Kield Joensen (1710 - )

31 af 64 - Kield Joensen

bliver født i slutningen af september eller begyndelsen af oktober 1710 i Basbølle, der betyder Vildsvineboet, eller som i dag hedder Barsbøl i Oue sogn, som søn af Joen Kieldsen og Maren Christensdatter. Da hans farbror, Anders Kieldsen Basbølle dør i Mariager, angives det også, at hans far hedder Joen Kieldsen. En anden farbror er vist Jens Kieldsen af Barsbøl, der i 1710 får døbt et barn i Vive. Da Kield Joensen er døbt i Oue kirke den 5. oktober 1710, som er kirkedagen 16 p Trin 1710, skriver præsten følgende i kirkebogen:

Dom 16. p. Trinit [1710] Joen Kieldsens søn af Basbøll kaldt Kield. Jesper Smids kone i Wive bar det; faddere var: Niels Christensen i Ove, Niels Jespersen, Jens Kieldsen og Jens Andersens hustrue i Basbøll, Jesper Smids datter i Wive
Jens Kieldsen er nok en farbror. Jesper Smid af Vive er nok en onkel, idet Jespers datter er gudmor i Vive kirke i 1710, da Jens Kieldsen af Barsbøl får døbt sønnen Kield Jensen, så han må være noget ældre end Kieldsen-brødrene.

Kield Joensen bliver gift med Cathrine Pedersdatter på et eller andet tidspunkt før 1746, og parret bor først i Barsbøl i Oue sogn, før de flytter til Visborg, hvor hustruen er født og senere arbejder som jordemoder. Parret får følgende børn ud fra et skifte:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter

Cathrine Pedersdatter, der er beskrevet som ”Kields hustru af Basbøl” er fadder i Vive kirke på Maria Bebudelsesdag 1746, som er den 2. februar 1746, idet Anders Møller af Vive får døbt datteren Mette Cathrine Andersdatter Møller. Gudmor til pigen er hustruen til Ulrich Møller af Stubberup Mølle. Andre faddere er Ulrich Møller, Lars Skomager af Oue samt hustruen til Christen Meilby af Vive [skrevet Mejelbye].

Mellem februar 1746 og maj 1747 flytter Kield Joensen fra Barsbøl i Oue sogn til Visborg.  

Kield Joensen bor i Visborg i maj 1747, idet han på hustruens vegne erklærer arverettighed i forbindelse med sin kones morbror, Christen Lauritsen Dverg af Visborg, der dør i begyndelsen af maj 1747. Christen Dverg blev vist aldrig gift:
Den 8. maj 1747: Christian Lauritzen Dværg af Visborg er død. Arvinger: Niece: Cathrine Pedersdatter, som er gift med Kield Johnsen af Visborg, niece: Marthe Pedersdatter, der er repræsenteret af sin far, Peder Madsen af Visborg [Christian Lauritzen er pigernes morbror, idet deres mor er Anne Sofie Lauritzdatter]. Vurderingsmænd: Poul Bødker og Christen Sørensen af Visborg. Boet bliver registreret men er meget lille. Boet skal sælges på auktion den 8. juni 1747. Fortsætter den 8. juni 1747: Der er gæld til Niels Olesen, Peder Madsen, skov-Christen af Haderup og hr. Waagaard. Auktionen indbringer mere end gælden, så der er 5 rigsdaler til deling at arve.

Kield Joensen bliver første gang far til en datter i 1749, der bliver døbt Karen Kieldsdatter og nok i Visborg sogn. Karen bliver gift med Laurids Christensen Klejnsmed i Mariager kirke den 5. december 1777 af præsten fra Falslev. Karen bliver mor til sin første søn i Mariager, der bliver døbt Jens Christian Lauridsen den 12. juni 1778 med lillesøsteren Kirsten Kieldsdatter som gudmor. Den 19. januar 1780 får Laus Christensen Klæjensmed og Karen Kieldsdatter af Mariager døbt en søn med navnet Peder Lauridsen, og gudmor er igen Karens søster, Kirsten Kieldsdatter, mens fadder er hendes bror, Mathias Kieldsen Væver samt Peiter Mortensen Lange. Karen bliver endvidere mor til sønnen Lars Christian Lauridsen, som bliver døbt den 24. marts 1782, hvor ingen i hendes familie er faddere. Desuden får Karen sønnerne Christen Lauridsen i 1787, Troels Lauridsen i 1789 og Christian Lauridsen i 1798 samt en dreng kort før dødsfaldet. Karen dør den 22. oktober 1798, og nok i forbindelse med den sidste fødsel, og hun bliver begravet 4 dage senere den 26. oktober 1798. Præsten skriver, at Karen blev 49 år gammel og var Lauritz Klejnsmeds hustru. Der laves efterfølgende dette skifte efter Karen Kjeldsdatter:
Den 4. januar 1799: Karen Kjeldsdatter, som var gift med Laurs Christensen Klejnsmed af Mariager, er død. Børn: Søn, Jens Christian Lauridsen, 20 år [1778], søn, Peder Lauridsen, 18 år [1780], søn, Laurs Lauridsen, 16 år [1782], søn, Christen Lauridsen, 12 år [1786], søn, Troels Lauridsen, 9 år [1789], søn, Christian, nyfødt og ikke indsat i skiftet]. Tilsynsværge for de umyndige børn er Jens Norup af Mariager. Vurderingsmænd: Erich Lange og Otte Friderich af Mariager. Boet bliver registreret. Der er gæld til Søren Pottemager, købmand Gordsen, Niels Rebslager af Mariager og Jens Snedker af Mariager. Underskrifter fra Laurs Christensen, J. Norup, Erich Lange og Otte Friderich.

Kield Joensen bliver far til en søn, der bliver døbt Mathias Kieldsen, som er født ca. 1752, hvorfra der ikke er kirkebog fra Visborg. I 1766 bor Mathias Kieldsen i København, men han flytter senere tilbage til Mariager efter 1787. Mathias Kielsen Væver er fadder i Mariager kirke den 16. juli 1779 for Poul Larsen Feldbereder, da denne får døbt datteren Dorrett Poulsdatter. Mathias Kieldsen bor i Mariager, hvor han er gift med Lene Pedersdatter, som han får to børn med. med. Mathias Kieldsen dør i Mariager i slutningen af maj eller begyndelsen af juni 1795, idet han bliver begravet den 5. juni 1795 på Mariager kirkegård, hvor han kun er 43 år gammel. Præsten skriver efterfølgende:
d 5te Junÿ Blev Mathias Wæver af Mariager begravet i sit Alders 43n Aar : frie jord – Bet Provst Balvig
Fire måneder efter Mathias Kieldsens død i 1795 skrives der følgende skifte efter ham i november 1795:
Den 26. november 1795: Mathias Kjeldsen af Mariager er død. Enken er Lene Pedersdatter. Børn: Datter, Marianne Mathiasdatter, datter, Dorthe Mathiasdatter. Boet bliver registreret, men det indeholder ikke alverdens. Vurderingsmænd: A. Jensen og Jens Hassing. Underskrifter fra Lene Pedersdatter, A. Jensen og Jens Hassing. Fortsætter den 6. juli 1796: Til stede er enken Lene Pedersdatter samt Jørgen Smidt og Otte Friderichs. Mathias Kjeldsens ejendele er blevet solgt på auktion. Der er gæld til Søren Christensen på Jomfruburet og væver Christen Nielsen af Fjelsted i Mariager Landsogn. Gælden er større end indtægterne fra auktionen, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra J. Schmidt og Otto Friderik.

Kield Joensen bliver far til en datter, der bliver døbt Sofie Kieldsdatter. I 1766 er Sofie Kieldsdatter bosiddende i Aalborg.

Kield Joensen bliver fjerde gang far til en datter, der bliver døbt Johanne Kieldsdatter. I 1791, da moren dør, angives det, at Johanne Kieldsdatter har boet i Helsingør, men på dette tidspunkt vides det ikke, om hun lever eller er død. Idet hun ikke er i Helsingør ved folketællingen i 1787, er hun nok død tidligere.

Kield Joensen af Visborg efter 1754

Kield Joensen bliver i stamtræet far til Kirstine Basballe, som bliver født omkring 1755 og nok i Visborg sogn, hvorfra der ikke findes kirkebøger fra perioden. Kirstine Basballe dør onsdag den 6. januar 1830 i Skrødstrup, og hun bliver begravet søndag den 10. januar 1830 fra Hem kirke. Præsten skriver, at Kirstine er degneenke i Skrødstrup, og at hun blev 75 år gammel.
 
Kield Joensen af Visborg er forlover i Ove den 28. januar 1758 for sin lillebror Hans Joensen, der denne dag bliver trolovet til Kiersten Mortensdatter af Barsbøl i Oue sogn. Den anden forlover er Jesper Joensen af Tostrup i Rostrup sogn, der er hans bror. Jesper Joensen bliver trolovet i Rostrup sogn den 4. januar 1745 til Kirsten Jensdatter af Tostrup.

Kield Joensen flytter vist fra Visbort og til Hadsund, og han dør et sted mellem 1762 og 1766, idet han nævnes i skiftet efter sin svigerfar, Peder Madsen, da denne dør i 1762, og i det skifte nævnes Hadsund.

Da Kield Joensens farbror, Anders Kieldsen Basbølles kone dør i Mariager i 1766, angives følgende at være arvingerne til parret, og Joen Kieldsen angives at være søn af Anders Kieldsens bror, Joen Kieldsen. En mere udførlig udgave af skiftets første del findes på siden med Kield Joensens datter, Kirstine Basballe:
Læs dette første afsnit af skiftet under Kield Joensens datter, Kirstine Basballe.
2) bror Joen Kjeldsen, død. 8B:
a Claus Joensen i Basballe
b Christen Joensen i Ove
c Kjeld Joensen, død. 5B:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter
5 Kirsten Kjeldsdatter hos sin mor i Mariager
d Jesper Joensen i Tostrup [i Rostrup sogn]
e Hans Joensen, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter 7, hos sin mor i Brøndbjerg [i Rostrup sogn]
f Dorthe Joensdatter g.m. Niels Pedersen Østergaard i Kelstrup
g Maren Joensdatter g.m. Søren Jensen Gade af Brøndbjerg i Rostrup sogn, der er født ca. 1713. På kirkedagen 19 p Trin 1745 bliver Maren Joensdatter mor til en søn, der døbes Jon Sørensen Gade. I 1747 får hun sønnen Niels Sørensen Gade og i 1756 sønnen Lauritz Sørensen Gade. Ingen af hendes familie er ved dåbsfadet ved disse lejligheder.
h Johanne Joensdatter, død. 1B:
1 Peder Nielsen, død efter afdøde og har efterladt en halvsøster på fars side
3) bror Hans Kjeldsen Basballe, død. 6B:
a Morten Hansen Basballe
b Ulrik Hansen Basballe
c Oluf Hansen Basballe, død. 1B:
1 Andreas Olufsen 6
d Karen Hansdatter g.m. Peder Smed i Kelstrup
e Maren Hansdatter g.m. Christian Glarmester i Stenstrup
f Else Hansdatter, der tjener i Skals
4) bror Christian Kjeldsen, død. 2B:
a Niels Christensen Lund, matros i København
b Christian Christensen Lund, i Norge
5) bror Niels Kjeldsen Basballe, død. 2B:
a Niels Nielsen i Holland
b Anne Nielsdatter hos sin mor i Hansted
6) søster Anne Kjeldsdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Tobberup [i Hørby sogn]. 6B:
a Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen Lame i Albæk
b Anne Jensdatter g.m. Laurids Nielsen, begge rømt
c Laurids Jensen i Tobberup, død. 3B:
1 Jens Lauridsen
2 Anne Lauridsdatter
3 Bodil Lauridsdatter
d Maren Jensdatter, enke efter Oluf Nielsen i Frisdal, [i Valsgård sogn]
e Dorthe Jensdatter
f Johanne Jensdatter
7) søster Kirsten Kjeldsdatter, død, var g.m. Poul Nielsen i Basballe. 2B:
a Johanne Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Lånhus [i Ove sogn]
b Maren Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Ove.
Alle halvsøstre er døde uden børn.
Hendes A:
0) forældre Anders Christensen, rådmand i Randers, [skifte Randers 14.6.1693 lbnr.201] og Sofie Kuur.
Fars første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte Randers 11.3.1679]. B:
1) halvbror Jens Andersen Cramer, købmand i Randers, skifte Randers 14.3.1732 lbnr.483]. 2B:
a Søren Jensen Cramer, groshandler i København
b Kirsten Jensdatter Cramer, [skifte Randers 31.3.1724 lbnr.395], var g.m. Rudolf Nielsen Bay. 2B:
1 Niels Rudolfsen Bay i Randers
2 Jens Rudolfsen Bay i Randers
2) halvbror Christen Andersen, præst i Hjermind, [Lee og Hjorthede, skifte Middelsom herred gejstlig 22.3.1697 lbnr.7]. 4B:
a Anders Christensen, klokker i Frederiksborg
b Mette Kirstine Christensdatter, død, var g.m. Niels Andersen, tømrer i København. 2B:
1 Bodil Nielsdatter g.m. en arbejdsmand på Holmen
2 Elisabeth Nielsdatter
c Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Fischer i Fjellerup. 3B:
1 Anders Rasmussen i Bjerring
2 Christian Rasmussen i Randers
3 Kirsten Rasmusdatter g.m. Mathias Hattemager i Randers
d Poul Christensen Gemsø i Århus
3) halvsøster Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Randers. 1B:
a Anne Christensdatter, død, var g.m. Mathias Buch, byfoged i Randers. 3B:
1 Hans Buch i Viborg
2 Maren Buch
3 Sofie Buch
Mors andet ægteskab med Claus Vilhelm Piper (Piper), birkeskriver ved Mariager kloster birk, [skifte 29.3.1754 lbnr.208]. 1B:
4) halvbror Vilhelm [Frederik] Piper
5) halvbror Andreas Christian Piper, sergent ved Holmen i København, død. 1B:
a Sofie Magdalene Piper g.m. Engelbrecht Mørch, barber i Svendborg
6) halvsøster Sofie Clausdatter Piper g.m. Jens Jensen i Stenild.
7) halvsøster Anne Malene Andersdatter, død uden børn.

Der vides ikke mere om Kield Joensen.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...