simested:
10 10: Far: Kristen Sørensen, søn, Kristen Kristensen, født i Simested, 18 år, 63 ½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Simested, gms [gammel mands søn], faderen har 2 td 4 sk styk efter tingl. Skiøde Ses 1813
[Det sidste er nok om den selvejet gårds størrelse]

Christen Sørensen bliver altså far til en dreng og en pige med sin første hustru, hvoraf kun sønnen får sine egne børn senere i livet, samt 2 døtre og 3 sønner med den anden hustru, hvoraf ingen vist selv får børn.

Christen Sørensen dør den 6. juni 1814 og begraves fra Simested kirke den 15. juni 1814. Præsten skriver, at det er gårdmanden fra Gammelgaard, og at han er 69 år gammel, så det må være Gammelgaard, som Christen var ejer af.

Christen Sørensen indskrevet i Simested kirkebog ved sin begravelse i 1814 - som gaardmand Gammelgaard

Om Gammelgård i Simested

Fotoet på denne side er Gammelgaard i Simested, som den så ud efter 1930. Gården menes at være en af de ældste i sognet, og da den blev overtaget i 1912, havde den været i ”familiens eje” i mange generationer, siger opslagsværker om gården, men det er jo ikke familien efter Christen Sørensen. Gården var i 1912 på 63 tønder land, og det var en selvejergård allerede før reformationen i 1787.

Christen Sørensens søn, Christen Christensen, dør som 25-årig den 23. april 1818 i Simested. Da han er begravet på Simested kirkegård den 30. april 1818 på sin 26-års fødselsdag, skriver præsten:
Den 23de April   Den 30te April     Christen         Gammelgaard Enkesøn Christen Sørensens enke Eier af Gammelgaard ? fra Simested         26 aar gammel

Note: Det var mærkeligt, at hand blev begravet samme Dag i Aaret, som hd var fød

Hustruen Dorthe Jensdatter kører gården frem til 1819, hvor Christens og hendes datter, Anne Christensdatter, overtager gården, efter at være blevet gift den 3. juli 1818. Anne er nemlig blevet gift med Anders Sørensen Østergaard. Ved brylluppet skrives det, at hun er fra Gammelgaard. Anne Christensdatter dør imidlertid den 4. april 1821 under en fødsel. 19 dage senere dør Anders Østergaards niece, Mette Marie, på Østergaard 7 år gammel, så det var en hård tid.

Den 28. september 1821 er der et bryllup i Simested mellem enkemand Anders Sørensen Østergaard af Gammelgaard og Anna Kirstine Larsdatter af Hverrestrup, og dette par har derefter Gammelgaard.

Hustruen, Dorthe Jensdatter, bor på sine gamle dage hos Anders Sørensen Østergaard i Gammelgaard, og hos ham dør hun 85 år gammel i 1842.

Christen Sørensen som indskrevet i Simested kirkebog ved dåben i 1745

Preben Mousten 20.02.2018 13:27

Tak for et kig på denne side. Jeg har i flere dage søgt i folketællinger, kirkebøger og gamle matr. kort. Jeg er landet Kongens Thisted, Testrup og Kyneb.

René Gammelgaard Andersen 08.03.2011 18:02

Hej. det var da sjovt at se min morfars gård på nettet. Af hvad jeg kan forstå må min oldefar have købt gården af christien sørensen?

Mvh. René

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...