Ane Kirstine Nielsdatter Wognsen (1819 - 1873)

2 af 8 - Ane Kirstine Vognsen

bliver født fredag den 11. september 1818 i Grynderup. Hendes forældre er Niels Jensen Vognsen og Maren Nielsdatter, og faren er gårdmand i Grynderup. Anne Kirstine Nielsdatter Vognsen bliver døbt fredag den 11. september 1818 i hjemmet, og præsten skriver ikke, at hun senere blev fremstillet i Grynderup kirke. Det er ikke til at se præcist, hvem hun bliver opkaldt efter, men det er måske efter farens søster, Anne Kirstine Jensdatter Vognsen, der dør som 20-årig i 1801. Præsten skriver om gudmor og faddere:

Gudmor er den 26-årige [Else Marie] Elsemarie Sørensdatter af Grynderup. Faddere er Niels Michelsen af Torup i Simested sogn, dvs. Ane Kirstines morfar, Christen Jensen af Grynderup, dvs. Ane Kirstines farbror, Mathis Jensen, dvs. Ane Kirstines farbror samt Bodil Hansdatter, som nok er farfaren Jens Vognsens brors, Christen Vognsens kone, som denne blev gift med i 1799, og alle er bønderfolk.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen bliver som 11-årig vaccineret i Hobro lørdag den 7. august 1830 af lægen Petersen. Dette er angivet, da hun bliver gift i 1855 samt ved konfirmationen i 1833.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsens morfar, Niels Michelsen af Torup i Simested sogn, dør tirsdag den 14. december 1830. Ane Kirstine er altså er 12 år gammel, da hun mister den eneste af sine bedsteforældre, som hun nåede at lære at kende.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen bliver i Stenild kirke konfirmeret 1. søndag efter påske i 1833, hvilket er den 14. april 1833. Hendes far beskrives som Niels Jensen Vognsen af Grynderup, og det bliver angivet, at hun er døbt den 11. september 1818. For kundskaber får Ane Kirstine Temmelig God og for opførsel God.

Ved folketællingen den 18. februar 1834 er Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen sendt ud som tjenestepige på Christen Sørensens gård i Grynderup by. Ane Kirstine Nielsdatter er dog angivet til at være 20 år gammel, selv om hun kun er 16 år gammel.

Den 19-årige Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen mister sin far, Niels Jensen Vognsen, idet denne dør den 24. november 1837, hvor han kun er 59 år gammel. Ane Kirstine er altså 19 år gammel, da hun mister sin far.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen stadigvæk i Grynderup som tjenestepige på på en gård tilhørende Christen Nielsen Gundersen. Selv om Ane Kirstine er angivet til at være 26 år, er hun nu kun 22 år.

Mellem 1840 og 1845 flytter Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen fra Grynderup til Gundestrup i Glenstrup sogn, men da hun hverken er på afgangslisten i Grynderup eller tilgangslisten i Glenstrup, kendes det præcise årstal ikke.

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er den 26-årige Anne Kirstine Nielsdatter Vognsen i Gundestrup i Glenstrup sogn. Hun er tjenestepige hos gårdmand Kjeld Nielsen af Gundestrup. Han har der en temmelig stor gård, hvor der er otte tjenestefolk.

Ane Kirstine Vognsen forlader Gundestrup den 11. november 1846 ifølge Glenstrup kirkebog. Præsten skriver, at hun er 28 år gammel, samt at hun har arbejdet for gårdmand Kjeld Nielsen. Fra Gundestrup drager Ane Kirstine Vognsen til Mariager Landsogn.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen drager nemlig videre til Fjelsted i Mariager Landsogn den 1. november 1846. Præsten skriver, at hun er 33 år gammel og kommer fra Glenstrup. Anmærkningen fra Niels Nielsen siger ”God”.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen er på afgangslisten fra Mariager sogn igen den 2. november 1847, hvor præsten skriver, at hun er 29 år gammel, og hvor hun tager videre til Svenstrup sogn.

Den 3. november 1847 flytter Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen fra Fjelsted til True i Svenstrup sogn, hvor hun får en tjenesteplads hos Niels Christensen ifølge Svenstrups tilgangsliste. Præsten skriver, at Ane Kirstine er 30 år gammel, og at hun er vaccineret af Petersen i Hobro, hvilket hun jo også er.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen som indskrevet i Grynderup kirkebog efter dåben i hjemmet i 1818.

Ane Kirstine Vognsen fra 1850

Ved folketællingen den 1. februar 1850 er den 31-årige Ane Kirstine Vognsen i Svenstrup sogn, hvor hun stadigvæk er tjenestepige for gårdmand Niels Christensen af True. Ane Kirstines storebror, Niels Nielsen Vognsen, flytter samme år fra Glenstrup sogn til Fårup sogn.

Den 15. december 1854 er Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen i Svenstrup kirke fadder til Peder Nielsen Meilbys bror, Niels Nielsen Meilbys datter. Datteren bliver døbt med navnet Maren Nielsen, og hun anvender senere i livet tilnavnet Mejlby. Ane Kirstine møder nok sin senere ægtemand gennem bekendtskabet til Niels Meilby, idet hun bliver gift med dennes storebror.

Ved folketællingen den 1. februar 1855 bor Ane Kirstine Vognsen som en ugift tjenestepige på en gård i True by i Svenstrup sogn. Der står på listen, at hun er 35 år, og at hun er født i Grynderup.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen bliver gift med Peder Nielsen Meilby lørdag den 28. april 1855 i Svenstrup kirke, idet hun har mødt Peder igennem hans lillebror Niels, som bor i True lige som Ane Kirstine selv. Præsten skriver, at pigen Ane Kirstine Nielsdatter er datter af gårdmand Niels Vognsen og Maren Nielsdatter af Grynderup. Desuden skriver præsten, at Ane Kirstine er 36 år gammel, og at hun gør tjeneste i True. Som forlovere til deres bryllup er gårdmand Peder Sommer og Niels Nielsen Meilby af True i Svenstrup sogn.

Den nye familien Peder Nielsen Meilby bosætter sig i Kousted tirsdag den 8. maj 1855. 

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen bliver mor til en søn onsdag den 2. april 1856 i Kousted, og han får navnet Niels Pedersen. Han bliver vel basalt set opkaldt efter Ane Kirstines far hjemme i Grynderup. Niels Pedersen bliver konfirmeret i Kousted kirke den 2. april 1870. Præsten skriver, at Niels er i tjeneste på Aagaard. Niels Pedersen er også i 1880 tjenestekarl i Kousted hos Petroline og Kristian Nielsen på Aagaard. Niels bliver gift med Inger Christiansen i Kousted kirke den 2. oktober 1883, og på dette tidspunkt er hans hustru allerede gravid. Niels Pedersen bliver fem måneder senere far til sønnen Peder Christian Pedersen, der bliver født den 10. marts 1884 i Kousted, og hvor Niels Pedersens lillebror, Niels Christian er fadder. Niels Pedersen som husejer på Mariager Mark bliver hurtigt enkemand, idet hustruen dør 32 år gammel under en fødsel den 19. oktober 1887 sammen med et udøbt barn. Ved folketællingen i 1890 er Niels på Cimbria ved Mariager for at arbejde, mens hans søn bor hos sin farfar, Peder Nielsen Meilby af Kousted. Niels Pedersen af Mariager bliver gift for anden gang til Mette Marie Jensen i Kærby den 15. februar 1894, og hustruen er født i Kærby. Forlovere til deres bryllup er Jens Thorsen og Michael Nielsen af Kærby. Den 17. juni 1895 bliver Niels Pedersen far til sin anden søn, der bliver døbt Niels Christian Pedersen i Kærby kirke. Ved folketællingen i 1901 bor Niels Pedersen med hustruen Mette Marie og sønnen Niels Christian på matrikel 26 i Kærby, som er et husmandssted. Familien bor samme sted ved folketællingerne i 1906 og 1911. Niels Pedersens hustru dør som 59-årig den 10. oktober 1914, hvor han bliver enkemand for anden gang. Ved folketællingerne i 1921, 1925 og 1930 er Niels Pedersen på aftægt hos sønnen Niels Christian Pedersen. Niels Pedersen dør den 16. oktober 1936 i Kærby og overlever altså sin lillebror med nogle få måneder. I modsætning til lillebroren anvender Niels Pedersen aldrig tillægsnavnet Meilby.

Den 14. juni 1858 bliver Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen i stamtræet mor til Niels Christian (Pedersen) Mejlby, der som sådan bliver opkaldt efter hendes svigerfar, Niels Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Niels Christian tager tillægsnavnet Mejlby som et fast slægtsnavn, og han dør næsten 4 måneder før sin storebror, idet Niels Christian dør den 20. juni 1936 i Asferg.

Ved folketællingen den 1. februar 1860 bor Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen sammen med sin mand og de to søn i Kousted.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsens mor, Maren Nielsdatter, dør fredag den 10. maj 1861 i Kousted. Mellem 1855 og 1860 er hun flyttet fra Grynderup og ned til sin datter og svigersøn i Kousted.

Som 44-årig i 1862 bliver Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen atter mor og nu til en datter, som denne gang bliver døbt Maren Pedersen efter sin mormor. Maren og hendes ægtemand, Laust med tilnavnet Mejlby, er dem, der overtager forældrenes husmandssted i Kousted i efterfølgende generation.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 bor Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen stadigvæk sammen med manden og 3 børn i Kousted.

Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen dør den 23. maj 1873 i Kousted Mark. Hun bliver således kun 54 år gammel. Da hun er begravet på Kousted kirkegård den 30. maj 1873, skriver præsten, at hendes ægtemand var Peder Nielsen Meilby af Kousted Mark. Ægtemanden gifter sig igen efter hendes bortgang. Endvidere skriver præsten, at der er en skifteretsattest dateret den 24. maj 1873 og en synsattest dateret den 29. maj 1873.

Ane Kirstine Vognsen overleves også af sin lillebror Christen Nielsen Vognsen med 7 år, idet Christen Vognsen dør den 14. februar 1880 i Grynderup.

Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Ane Kirstine  Vognsen

Mia Gerdrup 22.08.2022 13:38

Mon du kender til hjemmesiden Datadrys? I så fald vil jeg gerne i kontakt med dig

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...