Christen Christensen Bagge (1703-1762)

55 af 128 - Christen Christensen Bagi

bliver født i 1703 i Haderup i Vindblæs sogn som søn af Christen Bagge, men ellers vides der ikke flere oplysninger om hans baggrund. Familienavnet skrives både Bagi, Bage og Bagge, men der er tale om en og samme familie, men her bruges Bagi, da det er den den form, der oftest anvendes i Hem kirkebog på tidspunktet, hvor han bor i byen.

Christen Christensen Bagi bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer endnu ikke var indført i Danmark.

Mellem 1718 og 1729 flytter Christen Christensen Bagi fra Haderup til Lystrup, hvor han arbejder, da han bliver forlovet med en pige fra Hem.
[Kunne Christen mon være en bror til den Jens Christensen af Haderup, der i 1721 bliver gift med Jesper Møllers datter i Hem? I 1726 står Anders Bagi af Lystrup fadder i Hem kirke.]

Christen Christensen Bagi bliver nemlig trolovet i Hem sogn til Malene Nielsdatter i 1729 og vist nok den 10. juli 1729, dvs. på kirkedagen 4 p Trin 1729. Præsten skriver:
Samme dag [Fjerde Trinita:] hafde og Christen Christensøn af Lystrup og Malin Nielsdatter trolofves

Christen Christensen Bagi bliver da også gift i Hem kirke med Malin Nielsdatter på kirkedagen 15 p Trin 1729, hvilket er den 25. september 1729. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Dca 15 Post Trinit: hafde Christen Christensen Bagi og Malin Niels datter i Hem brøllup

Den 30. april 1730, og kirkemæssigt den 3. søndag efter Påske 1730, er Christen Bagi fadder i Hem kirke. Christen er det for Niels Sørensen af Hem, der får døbt en søn med navnet Søren Nielsen. Gudmor er en datter til Peder Kour. Andre faddere er Søren Sørensen af Vaashuset, Jens Laursen af Kvottrup, Niels Tøgersens kone samt [skrevet Trogels] Truels Jensens kone.

Den 30. juli 1730, som kirkemæssigt er 8 p Trin 1730, er Christen Bagi igen fadder. Han er det for Peder Pedersen af Hem, der har fået tvillingedrengene Peder og Niels Pedersen. Andre faddere er Las Jacobsen og Niels Laustsen af Kvottrup, Peder Pedersens to brødre, Knud og Niels Pedersen, samt hustruerne til Peder Degn, Niels Tøgersen og Niels Møller. Gudmødre er Jens Troelsens kone af Sem samt Niels Krags kone af Skrødstrup. Peders søn, Niels, bliver begravet 6 uger senere, og han får da også en ny søn med navnet i 1734.

Christen Christensen Bagi bliver første gang far til en søn, der også får navnet Christen Christensen Bagge i begyndelse af august 1730. Da lille Christen er døbt i Hem kirke den 13. august 1730 og opkaldt efter sin farfar, skriver præsten:
Dia 10de Trini: hafde Christen Christensøn Bagi i Hem en søn til daaben kaldet Christen som hans moder fra Haderup bar, fadre Peder Lausøn af Qvotrup, Niels Nielsøn i Hem, Christen Bagis broder Christen, q fadre Peder Degns kone, Niels Tøgersøns kone, Søren Waas Mands kone
Hustruen vender tilbage i kirken 16 p Trin 1730. Måske er det denne søn, der er den Christen Christensen Bagi, som i Falslev i 1763 får døbt en datter for Anne Christensdatter Bage. Christen Bagi den unge overtager kirkeladen i Hem i 1779. Den 14. april 1812 er der en Christen Christensen Bagi i Mariager kirkebog, hvis hustru er død på Hou Mark i Sandhuset, og hun hed Kirsten Sørensdatter, der blev 46 år gammel.

Christen Bagi af Hem er fadder i Hem kirke på kirkedagen 2. advent 1730, som er den 10. december 1730, og han er det for svogeren, Niels Tøgersen af Hem, da denne får døbt en datter med navnet Elin Nielsdatter. Gudmor er Laust Qvotrups kone. Andre faddere er Peder Laursen og Jens Laursen af Kvottrup samt hustruerne til Peder Degn, Peder Snedker samt Niels Møller.

Christen Christensen Bagi får sit andet barn, Ane, døbt på fastelavnssøndag 1732, som er den 24. februar 1732. Da pigen er døbt med navnet Ane Christensdatter Bagi i Hem kirke, skriver præsten følgende i kirkebogen:
Fastelauns Søndag hafde Christen Christensen i Hem et pige barn Til Daaben kaldet Ane, som Søren Waas Mands datter bar [dvs. hustruen til Søren Nielsen i Waashuset], fadere Søren [Christensen] Møller og Niels Møller, Niels Sørensen, q fadere [kvindefaddere] Peder Snechers kone, Peder Degns kone
65 år herefter, den 7. juli 1797, kommer Christen Christensen Bagi og Søren Christensen Møller jo i familie med hinanden igennem et ægteskab mellem børnebørnene.


Anden søndag i fasten 1732, som er den 9. marts 1732, står Christen Christensen Bagi fadder i Hem kirke for Niels Møller, der får døbt datteren Giertrud Nielsdatter Møller. Gudmor er Peders [tjeneste]pige, hvor der nok menes Peder Degn. Andre faddere er Søren [Christensen] Møller samt Truels Jensen, mens kvindefaddere er hustruerne til Peder Pedersen og Niels Furboe.

Christen Christensen Bagi mister sin svigerfar, Niels Jensen, som dør i Hem og begraves på almindelig bededag 1732 på Hem kirkegård. Præsten angiver ikke i forbindelse med begravelsen, hvor gammel svigerfaren blev.

Christen Bagi står atter fadder den 22. november 1733 i Hem kirke for Olle Christensen og Ane Pedersdatter, som han senere kommer i familie med. Parret får nemlig på kirkedagen 25 p Trin 1733 døbt deres datter med navnet Anne Olesdatter i Hem kirke. Degnens hustru i Asferg er gudmor, mens de andre faddere er Peder Andersen i Søhuset [under Svenstrup i Kjellerup sogn], Las Jacobsen, Niels Laursen i Kvottrup, Peder Degns kone samt Karen Pedersdatter af Edderup i Sem sogn. Karen Pedersdatter af Edderup er gift med Niels Sørensen i Edderup. Hendes far er Peder Andersen i Søhuset.

Sit tredje barn får Christen Christensen Bagi i begyndelsen af januar 1734. Drengen opkaldes efter sin morfar og kommer til at hedde Niels Christensen Bagi. Da Niels er døbt i Hem kirke den 17. januar 1734, står Olle Christensens hustru, Ane Pedersdatter, fadder som tak for året før, og præsten skriver:
Dea 2den post Epiphan hafde Christen Bagi i Hem et drengebarn til daaben kaldet Niels, som Anne Møllers datter Else bar. Fad Søren Sørensen og Niels Sørensen i Vaashuset, Niels Laustsøn i Qvortrup, q fad Olle Christensens kone, Peder Snechers kone
Mange år senere, den 7. juli 1797, kommer Christen Christensen Bagi og Olle Christensen jo i familie med hinanden igennem et ægteskab. Der vides ikke mere om Niels Christensen Bagge.

Anden advent 1734, der er den 5. december 1734, står Christen Christensen Bagi fadder i Hem kirke. Han gør det for Peder Pedersen i Hem, der har fået sønnen Niels Pedersen. Gudmor til drengen er Søren Christensen Møllers hustru. Andre faddere er Las Jacobsen, Niels Laustsen, Niels Thøgersen samt hustruen til Anders Kour.

På kirkedagen 6 p Trin 1736, dvs. den 8. juli 1736, står Christen Bagi fadder igen i Hem, og denne gang gør han det for Niels Tøgersen i Hem, der får døbt datteren Karen Nielsdatter. Dette er i øvrigt noget af en familiebegivenhed, idet Svend Laustsen fra Sem også er til stede med sin datter, Inger Svendsdatter, der står gudmor for Niels Tøgersen. Andre faddere er Peder Snecher [Snedker], Niels Sørensen i Vaashuset og dennes bror, Søren Sørensen, Peder Degns hustru samt Anders Kours kone.

Den 5. august 1736, dvs. på kirkedagen 10 p Trin 1736, får Christen Christensen Bagi sit femte barn, som er en søn, der døbes Peder Christensen Bagi. Den lille dreng bliver kun 1 måned gammel og dør den 9. september 1736. Efter dåben af den lille dreng, indskriver præsten følgende:
10 Trinitatis hafde Christen Christensen Bagi i Hem et drenge barn til daaben kaldet Peder som Niels Sørensøns kone af Waashuset bar, fadre Niels Tøgersen, Søren Sørensen af Waashuuset, Søren Lausøn af Qvotrup qfad Anders Kours kone [af Hem], Peder Snechers kone, Olufs [dvs. Olle Christensens] kone
Christen Christensen Bagis hustru introduceres i kirken igen 15 p Trin 1736, og samme dag begraves deres lille Peder.

Christen Christensen Bagi fra 1737 til 1743

Første søndag i fasten 1737, hvilket vil sige den 10. marts 1737, står Christen Bagis kone fadder i Hem kirke for Povel Andersen, der får døbt datteren Maren Povelsdatter. Gudmor er Povel Andersens søster fra Hastrup. De andre faddere er Jens Pedersen og Niels Povelsen i Siem, Anders Kours kone og hustruen til Niels Nielsen Meylbye.

Den 13. marts 1737 står Christen Christensen Bagi fadder i Vindblæs kirke. Han er også i Vindblæs med hustruen, Malin Nielsdatter, fordi hun står gudmor for Christen Bage af Lystrup, der får døbt sin søn, Niels Christensen Bagge, denne dag. Andre faddere er Jens Back ved Hadsund, Jørgen Bage af Lystrup samt hustruerne til Jens Bonde og Peder Muurmand ved Hadsund.

Ugen efter, dvs. anden søndag i fasten 1737 og altså den 17. marts 1737, står Christen Bagi selv fadder i Hem kirke. Han gør det for Peder Snecher [Snedker], der har fået datteren Maren Pedersdatter. Gudmor er Peder Degns kone. De andre faddere er Niels Lausen i Qvotrup, Knud Pedersen, Christen Smids kone og Søren [Christensen] Møllers kone.

Christen Christensen Bagi får en ny søn med navnet Peder Christensen Bagi på kirkedagen 14 p Trinitatis 1737, dvs. den 22. september 1737. Da drengen er døbt i Hem kirke, indskriver præsten ham med følgende:
Dia 14 Triny hafde Christen Bagi i Hem en Søn til Daaben kaldet Peder. Toer Christensens Datter bar. Fadre hans 2de brødrer, Niels Vaasmand [Niels Sørensen i Vaashuset], Niels Pedersen, q f [kvindefaddere] Christen Smeds kone, Peder Degns hustru  
Denne lille Peder bliver heller ikke så gammel og han dør i midt i juni 1738, idet han begraves på kirkedagen 4 p Trin 1738, som er den 29. juni 1738, og han blev således ca. 9 måneder gammel. Da han er begravet, skriver præsten:
Dca 4de post Trinit blef Christen Bagis barn i Hem jordet og Christen Toersens barn i Skrødstrup jordet

Christen Bagi fra Hem står sammen med Søren Christensen Møller fra Skrødstrup fadder i Hem kirke på 19 p Trin 1737 og altså den 27. oktober 1737. De gør det for Niels Sørensen i Vaashuuset, der får døbt datteren Kiersten Nielsdatter. Gudmor er Berethe Espersdatter. De andre faddere er Jens Christensen i Haderup, Christen Jespersen og hans to brødre, Jørgen og Jens, samt degnens kone.

Christen Christensen Bagi bliver i slægtstræet far til Giertrud Christensdatter Bage, der døbes i Hem den 20. september 1739. Giertrud Bagge dør den 24. august 1788 i Fjelsted i Mariager Landsogn.

Kyndelmisse 1740 står Christen Christen Christensen Bage fadder i Hem kirke for Niels Sørensen i Vaas huuset [Niels Vaasmand], idet denne får døbt datteren Dorethe Nielsdatter. Hustruen til Christen Jespersen i Skrødstrup Mølle er gudmor. De andre faddere er Christen Torsen, Søren Laursen af Qvotrup, Anders Kours kone og Olle Christensens kone i Hem.

Anden søndag i fasten 1741 står Christen Bagi fadder for Anders Kour [og Maren Jensdatter] i Hem, da de får døbt datteren Johanne Andersdatter Kour. Gudmor er møllerens kone fra Kiellerup. De andre faddere er Niels Qvotrup [vel nok Niels Laustsen i Kvotrup], Niels Raystrup, Niels Sørensen Waasmand [i Waashuset] og Peder Degns kone.

Den 3. april 1741 er Christen Bagi af Hem så fadder for Niels Laustsen af Kvottrup, da denne får døbt sønnen Laust Nielsen. Gudmor er Christen Laustsens kone af Kærby. De andre faddere er Mads Laursen af Trudsholm, Anders Laustsen, Peder Laustsen foruden hustruerne til Peder Degn og Niels Tøgersen. Den lille Laust bliver kun 4 måneder gammel, før han bliver begravet på Hem kirkegård.

6 p Trinit 1741, som er den 9. juli 1741, begraves på Hem kirkegård en Jørgen Christensen Bagi, men om denne har familiemæssige relationer til Christen, vides ikke med sikkerhed. Det har han nok, idet Christens næste søn netop døbes Jørgen.Efter begravelsen skriver præsten:
Dca 6 Post Trinj Blef Jørgen Christensen Bage i Hem begrafvet  - - -   32 år
Denne Jørgen er altså født i 1709, så han kunne være en lillebror til Christen Christensen Bage, som også var flyttet til Hem.

Christen Christensen Bagi bliver først far igen midt i juli 1743, hvor han får sønnen Jørgen, som vel opkaldes efter den Jørgen Bagi, der er død et par år tidligere. Da Jørgen Christensen Bage er blevet døbt i Hem kirke den 21. juli 1743, skriver præsten:
Dia 6 post Trinitatis hafte Christen Bage i Hem et drenge barn til daaben kaldet Jørgen som Marchus Christensens fæste møe af Alstrup bar \: fadre Niels Waasmand [Niels Sørensen i Vaashuset], Søren [Christensen] Møller i Hem, Christen Bages broder Christen [fra Lystrup?], Olle Christensøns kone, Peder Degns kone, Christen Smeds kone i Hem
Denne lille Jørgen Bagi bliver mindre end en måned gammel, idet han begraves den 11. august 1743.

Christen Christensen Bagis hustru dør i anden halvdel af juli 1743 og nok i forbindelse med fødslen, og da Malin Nielsdatter er begravet på Hem kirkegård den 25. juli 1743, skriver præsten:
Tors Dagen d 25 July blef Christen Bagis kone i Hem Begrafvett
Malin Nielsdatter bliver nok omkring 36 år gammel, men den præcise alder kendes ikke og er ikke indskrevet i kirkebogen.

Den 11. august 1743, som kirkemæssigt er 9 p Trin 1743, bliver Christen Christensen Bagis søn Jørgen begravet, og han begraves på Hem kirkegård med efterfølgende ord i kirkebogen:
Samme dag [9 p. Trinit] Blef og Christen Bagis mindste barn jordett - -

Onsdag den 18. september 1743 forloves Christen Christensen Bagi med Toer Christensens datter, der hedder Kiersten Toersdatter af Hem. Præsten skriver efterfølgende:
Samme dag [Onsdagen d 18 Septemb] hafde og Christen Christensen bagi og Toers Datter Kirsten Trolofvelse -.
Den anden handling denne dag i Hem var, at Christen Andersen og Niels Kours datter, Johanne Nielsdatter, er blevet viet i kirken.

Christen Christensen Bagi står fadder i Hem kirke på kirkedagen 14 p Trin 1743, som er den 15. september 1743, da Niels Sørensen i Vaashuset får døbt sønnen Søren Nielsen. Hustruen til Jørgen Espersen af Udbyover bærer drengen frem til dåbsfadet. Andre faddere er Christen Espersen og Christen Bagis bror, Jens Christensen bagi, Søren Møller af Hem samt hustruerne til Peder Degn og Christen Espersen.

Onsdag den 6. november 1743 bliver Christen Christensen Bagi viet til Kiersten Toersdatter i Hem kirke. Præsten skriver efterfølgende:
Ons Dagen d 6 Nov: Blef Christen bagi og Kiersten Toers Datter Samen Vied

Christen Bagi af Hem efter 1743

Søndagen mellem nytår og H3K 1744, hvilket er den 5. januar 1744, er Christen Christensen Bagi af Hem igen fadder i den lokale kirke. Denne søndag gør han det for Marchus Mortensen i Skovhuset, der får døbt datteren Ingeborg Marcusdatter. Gudmor er deres Kocherpige [kogepige] i Kjellerup i Svenstrup sogn. Fadderne er desuden Søren Christensen Møller af Hem, Christen Furboe, Olle Christensens kone samt Niels Qvotrups kone. Markus Mortensens hustru dør kort efter og begraves den 5. februar 1744 på Hem kirkegård.

Anden pinsedag 1744 står Christen Christensen Bagis hustru, dvs. Kiersten Toersdatter af Hem, fadder i Hem kirke for Niels Laursen af Kvottrup, da denne får døbt datteren Elne Nielsdatter. Gudmor er hustruen til Christen Rousing af Bjergby i Borup sogn, Randers Amt. Andre faddere er Anders Laursen af Dyrby i Gassum sogn, Christen Laursen af Kærby, Peder Laursen af [Nørre eller Sønder] Onsild, Svend Laursen af Sem og Peder Degns kone af Hem. Samme dag begraves Peder Snechers mindste barn, så nogle er glade, og andre er ikke. Niels Qvotrups datter lever heller ikke så længe, idet hun begraves 9 uger gammel 1 p Trin 1744.

Kiersten Thorsdatter og Christen Christensen Bagi får hurtigt en søn mellem den 20. og 26. september 1744, som naturligvis skal opkaldes efter sin morfar i Hem. Toer Christensen Bagi døbes i Hem kirke på kirkedagen 17 p Trin 1744, som er den 27. september 1744, hvorefter præsten skriver:
Dia 17de Trinitatis hafde Christen Christensøn Bagi i Hem en Søn til Daaben kaldet Toer som hans kones søster Ane Thorsdatter bar. Fadre Christen Furbo; Olle Christensen, Søren Kontrup [Kondrup], Jens Toersen, Peder Degns kone, Christen Smeds kone i Hem.
På kirkedagen 20 p Trin 1744 kommer Christen Bagis hustru tilbage i kirken, hvilket så er den 11. oktober 1744. Thor forbliver boende i Hem sogn, hvor han bliver gift med Kirsten Nielsdatter og med hende får 7 børn. Thor dør den 19. september 1811 som selvejergårdmand, og han bliver altså 66 år gammel, selv om præsten i Hem angiver, at Thor blev 67 år gammel. 10 dage senere dør Anne Sørensdatter i dette slægtstræ, som jo var gift med Peder Nielsen af Edderup i Sem sogn.

Kiersten Thordatter, som er hustru til Christen Christensen Bagi, er fadder for Ole Christensen, da denne får døbt sit sidste barn den 13. december 1744 i Hem kirke, hvilket er 3. advent i 1744. Drengen får navnet Andreis Olesen, men drengen dør som 5-årig i 1749.

I 1745 overtager Christen Christensen Bagi kirkeladen i Hem, hvormed han skal foretage tilsyn af kirken og kirkegården, dvs. forhindre, at der kommer dyr ind på kirkegården.

Kirsten Thorsdatter som hustru til Christen Bagi af Hem er fadder Fastelavnssøndag 1746 i Hem kirke, hvilket dette år er den 20. februar 1746. Det er Niels Sørensen af Vaashuuset i Hem sogn, som har fået en dreng, der bliver døbt Jens Nielsen. Forunden Christen Bagi er også to andre kendte faddere til stede, nemlig Laust Svendsen af Sem og Olle Christensen af Hem. Gudmor er Niels Lausens hustru af Kvottrup. Øvrige faddere er Christen Espersen, Niels Qvotrup og Søren Lauritsen Qvotrup.

Kiersten Toersdatter dør på et eller andet tidspunkt i marts 1746, for Christen Christensen Bagi troloves igen den 6. april 1746 med søsteren til Kirsten, der hedder Anne Thorsdatter. Det kan ikke dreje sig om sønnen Christen Christensen Bagi, der da kun er 16 år gammel. Præsten skriver i kirkebogen:

PS: Ons Dagen d= 6 April hafde Christen Christensen bage og Toer Christensens datter i Hem Trolofvelse

Den 6. juli 1746 bliver Christen Christensen Bagi viet til Anne Thorsdatter. Præsten skriver i kirkebogen efter brylluppet:
Onsdagen d 6 Julli blef Christen Christensen bagi og Anne Thors datter i Hem samen viid

I begyndelsen af august 1746 bliver Christen Bagi far til en søn. På kirkedagen 9 p Trin 1746, som er den 7. august 1746, får Christen Christensen Bagi nemlig døbt en søn i Hem kirke. Da sønnen er døbt med navnet Povel Christensen Bagi, skriver præsten følgende i kirkebogen:
Dom 9de Trinitatis hafde Christen bagi i Hem et drenge barn til daaben kaldet Povel som Søren Josephs datter bar fadre der til var Toer Christensøn, Niels Furboe, Anders Kaur, Søren Qvotrup og Niels Waasmand.
På kirkedagen 12 p Trin 1746 vender Christen Bagis kone tilbage til kirken. Den lille Povel Bagi bliver begravet på Hem kirkegård, da han er 7 måneder gammel i marts 1747, og Christen Bagi får da samtidigt en ny søn, som altså får samme navn.

Den 5. februar 1747 er Christen Bagges hustru, som nu er Anne Thorsdatter af Hem, gudmor i Vindblæs kirke for Niels Bagge af Lystrup. Denne har fået en søn, der døbes Jørgen Nielsen Bagge. Faddere til den lille dreng er Christen Pedersen af Haderup, Jens Povelsen af Lystrup, Anders Madsen af Norup samt Jens Kræmers kone af Lystrup.

På kirkedagen Oculi 1747, som er den 5. marts 1747, får Christen Bagge af Hem begravet sin mindste søn, som er Povel Christensen. Præsten skriver efter begravelsen:
Same Dag [Dom Oculj] blef og Christen bagis Minste barn, naful Povel, Jordet --

Langfredag 1747, dvs. den 31. marts 1747, er Christen Christensen Bagi af Hem fadder i den lokale kirke for Povel Andersen i Skoven. Povel får nemlig døbt sin datter med navnet Dorethe Povelsdatter. Gudmor til den lille pige er Jens Hansens datter. Andre faddere er Christen Povelsen, Søren Espersen, Søren Sørensen og Niels Qvotrups hustru.

På kirkedagen 3 p Trin 1747, hvilket er den 18. juni 1747, er Christen Christensen Bagis kone af Hem, dvs. Anne Thorsdatter, fadder i Hem kirke for Niels Sørensen i Vaashuset. Niels får døbt denne dag en søn med navnet Jens Nielsen. Gudmor er præstens datter Anna Sophia fra Mariager. Andre faddere er Olle Christensen af Hem, Jens Bach og Laust Svendsens kone, og den sidste er jo fra Sem.

På kirkedagen Lætare 1748, som er den 24. marts 1747, får Christen Christensen Bagi døbt endnu en søn i Hem kirke, og denne søn får navnet Povel Christensen Bage. Præsten skriver i kirkebogen efter dåben:
Dom Letare hafde Christen Bage i Hem et drenge barn til daaben kaldet Povel som Toers datter Karen bar [en søster til hans hustru]. Fadre var Niels Sørensøn i Vaashuuset, Niels Qvotrup, Povel Andersøn og Toer Christensøn i Hem, Marchus Kaur i Hem, Christen Christensøns kone
Der vides ikke mere om Povel Christensen Bagge.

Første Advent 1748, som er den 1. december 1748, er Christen Christensen Bagges hustru gudmor til et uægte barn i Hem. Det er Anders Bagges datter, Maren Andersdatter Bagge, som får døbt en søn med navnet Anders Jensen. Udlagt barnefar er en soldat fra Nørre Onsild ved navn Jens Mortensen.

Den 29. april 1753 bliver Christen Bagges søn, Niels Christensen Bagge af Hem, konfimeret i Mariager kirke.

Den 5. august 1759 er Christen Christensen Bagi af Hem by i Svenstrup, hvor han sammen med Christen Christensen står som forlovere for sin bror Søren Christensen af Hem. Søren bliver nemlig denne dag trolovet til Maren Mortensdatter af Svenstrup Hougaard. Maren og Søren Christensen bliver viet i Svenstrup kirke den 19. september 1759.

Christen Christensen Bagi bliver altså far til 7 børn, hvoraf 5 er drenge og 2 er piger. I hvert fald 3 af sønnerne dør, før de bliver voksne.

Christen Christensen Bagi dør midt i februar 1762, og han bliver altså kun 58 år gammel, selv om præsten skriver 59. Præsten skriver i kirkebogen, da han er blevet begravet på Hem kirkegård den 22. februar 1762:

Onsdagen dend 22 Februarÿ Blev Christen Christensøn Bage af Hem begravet. 59 aar gl:

Christen Christensen Bagges enke, Anne Thorsdatter, som i kirkebogen er angivet som ”salige Christen Bages enke i Hem”, er gudmor den 11. juni 1765, da Jens Nielsen Smed af Hem får døbt datteren Maren Jensdatter. En af fadderne er Mads Sørensen Møllers hustru af Hem.

Ved konfirmationen i Mariager kirke i 1769 bliver der en Christen Bagge fra Hem konfirmeret, men om han hører til denne familie, vides ikke.

Den underskrift, der er i Vindblæs kirkebog for trolovelsen den 25. april 1773 mellem Anders Mortensen og Anne Christensdatter af Haderup, kan altså ikke tilhøre vores Christen Christensen Bage, men er måske sønnens. Den 10. maj 1799 bliver en Christen Christensen Bage og Kierstine Sørensdatter viet i Hem kirke.

Relationer: Anton Mejlby<- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov <- Giertrud Christensdatter Bage <- Christen Christensen Bagi

Christen Christensen Bagi som indskrevet i Hem kirkebog, da han bliver gift første gang i 1729.

Lisbeth Pallesgaard 16.02.2020 21:25

D.y. C. C: Bagi fæstede i 1745 Kirkeladen. Tilsyn med kirke og -gård (forhindre dyr i at komme ind). Senere betegnes han som skovfoged. Søn CCB overtager i 1779

Else Marie Madsen 12.11.2018 20:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

Else Marie Madsen 12.11.2018 20:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...