Peder Nielsen Meilby (1817 - 1893)

1 af 8 - Peder Nielsen Meilby

bliver født lørdag den 15. februar 1817 i Mejlby landsby i Brorstrup sogn, Ålborg amt. Hans forældre beskrives som gårdmand Niels Christensen og hustru Mette Marie Pedersdatter [Byrgesen] i Mejlby, som har en fæstegård, der vist nok lå på hjørnet af Mejerivej og Mejlbyvej [matrikel 18], hvilken før var fæstet af Peder Byrgesen. Da Peder Nielsen Meilby døbes den 7. april 1817 i Brorstrup kirke af sognepræsten Jørgen Winge, indskrives følgende som faddere: Jens Trads [han er stadigvæk i Mejlby i 1848], Niels Børgesen og Peder Børgesen [Byrgesen] fra Mejlby, Kirsten Larsdatter fra Gammel Overvad i Haverslev sogn og Karen Marie Olesdatter fra Mejlby. Peder Nielsen Meilby opkaldes efter sin morfar, Peder Byrgesen, som står fadder for ham, og hvis gård familien har overtaget mellem 1810 og 1813.

[Karen Marie Olesdatter bliver i 1820 gift med enkemanden Søren Hansen Smed i Brorstrup kirke, og denne Søren er morfar til de 2 Tydsk-brødre, der mister livet ved hhv. Kolding og Fredericia i krigen mod Slesvig-Holsten 1849. Niels Børgesen dør i 1821, hvor han er 78 år gammel [født ca. 1743], så han var 74, da han stod fadder, men han er ikke i Mejlby ved folketællingerne 1787 og 1801, med mindre han da kaldes noget andet. Peders far står forlover for enkemanden Peder Børgesen, da denne gifter sig i 1824. Peder Børgesen dør under navnet Peder Byrgesen den 14. september 1837, hvor han er 84 år gammel [født ca. 1753 til 1755], så han er 64 år, da han står fadder. Da Peder dør, angiver præsten, at han er husfæster og almisselem i Mejlby, men i 1787 er han en 32-årig gårdmand i Mejlby med hustru og en søn, og han har også en gård på matrikelkortet over Mejlby 1795 [Matr. 8]. I 1801 står han stadigvæk opført i Mejlby med hustru og en anden søn, så han har selv 2 sønner, Anders [1783] og Jens Pedersen [1795]. Ved matrikelkortets opdatering er matrikel 8, delt i 8a og 8b, men Peder Byrgesens overstregede navn står på marken med matrikel 18, hvor der ovenover er skrevet Niels Christensen. Det kunne derfor tænkes, at Peder Byrgesen er Peder Nielsen Meilbys morfar. Kirsten Larsdatter i Gl. Overvad er nok Peder Nielsen Meilbys morbrors hustru, idet Anders Pedersen [med tilnavnet Byrgesen] nok bliver gift i Haverslev i 1816 med Kirsten Laursdatter. Gammel Overvad er en gård [matrikel 3], som ligger under Stausgaard ejerlav i Haverslev sogn.]

Allerede kort efter fødslen i februar 1817 indskrives Peder Nielsen Meilby for første gang på lægsrullen for Brorstrup sogn under Aalborg amt. På samme rulle findes hans far og storebror. For den lille baby, der i øvrigt er den yngste på listen, indskrives der følgende:
87: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, født den 14. februar 1817.

Da der laves en ny hovedlægsrulle for Brorstrup sogn den 1. maj 1823, bliver der indskrevet følgende om Peder Nielsen Meilby:
66 56: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 6 år, hjemme.

Den 1. maj 1826 laves der en ny hovedlægsrulle for Brorstrup sogn, og denne gang indskrives Peder Nielsen Meilby med følgende:
56 46: Far: Niels Kristensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 9 år, hjemme.

Peder Nielsen Meilby har nok gået i Brorstrup skole (grundlagt 1785), hvor læreren hed Anders Christensen Gudesen i perioden 1799 til 1829. Hvis Peder gik i skole efter 1829 (hvilket vel næppe er tænkeligt), hed læreren Lars Henrichsen.

Peder Nielsen Meilby bliver vaccineret fredag den 20. juni 1828 i Nibe af L. Lorentzen, står det skrevet ved hans andet bryllup med Karen Marie Jensdatter i Kousted. Peder er altså 11 år gammel, før han bliver vaccineret.

Der laves endnu engang en ny hovedlægsrulle den 1. maj 1829, og nu skrives følgende om Peder Nielsen Meilby:
46 42: Far: Niels Kristensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 12 år, hjemme.

Peder Nielsen Meilby bliver konfirmeret i 1831, hvor han kaldes Peder Nielsen af Mejlby af Jørgen Winge, der stadigvæk er præst i Brorstrup. Jørgen Winge skriver, at Peder er "God af kundskaber" og "Meget god af opførsel".

Peder Nielsen Meilbys mor, Mette Marie Pedersdatter [Byrgesen], dør fredag den 13. maj 1831 i Mejlby, hvor han er 14 år gammel. I skiftet efter moren fra Nørlund gods nævnes, at et af hendes børn er Peder på 15 år. Peders morfar, Peder Byrgesen i Mejlby, lever endnu efter sin mors død.

Da der laves lægsrulle for Brorstrup sogn i 1832, indskrives Peder Nielsen Meilby med følgende oplysninger:
42: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 15 år, hjemme.

Ved folketællingen i 1834 er Peder Nielsen Meilbys mor altså død, og han er flyttet hjemmefra. Han er nu en 17-årig tjenestedreng ved præstegården i Smorup hos sognepræst Jørgen Winge. Peder Nielsen Meilby var måske gode venner med Jørgen Winges datter, Nielsine, som er født året før Peder, og det var jo ikke et sogn, hvor der blev født en hulens masse børn. Senere i 1834 skifter Jørgen Winge dog embede til Fyn, og der flytter en ny præst, Mathias Jacob Schjørring, ind i præstegården.

Ved indskrivningen af lægsrullen den 1. maj 1835 for Brorstrup sogn, skriver lægsmanden følgende om Peder Nielsen Meilby:
35 29: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 18 år, 65 tommer høj [1,70 m]

Der er indsat følgende note, som vises i grafikken herunder – tør ikke gætte på, hvad der står, men det slutter i hvert fald med tallet 1837.

Hvad der står i lægdsrullen fra Ålborg Amt i 1835 om Peder Nielsen Meilby i Brorstrup sogn er et godt spørgsmål.

Peder Nielsen Meilby fra 1836

Hjemme på gården i Mejlby i Brorstrup sogn har Peder Nielsen Meilbys storesøster, Kirsten Nielsdatter, taget sig af hans 2 yngste brødre efter morens død, men Kirsten Nielsdatter dør den 29. december 1836, hvor hun er 24 år gammel. Begge brødrene forlader da også hjemmet inden for det næste år.

Ved indskrivningen af lægsrullen den 1. maj 1838 for Brorstrup sogn, er Peder Nielsen Meilby atter medtaget på listen og nu med:
29 24: Far: Niels Kristensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 21 år, 65 tommer høj [1,70 m], kmd?
Der er lange noter med årstal på de andre drenge på Peders alder, men ikke på Peder.

Peder Nielsen Meilby flytter til Kongens Tisted mandag den 17. februar 1840, dvs. 2 dage efter sin 23-års fødselsdag. Præsten i Kongens Tisted skriver da også på tilgangslisten, at Peder er 23 år gammel. Præsten skriver endvidere, at han er ankommen fra Meilbye og skal være tjenestekarl i Kongens Tisted by.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er Peder Nielsen Meilby da også tjenestekarl. Han arbejder nemlig på en gård i Kongens Tisted, som hans faster, Mette Christensdatter, har:

Anders Henrichsen               63 år              Gift               Gårdmand

Mette Christensdatter           63 år              Gift               Hans kone

Peder Nielsen                      23 år              Ugift             Tjenestekarl

Peder Nielsen Meilby vender hjem fra Kongens Tisted til Mejlby, da lægsrullen for 1841 skal skrives, idet han indskrives på hovedlægsrullen for Brorstrup sogn med følgende data den 1. maj 1841:
24 20: Far: Niels Kristensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 24 år, 65 tommer høj [1,70 m], hjemme, kmd?
[Hjemme må betyde, at han opholder sig i Mejlby på dagen, hvor lægsrullen skrives]

Peder Nielsen Meilby flytter fra Kongens Tisted til Nørager i Durup sogn på et eller andet tidspunkt mellem maj 1841 og 1843. Han er dog ikke på hverken kirkebøgernes afgangsliste fra Kongens Tisted eller tilgangslisten i Durup. 

Peder Nielsen Meilby oplever nok det største jordskælv, der endnu har fundet sted i Danmark. Det fandt sted den 3. april 1841 i Thy, og intensiteten var oppe på 5,5 på Richterskalaen, og det kunne mærkes langt nede i Himmerland, da det mest mærkedes sydøst og syd for selve skælvet. Læs om jordskælvet på hovedsiden Familien Mejlby.

Onsdag den 1. november 1843 er Peder Nielsen Meilby dog på afgangslisten i Durup sogn som nr. 16, og han verificeres med fødselsdagen 15. februar 1817. Præsten skriver, at han rejser fra Nørager til Fårup.

Brorstrup kirke. Den stammer fra 11-1200-tallet. I kirken findes et stort kalkmaleri fra omkring 1260-70. Det forestiller Jomfru Maria, der tilbedes af en kvinde samt halvdelen af en apostelrække.

Peder Nielsen Meilby flytter til Fårup

Peder Nielsen Meilby flytter til Fårup sogn i Randers Amt lørdag den 4. november 1843, hvor han er på tilgangslisten. Præsten skriver, at Peder Nielsen er vaccineret den 20. juni 1828, så det er hermed verificeret, at det er vores Peder. Han ankommer til Fårup fra Nørager i Thisted sogn (præsten tager fejl – Nørager ligger i Durup sogn). Peder er hentet til Fårup af gårdmanden Jens Bagger.

Selv om Peder Nielsen Meilby nu er i Fårup, hører han stadigvæk til lægsrullen i Brorstrup sogn, og da denne opdateres til den 31. december 1843, skrives der følgende om ham:
20 14: Far: Niels Kristensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 27 år, 65 tommer høj [1,70 m], hjemme, kmd
[Hjemme må betyde, at han opholder sig i Mejlby på dagen, hvor lægsrullen skrives]

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er der følgende oplysninger om Peder Nielsen Meilby, der arbejder som tjenestekarl i Fårup:

Jens Christensen Bagi        81 år       Gift         Gårdmand         Fårup        
Maren Nielsdatter             62 år       Gift          Hans kone         Glenstrup
Christian Peter Jensen       28 år       Ugift        Deres søn         Fårup
Peder Nielsen                   28 år       Ugift        Tjenestefolk      Brorstrup
Mette Kirstine Jensdatter   33 år       Ugift        Tjenestefolk      Hyllested
Margrethe Jensdatter        29 år       Ugift        Tjenestefolk      Hyllested
Andreas Chr. Nielsen         15 år       Ugift        Tjenestefolk      Durup

Igen ved indskrivningen af hovedlægsrullen den 31. december 1846 hører Peder Nielsen Meilby stadigvæk under Brorstrup sogns drenge, og denne gang med følgende:
14 10: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Meilbye, 30 år, 65 tommer høj [1,70 m], hjemme, [Hjemme må betyde, at han opholder sig i Mejlby på dagen, hvor lægsrullen skrives, da han jo bor i Fårup]

Den 31. december 1849 opgøres lægsrullen over Brorstrups bidrag til det danske forsvar igen af Christen Hansen Dahlum, og langt om længe fjernes Peder Nielsen Meilby fra lægdssystemet med følgende: 
10 4: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Meilby, 33 år, 65 tommer høj [1,70 m], hjemme, kml
[”kml” står for ”kystmilits”, hvad det så end betyder. For både Peder Nielsen og samtidigt den jævnaldrende Christen Pedersen Bisgaard er angivet: Afsked 1855. Der er angivet kml for flere mænd over 30 år, mens de yngre mænd til dels er indkaldt til aktiv militærtjeneste i 3-årskrigen.]

Lørdag den 27. marts 1852 drager Peder Nielsen Meilby til Svenstrup kirke for at være fadder til lillebroren Niels Nielsen Meilbys søn i True, der bliver døbt Niels Nielsen som sin far. Som fadder er nemlig ungkarl og skrædder Peder Nielsen af Fårup. Gudmor til den lille Niels er Jens Laursens hustru, Karen Christensdatter, og de andre faddere er Jens Ibsens hustru, Inger Pedersdatter, Jens Ibsen selv samt Peder Sørensen Sommer af True.

Peder Nielsen Meilby som indskrevet i Svenstrup kirkebog, da han står fadder til nevøen Niels Nielsen.

Peder Nielsen Meilby mellem 1852 og 1855

Peder Nielsen Meilbys far, Niels Christensen, dør på slægtsgården i Kongens Tisted, som storebroren Christen Nielsen Meilby har, onsdag den 17. november 1852, hvor Peder altså er 35 år gammel.

Peder Nielsen Meilby drager nok også til Svenstrup kirke fredag den 15. december 1854, hvor hans niece Maren Nielsen Mejlby bliver døbt. Han er ikke selv fadder, men det er hans senere hustru, Ane Kirstine Vognsen, som han måske møder ved denne lejlighed.

Ved folketællingen den 1. februar 1855 bor Peder Nielsen Meilby på en gård i Fårup og ernærer sig allerede da som skrædder:

Christen Lauring        59 år             gift        Hornung         Gaardmand

Else Pedersdatter      63 år             gift        Nørbæk          Hans kone

Maren Lauring          24 år             ugift       Fårup             Deres børn

Niels Lauring            22 år              ugift      Fårup             Deres børn

Anne Pedersdatter    53 år              ugift      Nørbæk          Indsidderske

Hans Jensen            17 år             ugift        ?                   Tjenestedreng

Peder Nielsen           27 år [37]       ugift       Brorstrup       Skrædder

Peder Nielsen Meilby bliver gift med Ane Kirstine Nielsdatter Vognsenlørdag den 28. april 1855 i Svenstrup kirke i Randers Amt, idet han har mødt hustruen igennem sin lillebror Niels, som bor i Svenstrup, lige som den tilkomne hustru Ane Kirstine gør. Præsten skriver, at ungkarlen Peder Nielsen er søn af gårdmand Niels Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Desuden at Peder er 38 år, og at han bor i Ørrild i Fårup sogn. Som anmærkning står, at Peder er vaccineret i Nibe af Lorentzen i 1828.

Peder Nielsen Meilby forlader først Fårup igen i 1855, hvor han på afgangslisten tirsdag den 8. maj 1855 som 38-årig vælger at flytte til Kousted. Præsten skriver, at han har været i Fårup i 12 år og sidst hos Mogens Nielsen. Fårup-præsten skriver ikke, at Peder er gift.

Peder Nielsen Meilby som indskrevet i folketællingen i 1870 i Kousted tæt på Ågaard.

Peder Nielsen Meilby flytter til Kousted

Familien Peder Nielsen Meilby flytter til Kousted fra Asferg onsdag den 9. maj 1855, hvor familien er indskrevet på tilgangslisten. Peder er skrædder, og Kousted er en by, hvor der bor rigtigt mange vævere og skræddere på dette tidspunkt. Han er da beskrevet som Peder Nielsen, 37 år, og hustru Ane Kirstine Nielsdatter, 41 år. Familien kommer nu ikke fra Asferg, som præsten skriver, men fra Fårup.

Peder Nielsen Meilbys første fødte søn, Niels Pedersen, kommer til verdenen i Kousted onsdag den 2. april 1856. Han døbes i Kousted kirke søndag den 20. april 1856, hvor faren første gang ses med tilnavnet Meilby. Det er nok første gang i denne grens historie, at navnet knyttes lidt mere officielt til familien, hvilket vil sige, at vi har haft navnet Mejlby i mere end 150 år. Hvis man tæller hans far og bror Christen med, skal vi dog lidt flere år tilbage i tid. Niels Pedersen er i 1880 tjenestekarl i Kousted hos Petroline og Kristian Nielsen på Aagaard. Niels Pedersen bliver gift med Inger Christiansen i Kousted kirke den 2. oktober 1883, idet Inger er gravid. Niels Pedersen bliver far til Peder Christian Pedersen, der fødes den 10 marts 1884 i Kousted. Forældrene beskrives som husmand Niels Pedersen og hustru Inger Christiansen af Kousted Kjær. Blandt fadderne er Niels Christian Pedersen – altså Niels Pedersens lillebror, dvs. Niels Christian Mejlby. En anden fadder er Christian Aagaards hustru. Niels bliver hurtigt enkemand, idet hustruen dør 32 år gammel under en fødsel den 19. oktober 1887 sammen med det udøbte barn. Ved begravelsen i Mariager angiver præsten, at Niels Pedersen er husejer på Mariager Mark. Ved folketællingen i 1890 er Niels på Cimbria ved Mariager for at arbejde, men han har et hus i Kousted. Sønnen Peder Christian opholder sig hos farfaren Peder Nielsen Meilby i Kousted. Niels Pedersen af Mariager bliver gift for anden gang i Kærby den 15. februar 1894. Hans nye hustru hedder Mette Marie Jensen, og forlovere til deres bryllup er Jens Thorsen og Michael Nielsen fra Kærby. Den 17. juni 1895 får Niels Pedersen sin anden søn, der døbes Niels Christian Pedersen, men alle fadderne er fra Kærby, da han døbes i Kærby kirke. Ved folketællingen i 1901 bor Niels Pedersen med hustru Mette Marie og sønnen Niels Christian på matrikel 26 i Kærby, som er et husmandssted, men det vides ikke, hvor Peder Christian Pedersen er henne. Familien bor samme sted ved folketællingerne i 1906 og 1911. Hustruen dør mellem 1911 og 1916, og matriklen hedder nu 24. På matrikel 26a bor i 1921 Niels Pedersen på aftægt til sønnen Niels Christian Pedersen. Niels bor stadigvæk hos sønnen, dennes hustru og 4 børn i 1925 på matrikel 26 m.flere. I 1930 lever Niels Pedersen stadigvæk i aftægt hos sønnen og dennes familie. Niels Pedersen dør den 16. oktober 1936 og overlever altså sin lillebror, Niels Christian Mejlby, med næsten 4 måneder, idet denne dør den 20. juni 1936 i Asferg.

Peder Nielsen Meilby bliver far til en søn, som døbes med navnet Niels Christian (Pedersen) Mejlby i Kousted den 14. juni 1858.

Lørdag den 18. februar 1860 er Peder Nielsen Meilby fadder i Kousted kirke. Drengen bliver døbt Knud Sørensen og er en søn af husmand Søren Knudsen og hustru Ane Kirstine Nielsdatter, som sjovt nok har det samme navn som Peders hustru. Peder Meilbye beskrives da som værende husmand i Kousted.

Da Knud Sørensen døbes i Kousted kirke i 1860, skriver præsten, at en af fadderne er husmand Peder Meilbye

Peder Nielsen Meilby ved folketællingen i 1860

Ved folketællingen i 1860, hvor der bor 289 mennesker i Kousted sogn, bor familien Meilby sammen med en anden familie i Kousted i huset med nummer 10, og Peder Nielsen ernærer sig som skrædder. Følgende personer er registreret med adresse på bopælen ved folketællingen:

[Thomas Christensen          65 år   Husfader             Flade sogn, Viborg amt]

[Ane Helvig Henriksdatter    62 år   Hans kone ?         Viborg amt]

[Margrethe Kirstine             25 år   Deres datter        Kousted]

Peder Nielsen                     43 år   Skrædder            Mejlby, Ålborg amt

Ane Kirstine Nielsdatter       41 år   Hans kone           Grynderup sogn, Ålborg amt

Niels Pedersen                    4 år    Deres barn          Kousted

Niels Christian Pedersen       2 år    Deres barn         Kousted

Maren Nielsdatter              80 år    Hans svigermor   Simmested sogn, Viborg amt

Thomas Christensen [som også benævnes Thomas Colding fra Flade] havde hus nummer 2 på nedenstående kort over Kousted. Hus 2 ligger lige ved kirken på vejen mod Råsted, hvor Meilby-familien altså også boede i 1860. Se et foto af huset i dag på forsiden af hjemmesiden.

Kortet her er fra ca. år 1900 og viser de i år 1900 "nuværende og tidligere bebyggelser i Kousted by".

Meilby-familiens liv i Kousted kirkelade

Man kan læse om "kirkeladen", at det er et gammelt hus, som i mange år har været brugt til beboelse. Huset var altså den gamle kirkelade, hvor bønderne i gamle dage måtte aflevere deres tiendekorn [skat], og huset tilhørte langt ind i 1900-tallet til Fusingø Gods, som var kirkeejeren af Kousted kirke. Man kan også se, at huset oprindeligt ikke var bygget til beboelse, fordi det er noget bredere end andre huse fra sin tid. Inde i huset over det åbne ildsted findes et stykke tømmer, hvorpå årstallet 1500 er indridset.  

Legenden siger, at dette stykke tømmer, hvorpå årstallet 1500 står, er det eneste bevis tilbage fra en herregård ved navn Stiensgård eller Stensgård, som engang muligvis lå i Kousted sogn. Læs mere om denne herregård , hvor historien er nyskrevet af familien Stensgård, som Thora Mejlby i øvrigt er tjenestepige hos i 1921 på Alkærgård.

Søndag den 29. juni 1862 bliver Peder Nielsen Meilby af Kousted atter far og denne gang til en lille pige. Peders hustru, Ane Kirstine Vognsen, har nu født en datter, der senere bliver døbt med navnet Maren Pedersen. Præsten skriver om forældrene, at det er husfolk Peder Meilby og hustru på Kousted Mark. Om gudmor og faddere skriver præsten:
Gudmor er Mette Kathrine Jensdatter, der er gift med gårdmand Søren Snedker fulgt af Maren Nielsen, som er datter af gårdmand Mogens Nielsen af Ørrild. Faddere er gårdmændene Jens Larsen og Søren Olsen foruden husmand Jørgen Gunnersen af Svejstrup i Råsted sogn.
Maren
bliver konfirmeret i Kousted kirke den 1. oktober 1876. Maren bliver gift med Laust Christian Nielsen. Maren og Laust er først indsiddere på Hald Østermark i Hald sogn, hvor de får deres første søn, som bliver døbt Anthon Møller Nielsen den 3. april 1885, og som er født den 9. februar 1885. Fadderne ser ud til at være fra farens familie. Parret får 7 eller 8 børn, og den næste hedder Niels Peter, som er født den 26. september 1887 i Kousted. Efterfølgende kommer Kjirstine, Nielsine, Johannes, Katrine, Agnete og Villy som er født mellem 1889 og 1913. Villy er dog nok et barnebarn, da han ikke er født i Kousted men i København. Laust ejer gården. Ved folketællingen i 1901 er Maren Pedersen Meilby gift og bosiddende i Kousted på matrikel 34 med gårdmand Laust Kristian Nielsen, som er født i Gassum sogn den 1. september 1861, og som i dagligdagen kaldes Laust Mejlby med tillægsnavnet efter sin svigerfar. Parret bor da sammen med han stedmor og fire af hans søskende. I 1921 bor de på matrikel 11b i Kousted, der ligger et pænt stykke vej nordvest for Kousted by. 5 af parrets piger bliver gift i Kousted kirke mellem 1916 og 1926 – en af pigerne med en gårdejer i Kousted, Hans Aage Julius Hansen, som er født i Fredericia. Sønnen Johannes gifter sig med en pige fra Gram og bosætter sig også i Kousted og får der 4 drenge mellem 1922 og 1935.

Den 7. oktober 1864 er husmand Peder Meilbye af Kousted fadder i den lokale kirke for husmand Niels Christian Nielsen og hustru Kathrine Sørensen Arndt af Kousted. Parret har fået en søn, som bliver døbt Niels Christian Nielsen, men som i 1916 antager navnet Niels Christian Nielsen Kjærbo. Gudmor i 1864 er Maren, som er gift med gårdmand Niels Møller af Fårup, fulgt af Mette Kirstine, der er gift med gårdmand Søren Soelberg af Dahlsgaard. Andre faddere, som kan læses, er Jens Foged og Søren Arndt af Ølst.

På et eller andet tidspunkt mellem 1865 og 1870 får familien Peder Nielsen Meilby sit eget hus på Kousted Mark, og Thomas Colding dør da også i 1870.

Peder Nielsen Meilbys storebror, Christen Nielsen Meilby, dør i Kongens Tisted søndag den 29. september 1867.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 er han kun opført som Peder Meilby. I byen er der også en Peder Nielsen Bødker. Peder er nu arbejdsmand i Kousted sogn, og familien bor på deres lille husmandssted. Det vides ikke, hvilket hus det er, men det er tæt på gården, der kaldes Ågaard. Sønnen Niels er flyttet hjemmefra, og familien består af:

Peder Meilby                  54 år      Arbejdsmand     Brorstrup, Ålborg amt

Ane Kirstine Nielsdatter   52 år      Husmoder         Grynderup, Ålborg Amt

Niels Christian Pedersen  11 år      Barn                 Kousted sogn

Maren Pedersen               7 år      Barn                 Kousted sogn

Peder Nielsen Meilbys hustru, Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen, dør fredag den 23. maj 1873, idet hun kun bliver 54 år gammel. 

Peder Nielsen Meilby gifter sig igen i Kousted kirke tirsdag den 30. december 1873 med Karen Marie Jensdatter. Præsten skriver, at husmand og enkemand Peder Nielsen Meilby, født den 15. februar 1817, vaccineret den 20. juni 1828 i Nibe, gifter sig med sin husholder, Karen Marie Jensdatter, født den 16. september 1827 i Stubberup, Ove sogn. Forloverne er Niels Christian Nielsen og Jens Hermansen fra Kousted mark. Hun er datter af selvejergårdmand Jens Pedersen Degn og hustru Gjertrud Christensdatter af Stubberup. Læs mere om hendes forfædre her under Ane 20.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 består familien Peder Nielsen Meilby i hus 4, som også er et ukendt hus i Kousted, og består da kun af:

Peder Nielsen                   62 år    Husfader     Mejlby? Sogn

Karen Marie Jensdatter      52 år    Husmoder   Ove sogn, Ålborg amt

Den 2. oktober 1883 bliver Peder Nielsen Meilbys søn, Niels Pedersen, gift i Kousted kirke med Inger Christiansdatter. Præsten skriver, at han er født den 2. april 1856, og hun den 22. oktober 1855. Forloverne til brylluppet er gårdmændene Jens Christian Foged og Mikkel Terkelsen. Parret var blevet forlovet den 16. september 1883. Inger er født i Kousted som datter af gårdmanden Christian Truelsen og hustruen Maren Jensdatter af Terp.

Lørdag den 2. oktober 1886 dør en 19-årig pige i Kousted ved navn Gjertrud Hansen. Præsten skriver, at Gjertrud er Stifdatter af aftægtsmand Peder Nielsen Mejlby, og her staves efternavnet med ”j” for første gang. Gjertrud er ikke født i Kousted, og hun er vel en datter af Karen Marie.


Igen i 1890 findes familien Peder Nielsen Meilby i hus 4 i Kousted, og der har været en familieforøgelse, idet barnebarnet er hos bedsteforældrene:
Peder Nielsen                      72 år    Husfader        Brorstrup Sogn
Karen Marie Jensdatter         62 år    Husmoder      Ove sogn, Ålborg amt
Peder Christian Pedersen        5 år    Plejebarn        Kousted sogn
[Peder Christian er født i Kousted den 10. marts 1884 som søn af Niels Pedersen og hustru Inger Christiansen, og han opkaldes således både efter sin farfar og morfar. Niels Christian Mejlby er ved den lejlighed fadder til drengen. Peder Christian får ikke navnet Mejlby ved købet af navnet i 1906.]


Peder Nielsen Mejlby dør torsdag den 27. juli 1893, og Peder bliver således 76 år gammel. Peder begraves fra Kousted kirke den 2. august 1893. Præsten skriver, at Peder er født i Mejlby i Brorstrup sogn som søn af Niels Christensen. Desuden skriver præsten, at Peders første hustru var Ane Kirstine Nielsdatter og den anden hustru Karen Marie Jensdatter. Sidste fælles bopæl var i Kousted by. 


Relationer:
Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Peder Nielsen Meilby   
 

Peder Nielsen Meilby som indskrevet i Brorstrup kirkebog ved dåben i 1817.

Kirsten Andersen 29.03.2013 10:46

Du kan finde det her: http://www.kirsten-andersen.dk/10579420 ane 20

Kirsten Andersen 29.03.2013 10:43

Karen Marie Jensdatter er datter af min ane Jens Pedersen Degn født feb 1781 døbt 11 feb. 1781 Stubberup, Oue sogn , død 6. mar. 1856 i Stubberup

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...