Kirstine Kieldsdatter Basballe (1755 - 1830)

16 af 32 - Kirstine Kieldsdatter Basballe

Kirstine bliver født som Kiersten Kieldsdatter omkring 1755 og nok i Visborg by og sogn, hvor hun er en datter af Kield Joensen og Cathrine Pedersdatter Jordmoder. Hendes farfar er Joen Kieldsen, som stammer fra fra Barsbøl i Oue sogn, der i gamle dage hed Basbølle. Oprindelsen til familien kendes, fordi der i 1739 i Mariager er en Anders Baasbølle, som er bror til hendes farfar. Basbølle betyder i øvrigt "Vildsvineboet", idet Bas betyder Vildsvin, og Bølle/balle betyder en rede eller et bosted. Denne Anders Basbølle er Kirsten Basballes fars farbror, og da hans hustru dør i 1766, skrives der følgende i hendes skifte:
Opslag 278: Den 2. juli 1766: Elisabeth Andersdatter, der var enke efter borger og handelsmand Anders Kieldsen Basballe af Mariager, er død. Hendes arvinger: Søster, Sophia Clausdatter Piper, som har passet hende på sygelejet, Maren Iversdatter, som har haft til huse hos Elisabeth. Anders Kieldsen havde 5 brødre og 1 søster, som er: Bror, Jens Kieldsen, som er død i Basballe [Barsbøl] i Oue sogn, og har efterladt sig børn, bror Hans Kieldsen Barsbøl, som er død og har efterladt sig børn, bror, Joen Kjeldsen, som er død og har efterladt sig børn, bror, Niels Kieldsen Barsbøl, som er død og har efterladt sig børn, dvs. en søn og en datter, som er i Holland, bror, Christen Kieldsen Barsbøl, som tog til København og vist der er død, søster, Kirsten Kieldsdatter af Oue, som er død og har efterladt sig børn. Den afdødes søster, Sophia Clausdatter, forklarer, at Cathrine Pedersdatter var gift med en af Jens Kieldsens sønner, og at Elisabeth Andersdatter ikke havde nogle helsøskende, men kun en halvbror, Andreas Clausen Piper, der er død og har efterladt sig en datter, som er gift med en barber i Svendborg på Fyn, en halvbror, Villum Clausen Piper, der for mange år siden flyttede til Holland, og Sophia Clausdatter Piper selv, som er gift med Jens Jensen af Stenild. Endvidere havde Elisabeth vist en halvsøster i Randlev. Der nævnes en Joen Nielsen af Mariager. Vurderingsmænd: Jens Mortensen Hassing og Christen Rasmussen Karlebye af Mariager, der begge sætter deres underskrifter som C. Karlbye og Jens Mortensen Hassing. Fortsætter den 14. juli 1766: På arvingernes vegne er mødt Kjeld Jensen af Barsbøl i Oue sogn og Jesper Joensen af Tostrup i Rostrup sogn. Jens Jensen af Stenild er til stede på sin hustru, Sophia Clausdatter Pipers vegne. Tilsynsværge for Anders Kieldsens arvinger er hr. Jørgen Lange af Mariager. Hr. Peder Budtz er tilsynsværge på vegne af Elisabeth Andersdatters arvingers vegne. Vurderingsmænd: Jens Mortensen Hassing og Peiter Mortensen Lange af Mariager. Boet registreres. Cathrine Pedersdatter og Maren Iversdatter bliver spurgt, om de ved mere at registrere fra boet. Maren Iversdatter siger, at Elisabeth har penge til gode hos Anne Madsdatter af Gunnerup. Der er også en aftale med Christen Karlebye om græsset i haven for 1766. Det næste møde berammes til at tage sted den 11. september 1766. Der indsættes et testamente fra den 20. september 1751, hvori det angives, at den længstlevende skal arve alt efter ægtefællen ved dødsfald. Vidner ved underskrivelsen af testamentet er borgerne Søren Povelsen og Peder Buch af Mariager. Selve testamentet er skrevet den 7. januar 1751. Ægtefællerne skriver selv under på testamentet den 5. februar 1751. Samme dag betaler ægteparret pengene for udfærdigelsen af testamentet, som Peiter Mortensen Lange tager i forvaring. Parrets effekter skal på auktion den 11. september 1766. Forsætter den 11. september 1766: Auktionen bliver gennemført under tilsyn af Peder Buch og Niels Fuglsang Munck. Der er indkommet bud for 149 rigsdaler på auktionen. Anna Madsdatter af Gunnerup er indkaldt, fordi hun skulle skylde boet penge. Igennem sin søn, Niels Christensen, erklærer hun, at pengene er betalt, hvilket hun og sønnen sværger på. Huset har hørt under Ouegaard, men det behøves ikke længere, hvilket underskrives af Kield Jensen, Jens Jensen og til vitterlighed af Jens Hassing samt Karlebye. Sagen afsluttes med underskrifter fra Jørgen Lange og Peder Buch af Mariager. Der er betalt til Peiter Mortensen Lange for huset, hvilket underskrives af H. G. Abell og L. K. Jespersen. Fortsætter den 3. juli 1767: Den 25. juni 1767 har Margrethe Catharina Basbøllsdatter anmeldt, at hun er en slegfredsdatter af Anders Kieldsen Basbøll. Det bliver oplyst, at Anders Kieldsen Basbøll er født i Oue sogn. Elisabeth Andersdatter er født i Randers, hvor hendes far var rådmand Anders Christensen, som havde været gift 3 gange, og hun har derfor nogle halvsøskende på sin fars side. Som bekendt er der også halvsøskende på morens side. Der er efterlyst arvinger med en publikation i aviser den 4. juni 1767. Auktionen har indbragt 370 rigsdaler, efter at udgifterne til auktionen er betalt. Der snakkes nu om Kield Basballes 2 børn, Christen Kieldsen af København og Ane Kieldsdatter. Desuden om Kield Christensen Lund, som er matros i 4 division, 2. kompagni, og om Ulrich Hansen Barsbøl af København. Elisabeth Andersdatters far var rådmand Anders Jensen af Randers, der havde en søn fra første ægteskab, som hed Jens Andersen Cramer, der boede og døde i Randers. Desuden havde han sønnen Christen Andersen, der var præst i Hjerming, og som døde der, og datteren Maren Andersdatter, som var gift med Christen Nielsen af Randers, som er død. Deres datter, Ane Christensdatter, var gift med byfoged Mathias Birch af Mariager, men som er død og har efterladt sig børn. Søsteren på morens side, Sophia Clausdatter, var datter af Claus Pipper, som var birkeskriver på Mariager Kloster. Broren Wilhelm Pipper er bortrejst for mange år siden og ikke siden hørt fra. Broren Andreas Pipper var i tjeneste på Holmen i København, men han er nu død. Han har efterladt sig datteren Sophia Magdalena Piper, som er gift med Engelbrecht Mørch i Svendborg. Sophia Pipper er gift med Jens Jensen og til stede i dag. Der var også en halvsøster, Ane Malene Andersdatter.

Broren Joens børn:
2) bror Joen Kjeldsen, død. 8B:
a Claus Joensen i Basballe [dvs. Barsbøl i Oue sogn]
b Christen Joensen i Ove
c Kjeld Joensen, død. 5B:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter
5 Kirsten Kjeldsdatter hos sin mor i Mariager
d Jesper Joensen i Tostrup [i Rostrup sogn]
e Hans Joensen, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter 7, hos sin mor i Brøndbjerg [i Rostrup sogn]
f Dorthe Joensdatter g.m. Niels Pedersen Østergaard i Kelstrup
g Maren Joensdatter g.m. Søren Gade i Brøndbjerg
h Johanne Joensdatter, død. 1B:
1 Peder Nielsen, død efter afdøde og har efterladt en halvsøster på fars
side

Kirstine Kieldsdatter Basballe bliver konfirmeret omkring 1771, men det vides ikke, hvor Kirstine bliver konfirmeret henne, da det ikke ser ud til at foregå i Mariager.

Kirstine Kieldsdatter er stadigvæk i Mariager i 1775. I hvert fald står en Kiersten Kieldsdatter del-gudmor den 25. juli 1775 i Mariager kirke for Anders Rebslaar og Benthe Laursdatter sammen med major Høghs tjenestepige, og der har næppe været to med dette navn i Mariager på samme tid. Anders og Benthe får denne dag døbt datteren Anne Kierstine Andersdatter. Faddere er Povel Larsen Feltbereder, Laurids Gregersen, Søren Smed og Morthen Skredder, alle af Mariager. 

Den 15. juli 1777 er der en kirkelig handling i Mariager kirke, som undertegnede ikke helt forstår, men præsten skriver følgende:
Tiirsd: d 15 Juli blef Cathrine Jordemoders datter Kiersten beret. betiente hr. Torsleuf

Man
må gå ud fra, at Kirstine Kieldsdatter er til bryllup i Mariager kirke den 5. december 1777, hvor hendes storesøster, Karen Kieldsdatter, bliver gift med Laurids Christensen Klejnsmed af Mariager.

Fredag den 12. juni 1778 er Cathrine Jordmoders datter, Kirsten, dvs. den 23-årige Kirstine Kieldsdatter Basballe, gudmor i Mariager kirke for søsteren Karen Kieldsdatter og hendes mand, Laurids Christensen Klejnsmed, da parret får fremstillet deres første søn, som får navnet Jens Christian Lauridsen i Mariager kirke, idet den lille dreng oprindeligt er blevet hjemmedøbt. Morten Stolemagers kone er del-gudmor. Faddere er Pauline Hadslund, matrosen Jens Lund og Mathias Kieldsen væver, som alle er af Mariager.

Den 19. januar 1780 bliver Laus Christensen Klejnsmed og Karen Kieldsdatters søn, Peder Lauridsen, døbt i Mariager kirke, og Karen er jo en søster til Kirstine Basballe. Gudmor er hr. Toxværds kæreste, dvs. hustru, fulgt af drengens moster, Kirsten Kieldsdatter Basballe. Faddere er drengens morbror Mathias Kieldsen Væver, Peiter Mortensen Lange samt skipper Paulin og Hadslund, som alle er af Mariager.

Den 9. februar 1780 er Katrine Jordemoders datter, Kiersten Kieldsdatter Basballe, del-gudmor i Mariager kirke for skipper Paulin og hans hustru [skrevet Giertru] Giertrud Pedersdatter. Parret får døbt en datter med navnet Anne Paulin. Skipper Paulin er flyttet væk fra Mariager i 1787. Gudmor er Christen Ciliborgs kone i færgestedet. Faddere er Clemmen Hansen skoemager, Michel Basse Skoemager og Laus Christensen Klejnsmed, som alle er af Mariager. Sidstnævnte er jo Kirstine Basballes svoger.

Maren Bech er husholderske på Gjessinggaard i 1784. Maren er i 1784 gudmor til Anders Juels datter Agnete Christine. Maren Bech er stadigvæk husholderske, da hun er gudmor til Niels Pedersens søn den 11. februar 1787 i Tvede kirke, men hun bliver derefter gift med Johan Herz fra Gjessing Mølle. Kirstine Kieldsdatter Basballe kommer altså til Gjessinggaard mellem den 11. februar og 1. juli 1787, hvor hun er blevet ansat som husholderske på det store gods efter Marens afgang.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 arbejder Kirstine Basballe på godset Gjessinggaard i Tvede sogn. Hun er da 31 år og husholderske på godset for familien von Folsach.

Kirstine Basballe          31 år       Ugift         Tieneste Folk      Huusholderske
[Gjessinggaards historie går tilbage til Vikingetiden, hvor en stor høvding ved navn Thorkild Geysa omkring år 1000 har haft sin borg, Geissinggård, hvor den nuværende hovedbygning står. Gården har tilhørt 3 forskellige adelsfamilier, før den i 1734 købes af amtsforvalter Hans von Folsach. Denne bygger i 1747 den nuværende hovedbygning, hvor Kirstine altså har opholdt sig 40 år senere som husholderske. Godset tilhørte familien Folsach frem til 1977, hvor det sælges til grev Bernstorff.]

Kirstine Basballe står ikke gudmor til nogle børn i Tvede eller Linde sogne, så hun bliver næppe på gården så længe. Det vides dog ikke, hvor hun derefter drager hen, men hun tager sandsynligvis hjem til Mariager, hvor hun bor, da hun senere hen bliver forlovet i Mariager og gift.

Kirstine Basballe bliver trolovet med skræddersønnen Jens Christian Jensen Hassing, der stammer fra Mariager men bor i Værum sogn, den 18. maj 1790, og parret bliver gift den 16. juli 1790 i Værum kirke. Præsten skriver efterfølgende i Værum kirkebog:
1790 den 16. Julii blev copulerede ung karl Jens Hassing fra Fiskerhuuset og pigen Kirstine Kieldsdatter fra Mariager, som var trolovede den 18. Mai.

Da Kirsten Kieldsdatters mor, Cathrine Pedersdatter Jordmoder af Mariager, dør i januar 1791, laves der følgende skifte efter hende af Mariager Byfoged:
Den 13. januar 1791:Cathrine Jordemoder af Mariager er død. Børn: Søn, Mathias Kieldsen, datter, Karen Kieldsdatter, som er gift med Lars Klejnsmed [Laurids Christensen] af Mariager, datter, Kierstine Kieldsdatter, som er gift med Jens Hassing [Jens Jensen Hassing] af Værum, datter, Anne Sophia Kieldsdatter, som er enke i Ålborg, datter, Johanne Kieldsdatter, som har boet i Helsingør, men det vides ikke, om hun er levende eller død. Vurderingsmænd: Jørgen Schmidt og Otte Friderich af Mariager. Selve skiftesagen skal køre den 12. februar 1791. Boet er meget lille, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra J. Schmidt, Otte Friderik, Laurs Kleinsmed og Mathias Kieldsen.

Mellem den 13. januar 1791 og den 11. februar 1792 flytter familien Hassing/Basballe fra Værum og til Mariager by, idet Kirstine har sin første fødsel i Mariager.

Udklip fra Hem kirkebog 1808, hvor præsten angiver navnet på jordmoderen: Degnen Hassings Kone = Kirstine Basballe

Kirstine Basballes liv efter 1792

Den 11. februar 1792 føder Kirstine Basballe nemlig sine første børn, idet hun føder dem i Mariager. Hun har nemlig fået tvillingedrenge, hvilket præsten nednoterer i kirkebogen [opslag 154] men uden navngivning. Drengene dør dog kort efter fødslen, idet degnen skriver i dødebogen:
LøverDagen d 11 februari blev Jens Jensen Hassing 2de tvillinger Drænge børn her i byen begravet
Jordet koster 118 r
[Da en præsteenke, Cathrine Marie Kuur, kort efter begraves, betales der kun 42].

Fredag den 13. april skriver degnen:
Same Datto holte Jens Jensen Hassings kone her i byen sin Kirke gang efter Barne fødsel

Kirstine Basballe bliver dernæst mor til Anne Margrethe Hassing i april 1795 i Mariager, og pigen bliver døbt den 29. april 1795 i Mariager kirke. Ane Margrethe Hassing dør den 14. maj 1811 i Skrødstrup, og hun bliver således kun 16 år gammel.  

Kirstine Basballe bliver i stamtræet mor til Mette Marie Hassing, som fødes torsdag den 23. marts 1797 i Mariager. Mette Maries dåb bekræftes onsdag den 12. april 1797 i Mariager kirke. Mette Marie Hassing kommer sig ikke efter sin sidste fødsel, og hun dør fredag den 2. november 1838 i Skrødstrup, hvor hun kun er 41 år gammel.

Kirstine Basballes søster, Karen Kieldsdatter, dør i december 1798 i Mariager og nok i forbindelse med en fødsel. I skiftet efter Karen Kieldsdatter af Mariager den 4. januar 1799 bliver det angivet, at Karen efterlader sig sin mand, Laurids Christensen Klejnsmed, samt 6 børn, hvor den yngste er nyfødt, og den ældste er 20 år gammel.

Familien Hassing/Basballe flytter til Skrødstrup mellem 1797 og 1800, hvor ægtemanden, Jens Jensen Hassing, bliver degn i Hem og Sem sogne. 

Kirstine Basballe bliver mor til sit første barn i Skrødstrup i Hem sogn den 13. juli 1800, og denne dreng bliver døbt Jens Jensen Hassing som sin far. I kirkebogen skriver præsten efterfølgende:

Anno 1800 den 13. juli blev sognedegnen Jens Hassings hustru Kirstine Kieldsdatter forløst med en søn som efterfølgende blev hjemmedøbt Jens. Daaben blev bekræftet i Hem kirke den 10. august. Fadderne var Søren Madsen Møllers hustru Anne Pedersdatter, Thor Sørensens hustru Johanne, gårdmand Ole Jensen, Søren Krog, Jens Nielsen – alle sammen af Skrødstrup by

[Familien Hassing kommer jo senere i familie med Søren Madsen Møller, da deres børn bliver gift].

Jens Jensen Hassing bliver gift med Maren Christensdatter i Hem kirke den 9. juli 1831, hvor han ifølge præsten tjener på Mariager Kloster. Maren er en datter af Christen Andersen af Fiddelhuset i Skrødstrup. Jens Hassings forlover er politibetjent Jens Vest af Mariager, mens hendes forlover er hendes far.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Kirstine Basballe med sin ægtemand samt deres tre børn i Skrødstrup i Hem sogn, hvor Kirstine fungerer som jordmor ligesom sin mor, Cathrine Jordemoder, gjorde det i Mariager en del år tidligere.  

Hvornår og hvor længe Kirstine Basballe fungerer som Skrødstrups jordmoder vides ikke, men der er et bevis på hendes funktion i det lille samfund den 7. december 1808. Præsten skriver nemlig i kirkebogen:
Aar 1808 den 7 December blev i Schrøstrup Jens Christensen Smeds Kone, Dorthe Laursdatter, forløst med et dødfødt Drengebarn, som den 11 December blev jordet i Hem Kirkegaard. Barnet kom underligt og ? til Verden, men ? havde Smerter, og uden liv; det var fuldbaaret og Konen har 3 gange før faaet dødfødte Børn. Giordemoderen var Degnen Hassings Kone, uexamineret, hvilket hende annoskab i følge Con: skv: af 24 December 1802

Kirstine Kieldsdatter Basballe oplever den sorg, at at hendes datter, Ane Margrethe, dør i 1811, hvor datteren bliver begravet på Hem kirkegård den 14. maj 1811. Ane Margrethe blev kun 16 år gammel.

Kirstine Basballes ægtemand, Jens Christian Jensen Hassing, dør fredag den 10. maj 1816i Skrødstrup, hvor han kun er 57 år gammel.

Kirstine Basballe bliver altså mor til i alt 5 børn, hvoraf de de to bliver voksne og selv får børn.

Kirstine Basballe dør onsdag den 6. januar 1830 i Skrødstrup, og hun overlever således sin mand med næsten 14 år. Hun begraves søndag den 10. januar 1830 fra Hem kirke. Præsten skriver, at Kirstine er degneenke i Skrødstrup, og at hun blev 75 år gammel.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Mette Marie Hassing <- Kirstine Kieldsdatter Basballe

Kirstine Basballe som indskrevet i Mariager kirkebog ved dåben af datteren Ane Margrethe i 1795. Teksten siger: "Blev Jens Mortensen Hassing og hustr Kiersten Basballes af Mariager Deres Daatters Daab bekræftet"

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...