Malin Nielsdatter (1707 - 1743)

56 af 128 - Malin Nielsdatter

bliver nok født omkring 1707 i Hem sogn. Malin Nielsdatter er en datter af Niels Jensen, som der ellers ikke kendes mange oplysninger om. Malins søster Sophie Nielsdatter bliver gift med Niels Tøgersen i Hem efter trolovelsen 6 p påske 1723, og de får et barn i 1723 og 1732, som Malin Nielsdatter står gudmor til. Der er også en anden søster, som er gift med Thor Christensen, hvor hun står fadder i 1725. Malin Nielsdatter har en farbror, der hedder Anders Jensen.

Malin Nielsdatter bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer endnu ikke er indført i Danmark.

Malin Nielsdatter står gudmor første gang på kirkedagen dom Oculi 1724, som er den 19. marts 1724, og hun gør det for sin søsters søn Niels Nielsen, der jo er søn af Niels Tøgersen. Niels Thøgersen får i 1734 en ny søn, der døbes Niels, så denne dreng dør nok. Faddere til den lille dreng er Christen Møller, Thor Christensen, Michel Nørgaard og Søren Sørensen i Vaashuset, mens kvindefaddere er hustruerne til Peder Degn af Hem og Laust Andersen af Kvottrup.

Søndag den 28. februar 1725 står Malin Nielsdatter igen gudmor og nu til Niels Kroers [Krogs] søn, der døbes Anders Nielsen [Krog]. Præsten skriver nemlig, at gudmor er ”Niels Jensens datter Malin”. Mandsfaddere er Jens Klit og Søren Find, mens kvindefaddere er Christen Hansens kone og Niels Bugis datter.

Niels Jensens datter, Malin Nielsdatter, står igen gudmor i Hem kirke på kirkedagen 1 p Trin 1727, som er den 15. juni 1727. Malin gør det for Anders Nielsen i Hem, der får døbt en søn for Jørgen Andersen. Niels Jensens søn, som jo er en bror til Malin, står fadder ved samme lejlighed sammen med Laust Qvotrup, Niels Madsens hustru, Anne Møller af Hem og Peder Møllers datter. Lille Jørgen dør dog knap 2 måneder gammel og begraves på Hem kirkegård 7 p Trin 1727.

På kirkedagen 22 p Trin 1727, som er den 9. november 1727, er Malin Nielsdatters mor død, og hun begraves fra Hem kirke. Navnet på Malins mor angives ikke, idet hun kun beskrives som Niels Jensens hustru af Hem, og der angives heller ingen alder.

På Skærtorsdag 1729 står Niels Jensens datter, Malin Nielsdatter, gudmor i Hem kirke for Niels Andersen i Skrødstrup. Niels har fået en søn, der døbes Mads Nielsen i Hem kirke denne dag. Faddere ved dåbsfadet er Michel Sørensen, Christen Bødker, Christen Rejstrup samt hustruerne til Jens Koch og Christen Christophersen.

Malin Nielsdatter af Hem bliver forlovet i Hem sogn med Christen Christensen Bagi i 1729. Præsten skriver:
Samme dag [Fjerde Trinita=?] hafde og Christen Christensøn af Lystrup og Malin Nielsdatter trolofves

Malin Nielsdatter og Christen Christensen Bagi bliver da også gift i Hem kirke den 25. september 1729.

Malin Nielsdatter bliver første gang mor til en søn, der døbes Christen Christensen Bagi lige som sin far den 13. august 1730.

Septuagesima 1731 står Christen Christensen [Bagi]s kone, som må være Malin Nielsdatter, fadder i Hem kirke for Christen Reystrup, da denne får døbt sønnen Christen Christensen Reystrup. Gudmor er Mads Jensens kone. Andre faddere er Christen Reystrups bror, Niels, Niels Meylbyes søn, Niels Nielsen Meylbye samt Peder Eskesens kone og Søren Smeds datter.

Christen Christensen Bagis kone, altså Malin Nielsdatter, står fadder tredje advent i 1731 for Søren Christensen Møller i Hem, der denne dag har en søn til dåben i Hem kirke, og som døbes for Christen Sørensen Møller. Gudmor er Søren [Sørensen] Waasmands datter. Andre faddere er Søren Sørensen i Waashuset selv, Peder Laursen i Qvotrup, Christen Thorsen samt hustruerne til Peder Pedersen og Christen Ollesen.

Malin Nielsdatter får sit andet barn, Anne Christensdatter Bagi, midt i februar 1732, og pige døbes i Hem kirke den 24. februar 1732. Den ene af fadderne ved dåben af denne datter er Søren Christensen Møller af Hem, som Malin jo kommer i familie med mange år senere.

På Maria Bebudelsesdag 1732, dvs. den 25. marts 1732, står Christen Bagis hustru, altså Malin Nielsdatter, fadder i Hem kirke. Det gør hun for sin svoger Niels Tøgersen, som har fået datteren Giertrud Nielsdatter. Gudmor til den lille pige er datteren til Søren Sørensen Vaasmand. Andre faddere er Søren Vaasmands to sønner, Niels Møller samt hustruen til Søren Christensen Møller af Hem.

Malin Nielsdatter mister sin far, Niels Jensen, som dør i Hem og begraves på almindelig bededag i 1732 på Hem kirkegård, dvs. den 9. maj 1732. Præsten angiver ikke, hvor gammel Malins far blev, men Malin er kun 25 år gammel, da hun mister sin far. Præsten skriver i kirkebogen:
Paa den almindelig Bede Dag blef Niels Jensen jordet i fyr kiste

På kirkedagen 20 p Trin 1732, som er den 26. oktober 1732, står Malin Nielsdatter som hustruen til Christen Bagi atter fadder i Hem kirke. Hun gør det nu for Peder Pedersen i Hem, som har fået datteren Anne Pedersdatter. Gudmor er Søren Møllers hustru i Hem. Andre faddere er Peder Pedersens to brødre, Knud og Niels Pedersen, Christen Thorsen i Skrødstrup samt Niels Møllers hustru.

Christen Bagis hustru, Malin Nielsdatter, står igen fadder i Hem kirke 2. juledag 1732, altså den 26. december 1732. Malin gør det for Las Jacobsen i Kvottrup, som får døbt en søn med navnet Søren Lassen. Anders Laursens hustru i Dyrby er gudmor. Andre faddere er Niels Møller Anders kone i Hem, Christen Laursen i Kærby og hustruerne til Peder Degn og Niels Tøgersen af Hem.

Femte søndag efter påske 1733 står Christen Bagis kone atter gudmor i Hem kirke. Denne gang gør Malin Nielsdatter det for Niels Nielsen i Hem, der får døbt sønnen Christen Nielsen. Niels Nielsen er jo hendes nevø.

På kirkedagen 8 p Trinitatis 1733 står Malin Nielsdatter som Christen Bagis hustru nok engang fadder i Hem. Det er Mads Laursen i Hem, som har fået sønnen Anders Madsen. Gudmor til drengen er hans moster fra Randers.

Malin Nielsdatter i Hem efter 1733

Sit tredje barn får Malin Nielsdatter i begyndelsen af januar 1734. Drengen opkaldes efter sin morfar, Niels Jensen, og kommer til at hedde Niels Christensen Bagi. Lille Niels døbes i Hem kirke den 17. januar 1834.

Første Påskedag 1734 står Christen Bagis hustru, dvs. Malin Nielsdatter, gudmor i Hem kirke. Det gør hun for Niels Møller, der får døbt datteren Karen Nielsdatter Møller.

Den almindelige Store Bededag 1734, som er den 21. maj 1734, står Malin Nielsdatter som hustru til Christen Bagge igen gudmor. Denne gang er det Christen Sørensen Furbo, der får døbt sønnen Jørgen Christensen Furbo. Gudmor er drengens moster fra Gassum, mens drengens farbror Thomis Sørensen Furbo står fadder.

På kirkedagen Sancte Michali 1734 står Christen [Christensen] Bagis hustru, Malin Nielsdatter, nok engang fadder i Hem kirke. I dette tilfælde gør hun det for Søren Christensen [Møller] i Hem, der har fået sønnen Anders Sørensen [Møller]. Gudmor er Sørens søster ved navn Maren. Andre lokale faddere er Peder Snecher, Jens Truelsen, Jeppe af Sem og Niels Furboes kone. Et kryds ud for drengen fortæller, at han nok er død.

Fjerde søndag i advent 1734 står Christen [Christensen] Bagis hustru, Malin Nielsdatter, fadder i Hem kirke for Niels Tøgersen, der får døbt sønnen Niels Nielsen Thøgersen, og den lille dreng er jo nevø til Malin. Gudmor er Anne Møllers datter [dvs. fra Skrødstrup Mølle]. Andre faddere er Niels Sørensen i Vaashuset, Søren Laustsen i Kvottrup, Peder Snecher [Snedker] og Søren [Christensen] Møllers kone, dvs. Mette Christensdatter.

Malin Nielsdatter står nok engang fadder i Hem kirke som Christen Bagis hustru på kirkedagen 13 p Trinitatis 1735. Hun gør det denne gang for Anders Nielsen, der har fået datteren Maren Andersdatter. Gudmor er Peder Snechers hustru.Andre faddere er Søren Josephsen af Smedehuset [i Svenstrup sogn], Lars Christensens kone samt Anders Kours kone.

På kirkedagen Septuagesima 1736 står Malin Nielsdatter som Christen Bagis hustru fadder for Niels Nielsen Meylbye, der får døbt sønnen Jørgen Nielsen Meylbye. Gudmor er Christen Møllers datter Maren Christensdatter Møller. Andre faddere er Søren Vaasmand [dvs. Søren Sørensen af Vaashuset], Peder Sneichers kone samt Anders Kours kone af Hem.

Den 5. august 1736 får Malin Nielsdatter sit femte barn, sønnen Peder Christensen Bagi. Han dør den 9. september 1736.

Den 13. marts 1737 er Malin Nielsdatter i Vindblæs kirke. Det er hun, fordi hun står gudmor for Christen Bage af Lystrup. Denne har nemlig fået en søn, der døbes Niels Christensen Bage. Præsten skriver om gudmoren: ”baaren af Christen bages hustru i Hem”. Christen Bagi i Hem står selv fadder.

Malin Nielsdatter får en ny søn med navnet Peder Christensen Bage den 22. september 1737. Han dør den 29. juni 1737.

Malin Nielsdatter atter gudmor i Vindblæs kirke den 19. oktober 1738, og hun gør det endnu engang for Christen Bage i Lystrup. Præsten skriver, at gudmor til lille Anna Christensdatter Bage er ”Christen Bages hustrue af Hem”.

Malin Nielsdatter bliver i slægtstræet mor til Gjertrud Christensdatter Bage, der døbes i Hem den 20. september 1739.

Malin Nielsdatter bliver først mor igen i 1743, hvor hun får sønnen Jørgen Christensen Bage.

Christen Christensen Bagis hustru, som jo er Malin Nielsdatter, dør i juli 1743, og da Malin Nielsdatter er begravet på Hem kirkegård den 25. juli 1743, skriver præsten:


Torsdagen d 25 July blef Christen Bagis kone i Hem Begrafvet

Malin Nielsdatter bliver nok omkring 36 år gammel, men den præcise alder kendes ikke og er ikke indskrevet i kirkebogen.

Relationer: Anton Mejlby<- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov <- Giertrud Christensdatter Bage <- Malin Nielsdatter

Malin Nielsdatter som indskrevet i Hem kirkebog, da hun bliver gift i 1729.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...