En masse af Mariager gennem tiderne

Ildebrande og andre forhold omkring Mariager

Ligesom andre byer i Danmark har Mariager – trods sin ringe størrelse – været skueplads for flere store ildebrande, der til tider var ved at udslette byen fra Danmarkskortet.

Nogle af de største brande er fra byens tidligste historie. Den allerførste fandt sted den 22. juni 1573, hvor det meste af byen gik tabt. Man byggede den op igen bare for at se det samme ske igen 10 år senere i 1583. I bogen ”Mariager – klosters og bys historie” fra 1882 af H. Dahlerup skrives: ”Disse Ildebrande i Forbindelse med Klosterets Nedlæggelse som Forsørgelsesanstalt for adelige Kvinder have rimeligvis været de nærmeste årsager til Byens senere Tilbagegang, idet de rige adelige Familier, som tidligere havde Boliger der, nu flyttede derfra.” For at kompensere for dette var det nok, at kongen gav byen købstadsrettigheder den 23. maj 1592. Alligevel blev Mariager efter 1583 aldrig mere end halvt så stor, som byen var før den ødelæggende brand.

Den næste større brand fandt sted i 1629 – lige efter at de kejserlige tropper forlod byen. Denne brand kendes, fordi kongen giver de 24 bygningsejere, der mister ejendom ved branden, 2 år skattefrihed. Foruden skattefriheden får de skadelidte også frihed ”for al Afgift, Arbeide og Trældom til Klosteret”. I 1636 giver kongen yderligere kompensation til nogle af dem.

I 1684 er Mariager ved at gå til grunde på grund af ildebrande og andre ulykker, og for at gøre det værre endnu brænder en fjerdedel af byen den 23. februar 1687. Men Mariager overlever…

Den store ildebrand i 1732 sætter store spor på byen, og når man læser den specielle folketælling fra 1734 over Mariager, kan man stadigvæk se sporene deri. Men i løbet af årene 1732 til 1735 kommer det meste af byen på fode igen.

Igen i 1764 er der en større brand i byen, og den 1. december 1775 er den atter gal. Selv om en del af byen lider skade ved disse ildebrande, er der dog ingen, der var så omfattende som dem i 1573 og 1583.

P. Dahlerup skriver om konsekvenserne i forbindelse med brande i datidens Danmark: ”Hvad der i ældre Tider gjorde Ildebrande langt frygteligere end nu var, at Brandforsikring kun blev lidet brugt, så at det ikke var sjældent, at en velstående Mand ved én eneste Ildebrand kunde blive bragt til Bettelstaven.

I modsætning til mange andre byer har Mariager dog været forskånet fra store epidemier af sygdomsudbrud. Dahlerup skriver, at det kan Mariager nok takke sin sunde beliggenhed og gode drikkevand for. Til gengæld havde byen i 1746 og 1747 et større udbrud af kvægsyge, hvorved byen mistede 148 styks Hornkvæg.

Mariager by har været besat 3 gange, dvs. 1627 til 1629, 1644 og 1658 til 1660 (læs under Skatten fra Viuf, hvor heldigt Mariager slap mht. polakkerne i 1658 til 60). I 1808 var en afdeling af de spanske tropper indkvarteret i Mariager og omegn, indtil de på engelske skibe blev returneret til Spanien.

Konfirmerede i Mariager fra andre byer

Her er en liste over konfirmerede i den prægtige kirke i Mariager i de år, hvor den findes og kan læses. For nogle år er der et link til den side i kirkebogen, hvor listen findes.

1744
Alle er vist fra Mariager sogn, dvs. Søren Giørdings sønner, Ertman og Niels Christian Giørding, Else Vistesdatter Damgaard, Anne Jørgensdatter Skade, Anne Sørensdatter, Peder Thomasen som tjener Christen Lassen, Christian Madsen, Rasmus Mortensen af Mariager Hedehus, Maren Jensdatter Havind, Jens Andersen af Alstrup, Morten Andersen og Niels Andrup af Brølløs, Jens Gundesen af Mariager, Jørgen Jensen i Hou Mølle, Christen Christensen af Fjelsted, Halvor Jensen af Alstrup og Anne Jensdatter af Skovhuset.
1745
Jens Lysholt, afdøde Christen Andersens søn, Rasmus Christensen, Jens Pedersen Smeds kones brordatter, Johanne, samt hans tjenestepige, Søren Jørgensen Skade, Jens Thomasens datter, Cathrine Christensdatter, Niels Hostrups hustrus søster, Maren Baj, Mogens Espensens tjenestepige, Maren, Maren Friderichsdatters datter Johanne, Anders Jensens søn af Brølløs, Gregers Andersen,
Der er vist ikke indsat konfirmationer fra 1746 til 1748.
1749
Johanne Jensdatter Lind, Maren Johansdatter, Giertrud Jensdatter, Dorthe Marie Hybner, Johanne Marie Nielsdatter, Dorthe Christensdatter, Maren Christensdatter af Tørslev Mølle, Margrethe Lauritsdatter af Ajstrup i Vindblæs sogn, Ane Andersdatter, Anne Lauridsdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn, Anne Lauridsdatter af ?, Peder Sørensen Lange, Jørgen Christensen af Tørslev Mølle, Jens Gundesen, Jesper Hansen af ? [resten er udeladt, da de ikke kan læses].
1750
Hans Jørgen Feldbereder, Johan Melchior og Jacob Schmidt af Fladbjerg, som er sønner af afdøde doktor Schmidt, Christen Olesen af Hem, Christen Sørensen, Kirsten Lisbeth, Giertrud Nielsdatter, Anne Pedersdatter, Christen Pedersen af Sem, Anne Olesdatter af Hem, Maren Pedersdatter af Sem, Giertrud Christensdatter, Maren Christensdatter, Inger Pedersdatter, Kirsten Jepsdatter, Kirsten Andersdatter, Maren Jensdatter Kusk, Lisbeth Mortensdatter, alle af Mariager, Jens Sørensen af Fjelsted, Maren Andersdatter af Fjelsted, Kirsten Lausdatter og Karen Lausdatter af Odderhuset [i Skrødstrup], Maren Andersdatter af Katbjerg, Christen Nielsen af Alstrup.
1756
Juncker Adam Caspar von Holstein, Jens Johansen Møller, Christen Mogensen og Søren Christen Alstrup af Mariager, Mads Pedersen, Niels Nielsen og Christen Gundersen af Fjelsted i Mariager Landsogn, Just Christensen af Tørslev Mølle, Mads Nielsen og Mads Albertsen af Skrødstrup, Peder Nielsen og Niels Christensen af Edderup, Søren Jensen af Katbjerg, Jens Hansen af Brødløs, Christen Christensen af Cilleborg, Karen Johansdatter Møller og Mette Johansdatter Møller af Mariager, Anne Christensdatter af Skrødstrup Mølle, Anne Nielsdatter af Vaashuset i Hem sogn, Dorthe Christensdatter af Tørslev Mølle, Anne Nielsdatter og Else Nielsdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn, Gertrud Andersdatter af Søhuset i Svenstrup sogn, Sophie Nielsdatter af Hou i Mariager Landsogn, Woldborg Jespersdatter af Fladbjerg, Kiersten Jensdatter af Skrødstrup, [ikke læsbar] Nielsdatter af Fransborg, [ikke læsbar] Andersdatter af Sem.
1760
Ide Sophie von Holstein, [ikke læsbar], Ane Marie Falslef, [3 x ikke læsbar], Maren Hansdatter af Broløs, Johanne Johansdatter af ?, Johanne Nielsdatter af ?, Ane Christensdatter, [4 x ikke læsbar], Anne Christensdatter af Silleborg, Inger Christensdatter af Sem, Ellen Povelsdatter af ?, [4 x ikke læsbar], Matthias Blegvad, Hans Olsen, Jens Pedersen, [4 x ikke læsbar], Claus Olsen, Jens Nielsen, Søren Sørensen, Søren Erichsen og [4 x ikke læsbar].
1761
Johannes Møller, Jørgen Pallesen og Niels Pedersen, som tjener hos hr. Castonier, Christen Christensen Urt, Mads Andersens søn, Andreas Madsen, Christen Klokkers søn, Peder Christensen, Jens Sørensen, som tjener hos hr. Blegvad, ? Jensen af Sem, Niels Christensen af Fjelsted, Christen Jensen af Sem, ? ?, Søren Nielsen, Niels Nielsen af Hou, Niels Hamborgs steddatter, Anne Kirstine Michelsdatter, Grethe Jensdatter, som tjener hos Pondemanden, Mette Michelsdatter Østergaard, Ivette Pedersdatter Romelund, Johan Jægers steddatter, Maren Gundisdatter, Inger Pedersdatter, som tjener hos Peder Christensen af Katbjerg, Anne Sørensdatter Skou af Fjelsted.
1768 [nyt opslag 38]:
Kiersten Pedersdatter af Skrødstrup – alle andre er lokale fra Mariager og landsogn
1769 [nyt opslag 42]:
Kirsten Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter af Kjellerup Hedehus, Maren Andersdatter af Kærby, Bodel Nielsdatter af Sem, Maren Christensdatter af Sem, Karen Christensdatter af Sem, Maren Christensdatter af Sem, Dorte Christensdatter af Skrødstrup, Anne Christensdatter af Skrødstrup, Anne Pedersdatter af Skrødstrup, Niels Findesen af Edderup, Christen Bagge af Hem, Svend Lauritsen af Sem og Søren Nielsen af Skrødstrup.
1775 [nyt opslag 72]:
Anne Christensdatter og Maren Christensdatter af Hem by, Mette Pedersdatter af Skrødstrup, Anne Nielsdatter af Skrødstrup, Anne Christensdatter af Skrødstrup, Anne Andersdatter af Sem, Anne Marie Jacobsdatter af Sem, Povel Hagesen af Kvottrup, Jens Christensen af Hem, Jørgen Jensen af Skrødstrup, Christen Pedersen af Skrødstrup, Michel Pedersen af Sem og Niels Pedersen af Sem.
1776 – nyt opslag 77
Fra Mariager: Søren Nielsen Hiort, Jens Christian Hassing, Hans Christian Hertz, frøken Høeg, Maren Christensdatter, Maren Nielsdatter og Anne Pedersdatter, Anders Jensen Lund af Mariager Færgested, Fra Alstrup: Ole Jensen Hammer, Fra Hou: Anders Nielsen, Bodil Jensdatter, Fra Skrødstrup: Jørgen Bagge, Peder Sørensen, Fra Fladbjerg: Maren Olsdatter, Anne Jensdatter. Desuden Anne Andersdatter og Karen Andersdatter fra ?.
1777 [opslag 159+160]:
Else Jørgensdatter af Tørslev Mølle, Maren Jensdatter af Hem, Berthe Rasmusdatter af Sem, Kiersten Andersdatter af Sem, Inger Nielsdatter af Skrødstrup, Maren Christensdatter af Skrødstrup, Anne Nielsdatter af Edderup, Karen Sørensdatter af Edderup, Karen Jensdatter af Edderup, Karen Hansdatter af Norup, Knud Nielsen af Norup, Christen Laursen af Sem, Niels Jensen af Sem
1778: Ingen konfirmationer
1779
Niels Thorsen af Mariager by, Peder Jørgensen Bloch af Skrødstrup, Anders Larsen af Skrødstrup, Søren Jensen af Skrødstrup, Michel Pedersen af Skrødstrup, Christen Christensen af Hem by, Søren Madsen Møller af Hem by, Christen Jensen af Hem, Jens Christensen af Havrehuset, Niels Nielsen af Fjelsted, Rasmus Nielsen af Fjelsted, Jacob Jensen af Fjelsted, Christen Nielsen af Hou Mølle, Elisabeth Conradine Bockelmand v: Albertiin, Christine Elisabeth Blegvad, Mette Nielsdatter af Mariager Færgested, Abel Andersdatter af Katbjerg, Kirsten Sørensdatter af Katbjerg, Anne Larsdatter af Katbjerg, Karen Nielsdatter af Skrødstrup, Sophie Andersdatter af Skrødstrup, Inger Andersdatter af Fjelsted.
1780
Karen Jensdatter af Mariager, Anna Kirstine Smith af Mariager, Christine Ottesdatter af Mariager, Anna Christensdatter af Mariager, Anna Margrethe Johansdatter af Mariager, Benthe Nielsdatter Fuglsang af Mariager, Marie Christensdatter af Mariager, Anders Pedersen af Mariager, Troels Christensen af Mariager, Adam Larsen af Stubbekøbing, som er rytter ved garnisonen. Derefter 9 fra Hou, 1 fra Fladbjerg, 2 fra Fjelsted, 2 fra Katbjerg, 4 fra Alstrup og 3 fra andre forskellige steder, bl.a. Jens Christian Jensen af Mariager Færgested. Endelig: Maren Nielsdatter Feddeler af Sem, Rasmus Nielsen Feddeler af Sem, Giertrud Jensdatter Nørgaard af Sem, Abelone Nielsdatter Bak af Sem, Maren Andersdatter af Sem, Karen Pedersdatter af Edderup, Mette Sørensdatter af Hem by, Kirsten Nielsdatter af Hem by, Margretha Christensdatter af Hem by, Karen Bierris af Hem by, Søren Pedersen af Hem by, Maren Larsdatter Rejstrup af Skrødstrup, Mette Jensdatter af Skrødstrup, Kirsten Pedersdatter af Skrødstrup, Kirsten Nielsdatter af Skrødstrup, Kirsten Jensdatter Rousing af Skrødstrup, Anders Møllers søn, Christen Andersen Møller af Skrødstrup mølle, Johanne Thomasdatter, som tjener i Skrødstrup mølle, Anna Jensdatter af Dahlhuset i Skrødstrup, Lauritz Andersen, som tjener i Wasshuset i Skrødstrup, Christen Pedersen, som tjener Søren Lauritzen af Kvottrup i Hem sogn.
1781: Ingen konfirmationer.
1782
Fra Mariager by: Christiana Frantisek Boeck, Christiana Theodora Carstensen, Mette Blok Carlsen Baj, Maren Joensdatter, Else Maria Jørgensdatter Schmidt, Maria Catharina Jensdatter, Karen Maria Hansen, Anna Dorthea Christensdatter, Anna Kirstine Pedersdatter af Dyrby i Gassum sogn, Søren Lauritzen af Havringsholm, Ole Clausen, som er læredreng hos Otte Skomager, Søren Jensen, Jens Nielsen Biested, skibsdreng Jørgen Danielsen, som er født i Skien i Norge, og som er hos Johan August Skipper af Mariager, fra Hou by: Maren Jensdatter Ulstrup, Zidsel Jensdatter Ulstrup, Anna Andersdatter Cilleborg, Kirsten Sørensdatter, Maren Rasmusdatter, Christen Rasmussen, fra Alstrup by, Bodil Nielsdatter, som er datter af Niels Pedersen af Alstrup, Anna Nielsdatter, som er datter af Niels Rasmussen af Alstrup, Maren Jensdatter Hammer, Jens Jensen Hammer, fra Frantzborg: Mette Smit, Anna Johanna Sørensdatter, fra Volstedlund: Jens Rasmussen af Gettrup, Fra Fjelsted: Mads Nielsen, Rasmus Pedersen, Peder, som er stedsøn til Christen Nielsen af Fjelsted, Niels Nielsen Kaals, Christen Sørensen Skov, fra Katbjerg by: Anna Madsdatter, som er datter af Mads Jensen af Katbjerg, fra Sem sogn: Kirsten Nielsdatter Feddeler, Anna Nielsdatter Bak, Maren Nielsdatter Skrædder, Maren Pedersdatter Bagi, Peder Christensen Skrædder, Christen Lauritzen, Fra Edderup i Sem sogn: Anne Pedersdatter, Christen Sørensen, som kaldes Christen Sørensen Johnsen, Niels Sørensen, Niels Pedersen, Jens Christensen Smed, Fra Hem sogn: fra Hudskhuset, Bodil Andersdatter Krag, som er steddatter til N. Klit af Skrødstrup, Fra Skrødstrup by: Bodil Sørensdatter Klit, Maren Christensdatter Lassen, Anne Sørensdatter, Dorothea Lauritzdatter Keystrup, Søren Sørensen Thorsen.
1784
Fra Mariager by: Friderich Rudolph Theodor Conradsen, født i Schleswig og rytter ved garnisionen, John Christensen, født i Sem, Inger Catharina Friderichsdatter, Giertrud Andreasdatter, Malene Maria Andreasdatter, Marthe Margrethe Clemensdatter. Fra Alstrup: Inger Lauritzdatter Skov, Kirsten Jensdatter Hammer. Fra Hou: Anna Maria Andersdatter Cilleborg, Bodil Nielsdatter Møller. Fra Frantzborg: Anne Kirstine Matthiasdatter, født i Thiele Mølle. Fra Hem: Christen Christensen Bagi, Anna Madsdatter, Anna Kirstine Christensdatter af Kvottrup, Christian Michael Christensen, født i Jonkier Mølle. Fra Nymølle: Jens Andersen, Maren Andersdatter. Fra Edderup i Sem sogn: Niels Pedersen Sommer, Peder Jensen, født i Assens i Falslev sogn, Søren Pedersen og Dorothea Pedersdatter.
1792 [opslag 307]:
Alle er vist fra Mariager by, bl.a. Christen Sørvad, Jens Nielsen, Jens Aarhus, Hans Clemensen, Peder Jespersen, Jens Pedersen, Christen Andersen og Magdalena Hiort.
1793 [opslag 320]:
Maren Rasmusdatter fra Sem, Kiersten Johansdatter fra Sem, Helle Pedersdatter fra Sem, Ole Nielsen fra Sem, Christen Madsen fra Sem, Peder Justsen fra Sem, Morten Pedersen fra Skrødstrup, Jens Nielsen fra Skrødstrup, Kiersten Nielsdatter fra Skrødstrup, Anne Sørensdatter fra Skrødstrup, Ane Jensdatter fra Skrødstrup, Anders Sørensen? fra Hem, Maren Lausdatter Qvotrup fra Hem, Karen Andersdatter fra Hem, Johanne Christensdatter fra Hem, Margrethe Sørensdatter fra Hem, Christen Pedersen fra Edderup, Bodil Sørensdatter fra Edderup og Anne Christensdatter fra Edderup
1794 [opslag 336]:
Giertrud Wollesdatter [Willadsdatter?] af Hem, Kirsten Andersdatter af Skrødstrup, Anne Andersdatter af Skrødstrup, Mette Christensdatter af Skrødstrup, Kirsten Nielsdatter af Sem, Anne Madsdatter af Sem og Anne Sophie Hendtzdatter af Edderup, Jens Jensen af Sem, Niels Christensen af Sem, Søren Christensen af Sem og Morten Waagesen [Wognsen?] af Hem
1795 [nyt opslag 6]:
Jens Sørensen Hiort fra Dyrby, Niels Aabye fra Skrødstrup, Jens Christensen fra Skrødstrup, Anders Nielsen fra Skrødstrup, Bendt Jensen fra Edderup i Sem sogn, Anne Christensdatter fra Hem, Ane Christensdatter fra Hem, Maren Christensdatter fra Hem, Mette Sophie Pedersdatter fra Skrødstrup
1798 [opslag 61 og 62]:
Peder Sørensen, Niels Christian Madsen, Kirsten Marie Sørensdatter, Maren Madsdatter og Karen Envoldsdatter fra Hem, Jens Madsen og Rasmus Andersen fra Skrødstrup
1799 [opslag 79]:
Christen Thorsen i Hem, Jens Thomesen i Aistrup [i Vindblæs sogn], Peder Christensen i Hem, ? Povelsen i Hem, Else Sørensdatter i Hem, Maren Nielsdatter i Sem, Birthe Andersdatter i Hem, Else Larsdatter i Sem og Maren Olesdatter i Skrødstrup
1800 [opslag 94]:
Peder Axelsen fra Sem, Peder Nielsen fra Skrødstrup, Peder Nielsen fra Hem by, Dorthe Jensdatter fra Sem, Kiersten Jensdatter fra Sem og Maren Nielsdatter fra Sem. I Hem-Sem [opslag 71] skrives: Peder Nielsen, Niels Hjulmands stedsøn i Hem, Peder Nielsen, afdøde Niels Truelsens søn i Skrødstrup. De unge fra Sem nævnes kun med navn, men præsten var jo også en Hembo.
1801 [nyt opslag 53]:
Mads Christensen fra Skrødstrup, Poul Pedersen fra Skrødstrup, Niels Madsen – tjener i Sem by, Christian Jørgensen – tjener i Sem by, Giertrud Marie Pedersdatter fra Odderhuuset [i Hem sogn], Mette Marie Nielsdatter fra Svenstrup sogn, Maren Bendtsdatter – tjener i Skrødstrup, Karen Andersdatter fra Skrødstrup, Anne Cathrine Pedersdatter – tjener i Skrødstrup og Bodil Christensdatter fra Skrødstrup
I Hem-Sem [opslag 75] skrives: Mads Christensen, stedsøn til Jens Nielsen i Skrødstrup, Povel Pedersen, stedsøn til Peder Jensen i Skrøstrup, Niels Madsen, søn af Mads Rasmussen i Sem, Giertrud Marie Pedersdatter i Odderhuset, Maren Bentsdatter – tjener Søren Krog, Karen Andersdatter, datter af Anders Møller i Skrødstrup, Anne Kathrine Pedersdatter, datter af Peder Danielsen i Skrødstrup, Bodil Christensdatter, datter af Christen Lassen i Skrødstrup. Ekstra er Peder Christensen, som tjener Søren Qvotrup, Kirsten Christensdatter, som tjener i Kielstrup Lund, Kirsten Pedersdatter, som tjener i Nye Mølle samt Niels Jensen, som tjener Mads Rasmussen i Sem by.
1802 [opslag 111] + Hem-Sem [opslag 79]:
Niels Thorsen fra Hem, Ole Jacobsen – født i Understed sogn i Wensyssel d. 1. januar 1784 – tjener i Fielsted, Anne Thorsdatter fra Hem [datter af Thoer Christensen i Hem by], Birthe Marie Andersdatter fra Hem [fra provstens skovhus], Kirsten Christensdatter fra Hem [steddatter til skovfoged Christen Christensen] – kun pigerne er indskrevet i Hem-Sem
1803 [opslag 120]:
Niels Sørensen fra Brude Cilienborg i Hem sogn, Lauritz Jensen fra Blenstrup, Niels Jensen – tjener i Skrødstrup, Niels Nielsen – tjener i Skrødstrup, Peder Povelsen – tjener i Hem by, Peder Olesen – tjener i Hem by, Maren Andersdatter fra Hem by, Mette Marie Jensdatter fra Hem by, Anne Nielsdatter fra Svenstrup sogn, Maren Sørensdatter fra Wasehuuset i Hem sogn og Geedske Sørensdatter fra Wasehuuset i Hem sogn
1804 [opslag 130+131]:
Niels Haderup af Mariager – født i Viborg
Søren Christensen, født i Enslev, tjener i Hou
Anders Olesen, født i Hadsund [i Vindblæs sogn], tjener i Edderup [i Sem sogn] [Sem kirkebog: hos Niels Sommer]
Anne Marie Hansdatter, født i Astrup, tjener i Mariager
Mette Kirstine Hendricksdatter, født i Døstrup, tjener i Mariager
Mariane Andersdatter, født i Ajstrup [i Vindblæs sogn], tjener i Mariager
Dorthe Laursdatter, født i Verestrup, tjener i Kvottrup [Hem kirkebog: hos Søren Qvotrup]
Johanne Christensdatter fra Edderup
Kirsten Madsdatter, Far: afdøde gårdmand Mads Olesens datter i Sem by
Kirsten Andersdatter, Far: hyrden Anders Sørensen i Sem by, født i Dyrby i Gassum sogn
1805 [opslag 140]:
Christen Pedersen, 15½ år, Far: Peder Christensen Møller i Kiellerup Mølle
Rasmus Sørensen [Krog], 17 år, Far: Søren Krog i Skrødstrup
Niels Jensen, 17 år, Far: Jens Nielsen Wase i Skrødstrup
Jens Pedersen, 17 ½ år, Far: afdøde husmand Peder Jensen i Skrødstrup
Maren Jensdatter, 16½ år, Far: Jens Christensen Smed i Skrødstrup
Anne Marie Nielsdatter, 17 år, Far: Niels Finnesen i Nørre Onsild – hun tjener i Brøløs
Maren Nielsdatter, 16 år, Far: afdøde husmand Niels Truelsen i Skrødstrup
Karen Nielsdatter, 15 år, Far: husmand Niels Jensen i Nebstrup – hun tjener i Skrødstrup
Maren Andersdatter, 16½ år, Far: Anders Sørensen i Sem – hun tjener hos Christen Laursen i Sem
1806 [opslag 147]:
Anders Christensen fra Vive sogn – tjener kiøbmand Sørwad
Christen Jensen fra Øster Tørslev – tjener hos Christen Laursen i Sem
Maren Sørensdatter fra True [i Svenstrup sogn] – tjener hos Anders ? i Alstrup
Maren Nielsdatter fra Kærby – tjener hos Peder Sørensen i Skrødstrup
Else Marie Christensdatter fra Sødring – tjener hos Peder Nielsen i Edderup [Skovgård]
1807 [opslag 156-157]:
Laurs Laursen, 15 år, Far: Laurs Smed i Kærby, tjener hos Lars Jensen Smed i Fransborg
Niels Christensen, 19 år, Far: Christen Christensen i Torup i Simested sogn, tjener i Alstrup
Peder Pedersen, 16 år, Far: afdøde husmand Peder Jensen i Skrødstrup
Niels Christensen, 18 år, Far: hanskemager Christen Nielsen i Sem
Søren Sørensen, 17 år, Far: husmand Søren Pedersen i True [i Svenstrup sogn]
Niels Christian Thomsen, 16 år, Far: Thomas Jespersen i Gunnerup
Niels Jensen, 16 år, Far: mølleren Jens Pedersen i Svenstrup Mølle
Niels Christensen, 17 år, Far: husmand Christen Nielsen i Vester Tørslev
Mathias Andersen, 18 år, Far: gårdmand Anders Mathiesen i Vester Tørslev
Cathrine Peitersdatter, 16½ år, Far: møller Peiter Christensen i Vester Tørslev Mølle
Karen Michelsdatter Aabye, 15 år, Far: afdøde degn Michel Aabye i Skrødstrup
Anne Sørensdatter Møller, 17 år, Far: gårdmand Søren Madsen Møller i Skrødstrup
Karen Andersdatter, 15½ år, Far: husmand Anders Nielsen i Skjellerup – tjener i færgestedet
Kirsten Jensdatter Kauring, 15 år, Far: afdøde husmand Jens Kauring i Skrødstrup
Karen Sørensdatter, 16 år, Far: gårdmand Søren Sørensen i Gunnerup
Maren Andersdatter, 15 år, Far: gårdmand Anders Mathiesen i Vester Tørslev
Anne Marie Sørensdatter Alstrup, 22 år, Far: afdøde husmand Søren Alstrup i Vester Tørslev
1808 [opslag 168+169]:
Rasmus Jensen, 19 år, Far: husmand Jens Nielsen ved Hadsund, tjener købmand Sørvad
Christen Andersen, 16 år, Far: afdøde husmand Anders Christensen i Thostrup, Feldballe sogn
Peder Sørensen, 15 år, Far: gårdmand Søren Sørensen i Svenstrup
Samuel Sørensen, 15 år, Far: husmand Søren Pedersen i True [i Svenstrup sogn]
Christen Pedersen, 16 år, Far: gårdmand Peder Rasmussen i Kaatrup, Asferg sogn, tjener i True
Christen Christensen, 16 år, Far: afdøde Christen Mogensen i Kærby, tjener i Skrødstrup
Ane Marie Christensdatter, 16 år, Far: gårdmand Christen Christensen i Vester Tørslev
Maren Jensdatter Høndrup, 16 år, Far: gårdmand Jens Høndrup i Døstrup, tjener i Gunnerup
Ane Johanne Christensdatter, 15 år, Far: husmand Christen Nielsen i Vester Tørslev
1809 [opslag 176+177]:
Peder Christensen, 16 år, Far: gårdmand Christen Sørensen i Vester Tørslev
Anders Pedersen, 16½ år, Far: snedker Peder Christensen i Udbyneder, tjener i Svenstrup Mølle
Jens Christensen, 17 år, Far: afdøde Christen Jensen Smed i Edderup og hustru Karen Sørensdatter
Anders Olesen, 16 år, Far: gårdmand Ole Nielsen i Sem
Laurs Jensen, 18½ år, Far: Jens Christensen Smed i Skrødstrup
Christen Christensen, 19 år, Far: afdøde Christen Pedersen i Skrødstrup
Ane Marie Laursdatter, 16 år, Far: Laurs Laursen Smed i Kærby, tjener i Fransborg
Kirsten Thorsdatter, 16 år, Far: gårdmand Thor Christensen i Hem
Ane Pedersdatter Kour, 16 år, Far: gårdmand Peder Andersen Kour i Hem
Inger Nielsdatter, 14½ år, Far: afdøde Niels Sørensen i Udbyneder, tjener i Katberg
Kirsten Christensdatter, 17 år, Far: Christen Poulsen i Asferg, tjener i Fladberg
Karen Jensdatter, 16 år, Far: Jens Christensen Smed i Skrødstrup
1810 [opslag 187+188]:
Mads Christensen, 15½ år, Far: husmand Christen Nielsen i Ajstrup [i Vindblæs sogn] – tjener Bugge i Alstrup
Maren Poulsdatter, 14 år, Far: husmand Poul Andersen i Valsgaard sogn og by – tjener i Hou
[resten er alle født i Mariager sogn og landsogn]
1811 [opslag 198]:
Hendrick Andreas Gjelstrup, født i Vordingborg – er hos sin morbror pastor Spur i Mariager
Mads Sørensen Piil, født i Sem, Far: forrige gårdmand i Skrødstrup Søren Nielsen Piil
[resten er alle født i Mariager sogn og landsogn]
1813 [opslag 221-222]:
Franciscus Vilhelm Kaarup, 15 år, Far: Købmand Lars Kaarup i Mariager – født i Aarhus
Ane Poulsdatter, 14½ år, Far: husmand Poul Andersen ?? [opdraget hos]? – født i Jennum i Spentrup sogn
Marie Poulsdatter, 16 år, Far: husmand Poul Andersen - født i Jennum i Spentrup sogn – tjener familien her i byen [Mariager]
[resten er alle født i Mariager sogn og landsogn]
I Hem eller Sem kirke er nok konfirmeret disse 3 i 1813 [opslag 35]: Anders Christensen i Sem [God], Christen Christensen i Hem [God], Albert Jensen i Hem [Meget god]

Den hyggelige gamle bydel i Mariager er også hyggelig om aftenen.

Folk fra andre sogne, der kom til Mariager - del 1

Folk fra Asferg sogn
Den 4. august 1702: Jørgen Møller af Asferg er fadder, da Johan Vollenberg [skrevet Wollenberig] af Mariager får døbt sønnen Anders Johansen Vollenberg [eller Volmbjerg]. Jørgen Møllers hustru er gudmor.
Den 14. maj 1706: Peder Ifversen Abel af Asferg er fadder, da sognepræsten Pontus Henrichsen i Mariager får døbt sønnen Jens Pontussen Gyntelberg.
Det er Lauridz Eshøys kierste [kone] i Asferg også, dvs. ? Kiersten Ifversdatter Abel.

Den 4. juni 1715: Hr. Laurids Eshoy af Asferg er fadder, da Pontus Henriksen af Mariager får døbt datteren Lisbeth Pontusdatter. Det samme er Johanne Nicholaj Nabel, Jesper Nørkier, Christian Fisker og Jens Gundisen.
Den 31. maj 1739: Hustruen til Anders Sørensen af Asferg er gudmor, da Christen Jensen Ladefoged får døbt sønnen Jens Christensen [Ladefoged]. Faddere er bl.a. Christen Andersen af Kåtrup og Knud Jensen af Asferg. Desuden er Søren Jensen af Fjelsted Hedehus fadder.

Den 27. maj 1781: Hustruerne til Jørgen Møller af Asferg og Jacob Jensen af Asferg er gudmødre, da Petter Christensen og Ane Mortensdatter af Tørslev Mølle får døbt datteren Else Marie Petersdatter. Jørgen Møller er selv fadder.
Den 22. december 1794: Maren Christensdatter af Asferg bliver viet til borger Niels Lange af Randers.

Folk fra Kousted sogn
Den 23. april 1730: Christen Nielsens hustru af Kousted er gudmor, da Christen Nielsen af Fjelsted får døbt datteren Maren Christensdatter. Faddere er Christen Pedersen Felbereder i Mariager, Lauridz Jensen Hyelmand af Fjelsted, Hermand Johansens hustru og søn samt Niels Hermandsen af Katberg.
Den 15. april 1743: Maren Christensdatter, som er gift med Peder Nielsen Steensgaard i Kousted, er gudmor, da Christen Jensen i Celisborg får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 24. marts 1776: Hustruen til Eyler Christensen af Kousted er gudmor, da Christen Jensen og Johanne Jespersdatter af Mariager får døbt sønnen Jens Christensen. Jesper Christensen af Aa Møller er fadder.

Folk fra Vester Kondrup
Den 5 marts 1775: Christen Jensen fra Vester Kondrup ansøger om trolovelse til Johanne Jespersdatter af Fladbjerg. Underskrives af Niels Nielsen og Jens Christensen. De bliver trolovet den 14. marts 1775.
Den 12. september 1775: Maren Christensdatter fra Vester Kondrup er gudmor, da Søren Christensen og afdøde hustru Karen Jensdatter fra Jomfru baihet får døbt sønnen Jens Sørensen. Alle fadderne er fra Fladbjerg.
    
Folk fra Øster Kondrup i Kastbjerg sogn
Den 26. marts 1782: Anne Pedersdatter, som er datter af Peder Møller af Fjelsted, får døbt sin uægte søn for Peder Nielsen. Udlagt barnefar er Niels Jensen, som tjente i Øster Kondrup i Kastbjerg sogn, hvor hun også tjente.

Folk fra Hem og Skrødstrup
Den 24. maj 1715: Hustruen til Christen Mogensen af Skrødstrup er gudmor, da Mads Jensen af Trinderup får døbt datteren Maren Madsdatter.
Den 16. januar 1729: Hustruen til Christen Sørensen af Skrødstrup Skovhus er gudmor, da Søren Josephsen af Mariager Smedehus får døbt sønnen Joseph Sørensen. Fadderne er Morten Pedersen Sommer i Hedehuset, Oluf Ibsen, Oluf Jensen, Peder Rebsbech af Alstrup samt Søren Christensens datter, Mette Sørensdatter i Munchhuset.
Den 13. september 1739: Erich Pedersen af Skrødstrup Skovhus bliver viet til Maren Sørensdatter af Trinderup i Mariager Landsogn. De er blevet trolovet i Mariager den 15. februar 1739, hvor forloverne, som underskriver, er Jens Sørensen og Peder 
Rasmussen.
Den 5. april 1767: Da Christen Jensen af Trinderup får døbt sønnen Søren Christensen, er følgende fra Hem og Skrødstrup: Gudmor er hustruen til Søren Klit fulgt af Sørens datter af Hem Skovhus. Faddere er Niels Michelsen af Skrødstrup med Søren Erichsen i Kuskhuset og Jens Christensen af Hou.
Den 21. maj 1769: Hustruen til Christen Bagge af Hem er gudmor, og Christen Christensen Bagge af Hem er selv fadder, da Peder Rasmussen Skov af Fjelsted får døbt datteren Anne Pedersdatter Skov.
Den 13. august 1780: Da [skrevet Andræjs] Andreas Murmester får døbt datteren Marie Kirstine Andreasdatter [Andræjsdatter], er følgende fra Skrødstrup: Niels Truelsens kone af Skrødstrup er del-gudmor, og blandt fadderne er Michel Pedersen af Skrødstrup Mølle samt Jens Pedersen af Skrødstrup foruden Romelund-familien i Mariager.
Den 8. juli 1781: Jens Pedersen af Skrøstrup er fadder, da Rasmus Romelund og Anne Pedersdatter af Mariager får døbt sønnen Peder Rasmussen Romelund.

Den 3. februar 1782: Hustruen til degnen Michel Aabye i Skrødstrup er gudmor, da Rasmus Nielsen og Maren Lausdatter i Trinderup får døbt sønnen Laus Rasmussen. En datter til Michel Lærke i Trinderup er del-gudmor.
Den 23. september 1792: Søren Christensen og Maren Nielsdatter i Alstrup får døbt datteren Anne Sørensdatter. Præsten skriver i en note, at pigen er død i ? Skrødstrup ? og begravet i Hem den 31. august 1806.
Den 27. april 1794: Anders Ollesen af Hem bliver trolovet til Kirsten Jensdatter Hammer af Alstrup. Underskrives af Søren Hamer og Niels Pedersen. Parret bliver viet den 4. juli 1794, hvor han er af Alstrup.
Den 11. januar 1795: Søren Sørensen i Hem by udlægges til barnefar, da Bolethe Christensdatter i Mariager får døbt sin uægte søn for Christen Sørensen. Gudmødre er hustruerne til Jens Knudsen og Søren Kruse i Mariager. Faddere er Anders Haun i Alstrup og Christen Vægter [Weegter] i Mariager. Drengen begraves vist den 24. januar i Mariager.
Den 4. oktober 1795: Giertrud Sørensdatter fra Hem er fadder, da Niels Nielsen og Kjersten Nielsdatter i Alstrup får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 2. januar 1801: Christen Andersen af Skrødstrup bliver trolovet til Søren Nielsens enke, Karen Sørensdatter af Hou.

Den 27. januar 1801: Da selvejer Christen Jensen af Hem sogn bliver trolovet til Helene Christensdatter i Mariager kloster, er forloverne Thor Christensen og Albert Marcussen af Hem by, der sætter deres underskrifter. Helene og Christen bliver viet i Vester Tørslev kirke den 6. marts 1801 ifølge Mariager kirkebog.
Den 16. juni 1801: Husmand Søren Trinnerup af Skrødstrup er fadder, da afdøde gårdmand Christen Jensens datter, Maren Christensdatter af Trinderup får døbt sin uægte datter for Kirsten Jensdatter. Udlagt barnefar er den 20-årige Jens Jensen, som tjente hos gårdmand Jens Christensen af Trinderup.
Den 16. marts 1824: Boelsmand Niels Madsen af Skrødstrup var forlover, da Andreas Ottesen og Maren Madsdatter af Hou i Mariager Landsogn blev trolovet. Forlovelsen bliver annulleret denne dag.
Den 18. september 1824: Enkemand Laurs Sørensen Basse af Hem bliver trolovet til Mette Marie Andersdatter af Alstrup i Mariager Landsogn. Gårdmand Søren Hammer af Alstrup er forlover.

Folk fra Edderup og Sem sogn
3 p Pasch 1703: Søren Christensen af Edderup er fadder, da Rasmus Christensen af Alstrup får døbt datteren Dorte Rasmusdatter. Der er Niels Christensen og Jens Dyrbye af Hou også.
St. Michelsdag 1704: Søren Christensen af Edderup er fadder, da Rasmus Christensen af Alstrup i Mariager Landsogn får døbt sønnen Peder Rasmussen. Christen Bagge af Mariager Hedehus er også fadder.

Den 16. februar 1716: Olle Ibsens bror af Sem er fadder, da Olle Ibsen af Mariager får døbt sønnen Peder Ollesen.
Den 9. august 1732: Gregers Andreisen af Sem bliver trolovet til Maren Hansdatter af Mariager. Underskrives af Anders Nielsen Kremmer af Edderup og Christen Christensen Peber af Edderup i Sem sogn. Parret bliver viet i Mariager den 2. november 1732, hvor han kaldes Gregers Andersen.
[I 1704 lever i Mariager en mand med navnet Christen Lauridsen Peber, men denne Christen Christensen Peber er nok søn af Christen Peber af Gassum sogn.]
Den 29. marts 1761: Christen Jensen af Sem er fadder, da Hr. Møller af Mariager får døbt sønnen Johannes Møller. Andre faddere er Jørgen Pallesen og Niels Pedersen, som er tjener for kaptajn Castonis. Desuden er Lads Andersens søn, Andreas Lassen, Christen Klokkers søn, Peder Christensen, begge af Mariager, samt Niels Christensen af Fjelsted faddere.
Den 26. juni 1824: Ungkarl Jørgen Jensen af Edderup i Sem sogn bliver viet til enken Maren Madsdatter af Hou. Den ene forlover er husmand Christen Sørensen af Sem.

Folk fra Hou i Mariager Landsogn
Den 3. april 1739: Christen Nielsen og Maren Lauridzdatter af Hou bliver trolovet. Da parret bliver viet den 10. maj 1739, kaldes hun for Maren Christensdatter.

Folk fra Hadsund, Kragelund, Norup og Vindblæs sogn
Den 3. januar 1703: Margrethe Erichsdatter af Hadsund, tolderen Eiler Hansens kone, er fadder, da Niels Christensen Byskriver får døbt datteren Margrethe Marie Nielsdatter.
Den 7. marts 1704: Tolderen i Hadsund, Eiler Hansens kone, er gudmor, da Niels Christensen Byskriver af Mariager får døbt sønnen Erich Nielsen. Eiler Hansen ved Hadsund er selv fadder.
Den 23. december 1705: Tolderens kæreste af Hadsund er gudmor, da Niels Christensen Byskriver får døbt sønnen Erich Nielsen. Faddere er rector Laurids Mortensen Hassing, forvalter sr. Christian Fos, Lytchens søn Niklaus Lytchen samt Barbara Hansdatter Abel.
Den 16. marts 1707: Tolderen ved Hadsund, Eiler Hansen, er fadder, da Niels Christensen Byskriver får døbt sønnen Christian Nielsen.
Den 4. november 1736: Anders Lauritzens hustru af Norup i Vindblæs sogn er gudmor, da Mads Lauritzen af Hov i Mariager Landsogn får døbt sønnen Michel Madsen. Lauridz Christensen Snebum og hans tjenestekarl Peder Jensen er blandt fadderne.
Den 26. oktober 1739: Jens Jensen af Norup i Vindblæs sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter af Mariager. Underskrives af Anders Christensen og Michel Poulsen. Senere kaldes hun Anne Christensdatter af Hou.
Den 8. april 1753: Christian Baggesen af Hadsund er fadder, da Peiter Mortensen Rebslaar af Mariager får døbt datteren Maren Peitersdatter.
Den 20. juni 1776: Hans Jørgen Christensen Blegvad af Kragelund i Vindblæs sogn bliver trolovet til Kirsten Pedersdatter af Vejrmøllen i Mariager.
Den 15. september 1776: Christen Blegvads kæreste af Kragelund i Vindblæs sogn er del-gudmor, og Christen Christensen Blegvad af Kragelund er selv fadder, da forpagter Mathias Christensen Blegvad på Mariager Kloster får døbt sønnen Frans Mathiasen Blegvad. Fru etatsråd Frans de Testrup er gudmor.
Den 17. september 1780: Jens Christensens kæreste af Kragelund i Vindblæs sogn er del-gudmor, og Christen Blegvad af Kragelund er fadder, da forpagter Mathias Blegvad og Johanne Nielsdatter på Mariager kloster får døbt sønnen Christen Niikob Blegvad.
Den 3. februar 1782: Niels Refbæk af Hadsund og Niels Christensen af Norup i Vindblæs sogn er faddere, da Rasmus Nielsen og Maren Lausdatter af Trinderup får døbt sønnen Laus Rasmussen.
Den 18. maj 1793: Hustruen til Jens Madsen Nørgaard samt Søren Nielsen Halds enke, begge af Kragelund i Vindblæs sogn, er gudmødre, da Hans Jørgen Christensen Blegvad og Kiersten Pedersdatter får døbt sønnen Peder Hansen Blegvad. Blegvad boede 17 år tidligere på Kragelund. Hustruen er fra Vejrmøllen i Mariager [18. juni 1776].

Folk fra Assens og Falslev sogn
Den 5. januar 1704: Anders Pedersen af Assens i Falslev sogn er forlover, da Poul Jensen af Assens bliver trolovet til Anne Christensdatter af Fladbjerg. Den anden forlover er Poul Christensen Bierbye af Mariager. Anders kan skrive og underskriver; Poul sætter kun sine initialer.
Den 13. marts 1704: Jørgen Nielsen Buxen af Falslev bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Mariager. Forlovere er Falslevs præst, Stephan Buxen, og Henrich Galth af Mariager.
Den 5. november 1713: Maren, som er gift med Svend i Assens i Falslev sogn, er fadder, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Anders Nielsen.
Den 24. maj 1715: Anne Pedersdatter, som er datter af Peder Pedersen af Assens i Falslev sogn, er fadder, da Mads Jensen af Trinderup i Mariager Landsogn får døbt datteren Maren Madsdatter.
Den 1. oktober 1717:
Hustruen til Rasmus Jensen af Assens i Falslev sogn er del-gudmor, og Bodil Jensdatter af Assens er fadder, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Michel Nielsen.
Den 5. marts 1719: Hustruen til Peder Pedersen af Assens i Falslev sogn er del-gudmor, da Niels Andersen Fladberg af Mariager får døbt datteren Anne Nielsdatter Fladberg. Hustruen til Claus Piper af Mariager er gudmoren.
Den 4. juni 1719: Claus Nielsen i det røde hus i Falslev er fadder, da Lauridz Lauridzen af Hou i Mariager Landsogn får døbt [navnet ikke 
angivet].
Den 6. juni 1725: Claus Nielsens hustru i det røde hus i Falslev er fadder, da Niels Andersen Lerche af Fladbjerg i Mariager Landsogn får døbt datteren Anne Nielsdatter 
Lerche.

Den 11. marts 1731: Hustruen til Rasmus Giede af Assens i Falslev sogn er fadder, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt datteren Maren Nielsdatter. Det samme er f.eks. Anders Jensen Dyrbye og Jens Mogensens søn, Niels Jensen af Hou.
Den 20. september 1732: Michel Jensen af Assens i Falslev sogn underskriver, da Niels Lassen og Maren Andersdatter af Hou bliver trolovet. Den anden forlover er Niels Christensen Hou
.

Den 15. august 1739: Jens Rasmussen af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Fladbjerg. Underskrives af Rasmus Jensen og Jesper Nielsen.
Den 22. juni 1749: Jens Rasmussen og Karen, som er gift med Rasmus Giøde af Assens i Falslev sogn er faddere, da Niels Nielsen af Fladbjerg får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 27. december 1749: Peder Rasmussen af Assens i Falslev sogn er fadder, da Jesper Nielsen af Fladbjerg får døbt datteren Wolborg Jespersdatter. Gudmor er Niels Nielsens hustru af Fladbjerg. Niels Nielsen er selv fadder.

Den 9. juni 1799: Mette Andersdatter, som er datter af Anders Skrædder af Falslev, er gudmor, da Peder Andersen og hustruen Dorthe Jensdatter af Hou får døbt datteren Inger Pedersdatter.
Den 2. januar 1801: Niels Sørensen af Assens i Falslev sogn er forlover, da Christen Andersen af Skrødstrup bliver trolovet til Søren Nielsens enke, Karen Sørensdatter af Hou. Den anden forlover er Niels Jensen Smed af Hou, og begge mænd sætter deres underskrifter i Mariager kirkebog.
Den 6. november 1814: Niels Nielsen af Assens i Falslev sogn er fadder, da Christen Povelsen og Bodil Christensdatter af Hou i Mariager Landsogn får døbt sønnen Christen Christensen.


Folk fra Blenstrup
Den 22. april 1715: Niels Michelsen af Blenstrup er fadder, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 29. september 1716: Jep Rasmussens hustru af Blenstrup er del-gudmor, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt datteren Anne Nielsdatter. Hans søn er måske Christen Ibsen [Jepsen] af Gjerlev?.
Den 26. marts 1792: Anders Jensen af Blenstrup er fadder, da Morten Snedker og Anne Christensdatter af Mariager får døbt datteren Karen Mortensdatter. Gudmor er Svend Kleinsmeds kone. Maren Joensdatter, som tjener kammerherre Testrup, er del-gudmor. De andre faddere er Michel Snedker og Mads Therkelsen.


Folk fra Gjerlev
Den 16. december 1705: Hustruen til Niels Knab af Gjerlev er gudmor, da Hans Ollesen af Mariager får døbt sønnen Olle Hansen. Faddere er Peder Ollesen, Jens Andersen, hustruen til Claus Brohe samt Jens Gundersens kone.
Den 5. november 1713: Christen Andersens hustru af Gjerlev er gudmor, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Anders Nielsen. Christen Andersen er selv fadder.
Den 22. april 1715:
Hustruen til Mads Sørensen Degn af Gjerlev er gudmor, og Christen Andersen samt dennes bror, der også hedder Christen Andersen af Gjerlev er faddere, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 29. september 1716: Jens Nielsens hustru af Gjerlev er gudmor, og Christen Ibsen samt Christen Andersen af Gjerlev er faddere, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt datteren Anne Nielsdatter.

Den 1. oktober 1717: Christen Ibsens kone af Gjerlev er fadder, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Michel Nielsen.
Den 14. april 1734: Jens Christensen Smed af Gjerlev bliver trolovet til Inger Nielsdatter af Mariager. Underskrives af Jens Nielsen Feldbereder og Christen Pedersen Feldbereder af Mariager.
Den 26. april 1750: Hustruen til Søren Degn af Gjerlev er gudmor, da Christen Andersen Møller af Mariager får døbt datteren Birthe Christensdatter Møller. Lars Rousing og Niels Jensen Møller er blandt fadderne.

Folk fra Kærby
Den 9. oktober 1740: Christen Væver af Kærby [skrevet Væfver] er fadder, da Hans Jensen af Brølløs får døbt ? Hansen eller Hansdatter [sidste 2 linier på 333]. Gudmor er en datter af afdøde Jens Pedersen af Katbjerg. Andre faddere er Knud Sørensen af Brølløs og Berte Hermandsdatter, som er datter af Hermand Johansen af Katbjerg.
Den 8. april 1781: Niels Christensen af Kærby bliver trolovet til Kiersten Michelsdatter af Trinderup. Underskrives af Søren Sørensen og Povel Sørensen [fra Kærby eller Trinderup eller ?].
Den 3. september 1798: Peder Christensen af Kærby sogn bliver trolovet til Kiersten Espensdatter [Espersdatter]. Underskrives af Søren Christensen og Christen Jensen.

Folk fra Dyrby
Den 16. maj 1733: Niels Nielsen af Dyrby bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Fjelsted. Underskrives af Niels Jensen og Christen Pedersen Dyrby. Parret bliver viet den 28. juni 1733 i Mariager kirke. Niels Nielsen Dyrby får den 12. juli 1733 døbt sin søn for Niels Nielsen Dyrby.
Den 21. april 1799: Kirsten Jørgensdatter af Dyrby er fadder, da Søren Nielsen og hustruen Ane Jørgensdatter af Fjelsted får døbt sønnen Niels Sørensen.


Folk fra Nørre Onsild
Den 3. september 1779: Niels Christensens hustru af Nørre Onsild er gudmor, og Frans Christensen af Nørre Onsild er fadder, da Jens Hansen af Mariager får døbt datteren Anne Jensdatter.

Folk fra Ulstrup og Sønder Onsild – kaldes vist nok nogle gange fejlagtigt for Sønder Vognsild
Den 25. november 1714: Dorthe Nielsdatter af Sønder Onsild er gudmor, da Mads Sørensen af Mariager får døbt sønnen Søren Madsen.
Den 19. marts 1719: Hustruen til Peder Jensen af Sønder Onsild er gudmor, da Søren Nielsen af Fjelsted i Mariager Landsogn får døbt sønnen Mads Sørensen.
Den 22. juli 1730: Jens Jensen af Ulstrup i Sønder Onsild sogn [skrevet Vognsild] bliver trolovet til Anne Jensdatter af Hou i Mariager landsogn. Underskrives med initialer af Niels Christensen og med underskrift af Anders Jensen 
Dyrbye.

Den 4. juli 1731: Peder Fallesen? Skou af Sønder Onsild er forlover sammen med Søren Andersen, da karlen Christen Laursen, som tjener hos Jens Lund, bliver trolovet til Anne Christensdatter af Kielstrup i Oue sogn.

Den 10. juli 1732: Degnen Michel Danielsen Glasmeier [Glasmeyer] af Sønder og Nørre Onsild Menigheder [skrevet Vognsild], bliver trolovet til Maren Bertelsdatter, som tjener hos præsten Friedlieb i Mariager. Underskrives af Peder Mogensen og Jens Jensen Grossi [med underskriften Jens Jensen Goosi].

Den 12. april 1735: Niels Asferg af Sønder Onsild udlægges til barnefar af Maren Lauridzdatter af Mariager, da hun får døbt sin uægte datter for Ellen Nielsdatter Asferg. Oluf Ibsens kone af Alstrup i Mariager Landsogn er gudmor.
Den 8. juli 1736: Hustruen til degnen Mikkel Glasmeier af Sønder Onsild er gudmor, da gamle Søren Nielsen af Fjelsted i Mariager Landsogn får døbt sønnen Michel Sørensen.
Den 27. januar 1782: Jørgen Diderichsen af Sønder Onsild er fadder, da Søren Nielsen af Katbjerg får døbt datteren Karen Sørensdatter.

Folk fra Dalbyneder sogn
Den 31. januar 1715: Niels Christensen Spentrup bliver viet til Karen Christiansdatter. Bet:  hr. Christen Spentrup af Dalbyneder.
Den 7. februar 1716: Hr. Christen Spentrups kæreste af Dalbyneder er gudmor, da Henrik Podemester af Mariager får døbt sønnen Johan Friderich Henriksen.

Folk fra Vinstrup og Dalbyover sogn
Anden påskedag 1702: Christian Provst Ømarch af Mariager og Kield Pedersen Smed af Vinstrup er forlovere, da Christen Lauridzen Peber og Maren Jørgensdatter af Mariager bliver trolovet.
Den 28. juni 1776: Søren Yttersens hustru af Dalbyover er del-gudmor, da Christen Lauridsen og Bodil Nielsdatter af Hou i Mariager Landsogn får døbt datteren Dorthe Christensdatter.

Folk fra Udbyneder og Udbyovre
Den 26. januar 1707: Sognepræst Christen Nielsen Spendrup af Udbyneder bliver trolovet til Engel Vos.
Den 10. april 1729: Niels Bødker af Udbyneder er fadder, da Knud Jørgensen Bødker af Mariager får døbt datteren Cidzel Knudsdatter.
Den 30. januar 1782: Frans Johansen Bærntz og Anne Jørgensdatter Lange af Udbyover bliver trolovet i Udbyneder præstegaard.
Den 31. august 1794: Peder Snedker af Udbyneder er fadder, da Niels Nielsen Fladbjerg af Mariager får døbt datteren Dorthe Marie Nielsdatter.

Folk fra Hvidsten og Gassum sogn
Den 18. april 1718: Marcus Christensen af Gassum bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Alstrup. Underskrives af Joen Christensen af Alstrup og Rasmus Christensen [i ?].
Den 23. januar 1729: Kirsten Andersdatter af Hvidsten, som er søster til Niels Knudsens hustru, er gudmor, da Niels Knudsen af Brølløs får døbt sønnen Christen Nielsen i Tørslev kirke.
Den 25. september 1731: Kirsten Christensdatter af Hvidsten er fadder, da Niels Knudsen af Brølløs får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.

Den 27. januar 1782: Jens Nielsens søn fra Gassum er fadder, da Søren Nielsen af Katbjerg får døbt datteren Karen Sørensdatter.
Den 18. april 1782: Jesper Pedersen, som tjente i Hedegaard ved Gassum, udlægges til barnefar, da Maren Andersdatter får døbt sin uægte søn, Anders Jespersen.
Den 7. februar 1793: Hustruen til Niels Graufum [Graversen?] af Gassum er gudmor, da Søren Nielsen og Berthe Christensdatter i Katbjerg får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Den 11. oktober 1795: Niels Jensen, som er tjenestekarl hos Anders Søndergaard i Gassum, udlægges til barnefar, da Margaretha Christensdatter får døbt sin uægte søn for Jens Nielsen.
Den 12. februar 1825: Ungkarl Morten Jensen, som tjener i Hastrup i Gassum sogn, bliver trolovet til Ane Kirstine Laursdatter, der er datter af vægter Laurs Jensen af Mariager.

Folk fra Spentrup sogn
Den 25. september 1733: Antonette Friis af Spentrup er gudmor, da Sr. Søren Giørding får døbt datteren Marie Anne Sørensdatter Giørding.

Folk fra Kjellerup, True og Svenstrup sogn
Den 7. december 1701: Forpagter Anders Sørensen Westergaard af Kjellerup bliver trolovet til Maren Jensdatter Søskou. Henrich Galth og Christian Lemmiche er forlovere.
Den 16. januar 1715: Mette Sørensdatter, som er født i Svenstrup, bliver trolovet til Oluf Mortensen af Mariager
kloster.
Den 6. februar 1739: Jens Brask af Kjellerup er fadder, da magister Rejersen får døbt sønnen Jens Rejersen. Gudmor er barnets mormors mor, madame Mette Skipper. Andre faddere er byfoged Laurits Hostrup, magister Samuel Gaverslund, Christian Severin Holm [måske af Hadsund] og barnets mormor, Cecilia [og mere kan ikke læses].
Den 5. november 1740: Niels Jensen af
True i Svenstrup sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Katbjerg. To utydelige underskrifter som måske siger: Jens Lassen True og Christen Christensen Møller.
Den 14. januar 1743: Sr. Jens Brasch på Kjellerup er fadder, da Sr. Niels Hostrup får fremstillet sin hjemmedøbte datter, Mette Marie Shippers Hostrup, i Mariager kirke.
Den 13. december 1748: Anders Brask af Kjellerup er fadder, da hr. Lange på Mariager kloster får døbt datteren Anne Cathrine Lange. Olle Bierres kæreste er gudmor. Andre faddere er Peder Mulvad, Søren Mønsted og husholdersken Sophie Felt.
Den 2. marts 1749: Christen Jensen Foget af Svenstrup Mølle er fadder, da Christen Bierre af Mariager får døbt datteren Birthe Christensdatter Bierre.

Den 24. juni 1768: Engel Sørensdatter af Kiellerup og Anne Andersdatter af Søehuset [i Svenstrup] er gudmødre, da Søren Andersen i Alstrup får døbt datteren Kiersten Sørensdatter. Faddere er Laus Skov i Alstrup og Søren Skovs søn, Peder Sørensen Skov, i Fjelsted
.
Den 24. juli 1768: Inger Sørensdatter i True er del-gudmor, og Anders Sørensen i True og Anders Pedersens søn, Peder Andersen, i [Svenstrup] Søhus er faddere, da Niels Mortensen i Mariager Hedehus får døbt datteren Kiersten Nielsdatter. Gudmor er hustruen til Anders Lærke i Fladbjerg.
Den 19. september 1779: [skrevet Joest] Just Christensen af True i Svenstrup sogn er fadder, da Petter Christensen af Vester Tørslev Mølle får døbt sønnen Morten Pettersen. Et kryds over indgangen viser, at drengen nok er død.
Den 24. februar 1782: Las Jensen af True i Svenstrup sogn er fadder, da Gerd Skrædder af Hou får døbt datteren Karen Gerdsdatter. Dorthe Nielsdatter af Fladbjerg er gudmor sammen med en datter af Jens Ulstrup af Hou.
Den 19. januar 1794: Inger Nielsdatter af True i Svenstrup sogn er del-gudmor, da Peder Rasmussen Skou af Fjelsted får døbt datteren Maren Pedersdatter Skov.
Den 31. august 1794: Niels Smed af Svenstrup Smedehus er fadder, da gårdmand Niels Michelsen og Maren Thumesdatter af Alstrup i Mariager Landsogn får døbt sønnen Christen Nielsen. Gudmor er Jens Nielsens kone af Hou, mens del-gudmor er Niels Nielsens kone af Alstrup.
Den 5. april 1812: Karen Laursdatter, som er født i Stenild og er datter at husmand Laurs Sørensen af True i Svenstrup sogn, bliver konfirmeret.
Den 25. september 1814: Ane Kirstine Nielsdatter af Svenstrup er del-gudmor, da gartner Peder Nielsen og Mette Kirstine Nielsdatter af Sommerhuset på Mariager Købstads grund får døbt sønnen Niels Pedersen.

Folk fra andre sogne, der kom til Mariager - del 2

Folk fra Vester og Øster Tørslev
5. søndag i fasten 1704: Just Møller af Tørslev Mølle er fadder, da Jørgen Christensen af Hou i Mariager Landsogn får døbt sin søn for Christen Jørgensen.
11 p Trin 1704: Just Møller af Tørslev Mølle er fadder, da Søren Knudsen af Hou får døbt sønnen Knud Sørensen.
Den 25. november 1713: Dorthe Knudsdatter af Tørslev [nok Vester Tørslev] er gudmor, da Jens Pedersen af Katbjerg får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 18. april 1725: Peder Olufsen af Vester Tørslev er forlover sammen med Søren Jørgensen af Mariager, da soldaten Anders Rasmussen under kaptajn Mutersbach kompagni bliver trolovet til Anne Lauridsdatter af Mariager. Peder og Søren sætter deres underskrifter i kirkebogen.
Den 23. januar 1729: Da Niels Knudsen af Brølløs får døbt sønnen Christen Nielsen i Tørslev kirke er faddere: Just Andersen af Tørslev Mølle, Peder Sparre af Tørslev, Søren Nielsen af Tørslev foruden Anders Jensen af Brølløs og Søren Jensen af Fjelsted Hedehus
.
Den 6. januar 1731: Christen Jørgensen og ? Hermandsdatter i Tørsløf Mølle får døbt sønnen Jørgen Christensen. Gudmor er Christens kones søster i Kielstrup i Ove sogn, og faddere er hendes brødre Peiter Hermandsen og Augustinus Hermandsen fra Kjelstrup.
Den 25. september 1731: Hustruen til Christen Jørgensen af Tørslev Møller er gudmor, og Christen Michelsen af Tørslev er fadder, da Niels Knudsen af Brølløs får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 9. marts 1732: Christen Jørgensen i Tørslev Mølle er fadder, da Søren Jensen i Fielsted hedehus får døbt sønnen Jens Sørensen.
De 2. juli 1732: Christen Jørgensen af Tørslev Mølle får døbt datteren Maren Christensdatter. Gudmor er hans kones søster af Kielstrup. Albret Smids datter af Vester Tørslev er fadder sammen med hustruens bror, Hermand af Kielstrup
.

Den 8. februar 1733: Christen Jørgensens kone i Tørslev Mølle er gudmor, og Olle Ollesen i Tørslev er fadder, da Søren Jensen i Fjelsted hedehus får døbt sønnen Jens Sørensen.
Den 3. december 1734: Hr. Niels Lachmands tjenestepige, Anna Andersdatter, af Vester Tørslev er gudmor, da Niels Knudsen i Brolløs får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Den 16. januar 1735: Hustruen til Christen Pedersen i Øster Tørslev er gudmor, da Jens Sørensen Skoufoged får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 23. januar 1735: Christen Jørgensens kone i Tørslev Møller er gudmor, da Johan Diderich Lauridzen i Katbjerg får døbt datteren Dorthe Johansdatter
.

Den 10. maj 1739: Christen Jørgensens hustru i Tørslev Mølle er gudmor, da Søren Nielsen i Fjelsted får døbt datteren Mette Sørensdatter. Faddere er Lauridz Jensen Hyelmand, Søren Sørensens søn, Niels Madsens bror Søren Madsen, Anders Madsen Trinderup og Peder Lauridzens hustru, alle af Fielsted.

Den 9. oktober 1740: Christen Jørgensen i Tørsløf Mølle får døbt datteren Dorte Christensdatter. Søren Jensens hustru i Fielsted Hedehus er gudmor. Faddere er Søren Jensen i Fielsted Hedehus, Anders Jensens søn i Brølløs, Joen Jensen i Fielsted samt Mette Sørensdatter i Brølløs.
Den 21. maj 1775: Peter Christensen fra Tørslev Møller er fadder, da Niels Hansen og Dorthe Christensdatter i Fjelsted får døbt sønnen Niels Nielsen. Der er et kryds over indgangen.
Den 26. maj 1775: Phillippine Christensdatter af Tørslev Mølle bliver trolovet til enkemanden Jens Sørensen af Mariager Færgested. Underskrives af Christen Jørgensen og Johan Lausen. Parret bliver viet den 27. september 1775 i Vester Tørslev kirke på bevilling.
Den 19. september 1779: Hans Pedersens kone af Vester Tørslev er gudmor, og Jens Christensen af Øster Tørslev er fadder, da Petter Christensen i Tørslev Mølle får døbt sønnen Morten Pettersen. Et kryds over indgangen viser, at drengen nok er død
.
Den 27. maj 1781: Søren Nielsen og Christen Sørensen i Vester Tørsløv er faddere, da Petter Christensen og Ane Mortensdatter fra Tørslev Mølle får døbt datteren Else Marie Petersdatter i Mariager kirke.
Den 31. december 1791: Søren Mathisen af Vester Tørslev bliver trolovet til enken Kirsten Marie Christensdatter af Hou. Underskrives af Christen Bjerregaard og Jens Nielsen. Christen Bierregaard af Hou får kort derefter et dødfødt barn.
Den 6. maj 1792: Soldaten Lyng Sørensen af Øster Tørslev udlægges til barnefar, da Anne Nielsdatter i Alstrup får døbt sin uægte datter for Anne Lyngsdatter. Gudmor er Anne Sørensdatter af Lykkemark.
Den 16. juni 1793: Søren Mæisensmed af Vester Tørslev [nok = Søren Nielsen] er fadder, da Anders Christensen Haure og Maren Ollufsdatter i Alstrup får døbt sønnen Laus Andersen Haure. Mæisensmed betyder måske Messingsmed?.
Den 25. august 1794: Peder Christensens kone af Tørslev Mølle begraves 52 år gammel.
Den 11. oktober 1795: Pigen Ane Poder i Tørslev er fadder, da Margaretha Christensdatter får døbt sin uægte søn for Jens Nielsen.
Den 18. oktober 1795: Peter Christensen Møller af Tørslev Mølle bliver trolovet til Birthe Christensdatter af Katbjerg. Niels Christensen og Christen Johansen er forlovere.
Den 5. april 1812: Johanne Nielsdatter, som er født i Vester Tørslev og er datter af forhenværende husmand Niels Albertsen af Fjelsted, bliver konfirmeret.
Den 6. juni 1812: Ane Christensdatter og Søren Christensen af Vester Tørslev er faddere, da gårdmand Niels Nielsen og Maren Sørensdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 5. november 1824: Fæstegårdmand Christen Jensen af Vester Tørslev bliver trolovet til Kirsten Poulsdatter af Broløs. Forlovere er Peder Christensen og Niels Christensen af Vester Tørslev.

Bemærk: I Grynderup kirkebog den 2. marts 1816 udlægges Christian Pedersen Aalborg nu i Vester Tørslev til barnefar, da Marie Sørensdatter får døbt sin uægte datter for Anne Christiansdatter. Man skal dog læse både den gamle og den nye kirkebog for at få sammenhængen. Gudmor er Maren Pedersdatter fra Torup i Simested sogn.

Folk fra Hobro
Den 19. januar 1703: Lauridz Sørensen af Hobro er fadder, da Jens Ottsen Handskemager af Mariager får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
5. søndag i fasten 1704: Lauridz Sørensens datter i Hobroe, Mette Lauridzdatter, er fadder, da Jørgen Christensen i Hou får døbt sin søn for Christen Jørgensen.

11 p Trin 1706: Laurids Sørensens datter i Hobro, Mette Lauridzdatter, er fadder, da Rasmus Møller i Mariager får døbt sønnen Nicolaj Lorens Rasmussen Møller. Hans Peitersen Farvers kone er gudmor.
Den 22. september 1706: Lauridz Sørensens datter i Hobroe, Mette Lauridzdatter, er fadder, da Michel Sørensen tømmermand får døbt sønnen Anders Michelsen. Niels Christensen Byskrivers kone er gudmor
.

Den 9. juli 1715: Anders Christensen Skipper fra Hobro er fadder, da Niels Lund skoemager i Mariager får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 9. juli 1715: Anders Christensen Skipper fra Hobroe er fadder, da Niels Michelsen styrmand i Mariager får døbt sønnen Michel Nielsen. Ole Pedersen Kuldgaards kone fra Mariager er gudmor
.

Den 4. marts 1735: Hæderlige vellærde Hans Jørgen, som er rektor i Hobro, er fadder, da Sr. Niels Hvidt får døbt sønnen Lauridz Nielsen Hvidt. Inspektør Milling af Mariager er også fadder.
Den 14. januar 1743: Madame byfoged Hostrup i Hobro er gudmor, og byfoged Hostrup i Hobro er fadder, da Sr. Niels Hostrup får fremstillet sin hjemmedøbte datter, Mette Marie Shippers Hostrup, i Mariager kirke.
Den 21. februar 1749: Christen Jensen Feldbereders kone af Hobro er gudmor, da Peiter Mortensen Rebslaar får døbt sønnen Niels Peitersen. Jacob Riis er blandt fadderne.

Den 3. oktober 1775: Christen Jensen Feldbereders hustru af Hobro er gudmor, da Christian Soersvad og hustru Line Marie får døbt datteren Anne Johanne Christiansdatter
Soersvad.
Den 31. maj 1776: Murersvend Andreas Bertelsen Kongsberg af Hobro bliver lyst til trolovelse til Anne Pedersdatter af Mariager. Christen Nielsen og Peder Pedersen er forlovere. De bliver trolovet den 5. juni 1776.
Den 21. november 1776: Hr. Christen Jensen af Hobro er fadder, da Christian Sørvad af Mariager får døbt datteren Maren Christiansdatter Sørvad.
Den 4. februar 1782: Peter Danielsen Bødker af Hobro bliver trolovet til Anne Kierstine Nielsdatter af Mariager. Underskrives af Niels Gregersen og Christen Hansen Møller
.

Den 5. december 1794:
Byfoged Hans Nielsen Hiorth af Hobro er fadder, da landdommer Henrich Tetens og hustru Susanna Elisabeth Strøm får døbt datteren Anania Olatide Tetens. Pigen er ikke med ved folketællingen i 1801 og derfor nok død.
Den 2. februar 1799: Lauritz Pedersen af Hobro bliver trolovet til Anna Maria Smidt af Fransborg. Forlovere er Laurs Jensen Smed og Niels Kierbye.
Den 10. april 1805: Købmand Søren Høeberg af Hobro bliver viet til Karen Giertrud Balwig af Mariager i forældrenes hus, dvs. hos provst Balwig. Underskrives af Thaarup og M. Balwig.

Folk fra Handest
Den 19. september 1779: Jens Nielsens kone af Handest er gudmor, og Jens Nielsen af Handest er selv fadder, da Petter Christensen af Tørslev Mølle får døbt sønnen Morten Pettersen. Et kryds over indgangen viser, at drengen nok er død.

Folk fra Randers
Den 22. januar 1704: Soldaten Niels Michelsen på hind side [nord for] af Randers udlægges til barnefar, da Kirsten Haagensdatter får døbt sin uægte datter for Anne Nielsdatter.
Den 9. juli 1715: Hans Bierring af Randers er fadder, da skomager Niels Lund af Mariager får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 4. juni 1719: Christen Rasmussen af Randers Arreststue er fadder, da Jens Pedersen Smidz af Mariager får døbt sønnen Rasmus Jensen. Gudmor er Uldsøe, der er datter af krigsråd Uldsøe af Mariager. Faddere er Søren Nielsen Giørding, Christen Mort, Povel Opløf og Balser af Mariager Kloster.
Den 17. marts 1731: Hustruen til Christen Jensen Ladefoged af Ladegaard ved Randers er gudmor, da Gregers Jensen af Hou Mølle får døbt datteren Dorthe Gregersdatter
.
Den 11. oktober 1733: Rytteren Peder Andersen Sommer fra Brackeren ved Randers udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter i Fielsted får døbt sin uægte søn for Jens Pedersen Sommer.
Den 24. oktober 1735: Ungkarl Lauridz Christensen af Randers bliver trolovet til Berte Sørensdatter. Underskrives af Oluf Kopmand og Anders Rasmussen.
Den 1. marts 1776: Niels Jensen Fisker af Randers er fadder, da Paulin Haslund og hustru Gieske Pedersdatter får døbt sønnen Niels Christian Haslund.
Den 26. marts 1782: Niels Jensen, som tjente i Øster Kondrup i Kastbjerg sogn, og som nu er daglejer i Randers, udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter, som er datter af Peder Møller af Fjelsted, får døbt sin uægte søn for Peder Nielsen.
Den 18. april 1782: Jesper Pedersen, som tjente i Hedegaard ved Gassum, og nu er daglejer i Randers, udlægges til barnefar, da Maren Andersdatter af Fjelsted får døbt sin uægte søn, Anders Jespersen.

Den 28. november 1790: Christen Jensen Stajelbierg, som tjente på Trusholm godt, men som nu tjener Slyngborre i Randers, udlægges til barnefar, da Else Marie Pettersdatter i Mariager får døbt sin uægte datter for Anne Johanne Christensdatter Stejlbierg. Faddere er Anders Pettersen Bøtker, Jens Nielsen og Niels Pettersen Rebslar i Randers
.
Den 9. april 1792: Skipper Niels Møller og Skipper Jens Skov, beg tou fra Randers, er faddere, da Niels Fielbereder får døbt datteren Johanne Charoline Nielsdatter. Gudmor er Jens Aalborg skoemagers kone i Mariager. Oluf Joenstrups [tjeneste]pige Mette er del-gudmor.
Den 7. juli 1793: Da Iver Christensen Aabye og Karen Christensdatter i Mariager får døbt datteren Karen Iversdatter Aabye, er der 4 til stede fra Randers. De er: Anne Kierstine Christensdatter Hollænder og Else Marie Christensdatter Hollænder som gudmødre, samt Peder Christensen Hollænder skomagersvend og Peder Flyboe skoemagersvend.
Den 27. juni 1794: Dragonen Mads Pedersen fra Randers udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter i Katbjerg får døbt sønnen Jens Madsen.
Den 22. december 1794: Borger Niels Lange af Randers bliver viet til Maren Christensdatter af Asferg. Det foregår hos købmand Hans Blegvad. Forlovere er Jens Laursen og Christen Sørensen af Randers.

Folk fra Bjerring Mølle
Den 29. december 1793: Hans Nielsen Møllers kone fra Bierring Mølle synden Randers er gudmor, da skipper Isach Nielsen Møller og Maren Pedersdatter i Mariager får døbt datteren Anne Malene Isachsdatter Møller.

Folk fra Skjellerup
Den 23. oktober 1701: Anders Christensen af Skjellerup bliver trolovet til Karen Christensdatter af Mariager. Forlovere er Anders Knudsen og Christen Knudsen af Skjellerup.
Den 27. marts 1729: Jens Jensen Skrædders hustru af Strandholt i Skjellerup sogn er gudmor, da Laurids Jensen Hjulmand [skrevet Hyelmand] af Fjelsted får døbt datteren Maren Lauridsdatter.
Den 18. januar 1733: Anders Jensen Hjulmand af Skjellerup [skrevet Hyelmand] er fadder, da Lauridz Jensen Hyelmand af Fjelsted får døbt datteren Anne Lauridsdatter [Der er et skifte efter Anders Jensen Hiulmands datter under Kjellerup Gods fra Vester Tørslev i 1748.]
Den 15. april 1743:Jens Jensen af Strandholt i Skjellerup sogn er fadder, da Christen Jensen af Celisborg får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 31. marts 1769: Niels Jensens Jensens hustru af Skjellerup [selv om skrevet Skallerup] er fadder, da Christen Josvansen får døbt datteren Giertrud Christensdatter
.

Den 29. januar 1775: Hustruen til Niels Vest af Skjellerup [skrevet Ouest] er gudmor, da Jens Pedersen Færgemand af Mariager færgested får døbt sønnen Johannes Jensen. Christen Johansens kone af Katbjerg følger med.
Den 14. januar 1776: Jens Thomasen af Skjellerup [alias Jens Thomsen] er fadder, da Mads Knudsen af Katbjerg får døbt sønnen Thomas Madsen.
Den 24. november 1776: Hustruen til Rasmus Sørensen af Skjellerup er gudmor, og Willads Jensen af Skjellerup er fadder, da Anders Ciliborg [Skrevet Kiliborg] får døbt sønnen Kristian Andersen Ciliborg.
Den 24. november 1776: Niels Vest af Skjellerup [skrevet Ouest] er fadder, da Niels Johansen og Dorthe Christensdatter af Fjelsted får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 17. juni 1777: Enkemanden Christen Poulsen af Skjellerup bliver trolovet til Ingeborg Christensdatter af Fjelsted. Underskrives af Christen Jackobsen og Rasmus Sørrensen. Sidstnævnte er nok Rasmus Sørensen Skov af Fjelsted.
Den 9. september 1781: Jørgen Ludvigsen Murmester af Skjellerup er fadder, da Christen Johansen af Katbjerg får døbt sønnen Anders Christensen. Et kryds over indgangen viser nok, at Anders døde som spæd.
Den 25. november 1781: Niels Bruns søn, Anders [Nielsen Brun] fra Skjellerup udlægges til barnefar, da Anne Elisabeth Christensdatter får døbt sin uægte datter for Anne Andersdatter Brun. Moren tjente hos Jens Thomsen i Skiellerup
.

Den 2. maj 1794: Niels Pedersen af Skjellerup sønder Randers er fadder, da Niels Pettersen Rebslar og Karen Pedersdatter af Mariager får døbt datteren Kirsten Marie Nielsdatter.
Den 11. oktober 1795: Hustruen til Jacob Poder af Skjellerup og Jacob Poder selv er faddere, da Margaretha Christensdatter får døbt sin uægte søn for Jens Nielsen.
D
en 9. september 1798:
Hustruen til Albrecht Rasmussen Smed af Skjellerup er fadder sammen med Christen Rasmussen af Skjellerup, da Lars Christensen og hustru af Cilienborg får døbt sønnen Christen Larsen.
Den 28. juli 1799: Hermand Jensen af Skjellerup er fadder, da Knud Hendrichsen og hustru Lene Lauridsdatter af Mariager, dvs. Katbjerg, får døbt datteren Maren Knudsdatter.
Den 22. november 1799: Christen Brun af Skjellerup er fadder, da Christen Lauridsen og Anne Madsdatter af Katbjerg får døbt sønnen Lauritz Christensen.
Den 15. april 1805: Smeden Albert, dvs. Albrecht Rasmussen af Skjellerup, er fadder, da gårdmand Jens Nielsen og hustru Karen Andersdatter af Hou i Mariager Landsogn får fremstillet sønnen Niels Jensen.


Folk fra Gettrup
Den 22. september 1715: Kirsten Olufsdatter og Karen Sørensdatter af Gettrup er faddere, da Hermand Johansen af Katbjerg får døbt datteren Birgitte Hermandsdatter.
Den 28. marts 1734: Hustruen til Jens Sørensen af Gettrup er gudmor, og Jens Sørensen er fadder, da Christen Jørgensen af Tørslev Mølle får døbt datteren Dorthe Marie Christensdatter.
Den 3. juni 1734: Svends kone i Gettrup er fadder, da skrædder Christen Jochumsen af Mariager får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 19. maj 1735: Hustruen til Jens Sørensen af Gettrup er gudmor, og Jens Sørensen selv fadder, da Jens Sørensen af Trinderup får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 21. januar 1744: Lauridz Christensen af Gettrup bliver trolovet til enken Dorthe Lauridsdatter af Hou. Underskrives af Johan Lauridsen og Knud Madsen af ?
.
Den 31. juli 1768: Niels Jensen og Laus Johansen i Gietterup [Gettrup] er faddere, da Niels Johansen i Fjelsted får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 22. januar 1769: Jens Thommæsen fra Gillerup [må være Gettrup] er fadder, da Mads Knudsen i Katbjerg får døbt datteren Maren Madsdatter.
Den 9. april 1769: Mads Pedersens hustru af Gettrup er gudmor, og Michel Madsen af Gettrup er fadder, da Christen Nielsen af Fjelsted i Mariager Landsogn får døbt sønnen Jens Christensen.
Den 29. januar 1775: Laus Johansen af Gettrup er fadder, da Jens Pedersen Fergemand af Mariager færgested får døbt sønnen Johannes Jensen. Moren, Anne Johansdatter, er død.
Den 29. oktober 1775: Søren Sørensens kone af Gettrup er gudmor, og Christen Nielsens datter af Gettrup fulgte med, da Christen Nielsen og Anne Pedersdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn får døbt sønnen Peder Christensen. Michel Madsen og Mads Pedersen af Gettrup er faddere.
Den
24. november 1776: Laus Johansens kone i Gietrup er gudmor, da Niels Johansen og Dorthe Christensdatter i Fielsted får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 21. februar 1777: Mads Sørensens kone fra Gietrup er gudmor, og Mads Sørensen selv fadder, da Niels Christensen og Anne Sørensdatter i Fielsted får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 19. september 1779: Laus Johansen af Giettrup er fadder, da Christen Johansen og hustruen Mette i Katbjerg får døbt datteren Anne Christensdatter. Jørgen ?mesters kone fra Kjellerup er gudmor.
Den 26. december 1779: Michel Madsen og Mads Pedersen af Gettrup er faddere, da Christen Nielsen og Anne Pedersdatter i Mariager får døbt sønnen Mads Christensen. Et kryds henover indgangen viser, at drengen nok er død som spæd
.

Den 14. maj 1780: Jens Nielsen af Gettrup er fadder, da Søren Nielsen og Berthe Christensdatter i Katbjerg får døbt datteren Karen Sørensdatter.
Den 1. oktober 1780: Mads Sørensen af Gettrup [skrevet Gettring] er fadder, da Peder Sørensen Skou og Ane Sørensdatter af Fjelsted får døbt datteren Berthe Pedersdatter Skou.

Den 22. oktober 1780: Søren
Jensen af Gettrup er fadder, da hyrden Christen Rousing af Katbjerg får døbt datteren Johanne Christensdatter Rousing. Hustruerne til Christen Johansen og Povel Rousing af Katbjerg er gudmødre.
D
en 9. september 1781: Laus Johansen i Giettrup er fadder, da Christen Johansen i Katbierg får døbt sønnen Anders Christensen. Niels Johansens kone i Fjelsted Hedehus er gudmor.
Den 27. januar 1782: Jens Nielsens søn fra Giettrup er fadder, da Søren Nielsen i Katbjerg får døbt datteren Karen Sørensdatter.
Den 7. februar 1793: Jens Nielsen Søegaard af Giettrup er fadder, da Søren Nielsen og Berthe Christensdatter i Katbjerg får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Den 10. marts 1793: Hustruen til Mads Sørensen i Giettrup er gudmor, da Peder Sørensen Skou og Cine Sørensdatter i Fielsted får døbt datteren Maren Pedersdatter Skou.
Den 5. maj 1793: Mads Sørensen af Giettrup er fadder, da Niels Christensen og Anne Sørensdatter i Fielsted får døbt datteren Inger Nielsdatter. Del-gudmor er søsteren Kiersten til Niels Nielsen Kaael i Fielsted.
Den 31. august 1794: Hustruen til Niels Hou af Giætterup er gudmor, da Niels Nielsen Fladbjerg får døbt datteren Dorthe Marie Nielsdatter.
Den 7. december 1794: Birthe Madsdatter fra Gietterup er gudmor, da Hermand Sørensen Katberg og Inger Sørensdatter får døbt datteren Maren Hermandsdatter Katberg.

Folk fra Gunnestrup eller Gunnerup
Den 20. marts 1705: Pigen Dorothea Sørensdatter af Gunnerup bliver trolovet til Jesper Rasmussen af Mariager. Underskrives af Claus Hansen og Niels Rasmussen af Mariager, sidstnævnte dog kun med initialer.
Den 20. april 1706: Maren Sørensdatter af Gunderup i ?strup sogn bliver trolovet til Herman Johansen af Katbjerg. Forlovere er Niels Rasmussen Baadsmand og Anders Erichsen Rebslaar med egne underskrifter.
Den 22. september 1715: Thomas Sørensen af Gunderup er fadder, da Hermand Johansen af Katbjerg får døbt datteren Birgitte Hermandsdatter.

Den 29. maj 1718: Peder Boldsen af Gunderup er fadder, da Hermand Johansen af Katbjerg får døbt tvillingerne Dorthe Hermandsdatter og Johan Hermandsen
.

Den 27. januar 1782: Hustruen til Christen Nielsen af Gundestrup er gudmor, da Søren Nielsen af Katbjerg får døbt datteren Karen Sørensdatter.

Folk fra Houtved, Kielstrup, Nagentoft og Oue sogn
Den 6. januar 1731: Christen Jørgensen og ? Hermandsdatter af Tørslev Mølle får døbt sønnen Jørgen Christensen. Gudmor er Christens kones søster af Kielstrup i Oue sogn, og faddere er hendes brødre Peiter Hermandsen og Augustinus Hermandsen af Kielstrup.
Den 4. juli
1731: Da Anne Christensdatter af Kielstrup i Oue sogn bliver trolovet til karlen Christen Laursen [Lauridzen kaldes han 2. gang], som tjener hos Jens Lund af Mariager, er forloverne Peder Fallesen? Skou af Sønder Onsild sammen med Søren Andersen.
Den 19. april 1744: Anne Nielsdatter af Ove er gudmor, da Niels Nielsen af Fladbjerg får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 22. november 1750: Christen xxxlev feldberedersvend af Oue er fadder, da Christen Jensen Handskemager af Mariager får døbt sønnen Jens Christensen.

Den 18. juli 1775: Niels Christensen af Nagentoft i Oue sogn bliver trolovet til Maren Nielsdatter, som tjener hos Peiter Mortensen Lange af Mariager. Underskrifter fra Jens Pedersen og Peiter Mortensen Lange.
Den 4. juli 1801: Niels Pedersen af Oue sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Mariager. Forlovere er rebslager Erich Lange og feldbereder Niels Smidt af Mariager. Begge forlovere sætter deres underskrift i kirkebogen.
Den 5. april 1812: Ane Jensdatter, som er født i Kolbenhus i Vive sogn og er datter af Jens Pedersen af Oue, bliver konfirmeret.
Den 26. april 1812: Husmand Kjeld Nielsen af Houtved i Oue sogn bliver trolovet til pigen Ane Marie Pedersdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn. Forlovere er gårdmændene Søren Pedersen og Peder Christensen af Fjelsted.

Folk fra Bramslev og Valsgaard sogn
Den 14. maj 1780: Anne Christensdatter, som er gift med Niels Aagesen af Bramslev [skrevet Niels Ogesen], er gudmor, da Søren Nielsen og Berthe Christensdatter af Katbjerg får døbt datteren Karen Sørensdatter.

Folk fra Vive sogn

Den 31. januar 1714: Søren Jensen af Østergaard i Vive sogn bliver trolovet til Maren Sørensdatter, der er enke efter Poul Bødker af Mariager. Den ene forlover er Jørgen Jensen af Østergaard i Vive sogn.
Den 26. oktober 1714: Søren Jensen Østergaard af Vive sogn bliver viet til Maren Sørensdatter. Parret bosætter sig i Mariager.
Den 5. april 1812: Ane Jensdatter, som er født i Kolbenhus i Vive sogn og er datter af Jens Pedersen af Ove, bliver konfirmeret.

Folk fra Visborg sogn
Den 31. januar 1714: Jesper Christensen af Visborg er forlover, da Søren Jensen af Østergaard i Vive sogn bliver trolovet til Maren Sørensdatter, der er enke efter Poul Bødker af Mariager.

Folk fra Thorsager sogn
Den 5. december 1748: Sognedegnen for Thorsager, Sten Fischer Lomborg, bliver viet til Anne Elisabeth Buch af Mariager.

Folk fra Store Ajstrup i Gislum herred [Aalborg Amt]

Den 15. december 1799: Christen Møller i Ajstrup, Viborg stift, Gislum herred, udlægges til barnefar af Karen Marie Christensdatter, da hun får døbt sønnen Christen Christensen Møller. Denne Christen Møller er nok Christen Christensen i Røde Mølle i Store Ajstrup? Gudmor er Anne Christensdatter, som tjener hos Søren Falbech i Hobro sammen med Anne Christensdatter af Katbjerg. Faddere er Jens Ulstrup hos Anders Christensen af Katbjerg, Peder Lauritzen af Katbjerg samt Peder Christensen af Fjelsted.

Folk fra Store Rørbæk i Gislum herred
Den 14. maj 1706: Kiersten Eskelsdatter Gyntelberg, som er gift med Jens Durup af Store Rørbæk, er fadder, da sognepræsten Pontus Henrichsen af Mariager får døbt sønnen Jens Pontussen Gyntelberg.

Folk fra Stenild sogn
Den 5. april 1812: Karen Laursdatter, som er født i Stenild og er datter at husmand Laurs Sørensen af True i Svenstrup sogn, bliver konfirmeret.

Folk fra Skørping
Den 3. januar 1703: Karen Erichsdatter Kjær af Skørping, som er gift med Hr. Peder Nielsen Skyum, er gudmor, da byskriver Niels Christensen af Mariager får døbt datteren Margrethe Marie Nielsdatter. Peder i Skiørping er selv fadder.

Folk fra Ullits
Den 5. april 1812: Morten Jensen, som er født i Ullits under Lerchenborg Gods, og som tjener i Fjelsted, bliver konfirmeret. Morten er søn af afdøde husmand Jens Pedersen af Ullits.

Folk fra Randrup
Den 17. marts 1715: Peder Pedersen af Randrup er fadder, da Niels Michelsen Styrmand og Karen Olufsdatter af Mariager får døbt sønnen Christian Friderich Nielsen.
Den 1. marts 1776: Hans Lauridsen af Randrup er fadder, da Paulin Haslund og hustru Gieske Pedersdatter får døbt sønnen Niels Christian Haslund.

Folk fra Haslund sogn
4 p Trin 1701: Hustruen til Christen Thomesen af Haslund er gudmor, da Christen Bagge af Mariager Hedehus får døbt datteren Anne Christensdatter Bagge.
Den 1. marts 1776: Peder Christensen Smed af Haslund er fadder, da Paulin Haslund og hustru Gieske Pedersdatter af Mariager får døbt sønnen Niels Christian Haslund.

Folk fra Horsens-egnen
Den 24. juni 1750: Feldberedersvend Johan Haagensen af Horsens bliver trolovet til Cathrine Jørgensdatter af Mariager. Underskrives af Christen Pedersen Wolf og J. Giermansen ?. Ved brylluppet den 4. september 1750 kaldes han kun Johan Haagen og hun Anne Catrine Jørgensdatter.
Den 30. oktober 1750: Feldberedersvend Nicolay Pedersen Due af Horsens bliver trolovet til Anne Kierstine Lorentzdatter Møller af Mariager.

Den 30. juni 1793: Niels Jensen Klakring [skrevet Klaikring] af Bierrehuset sønden Horsens er fadder, da podemester Jens Smidt og Anne Nielsdatter får døbt sønnen Niels Jensen Smidt.

Folk fra Aalborg
9 p Trin 1707: En datter til Kej Henrich Piper af Aalborg er fadder, da Niels Pedersen Lund af Mariager får døbt sønnen Christen Nielsen Lund. Gudmor er hustruen til Thomas Hørrer.
Den 3. november 1707: Key Henrich Piper af Ålborg bliver viet til Elisabeth Hyphof.
Den 13. januar 1708: Karlen Hans Jensen af Aalborg udlægges til barnefar, da Kirsten får døbt sin uægte søn for Hans Henrich Hansen. Gudmor er hustruen til Jens Rytter af Mariager.
Den 20. august 1775: Søren Jens’ kæreste af Aalborg er gudmor, og Søren Troelsens datter af Aalborg er del-gudmor, da Erich Lange af Mariager får døbt datteren Anne Marie Erichsdatter Lange.

Folk fra Viborg
Den 9. december 1701: Christen Jensen af Viborg udlægges til barnefar, da Berte Pedersdatter af Hov i Mariager Landsogn får døbt sin uægte datter med navnet Mette Christensdatter.
Den 12. maj 1715: Fænrik Christen Pedersen ved Viborg udlægges til barnefar af Karen Jensdatter af Mariager, da hun får døbt sønnen Christen Christensen.

Den 27. maj 1716: En søn til Severin Andersen Brun af Viborg er fadder, da Morthen Mathisen Hovre af Mariager får døbt datteren Margrethe Morthensdatter Hovre. Det samme gør Ernst Pentz kone 
også.
Den 6. december 1718: En student ved navn Johannes Bertelsen af Viborg bliver udlagt til barnefar, da Dorthe Andersdatter hos Jens Skrædder af Fjelsted får døbt sin uægte søn for Anders Johannesen.
Den 2. maj 1743: Peder Nielsen Handskemager af Viborg bliver trolovet til Anne Margrethe Rasmusdatter af Mariager. Underskrives af Anders Rasmussen og Laurids Christensen Kleinsmed.

Den 4. marts 1801: Da Malthe Sehested von Hoff og Hedevig Susanna Schive af Mariager får døbt datteren Hansine Lauridstine Sehested von Hoff, er følgende faddere fra Viborg: Madame Valeur født Hastrup, ritmester von Hoff, som må være faren Hans Nikolaj von Hoff, rektor Hansen samt pastor Tilemann.

Folk fra Grenå
Den 13. maj 1736: Hustruen til tolder Mads Lysholt af Grenå er gudmor, da Jens Lind af Mariager får døbt datteren Magdalena Jensdatter Lind. Faddere er Niels Lachmand, magister Gaverslund, mons. Søren Friedlieb, sr. Niels Hvidt og sr. Oluf Hansen Lund.

Folk fra København
3. advent 1704: Anders Knudsen af Mariager, som nu er i København, udlægges til barnefar, da Else Sørensdatter får døbt sin uægte søn for Lauridz Andersen.
Den 8. juli 1735: Justitsråd Reiersens enke, Kathrina Marie Winege af København er gudmor, og søkadet Friederich Reiersen af København er fadder, da Jørgen Hansen Feldbereder får døbt sønnen Hans Jørgensen. Magister rektor Gaverslund er
fadder.
Den 9. august 1769: Professor Egge af København er fadder, da Christen Blegvad af Mariager får døbt datteren Marie Henriette Blegvad. Gudmor er hustruen til Jostis Raad af Mariager Kloster fulgt af kæresten til bøjefoged Galtt Abell [Abel Gallt]. Mathias Christensen Blegvad er fadder.
Den 29. juni 1792: Klædekræmmer Hans Lorentz Glud af København bliver trolovet til Dorthea Maria Schow af Mariager. Underskrives af Arild Timmermann og ?.
Den 5. april 1812: Johan Georg Thim, som er født i København, bliver konfirmeret i Mariager kirke.

Folk fra Haderslev
Den 13. august 1716: Søren Pedersen Ravn af Haderslev bliver trolovet til Kirsten Lauritsdatter Hvid af Mariager. Underskrives af Christen Pedersen Husum og Morten Pedersen Lange. Brudens stedfar er Jacob Bloch.

Folk fra Rømø
Den 29. september 1714: Styrmand Niels Michelsen af Rømø ved Ribe bliver trolovet til Karen Olesdatter, som er datter af Ole Pedersen Kuldgaard. Underskrives af Olluf Pedersen Kulgaard og Niels Pedersen Edenberg.

Folk fra Rendsborg
Den 28. marts 1716: Anne Mette Mannichen af Rendsborg bliver trolovet til Christian Simon Fisker fuldmægtig på Mariager kloster.

Folk fra Norge
Den 13. februar 1775: Matros Anders Pedersen af Moss i Norge bliver trolovet til Maren Augustinsdatter. Underskrivende forlovere: Ole Drammen og Erich Lange [af Mariager].

Lokale slægtsnavne i Mariager

Soldaterbørn født i Mariager, sjove bryllupper og andre slægtsnavne
4 p Trin 1701: Sophie Cathrine Hyphof af Mariager er fadder, da Peder Feldbereder af Mariager får døbt datteren Mette Johanne Pedersdatter.
9 p Trin 1701: Alexander Prech af Mariager bliver viet til Maren Sørensdatter. Parret er blevet trolovet Pinse-aften.
Den 13. august 1701: Da Anders Skriver af Mariager får døbt sønnen Andreas Poul Andersen, er følgende ved dåbsfadet: Ane Jensdatter, som er gift med forvalter Christian Foss, hendes søster, Maren Jensdatter, Christian Lemich, Christian Fodz og Johan Volmbierg.
Den 13. februar 1705: Soldaten Ib Christensen af Lem? udlægges til barnefar, da Anne Knudsdatter kommer til Mariager og får døbt datteren Anne Ibsdatter. Jens Lassens kone af Mariager er gudmor for pigen.
Den 7. april 1707: Thomas Matthiasen Skiellerup ved landmilitsen under korporal Grafhaus bliver trolovet til Else Christensdatter Bromand, som er barnefødt i ? i Snefuring. Underskrifter fra Oluf Pedersen Kieldgaard på Elses vegne og Anders Christensen af Mariager.
4. søndag efter påske 1707: Povel Christensen Furland er fadder, da Jens Klemmendsen af Mariager får døbt sønnen Klemmend Jensen. Søren Jensen Dreier er også 
fadder.
Den 5. august 1707: Jens Andersen Bloch og Johan Kop er faddere, da Thomas Michelsen Skrædder af Mariager får døbt sønnen Christen Thomsen.
Den 5. august 1707: Benjamin Hansen skomager af Mariager får døbt sønnen Hans Benjaminsen. Hustruen til Søren Jensen Drejer er gudmor, mens Zacharias Podemester er fadder.
Den 23. september 1707: Niels Skiønning af Mariager får døbt datteren Anna Nielsdatter Skiønning. Karen Sørensdatter Møller er fadder.

18 p Trin 1707: Alexander Preis er fadder, da Lauridz Rasmussen af Katbjerg får døbt sønnen Rasmus Lauridzen.
18 p Trin 1707: Anne Joensdatter, der er datter af Joen Færgemand, er fadder, da Mads Jensen af Trinderup får døbt sønnen Jens Madsen.
November 1707: Johan Bach og Mathies Mortensen af Mariager er forlovere, da Christen Jensen Krag og Kirsten Pedersdatter bliver trolovet.
Den 4. januar 1708: Jens Bloch og Kirstine Brask af Mariager bliver viet.
Maria Bebudelsesdag 1708: Hustru til Niels Skiønning af Mariager er fadder, da Lauridz Nielsen Skomager får døbt sønnen Johannes Lauridzen.
3 p pasch 1708: Hustruen til forvalter Christian Hoff af Mariager er gudmor, da Peder Iversen får døbt sønnen Michel Pedersen. Faddere er Jens Gundersen, Jens Andersen, Jacob Bloch, Hans Peitersen Farver og Claus Brash af Mariager.
4 p pasch 1708: Anders Erichsen, Søren Dreier og Kirstine, som er datter af Niels Pedersen Strand af Mariager, er faddere, da Thomas Kusk får døbt sønnen Jens Thomsen.
6 p pasch 1708: Kirsten Lauridsdatter, som er steddatter til Jacob Bloch af Mariager, er fadder, da snedker Laurids Jensen får døbt sønnen Johan Diderich Lauridsen.
Den 13. juli 1708: Sidsel Bloch af Mariager er gudmor, da Hans Peitersen Farver får døbt sønnen Anders Hansen. Jacob Bloch og Claus Kraft af Mariager er blandt fadderne.
Den 29. august 1708: Unge karl Johannes Nicolai Abel af Mariager bliver trolovet til Else Jensdatter. Forlovere er Pontus Sparre og Christen Nielsen.
Den 7. september 1708: Hustruen til Christen Spentrup af Mariager er gudmor, da Niels Spentrup får døbt sønnen Erich Christian Nielsen Spentrup. Rektor Lauritz Mortensen Hassing af Mariager er fadder.
Den 30. september 1708: Hustruen til Thomas Hører af Mariager er gudmor, da Anders Lauridzen får døbt datteren Mette Andersdatter.
Den 7. november 1713: Morten Pedersen Lang af Mariager bliver trolovet til Erstine Margrethe Gentsel.
Den 3. december 1713: Knud Povelsen Skielderup af Mariager bliver trolovet til Karen Sørensdatter Rold af Mariager.
Den 7. februar 1714: Niels Rousing af Hou i Mariager Landsogn er fadder, da Jens Mogensen af Hou får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 16. februar 1714: Hustruen til Niels Jensen Haslund [skrevet Harslun] af Mariager er gudmor, da Thomas Kirsh får døbt datteren Inger Thomasdatter Kirsh.
Den 17. marts 1714: Johannes Abel af Mariager er fadder, da Rasmus Pedersen Møller af Mariager får døbt datteren Anne Rasmusdatter Møller.
Den 1. januar 1717: Rytteren Johan Michelsen af Mariager får døbt sønnen Johan Michel Johansen.
Hustruen til Peder Vigelsen af Mariager er gudmor sammen med korporalens frue. Faddere er rytter Hartmann og Christian Sadler.
Den 24. marts 1717: Korporal Feltmand får døbt datteren Cathrina Christina Feltmand. Ridemester Hackens jomfru er gudmor sammen med Tøger Nørkier.
Den 27. juni 1717: Rytter Friderich Hobert bliver viet til Maren Lauridsdatter, som er datter af snedkeren Laurits Jensen.
Den 28. juli 1717: Rytter Visner får døbt datteren Mette Margrethe Visner. Peder Ollesens kone er gudmor sammen med Jens Gundisens datter af Mariager. Mette Bloch er fadder.
Den 5. oktober 1717: Rytter Hans Jørgen Stein under ritmester Hochen bliver viet til Maren Nielsdatter af Fjelsted.
Den 8. oktober 1717: Rytter Vilhelm Vøliser bliver viet til Else Ottosdatter.
Den 8. oktober 1717: Rytter Gert von Maselen bliver viet til Dorthe Andersdatter.
Den 24. oktober 1717: Rytter Mogens Jagt under ritmester Fingnich udlægges til barnefar, da Søren Rasmussens datter i Katbjerg får døbt sin uægte søn for Jens Mogensen Jagt.
Den 26. juli 1718: Morten Christensen Gassum og Maren Nielsdatter bliver viet.
Den 7. august 1718: Niels Raun af Alstrup i Mariager Landsogn får døbt sønnen Jens Nielsen Raun. Jens Møllers hustru i Hou Mølle er gudmor, mens Jens Jensen Møller i Maren Mølle er fadder.
Den 5. oktober 1718: Ingemand Feigs og Else Pedersdatter af Mariager bliver trolovet.
Den 20. november 1718: Hustruen til Olle Pedersen Kuldgaard er gudmor, da Jens Vognsen af Mariager får døbt datteren Johanne Jensdatter 
Vognsen.
Den 4. december 1718: Rytteren Andreas Ostrofski [måske Ostrowski] under ritmester Prehns kompagni får døbt datteren Anne Marie Ostrofski. Kæresten til Jacob Andersen Blas er gudmor, mens hustruen til styrmand Niels Michelsen følger med. Faddere er Jacob Wittel, Gerhard Schildt, Henrich Burmand samt hustruerne til Jørgen Lange og Rasmus Dahl.
Den 30. december 1718: Tjenestefolkene Jens Nielsen Peber og Dorthe Christensdatter af Mariager præstegård bliver trolovet. Da de bliver gift den 22. januar 1719, kaldes han for Jens Nielsen True. Parret bosætter sig senere i Assens i Falslev sogn.
Den 20. januar 1719: Rytteren Jørgen Lang får døbt datteren Anne Margrethe Lang. Faddere er fire ryttere og en rytterkone [uden at navne angives].
Den 10. februar 1719: Christian Fister af Mariager får døbt sønnen Christoffer Adam Fister. Faddere er sognepræsten Pontus Sparre, ritmester Preen og byfoged Hans
Peitersen.
Den 19. februar 1719: Mette, som er gift med Søren Jensen af Fjelsted i Mariager Landsogn, er fadder, da Gregers Jensen af Hou i Mariager Landsogn får døbt sønnen Jens Gregersen.
Den 22. februar 1719: Da glarmester Jens Andersen af Mariager får døbt sønnen Anders Jensen, er fadder hustruen til handskemager Jens Christensen, Niels Mouridzen, David Johansen, Jacob Olesen og Birgitte Pedersdatter, som er datter af Peder Vigelsen af Mariager.
Den 12. maj 1719: Hustruen til rektor Lauritz Mortensen Hassing af Mariager er gudmor, da Henrich Guldsmed får døbt sønnen Christian Lemmiche.

Den 1. juli 1719: Niels Finnesen, Peder Lyngbye og betjenten Christen Christensen af Mariager er faddere, da Maren Christensdatter får døbt sin uægte datter for Karen. Faren angives ikke.
Den 28. december 1724: Søren Mouridzen Skrædder af Mariager får sønnen Mouridz Sørensen. Karen Pedersdatter, som er bryggerpige hos kammeråd Wogt af Mariager, er gudmor.

Den 6. januar 1725: Niels Jensen Horslum er fadder, da styrmand Niels Michelsen af Mariager får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 2. april 1725: Da Søren Jacobsen af Mariager får døbt sønnen Peder Sørensen, er Margretha Milling gudmor. Blandt fadderne er Niels Giørding og Hans Nielsen Hamborg.
Den 9. maj 1725: Peder Mathiesen og Peder Jacobsen [skrevet Peiter Matisen og Peder Jachobsen] af Mariager er forlovere, da Hans Andrisen Snecher bliver trolovet til Sophie Ferdinands.
Den 10. maj 1725: Jens Smeds tjenestepige på Mariager Kloster er fadder, da hyrden Anders Nielsen af Hou får døbt datteren Anne Andersdatter.
Den 17. juni 1725: Dorthe Vinterberg [skrevet Vinteberg], som er datter af afdøde Henrich Galth, er gudmor, da skrædderen Morten Pedersen af Mariager får døbt sønnen Christian Mortensen. Faddere er korporal Claus Bumand, Niels Giørding, Hans Nielsen Hamborg, Peder Olufsens datter og Mette
Bloch.
Den 27. april 1729: Søren Pedersen Lyngbye af Mariager får døbt sønnen Niels Sørensen Lyngbye. Niels Joensens hustru af Mariager er gudmor.
Den 19. juni 1729: Christen Jensen Krag af Mariager får døbt sønnen Jens Christensen Krag. Hustruen til Gundi Hansen er gudmor. Johan Diderich Lauridsen er fadder.
Den 24. juni 1729: Hustruen til Søren Christensen Ranch af Alstrup i Mariager Landsogn er fadder, da Niels Andersen af Fladbjerg får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 13. august 1929: Knud Jørgensen Møller af Mariager bliver trolovet til Karen Nielsdatter Bølle. Forlovere er Christen Nielsen Klokker og Niels Jensen Haslund af Mariager.

Den 17. januar 1731: Johan Hofmand af Mariager får sønnen Johan Christian Hofmand. Gudmor er hustruen til Johan Anders Rog. Faddere er Peiter Jensen, Vilhelm Schrøder, Magelus Michelsen og Claus Jørgen Rog af Mariager, som alle er fra Oberst Brechels kompagni.

Den 13. april 1731: Rytter Gert Jensen får døbt datteren Christiana Lucia Gertsdatter. Gudmor er Oberts Indens frue pige [vel nok stuepige?]. Faddere er hr. kornet Krabbe, korporal Strachriahn, en rytter og en rytter kone.
Den 12. juni 1735: Da David Johansen Abel af Mariager får døbt sønnen Jens Andreis Davidsen Abel, er gudmor og faddere: Kæresten til Jens Brask på Kjellerup gods, kaptajn Hansen, Hans Henrich Sparre, Jens Hansen Bloch og en datter til Jens Brask på Kjellerup.
Den 11. juli 1735:
Feldbereder Poul Isachsen Barebant af Mariager bliver trolovet til Sophie Amalie Lassen.
Den 27. januar 1736: Mandhaftige Johan Conrad Hasselmann bliver viet til Cathrina Elisabeth Lehning.
Den 3. oktober 1736: Da Niels Hvidt af Mariager får døbt datteren Maren Nielsdatter Hvidt, er hustruen til inspektør Milling gudmor. Faddere er kaptajn Carelius, magister Reiersen, magister Gaverslund og [resten kan ikke læses].
Den 11. januar 1737: Søren Pedersen Lyngbye af Mariager får døbt datteren Anne Sørensdatter Lyngbye. Blandt fadderne er Christen Pedersen Feldbereder og Hans Pedersen Møller.

Den 17. januar 1749: Johan Friderich Hybner af Mariager får døbt datteren Marie Lisbeth Hybner. Mads Madsen skomagers kone er gudmor. Jens Sørensen Spentrup er blandt fadderne.
Den 24. januar 1749: Laurs Pedersen Rousing af Hou får døbt datteren Maren Laursdatter Rousing. Christen Jensen Møllers kone er gudmor.
Den 8. juni 1749: Hustruen til Jens Strandholdt af Mariager er gudmor, da Christen Jensen Ladefoged får døbt sønnen Olle Christensen. Halvor Jensen soldat er fadder.
Den 23. januar 1750: Løjtnant von Oblis af Mariager får døbt sønnen Ove von Oblis. Hustruen til provst Friedlieb er gudmor.
Den 13. april 1753: Da Jørgen Kofod [Koefoed], residerende capellan til Mariager, Hem og Sem, får døbt sønnen Jørgen Esmann Koefoed, er følgende ved dåbsfadet: Hustruen til obertsløjtnant Wedelfeldt [nok Ditlev Wedelfeldt], etatsråd de Thestrup til Mariager kloster [Mathias Thestrup], Christen Blegvad, Christen Lassen og majorinde von Gyldnøhr [Gyldenøhr].
Den 12. februar 1760: Gårdmand Niels Gudesen af Mariager bliver trolovet til Dorthe Christensdatter.
Den 2. januar 1761: Kaptajn Carl Friderich von Castonier bliver viet til Cornelia Eleonora von Suchov. Underskrives af Suchow og D. Wedelfeldt.
Den 21. april 1767: Michel Fibvart snedker får døbt datteren Maren Marie Michelsdatter Fibvart. Faddere er Niels Gamborg, Otto Friderich Skomager og Søren Christensen Murmester af Mariager.
Den 4. september 1769: Ungkarl og skomager [skrevet Gierhart Klysner] Gerhardt Kleisner af Mariager bliver trolovet til Else Povelsdatter.
Den 15. december 1775: Afdøde parykmager Frans Berg og enken Maren Christensdatter får døbt datteren Franciska Kierstine Berg. Hustruen til Peter Mortensen Lange er gudmor. Faddere er Christian Hamborg, Jens Hadberg og Laurids Endvoldsen.
Den 19. februar 1776: Christen Sørensen Aalborg af Mariager bliver trolovet til Malene Christensdatter. Forlovere er Søren Christensen Aalborg og N. Jacobsen. Han bliver kaldt Christen Sørensen skomagersvend, da parret bliver viet den 23. februar 1776.

Den 13. marts 1776: Matros Niels Gregersen af Mariager bliver trolovet til Mette Elisabeth Johansdatter Hybner. Forlovere er A. Hybner og Jens Hadberg. De bliver viet den 21. juni 1776.
Den 24. marts 1776: Anders Ustrup af Fjelsted i Mariager Landsogn er fadder, da Jens Nielsen af Hou Mølle får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 31. marts 1776: Johanne Sørensdatter Aalborg og Niels Wium er blandt fadderne, da Niels Feldbereder af Mariager får døbt sønnen Severin Nielsen.
Den 19. juli 1776: Skibsmand Anders Pedersen Norsker og hustru Maren Augustinusdatter af Mariager får døbt datteren Mariane Andersdatter Norsker. Faddere er Peiter Mortensen Lange, Jens Norup og Christen Sørensen Aalborg.
Den 2. august 1776: Handskemagersvend Rasmus Pedersen Rommelund af Mariager bliver trolovet til Anne Pedersdatter. Forlovere er Peder Nielsen Romlund og Peder Pedersen.
Den 15. september 1776: Landsoldat Poul Jensen Rousing af Katbjerg og ved Det Jyske og Norske regiment under kaptajn Schrøder bliver trolovet til Else Marie Pedersdatter.
Den 8. marts 1780: Rytter Niels Sattrup og hustru Sophie Magdalene får døbt datteren Mette Kierstine Nielsdatter Sattrup. Gudmor er hustruen til korporal Bach sammen med major Bugs tjenestepige, Regine Johansdatter Hartvig. Faddere er korporal Spreck, korporal Ingel [som måske er Hans Engelsen], korporal [Justus] Rothæy og korporal Fliis [som måske er Johan Michael Flies] af Mariager.
Den 14. juli 1780: Da rytter Johan Rudolph Lindemann får døbt sønnen Claus Christian Lindemann, er gudmødre Niels Feldbereders kone og tjenestepigen Karen hos hr. Johanne Kierterpe [Kirketerp]. Faddere er korporal Torp, korporal Fliis og Christen Jensen, alle af Mariager.
Den 10. november 1780: Korporal Justus Rothæy og Anne Dorthea Pedersdatter får døbt datteren Margrethe Justusdatter Rothæy. Faddere er Johan Henrich Laard, korporal Fliis, som måske er Johan Michael Flies, og Johan Hinning af Mariager. Vagtmester Johan Henrich Svenskers hustru er gudmor.
Den 23. oktober 1795: Da farver Lund får døbt sønnen Søren Knabe Lund, er følgende faddere: Købmand Christian Sorvad [Survad] af Mariager, købmand Ole Jonstrup af Mariager samt Christian Hamborg af Mariager. Jomfru Ane Kirstine Høyer fulgt af Lisse Hasselbalch er gudmødre.
Den 25. oktober 1795: Lauritz Berentsen får døbt datteren Karen Lauritzdatter, er følgende faddere: Købmand Christian Survad af Mariager, hr. Niels Nielsen Tydsk af Mariager og Sr. Arild Timmermann af
Mariager.
Den 30. januar 1805: Almisselem Maren Andersdatter Borris af Mariager bliver begravet 62 år gammel.
Den 27. februar 1805: Feldbereder Jacob Frisenberg og hustru Kirsten Marie Andersdatter får døbt sønnen Hendrick Lorentzen Frisenberg. Drengen dør dagen efter dåben.
Den 6. marts 1805: Jens Thygesen og Karen Pedersdatter af Mariager får døbt sønnen Henrich Thygesen. Ved dåbsfadet er majorinde Tetens [nok Susanna Elisabeth Strøm], jomfru Meldal [nok Anne Marie Meldahl], hr. tolder Hasselbach, dvs. Jacob Hasselbalch, farver Schaarup og Niels Bach.
Den 9. marts 1805: Karen Olesdatter Kopmand, som var gift med bager Christen Poster af Mariager, bliver begravet 78 år gammel.
Den 10. marts 1805: Skomager Otto Friderich Hylsemand dør i Mariager 71 år gammel.
Den 1. april 1805: Johanne Jespersdatter, som var gift med gårdmand Christen Jensen Kondrup [skrevet Kundrup] af Fladbjerg, bliver begravet 60 år gammel.
Den 21. april 1805: Da daglejer Christen Jespersen og Maren Kirstine Povelsdatter af Mariager får fremstillet datteren Else Johanne Jespersen i Mariager kirke, er følgende omkring dåbsfadet: Gudmor er Anne Marie Giedsted, som er datter af Niels Giedsted, fulgt af pigen Kirsten Lauridsdatter af Alstrup. Faddere er Carl Harboe, Niels Jespersen og konsumptionsbetjent Christen Giedsted.
Den 5. maj 1805: Johannes Jensen Dreyer og Anne Nielsdatter får døbt datteren Christine Caroline Dreyer. Faddere er rebslagersvend Ole Lange, bagersvend Peter Andersen og avlskarl Jens Christensen af Mariager.
Den 29. april 1812: Pigen Marie Magdalene Ernstsdatter, som er datter af skomager Ernst Kreutzberg, bliver begravet 18 år gammel.
Den 29. maj 1812: Enkemand og skærsliber Jens Jørgensen af Mariager bliver trolovet til Mette Johansdatter. Hans hustru er død på hospitalet i Randers. Forlovere er C. Harboe og J. Schmid. Der er vist en attest fra hospitalspræsten Kruse i Randers samt en skrivelse fra hospitalsforstander Willadsen af Randers.
Den 31. maj 1812: Søren Michelsen og Ane Christensdatter af Mariager får døbt sønnen Niels Sørensen. Faddere er Ane Marie Andersdatter, som er gift med Rasmus Nielsen af Hou Mølle, Ane Michelsdatter, som er gift med Christen Schønning, Jens Nielsen og Christen Svendsen, alle af Hou, samt Friderich Carlsen Harboe af Mariager.
Den 20. november 1812: Skipper Erich Bornholm og Bodil Gregersdatter får fremstillet den hjemmedøbte datter Ingeborg Dorothea Bornholm. Faddere er frue Olavius af Mariager, jomfru Mathiesen af Mariager kloster, toldmester Krag, købmand Hansen af Mariager og Rhold af Mariager kloster.

Afgangslisten fra Mariager by, der starter i 1814

Vær opmærksom på at, i modsætning til de fleste andre købstæder har Mariager sogn, dvs. købstaden og tilhørende landsbyer, en afgangsliste, som starter 1814. Her er et lille uddrag, så du kan se, hvad du får for pengene:

1814 - Opslag 175:
Søren Hermandsen Katberg    33 år    Tjenestekarl          Tjenste i Asferg by og sogn
Maren Hermandsdatter           20 år    Tjenestepige         ? i Hobro
Ane Nielsdatter                       24 år    Tjenestepige          Til Sem sogn og by
Ane Nielsdatter                       43 år    Tjenestepige i Fransborg    Gift med Søren Pedersen i Skrødstrup
Johanne Jensdatter               30 år      Tjenestepige        Til Edderup i Sem sogn
Margrethe Jensdatter           16½ år    Tjenestepige        Til Edderup i Sem sogn

1815 - Opslag 175 + 176:
Marie Elisabeth Johansdatter Hempel
                                           17 år       Tjenestepige          Til Randers
Johan Georg Thim              15½ år     Skal lære til grovsmed    Til København
Niels Hempel                        20 år       Smedesvend         Til København
Ane Kierstine Schaarup        15½ år    Tjenestepige         Til Randers
Mads Sørensen                   22 år        Tjenestekarl          Til Sem

1816 - Opslag 176 + 177:
Jens Christian Wisborg        30 år       Tjenestekarl           Til Hobro
Carl Ferdinand Holm            14 år       Var hos moren i ?   Til København
Peter Friderichsen Lange     22 år       Smedesvend          Til Udbyneder by og sogn
Anders Gregersen               46 år       Tjenestekarl           Til Hem by og sogn
Christen Nielsen Andrup      36 år        Tjenestekarl           Til Handest i Glenstrup sogn
Gregers Andersen Brønnum    19½ år    Møllebygger        Til Bælum by og sogn

1817 - Opslag 176 + 177:
Ane Catrine Jonasdatter      33 år       Tjenestepige           ? i Hvidsten, Gassum
Johanne Catrine Hempel     30 år       ?? moren ???          Til Randers
Søren Nielsen Norup           33 år       Tjenestekarl            ..huus i Skrødstrup
Peder Hempel                    33 år        Boede på Jomfru?    Til Husumgaard i Glenstrup sogn
Jacob Nielsen                    18 år        Tjenestedreng i Fladberg    Til Kærby

Så får du ikke mere for den 25-øre. Du må selv læse kirkebogen, hvis du leder efter andre end disse få udvalgte…

Dødsattester fra Mariager Lægedistrikt 1875 til 1913

På Arkivalieronline ligger der en del bøger med dødsattester fra Mariager Lægedistrikt. Herunder er et uddrag af denne samling.

Jens Peter Pedersen Møller af Mariager. Søn af daglejer Karsten Pedersen Møller ved Mariagergaard. Jens Peter blev 10 år gammel og døde af Cronp? den 1. januar 1875. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. ligpletter. Underskrevet i Mariager den 5. januar 1875 af lægen ?.
Ane Johanne Petrine Haslund af Mariager [skrevet Ane Petrine Johanne Haslund]. Datter af ugifte Frederikke Kruse af Mariager. Ane blev 3 måneder gammel og bronxxx cajularis. Sygdommen varede i 3 dage. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. ligpletter. Underskrevet i Mariager den 13. januar 1875 af lægen ?.
Peder Esben Nielsen af Mariager [skrevet Peter Esben Nielsen]. Han var forhenværende rebslager og blev 71 år gammel. Peder døde den 1. januar 1875 af xxx xxx. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. ligpletter. Underskrevet i Mariager den 6. januar 1875 af lægen ?.
Christian Pedersen Møller af Mariager. Søn af daglejer Karsten Pedersen Møller ved Mariagergaard. Christian blev 1½ år gammel og døde af Cronp? den 13. januar 1875. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. brustne øjne. Underskrevet i Mariager den 15. januar 1875 af lægen ?.
Ane Edvardine Nielsine Pedersen af Mariager. Datter af skipper Søren Pedersen af Mariager. Ane blev ¾ år gammel. Ane er død den 7. januar 1875 af bronchitis, men hovedsygdommen er ?. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. brustne øjne. Underskrevet i Mariager den 10. januar 1875 af lægen ?.
Marius Poulsen af Mariager. Marius var en søn af Helene Nørgaard og døde hos sin bedstefar, husmand Jens Nørgaard af Mariager. Marius blev 9 år gammel. Marius døde den 22. januar 1875 af ph?, men hovedsygdommen er ?. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. brustne øjne. Underskrevet i Mariager den 28. januar 1875 af lægen ?.
Jens Vilhelm Gustav Meilstrup af Mariager. Jens var en 16-årig malerlærling, der var søn af malermester Meilstrup af Mariager. Jens døde den 25. januar 1875 af ph?. Sygdommen har varet i flere år. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er bl.a. brustne øjne. Underskrevet i Mariager den 27. januar 1875 af lægen ?.
Peter Jacobsen Schmidt af Mariager [skrevet Jakobsen i kirkebogen]. Peter var klokker og graver ved Mariager kirke, og han blev 62 år gammel. Han døde den 11. februar 1875 af ph?. Sygdommen havde varet i en række år. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er dødsstivhed, brustne øjne og ligpletter. Underskrevet i Mariager den 17. februar 1875 af lægen ?.
Søren Mogensen af Mariager. Søren Mogensen var født i Vester Alling, og han blev 46 år gammel. Han døde i Mariager den 6. februar 1875 af contusio domens. Kirkebogen siger, at han var ugift og boede på plejeanstalten ved Mariager. Der er ikke indtrådt forrådnelse men der er brustne øjne og ligpletter. Underskrevet i Mariager den 9. februar 1875 af lægen ?. [Red. Udlagt barnefar er Mogens Andersen af Vester Alling, da han døbes den 20. oktober 1828. Moren er Sophie Sørensdatter af Vester Alling. Vidner er Jens Mogensen af Vester Alling og Groes Madsen af Vester Alling. Fødslen er anmeldt af gårdmand Rasmus Pedersen Mxxx af Vester Alling.]
Rasmine Sørensen af Høbjerg i Ålsø sogn. Rasmine blev 55 år gammel, da hun døde i Mariager på plejeanstalten den 26. april 1875. Dødsårsag: [kan ikke læse]. Hovedsygdommen har varet i en årrække. Dødstegn er dødsstivhed, brustne øjne og ligpletter. Underskrevet i Mariager den 29. april 1875 af xxx [underskrift kan ikke læses].
Nicoline Kirstine Møller af Mariager. Hun var en datter af skomager F. A. Møller af Mariager og blev 5 år gammel. Hun døde den 17. april 1875 af [en lang remse]. Hovedsygdommen har varet i 3 dage. Dødstegn er dødsstivhed, brustne øjne og ligpletter. Underskrevet i Mariager den 20. april 1875 af xxx [underskrift kan ikke læses].
Jens Peter Nielsen af Sjørringgaard i Klejtrup ved Grenå. Jens Peter var tjenestekarl og er død i Mariager den 26. juli 1875 [oprindeligt skrevet den 2. august 1875 og derefter den 25. juli 1875]. Jens Peter blev 26 år gammel. Der angives ikke dødsårsag eller dødstegn. Underskrevet i Mariager den 2. august 1875 af lægen ?.
Carl Christian Jensen af Alstrup i Mariager Landsogn. Han var en søn af husmand Christian Peter Daniel Jensen af Alstrup. Carl Christian blev 2 måneder gammel og døde den 7. april 1875. Formodet dødsårsag er krampe. Dødstegn er dødsstivhed og brustne øjne. Underskrevet i Mariager den 12. april 1875 af xxx [underskrift kan ikke læses].
Johannes August Peitersen af Mariager. Johannes blev 82 år gammel og var forhenværende landmand og var nu enkemand. Han døde i Mariager den 27. maj 1875 af marasmus senilis. Forrådnelse er indtrådt. Underskrevet i Mariager den 2. juni 1875 af xxx [underskrift kan ikke læses].

Anna Johanne Bengtsdatter af Overgaard i Udbyneder sogn [skrevet Ane Bengtsson med overskrevet Svendsen i mellem]. Anna var en tjenestepige på Overgaard gods, der døde 27 år gammel den 19. januar 1876 af tæring. Der er Ja til dødstegnene Brustne øjne, Ligpletter og farvning af underlivet. Underskrevet på Overgaard den 26. januar 1876 af S. Friis og R. M. Sidenius.
Nielsine Ane Kirstine Vilhelmine Charlotte Andersen af Brokkedal i Udbyneder sogn [skrevet Nielsine Ane. K. V. Charl. Andersen]. Nielsine var datter af tjenestepige Eva Andersen af Holmene i Udbyneder sogn. Hun blev 2 måneder gammel og døde af krampe. Der er Ja til dødstegnene Brustne øjne, Ligpletter og farvning af underlivet. Underskrevet på Brokkedal den 22. januar 1876 af S. Friis og R. M. Sidenius.

Kirsten Marie Sørensdatter af Råby [skrevet Kirsten Marie Sørensen i kirkebogen]. Kirsten blev 76 år gammel og var ugift. Hun var i pleje hos sin datter. Hun døde den 25. februar 1876 i Råby af alderdom. Der er Ja til dødstegnene Brustne øjne, Ligpletter, farvning af underlivet og forrådnelse. Underskrevet i Råby den 3. marts 1876 af Sørensen og A. Boje.
Marie Pedersen af Udbyover i Udbyneder sogn. Marie var datter af husmand A. Pedersen af Udbyover. Hun blev 1 år gammel [kirkebogen siger 1½]. Hun døde i Udbyover af tæring den 25. marts 1876. Underskrevet i Udbyover den 1. april 1876 af Pedersen og A. Matthiesen. Der er Ja til dødstegnene liglugt, dødsstivhed, brustne øjne og ligpletter.
Niels Peter Sørensen af Vesterskov i Udbyneder sogn. Han var søn af indsidder Chr. Karl Sørensen af Vesterskov. Niels Peter blev 18 uger gammel [kirkebogen siger 5 måneder]. Han døde på Vesterskov Mark den 25. marts 1876 af kighoste. Der er Ja til dødstegnene Brustne øjne, Ligpletter og farvning af underlivet. Underskrevet i Vesterskov den 31. marts 1876 af J. Friis og R. M. Sidenius.

Christen Sørensen af Hem. Christen var en søn af gårdmand Søren Chr. Christensen af Hem. Christen blev 3 måneder gammel og døde den 14. august 1876 i Hem [kirkebogen siger den 15. august 1876]. Christen døde af krampe, og der var Ja til alle dødstegn. Underskrevet i Hem den 19. august 1876 af Søren Chr. Andersen og Thomas Jensen.
Ane Rasmussen af Norup i Vindblæs sogn. Ane var en datter af Christen Rasmussen på Norup Mark i Vindblæs sogn. Hun blev 11 uger gammel [kirkebogen siger 2½ måned]. Ane døde i Norup den 14. august 1876 af krampe. Der var Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt. Underskrevet i Norup den 17. august 1876 af A. Rasmussen og Peder Pedersen.

Vilhelmine Frandsen af Gjerlev Mark. Vilhelmine var gift med husmand Niels Sørensen Brøndum af Gjerlev Mark. Vilhelmine blev 36 år gammel. Hun døde den 19. juli 1877 af Tyfoid feber. Sygdommen havde varet i 23 dage, og dødstegn er dødsstivhed. Lægen Neergaard har selv behandlet Vilhelmine gennem sygdommen og underskriver dødsattesten den 20. juli 1877.
Christen Axelsen af Gjerlev Mark [skrevet Kristen Axelsen i kirkebogen]. Christen var søn af gårdmand Jens Axelsen. Christen blev ½ år gammel [lægen skriver 1 år]. Han døde den 9. juli 1877 af kighoste med lungebetændelse. Sygdommen havde varet i 10 uger, og dødstegn er bl.a. dødspletter og grønlig farvning af underliv. Lægen Neergaard har selv behandlet Christen gennem sygdommen og underskriver dødsattesten den 10. juli 1877.
Maren Hansen af Gjerlev. Maren var gift med fattiglem Anders Pedersen af Gjerlev Fattighus. Hun blev 61 år gammel. Maren døde den 20. juli 1877 af kronisk hjernesygdom. Sygdommen havde varet i 2 år, og dødstegn er bl.a. dødsstivhed og ligpletter. Lægen Neergaard har selv behandlet Maren gennem sygdommen og underskriver dødsattesten den 23. juli 1877.
Gregers Gregersen af Skrødstrup i Hem sogn. Gregers var en søn af husmand Christen Rasmussen Gregersen af Skrødstrup. Gregers blev 10 måneder gammel. Han døde i Skrødstrup den 28. august 1877 af krampe. Der var Ja til alle dødstegn. Underskrevet i Skrødstrup den 1. september 1877 af Th. Jensen og Søren Thorsen.

Mariane Andersen af Ilshøj i Øster Tørslev sogn. Mariane var en ugift datter af gårdmand Anders Hansen af Ilsøj, og hun blev 22 år gammel. Hun døde den 29. januar 1880 af lungeapopleksi [blodprop i lungerne]. Det var en pludselig død. Dødstegn er brustne øjne og dødspletter. Underskrevet den 5. februar 1880 af lægen Neergaard.
Jens Mogensen af Fjelsted i Mariager Landsogn. Jens var en søn af gårdmandsdatteren, ugifte Christine Sørensen af Fjelsted. Jens blev 4 dage gammel. Han døde i Fjelsted den 29. februar 1880, fordi han blev født for tidligt. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af forrådnelse. Underskrevet i Fjelsted den 5. marts 1880 af Mogensen og S. Christensen.
Nikoline Marie Nielsen Kaels af Fjelsted i Mariager Landsogn [skrevet Nicoline på dødsattesten]. Nikoline var en datter af gårdmand N. N. Kaels af Hedegaard i Fjelsted. Hun døde 1 år gammel af kighoste. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af forrådnelse. Underskrevet i Fjelsted den 5. februar 1880 af Mogensen og S. Christensen.
Maren Mortensen af Udbyover i Udbyneder sogn. Maren var gift med husmand Anders Marcus Frederiksen på Udbyover Mark. Hun døde i Hestehaven i Udbyover den 12. marts 1880 som følge af barselsfeber. Hun blev 38 år gammel. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af farvning af underlivet og forrådnelse. Underskrevet i Hestehaven den 16. marts 1880 af Pedersen og A. Mathiasen.
Morten Jensen af Udbyover i Udbyneder sogn. Morten var enkemand og aftægtsmand hos Niels Mortensen af Udbyover Mark. Han døde i Udbyover den 25. marts 1880 af alderdom. Han blev 84 år gammel. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af farvning af underlivet og forrådnelse. Underskrevet i Udbyover den 30. marts 1880 af Pedersen og A. Mathiasen.
Jens Christian Pedersen af Udbyover i Udbyneder sogn. Jens Christian var en søn af ugifte Ane Margrethe Pedersen af Hestehaven. Han døde i Hestehaven den 12. marts 1880 som følge af krampe. Han blev 2 dage gammel. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af farvning af underlivet og forrådnelse. Underskrevet i Hestehaven den 16. marts 1880 af Pedersen og A. Mathiasen.
Anders Peter Andersen Bojer af Rosengaard i Udbyneder [skrevet Boier på dødsattesten]. Anders Peter var en søn af Anders Andersen Bojer [skrevet Anders Andersen Boie ved FT1880], og han blev 1½ år gammel. Han døde af skarlagensfeber den 14. marts 1880. Der er Ja til dødstegnene farvning af underlivet, brustne øjne og ligpletter. Underskrevet på Rosengaard den 21. marts 1880 af S. Friis og R. M. Sidenius.
Severine Adolphine Larsen af Råby. Severine var en uægte datter af Ane Johanne Larsen og i pleje på Råby Mark. Hun blev 10 måneder gammel. Hun døde på Råby Mark den 20. marts 1880 af kighoste. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af ligpletter, farvning af underlivet og forrådnelse. Underskrevet i Råby den 25. marts 1880 af Sørensen og A. Boje. [Red. Hun er ikke født i Råby].
Udøbt drengebarn af Råby. Faren er smed Rudolph Jørgensen af Råby. Drengen døde i Råby den 4. marts 1880, og han blev 1 dag gammel, da han døde af kramper. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt og dødsstivhed. Underskrevet i Råby den 11. marts 1880 af Sørensen og A. Boje.
Ane Marie Hansen af af Udbyhøj i Sødring sogn. Ane Marie var gift med indsidder Jens Lauritzen af Sødring Mark ved Udbyhøj. Hun blev 36 år gammel. Hun døde den 18. marts 1880 af barselsfeber. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af dødsstivhed. Underskrevet i Udbyhøj den 27. marts 1880 af C. Dahl og C. Christensen.

Jens Jensen Vad af Alstrup i Mariager Landsogn [skrevet Jens Jensen Wad]. Jens var en aftægtsmand, der blev 83 år gammel. Han døde i Alstrup den 2. december 1884 af alderdomssvaghed. Dødstegn er brustne øjne mv. [kan ikke læse resten]. Underskrevet i Alstrup den 3. december 1884 af lægen, der behandlede ham, dvs. ? [kan ikke læse underskriften].
Hans Christian Madsen af Enslev. Hans Christian var en gift aftægtsmand og forhenværende gårdejer, der blev 75 år gammel, idet han var født i Enslev i 1810. Han døde i Enslev den 26. januar 1885 af brystsvaghed. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Enslev den 30. januar 1885 af M. Bygballe og M. Jensen.
Christiane Christensen af Binderup i Dalbyneder sogn. Christiane var gift med gårdejer Just Hansen af Binderup, og hun blev 29 år gammel [kirkebogen siger 28 år]. Hun døde den 31. januar 1885 af tæring. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af dødsstivhed og farvning af underlivet. Underskrevet i Binderup den 9. februar 1885 af C. C. Thomsen og Anders Grøn.
Johanne Marie Nielsen af Hvidsten i Gassum sogn. Johanne var en datter af husmand Niels Lausen på Hvidsten Mark. Hun var 1 år gammel, da hun døde den 21. januar 1885 i Hvidsten af [kan ikke læse]. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af farvning af underlivet og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Hvidsten den 2. februar 1885 af P. Andersen og N. Ladefoged.
Kirsten Marie Jensen af Udbyover. Kirsten var en datter af røgter Jens Michelsen Bagge af Råby og moren, nu enke Kristine Michelsen af Gjerlev. Kirsten døde i Gjerlev søndag den 11. januar 1885 af tæring, og hun blev 21 år gammel.  Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af farvning af underlivet og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Gjerlev den 18. januar 1885 af C. Lærke og C. Bach.
Ane Andersdatter af Gjerlev. Ane var en enke og aftægtskone, der var 91¼ år gammel, da hun døde lørdag den 10. januar 1885 i Gjerlev af alderdom. Hun var aftægtskone hos gårdmand Anders Pedersen af Gjerlev og enke efter aftægtsmand Christen Jensen Søhus. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af ligpletter og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Gjerlev den 14. januar 1885 af C. Lærke og C. Bach.
Maren Kirstine Sommer af Tørring i Øster Tørslev sogn. Maren var en datter af gårdejer Niels Nielsen Sommer af Tørring i Øster Tørslev sogn. Hun var 5 måneder gammel, da hun døde den 30. januar 1885 af Vides ikke. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af ligpletter og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Tørring den 3. februar 1885 af P. Chr. Christensen og A. Andersen.
Ane Christensen af Kastbjerg. Hun var en datter af afdøde gårdmand Niels Christensen Bugge af Kastbjerg. Ane var 22 år gammel, da hun døde den 26. januar 1885 af tæring. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt, dødsstivhed og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Kastbjerg den 3. februar 1885 af ? og A. Kragh.
Peder Christian Jensen af Kastbjerg. Peder var en husejer på Kastbjerg Mark, som døde den 12. januar 1885 af vattersot. Han var gift og blev 66 år gammel. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt, ligpletter og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Kastbjerg den 18. januar 1885 af ? og A. Kragh.

Ole Pedersen af Nebstrup i Vindblæs sogn. Ole var en enkemand og aftægtsmand på 83 år. Han døde på Nebstrup Mark den 16. december 1890 af alderdom. Der er Ja til alle dødstegn. Underskrevet i Nebstrup den 22. december 1890 af Morten Jacobsen og P. Chr. Andersen.
Nicoline Nielsen af Falslev. Nicoline døde den 20. december 1890 af gigtfeber. Nicoline var en datter af gårdmand Niels Madsen af Falslev, og hun blev 15 år gammel. Der er Ja til alle dødstegn. Underskrevet i Falslev den 24. december 1890 af C. Christensen og J. S. Hammershøj.
Agnes Vilhelmine Jeppesen af Udbyhøj i Sødring sogn. Agnes var en datter af skomager Hans Jeppesen af Udbyhøj, og hun blev 5 måneder gammel. Hun døde den 4. december 1890 af krampe. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af dødsstivhed. Underskrevet i Udbyhøj den 8. december 1890 af S. Nielsen og M. Mogensen.
Niels Andersen Jespersen af Råby Mark i Råby sogn. Niels var en søn af gårdmand Peder Kristian Jespersen af Råby Mark, og han blev 2 dage gammel. Han døde den 20. december 1890 af krampe. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Råby den 25. december 1890 af J. Thomasen og R. A. Bugge.
Christian Marius Møller af Randrup i Gassum sogn. Christian var en søn af ugifte Kirsten Marie Møller af Gassum. Christian døde den 5. december 1890 af kighoste. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af farvning af underlivet og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Gassum den 14. december 1890 af Peder Dinesen og N. Ladefoged.
Hans Ebbe Henriksen af Overgaard i Udbyneder sogn [skrevet Hans Ebling Henriksen på dødsattesten]. Hans var en søn af Karsten Henriksen på Overgaard. Hans døde den 20. december 1890 af kighoste og krampe, og han blev 7 måneder gammel. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt og fremskreden forrådnelse. Underskrevet på Overgaard den 28. december 1890 af J. Friis og P. M. Sidenius.
Niels Christian Nielsen af Udbyneder Hede. Niels Christian var en søn af ugifte Severine Jensine Nielsen af Udbyneder Mark. Niels Christian døde den 16. december 1890 af krampe, og han blev 3 måneder gammel. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af liglugt og fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Udbyneder den 22. december 1890 af J. Friis og P. M. Sidenius.
Kirsten Marie Sørensdatter af Skrødstrup i Hem sogn. Kirsten var gift med husmand Ole Chr. Christensen af Skrødstrup, og hun blev 56 år gammel. Kirsten døde den 29. december 1890 af [kan ikke læse]. Der er Ja til alle dødstegn. Underskrevet i Skrødstrup den 3. januar 1891 af Søren Thorsen og S. S. Mortensen.
Christen Rasmussen af Sem. Christen var et fattiglem på 74 år. Han døde den 8. december 1890 af alderdomssvaghed. I kirkebogen henvises til Vindblæs kommune. Der er Ja til alle dødstegn med undtagelse af fremskreden forrådnelse. Underskrevet i Sem den 12. december 1890 af Ole Nielsen og J. Jensen.
Kirsten Sørensen af Sem. Kirsten var et fattiglem på 72 år. Hun døde den 23. december 1890 af Vattersot. I kirkebogen henvises til Vindblæs kommune. Der er Ja til alle dødstegn. Underskrevet i Sem den 25. december 1890 af Ole Nielsen og Jens Jensen. Bemærkning: Ligsynet går hurtigt, da liget allerede var i stærk forrådnelse, og underskrevet af Jens Jensen.

Eksempel på dødsattest: Ane Rasmussen af Norup i Vindblæs sogn i 1876.

De 2 Milling-døtre fra Mariager og deres ægteskaber

I Personalhistorisk Tidsskrift 97 årh. 16. række 5. bind, 1977, kan man læse forskelligt om familien Milling i Mariager. Henning Jensen skriver lidt i artiklen Kendte danskeres anetavler IV – Ole Bjørn Kraft og hans 32 aner. Som nummer 56-57 skriver Jensen:
Niels Nielsen Hvidt er født den 13. januar 1738 i Mariager og død den 14. april 1798 i København og begravet fra Vor Frelsers kirke. Han er søn af købmand i Mariager og senere toldinspektør Niels Lauridsen Hvid (1703-ca 1755) og hustru Marie Cathrine Milling (1704-1787). Han bliver gift i St. Petri kirke i København den 20. maj 1770 med Anna Beate Schwindt, som er født den 24. juli 1739 i København og død den 17. februar 1808, hvorefter hun begraves fra Helligåndskirken i København. Hun er datter af isenkræmmer Lauritz Schwindt (ca. 1702-1781) og hustru Anna Cathrine N. N. (ca. 1718-1793).
Niels Hvidt var hørkræmmer i København og hofagent med virkning af kommerceråds rang. Han ejede bl.a. ejendommen ”Rolighed” i Gentofte sogn fra 1781. Der findes adskillige slægtsbøger om familien Hvidt.

I samme tidsskrift skriver C. J. Pape artiklen Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkring 1695 og hans efterslægt. Denne slægt smedes også sammen med Milling-familien. Pape skriver:
2. generation: Henrik Sørensen Munch er født i Dronninglund den 30. juni 1695* og død i Viborg 47 år gammel, hvor han begraves den 5. juli 1742 i Gråbrødre kirke. Denne kirke blev nedrevet 1813.
[historien er om en hidsig mand med en grov karakter]
Den 23. september 1728 blev han viet i svigerfarens hus i Mariager til Vilhelmine Milling (1701-1774). Skiftet efter hende er i Viborg den 10. juni 1774. Hun var datter af ”Fjordinspektør”, dvs. toldinspektør over Randers og Mariager fjorde, Ludvig Christian Milling og Charlotte Wilhelmine Grebe. Ludvig Christian Milling var født i Hessen-Kassel og havde i 11 år været lakaj i Plön, Holsten, hos en prinsesse af Homburg, hvorfra han blev rekommanderet til stillingen ved det Danske toldvæsen. Formodentligt må han være beslægtet med købmandsfamilien Milling i Ålborg.
Henrik Munch og Vilhelmine Milling fik 10 børn [som efterfølgende omtales i artiklen]
I Rigsarkivet er om fødslen:
Registreringer over rangspersoner fra 1730, side 73
Enkekassen 1736-82, nummer 841
Millings piger er dog næppe født i Mariager. Der er også en Maren Milling, som står gudmor i Mariager kirke den 19. marts 1730 for Henning Karls datter, som døbes Berte Catrine Henningsdatter Karl.

Jytte Silleborg 17.01.2021 17:47

Hvor finder jeg folketællingen fra Mariager fra 1734?

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...