Christen Sørensen Fur (1803 - 1878)

7 af 16 - Christen Sørensen Fur

bliver født som Christen Sørensen i Peder Madsens hus i Skrødstrup mandag den 9. maj 1803. Ved fødslen er hans forældre beskrevet som gårdmand Søren Madsen Møller og hustru Anne Pedersdatter Skov. Christen Sørensen Fur bliver hjemmedøbt søndag den 15. maj 1803, og da han døbes i Hem kirke søndag den5. juni 1803, foretages dåben af hjælpepræsten fra Mariager, fordi Hem ikke har sin egen præst i perioden. Denne skriver efterfølgende i kirkebogen:

Anno 1803 den 9de Maji blev i Skrøstrup-Bye Gaardmanden Søren Madsen Møllers hustru Anne PedersDatter forløst med en Søn, som den 15de hujus blev hiemme-Døbt Christen, hvis Daab blev bekræftet i Hem kirke den 5te Junji, da fadderne vare Boelsmanden Christen Madsens hustru Karen SørensDatter fra Hem, ? Jens Pedersens hustru, Johanne PedersDatter fra Skrøstrup. Selveier gaardmand Christen Handsen fra Skrøstrup, fæstegaardmand Rasmus Pedersen fra Trinnerup og Boelsmanden Christen Madsen [Møller] fra  Hem-Bye

Christen
Sørensen Fur i slægtstræet er Christen nummer 2, idet hans storebror Christen er født torsdag den 10. oktober 1799, men denne dør igen søndag den 15. februar 1801. Det vides ikke, hvorfor Christen 2 senere i livet får tilnavnet Fur og ikke Møller efter sin far, men det er måske, fordi der allerede har været en Christen Sørensen Møller. Den 3. november 1799 er der en Christen Sørensen Furboe i Hem, der står fadder for Jens Albretsen, og måske er Fur-navnet en opkaldelse efter ham? Christen 2's børn får dog igen Møller som efternavn.

Da hovedlægsrullen over Hem sogn og Skrødstrup by opdateres i 1804, er der følgende om Christen Sørensen Møller Fur:
142 102: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, opholder sig hjemme, født den 9. mai 1803

Christen Sørensen Furs far, Søren Madsen Møller, dør, da Christen kun er 3 år gammel, torsdag den 15. maj 1806.Christens mor gifter sig da igen med Morten Pedersen. Matrikelkortet fra 1803 over Skrødstrup viser, hvor Morten Pedersen havde sin gård 10, og hvor man må formode, at Christen voksede op.  

Da hovedlægsrullen over Hem sogn og Skrødstrup by opdateres i 1806, er der følgende om Christen Sørensen Møller Fur:
102 77: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 3 år, opholder sig hjemme

Vi skal frem til 1810, før sognefoged Peder Pedersen af Hem laver en ny hovedlægsrulle over Skrødstrups drenge og mænd, og Christen Sørensen Fur er nu repræsenteret med følgende:
77 65: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 6 år, opholder sig hjemme

Den næste hovedlægsrulle over Randers Amt hentes der oplysninger til i 1813, og Christen Sørensen Fur er endnu engang at finde på rullen:
65 53: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 9 år, opholder sig hjemme

Christen Sørensen Fur er endnu engang medtaget på hovedlægsrullen, da Peder Pedersen laver den over Hem sogn i 1816:
53 41: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 12 år, opholder sig hjemme

Christen Sørensen Fur bliver vaccineret torsdag den 6. juni 1816, hvor han altså er 13 år gammel. Da han bliver gift, skriver præsten nemlig:  

Christen Sørensen Fur bliver vaccineret af sognepræsten Bergmann den 6. juni 1816

Christen Sørensen Fur bliver konfirmeret i Sem kirke søndag den 29. marts 1818 – i øvrigt samme dag som Laurs Christensen, der er søn af Christen Laursen på denne hjemmeside. Præsten skriver, at det er Christen Sørensen af Skrøstrup Bye, og at han er søn af Søren Madssen og Anne Peders D. i Skrøstrup Bye. Endvidere skriver præsten, at Christen er født den 8. maj 1803 i Hem sogn. Som karakterer får Christen af præsten ”Meget god” for både kundskaber og opførsel. I modsætning til angivelsen ved brylluppet skriver præsten her, at Christen har haft de naturlige kopper.

Christen Sørensen Fur er næste gang at finde på hovedlægsrullen, da den opdateres for Hem sogn i Randers Amt for år 1819:
41 40: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 15 år, opholder sig hjemme

Hovedlægsrullen over Randers Amt bliver igen opdateret i 1822, og nu er Søren Madsen Møllers søn, Christen Sørensen Fur, repræsenteret med følgende:
40 29: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 18 år, 64 tommer høj [1,67 m] 65 tommer [1,70 m] 1825, opholder sig hjemme

Christen
Sørensen Fur udstreges af hovedlægsrullen for Hem sogn, da den opdateres for 1825. Der er følgende om den unge mand:
29 25: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 21 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, frielod 1826


Da
der laves tillægslægsrulle over Randers Amt i 1826, finder den første flytning af Christen Sørensen Fur sted, idet vi finder ham under lægd 111, som er Dalbyover sogn:
Ny 79: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 21 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Vinstrup, Frielod 1826, f 99-25 [fra Hem sogn], 99B169 [flytter tilbage til Hem sogn]

Christen Sørensen Fur kommer som 24-årig fra Hem sogn til Falslev sogn i 1827, hvor han er nummer 9 på tilgangslisten. Han er da 24 år gammel. Dette angives også i tillægslægsrullen over lægd 99, Hem og Sem sogne, da den dannes for 1827:
Ny 169: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 21 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Skrødstrup, Frielod 1826, f 111-A79 [flytter fra Dalbyover sogn], 100E43 [dvs. flytter til lægd 100, som er Falslev sogn]

Christen Sørensen Fur flytter i begyndelsen af 1828 væk fra Assens i Falslev sogn, hvor han er nummer 4 på afgangslisten. Christen angives af præsten til at være 25 år gammel, og han har været karl hos Peder Jensen i Assens by. Præsten angiver endvidere, at Christen drager til Skrødstrup. Datoen for flytningen er muligvis den 10. september 1828.

Lægd 100 under Randers Amt, som er Falslev sogn, bliver opdateret i hovedudgave i 1828, og Christen Sørensen Fur af Skrødstrup er på rullen med følgende:
43 31: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 24 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Assens, Frielod 1826, f99-B169 [flytter fra Hem sogn], 99E174 [dvs. flytter til lægd 99, som er Hem sogn], S1830 Artill 10 Comp uøvet [10. kompagni under
Artilleriet]

Christen Sørensen Fur bliver gift med Mette Marie Hassing i Hem kirke lørdag den 11. oktober 1828 af præsten Niels Andreas Bergmann, og Christens nye hustru er allerede højgravid. Ved brylluppet bliver han beskrevet som ungkarl Christen Sørensen, der er 25 år, og tjenestekarl i Assens i Falslev sogn.

Lørdag den 3. januar 1829 bliver Christen Sørensen Fur far for første gang. Hans hustru, Mette Marie, bliver mor til en søn, der bliver døbt Søren Christensen Møller, og drengen bliver således opkaldt efter sin farfar. Forældrene beskrives som tjenestekarl Christen Sørensen og Mette Marie Jensdatter af Skrødstrup. Søren bliver døbt søndag den 8. marts 1829 i Hem kirke, hvor præsten skriver om gudmor og faddere:
Gudmor er Johanne Sørensdatter, som er gift med Adam Fur Christensen fulgt af pigen Giertrud Mortensdatter. Faddere er gårdmand Morten Pedersen, ungkarl Peder Sørensen og Søren Mortensen, som alle bor i Skrødstrup.
I 1837 er den 8-årige Søren Møller på lægdsrullen over Skrødstrup, hvor det er angivet, at han opholder sig hjemme. Søren Christensen Møller vokser dog ikke op hjemme hos sine forældre. Hans farmor og sted-farfar tager Søren i pleje, og han er der gennem sin barndom. Ved folketællingen i 1840 er både farfaren og sted-farfaren døde, så Søren bor hos sin farmor, der har sin gård i aftægt i Skrødstrup, og i lægdsrullen er angivet, at han opholder sig hjemme i både 1840 og 1842. Ved folketællingen i 1845 er Søren ikke at finde i folketællingen over Hem, men lægdsrullen angiver stadigvæk, at han opholder sig hjemme i sognet, så det er nok en fejl, at han ikke er medtaget i folketællingen dette år. Ved folketællingen i 1850 er han igen registreret i sognet. Ved folketællingen i 1860 er Søren Christensen Møller gift med Marie Kirstine Laursen, der også er født i Hem sogn, og parret bor i et hus på Skrødstrup Mark. Parret har da børnene Marinus Sørensen Møller, som er født den 25. januar 1856, og Karen Sørensen, der er født den 4. maj 1858. Ved dåben af Marinus er Søren Christensen Møllers lillesøster, Ane Kirstine Møller, gudmor for drengen, mens familien ikke er repræsenteret, da Karen bliver døbt. Søren Christensen Møller dør af influenza og hjernebetændelse den 19. marts 1893. Hans gravsten findes den dag i dag på Hem kirkegård. (Se stenen ved at søge på hans navn her).

Morten Pedersens gård i Skrødstrup, hvor man må formode, at Christen Sørensen Fur voksede op

Christen Sørensen Fur efter 1830

Den 27-årige Christen Sørensen Fur bliver i stamtræet far til Ane Kirstine Møller lørdag den 22. maj 1830 i Skrødstrup i Hem sogn. Ane Kirstine dør søndag den 23. marts 1873. Præsten skriver, at hun var Christen Knudsen Jespersens kone i Edderup, samt at hun kun blev 41 år gammel.

174 147: Far: Søren Madsen, søn, Kristen Sørensen, født i Skrødstrup, 27 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i hjemme, A1830 10 Comp uøvet

Randers Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle næste gang i 1831, og Christen Sørensen Fur er indskrevet under lægd 99, som er Hem og Sem sogne, med følgende:

Christen Sørensen Fur bliver onsdag den 9. oktober 1833 far til en datter, som senere hen bliver døbt Ane Møller.
Fadderne til Ane er husmand Jens Jacobsens kone, Kirsten Mortensdatter, smed Christen Jensen, ungkarl Søren Mortensen, der er en halv-bror til Christen Fur, som alle er af Skrødstrup, samt Peder Sørensen, der er en tjenestekarl i Kærby, og som nok er Christens hel-bror, Peder Sørensen Fur.
Ane
Møller dør den 26. juli 1836 i Skrødstrup, og hun bliver således kun 2½ år gammel.

Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor familien Sørensen Fur/Møller i et hus i Skrødstrup by i Hem sogn og er opført med følgende:

Christen Sørensen Fur      31 år          Husmand og tjenestekarl

Mette Marie Hassing         39 år           Hans kone

Ane Kirstine Møller            3 år           Hans børn

Ane Møller                        1 år           Født d. 9. oktober 1833. Død 1836

Ane Jensdatter                 51 år          Enke

Hem og Sem sogne i lægdsrullen, lægd 99, bliver opdateret atter engang i 1834, hvor Christen Sørensen Fur er på rullen med disse data:
147 113: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 30 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i hjemme, A1830 10 Comp 
uøvet

Christen
Sørensen Fur bliver igen far tirsdag den 30. december 1835 i Skrødstrup. Hustruen har født en søn, der bliver døbt Jens Christensen Møller. Præsten skriver, at forældrene er indsidder Christen Sørensen Fur og hustru Mette Marie Jensdatter. Da Jens er døbt i Hem kirke den 28. februar 1835, angiver præsten følgende:
Fadderne er Christen Jensen Smeds kone, Adam Christensens kone, gaardmand Peder Christensen, husmand Mads Sørensen samt ungkarl Søren Mortensen, som alle er af Skrødstrup
Jens Christensen Møller dør, da han er 1 1/3 år gammel den 16. maj 1836. Da han er begravet den 21. maj 1837 på Hem kirkegård, skriver præsten, at han var husmand Christen Sørensen Furs søn.

Christen Sørensen Fur mister sin datter, Ane Møller, der dør den 26. juli 1836. Da hun er blevet begravet på Hem kirkegård 5 dage senere den 31. juli 1836, skriver præsten, at hun var datter af husmand Christen Sørensen Fur af Skrødstrup, samt at hun blev 3 år gammel.

Den 16. maj 1837 dør drengen Jens Christensen Møller i en alder af 1 1/3 år gammel. Da han er begravet på Hem kirkegård den 21. maj 1837, skriver præsten, at han var en søn af husmand Christen Sørensen Fur i Skrødstrup.

Da der skrives hovedlægdsrulle over Hem sogn i Randers Amt i 1837, er både Christen Sørensen Fur og hans sønner, Søren og Jens Christensen Møller, medtaget på listen med følgende:
109 84: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 8 år, opholder sig hjemme
113 88: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 33 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, A1830 10 comp, uøvet
212 168: Far: Christen Sørensen Fur, søn, Jens Christensen Møller, født i Skrødstrup, 1 år, Død m 1838 [og indgangen er derfor overstreget]

Christen Sørensen Fur bliver far til sit sidste barn mandag den 3. september 1838, idet han får en søn, der som forrige døbes Jens Christensen Møller i Hem kirke. Efter dåben i hjemmet den 9. oktober 1838, skriver præsten, at både barnet og moderen er meget syge. Lille Jens kommer sig dog men kun for et stykke tid.

Christen Sørensen Furs hustru klarer den derimod ikke så længe. Mette Marie Hassing dør fredag den 2. november 1838 som 43-årig, og hun bliver begravet på Hem kirkegård den 11. november 1838. Christen er nu enkemand i en alder af kun 35-årig. Præsten skriver, at hun var husmand Christen Furs kone af Skrødstrup.

Den 12. januar 1839 dør så også endnu et af Christen Sørensen Furs børn, dvs. den 4 måneder gamle Jens Christensen Møller, der var opkaldt efter sin afdøde storebror. Da han er begravet den 20. januar 1839 på Hem kirkegård, skriver præsten, at han var søn af Christen Sørensen Fur og afdøde hustru Mette Marie Jensdatter i Skrødstrup. Da drengen aldrig nåede at blive fremstillet i kirken, er der ingen faddere til ham.

Christen Sørensen Fur gifter sig igen søndag den 17. februar 1839. Præsten skriver, at enkemanden Christen Sørensen Fuur, som er husmand i Skrødstrup, er 35½ år gammel. Bruden er Gjertrud Sørensdatter Skov af Skrødstrup, som er 34½ år. Forlovere er brudgommens stedfar, Morten Pedersen af Skrødstrup, dvs. Christen Furs stedfar, og Christen Jensen Smed, som også bor i Skrødstrup og er gift med Christen Furs halvsøster, Giertrud Mortensdatter. Gjertrud Sørensdatter er født den 6. juni 1804 i Fjelsted i Mariager Landsogn som datter af Søren Pedersen Skov og hustru Kirsten Pedersdatter på Peder Sørensen Skovs grund.

Christen Sørensen Fur mister sin stedfar, Morten Pedersen, der dør i Skrødstrup den 26. april 1839, hvor han var aftægtsmand og 65 år gammel. Morten var født i Skrødstrup. Han er døbt i Hem kirke den 26. februar 1775 som søn af Peder Morthensen, og han blev egentligt døbt Morthen. I 1801 var han en soldat ved Fredericia regiment, men boede hos Christen Giedde af Skrødstrup i Hem sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er familien Sørensen Fur/Møller stadigvæk bosiddende i Skrødstrup, men moren og lillesøsteren til Ane Kirstine er døde. Christen er blevet gift med en ny kone, Gjertrud Sørensdatter Skov, og familien er nu opført som:

Christen Sørensen Fur          37 år              Husmand og tjenestekarl

Gjertrud Sørensdatter           36 år              Hans kone

Ane Kirstine Møller                 9 år              Hans barn

Lægd 99, som er Hem og Sem sogne, bliver opdateret for Randers Amt af Peder Pedersen Sparre af Hem næste gang i 1840, hvor vi finder følgende om Christen Fur og hans tilbageværende søn i Skrødstrup:
84 66: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 11 år, opholder sig hjemme
88 69: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 36 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, A1830 10 comp, uøvet

Christen Sørensen Fur efter 1840

Christen Sørensen Furs mor, Anne Pedersdatter Skov, dør tirsdag den 10. maj 1842 i Skrødstrup. Hun begraves på Hem kirkegård den 16. maj 1842, og hun blev 73 år gammel. Hun dør dagen efter, at sønnen Christen Fur blev 39 år gammel.

Randers Amt opdaterer lægd 99, Hem og Sem sogne, næste gang i 1842. Denne gang er der følgende om far og søn:
66 58: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 14 år, opholder sig hjemme
69 60: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 39 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, A1830 10 comp, uøvet


Ved
folketællingen den 1. februar 1845 er situationen næsten uændret for familien Christen Sørensen Fur, men han er nu kun daglejer:

Christen Sørensen Fur       42 år              Daglejer        Født i sognet

Gjertrud Sørensdatter        41 år             Hans kone      Født i Mariager

Ane Kirstine Møller            14 år              Hans barn      Født i sognet

Den 1. maj 1845 er Christen Sørensen Fur fadder for sin halv-søster, Giertrud Mortensdatter og hendes mand, Christen Jensen Smed af Skrødstrup, da parret får døbt en søn med navnet Morten Christensen. Gudmor er tjenestepigen Marie Sophie Christensdatter af Knejsted i Øster Tørslev sogn fulgt af Elisabeth Pedersdatter. Andre faddere er Mads Sørensen og Peder Pedersen af Skrødstrup udflytter. Gudmoren, den 18-årige Marie Sophie Christensdatter, er født i Randers, så det vides ikke, hvordan hun har relation til Christen Jensen Smed og Giertrud Mortensdatter.

Atter i 1845 opdaterer Randers Amt lægd 99, Hem og Sem sogne, og da Christen Sørensen Fur stadigvæk er på rullen for sidste gang, da han udstreges, indeholder den:
58 39: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 17 år, opholder sig hjemme
60 41: Far: Søren Madsen, søn, Christen Sørensen, født i Skrødstrup, 42 år, 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, l1830 ved ?, Inds: 1847 [indsidder], afkald v. Sess. 1849.

Da Randers Amt opdaterer hovedlægdsrullen for 1848, er der følgende om Christen Furs søn, Søren Christensen Møller:
39 30: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 20 [slettet] 19 år fød 3/1 29, Sess 1847, 63¾ tomme høj [1,67 m], opholder sig hjemme, ? no. 335 Inf, Sess 1852, Sold 30/5 52, 8 Btl
5/53

Ved folketællingen den 1. februar 1850, hvor der bor 416 personer i Hem sogn, har Christen Sørensen Fur igen fået sig et husmandssted. Christen bruger nu kun sit tillægsnavn Fur, men ellers er situationen i familien uændret:

Christen Fur                   47 år      Husmand og daglejer      Født i sognet

Gjertrud Sørensdatter      46 år      Hans kone                    Født i Mariager

Ane Kirstine Møller          19 år       Hans barn                    Født i sognet

Randers Amt opdaterer hovedlægdsrullen over Hem og Sem sogn, lægd 99, den næste gang i 1851, hvor vi finder dette om Christen Sørensen Furs søn:
30 21: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 22 år, 63¾ tomme høj [1,67 m], opholder sig i Hem, fød 1829, soldat 1852, 8 btl, mødt 30/4

Ved folketællingen den 1. februar 1855 er datteren Ane Kirstine Møller f
lyttet hjemmefra. Sønnen Søren, som er vokset op uden for hjemmet, er nu tilbage i familien, foruden datteren Ane Kirstines uægte søn, som bedsteforældrene har ansvaret for. Samtidigt er familien Christen Sørensen Fur flyttet til Skrødstrup Udflytter:

Christen Fur                    52 år       Født i sognet         Daglejer og husfader

Gjertrud Sørensdatter      51 år       Født i Mariager       Hans kone

Søren Møller                   25 år       Født i sognet         Deres søn

Niels Christian Jensen        3 år       Kjærby sogn          Husfaderen får ? for penge

[Niels Christian Jensen er en uægte søn af Christens datter Ane Kirstine Møller, og han er født den 24. april 1852. Udlagt far til drengen er husmand Jens Peter Jensen af Råby.]

Lægd 99, som er Hem og Sem sogne, opdateres af Randers Amt den næste gang i 1856, hvor Søren Christensen Møller er repræsenteret med dette i hovedlægdsrullen:
21 13: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen Møller, født i Skrødstrup, 27 år 1829, 63¾ tomme høj [1,67 m], opholder sig hjemme, soldat 1852, 8 batt, mødt 30/4, s. i forskekke? Ses 1861
Efter 1856 er der kun offentliggjort tillægslægdsruller, så der er ikke mere at finde om Søren Christensen Møller i disse.

Christen Sørensen Furs datter, Ane Kirstine Møller, bliver gift med Christen Knudsen af Edderup i Sem sogn i januar 1859 i Hem kirke. Forloverne er selvfølgelig hendes far, Christen Sørensen Fur, samt broren, Søren Møller af Skrødstrup, hvilket vil sige, at det er hendes familie, der står for brylluppet. Anne Kirstine flytter derefter til Edderup i Sem sogn sammen med Christen Knudsen.

Folketællingen den 1. februar 1860 kan næsten ikke læses, men Søren er flyttet væk igen, så familien Christen Sørensen Fur består af følgende i Skrødstrup:

Christen Fur                   59 år     Født i sognet           Husfader, arbejdsmand

Gjertrud Sørensdatter     57 år     Født i Mariager        Hans kone
Niels Christian Jensen      8 år      Kjærby sogn            Deres plejesøn

Da drengen Jens Christian Pedersen Mammen bliver døbt i Hem kirke den 7. oktober 1860, er Christen Sørensen Fur af Skrødstrup fadder til ham. Jens Christians forældre er indsidder Peder Jensen Mammen og hustru Johanne Jensdatter af Skrødstrup. Den lille dreng er født den 23. marts 1860, og han er døbt i hjemmet 4 dage senere. Gudmor er pigerne Trine Christensen af Kvottrup og Maren Pedersen Mammen af Edderup. Andre faddere er gårdmand Anders Pedersen og Jens Vase af Skrødstrup. Maren Pedersen Mammen er født i Skrødstrup den 9. december 1844 som datter af skomagermester Peder Jensen Mammen og Johanne Jensdatter.

Christen Sørensen Fur har måske oplevet at se H. C. Andersen i levende live, da Christen er 62 år gammel. Den berømte forfatter opholdte sig nemlig 6 dage i Hem præstegård. Han ankommer fra Frijsenborg gods ved Hammel den 30. juni og bliver i Hem til den 5. juli 1865 hos pastor Ole Christian Kahrs, som var blevet præst i sognet i 1862. Den 1. juli 1865 var H. C. Andersen til en dobbelt bonde-bryllupsfest i Skrødstrup by sammen med pastor Cahrs. Mon ikke mange af Skrødstrups indbyggere var til globryllup? Der var jo kun lidt over 400 indbyggere i sognet, hvoraf måske de 200 boede i Skrødstrup by.

Dagen efter brylluppet tegnede H. C. Andersen Hem kirke. Det er en af de få tegninger, som H. C. Andersen har lavet i Danmark.

Christen Sørensen Fur mister sin storebror, Mads Sørensen Møller, der dør den 17. januar 1869 i Skrødstrup som husmand. Præsten skriver, at Mads blev 71 år gammel. Mads var enkemand i 6 år, men hans hustru var jo også en del ældre end ham selv, og de fik aldrig børn.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 for Hem sogn er familien Christen Sørensen Fur boende i et udflyttet hus uden hjemmeboende børn:
Christen Sørensen          61 år     Hem             Dagleier
Giertrud Sørensdatter     65 år     Fielsted


Christen Sørensen Fur af Skrødstrup er fadder i Sem kirke den 23. juli 1871, da hans datter, Ane Kirstine Møller, får døbt sin datter med navnet Gjertrud Christensen.

Christen Sørensen Furs datter, Ane Kirstine Møller, dør søndag den 23. marts 1873 i Edderup i Sem sogn. Ane Kirstine blev kun 41 år gammel.

Christen Sørensen Fur mister sin halv-lillebror, Søren Mortensen af Skrødstrup, der kun bliver 64 år gammel, den 18. november 1873.

Christen Sørensen Furs halv-lillesøster, Ane Kirstine Mortensdatter, dør den 21. februar 1876 som 62-årig i Skrødstrup.

Christen Sørensen Fur bliver altså far til 3 drenge og 2 piger, hvoraf den ene pige og to af drengene dør, inden de bliver voksne.

Christen Sørensen Fur dør tirsdag den 26. november 1878 som indsidder i Skrødstrup. Christen begraves fra Hem kirke tirsdag den 3. december 1878 og indskrives i kirkebogen kun som Christen Sørensen af pastor Cahrs, som stadigvæk er præst i Hem. Christen bliver altså 75 år gammel. Christen lever altså 40 år efter sine børns mor og får aldrig børn med sin anden hustru, Gjertrud Sørensdatter.

Gjertrud Sørensdatter overlever Christen Sørensen Fur i fire år og dør søndag den 8. oktober 1882 som enke og fattiglem i Skrødstrup 78 år gammel. Også Gjertrud bliver begravet af pastor Cahrs.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur

Christen som indskrevet i Hem kirkebog ved dåben i 1803

Erik Bay 06.01.2014 11:12

Christen Pedersen Gjedde var omkommet i krigen på Als i 1864. Det var altså datter og svigerdatter, som Peder Christensen Gjedde holdt dobbeltbryllup for.

Erik Bay 06.01.2014 11:07

Det ene par var Morten Pedersen og Karen Pedersen Gjedde. Det andet var Knud Peter Thorsen og Ane Kirstine Samuelsdatter, enke efter Christen Pedersen Gjedde.

Erik Bay 06.01.2014 11:04

Søren Madsen Møller er også min ane, men desuden blev det omtalte dobbeltbryllup den 1. juli 1865 afholdt af
mine aner Peder Christensen Gjedde og Ane Kirstine.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...