Rasmus Pedersen Skov (1705 - 1778)

53 af 128 – Rasmus Pedersen Skou

bliver født i de sidste dage af december 1705 i Fjelsted, idet han bliver døbt søndagen mellem den 1. januar og 6. januar 1706. Rasmus Pedersen Skovs forældre er Peder Sørensen Skou og Maren Jensdatter Rousing, og da han er døbt i Mariager kirke, skriver præsten:

D: Søndag i mellem Nyt Aarsdag og Hellig Trekongersdag blev Peder Skous barn i Fielsted døbt Rasmus, som Søren Jensøns kone bar hvortil faddere var Jens Pedersøn i Fielsted, Niels Jensøn, Olle Soldatte, Niels Jensøns datter Maren [Nielsdatter] [alle før dette må være fra Fielsted], Bertel Kremers datter her i byen [Mariager]

Rasmus Pedersen Skov bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer ikke var indført i Danmark på tidspunktet, hvor han havde den rette alder.

Rasmus Pedersen Skov bliver trolovet til Anne Mortensdatter den 29. juli 1727, hvor Rasmus altså kun er 22 år gammel. Præsten skriver:
Ao 1727 D: 29 Juli giorde ? ? under ? rigtighed for ærlig velagte unge Karl Rasmus Pedersøn af Fieldsted og Dydige Gudfrygtige Pige Anne Mortensdatter af Maren Mølle som agter at lade sig trolove til ægteskab, og det efter Hans Kongl. Majts Lov og Forordninger og Ritualitet som at intet er på begge sider som kand hinder deres Egteskab og Copulationen at sker naar 6 uger er forbi hvilchet ? ? bekræfter under begge vores hænder
[underskrevet af] Jens Jensøn Møller     Peder Sørens Skou [hans far]
[Red: Jens Jensøn Møller må være mølleren fra Maren Mølle, som står fadder for Rasmus i 1728. Jens Jensen i Maren Mølle troloves med Sophie Piper den 30. maj 1730 i Mariager. Senere samme år står Jens Jensen og sønnen Jens Jensen i Maren Mølle faddere i Mariager kirke.]

Rasmus Pedersen Skov bliver da også gift med Anne Mortensdatter den 14. september 1727 i Mariager kirke. Præsten Philip Friedlieb skriver:
Ao 1727 D: 14 September blev Rasmus Pedersøn i Fieldsted og Anne Mortensdatter af Maren Mølle Brudviet.

I sidste halvdel af august 1728 blvier Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted far til en søn. Den 29. august 1728 får Rasmus Pedersen Skov nemlig døbt sønnen Niels Rasmussen Skov. Efter dåben i Mariager kirke skriver præsten følgende:
Ao 1728 d: 29 Augusti blev Rasmus Pedersøns barn i Fielsted døbt Niels, som Christen Joensens kone her i byen [Mariager] bar, hvortil faddere var Jens Jensøn i Maren Mølle, Jens Christensøn i Hou Mølle, Peder Andersøn Felbereders søn Christen Pedersøn her i byen, Niels Jensøns søn Søren og Peder Sørensøn Skous søn Søren i Fielsted [dvs. farbroren til den lille Niels].
Niels Rasmussen Skov bliver viet i Svenstrup kirke til Anne Andersdatter, hvorefter parret bosætter sig på Alstrup Østergaard i Mariager Landsogn. Rasmus Skous søn, Niels Rasmussen Skov, er fadder i Mariager kirke den 29. september 1750, hvor Christen Møller af Hou i Mariager Landsogn får døbt datteren Maren Christensdatter Møller. Gudmor er Johan Lausens kone af Katbjerg. Den 6. august 1775 får Niels Rasmussen af Alstrup i Mariager Landsogn døbt en søn med navnet Peder Nielsen. Blandt fadderne er en af hans egne døtre af Alstrup, men gudmoren er Sørens hustru af Lykkemark. Ved folketællingen i 1787 bor Niels Skov med hustruen Ane Andersdatter på gården i Alstrup, hvor der er 6 hjemmeboende børn. Niels Rasmussen Skov bliver far til mindst 10 børn, og han dør på Alstrup Østergaard i 1794.

Den 29. oktober 1730 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Jens Sørensen af Trinderup, da Jens får døbt sin datter med navnet Dorte Jensdatter. Gudmor er hustruen til skrædderen Anders Christensen af Hou. Andre faddere er Gregers Jensen af Hou og Christen Christensen af Hou i Mariager Landsogn, samt Søren Pedersen Skov og Søren Jensens søn, Jens Sørensen af Fjelsted.

Den 8. april 1731 får Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted og Anne Mortensdatter døbt en datter, der får navnet Maren Rasmusdatter Skou, og hun er altså født i de første dage af april 1731. Efter dåben i Mariager kirke, indskriver præsten følgende:
Ao: 1731 d: 8 April blev Rasmus Pedersøns barn i Fielsted Døbt Maren, som Rasmus Pedersøns Konis Moder bar, hvor til faddere vare Jens Jensøn i Maren Mølle, ung Søren Nielsøn [i Fielsted], Lauridz Jensøn Hyelmand, Peder Skous søn Søren Pedersøn af Fielsted, Søren Jensøn i Fielsted Hede huus
Bet: Probsten Mag. Friedlieb
Maren Rasmusdatter Skov bliver trolovet den den 8. juni 1750 til Niels Sørensen af Fjelsted, hvor hendes far er hendes forlover. Parret bliver viet kun 10 dage senere, nemlig den 18. juni 1750. Maren og Niels forbliver bosiddende i Fjelsted, hvor de også bor ved folketællingen i 1787. De har da tre hjemmeboende børn. Den ældste, Rasmus Nielsen er 28 år og derfor født ca. 1759, men kirkebogen er så dårlig, at hans dåb ikke umiddelbart kan findes. Umiddelbart er hans konfirmation heller ikke at finde. Den midterste, Jens Nielsen på 19 år er født i 1768. Den yngste, Mette Nielsdatter, er 17 år gammel og født ca. 1770. Ved folketællingen i 1801 er Niels Sørensen død, men den 72-årige Maren Rasmusdatter Skov lever stadigvæk i Fjelsted på gården, som hendes søn, Mads Nielsen, er selvejer af. Maren Skov lever i hvert fald indtil 1806.

Den 24. juni 1731 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Lauridz Jensen Hyelmand, der får døbt en datter med navnet Kiersten Lauridzdatter. Gudmor er hustruen til gamle Søren Nielsen af Fjelsted. Andre faddere er unge Søren Nielsen, Peder Skous søn, Søren Pedersen Skov samt Niels Madsen af Fjelsted og Søren Jensen af Fjelsted Hedehus.

Den 9. marts 1732 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke til drengen Jens Sørensen, der er født i Fjelsted Hedehus i Mariager Landsogn. Faren til Jens hedder Søren Sørensen. Gudmor er hustruen til birkedommer Oluf Bjerre af Mariager. Andre faddere er Anders Jensen af Broløs, Christen Jørgensen af Tørslev Mølle, Lauridz Jensen Hyelmand af Fjelsted samt Johan Lauridzen af Katbjerg.

Den 13. juli 1732 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder for Jens Sørensen af Trinderup, da Jens får døbt en søn med navnet Christen Jensen. Gudmor er Niels Pedersens hustru i Dalhuset [i Hem?]. Andre faddere er Christen Christensen af Hou, Jens Christensen af Trinderup, Gregers Jensen af Trinderup samt Søren Pedersen Skou af Fjelsted.

Den 18. januar 1733 står Rasmus Pedersen [Skov] af Fielsted fadder i Mariager kirke igen. Pigebarnet døbes Anne Lauritzdatter, og hendes far er Lauritz Jensen Hyelmand [Hjulmand] i Fjeldsted. Gudmor er Anders Jensens kone i Brølløs. Andre faddere er Niels Madsen, unge Søren Nielsen, Christen Lauritzen i Katberg samt Anders Jensen Hiulmand i Skiellerup.

Den 12. juli 1733 står Rasmus Pedersen [Skov] nok engang fadder i Mariager kirke. Denne gang døbes drengen Niels Nielsen Dyrby, og hans forældre er Niels Nielsen Dyrbye og Kirsten Nielsdatter af Fjeldsted, som samme år er blevet gift i Mariager kirke. Niels Dyrbyes søster, Karen Nielsdatter, som er gift med Niels Jensen i Fjelsted, er gudmor for den lille dreng. Alle fadderne er fra Fjelsted.

Den 11. oktober 1733 er Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke for tredje gang dette år.  Maren Jensdatter af Fjelsted har fået et uægte barn med rytteren Peder Andersen Sommer, som tjener i Bracheren ved Randers. Gudmor er gamle Søren Nielsens hustru af Fjelsted. De andre faddere er Søren Pedersen Skov, gamle Søren Nielsens karl, Niels Jensen, og unge Søren Nielsens kone.

Rasmus Pedersen Skov er fadder i Mariager kirke den 19. september 1734. Faren til barnet er Niels Nielsen af Fjelsted, og sønnen, der døbes, får også navnet Niels Nielsen. Lauritz Jensen Hyrdemands hustru af Fjelsted er gudmor. Andre faddere er Niels Jensen, Søren Sørensen og unge Søren Nielsens kone af Fjelsted samt Niels Dalsen i Maren Mølle.

Rasmus Pedersen Skov bliver i stamtræet far til Peder Rasmussen Skov, som fødes i Fjelsted i Mariager Landsogn den 6. februar 1735. Peder Rasmussen Skou dør torsdag den 12. november 1801 i Fjeldsted, og han bliver altså 66 år gammel.

Den 15. januar 1736 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder for Søren Pedersen Skov, da denne får døbt sønnen Lauridz Sørensen Skov. Gudmor er kæresten til Oluf Bierre af Mariager. Andre faddere er mons. Jens Nielsen Stiernholm på Mariager kloster, Christen Jensen Ladefoged, Gundi Hansen af Mariager, der er gift med Rasmus Skovs søster, Dorthe Pedersdatter Skov, samt Lauridz Jensen Hyelmand af Fjelsted.

Den 19. maj 1737 står Rasmus Pedersen Skov af Fielsted fadder til Lauridz Jensen Hyelmands datter, der døbes Kiersten Lauridzdatter. Gudmor er Søren Jensens kone af Fjelsted Hedehus. Andre faddere er Søren Pedersen Skov af Fjelsted, Niels Nielsen og Jens Nielsen af Fjelsted samt Johan Lauridzen af Katbjerg.

Den 14. december 1738 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Søren Pedersen Skov af Fjelsted, da denne får døbt datteren Maren Sørensdatter Skou. Gudmor er Gundi Hansens kone af Mariager, som jo er Rasmus Skovs søster, Dorthe Pedersdatter Skov. Andre faddere er Niels Madsen, Søren Sørensens søn, Peder Sørensen af Trinderup, samt Mons. Hans Tørsløfs [tjeneste]pige Maren af Mariager kloster.

I anden halvdel af maj 1739 føder Rasmus Pedersen Skovs hustru, Anne Mortensdatter, en søn, som døbes Jens Rasmussen Skov. Da den lille dreng er døbt i Mariager kirke den 31. maj 1739, indskriver præsten ham med følgende:
Same dag [1739 d 31. maj] blev og Rasmus Pedersøn [Skou]s barn i Fielsted døbt Jens som Gundi Hansens kone bar; hvortil faddere var Jens Sørensen i Trinderup, Søren Pedersen i Fielsted, Christen Sørensen og Søren Sørensen i Hvedsteen [Hvidsten]
Gudmor til den lille Jens er altså Rasmus Skovs søster, Dorthe Pedersdatter Skov, som er gift med Gundi Hansen.
Jens Rasmussen Skov lever i 1741, hvor han nævnes som søn af sin mor, da der laves skifte efter hende. Hvis Jens overlever til konfirmationen, ser det ikke ud til, at han bliver konfirmeret i Mariager.


Den 14. juni 1739 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke. Han gør det for Peder Lauridzen af Fjelsted, da denne får døbt sønnen Mads Pedersen. Gudmor er Johan Lauridzens hustru i Katberg. De andre faddere er Niels Ladefoged på Mariager Kloster, Jens Nielsen sammesteds [dvs. klosteret], Søren Pedersen Skov af Fjelsted samt Peder Jensen af Katberg.

Rasmus Pedersen Skou sætter sin underskrift i Mariager kirkebog, da sønnen, Peder Rasmussen Skou, bliver trolovet.

Rasmus Pedersen Skov efter 1739

Den 24. januar 1740 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder for Niels Nielsen af Fjelsted. Niels får døbt sin søn denne dag i Mariager kirke, og sønnen får også navnet Niels Nielsen. Gudmor er Søren Nielsens kone af Fjelsted. De andre faddere kan ikke læses men muligvis Jens Nielsen af Fjelsted samt Johan Lauritzen af Katberg.

Den 5. marts 1741 er Rasmus Pedersen Skov og hans bror, Søren Pedersen Skov af Fjelsted i Mariager Landsogn, faddere i hjemmet til Dorte Marie Gundisdatter og Peder Gundisen. Tvilliningernes far er Gundi Hansen af Mariager. Børnene bliver døbt i Mariager kirke den 17. marts 1741, hvor gudmor er Christen Jensens enke og Erich Rebslaars enke. Andre faddere ved dåbsfadet er hustruerne til Peiter Hansen, Jens Thomæsen og Mads Joensen af Mariager.

Dominica Exaude 1741, som er den 14. maj 1741, er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted i Hem kirke, hvor han er fadder for Erich Pedersen i Hem Skovhus. Erich Pedersen er blevet gift i Mariager et par år tidligere. Erich har fået en søn, der døbes Peder Erichsen i kirken denne dag. Gudmor er Anders Skrædders hustru af Hou. Andre faddere er Jens Sørensen af Trinderup i Mariager Landsogn, Niels Pedersen af Dalhuset i Hem, Peder Degns kone af Hem samt Laust Christensens hustru af Odderhuset i Hem.

Den 29. september 1741 er Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke nok engang. Det er Søren Pedersen Skov af Fjelsted, som får døbt datteren Dorthe Sørensdatter Skov. Gudmor er hustruen til Lauridtz Jensen Hyelmand. Andre faddere er Niels Madsen, sl. Niels Nielsens enke samt hendes karl, Christen Pedersen. Man må formode, at disse faddere er fra Fjelsted.


Rasmus Pedersen Skovs kone, Anne Mortensdatter, dør den 9. oktober 1741 i Fjelsted. Under Mariager Kloster laves der et skifte efter Anne Mortensdatter den 2. november 1741, hvilket i kortform lyder:
Den 2. november 1741: Anne Mortensdatter, som var gift med Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted i Mariager Landsogn, er død. Børn: Søn, Niels Rasmussen Skov, 12 år [1728], søn, Peder Rasmussen Skov, 7 år [1735], datter, Maren Rasmusdatter Skov, 4 år [1737], søn, Jens Rasmussen Skov, 3 år [1739]. Rasmus Skov er selv formynder for sine børn. Vurderingsmænd: Søren Sørensen Møller og Lauritz Jensen af Fielsted. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Rasmus Pedersen Skov, Søren Sørensen Møller og Lauritz Jensen. Gårdens stuehus mod nord er på 11 fag. Den vestre længe er på 7 fag, mens den østre længe er på 9 fag. Der er gæld til Niels Jensen Haslund og Niels Finnesen på Mariager Kloster. Underskrifter fra Rasmus Pedersen, Laurs Jensen og Søren Sørensen.

Rasmus Pedersen Skov bliver gift igen, og den nye hustru er Anne Nielsdatter, som er en datter af Niels Christensen og Kirsten Christensdatter af Edderup i Sem sogn. Hendes søskende er ved farens død i 1759 Peder Nielsen af Edderup, Christen Nielsen af Nørre Onsild, Morten Nielsen af Assens i Falslev sogn, Poul Nielsen af Edderup, Kirsten Nielsdatter, som er gift med Søren Schou af Fjelsted, Maren Nielsdatter, som er gift med gårdmand Anders Jensen af Sem samt en ugift søster, Ellen Nielsdatter, der tjener i Mariager [efter skifte på Overgaard Gods].

Den 2. februar 1743 er Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke. Det er Christen Lauridzen af Fjelsted, der får døbt sin søn med navnet Niels Christensen. Gudmor er hustruen til Jens Kusk af Fjelsted. Andre faddere er Johan Lauridsen af Katberg, Christen Pedersen af Hou og Søren Pedersens hustru af Fjelsted i Mariager Landsogn.

Den 22. september 1743 er Rasmus Pedersen Skovs hustru af Fjelsted, Anne Nielsdatter, fadder i Mariager kirke. Det er Lauridz Jensen Hÿulmands søn, der bliver døbt med navnet Peder Lauridzen. Gudmor er Søren Jensens hustru af Fjelsted i Mariager Landsogn. Andre faddere er Niels Madsen, unge Søren Nielsen og Christen Lauridzen af Fjelsted.

Rasmus Pedersen Skovs far, Peder Sørensen Skou, dør den 8. marts 1745 som 80-årig. Rasmus er altså 40 år gammel, da han mister sin far.

Rasmus Pedersen Skov sætter sin underskrift i Mariager kirkebog den 8. juni 1750, idet datteren Maren Rasmusdatter Skov bliver trolovet til Niels Sørensen af Fjelsted. Den anden forlover er Peder Lavtrup.

Rasmus Pedersen Skovs mor, Maren Jensdatter Rousing, dør den 1. maj 1751 som 83-årig.

Den 8. april 1753 er Rasmus Pedersen Skovs hustru, Anne Nielsdatter, gudmor til Niels Sørensens datter af Fjelsted, som døbes Anne Nielsdatter i Mariager kirke, og hendes mor er jo Maren Rasmusdatter Skov, og hun er altså et barnebarn til Rasmus. Faddere ved denne dåb er Rasmus Skovs søn, Niels Rasmussen Skov, Søren Sørensen, Niels Christensen Gudfar og hustruen til Søren Skov, alle af Fjelsted.

Den 27. april 1755 er Rasmus Pedersen Skous hustru, Anne Nielsdatter af Fjelsted, og igen er der tale om et barnebarn til Rasmus. Den lille pige er nemlig en datter af Niels Sørensen af Fjelsted, hvis hustru er Maren Rasmusdatter Skov. Dorthe Sørensdatter er del-gudmor. Faddere ved dåbsfadet er Niels Rasmussen Skov, Søren Sørensen og Jens Sørensen af Fjelsted i Mariager landsogn.

Rasmus Skous søn, Jens Rasmussen Skou på 20 år, er på communicationslisten fredag den 10. november 1758 i Mariager kirke med farbroren Søren Skou og dennes to døtre.

Underskriften fra Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted på skiftet i 1741

Rasmus Skou efter 1758

Det er vist nok Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted, der er fadder i februar 1759 til Søren Skou af Fjelsteds datter, idet denne får en datter døbt, hvor navnet er forsvundet i den mishandlede kirkebog. Datoen er nok den 22. februar 1759 [svært læsbart]. Sr. Blegvads tjenestepige Ellin er gudmor fulgt af Christen Laursens Maren af Fjelsted. Foruden Rasmus er fadderne Sørens Skovs egen søn, Laurs Sørensen Skov, samt Sylvester Sørensen af Fjelsted.

Rasmus Pedersen Skou af Fjelsted har en søn, men det angives ikke hvilken af dem, som er fadder i Mariager kirke den 3. august 1760. Det er igen Søren Skou af Fjelsted i Mariager Landsogn, som har fået en datter, og hun bliver døbt Anne Sørensdatter Skou. Gudmor er Sylvester Sørensens hustru af Fjelsted fulgt af hr. Blegvads tjenestepige. Andre faddere er Laus Sørensen og Cristen Laursens søn af Fjelsted i Mariager Landsogn.

Den 14. september 1760 er Rasmus Pedersen Skous hustru, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke til Peder Nielsen, der er søn af Niels Rasmussen, som er fra Alstrup i Mariager Landsogn. Anders Pedersens datter af Søhuset følger med. Faddere er hr. Blegvad karl, Søren Rasmussen Skovs søn af Fjelsted, og Peder Andersen i Søhuset.

Den 21. januar 1761 er Rasmus Pedersen Skou af Fjelsted forlover for det kommende brudepar, Søren Nielsen, som tjener i Alstrup i Mariager Landsogn, og Elle Nielsdatter af Mariager, og den ene af de to stammer vel fra Fjelsted. Rasmus Skou sætter da sin underskrift i Mariager kirkebog sammen med Søren Skou, der jo også bor i Fjelsted. Parret bliver officielt trolovede den 26. januar 1761.

Da Rasmus Skovs søn, Peder Rasmussen Skov, bliver trolovet den 2. november 1762 med Anne Pedersdatter, skriver Rasmus Pedersen Skou under som vidne på, at det kan og må ske.

Den 31. juli 1763 er Rasmus Pedersen Skous hustru, Anne Nielsdatter, gudmoder i Mariager kirke til Sylvester Sørensen af Fjelsteds barn, som vist nok bliver døbt Laurits Sylvestersen. Der er et kryds over indgangen, så det lille barn er død kort efter dåben. Del-gudmor er Niels Nielsens hustru, som også er af Fjelsted i Mariager Landsogn. Faddere er Christen Lauritsen, Jens Lauritsen og Niels Lauritsen, som alle er af Fjelsted.

Rasmus Pedersen Skou er også selv fadder den 31. juli 1763 i Mariager kirke, men det er til det andet barn, som bliver døbt denne dato i kirken. Det er Maren Sørensdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn, som har fået et uægte barn. Pigen bliver døbt med navnet Anne Michelsdatter, og hendes far er Michel Sørensen, der er skytte på Mariager Kloster. Gudmor er Niels Rasmussens hustru af Alstrup i Mariager Landsogn fulgt af Søren Skovs datter af Fjelsted. Faddere er Niels Rasmussen og Laurits Sørensen af Alstrup.

Den 25. november 1763 er Rasmus Pedersen Skou nok engang fadder i Mariager kirke. En af de andre faddere er hans søn Peder Skou. Da pigen er blevet døbt Anne Marie Christensdatter, skriver præsten om faren: ”blev en fatig Mand ved Nauvn Christen af Falling hans barn døbt”. Gudmor er Niels Nielsens hustru af Fjelsted fulgt af Søren Skovs datter. Den tredje fadder er Christen Lauritsen af Fjelsted i Mariager Landsogn.

Den 17. januar 1768 er Rasmus Pedersen Skous hustru af Fjelsted, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke for Niels Rasmussens barn af Alstrup. Det er en lille pige, som vist nok bliver døbt Giertrud Nielsdatter [skrevet Giertru]. En af fadderne er Rasmus Skovs søn af Fjelsted i Mariager Landsogn, men navnet på sønnen angives ikke. Foruden Skovs søn i Fjelsted er de andre faddere to sønner til Anders Pedersen af Hou i Mariager Landsogn.

Den 3. marts 1768 sætter Rasmus Pedersen og nok Rasmus Pedersen Skou sin underskrift i Mariager kirkebog. Det er hans niece, Maren Sørensdatter Skov af Fjelsted, der bliver trolovet til karlen Søren Andersen af Sønderhøj. Dette underskrives af Søren Pedersen samt Rasmus Pedersen af Fjelsted. Det underlige i denne sag er dog, at hverken Søren eller Rasmus sætter andet end deres initialer i kirkebogen, men degnen skriver ”betyder Rasmus Pedersen”. Det underlige består i, at Rasmus Skov tidligere selv har sat sin underskrift.

Den 8. maj 1768 er Rasmus Pedersen Skous hustru af Fjelsted, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke. Hun er det for Niels Sørensen af Fjelsted, der har fået sønnen Jens Nielsen, og denne er jo et barnebarn til Rasmus gennem sin mor, Maren Rasmusdatter Skov. Rasmus Skovs søn af første ægteskab, Peder Rasmussen Skou, er også fadder. Christen Nielsens hustru af Fjelsted er del-gudmor. Faddere er desuden Niels Sørensens søn af Fjelsted samt hr. Blegvads karl, Michel Sørensen af Mariager kloster.

Den 14. januar 1773 får Rasmus Skov af Fjelsted begravet et af sine børn, som er en 2-årig dreng ved navn Jens. Efter begravelsen skriver præsten:
d 14 Janvari. blev Rasmus Skous Søn Jens af Fielsted begravet i sit alder 2 Aar

Den 17. oktober 1773 er Rasmus Pedersen Skou fadder i Mariager kirke for Jens Christensen af Fjelsted. Jens har fået en søn, der bliver døbt Peter Jensen. Gudmor til pigen er Rasmus Skous tjenestepige, Kiersten Pouelsdatter, mens del-gudmor er Niels Johansens hustru af Fjelsted. Faddere er foruden Rasmus Skov, Niels Nielsens tjenestekarl, Knud, samt Niels Johansen, der begge er af Fjelsted.

Den 9. marts 1775 skriver ”Rasmus Skou” under i Mariager Kirkebog med egen hånd for en trolovelse mellem Niels Nielsen, som tjener i Fjelsted, og pigen Mette Christensdatter af Alstrup i Mariager Landsogn. Den anden underskrift tilhører Christen Jensen, som måske er Mettes far. Parret bliver viet den 7. april 1775 i Mariager kirke.

Rasmus Pedersen Skous tjenestekarl, Jens Lauridsen af Fjelsted, er fadder den 14. juli 1776 i Mariager kirke, fordi Kiersten Pouelsdatter af Fjelsted får døbt sit uægte barn. Drengen bliver døbt Pouel Nielsen, da Niels Nielsen af Fjelsted er udlagt til at være barnets far.

Rasmus Pedersen Skov bliver altså far til i alt 5 børn, hvoraf i hvert fald den ene af drengene ikke bliver voksen.

Rasmus Pedersen Skov dør i slutningen af februar 1778 i Fjelsted. Han bliver altså 76 år gammel ifølge præsten, men i virkeligheden bliver han kun 73 år. Efter begravelsen den 2. marts 1778 skriver præsten:
Mandag d 2 Marti blef Rasmus Pedersen Skou af Fielsted begravet i sit alders 76 aar gammel
betiente Sr. Thomas Honebos i Væster Tørslef


Rasmus Pedersen Skovs enke, Ane Nielsdatter, lever endnu i nogle år efter ægtemanden, idet hun dør i begyndelsen af juni 1782. Præsten skriver således:
d 15 Juni blev Rasmus Skous Enke Ane Nielsdatter fra fielste begravet i sit alder 70 aard, betient hr. Jæger

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov <- Peder Rasmussen Skov <- Rasmus Pedersen Skou

Rasmus Pedersøn Skou som indskrevet i Mariager kirkebog.

Else Marie Madsen 15.06.2019 13:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

Jamie 09.12.2018 09:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...