Anne Pedersdatter Skov (1769 - 1842)

14 af 32 - Anne Pedersdatter Skov

bliver født midt i maj 1769 i Fjelsted, idet Anne Pedersdatter Skov bliver døbt den 21. maj 1769 i Mariager  købstads kirke, som Fjelsted hører under. Anne Skov er datter af Peder Rasmussen Skov og Gjertrud Christensdatter Bagge. Pastor Samuel Friedlich skriver i kirkebogen ved dåben:

1769 d 21 May blef Peder Rasmusön Skous barn i Fielsted Naufnet Anne som til faarn var hieme døbt for svagheds Skyld og blef baaren til daaben af Rasmus Skous konne i Fielsted og Christen Bagers Encke i Hem fulte med hvor til faddere var Jens Rasmusön, Søren Nielsön, bege af Fielsted, Christen Christensøn Bager i Hem bet hr. Proust

Anne Pedersdatter Skov bliver vel konfirmeret omkring 1784 i Mariager Domkirke, men konfirmationen er ikke fundet.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor den 18-årige Anne Pedersdatter Skov med forældre og 4 søskende på en gård i Fjelsted i Mariager Landsogn. Annes mor opgives da til at være Gjertrud Christensdatter.

Den 26. december 1791 er Peder Rasmussen Skous datter, den 22-årige Anne Pedersdatter Skov, del-gudmor i Mariager kirke for første gang. Hun er det for Niels Christensen Soldat og hans hustru Maren Madsdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn. Parret får denne dag døbt deres søn for Christen Nielsen. Gudmor er Mette Nielsdatter, som er datter af Niels Sørensen af Fjelsted. Faddere er Knud Madsen af Gettrup i Skjellerup sogn, Jens Madsen af Katbjerg i Mariager Landsogn samt Jens Christensen af Fjelsted.

Anne Pedersdatter Skov bliver trolovet til enkemanden Søren Madsen Møller af Skrødstrup den 24. april 1797. Forloverne i forbindelse med brylluppet er hendes far, Peder Rasmussen Skov, og hendes 5 år ældre storebror, Rasmus Pedersen Skov, som begge er bosiddende i Fjelsted i Mariager Landsogn.

Anne Pedersdatter Skov af Fjelsted i Mariager Landsogn bliver da også gift med Søren Madsen Møller af Skrødstrup i Hem sogn, hvilket foregår den 7. juli 1797 i Mariager kirke.

Knap et år efter brylluppet bliver Anne Skov mor til sit første barn i Skrødstrup, som bliver døbt Mads Sørensen Møller, og det sker den 29. maj 1798. Mads Sørensen Møller bliver gift som 36-årig i Hem kirke den 20. september 1834 med enken Mette Christensdatter. Hustruen er 9 år ældre end Mads og kan derfor ikke få børn. Mads Sørensen Møller dør uden nogen sinde at have fået børn den 17. januar 1869, hvor præsten skriver, at han blev 71 år og var husmand af Skrødstrup by.

Anne Pedersdatter Skov bliver den 10. oktober 1799 mor til en søn, der får navnet Christen Sørensen Møller. Den lille dreng dør kun et år gammel og bliver begravet den 15. februar 1801 fra Hem kirke.

Søndag den 13. juli 1800 føder degnen i Hem og Sem, Jens Hassings kone, Kirstine Basballe, sønnen Jens Jensen Hassing i Skrødstrup. Da drengen bliver døbt i Hem kirke den 10. august 1800, er Søren Madsen Møllers hustru, Anne Pedersdatter Skov, gudmor sammen med Thor Sørensens søster, Johanne Sørensdatter.

Søren Madsen Møllers hustru, som er Anne Pedersdatter Skov, er gudmor for sin halv-lillebror, Niels Pedersen Skov, da hendes far, Peder Rasmussen Skov og stedmoren Inger Sylvestersdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn, får døbt deres nyfødte søn i Mariager kirke den 2. december 1800.

Den 6. april 1801 bliver Anne Pedersdatter Skov af Skrødstrup mor til en datter, der får navnet Johanne Sørensdatter Møller. Pigen bliver først hjemmedøbt og senere fremstillet i kirken den 13. maj 1801. Johanne bliver gift med Adam Frederich Christensen. Ved folketællingen i 1845 bor Johanne på en gård i Skrødstrup med ægtemanden og 4 børn, Christen Kudsk, Søren Adamsen, Ane Marie Adamsen og Niels Adamsen. Johanne er dog kun mor til de sidste tre børn. Drengen Christen Kudsk er født den 7. juli 1832 i Skrødstrup med Adam Frederik som far og Giertrud Sørensdatter som mor, så det er nok årsagen til, at han får dette mærkelige navn. Johanne bliver dog kun 45 år gammel, idet hun dør i 1846. Deres datter, Ane Marie Adamsen, bliver gift med Christen Knudsen (Jespersen), der jo også er i dette slægtstræ.

Anne Skov efter 1802

Anne Pedersdatter Skov af Skrødstrup er gudmor, og ægtemanden Søren Madsen Møller er fadder, da Jens Pedersen og Johanne Pedersdatter af Skrødstrup får fremstillet datteren Giertrud Jensdatter i Hem kirke den 16. januar 1803. Pigen er blevet hjemmedøbt den 12. december 1802. Andre faddere er Rasmus Pedersen af Trinderup i Mariager Landsogn samt hans hustru Karen Andersdatter foruden Morten Pedersen af Kærby.

Anne Pedersdatter Skov bliver i stamtræet mor til Christen Sørensen Fur, der bliver født den 9. maj 1803 i Skrødstrup i Hem sogn. Christen Sørensen Fur dør tirsdag den 26. november 1878 som indsidder i Skrødstrup. Christen Sørensen Fur bliver altså 75 år gammel.

Anne Pedersdatter Skov er i Mariager kirke for at være fadder til Gjertrud Sørensdatter, der bliver døbt den 6. juni 1804 i Mariager kirke som datter af Søren Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn på Peder Sørensen Skovs grund. Præsten i Mariager skriver, at den ene fadder er Søren Madsens hustru af Skrødstrup i Hem sogn. Gjertrud Sørensdatter bliver senere gift med deres søn, Christen Sørensen Fur, så Anne Skov er fadder til sin senere svigerdatter.

Anne Pedersdatter Skov bliver mor til sønnen Peder Sørensen Fur i Skrødstrup i midten af marts 1805, idet den lille dreng bliver født den 29. marts 1805. Peder Sørensen Fur flytter fra Skrødstrup til Kærby mellem 1840 og 1845. Han bliver gift med Ane Christensdatter af Kærby og bor med hende og sønnen Morten Pedersen på et husmandssted i Kærby ved folketællingen i 1845. Ved folketællingen i 1850 har Ane og Peder fået yderligere to børn, som er døbt hhv. Ane Pedersdatter og Jens Pedersen. Familien forlader Kærby sogn efter 1850. Morten Pedersen er dog som 15-årig ved folketællingen i 1860 en tjenestedreng i Gjerlev sogn hos gårdmand Laurs Jensen.

Anne Skovs mand, Søren Madsen Møller, dør 3 år efter den 15. maj 1806, efter at Christen Sørensen Fur er født. Annes første ægtemand bliver kun 45 år gammel. Anne bliver derefter gift med en ny mand, Morten Pedersen. 

Anne Pedersdatter Skov bliver mor igen med Morten Pedersen den 5. juni 1807 i Skrødstrup, og denne gang får hun en datter. Da pigebarnet er døbt Giertrud Mortensdatter i Hem kirke, skriver præsten følgende i kirkebogen:

Ano 1807 den 5te Juni blev i Skrøstrup Gaardmand Morten Pedersens hustru Anne Pedersdatter forløst med en Datter, som den 7de hujus blev hiemedøbt Giertrud, hvis Daab blev bekræftet den 5te Juli, da Fadderne var Christen Coers Daatter Maren [Christensdatter Coer = nok Kour], Jens Hiulmands Daatter Anne [Jensdatter], Gaardmand Christen Hansen, Boelsmand Jens Pedersen, Alle 4de fra Skrøstrup :/ og Gaardmanden Rasmus Pedersen fra Trinnerup i Mariager Sogn.

Giertrud Mortensdatter bliver konfirmeret i Hem kirke i 1822, hvor hun får God for kundskaber og Meget god for opførsel. Giertrud bliver gift i Hem kirke den 26. januar 1832 med Christen Jensen, som er smedesvend i Skrødstrup. Hendes far, Morten Pedersen, er forlover for hende. Kort efter brylluppet bliver hun mor til datteren Dorthe Christensdatter. Den 21. september 1833 bliver Gertrud Mortensdatter mor til en søn, som bliver døbt Jens Christensen, men som dør tidligt. Ane Kirstine Mortensdatter er del-gudmor til drengen foruden Adam Friderich Christensen, der er fadder. Ca. 1835 får hun datteren Ane Christensdatter, som opkaldes efter Gertruds mor.Den 24. august 1838 får hun datteren Ane Sophie Christensdatter, som brorens kone er gudmor for. Den 28. december 1842 bliver hun mor til en søn, som også bliver døbt Jens Christensen. Den 26. marts 1845 får hun sønnen Morten Christensen, som opkaldes efter sin morfar, og hvor halv-broren, Christen Sørensen Fur, er fadder. Giertrud Mortensdatter dør vist ikke i Hem sogn, så hun flytter måske hen til et af sine børn på sine gamle dage.

Anne Skovs ægtemand, Morten Pedersen af Skrødstrup, er fadder i Hem kirke den 27. marts 1808, og han er det for husmand Jens Sørensen og Ane Jensdatter af Skrødstrup. Parret får fremstillet datteren Ane Jensdatter denne dag. Gudmødre er Grethe Sørensdatter, som er gift med Jørgen Christensen af Hem, samt Peder Jeppesens tjenestepige, Bodil Christensdatter af Skrødstrup Mølle. Andre faddere er gårdmanden Michel Klidt af Skrødstrup og smeden Jens Christensen af Skrødstrup.

Den 24. april 1808 er Anne Pedersdatter Skov, som er gift med Morten Pedersen af Skrødstrup, gudmor, da Jens Pedersen og Johanne Pedersdatter på Skrødstrup Mark får døbt sønnen Peder Jensen. Fadderne ved dåbsfadet er Maren Christensdatter, som er gift med Søren Christensen af Skrødstrup, gårdmand Morten Pedersen af Skrødstrup, Søren Christensen selv samt Peder Jensen af Skrødstrup.

Sammen med Morten Pedersen bliver Anne Pedersdatter Skov mor til sit næste barn den 24. maj 1809 i Skrødstrup. Da drengen er døbt med navnet Søren Mortensen i Hem kirke den 2. juli 1809, skriver præsten efterfølgende:
Aar 1809 d 24 Maji blev i Schrøstrup Gaardmanden Morten Pedersens Kone, Anne Pedersdatter, forløst med en Søn, som den 28 Maji blev hiemmedøbt og kaldet Søren. – Dette Barns Daab blev bekræftet i Hem Kirke den 2den July, hvorved fadderne var: Thor Christensens Datter Anne Thorsdatter i Hem, Morten Pedersens steddatter, Anne Sørensdatter i Schrøstrup, Gaardmanden Rasmus Pedersen fra Trinnerup, Gdmd Christen Hansen og Gdmd Jens Pedersen Fur, begge af Schrøstrup
[Anne Sørensdatter er blevet konfirmeret i Mariager kirke 1807, og hendes far er Anne Skovs første ægtemand, Søren Madsen Møller.]

Søren Mortensen bliver konfirmeret i Hem kirke i 1824, hvor præsten skriver, at han søn af Gårdmand Morten Pedersen og Ane Pedersdatter af Skrødstrup. Søren bliver gift med Else Sørensdatter True, og parret bliver forældre den 10. september 1840 til en datter, som bliver døbt Bodil Marie Sørensdatter. Gertrud Mortensdatter, som er gift med Christen Jensen Smed af Skrødstrup, er gudmor sammen med Kirsten Marie True, som er Kirsten Marie Sørensdatter True. Mellem 1840 og 1845 bliver Søren Mortensen sognefoged i Hem sogn. Den 11. september 1846 bliver Søren Mortensen far til sønnen Søren Sørensen, hvor gudmoren er Kirsten Marie Sørensdatter True sammen med Ane Pedersdatter. Ca. 1853 får han datteren Ane Sørensen, der opkaldes efter sin farmor. Søren Mortensen bliver kun 64 år gammel, og han dør i Skrødstrup den 18. november 1873. Præsten skriver, at Søren Mortensen var gårdmand i Skrødstrup.

Anne Skov i Skrødstrup efter 1809

Den 27. august 1810 bliver Anne Pedersdatter Skovs steddatter fra første ægteskab med Søren Madsen Møller, Anne Sørensdatter, begravet på Hem kirkegård. Begge pigens forældre var i forvejen døde. Præsten skriver:
Aar 1810 d 27 August døde i Schrøstrup Gaardmand Morten Pedersens Steddatter pigen Anne Sørensdatter og blev begravet i Hem Kirkegaard d 2den Septbr 21 Aar 
gammel

Den 9. juni 1813 bliver Anne Pedersdatter Skov med ægtemanden Morten Pedersen forældre til en datter, der bliver døbt med navnet Anne Kirstine Mortensdatter i Hem kirke den 11. juli 1813. Præsten skriver følgende efterfølgende:
D 9 Junii blev gaardmand Morten Pedersen Baagi hustru Anne Pedersdatters barn født til verden i Schrødstrup bye i Hem sogn og frem over døbt d 13. Junii ved navn Anne Kirstine d 11 Juli 1813 blev daaben bekræftet i Hem kirke ? ? ? ? ? pigen Giertrud Pedersdatter [Skov] og Maren Pedersdatter [Skov] begge fra Mariager sogn gaardmanden Christen Hansen i Skrøstrup bye, Hem sogn, ungkarlen Niels Pedersen [Skov] fra Svendstrup og Niels Rasmussen fra Mariager sogn.
Anne
Kirstine Mortensdatter af Skrødstrup bliver konfirmeret i Hem kirke den 20. april 1828. Fødselsdatoen angives som den 9. juni 1813. Kundskaber og opførsel er Meget godt, og desuden anfører præsten, at hun er udskrevet af Skrødstrup skole med Godt. Ane Kirstine Mortensdatter bliver viet i Hem kirke den 7. oktober 1837, hvor hendes far, Morten Pedersen, er forlover for hende. Ægtemanden er Peder Pedersen Skrædder, som er boelsmand i Kaldalsgaard på Skrødstrup Mark. Den 22. august 1838 bliver Ane Kirstine Mortensdatter mor til en datter, som bliver døbt Kirsten Pedersdatter. Faddere til den lille pige er søsteren Giertrud Skov og broren Søren Mortensen. Den 20. april 1840 bliver Anne Kirstine mor til en søn, som bliver døbt Morten Pedersen, og som altså opkaldes efter sin morfar. Ved dåben den 7. juni 1840 er gudmor hustruen til Christen Jensen Smed af Skrødstrup fulgt af Hans Pedersens hustru af Jomfrubakken. Den 9. marts 1842 bliver Anne Kirstine Mortensdatter mor til en datter i Kaldalsgaard, der bliver døbt Ane Pedersdatter og således opkaldt efter sin mormor. Blandt fadderne til Ane er Anne Kirstines svoger, Christen Jensen, og bror, Søren Mortensen af Skrødstrup. Den 27. august 1843 får Anne Kristine Mortensdatter datteren Kirsten Marie Pedersen. Maren Jensdatter, som er gift med Christen Poulsen af Råby, er gudmor, og der er ingen fra hendes familie, der er faddere. Ved folketællingen i 1845 bor Anne Kirstine og Peder på Kaldalsgaard med deres søn og tre døtre. De får igen et barn i 1847 og 1849. Ved folketællingen i 1845 bor familien stadigvæk på Kaldalsgaard med 6 børn, men ægtemanden er på tidspunktet ikke hjemme. Ane Kirstine Mortensdatter dør den 21. februar 1876 som aftægtsenke efter forhenværende gårdmand Peder Pedersen på Skrødstrup Mark. Anne Kirstine Mortensdatter blev altså 62 år gammel.

Ane Pedersdatter Skovs ægtemand, Morten Pedersen, er fadder for selvejergårdmand Jens Nielsen og Ane Pedersdatter af Skrødstrup den 27. oktober 1816, da parret får døbt en søn med navnet Peder Jensen. Ane Christensdatter, som er gift med gårdmand Anders Nielsen af Dalbyover sogn, er gudmor fulgt af Ane Sørensdatter af Skrødstrup. Andre faddere er gårdmand Søren Sørensen af Skrødstrup samt Ander Nielsen af Dalbyover sogn.

Ved folketællingen den 18. februar 1834 er Anne Pedersdatter Skov gift med Morten Pedersen af Skrødstrup, og familien består af:

Morten Pedersen                   60 år

Anne Pedersdatter                 65 år

Søren                                  25 år

Ane Kristine                         21 år

Søren                                    6 år

[Søren på 6 år er sønnen Christen Sørensen Furs søn, som åbenbart vokser op hos bedsteforældrene]

Anne Pedersdatter Skov bliver altså mor til i alt 8 børn, hvoraf muligvis de 7 bliver voksne.

Anne Pedersdatter Skovs ægtemand, Morten Pedersen, dør i Skrødstrup den 26. april 1839, hvor han var aftægtsmand og 65 år gammel, og Anne Skov er altså enke igen som 69-årig.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 har Anne Pedersdatter Skov sat gården i aftægt, og i familien bor der nu på gården:

Anne Pedersdatter                                       72 år              Enke

Søren Christensen Møller                              12 år              Pleiebarn

[Barnebarnet Søren bor altså stadigvæk hos in farmor]

Anne Pedersdatter Skov dør den 10. maj 1842 i Skrødstrup, og hun begraves på Hem kirkegård den 16. maj 1842. Anne bliver altså 73 år gammel. Præsten skriver i kirkebogen, at hun var enke efter afdøde gårdmand Morten Pedersen i Skrødstrup.

Relationer: Anton Mejlby<- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov
 

Anne Pedersdatter Skov som indskrevet i Mariager købstads kirkebog efter dåben i 1769

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...