Folk fra diverse Himmerlands-byer

Hvad indeholder denne side

Dette er et forsøg på at lave krydshenvisninger mellem folk i forskellige byer i Himmerland og i særdeleshed i forhold til Kongens Tisted, Store Binderup, Lille Binderup, Grynderup og Store Rørbæk. Nederst på siden er der nogle skifter fra de samme sogne samt dødsanmeldelser fra Viborg amt - vist nok mest fra Salling.

Folk fra Mejlby og Brorstrup sogn er på siden Mejlby-folk omkring, og folk fra Simested sogn er på siden Red Simested. Der er også skifter fra Haverslev og Ravnkilde sogne på siden Haverslev Ravnkilde.

Det, der f.eks. står om Grynderup-folk i Grynderup kirkebog, må du selv læse dig frem til.

Du kan finde krydsreferencelister for midt-Vendsyssel på siderne under familien Sørensen, [især Jerslev, Serridslev, Ørum og omegn], og familen Christensen, hvor det er om byerne syd og øst for Øster Brønderslev.

Der er andre for Omsyssel på siderne Familien Knudsen [kun Sem og Falslev], Familien Møller [kun Hem og Mariager købstad og landsogn] og Navn på navn, f.eks. Vindblæs, Spentrup, Gassum, Øster Tørslev og Svenstrup sogne.

Desuden er der lister for Asferg/Fårup samt Kousted på siderne om disse byer.

Kongens Tisted- og Binderup-folk i andre sogne før 1834 - del 1

Kongens Tisted kirkebog
Den 1. oktober 1809: Jens Bak, Christen Nielsen og Søren Madsen af Lille Binderup er faddere, da Christen Sørensen Møller og Ane Jensdatter af Kongens Tisted kirke får døbt datteren Kiersten Marie Christensdatter.
Den 15. juli 1810: Else Kirstine Christensdatter af Lille Binderup er del-gudmor, da Christen Jensen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 27. marts 1815: Ungkarl Lars Larsen af Store Binderup er fadder, da udflytter Christen Mengler Hansen af Kongens Tisted sogn får døbt sønnen Christen Christensen.

Binderup kirkebog
5 p hellig 3 konger 1791: Jens Lauridsen af Kongens Tisted bliver i Binderup viet til Kirsten Nielsdatter af Store Binderup. Forlovere er Laurids Nielsen og Christen Jensen Otte af Kongens Tisted.
11. januar 1809: Pigen Dorthe Nielsdatter af Kongens Tisted er gudmor, da Christian Poulsen og Anne Nielsdatter af Binderup får døbt datteren Else Christiansdatter.
19. april 1810: Karen Nielsdatter Bade, som er datter af Niels Bade af Kongens Tisted, er del-gudmor for den ene af de tvillinger, som Christian Poulsen og Anne Nielsdatter får døbt. Drengene bliver hhv. døbt Hans Christiansen og Jens Christiansen.
Den 19. april 1813: Jacob Christensen af Kongens Tisted er fadder, da Christen Christensen og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Christensen i Binderup kirke.
Den 23. juni 1816: Niels Jensen og Jens Bay af Kongens Tisted er faddere, da Hans Bay af Lille Binderup får døbt sønnen Christen Hansen
Den 16. juli 1818: Jens Hansen? Hjulmand af Kongens Tisted er fadder, da Hans Hansen af Lille Binderup får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 10. marts 1819: Christen Baade af Kongens Tisted er fadder, da Christian Poulsen af Store Binderup får døbt sønnen Jens Christiansen. Det samme gør Karen K. Svendsdatter ?
Den 7. juni 1820: Jacob Christensen og hans hustru af Kongens Tisted er faddere, da Christen Christensen af Lille Binderup får døbt datteren Ane Kierstine Christensdatter.
Den 1. april 1822: Peder Bisgaards hustru af Kongens Tisted er gudmor, da sognefoged Christen Overvad får døbt datteren Karen Kirstine Christensdatter Overvad.
Den 12. april 1822: En datter til Niels Baade af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Hans Bach og Inger Christensdatter af Lille Binderup får døbt sønnen Anders Hansen Bach.
Den 27. april 1823: Christen Kyneb af Kongens Tisted er fadder, og hans hustru er gudmor, da udflyttergårdmand Christen Poulsen og hustru Mariane Christensdatter af Store Binderup får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 16. januar 1824: Christen Baade af Kongens Tisted er fadder, da gårdmand Hans Bach og hustru Inger Christensdatter af Lille Binderup får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter Bach.
Den 4. april 1825: Hustruen til pastor Gade af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Christen Pedersen Overvad af Store Binderup og hustru Mette Kathrine Poulsdatter får døbt sønnen Jens Christensen Overvad.
Den 25. september 1825: Hustruen til pastor Gade af Kongens Tisted er gudmor, og Christen Pedersen af Alstrup i Kongens Tisted sogn er fadder, da gårdmand Peder Thomasen af Store Binderup Mark og hustru Maren Pedersdatter får døbt sønnen Thomas Pedersen.
Den 30. oktober 1825: Hustruen til pastor Gade af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Poul Nielsen af Store Binderup og hustru Martha Nielsdatter får døbt sønnen Niels Poulsen.

Gislum kirkebog
Den 30. juli 1702: Peder Jensen af Lille Binderup bliver trolovet til Maren Christensdatter af Kællingtand.
Den 28. juni 1711: Niels Christensen af Lille Binderup bliver viet til Maren Davidsdatter af Gislum.
Den 17. maj 1716: Ellen, der er Augesens hustru af Gislum, er gudmor, da Poul Smid får døbt sønnen Christen Poulsen.
Den 10. marts 1720: Ellen af Store Binderup er gudmor, og hendes mand, Auge Nielsen er fadder, da Poul Smid af Gislum får sønnen Christen Poulsen.
Den 7. maj 1723:
Auge Nielsen af Store Binderup er fadder, da Poul Smid af Gislum får døbt datteren Maren Poulsdatter. Ellen, der er gift med Auge Nielsen af Binderup er gudmor.
Den 7. august 1738: Auge Poulsen af Store Binderup udlægges til barnefar, da Bodil Christensdatter får døbt datteren Maren Augesdatter.
Den 24. februar 1750: Jens Foulums datter Maren Jensdatter Foulum af Store Binderup er gudmor, da Niels Pedersen af Gislum får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 24. juni 1751: Jens Foulum af Store Binderup er fadder, da Niels Pedersen af Gislum får døbt datteren Else Nielsdatter.

Den 21. oktober 1759: Peder Jensen af Store Binderup bliver trolovet til Maren Jensdatter Gravle af Gislum. Underskrives af Peder Smed og Byrge Christensen af Gislum.
Den 13. juli 1760: Rasmus Lauridtsen af Kongens Tisted bliver trolovet til Maren Povelsdatter af Gislum. Forlovere er Thomas Christensen af Gislum og Christen Lauritsen af Kongens Tisted på vegne af Otte Andersen og dennes bror, så Thomas og Christen sætter deres underskrift i kirkebogen. Sidstnævnte skriver dog ”Christensen Lauritzen” [opslag 145]
Den 1. februar 1761: Peder Skrædder af Store Binderup er fadder, da Byrge Jensen af Gislum får døbt sønnen Jens Byrgesen.

Den 11. maj 1761:
Hustruen til Jens Foulum af Store Binderup er fadder, da Jens Bertelsen får døbt datteren Maren Jensdatter. Indskrevet i Gislum men udført i Testrup kirke.
Den 24. maj 1761: Enke- og gårdmand Christen Andersen af Lille Binderup bliver trolovet til Maren Christensdatter af Gislum. For ham underskriver Jens Andersen.
Den 5. april 1763: Niels Jensen af Stor Binderup er fadder, da Peder Jensen Grøn og Maren Jensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt datteren Karen Pedersdatter Grøn.
Den 8. maj 1766: Jens Knudsens yngste datter af Binderup er del-gudmor, da Peder Jensen Grøn og Maren Jensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Jens Pedersen Grøn. Jens Knudsen af Binderup er selv fadder.

Den 15. oktober 1769: Maren Christensdatter, som er hustru til Christen Andersen af Lille Binderup, er gudmor, da Jens Christian Møller og Karen Christensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Christen Jensen Møller. Niels Andersen, som tjener hos Christen Andersen af Lille Binderup, er fadder.
Den 14. oktober 1770:
Kirsten Jensdatter af Store Binderup er gudmor, da Peder Jensen Grøn og Maren Jensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Niels Pedersen Grøn.
Den 6. februar 1774: Christen Christensen og Anders Christensen af Store Binderup er faddere, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Niels Poulsen.
Den 26. december 1775: Johanne Christensdatter af Lille Binderup er gudmor, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt datteren Johanne Marie Poulsdatter.
Den 13. oktober 1776: Giertrud Marie Nielsdatter og Jens Nielsen af Store Binderup er faddere, da Jens Nielsen og Kirsten Christophersdatter af Gislum får døbt datteren Else Jensdatter.
Den 26. juli 1778:
Anne Dalum af Lille Binderup er gudmor, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Christen Poulsen. Peder Christensen af Store Binderup er fadder.
Den 27. september 1778:
Anne Pedersdatter, som er gift med Peder Bentsen af Kongens Tisted, er fadder, da Niels Olufsen og Else Andersdatter af Gislum får døbt sønnen Anders Pedersen. Anders Bentsen af Durup er fadder.
D
en 11. juni 1780: Giertrud Marie Nielsdatter, som er gift med Jens Nielsens af Store Binderup, er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 13. maj 1781: Ellen [Helene] Marie Nielsdatter, som er gift med Christen Christensen af Store Binderup er fadder, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Jens Christensen. Jens Nielsen af Store Binderup er fadder.
Den 19. august 1781: Anders Olufsen af Kongens Tisted er fadder, da Niels Olufsen og Else Andersdatter af Gislum får døbt sønnen Oluf Nielsen.

Den 14. juli 1782: Giertrud Marie Nielsdatter, som er gift med Jens Nielsens af Store Binderup, er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt datteren Dorthe Jensdatter. Jens Nielsen af Store Binderup er fadder.
Den 13. oktober 1782: Mads Jensen af Lille Binderup samt hans hustru Karen Sørensdatter er begge faddere for Peder Grøn og hans hustru Maren Jensdatter, da de får døbt Anne Pedersdatter Grøn. Jørgen Smed af Store Binderup er fadder ved samme lejlighed.
Den 20. juni 1784: Da Povel Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt tvillingerne Anders Povelsen og Maren Povelsdatter, er hustruen til Jens Jensen af Store Binderup gudmor for Maren. For samme barn er Christen Christensen, Jens Nielsen og Peder ? af Store Binderup faddere.
Den 4. juli 1784: Jens Nielsen og hustru, Giertrud Marie Nielsdatter af Store Binderup, er faddere, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt datteren Anna Jensdatter.
Den 13. januar 1788: Giertrud Marie Nielsdatter, som er gift med Jens Nielsens af Store Binderup, er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Christopher Jensen.
Den 27. april 1788: Da Povl Nielsen af Gislum og Maren Christensdatter får døbt datteren Johanne Marie Povlsdatter, er gudmor Helene Marie af Store Binderup. Faddere er Giertrud Marie Nielsdatter, Jens Nielsen, Christen Meylgaard og Peder Meylgaard af Store Binderup.
Den 3. januar 1790: Ellen Marie, som er gift med Christen Christensen af Store Binderup, er gudmor, da Povl Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Anders Povlsen. Del-gudmor er Giertrud Marie, som er gift med Jens Nielsen af Store Binderup. Faddere er bl.a. Christen og Peder Meylgaard af Kyneb.
Den 22. april 1792: Morten Christensen, som tjener hos Thomas Pedersen af Store Binderup, udlægges til barnefar, da Lisbeth Jensdatter af Gislum får døbt sønnen Jens Mortensen. Maren Povelsdatter af Østerbølle er en af fadderne.
Den 8. juni 1793: Jens Byrgesen af Kongens Tisted er fadder, da Jens Sørensen og Ellen Kirstine Christensdatter af Kællingtand får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 16. august 1795: Enkemand Jens Dalum af Binderup sogn bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Gislum. Forlovere er Jens Nielsen af Binderup og Jens Nielsen af Gislum.
Den 5. oktober 1795: Jens Nielsen af Store Binderup er fadder, da Jens Christensen og Marie Kirstine Jensdatter får døbt sønnen Morten Jensen.
Den 11. april 1797: Jens Byrgesen af Kongens Tisted er fadder, da Christen Byrgesen af Gislum og Karen Justesdatter får døbt sønnen Just Christensen.
Den 2. september 1798: Jens Byrgesen og Christen Ovesen af Kongens Tisted er faddere, da Christen Bondegaard af Gislum og Inger Byrgesdatter får døbt tvillingerne Giertrud Marie og Anne Marie Christensdatter Bondegaard.
Den 28. marts 1802: En datter af Niels Jacobsen af Kongens Tisted er fadder, da Giertrud Nielsdatter, som er en datter af Niels Jacobsen, får døbt datteren Ane Kirstine Thomasdatter.
D
en 23. oktober 1802:
Anders Wederup af Lille Binderup er fadder, da Søren Madsen af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Hans Christopher Sørensen.
Den 5. april 1804: Hustruen til S. Bach af Lille Binderup er gudmor, og Anders Bach af Lille Binderup er fadder, da Søren Madsen af Nyrup i Gislum sogn får døbt datteren Karen Kirstine Sørensdatter.
Den 30. marts 1805: Jens Byrgesen af Kongens Tisted er fadder, da Christen Byrgesen af Gislum får døbt sønnen Knud Christensen Byrgesen. Andre faddere er Lars Nørgaard af Nyrup og Søren Knudsen af Gislum. Gudmor er Kirsten Byrgesdatter af Nøragergaard i Stenild sogn.
Den 3. maj 1805?: Lars Rasmussen, som tjener i Binderup Kro, udlægges til barnefar, da Ane Pedersdatter, som er datter af Peder Andersen af Nyrup i Gislum sogn, får døbt sin uægte søn Peder Larsen.

Den 16. december 1807: Jens Nielsen af Store Binderup er fadder, og hans datter, Dorthe Jensdatter, er gudmor, da Søren Nielsen af Gislum og Kirsten Jensdatter får døbt datteren Ane Kirstine Sørensdatter. Andre faddere er Jens Christensen og Niels Jensen af Gislum.
Den 29. marts 1808: Karen Dorthea Nielsdatter, som er datter af Niels Poulsen af Store Binderup, er del-gudmor, da Niels Poulsen af Gislum får døbt sønnen Hans Adolph Nielsen. Maren Olesdatter af Kastrup i Testrup sogn er gudmor. Blandt fadderne er Ole Holm af Kastrup samt Jens Olesen af Nyrup.
Den 7. april 1809: Hustruen til Christen Kyneb af Binderup kro er gudmor, og han selv er fadder, da Christen Hansen af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Søren Christensen.
Den 2. april 1812: Kirsten Byrgesdatter af Nørager, som er søster til Christen Byrgesen af Gislum, er gudmor, da gårdmand Christen Byrgesen af Gislum får døbt datteren Mariane Christensdatter Byrgesen.
Den 2. februar 1813: Ungkarl Niels Nielsen af Store Binderup bliver trolovet til Valborg Sørensdatter af Gislum. Forlovere er Søren Hansen og Christen Thomsen af Gislum.

Simested kirkebog
Den 9. februar 1735: Mogens Andersen af Binderup bliver trolovet til Anne Lauritzdatter af Torup i Simested sogn.
D
en 19. oktober 1737: Hustruen til Jens Pedersen af Binderup er gudmor, da Knud Jørgensen af Kyneb får døbt sønnen Jens Knudsen. Peder Binderup er fadder.

Den 27. januar 1755: Christen Christensen af Kongens Tisted bliver viet til Karen Christensdatter af Torup i Simested sogn. De er trolovet den 24. november 1754, hvor forloverne var Knud Reeds, der er degn i Kongens Tisted, og Christen Sørensen af Torup i Simested sogn.
Den 21. januar 1759: Byrial Byrialsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn og Karen Madsdatter af Hverrestrup bliver viet.
Den 2. november 1759: Christen Sørensen af Bonderup bliver trolovet til Anne Sørensdatter af Simested. Forlovere er Christen Christensen af Kongens Tisted og Jens Østergaard af Simested.
Den 2. februar 1764: Christen Brodersen af Kongens Thisted er forlover, da Johan Christian Først bliver trolovet til Karen Lauritsdatter af Guldager i Simested sogn. Den anden forlover er Jens Smid af Guldager.
Den 25. marts 1765: Hustruerne til Michel Dalum og Anders Dalum af Lille Binderup er gudmødre, da Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt sønnen Niels Gundesen.
Den 12. januar 1766: Maren Gundesdatter og Kirsten Gundesdatter af Kongens Tisted er gudmor, da Peder Gundesen af Guldager får døbt sin søn for Knud Pedersen.
Den 3. august 1766:
Peder Andersen af Store Binderup er fadder, da Lars Wognsen af Hverrestrup får døbt sin søn for Niels Larsen.
Den 29. september  1767: Michel Dalum af Lille Binderup er fadder, da Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt sin datter for Elle Gundesdatter.
Den 30. juni 1771: Mette Jacobsdatter af Kongens Tisted er gudmor, da Henrik Villads Jacobsen af Torup i Simested sogn får døbt sønnen Gunde Henriksen.
Den 5. april 1772: En datter af Michel Dalum af Lille Binderup er gudmor, da Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt sin søn for Christen Gundesen.
Den 12. maj 1774:
Karen Mikkelsdatter i Lille Binderup er gudmor, og Jens Foulum af Lille Binderup er fadder, da Gunde Nielsen i Torup får døbt sønnen Mikkel Gundesen.

D
en 17. november 1776: Karen Mikkelsdatter af Lille Binderup står fadder til Gunde Nielsens datter Else Gundesdatter i Torup.
Den 10. maj 1797: Christen Pedersen af [Kongens] Tidsted bliver gift med Birret Christensdatter af Schiedshale [Skærshale].
Den 7. januar 1798: Inger Jensdatter, som tjener hos Poul Wognsen i Bonderup i [Kongens Tisted sogn], er del-gudmor, da Niels Allestrup i Torup får døbt sønnen Christen Nielsen Allestrup. Søsteren til Allestrups hustru i Bonderup er gudmor.
Den 5. april 1798: Thomas Pedersens hustru af Store Binderup er gudmor, og Peder Thomasen og Jens Thomasen af Store Binderup er faddere, da Jens Bertelsen i Guldager får døbt datteren Helvig Jensdatter.
Den 28. juli 1799: Niels Knudsens datter fra Store Binderup er gudmor og [tjeneste]pige Karen Jensdatter del-gudmor, samt Niels Knudsen og Anders Nielsen fra Store Binderup er faddere, da Morten Uldberg får døbt sønnen Niels Mortensen Uldberg.
Den 26. december 1799: Jacob Christensen af Bonderup i Tidsted sogn er fadder, da Christen Christensen Huus i Simested får døbt sønnen Jens Christensen Huus.

Den 20. september 1800: Jakob Holm af Bonderup står som trolover, da Lars Christensen af Guldager bliver forlovet med Kirsten Pedersdatter af Guldager.

Den 18. april 1802 [fødedag]: Jens Jensen af Store Binderup er fadder, da Ole Meldgaard i Schiedshale får døbt datteren Mette Olesdatter Meldgaard.
Den 27. oktober 1805: Christen Nielsens hustru, Anne Christensdatter af Lille Binderup, er gudmor sammen med Christen Sørensens hustru, Anne Jensdatter af Lille Binderup, da Ole Christensen Meldgaard af Schiershale får døbt sønnen Peder Olesen Meldgaard. Christen Nielsen af Lille Binderup er fadder.
Den 26. december 1805: Mette Christensdatter fra Bonderup i [Kongens] Tisted sogn er gudmor, da Lars Vognsen og Kirsten Christensdatter i Hverrestrup får døbt datteren Mette Larsdatter. Poul Vognsen og Jacob Christensen fra Bonderup i [Kongens] Tisted sogn er faddere.
Den 18. maj 1806: Christen Nielsens hustru af [Kongens] Tisted er gudmor sammen med Christen Huus’ kone af Simested, da Morten Bak får døbt sønnen Anders Mortensen Bak. Christen Nielsen og Christen Huus er selv faddere.
Den 10. juli 1808: Ingeborg Christensdatter i Store Binderup er del-gudmor, da Christen Huus i Simested får døbt datteren Kirsten Christensdatter Huus.
Den 6. november 1808: Peder Thomsen fra Store Binderup er fadder, da Jens Bertelsen får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 26. december 1808: Hustruerne til Christen Kyneb og Peder Thomsen af Store Binderup er gudmødre, da Morten Bak af Hverrestrup får døbt sønnen Niels Mortensen Bak. Faddere er foruden Peder Thomsen også Jacob Christensen af Kongens Tisted.
Den 2. maj 1813: Hustruen til Christen Kyneb af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Morten Bach af Hverrestrup og Maren Nielsdatter får døbt datteren Karen Marie Mortensdatter. Else Marie Baadsdatter af Bonderup og Christen Kyneb er faddere.

Stenild-Durup kirkebog
Festo Steph 1702: Christen Michelsen af Kongens Tisted er fadder, da Povel Jensen af Boldrup får døbt sønnen Jens Povelsen.
Rogate 1709: Corporalen i Kongens Tisted er fadder, da sergent Rasmus får døbt sønnen Thomas Rasmussen. Andre faddere er Jens Binderup, Hans Byrgesen, Maren Peder Jacobsens [hustru] og Anne Niels Nielsens [Hustru].
24 p trin 1712: Thomas Pedersen af Binderup bliver viet til Maren Jensdatter af Vøvelholm [Vefvelholm og Væverholm]
Fer 2 Nativ 1712: Anne Pedersdatter af Binderup er gudmor, og faddere er [ikke indskrevet], alle af Binderup, da Thomas Pedersen af Vøvelholm får døbt sønnen Peder Thomsen [Thomassen].
Septuagesima 1715: Maren Nielsdatter af Bonderup i Kongens Tisted sogn er gudmor, da Niels Nielsen af Nørager får døbt datteren Mette Nielsdatter. Blandt fadderne er Peder Elkier og Christen Ømarck.
Ocule 1715: Christen Christensen af Kongens Tisted bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Nørager.

Festo Grat 1724: Anne Pedersdatter af Binderup er fadder, da Thomas Pedersen af Vøvelholm får døbt datteren Anne Thomasdatter. Andre faddere er Erich Mousten, Christen Jespersen, Anne Mortensdatter og Monsr: Gothliebs tjenestepige Christina.
25 p Trin 1726: Niels Nielsen af Kongens Tisted bliver trolovet til Anne Mortensdatter af Nørager.
15 p Trin 1729: Jens Poulsen af Kongens Tisted er fadder, da Peder Smid af Stenild får døbt sønnen Poul Pedersen.
Dom 3 p Epiphan 1730: Jens Pedersens kone af Binderup er gudmor, da Søren Jacobsen i Nørager får døbt sønnen Jacob Sørensen. Lokale faddere er Jørgen Pedersen, Christen Christensen, Maren Christensdatter, Ingeborg Christensdatter samt Kirsten Christensdatter.
Trin 1732:
Johanne Madsdatter af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Povelsen Vefvelholm får døbt datteren Mette Jensdatter Vefvelholm.
Den 11. marts 1733: Christen Jørgensens kone i [Kongens] Tisted er gudmor, da Else Christensdatter får døbt sin uægte søn for Frandz Christian Hermansen Bentzen. Udlagt barnefar er Hermand Frandz Bentzen på Ømarkgaard.

Fer 2 p Pasch 1734: Mikkel Povelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Vefvel [Vefvelholm] får døbt datteren Maren Jensdatter Vefvel [Vefvelholm].
Rogate 1735:Christen Jensen, provstens karl af [Kongens] Tisted, er fadder for Christen Degn af Nørager, da denne får døbt sønnen Christen Christensen. Gudmor er Ingeborg Christensdatter.

Reminin 1736: Michel Povelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Wefvellum får døbt sønnen Søren Jensen Wefvellum [eller Vefvelholm eller Vefvel].
Fest O Sanct 1739:
Mikkel Povelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Thomas Madsen fra Nøragergaard får døbt datteren Birthe Thomasdatter.

Den 27. februar 1795:
Niels Jensen Kieldal fra [Kongens] Thisted bliver forlovet med Else Jensdatter af Røydrup.
21 p. Trin 1796:
Jens Jacobsen fra Bonderup står fadder i Stenild, da Christen Lauridzen og Maren Jensdatter får døbt sønnen Jens Christensen.
9. p Trin 1798:
Søren Foulums hustru af [Kongens] Tisted står fadder, da Søren Kieldal og Kisten Christensdaatter får døbt datteren Inger Marie Sørensdatter Kieldal.
Den 25. oktober 1799:
Søren Foulum af [Kongens] Tisted står fadder, da Niels Christensen og hustru [Birgitte Hansdatter] af Nørager får døbt datteren Maren Nielsdatter.
3 søndag efter Påske 1800:
Søren Foulum af [Kongens] Tisted står fadder, da Niels Christensen og hustru [Birgitte Hansdatter] af Nørager får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Juli 1800:
Povel Wognsen fra Bonderup får tilladelse til at gifte sig med Else Nielsdatter fra Stenild.
2. pindsedag 1800:
Anne Eriksdatter og Giertrud ?Sørensdatter af Binderup står faddere sammen med Christen Boed af [Kongens] Tidsted, da Peder Eriksen i Stenild får døbt sønnen Peder Pedersen.
Den 25. december 1800:
Søren Foulum af [Kongens] Tisted står fadder, da Søren Kieldal og Kisten Christensdaatter i Nørager får døbt datteren Maren Sørensdatter Kieldal.
Septuagesima 1801:
Niels Nielsen Biørn samt hans kone af [Kongens] Tisted står faddere, da Peder Nielsen Biørn og Giertrud Christensdatter i Nørager får sønnen Niels Pedersen Biørn.
2 i Pasche 1801:
Maren Sørensdatter af [Kongens] Tisted står fadder, da Jacob Christensen og Anne Erichsdatter i Nørager får døbt datteren Maren Jacobsdatter.
4 p Trinit 1802:
Niels Mortensens hustru fra Steenberggaard ? ud i [Kongens] Thisted sogn står gudmor, da Jens Christensen og Giertrud Melsdatter ? i Marentorp får døbt sønnen Niels Jensen. Niels Mortensen fra Steenberggaard står selv fadder.
Den 2. december 1802:
Jens Pedersen i Bonnerup i [Kongens] Thisted sogn er trolover, da Christen Nielsen Tolle i Hobro troloves til Anne Marie Jensdatter, opholdende sig i Boldrup. De vies i Sønnerup kirke.
Den 20. april 1804:
Niels Lund fra [Kongens] Thisted står fadder, da Søren Kieldal og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Anne Kirstine Sørensdatter Kieldal.
Den 29. juni 1805:
Søren Foulum fra [Kongens] Tisted står fadder, da Jacob Christensen og Anne Erichsdatter i Durup får døbt sønnen Niels Jacobsen.
Den 21. september 1805:
Søren Foulum fra [Kongens] Tidsted står fadder, da Niels Christensen og Berte Hansdatter af Nørager får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 27. december 1829:
Lars Jensen af [Kongens] Thisted er fadder, da Peder Christensen og Ellen Jensdatter på Nørager Mark får døbt sønnen Christen Pedersen.
Den 20. juni 1830:
Søren Gade af [Kongens] Thisted er fadder, da Jacob Aagaard Winther og Anne Cathrine Bisgaard får døbt sønnen Andreas Christian Aagaard Winther.
Den 17. april 1831: Lars Jensen af [Kongens] Thisted er fadder, da Peder Christensen og Ellen Jensdatter på Nørager Mark får døbt sønnen Jens Christian Pedersen.
Den 14. juli 1833:
Hans Astrups kone, Mette, af [Kongens] Thisted er gudmor, og Hans Astrup selv samt Niels Christensen af Bonderup er faddere, da Christen Nicolajsen og Anne Kirstine Jensdatter får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 17. april 1835:
Hustruerne til Niels Christensen og Hans Nielsen i Bonderup er gudmødre, da Christen Jensen og Ellen Marie Jacobsdatter får døbt sønnen Andreas Christian Christensen.
Den 16. oktober 1841:
Hustruen til Christen Nielsen Baade i [Kongens] Thisted er gudmor, da ugifte Kirsten Marie Christensdatter i Nørager får døbt Anne Kirstine Christensdatter. Faren er Christen Jensen i Nørager, som Kirsten Marie arbejder for!
Den 4. september 1842:
Christian Nielsen af Store Binderup er fadder, da Poul Christiansen og Maren Jacobsdatter får døbt datteren Anne Hansine Poulsdatter.

Års kirkebog:

Den 5. august 1703: Maren Andersdatter af [Kongens] Tidsted står gudmor, da Christen Nielsen og Karen Nielsdatter i Stienild får døbt sønnen Jørgen Christensen.
Den 20. januar 1737: Maren Jensdatter udi Lille Binderup står gudmor, da Jens Laursøn Øster og hans hustru Maren Pedersdatter i Siøstrup får døbt datteren Karen Lisbet Jensdatter.
Den 28. marts 1745:
Michel S? [Dahlum ?] fra Lille Binderup står fadder, da Niels Christensen og Mette Sørensdatter fra Bachgaarden får døbt datteren Anna Nielsdatter
.
D
en 25. oktober 1750: Michel Dahlums hustru fra Lille Binderup står gudmor til Karen Nielsdatter, som er datter af Niels Christensøn og Mette Sørensdatter fra Bachgaarden.

Den 25. oktober 1750: Jens Knudsens hustru, Anne Madsdatter, fra Store Binderup står gudmor til Hans Madsen og Kirsten Andersdatters datter Maren Hansdatter. Fadder: Jens Knudsen af Store Binderup.
Den 9. januar 1752: Jens Smed fra Store Binderup står fadder til Christen Larsen, som er søn af Lars Nielsen og Maren Christensdatter i Sjøstrup.
Den 31. marts 1755: Jens Foulums hustru af Store Binderup er gudmor, og Jens Foulum er fadder, da Vogn Thomsen og Anna Sørensdatter af Pugholm får døbt datteren Mette Vognsdatter.
Den 13. juli 1755:
Anna Hansdatter af [Kongens] Tisted er del-gudmor, og Powel Michelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Hansen og Anna Michelsdatter i Øster Oustrup får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 25. april 1756:
Jens Knudsens datter af [Store] Binderup er del-gudmor, da Hans Madsen og Kirsten Andersdatter får døbt datteren Anna Hansdatter. Knudsens datter er nok en niece til Hans Madsen.

Den 2. januar 1757:
Anna Hansdatter af [Kongens] Tisted er del-gudmor, og Powel Michelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Hansen og Anna Michelsdatter i Øster Oustrup får døbt datteren Kirstine Margrethe Jensdatter.
Den 27. februar 1757:
Jens Foulums hustru af [Store] Binderup er gudmor, da Vogn Thomsen og Anna Sørensdatter af Pugholm får døbt sønnen Thomas Vognsen.

Den 13. august 1758:
Jens Knudsens datter, Maren Jensdatter, af Stor Binderup er del-gudmor, da Laurs Madsen og Zitsel Sørensdatter af Sjøstrup får døbt sønnen Niels Laursen
.
D
en 13. juni 1763:
Enkemanden Jens Nielsen af Store Binderup troloves til Maren Pedersdatter af Havbro sogn
.
Den 9. april 1765: Anders Holm i Bunnerup [Bonderup] står fadder, da Povel Michelsen og Ellen Nielsdatter i Dahlsgaard får døbt datteren Kirsten Povelsdatter.
Den 31. maj 1767: Thomas Pedersens hustru, Apolone, står gudmor, og Jens Foulums hustru står del-gudmor, da Vogn Thomæsen og hustru Anna Sørensdatter i Pugholm får døbt datteren Inger Marie Vognsdatter. Jens Foulum står selv fadder.
Den 23. august 1767: Anders Holm af Bonderup står fadder, da Povel Michelsen og Ellen Nielsdatter i Dahlsgaarden får døbt sønnen Niels Povelsen. Degnens kone af [Kongens] Thisted står del-gudmor
.
Den 15. maj 1768: Jens Foulums kone af [Store] Binderup er gudmor, da Wogn Thomsen og Anne Sørensdatter i Pugholm får døbt datteren Inger Wognsdatter. Del-gudmor er Christen Andersens hustru i Vester Oustrup. Jens Foulum er selv fadder sammen med bl.a. Anders Nielsen i Tolstrup.
Den 12. juni 1768:
Morten Oustrups kone, Dorthe Sørensdatter af Binderup, er gudmor, da Lars Madsen og Sidsel Sørensdatter af Sjøstrup får døbt sønnen Niels Larsen. Morten Oustrup af Binderup er selv fadder sammen med Lars Nielsen og Hans Madsen af Sjøstrup.
Den 8. oktober 1769:
Christen Nielsens kone, Karen Christensdatter af Lille Binderup, er gudmor, da Søren Nielsen og Else Nielsdatter i Bakgaarden får døbt sønnen Niels Sørensen. Christen Nielsen er selv fadder sammen med Jens Bak af Troelstrup og Christen Bak i Aars.

D
en 20. juni 1773: Jens Foulum af Store Binderup står fadder til Vogn Thomsens søn, der døbes Anders Vognsen.
Den 15. oktober 1774: Christen Nielsen og hans hustru, Karen Christensdatter, af Lille Binderup står fadder/gudmor, da Søren Nielsen og Else Nielsdatter af Bakgaarden får døbt sønnen Søren Sørensen.
Den 27. april 1785: Degnen Schiønings Stifdatter Helvig Nielsdatter fra Thisted står gudmor, da Christen Brøger og Anne Marie Nielsdatter af Aars får døbt datteren Else Marie Christensdatter Brøger. Fadder er Hans Nielsen Schøning fra Thisted.
Den 17. april 1786: Pigen Helvig Nielsdatter fra [Kongens] Thisted er gudmor, da Christen Christensen Brøger og Anna Marie Nielsdatter i Aars by får døbt sønnen Niels Christensen Brøger. Margrethe Nielsdatter fra Graarup er del-gudmor.
Den 15. november 1789: Jens Dahlums hustru, Mette Jensdatter, af Store Binderup står del-gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter af Sjøstrup får døbt datteren Zidsel Marie Sørensdatter. Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder.

Den 3. søndag efter Trinitatis 1791: Thomas Pedersens hustru af Store Binderup står gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter får døbt sønnen Lars Sørensen.
Den 16. marts 1794: Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter i Sjøstrup får datteren Birthe Marie Sørensdatter.
Den 5. juli 1795:
Hans Jensen af Lille Binderup står fadder, da Svend Sørensen og Anna Nielsdatter af Siøstrup får døbt sønnen Søren Svendsen.
Den 27. december 1795:
Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da husmand Ole Christian Damgaard og Inger Wognsdatter af Siøstrup får døbt sønnen Søren Olesen Damgaard
.
D
en 5. maj 1797: Jens Andersen /:vulgo Dahlum fra Store Binderup troloves til Mette Larsdatter af Aars. De vies i Aars kirke den 29. juni 1797.
2 p Trin 1797: Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter i Sjøstrup får døbt sønnen Thomas Sørensen. Jens Pedersen, borger i København er fadder.
9 p Trin 1797: Karen Elisabeth Sørensdatter af Binderup er gudmor, da møller Niels Andersen Kirketerp og Kirstine Cathrine Hansdatter i Dybvads mølle får døbt datteren Anna Dorthe Nielsdatter Kirketerp. Mette Jørgensdatter af Gundestrup er del-gudmor.
Den 18. februar 1798: Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da Christian Damgaard og Inger Wognsdatter i Gundestrup får døbt datteren Catrine Christiansdatter Damgaard. Søren Wognsens kone af Rugholm er del-gudmor
.

Den 13. juli 1800:
Karen Lisbeth Sørensdatter af Binderup Kroe står gudmor for Anna Kirstine Nielsdatter i Bachgaarden, der har fået den uægte søn Niels Christopher Jensen. Fadder er Niels Poulsen af Store Binderup. Udlagt far: Jens Jensen af Helming i Ulstrup sogn. [opslag 178]
Den 21. april 1803:
Lene Sørensdatter fra Binderup Kroe står gudmor, da hr. Aastrup og hustru i Siøstrup får døbt sønnen Andreas Christian Aastrup.
Den 4. juni 1803:
Thomas Pedersens kone Appelone af Store Binderup er gudmor, da Søren Laustsen og hustru i Siøstrup får døbt sønnen Anders Sørensen. Peder Thomasen i Store Binderup er fadder
.
Den 10. november 1803: Jens Nielsen fra [Store] Binderup står fadder til Niels Andersen, der er søn af Anders Nielsen Smed i Sjøstrup.
Den 15. januar 1805:
Anna Nielsdatter i Store Binderup, som er hustru til Christian Pouelsen, er gudmor til Jens Andersen, som er søn af Anders Nielsen, smed i Sjøstrup. Fadder er Jens Nielsen fra Store Binderup
.
Den 20. september 1806:Christian Poulsens kone, Maren Nielsdatter af Store Binderup, er gudmor, da husmand og smed Anders Nielsen og hustru i Sjøstrup får døbt sønnen Mads Andersen. Blandt fadderne er Anna Nielsdatter i Morum, mens resten er lokale.
D
en 14. januar 1813: Niels Giersborg fra Binderup står fadder, da Peder Hansen og Woldborg Christensdatter i Pisselhøj får datteren Maren Kirstine Pedersdatter.🙂

Kongens Tisted- og Binderup-folk i andre sogne før 1834 - del 2

Testrup kirkebog:
August 1711: Fæstemanden Søren Christensen af Store Binderup bliver trolovet til Anne Gregersdatter af Testrup gods.
Den 14. februar 1712: Søren Christensen af Store Binderup bliver gift med Anne Gresdatter af
Testrup.
? 1717: Da Jacob Jensen af Kyneb får døbt datteren Karen Jacobsdatter, er gudmoren hans kones mor i Kongens Tisted. Anders Mørch og Anders Poulsen af Vesteris er blandt fadderne.
Den 23. oktober 1718: Da Jacob Jensen af Kyneb får døbt sønnen Jens Jacobsen, er gudmoren hans kones mor i Kongens Tisted. Faddere er bl.a. Anders Mørch og Anders Nielsen af Vesteriis.

Den
1. november 1735: Jens Pedersen og hustru fra Binderup står faddere til Christen Sørensens datter Mette Marie Christensdatter i Vesterris.
Den 29. september 1754: Jacob Skrædder af Binderup bliver viet til Kirsten Christensdatter af Kyneb.
Den 5. juli 1756:
Jens Knudsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn samt hans datter er i Testrup kirke for at være faddere for Niels Christophersen af Vesterris, som har fået datteren Kirsten Nielsdatter.
Den
25. marts 1759: Anne Hansdatter af Kongens Tisted er fadder til Johanne Jensdatter, der er datter af Jens Hansen på Testrupgaard.
Den 8. august 1762: Anders Skrædder af Store Binderup er fadder, da Niels Skrædder og Else Nielsdatter af Kyneb får sønnen døbt Christen Nielsen.
Den 31. juli 1763: Jens Pedersens hustru af Store Binderup står gudmor og Thomas Pedersens hustru af Store Binderup går med som del-gudmor til Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Westerris’ søn Jens Jensen.
Den 4. maj 1766: Maren Jensdatter af Binderup står del-gudmor til Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Westerris’ søn Jens Jensen
Den 15. juni 1770: Maren Christensdatter af Store Binderup er delgudmor, og Christen Christensen og Anders Jensen af Store Binderup er faddere, da Niels Christensen og Karen Nielsdatter af Westerris får døbt datteren Else Catrine Nielsdatter.
Den 29. juli 1770:  Jens Foulums hustru Kirsten Justdatter af Store Binderup er gudmor, og Jens Foulum er selv fadder, da Jens Bertelsen og Mette Jensdatter får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 13. oktober 1772:  Anders Dalums hustru Johanne Christensdatter af Lille Binderup står gudmor for Maren Nielsdatter, der er datter af Niels Christensen og Karen Nielsdatter af Kyneb. Faddere er Amders Skrædder og Christen Christensen af Store Binderup.
Den 28. februar 1773: Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder til Anders Jensen, der er søn af Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Westerris.
Den 11. februar 1776:  Anders Skræder og Peder Christensen af Binderup står faddere, da Niels Clausen og hustru Karen Christensdaatter af Kyneb får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 17. marts 1776: Thomas Pedersens kone Abelone Jensdaatter af Store Binderup står gudmor for Jens Bertelsen og Mæthe Jensdaatter af Westerris, da de får døbt datteren Inger Jensdatter.
Den 14. december 1777: Jens Foulum af Binderup står fadder, da Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Vesterris får døbt sønnen Christen Jensen.
D
en 27. juni 1779: Enkemanden Mads Jensen af Lille Binderup bliver gift med Karen Sørensdaatter af Kastrup. Forloverne er Christen Gundesen og Christen Pedersen, begge fra Lille Binderup.
Den 4. juni 1780: Ellen Marie Nielsdatter af Store Binderup er gudmor, og Peder Christensen samt Anders Skrædder af Store Binderup er faddere, da Niels Skrædder i Kyneb får døbt sønnen Anders Nielsen. Søren Nielsen ? af Corsøe står fadder.
Den 16. marts 1783:
Karen Sørensdatter og Mads Jensen af Lille Binderup er faddere, da Jacob Sørensen og Anna Andersdatter af Kastrup får døbt datteren Kirsten Jacobsdatter.
Den 9. juni 1783:
Christen Christensens hustru i Store Binderup er gudmor, og Peder Christensen samt Anders Skræder fra samme by er faddere, da Niels Clausen og Karen Christensdatter af Kyneb får døbt sønnen Laurids Nielsen
.

D
en 27. december 1786 eller 87: Jens Dalum i Store Binderup står trolover for parret Thomas Pedersøn og Maren Jensdaatter. Jens Dalum eller den anden forlover, Jens Pedersen af Østerbølle, er måske brudens far.
Den 12. maj 1788: Christen Christensen og Peder Christensen af Binderup er faddere, da Niels Clausen og Karen Christensdatter af Kyneb får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 6. juli 1788:
Mette Jensdatter af Store Binderup er gudmor, da Thomas Pedersen og Maren Jensdatter i Vesterris får datteren Appolonie Thomsdatter
.

Den 30. april 1791:Appolonie Jensdatter af Store Binderup står gudmor, da Thomas Pedersen i Westerris får døbt sønnen Jens Thomsen. Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder.
Den 15. februar 1795:
Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder, da Thomas Pedersen Huus og Maren Jensdatter af Westerris får døbt datteren Sophie Thomsdatter Huus.

D
en 26. februar 1797:
Morten Christensen Bak af Bonderup i Kongens Tisted sogn bliver viet til Maren Nielsdatter af Westerris.
Den 5. august 1797: Ingeborg Christensdatter af Store Binderup og Niels Nielsen af Thisted [=Kongens Tisted] står faddere, da Morten Christensen [Bach] og Maren Nielsdatter af Kyneb får døbt sønnen Niels Mortensen.
Den 11. maj 1800: Christen Nielsen af [Kongens] Thisted står fadder, da husmand Jens Christensen i Kyneb får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 27. januar 1805:
Niels Baade [fra Kongens Tisted?] som tjener på Nøragergaard udlægges til barnefar for Jens ?vævers datter, Dorthe Jensdatter, der har fået en uægte datter, der således må være døbe Giertrud Nielsdatter Baade
.

D
en 18. november 1808: Christen Madsen i Kongens Tisted anmelder ægteskab med Maren Knudsdatter i Testrup.

Grynderup kirkebog:

Den 7. januar 1776: Niels Laustsen fra Store Binderup står fadder til Jens Nielsens søn Niels Jensen af Kiemtrup.
Den 20. april 1778: Christen Eschildsen af Kongens Tisted står fadder til Jens Eschildsens datter, der døbes Kirsten Jensdatter.
Den 5. december 1779: Niels Poulsens hustru i Store Binderup står gudmor til Jens Nielsens datter Dorthe Jensdatter af Kiemtrup. Poul Laustsøn af Store Binderup og Niels Nielsøn Baade af Kongens Tisted står faddere.
Den 22. januar 1784: Jens Ladefoged af Kongens Tisted står trolover for ægteparret Anders Jensøn af Bonderup og Inger Gundesdatter af Grynderup. Jens Ladefoged kunne være Anders’ far.
Den 6. november 1789: Mette Marie Jensdatter af Thidsted troloves med Niels Gundersen. Forlovere er Gunder Nielsen og Anders Jensen af Bonderup.
Den 8. oktober 1790: Anders Kieldals hustru fra Thisted er gudmor, og Christen Sørensen af Thisted er fadder, da Søren Christensen får døbt en søn for Christen Sørensen.
D
en 25. november 1792: Christen Sørensens datter af Tisted står fadder, da Søren Christensøn og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 2. april 1795: Christen Sørensens datter af Tisted står fadder, da Søren Christensøn og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 30. oktober 1796: Mads Knudsens hustru af Lille Binderup står gudmor, og Mads Knudsen fadder, da Christen Bierregaard og Giertrud Thomasdatter får døbt sønnen Søren Christensen Bierregaard.

Den 6. november 1796: Jens Skiønnings hustru fra [Kongens] Tisted står gudmor, og Anne Kirstine Christensdatter fra [Kongens] Tisted står fadder, da Søren Christensen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Johanne Sørensdatter.
Den 13. november 1796: Anders Jensens hustru fra Bonderup står gudmor, da Niels Gundesen og Mette Marie Jensdatter får døbt sønnen Christen Andersen.
Den 11. februar 1798: Niels Mortensens hustru af Bonderup står fadder, da Niels Sørensen og Anne Kirstine Nielsdatter får datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 8. juni 1800: Søren Christensens kone fra [Kongens] Tisted står gudmor, da Søren Christensen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Anne Sophie Sørensdatter.
Den 12. november 1800: Anders Jensens hustru fra Bonderup står gudmor og Anders Jensen selv fadder, da Niels Gundesen og Mette Marie Jensdatter får døbt sønnen Søren Andersen.
Den 17. august 1802: Enkemanden Lars Pedersen af Store Binderup og pigen Dorthe Jensdatter af Kiemtrup troloves i Rørbæk præstegaard. Forlovere er Jens Madsen og Jens Nielsen. Han kaldes for Laust Pedersen på vielsesdagen den 3. oktober 1802.
Den 22. maj 1806: Niels Mortensens hustru af Bonderup står fadder, da Niels Sørensen og Anne Kirstine Nielsdatter får datteren Anne Nielsdatter.
Den 4. oktober 1806: Christen Jensen [Kieldal] fra [Kongens] Tisted troloves til Anne Christensdatter fra Grynderup. De vies den 14. november 1806 i Grynderup kirke. Forlovere er
F. Christensen og Jacob Pedersen.
Den 26. september 1813: Jens Jacobsen og Christen Nielsen af [Kongens] Tisted møder op som forlovere, da Christen Laustsen af Kiemtrup troloves til Karen Marie Christensdatter, som tjener på Volstrup i Rørbæk sogn. Parret vies i Durup kirke, som må være hendes hjemsogn.
Den 25. september 1814: Søren Christensens kone fra [Kongens] Tisted er gudmor, da Christen Nielsen og Anne Andersdatter får døbt sønnen Anders Christensen.

Den 4. juni 1815: Dorthe ? Jensdatter fra Binderup er gudmor, da Niels Nielsen og Mette Jensdatter får døbt sønnen Jens Nielsen. Faddere er Christen Moesbæk, Niels Sørensen, Christen Christensen og Niels Jensens kone i Kjemtrup.

Rørbæk kirkebog:

8 post Trin 1751: Maren Nielsdatter af Tidsted står gudmor til Gravers Christensen, der er søn af Christen Graversen af Rørbæk. Maren er mormor til drengen.
Den 3. februar 1771: Morten Nielsen af Bonderup i Tisted sogn udlægges til far til pigen Maren Mortensdaatter, som er en uægte datter af Maren Christensdaatter. Der nævnes også en Christen Nielsen i Tisted by, og han er vist vidne.
Den 18. marts 1773: Niels Skiou og Jacob Pedersen af Bonderup står trolovere, da Peder Andersen af Durup og Anna Pedersdaatter af Wolstrup bliver trolovede. Parret bliver efterfølgende viet i Kongens Tisted kirke.
Den 19. december 1773: Morten Lund af Tisted står fadder, da Christen Grauersen af Rørbæk får døbt sin søn Jacob Christensen.
Den 24. april 1774: Christen Nielsen? af Binderup udlægges til barnefar, da Maren Knudsdatter får døbt sin uægte datter Inger Christensdatter.
Den 14. oktober 1781: Niels Poulsen og hustru af Store Binderup står faddere, da til Knud Pedersens datter, der døbes Anna Knudsdatter.
Den 15. juni 1783: Niels Poulsen fra Binderup står fadder, da Knud Pedersen får døbt sin datter for Dorthe Knudsdatter.
Den 19. februar 1786: Niels Poulsens hustru fra Store Binderup står fadder for Knud Pedersens pige, der døbes Kirsten Knudsdatter.
Den 1. juni 1789: Niels Poulsens kone i Store Binderup står gudmor til Knud Pedersens datter. Inger Knudsdatter.
Den 13. februar 1791: Niels Baade af Kongens Tisted står fadder, da Knud Pedersen får døbt datteren Mariane Knudsdatter. Mariane dør 21 uger gammel.
Den 28. maj 1792: Niels Baade af Kongens Tisted står fadder igen, da Knud Pedersen får døbt en ny datter for Mariane Knudsdatter.
Den 14. august 1796: Christen Gundesen og hustru af Lille Binderup står faddere, da Mathis Jensen og Mette Christensdatter får døbt sønnen Søren Mathisen.
Den 16. oktober 1796: En Hans Nielsen Baade står fadder til Knud Pedersen og Karen Andersdatters datter Ane Dorthe Knudsdatter. Hans Baade kunne være en søn af Niels Baade i Kongens Tisted, som tidligere har stået fadder for Knud Pedersen.
Den 18. juni 1797: Cidsel Christensdatter fra Tisted [Kongens Tisted] står fadder, da Søren Christensen og Martha Christensdatter får datteren Maren Sørensdatter.
Den 7. juni 1802: Søren Engelands kone fra Kongens Tisted står gudmor, da Søren Christensen og Marthe Christensdatter får døbt en datter for Anne Sørensdatter. Søren Engeland står selv fadder.
Den 18. maj 1812: Søren Poulsens hustru fra [Kongens] Tisted er gudmor, da Christen Østergaard og Inger Knudsdatter i Rørbæk får døbt datteren Inger Christensdatter. Søren Poulsen er selv fadder sammen med Mikkel Jensen, Jens Christensen og Maren Laustdatter, disse nok fra Rørbæk.
Den 16. april 1816: Enkemanden Niels Nielsen fra [Kongens] Tisted forloves til Mette Sørensdatter af Rørbæk. Med sig bringer han forloverne Søren Christensen og Peder Povelsen.

Østerbølle kirkebog:

Nytårsdag 1705: Niels Poulssøn af Store Bindrup, Poul Lauritzens søn, troloves til Maren Jensdatter, som er datter af Jens Andersen Smed og Kirsten Sørensdatter i Østerbølle. De vies i Østerbølle kirke den 11. februar 1705.
Den 28. april 1709: Farmoren Maren Graversdatter af [Kongens] Tisted står gudmor, og farbroren Niels Matzen af [Kongens] Tisted står fadder, da Christen Matzsen [eller Matisen] i Aalestrup får døbt sønnen Mats Christensen.
5 a festo pasek 1746: Mette Michelsdatter [uden stedangivelse men fra Kongens Tisted] står gudmor, da Lars Kusk af Østerbølle får døbt datteren Johanne Lauridsdatter.
5 p Trinit 1748:
Mette Michelsdatter af [Kongens] Thisted står gudmor, da Laurids Kusk af Østerbølle får døbt datteren Leene Lauridsdatter.
Adv 1749:
Mette Michelsdatter af [Kongens] Thisted står gudmor, da Laurids Kusk får døbt sønnen Michel Lauridsen.

10 a Trinit 1752: Ove Povelsen af Store Binderup troloves med Maren Christensdaatter af Bigum.
13 p Trinit 1761: Jens Jensen af Binnerup står fadder, da Thomas Christensen i Aallestrup får døbt datteren Johanne Thomasdatter.
? 1765: Kirsten Jensdatter af Store Binderup står fadder, da Thomas Christensen af Aallestrup får døbt datteren Maren Thomsdatter.
? 1769: Elsbore Maria af Store Binderup er gudmor, da Jacob Jensen af Østerbølle får døbt sønnen Peder Jacobsen.
Den 2. juli 1770: Kirsten Jensdatter af Binderup er gudmor, og Mads Jensen af Binderup er fadder, da Thomas Christensen af Aalestrup får døbt datteren Kirsten Thomsdatter.
Den 30. november 1794: Søren Jacobsen Klottrup, som tjener i Binderup, troloves med Niels Ogisens enke Karen Christensdaatter.
Den 5. maj 1802: Enkemanden Michel Nielsen og pigen Mette Margrethe Nielsdatter, begge af Kongens] Thisted bliver viet i Østerbølle kirke.
Den 27. januar 1804: Anders Hansen af Lille Binderup troloves til Maren Nielsdatter af Østerbølle.
Den 18. januar 1810: Christen Thomassen af Bonderup troloves til Anne Nielsdatter af Østerbølle.
Den 28. oktober 1810: Jens Jensen og Mads Jensen af Lille Binderup står faddere, da Ole Christensen og Karen Jensdatter af Aallestrup får døbt datteren Kirstine Olesdatter. Muligvis er fadderen Karen Christensdatter også fra Lille Binderup.

Vesterbølle kirkebog:

16 p Trinit 1707: Simon Pedersen af Binderup troloves til Inger Poulsdatter, datter af Poul Dahl i Glerup. Måske er det selvsamme Simon Pedersen af Glerup, der i 1720 troloves til Giertrud Christensdatter?

Brorstrup kirkebog:

Den 7. oktober 1819: Christen Pedersen Syndergaard [Søndergaard] af Binderup bliver viet til Inger Margrethe Andersdatter i Mejlby.
Den 22. august 1823: Peder Christensen af Lille Binderup bliver viet til Kirsten Thomasdatter i Smorup. Forlovere er Lars Jørgensen og Anders Christensen i Lille Binderup.

Ravnkilde kirkebog:

Den 3. november 1816: 26-årig Christen Pedersen fra Nysum, nu selvejer gårdmand i [Kongens] Tisted bliver viet til Mette Christensdatter fra Neder Ravnkilde. Forloverne er Christen Nielsen og Peder Nielsen fra Over Ravnkilde.

Hørby-Døstrup kirkebog:

Den 20. juni 1773: Jens Larsen Soldat, tiennende i Kongens Tisted, udlægges til barnefar til Jens Jensen i Hørby, hvis mor er ? [opsl. 108] – dog muligvis Karen Stær. Faddere til drengen er Mads Pedersen, Jens Povelsen og Anders Olesen af Hørbye.

Giver-Skivum kirkebog:

Johanis Bapti 1720: Lars Skiønning af Store Binderup er fadder, da Søren Søfrensen i Moesbæk får døbt sønnen Niels Sørensen. Gudmor er Christen Skiønnings kone, Else, af Moesbæk.
4 Pascatos 1735: Michel Christensen af Lille Binderup troloves til Giertrud Søfrensdaatter af Moesbech i Moesbæk.
Den 7. april 1749: Jens Christensen af Store Binderup troloves til Mette Christensdatter af Skivum. Den ene forlover er Jens Pedersen af [Store] Binderup.

3. p. Pascat 1761: Hans Nielsen af Lille Binderup troloves i Moesbech til Kirsten Pedersdatter af Mosbech.
4 Advent 1765: Ane Christensdatter fra Lille Binderup står gudmor, da Niels Jensen i Giver får døbt sønnen Christopher Nielsen.[216].
13. april 1780: Christen Nielsen af [Kongens] Thisted forloves og vies til Ane Nielsdatter af Forsborg. Forloverne er Niels Nielsen af [Kongens] Thisted og Christen Nielsen af Binderup.
26. oktober 1780: Christen Mortensen af Lille Binderup forloves og vies til Kirsten Jensdatter af Moesbech. Forloverne er Hans Bach af Lille Binderup og Jens Christensen i Giver.
Den 2. januar 1797: Jens Knudsen af Lille Binderup står trolover, da Hans Jensen, enkemand i Moesbech, forloves med Johanne Christensdatter i Katbyehuuse.
Den 14. marts 1802: Mads Knudsen kone i Binderup er gudmor, da Hans Jensen og Johanne Christensdatter i Moesbæk får døbt datteren Karen Margrethe Hansdatter. Det er Anne Knudsdatter, Jens Knudsen og Christen Knudsen også.
Den 10. august 1803: Anne Knudsdatter og Jens Knudsens kone af Binderup er faddere, da Hans Jensen og Johanne Christensdatter i Moesbech får døbt datteren Johanne Marie Hansdatter.
Den 21. august 1803: Maren Pedersdatter af Store Binderup er gudmor, da Christen Terkildsen og Anne Pedersdatter af Giver får døbt sønnen Peder Christensen. Der er Johanne Pedersdatter og Morten Gyldendal af Giver også.
Den 26. december 1809: Peder Overvad og Christen Pedersen fra Binderup er faddere, da Christen Terkildsen og Anna Pedersdatter i Giver får døbt sønnen Jens Christian Christensen.
Den 15. april 1811: Christen Nielsen i Binderup er fadder, da Hans Jensen og Mette Christensdatter af Moesbæk får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter.
Den 26. december 1812: Christen Overvads kone i Store Binderup er gudmor, da Christen Terkilsen og Anne Pedersdatter i Giver får døbt sønnen Christen Christensen. Christen Overvad er selv fadder.

Sønderup-Suldrup kirkebog:

Dom Oculi 1734: Christen Andersen Juel af Binderup troloves til Johanne Jensdatter i Sønderup.
Dom Rogat 1734: Margrethe Andersdatter i [Kongens] Tidsted er gudmor, og Niels samt Poul Byrialsen sammesteds er faddere, da Poul Christensen i Bravelstrup får døbt sønnen Christen Poulsen.
Den 8. oktober 1784: Jens Christensen af Binderup troloves til Anne Sørensdatter. Forlovere er Peder Nielsen i Sønderup og Christen Pedersen Bislev
Den 10. november 1793: Jens Laursen Ens af [Kongens] Tisted troloves til Giertrud Lavgesdatter. Forlovere er Børge Povelsen af Bravels[trup] og Lars Nyegaard af Nyegaard i Aarest[rup] sogn.
Den 16. juli 1798: Niels Jensen af [Kongens] Tisted troloves til Ellen Jensdatter af Roested. Forlovere er Jens Markmand af Tisted og Jens Ditlefsen af Roested.
Den 6. juni 1819: Christen Pedersen af Lille Binderup troloves til Kirsten Mortensdatter af Sønderup. Forlovere er: Morten Andersen i Sønderup og Peder Christensen i Lil? [Lille Binderup] [opslag 322 bog til 1813!].
Den 5. december 1819: Johanne Pedersdatter fra [Lille] Binderup troloves til Anders Mortensen af Sønderup. Forlovere er Morten Andersen af B? og Peder Christensen af Lille Binderup.

Kongens Tisted-matrikelkortets personnavne fra 1814

MATRIKELKORTENES NAVNE FRA 1814

Kongens Tisted, Tegnet 17?, opdateret 1814

Peder Bisgaard, Christen Kyneb, Søren Christensen, Christen Nielsen Baade, Niels Christensen Baade, Anders Christensen, Christen Enevoldsen, Niels Nielsen, Christen Pedersen Astrup, Søren Engeland, Hans Christensen, Niels Bisgaard, Niels Lund, Christen Kieldahl, Niels Bjørn, Søren Mortensens enke, Morten Sørensen, Søren Kieldahl, Jacob Christensen, Morten Sørensen

På siden Matrikelkort/kort  får du en vejledning i, hvordan du selv henter kortet ned fra internettet til din computer.

Konfirmerede i Kongens Tisted og Binderup 1779 til og med 1802

Kongens Tisted og Binderups første kirkebog har mærkeligt nok konfirmationer, så ved at bruge dem, kan man finde de børn, der er født i sognene ca. fra 1763 og fremefter. Denne liste viser, hvem der er konfirmeret i Kongens Tisted mellem 1779 og 1802, da efterfølgende konfirmationer også må have en dåbsindgang at gå efter. Nogle af børnene er dog ikke konfirmeret i det lokale sogn, da det var meget normalt, at hvis en ung mand eller pige var sendt ud og tjene, var det gården, de arbejdede på, der stod for konfirmationen.

BEMÆRK: I kirkebogen 1809 til 1813 er der også konfirmationer på opslagene 67 til 69 + 73 + 76-77, hvor de finder sted i årene ca. 1820 til 1834! I alt konfirmationer på ca. 85 unge i Kongens Tisted samt Lille og Store Binderup.

1779 i Binderup kirke
Fra Binderup sogn:
Mads Jensens steddatter Anne Marie ? af Kongens Tisted
Fra Kongens Tisted sogn:
Christen Overgaards søn Søren Christensen Overgaard og datter Karen Christensdatter
Christen Bachs søn Jacob Christensen Bach og datter Kiersten Christensdatter
Niels Christensens søn Christen Nielsen og datter Else Nielsdatter
Niels Jacobsens søn Jacob Nielsen
Christen Sørensens søn Søren Christensen
Michel Nielsen Hyrdes datter Bodil Michelsdatter

1780-81 i Binderup kirke:
Peder Overvads datter Maren Pedersdatter
Thomas Pedersens datter Kiersten Thomasdatter
Christen Gundersens datter Mette Christensdatter
Anders Dals datters barn Kiersten ?
Claus Jensens datter Karen Clausdatter

1782-83 i Kongens Tisted kirke:
Morten Nielsens søn Niels Mortensen
Jens Kieldahls søn Niels Jensen Kieldal
Niels Jacobsens to sønner Christen Nielsen og Niels Nielsen
Christen Bachs søn Morten Christensen Bach
Christen Winters søn Peder Christensen Winter
Morten Lunds tjenestedreng Søren Christensen
Jens Ladefogeds datter Mette Marie Jensdatter
Niels Jacobsens datter Kiersten Nielsdatter
Christen Nielsens to døtre Maren og Kiersten Christensdatter
Anders Kieldals tjenestepige Mette Hansdatter
Christen Bades tjenestepige Karen Hansdatter
Alle af Kongens Tisted sogn.

1784-85 i Kongens Tisted kirke:
Jens Dalsøn
Jens Kieldals søn Christen Jensen Kieldal
Christen Bachs søn Samuel Christensen Bach [født i Bonderup i Kongens Tisted sogn]
Christen Sørensens søn Christen Christensen og datter Kiersten Christensdatter af Binderup
Niels Knudsens søn Niels Nielsen
Claus Jensens søn Jens Clausen
Jens Jensens datter Karen Jensdatter
Hans Bachs datter Anne Hansdatter Bach
Michel Dals datter Anne Michelsdatter Dal

1786 i Binderup kirke:
Jens Smids søn Niels Jensen
Peder Overvads datter Maren Pedersdatter Overvad
Hos Jens Nielsen Berite Lassdaatter
Hos Christen Melgaard Maren Nielsdatter af Kongens Tisted sogn
Hos Morten Nielsen Hans Gundersen
Christen Nielsens datter Inger Christensdatter
Christen Bachs datter Ingeborg Christensdatter Bach
Hos Morten Lund Anne Wognsdatter
Hos Peder Bændsen Stine Pedersdatter
Hos Poul Wognsen Stine Jensdatter

1788 til 90 i Kongens Tisted kirke:
Jens Kieldals søn Søren Jensen Kieldal [født i Kongens Tisted]
Christen Sørensens søn Jacob Christensen – Binderup sogn
Christen Pedersens søn Christen Christensen og datter Anne Christensdatter

1791 i Binderup kirke:
Peder Overvads søn Christen Pedersen Overvad
Thomas Pedersens søn Peder Thomsen
Mads Jensens døtre Anne Madsdatter og Maren Madsdatter
Jens Jensens datter Anne Jensdatter
Jens Foulums datter Giertrud Jensdatter Foulum af Kongens Tisted
Anne Kierstinne Jensdatter hos Jacob Back
Maren Christensdatter hos Jens Kieldal
Karen Wognsdatter hos Søren Christensen
Christen Sørensens Anne Kierstine (Christensdatter?)
Morten Lunds datter Inger Marie Mortensdatter Lund.

1791 i Kongens Tisted kirke:
Morten Nielsen
Christen Poulsen hos Anders Ladfoged
Søren Christensen
Niels Bades søn Hans Nielsen Bade
Niels Bades datter Anne Catarine Nielsdatter Bade
Hos Peder Bensen Dorthe Jensdatter
Af Binderup sogn hos Hr. Lund Anders Pedersen

1792 og 1793 i Binderup kirke:
Hr. Lunds søn Niels Christian Lund
Thomas Pedersens søn Jens Thomsen
Niels Jensens søn Jens Nielsen
Niels Poulsens søn Poul Nielsen
Jens Jensens søn Jens Jensen
Jens Foulums søn Christen Jensen Foulum
Christen Pedersens datter Kiersten Christensdatter
Christen Hansens søster Mette Hansdatter af Kongens Tisted sogn
Jacob Holms søn Jens Jacobsen Holm
Peder Melgaards stedsøn Niels Christensen
Johanne Wognsdatter hos Morten Nielsen
Inger Marie Pedersdatter og Mette Pedersdatter hos Peder Bendsen
Mæthe Christensdatter hos Peder Melgaard
Christen Østergaards datter Maren Christensdatter Østergaard af Durup sogn
Michel Olesen

1794 i Kongens Tisted kirke:
Erich Møller hos Præsten
Christen Jensen hos Anders Ladfoged
Wogn Larsen hos Povel Wognsen
Niels Bades søn Niels Nielsen Bade
Søren Foulums stedsøn Christen Christensen
Christen Frindts datter Kiersten Christensdatter Frindt
Anders Jensens søster datter Anna Andersdatter
Alle af Kongens Tisted sogn

Mads Knudsens søn Søren Madsen
Jens Knudsens søn Niels Jensen
Jens Foulums søn Søren Jensen Foulum
Christen Melgaards søn Christen Christensen Melgaard
Niels Knudsens datter Anne Nielsdatter
Rasmus Møllers datter Giertrud Cathrin Rasmusdatter Møller
Jørgen Smeds datter Karen Jørgensdatter
Alle af Binderup sogn

1795 til 1797 i Binderup kirke:
Rasmus Møllers søn Anders Rasmussen Møller fra Højslev Mølle
Niels Bades søn Poul Nielsen Bade og datter Dothe Nielsdatter Bade
Niels Lunds stedsøn Niels (?)
Peder Bensens tienestepige Maren Pedersdatter
Alle af Kongens Tisted sogn

Søren Erichsens datter Giertrud Sørensdatter af Nørager

1798 til 1800 i Binderup kirke:
Peder Overvads søn Jens Pedersen Overvad
Niels Poulsens søn Niels Nielsen
Niels Knudsens datter Dorthe Nielsdatter
Hr. Lunds datter Else Lund
Jens Knudsens datter Inger Jensdatter af Kongens Tisted sogn
Poul Wognsens steddatter Anne Maria Christensdatter
Søren Christensens steddatter Anne Andersdatter
Søren Foulums steddatter Dorthe Christensdatter
Niels Lunds tienestepige Anne Pedersdatter
Niels Bades søn Christen Nielsen Bade
Christen Sørensens søn Anders Christensen

1801 og 1802 i Kongens Tisted kirke:
…af Kongens Tisted
Hr. (Niels) Bades søn Niels Nielsen Bade
Anders Ladfogeds søn Jens Andersen
Maren Kielsens søn Christen Christensen hos Christen Kyneb
og ditto søn Jacob Christensen hos Præsten [hans far hedder Christen Kielsen – Jacob er født i 1786 i Kongens Tisted og kendes også under navnet Jakob Meelbye på Møn, hvor han er soldat, før han på sine gamle dage flytter tilbage til Kongens Tisted]
og Peder Sørensen Nørager hos Søren England
Ane Margrethe Halkier i Præstegaarden
Niels Bades datter Anne Nielsdatter Bade
Michel Nielsens datter Karen Marie Michelsdatter
Johanne Andersdatter hos sin farbroder Søren Kieldal
Søren Foulums steddatter Anne Christensdatter
Jacob Holms datter Maren Jacobsdatter Holm
Kirsten Sørensdatter Nørager hos Søren ?
Anne Kiersten Christensdatter Østergaard hos Præsten
…af Binderup sogn
Rasmus Møllers søn Peder Rasmussen Møller
Christen Pedersens søn Jørgen Christensen
Christen Backs søn Hans Christensen Back
Christen Gundesens søn Anders Christensen
Niels Poulsens datter Karen Dorthe Nielsdatter
Christen Pedersens datter Else Kierstine Christensdatter
Anne Nielsdatter Ullids hos Niels Smed af Kongens Tisted
Anders Ladfogeds datter Kiersten Andersdatter

Folk fra Grynderup og Rørbæk i andre kirkebøger - del 1

Grynderup by 1791

Brorstrup kirkebog
Den 6. oktober 1814: Matthias Jensen af Store Rørbæk er fadder, da Jens Matthiasen og Giertrud Christensdatter af Brorstrup får døbt datteren Giertrud Jensdatter. Pigen dør som spæd. Denne Matthias Jensen kan ikke være en af de 2 Matthias Jensen på denne hjemmeside, dvs. Matths Jensen af Store Rørbæk eller Jens Vognsens søn, Matthias Jensen af Grynderup.

D
en 1. januar 1817: Christen Moesbech og datteren Maren Christensdatter af Kjemtrup er faddere, da Christen Otte får datteren Anna Maria Christensdatter.


Simested kirkebog

Den 22. marts 1744: Niels Pedersen Hørbye af Grynderup, som tjener i Torup, absolveres fra kirken for lejermål? med Jens Skræders ? hustru af Grynderup.

Den 25. maj 1755: Willads Jacobsen af Kjemtrup bliver viet til Else Nielsdatter af Guldager. Parret er trolovet den 12. marts 1755, hvor forloverne var Søren Christensen af Kjemtrup og Peder Erichsen af Hvilsom.
Den 25. oktober 1758: Søren Kudsk af Store Rørbæk er fadder, da Søren Jensen og Maren Nielsdatter af Torup i Simested sogn bliver trolovet. Den anden forlover er Christen Jensen af Torup.
Den 11. maj 1760: Søren Christensen af Kjemtrup er forlover, da Christen Christensen af Torup i Simested sogn bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Guldager. Den anden forlover er Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn.
Den 30. juli 1775: Hustruen til Gunde Nielsen af Grynderup er gudmor, da Christen Degn af Torup i Simested sogn får døbt sønnen Søren Christensen
.

D
en 17. august 1788: Peder Michelsen af Store Rørbæk er fadder for Christen Degn af Torup i Simested sogn, da denne får døbt en datter for Inger Christensdatter. Peder Michelsens hustru er gudmor for samme.
Den 6. februar 1807: Ungkarl Niels Christensen af Store Rørbek bliver i Simested kirke viet til enken Anne Sørensdatter af Torup i Simested sogn.
Den 5. april 1812: Den 16-årige Maren Andersdatter af Store Rørbæk bliver konfirmeret i Simested kirke.

Testrup kirkebog
Den 11. maj 1800: Christen Christensen af Store Rørbæk er fadder, da husmand Jens Christensen af Kyneb får døbt sønnen Niels Jensen.

Gislum kirkebog
Den 24. juni 1795: Mette Nielsdatter af Grynderup er gudmor, da Ove Christensen og Dorthe Nielsdatter af Gislum får døbt datteren Maren Ovesdatter. Søren Christensen af Grynderup er fadder.

Binderup kirkebog
Allehelgensdag 1780: Knud Pedersen af Store Rørbæk bliver viet til Inger Povelsdatter af Binderup.
18 p Trinit 1782: Knud Pedersen fra Rørbech står fadder, da Niels Povelsen får døbt en søn for Niels Nielsen.

4. søndag efter H3K 1797: Mathis fra Rørbech står fadder og hans kone gudmor, da Peder Gundsen får døbt en søn for Mathis Pedersen.
2 p Trin 1803: Jens Nielsen af Kjemtrup er fadder, da Christen Poulsen får døbt datteren Mette Christensdatter. Det er Thomas Pedersen, Niels Porsborg og Christen Melgaard af Store Binderup også.
2. søndag i advent 1805: Mette Jensdatter af Kiemtrup er gudmor, da Laust Heederlig får døbt sønnen Jens Lausten Heederlig. Niels Jensen af Kiemtrup er fadder.
10. august 1806: Jens Nielsens datter, Mette Jensdatter af Kiemtrup, er del-gudmor, da Christen Poulsen får døbt sønnen Poul Christensen
.
Den 1
1. januar 1809: Pigen Dorthe Knudsdatter af Rørbæk står del-gudmor, da Christian Poulsen og Anne Nielsdatter i Binderup får døbt datteren Else Christiansdatter.
Den 5. marts 1809: Pigen Methe Jensdatter fra Kiemtrup står del-gudmor, og Niels Jensen fra Kiemtrup står fadder, da Lauris Pedersen og Dorthe Jensdatter får døbt datteren Johanne Marie Laurisdatter.
Den 22. maj 1820: Niels Knudsens kone fra Rørbæk og Christen Nielsen af Grynderup står faddere, da Knud Nielsen i Store Binderup får døbt sønnen Niels Knudsen.
Den 17. oktober 1822: Niels Nielsens hustru af Rørbech er gudmor, og Niels Nielsen selv fadder, da Knud Nielsen i Store Binderup får døbt datteren Ane Kirstine Knudsdatter.
Den 17. juli 1825: Pigen Maren Nielsdatter af Store Rørbæk er del-gudmor, og Niels Knudsen af Store Rørbæk er fadder, da gårdmand Knud Nielsen og Bolette Christensdatter af Store Binderup får døbt datteren Johanne Knudsdatter.

Kongens Tisted kirkebog
17 p Trin 1778: Hustruen til Jens Nielsen af Kjemtrup er gudmor, og Poul Larsen, Laust Poulsen samt Jens Nielsen af Kjemtrup er faddere, da Niels Nielsen af Kongens Tisted får døbt en søn for Poul Nielsen.
3 p Trin 1780: Hustruen til Peder Jacobsen af Grynderup er gudmor, da Christen Sørensen af Kongens Tisted får en søn for Anders Christensen.

Sexagesima 1784: Hustruen til Knud Pedersen af Store Rørbæk er del-gudmor, da Niels Nielsen Bade af Kongens Tisted får døbt sin datter [skrevet Chersten] Kirsten Nielsdatter Bade. Knud Pedersen er selv fadder.
23 p Trin 1785: Gunde Nielsen af Grynderup er fadder, da Anders Jensen af Kongens Tisted får døbt sin datter Kirsten Andersdatter. Anders Jensen er nok lig med Anders Ladefoged.
5 p Trin 1787: Hustruen til Jens Nielsen af Kjemtrup er gudmor, og Knud Pedersen af Store Rørbæk er fadder, da Niels Nielsen Bade af Kongens Tisted får døbt en datter Ane Nielsdatter Bade.
20 p Trinit 1787: Jacob Pedersen Gaardfæster af Grynnerup bliver trolovet til Maren Jensdatter Kieldal. Troloverne er Gunde Nielsøn af Grynnerup og Christen Bade af Tisted. Parret bliver gift den 5. december 1787 i Kongens Tisted kirke.
22 p Trinit 1787: Niels Christensen fra Grynderup står fadder til Jacob Christensen Bachs datter Kirsten Jacobsdatter Bach.

22 p Trinit 1787: Gunde Nielsen og Niels Gundesen fra Grynderup står faddere til Anders Ladefogeds søn Jens Andersen.
3. søndag efter påske 1788: Else Bertelsdatter, som tjener i Rørbæk præstegård, står del-gudmor til Jens Elkiers søn Niels Jensen Elkier.
Den 28. oktober 1789: Søren Christensen af Grøndrup troloves til Christen Sørensens datter Kiersten Christensdatter. Trolovere er Jørgen Nielsen af Grøndrup og Christen Envoldsen af Kongens Tisted.
11 p Trinit 1790:
Søren Christensen af Grøndrup står trolover for parret Jens Lauridsen Schiønning og Sophie Christensdatter. Parret vies i Grynderup kirke den 8. oktober 1790.
? p Trinit 1793: Gune og Niels Gunesøn fra Grynderup står faddere til Anders Ladfogeds datter Anne Kirstine Andersdatter.

22 p Trinit 1794: Christen Povelsens kone fra Store Rørbæk står gudmor for Anne Marie Nielsdatter, der er datter af Niels Sørensen.
2. søndag i advent 1796: Christen Powlsen af Rørbæk står fadder til Niels Lunds søn Søren Lund.

2. Paaskedag 1797: Jacob Pedersens kone fra Grynderup står gudmor til Søren Foulums søn Morten Sørensen Foulum.
2. Paaskedag 1799: Abraham Christensen af Store Rørbæk bliver gift med Marie Kiersten [Andersdatter Ladefoged?] af Bonderup. Troloverne er Anders [Jensen?] Ladefoged af Bonderup og Niels Bjørn af Kongens Tisted.
Den 1. ? efter Juul 1801: Niels Gundesen af Grønderup står fadder for Anders Ladfogs søn, der døbes Christen Andersen.

3. søndag i fasten 1802: Søren Jørgensens kone fra Grønderup står gudmor til Søren Christensens datter, der døbes Anne Sørensdatter. Fadder er en ”syster Anne fra Grønderup”.
22 p Trinit 1802: Anne Andersdatter fra Grønderup er del-gudmor for Søren Kieldal, da denne får døbt sønnen Jens Sørensen Kieldal. En fadder er Jacob Pedersen af Grønderup.
17 p Trinit 1803: Søren Jørgensens kone fra Grønderup står gudmor, da Jacob Christensen får døbt sin søn Christen Jacobsen.
12 p Trinit 1804: Da Søren Kieldal får døbt sin søn for Christen Sørensen Kieldal er to af fadderne: ”unge pige moster Anne fulgt af unge pige Anne faster til Barnet, bege fra Grÿnderup”. Fadder er Jacob Pedersen fra Grÿnderup.
Anden Paaskedag 1805: Søren Jørgensen og Jacob Pedersen fra Grÿnderup står fadder, da Søren Christensen får døbt en søn for Jens Sørensen.
Den 28. september 1806: Søren Christensen og Jacob Pedersen fra Grønderup står fadder, da Søren Kieldal får døbt en søn for Anders Sørensen Kieldal.
Den 10. april 1807: Anne Andersdatter fra Grønderup står gudmor for Søren Kieldals søn, der døbes Niels Sørensen Kieldal. Fadder er Jacob Christensen fra Grønderup.
Den 10. april 1807: Søren Jørgensen fra Grønderup står fadder, da Christen Jensen Kieldal får døbt en søn for Niels Christensen Kieldal.
Den 9. oktober 1807: Unge karl Laust Sørensen af Grønderup troloves til Kiersten Andersdatter af Bonderup.
Den 18. marts 1810: Søren Jørgensen af Grønderup står fadder i Kongens Tisted, da Søren Jensen og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Niels Sørensen.
Den 2. december 1810: Laust [Sørensen?] Østergaard af Grønderup står fadder og hans hustru gudmor, da Jens Christensen Møler [Møller] får døbt datteren Anne Kirstine Jensdatter.
Den 23. juni 1811: Jacob Pedersen og Søren [Jørgensen?] står faddere, og Jacob Pedersens hustru gudmor, da Christen Jensen Kieldal og Anne Christensdatter får døbt sønnen Jens Christensen Kieldal.
Den 4. august 1811: Mette Sørensdatter, datter af Søren Bøs fra Stor Rørbek, står del-gudmor for Christen Pedersen Baandrup, da denne får døbt datteren Anne Marie Christensdatter Baandrup.
Den 17. oktober 1811: Fasteren Maren Kieldal af Grønderup står gudmor, og Jacob Pedersen og Søren Jørgensen af Grønderup er faddere, da Søren Jensen Kieldal og Kirsten? Christensdatter får døbt sønnen Morten Sørensen Kieldal.
Den 17. oktober 1811: Søren Jørgensens datter, Else Marie Sørensdatter, af Grønderup står gudmor, og Søren Jørgensen står selv fadder, da Jacob Christensen og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Søren Jacobsen.
Den 17. oktober 1813: Else Marie Sørensdatter af Grønderup står gudmor, da Anders Christensen og Inger Nielsdatter får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Den 26. december 1815: Johanne Sørensdatter af Grynderup er del-gudmor, og Søren Christensen af Grynderup er fadder, da gårdmanden Anders Christensen af Kongens Tisted får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 26. december 1816: Else Marie [Sørensdatter] af Grynderup står gudmor, da Søren Kielsdal får døbt datteren Ingen Sørensdatter Kieldal.
Den 27. september 1816: Else Marie Sørensdatter af Grynderup står del-gudmor, da Jacob Christensen i [Kongens] Thisted får døbt sønnen Peder Jacobsen.
Den 27. september 1818: Kirsten Nielsdatter af Grynderup er del-gudmor, da Niels Christensen Baade af Kongens Tisted får døbt datteren Ane Nielsdatter Baade.
Den 25. juni 1820: Maren Sørensdatter og Kirsten Sørensdatter af Store Rørbæk er gudmødre, da gårdmand Niels Lund af Kongens Tisted får døbt datteren Mette Marie Nielsdatter Lund.
Den 26. november 1820: Ane Nielsdatter af Grynderup er del-gudmor, da Christen Grynderup af Kongens Thisted får døbt datteren Johanne Christensdatter Grynderup. Hustruen til Jens Smed af Nørager er gudmor, og fadderne er Niels Smed af Kjemtrup, Hans Væver af Nørager og Povel Degn af Roum.
Den 15. april 1821: Anne Sørensdatter af Store Rørbæk er del-gudmor, og Christen Hansen af Store Rørbæk er fadder, da gårdmand Hans Christensen og hustru Maren Sørensdatter af Kongens Tisted får døbt datteren Anne Hansdatter.
3 p H3K 1822: Kirsten Marie Sørensdatter af Store Rørbæk er del-gudmor, og gårdmand Søren Christensen af Store Rørbæk er fadder, da gårdmand Hans Christensen Baade og hustru Mette Sørensdatter af Kongens Tisted får døbt sønnen Christen Hansen Baade.
Den 26. december 1822: Kirsten Sørensdatter og Ane Sørensdatter af Store Rørbæk er gudmødre, da gårdmand Niels Nielsen Lund og hustru Mette Sørensdatter af Kongens Tisted får døbt sønnen Søren Nielsen Lund.
Den 1. marts 1824: Anne Sørensdatter, som er datter af Søren Jørgensen af Grynderup, er del-gudmor, da gårdmand Anders Christensen og hustru Inger Nielsdatter af Kongens Tisted får døbt sønnen Peder Andersen.

Grynderup kirkebog

Den 20. april 1778: Maren Daniels[datter?] af Rørbæk står fadder til Jens Eschildsøns datter, der døbes Kirsten Jensdatter.
Den 18. oktober 1778: Søren Aastrup af Rørbæk står fadder til Niels Aastrups datter Mette Nielsdatter Aastrup af Tulstrup.
Den 8. november 1778: Mogens Jacobsen af Store Rørbæk bliver gift med Helvig Christensdatter af Kjemtrup i Grynderup kirke. Forlovere Helvigs far, Christen Nielsen, og Niels Knudsen af Store Rørbæk.
Den 16. marts 1785: Mogens Jacobsøns hustru af Rørbech [Helvig Christensdatter] står fadder til Søren Sørensøns pigebarn, der døbes Budil [Bodil] Sørensdatter.
Den 23. september 1787: Jens Smeds hustru i Rørbeck står fadder, da Niels Bech får døbt datteren Anne Nielsdatter Bech. Faddere er fra Rørbæk: Laurids Madsen og hustru samt Niels og Karen Smed.
Den 14. februar 1790: Matthias Christensen og Niels Illeriis af Rørbeck er faddere, da Lauridts Pedersen får døbt en datter for Anna Cathrine Lauridtsdatter. [En Søren Illeriis optræder i Vesterbølle i februar 1772]
Den 30. januar 1791: Niels Graversens hustru af Rørbæk står gudmor, da Erich Samuel får sønnen Christen Erichsen Samuel. Christen Samuel ibid. er fadder.
Den 7. august 1791: Graves Christensen og Dorthe Dinesdatter af Rørbæk er faddere, da Povl Juul af Tulstrup får døbt datteren Mette Johanne Povlsdatter.
Den 30. marts 1794: Niels Christensens hustru af Rørbæk er gudmor, og Laust Madsens hustru Cathrine af Rørbæk er fadder, da Mads Sørensen og Maren Bierring af Tulstrup får datteren Mette Marie Nielsdatter.

Den 11. maj 1794: Laust Madsens hustru af Rørbæk er gudmor, og Jens Smeds hustru er fadder, da Niels Christensen Bæch og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Nielsen Bæch.

Den 25. juni 1797: Niels Illeriis hustru fra Rørbæck står gudmor, og Anders Christensens hustru Inger fra Rørbeck står fadder, da Laust Pedersen og Maren Christensdatter får døbt datteren Kirsten Laustdatter.
Den 10. maj 1801: Enkemanden Lars Christian Pedersen fra Rørbæk troloves til Anne Byrgesdatter fra Allestrup i Grynderup sogn i Rørbæk præstegaard. Forloverne fra Rørbæk, Niels Illeriis og Christen Christensen fra Rørbæk, sætter deres underskrift i kirkebogen.
Den 30. december 1804: Mathis Christensens hustru af Rørbæk står gudmor, da Mads Sørensen og Maren Bierning? Får døbt datteren Anne Cathrine Madsdatter. Mathis Christensen står selv fadder.
Den 18. april 1812: Christen Nielsen fra Rørbech og Anne Knudsdatter, som tjener hos Jacob Pedersen i Grynderup, bliver trolovet. Forloverne er Jacob Pedersen fra Grynderup og Knud Nielsen fra True.
Den 16. juli 1813: Christen Østergaard af Rørbech er forlover, da Jens Christian Nielsen fra Kjemtrup forloves med Maren Isaksdatter af Pulstrup?. Den anden forlover er Christen Jensen fra Jøndrup? [måske Sønderup?].

Folk fra Grynderup og Store Rørbæk i andre kirkebøger - del 2

Store Rørbæk kirkebog
Begyndelsen af 1753: Niels Østergaard af Grynderup er forlover, da Niels Nielsen og Else Nielsdatter bliver trolovet i Store Rørbæk.
Den 19. december 1764: Christen Østergaard af Grynderup er forlover, da Christen Jensen og Maren Poulsdatter bliver trolovet.
Den 7. januar 1767: Christen Brade og Christen Jørgensen – begge af Grønnerup – står forlovere for parret Jens Nielsen og Maren Jensdatter – begge af Rørbæk.

Den 24. februar 1774: Jens Michelsen af Grynderup er trolover, da Jens Jensen og Giertrud Michelsdatter af Rørbæk troloves. Jens må være brudens bror.
Den 13. februar 1780: Marcus Andersens hustru af Grÿnderup står fadder, da Mogens Jacobsen får døbt sin datter for Johanne Mogensdatter.
Den 8. januar 1783: Laust Pedersen af Grÿnderup og Maren Christensdatter bliver copuleret. Forlovere: Peder Jacobsen og Christen Mattiasen.

Den 25. februar 1787: Laurids Pedersens hustru [Maren Christensdatter] af Grÿnnerup står gudmor, da Christen Nielsen bliver døbt – en søn af Niels ?Illeriis?.
Den 16. marts 1787: Niels Christensen og Maren Christensdatter af Rørbæk troloves. Men de bliver gift i Grynderup kirke den 3. maj 1787, så hun er nok fra Grynderup.
Den 28. marts 1795: Laust Pedersens kone fra Grÿnderup står fadder, da Anders Christensen og Inger Nielsdatter får døbt datteren Maren Andersdatter.

Den 3. november 1805: Jacob Pedersens [tjeneste]pige af Grynderup står gudmor, da Christen Christensen og Anne Laustdatter får datteren Karen Christensdatter.
Den 27. august 1809: Laust Pedersens søn af Grynderup, Christen Laustsen, begraves i Rørbæk 16 år gammel. Drengen tjente på Volstrup.

Den 9. august 1813: Christen Nielsens kone fra Grynderup er gudmor, da Niels Nielsen og Mette Nielsdatter i Rørbæk får døbt datteren Karen Nielsdatter. Christen Nielsen er selv fadder sammen med Knud Nielsen, Niels Knudsen og Ellen Andersdatter, de sidste 3 nok fra Rørbæk.
Bemærk 1: Christen Jørgensen og Jens Pedersen fra Rørbæk har sat deres underskrift i Rørbæk kirkebog den 28. november 1805 i forbindelse med et bryllup af enkemanden Anders Andersen fra Rold og Kirsten Nielsdatter fra Rørbæk – usædvanligt for egnen! Årsagen er dog, at oprindeligt ville de giftes, så ville de ikke, og til sidst ville de giftes alligevel. Parret bliver viet i Rold kirke den 14. februar 1806.
Bemærk 2: Den 15. april 1813 bliver Niels Pedersen fra Østerbølle trolovet til Anne Nielsdatter, som tjener på Volstrup. Forloverne er fra Østerbølle og hedder vist nok Niels Thomasen og Emanuel Mortensen.
Bemærk 3: En soldat fra Randers, Søren Andersen Stauning, udlægges til barnefar, da Kirsten Jensdatter får døbt sin uægte datter for Inger Sørensdatter Stauning.

Aars kirkebog
Den 15. juli 1737: Jens Sørensen Skreder udi Grynderup står fadder, da Christen Pedersen og Maren Sørensdatter i Aars by får døbt sønnen Peder Christensen.
D
en 9. december 1785: Hr. Sejer Ørum, adjunctus og ? ved Rørbech og Grønnerup Menigheder bliver viet til Anna Sophia Møller fra Brønnum Mølle.

Øls kirkebog
Den 4. december 1807: Niels Christensen af Grønnerup er trolover, da gaardmand Laurs Poulsen i Hald Tostrup forloves med ? [præsten glemte at indskrive hende]

Hørby kirkebog
September 1788: Degnen for Rørbeck og Grønnerup, Knud Mathiesen, bliver viet til Karen Sørensdatter af Hørby. Han begraves i øvrigt i Rørbæk den 8. november 1812 som 62-årig.


Døstrup kirkebog
Den 7. februar 1749: Jens Hansen af Rørbeck bliver forlovet med Mette Lauridsdatter af Døstrup. Forloverne er Niels Pedersen og Mads Jensen af Rørbech.
Den 8. februar 1750: Niels Jensen af Rørbeck står fadder, da Niels Christensen og Kirsten Andersdatter i Døstrup får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 28. juni 1750: Jens Andersen af Rørbeck står fadder, da Gregers Hielm og Inger Rends får døbt datteren Marie Elisabeth Gregersdatter Hielm.
Den 19. maj 1760: ”Manden af Rørbeck Hougaard” står fadder, da degnen Mogens Christensen i Døstrup får døbt sønnen Mathis Mogensen.
Den 25. marts 1766: Niels Graversen af Rørbech troloves til Mette Michelsdatter af Døstrup. Den ene trolover er Christen Graversen af Rørbech.

Den 18. marts 1767: Jens Jensen af Rørbech troloves til Else Nielsdatter af Døstrup. Troloverne er fra Døstrup.
Den 23. august 1769: Søren Bach og Christen Jensen af Grynnerup står trolovere, da Christen Knudsen og Karen Jensdatter af Døstrup troloves. Karen er måske søster til Christen?
Den 27. august 1769: Hr. Rosborgs kone af Rørbech står fadder, da Niels Møller i Døstrup får døbt datteren Ester Cathrine Nielsdatter Møller.
Den 21. oktober 1770: Lars Christian Pedersen af Rørbech troloves til enken Anne Mortensdatter af Døstrup. Den ene trolover er Jens Jensen af Rørbech.

Den 26. marts 1774: N. Gravesens kone af Rørbech står fadder, da Jens [Michelsen] Østergaard i Døstrup får døbt sønnen Michel Jensen Østergaard.
Den 24. april 1775: N. Gravesens kone af Rørbech står fadder, da Christen Michelsen i Døstrup får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 8. oktober 1775: Niels Graversen af Store Rørbæk er forlover, da Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Døstrup bliver trolovet.
Den 23. december 1781: Jens Jensen af Rørbech troloves til Johanne Jensdatter af Døstrup.
Den 4. oktober 1782: Niels Nørgaard af Store Rørbæk er forlover, da Mogens Sørensen og Mette Mathiasdatter af Døstrup bliver trolovet.
Den 17. december 1786: Da Jens Madsen af Døstrup får døbt sønnen Christen Jensen, er gudmoren drengens moster i Grynderup.
Den 29. maj 1788: Da Jens Madsen af Døstrup får døbt datteren Ane Cathrine Jensdatter, er  drengens moster i Grynderup gudmor.

Den 28. september 1788: Hustruen til Niels Graversen af Store Rørbæk er gudmor, da Anders Sørensen af Finderup i Døstrup sogn får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 8. januar 1790: Las Pedersen af Store Rørbæk er forlover, da Morten Nielsen og Mette Michelsdatter af Døstrup bliver viet.
Den 16. januar 1791: Hustruen til Søren Christensen af Grynderup er gudmor, da Jens Christensen af Døstrup får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 9. maj 1813: Peder Pedersen Smed af Store Rørbæk er fadder, da Søren Christensen og Karen Kirstine Andersdatter af Døstrup får døbt sønnen Anders Sørensen.
Den 21. november 1813: Hustruen til gårdmand Jens Michelsen af Store Rørbæk er gudmor, da gårdmand Niels Jensen og Maren Jensdatter af Døstrup får døbt datteren Ane Marie Nielsdatter.
Den 15. november 1815: Maren Pedersdatter af Store Rørbæk er gudmor, da Søren Christensen og Karen Kirstine Andersdatter af Døstrup får døbt datteren Maren Kirstine Sørensdatter.

Stenild-Durup kirkebog
Den 29. januar 1704: Karen Andersdatter af Grynderup bliver trolovet til unge Christen Michelsen af Nørager i Durup sogn.
Den 2. december 1705: Jesper Thøgersen af Volstrup er fadder, da Jens Mortensen og Sophie Poulsdatter i Stenild får døbt datteren Helvig Cathrine Jensdatter. De andre faddere er: Hr. Jens i Rørbeck, Søren Pedersen og Sophie Pedersdatter i Hvornum samt Dorethe Pouelsdatter, datter af Pouel i Sønderholm, som nok er morfaren.
Fredagen før 2 p Trin 1706: Kirsten Eskildsdatter af Rørbeck er fadder, da Jens Mortensen Giedsted får døbt datteren Bendid Sophie Jensdatter. Andre faddere er Michel Christian, Bertel Kierulff, Jacob Kierulff og Dorethe Poulsdatter af Sønderholm
.

3 p Trin 1707: Maren Andersdatter i Rørbech er fadder, da Jens Møller får døbt sønnen Anders Kierstnus Møller. Andre fadder er Christen Grønnerups Anne [Christensdatter Grønnerup], Christen Clausens datter af Boldrup samt Maren [Mauritzdatter Styrde] Mauritz Styrdes datter af Stenild.
Dom Misernord 1715:
Peder Karmarcks kiereste er fadder, da præsten i Stenild får døbt datteren Mette. Gudmor er Mette-Cathrine Archtander. Faddere er præstens svigerfar Povel Kierulff, Mons. Peder Steen, Mons. Hans Christian, podemesteren og husholdersken på Nøragergaard.
Festo Epiphan 1716:
Peder Sørensen af Store Rørbæk bliver trolovet til Giertrud Jensdatter af Røgdrup.
22 p Trinit 1716:
Peder Jensen af Store Rørbæk bliver trolovet til AnneAndersdatter af Annexgaarden i Stenild. Parret vies Fer 3 Nativ 1717.
21 p Trin 1720:
Jens Nielsen af Volstrup er fadder, da Niels Christensen af Stenild får døbt datteren Maren Nielsdatter.

Festo 3 Nat 1720:
Christen Ladefoged af Volstrup er fadder, da Just Jensen af Hannerup i Stenild sogn får døbt datteren Kiersten Justsdatter. De andre faddere er Anders Nielsen og kone af Stenild, Peder Rørbechs kone og Isaac Sørensens kone ibid [Stenild].
Epipham 1723: Madam Kiersten Frederichsdatter af Wolstrup er gudmor, da Knud Christensen i Stenild får døbt sit barn… [præsten glemmer at skrive hvilket barn!]. Faddere er Ludwig Pedersen, Anders Møller, Niels Marcussen, Jens Nielsen, Helwig Andersdatter og Inger Andersdatter.
Esto Mihi 1724:
Las Jensen af Wolstrup er fadder, da Christen Andersen i Stenild får døbt sønnen Niels Christensen. Andre faddere er Ludvig Pedersen, Niels Jensen af Stenild, Elles Andersdatter og Karen Sørensdatter.
19 p trin 1725:
Anders Møller fra Wolstrup er fadder, da Andreas Henrichsen fra Viborg får døbt sin søn Frans Andreasen i Stenild kirke. Stenild-degnens kone er gudmor. Fadder er desuden Søren Nielsen fra Lunden, Niels Mortensen, Peder Nielsen, Barbara Mortensdatter og Anne Andersdatter
.

13 p trin 1726: Søren Pedersen Guldagger på Wolstrup er fadder, da forpagteren Thomas Sørensen på Nøragergaard får døbt datteren Catharina Heidevig Thomasdatter.
Fest Johannes Baptist 1731: Povel [Christensen] Møllersvend ved Wolstrup er fadder, da Christen Rytter i Stenild får døbt datteren Maren Christensdatter. Blandt fadderne er Niels Markussens kone af Stenild samt Maren Jensdatter, datter af gl. Jens i Røjdrup.
Quasimod 1732:
Trolovet Povel Christensen fra Wolstrup Mølle til Maren Jensdatter, som er datter af Jens Nielsen i Røgdrup.
18 Trin 1732:
Klamer Eberhardt møllersvend i Wolstrup Møller er fadder, da Mourids Degn i Stenild får døbt datteren Mette Mouridsdatter. En af fadderne er Niels Mouridsens hustru af Hobro.

3. søndag efter Påske 1800:
Christen Vognsens hustru, Bodil Hansdatter, og Jacob Willadsens hustru fra Grynderup står faddere, da Niels Christensen og Birgitte Hansdatter af Nørager får døbt datteren Maren Nielsdatter
.

D
en 23. november 1800: Christen Jørgensen fra Rørbæk står fadder, da Kirsten Jørgensdatter i Stenild får døbt sin uægte søn Laurs Nicolajsen. Som udlagt far er Nicolaj Laursen, som tjener for Anders Jensen i Dyrby i Gassum sogn. En anden fadder er morens søster, Dorthe Jørgensdatter, der tjener i Fjelsted.
Den 5. december 1802: Jacob Willadsens kone i Grynderup står fadder, da Niels Christensen og Birgithe Hansdatter får døbt sønnen Jacob Nielsen.
Den 11. april 1804: Madame Ørum fra Rørbech står fadder, da provst Winter og hustru Christiane Aagaard får døbt sønnen Jens Friderich Bloch Winter.
Den 8. juli 1804: Niels Knudsens kone fra Rørbæch begraves 69 år gammel.
Den 14. marts 1805: Hr. Ørheim fra Rørbæk står fadder, da forpagter på Nøragergaard Jens Bidsgaard og hustru Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Jensen Bidsgaard.
Den 17. april 1831: Peder Pedersens hustru af Rørbæk er del-gudmor og Peder Pedersen selv fadder, da Peder Christensen og Ellen Jensdatter på Nørager Mark får døbt sønnen Jens Christian Pedersen.
Den 27. juni 1841: Husmændene Mads Christensen og Christen Christensen fra Grynderup er faddere, da Søren Jensen Bach og Mariane Hansdatter i Thoruphuus får døbt sønnen Hans Sørensen.

Hvornum-Snæbum kirkebog:

1751: Peder Somer [Sommer] af Rørbech står fadder for Niels Thomesen i Snæbum, der får døbt sønnen Thomas Nielsen. Gudmor er Thomas Lassen i Hørbys datter.

Giver-Skivum kirkebog:

Den 15. juni 1742: Jacob Christensen og Christen Christensen af Kietrup [Kjemtrup] i Grynderup sogn er forlovere, da Hans Nielsøn Tulstrup forloves med Mette Christensdatter. Hun er måske en søster til Kiemtrup-mændene?

Diverse:
23 p Trin 1720: Terchel Jensen og Anne Christensdatter, begge af Hobro, vies i Stenild kirke [opslag 162]Rørbæk.
Bemærk

Navne på matrikelkort fra Grynderup og Rørbæk 1814

MATRIKELKORTENES NAVNE FRA 1814

Grynderup: Tegnet 1791, opdateret 1815

Christen Nielsen Bek, Jacob Pedersen, Abraham Christensen (1791), Peder Christensen (1815), Christen Andersen, Niels Madsen, Søren Christensen, Niels Jensen [Wognsen], Jens Nielsen (1791), Anders Nielsen, Mathias Jensen, Peder Poulsen, Christen Nielsen Gundersen, Christen Nielsen, Niels Christensen Bek (1791), Anders Hansen, Fredrick Møller Smed, Niels Gundersen (1791)

Rørbæk, Gislum H, Tegnet (før 1787?), opdateret 1814

Christen Pedersen Nørager, Søren Christensen, Niels Nielsen, Anders Nielsen, Christoffer Nielsen, Niels Christensen, Christen Christensen, Mikkel Jensen, Niels Sørensen, Christen Østergaard, Michel Jensen, Erich Christensen, Jens Jensen, Christen Jørgensen, Jens Jensen Sønderup,  Peder Sørensen, Ole Andersen, Matthias Jensen, Christen Matthiasen

Andre folk, der var i Store Rørbæk og Grynderup sogne

Folk fra Kjemtrup og Grynderup sogn
Den 23. april 1750: Søren Christensen og Søren Pedersen af Kjemtrup i Grynderup sogn er forlovere for Peder Andersen af Store Rørbæk, da Peder bliver trolovet til Kirsten Svenningsdatter. Kirstens forlovere er Jens Andersen og Jens Nielsen af Store Rørbæk.
Den 12. marts 1780: Christen Laustsen af Allestrup i Grynderup sogn er forlover, da Jeppe Sørensen af Døstrup bliver trolovet til Mette Jacobsdatter af Store Rørbæk i Rørbæk.

Den 6. august 1780: Jacob Fisker af Kjemtrup i Grynderup sogn er fadder, da Jens Jacobsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 14. oktober 1781: Jens Nielsen af Kjemtrup er fadder, da Knud Pedersen af Store Rørbæk får døbt datteren Anna Knudsdatter.
Den 25. august 1782: Jacob Jensen Fisker af Kjemtrup er fadder, da Jens Jacobsen af Store Rørbæk får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 8. januar 1783: Laust Pedersen af Grynderup bliver viet til Maren Christensdatter af Store Rørbæk. Forlovere er Peder Jacobsen og Christen Mathiesen.
Den 6. maj 1783: Søren Smed og Søren Pedersen af Kjemtrup i Grynderup sogn er forlovere i Store Rørbæk, da Niels Laustsen og Mette Poulsdatter bliver trolovet.
Den 18. februar 1796: Laust Pedersens hustru af Grynderup er gudmor, da Anders Christensen og Inger Nielsdatter af Store Rørbæk får døbt datteren Maren Andersdatter.

Folk fra Store Rørbæk
18 p Trin 1740: Maria Brygmand er fadder, da Jens Christensen og Ulrica Antonetta Brun får døbt sønnen Hans Christian Jensen.
Esto Mihi 1741: Maren Zandersdatter af Store Rørbæk er fadder, da Christen Nørgaard får døbt sønnen Ole Christensen Nørgaard.
Den 25. april 1741: Præsterne Carsten Friis, Mathias Vagaard alias Mathias Wassard og Enevold Vagaard er forlovere, da Christopher Butzov ved kongelig bevilling bliver viet til Catharina Gedkiær.
3 p Trin 1741: Maren Torkildsdatter af Store Rørbæk er fadder, da Niels Ryderup får døbt sønnen Niels Nielsen Røjdrup [skrevet Ryderup].
11 p Trin 1741: Peder Hersleb af Store Rørbæk får døbt datteren Margrethe Elisabeth Hersleb. Blandt fadderne er Jens Schmidt, Maria Brygmann og Karen Pedersdatter Buch.
Den 11. april 1846: Gårdmand Niels Nielsen Knudsen af Store Rørbæk er forlover, da boelsmand Niels Pedersen af Durup sogn bliver viet til Maren Christensdatter, som er datter af selvejergårdmand Christen Nielsen Illeriis af Grynderup.

Folk fra Døstrup
13 p Trin 1741: Anne Nielsdatter af Døstrup er gudmor, da Mathis Mathisen af Store Rørbæk får døbt sønnen Mathis Mathisen. Morten Mathisen er fadder. Mathis Mathisen bliver begravet den 15. maj 1742.
3 p Epiph 1743: Mads Madsen af Døstrup bliver trolovet til Birgitte Nielsdatter af Store Rørbæk.
Den 12. marts 1780: Jeppe Sørensen af Døstrup bliver trolovet i Rørbæk til Mette Jacobsdatter af Store Rørbæk. Den ene forlover er Søren Andersen af Døstrup. Parret bliver viet i Rørbæk kirke den 23. juli 1780.
Den 15. december 1784: Jens Østergaards hustru af Døstrup er gudmor, da Niels Graversen af Store Rørbæk får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 20. november 1793: Jens Mikkelsen af Døstrup er forlover, da Christen Jørgensen og Mette Mikkelsdatter af Store Rørbæk bliver trolovet.
Den 12. oktober 1800: Søren Møller, Christen Sørensen, Søren Christensen og Jens Madsens hustru af Døstrup er faddere, da Christen Sørensen og Ingeborg Christensdatter af Allestrup i Grynderup sogn får døbt datteren Else Marie Christensdatter. Pigen bliver begravet den 25. januar 1801.
Den 12. november 1841: Gårdmand Morten Sørensen Hærup af Døstrup, 33 år [1808], bliver viet i Store Rørbæk til Kirstine Nielsdatter, som er datter af Niels Madsen af Døstrup, 27 år [1814]. Forlovere er gårdmændene Niels Sørensen Hærup og Peder Pedersen af Store Rørbæk.


Folk fra Tostrup
Den 6. august 1780: Christen Nielsen af Tostrup er fadder, da Jens Jacobsen i Rørbæk får døbt sønnen Jens Jensen.

Folk fra Testrup
Den 12. oktober 1744: Catharina Maria Vassard på Testrupgaard er gudmor, da den afdøde præst, Jensen, får døbt sønnen Jens. Andre faddere er provst Bytzov, kaptajn Londeman og hr. Gunder Kiersing.


Folk fra Store Binderup
Den 14. oktober 1781: Niels Poulsen og hustru af Store Binderup er faddere, da Knud Pedersen i Rørbæk får døbt datteren Anna Knudsdatter.
Den 5. juni 1783: Niels Poulsen af Store Binderup er fadder, da Knud Pedersen af Store Rørbæk får døbt datteren Dorthe Knudsdatter.

Folk fra Bonderup i Kongens Tisted sogn
Den 11. december 1781: Poul Christensen i Bonderup er fadder, da Christen Poulsen og enken Maren Danielsdatter i Rørbæk bliver trolovet. Knud Pedersen af Rørbæk er den anden forlover. De vies den 15. februar 1782.

Folk fra Guldager, Torup og Simested sogn
Den 3. december 1841: Ane Marie Sørensdatter af Torup i Simested sogn bliver viet til Jens Sørensen af Skals. Gårdmand Gunde Sørensen af Torup er den ene forlover.
Den 6. maj 1843: Christoffer Jensen, søn af afdøde husmand Jens Jensen af Guldager, bliver viet i Store Rørbæk til Ane Margrethe Christensdatter af Boldrup i Stenild sogn.

Folk fra Stenild
2 p Trin 1744: Peder Sørensen af Stenild er fadder, da Niels Larsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 16. februar 1783: Niels Jensen af Stenild er fadder, da Jens Nielsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Mathias Jensen.
Den 20. november 1793: Jørgen Pedersen af Stenild er forlover, da Christen Jørgensen og Mette Mikkelsdatter af Store Rørbæk bliver trolovet.
Den 6. maj 1843: Ane Margrethe Christensdatter af Boldrup i Stenild sogn bliver viet i Store Rørbæk til Christoffer Jensen, der er søn af afdøde husmand Jens Jensen af Guldager i Simested sogn.

Folk fra Durup
Den 11. april 1846: Boelsmand Niels Pedersen af Durup sogn bliver viet til Maren Christensdatter, som er datter af selvejergårdmand Christen Nielsen Illeriis af Grynderup.


Folk fra Hobro
Den 25. august 1782: Jørgen Laustsen af Hobro er fadder, da Jens Jacobsen af Store Rørbæk får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 8. december 1782: Jens Ilriis af Hobro er fadder, da Niels Ilriis i Rørbæk får døbt sønnen Niels Nielsen Ilriis [Niels Nielsen Illeriis].
Den 5. december 1846: Ungkarl Christen Christensen af Hobro bliver viet til Karen Sophie Christensdatter. Forlovere er gårdmændene Christen Nielsen Gundesen og Søren Christensen Kyneb af Grynderup.

Folk fra Hørby ved Hobro
Den 14. april 1844: gårdmand Thomas Andersen af Hørby bliver viet til Karen Marie Pedersdatter, som er datter af Peder Sørensen Nørgaard, der er død, og stedfar, Niels Christian Madsen af Grynderup. Gårdmand Jens Michelsen af Hørby er forlover.


Folk fra True og Vebbestrup sogn
Den 22. oktober 1793: Morten Byrialsen af True i Vebbestrup sogn bliver trolovet til Inger Christensdatter af Store Rørbæk.

Folk fra Hald
Den 29. juni 1783: Gabriel Pedersen og Maren Nielsdatter af Hald bliver viet i Store Rørbæk kirke.

Folk fra Mejlby og Brorstrup sogn
Den 1. november 1841: Salomon Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn bliver viet til Ane Jensdatter, der er datter af Jens Bøgh af ?.  Husmand Søren Nielsen af Mejlby er forlover.
Den 16. juni 1843: Christen Nielsen, der er søn af Niels Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn, bliver viet til Ane Marie Jakobsdatter, der er datter af Jakob Christensen Gundersen af Nørager Mark. Forlovere er gårdmand Niels Christensen af Mejlby og gårdmand Niels Sørensen af Rørbæk Mark.

Folk fra Haverslev
15 p Trin 1746: Mette Jensdatter af Haverslev er gudmor, da Jens Bertelsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Niels Jensen.

Folk fra Bradstrup, Fyrkilde, Nysum, Lille Rørbæk og Ravnkilde sogn
22 p Trin 1740: Niels Jensen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn bliver trolovet til Ingeborg Christensdatter af Store Rørbæk.
Den 22. oktober 1793: Niels Byrialsen og Søren Jørgensen af Nysum i Ravnkilde sogn er forlovere, da Morten Byrialsen af True i Vebbestrup sogn bliver trolovet til Inger Christensdatter af Store Rørbæk.
Den 1. februar 1795: Jens Pedersens hustru af Fyrkilde er gudmor, da Mathias Jensen af Store Rørbæk får døbt sønnen Christen Mathiasen.
Den 4. februar 1795: Anders Christensen af Bradstrup bliver trolovet til Anna Catharina Jensdatter af Store Rørbæk. Forlovere er Henrich Bertelsen af Nysum og Mathias Jensen af Store Rørbæk.

Folk fra Oplev og Gravlev sogn
Den 11. oktober 1845: Gårdfæster Jens Frederik Jensen af Oplev bliver viet til Ane Kirstine Nielsdatter, der er tjenestepige i Grynderup. Husmand Anders Christensen af Gravlev er forlover.

Folk fra Ullits
Kristi Himmelfart 1743: Anna Sørensdatter af Ullits er gudmor, da Jens Hansen af Store Rørbæk får døbt sønnen Jens Jensen.
23 p Trin 1746: Anna Sørensdatter af Ullits er gudmor, da Jens Hansen af Store Rørbæk får døbt datteren Anne Kirstine Jensdatter.
15 p Trin 1747: Anna Sørensdatter af Ullits er gudmor, da Jens Hansen af Store Rørbæk får døbt datteren Karen Jensdatter.

Folk fra Vesterbølle
Den 1. oktober 1815: Anne Cathrine Pedersdatter fra Vesterbølle er gudmor, da Anders Nielsen og Kirsten Jensdatter i Rørbæk får døbt sønnen Niels Andersen.

Folk fra Skals
Den 3. december 1841: Jens Sørensen af Skals bliver viet til Ane Marie Sørensdatter af Torup i Simested sogn.

Folk fra Glerup
Den 28. juni 1814: Enkemand Jens Christensen fra Glerup troloves til Ellen Marie Nielsdatter. Forlovere er Niels Christensen og Povel Christensen.

Folk fra Brøndum
Den 26. oktober 1816: Klaus Pedersen fra Brøndum troloves til Karen Marie Sørensdatter i Grynderup. Forlovere er Christen Moesbæk og Niels Sørensen. Parret vies i Rørbæk kirke den 22. november 1816.

Folk fra Ertebølle
Den 24. januar 1783: Anna Pedersdatter af Ertebølle troloves til Niels Christensen i Rørbæk. Forlovere er Christen Graversen af Rørbæk og brudens bror, Christen Pedersen.

Folk fra Tærup
Den 5. juni 1783: Maren Nielsdatter af Tærup er gudmor, da Knud Pedersen i Rørbæk får døbt datteren Dorthe Knudsdatter.

Folk fra Hejring by i Klejtrup sogn
Den 20. juni 1813 [opsl. 56]: hustruen til Jonas Andersen i Heireng [må være Hejring i Klejtrup sogn] er gudmor, da [?blækklat?] får døbt sin uægte datter for Inger Sørensdatter Heiring. Udlagt barnefar er nemlig Søren Andersen Heiring. Faddere er Jens Lassen, Jonas Andersen, Jens Jonasen og Anne
Jensdatter.

Folk fra Nibe
Fastelavnssøndag 1744: Anne Olufsdatter af Nibe får døbt sin uægte søn for Søren Christensen.

Folk fra København
Fastelavnssøndag 1744: Skibskarlen Christen Mortensen af København udlægges til barnefar, da Anne Olufsdatter af Nibe får døbt sin uægte søn for Søren Christensen i Store Rørbæk.

Konfirmerede i Store Rørbæk og Grynderup kirker

Følgende er de lister over de unge mennesker, som er blevet konfirmeret i pastoratet for Grynderup og Store Rørbæk, hvor den ældste indgang omkring konfirmationer er fra 1749.

Der er links direkte til siden, hvor konfirmationslisten findes:

1749 – 1. søndag efter påske: Christen Nielsen, Christen Madsen, Christen Jensen, Niels Andersen, Villads Jacobsen, Dorthe Nielsdatter, Karen Lauritsdatter, Karen Sørensdatter, Maren Christensdatter og Maren Jensdatter.
1750 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1751 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1752 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1753 – Ingen konfirmationer nedskrevet.

1754 – Quasimodo: Anne Nielsdatter, Anne Christensdatter, Anne Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Knud Nielsen, Christine Nielsdatter Schmidt.
1755 – Ingen konfirmationer nedskrevet.

1756 – Quasimodo: Jens Knudsen, Jens Nielsen Røidrup, Niels Jensen, Niels Laursen, Anne Marie Mattiasdatter [skrevet Matthiædatter].
1757 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1758 – Quasimodo: Jens Nielsen, Niels Nielsen Røidrup, Niels Knudsen, Christen Laursen, Karen Sørensdatter, Anne Nielsdatter.
1759 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1760 – Quasimodo: Niels Knudsen Ilriis, Matthias Matthiasen [skrevet Matthiæsen], Laurs Matthsen, Anders Pedersen, Peder Sørensen, Karen Jensdatter, Johanne Jepsdatter.
1761 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1762 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1763 – Quasimodo: Jacob Christensen, Jens Jensen, Søren Sørensen, Christen Mortensen, Anne Nielsdatter, Anne Hansdatter.

1764 – 1. søndag efter påske: Marcus Andersen, Peder Jensen, Anne Mortensdatter, Maren Nielsdatter, Karen Andersdatter, Kirstine Pedersdatter.
1765 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1766 – Ingen konfirmationer nedskrevet.

1767 – Den 26. april 1767: Christen Jensen, Christen Hansen, Christen Vognsen, Maren Madsdatter, Mette Kirstine Pedersdatter, Ingeborg Nielsdatter, Leene Jacobsdatter.
1768 – opslag 79:
Gravers Christensen, Karen Madsdatter, Jens Nielsen, Jens Sørensen, Maren Pedersdatter, Bertel Jensen, Christen Pedersen, Jørgen Nielsen, Christen Pedersen, Sophie Lauritsdatter og Dorothea Ørum i Grynderup kirke.
1770 – opslag 14:
Jens Christensen, Anne Andreasdatter, Jens Wognsen, Peder Erichsen, Jens Pedersen og Giertrud Pedersdatter i Rørbæk kirke.
1772 – opslag 16:
Anders Christensen, Jens Pedersen, Knud Andersen og Karen Jensdatter i Rørbæk kirke.
1774 – opslag 16:
Søren Christensen, Anders Madsen, Helvig Christensdatter, Kirstine Christensdatter, Maren Nielsdatter, Karen Christensdatter og Lisbeth Nielsdatter i Rørbæk kirke.
1777 – opslag 17:
Matthias Christensen, Niels Sørensen, Jens Laustsen, Laust Bertelsen, Niels Pedersen, Laust Andersen og Niels Pedersen i Rørbæk kirke.