Anton Mejlby (1899 - 1980)

Anton Mejlby

bliver født søndag den 6. august 1899 i Kaathede i Asferg sogn som søn af husmand Niels Christian Pedersen (Mejlby) og hustru Nielsine Knudsen. Anton Mejlby har i hvert fald haft alle muligheder for at blive en stærk og sund dreng, for sommeren 1899 er kendt som en af de bedste somre i dansk historie med kun meget lidt regn.

Anton bliver døbt med navnet Anton Pedersen søndag den 17. september 1899 i Asferg kirke af den i sognet nyankomne sognepræst Josias Daniel Fløe, der skriver følgende om gudmor og faddere til ham:

Fadderne var enken Kirstine Mortensen af Asferg, pigen Ane Katrine Svendborg af Kvatrup, gårdejer Niels Nielsen af Ørnebjerg og ungkarl Laurits Jørgensen af Kåthede

Efternavnet Mejlby får Anton først i januar 1906, hvor familien får navnebevis på familienavnet. Anton Mejlbys far, Niels Christian Mejlby, er på dette tidspunkt husmand i Kåthede i Asferg sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1911 bor Anton Mejlby hos forældrene og sine 5 søskende på et husmandssted i Asferg by.

Det vides ikke, hvor eller hvornår Anton Mejlby bliver konfirmeret, da det ikke ser ud til at være sket i hverken Asferg, Fårup eller Kousted, men det burde jo være foregået omkring 1913 eller et par år derefter. Det ser ikke ud til, at Anton er konfirmeret i Nørhald herred eller i Mariager.

På et eller andet tidspunkt mister Anton Mejlby sit ene øje, og han kommer igennem resten af livet uden stort besvær kun med det andet.

Ved folketællingen den 1. februar 1916 er Anton Mejlby flyttet hjemmefra. Han er på dette tidspunkt i tjeneste på Nyvangsgård i Asferg hos en gårdmand, der hedder Peter Telstrup og dennes familie.

Mellem 1916 og 1921 flytter Anton Mejlby fra Asferg til ukendt sted.

Ved folketællingen den 1. februar 1921 er der ingen med navnet Mejlby i Fårup sogn, og Anton er heller ikke i Asferg sogn, så det vides ikke, hvor han da opholder sig.

Mellem 1921 og november 1924 flytter Anton Mejlby fra ukendt sted til Sønder Onsild, hvor han har fået et arbejde.

Anton Mejlby som indskrevet i Asferg kirkebog ved fødslen i 1899.

Anton Mejlby fra 1925

Ved folketællingen den 5. november 1925 er Anton Mejlby i Sønder Onsild, hvor han er medhjælper og bor hos gårdejer Jens Andersen på matrikel 15. I folketællingen er hans navn indskrevet forkert som Johan Mejlby, men fødselsdagen den 6. august 1899 i Asferg sogn er korrekt. Det angives, at Anton også havde bopæl i Sønder Onsild den 5. november 1924. Husassistenten på gården, Agnes Andersen, er i øvrigt født i Grynderup i Aalborg Amt den 14. januar 1903.

Anton Mejlby opholder sig stadigvæk i Sønder Onsild, da han er fadder for sin søster, Thora Kirstine, da hun første gang bliver mor og får sin lille uægte søn døbt med navnet Ronald Mejlby den 22. september 1929 i Asferg kirke. Der angives ikke et navn på faren til drengen. En anden af fadderne er Antons anden søster, Klara Martine af Asferg.

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor Anton Mejlby da også stadigvæk i Sønder Onsild, hvor han er tjenestekarl på den samme gård, som drives af Jens Andersen og nu er matrikel 15a:
Anton Mejlby       06-aug 1899      Ugift       Tjenestekarl       Arbejdskarl Asferg

Anton Mejlby flytter altså til Asferg på et eller andet tidspunkt mellem folketællingen i november 1930 og december 1931.   

Anton Mejlby vælger i 1934 at lade sig indskrive som far til sin hustrus datter, Doris, der var født mandag den 26. december 1931 i Asferg. Pigen bliver døbt Doris Jørgensen, og ”forældrene” er beskrevet som ugifte Karna Kristense Emilie Jørgensen af Asferg by, som er født i Estruplund sogn. Der opgives oprindeligt ikke nogen far til Doris. Senere hen er navnet ændret til Doris Mejlby, men i virkeligheden er Anton ikke den biologiske far til Doris. Der er indsat følgende bemærkning:

Den 4/1 og 5/4
Moderen blev i 1934, den 28. januar ægteviet paa Borgmesterens Kontor i Randers til Arbejdsmand Anton Mejlby af Asferg sogn (In Fol 190). Ifølge Lov af 27. Maj 1908 paragraf 11 har Barnet faaet Faderens Familienavn i stedet for Moderens saaledes at dets fulde Navn er: Doris
Mejlby
Doris Mejlby bliver hjemmedøbt onsdag den 20. januar 1932, og hun fremstilles i Asferg kirke søndag den 13. marts 1932:

Gudmødre er arbejdsmand Rasmus Jørgensens Hustru Kaja af Asferg By og pigen Dagmar Jørgensen af Randers. Faddere er arbejdsmand Rasmus Jørgensen af Asferg, arbejdsmand Robert Christensen af Randers samt arbejdsmand Konrad Rasmussen af Østervangs Mark.
Doris bliver borgerligt gift med gårdbestyrer Svend Åge Bjerre Nielsen i Præstø den 10. maj 1952. Doris og Svend Åge Nielsen får 3 børn.

Anton Mejlby bliver da også gift med moren til Doris, Karna Kristense Emilie Jørgensen, og det sker som en borgerlig vielse på Randers borgmesterkontor søndag den 28. januar 1934, men brylluppet bliver registreret i Asferg kirkebog, da deres forældre bor i Asferg. Anton beskrives da som arbejdsmand i Asferg, og Karna beskrives som husassistent i Asferg. Begges forældre er bosiddende i Asferg i 1934. Man finder også brylluppet i Ægteskabsbogen fra Randers Købstads Giftefoged. Der angives det, at vidnerne ved brylluppet er husmand Niels Christian Mejlby af Asferg og husmand Rasmus Jørgensen af Asferg, dvs. brudeparrets fædre. Attesten for, at bevislighederne er i orden er skrevet af sognepræsten for Asferg den 22. januar 1934. Selve vielsen foretages af malermester Chr. Ildvad, der sætter sin underskrift sammen med brudeparret og deres fædre.

Familien Anton Mejlby flytter fra Asferg til Fårup Stationsby mellem den 28. januar 1934 og den 10. februar 1935.

Anton Mejlby bliver nemlig far til Ricardt Mejlby søndag den 10. februar 1935 i Fårup Stationsby. Efter barnedåben den 3. marts 1935 i Fårup kirke, indskriver præsten alle drengens bedsteforældre som faddere, dvs. arbejdsmand Niels Christian Mejlby og hustru Nielsine Mejlby af Asferg samt arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hustru Kaja Jørgensen af Asferg. Ricardt Mejlby bliver 81 år gammel og dør den 15. marts 2016 i Frederikssund efter at have mistet sin hustru gennem 57 år 7 måneder tidligere.

Anton Mejlbys far, Niels Christian Mejlby, dør lørdag den 20. juni 1936 i Asferg. Niels Christian Mejlby blev 78 år gammel.

Anton Mejlby som ung mand

Anton Mejlby fra 1937 til 1946

Anton Mejlby bliver far til sit tredje barn, Benny Mejlby, mandag den 11. juli 1938 i Fårup, og da denne er døbt i Fårup kirke den 7. august 1938, indskriver præsten som faddere:
Rentier Rasmus Jørgensen og hustru Kaja Jørgensen af Asferg samt enken Maren Svendsen af Randers foruden Anton Mejlby selv.
Enken Enken Maren Svendsen af Randers er Bennys mormors mor, Maren Martine Svendsen, altså Bennys oldemor, der først dør 1949.
Benny Mejlby bliver gift med Inge, og sammen får de to sønner og 3 børnebørn. Benny Mejlby dør i Hvidovre i 2008.

Anton Mejlby flytter med hustruen og deres datter og to drenge fra Fårup til Asferg mellem august 1938 og 1940.

Anton Mejlby bygger nemlig sit eget hus ved opkørslen til gården Motoft, der ligger i udkanten af Asferg by på Ejstrupvej, og huset er vist nok færdigbygget lidt efter 1938. Huset ligger stadigvæk den dag i dag på adressen på Ejstrupvej i Asferg .

Lørdag den 20. maj 1939 dør Anton Mejlbys mor, Nielsine Knudsen, i Hadsund, hvor hun er hos en af sine døtre. Nielsine bliver dog begravet i Asferg, hvor hun har boet en stor del af sit liv.


Da der skrives folketælling over Asferg sogn den 5. november 1940, findes der følgende om Anton Mejlby og hans familie på matrikel 42 i Asferg:
Anton Mejlby                      6-8-99    Asferg           Husfader    Arbejdsmand f. tiden arbejdsløs
Karna Kristense E. Mejlby    5-8-11    Ejstruplund    Husmoder    Husgerning i hjemmet
Doris Mejlby                     26-11-31  Asferg           Barn
Rikard Mejlby                   10-2-35    Fårup            Barn
Benny Mejlby                    11-9-38    Fårup            Barn


Anton Mejlby bliver i 1942 far til en søn, som døbes Tommy Mejlby, men den lille dreng er født misdannet og dør som spæd. Tommy bliver født mandag den 5. januar 1942 i Asferg. Tommy bliver døbt i hjemmet på Ejstrupvej samme dag, som han er født. Han overlever indtil onsdag den 11. februar 1942, hvor han afgår ved døden. Der står i kirkebogen, at Tommy forinden er fremstillet i kirken.

Den 3. maj 1942 er både Anton Mejlby og hans hustru, Karna Kristense Emilie Jørgensen af Asferg, faddere i Svenstrup kirke, da hans bror, boelsmand Karl Georg Mejlby af Svenstrup Mark, får døbt en søn med navnet Niels Mejlby. Drengen er født den 9. marts 1942. Efter dåben skriver præsten, at foruden Karna og Anton, er det kun forældrene selv, der er hhv. gudmor og fadder.

Den fjerde søn, som Anton Mejlby bliver far til, er Lindy Mejlby, der er født søndag den 19. december 1943 i Asferg. Lindy bliver døbt søndag den 2. januar 1944 i Asferg kirke, hvorefter præsten skriver om fadderne:

Faddere til Lindy er arbejdsmand Marius Mejlby af Svenstrup og arbejdsmand Karl Mejlby og hustru Marie Mejlby af Svenstrup foruden arbejdsmand Hans Clausens hustru Klara Mejlby af Svenstrup.

Den 19. marts 1944 er det kun Anton Mejlbys hustru, Karna Kristense Emilie Jørgensen af Asferg, der er fadder, da broren Karl Georg Mejlby får døbt endnu en søn med navnet Peter Mejlby, og denne dreng er født den 3. marts 1944. Foruden hans hustru er det kun forældrene selv der er hhv. gudmor og faddere.

Den 7. april 1946 bliver  Anton Mejlbys datter, Doris Mejlby, konfirmeret i Asferg kirke af sognepræsten fra Fårup kirke. Forældrene til pigen bliver beskrevet som arbejdsmand Anton Mejlby og hustru af Asferg by.

Anton Mejlbys hustru, Karna Kristensen Emilie Jørgensen af Asferg, er gudmor i Svenstrup kirke i Randers Amt den 4. august 1946 for hans bror, boelsmand Karl Georg Mejlby og dennes hustru Marie Clausen af Svenstrup Mark. Parret har fået en datter, der bliver døbt Tove Mejlby i kirken denne dag. Ved dåbsfadet er desuden Anton Mejlby selv, arbejdsmand Marius Mejlby samt Rosa, der er gift med Marius Mejlby af Svenstrup Mark.

Huset ved indkørslen til Motoft, som Anton fik bygget i 1938.

Familien Mejlby flytter til Sjælland

Et par år efter krigens afslutning i 1947 er det ikke muligt for Anton Mejlby at finde arbejde i Midtjylland, hvor familien lever, og den flytter derfor fra Jylland til Vemmetofte på Stevns på Sjælland, hvor Anton har fået et job under Vemmetofte Gods.

Familien Anton Mejlby flytter videre fra Vemmetofte til Holme Olstrup og opholder sig der i et kort stykke tid.

Fra Holme Olstrup flytter familien Anton Mejlby videre til Køng Højbro, hvor de bor midt i 1948.


Anton Mejlby bliver far for sidste gang lørdag den 21. august 1948 i Køng Højbro på Sjælland, hvor Freddy Mejlby fødes. Da Freddy er døbt søndag den 12. september 1948 i Køng kirke, skriver præsten, at forældrene er Fodermester af Køng Højbro Anton Mejlby og hustru Karna Kristensen Emilie f. Jørgensen.

Fadderne til Freddy er arbejdsmand Hans Clausen og hustru Clara Martine f. Mejlby fra St. Hedinge samt fodermester Leo Nielsen og hustru Selma Nielsen i Vester Egesborg.
Familiehistorien
fortæller, at Karna måtte ligge ned de sidste 3 måneder af graviditeten, så datteren måtte opsige sit arbejde for at tage hjem og passe huset imens. Familiens første grammofonpladespiller blev indkøbt, og da Freddy var født, blev der spillet masser af høj musik i huset, for drengen kunne lige så godt vænne sig til musik fra starten af – og musik blev da også en vigtig ingrediens i Freddys liv.

Mellem september 1948 og april 1949 flytter familien Anton Mejlby fra Køng Højbro til Sallerup, hvor de bor i et hus på samme side som Sallerupgaard men længere ude ad vejen mod Svinø.

Søndag den 3. april 1949 konfirmeres Anton Mejlbys ældste søn, Ricardt Mejlby af Sallerup, som en af de 5 konfirmerede drenge i Køng kirke. Præsten skriver, at forældrene er Fodermester af Sallerupgaard Anton Mejlby og hustru Karna Kristense Emilie f. Jørgensen.

Fra Sallerup flytter Anton med familien til Tybjerglille, hvor den bor ca. et halvt år.

I begyndelsen af 1950 flytter familien Anton Mejlby fra Tybjerglille til Lundegårde sydøst for Præstø.

Søndag den 9. juli 1950 er Anton Mejlby nemlig fadder i Præstø kirke til sit barnebarn, Lejla Mejlby Nielsen, hvis mor jo er husassistent Doris Mejlby af Lundegaarde i Skibinge sogn. Gudmor til Lejla er Dagmar Friis Hansen af Bagsværd, som jo er pigebarnets mors moster, sammen med frøken Kirstine Olsen af Lundegaarde. Den ene fadder beskrives som ”arbejdsmand Anton Mejlby, Lundegaarde”, og den anden fadder er arbejdsmand Frede Jensen af Lundegaarde i Skibinge sogn. Barnet er folkeregistreret i Skibinge dagen efter fødselsdagen, dvs. den 30. maj 1950.

Et foto af Anton Mejlby

Livet i Præstø

Imellem juli 1950 og december 1952 flytter familien fra Lundegaarde til et bindingsværkshus i Skibinge Hestehave på den vej, der i dag hedder Juulsvej.

I Præstø får Anton arbejde på malteriet under Præstøs bryggeri, Antonii Bryggeri, så familien ender deres søgen efter et fast sted at bo i Præstø. Da der bliver et ledigt gammelt hus på Hestehavevej 72, køber Anton det for 12.000 kroner.

Anton Mejlbys datter, Doris Mejlby, bliver borgerligt viet af Præstø Giftefoged den 10. maj 1952.

Den 26. december 1952 er Anton Mejlby fadder i Præstø kirke til en lille dreng, der døbes Bjarne Mejlby Nielsen. Om fadderne skriver præsten: ”Arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Emilie, født Jørgensen (bar barnet) Skibinge Hestehave”. Forældrene til drengen er gårdbestyrer Svend Aage Bjerre Nielsen og Doris Mejlby af Granlygård på Skibinge Mark. Drengen bliver altså døbt på sin mors fødselsdag. Den 2. januar 1976 skifter Bjarne navn, så han derefter kun hedder Bjarne Mejlby.

Den 12. april 1953 konfirmeres Anton Mejlbys søn, Benny Mejlby, i Skibinge kirke. Forældrene beskrives som arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Kristense Emilie f. Jørgensen af Skibinge Hestehave.

Selv om Antonii Bryggeri, som lå på en bakke bagved Præstø Havn, nedlukkes i 1954, forsætter malteriet med at levere til andre bryggerier, og Anton Mejlby forbliver der i resten af sit arbejdsliv. Han tog hen på malteriet hver aften, fordi malten skulle vendes om natten såvel som om dagen. Malteriet i Præstø lå også ved havnen lige som bryggeriet men på den stejleste vej ned mod havnen, hvor der i dag ligger boligblokke på højre side af vejen. Når Anton Mejlbys sønner havde været i biografen, kiggede de ofte inden for i malteriet, hvor deres far jo med lette træskovle kastede malten op i luften i karrene, som var 25 til 30 meter lange, så malten ikke klistrede sammen.

Den 11. september 1955 drager Anton Mejlby med hustru til Allerslev kirke, hvor barnebarnet Jonna Mejlby Nielsen bliver døbt. Fadderne beskrives som arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Mejlby af Skibinge Hestehave.

Søndag den 30. marts 1958 konfirmeres Anton Mejlbys søn, Lindy Mejlby, i Skibinge kirke, da Hestehaven jo var en del af Skibinge og ikke Præstø.

Lørdag den 12. juli 1958 bliver Anton Mejlbys søn, Ricardt Mejlby af Bårse, gift i Mern kirke med Lis Vibeke Andersen af Skibinge Hestehave. Vidnerne til brylluppet er brudgommens mor og brudens far.

Søndag den 22. februar 1959 er Anton Mejlby fadder i Skibinge kirke til en lille pige, der døbes Mai-Britt Mejlby. Om fadderne skriver præsten: ”Arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Kristense Emilie Jørgensen (gudmor) Skibinge Hestehave”. Forældrene er landbrugsmedhjælper Ricardt Mejlby og Lis Vibeke Andersen af Skibinge Hestehave.

Frem til sin død bor Anton Mejlby derefter i eget hus på Hestehavevej 72 i Præstø. Det er et rødt murstenshus med garage og en have, som havde mange rigtigt gamle æbletræer. Vejen ligger lige ud til Præstø fjord. En fryser havde man ikke, men som så mange andre i hestehaven lejede man en fryser i Frysehuset, der lå ca. 500 meter væk fra deres hjem længere ud mod næsset.

Anton Mejlby bruger sin pensionisttilværelse med at gætte en masse kryds og tværs, og det er han rigtig dygtig til.

Anton Mejlby får besøg af sin halvbror, Christen Knudsen, i 1978. Christen er kommet hele vejen til Danmark fra Seattle for at gense sit fødeland i forbindelse med 4. juli-festen i Rebild. Christen kan ikke længere snakke dansk, hvilket gør det svært for de to halvbrødre at kommunikere. Læs Christen Knudsens breve til moren og de mange halv-søskende.

Anton Mejlby dør i 1980 på Fakse sygehus, og han begraves i de ukendtes grav på Præstø kirkegård efter eget ønske. Anton bliver altså 80 år gammel.

Det røde murstenshus Lillebo på Hestehavevej 72 i Skibinge Hestehave i Præstø, som i dag er gult.

Celina Svangren Wulff 10.02.2022 13:29

Det er fedt at få lidt af vide af sin oldefars historie.
(Lindy Mejlbys barnebarn)
Jeg er 13 år og mit navn er Celina

Carsten Wang Jørgensen 08.08.2016 23:28

Tak for indblik i Antons liv. Jeg researcher lidt på Antonii bryggeri i Præstø i forbindelse med et nyt bryghus-projekt. Jeg vender tilbage helt sikkert. mvh

Jimmy Mejlby 04.05.2013 15:45

Rigtig god ide med denne side. Glæder mig til at sidde og kigge på den sammen med ungerne.
(Barnebarn af Doris Mejlby)

Hanna Tulstrup Petersen 30.01.2011 14:01

Det er en rigtig spændende side, den har givet mig en hel masse viden, som jeg er meget glad for. Jeg er "datter" af Marius Mejlby.Min bror vil sende mere .

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...