Peder Rasmussen Skou (1735 - 1801)

27 af 64 - Peder Rasmussen Skov

bliver født og døbt søndag den 6. februar 1735 i Fjelsted i Mariager sogn. Peder Rasmussen Skous forældre er Rasmus Pedersen Skov og Anne Mortensdatter, der har en gård i Fjelsted by. Præsten Philip Friedlieb skriver i Mariager kirkebog, da den lille Peder Skov er døbt:

Ao 1735 d: 6 Februari blev Rasmus Pedersøns barn af Fielsted Døbt Peder, som Sl. Jens Christensens Enke af Hou Mølle bar, hvortil Faddere vare Christen Lauridzsøn i Katberg, Peder Skous Søn Søren Pedersøn, Niels Jensøns Søn Jens Nielsøn, af Fielsted, Anders Jensøns Søn i Brølløs, Jens Andersøn, Niels Andersøn Kaaels

Peder Rasmussen Skous mor, Anne Mortensdatter, dør mandag den 9. oktober 1741, og Peder er altså kun 6 år gammel, da hans mor dør som 33-årig.

Da Peder Rasmussen Skou er 10 år gammel, dør hans farfar, Peder Sørensen Skou, mandag den 8. marts 1745.

Peder Rasmussen Skov bliver nok konfirmeret omkring 1750, men oplysninger om konfirmationen kendes ikke.

Peder Rasmussen Skous farmor, Maren Rousing, dør lørdag den 1. maj 1751 i Fjelsted i Mariager Landsogn, hvor han altså er 16 år gammel. Maren Rousing blev 83 år gammel.

Den 26. januar 1756 får Søren Skou af Fjelsted døbt en søn for Søren Sørensen Skou i Mariager kirke. To af fadderne er Niels og Peder [mangler i kirkebogen]sen Skou, men det kan let være den 21-årige Peder Rasmussen Skov, der her er tale om, da han jo har en ældre bror ved navn Niels.

Rasmus Skovs to sønner er faddere i Mariager kirke til Mette Nielsdatter den 29. september 1762, og hun er en datter af Niels Sørensen af Fjelsted. Det må jo være Niels og Peder Rasmussen Skov, der er tale om. Gudmor er Sylvester Sørensens hustru, og hvis datter, Inger Sylvestersdatter, Peder senere bliver gift med. Del-gudmor er Peder Møllers datter af Fjelsted. Andre faddere er Michel Skyt og Poul under Mariager Kloster.

Peder Rasmussen Skov bliver trolovet til Anne Pedersdatter tirsdag den 2. november 1762. Præsten skriver:

1762 d 2 November giorde tyende under ? ægteskabsforløfte for ærlige og og velagte unge Karl Peder Rasmusøn og Guds frygtige Pige Anne Pedersdatter begge af Fieldsted som agter at lade sig trolove til det hellige ægteskab, og det efter Hans Kongl Maist Louf og forordning samt ? som intet er på nogene sider som kand hinder deres ægteskabs fuldbyrdelse og Copulationen at finde sted naar 6 uger er forbi til bekræftelse under vor hænder

[underskrevet af] P Møller   Rasmus Skou [Peders far]

Begge Rasmus Skovs to sønner, Peder og Niels Skov, er igen faddere i Mariager kirke i november 1762. Denne gang er det Søren Skou af Fjelsted, som har fået tvillinger. Da drengene, der først bliver hjemmedøbt, bliver fremstillet med navnene Christen og Søren Sørensen Skou i Mariager kirke den 14. november 1762, er der jo en del gudmødre og faddere. De fire gudmødre er Søren Nielsens hustru af Alstrup, Peder Laursens datter, Søren Skovs datter og Hans Jensens datter af Brødløs. Foruden Rasmus Skovs to sønner er følgende faddere: Christen Tiener og Michel Sørensen Skyt af Mariager Kloster, Søren Nielsen af Alstrup samt Søren Skovs søn.

Peder Rasmussen Skou bliver første gang gift torsdag den 3. marts 1763 med Ane Pedersdatter, der er højgravid. Præsten skriver følgende efter vielsen:

1763 d 3 martii blev Peder Rasmusøn og Anne Pedersdatter af Fieldsted brudviet

Peder Rasmussen Skou bliver første gang far i første halvdel af juni 1763, idet han får døbt en søn med navnet Søren Pedersen Skou den 19. juni 1763 i Mariager kirke. Præsten skriver i indgangen, som senere får et kryds over, hvilket betyder, at Søren dør som spæd:
1763 d 19 Juni blef Peder Rasmussen Skous Barn af Fieldsted nafnet Søren som Søren Nielsens kone bar og Niels Sørensens kone fulte med hvortil faddere var Søren Skou, Peder Møller, Rasmus Skous Søn, Alle samen af Fieldsted
Da Peder Skov i 1771 får en ny søn med navnet Søren Pedersen Skov, må man gå ud fra, at denne Søren er død før dette år, men indgangen med begravelsen er ikke fundet.

Den 25. november 1763 er Peder Rasmussen Skou fadder i Mariager kirke. Da pigen er blevet døbt med navnet Anne Marie Christensdatter, skriver præsten om hendes far: ”blev en fatig Mand ved Nauvn Christen af Falling hans barn døbt”. Gudmor er Niels Nielsens hustru sammen med en datter af Søren Skov af Fjelsted. Andre faddere er Christen Laursen og faren, Rasmus Skov af Fjelsted.

Peder Rasmussen Skou får i begyndelsen af august 1764 en søn sammen med hustruen Ane, der bliver døbt Rasmus Pedersen Skov søndag den 12. august 1764 i Mariager kirke. Der er et kryds over indgangen i kirkebogen, som præsten skriver, så Rasmus må være død som dreng:

1764 D 12 August blef Peder Skous barn af Fieldsted nafnet Rasmus som til ? ? hiemmedøbt for ? Guds skyld og ? løf Møllers datter bar og Christen Laursens Pige i Fieldsted Karen fulgte med hvortil faddere var Rasmus ?, Søren Nielsøn Sylwæst alle af Fieldsted

Søndag den 2. september 1764 kommer Peder Rasmussen Skous kone igen i kirke efter fødslen. Præsten skriver:

Søndagen d 2 September hafde Peder Skous Kone i Fieldsted sin kirkegang efter et barn

Fredag den 28. september 1764 er der begravelse af en tjenestekarl, der arbejdede på Peder Skovs gård i Fjelsted i Mariager Landsogn. Præsten skriver efterfølgende:

Fredagen d 28 September Peder Skous karl Peder Hansen

Peder Rasmussen Skous første hustru, Anne Pedersdatter, dør i slutningen af maj 1765. Hun bliver begravet søndag den 2. juni 1765 på Mariager kirkegård. Præsten skriver:

D 2 Juni blef Peder Skous Kone i Fieldsted begr

Peder Rasmussen Skou af Fjelsted i Mariager Landsogn bliver anden gang viet til Gjertrud Christensdatter Bagge fredag den 18. oktober 1765 i Hem kirke. Præsten skriver efter, at vielsen er foretaget:
Fredagen dend 18 October Blev Peder Rasmussøn af Fielsted og Giertrud Christens Datter af Hem brudevied udj Hem kierke. betient af provst Friedlieb

Midt i juni 1766 bliver Peder Rasmussen Skou og Gjertrud Bagge forældre til en søn, der senere bliver døbt Christen Pedersen Skov efter sin morfar, Christen Bagge. Da Christen er døbt tirsdag den 24. juni 1766 i Mariager kirke, skriver præsten:

1766 d 24 Juni som ? samt ?dag blev Peder Rasmussen Skous barn i Fieldsted nafnet Christen og baaren til Daaben af Kirsten Jensdatter i Hem og Rasmus Skous kone i Fieldsted fulte med hvor til faddere var Jørgen Fur i Schrøstrup, Christen Baage i Hem, Rasmus Skous søn i Fieldsted

[Med hensyn til Christen Baage i Hem, må man formode, at der hentydes til Christen Bagger i Hem, som jo er drengens morfar]

Peder Rasmussen Skous lille søn, Christen, dør åbenbart som barn, da der er et kryds hen over indgangen i kirkebogen, men den præcise dato og årstal kendes ikke.

Den 18. januar 1768 får Peder Rasmussen Skov af Fjelsted i Mariager Landsogn hjemmedøbt et barn for svagheds skyld. Præsten skriver ikke, hvilket køn barnet har, eller hvad navnet bliver. Barnet dør dog den 20. januar 1768 og bliver altså nok kun 2 dage gammel.

Den 8. maj 1768 er Peder Rasmussen Skou af Fjelsted i Mariager kirke fadder for Niels Sørensen af Fjelsted, der har fået en søn, som bliver døbt med navnet Jens Nielsen. Peder Rasmussen Skous stedmor, Anne Nielsdatter af Fjelsted, er gudmor for den lille dreng.

Peder Rasmussen Skou bliver i stamtræet far til Anne Pedersdatter Skov, der bliver født midt i maj 1769 i Fjelsted i Mariager sogn, idet Anne bliver døbt søndag den 21. maj 1769 i Mariager kirke. Anne Pedersdatter Skov dør den 10. maj 1842 i Skrødstrup i Hem sogn, og hun bliver begravet på Hem kirkegård den 16. maj 1842. Anne bliver altså 72 eller 73 år gammel.

På matrikelkortet 1798 står Peder Rasmussen Skov til at have gård 5, som var den ene halvdel af en af byens fire dobbeltgårde. Den lå ved søen i Fjelsted i Mariager Landsogn.

Peder Skovs børn med Gjertrud Bagge

Søndag den 28. juli 1771 føder Peder Rasmussen Skovs hustru, Gjertrud Bagge, endnu en dreng, og sønnen bliver døbt Søren Pedersen Skou i Mariager kirke. Præsten skriver efterfølgende:
Søndagen d 28 Juli blev Peder Rasmussen Skous barn af Fielsted Døbt Sørren og boren til daaben af Christen Pedersens Kone i Skrøstrup og Rasmus Skous [tieneste]pige Chiersten Povelsdatter fulte med hvor til faderne var Rasmus Skou, Søren Skous søn Niels, Niels Sørrensens søn Søren, alle i Fielsted.

Søren Pedersen Skov bliver gift i Mariager kirke i år 1800 med Kirsten Pedersen Skov af Fjelsted, og hans far er da forlover for ham. I 1814 forlader Kirsten og Søren byen Fjelsted, idet Søren Skov bliver gårdmand i Skrødstrup i Hem sogn.

Den 3. oktober 1773 får Peder Rasmussen Skou den næste søn døbt Jens Pedersen Skou i Mariager kirke. Præsten skriver:
1773 d 3 Octobr blev Peder Rasmussen Skou og hans hustru Giertru ?datter af fielsted dires ægte barn Naufnet Jens som til forn var hiemme Døbt, og baaren til Daaben af Niels Rasmussens Kone i Ulstrup og Maren Christensdatter i Hem fulte med hvor til faderne var Rasmus Skou, Niels Sørrensen Skou, begge af Fielsted, Toer Christensen af Hem
Lille Jens dør som 3-årig i 1776.

Peder Rasmussen Skou bliver far til Niels Pedersen Skou, der fødes af Gjertrud Bage midt i juli 1775 og døbes i Mariager kirke søndag den 25. juli 1775. Da Niels Pedersen Skou er døbt, skriver præsten følgende:
1775 d 25. juli blef Peder Skous [og hans hustru Giertrud Christensdatter] barn af Fielsted Naufnet Niels og baaren til Daaben af Rasmus Skous pige Kiersten Leene Christensen fra Hem fulte med hvor til fadderne var Sørren Skous søn Peder [Sørensen Skov], Niels Sørensens søn Sørren [Nielsen], bege af Fielsted, Povel Christensen fra Hem
Niels Skou bliver voksen. Peder Rasmussen Skovs søn, Niels Pedersen Skov, er fadder i Mariager kirke den 14. marts 1801 for Povel Christensen og Anne Nielsdatter, som har til huse hos hans fars fætter, Peder Sørensen Skov af Fjelsted. Anne og Povel får døbt sønnen Jens Povelsen på denne dag. Niels Pedersen Skov af Svenstrup er fadder i juli 1813 for halv-storesøsteren Ane Pedersdatter Skov, da hun får døbt datteren Anne Kirstine Mortensdatter i Hem kirke.

Peder Rasmussen Skous hustru er gudmor og hans selv fadder i Mariager kirke den 13. april 1777. Det er Niels Pedersen og hans hustru Maren Pedersdatter af Fjelsted, der får døbt deres søn for Peder Nielsen. Del-gudmor er Niels Sørensens datter [af Fjelsted]. De andre faddere er Søren Nielsen af Fjelsted og Axel Pedersen fra Assens [i Falslev sogn].

Peder Rasmussen Skov af Fjelsted er fadder i Mariager kirke den 2. august 1779 for Søren Nielsen og hans kone Dorthe Lausdatter af Fjelsted, da parret får døbt en datter med navnet Maren Sørensdatter. Niels Sørensens datter af Fjelsted er gudmor sammen med Laus Rousings datter af Katbjerg. Andre faddere er Niels Sørensen af Fjelsted og Christen Pedersen af Katbjerg i Mariager Landsogn.

Peder Rasmussen Skou og Giertrud Christensdatter Bagge bliver forældre til en ny søn, der bliver døbt Jens Pedersen Skov i 1779, men der vides ikke mere om denne søn.

Den 25. februar 1781 er Peder Rasmussen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Niels Axel og Maren Pedersdatter af Brødløs. Parret har fået en søn, der døbes Peder Nielsen [Axel?]. Gudmor er Karen Mathisdatter af Brødløs fulgt af Mette Sørensdatter af Hou. De andre faddere er Peder Hansen af Brødløs og Jens Pedersen af Hou.

Peder Rasmussen Skovs hustru af Fjelsted i Mariager Landsogn føder en dødfødt datter i slutningen af november eller begyndelsen af december i 1781. Den lille pige bliver derfor begravet kort derefter, hvorefter præsten skriver:
1781 d 3 december blev Peder Rasmussen Skous død føede pige barn fra fielste begravet, betiente hr. Carstensen

Den 1. april 1782 er Peder Rasmussen Skov fadder og hans hustru gudmor i Mariager kirke, da Maren Andersdatter af Fjelsted får døbt sin uægte søn for Anders Jespersen. Udlagt barnefar er nemlig Jesper Pedersen, som vist nok rejste til Randers efterfølgende. Andre faddere er Niels Nielsen og Jacob Jensen af Fjelsted.

Peder Rasmussen Skous far, Rasmus Pedersen Skov, dør lørdag den 15. juni 1782 i Fjeldsted, og han bliver 77 år gammel.

I 1783 får Peder Rasmussen Skou datteren Malene Pedersdatter Skou, men hun dør i 1786.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor familien Peder Rasmussen Skov i Fjeldsted by i Mariager landsogn og består af følgende familiemedlemmer:

Peder Rasmussen Skov          56 år              Gift                 Husbonde        Bonde og gårdbeboer

Gjertrud Christensdatter         49 år              Gift                 Hans kone

Christen Pedersen Skov          21 år              Ugift               Deres søn

Anne Pedersdatter                 18 år              Ugift               Deres datter

Søren Pedersen                     16 år              Ugift               Deres søn

Niels Pedersen                      11 år              Ugift               Deres søn

Jens Pedersen                       8 år                Ugift               Deres søn

Peder Rasmussen Skous kone, Gjertrud Bagge, dør onsdag den 12. november 1788.

Den 20. september 1791 bliver Peder Rasmussen Skou indskrevet til trolovelse med Inger Sylvesterdatter. Da parret er trolovet, skriver præsten:
1791 d 20 September giorde vi vidner skrevet ægte skabs forløfte for ærlige og velagte Encke mand Peder Rasmussen Skou dydige og ? pige Inger Sylvæstdatter ? ? ? som bege at ? sig ? ? ? ? ? ? det efter i hans Kongl Mayestets aller vendigste lov forordning samt ritualet ? intet er paa bege Deres sider som kand hindre Deres ægte skabs  fuldbyrdelse og Copulation at ska naar 6 uger er forbii til bekræftelse under vore hænder
Mariager ut supra

Morten Jensen Hassing     Rasmus Pedersen Skou
[Morten Jensen Hassing er søn af Jens Mortensen Hassing, som du også kan læse om på denne side. Rasmus Pedersen Skou er sønnen født 1764 og ikke faren, der jo er død på dette tidspunkt.]

Inger og Peder Rasmussen Skov bliver officielt trolovet den 23. september 1791, hvor præsten skriver:
1791 d 23 September blev Peder Rasmussen Skou og pige Inger Syldvæst Sørrens datter af Fielsted = Trolovet

Peder Rasmussen Skou bliver gift for tredje gang med Inger Sylvesterdatter torsdag den 20. oktober 1791. Efter vielsen skriver præsten følgende:
1791 d 20 October blev Encke man Peder Rasmussen Skou og pige Inger Syndvæst Sørrens datter bege af Fielsted brudvid, Betient hr. Provst Balvig

Underskrifter i Mariager kirkebog i år 1800 fra de 2 Peder Skov, der begge får sønner med navnet Søren Skov.

Peder Skovs børn med Inger Sylvesterdatter

Mindre en 9 måneder senere, dvs. den 26. maj 1792, bliver Peder Rasmussen Skou far til en datter, der bliver døbt Giertrud Pedersdatter Skou, og hun bliver således opkaldt efter Peders anden hustru, Giertrud Christensdatter Bage. Da den lille Giertrud er døbt den 24. juni 1792 i Mariager kirke, skriver præsten følgende:

1792 d 24 Juni Blev Peder Rasmussen Skou og hans koene Inger Syldvæstdatter i Fielsted Deres Datter  naunelig Giertru hindes Daab bekræftet i kirken, som blev baaren til Daaben af Rasmus Skous koene af Trinderup og Niels Sørrensens datter Mette [Nielsdatter] i Fielsted fulte med, hvor til faddere var Rasmus Skou af Trinderup, Niels Sørensens søn Rasmus [Nielsen] i Fjelsted, Syldvæst [Sylvest] Sørrensens søn Lars i Fielsted. Barnet var født d 24 og hiemedøbt d 26 May. Betient af hr. provst Balvig

Ved folketællingen i 1801 bor den 9-årige Giertrud hjemme hos sine forældre i Fjelsted i Mariager Landsogn. Giertrud Pedersdatter Skov af Mariager sogn er fadder i juli 1813 for sin halv-storesøster, Ane Pedersdatter Skov, da denne får døbt en datter med navnet Anne Kirstine Mortensdatter i Hem kirke.
 

Den 19. januar 1794 får Peder Rasmussen Skou døbt en datter i Mariager kirke, og hun døbes Maren Pedersdatter Skou. Efter dåben skriver præsten i kirkebogen [opslag 333]:
1794 d 19 Januari Blev Peder Rasmussen Skou og hans kone Inger Syldvæst af Fielsted, deres datter naunlig Maren , hendes daab bekræftet i kirken, som blev baaren til daaben af Peder Rasmussen Skous datter Anne af Fielsted og Inger Nielsdatter af True fulte med, hvor til fadderne var Laus Væst Skræder, Søren Pedersen Skou og Mads Nielsen af Fielsted, barnet var født d 8 November og hiemedøbt d 10 ditto 1793
Maren Pedersdatter af Mariager sogn står fadder i juli 1813 for halv-søsteren Ane Pedersdatter Skov, da hun får døbt datteren Anne Kirstine Mortensdatter i Hem kirke.

Den 29. juni 1794 står Peder Rasmussen Skous kone af Fielsted, dvs. Inger Sylvestersdatter, gudmor i Mariager kirke for Knud Hendrichsen og Leene Lausdatter i Fjelsted, da de får døbt sønnen Christen Knudsen. Del-gudmor er Søren Nielsens datter, Maren [Sørensdatter]. Faddere er Søren Nielsen, Mads Nielsen og Christen Nielsen, alle fra Fielsted.

Da der laves lægsrulle for Mariager inklusive landsogn i 1795, finder man følgende om Peder Rasmussen Skovs drengebørn [bemærk, at Peder Sørensens Skovs drenge også er med, og at faren der kaldes Peder Skou]:
8 7: Far: Peder Rasmussen [Skou], søn, Jens Pedersen Skou, født i Fjelsted, 15 år, hjemme – tilføjet ”99f93”, og han er udstreget af listen, idet han altså flyttes til lægd 99, som er Hem og Sem sogne
G2 109: Far: Peder Rasmussen [Skou], søn, Søren Pedersen Skou, født i Fjelsted, 23 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], hjemme. Tilføjet: f. 99 a8 og gms [gammel mands søn]: B96

Peder Rasmussen Skou bliver igen far den 21. juli 1796. Da datteren Ane Pedersdatter Schou døbes i Mariager kirke søndag den 21. august 1796, skriver præsten:

1796 d 21de Augusti blev Peder Rasmusen Schou og hans Hustru Inger Deres Daatter Ane Hendes Daab i Mariagers Kirke bekræftet ? Faddere Niels Sørensens Daatter Mette og Søren Nielsens Daatter Maren i Fieldsted Mands Faddere Lauritz Sylvestersen [må være hustruens bror], Chresten Pedersen og Niels Pedersen i Fieldsted Barnet er født d 21de July og samme Dag hiemmedøbt

Den 29. april 1798 får Peder Rasmussen Skou døbt endnu en datter i Mariager kirke, og hun døbes Anne Malene Pedersdatter Skou. Efter dåben skriver præsten følgende:
Ao 1798 d 29de April Blev Peder Rasmusen og hans hustru Inger i Fielsted Deres Datter Anne Malene hendes Daab bekræfte i Mariager kirke ?. Fadere Peder Schous kone fra Trinnerup og Lauritz Sylvests kone fra Fielsted.  Mande fadere Søren Hiulemand Niels Pedersen og Karel Lauritzen, alle af Fielsted. Barnet var fød d 26de Marty og hieme døbt d 27de hujust [Marts]

På matrikelkortet 1798 over Fjelsted i Mariager Landsogn står Peder Rasmussen [Skou] til at have gård 5, som var den ene halvdel af en af byens fire dobbeltgårde. Den lå ved søen i Fjelsted i Mariager Landsogn.

Hovedlægsrulle for Randers Amt opdateres i 1798, hvor man finder følgende om Peder Rasmussen Skovs ældste søn i Fjelsted:
109 82: Far: Peder Rasmussen [Skov], søn, Søren Pedersen Skov, født i Fjelsted, 26 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Fjelsted, gms [gammel mands søn]
Lægsrullen for Hem og Sem sogne indeholder da også Peder Skovs yngste søn som angivet i forrige lægsrulle.
F 93: Far: Peder Rasmussen [Skou], søn, Jens Pedersen Skou, født i Fjelsted, 18 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Skrødstrup, periodisk tunghør paa bevidn af udskrivnings mandskabet, Feb 1800, 97h140 [han flyttes altså tilbage til Mariager Landsogn]

Den 19. maj 1799 er Peder Rasmussen Skovs hustru, Inger Sylvesterdatter, gudmor i Mariager kirke for Laust Sylvest [skrevet Lauritz Sylvæst] af Fjelsted. Denne får denne dag døbt en søn for Sylvæst Lauritzen. Del-gudmor er Ane Lauritzdatter, som er datter af Lauritz Christensen [skrevet Chrensen]. Faddere er Povel Laursen, Søren Hiulmand og Christen Christensen, som alle nok er af Fjelsted i Mariager Landsogn.

Den 13. marts 1800 står Peder Rasmussen Skovs datter i Fielsted, Kirsten Pedersdatter Skov, fadder i Mariager kirke.

Søren Pedersen Skov fra Fielsted konfirmeres i Mariager kirke den 20. april 1800, men hvem er han? Jo, han er en søn af Peder Sørensen Skov og ikke Peder Rasmussen Skov, men han nævnes her, da han ellers skaber forvirring i denne komplicerede familien omkring personer.

Den 26. september 1800 er Peder Rasmussen [Skov] og Peder Sørensen [Skov] forlovere for Søren Pedersen og Kirsten Pedersen af Fjelsted, da de forloves i Mariager. Man må gå ud fra, at underskrifterne er deres egne, selv om de mistænkeligt ligner hinanden meget, idet alle andre underskrifter på tidspunktet er sat af mændene selv, f.eks. den sjove Gregers Gregersen-underskrift ved næste trolovelse. Søren Pedersen er Peder Skovs søn fra 1771, og han bor ved folketællingen i 1801 hos forældrene som ”gift”. Kirsten er en datter af Peder Sørensen Skow, og hun bor også hos sine forældre ved samme folketælling. Søren og Kirsten vies den 10. oktober 1800 i Mariager kirke. I 1814 er Søren Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter på Mariagers afgangsliste, hvor præsten skriver, at han var gårdmand i Fjelsted og nu gårdmand i Skrødstrup i Hem sogn.

Hovedlægsrullen over Mariager Landsogn, lægd 97, opdateres næste gang i 1800, og Peder Rasmussen Skov er nu repræsenteret med følgende sønner på rullen:
82 69: Far: Peder Rasmussen [Skov], søn, Søren Pedersen Skov, født i Fjelsted, 28 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme, gms [udstreget]. Fader død 12 Novembr 1801 forbiegaaes for alder Sept 10 1803
140 118: Far: Peder Rasmussen [Skov], søn, Jens Pedersen Skov, født i Fjelsted, 20 år, 61 ¼ tomme høj [1,60 m], periodisk tunghør bevidnet af udskrivningsmandskabet
T:m: 1801, UTS [uegnet til soldat] Sess 1801, f 99-93 [flyttes altså nok engang tilbage til Hem og Sem sogne]

Peder Rasmussen Skou bliver far til en dreng, som døbes Niels Pedersen Skou omkring år 1800, hvor Peder altså er ca. 65 år gammel. Drengen er ikke medtaget på lægsrullen og må altså være født efterfølgende.  

Den 18. november 1800 står Peder Rasmussen [Skov]s hustru, Inger Sylvesterdatter, fra Fielsted fadder i Mariager kirke for Søren Pedersen [Skov] og Kirsten Pedersdatter [Skov], da parret får døbt datteren Giertrud Sørensdatter [Skov]. Parret opholder sig hos Kirstens far, Peder Sørensen Schou i Fjelsted. Andre faddere er Niels Christensens datter, Birthe Nielsdatter, og søn, Christen Nielsen samt Søren Pedersen [Skov], alle fra Fjelsted. Sidstnævnte fadder, altså Søren Pedersen [Skov], er søn af Peder Sørensen Skov. Giertrud begraves på Mariager kirkegård den 9. juni 1801, og hun blev således kun 28 uger gammel.

Peder Rasmussen Skov og Inger Sylvestersdatter bliver forældre til deres næste søn, der bliver født den 30. november 1800. Den lille dreng døbes Niels Pedersen Skov i Mariager kirke den 2. december 1800. Da drengen er døbt, indskriver præsten følgende:
Anno 1800 den 2 Decbr. blev Selv Eier Gaardmand Peder Rasmussen og hustrue Inger Sylvest Datter i Fielsted , deres Søn , som var født den 30de Novbr, af hr. Bergmann hiemmedøbt Niels. Hans daab blev bekræftet den 11 January 1801, da faddere var Søren Madsen [Møller]s hustrue fra Skrøstrup [Anne Pedersdatter Skov], Lars Sylvests hustrue i Fielsted og ung-karlen Niels Pedersen, Rasmus Nielsen og Søren Nielsen, alle af Fielsted.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 består familien Rasmussen Skov i Fjeldsted af følgende beboere:

Peder Rasmussen Skov        68 år        Gift        Husbonde Selw Ejer Bonde

og gårdbeboer

Inger Sylvesterdatter           42 år        Gift         Hans kone

Søren Pedersen                  30 år         Gift         Hans søn af første ægteskab

Niels Pedersen                    25 år        Ugift       Hans søn af første ægteskab

Giertrud Pedersdatter            9 år        Ugift       Deres datter

Maren Pedersdatter               7 år        Ugift       Deres datter

Anne Pedersdatter                5 år         Ugift       Deres datter

Anne Malene Pedersdatter      3 år        Ugift       Deres datter

Niels Pedersen                      1 år        Ugift       Deres søn

Peder Rasmussen Skovs søn, Niels Pedersen Skov den ældre, står fadder i Mariager kirke den 14. marts 1801 for Povel Christensen og Anne Nielsdatter, som får døbt en søn med navnet Jens Povelsen. Parret har på tidspunktet til huse hos Peders fætter, Peder Sørensen Skov af Fjelsted.

Den 9. juni 1801 får Peder Rasmussen Skovs søn, Søren Pedersen Skov og dennes hustru begravet deres lille datter, mens de bor hos hans forældre. Da pigen, der var døbt Giertrud Sørensdatter Skov, er begravet, skriver præsten følgende i kirkebogen:
Anno 1801 den 9de Junii blev Sørren Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter /:som opholder sig hos Gaardmanden Peder Skov i Fielsted :/ deres Datter Giertrud , som døde den 6 hujus, begravet  gamel 28 uger, 4 dage ved Folio 48-b den 18de Novbr

Den 24. juli 1801 står Peder Rasmussen [Skov]s søn, Niels Pedersen Skov, fadder i Mariager kirke sammen med Peder [Sørensen] Skovs søn, Søren Pedersen Skov, da husmand og skrædder Laust Sylvest og Kirsten Lauridsdatter i Fielsted får døbt datteren Maren Laustdatter Sylvest. De andre faddere er Niels Christensens datter, Birthe Nielsdatter, og Laust Christensens datter, Anne Laustdatter, foruden sidstnævntes stedsøn, Povel [som er angivet som Povel Laustsen ved folketællingen i 1801, selv om han er en stedsøn].

Da tillægslægdsrullen laves over Randers Amt og Hem og Sem sogne i 1801, lægd 99, finder vi pludselig en af Peder Rasmussen Skovs sønner der:
Ny 102: Far: Peder Rasmussen [Skov], søn, Jens Pedersen Skov, født i Fjelsted, 20 år, 61 ¼ tomme høj, opholder sig i Skrødstrup, Tunghør bevidnet af udskrivningsmandskabet ms:
Peder Rasmussen Skovs nyfødte søn, Niels Pedersen Skov, er naturligvis inkluderet på rullen over Mariager Landsogn i 1801:
Ny 136: Far: Peder Rasmussen Skov, søn, Niels Pedersen Skov, født i Fjelsted, opholder sig hjemme, født den 30. november 1800

Peder Rasmussen Skou bliver altså far til 16 børn, hvoraf måske de 9 bliver voksne.

Peder Rasmussen Skou dør torsdag den 12. november 1801 i Fjelsted i Mariager Landsogn. Peder Skov bliver altså 66 år gammel.

Hovedlægdsrullen over Mariager Landsogn opdateres næste gang i 1804, og Peder Rasmussen Skov er nu repræsenteret med følgende sønner på rullen:
69 55: Far: Peder Rasmussen [Skov], søn, Søren Pedersen Skov, født i Fjelsted, 31 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme
121 93: Far: Peder Rasmussen [Skov], søn, Niels Pedersen Skov, født i Fjelsted, 26 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig hjemme

I hovedlægdsrullen over Hem og Sem sogne er nummer 93 fjernet, og Jens Pedersen Skov er ikke at finde.

Den 24. april 1808 bliver Søren Pedersen Skov, der er søn af afdøde gårdmand Peder Rasmussen Skov af Fjelsted, konfirmeret i Mariager kirke.

Den 9. april 1809 får afdøde Peder Rasmussen Skov af Fjelsted konfirmeret sine næste børn i Mariager kirke, dvs. døtrene Giertrud og Maren Pedersdatter Skov, og pigerne er henholdsvis 17 år og 15 år gamle på dette tidspunkt.

Søren Pedersen Skov forlader som 26-årig Fjelsted og er på afgangslisten i Mariager sogn i 1818. Præsten skriver, at han rejser til Asferg som tjenestekarl. Denne Søren Pedersen Skov er dog ikke søn af Peder Rasmussen Skov men derimod af Peder Sørensen Skov i Fjelsted, og er den samme som blev konfirmeret i år 1800.


Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov <- Peder Rasmusøn Skov  

Peder Rasmussen Skov af Fjelsted som indskrevet i Mariager købstads kirkebog ved dåben i 1735

jørgen dimke rasmussen 23.01.2022 16:38

Kan jeg få hjælp til.
Peder Jensen Schou født 1732.
Død Demstrup vase 9-2-1810.
Jeg har efterkommere.

Else Marie Madsen 29.09.2020 08:54

Opsl. 162 VH. Else Marie

Else Marie Madsen 29.09.2020 08:52

Peder Rasmussen Skous bryllup med Gjertrud Christensdatter Bagge er i Hem kirke 18.10. 1765 Vh. Else Marie

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...