Michel Sørensen (den ældre) (1715 - 1787)

13 af 64 - Michel Sørensen

bliver født omkring 1715, men det vides ikke hvor. Michel Sørensen er dog nok født i Torup i Simested sogn, og hans far hedder temmelig sikkert Søren Michelsen, der dør onsdag den 20. marts 1748 (født 1681) i Simested sogn, hvilket oplyses, da Michels mor er med ved en fødsel og er gudmor i september 1749. Hans mor hedder hedder Sophie Nielsdatter, og den ældste søn bliver da også døbt med navnet for Niels Sørensen [kirkebøgerne starter i 1735]. Ved matriklen over Torup i Simested sogn i 1724, er der en Søren Michelsen, der fæster en ½ gård på 4-4-1-2, og som ejes af Benzon til Korsøgaard. Selv samme Søren Michelsen af Thorup sætter sin underskrift i Gislum kirkebog i 1742. Michel Sørensen kan dog teoretisk set også være en søn af den Søren Christensen i Torup, der dør i 1743, hvor han er 62 år gammel og altså født 1681. I skiftet efter Søren Christensen angives, at han har to sønner ved navn Christen og Michel Sørensen, samt tre døtre, Karen, Maren og Kirsten Sørensdatter, mens hustruen kun benævnes som enken. Michel Sørensen er to gange fadder for Christen Sørensen af Torup, så måske er Søren Christensen den rigtige far? Men på den anden side står han forlover for Niels Sørensen af Torup og fadder for hans barn, og denne Niels kan jo logisk nok være en søn af Søren Michelsen og Sophie Nielsdatter, og opkaldt efter sin morfar i Nørager. Så sandsynligheden er nok størst i forhold til den første teori. Søren Michelsen af Torup bliver trolovet i Stenild onsdag den 19. oktober 1707 til Sophie Nielsdatter, som er datter af Niels Pedersen af Nørager. Han får i øvrigt selv en datter med navnet Sophie, så det ser ud til at stemme. Samtidigt i Stenild er der en Søren Torup, men det er næppe Søren Michelsen, idet Søren Torup angives at have en datter og en søn, og det har Søren Michelsen vel næppe så kort tid efter brylluppet [opslag 75]. Svigerfaren Niels Pedersen angives heller ikke senere, medmindre han er den samme som Niels Rold for ikke at forveksle med Niels Pedersen af Hannerup. Hvis Michel Sørensen er en søn af Søren Michelsen af Torup, vides det, at han har to farbrødre. Der er et skifte efter Christen Michelsen, som dør i begyndelsen af 1720 i Hvilsom under Nøragergaard, og hvori det angives, at formyndere for Christen Michelsens spæde søn, Michel Christensen af Hvilsom, er hans farbrødre, Søren Michelsen og Niels Michelsen af Torup i Simested sogn.

Da der er to ved navnet Michel Sørensen i Torup midt i 1700-tallet, hvor den ene er en søn af Søren Michelsen og den anden af Søren Christensen, er det svært at vide, hvem der er søskende til vores Niels Michelsen, så alle børn fra dem nævnes herunder. Vi må dog ud fra tidslinjen af fødte børn gå ud fra, at vores Michel Sørensen er den ældre af slagsen.

Michel Sørensen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer endnu ikke var kommet til Danmark, da han havde den rette alder.

Den 31. januar 1743 bliver i Testrup en Michel Sørensen af Torup trolovet til Maren Nielsdatter af Kastrup. Samme dag bliver Søren Nielsen og Anne Nielsdatter af Kastrup trolovet. Michel Sørensen er jo ved en senere folketælling gift med Anne Nielsdatter og ikke Maren. Mon ikke, at præsten får forbyttet de to søstre, så Michel får Anne, og Søren får Maren? I 1748 står angivet i Testrup kirkebog, at hans hustru hedder Anne. Tilsvarende indgang i Gislum kirkebog, hvor Søren Michelsen underskriver, fortæller da også, at Michel Sørensen bliver gift med Maren Nielsdatter. Præsten skriver:
Same sogn Michel Sørensøn af Thorup ? med og fæstningsbrev at begære sig ægteskab med Maren Nielsdaatter , som tiener i Kastrup fra ? og forhæderlige  ung Søren Michelsøn af Thorup. Jeg Jens Nielsøn af Simmedsted begge fæstnings? Fædre fore?vinger om ægteskabs løffter af dato 31 August 1695 [må være datoen for ægteskabsloven] som for os blev udlæst, at indted er til hinder enten ? at ? andre, at bemelte Michel Sørensøn og Maren Nielsdatter maa gaa sammen i ægteskab og ? ? fåede Sognepræsten hr. Michel Vittrup som hans ? ? ? ? ?

Der
er også dobbeltbryllup i Testrup kirke den 5. juni 1743, hvor præsten skriver, at Michel Sørensen af Torup bliver copuleret til Maren Nielsdatter, og igen må brudens navn være Anne Nielsdatter. Igen skriver præsten, at Søren Nielsen og Anne Nielsdatter bliver viet, men det kan ikke passe. Maren og Sørens far hedder enten Niels Mogensen eller Niels Friis, og han bor i Guldager i Simested sogn, angives det ved dåben af et af de børn, som Søren Nielsen får døbt i Testrup kirke.

Michel Sørensen af Torup i Simested sogn er fadder i Testrup kirke den 20. oktober 1743 for sin svoger, Søren Nielsen af Kastrup. Søren får denne dag døbt sin søn for Niels Sørensen. Gudmor er Sørens søster, Maren Nielsdatter. Andre faddere er Niels Mogensen af Guldager i Simested sogn, der er morfaren, Mogens Nielsen af Kastrup i Testrup sogn, som er en bror, og Michel Sørensens hustru, Anne Nielsdatter af Torup i Simested sogn.

Søndag den 28. juni 1744 er Michel Sørensen af Torup i Simested sogn fadder til Michel Danielsens søn, Søren Michelsen af Torup, da denne bliver døbt i Simested kirke. Gudmor er Niels Erichsens hustru af Hvilsom sammen med Søren Nielsens hustru af Kastrup i Testrup sogn. Andre faddere er Niels Michelsen og Niels Sørensen af Torup i Simested sogn.

Michel Sørensen den ældre får døbt en datter søndag den 27. december 1744 i Simested kirke, som døbes Sophie Michelsdatter. Præsten skriver i kirkebogen ved den lejlighed:

Den 27. December blev Michel Sørensen den ældres liden Daatter af Thorup, hendes Daab Publiceret, var d. 24 Dito for svagheds Skyld hiemmedøbt og kaldet Sophie, baaren af Michel Sørensøns den yngres hans Hustru af Thorup og andre Videner Søren Nielsøn af Kastrup [er vist Michels svoger i Testrup sogn], Thomas Maltisøn, Niels Søren{søn} [nok Michels bror] og Maren Nielsdaatter, alle af Thorup.

Sophie Michelsdatter bliver begravet søndag den 22. august 1745. Præsten skriver, at hun er Michel Sørensens datter på 43 uger.

Michel Sørensen af Torup i Simested sogn er igen fadder i Testrup kirke den 19. april 1745 for sin svoger, Søren Nielsen af Kastrup. Søren får denne dag døbt sin søn for med navnet Jacob Sørensen. Gudmor er søsteren til Søren og Michel Sørensens hustru, nemlig Mette Nielsdatter. Andre faddere er Mogens Nielsen, som senere bosætter sig i Simested, Niels Christensen, Mette Nielsdatter og Maren Jensdatter.

Den noget ubehjælpsomme underskrift sat af Søren Michelsen i Gislum kirkebog 1742 i forbindelse med trolovelsen af Søren Nielsen og Anne Nielsdatter af Kastrup.

Michel Sørensen i Torup efter 1745

Søndag den 1. januar 1747 er Michel Sørensen fadder til en datter af Michel Olufsen af Thorup, der bliver døbt Sophie Michelsdatter i Simested kirke. Gudmor er Anne Foulum, som tjener i Kastrup i Testrup sogn sammen med Karen Svenningsdatter af Torup. Andre faddere er Mogens Svenningsen og Jens Madsen af Torup i Simested sogn. Måske er denne Sophie Michelsdatter som 41-årig tjenestepige hos Michel Sørensens søn, Niels Michelsen, da der laver folketælling over Torup i Simested sogn i 1787.

Michel Sørensen bliver i stamtræet far til Niels Michelsen, der bliver født i Torup i Simested sogn i anden halvdel af februar 1747. Niels Michelsen bliver nemlig døbt i Simested kirke den 28. februar 1747. Niels opkaldes altså efter sin morfar, som var Niels Pedersen af Nørager. Niels Michelsen dør tirsdag den 14. december 1830, og han bliver begravet fra Simested kirke 5 dage senere. Niels Mikkelsen bliver temmelig gammel for sin tid, idet han bliver 83 år gammel.

Michel Sørensens sandsynlige far, Søren Michelsen, bliver begravet fra Simested kirke den 20. maj 1748, og Michel er altså nok 33 år gammel, da hans far går bort. Herunder er hans fars underskrift fra Gislum kirkebog 1742.

Søndag den 17. november 1748 er Michel Sørensen af Torup i Simested sogn med hustruen Anne Nielsdatter i Testrup kirke, hvor både hans hustru og han selv er faddere til pigebarnet Karen Sørensdatter. Karens far hedder Søren Nielsen i Kastrup, som er Michels svoger. Denne lille pige dør nok som spæd, da Søren Nielsen i Kastrup senere hen får en ny datter, som døbes Karen. Gudmor er hustruen fra Højslev Mølle, som dengang lå i Binderup sogn. Andre faddere er Niels Smed af Guldager i Simested sogn og Mogens Nielsen af Simested by.Tirsdag den 11. februar 1749 er Michel Sørensen af Torup i Simested sogn fadder til Niels Skrædders søn, der bliver døbt Niels Nielsen i Simested kirke. Gudmoren er fra Stenild, idet det er hustruen til Kield Pedersen af Stenild. Andre faddere er Jens Bierregaard af Hverrestrup, Niels Michelsen af Torup og Else Bach af Torup i Simested sogn, og sidstnævnte er søster til Anders Bach.

Michel Sørensen af Torup er forlover fredag den 11. april 1749 for Niels Sørensen, da denne i Testrup bliver trolovet til Else Jacobsdatter af Kyneb. Den anden forlover er Niels Michelsen af Torup i Simested sogn, som jo ikke hans søn, da denne kun er 2 år gammel. Niels Sørensen kunne være en bror til Michel, mens Niels Michelsen kunne være en farbror, idet faren jo døde året før. Niels Sørensen af Kyneb i Testrup sogn bliver i 1755 far til en søn, som Michel Sørensen af Torup i Simested sogn er fadder for.

Søndag den 24. august 1749 er Michel Sørensen igen fadder i Simested kirke. Nu er det en søn af Niels Sørensen af Torup, der bliver døbt Søren Nielsen. Niels Michelsens datter, Maren Nielsdatter, er gudmor. Andre faddere omkring dåbsfadet er Michel Olufsen, Christen Sørensen og Else Grynnerup, som alle er af Torup i Simested sogn.

Fredag den 12. september 1749 er der en barnedåb på fødselsdagen i hjemmet, idet Michel Olufsen af Torup i Simested sogn har fået en søn, der bliver døbt Niels Michelsen. Det er ved denne lejlighed, at Søren Michelsens enke af Torup i Simested sogn bliver omtalt. Enken er sandsynligvis mor til Michel Sørensen. Det andet vidne er jordemoderen ved navn Anne Lindum af Tollestrup. Da Niels Michelsen bliver fremstillet i Simested kirke den 21. september 1749, er Michel Sørensen fadder til barnet. Det er Christen Nielsens hustru af Kastrup i Testrup sogn også foruden Jens Sørensen af Torup, mens gudmor er Maren Nielsdatter, der er en datter af Niels Michelsen.

Kort før den 23. november 1749 bliver Michel Sørensen af Torup i Simested sogn far til en datter, der bliver døbt med navnet Else Michelsdatter denne dag i Simested kirke. Præsten skriver følgende efter dåbshandlingen:
d. 23 qbr [nok november] blev Michel Sørensens lille Daatter af Thorup døbt og kaldet Else. Baaren af Niels Mogensens daatter i Guldager navnl: Anna [Nielsdatter]. De andre Vidner Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn, Niels Sørensen af Thorby?, Mogens Nielsen af Simmersted og Peder Erichsens hustru af Hvilsom.
Da Michel Sørensen 3 år senere bliver far til en ny datter med navnet Else, må man gå ud fra, at denne lille pige er død som spæd, men der er ikke nogen indgang, som beretter om hendes begravelse.

Michel Sørensen af Torup drager for anden gang til Testrup kirke søndag den 7. december 1749, hvor han er fadder til en søn af sin svoger, Søren Nielsen af Kastrup, og denne dreng bliver døbt med navnet Søren Sørensen. Gudmor er præstens kæreste, Karen Gregersdatter. Andre faddere er Peder Erichsen af Hvilsom og Jens Bertelsen af Ris, hvilket nok er Nørreris i Lynderup sogn.

Mickel Sørensen af Torup i Simested sogn møder op sammen med Jens Madsen af Torup i byen Boldrup i Stenild sogn den 14. oktober 1751 som vurderingsmand i boet efter afdøde Peder Povelsen. De to Torup-mænd møder igen op den 16. november 1751 for at fortsætte opgørelsen. Da boet i Boldrup er gjort op, sætter Michel Sørensen sin underskrift i Nøragergaard skiftebog sammen med Jens Madsen, der kun sætter sine initialer.

Da Michel Sørensen og Jens Madsen af Torup i Simested sogn sætter deres underskrifter i Boldrup i Stenild sogn i 1751.

Michel Sørensen efter oktober 1751

Søndag den 7. maj 1752 er Michel Sørensens hustru gudmor i Simested kirke til hyrden af Torups søn, der bliver døbt Jens ?. Del-gudmor er Anne Marie Larsdatter. Faddere til dåben er Anders Bach, Gunde Nielsen og Niels Skrædder, som alle er af Torup i Simested sogn.

Lørdag den 24. juni 1752 drager Michel Sørensen af Torup nok engang til Testrup kirke for at være fadder for sin svoger, Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn. Søren har fået en ny datter, som bliver døbt Karen Sørensdatter. Gudmor er Anne, som er tjenestepige på Kastrupgaard. Andre faddere er Søren Nielsens far af Guldager i Simested sogn, som vel er Niels Mogensen, selv om der vist står Niels Friis. Den sidste fadder er Jens Bertelsen af Nørreris, som nok er i Lynderup sogn.

I begyndelsen af september 1752 bliver Michel Sørensen far til endnu en datter. Søndag den 10. september 1752 får Michel Sørensen nemlig døbt en lille pige i Simested kirke. Michels datter bliver endnu engang døbt med navnet Else Michelsdatter. Præsten skriver:

Den 10. September blev Michel Sørensens Barn af Thorup døbt og kaldet Else. Søren [Nielsen] Kastrups Hustru bar [som nok er søster til Michels hustru] det og Niels Sørensens Hustru af Thorup gich med. De øvrige Videner var Niels Sørensen [og hvis Niels er en bror, er hun jo Michels svigerinde], Thomas Malthesen og Gunde Nielsen, alle af Thorup
Fredag den 10. maj 1771 er Michel Sørensens datter, Else Michelsdatter, gudmor for Henrik Christensen af Torup i Simested sogn, idet denne har fået en datter, som bliver døbt Maren Henriksdatter. Else Michelsdatter får et uægte barn, før hun bliver gift. Den 21. marts 1773, indskriver præsten nemlig hendes lille datter med under navnet Anna Christiansdatter samt følgende:
1773 d 21 Marty Blev Mikkel Sørensens Daatter Else i Torup hendes uægte Barn døbt og kaldet Anna, baaren af Christen Degns hustru i Torup, Mikkel Olufsens Daatter Sophie Mikkelsdatter ibid [fra Torup] fulte med, faddere Mogens Nielsen af Simmested, Peder Mikkelsen af Torup og Christen Mikkelsen ibid. Til barnefar blev udlagt Christian Kræmer af Holsteen.
Michel Sørensens datter, Else Michelsdatter af Torup i Simested sogn, er fadder for Gunde Nielsen den 5. april 1772, da han får døbt sønnen Christen Gundesen. Onsdag den 27. september 1775 bliver Else Michelsdatter af Torup som 23-årig trolovet til Christen Christensen Smed af Torup. Forloverne er Mogens Svenningsen og Gunde Nielsen. Ved folketællingen i 1787 bor Else med ægtemanden, Christen Smed, i Torup i Simested sogn med 4 børn, dvs. 4 drenge ved navn Mikkel Christensen [døbt den 29. august 1779 med lillebroren Christen Michelsen af Torup som fadder], Søren Christensen [døbt den 20. januar 1785, hvor Christen Michelsens hustru af Torup er gudmor], Jens Christensen [døbt den 21. april 1782 med Christen Michelsens hustru som del-gudmor] og Niels Christensen [døbt den 12. april 1787, hvor lillebroren og hans hustru er fadder og del-gudmor]. Else Michelsdatter dør i forbindelse med en fødsel i 1788. Da hun er begravet på Simested kirkegård den 5. april 1788, skriver præsten, at Christen Smeds hustru af Torup er begravet 38 år gammel sammen med hendes søn, som var 3 uger gammel. Else Michelsdatter blev nu kun 35 år gammel. Ved folketællingen i 1801 er Christen Smed gift på ny med Sophie Nielsdatter, men hjemme på gården bor endnu to af børnene fra ægteskabet med Else, d.v.s. Michel og Niels Christensen. Christen Smed har endvidere fået en datter i juli 1795 med sin nye hustru, der er blevet døbt Else Christensdatter efter hans første hustru.

Søndag den 24. juni 1753 er Michel Sørensen fadder i Simested kirke til en dreng, som bliver døbt Christen Christensen, og som er søn af Christen Sørensen af Torup i Simested sogn. Gudmor er Maren Jensdatter, som tjener på Nøragergaard. Andre faddere er Michel Olufsen, Anders Bach og Christen Jensens hustru, Inger, som alle er af Torup i Simested sogn.

Michel Sørensen er igen i Simested kirke lørdag den 29. september 1753, hvor han er fadder til Niels Skrædders søn af Simested, og denne søn bliver døbt Peder Nielsen. Gudmor er Kirsten Erichsdatter, og de andre faddere er Anders Bach og Knud Frantzen af Torup i Simested sogn samt Karen Pedersdatter af Stenild.

Søndag den 8. september 1754 er Michel Sørensen fadder i Simested kirke igen. Faren hedder Niels Skrædder af Torup, der har fået en datter, som bliver døbt med navnet Mette Marie Nielsdatter. Kirsten Erichsdatter af Viborg er gudmor, mens de andre faddere er Anders Bach, Christen Jensen og en tjenestepige hos Anders Bach, dvs. som alle er af Simested.

Den 8. december 1754 er Michel Sørensen fadder i Simested kirke til Søren Christensen, der er en søn af Christen Sørensen af Torup i Simested sogn. Gudmor er Niels Vestergaards hustru af Tollestrup i Hvilsom sogn. Andre faddere er Michel Olufsen, Christen Jensen og Christen Jensens hustru, dvs. Kirsten Erichsdatter af Torup i Simested sogn.

Michel Sørensen bliver far til sit næste barn i slutningen af januar 1755, hvor han får en søn. Da drengen er døbt med navnet Christen Michelsen i Simested kirke søndag den 2. februar 1755, skriver præsten:

Den 2. Februar blev Michel Sørensens Barn af Thorup døbt og kaldet Christen. Else Niels daatter tiender udi  Eveldrup bar det. De øvrige Videner var Søren Nielsen af Kastrup [dvs. Michels svoger], Mogens Nielsen af Simmested [en bror til Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn], Gunde Nielsen og Else Michels daatter af Thorup
Christen
Michelsen bliver voksen og bliver trolovet til Karen Jensdatter den 13. november 1776 i Gislum, hvor forloverne er Christen Bach og Niels Hviid af Gislum. Karen Jensdatter er steddatter af samme Christen Jensen Bach af Gislum, som er forlover, hvilket angives i skiftet efter hendes mor fra Restrup Gods i 1794. Parret bliver viet i Gislum kirke den 7. december 1776. Hustruen, Karen Jensdatter, er en søster til Dorthe Jensdatter, som bliver gift med Christen Sørensen på Gammelgaard i Simested by, da dennes første hustru er død. Den 3. august 1783 får Christen Michelsen af Torup døbt en datter med navnet Anne Christensdatter. Christen Sørensens hustru af Simested er gudmor. Peder Michelsen og Niels Michelsen af Torup er blandt fadderne. Den 5. juni 1786 får Christen Michelsen af Torup døbt en søn, der bliver døbt Jens Christensen. Christen Sørensens hustru af Simested er gudmor. Faddere er Christen Bach af Gislum, Søren Michelsen af Hobro og Christen Michelsen af Vøvelsholm. Ved folketællingen i 1787 bor Christen Mikkelsen som bonde i Torup i Simested sogn med hustruen og deres 3 børn, hvoraf dåben på datteren Karen på 2 år ikke er fundet. Ved folketællingen i 1801 har Christen Mikkelsen købt sin gård, hvor han stadigvæk bor med hustruen og 3 hjemmeboende børn. Christen Michelsen forbliver boende i Torup i Simested sogn igennem hele sit liv. Han er forlover for broren Niels Michelsen, da denne bliver trolovet anden gang i 1801. Christen Mikkelsen lever endnu ved folketællingen i 1834, hvor han er almisselem og bor på gården i Torup hos sin datter, Karen Christensdatter og dennes mand, Peder Jensen Bak. Christen Mikkelsen er da 79 år gammel. Christen Mikkelsen dør den 31. maj 1834 som almisselem. Præsten skriver, at han var indsidder hos Peder Bæk af Torup. Præsten indskriver ingen alder på Christen Mikkelsen, men han er jo blevet 79 år gammel.

Søndag den 16. marts 1755 er både gamle og unge Michel Sørensen af Torup i Simested sogn faddere til Niels Sørensens søn af Kyneb i Testrup sogn, idet denne dreng bliver døbt Christen Nielsen i Simested kirke. Gudmor er Karen Mogensdatter, som tjener i Højslev Mølle i Simested sogn. Den sidste fadder er Maren Jensdatter af Testrup. Det kunne tænkes, at Niels Sørensen af Kyneb er bror til en af de to med navnet Michel Sørensen af Torup, og Michel Sørensen var jo også forlover for ham, da han blev trolovet i 1749.

Simested kirke, hvor den ældste del er bygget i 1200-tallet, og tårnet er fra 1500-tallet. Lidt mere prangende end mange af de andre landsbykirker i Himmerland, der ofte er uden tårn, som f.eks. dem i Brorstrup og Grynderup.

Mikkel Sørensen af Torup i Simested sogn efter 1755

Søndag den 7. marts 1756 er Michel Sørensen af Torup i Simested sogn i Testrup for at være fadder for sin svoger, Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn. Søren Nielsen har fået en søn, der bliver døbt med navnet Niels Christian Sørensen. Gudmor er Jens Bertelsens hustru af Ris, som nok er Nørreris i Lynderup sogn. Andre faddere er Søren Nielsen af Hvilsom, Peder Erichsen af Hvilsom og Bodil Nielsdatter [følgende kan ikke læses].

I 1757 får den unge Michel Sørensen en søn, der bliver døbt Christen Michelsen. Christen er nok ikke i vores slægtstræ, men han er fadder sammen med Niels Michelsen i år 1800 til skoleholder Hübertz datter. Unge Michel Sørensens søn, Christen Michelsen, er nummer 1 på lægsrullelisten over Thorup i 1795, hvor det angives, at han er 36 år gammel og 63 ½ tomme høj [1,66 m]. Desuden er noten tilføjet: ”Sygmødte ikke 1795”. Endvidere er hans søn, Jens Christensen, optaget på listen med sine 6 år og hjemme.

Den 30. oktober 1763 er Anne Nielsdatter, som er Michel Sørensens hustru af Torup, gudmor i Simested kirke til en datter af Villads Jacobsen af Torup, der bliver døbt med navnet Kirsten Villadsdatter. Michel Sørensens svoger, Mogens Nielsen af Simested, er fadder ved samme lejlighed. De andre faddere ved denne lejlighed er Christen Madsen og Christen Degns hustru af Torup samt hustruen til Jens Smed af Guldager i Simested sogn.

Den 19. august 1764 er Michel Sørensen af Torup igen fadder i Simested kirke. Det er Christen Degn af Torup i Simested sogn, som har fået en søn, der bliver døbt med navnet Niels Christensen. Michel Sørensens svoger, Mogens Nielsen af Simmested, er også fadder foruden Jens Smed af Guldager. Gudmor er Niels Skrædders hustru af Torup, mens Gunde Nielsens hustru af Torup i Simested sogn er del-gudmor.


Den 25. marts 1765 står Mikkel Sørensen af Torup fadder i Simested kirke til Gunde Nielsens søn, der døbes Niels Gundesen. En anden lokal fadder er Niels Smid i Torup.

Michel Sørensen af Torup fungerer som vurderingsmand den 7. oktober 1765, da boet efter Christen Jensen i Torup i Simested sogn skal gøres op. Christen Jensen efterlader sig enken Inger Andersdatter men har ingen børn, så det er hans bror, Niels Jensen, der arver ham.

Den 25. januar 1766 fungerer Michel Sørensen af Torup i Simested sogn som vurderingsmand, da boet efter Bolette Martine Wibroe i Simested by skal gøre op, og hun er en datter af enken Westerholt, født Cathrine Marie Bang, og som døde i Eveldrup præstegård, hvor Bolette var tjenestepige. Den anden valgte mand, som skal foretage vurderingen af stedet og dets indhold, er Jens Povelsen af Vøvelholm. Da skiftet forsættes den 30. januar 1766 er Michel Sørensen endnu engang til stede i præstegården men nu sammen med Jens Christensen fra Østergaard i Simested by. Michel er der også den 13. februar, hvor sagen udskydes, og den 18. april 1766. Skiftet fortsætter frem til den 17. januar 1767.

Den 21. september 1766 står Michel Sørensen af Thorup endnu engang fadder for Willads Jacobsen Hyrde af Thorup. Denne får da døbt sin søn for Jens Willadsen. Mogens Nielsen af Simested står naturligvis også fadder for Villads. Mikkel Olufsens datter er gudmor, og den sidste fadder er Mogens Svenningsen af Torup.

Tirsdag den 29. september 1767 står Michel Sørensen fadder i Simested kirke. Det er Gunde Nielsen i Torup, som får døbt en datter for Elle Gundesdatter. De andre faddere er Mikkel Olufsen og Mogens Svenningsen fra Torup i Simested sogn.

Den 8. april 1770 står Mikkel Sørensen fadder i Simested kirke for Gunde Nielsen i Torup. Gunde får denne dag døbt sønnen Christen Gundesen. De andre lokale faddere er Peder Kieldsen og Mogens Svenningsen af Torup.

Mikkel Sørensens datter, Else [Mikkelsdatter] i Torup, står fadder i Simested kirke den 24. marts 1771 for Christen Degn i Torup, der får døbt datteren Maren Christensdatter. Peder Kieldsens hustru er del-gudmor. Fadderne er Mogens Nielsen i Simested og Gunde Nielsen samt Villads Jacobsen af Torup.

Den 30. juni 1772 står Michel Sørensen af Torup nok engang fadder i Simested kirke. Det er Villads Jacobsen i Torup, der får døbt sin søn for Gunde Villadsen. De andre faddere er Christen Degn og Peder Kieldsen fra Torup.

Den 27. juni 1773 står Mikkel Sørensen i Torup fadder i Simested kirke for Peder Kieldsen i Torup, der får døbt sin datter for Karen Pedersdatter. Gudmødre er Niels Skræders kone sammen med Christen Degns hustru, begge af Torup, og de andre faddere er Mogens Nielsen af Simmested og Christen Sørensen af Torup.

Michel Sørensens søn, Christen Michelsen, bliver viet i Gislum kirke den 7. december 1776 til Karen Jensdatter, der er en steddatter til Christen Jensen Bach af Gislum. Michel Sørensen er dog ikke forlover for sin søn, idet hendes stedfar og en anden mand fra Gislum står for forlovelsen.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor den 72-årige Michel Sørensen alene med konen i Torup by i Simested sogn:

Michel Sørensen     72 år      Husbond        Bonde og Husmand         I første ægteskab

Anne Nielsdatter    82 år      Madmoder      Nyder almisse af sognet   I første ægteskab

Michel Sørensen bliver altså nok far til i hvert fald 3 piger og 2 drenge, hvoraf de 2 af pigerne dør som spæd.

Michel Sørensen begraves på Simested kirkegård søndag den 15. juli 1787. Præsten Søren Uttrup skriver, at Michel Sørensen i Torup blev 72 år gammel, og det stemmer. Hans hustru, Anne Nielsdatter, dør som 82-årig og begraves den 3. februar 1788 på Simested kirkegård.

Michel Sørensen oplever heldigvis ikke, at hans datter, Else Michelsdatter, begraves på samme kirkegård kun 8 måneder senere, hvor hun var 35 år gammel.

Michel Sørensen som indskrevet i Simested kirkebog ved en af barnedåbene.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...