Søren Madsen Møller (1760 - 1806)

13 af 32 - Søren Madsen Møller

bliver døbt den 8. juni 1760 i Hem kirke af hjælpepræsten fra Mariager. Søren Madsen Møllers forældre hedder Mads Sørensen Møller og Ane Ollesdatter, som bor i og har en gård i kirkebyen Hem. Præsten skriver i kirkebogen efter dåben af den lille dreng:


1ste post Trinitates hafde Mads Sørensøn Møller i Hem et drengebarn til Daab, blef kaldet Søren som Søren Thoersens hustru bar. Faddre var Niels Sørensøn i Waashuuset, Niels Laursøn af Qvotrup, Christen Kirchelade, Christen Olesøn i Hem og Christen Bagers hustru af Hem.

Søren Madsen Møllers mor, Anne Ollesdatter, dør som 37-årig i november i 1770, og hun begraves på Hem kirkegård den 14. november 1770. Søren er altså 10 år gammel, da han mister sin mor.

Søren Madsen Møller lever dog længe ikke uden en mor, idet hans far, Mads, bliver gift igen med Kirsten Nielsdatter allerede den 22. marts 1771 i Hem kirke.

Søren Madsen Møller af Hem by bliver konfirmeret den 11. april 1779 i Mariager kirke, og han er altså 18 år, før han bliver konfirmeret.

De næste data om Søren Madsen Møller findes i folketællingen under Hem by i Hem sogn den 1. juli 1787, hvor Søren er 26 år gammel. Han bor da hos sine forældre på gården i Hem som det ældste barn hos Mads Sørensen Møller og stedmoren Kirsten Nielsdatter.

Mellem den 1. juli 1787 og sin trolovelse i slutningen af februar 1789 flytter Søren Madsen Møller væk fra forældrenes gård i Hem og til den lidt større by i sognet, nemlig Skrødstrup.

Søren Madsen Møller bliver første gang som 28-årig trolovet med Johanne Jørgensdatter den 27. februar 1789. Johanne er vist nok født i Skrødstrup i 1759 som datter af Jørgen Christensen Furboe, hvilket kunne være årsagen til, at hans ældste søn af første ægteskab får tilnavnet Fur og ikke Møller. Præsten skriver efter trolovelsen:

1789 d 19de Junÿ Blev Søren Madsen Møller og pige Johanne Jørgensdatter begge af Schrøstrup Brudviet i Hem kirke forætt af hr Balvig S:præst

[mangler] med pigen Johanne Jørgensdatter af Skrødstrup. Ligeledes forskriver at der i mellem Søren Madsen Møller og Johanne Jørgensdatter er intet slægskab som paa nogen maade kunde hindre forelangene ægteskab og cupulation at skee efter hans kongl mayst allernaadigste for ordning om 6 ugers forløb hvilket vi med vores hænder underskrift bekræfter.
Schrøstrup d 27 Febru 1789: [underskrevet af Mads Sørensen Møller og Christen Pedersen]

Søren Madsen Møller bliver da også gift med Johanne Jørgensdatter den 19. juni 1789. Præsten skriver om brylluppet:

129: Far: Mads Sørensen, søn, Søren Madsen, født i Hem, 28 år, 65 ½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Skrødstrup, gaardfæster hos ? men gaar ud med pas [dvs. fritaget for militærtjeneste]

Søren Madsen Møller bliver far til sit første barn i slutningen af april 1790, og denne datter bliver døbt med navnet Anne Sørensdatter Møller. Hun bliver derved opkaldt efter Sørens mor, Ane Ollesdatter. Da pigen er døbt i Hem kirke, skriver præsten:

Da lægdsrullen for Hem sogn bliver dannet i 1789, og vist nok i november 1789, er Søren Madsen Møller medtaget på listen. Møller-sønner var normalt automatisk fritaget for militærtjeneste, men hans far, Mads Møller, var jo gårdmand og ikke møller. Der er derfor følgende oplysninger om Søren Madsen Møller:

5de Søndag efter paaske d 2den May Blev Søren Madsen Møllers Barn af Skrøstrup Døbt i Hem kirke naulig Anne Baaren til Daaben af Mads Møllers Datter Ane [Madsdatter Møller] i Hem, og Søren Nielsens kone af Hem fulte med. Fadere dertil var Thor Christensen af Hem, og Peder Danielsen og Christen Danielsen af Skrødstrup. Forætt af hr. Jensen [capellan]

Sørens hustru vender tilbage til kirke den 24. maj 1790.

Søren Madsen Møllers hustru vender tilbage til kirke den 24. maj 1790. Datteren Anne Sørensdatter Møller bliver konfirmeret i Mariager kirke den 5. april 1807, hvor præsten skriver, at hun er 17 år og datter af afdøde gårdmand Søren Madsen Møller i Skrødstrup. Den 27. august 1810 bliver Søren Madsen Møllers datter fra første ægteskab, Anne Sørensdatter, begravet på Hem kirkegård. Begge pigens forældre var i forvejen døde, og hun havde da kun sin stedmor, Anne Pedersdatter Skov, og dennes anden ægtemand, Morten Pedersen. Anne Sørensdatter bliver altså kun 20 år gammel.

Søren Madsen Møller mister sin fars stedmor, Maren Morthensdatter, der dør i Hem og bliver begravet den 23. januar 1790, hvor hun var 82 år gammel.

Den 6. juni 1790 er Søren Madsen Møller for første gang fadder i Hem kirke. Han er det for Christen Pedersen Hiuler, som var forlover ved hans bryllup. Christen Hiuler får døbt en søn med navnet Christen Christensen Hiuler. Gudmor er Jens Nielsens datter, Anne Jensdatter af Dalhuset i Skrødstrup fulgt af Søren Krogs hustru af Skrødstrup. Andre faddere er Peder Sørensen Danielsen og Søren Thorsens søn, Søren Sørensen Thorsen, som begge er af Skrødstrup.

Søren Madsen Møllers far, Mads Sørensen Møller, dør i slutningen af december 1791 på gården i Hem, idet denne kun bliver 64 år gammel.

Søren Madsen Møller bliver sammen med Johanne Jørgensdatter forældre til deres andet barn, Mette Sørensdatter Møller, den 14. januar 1792. Præsten skriver i kirkebogen, da Mette er blevet hjemmedøbt:

Same Dato (15. januar 1792) Blev Søren Madsen Møller og hans Kone Johane Jørgens Datter af Skrøstrup deres ægte pige Barns hieme Døbt nafnlig Mette som Dagen til forn var Bleven fødte

Mette Sørensdatter Møller bliver fremstillet i Hem kirke den 22. februar 1792, hvor præsten skriver:
Samme Dato [22. februar 1792) Blev Søren Madsen Møller af Skrødstrup hans Datter comfirmeret i Sin Daab i Hem kirk nanflig Mette, og baaren til Daaben af Søren Nielsen kone af Hem og Anders Møllers Datter Mette [Andersdatter Møller] af Skrødstrup fuldte med, fadere dertil var Peder Sørensen Danielsen og Søren Jensen Gaardm[ænd], bege af Skrødstrup, og Søren Nielsen af Hem

Søren Madsen Møllers kone bliver introduceret i kirken igen den 18. marts 1792. Søren Madsen Møllers datter, Mette Sørensdatter, bliver kun 6 år gammel. Den lille pige bliver begravet fra Hem kirke den 4. maj 1798.

Den 9. april 1792 er Søren Madsen Møller af Hem fadder, da Niels Truelsen af Hem får døbt datteren Kirsten Nielsdatter. Gudmor er hustruen til Rasmus Rommelund af Mariager. Andre faddere er Ane Nielsdatter, der er datter af Niels Truelsen, Niels Klith og Michel Klith.

Søren Madsen Møller er forlover den 15. juni 1792, idet ungkarlen Niels Christensen af Hem bliver trolovet til enken Kirsten Madsdatter. Hun er enke efter Niels Andersen af Hem sogn. Den anden forlover er Søren Sørensen. Disse underskriver foruden Niels Christensen og Kirsten Madsdatter samt som medhjælpere Thor Christensen og Greis Danielsen.

Da hovedlægdsrullen for Hem sogn bliver dannet i 1792 af Anders Olesen af Hem, er Søren Madsen Møller stadigvæk medtaget på listen. Der er følgende oplysninger om Søren Madsen Møller:
129 103: Far: Mads Sørensen, søn, Søren Madsen, født i Hem, 31 år, 65 ½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Hem, gaardmand [han burde vel på dette tidspunkt opholde sig i Skrødstrup?]

Søren Madsen Møller af Skrødstrup bliver far til en søn i slutningen af februar eller begyndelsen af marts 1793. Den 5. marts 1793 får han nemlig døbt en dreng med navnet Jørgen Sørensen Møller. Præsten skriver følgende:
1793 d: 5de Martii Blev Søren Madsen Møller og hans kone Johanne Jørgensdatter af Skrødstrup Deres egte Drænge barn Fød og d 6te Martii Blev hieme Døbt nauvnlig Jørgen -
Jørgen dør som spæd, idet der året efter bliver døbt endnu en dreng med navnet.

Søren Madsen Møller af Skrødstrup er fadder i Hem kirke den 9. marts 1794, da Søren Sørensen Thorsen får døbt sin søn for Søren Sørensen Thorsen. Gudmor til drengen er hans fastere, Johanne Thorsdatter og Anne Thorsdatter. Andre faddere er Niels, der er en tjenestekarl hos Michel Klit af Skrødstrup, samt Thor Sørensen af Hem.

Søren Madsen Møller og hustruen Johanne Jørgensdatter bliver forældre til deres næste barn den 7. maj 1794. Sønnen Jørgen Sørensen Møller bliver døbt i Hem kirke den 11. maj 1794, hvor han bliver opkaldt efter sin morfar. Præsten skriver:
1794 d 7de May blev Søren Madsen Møller og hans Egte Kone Johanne Jørgens Datter af Skrødstrup deres Egte Drenge Barn fød --- og blev hiemmedøbt d 11de May naufnlig Jørgen  -- forrettet af hr. Grønbech
Søren Madsen Møllers søn, Jørgen, dør kort efter dåben, og da han er begravet på Hem kirkegård 20 dage senere, skriver præsten:
1794 d 27de May døde forbemelte Søren Møllers søn Jørgen af Skrødstrup og blev begravet d 1 Juni i sit alders  3 Uger /: som tilforn var hiemmedøbt , men ikke kom til kirke

Søren Madsen Møllers hustru, Johanne Jørgensdatter, er fadder i Hem kirke den 22. marts 1795, hvor Thor Christensen får bekræftet navnet på datteren Christiane Thorsdatter, idet den lille pige først er hjemmedøbt den 1. februar 1795, hvor hun er født. Sammen med Johanne Jørgensdatter følger som del-gudmor Skov-Sørens hustru af Hem. Faddere ved dåbsfadet er Anders Olesen og Thor Sørensen af Hem foruden Thomas Jørgensen af Aunsborg under Kjellerup Gods.

Den 7. juni 1795 er Søren Madsen Møller fadder for Niels Jensen Hyrde og Maren Thøgersdatter af Skrødstrup, idet parret får døbt deres søn med navnet døbt Claus Nielsen i Hem kirke. Gudmødre er Søren Krogs og Jens Smeds hustruer af Skrødstrup. Andre faddere ved denne lejlighed er Jens Nielsen og Christen Andersen af Skrødstrup.

Den 2. august 1795 er Søren Madsen Møller fadder for sin bror, Christen Madsen Møller af Hem, og denne blev jo viet i Hem kirke den 11. juli 1794 til Karen Sørensdatter af Hem. Denne har fået en søn, som bliver fremstillet med navnet Mads Christensen Møller i Hem kirke, efter at være blevet døbt i hjemmet den 29. juni 1795. Gudmor er Anne Marie Christensdatter, som er datter af Christen Kaur [Kour] fulgt af Store Søren Nielsens hustru. Fadder er desuden Søren Nielsen af Hem og Søren Nielsen af Waashuset.

Da lægdsrullen for Hem sogn bliver dannet i 1795 under Dronningborg amt [Mariager amt], vist nok i november 1795, er Søren Madsen Møller medtaget på listen med følgende data:
103 81: Far: Mads Sørensen, søn, Søren Madsen, født i Hem, 34 år, 65 ½ tomme høj [1,71 m], hjemme, gaardfæster, ? – sep 98
Søren Madsen Møller fjernes dog fra lægdsrullen og er ikke medtaget, da den næste gang bliver opdateret i 1798 under Randers amt

Søren Møller mellem 1796 og 1802

Den 3. januar 1796 er Søren Madsen Møller af Skrødstrup igen fadder i Hem kirke for Søren Sørensen Thorsen af Hem. Søren Thorsen får døbt en datter med navnet Anne Sørensdatter Thorsen, hvis gudmor er Karen Pedersdatter, som er en datter af Peder Nielsen på Edderup Skovgaard i Sem sogn. Søren Thorsens datter, Anne Sørensdatter Thorsen af Skrødstrup, er del-gudmor. Foruden Søren Madsen Møller er de andre faddere ved dåbsfadet Hans Albrecht af Skrødstrup og Thor Sørensen af Hem.

Den 14. februar 1796 får Søren Madsen Møllers hustru, Johanne Jørgensdatter af Skrødstrup, en datter, som bliver døbt Ane Sørensdatter Møller. Efter hjemmedåben den 15. februar 1796 skriver præsten følgende:
1796 d 14de Febr havde Søren Madsen Møller af Skrøstrup og hans Kone Johanne Jørgensdatter Een Datter fød som d 15de Dito blev hiemme Døbt naufnlig Ane
forrættet af hr. Grønbeck -

Pigen får navnet bekræftet i kirken samme dag, som hendes mor bliver begravet, dvs. den 4. marts 1796, hvor præsten skriver efter begravelsen:
Same Dag blev bemt Søren Madsen Møllers Datter af Skrøstrup Bekræftet i sin Daab i Hem Kirke naufnlig Anne frembaaren af Stor Sørens Kone af Hem og Peder Morthensens Datter af Skrøstrup, Johanne Pedersdatter fulde med, fadere der til var Jørgen Christensen og Thor Sørensen og Stor Søren, alle 3 af Skrøstrup
Det har nok været resultatet af en kompliceret fødsel, at lille Anne dør. Denne sag er dog lidt speget, idet Søren jo i forvejen har en datter ved navn Anne født i 1790, men det er set før, at den samme familie har flere børn med samme fornavn.
Ane Sørensdatter Møller bliver kun 1 måned gammel, idet hun begraves den 25. marts 1796. Da den lille pige er begravet, skriver præsten:
1796 d 25de Marty Blev Søren Madsen Møllers Pige barn Anne af Skrøstrup Begravet i Hem Kirkegaard 5 uger
gamel

Søren
Madsen Møllers hustru, Johanne Jørgensdatter, kommer sig ikke efter fødslen, og hun dør den 4. marts 1796. Præsten skriver følgende efter begravelsen:
1796 d 4de Martÿ Blev Søren Madsen Møllers Kone Johanne Jørgensdatter af Skrøstrup Begravet i Hem Kirkegaard i sit Alders 36¾ Aar og blev holdet Liig Prædiken
Johanne Jørgensdatter bliver altså kun 36 år gammel, og ingen af hendes fødte børn bliver voksne og får selv børn.

Den 24. april 1797 bliver Søren Madsen Møller af Skrødstrup trolovet til Anne Pedersdatter Skov af Fjelsted, hvorefter præsten skriver:
Ao 1797 d 24 April Giørde vi ? ægteskabs forløfte for Enke Mand Søren Madsen Møller fra Skrøstrup og Ane Pedersdaatter i Fielsted Ver har besluttet at lade sig Svorgive og derefter følge Hands Majs naadigste Lov og Andordning er som byder Bryllup 6te uger fra Dato: at intet kan hindre deres foreening Derfor svarer vi tvende underskrivere
Peder Rasmussen
Rasmus Pedersen


Søren Madsen Møller bliver da også anden gang gift med den 9 år yngre, Anne Pedersdatter Skov af Fjelsted i Mariager Landsogn den 7. juli 1797 i Mariager kirke. Efter vielsen skriver præsten:
Ao 1797 d 7de July Blev Søren Madsen Møller Enke Mand fra Schrøstrup og pigen Ane Pedersdaatter fra Fielsted ægteviet i Mariagers Kirke Bet: provst Balvig

Søren
Madsen Møllers datter, Mette Sørensdatter, dør 6 år gammel i slutningen af april 1798. Hun bliver begravet fra Hem kirke den 4. maj 1798. Præsten skriver i forbindelse med begravelsen:

Den 4 Maj blev Sørren Møllers pige Barn i Schrøstrup, Mette, begravet i sin Alders 6 Aar som døde den 30te April i Hem Kirkegaard

Knap et år efter brylluppet bliver Søren Madsen Møllers nye hustru, Anne Skov, mor til sit første barn den 29. maj 1798, og denne søn bliver senere døbt Mads Sørensen Møller. Præsten indskriver dåben med følgende i kirkebogen:

May den 29: blev Sørren Madsen Møllers og hustru i Schøsterup Deres ægte Drenge Barn fød og Hieme Døbt Same=Dag og kaldet Mads – og bekræftet i sin Daab i Hem Kirke den 24: Junius og kaldet som för Mads : den som bar Barnet Bar Anders Møllers Datter Mette og fulgte med Peder Mortensens Datter Johane begge af Schrøstrup mands fadderen Chresten Madsen Møller af Hem Rasmus Pedersen fra Trinerup og Povel Jensens af Schrøstrup

Mads Sørensen Møller bliver gift som 36-årig i Hem kirke den 20. september 1834 med enken Mette Christensdatter, som er enke efter Christen Bentsen, der var født i Vester Tørslev. Hun er 9 år ældre end Mads og kan derfor ikke få børn. Ved folketællingen i 1840 bor den 42-årige Mads Sørensen Møller alene på et husmandssted i Skrødstrup udflytter, men han er ikke enkemand, for hans hustru bor også alene på et husmandssted. I 1845 bor parret sammen på et husmandssted i Skrødstrup Udflytter og uden børn. I 1850 bor Mette og Mads i et hus i Hem. I 1855 er parret ikke at finde. Ved folketællingen i 1860 bor Mads Sørensen Møller igen i Skrødstrup og med hustruen, der kaldes Mette Sørensdatter, men som er lig med Mette Christensdatter. Mads Sørensen bliver enkemand den 31. oktober 1863, hvor hans hustru, Mette Christensdatter, dør 75 år gammel, mens manden er husmand på Skrødstrup Mark. Mads Sørensen Møller dør den 17. januar 1869, hvor præsten skriver, at han blev 71 år og var husmand i Skrødstrup by. Mads Sørensen Møller [den yngre] fik vist aldrig nogen børn.
 

Søren Madsen Møller er fjernet fra hovedlægdsrullen over Hem sogn i Randers amt, da denne er opdateret i 1798. Til gengæld er hans første søn, som lever, medtaget på listen med følgende data:
100: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, døbt den 29. april 1798

Søren Madsen Møller er beskrevet som gårdmand ved alle fødsler og har altså boet i Skrødstrup i 1799, hvor udstykningen af gårde fandt sted. De fleste af gårdene i Skrødstrup forblev dog inde i byen, og det gjorde Søren Madsen Møllers gård også.

Søren Madsen Møllers kone, Anne Pedersdatter Skov, bliver den 10. oktober 1799 mor til en søn, der senere bliver døbt Christen Sørensen Møller, men denne dreng dør kun et år gammel. Christen bliver begravet den 15. februar 1801 fra Hem kirke. Om dåben i Hem kirke den 27. oktober 1799 skriver præsten:
Samme Dag [som dåben af Søren Pedersens Anne i Sem kirke, hvilket jo forrettes af samme præst]

D 10de Octbr blev gårdmanden Sørren Madsen Møller og hustru Anne Peders Datter i Skrösterup, deres Egte Barn fød og hieme Døbt D 13de Do Chresten, og blev Bekræftet i sin Daab i Hem Kirke d 27de Octbr den som blev det bar Søren Danielsens Datter, Anne Sørensdatter og fulgte med Peder Mortensens Datter, Johane Pedersdatter. Mands fadere Peder Rasmussen i ?, Chresten Møller i Hem, og Rasmus Pedersen fra Trinerup
Christen Sørensen Møller dør i februar 1801 kun 1¼ år gammel.

Den 9. februar 1800 er gårdmand Søren Madsen Møller fadder i Hem kirke for sin bror, Christen Madsen Møller. Christen og hans hustru, Karen Sørensdatter, har fået en datter, der bliver døbt Anne Kirstine Christensdatter Møller denne dag. Gudmødre er Søren Andersens datter, Giertrud Sørensdatter af Hem, samt Niels Sørensens hustru, Anne Christensdatter. Andre faddere er boelsmand Søren Nielsen og ungkarl Christen Christensen af Hem.

Hovedlægdsrullen bliver næste gang opdateret for Skrødstrup i Hem sogn i år 1800. Nu er Søren Madsen Møllers sønner inkluderet på listen med følgende:
100 76: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 2 år gammel, opholder sig hjemme
111 85: Far: Søren Madsen Møller, søn, Christen Sørensen Møller, født i Skrødstrup, 1 år gammel, opholder sig hjemme, død 1801 [overstreget]

Ved folketællingen den 1. februar 1801 findes følgende oplysninger om familien Søren Madsen Møller, som bor på gård 18 i Skrødstrup by:

Søren Madsen Møller        41 år          Gift                Huusbonde       Fæste Bonde og Gaardbeboer

Anne Pedersdatter           32 år          Gift                 Hans Kone

Anne Sørensdatter           11 år          Ugift               Deres Børn

Mads Sørensen                 3 år          Ugift               Deres Børn

Anne Pedersdatter           20 år          Ugift               Tieneste Pige

Christen Pedersen            62 år          Enkemand       Aftægtsmand

Fjorten dage efter folketællingen, nemlig den 15. februar 1801, bliver Søren Madsen Møllers yngste søn, Christen Sørensen Møller, begravet. Præsten skriver:
Den 15de Februari – fæste gaardmand Søren Madsen Møllers søn Christen, som døde den 10de hujus [februar] i sit alders 1 Aar 18 Uger i Skrøstrup. Han var født den 10. oktober 1799.

Søren Madsen Møller bliver far igen den 6. april 1801, hvor hustruen, Anne Skov, får en datter, som bliver døbt Johanne Sørensdatter, og som således bliver opkaldt efter Sørens første hustru. Efter dåben skriver præsten:
Den 6te April – Anno 1801 den 6te April blev fæstegaardmand  Søren Madsen Møllers hustru Anne Pedersdatter i Skrøstrup forløst med en Datter , som den 9de hujus blev hiemmedøbt Johanne, hendes Daab blev bekræftet den 13de May, da fadderne vare: Peder Rasmussens kone Inger fra Fielsted, Søren Møllers pige Anne Pedersdatter, Gaardmand Rasmus Pedersen fra Trinnerup, Ung Karl Jens Pedersen fra Fielsted, og Søren Jensen af Skrøstrup
Johanne Sørensdatter Møller bliver gift med Adam Frederich Christensen. Ved folketællingen i 1845 bor Johanne på en gård i Skrødstrup med ægtemanden og 4 børn, Christen Kudsk, Søren Adamsen, Ane Marie Adamsen og Niels Kudsk. Sønnen Christen Kudsk er født som uægte den 7. juli 1832, hvor udlagt barnefar er den gifte gårdmand Adam Frederik Christensen, hvilket Peder Christensen og Søren Trinnerup fortæller præsten i pausen af gudstjenesten. Ingen i hendes familie er faddere for drengen. Sønnen Søren Adamsen er født den 14. august 1834. Johannes halvsøster, Ane Kirstine Mortensdatter, er gudmor til den lille dreng. Ane Marie Adamsen er født den 14. juli 1837. Hendes bror, Mads Sørensen Fur, der jo egentlig hedder Mads Sørensen Møller, er fadder til den lille pige. Niels Kudsk er født den 30. januar 1841. Her er to af hendes brødre faddere, dvs. Peder Sørensen Fur af Kærby og Søren Mortensen af Skrødstrup. Johanne Sørensdatter bliver dog kun 45 år gammel ligesom sin far, idet hun dør i 1846. Deres datter, Ane Marie Adamsen, bliver gift med
Christen Knudsen (Jespersen), og begge Christen Knudsens hustruer er således efterkommere til Søren Madsen Møller.

Søren Madsen Møller efter 1801

Søren Møllers karl, Jens Pedersen af Skrødstrup, er fadder i Hem kirke den 27. februar 1802, idet husmanden Søren Christensen og Maren Nielsdatter får døbt sønnen Peder Sørensen. Gudmor er Peder Mortensens datter, Johanne Pedersdatter af Skrødstrup, sammen med Sine Nielsdatter. Andre faddere er ungkarl Peder Danielsen og selvejergårdmand Jens Nielsens stedsøn, Christian, som i virkeligheden hedder Christen Madsen.

Søren Madsen Møller er selv fadder, og hans hustru, Anne Pedersdatter Skov, er gudmor, da Jens Pedersen og Johanne Pedersdatter af Skrødstrup får døbt en datter med navnet Giertrud Jensdatter i Hem kirke den 16. januar 1803.

Søren Madsen Møller bliver i stamtræet far til Christen Sørensen Fur i Skrødstrup, der fødes den 9. maj 1803. Det vides ikke, hvorfor at denne ene søn ikke døbes med efternavnet Møller, men i stedet går gennem livet med efternavnet Fur. Det vides heller ikke, hvad Fur betyder, men Sørens første hustru var vist nok ud af en familie med tilnavnet Furboe.

[Der er dog andre eksempler på, at et drengebarn får tilnavnet Fur i Hem sogn, hvis drengen har haft en storebror, som havde samme fornavn, og som er død i mellemtiden.]

Søren [Madsen] Møllers tjenestepige, Maren Christensdatter, står fadder i Hem kirke, da Kirstine Marie Sørensdatter Hougaard får døbt sin uægte søn for Søren Jensen. Barnefaren er Jens Christensen, som tjener hos Espen Nielsen i Hem by. Andre faddere er gårdmanden Jens Albertsen i Hem samt boelsmanden Anders Olesen i Søkilde på Skrødstrup Mark.

Atter engang i 1804 opdaterer Randers Amt sine lægdsrullen, og nu er der under lægd 99 for Hem sogn følgende om Søren Madsen Møllers sønner:
76 53: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 5 år gammel, opholder sig hjemme
+ indførslen om sønnen Christen Fur

Søren [Madsen] Møllers tjenestepige, Maren Christensdatter, står igen fadder i Hem kirke den 30. september 1804, da fæstehusmand Søren Trinnerup i Skrødstrup får døbt sønnen Anders Sørensen Trinnerup. Lille Anders var født den 16. august 1804 og hjemmedøbt 3 dage senere. Bodil Jørgensdatter fra Trinderup er gudmor til den lille dreng.

Søren Madsen Møllers sidste barn, sønnen Peder Sørensen Fur, føder hustruen Anne Skov den 29. marts 1805, hvor der ikke er kirkebog for Hem sogn. Søren Madsen Møller får derefter ikke flere børn. 

[Hvorfor Peder døbes Fur vides så ikke, da det ikke ser ud til, at Søren i forvejen har haft en søn ved navn Peder, men årsagen er måske, at hans forrige søn blev døbt Fur som tilllægsnavn.]
Peder Sørensen bor i Skrødstrup i Hem sogn til et sted lige efter folketællingen i 1840, hvor han flytter til Kærby sogn. Ved folketællingen den 1. februar 1845, bor Peder Sørensen Fuhr i Kærby som husmand. Han er blevet gift med Ane Christensdatter fra Kærby, og året før har de fået en søn, som er blevet døbt Morten Pedersen. Ved folketællingen i 1850 har Ane og Peder fået yderligere to børn, som er døbt hhv. Ane Pedersdatter og Jens Pedersen. Ved næste folketælling er familien dog væk fra Kærby sogn igen. Morten Pedersen er dog som 15-årig ved folketællingen i 1860 en tjenestedreng i Gjerlev sogn hos gårdmand Laurs Jensen.

Da hovedlægdsrullen over Skrødstrup i Hem sogn opdateres i 1806 af sognefoged Peder Pedersen i Hem, er der følgende om Søren Madsen Møllers sønner i Skrødstrup:
53 43: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 8 år gammel, opholder sig hjemme
138 100: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 1 år gammel, opholder sig hjemme
+ indførslen om Christen Fur

Søren Madsen Møller bliver altså far til i alt 7 børn, hvoraf den ene dreng dør som spæd, og 3 piger dør, før de bliver så voksne, at de selv får børn.

Søren Madsen Møller dør den 15. maj 1806. Søren bliver altså kun 45 år gammel. Han er selvejer-gårdmand, da han går bort, og der afholdes skifte efter ham den 14. juni 1806.

Den 5. april 1807 bliver afdøde Søren Madsen Møllers datter, Anne Sørensdatter Møller, konfirmeret i Mariager kirke: Præsten skriver:
22_Anne, 17 Aar, afdøde gaardmand Søren Madsen Møllers Datter i Skrøstrup

Hovedlægdsrullen over Hem sogn opdateres først næste gang i 1810, og der er nu følgende om Søren Madsen Møllers drenge foruden Christen på sin egen side:
43 35: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 11 år gammel, opholder sig hjemme
100 85: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 4 år gammel, opholder sig hjemme


Da hovedlægdsrullen over Randers Amt opdateres på ny i 1813, finder mand følgende om Søren Madsen Møllers drenge foruden Christen:
35 26: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 14 år gammel, opholder sig hjemme
85 67: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 7 år gammel, opholder sig hjemme

Sognefoged Peder Pedersen laver næste hovedudgave af lægdsrullen for år 1816, og foruden Christen Sørensen Fur er der nu dette om Søren Madsen Møllers sønner:
26 18: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 17 år gammel, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig hjemme
67 52: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 10 år gammel, opholder sig hjemme


Søren Madsen Møllers søn, Christen Sørensen Fur, er stadigvæk på lægdsrullen, da den opdateres i 1819. Der er følgende på rullen om de andre sønner:
18 18: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 20 år gammel, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, mødte ey, Syg i Lægdet: bevidnet af Ar dskr. mandsk. Sep 1820, Artillerisk.  So Junj 1821
52 50: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 13 år gammel, opholder sig hjemme

Igen i 1822 optages de 2 sønner af Søren Madsen Møller foruden Christen Sørensen Fur på hovedlægdsrullen, da den opdateres for Randers Amt og Hem sogn:
18 12: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 23 år gammel, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, Artillerist 1821 mødt 30te Juni
50 36: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 16 år gammel, opholder sig hjemme


Mellem den 21. april 1823 og den 21. juli 1823 bliver der tinglæst et dokument ved Mariager Bytingsret og Gjerlev Onsild Herreder fra Gjerlev overformynderi vedrørende arv efter Søren Madsen Møller af Skrødstrup:
007 Kvittering fra Peder Sørensen, Skrødstrup – Gjerlevs Overformynderi: Arv efter far, Søren Madsen Møller af Skrødstrup med skifte den 14. juni 1806, og arv efter søster, Ane Sørensdatter af Skrødstrup, med skifte den 12. juni 1817. Kurator er Christen Madsen Møller af Blendstrup.

Der er følgende om Søren Madsen Møllers sønner i Skrødstrup, da hovedlægdsrullen opdateres over Hem sogn i 1825, og hvor den ældste af dem udstreges:
12 11: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 26 år gammel, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, Artillerist 1821 mødt 30te Juni R/28, 101E267 [flytter til Øster Tørslev sogn]
36 28: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 19 år gammel, 62½ tomme høj [1,63 m] 63½ 1827 [1,66 m], opholder sig hjemme, frielod 1828


Den yngste af sønnerne, Peder Sørensen Møller, er stadigvæk på hovedlægdsrullen, da den opdateres i 1828, og han udstreges endnu ikke:
28 22: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 22 år gammel, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, frielod 1828

Den sidste af Søren Madsen Møllers sønner, Peder, er flyttet ud af sognet, da Randers Amt får opdateret sin hovedlægdsrulle for 1831:
22 17: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 25 år gammel, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, frielod 1828, S 1832 Arte 10 E, 102H79 [flytter til Kærby sogn]

Søren Madsen Møllers hustru, Anne Pedersdatter Skov, er ved folketællingen i 1834 gift med en ny mand, der hedder Morten Pedersen, og han kører gården i Skrødstrup videre. Anne Skov overlever sin første ægtemand, Søren Madsen Møller, med 36 år.

Tidernes gunst gør, at Søren Madsen Møllers sønner, Mads og Peder Sørensen Møller, er optaget på hovedlægdsrullen over Hem sogn, da den skrives i 1837. Der er følgende om dem:
178 139: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 38 år, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, artillerist 1821, a 1828 10 comp, huusmand, R? Sess 1838
187 147: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 31 år, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, A1832 10 comp uøvet

Søren
Madsen Møllers 9 år yngre lillebror, Christen Madsen Møller, dør i Blenstrup i Gjerlev sogn den 14. januar 1838, og denne overlever således sin storebror med 31½ år.

Søren Madsen Møllers drenge er standhaftige og forbliver på hovedlægsrullen over Randers Amt i en høj alder, da den atter engang skrives over Hem sogn i 1840:
139 112: Far: Søren Madsen, søn, Mads Sørensen, født i Skrødstrup, 41 år, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, artillerist 1821, A 1828 10 comp, 1837 i reservelisten huusmand.
147 116: Far: Søren Madsen, søn, Peder Sørensen, født i Skrødstrup, 34 år, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, A1832 10 comp uøvet, 102Q76 [Peder flytter altså til Kærby sogn]

Mads Sørensøn Møllers søn Søren Madsen Møller som indskrevet i Hem kirkebog ved dåben i 1760.

Erik Bay 06.01.2014 11:19

Søren Madsen Møller er min 3Xtipoldefar på min mors side.

Mange roser til den flotte hjemmeside.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...