Skete der noget på landet?

Om indholdet på denne side

Nogle slægtsforskere, der har fine efternavne, elsker at fortælle, at det er uinteressant at dyrke slægtsforskning, hvis ens aner stammer fra landet, hvilket det gør for 95% af os.

Sikke noget sludder!

Der skete rigtigt meget på landet og i landsbyerne i gamle dage. Så det er kun at finde de gode historier derfra. Folk i landsbyerne var faktisk rigtige mennesker, der også kunne andet end at gå på marken som slaver. De tænkte. De følte. De kommunikerede med omverdenen. Nogle var dygtige håndværkere ved siden af landbruget, f.eks. Bertel Langthjem i Jerslev. Andre deltog i festerne, der blev holdt, og fik uægte børn, hvilket mange gange er de mest interessante historier, f.eks. om Søren Bertelsens uægte datter.

Og der var faktisk også mennesker i gamle dage, som gik rundt på marken og havde filosofiske tanker.

Denne side fortæller dog nogle helt andre historier, som får os tæt på vores forfædre. Nemlig historierne om mord og mordforsøg, som mærkværdigvis også kunne ske på landet. Øl var en oplagt indgang til kriminalitet som i dag, og der blev jo drukket en hel del øl dengang. Også penge var noget, som kunne få sindene i kog. Og ikke mindst hjertesorger, hvad der desværre også i dag er årsag til forfærdelige historier.

Først fortælles historien om mordforsøget på Kølskegaard i 1873.

Dernæst fortælles historien om drabet på præstesønnen i Øster Brønderslev i 1612.

Derefter er nogle krydsreferencelister med folk, der krydsede sognegrænser i den midterste del af det sydlige Vendsyssel, dvs. fra Vester Brønderslev over Hallund og til Hellum og alt syd derfor. Byerne nord for disse behandles under siderne for Familien Sørensen.

Dramaet på Kølskegaard 1873

Bent Søndergård har beskrevet en interessant historie, som fandt sted den 5. oktober 1873 på den tussegamle gård i Hallund sogn ved navn Kølskegård. Navnet på gården lyder i vores dages øre meget mærkeligt, men det oprindelige navn på gården var Kølsøgård, men det ændrede sig over århundreder. Kølskegård var igennem alle århundrederne en hovedgård, hvorfor der var meget tilhørende land og derved også en del folk, som arbejdede på gården.

I 1873, mens Søren Sørensen i slægtstræet arbejdede på gården, sker der en begivenhed, som er nedskrevet i retsprotokollerne. Der sker nemlig et mordforsøg, om end det er en tynd historie set med vores dages øjne. Hovedpersonerne kendes, nemlig Axelline Pedersen og Mads Christian Iversen, men navnene på de øvrige vidner kendes ikke.

Axelline Pedersen og Mads Christian Iversen var fæstet til Kølskegård den 1. maj, og de begyndte derefter hurtigt at danne par. Den 28. september 1873 bliver Mads Christian frigjort fra sin kontrakt og forlader gården. Kort forinden har han fået tæsk af de andre karle på gården, men hvad årsagen er til dette vides ikke. Mads Christian slår sig ned på Hallund Mark i et hus hos en fruetimmer.

Den 5. oktober 1873 dukker Mads Christian Iversen op på Kølskegård igen. Med sig bringer han en haglbøsse med fænghætte, som han i mellemtiden har købt. Han er sur over, at Axelline Pedersen ikke har givet ham noget af hendes sengetøj, som de i fællesskab har delt, mens han sov hos hende på gården.

Da Mads Christian Iversen kommer ind på gården styrer han mod Axelline Pedersens værelse. Hun flygter over gårdspladsen med Mads Christian i hælene. Hans første skud mod hende klikker, og han spænder atter hanen, så hans andet skud rammer Axelline. En del hagl trænger ind i hende, mens hendes skørt tager de fleste af skuddene, så de ikke gør større skade. Axelline undgår at falde, og hun skynder sig ind i køkkenet, hvor tililende tager imod hende. Da de konstaterer, at Axelline ikke er hårdt såret, lægger de hende i seng.

Den 14. november 1873 skriver retslægen, at de 5 hagl, som ramte Axelline Pedersen på steder, hvor skørtet ikke tog imod, endnu sidder inde i hendes krop. De 4 af dem var aldrig farlige, mens det sidste kunne have gjort stor skade på hende.

Tilbage til den 5. oktober 1873: Mads Christian Iversen flygter naturligvis efter at have skudt sin eks-kæreste. De andre karle løber efter ham, og han fanges og bringes tilbage til Kølskegård. Her udtaler han, da han hører, at skuddene ikke har gjort større skade, at næste gang får hun en kugle, så hun dør.

På Mads Christian Iversen finder de andre karle også en barberkniv. Mads Christian fortæller, at den havde han med i tilfælde af, at han har skudt hende til døde, og der ikke er tid nok til at skyde sig selv – så kunne han skære halsen over på sig selv.

Under retssagen forklarer det fruentimmer, som Mads Christian Iversen boede hos på Hallund Mark, at han havde sagt, da han gik, at han ville skyde Axelline Pedersen, samt at han havde et opgør med en karl på Kølskegård, og at han ville have hævn.

Mads Christian Iversen forklarer selv, at han aldrig var ude efter Axelline Pedersen, men at det var en fejl, at der gik et skud af. Han havde kun bøssen med, fordi han ville skyde en and undervejs. Senere indrømmer han, at han ville skyde hende men ikke for at dræbe hende.

Da Mads Christian Iversen bliver dømt den 29. december 1874, lyder dommen på 6 års tugthusarbejde samt at betale for sagens omkostninger. Sagen blev anket, og den efterfølgende dom lød på 8 års tugthusarbejde.

Det vides ikke, hvem den karl var, som Mads Christian Iversen ville hævne sig på. Det vides derfor heller ikke, om Axelline havde smidt Mads Christian ud, fordi hun havde fundet sig en ny kæreste.

Ved folketællingen i 1880 sidder Mads Christian Iversen i Sæby Arrest. Han er da 44 år, ugift og altså stadigvæk fængslet. Han skulle således være født i 1836 i Dronninglund sogn. Mads Christian er dog født den 18. juni 1834 i Dronninglund som søn af husmand Iver Madsen og Mariane Jørgensdatter af Hjallerup. Ved fødslen har Mads Christian 3 ældre søskende. Hvad der sker med Mads Christian efter 1880 vides ikke.

Axelline føder dog som ugift et barn i Hallund den 3. november 1877. Dåben er anmeldt af Nørre Sundby sogneråd den 17. januar 1778 til Hallund, fordi hun ved undfangelsen befandt sig på Kølskegård. I Nørre Sundby kirkebog indskrives barnets navn heller ikke, men der står, at ugifte Axeline Petersen af Lindholm er 23 år gammel. Hun var altså kun 19 år, da hun sov med Mads Christian Iversen. Axelline er som Mads Christian født i Dronninglund, hvor hun er født i 1854. Dronninglund kirkebog viser, at hun er døbt Axelline Pedersen og er født den 18. marts 1854. Hendes mor er ugift og hedder Mette Kirstine Jensen. Den udlagte barnefar til Axelline er skomager Peter Nielsen af Dorf. Allerede ved folketællingen i 1880 er hun væk igen, og det vides ikke, hvad der skete med hende efter 1877.


Litteratur: Bent Søndergård: Et drabsforsøg i Hallund

Mordet på præstesønnen i Øster Brønderslev

Præsten for Øster Brønderslev og Hallund sogne hed i 1599 Laurids Lauridsen, og han var gift med en pige fra Hellevad ved navn Karen Jensdatter.

Samtidigt, med at Laurids er præst i Øster Brønderslev, bor der en Peder Jensen på selvejergården Røgelhede i Hellevad sogn. Han er bror til hustruen på præstegården i Øster Brønderslev. Moren til Karen og Peder hedder Kirsten Hansdatter Mørk, og Peder tager morens familienavn til sig, og hans børn døbes altså Mørk til efternavn.

Karen og Peder har hver deres børneflok. Karen Jensdatter har bl.a. sønnen Jens Lauridsen, som er hjemme i Øster Brønderslev i 1612. Samtidigt har Peder Jensen Mørk sønnen Hans Pedersen Mørk, som i 1612 boede i Øster Gerndrup i Øster Brønderslev sogn.

Historien foregår tirsdag den 7. april 1612. Hans Pedersen Mørk kommer til Øster Brønderslev præstegård tirsdag morgen for at få fætteren Jens Lauridsen til at skrive et brev for sig. Det drejer sig om en pige, som er blevet beligget, hvilket skal meldes til Herskabet. Drengene begynder at drikke, og på et tidspunkt skyder den 22-årige Hans Mørk sin fætter – sønnen fra præstegården i Øster Brønderslev.

Sagen kommer naturligvis for Jerslev Herreds Ting (domstol) torsdag den 16. april 1612.

Det første vidne hedder Peder Christensen. Han fortæller, at han så Jens Lauridsen skrive brevet, hvorefter de gik til bords og fik øl og mad sammen. Derefter gik de ud, men der var ikke uenighed mellem dem. Hans Mørk havde en Buløkse i hånden, men det var normal dengang, at man var bevæbnet, når man gik hjemmefra.

Derefter vidner Jens Jensen fra Øster Brønderslev, uden at der kom yderligere frem.

Vidnestolen fyldes så med Søren Jensen fra Hvilshøjgaard og Christen Nielsen fra Hvilshøj + 6 andre synsmænd, der havde taget syn over salig Jens Lauridsens lig. Synet foregår på præstegården hos Laurids Lauridsen. De ser, at Jens er skudt i venstre lår og ”i hans Rør” (penis). Der var i alt 30 hagl der. Desuden havde Jens sår i hovedet, og det var jo nok dem, der havde slået ham ihjel.

Torsdag den 23. april 1612 forhvervede Thomas Jensen i Østergaard i Vester Brønderslev tingsvidne for et skudsmål af Jens Lauridsen fra herredsfogeden og 24 mænd. De gav alle den dræbte præstesøn et fortrinligt vidnesbyrd for god opførsel.

Onsdag den 30. april 1612 vidner yderligere 8 mænd. Deres vidne drejer sig om Thomas Jensen i Vester Brønderslev, der skulle have stået for tingsdom på præstens vegne og anklaget Hans Mørk for, at han ”desværre havde ihjelskudt” hans søn Jens Lauridsen.

Hans Mørks forsvarer, Peder Andersen, indkalder Oluf Pedersen i Vraagaards Mølle, Lars Jensen i Vester Hjulskov samt 6 synsmænd, der var udpeget til at syne Hans Mørk efter dåden. De vidnede, at der var øksehug på Hans Mørks venstre hånd, så de mente, at den ikke kunne blive så brugelig som før. Der var også hug på hans højre hånd og på hans bøssekolbe.

Maren Sørensdatter og Niels Andersen fra Øster Gerndrup vidner, at de så Jens Lauridsen løbende over Mølledæmningen efter Hans Mørk. Han råbte, at Hans skulle vende sig om, og da han gjorde det, slog Jens med en draget værge i hænderne og på langbøssens kolbe. I det samme gik bøssen løs, og så faldt Jens Lauridsen og greb om Hans Mørks ben, så denne var ”højlig forårsaget at værge sit liv”.

Jens Pedersen i Burholt, Peder Mikkelsen i Haven, Peder Jensen i Brønderslev og Jens Sørensen i Vrangdrup samt 24 mænd vidner, at Hans Mørk har et fortrinligt skudsmål.

Processen fortsætter torsdag den 7. maj 1612, hvor Karen Pedersdatter fra Øster Brønderslev fortæller, at hun havde set Hans Mørk og Jens Lauridsen gå sammen ved Gerndrup Mølledæmning. De snakkede sammen, og hun så ikke uenighed eller en bøsse.

Torsdag den 14. maj 1612 vidner Søren Laursen Badskærer i Hjortmose (Torslev sogn) og det sår og skader, der var på Hans Mørk.

Lørdag den 16. maj 1612 bekræftes vidneudsagnene fra Maren Sørensdatter og Niels Andersen af Mikkel Jensen og Birte Thomasdatter.

Søndag den 17. maj 1612 vidner Niels Thomsen i Vestergaard i Hvilshøj og Bodel Sørensen fra samme sted om, hvad de har hørt Rygte og Tidende i Dimelugen (ugen før Paaskedag). De havde hørt, at Hans Mørk var løbet hjem efter en Langbøsse og gik efter Jens Lauridsen og skød ham ubrødig (dvs. uden grund), så han døde om aftenen. Efter at Jens Lauridsen var blevet skudt, skulle han have fået fat i Hans Mørks ben og hals og have fastholdt ham, til folk kom og slæbte ham derfra.

Dommen bliver, at Hans Mørk bliver dømt for manddrab men til sin Fred, hvilket vil sige, at han ikke blev svoret fredsløs. Han kunne nøjes med at betale mandsbod til præsten Laurids Lauridsen, der var arving til sønnen. Ifølge Jyske Lov 2. bog, kapitel 22, bestod en bod af et beløb, hvor drabsmanden skulle betale 1/3, hans fædrene slægt 1/3 og hans mødrene slægt 1/3.

Klitgaard slutter sagen af i artiklen En tragedie i Øster Brønderslev, som er i Vendsysselske Aarbøger 1950, med at sige:

”Adskillige Nutidslæsere vil maaske forundre sig over, at kriminelle Sager vedrørende Drab, Tyveri m.m. var undergivet, hvad vi nu kalder civil Retsforfølgning, men for Drabs Vedkommende skabte fælles Herkomst allerede fra Oldtiden og Middelalderen et helligt Familiebaand til Styrkelse for det enkelte Slægtsmedlem, selv om det ogsaa kunde blive til Byrde for det. Begik en af Slægten en Forbrydelse, kom Skammen for den ogsaa til at hvile paa de øvrige Medlemmer, og var der begaaet Manddrab, kunde Hævnen der for gaa ud over Manddræberens Slægt, ligesom denne maatte deltage i Udredelsen af Mandeboden, der skulde svares til den dræbtes Slægt.”

”I Oldtiden og den tidlige Middelalder kunde der ustraffet tages Blodhævn for Manddrab, saadan som det endnu op mod vor Tid har været Tilfældet paa Korsika og i primitive Samfund. Men allerede ved Aar 1200 var man her i Landet kommet bort fra dette Syn paa Forbrydelser, selv om Blodhævnen endnu ikke var udryddet.

Du må selv læse resten af artiklen, hvis du vil vide mere. Der er bl.a. en sag fra Serreslevgaard i 1537, en anden sag fra Voersaa i 1611, en sag fra Jerslev 1576, en sag fra Hæstrup Mølle i 1575 samt en sag fra Fureby i 1616 og en sag fra Bratbjerg i 1615.

Du finder artiklen i Vendsysselske Aarbøger 1949-50. Den er skrevet af C. Klitgaard og hedder ”En tragedie i Ø. Brønderslev

Andre folk, som var i Vester Brønderslev

Folk fra Grindsted i Vester Brønderslev sogn
Den 21. april 1698: Da Peder Christensen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn får døbt datteren Anna Pedersdatter, er fadderne: Hans Hansen på Nipstrup, Christen Olufsen af Haalt, Niels Christensen af Agdrup, Maren Jensdatter Riis af Thorsmarch og hendes datter Maren Jensdatter.
Den 17. december 1700: Peder Christensen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Maren Sørensdatter får døbt sin uægte datter for Johanne Andersdatter. Udlagt barnefar er Anders Pedersen.
Den 20. august 1702: Peder Christensen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn får døbt datteren Sissel Pedersdatter. Faddere er bl.a. Søren Erichsen i Bøgen, Johanne Christensdatter i Aadersgaard og Maren Jensdatter af Vester Brønderslev.
Den 5. august 1731: Povl Nielsen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Simon Andersen og Ellen Jensdatter af Vester Brønderslev får døbt sønnen Anders Simonsen.
Den 5. april 1761: Peder Gregersens [skrevet Gresens] hustru af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Jens Clemensen Skytt og Anne Jensdatter i ??huset får døbt datteren Elsebet Christine Jensdatter Skytt.
Den 20. september 1761: Peder Greisens hustru af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da forpagteren på Nibstrup, Anders Povelsen og Helle Pedersdatter, får døbt datteren Maren Andersdatter.
Den 28. juli 1765: Else Nielsdatter af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Jørgen Pedersen og Margrethe Nielsdatter får døbt sønnen Christen Jørgensen.

Den 3. august 1766: Peder Pedersen og Else Nielsdatter af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Søren Nielsen og Anne Jensdatter af Vrangdrup får døbt datteren Kierstine Sørensdatter.
Den 18. januar 1767: Peder Gregersen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Søren Madsen og Maren Pedersdatter af Torsmark får døbt sønnen Mads Sørensen.

Den 5. juni 1768: Peder Hansen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Søren Madsen og Maren Pedersdatter af Torsmark får døbt sønnen Peder Sørensen.
Den 2. oktober 1768: Peder Pedersen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Anders Nielsen og Beate Jensdatter af Agdrup får døbt sønnen Christen Andersen.
Den 27. januar 1771: Peder Pedersen og Jens Pedersen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er faddere, da Jørgen Jensen og Margrethe Jensdatter af Agdrup får døbt sønnen Jens Jørgensen.


Folk fra Smersted, Øster Aae og Serridslev sogn
Den 21. april 1700: Peder Christensen af Aae i Serridslev sogn er fadder, da Christen Heilesen af Vrangdrup får døbt datteren Inger Christensdatter.
Den 5. april 1702: Margrethe Axelsdatter Biørn af Smersted er fadder, da Mogens Jensen af Torst får døbt sønnen Jens Mogensen.
Den 29. april 1757: Niels Bakkers hustru af Aae i Serridslev sogn er fadder, da Simon Pedersen og Anne Nielsdatter af Vrangdrup får døbt datteren Maren Simonsdatter.
Den 13. maj 1759: Karen Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Jens Christensen og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Jensen.

Den 14. september 1760: Maren Andersdatter af Hallum i Serridslev sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Jensdatter af Schabet får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 3. august 1766: Thomas Nielsen af Aae i Serridslev sogn er fadder, da Søren Nielsen og Anne Jensdatter af Vrangdrup får døbt datteren Kierstine Sørensdatter.
Den 22. september 1771: Jens Hejlesen og Peder Hejlesen af Aae er faddere, da Anders Jensen og Maren Hejlesdatter af Præstegården får døbt datteren Else Andersdatter.
Den
3. december 1809: Jens Pedersen af Serridslev sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter af Vester Brønderslev. Forlovere: Niels Krog og Laurs Jensen af Vester Brønderslev.

Folk fra Jerslev

Den 28. marts 1699: Marina, Friderich Boysens af Jerslev, er fadder, da Kirsten ? af Øster Kornum bliver døbt. Andre faddere er Otte Albrechtsen Olstrup og Margrethe Ottesdatter.
Den 7. april 1699: Marina, Friderich Boysens af Jerslev, er fadder, da Peder Jensen af Vester Kornum får døbt sønnen Ole Pedersen. Rasmus Wilsbech, Olle Nielsen af Sternberggaard og Lars Jensen af Agdrup er også faddere.
Den 16. januar 1701: Da Peder Jensen i Vester Kornum får døbt sønnen Olle Pedersen, er fadderne hr. Peder Hammer i Jerslev Præstegaard og hr. Henrich Kleins kiereste Maren Sørensdatter Kierulf af Jerslev Præstegaard.
Den 9. august 1702: Maren hr. Henrich Kleins af Jerslef præstegaard er fadder, da Laurs Jensen i Kornumgaard får døbt datteren Kirstine Maria Laursdatter.
Den 3. august 1732: Jomfru Trine Klein af Jerslev Præstegaard er fadder, da forpagter Peder Jørgensen af Nibstrup i Vester Brønderslev sogn får døbt datteren Else Johanne Pedersdatter.
Den 21. oktober 1736: Christen Nielsen af Svennum i Jerslev sogn bliver trolovet til Anne Sørensdatter.
Den 8. maj 1739: Birgitte Nielsdatter af Ålstrup i Jerslev sogn bliver trolovet til Jens Jacobsen af Vester Brønderslev.
Den 21. august 1740: Niels og Bertel af Ålstrup i Jerslev sogn er faddere, da Jens Jakobsen og Birgitte Nielsdatter af Vester Brønderslev får døbt datteren Zidsel Jensdatter.
Den 17. april 1759: Laust Christensen og Mallene Christensdatter af Ålstrup i Jerslev sogn er faddere, da Niels Suldsted og Anne Christensdatter får døbt datteren Anne Cathrine Nielsdatter Suldsted.
Den 5. april 1761: Malleene Christensdatter i Aalstrup [i Jerslev sogn] er fadder, da Niels Jensen Sulsted og Anne Christensdatter får døbt datteren Inger Margrethe Nielsdatter Sulsted.
Den 15. november 1761: Jens Hansens hustru i Klestrup [i Jerslev sogn] er fadder, da Christen Jensen og Maren Jensdatter ved Dammen får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 19. januar 1766: Povel Kiærs hustru i Klestrup [i Jerslev sogn] er fadder, da Søren Sørensen og Kirsten Sørensdatter fra kæret får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Den 18. december 1768: Jens Christensen i Løth [i Jerslev sogn] er fadder, da Mads Jensen og Kirsten Bodilsdatter i Vester Brønderslev får døbt sønnen Jens Madsen.

Den 2. oktober 1776: Anders Andersen af Klestrup [i Jerslev sogn] troloves til Kirsten Sørensdatter i Vrangdrup [med kongelig bevilling, da de er slægtninge].
Den 8. november 1806: Trolovet Jens Christensen af Svennum i Jerslev sogn og Maren Pedersdatter af Grindsted i Vester Brønderslev sogn. Forlovere er Poul Christensen, gårdmand i ?, og gårdmand Jens Christensen af Klæstrup i Jerslev sogn.
Den 14. november 1811: Husmand Jochum Henricksen af Langthjem i Jerslev sogn er fadder, da dragon Peder Nielsen Hiermeslev bliver trolovet til Kirsten Jochumsdatter af Vester Brønderslev. Peder Nielsen hører til under oberst ? i Randers. Hun tjener hos gårdmand Peder ? i Vester Brønderslev.
Den 26. december 1812: I Klæstrup bliver Jens Christensen Hiermislev trolovet til tjenestepigen Maren Larsdatter.


Folk fra Hvilshøj, Stubdrup og Øster Brønderslev sogn

2 p pasch 1685: Thomas Refte og Ane Nielsdatter af Hvilshøj er faddere, da Niels Nielsen og Maren Christensdatter af Vestergaard får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 16. august 1691: Michel Smed absolveres for at have besvangret Dorethe Laursdatter af Øster Brønderslev.

Den 19. september 1699: Steen Bilde til Buurholt i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Abel Arenfeldt får datteren Thale Marie Arenfeldt på Nipstrup.
Den 16. januar 1701: Da Peder Jensen af Vester Kornum får døbt sønnen Ole Pedersen, er en af  fadderne Ingeborg Olufsdatter af Stubdrup.
Den 6. januar 1703: Anders Laursen af Øster Brønderslev udlægges til barnefar, da Kirsten Mortensdatter får døbt ?. Laurids Andersen af Vester Brønderslev er fadder sammen med Anders Jensen, Anders Simonsen, Johanne Nielsdatter og Karen Nielsdatter.
Den 1. februar 1706: Hustruen til Lauritz Jensen af Stubdrup i Øster Brønderslev sogn er gudmor, da Peder Jensen af Vester Kornum får døbt datteren Johanne Lauritzdatter.
Den 7. februar 1706: Hustruen til Lauritz Christensen af Øster Brønderslev er gudmor, og Anne Lauritzdatter af Øster Brønderslev er del-gudmor, da Christen Andersen ved Kæret i Vester Brønderslev får døbt datteren Johanne Christensdatter.

Den 4. oktober 1716: Anders Laursen af Øster Brønderslev bliver viet til Maren Nielsdatter af Vester Brønderslev.
Den 18. maj 1727: Peder Ipsen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn udlægges til barnefar, da Anne Andersdatter får døbt datteren Kirsten Pedersdatter.
Den 4. marts 1739: Hustruen til Laust Skrædder af Øster Brønderslev er fadder, da Niels Christensen og Kirsten Andersdatter af Vester Brønderslev får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 8. april 1739: Hustruen til kaptajn Himmelstrup på Burholt i Øster Brønderslev sogn er gudmor, og kaptajn Himmelstrup er selv fadder, da Claus Edvard Ermandinger af Vester Brønderslev får døbt datteren Zidzel Ermandinger.
Den 19. juli 1739: Christen Andersen og Karen Christensdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Christen Christensen. Konen opholder sig i Vester Brønderslev.
Den 22. maj 1741: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Kirsten Jensdatter.
Den 13. oktober 1749: Svenning Nielsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Vester Brønderslev.
Den 25. september 1757: Anne Terchilsdatter paa Kraghede i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jens Nielsen og Anne Thomasdatter får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 11. maj 1761: Jens Jacobsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Anne Michelsdatter af Vester Brønderslev.
Den 30. januar 1765: Hustruen til Christen Nielsen af Øster Brønderslev er fadder, da Laurs Laursen og Anne Jensdatter af Skibet i Vester Brønderslev sogn får døbt sønnen Laurs Laursen.
Den 12. juni 1766: Den uægte pige Stine Marie døbes. Hun er datter af Anne Jensdatter af byen [Vester Brønderslev], ”som stod kirkens disciplin i Øster Brøndeslev”. Blandt fadderne er Anders Laursen af Skorstengaard foruden Søren Jensen hos Thomas Laursen. Der udlægges ingen barnefar.
Den 3. august 1766: Christen Nielsens hustru af Øster Brønderslev er fadder, da Søren Nielsen og Anne Jensdatter af Vrangdrup får døbt datteren Kierstine Sørensdatter.
Den 31. august 1766: Hustruen til Mads Nielsen af Øster Brønderslev er fadder, da Thomas Laursen og Kirsten Pedersdatter af Vester Brønderslev får døbt sønnen Jens Thomsen.
Den 14. september 1766: Jens Christensen og Dorethe Jensdatter af Øster Brønderslev er faddere, da Jørgen Jensen og Margrethe Jensdatter af Agdrup får døbt sønnen Jens Jørgensen.
Den 15. maj 1772: Anne Andersdatter af Øster Brønderslev er fadder, da Maren Andersdatter og Niels Nielsen af Sigen i Vester Brønderslev får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 7. januar 1773: Mads Nielsen af Øster Brønderslev udlægges til barnefar, da Birgitte Nielsdatter af Aals Gods får døbt datteren Anne Madsdatter i Vester Brønderslev. Mads Nielsen opholder sig hos sin far, Niels Madsen.

Den 25. juli 1773: Søren Sørensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Margrethe Nielsdatter af Vester Brønderslev.
Den 1. maj 1785: Enkemanden Christen Pedersen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Ane Jensdatter af Vester Brønderslev.
Den 26. oktober 1787: Anders Jørgensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Else Johanne Pedersdatter ved kæret.
Den 21. september 1788: Enkemanden Erich Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Larsdatter i ?.
Den 28. april 1789: Anders Sørensen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Vester Brønderslev.
Den 8. september 1801: Morten Sørensen fra Øster Brønderslev sogn troloves til Maren Olesdatter på gaden. Forlovere: Ole Jensen og Peder Nielsen i Vester Brønderslev.
Den 2. oktober 1803: Niels Sørensen af Øster Brønderslev troloves til Maren Jensdatter af Vester Brønderslev. Forlovere: Jens Christensen og Ole Jensen af Vester Brønderslev.
Den 20. november 1803: Thomas Jensen af Øster Brønderslev troloves til enken Mette Nielsdatter i Vester Brønderslev. Forlovere: Niels Laursen og Thomas Hansen af Vester Brønderslev.
Den 20. september 1807: Jens Nielsen hos forældrene i Øster Brønderslev troloves til Ane Nielsdatter. Forlovere: Niels Nielsen og Anders Brask.
Den 9. marts 1808: Jens Jensen, gårdmand i Staaderup i Øster Brønderslev sogn, er forlover, da Christen Sachariasen af Sønder Vraa troloves til enken Maren Andersdatter, enke efter Thomas Olesen. Anders Jensen, gårdmand i Vrangdrup i Vester Brønderslev sogn, er den anden forlover.
Den 15. oktober 1809: Gårdmand Christen Jørgensen i Øster Brønderslev er forlover, da Christen Madsen af Vrangdrup troloves til Inger Marie Sørensdatter i Vester Kornum. Den anden forlover er Niels Krog i Vester Brønderslev.

Den 5. januar 1812: Gårdmændene Jens Nielsen og ?, begge på Vestergård i Øster Brønderslev, er forlovere, da dragon Jens Mouritzen troloves til Johanne Marie Laursdatter på Vester Hedegaard i Vester Brønderslev.


Folk fra Hallund

Den 22. november 1790: Jens Nielsen af Hedegaard i Hallund sogn troloves til Maren Simonsdatter.
Den 7. maj 1800: Thomas Jensen fra Hallund troloves til Johanne Andersdatter i Vester Brønderslev. Forlovere: Jeppe Randen og Matthies Jensen i Vester Brønderslev.
Den 10. maj 1802: Christen Svendsen fra Hebelstrup [i Hallund sogn] troloves til Karen Pedersdatter i Grindsted [i Vester Brønderslev sogn]. Forlovere: Søren N. i Hjermitslevgaards mølle og Povel i Tourrs [Torst i Vester Brønderslev].
Den 12. maj 1810: Maren Jacobsdatter af Hallund bliver trolovet til Hans Jørgensen af Visborg ved Hobroe. Forlovere er Jacob Thomsen, som er gårdmand i Hallund, og kirkesanger Jens Christian Wesskov.

Folk fra Ørum

Den 28. november 1788: Hans Bertelsen af Ørum Tved bliver trolovet til Malene Nielsdatter af Vester Brønderslev.

Folk fra Hellevad sogn
Den 20. november 1740: Jens Andersen, som tjener i Kjærsgaard i Hellevad sogn, udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter af Vester Brønderslev får døbt sin uægte datter for Johanne Jensdatter.
Den 5. juni 1768: Christen Thomsens hustru af Lem i Hellevad sogn er fadder, da Søren Madsen og Maren Pedersdatter af Thorsmark i Vester Brønderslev sogn får døbt sønnen Peder Sørensen.

Folk fra Em sogn
Den 23. august 1772: Christen Thomsen af Em er fadder, da Søren Madsen og Maren Pedersdatter af Torst i Vester Brønderslev får døbt datteren Johanne Sørensdatter.


Folk fra Dronninglund

Den 30. oktober 1805: Lars Madsen Hiulmand fra Dronninglund udi ??? troloves til Ane Andersdatter, som tjener Jens Smed i Vester Brønderslev.

Folk fra Hjermitslevgaard, Oddersgaards Mølle, Tømmerby, Øster Hjermitslev og Tolstrup sogn
Den 21. januar 1700: Hans Povelsen i Øster Hiermidslef er fadder, da Jens Jensen Øster i Vester Brønderslev får døbt sønnen Jens Jensen Øster.
Den 12. november 1700: Peder Andersen af Tolstrup sogn er fadder, da Jens Povelsen af Krogen i Vester Brønderslev får døbt datteren Maren Jensdatter.

Den 14. november 1737: Degnen Anders Davidsen Haholt bliver trolovet på Kornumgaard til Anne Christensdatter.
Den 21. marts 1739: Peders hustru af Oddersgaards Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Christensen og Dorethe Sørensdatter af Vester Brønderslev får døbt sønnen Søren Jensen.
Den 21. august 1740: Birgitte Sørensdatter af Oddersgaards Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Jakobsen og Birgitte Nielsdatter af Vester Brønderslev får døbt datteren Zidsel Jensdatter.
Den 16. april 1741: Birgitte Sørensdatter af Oddersgaards Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Niels Stephensen og Maren Nielsdatter af Vester Brønderslev får døbt datteren Dorethe Marie Nielsdatter.
Den 31. januar 1748: Christen Pedersen af Tolstrup bliver trolovet til Else Poulsdatter.
Den 13. juni 1762: Anders Andersens hustru af Kjærsgaard i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Laursen og Dorethe Christensdatter af Agdrup får døbt sønnen Thomas Jensen.
Den 11. august 1765: Thomas Nielsen af Tolstrup sogn bliver trolovet til Johanne Nielsdatter.
Den 27. januar 1771: Peder Michelsens hustru af Oddersgaard Mølle er fadder, da Jørgen Jensen og Margrethe Jensdatter af Agdrup får døbt sønnen Jens Jørgensen.
Den 3. marts 1771: Kirsten Poulsdatter af Hjermitslevgaard i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Povelsdatter af Vester Brønderslev får døbt datteren Margrethe Jensdatter.
Den 15. august 1771: Peder Michelsen af Oddergaards Mølle er fadder, da Lars Sørensen og Anne Jensdatter af Vester Kornum får døbt datteren Inger Marie Larsdatter.
Den 7. oktober 1773: Hustruen til Peder Møller af Oddergaards Mølle er fadder, da Lars Sørensen og Anne Jensdatter af Vester Kornum får døbt sønnen Anders Larsen.
Den 22. februar 1782: Hans Johansen af Tømmerby i Tolstrup sogn bliver trolovet til Kirsten Christensdatter af Nibstrup.
Den 13. februar 1799: Peder Nielsen af Øster Hjermitslev bliver trolovet til enken Mette Kirstine Jensdatter. Forlovere: ? og Niels Nielsen af Vrangdrup.
Den 25. september 1803: Christen Thøgersen af Tømmerby i Tolstrup sogn er forlover, da Thøger Christensen af Manna i Tise sogn bliver trolovet til Maren Andersdatter af Vester Brønderslev.
Den 5. juli 1807: Søren Thomsen af Øster Hjermitslev i Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Olesdatter af Vester Brønderslev. Forlovere er Lars Nielsen og Jens Bodelsen af Vester Brønderslev.
Den 13. marts 1812: Jens Thomsen på Graven ved Hjermitslevgaards Gods bliver trolovet til Ane Olesdatter af Hedehuset ved Vester Brønderslev by. Forlovere er Niels Nielsen af Krogen og Anders Thomsen.
Den 26. december 1812: Gårdmændene Thomas Nielsen og Christen Christensen af Øster Hjermitslev er forlovere, da Jens Christensen Hiermislev bliver trolovet til tjenestepigen Maren Larsdatter i Klæstrup.


Folk fra Hjermitslev – Øster eller Vester?
Den 12. november 1700: Mette Nielsdatter i Hiermidslef er fadder, da Jens Povelsen i Krogen får døbt datteren Maren Jensdatter.

Folk fra Vester Hjermitslev sogn
Den 12. november 1700: Mette Nielsdatter i Hiermidslef er fadder, da Jens Povelsen i Krogen får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 17. juli 1701: Peder Poulsen og Anne Jensdatter af Hjermitslev er faddere, da Jens Jensen af Høytegaard får døbt datteren Ellen Jensdatter.
Den 9. december 1742: Jens Jensen af Vester Hiermeslev troloves til Johanne Laursdatter.
Den 23. september 1759: Sophie Christensdatter fra Vest: Hiermeslev er fadder, da Laurs Sørensen og Enger Pedersdatter i Vester Kornum får døbt sønnen Ole Laursen.
Den 8. april 1762: Christen Nielsen af Hiermeslev troloves til Johanne Christensdatter.
Den 27. juni 1762: Christen Thomsens hustru af Kirkegaard i Vester Hiermeslev er fadder, da Lauritz Sørensen og Inger Pedersdatter i Vester Kornum får døbt datteren Mette Christensdatter.
Den 2. december 1764: Johanne Christensdatter af Hiermeslev er fadder, da Anders Christensen og Maren Jensdatter i Morss får døbt datteren Mette Marie Andersdatter.
Den 18. februar 1767: Hustruen til Christen Justsen i [Vester] Hiermeslev er fadder, da Anders Christensen og Maren Jensdatter på Gaden får døbt sønnen Christen Andersen. Maren Thomasdatter Galskytt er også fadder, og der er hun igen den 5. april med Erik Galskytt.
Den 25. oktober 1774: Enkemanden Michel Sørensen af Hjermitslev bliver trolovet til Birgitte Christensdatter af Vester Kornum.
Den 19. januar 1812: Christen Jensen, som tjener i Hjermitslev, bliver trolovet til Maren Jensdatter af Vester Brønderslev.

Folk fra Stenbjerg og Stenum sogn
Den 1. februar 1706: Else Olufsdatter af Stenbjerg i Stenum sogn er del-gudmor, da Peder Jensen af Vester Kornum får døbt datteren Johanne Lauritzdatter.
Den 16. januar 1801: Henrich Christian Pedersen af Stenum bliver trolovet til Anne Laursdatter af Rostock i Vester Brønderslev by.

Den 28. maj 1811: Matthias Nielsen af Stenum sogn bliver trolovet til Ane Pedersdatter af Bøsholt i Vester Brønderslev.
Den 10. februar 1812: Enkemanden Mads Nielsen af Stenum sogn bliver trolovet til Maren Andersdatter af Krogen i Vester Brønderslev. Forlovere er gårdmand Christen Jensen af Stenum og gårdmand Mads Andersen af Krogen.


Folk fra Skæve

Den 8. april 1739: Johann Lessov af Skæve er fadder, da Claus Edvard Ermandinger af Vester Brønderslev får døbt datteren Zidzel Ermandinger.
Den 13. januar 1758: Peder Andersen af Schærum sogn troloves til Anne Laursdatter af Vester Hjulskov i Jerslev sogn. Overført til Jerslev sogn.
Den 21. februar 1768: Thøger Christensen af Nye Mølle i Skæve sogn er fadder, da Ole Andersen og Maren Christensdatter i Krogen får døbt sønnen Hans Christian Olesen.
Den 28. oktober 1770: Thøger Christensen af Nymølle i Skæve sogn er fadder, da Ole Andersen og Maren Christensdatter i Krogen får døbt sønnen Jens Olesen.

Folk fra Vrensted
Den 24. februar 1706: Maren Christensdatter af Vrensted er gudmor, da Povel Christensen af Vester Brønderslev får døbt datteren Anne Povelsdatter.
Den 7. juni 1812: Anders Madsens hustru i Vrensted er gudmor, da Christen Johansen og Maren Andersdatter i Agdrup får døbt sønnen Thomas Christensen. Karen Marie Andersdatter af Vrensted er fadder sammen med Hans Othsen fra Agdrup og Anders Jensen fra Vrangdrup.

Folk fra Taars [eller Torst, som nok var en gård i Vester Brønderslev]

Den 6. april 1699: Inger Pedersdatter i Svachsted i Tors sogn er fadder, da Christen Christensen i Vrangdrup får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 16. april 1701: Mogens Jensen af Toers er fadder, da Anders ? i Vrangdrup får døbt datteren Sidzel Andersdatter.
Den 25. marts 1759: Peder Laursen af Torst troloves til Maren Laursdatter i Vester Brønderslev.
Den 7. oktober 1764: Søren Madsen i Torst er fadder, da Søren Laursen og Kirsten Christensdatter i præstegaarden får døbt datteren Anne Sørensdatter.
Den 11. november 1764: Anne Persdatter [Pedersdatter] af Torst er fadder, da Søren Madtzen og Karen Pedersdatter i Torst får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 16. november 1766: Peder Andersen og Søren Madsen i Torst er faddere, da Anders Nielsen og Beate Jensdatter i Agdrup får døbt sønnen Christen Andersen.

Folk fra Manna og Tise sogn
1 p Trin 1686: Laurids Sørensen af Manna er fadder, da Jens Pedersen og Sidsel Jensdatter af Grindsted i Vester Brønderslev sogn får døbt datteren Ingeborg Jensdatter. Margrethe Mølheim og Maren Christensdatter af Vrangdrup er faddere.
Den 22. april 1760: Christens hustru i Ladegaarden i Tise by er fadder, da Anders Nielsen og Beate Jensdatter af Agdrup får døbt sønnen Peder Andersen.
Den 14. maj 1761: Christen Christensens hustru af Tise er fadder, da Søren Laursen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 15. maj 1767: Christen Christensen af Tise er fadder, da Søren Larsen og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Lars Sørensen.
Den 16. april 1769: Anders Vestergaards hustru af Filholm i Tise sogn er fadder, da Søren Laursen og Kirsten Christensdatter i præstegaarden får døbt datteren Kirsten Sørensdatter.
Den 1. september 1771: Søren Jensen af Manna er fadder, da Christen Laursen og Anne Jensdatter af Vester Kær får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 4. oktober 1783: Christen Thøgersen af Manna i Tise sogn bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Vester Brønderslev præstegård.
Den 15. marts 1802: Enkemand Christen Pedersen af Tise bliver trolovet til Anne Madsdatter af Vester Brønderslev. Forlovere: Ole Jensen på gaden og Peder Knudsen af Vester Brønderslev.
Den 14. april 1802: Enkemand Thomas Christensen fra Tise Ladegaard troloves til Ane Marie Andersdatter af Vester Brønderslev. Forlovere: Anders i præstegaarden og Peder Andersen i Vester Brønderslev.
Den 25. september 1803: Thøger Christensen fra Manna [i Tise sogn] troloves til Maren Andersdatter i Vester Brønderslev. Forlover: Anders Hiort i Vester Brønderslev.
Den 12. juli 1807: Anders Pedersen Grønborg af Tise sogn bliver trolovet til Ane Johanne Olesdatter af Vester Brønderslev. Forlovere er gårdmændene Lars Nielsen og Ole Jensen ? af ? by.
Den 3. april 1808: Søren Jensen af Manna i Tise sogn bliver trolovet til Ane Christensdatter af Vester Brønderslev. Forlovere er gårdmand Christen Sørensen og boelsmand Ole Justsen af Vester Brønderslev.
Den 28. maj 1811: Gårdmand Anders Jacobsen af Manna i Tise sogn er forlover, da Matthias Nielsen af Stenum sogn bliver trolovet til Ane Pedersdatter af Bøsholt i Vester Brønderslev. Christen Zachariasen af Agdrup er den anden forlover.
Den 17. juli 1812: Inger ? Nielsdatter af Manna i Tise sogn er fadder, da Christen Madsen af Vrangdrup får døbt datteren Else Christensdatter. Der er Anders Madsen af Vrangdrup også.


Folk fra Vraa sogn
Trin 1685: Mette Lauridsdatter i Wraa beskyldte afdøde Jens Hansen i Vester Brøndesleff for barnefar til sit uægte barn.
Den 9. december 1765: Peder Christensen af Wraae sogn troloves til ?? Nielsdatter.
Den 18. januar 1767: Christen Sørensen forpagter på Wraa presteg[aards annexgård?] er fadder, da Søren Madsen og Maren Pedersdatter i Torsmarch får døbt sønnen Mads Sørensen.
Den 5. juni 1768: Christen Sørensen af Vraa præstegård er fadder, da Søren Madsen og Maren Pedersdatter i Thorsmark får døbt sønnen Peder Sørensen.

Folk fra Børglum
Den 5. april 1702: Jacob Axelsen paa Børlum closter står fadder, da Mogens Jensen i Torst får døbt sønnen Jens Mogensen.

Folk fra Tollestrup og Vrejlev sogn
Den 29. september 1764: Anne Thomsdatter i Tollestrup i Vreile sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Thomsdatter ved Dammen får døbt sønnen Thomas Christensen.
Den 19. december 1791: Enkemanden Hans Laursen fra Tollestrup [i Vrejlev sogn] troloves til Maren Christensdatter i byen [Vester Brønderslev].

Folk fra Brovst sogn
Den 16. november 1766: Inger Christensdatter fra Røgel i Broust sogn er fadder, da Anders Nielsen og Beate Jensdatter i Agdrup får døbt sønnen Christen Andersen.

Folk fra Ingstrup sogn
Den 20. maj 1700: Else Jacobsdatter af Ingstrup er fadder, da Laurids Jensen af Øster Kornumgaard får døbt datteren Helmiche Margreta Lauridsdatter.
Den 8. april 1739: Henrich Kop af Ingstrup er fadder, da Claus Edvard Ermandinger af Vester Brønderslev får døbt datteren Zidzel Ermandinger.
Den
3. juli 1777: Peder Nielsen Smed af Ingstrup bliver trolovet til Maren Laursdatter af Vester Kornum.
Den 7. august? 1808: Jens Sørensen af Ingstrup sogn bliver trolovet til Else Laursdatter, som tjener på Nipstrup Gods. Forlovere er Peder Nielsen af Uggerhøj? og Christen Christensen fra ?

Folk fra Jetsmark sogn
Den 22. december 1778: Bertel Nielsen fra Jets[mark] sogn troloves til Else Nielsdatter Suldsted af byen [Vester Brønderslev].

Folk fra Voer sogn
Den 10. december 1793: Peder Sindalsen af Voer sogn troloves til Kirsten Christensdatter i Bøgind.

Folk fra Uggerby

Den 22. juni 1760: Jens Jensen af Uggerbye troloves til Giertrud Laursdatter i Wrangdrup.

Folk fra Gandrup og Øster Hassing sogn
Den 22. maj 1698: Da Hans Hansen af Nibstrup får døbt sønnen Holger Hansen, er fadderne: Knud Kanipmand, Lars Jensen, Peder Jensen af Gandrup, hustruens moder samt Maren Pedersdatter af Gandrup.

Folk fra Hammer sogn i Vendsyssel
Den 6. maj 1703: Kæresten til Mag. Henrich Stampe [dog nok en hustru] er fadder, da Mogens Jensen i Torst får døbt datteren Anne Mogensdatter.

Folk fra Hals sogn
Den 30. september 1809: Margrethe Sørensdatter fra Hals sogn, nu i Vester Brønderslev, men med skudsmål fra Aalborg, troloves til Anders Madsen i Vrangdrup. Forlovere: gårdmand Jens Nielsen Krog og boelsmand Peder Pedersen i Vester Brønderslev.


Folk fra Aaby sogn
Den 22. juli 1770: Jørgen Thomsens hustru af Aaby sogn er fadder, da Mads Jensen og Johanne Andersdatter i Vester Brønderslev får døbt datteren Anne Margrethe Madsdatter.

Folk fra Saltum sogn
Den 8. april 1739: Mag. Winde af Saltum er fadder, da Claus Edvard Ermandinger af Vester Brønderslev får døbt datteren Zidzel Ermandinger.
Den 12. september 1773: Hustruen til Christen Staade, der er forpagter på Vestrup i Saltum sogn, er fadder, da Søren Madsen og Karen Pedersdatter af Torst i Vester Brønderslev sogn får døbt datteren Maren Sørensdatter.

Folk fra øen Gøl
Den 22. januar 1699: Mads Madsen på Gøl er fadder, da Jens Larsen Smid af Vester Brønderslev får døbt datteren Sidsel Jensdatter. Anne Nielsdatter Køng er også fadder.
Den 11. juni 1758: Christen Andersen på Gøl bliver trolovet til Johanne Jensdatter.
Den 5. august 1768: Christen Andersen på Gøl bliver trolovet til Maren Jensdatter.

Folk fra Hjørring
Den 29. juni 1773: Snedker i Hjørring, Jens Erichsen, troloves til Ide Jensdatter Møller på Kornumgaard.


Folk fra Aalborg
1. advent 1687: Johanne Olufsdatter beskylder Jens Bertelsen, der bor syd for Aalborg for at være barnefar til sit uægte barn.
Den 8. marts 1799: Niels Laursen af Aalborg bliver trolovet til Inger Nielsdatter af Vester Brønderslev. Forlovere er Niels i Sigen og Niels Nielsen af Krogen i Vester Brønderslev.
Den 7. april 1811: Niels Christian Andreasen fra Aalborg bliver trolovet til Kirsten Marie Jensdatter af Vester Brønderslev. Niels Nielsen af Krogen er i Vester Brønderslev er forlover sammen med Jens Thomsen på Graven i Vester Brønderslev.

Folk fra Viborg eller Aarhus
Den 13. februar 1752: Begravet Lars Christensen Hvidberg [Hvidbjerg], en gammel soldat med brev fra Viborg dateret den 28. oktober 1728 og som stod under Aarhuuske Nationale Regiment Infanteri i 18 år.

Folk fra Visborg ved Hobro
Den 12. maj 1810: Hans Jørgensen, forhen dragon med skudsmål fra Wisborg ved Hobroe, troloves til Maren Jacobsdatter fra Hallund.

Soldaterbørn, andre uægte, og sjove efternavne blandt fadderne

Den 6. november 1698: Rasmus Vilsbert [Vilsbech] og Ane Sørensdatter Klog er faddere, da Anders Andersen på gaden får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 20. november 1698: Jens Jensen Kort og Mette Jensdatter Kort er faddere, da Oluf Sørensen på gaden får døbt datteren Anna Olufsdatter.
Den 7. maj 1699: Erich Jensen Kierulf får datteren Kirsten Erichsdatter Kierulf [i Vester Brønderslev]. Faddere er: Søren Andersen i Leeger Verchstedet, hustruen i Jens Brøndeslund samt Kirstine Galschyt.
Den 19. september 1699: Abel Arenfeldt får datteren Thale Marie Arenfeldt på Nipstrup. Faddere er: Hans Wulf Mylheim, Steen Bilde til Buurholt [i Øster Brønderslev], Anne Sophie Mylheim og Johanne Mylheim.
Den 14. december 1726: Søfren Vitterup [Søren Vittrup] udlægges til barnefar, da Johanne Andersdatter får døbt datteren Anne Søfrensdatter Vitterup. Fadderne er Jens Lauridzen, Christen Andersen, Peder Christensen, Jens Suensens hustru i Faxholm samt Maren Christensdatter.
Den 3. august 1727: Bodel Suensen [Svendsen] udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter får døbt datteren Maren Bodelsdatter. Fadderne til pigen er Heili Andersen, Niels Andersen, Christen Madsen, Jacob Simonsens hustru og Maren Lauridzdatter.
Den 8. maj 1729: Ægtemanden Niels Justesen udlægges til barnefar af Anne Lauridzdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Christen Nielsen.
Den 29. maj 1729: Bodel Suensen [Svendsen] udlægges til barnefar, da Maren Lauridzdatter får døbt datteren Kirsten Bodelsdatter. Fadderne er Anders Jensen, Niels Simonsen, Christen Huefboe, Maren Suensdatter [Svendsdatter] og Maren Jensdatter.

FÆSTEBREVE FRA VESTER BRØNDERSLEV UNDER VREJLEV GODS

Den 2. januar 1758: Jens Simonsen fæster det sted på matrikel 15 i Vester Brønderslev, som Jens Heegaard sidst beboede.
Den 19. september 1758: Jens Snedkier fæster et hus i Vester Brønderslev uden matrikelnummer, som han kan have i sin livstid.
Den 19. september 1758: Peder Jensen fæster et sted i Vester Brønderslev, som er med i den nye matrikulering.
Den 19. september 1758: Kirsten Iversdatter fæster et hus i Vester Brønderslev uden matrikelnummer, som hun kan have i sin livstid.
Den 19. september 1758: Sisse Jensdatter fæster et hus i Vester Brønderslev uden matrikelnummer, som hun kan have i sin livstid. I teksten under kaldes hun Zidsel Jensdatter.
Den 19. september 1758: Jacob Skoemager fæster et hus i Vester Brønderslev unden matrikelnummer, som han kan have i sin livstid.

Andre folk, som var i Øster Brønderslev og Hallund

Folk fra Stenum sogn
1 p H3K 1733: Jens Christensen af Stenum udlægges til barnefar, da Karen Andersdatter af Hvolhøj i Hallund sogn får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 26. december 1750: Landsoldaten Johan Jespersen af Stenum udlægges til barnefar, da Maren Christensdatter af Hallund får døbt datteren Inger Johansdatter. Blandt fadderne er Christen Christensen Møller og Maren Vognsdatter.

Den 25. november 1753: Landsoldaten Niels Andersen af Stenum sogn gør Anna Andersdatter gravid, og hun føder hos sin søster i Hvilshøj i Øster Brønderslev. Pigen bliver døbt Maren Nielsdatter. Faddere til den lille pige er sergent Friderich Schilder, Niels Ovesen, Søren Rix, Maren Sørensdatter og Anne Marie Pedersdatter. [Om Rix: I Øster Brønderslev var der en gård ved navn Rixegaarden, og efternavnet Rix stammer fra denne gård.]


Folk fra Vrensted sogn
Festo SS Trin 1680: Anne Christensdatter af Vrensted absolveres for at have besovet Michel Lauritzen af Øster Mellerup, som tjener hos Thomis Jensen af Hvilshøj.
Den 11. november 1819: Ungkarl Anders Laursen af Vrensted by bliver trolovet til Anne Laursdatter, der opholder sig i Øster Brønderslev. Jens Andersen af Vrensted er forlover for ham. Bødker Laurs Jespersen af Øster Brønderslev er forlover for hende.

Folk fra Sejlstrup sogn
Den 30. marts 1812: Maren Berthelsdatter af Aagaard i Sejlstrup sogn er fadder, da Peder Nielsen og Boel Cathrine Hansdatter i Vester Hæbbelstrup i Hallund får døbt datteren Ingeborg Pedersdatter.

Folk fra Mejlsted, Øster Hjermitslev og Tolstrup sogn
Den 20. august 1769: Ingeborg Jensdatter af Mejlsted er fadder, da Jens Jensen og Malene Larsdatter af Staderup i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Anna Jensdatter.
Den 1. november 1769: Peder Jensen i Hjermitslevgaards Mølle er fadder, da Jørgen Jensen og Kirsten Andersdatter af Hvilshøj får døbt datteren Else Margrethe Jørgensdatter.
Den 29. september 1770: Peder Jensen i Hjermitslevgaards Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da vester-Jens Jensen og Johanne Sørensdatter af Staderup i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Søren Jensen.
Den 24. november 1771: Peder Møller af Hjermitslev Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Vester-Jens Jensen og Johanne Sørensdatter af Staderup får døbt datteren Birthe Jensdatter.
Den 22. februar 1801: En tjenestepige hos forvalter Sommer på Hjermitslevgaard er fadder, da Jens Hansen og Karen Nielsdatter af Hvilshøj får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 2. marts 1812: Karen Svendsdatter fra Hjermitslevgaards Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Christen Svendsen og Karen Pedersdatter af Vester Hebbelstrup får døbt datteren Ide Margrethe Christensdatter.
Den 15. april 1813: Søren Albrechtsen fra Hjermitslevgaards Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Christen Svendsen og Karen Pedersdatter af Vester Hæbbelstrup får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 27. maj 1813: Johanne Christensdatter af Øster Hjermitslev i Tolstrup sogn er del-gudmor, og Knud Christensen af Øster Hjermitslev er fadder, da Alberth Pedersen og Maren Christensdatter af Hvolhøj i Hallund sogn får døbt sønnen Peder Alberthsen.
Den 24. februar 1846: Peder Sørensen af Øster Hjermitslev i Tolstrup sogn er fadder, da Bagge Albrectsen og Johanne Marie Larsdatter af Stubdrup i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Albrect Baggesen.


Folk fra Em sogn
Den 24. februar 1846: Gårdmand Mourits Albrectsen af Em sogn og by er fadder, da Bagge Albrectsen og Johanne Marie Larsdatter af Stubdrup i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Albrect Baggesen.

Folk fra Vrå sogn
Den 2. august 1778: Forvalter Jørgen Christensen og skriver Jens Christensen af Vrå er faddere, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt datteren Else Margrethe Bertelsdatter.
Den 23. april 1786: Da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt sønnen Christen Bertelsen, er faddere Jørgen Christensen, Jens Christensen og Peder Christensen af Vrå.

Den 3. april 1808: Maren Bertelsdatter, som er gift med Jacob Baggesen af Emb i Vrå sogn, er fadder, da Lars Erichsen og Else Margrethe Bertelsdatter af Nejst på Kraghede får døbt sønnen Jørgen Larsen. Christen Bertelsen af Øster Gjerndrup er også fadder.
Den 18. april 1808: Maren Zachariasdatter af Sønder Vrå er fadder, da Jens Jensen og Johanne Zachariasdatter i Stubdrup får døbt datteren Malene Jensdatter.
Den 26. juni 1808: Jacob Baggesen fra Emb i Vrå sogn er fadder, da Johanne Bertelsdatter får døbt sin uægte datter for Karen Jensdatter. Udlagt barnefar er Jens Ottesen, som tjente på Nibstrup, hvor han var møllerkarl. Svend Westergaards kone, Christiane Baggesdatter, er også fadder.

Den 24. februar 1846: Ove Jacobsens hustru af Vrå, Margrethe Albrectsdatter, er gudmor, da Bagge Albrectsen og Johanne Marie Larsdatter af Stubdrup i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Albrect Baggesen.


Folk fra Vrejlev sogn
Den 1. august 1784: Karen Madsdatter af Vrejlev sogn er fadder, da Otte Jensen og Maren Jensdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Mads Ottesen.
Den 28. november 1824: Jens Jensen Borup, som tjener på Rønnovsholm i Vrejlev sogn, bliver viet til Inger Johanne Nielsdatter af Hallund. Forlovere er Anders Jensen Borup og Hans Nielsen af Hallund. Jens Borup er født i Åsted sogn.

Folk fra Hammelmose, Manna og Tise sogn
Den 11. juni 1676: Niels Nielsen af Manna bliver viet til Else Christensdatter af Hollensted Hede.
Den 16. februar 1755: Henrich Kolding af Hammelmose er fadder, da degnen Niels Børglum og Kirstine Kolding af Øster Brønderslev får døbt sønnen Christian Nielsen Børglum.
Den 1. december 1820: Heile Sørensen, som er født i Tise sogn, bliver trolovet til Else Olesdatter af Smedegården i Øster Brønderslev.
Den 1. november 1846: Pigen Maren Andersdatter, som tjener hos gårdmand Søren Jensen i Tise sogn, er gudmor, da Jens Christian Sørensen og Karen Jensdatter af Strubdruphus får døbt sønnen Søren Jensen.

Folk fra Agdrup og Tårs sogn
Den 2. juni 1702: Clemend Hansen, som tjener hos kaptajn Holstein, udlægges til barnefar, da Maren Thomsdatter får døbt sin uægte datter for Kirsten Clemendsdatter. Hun var på vej til Christen Christensen af Agdrup, da hun fødte barnet i Tårs sogn.
Den 5. juli 1807: Karen Olesdatter, som er gift med Mads Agdrup af Tårs sogn, er gudmor, da Bertel Andersen og Maren Christensdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Karen Bertelsdatter.

Folk fra Flade sogn i Vendsyssel
14 p Trin 1701: Jens Christensen af Flade sogn udlægges til barnefar, da Johanne Christensdatter af Hallund får døbt datteren Inger Jensdatter. Barnet er avlet i Snabhede i Hellum sogn.

Folk fra Smersted og Serritslev sogn

Festo SS Trin 1684: Lauritz Jensen af Smersted absolveres for lejrmål med Anne Bendtsdatter, som er sket på Hvilshøjgaard i 1681.
Den 11. oktober 1750: Maren Jensdatter af Serridslev sogn er fadder, da Jens Christensen og Maren Clemensdatter får døbt sønnen Clemen Jensen. Jens Stephansen og Ove Hansen Møller er også faddere.
Den 24. november 1771: Thomas Christensen af Serridslev er fadder, og Anna Kieldsdatter samt Kirsten Thomsdatter af Serridslev er gudmødre, da Hans Kieldsen og Anna Thomsdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 9. maj 1782: Maren Andersdatter af Serridslev er fadder, da Anne Christensdatter, som tjener Peder Damsgaard i Vester Hebbelstrup, får døbt sin uægte søn for Christen Sørensen.
Den 16. juni 1782: Jens Christian af Serritslev sogn er fadder, da Anders Christensen ved broen og Kirsten Pedersdatter får døbt sønnen Christen Andersen. En anden fadder er Christopher [Pedersen] Scharvad samt Jørgen Jensen af Hvilshøj.
Den 17. august 1800: Else Christensdatter af Serritslev sogn er fadder, da Niels Johansen af Øster Brønderslev og Johanne Jensdatter får døbt sønnen Johannes Nielsen. Mette Bentsdatter af Hvilshøj er også fadder.
Den 8. november 1807: Mette Simonsdatter, som er datter af Simon Christensen af Serritslev sogn, er fadder, da Christen Jørgensen og Mette Simonsdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 2. oktober 1819: Christen Jakobsen af Holt i Serritslev sogn, der tjener sine forældre, bliver trolovet til Else Marie Nielsdatter af Øster Brønderslev, som tjener sin stedfar.

Den 22. februar 1835: Hans Christian Jensen af Sønder Haven i Serritslev sogn er fadder, da gårdmand Erich Jensen og Edel Christensdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Christen Erichsen.


Folk fra Skæve sogn
Sexagesima 1669: Johanne Jensdatter, som er født i Skæve sogn, absolveres. Hun var sammen med Niels Nielsen, som døde.
Den 7. juli 1754: Thomas Pedersen Tødsleuf og Kirstine Gleerup af Knudseje i Skæve sogn er faddere, da Peder Marqvor Lÿche på Kølskegaard får døbt datteren Anna Cathrina Pedersdatter Lyche.
Den 22. januar 1755: Jens Gleerup til Knudseje er fadder, da Peder Møller og Elisabeth Hauch af Kølskegaard i Hallund sogn får døbt datteren Anna Maria Pedersdatter Møller.
Den 11. juli 1779: Kirsten Jensdatter af Skæve sogn er gudmor, da Knud Nielsen og Else Sørensdatter af Hallund får døbt sønnen Christen Knudsen.
Den
7. juni 1813: Christen Hansen, som tjente som kusk i Dybvad i Skæve sogn, men nu er ladefoged, udlægges til barnefar af Dorthe Christensdatter af Hallund, da hun får døbt sin uægte datter for Karen Marie Christensdatter. Morfaren er Christen Madsen, husmand i Hallund by.
2 p Trin 1820: Den 21-årige Peder Pedersen, som er født i Skæve sogn, konfirmeret i Jerslev, og nu tjener i Hellum sogn, udlægges til barnefar, da Marie Anne Larsdatter får døbt sønnen Jens Christian Pedersen. Lejrmålet er foregået på Clausholm i Hellevad sogn. Hun er konfirmeret i Øster Brønderslev og er nu hos sine forældre i Hallund.


Folk fra Hvilshøj og Øster Brønderslev sogn
3 p Epiph 1700: Karen Torbensdatter af Øster Brønderslev er gudmor, da Jens Hansen og Cidzel Andersdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Maren Jensdatter. Barbara Torbensdatter er fadder.
Den 16. juni 1700: Erich Christensen Smidtz og Else Iversdatter [skrevet Ifvarsdatter] af Øster Brønderslev får døbt datteren Maren Erichsdatter. Jens Pors og Jesper Jørgensen af Øster Brønderslev er faddere.
Juli 1700: Barbara Torbensdatter af Øster Brønderslev er gudmor, da Christen Michelsen Filholm og ? Torbensdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Torben Christensen Filholm. ? Torbensen er fadder.
6 p Trin 1701: Else Cathrine Kampmann af Øster Brønderslev er gudmor, da Niels Pedersen og Karen Pedersdatter af Grønborg i Hallund får døbt sønnen Peder Nielsen. Faddere er Mads Clemmensen, Oluf Pedersen og Anne Svenningsdatter af Hallund.
Den 26. september 1701: Da sognepræsten Jens Pedersen Brøndlund af Øster Brønderslev får døbt sønnen Friderich Jensen Brøndlund, er gudmoren Else Elisabeth Rodsten [skrevet Else-Lisbeth]. Faddere er Niels Kierulf, jomfru Ide Rodsten og Else Cathrine Kampmann.
Den 30. november 1701: Christen Michelsen Jylholm og Karen Torbensdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Inger Christensdatter Jylholm. Barbara Torbensdatter er gudmor. Faddere er Niels Torbensen, Jens Hansen, Maren Ibsdatter og Kirsten Pedersdatter.
7 p Trin 1702: Maren Ibsdatter er gudmor, og Christen Filholm er fadder, da Jens Johansen af Linderup og hustruen Mette Pedersdatter får døbt datteren Anne Jensdatter.
Septuagesima 1727: Christen Jensen Brun og Mette Pedersdatter af Øster Brønderslev sogn absolveres for brud på 6. bud, mens de tjente hos Christen Thomsen.
1 p Trin 1729: Maren Nielsdatter af Øster Brønderslev by absolveres for brud på 6. bud med Peder Sørensen Damsgaard af Øster Brønderslev.
2 p Trin 1730: Hustruen til Laurs Jensen af Øster Brønderslev absolveres, fordi hendes barn døde i sengen hos hende.
Den 21. januar 1733: Peder Kierulf og hustru Lisbeth af Buurholt i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Helene Margrethe Kierulf. Giertrud Kirstine Kierulf er gudmor. Faddere er Jesper Lyche, Friderich Brøndlund, Ide Clausdatter og Johanne Jensdatter.
Den 10. september 1769: Niels Christensen og unge Niels Christensen i Hvilshøj er faddere, da Jens Christensen og Johanne Michelsdatter i Hollensted får døbt sønnen Michel Jensen.
Den 1. januar 1770: Mette Christensdatter af Hvilshøj er gudmor, da Bertel Jensen og Inger Thomsdatter i Hollensted får døbt datteren Karen Bertelsdatter.
Den 2. februar 1770: Ole Jensen af Øster Brønderslev samt Bodel Svensen, Else Christensdatter og Karen Bodelsdatter af Hvilshøj er faddere, da Sven Bodelsen og Maren Christensdatter i Vester Hebbelstrup i Hallund sogn får døbt sønnen Christen Svensen.
8 p Trin 1778: Maren Mortensdatter af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Pedersen og Anne Mortensdatter i Hollensted får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 5. december 1778: Anne Nielsdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Madsen Grønborg og Birthe Hansdatter i Hallund Skole får døbt datteren Anne Christensdatter Grønborg.
Den 24. maj 1779: Jens Larsen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Niels Jensen og Maren Madsdatter i Nørgaard i Hollensted får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 23. januar 1788: Madame Brorson, dvs. Hedevig Sabine Hvass, er fadder, da Desiderius Madsen og Inger Madsdatter i Øster Hæbbelstrup får døbt datteren Anne Johanne Desideriusdatter.
Den 1. juni 1788: Christen Jørgensen af Øster Brønderslev er fadder, da Jens Sørensen og Anne Christensdatter i Hallund får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 21. oktober 1804: Kirsten Svendsdatter af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Pedersen af Østenkjær i Hallund sogn og Maren Svendsdatter får døbt sønnen Svend Christensen.

Den 16. juni 1807: Bertel Andersen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Mads Madsen og Kirsten Christensdatter af Skarvad i Hallund sogn får døbt sønnen Jens Madsen.
Den 14. juli 1807: Hans Strøndt af Hvilshøjgaard i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Jensen Strøndt og Dorthe Thomasdatter af Hollensted får døbt datteren Maren Hansdatter Strøndt.

Den 8. november 1812: Søren Jensen af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Sørensen og Dorthe Jensdatter af Hallund får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 27. maj 1813: Mette Andersdatter af Øster Brønderslev er gudmor, og Anders Jørgensen samt Christopher Jensen af Øster Brønderslev er faddere, da Alberth Pedersen og Maren Christensdatter af Hvolhøj i Hallund sogn får døbt sønnen Peder Alberthsen.
Den 3. marts 1819: Christen Bertelsen [skrevet Bærthelsen] af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Otto Jensen, som tjener i Linderup, og hustru Anne Marie Pedersdatter af Hallund får døbt sønnen Laust Ottosen.
Den 6. juni 1819: Inger Andersdatter, som er gift med gårdmand Peder Larsen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn, er gudmor, da selvejergårdmand Peder Nielsen Aaen og Boel Cathrine Hansdatter af Øster Hebbelstrup får døbt sønnen Niels Pedersen Aaen.

Den 1. august 1819: Ungkarl Peder Christensen, som tjener i Stubdrup i Øster Brønderslev sogn, og som er bror til moren, er fadder, da boelsmand Christen Madsen og Bendict Christensdatter af Hvingmark i Hallund sogn får døbt sønnen Mads Christian Christensen.
Den 29. august 1819: Morens morbror, Jens Jensen, som tjener hos gårdmand Jens Christian Christensen i Øster Brønderslev, er fadder, da indsidder Søren Jensen og Maren Mathiasdatter af Hallund får døbt sønnen Niels Sørensen.
Den 19. maj 1823: Kirkesanger Søren Jensen af Øster Brønderslev er forlover, da Christen Olesen af Svennum i Jerslev sogn bliver viet til Anne Margrethe Jensdatter af Spejlborg i Hallund sogn.
Den 30. januar 1825: Husmand Niels Nielsen af Øster Brønderslev er forlover, da Niels Nielsen, som tjener hos gårdmand Christian Christensen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn, bliver viet til Dorthe Jacobsdatter af Boved i Hollensted sogn.


Folk fra Vester Brønderslev

Lætare 1674: Cidsel Sørensdatter, der tjener hos Thomas Jensen, absolveres fra kirken for at have besovet Jens Jensen af Vester Brønderslev.
Den 28. september 1749: Maren Jensdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Jens Jensen og Kirsten Jensdatter udi Gaarden i Øster Brønderslev by får døbt datteren Anna Jensdatter. Andre faddere er Peder Gregersen, Anders Sørensen, Peder Jensen og Karen Jensdatter.
Den 6. januar 1754: Berte Jacobsdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Johanne Jacobsdatter af Øster Brønderslev får døbt sin uægte søn for Jacob Jensen. Udlagt barnefar er Jens Pedersen i Vester Gjerndrup. Blandt fadderne ses Karen Bentsdatter og sergent Schilder.

Den 30. juli 1769: Anna Jensdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Niels Ovesen og Anna Larsdatter i Øster Brønderslev får døbt tvillingerne Ove Nielsen og Maren Nielsdatter.
Den 26. december 1769: Kirsten Jensdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Mads Nielsen Rix fra Rixegaarden og hustru Johanne Christensdatter får døbt sønnen Jens Madsen Rix.
Den 21. marts 1770: Michel Smed i Vester Brønderslev er fadder, da Jens Jacobsen og Anna Michelsdatter i Øster Brønderslev får døbt datteren Johanna Jensdatter.

Den 26. juni 1774: Anne Pedersdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Mads Nielsen og Johanne Christensdatter får døbt datteren Maren Madsdatter. En anden fadder er Birthe Andersdatter Rix.
Den 10. marts 1779: Landsoldaten Jens Thomsen, som tjente i Ajdrup i Vester Brønderslev sogn, udlægges til barnefar, da Maren Andersdatter Rix får døbt sin uægte søn for Jens Jensen.
Den 23. december 1781: Jens Pedersen Torsmark af Vester Brønderslev udlægges til barnefar, da Mette Jensdatter Heegaard får døbt datteren Karen Margrethe Jensdatter Torsmark.
Den 20. oktober 1782: Maren Andersdatter af West. Brønderslev er fadder, da Niels Mortensen og Maren Jensdatter i Øster Brønderslev får døbt datteren Mariana Nielsdatter.
Den 25. januar 1784: Anne Hansdatter, en pige af Vester Brønderslev, står fadder, da Jacob Larsen Docter og Mette Christensdatter i Øster Brønderslev får døbt datteren Maren Jacobsdatter.
Den 5. april 1786: Maren Nielsdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Thomas Nielsen og Malene Jørgensdatter på Kraghede får døbt datteren Anne Thomasdatter.
Den 1. maj 1805: Peder Pedersen og Inger Pedersdatter fra Grindsted i Vester Brønderslev sogn er faddere, da Christen Svendsen og Maren Pedersdatter i Vester Hebbelstrup får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 4. maj 1807: Søren Ladefogeds hustru, Zidsel Jensdatter af Vester Brønderslev, er gudmor, da Søren Poulsen og Maren Sørensdatter af Linderup får døbt sønnen Thomas Sørensen.
Den 18. april 1808: Christen Zachariasens kone, Malene Jensdatter af Agdrup i Vester Brønderslev sogn, er fadder, da Jens Jensen og Johanne Zachariasdatter i Stubdrup får døbt datteren Malene Jensdatter.
Den 1. maj 1808: Michels Andersens datter, Mette Marie Michelsdatter fra Vester Brønderslev, er fadder, da Michel Andersen Hat og Kirsten Lausdatter af Hvilshøj får døbt datteren Johanne Michelsdatter Hat.
Den 18. september 1808: Morten Sørensens kone, Maren Olufsdatter af Vester Brønderslev, er fadder, da Jens Olesen Damsgaard og Karen Sørensdatter i Øster Brønderslev får døbt sønnen Søren Jensen Damsgaard.

Den 2. marts 1812: Johanne Pedersdatter fra Grindsted i Vester Brønderslev sogn er fadder, da Christen Svendsen og Karen Pedersdatter i Vester Hebbelstrup får døbt datteren Ide Margrethe Christensdatter. Det er Jens Pedersen Meielsted af Hvilshøj i Øster Brønderslev også samt Peder Nielsen Aaen af Øster Hæbbelstrup.
Den 15. april 1813: Inger Cathrine Pedersdatter af Grindsted i Vester Brønderslev sogn samt sognefoged Jens Michelsen af Vester Hedegaard i Vester Brønderslev er faddere, da Christen Svendsen og Karen Pedersdatter i Vester Hæbbelstrup får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 6. marts 1819: Gårdmand Niels Nielsen Krogen af Vester Brønderslev er forlover, da enkemand Christen Jørgensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Birthe Christensdatter, som i forvejen er hos enkemanden.
Den 22. juni 1819: Enkemand og husmand Jens Nielsen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Karen Eskildsdatter, som tjener hos gårdmand Christen Jensen Vibsig af Øster Brønderslev.


Folk fra Sterup og Jerslev sogn

Den 29. marts 1668: Maren Christensdatter af Hallund Mølle absolveres for et barn med Hans Hansen Tveden, der tjente hos Svend Nielsen på ?. Maren Christensdatter opholder sig nu i Romp i Jerslev sogn i ægteskab med Peder Andersen under Johan Kaas på Nibstrup.
Den 16. januar 1676: Jens Sørensen af Jerslev bliver viet til Anne Christensdatter af Kiøgaard [nok Kiølskegaard].

Festo SS Trin 1680: Michel Lauritzen af Øster Mellerup absolveres for at have besovet Anne Christensdatter af Vrensted, mens han tjener hos Thomis Jensen af Hvilshøj.
Den 21. september 1698: Hr. Henrich Klein af Jerslev er fadder, da Niels Nors og Agnete Fisker af Skarvad får døbt datteren Kirstine Cathrine Nielsdatter Nors. Knud Kampmann er også fadder foruden præstekonen Maren Jensdatter.
A mod gen 1701: Johanne Hansdatter Funch af Øster Brønderslev får døbt datteren Anne Laursdatter. Barnet er avlet på Nørgaard i Sterup, hvor faren er en person ved navn Laurs.

Den 14. december 1749: Jens Nielsen og Maren Nielsdatter af Mølholm i Jerslev sogn er faddere, da Christen Christensen og Benedict Pedersdatter af Skarvad i Hallund sogn får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 7. februar 1751: Christen Nielsen af Jerslev by er fadder, da Niels Christensen af Skarnvad i Hallund sogn får døbt sønnen Christen Nielsen. Det er Frideric Christian Skoleholder i Hallund også foruden Kirsten Nielsdatter af Nørlunden.

Den 25. april 1751: Peder Thomasen, som tjener i Vester Mellerup i Jerslev sogn, og Maren Pedersdatter, som er i Hollensted hos Claus Gundersen, får døbt deres datter for Karen Pedersdatter.
Den 26. august 1753: Niels Christensen af Mølholm i Jerslev sogn er fadder, da Wilhelm Caspersen af Hallund og Karen Nielsdatter får døbt datteren Maren Wilhelmsdatter.
Den 26. august 1753: Christen Jepsen af Mølholm i Jerslev sogn er fadder, da Lars Sørensen og Maren Jepsdatter får døbt sønnen Jens Larsen.
Den 16. marts 1754: Ægtemanden Niels Christensen Hatt af Jerslev udlægges til barnefar af Mette Christensdatter i Hallund by, da hun får døbt datteren Maren Nielsdatter Hatt. Niels Hatt havde før tjent i Hallund.
Den 8. august 1754: Karen fra Jerslev sogn, som er mor til Maren Andersdatter af Hallund, er gudmor, da Maren og ægtemanden Peder Christensen Bødker får døbt sønnen Christen Pedersen.
Den 23. maj 1763: Lars Nielsen af Jerslev er fadder i Hallund, da Knud Hansen af Nørlunden og Anna Jensdatter får døbt datteren Kirsten Knudsdatter. Andre faddere er Peder Christensen af Sønderlunden, Christen Nielsen Bonde, Maren Nielsdatter og Kirsten Hansdatter.
Den 7. januar 1770: Jens Nielsen Søeheden [Jerslev sogn] er fadder, da Knud Hansen og Anna Jensdatter af Nørlunden får døbt sønnen Christen Knudsen.
Den 21. januar 1770: Johanne Bertelsdatter og Anne Bertelsdatter af Jerslev er gudmødre, da Christen Pedersen og Helle Bertelsdatter af Sønderlunden i Hallund sogn får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 1. april 1770: Ellen Jensdatter af Aalstrup i Jerslev sogn er fadder, da Hans Hansen Holmgaard og Sophie Kieldsdatter får døbt tvillingerne Thomas og Niels Hansen Holmgaard. Andre faddere er Kield Pedersen, Johannes Nielsen af Øster Brønderslev samt Jens Andersen Klem.
Den 1. januar 1774: Peder Bertelsen og Johanne Bertelsdatter af Jerslev er faddere, da Christen Pedersen og Helle Bertelsdatter i Sønderlunden i Hallund sogn får døbt sønnen Jens Christensen.

Den 30. januar 1774: Inger Sørensdatter af Sterup i Jerslev sogn er fadder, da Jens Christensen Syndergaard og Kirsten Sørensdatter får døbt datteren Johanne Jensdatter Syndergaard.
Den 18. oktober 1778: Birthe Nielsdatter af Jerslev er fadder, da Christen Christensen og Maren Nielsdatter af Hallund får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 28. april 1782: Birthe Nielsdatter af Jerslev er fadder, da Christen Christensen og Maren Nielsdatter af Hallund får døbt datteren Dorthe Christensdatter. Andre faddere er Niels Hulsig, Jens Heegaard og Niels Bonde af Hallund by.
Den 24. november 1782: Karen Christensdatter af Jerslev er fadder, da Claus Madsen og Karen Christensdatter af Hallund får døbt datteren Karen Clausdatter.

Den 29. december 1782: Christen Olesen af Klæstrup i Jerslev sogn er fadder, da Jens Jensen Gaarden og Giertrud Christensdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Kirsten Jensdatter Gaarden.
Den 15. juni 1783: Mariane Nielsdatter på Abildgaard i Jerslev sogn er fadder, da Jens Christian Nielsen og Else Jensdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Johanne Jensdatter.
Den 11. juni 1784: Maren Christensdatter af Klæstrup i Jerslev sogn er fadder, da Jens Jensen Gaarden og Giertrud Christensdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Anne Jensdatter Gaarden.
Den 29. juni 1806: Peder Christensen af Jerslev sogn, som nu tjener på Clausholm, udlægges til barnefar, da Karen Jensdatter af Hallund får døbt sønnen Christen Pedersen. Lejrmålet er begået i Roesholm i Hellum sogn.
Den 14. juni 1807: Mads Nielsen af Hellumlund, som nu tjener i Sterup i Jerslev sogn, udlægges til barnefar, da Birthe Rasmusdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Rasmus Madsen. Johanne Rasmusdatter af Jerslev sogn er også fadder. Udåden foregik på Hvilshøjgaard.
Den 7. juni 1807: Bertel Sørensen Langthjem af Langthjem i Jerslev sogn er fadder, da Mads Madsen og Kirsten Christensdatter af Skarvad i Hallund får døbt sønnen Mads Madsen.
Den 5. juli 1807: Bertel Langthiem af Jerslev sogn er fadder, da Bertel Andersen og Maren Christensdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Karen Bertelsdatter.
Den 13. september 1807: Poul Larsen Skrædder, hans kone, Johanne Hansdatter, og datter af Klæstrup i Jerslev sogn er faddere, da Heile Andersen og Maren Hansdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Maren Poulsdatter.
Den 31. januar 1808: Da Morten Berthelsen Smed og Maren Jensdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Berthel Mortensen, er fadderne fra Jerslev og er Birthe Jensdatter, Mette Marie Knudsdatter, der er en datter af Knud Ottesen, samt Jens Strandbye af Mellerup Mølle.
Den 6. juni 1808: Mette Jacobsdatter, som er gift med Christen Gregorius af Sterup i Jerslev sogn, er fadder, da Jens Madsen og Anne Sophie Jacobsdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 3. marts 1819: Farens halvsøster, Mette Marie Nielsdatter, som tjener hos Jens Larsen Møller af Mudsted i Jerslev sogn, er gudmor, da Otto Jensen, som tjener i Linderup, og hustru Anne Marie Pedersdatter af Hallund får døbt sønnen Laust Ottosen.
2 p Trin 1820: Maren Pedersdatter, som er gift med Peder Jensen af Dorbak i Jerslev sogn, er gudmor, og ungkarl Niels Christensen, som er søn af gårdmand Christen Pedersen af Jerslev by, er fadder, da Christen Christensen og Anne Marie Jensdatter af Hollensted får døbt sønnen Jens Christensen.
Den 19. maj 1823: Christen Olesen af Svennum i Jerslev sogn bliver viet til Anne Margrethe Jensdatter af Spejlborg i Hallund.

Den 17. april 1835: Husmand Christen Madsen af Barsebæk i Jerslev sogn er fadder, da husmand Lars Madsen og Anne Nielsdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Mads Christian Larsen.
Den
9. april 1846: Christen Laursen af Klæstrup i Jerslev sogn er fadder, da Hans Nielsen og Mette Jensen af Stubberup i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Nicolai Hansen. Han er halvbror til barnets far.


Folk fra Hallund sogn
Den 15. maj 1670: Jens Jensen, som er stedsøn til Laurids ved åen, absolveres i Øster Brønderslev for at have besovet Buold Christensdatter. Han er nu gift i Hallund.
1 p Trin 1702: Ove Hansen og Anne Svenningsdatter af Hallund er faddere, da Morten Bertelsen af Hiagaard og hustruen Buold Olufsdatter får døbt datteren Else Mortensdatter.
19 p Trin 1702: Soldaten Heile Thomsen af Hallund udlægges til barnefar, da Else Pedersdatter får døbt sin uægte datter for Kirsten Heilesdatter. Mads Clemendsen er den ene fadder.
23 p Trin 1702: Niels Nielsen Smed af Hallund og hustru Dorthe Jensdatter får døbt sønnen Jens Nielsen. Anne Worm af Hallund er gudmor, mens Niels Pallesen og Mads Clemendsen er faddere.
Den 30. december 1725: Jacob Jensen Hiort af Kølskegaard absolveres fra kirken pga. ?.
Den 13. november 1726: Christen Damsgaard af Vester Hebbelstrup absolveres for synd med Anne Nielsdatter, der angiver ham som værende barnefar.
Den 24. maj 1730: Christen Pedersen Damsgaard og Anne Nielsdatter af Hallund absolveres for synd mod 6. bud.
Den 26. december 1748: Elsebeth Nielsdatter på Kølskegaard i Hallund sogn er fadder, da Niels Nielsen og Karen Christensdatter af Søndergaard i Hollensted får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 16. februar 1755: Jørgen Johan Hauck af Kølskegaard i Hallund sogn er fadder, da degnen Niels Børglum og Kirstine Kolding af Øster Brønderslev får døbt sønnen Christian Nielsen Børglum.
Den 13. september 1769: Peder Jeppesen af Hallund er fadder, da Peder Olesen og Johanne Christensdatter af Hollensted får døbt datteren Lisbeth Pedersdatter.
Den 12. august 1770: Mads Clemmensen af Hallund er fadder, da Mads Nielsen Grønborg og Kirsten Larsdatter får døbt sønnen Lars Madsen Grønborg.
Den 17. november 1771: Johanne Christensdatter på Kølskegaard i Hallund sogn er gudmor, da Niels Jensen og Anne Christensdatter af Hollensted får døbt sønnen Christen Nielsen. Ellen Christensdatter af Hollensted er del-gudmor.
Den 10. februar 1771: Forrige skolemester og student på Kølskegaard, Christen Krog, udlægges til barnefar, da Anna Catharina Lykke på Kølskegaard får døbt sin uægte datter for Agatha Christensdatter Krog.
Den 22. august 1779: Christopher Vidersen af Skarvad i Hallund sogn er fadder, da Peder Christensen og Maren Andersdatter på Kraghede får døbt sønnen Jens Pedersen.
Den 18. marts 1781: Niels Christensen og Hans Andersen af Hallund er faddere, da Niels Villadsen [skrevet Willatsen] og Anne Nielsdatter får døbt datteren Margrethe Nielsdatter.
Den 23. september 1804: Johanne Nielsdatter Nørgaard, som er datter af Niels Nørgaard af Hallund, og Else Jensdatter, der er datter af Jens Jeppesen af Hallund, er faddere, da Christen Frantzen af Hollensted [skrevet Frandtzen] og Anne Christensdatter får døbt sønnen Frantz Christensen.
Den 19. oktober 1806: Mette Christensdatter og Thomas Jacobsen af Hallund er faddere, da Jens Bertelsen og Maren Nielsdatter af Hollensted får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 26. april 1807: Jens Pedersens hustru, Dorethe Thomsdatter af Vester Hebbelstrup i Hallund sogn, er gudmor, da Christen Sørensen Smed på Egholm og Inger Hansdatter får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 5. juli 1807: Christen Svendsen af Hebbelstrup i Hallund sogn er fadder, da Bertel Andersen og Maren Christensdatter i Linderup får døbt datteren Karen Bertelsdatter.
Den
27. september 1807: Christen Jensen, ladefoged på Kølskegaard i Hallund sogn er fadder, da Søren Jensen og Maren Margrethe Larsdatter i Kraghede får døbt sønnen Jens Sørensen.
Den 8. november 1807: Jens Pedersen af Vester Hebbelstrup i Hallund sogn er fadder, da Lars Thomsen og Karen Pedersdatter af Hvilshøj får døbt datteren Else Marie Larsdatter.
Den 26. december 1807: Albert Pedersen af Hvolhøj i Hallund sogn er fadder, da Christopher Jensen og Anne Pedersdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Anne Christophersdatter.
Den 17. april 1835: Ungkarl Søren Nielsen på Kølskegaard er fadder, da husmand Lars Madsen og Anne Nielsdatter af Hvilshøj får døbt sønnen Mads Christian Larsen.
Den 8. juni 1835: Aftægtsmand Christen Pedersen af Østerkjær i Hallund sogn er fadder, da kusk i præstegården Thomas Jensen og Ingeborg Christensdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Jens Peter Thomsen.

Folk fra Hollensted
Den 25. maj 1679: Kirsten Pedersdatter af Hvolhøj absolveres for at have besovet Christen Justsen af Hollensted.
Den 14. september 1681: Frantz Thorstensen af Hollensted absolveres for synd med Inger Hansdatter af Hollensted.
Sexagesima 1702: Niels Torchildsen af Hollensted og hustruen Maren Sørensdatter får døbt sønnen Torchild Nielsen. Christen Sørensen er den ene fadder.
Lætare 1702: Christen Nielsen af Hollensted og hustruen Mette Joensdatter får døbt datteren Maren Christensdatter. Inger Joensdatter af Hollensted er fadder.
Kristi Himmelfartsdag 1733: Gregorius Andersen og Anne Knudsdatter ved Leddet i Hollensted får døbt sønnen Anders Gregoriussen. Margrethe Jacobsdatter er gudmor, mens Lars Michelsen og Kirsten Vognsdatter er blandt fadderne.
Den 24. september 1769: Bertel Jensen af Hollensted er fadder, da Peder Jeppesen og Anna Jensdatter af Hallund får døbt datteren Mette Pedersdatter.
Den 3. december 1769: Maren Jensdatter af Hollensted er fadder, da Wilhelm Caspersen og Johanne Jensdatter får døbt sønnen Henrik Christian Wilhelmsen.
Den 1. november 1770: Frans Christensen af Hollensted er fadder i Øster Brønderslev, da Peder Christensen Aaen og Maren Andersdatter på Kraghede får døbt sønnen Anders Pedersen Aaen. Niels Jensen Aaen af Hvilshøj er også fadder.
Den 9. maj 1771: Jens Jørgensen af Hollensted er fadder, da Christen Jørgensen og Anne Jensdatter af Hallund får døbt sønnen Thøger Christensen.
Den 9. maj 1771: Jens Christensen af Hollensted er fadder, da Jacob Jensen og Mette Mathisdatter af Hvolhøj i Hallund sogn får døbt datteren Maren Jacobsdatter.
Den 13. september 1778: Niels Jensen Nørgaard af Hollensted er fadder, da Jørgen Nielsen og Karen Jensdatter på Kraghede får døbt datteren Anna Jørgensdatter.
Den 18. marts 1781: Jens Nielsen af Hollensted er fadder, da Niels Willadsen og Anne Nielsdatter af Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Margrethe Nielsdatter.
Den 26. oktober 1806: Christen Andersen af Hollensted er fadder, da Christen Sørensen og Elisabeth Michelsdatter af Hallund får døbt datteren Johanne Christensdatter. En note fortæller, at barnet er en tvilling, men at den anden tvilling er død.

Den 15. februar 1807: Anne Nielsdatter, som er en datter af Niels Nørgaard af Hollensted, er del-gudmor, da Just Jensen og Anne Jensdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Justsen.
Den 8. februar 1822: Ungkarl Jens Rasmussen af Nørgaard i Hollensted sogn bliver viet til Inger Marie Christensdatter af Klemgaard i Hollensted. Begge er døbt i Hallund. Thomas Christensen og Christen Jensen af Klemgaard i Hollensted er forlovere.
Den 6. juli 1823: Gårdmand og sognefoged Jens Rasmussen af Nørgaard i Hollensted sogn er forlover, da Niels Pedersen, som tjener i Vadet i Hallund sogn, bliver viet til enken Maren Jensdatter af Vadet.
Den 30. januar 1825: Sognefoged Jens Rasmussen af Nørgaard i Hollensted sogn er forlover, da Dorthe Jacobsdatter af Boved i Hollensted sogn bliver viet til Niels Nielsen i Hallund.


Folk fra Ørum sogn

Den 26. juli 1730: Hans Christensen af Ørum udlægges som synder mod 6. bud, da Kirsten Sørensdatter af Hallund absolveres fra kirken. Han absolveres selv den 24. januar 1731.
Den 22. november 1750: Christen Mathisen af Ørum er fadder, da Lars Pedersen Ovesen og Kirsten Michelsdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Michel Larsen Ovesen [himmerlandsk navngivning].
Den 2. februar 1751: Mads Sørensen af Ørum by er fadder, da Niels Nielsen Smid af Hallund får døbt sønnen Jens Nielsen. Det er Johanne Jørgensdatter af Øster Hebbelstrup også.
Den 19. september 1779: Maren Christensdatter af Lille Kraghede i Ørum sogn er del-gudmor, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt datteren Johanne Bertelsdatter.

Den 17. november 1782: Jens Ottesen [skrevet Othsen] og Mette Jensdatter af Aagaard i Ørum sogn er faddere, da Niels Andersen Rix og Bendict Jensdatter får døbt sønnen Jens Christian Nielsen Rix. Andre faddere er Lars Andersen Rix og Karen Jensdatter af Rixgaarden.
Den 28. oktober 1804: Mette Christensdatter, som er datter af Christen Tveden af Ørum [Christen Jensen af Tveden i Ørum sogn], er fadder, da Ole Nielsen af Hallund og Maren Jørgensdatter får døbt datteren Karen Olesdatter.
Den 14. juni 1807: Hans Doctors søn, Jens Hansen hos Christen Jacobsen på Lille Kraghede i Ørum sogn er fadder, da tjenestekarl Jens Jensen og Mette Marie Hansdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 21. februar 1808: Christen Jacobsen af Lille Kraghede i Ørum sogn er fadder, da Peder Nielsen og Boel Cathrine Hansdatter af Hvilshøj får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Den 1. december 1820: Hans Pedersen, som er født i Ørum i 1781, bliver trolovet til Johanne Olesdatter af Smedegården i Øster Brønderslev.
Den 8. juni 1835: Pigen Maren Christensdatter af Vester Kraghede i Ørum sogn er del-gudmor, da kusk i præstegården Thomas Jensen og Ingeborg Christensdatter af Øster Brønderslev får døbt sønnen Jens Peter Thomsen.
Den 26. april 1846: Christen Christensens hustru, Ane Marie Christensdatter, af Vester Kraghede i Ørum sogn er gudmor, da ugifte Johanne Nielsdatter får døbt sin søn for Thomas Christian Larsen. Udlagt barnefar er Lars Thomsen, som tjener hos sin bror, gårdmand Christen Thomsen af Kraghede.

Folk fra Hellum sogn
Den 31. marts 1763: Anna Geertsdatter af Hellum er fadder i Hallund, da Clemmen Christensen Snedker og Maren Christensdatter får døbt datteren Sidsel Clemmensdatter.
Den 1. januar 1770: Anna Madsdatter af Hellum sogn er fadder, da Anders Nielsen og Dorthe Madsdatter i Øster Brønderslev får døbt sønnen Bendict Andersen. Sven Bøgen, Rasmus Pedersen, Christen Christensen, Kield Nielsen og Johanne Pedersdatter Fiil er også faddere.

Den 30. januar 1774: Johanne Larsdatter af Hellum sogn er fadder, da Christopher Pedersen og Maren Larsdatter i Scharvad får døbt sønnen Lars Peter Christophersen.
13 p Trin 1779: Inger Larsdatter af Hellum er gudmor, da Jens Jensen og Birthe Jensdatter af Hallund får døbt sønnen Jens Jensen. Maren Madsdatter af Smedehuset følger med.
Den 9. maj 1782: Den gifte mand, Søren Larsen fra Holmgaard i Hellum sogn, udlægges til barnefar, da Anne Christensdatter, som tjener Peder Damsgaard i Vester Hebbelstrup, får døbt sin uægte søn for Christen Sørensen.
Den 7. juni 1807: Johanne Jensdatter af Hellum er gudmor, da Mads Madsen og Kirsten Christensdatter af Skarvad i Hallund sogn får døbt sønnen Mads Madsen.
Den
9. april 1846: Helene Christine Jensdatter fra Krogshauge i Hellum sogn er fadder, da Hans Nielsen og Mette Jensen i Stubberup i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Nicolai Hansen.


Folk fra Hellevad sogn

Den 28. september 1749: Johanne Christensdatter af Røgelhede [i Hellevad sogn] er fadder, da Jens Sørensen og Johanne Pedersdatter af Kraghede får døbt sønnen Peder Jensen.
Den 11. marts 1753: Søren Christensen af Læhm udi Hellevad sogn er fadder, da Jens Christensen af Vestermarchen og Maren Clemensdatter får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 29. juli 1753: Maren Nielsdatter af Kiersgaard i Hellevad sogn er fadder, da Niels Nielsen Smid af Hallund og Sidsel Andersdatter får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 22. januar 1755: Peder Paludan til Roslund i Hellevad sogn er fadder, da Peder Møller og Elisabeth Hauch af Kølskegaard i Hallund sogn får døbt datteren Anna Maria Pedersdatter Møller.
Den 30. januar 1774: Anne Marie Larsdatter af Kjærsgaard i Hellevad sogn er fadder, da Christopher Pedersen og Maren Larsdatter af Skarvad får døbt sønnen Lars Peter Christophersen.
Den 18. juni 1786: Johanne Andersdatter af Hellevad er fadder, da Jens Wilhelmsen og Karen Christensdatter i Hallund får døbt sønnen Niels Jensen. Jens Hellevad er også fadder.
Den 11. april 1805: Johanne Marie Laursdatter, der er datter af Laurs Holst i Koslund i Hellevad sogn, er gudmor, da Rasmus Høeberg i Øster Hebbelstrup får døbt datteren Caroline Petronelle Høeberg.

Den 30. august 1812: Johanne Bertelsdatter af Kraderup i Hellevad sogn er fadder, da Maren Johannisdatter af Hallund får døbt sin uægte datter for Karen Nielsdatter. Udåden er begået i Dybved i Skæve sogn, og udlagt barnefar er drengen Niels Frandsen af Holmager ved Nibe. Han lå i kvarter i Dybved, så han er vel soldat.
Den 5. marts 1820: Farfaren, Poul Jensen Gjedebach af Træholt i Hellevad sogn, er fadder, da Jens Poulsen Smed og Mette Cathrine Pedersdatter af Hallund får døbt sønnen Poul Jensen.

Folk fra Torslev sogn
Den 20. oktober 1754: Karen Jensdatter af Try i Torslev sogn er fadder, da Anders Christensen Hatt og Mette Maria Michelsdatter af Hollensted får døbt datteren Maren Andersdatter Hatt.

Folk fra Dronninglund sogn

Den 30. september 1770: Christen Christensen af Bolle hede i Dronninglund sogn er fadder, da Peder Thomsen og Karen Christensdatter i Øster Gjerndrup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 17. april 1774: Bertel Terkildsen af Holte i Dronninglund sogn er fadder, da Christen Terkilsen og Mette Jensdatter får døbt sønnen Terkil Christensen.
Den 17. november 1782: En skrædder fra Dronninglund sogn, Christen Jensen, udlægges til barnefar af Bendict Jensdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Jens Christensen. Blandt fadderne er Niels og Christen Flyeberg samt Hans Kieldsen.
Den 7. februar 1787: Jørgen Jensen i Holt i Dronninglund sogn udlægges til barnefar, da Inger Pedersdatter i Hollensted får døbt sin uægte søn for Jens Christian Jørgensen. Han er ugift og søn af forældrene Jens Jørgensen og Anna Sørensdatter.
Den 5. juli 1807: Christen Pedersens kone af Løgholt i Dronninglund sogn er gudmor, da Bertel Andersen og Maren Christensdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Karen Bertelsdatter.
Den 5. marts 1820: Farbroren, Niels Poulsen af Dorf i Dronninglund sogn, er fadder, da Jens Poulsen Smed og Mette Cathrine Pedersdatter af Hallund får døbt sønnen Poul Jensen.

Folk fra Vester Hassing sogn
Den 22. juni 1749: Da korporal Peder Christensen Peber og Anna Hedevig Friderichsdatter af Øster Brønderslev får døbt datteren Mariane Pedersdatter Peber, er alle faddere fra Vester Hassing: Christen Peber, Rasmus Sørensen Bech, Svend Sadelmager, Maren Christensdatter og Anna Christensdatter.
Den 1. april 1774: Else Margrethe Bertelsdatter af Vester Hassing sogn er fadder, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt sønnen Jens Bertelsen.
Den 2. august 1778: Johanne Larsdatter af Gandrupgaard i Vester Hassing er fadder, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt datteren Else Margrethe Bertelsdatter.
Den 13. september 1778: Anne Nielsdatter af Stade i Vester Hassing sogn er fadder, da Jørgen Nielsen og Karen Jensdatter på Kraghede får døbt datteren Anna Jørgensdatter.
Den 21. juli 1782: Lars Bertelsen af Gandrupgaard i Vester Hassing sogn er fadder, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt datteren Maren Bertelsdatter.
Den 29. august 1784: Lars Bertelsen af Vester Hassing er fadder, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter af Øster Gjerndrup får døbt datteren Johanne Bertelsdatter. Johanne Christensdatter har en bror, som bor på Lille Kraghede.

Folk fra Sulsted sogn

Oculi 1677: Mette Jensdatter absolveres for at have besovet Michel Christensen, der tjener hos Mads Andersen af Sulsted.
Den 22. august 1751: Maren Jensdatter af Sulsted er fadder, da Peder Pedersen og Karen Jensdatter af Hvilshøj får døbt sønnen Niels Pedersen.
Den 21. januar 1753: Maren Jensdatter af Sulsted er fadder, da Lars Jensen på Kraghede og Kirsten Larsdatter får døbt datteren Kirsten Larsdatter.
Den 12. april 1812: Maren Jespersdatter og Christen Christensen af Sulsted er faddere, da Jens Jespersen og Karen Larsdatter af Spejlborg får døbt datteren Anne Marie Jensdatter.

Folk fra Rottrup og Ulsted sogn
Den 30. september 1770: Lars Thomsen af Rottrup i Ulsted sogn er fadder, da Peder Thomsen og Karen Christensdatter i Øster Gjerndrup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 11. april 1805: Niels Nielsens hustru af Rottrup i Ulsted sogn er gudmor, da Rasmus Høeberg af Øster Hebbelstrup får døbt datteren Caroline Petronelle Høeberg.

Folk fra Foldsted, Tylstrup og Ajstrup sogn

Judica 1672: Anne Jensdatter absolveres, fordi hun har besovet Christen Terchelsen Skreder i Ajstrup. Christen Terchelsen tjente førhen hos Christen Mogensen på Kraghede.
6 p Trin 1684: Kirsten Thomsdatter af Ajstrup absolveres for at have besovet Lauritz Andersen, som er søn af Anders Jensen på broen, mens de var i tjeneste. Lauritz Andersen af Kraghede absolveres nogle søndage senere.
Den 19. oktober 1749: Birthe Sinelsdatter af Ajstrup by er fadder, da Lars Nielsen og Kirsten Jensdatter af Kraghede får døbt datteren Birthe Larsdatter.

Den 15. maj 1763: Jens Christensen, som tjener i Øster Gjerndrup, og Else Jensdatter fra Ajstrup sogn, som skal giftes, får døbt deres søn for Jens Jensen i Øster Brønderslev kirke. Hun fødte i Hvilshøj.
Den 5. juni 1763: Da Jens Andersen og Anna Sørensdatter på Kraghede i Øster Brønderslev får døbt datteren Anna Jensdatter, er følgende faddere til stede fra Ajstrup sogn: Thomas Andersen fra Tylstrup, Peder Friderichsen fra Ultved, Jens Andersen fra Bildgaard samt Margrethe Larsdatter af Folsted.

Den 17. december 1769: Da Jens Andersen og Anna Sørensdatter på Kraghede får døbt datteren Karen Jensdatter, er følgende faddere til stede fra Ajstrup sogn: Thomas Andersen af Tylstrup og Maren Andersdatter af Ultved.
Den 21. januar 1770: Jens Christensen af Ajstrup er fadder, da Lars Jensen og Boel Madsdatter på Kraghede får døbt sønnen Jens Larsen.
Den 11. november 1770: Johanne Jensdatter af Foldsted i Ajstrup sogn er fadder i Øster Brønderslev, da Jacob Larsen og Inger Sørensdatter på Kraghede får døbt datteren Charlotta Amalia Jacobsdatter.
Den 25. august 1771: Anna Maria Madsdatter af Holte i Ajstrup sogn og Kirsten Pedersdatter af Vrå Mølle er gudmødre, da Christen Sørensen og Anna Pedersdatter på Kraghede i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Søren Christensen.
Den 18. oktober 1778: Maren Pedersdatter af Foldsted i Ajstrup sogn er fadder, da Friderich Pedersen og Anne Jensdatter af Nejst i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Jens Friderichsen.
Den 2. juli 1779: Jens Friderichsen Skrædder af Tylstrup i Ajstrup sogn under greve Holcks gods udlægges til barnefar, da Karen Andersdatter i Øster Brønderslev får døbt sin uægte datter for Anna Jensdatter.
Den 3. oktober 1779: Pigen Maren Knudsdatter af Zinholt er del-gudmor, da Christopher Pedersen og Maren Larsdatter af Skarvad Mølle i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Niels Christophersen.

Den 14. april 1782: Kirsten Larsdatter af Tylstrup i Ajstrup sogn er fadder, da Thomas Olufsen og Maren Larsdatter på Kraghede får døbt datteren Kirsten Thomasdatter.

Den 22. februar 1784: Kirsten Larsdatter af Heden i Aistrup sogn er fadder, da Erich Pedersen og Anne Jensdatter af Nejst får døbt sønnen Anders Erichsen. Faren kaldes også Erich Pedersen Neist af Kraghede.
Den 27. september 1807: Lars Folsteds datter, Margrethe Larsdatter Folsted af Ajstrup sogn, er fadder, da Søren Jensen og Maren Margrethe Larsdatter af Kraghede får døbt sønnen Jens Sørensen. Lars Jensen fra Bildgaard i Ajstrup sogn er også fadder.
Den 28. februar 1808: Mads Nielsens datter, Birthe Nielsdatter, af Ajstrup sogn er fadder, da Christen Sørensen og Margrethe Christensdatter på Kraghede får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 26. marts 1820: Barnets halvbror, Niels Jensen af Batelshede i Ajstrup sogn, er fadder, da husmand Jens Nielsen og Anne Marie Christensdatter af Hallund får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 5. juli 1835: Anne Ovesdatter, som er gift med gårdmand Niels Larsen af Foldsted i Ajstrup sogn, er gudmor, da gårdmand Terkild Nielsen og Anne Sørensdatter af Kraghede i Øster Brønderslev sogn får døbt sønnen Niels Terkildsen [skrevet Thærkildsen].
Den
1. juni 1846: Niels Laursens hustru, Ane Ovesdatter, af Foldsted i Ajstrup sogn er gudmor, da gårdmand Tærkild Nielsen og Anna Sørensdatter af Kraghede får døbt sønnen Jens Tærkildsen. Drengen dør kort derefter.

Folk fra Grindsted, Lyngdrup, Horsens, Vodskov og Hammer sogn
Den 15. maj 1670: Buold Christensdatter absolveres i Øster Brønderslev for at have besovet Jens Jensen, som er stedsøn til Laurids ved åen. Hun er født på Kraghede. Hun er nu udi Horsens.
Den 17. februar 1754: Studenten Søren Munk fra Hammer præstegård er fadder, da degnen Niels Knudsen Børlum og hustru Kirstine Colding får døbt sønnen med det mærkelige navn Gutzon Nielsen Børglum.
Den 7. juli 1754: Jomfru Maria Hauch af Attrup [Attrupgård ved Vodskov] er fadder, da Peder Marqvor Lÿche på Kølskegaard får døbt datteren Anna Cathrina Pedersdatter Lyche.
Den 29. september 1770: Jens Sørensen af Lyngdrup i Horsens sogn er fadder, da vester-Jens Jensen og Johanne Sørensdatter i Staderup får døbt sønnen Søren Jensen.
Den 30. september 1770: Peder Pedersen af Grindsted i Hammer sogn er fadder, da Peder Thomsen og Karen Christensdatter i Øster Gjerndrup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 24. november 1771: Jens Sørensen af Lyngdrup i Horsens sogn er fadder, da Vester-Jens Jensen og Johanne Sørensdatter af Staderup får døbt datteren Birthe Jensdatter.
Den 21. juli 1782: Anne Larsdatter af Lyngdrup i Horsens sogn er fadder, da Bertel Larsen og Johanne Christensdatter i Øster Gierndrup får døbt datteren Maren Bertelsdatter.

Septuagesima 1801: Maren Svendsdatter af Vodskov i Hammer sogn er gudmor, da Jens Laursen og Else Marie Jørgensdatter af Vester Gjerndrup får døbt sønnen Thomas Jensen.
Den 21. februar 1808: Rasmus Christensen Skrædders kone, Karen Jensdatter fra Grindsted i Hammer sogn, er fadder, da Simon Lausen [Laursen] og Anne Jacobsdatter på Kraghede i Øster Brønderslev får døbt datteren Lovise Simonsdatter.
Den 15. april 1813: Mette Cathrine Larsdatter og Peder Pedersen af Skovlund i Hammer sogn er faddere, da Christen Svendsen og Karen Pedersdatter i Vester Hæbbelstrup får døbt datteren Johanne Christensdatter.

Folk fra Jelstrup sogn
Den 28. februar 1808: Peder Jensen fra Jelstrup sogn udlægges til barnefar, da Ellen Christensdatter af Kraghede får døbt sin uægte datter for Anne Marie Pedersdatter. Peder var landsoldat.

Folk fra Ingstrup sogn
Den 1. december 1820: Heile Sørensen af Tise sogn, der nu er på Kjettrupgaard i Ingstrup sogn, bliver trolovet til Else Olesdatter af Smedegården i Øster Brønderslev.


Folk fra Hæstrup sogn
Den 14. juli 1833: Husmand Peder Jensen af Hæstrup sogn er fadder, da gårdmand Thomas Larsen og Ane Marie Jensdatter i Hallund får døbt sønnen Jens Christian Thomsen.

Folk fra Harridslev sogn
2 Epiph 1670: Nathanaël Jensen fra Sønder Harridslev har i Øster Gjerndrup besovet et kvindfolk, hvorfor han absolveres fra kirken.


Folk fra Sæby
3 p Epiph 1779: Mads Møller af Sæby Mølle er fadder, da Desiderius Madsen af Øster Hebbelstrup får døbt datteren Anne Cathrine Desideriusdatter.
Den 14. juli 1782: Mads Møllers hustru, Anna, af Sæbye Mølle er fadder, da Desiderius Madsen og Inger Madsdatter af Øster Hebbelstrup får døbt sønnen Mads Desideriussen.

Folk fra Nørresundby sogn

Den 17. marts 1782: ”Drengen” Christen Jacobsen af Nørresundby, som tjente hos Jens Smed af ? under Kølskegaard gods i Nørresundby, udlægges til barnefar, da Maren Madsdatter får døbt sin uægte søn for Mads Christensen. Blandt fadderne er Johanne Madsdatter og Christen Thiise af Buurholt.
Den 31. maj 1783: Ægtemanden Erich Nielsen boende af Nørresundby udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter af Hallund får døbt sin uægte søn med navnet Christen Erichsen.

Folk fra Aalborg
Den 29. april 1667: Tomis N. Bers af Aalborg har gjort Kirsten Nielsdatter af Øster Brønderslev gravid, så hun absolveres fra kirken.
Den 17. februar 1754: Maler Christian Bruun af Aalborg er fadder, da degnen Niels Knudsen Børlum og hustru Kirstine Colding får døbt sønnen Gutzon Nielsen Børglum.
Den 22. januar 1755: Købmand Johannes Gleerup af Aalborg er fadder, da Peder Møller og Elisabeth Hauch af Kølskegaard i Hallund sogn får døbt datteren Anna Maria Pedersdatter Møller.
Den
15. maj 1763: Anne Kirstine Andersdatter af Hvilshøj får døbt sin uægte søn for Søren Christian Jensen Møller. Hun tjente i Aalborg hos hr. Clementin, der var kapellan til Budolphi menighed, og har betalt bod ifølge doktor Gudme og stået skrifte i denne kirke. Udlagt barnefar er en student ved navn Jens Christian Møller i Aalborg.
Den 23. oktober 1763: Sixtus Aspach Schiersing [fra Aalborg] udlægges til barnefar, da Karen Jensdatter i Hallund får døbt sønnen Niels Sixtusen Aspach Schiersing.

Den 12. december 1784: Johanne Margrethe Møller af Aalborg vejrmølle er fadder, da Jens Larsen og Mette Marie Jensdatter får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 10. juli 1785: Soldaten Christian Schiold af Aalborg ved kompagniet under kaptajn Giørt udlægges til barnefar, da Maren Larsdatter af Hallund får døbt sønnen Thomas Christiansen Schiold.

Folk fra Mariager
Den 27. februar 1670: Jens Sørensens datter, Kirsten Jensdatter, absolveres, for hun for 4 år siden blev besovet af skolemesteren på Mariager Kloster.
Den 29. april 1781: Soldaten Peder Christian Sørensen i Mariager fra general Niemsens regiment udlægges til barnefar, da Karen Sørensdatter Hiabellund i Øster Brønderslev får døbt sin uægte søn? for Poul Pedersen. Blandt fadderne er Mads Jensen Gaarden, Eskild Nielsen og Johanne Terkildsdatter.

Folk fra Skjern
Den 14. februar 1669: Absolveret Johanne Jensdatter fra Skjern sogn i Bølling herred. Gift med en mand ved navn Niels Nielsen, som døde 1656. Er i armod. Været her.

Folk fra Hundslund sogn
? 1700: Michel Nielsen og ? Thomsdatter, som er fattige folk fra Hundslund sogn, får døbt sønnen Niels Michelsen.

Folk fra Norge

Den 20. september 1750: Styrmanden Christen Jensen Hoff fra Fredrikstad i Norge udlægges til barnefar, da Maren Christensdatter i Hollensted får døbt sønnen Jens Christensen Hoff. Blandt fadderne er Niels Nielsen i Søndergaard samt Just Kieldsen. 


Soldaterbørn uden stedangivelse
Den 23. november 1749: Landsoldaten af det nordre jyske regiment, Niels Christensen Terped, udlægges til barnefar af Anna Jensdatter Søeheden, da hun får døbt sin uægte datter for Maren Nielsdatter Terped. Blandt fadderne ses Thomas Nielsen, Anna Pedersdatter og Karen Svendsdatter. I Tårs sogn findes dog en by med navnet Terped, så Niels Christensen er måske derfra?

Andre folk, som var i Ørum, Hellum og Hellevad - del 1

Folk fra Skagen
1 advent 1736: Anders Jensen, som tjener hos Peder Hansen i Skagen, udlægges til barnefar, da Anne Christensdatter hos Peder Lund af Allerup i Hellevad sogn får døbt sin uægte søn for Jens Andersen.


Folk fra Saltum sogn
Miseri 1684: Morten Nielsen og Peder Nielsen af Sønder Saltum i Saltum sogn er fadder, da Søren Nielsen og Karen Ollisdatter af Slettingen i Hellum sogn får døbt datteren Ingeborg Sørensdatter.

Folk fra Sindal sogn
Misericord 1735: Anne Albrechtsdatter af Sindal får døbt sin søn for Anders Sørensen. Kvinden kom til Christen Nielsen i Hullet i Hellum sogn om aftenen, før hun fødte. Hun er barnefødt i Mors og angav at være gift i Sindal med Søren Andersen glarmester under cancelliråd Kærs gods.

Folk fra Børglum sogn
2 p Trin 1742: Peder Sørensen af Stenbjerggaard i Børglum sogn er fadder, da Niels Christensen og Karen Sørensdatter af Vester Kraghede i Ørum sogn får døbt datteren Anne Nielsdatter.

Folk fra Vrå sogn
Den 22. januar 1775: Ungkarlen Niels Andersen af Vrå by og sogn udlægges til barnefar, da Ane Birgithe Christensdatter af Ultved i Hellum sogn får døbt sønnen Søren Nielsen.

Folk fra Serridslev sogn
16 p Trin 1665: Peder Hansen af Underåre i Serridslev sogn er fadder, da Christen Pedersen og Buold Pedersdatter af Hellevad Mølle får døbt sønnen Johan Christensen.

Folk fra Ørum

11 aclv 1664: Las Christensen af Ørum er fadder, da Bertel Jensen og Anne Christensdatter af Hellevad får døbt sønnen Christen Bertelsen.
1 natal 1664: Mads Pedersen af Ørum er fadder, da Anders Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt datteren [skrevet Buold] Bool Andersdatter.
? post ? 1734: Anne Christensdatter og Mette Jensdatter af Sønder Ravnstrup i Ørum sogn er gudmødre, da Jørgen Jensen og Mette Otthesdatter af Krabdrup i Hellevad sogn får døbt datteren Anne Jørgensdatter. Faddere er Jens og Jeppe Jensen af Tranholm foruden Jens Otthesen af Aagaard.

Den 22. april 1738: Hans Bertelsen og hans søn af Tveden i Ørum sogn er faddere, da Lars Nielsen og Johanne Simonsdatter af Landvad i Hellevad sogn får døbt sønnen Niels Larsen.
Den 4. maj 1738: Jørgen Christensens hustru, Karen Jensdatter af Kjællingbro i Ørum sogn er gudmor, da Hans Jensen og Maren Michelsdatter af Bredkjær i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Hansen. Drengen dør kort efter dåben. Del-gudmor er Morten Jensens hustru af Grønborg, dvs. Thrune Christensdatter.
Den 7. juli 1738: Hustruen til sergent Thovalt, Ingeborg Andersdatter, er gudmor, da Christen Kieldsen og Kirsten Simonsdatter af Hellevad får døbt sønnen Anders Christensen.
Den 1. november 1738: Jørgen Christensens søn, Jens Jørgensen, af Kællingbro i Ørum sogn er fadder, da Jørgen Jensen og Lisbeth Jensdatter af Krabdrup i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Jørgensen.
Den 19. januar 1740: Mons. Jacob Brøndlund af Ørum præstegård er fadder, da assessor Paludan og hustru Anne Alhede Obenhausen af Hellevad får døbt sønnen Kield Paludan. Andre faddere er Peder Steenfeldt på Roeslund, mons. Morten Jensen ved Bredkær.
Den
20. december 1742: Lars Pilgaard af Ørum er forlover, da Peder Madsen af Svinhaven og Kiersten Christensdatter af Allerup bliver trolovet i Hellevad sogn. Den anden forlover er Michel Sindahlsen af Bitteby.
20 p Trin 1756: Mons. Jens Steen af Nørre Ravnstrup og Michel Andersen af Ravnstrup Mølle er faddere, da degnen i Hellevad, Niels Iversen og hustru Christiana Aael, får døbt datteren Christiana Marie Nielsdatter.
Den 19. juli 1778: Karen Rasmusdatter af Ørum er gudmor, da Jens Jensen og Anne Jensdatter af Trøgdrup i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 26. juli 1778: Maren Christensdatter af Ørum er fadder, da Oth Christensen og Maren Jensdatter af Kirkeskoven i Hellevad sogn får døbt datteren Maren Othsdatter. Gudmor er Karen Christensdatter af Bjørnholm.
Den 15. august 1779: Michel Christensen og Niels Ibsen af Ørum foruden Peder Sørensen af Glindvad er faddere, da Erich Ibsen og Anne Christensdatter af Lemb i Hellevad sogn får døbt datteren Johanne Marie Erichsdatter. Lisbeth Marie Sørensdatter af Glindvad er gudmor.
Den 20. oktober 1780: Peder Olesen af Tækkegaard i Ørum sogn er forlover i Hellevad, da Jens Christensen af Tekkegaard bliver trolovet til Maren Olufsdatter af Allerup i Hellevad sogn.
Den 15. juni 1781: Enkemanden Peder Rasmussen af Ørum by troloves i Hellevad til Maren Nielsdatter. Forlovere er Poul Jacobsen i Ørum by og Ole Thomsen Smed i Hellevad.
Den 20. maj 1800: Niels [Pedersen ?] Møllers hustru, Mette Nielsdatter, af Ørum er gudmor, og Anders Leedet af Ørum er fadder, da Niels Nielsen Leedet og Margrethe Michelsdatter i Hellevad får døbt sønnen Laust Nielsen Leedet.
Den 29. juni 1806: Anders Marcussen, som tjener Lars Christensen i Aagaard i Ørum sogn, er fadder, da Laurs Marcussen og Maren Diderichsdatter i Hellevad får døbt datteren Mariane Laursdatter.
Den 30. marts 1807: Peder Andersen, som tjener i Lille Kraghede i Ørum sogn, udlægges til barnefar af Bodil Cathrine Pedersdatter i Allerup, da hun får døbt sin uægte søn for Svend Pedersen.

Den 20. oktober 1812: Laurs Pedersens hustru, Ane Pedersdatter, begraves i Hellevad 72 år gammel. Boede før i Brovang i Ørum sogn.
Den 31. februar 1813: Anders Nielsen, barnefødt i Ørum den 7. april 1756, begraves i Hellevad, 57 år gammel.
Den 28. marts 1814: I Hellevad begraves Jens Jensen, som er født i Ørum by den 7. marts 1747.
Den 22. februar 1816: I Hellevad begraves Laurs Hjomdamkier, som er døbt i Ørum 6 p påske 1732, 84 år gammel.

Folk fra Hjørring
Den 15. december 1799: Den gifte mand, Jens Christian Pedersen af Hjørring, som pt. tjener i Aalborg hos købmand Hillerup, udlægges til barnefar i Hellevad, da Maren Jørgensdatter Wase får døbt sønnen Niels Christian Jensen.

Folk fra Stoksted, Svenstrup og Tårs sogn

Den 20. juni 1736: Degnen Kield Paludan af Ugilt og Tårs sogn er fadder, da assessor Peder Paludan og Anne Adelheid Oberhausen [her skrevet Adelhede] får døbt datteren Mette Buchwaldt [Paludan].
14 p Trin 1738: Kirsten Jensdatter, som nu tjener hos Lars Tømmermand af Svenstrup i Tårs sogn, og som var jordemoder, er fadder, da Anders Jensen og Anne Pedersdatter af Svenstrupdal får døbt sønnen Jens Andersen.
1. advent 1739: Kirsten Jensdatter af Stoksted i Tårs sogn er fadder, da Mogens Pedersen og Johanne Terkildsdatter af Lendelet i Hellum sogn får døbt sønnen Peder Mogensen. Kirsten Terkildsdatter af Hellum er også fadder. Drengen dør som spæd.
Miseri
1742: Margrethe Nielsdatter af Tårs sogn er fadder, da Berethe Nielsdatter af Bjørnholm får døbt sin uægte datter for Boel Andersdatter.

Den 28. maj 1806: Johanne Christensdatter af Tårs sogn til huse hos Jens ? [Thomsen] i Trindmoes på Røgelhede, får døbt sin uægte datter for Karen Clausdatter. Udlagt barnefar er landsoldat Claus Christensen, som er soldat ved 3. regiment.

Den 13. maj 1811: Jens Larsen, der er søn af Lars Pedersen af Hvidsted i Tårs sogn, 1½ år, bliver begravet i Hellevad. Forældrene er Laurs Pedersen og Kirsten Jensdatter af 26. december 1809.

Folk fra Vester Brønderslev
Den 17. juni 1691: Enkemanden Morten Muus af Vester Brønderslev udlægges til barnefar, da Johanne Laursdatter af Hulvejen i Hellum sogn får døbt sønnen Christen Mortensen Muus.
Den 13. april 1809: I Hellevad by begraves gårdmand Lars Marcussen Vester Brønderslev, 43 år.
Den 22. august 1814: I Hellevad begraves Simon Laursen, søn af Laurs Sørensen og Ane Simonsdatter, født i Vrangdrup i Vester Brønderslev, 17 år gammel.


Folk fra Øster Brønderslev

10 p Trin 1687: Desiderius Jørgensen på Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Mads Nielsen og Dorthe Jensdatter i Vestergaard i Hellum får døbt datteren Karen Madsdatter.
Den 9. maj 1688: En dreng, som havde tjent på gården med dette qvindfolk, men nu er hos Laurids Smed i Øster Brønderslev, udlægges til barnefar, da Ane Laursdatter i Huolet får døbt sin uægte datter for Anne ?. Niels Thygesen i Kirkegaard og Laurids Mortensen i Krattet er faddere.
13 p Trin 1688: Margrethe Erichsdatter på Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev får døbt sin uægte datter for Karen Hansdatter, idet hun udlægger Hans Lauridsen, der er skytte hos Albert Bilde, til barnefar. Jens Pedersen, som tjener på Hvilshøjgaard, er fadder for pigen.
12 p Trin 1691: Desiderius Jørgensen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Mads Nielsen og Dorthe Jensdatter af Vestergaard i Hellum får døbt datteren Anne Madsdatter.
Dom
Exaud 1734: Terkel Nielsen, som tjener hos Peder Jensen af Gjerndrup i Øster Brønderslev sogn, udlægges til barnefar af Kirsten Jespersdatter af Allerup i Hellevad sogn, da denne får døbt sin uægte søn for Niels Terkelsen. Et kryds ud for Niels viser nok, at han dør som spæd.
Den 24. juli 1740: Birgitte Brøndlund af Buurholt i Øster Brønderslev sogn er delgudmor, da Jacob Brøndlund og Cathrine Torup af Ørum Annexgaard får døbt sønnen Peder Jacobsen Brøndlund.
Miseri
1742: Anders Nielsen, som tjener på Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev sogn, udlægges til barnefar, da Berethe Nielsdatter af Bjørnholm i Ørum sogn får døbt sin uægte datter for Boel Andersdatter.

Den 4. maj 1747: Peder Thøgersen af Kraghede i Øster Brønderslev sogn udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter af Ørum får døbt sin uægte søn for Jens Pedersen.
Den 7. maj 1773: Johanne Pedersdatter og Mariane Pedersdatter af Øster Brønderslev er faddere, da Anders Andersen og Birgitte Pedersdatter af Hellum får døbt datteren Ingeborg Andersdatter.
Den 26. juni 1774: ? Sørensdatter af Axelsø i Øster Brønderslev sogn er gudmor, da Søren Larsen og Johanne Christensdatter af Holmegaard i Hellum sogn får døbt sønnen Peder Sørensen.
Den
16. februar 1781: Ole Karstensen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er forlover for sin farbror i Hellevad, da Karsten Christensen bliver trolovet til Berthe Andersdatter af Allerup. Den anden forlover er Jens Pedersen Spilmand af Allerup i Hellevad sogn.

Den 20. marts 1788: Christopher Blok af Skarvad i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Lars Jensen og Karen Jensdatter på Kraghedegaard får døbt sønnen Jens Jesper Larsen.
Den 15. november 1789: Christen Blok af Skarved i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Lars Jensen og Karen Jensdatter på Kraghedegaard får døbt sønnen Jens Larsen.
Den 31. juli 1791: Christopher Blok af Skarvad huus i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Lars Jensen og Karen Jensdatter på Kraghedegaard får døbt datteren Boel [Bodil] Larsdatter.
Den 17. juni 1792: Jens Jensen af Staderup i Øster Brønderslev sogn udlægges til barnefar af Kirsten Jensdatter på Kraghedegaard, da hun får døbt datteren Johanne Marie Jensdatter. En af fadderne ved den lejlighed er Christopher Blok fra Scharvad i Øster Brønderslef sogn.
Den 26. april 1793: Christopher Slot af Lindevad i Øster Brønderslev sogn står fadder, da Lars Jensen og Karen Jespersdatter får døbt sønnen Niels Jespersen.
Den 5. februar 1797: Berthel Lauritsens enke, Johanna Christensdatter, af Jerndrup [Gerndrup] i Øster Brønderslev sogn er gudmor, og Inge Andersdatter af Jerndrup er fadder, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter i Lille Kraghede får døbt sønnen Christen Jørgensen.
Den 11. juni 1797: Jens Christian Jørgensen Østergaard af Hvilshøi i Øster Brønderslev sogn udlægges til barnefar af Maren Clemensdatter, da hun får døbt sønnen Jørgen Jensen Østergaard.
Den 5. juli 1800: Ide Jørgensdatter af Øster Brønderslev præstegård er gudmor, da Christen Jensen og Anna Nielsdatter i Steentinget i Hellevad sogn får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 12. oktober 1838: Pige Johanne Jensdatter fra Kraghede i Øster Brønderslev sogn er gudmor, da Søren Jensen og Karen Steffensdatter i Ørum får døbt sønnen Jens Kristian Sørensen.


Folk fra Jerslev sogn
Exaudi 1665: Jens Nielsen af Klæstrup bliver viet til Anne Nielsdatter af Hellevad.
2. advent 1665: Lauritz Hansen af Sterup Mølle bliver viet til Mette Pedersdatter af Allerup i Hellevad sogn.
22 p Trin 1674: Jens Nielsen og Anders Jensen af Brødholt i Jerslev sogn er faddere, da Niels Jensen og Ellin Lauridtsdatter af Lundergaard i Hellum sogn får døbt tvillingerne Lauridts Nielsen og Maren Nielsdatter.
22 p Trin 1674: Margrethe Nielsdatter af Hansbæk i Jerslev sogn er fadder, da Hans Nielsen og Marie Christensdatter af Skovsgaard i Hellum sogn får døbt datteren Maren Hansdatter.
Lætare 1675: Stephen Nielsen af Svennum i Jerslev sogn er fadder, da Jens Lauridsen og Karen Laursdatter af Nochebech i Hellum sogn får døbt sønnen Anders Jensen.
Qvasi-Modo 1677: Jens Jensen af Brødholt i Jerslev sogn og Jens Andersen af Svennum er faddere, da Niels Jensen og Elline Laursdatter får døbt datteren Cidsel Nielsdatter.
Palm. 1679: Anders Jensen af Brødholt i Jerslev sogn og Jens Andersen af Svennum er faddere, da Niels Jensen af Lundergaard i Hellum sogn
og Karen Lauridsdatter får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Den 3. december 1679: Margrethe Hansdatter i Kleven i Jerslev sogn er fadder, da Hans Nielsen og Maren Christensdatter i Skovsgaard [i Hellum sogn] får døbt datteren Ellen Hansdatter.
13 p Trinit 1680: Anders Jensen i Brødholt [i Jerslev sogn] er fadder, da Niels Jensen og Ellen Lauridsdatter i Lundergaard [i Hellum sogn] får døbt datteren Anne Nielsdatter.
15 p Trinit 1680: Ingeborg Ollesdatter Dal i Jerslev sogn er fadder, da Søren Nielsen og Karen Ollesdatter i Slettingen [i Hellum sogn] får døbt datteren Maren Sørensdatter.
9 p Trin 1681: Ane Pedersdatter Hemets i Jerslev er fadder, da Stephan Jacobsen og Ane Laursdatter i Norteberg får døbt sønnen Niels Stephansen.
Miseri 1682: Christen Laursen i Grydbek og Ingeborg Ollisdatter [Ollesdatter] i Dal i Jerslev sogn er faddere, da Søren Nielsen og Karen Ollisdatter i Slettingen får døbt datteren Maren Sørensdatter.
12 p Trin 1682: Laust Christensen af Grydbæk i Jerslev sogn er fadder, da Hans Jensen og Maren Christensdatter af Krogshuus får døbt datteren Maren Hansdatter.
13 p Trin 1682: Laurs Christensen i Grydbeck er fadder, da Niels Sørensen og Anne Christensdatter i Sneverholt får døbt sønnen Madtz Nielsen.
Miseri 1684: Ingeborg Ollisdatter i Dal i Jerslev sogn er fadder, da Søren Nielsen og Karen Ollisdatter i Slettingen får døbt datteren Ingeborg Sørensdatter.
23 p Trin 1684: Kirsten Pedersdatter i Jerslev er fadder, da Peder Andersen og Mette Pedersdatter i Kramergaard [i Hellum sogn] får døbt sønnen Peder Pedersen.
23 p Trin 1687: Ingeborg Ollesdatter af Dahl i Jerslev sogn er fadder, da Christen Christensen og Anne Ollesdatter i Munchholt i Hellum sogn får døbt sønnen Christen Christensen.
23 p Trin 1687: Morten Skreder af Jerslev er fadder, da Anders Pedersen Bunde og Mette Pedersdatter i Kirmgaard får døbt datteren Maren Andersdatter Bunde.
2. advent 1687: Karlen Christen Pedersen af Sterup udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter i Langtved får døbt sin uægte datter for Maren Christensdatter.
6 p Trin 1688: Anne Thomisdatter af Hatmagerhuset i Jerslev er fadder, da Ole Thomisen og Anne Laursdatter af Vandeskrog i Hellum sogn får døbt sønnen Thomas Olesen.
Fer 2 Natal Christi 1689: Christen Christensen af Søheden i Jerslev sogn er fadder, da Christen Nielsen og Anne Nielsdatter af Kalsbroe i Hellum sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.
Oculi 1689: Ingeborg Olsdatter af Dahl i Jerslev sogn er fadder, da Søren Nielsen og Karen Olsdatter af Slettingen i Hellum sogn får døbt datteren Anne Sørensdatter.
Jubilate 1690: Lars Christensen af Pergaard i Jerslev sogn er fadder, da Sl. Hans Jensen og Maren Christensdatter af Krogshave i Hellum sogn får døbt sønnen Hans Hansen.
18 p Trin 1692: Niels Andersen af Jerslev er fadder, da Stephen Jacobsen af Prien i Hellum sogn og Sophie Andersdatter får døbt datteren Cidsel Stephensdatter.
4. advent 1734: Mette Thomsdatter af ? i Jerslev sogn er gudmor, da Christen Hansen af Skovgaard i Hellum sogn får døbt sønnen Jens Christensen. Drengen dør som spæd.
Den 29. juni 1738: Hustruen til Morten Michelsen af Jerslev er del-gudmor, og Hans Knudsen af Jerslev er fadder, da Niels Christensen af Hellum og Anne Knudsdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.
11 p Trin 1742: Jens Nielsen af Sterup i Jerslev sogn er fadder, da Jens Poulsen og Ane Jensdatter af Ørum får døbt sønnen Peder Jensen.
2 p Trin 1757: Mette Nielsdatter af Jerslev bliver i Ørum trolovet til Lars Jensen af Ørum.
Den 22. juli 1775: Inger Nielsdatter af Pajhede i Jerslev sogn er gudmor, da Christen Rasmussen og Birgitte Christensdatter af Snabhede i Hellum sogn får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 9. maj 1779: Anne Jensdatter af Svennum i Jerslev sogn er gudmor, da Christen Mosen og Johanne Jensdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sønnen Niels Christian Christensen Mosen. Jens Nielsen af Mosen i Hellevad sogn er fadder.
Den 19. november 1792: Giertrud Pedersdatter af Bækkens Kro i Jerslev sogn er gudmor, da Svend Simonsen og Inger Sørensdatter af Aagaard får døbt sønnen Peder Svendsen.
Den 26. marts 1794: Anne Povelsdatter af Holt i Jerslev sogn er gudmor, da Villads Thomsen og Maren Povelsdatter af Ørum får sønnen Thomas Villadsen.
Den 9. august 1795: Giertrud Pedersdatter af Vrangbæk i Jerslev sogn er gudmor, da Svend Simonsen og Inger Sørensdatter af Aagaard i Ørum sogn får døbt sønnen Jens Svendsen.
Den 7. februar 1796: Niels Pedersen Kiærulf af Vrangbæk i Jerslev sogn er fadder, da Peder Sørensen af Glindvad i Ørum sogn får døbt sønnen Jens Severin Pedersen.
Den 15. august 1800: Skovfoged Tøger Laursen af Pajhede i Jerslev sogn er fadder, da Niels Laursen Payheede og Else Nielsdatter Kibsdahl af Allerup i Hellevad sogn får døbt datteren Mariana Nielsdatter Payheede.
Den 1. februar 1807: Mette Kirstine Thomasdatter af Pajhede i Jerslev sogn, og Gunde [Hansen] Payhede af Jerslev sogn, er faddere, da Christen Christensen og Karen Christensdatter i Fælden får døbt datteren Mette Kirstine Christensdatter.

Den 20. juli 1809: Christen Christensen, som er barnefødt i Pajhede i Jerslev sogn, bliver begravet i Hellevad, 41 år gammel. Var gårdmand i Fælden.

Den 12. november 1824: Niels Jensens hustru, dvs. Else Geertsdatter af Vester Pajhede i Jerslev sogn og Johanne Marie Andersdatter af Brønden i Jerslev sogn er faddere, da Christen Poulsen og Ane Geertsdatter af Nakkebjerg i Hellum sogn får døbt datteren Helvig Kirstine Christensdatter.
Den 9. januar 1825: Ane Marie Madsdatter og Christen Madsen af Bassebæk i Jerslev sogn er faddere, da Fedder Hansen og Birgitte Marie Steffensdatter af Stensig på Slettingens Mark får døbt datteren Hansine Johanne Feddersdatter.


Folk fra Hallund

2 p Pasch 1664: Birgethe Erichsdatter af Hallund er fadder, da Anders Jensen og Maren Erichsdatter af Mosen i Hellevad sogn får døbt datteren [skrevet Buold] Boel Andersdatter.
22 p Trin 1674: Anders Svendsen af Hallund er fadder, da Hans Nielsen og Marie Christensdatter af Skovsgaard i Hellum sogn får døbt datteren Maren Hansdatter.
19 p Trin 1681: Thomas Nielsen af Hallund er fadder, da Jens Stephensen og Maren Poulsdatter af Snabhede får døbt sønnen Stephen Jensen.
Trinitatis 1735: Kirsten Jensdatter af Lunden i Hallund sogn er gudmor, da Niels Nielsen og Benedicte Jensdatter af Kjærsgaard i Hellevad sogn får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 30. marts 1739: Niels Nielsen af Hallund er fadder, da Lars Jensen Møller og Maren Nielsdatter i Ørum sogn får døbt sønnen Anders Larsen Møller. Hylleborg Andersdatter af Ørum er gudmor.
3 p pasch 1741: Niels Nielsen af Hallund er fadder, da Lars Møller og Maren Nielsdatter af Ørum får døbt datteren Dorethe Marie Larsdatter Møller.
Den 15. marts 1744: Sidsel Andersdatter fra Hallund er fadder, da Mads Sørensen og Anne Marie Nielsdatter af Ørum får døbt sønnen Niels Madsen.
Dem 1. august 1745: Sidsel Andersdatter af Hallund er gudmor, da Laus Justsen og Maren Nielsdatter i Ravnstrup Mølle får døbt datteren Anne Marie Laursdatter.
Den 1. november 1751: Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Hallund bliver trolovet i Hellevad. Forloverne er Hans Andersen og Laus Jensen af Hallund.
3. pinsedag 1757: Mads Clemensen af Hallund er forlover, da Jørgen Thøgersen af Hallund bliver trolovet til Anne Christensdatter af Ørum. Michel Jensen af Nørre Landvad er den anden forlover.
Den 20. november 1774: Karlen Anders Christensen, som tjente hos skolemesteren for Ajstrup og Hammer sogn, og som nu er på Kølskegaard i Hallund sogn, udlægges til barnefar, da Karen Christensdatter af Kløngen i Hellum sogn får døbt datteren Elisabeth Andersdatter.
Alle Helgens Dag 1785: Desiderius Madsen af Hallund er fadder, da ? ? får døbt ? ? ?, men barnet hedder måske Gunder et eller andet.
Den 12. juni 1787: Forvalter Jensen på Kølskegaard i Hallund sogn er fadder, da Peder Rold og Dorthe Meldall af Nørre Ravnstrup får døbt datteren Kirstine Maria Rold.
Den 12. august 1792: Lars Nielsen af Hallund er fadder, da Niels Stephensen og Johanne Larsdatter får døbt sønnen Lars Christian Nielsen.
Den 12. oktober 1794: Ole Jensen fra Hallund er fadder, da Jens Christensen og Karen Christensdatter får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 5. juli 1800: Maren Sørensdatter fra Hallund er gudmor, da Christen Jensen og Anna Nielsdatter i Steentinget i Hellevad sogn får døbt sønnen Niels Christensen. Faddere er Christen Andersen og Jørgen Laursen af Hallund og Jens Christensen fra Hollensted.
Den 17. november 1800: Sophia Nielsdatter af Hollensted [i Hallund sogn] er fadder, da Christen Knudsen og Anna Maria Jensdatter i i Allerup i Hellevad sogn får døbt datteren Christiana Dorothea Christensdatter.

Den 28. november 1808: I Hellevad begraves almisselem af Hallund sogn, Jens Jørgensen, som opholdte sig hos Ole Christensen i Trøderup.
Den 28. december 1838: Pigen Ane Cathrine Nielsdatter fra Hollensted i Hallund sogn er gudmor, og Niels Jakobsen fra Hollensted er fadder, da Christen Nielsen og Ane Larsdatter i Ørum Smedegaard får døbt sønnen Lars Kristian Krestensen.

Folk fra Klokkerholm i Hellevad sogn

Den 25. februar 1680: Johanne Nielsdatter af Klokkerholm er fadder, da Olle Pedersen og Anne Michelsdatter får døbt tvillingerne Margrethe og Malene Ollesdatter.
Den 21. april 1793: Anne Olufsdatter af Klokkerholm er fadder, da Kirsten Olufsdatter får døbt sin uægte datter Mette Jensdatter.
Den 2. april 1795: Christen Jensen i Klokkerholm står fadder, da Michel Nielsen Mørch får døbt sønnen Christen Michelsen Mørch.

Folk fra Hollensted
i Hellevad sogn

23 p Trin 1687: Bolde Stephensdatter af Hollensted er fadder, da Anders Pedersen Bunde og Mette Pedersdatter i Kirmgaard i Hellum får døbt datteren Maren Andersdatter Bunde.

Folk fra Allerup i Hellevad sogn
21 p Trin 1739: Christen Hiort af Allerup i Hellevad sogn udlægges til barnefar, da Kirsten Jespersdatter af Allerup får døbt sin uægte søn for Marqvor Christensen Hiort. Peder Lund og Thor Larsen af Allerup er blandt fadderne.

Folk fra Trøgdrup i Hellevad sogn

1 advent 1785: Lars Olufsen af Trøgdrup er fadder, da Maren Olufsdatter får døbt sin uægte søn for Anders Christensen. Udlagt barnefar er Christen Jacobsen, som tjener i Lundby under Kiølskegaards Gods [Gunderup eller Lundby sogn].

Folk fra Kibsdal, Lemb, Røgelhede og Hellevad sogn
22 p Trin 1674: Anne Thomædatter af Kibsdal i Hellevad sogn er faddere, da Niels Jensen og Ellin Lauridtsdatter i Lundergaard i Hellum sogn får døbt tvillingerne Lauridts Nielsen og Maren Nielsdatter.
22 p Trin 1674: Maren Laursdatter af Hellevad er fadder, da Niels Jensen og Ellin Lauridtsdatter i Lundergaard [i Hellum sogn] får døbt tvillingerne Lauridts Nielsen og Maren Nielsdatter.
Qvasi-Modo 1677: Anne Thomisdatter af Kibsdal [i Hellevad sogn] er fadder, da Niels Jensen og Elline Laursdatter i Hellum sogn får døbt datteren Cidsel Nielsdatter.
2 pasch 1678: Niels Rasmussen af Kibsdal i Hellevad sogn er fadder, da Peder Christensen af Snabhede i Hellum sogn og Giertrud Johansdatter får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Purificationes 1679: Rasmus Nielsen og Niels Rasmussen i Kibsdal [i Hellevad sogn] er faddere, da Niels [Anders] Rasmussen og Maren Andersdatter får døbt datteren Maren Andersdatter.
Pinsedag 1681: Rasmus Nielsen og Niels Rasmussen af Kibsdal i Hellevad sogn er faddere, da Anders Rasmussen og Maren Andersdatter på Nørsiden i Hellum sogn får døbt sønnen Laurs Andersen.
15 p Trin 1685: Thomas Sørensen af Røgelhede i Hellevad sogn udlægges til barnefar, da Margrethe Pedersdatter på Nørside i Graum i Hellum sogn får døbt sin uægte søn for Bertel Thomasen. Anne Bertelsdatter på Nørside er også fadder.

12 p Trin 1691: Niels Rasmussen af Kibsdal i Hellevad sogn er fadder, da Peder Christensen af Lundergaard i Hellum sogn og Gertrud Johansdatter får døbt datteren Cidsel Pedersdatter.
Fer 3 pentec 1692: Niels Rasmussen af Kibsdal i Hellevad sogn er fadder, da Jens Christensen af Sneverholt og Maren Nielsdatter får døbt datteren Maren Jensdatter. Peder Christensen af Lundergaard i Hellum sogn er også fadder.
26 p Trin 1692: Niels Rasmussen af Kibsdal i Hellevad sogn er fadder, da Niels Sørensen af Snabhede i Hellum sogn og Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 29. juni 1738: Christen Kieldsen af Kvindbjerg i Hellevad sogn er fadder, da Niels Christensen af Hellum og Anne Knudsdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 1. december 1738: Jens Pedersen Halskov og Maren Jensdatter af Allerup får døbt en datter med navnet Mette Jensdatter Halskov. Morten Thomsens hustru af Allerup er gudmor.

Den 24. juli 1740: Poul Christensen af Lem i Hellevad sogn er fadder, da Jacob Brøndlund og Cathrine Torup af Ørum Annexgaard får døbt sønnen Peder Jacobsen Brøndlund. Andre faddere er Peder Steenfeldt af Bredkær, David Havolt sergeant og Anne Alhede Obenhausen på Roeslund.

14 p Trin 1741: Morten Laursen i Lemb [i Hellevad sogn] er fadder, da ? Andersen og Boel Terchildsdatter i Ørum får døbt sønnen Anders ?.

Den 1. december 1744: Lisbeth Jensdatter fra Kraderup [Krabdrup i Hellevad sogn] er gudmor, da Christen Jensen og Kirsten Larsdatter i Sønder Ravnstrup får døbt sønnen Jacob Christensen.

Den 7. juni 1745: Morthen Lausen og Niels Laursen af Lemb i Hellevad sogn er faddere, da Peder Andersen og Bodil Terchelsdatter af Ørum får døbt datteren Johanne Pedersdatter.

5. december 1790: Peder Jensen af Hellevad er fadder, da Johanne Christensdatter af Ørum får døbt sin uægte datter for Mariane Christensdatter. Udlagt barnefar er landsoldaten Christen Jensen på Nørre Raunstrup Gods, der også har begået lejermål før denne hændelse.

Den 21. april 1747: Laurs Andersen af Lemb i Hellevad sogn er fadder, da Jens Christensen og Dorethe Sørensdatter af Ørum får døbt datteren Inger Marie Jensdatter.
Den 25. februar 1748: Lisbeth Jensdatter af Krabdrup i Hellevad sogn er gudmor, da Christen Jensen og Kirsten Lausdatter af Sønder Ravnstrup i Ørum sogn får døbt sønnen Laus Christensen.
Den 2. februar 1756: Maren Nielsdatter Hiort af Allerup i Hellevad sogn får døbt sin uægte søn for Christen Christensen. Udlagt barnefar er ægtemanden Christen Jensen af Holskov i Hellevad sogn.
Den 16. november 1778: Peder Tranholm af Lemb i Hellevad sogn er fadder, da Niels Stephensen og Anne Marie Pedersdatter af Lemb får døbt sønnen Stephen Nielsen.
15 p Trin 1786: Lars Christensen og Anne Christensdatter af Røgelhede er faddere, da enkekonen Kirsten Christensdatter af Ørum får døbt sønnen Povel ?.
Den

Den 1. januar 1792: Karen Christensdatter af Lemb i Hellevad sogn er gudmor, og Niels Thomsen af Lemb er fadder, da Peder Christensen og Dorthe Kirstine Pedersdatter af Ørum får døbt datteren Lovise Pedersdatter.

Den 16. januar 1793: Niels Andersen af Fælden i Hellevad sogn er fadder, da Mette Andersdatter får døbt sin uægte søn Christian Nielsen. Udlagt barnefar er gift mand, Niels Nielsen i Ørum.

Den 26. december 1793: Jens Jensen af Hellevad er fadder, da Johanne Christensdatter i Ørum får døbt datteren Anne.

Den 12. juli 1795: Jens Nielsen i Hellevad står fadder, da Niels Pedersen og Mette Nielsdatter i Ørum får døbt datteren Ane Marie Nielsdatter. Christen Nielsen i ? og Niels Nielsen i ? står også faddere.

Den 29. maj 1825: Jens Christian Christensen, ungkarl og skrædder i Fældenshus i Hellevad, er fadder, da Poul Gregersen og Ane Kirstine Christensdatter i Hellum Dalhus får døbt datteren Kristine Marie Poulsdatter.

Den 24. februar 1839: Karen Steffensdatter, som tjener på Clausholm i Hellevad sogn, er gudmor, da Kirsten Steffensdatter hos moren i det lange hus i Ørum får døbt sin uægte søn for Kristian Nielsen. Barnefar: Niels Jensen. Faddere er bl.a. Thomas Frandsen fra det vester sted i Krabdrup i Hellevad sogn samt Niels Pedersen i Clausholm.Folk fra Hellum

18 p Trin 1665: Peder Jensen af Hellum er fadder, da Søren Jensen og Cidzel Nielsdatter af Føltved i Hellevad sogn får døbt sønnen Peder Sørensen.

3 p epiph 1666: Anne Sørensdatter af Slettingen i Hellum sogn er fadder, da Christen Sørensen og Ingierd Tøgersdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.

16 p Trin 1735: Rasmus Christophersen af Hellum er fadder, da Niels Jensen og Bodil Christophersdatter af Mosen i Hellevad sogn får døbt sønnen Christopher Nielsen.

24 p Trin 1735: Christen i Vandeskrog i Hellum sogn er fadder, da Christen Erichsen og Anne Jensdatter i Lemb i Hellevad sogn får døbt sønnen Erich Christensen.

Den 15. april 1738: Rasmus Christophersen af Hellum er fadder, da Niels Jensen og Bodil Christophersdatter af Mosen i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Nielsen. Hans datter, Bodil Rasmusdatter i Hellum, er del-gudmor.

Den 8. marts 1747: Bodel Olufsdatter af Hellum er gudmor, da Søren Christensen og Anne Nielsdatter i Ørum får døbt datteren Inger Sørensdatter.

Den 6. juni 1755: I Hellevad er Niels Rasmussen af Vestergaard i Hellum forlover, da Niels Jensen af Nørre Landved og Ingeborg Nielsdatter af Mosen troloves. Den anden forlover er Morten Jensen af Allerup i Hellevad sogn.

13 p Trin 1756: Anne Gerdtsdatter af Vestergaard i Hellum er gudmor, da Jens Andersen og Mette Nielsdatter af Føltved i Hellevad sogn får døbt sønnen Thomas Jensen.

13. oktober 1780: Ole Andersen fra Sch?gaard i Hellum sogn er forlover, da Jens Andersen troloves til Margrethe Thomsdatter af Røgelhede i Hellevad sogn. Den anden forlover er Bertel Christensen i Røgelhede.

Den

Den 12. oktober 1789: Johanne Poulsen Manniche af Karstenschou i Hellum sogn er fadder sammen med Kirstine Nielsdatter af Karstenschou, da Michel Christian Nielsen og Kirsten Christensdatter i Ørum Tved får døbt sønnen Niels Michelsen.

Den 21. juni 1799: Da Christen Jensen og Maren Poulsdatter i Fældens hus i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Christian Christensen, er alle fadderne fra Hellum: Mariana Christensdatter fra Landeelt, Niels Jensen, Jørgen Jensen og Jacob Jensen fra Holmgaard samt Niels Jensen, smedens søn fra Nørrehede.

Den 15. august 1800: Christen Christensens hustru, Maren Nielsdatter, fra Wandeskrog, og Jesper Nielsens hustru, Anna Larsdatter af Kibsdahl, begge af Hellum sogn, er gudmødre, da Niels Laursen Payheede og Else Nielsdatter Kibsdahl i Allerup i Hellevad sogn får døbt datteren Mariana Nielsdatter Payheede.

Andre folk, som var i Ørum, Hellum og Hellevad - del 2

Folk fra Sæby
Den 9. oktober 1799: Peder Pedersen Wadum fra Sæby og hustru Birgitte Andersdatter, der opholder sig hos faderen i Hørtig får døbt datteren Kirsten Maria Pedersdatter Wadum i Hellevad kirke. Gudmødre er Mette Andersdatter Hørtig og Madame [Kirstine] Wadum i Sæby.

Folk fra Hjallerup
Midfaste søndag 1664: Christen Jensen af Hjallerup bliver viet til Anne Pedersdatter af Trøgdrup i Hellevad sogn.
14 p Trin 1664: Jep Ibsen [Jepsen] af Hjallerup er fadder, da Jens Andersen og Inger Laursdatter af Bastrupdal får døbt sønnen Anders Jensen.

Den 24. april 1747: Peder Justesen af Hjallerup er fadder, da Christen Jacobsen og Maren Morthensdatter i Techgaard i Ørum sogn får døbt sønnen Morthen Christensen. Johanne Jacobsdatter er gudmor.

Folk fra Torslev
19 p Trin 1681: Maren Jensdatter af Fielgaard i Torslev sogn er fadder, da Jens Stephensen og Maren Poulsdatter i Snabhede får døbt sønnen Stephen Jensen.
3 p Pasch 1688: Karen Christensdatter af Fielgaard i Torslev sogn er fadder, da Hans Jensen og Maren Christensdatter af Krogshave får døbt sønnen Christen Hansen.
Jubilate 1690: Karen Christensdatter af Fjeldgaard i Torslev sogn er fadder, da Sl. Hans Jensen og Maren Christensdatter af Krogshave i Hellum sogn får døbt sønnen Hans Hansen.

Folk fra Dorf og Dronninglund
sogn
Dom Oculi 1735: Jens Christensen Skov, som tjener i Lille Rævdal i Dronninglund sogn, udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sin uægte datter for Anne Marie Jensdatter Skov.
16 p Trin 1735: Mette og Maren Jensdatter af Dorf i Dronninglund sogn samt Jens Jensen og Anders Sørensen af Vester Dorf er faddere, da Niels Jensen og Bodil Christophersdatter af Mosen i Hellevad sogn får døbt sønnen Christopher Nielsen.
23 p Trin 1735: Karen Olufsdatter af Dronninglund sogn er fadder, da Christen Simonsen og Anne Pedersdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt datteren Inger Christensdatter.
3. ? 1736: Oluf Nielsen af Dronninglund sogn bliver trolovet til Mette Sørensdatter af Ørum.
Den 15. april 1738: Christen Jensen af Tringtveden i Dronninglund sogn er fadder, da Niels Jensen og Bodil Christophersdatter af Mosen i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Nielsen. Søren Olesens hustru af Dorf Mølle, Maren Jensdatter, er gudmor.
Den 22. april 1738: Ole Nielsens hustru, Mette Sørensdatter, af Fossholm i Dronninglund sogn, er gudmor, da Lars Nielsen og Johanne Simonsdatter af Landvad i Hellevad sogn får døbt sønnen Niels Larsen.
Den 7. juli 1738: Niels Kieldsen og Anders Christensen af Dronninglund er faddere, da Christen Kieldsen og Kirsten Simonsdatter af Hellevad får døbt sønnen Anders Christensen.
Den 1. november 1738: Maren Jensdatter, som er gift med Søren Olesen af Dorf Mølle, er gudmor, og Mette Jensdatter, som er gift med Niels Jensen af Store Bjørnlund i Dronninglund sogn er del-gudmor, da Jørgen Jensen og Lisbeth Jensdatter af Krabdrup i Hellevad sogn får døbt sønnen Jens Jørgensen. Christen Jensen af Tingtveden i Dronninglund sogn er fadder.
Den 1. april 1742: Kirsten Mathisdatter, som tjener i Lundager i Dronninglund sogn, er gudmor, da Jens Mathisen og Maren Pedersdatter af Ørum får døbt sønnen Mathis Jensen.
Den 8. august 1745: Knud Jørgensen af Haalt i Dronninglund sogn er fadder, da Christen Jørgensen og Johanne Jørgensdatter i Lille Kraghede i Ørum sogn får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 10. marts 1752: Christen Nielsen af Dorf og Otte Nielsen af Stagsted, begge Dronninglund sogn, er forlovere, da Jens Nielsen af Tolstrup [i Hellevad] og Johanne Svendsdatter af Katholm forloves.
Den 24. marts 1752: Mette Pedersdatter af Tyvelunden i Dronninglund sogn troloves i Hellevad til Oluf Nielsen af Mellem Tredholt. Forloverne er Jens Skreder paa Rimmen og Jens Jensen i Øster Tredholt.
Den 24. marts 1752: Mogens af Kiersgaard af Dronninglund sogn er forlover, da Thomas Jensen af Lemb bliver trolovet til Gisel Andersdatter. Den anden forlover er Søren Thomsen af Lemb.
Den 30. juli 1752: Jens Nielsen af Dorf i Dronninglund sogn er forlover, da Jens Jensen af Øster Tredholt i Hellevad sogn bliver trolovet til Johanne Rasmusdatter, som tjener på Roslund.
Nn Trin 1775: Fæstebonden og den gifte mand, Niels Michelsen af Thorup i Dronninglund sogn udlægges til barnefar, da Birthe Christensdatter af Hellum by får døbt sin uægte datter for Zidsel Nielsdatter.
Den 20. september 1778: Inger Nielsdatter af Dorf er fadder, da Thomas Jørgensen og Johanne Thomasdatter af Tredholt i Hellevad sogn får døbt datteren Dorthe Thomasdatter.
Den 29. november 1778: Karen Olufsdatter i Øster Mølle i Dronninglund sogn er gudmor, da Diderich Nielsen og Zidsel Olufsdatter af Holskov i Hellevad sogn får døbt datteren Karen Diderichsdatter. Niels Nielsen af Holskov er fadder.
Den 29. januar 1779: Niels Andersen af Tolstrup i Dronninglund sogn bliver trolovet i Hellevad til Mette Michelsdatter af Tolstrup i Dronninglund sogn. Forlovere er Rasmus Christensen af Store Glindvad i Dronninglund sogn og Niels Jensen i Land? af Dronninglund sogn.
Den 26. februar 1779: Hans Christensen af Gammel ? i Dronninglund sogn troloves i Hellevad til Mette Marie Jørgensdatter af Gammel ? i Dronninglund sogn. Forlovere er: Anders Jensen af Biønlund i Dronninglund sogn og Jørgen Jensen i Vesterhede.
Den 19. april 1780: Niels Christensen i Dorph i Dronninglund sogn er i Hellevad forlover, da Thomas Jensen og Maren Thomsdatter i Store Halskov i Hellevad sogn troloves. De er beslægtet i 3. led. Den anden forlover er Erich Ipsen fra Lem i Hellevad sogn.

Den 20. oktober 1780: Enkekonen Fanøe af Dorphs Mølle i Dronninglund sogn er forlover i Hellevad, da Jens Christensen af Tekkegaard bliver trolovet til Maren Olufsdatter af Allerup.
Den 12. juni 1787: Fru Wichen af Dronninggaard i Dronninglund sogn er fadder, da Peder Rold og Dorthe Meldall af Nørre Ravnstrup får døbt datteren Kirstine Maria Rold.

Den 21. april 1793: Enkemanden Jens Pedersen fra Dall i Dronninglund sogn udlægges til barnefar af Kirsten Olufsdatter, da hun får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 7. februar 1796: Ane Cathrine Olesdatter i Kiersgaard i Dronninglund sogn er fadder, da Peder Sørensen i Glindvad får døbt sønnen Jens Severin Pedersen.
Den 5. februar 1797: Søren Jensen og Peder Andersen af Langheeden i Dronninglund sogn er faddere, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter i Lille Kraghede får døbt sønnen Christen Jørgensen.
Den 31. december 1797: Jens Møller fra Bolle skole i Dronninglund sogn er fadder, da Peder Sørensen Kierulf og Johanna Jensdatter af Glindvad får døbt sønnen Steffen Severin Pedersen Kierulf.
Den 21. januar 1798: Søren Jensen fra Langheden i Dronninglund sogn er fadder, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter i Lille Kraghede får døbt tvillingerne Anders og Jens Jørgensen.
Den 6. december 1799: Bodil Sørensdatter og Christen Sørensen af Thorsholm [i Dronninglund sogn] er faddere, da Matthias Nielsen og Anna Andersdatter i Landvad får døbt datteren Mette Matthiasdatter i Hellevad kirke.
Den 28. juni 1813: Ane Marie Jensdatter af Dronninglund sogn begraves i Hellevad, 80 år gammel. Havde opholdt sig i Hellevad ca. 40 år.
Den 25. juli 1824: Kirsten Marie Pedersdatter og Jens Christian Jensen fra Lille Skoven i Dronninglund sogn, og Christian Larsen Skrædder fra Kobbesmølle i Dronninglund sogn er faddere, da Ole Pedersen og Ane Sofie Pedersdatter i Snabhede får døbt datteren Marie Olesdatter.
Den 24. februar 1839: Enkemanden Niels Jensen i Dronninglund sogn udlægges til barnefar, da Kirsten Steffensdatter hos moren i det lange hus i Ørum får døbt sin uægte søn for Kristian Nielsen.


Folk fra Bitteby, Agersted og Voer sogn

Visit Maria 1691: Jens Christensen af Agersted i Voer sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Christensdatter af Krogshave i Hellum sogn får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
8 p Trin 1735: Jens Sindelsen og Christen Sindelsen af Agersted i Voer sogn er faddere, da Niels Sindahlsen og Anna Andersdatter af Klokkerholm Mølle får døbt sønnen Christen Nielsen. Michel Sindelsen af Sønderby er også fadder.
Den 1. april 1742: Hans Pedersen af Voer sogn er fadder, og Ane Pedersdatter af Bitteby i Voer sogn er gudmor, da Jens Mathisen og Maren Pedersdatter af Ørum får døbt sønnen Mathis Jensen.
Den 20. december 1742: I Hellevad er Michel Sindahlsen af Bitteby forlover, da Peder Madsen af Svinhaven og Kiersten Christensdatter af Allerup i Hellevad sogn bliver trolovet. Den anden forlover er Laus Pilgaard af Ørum.

Den 24. december 1751: Da Stephen Rasmussen af Bitteby i Voer sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Frøderup i Hellevad sogn, er forloverne Mogens Johansen af Bitteby og Mads Pedersen Nørholt af Bitteby.
7 p Trin 1756: Kirsten Nielsdatter af Kæret i Voer sogn er gudmor, da Peder Pedersen og Anne Hansdatter af Kvindbjerg i Hellevad sogn får døbt datteren Mette Pedersdatter.
21 p Trin 1756: Michel Sindalsen af Bitteby er fadder, da Anders Pedersen og Bodil Rasmusdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sønnen Christen Andersen.
Den 17. september 1775: Margrethe Mogensdatter af Bitteby i Voer sogn er gudmor, da Christen Madsen og Ane Mogensdatter af Krattet i Hellums sogn får døbt datteren Mette Marie Christensdatter.
Den 18 juli 1779: Anne Pedersdatter af Svinhaven i Voer sogn er gudmor, da Christen Jensen og Mette Christensdatter af Kirkeskoven i Hellevad sogn får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den
7. november 1789: Lisbeth Bertelsdatter af Uskind i Voer sogn er gudmor, da Niels Christensen og Maren Bertelsdatter i Tekkegaard får døbt datteren Kirsten Nielsdatter. Jens Christensen i Allerup er fadder.
Den 24. marts 1800: Maren Thomasdatter af Woer sogn er fadder, da Jens Thomsen og Maren Jensdatter fra Løth i Hellevad sogn får døbt datteren Christiane Jensdatter.
Den 22. juni 1800: Morthe Christensen af Iskov og Christen Jensen fra Tranget, begge af Woer sogn, er faddere, da Peder Christensen Iskou og Anna Jensdatter af Strækningen i Hellevad sogn får døbt sønnen Christen Pedersen Iskou.
Den 16. november 1800: Jens Christensens hustru, Maren Christensdatter af Svinehauge i Woer sogn er gudmor, og Mads Jensen af Svinehaugen er fadder, da Poul Jensen Smed og Margrethe Nielsdatter af Gieddeback i Hellevad sogn får døbt datteren Maren Poulsdatter.
Den 2. marts 1806: Mads Nielsen fra Svinhaven i Voer sogn er fadder, da Peder Christensen og Ane Jensdatter i Strækningen får døbt datteren Else Marie Pedersdatter.
Den 1. juni 1806: Da husmand i Danmarkshus Christen Christensen og Ane Marie Olesdatter får døbt datteren Bodil Cathrine Christensdatter, er de fleste faddere fra Voer sogn, og de er: Maren Nielsdatter af Lille Tranget, Thomas Christensen af Lille Tranget, Ole Olesen i Bitteby samt Niels Christensen i Ørndahl.
Den 14. juni 1807: Hans Christensen, som tjener på Voergaard i Voer sogn, er fadder, da gårdmand i Lemb, Niels Christensen Skrædder og Karen Christensdatter, får døbt datteren Karen Marie Nielsdatter.

Folk fra Grindsted og Hammer sogn
Remini 1664: Las Jensen af Grindsted i Hammer sogn er fadder, da Christen Jensen og Anne Poulsdatter af Lemb i Hellevad sogn får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 7. februar 1666: Johanne Christensdatter af Grindsted i Hammer sogn er fadder, da Peder Jensen og Maren Christensdatter af Røgelhede i Hellevad sogn får døbt datteren Karen Pedersdatter.
Den 3. december 1758: Ungkarl Anders Pedersen af ? i Hammer sogn bliver i Ørum trolovet til Karen Svendsdatter af Ørum.
Den 22. marts 1802: Karen Andersdatter af Hammer sogn er fadder, da Birthe Thomasdatter af Hellevad får døbt sin uægte søn Christen Laursen. Udlagt barnefar er en kræmmer fra Holsten med navnet Laurs Pemif ?. Lejermålet er begået i Grønsted i Hammer sogn.

Den 19. maj 1812: Anders Jensen, 65 år, barnefødt i Vodskov i Horsens sogn, begraves i Hellevad. [Præsten skriver forkert: Vodskov er i Hammer sogn, og han er døbt den 7. maj 1747 som søn af Jens Andersen og Anne Poulsdatter af Vodskov].

Folk fra Lyngdrup, Tranholm og Horsens sogn
Remini 1664: Christen Jensen af Horsens er fadder, da Christen Jensen og Anne Poulsdatter af Lem får døbt datteren Maren Christensdatter.
1 p Trin 1734: Jens Jensen og Jeppe Jensen af Tranholm i Horsens sogn er faddere, da Christen Jensen og Mette Jensdatter af Sønder Ravnstrup i Ørum sogn får døbt datteren Anne Marie Christensdatter.
Den 19. januar 1735: Anders Christensen af Horsens bliver trolovet til Anne Jensdatter af Glindvad i Ørum sogn. Niels Pedersen af Horsens er den ene forlover.
Den 29. juni 1735: Hans Christian Jensen af Nyekroer i Horsens sogn bliver trolovet til Inger Nielsdatter af Kraghedegaard i Ørum sogn. Søren Christensen af Lyngdrup er forlover.
15
p Trin 1739: Da Kirsten Krogdahl i Lille Kraghede får døbt sin uægte datter for Maren Marqvorsdatter, da udlagt barnefar er den døve Marqvor Jespersen i Allerup, skriver præsten, at barnet er fundet døbt ved Hourholdt i Horsens sogn.
5 p Epiphan 1745: Johanne Jacobsdatter, som tjener i Faverholt i Horsens sogn, er gudmor, da Christen Jacobsen og Maren Andersdatter i Techegaard i Ørum sogn får døbt sønnen Jacob Christensen.
Den 1. november 1758: Ungkarl Jens Henrichsen af Horsens bliver i Ørum trolovet til Maren Sørensdatter af Ørum by.
Den 27. juli 1788: Stephen Christensen af Horsens er fadder, da Niels Stephensen og Mette Jensdatter af Aagaard i Ørum sogn får døbt sønnen Christian Nielsen.

13 p Trin 1791: Lars Berthelsen af Horsens by under Langholt gods, rytter ved den 4de eskadron i Randers, udlægges til barnefar af Maren Christensdatter, da hun får døbt datteren Mariane Larsdatter. Gudmor er Mette Marie Nielsdatter af Ørum.
Den 27. september 1795: Anders Stephensens kone, Else Jensdatter af Horsens, er gudmor til tvillingerne Christian Nielsen og Anne Marie Nielsdatter. Forældrene er Niels Stephensen og Mette Jensdatter af Aagaard i Ørum sogn.
Den 9. januar 1798: Anna Pedersdatter af Kinnerup og Jacob Jensen af Faurholt i Horsens sogn [i Vendsyssel] er faddere, da Jens Sørensen og Maren Pedersdatter i Sønder Raunstrup får døbt sønnen Søren Jensen.
Den 21. januar 1798: Jeppe Pedersen af Laden i Horsens sogn er fadder, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter af Lille Kraghede i Ørum sogn får døbt tvillingerne Anders og Jens Jørgensen.
Den 3. april 1809: Jens Ottesen, 25 år, barnefødt i Horsens sogn, begraves i Hellevad. [Døbt den 24. november 1783 som søn af Otto Jensen og Maren Madsdatter].

Folk fra Stenum
Den 19. januar 1740: Leene Mylheim af Stenum er gudmor, da Mons. Jacob Brøndlund af Ørum præstegård er fadder, da assessor Paludan og hustru Anne Alhede Obenhausen af Hellevad får døbt sønnen Kield Paludan.

Folk fra Sørå:
Cantate 1676: Jens Pedersen af Søraa er fadder, da Otte Pedersen og Anne Michelsdatter i Hellumlund får døbt sønnen Jacob Ottesen.


Folk fra Øster Hassing:
Den 19. januar 1735: Laurids Thomsen af Aalund i Øster Hassing sogn er forlover, da Anders Christensen af Horsens i Ørum bliver trolovet til Anne Jensdatter af Glindvad i Ørum sogn.

Folk fra Vester Hassing:
Langfredag 1735: Niels Nielsen af Vester Hassing bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Kraghede i Ørum sogn.

Folk fra Sulsted
Den 5. august 1753: Christen Nielsen af Tandahl i Sulsted sogn troloves til Anne Christensdatter af Lemb. Forloverne er Christen Svendsen i Revsgaard i Vadum sogn og Anders Christensen af Vesberg [Vestbjerg] i Sulsted sogn.
Den 26. april 1793: Jesper Jensen og Otthe Simonsen af Sulsted står faddere, da Lars Jensen og Karen Jespersdatter får døbt sønnen Niels Larsen.
Den 9. april 1797: Poul Peter Andersen og Christen Stær i Sulsted sogn står faddere, da Peder Andersen og Kirsten Clementzdatter får døbt datteren Mariana Pedersdatter.

Folk fra Ultved og Ajstrup sogn
Remini 1664: Anne Hansdatter i Ejstrup er fadder, da Christen Jensen og Anne Poulsdatter i Lem får døbt datteren Maren Christensdatter.
Alle Helgens dag 1733: Anders Laursen, som tjener hos Friderich Pedersen af Ultved i Ajstrup sogn, udlægges til barnefar af Johanne Jensdatter af Allerup i Hellevad sogn, da hun får døbt datteren Johanne Andersdatter.
1 p Trin 1737: Jens Christensen, som tjener i Ultved i Ajstrup sogn, udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sin uægte datter for Anne Jensdatter.  Der er et kors ud for pigens navn.
Den 30. oktober 1774: Kirsten Christensdatter af Sandholt i Ajstrup sogn er gudmor, da Lars Michelsen og Johanne Jørgensdatter af Kirkegaard i Hellum sogn får døbt sønnen Jørgen Larsen.


Folk fra Rosted og Ulsted sogn
1 advent 1685: Jens Mouridsen af Klitgaards Mark i Ulsted sogn er fadder, da Mads Nielsen og Dorthe Jensdatter i Vestergaard i Hellum får døbt sønnen Niels Madsen.
10 p Trin 1687: Maren Jensdatter af Klitgaards Mark i Ulsted sogn er fadder, da Mads Nielsen og Dorthe Jensdatter i Vestergaard i Hellum får døbt datteren Karen Madsdatter.
Dem 17. april 1797: Hans Jensen og hustru af Rosted i Ulsted sogn er faddere, da Lars Jensen og Karen Jensdatter i Kraghedegaard i Ørum får døbt sønnen Simon Larsen.


Folk fra Grønhede og Volstrup sogn
3. advent 1665: Anders Sørensen af Volstrup sogn bliver viet til Ingeborg Erichsdatter af Hellevad.
5 p Trin 1666: Anne Christensdatter og Karen Jensdatter af Grønhede i Volstrup sogn er faddere, da Jens Christensen og Maren Olesdatter af Østergaard i Hellevad får døbt sønnen Thomas Jensen.

Folk fra Bastholm
Den 14. juli 1793: Johanne Larsdatter af Bastholm er gudmor, da Niels Laursen og Inger Jacobsdatter får døbt datteren Anne Kirstine Nielsdatter.

Folk fra Vester Hjermitslev
23 p Trin 1690: Karlen Christen Larsen af Hjermitslev udlægges til barnefar, da Johanne Christensdatter af Snæverholt i Hellum sogn får døbt sønnen Hans Christensen.
Den 4. maj 1755: Anders Andersen af Vester Hjermitslev bliver trolovet til Anne Christophersdatter af Frøderup i Hellevad sogn. Forlovere er Jacob Bertelsen af Vester Hjermitslev og Anders Christophersen af Frøderup.


Folk fra Vadum
Den 5. august 1753: Christen Svendsen af Revsgaard i Vadum sogn er forlover, da Christen Nielsen af Tandahl i Sulsted sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter af Lemb i Hellevad. Den anden forlover er Anders Christensen af Vestbjerg i Sulsted sogn.
Den 9. oktober 1753: Søren Thorsen af Skovhuset i Vadum sogn bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Allerup i Hellevad sogn. Forlovere er Niels Pedersen af Biersted og Peder Pedersen af Stoksted [ved Tårs?].
Den 7. juli 1779: Otto Kjær af Vadumgaard i Vadum sogn udlægges til barnefar af Hans Strøms datter af Hellevad, da hun får døbt sin uægte datter for Lovisa Margrethe Thorup.
Den
5. februar 1797: Peder Christensen af Biørum af Vadum sogn er fadder, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter af Lille Kraghede får døbt sønnen Christen Jørgensen.
Den 21. januar 1798: Peder Christensens hustru, Anna Jensdatter, fra Biørum i Vadum sogn er gudmor, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter i Lille Kraghede får døbt tvillingerne Anders og Jens Jørgensen.

Folk fra Ingstrup sogn
Den 23. august 1808: Jørgen Knudsens søn, Knud, født i Trudslev i Ingstrup sogn, begraves 10 måneder gammel i Hellevad.

Folk fra Estrup og Hørby sogn i Vendsyssel:
Den 9. oktober 1799: Jens Pedersen af Estrup i Hørby sogn er fadder, da Peder Pedersen Wadum fra Sæby og hustru Birgitte Andersdatter, der opholder sig hos faderen i Hørtig, får døbt datteren Kirsten Maria Pedersdatter Wadum i Hellevad kirke.

Folk fra  Føltved, Ovnstrup, Ørvad og Skæve sogn
Cantate 1679: Bertel Ollesen af Mølbacken i Skæve sogn er fadder, da Søren Nielsen og Karen Ollesdatter af Slettingen i Hellum sogn får døbt datteren Anne Sørensdatter.
Den 3. december 1679: Boeld Nielsdatter af Hatten i Skæve sogn er fadder, da Hans Nielsen og Maren Christensdatter af Skovsgaard i Hellum sogn får døbt datteren Ellen Hansdatter.
Miseri 1682: Bertel Ollesen af Mølbacken i Skæve sogn er fadder, da Søren Nielsen og Karen Ollisdatter af Slettingen i Hellum sogn får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Den 28. marts 1683: Boel Nielsdatter i Hatten i Skau [Skæve] sogn er fadder, da Hans Nielsen og Maren Christensdatter i Skovsgaard får døbt sønnen Christen Hansen.
Miseri 1684: Bertel Ollesen af Mølbacken [i Skæve sogn] er fadder, da Søren Nielsen og Karen Ollisdatter i Slettingen får døbt datteren Ingeborg Sørensdatter.
23 p Trin 1684: Jens Bertelsen af Faibakken i Skæve sogn [skrevet Skau] er fadder, da Peder Andersen af Kramergaard i Hellum sogn og Mette Pedersdatter får døbt sønnen Peder Pedersen.
22 p Trin 1685: Maren Ibsdatter af Hammerbjerg i Skæve sogn er fadder, da Christen Nielsen og Anne Nielsdatter i Kalsbjerg får døbt datteren Karen Christensdatter.
14 p Trin 1687: Thomas Christensen af Hammer i Skæve sogn er fadder, da Peder Nielsen og Maren Christensdatter i Kalsbjerg i Hellum sogn får døbt sønnen Christen Pedersen. Christen Christensen på Søheden er også fadder.
6 p Trin 1688: Søren Laursen og Niels Laursen af Ovnstrup i Skæve sogn er faddere, da Ole Thomisen og Anne Laursdatter i Vandeskrog får døbt sønnen Thomas Olesen.
13 p Trin 1688: Et Qvindfolk, som er født i Skæve sogn og hedder Margrethe Erichsdatter, men som kom til Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev, får døbt sin uægte datter for Karen Hansdatter, idet hun udlægger Hans Lauridsen til barnefar, og han er skytte hos Albert Bilde. Margrethes far er Erich Jensen i Skæve sogn.
3. advent 1688: Laust Nielsen af Hatten og Dorthe Jensdatter af Svampen i Skæve sogn er faddere, da Hans Nielsen og Maren Christensdatter af Skovsgaard i Hellum sogn får døbt sønnen Niels Hansen.
Fest Trin 1692: Lars Nielsen af Hatten i Skæve sogn og Dorthe Jensdatter af Svampen i Skæve sogn er faddere, da Hans Nielsen af Skovsgaard og Maren Christensdatter får døbt datteren Else Hansdatter.
Den 10. marts 1734: Christen Christensen af Svampen i Skæve sogn er fadder, da Niels Otthesen af Allerup i Hellevad sogn og Else Christensdatter får døbt sønnen Niels Nielsen. Andre faddere er Otthe Christensen af Allerup, Jens Haleskou af Allerup og Maren Christensdatter af Kirkeskov samt Karen Olufsdatter af Allerup.

? 1736: Christen Jensen af Føltved i Skæve sogn er fadder, da [skrevet Villatz] Villads Thomsen og Maren Nielsdatter [eller Mette Otthesdatter] får døbt sønnen Thomas Villadsen.
Nat. Cristi Circum 1737: Christen Jensen af Skæve sogn er fadder, da Niels Olufsen Skræder og Maren Nielsdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sønnen
[Ole] Oluf Nielsen.
Den 18. maj 1738: Mette Nielsdatter, som er gift med Christen Nielsen Stensholt i Skæve sogn, er del-gudmor, da Villads Thomasen [skrevet Willats Thomsen] og Methe Othesdatter [Mette Ottesdatter] af Kærskov i Hellevad sogn får døbt sønnen Othe Willatsen [Otte Villadsen].
Den 20. februar 1774: Birgitte Olufsdatter, som er gift med Christian Rasmussen af Skæve sogn, er gudmor, da Rasmus Jensen og Maren Olufsdatter af Vestergaard i Hellum sogn får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Den 16. juli 1775: Anne Nielsdatter af Ørvad i Skæve sogn er gudmor, da Jens Rasmussen og Dorthe Pedersdatter af Markmose i Hellum sogn får døbt datteren Maren Jensdatter.

Den 30. juni 1799: Niels Kudsk af Ledet i Skæve sogn er fadder, da Willads Christensen og Anna Sophie Jensdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sønnen Christen Willadsen.

Den 22. juni 1800: Møllerkonen Karen Nielsdatter af Aunkjødt Mølle i Skæve sogn er gudmor, da Peder Christensen Iskou og Anna Jensdatter af Strækningen i Hellevad sogn får døbt sønnen Christen Pedersen Iskou.
Den 2. marts 1806: Maren Nielsdatter af Aunkjødt Mølle i Skæve sogn er gudmor, og Morten Christensen fra Dybvad i Skæve sogn er fadder, da Peder Christensen og Ane Jensdatter i Strækningen får døbt datteren Else Marie Pedersdatter.
Den 9. november 1813: Søren Ahnsen, født i ?holt i Skæve sogn begraves, står nok 80 år gammel.

Folk fra Hals sogn
Den 21. januar 1798: Jørgen Christensen af Østeraa i Hals sogn er fadder, da Jørgen Christensen og Karen Andersdatter af Lille Kraghede i Ørum sogn får døbt tvillingerne Anders og Jens Jørgensen.

Folk fra Tise sogn
21 p Trin 1756: Christen Christophersen af Tise Ladegaard er fadder, da Anders Pedersen og Bodil Rasmusdatter af Allerup i Hellevad sogn får døbt sønnen Christen Andersen.

Folk fra Nørresundby
1 p Trin 1665: Karlen Poul Sørensen af Nørresundby udlægges til barnefar, da Giertrud Christensdatter Fynbo får døbt datteren Maren Poulsdatter.
Den 11. maj 1757: Peder Jørgensen af Nørresundby er forlover, da Anders Rasmussen Torst af Kællingbro i Ørum sogn bliver trolovet til Maren Jørgensdatter af Kællingbro. Christen Jørgensen af Lille Kraghede i Ørum sogn er den anden forlover.
Den 31. december 1797: Jens Jensen af Hvorup Torp i Nørresundby sogn er fadder, da Peder Sørensen Kierulf og Johanna Jensdatter af Glindvad får døbt sønnen Steffen Severin Pedersen Kierulf.


Folk fra Aalborg
4 p Trin 1734: En købmandskarl af Aalborg, nafnlig Johan Jensen i Skt. Butolphi sogn, udlægges til barnefar af Maren Povelsdatter af Ørum, da hun får døbt datteren Anne Cathrine Johansdatter.
Den 2 juli 1759: Rebslager Ole Nielsen af Aalborg bliver i Ørum trolovet til Anna Jensdatter af Ørum.

Den 27. december 1787: Brødrene Peder Simonsen, Niels Simonsen og Christen Simonsen af Aalborg er faddere, da Svend Simonsen og Inger Sørensdatter af Ørum får døbt datteren Birgitha Svendsdatter. Gudmor er Anne Stephensdatter af Glindvad.
Den 8. juni 1788: Soldaten Andreas Schultz fra kompagniet under major Hein i Aalborg udlægges til barnefar af Mette Marie Olesdatter af Bjørnholm i Ørum sogn. Er anmeldt til amtsstuen og major Heins.
Den 7. februar 1796: Daniel Kuhlou af Aalborg er fadder, da Peder Sørensen af Glindvad får døbt sønnen Jens Severin Pedersen.

Folk fra København
Den 18. marts 1788: Jacob Falenensen ? fra København udlægges til barnefar, da Mette Marie Otthesdatter i Ørum får døbt sin uægte datter for Kirsten Jacobsdatter. Blandt fadderne er Ole Otthesen og Jørgen Otthesen af Ørum.

Folk fra Norge
18 p Trin 1786: En sømand fra Norge ved navn Claus Christian bliver udlagt som barnefar, da Karen Sørensdatter af Ørum får døbt sin uægte søn Søren Clausen.

Soldaterbørn
Skærtorsdag 1735: Friderich Gynther og Maren Pedersdatter i Allerup får døbt datteren Anne Kirstine Friderichsdatter Gynther.

Bemærkning:
Den 7. februar 1773 får Maren Christensdatter af Hellum døbt sin uægte datter for Maren Erichsdatter. Udlagt barnefar er Erich Jensen dragon af løjtnant Brockdorfs kompagni i Randers. Nedenunder angives, hvem moren er: Hun er født i Hjørring, hvor hendes far, Christen Nielsen er død. Hendes mor hedder Else Hansdatter, der nu lever som enke i Aalborg Skolegade. Maren har selv tjent hos Christen Trænmose på Nytorv i Vor Frue sogn i Aalborg, hvor hun blev besvangret, før hun kom til Lars Michelsen i Kirkegaard i Hellum sogn. Hun har to gange siden været i Aalborg, før hun kom til Mads Nielsen Hebbelstrup i Klangen i Hellum by under Knudseje Gods.

Konfirmerede udefra i Hellevad kirke

Piger og drenge fra Hellevad og Hellum sogne er ikke medtaget på listen, men det er de lokale fra Ørum. For de fleste er der enten fødselsdag eller dåbsdag angivet i selve kirkebogen.

1780 i Hellevad kirke – opslag 105:
Jacob Olufsen af Kiellingtand i Ørum, Jens Christensen af Hellum ?, Anne Sophie Thomsdatter af Ørum, Anne Olufsdatter af Ørum og Christen Otthesen fra Jerslev by.

1781 i Hellevad kirke – opslag 105:
Christen Nielsen hos Jens Nielsen i Hellum by, Johanne Larsdatter i Hellum by og Maren Christensdatter i Hellum by.

1782 i Hellevad kirke – opslag 105:
Maren Pedersdatter fra Jerslev hos Lau Christensen.

1784 i Hellevad kirke – opslag 106:
Lars Christensen fra Lousig i Skæve sogn, Niels Christensen hos Jens Westergaard i Hellevad og fra Skæve sogn, Christen Nielsen fra Jerslev by og Ingeborg Hansdatter fra Hollet i Hellum sogn.

1785 i Hellevad kirke – opslag 106:
Niels Jensen fra Ørum og tjener Christen Jensen i Tveden, Jens Sørensen i Ørum og Lars Olesen som tjener Christen Andersen i Ørum.

1786 i Hellevad kirke – opslag 106:
Hans Christensen fra Kløngen i Hellum og Christen Christensen i Hellum by.

1789 i Hellevad kirke – opslag 106:
Kirsten Marie Terkildsdatter på Nørside i Hellum sogn

1791 i Hellevad kirke – opslag 107:
Første tjeneste:
Jens Pedersen i Ørum og Maren Christensdatter fra Nørside i Hellum sogn.
Anden tjeneste:
Drenge:
Christen Pedersen af Ørum, Søren Pedersen fra Tredholt i Skæve sogn, Christen Jensen fra Tranget i Taars sogn, Lars Jensen fra Villestrup i Jerslev sogn, Christen Jensen Meyling fra Aasted sogn, Peder Christensen fra Kraghede i Øster Brønderslev sogn.
Piger:
Ane Marie Jensdatter fra Ørum, ? Sørensdatter i Glindvad i Dronninglund sogn, Maren Hansdatter fra Øster Brønderslev, Zidsel Nielsdatter fra Serridslev, Maren Sørensdatter fra Lousig i Skæve sogn, Ane Christensdatter fra Sillerbye i Voer sogn

1792 i Hellevad kirke – opslag 107:
Karen Larsdatter fra Hellum, Peder Bertelsen som tjener Rasmus Nielsen i Hellum, Christen Sørensen hos Søren Damsgaard i Ørum, Jens Sørensen hos N. Broen i Ørum

1793 i Hellevad kirke – opslag 108:
Drenge:
Rasmus Jensen fra Hedegaard i Dronninglund sogn, Peder Ch[ristensen] Tvedholt af Jerslev sogn, Niels Svendsen i Svennum [i Jerslev sogn], Peder Andersen, Arrild Pedersen og Anders Nielsen i Ørum, Lars Rasmussen og Christen Pedersen af Hellum.
Piger:
Mette Marie Rasmusdatter af Dronninglund sogn, Ane Davidsdatter af Bdr bye [Vester Brønderslev], Kirsten Christensdatter i Vester Kraghede i Ørum og Anne Pedersdatter i Ørum.


1796 i Hellevad kirke – opslag 108+109:
Drenge:
Christen Christensen fra Nørhede i Hellum, Niels Erichsen skrædderdreng fra Øster Brønderslev, Rasmus Nielsen i Hellum by
Piger:
Mette Marie Berthelsdatter fra lægsmanden i Hellum, Dorthe Jensdatter i Hallund, Maren Larsdatter fra Kirkegaard i Hellum sogn

1797 i Hellevad kirke – opslag 110+111:

Drenge:
Jens Nielsen, søn af Niels Jensen, Smedgaard i Ørum, 18 år, Niels Pedersen, søn af Peder Nielsen i Ørum by, 23 år, tjener hos Niels Steffensen i Ørum, Niels Hansen, søn af Hans Lauritsen i Svinehauge, Vaar [Voer] sogn, 19 år, tjener hos Jacob Jørgensen i Badstrup, Lauritz Pedersen, søn af Peder Lauritzen i Bondgaard i Ørum sogn, 19 år, tjener hos Michel Nielsen i Tveden, Niels Andersen, søn af Anders Pedersen i Brynden [Brønden] i Ørum sogn, 17 år, tjener hr. Paludan på Kiersgaard, Willads Ottosen, søn af afdøde Otto Willadsen i Ørum by, 17 år, hos moren, Severin Olesen, søn af Ole Jacobsen i Kiellingbroe i Ørum sogn, 18 år, hos faren, Jens Jensen, søn af Jens Lauritzen på Kraghedegaard i Ørum sogn, 19 år, er hos broren Lauritz Jensen på Kraghedegaard, Berthel Pedersen, søn af Peder Christensen i Trædholt, Skiæve [Skæve] sogn, 18 år, tjener Niels Payhede i Allerup, Søren Jensen Willestrup, søn af Jens Willestrup i Jerslev sogn, 18 år, tjener Morten Jensen Østergaard i Allerup.
Piger:
Gyde Pedersdatter, datter af Peder Jensen i Westergaard i Ørum, 16 år, hos faren, Maren Christensdatter, datter af Christen Johansen i Aagaard i Ørum, 17 år, hos faren, Birthe Cathrine Jensdatter, datter af Jens Pedersen i Østergaard i Try i Todslef [Torslev] sogn, 16 år, tjener Bertels enke i Røgelhede, Karen Marie Christensdatter, datter af Christen Andersen i Ørum by, 17 år, tjener Jens Jensen i ???, Maren Pedersdatter, datter af Peder Thomsen Smed i Ulsted sogn, 16 år, tjener hos Otto Pedersen i Hellevad sogn, Elisabeth Sophia Christensdatter, datter af Christen Jørgensen i Steenholt i Skiæve [Skæve] sogn, 17 år, i Allerup, Anna Sørensdatter, ukendt far, fra Hagsted Hede i Skæve sogn, 17 år, hos Jacob Jørgensen i Hellevad, Else Pedersdatter, datter af Peder Jepsen på Smedegaard i Hallund sogn, 19 år, hos Anders Jensen i Klokkerholm Mølle, Else Maria Pedersdatter, datter af Peder Lauritzen i Torslev sogn, 17 år, i Hellum sogn, Kirsten Erichsdatter, datter af Erich Jensen i Kikken i Lendum, 18 år, hos Jens Kierkegaard i Hellum, Anna Nielsdatter, datter af Niels Christensen i Skien i Ørum sogn, 17 år, hos faren, Maren Thomasdatter, datter af Thomas Jensen i Vandmose i Jerslev sogn, 17 år, hos Gerth Nielsen i Hellum, Karen Christensdatter, datter af Christen Andersen i Hallund by, 17 år, hos Christen Jensen i Hellevad sogn, Maren Sørensdatter, datter af Søren Christensen i Damsgaard i Ørum sogn, 16 år, hos faren, Maren Nielsdatter, datter af Niels Pedersen i Bækken i Serridslev sogn, 16 år, hos Niels Jepsen i Mellergaard i Lem, Maren Pedersdatter, datter af Peder Jensen i Svennum i Jerslev sogn, 16 år, hos Matthias Baltzarsen i Svennum, Anne Christensdatter, datter af Christen Knudsen i Klæstrup i Jerslev sogn, 17 år, hos Jens Nielsen i Hellum.

1800 i Hellevad kirke – opslag 111-112:

Niels Andersen, søn af Anders Nielsen i Hansbech i Jerslev sogn, 18 år, hos Jesper Nielsen i Hellum sogn, Hans Pedersen, søn af Peder Nielsen i Jerslev by, 18 år, hos Jens Laursen Skrædder i Kronborg, Hans Pedersen, søn af Peder Nielsen i Nordholt i Voer sogn, 18 år, hos Jens Nielsen i Hellum sogn, Jørgen Christensen, søn af Christen Jørgensen i Steensholt i Skæve sogn, 17 år, hos Simon Jørgensen i Kradderup m.fl.

1803 i Hellevad kirke – opslag 113 + 114:

Ottho Christensen, søn af Christen Johansen i Aagaard i Ørum sogn, 19 år, hos faren, Jens Christian Gregersen, søn af Gregers Sørensen i Ørum by, 16 år, hos faren, Mads Christensen, søn af Christen Christensen i Bredemose i Lendum sogn, 18 år, hos Christen Knudsen i Allerup, Laurs Laursen Thys, søn af Laurs Laursen Thys i Serridslev by, 19 år, hos Jens Nielsen i Lem, Peder Nielsen Gyldlund, søn af Niels Pedersen Gyldlund og Mette Christensdatter i Vesterskov i Voer sogn, 18 år, tjener hos Simon Jørgensen i Kraderup, Jens Olesen, søn af Ole Otthosen i Ørum, 17 år, hos faren i Dahlgaard, Jens Ottesen, søn af afdøde Otte Jensen og Maren Madsdatter i Leedet i Horsens sogn, 19 år, tjener Jens Leedet i Hellevad by, Christen Nielsen, søn af Niels Nielsen i Ørum by, 20 år, hos faren, Lars Christian Pedersen, søn af Peder Laursen Snorre [Peder Lausten] og Anne Jensdatter i Horsens by, 19 år, hos Anders Jensen i Klokkerholm Mølle, Jens Peter Erichsen, søn af Erich Jensen, Byrum på Læssø, 20 år, hos Christen Jensen i Tveden, Christen Lange, søn af Jeppe Rasmussen og Mette Andersdatter i Ørum, 19 år, hos moren [uægte], Steffen Jacobsen, søn af Jacob Hendrichsen og Else Steffensdatter i Biergsted by og sogn? [nok nærmere i Serridslev], 17 år, ”i Steentinget”, Karen Laursdatter, datter af Laurs Olesen og Maren Andersdatter i Slettet i Horsens sogn, 17 år, Maren Laursdatter, datter af Laurs Andersen og Karen Christensdatter i Thise by og sogn, 19 år, og Maren Jensdatter, datter af Jens Sørensen og Maren Jensdatter i Øster Hede i Taars sogn, 18 år.

1804 i Hellevad kirke – opslag 114+115:
Christian Christensen, søn af Christen Jørgensen og Kirsten Christensdatter i Steensholt i Skæve sogn, 18 år, Christian Christensen, søn af Christen Christensen og Margrethe Christensdatter i Bredmose i Lendum sogn, 16 år, Christen Larsen, søn af Lars Olesen og Kirsten Christensdatter i Jerslev by, 21 år, Anders Pedersen, søn af Peder Jørgensen og Margrethe Andersdatter i Stade i Vester Hassing sogn, 16 år, Peder Jensen, søn af Jens Andersen og Giertrud Pedersdatter i Villerup i Jerslev sogn, 16 år, Michel Olesen, søn af Ole Christensen og Anne Michelsdatter i Foltved i Skæve sogn, 18 år, Christen Nielsen, søn af Niels Christensen og Mette Madsdatter i Bredmose i Lendum sogn, 20 år, Jens Christian ?, søn af Else Danielsdatter Friderich i Svennum i Jerslev sogn, 20 år, Kirsten Christensdatter, datter af Christen Nielsen og Margrethe Pedersdatter i Folsted i Lendum sogn, 16 år, Mariana Andersdatter, datter af Anders Nielsen og Karen Hansdatter i Hansbech i Jerslev sogn, 16 år, Kirsten Johansdatter, datter af Johan Mogensen og Kirsten Pedersdatter i Ørndahl i Voer sogn, 17 år, Anna Maria Jensdatter, datter af Jens Nielsen og Helle Nielsdatter i Søeheden i Jerslev sogn, 16 år, Karen Knudsdatter, datter af Knud Thomsen og Johanne Jensdatter i Rakkeby sogn.


1806 i Hellevad kirke – opslag 116:
Laurs Nielsen, søn af Niels Olesen i ? i Voer sogn, 16 år, Anders Sørensen, søn af Søren Nielsen i Motbakken i Skæve sogn, 18 år, Mariane Thomasdatter, datter af Thomas Skomager i Ajstrup sogn, 16 år, Johanne Jensdatter, datter af Jens Sørensens enke i Augaard i Torslev, 16 år

Folk fra andre sogne, som var i Horsens-Hammer i Vendsyssel

Folk fra Grindsted i Hammer sogn
Den 22. marts 1733: Jacob Slagter og Maren N. af Grindsted i Hammer sogn får døbt sønnen Jens Jacobsen. Faddere er Jens Clemmensen, Anders Lauritsen og Søren Mortensen af Grindsted i Hammer sogn.
F. Ann. Maria 1733: Ole Andersen og Anne Lauritsdatter af Grindsted i Hammer sogn får døbt sønnen Christen Olsen. Christen Mogensen og Jacob Pedersen af Grindsted i Hammer sogn er faddere.
Den 11. februar 1734: Bertel Pedersen og Maren Lauritsdatter af Grindsted i Hammer sogn får døbt datteren Else Marie Bertelsdatter. Mads Lauritsen, Søren Jensen, Søren Mortensen, Karen Christensdatter og Mette Jensdatter af Grindsted i Hammer sogn er faddere.
Den 11. februar 1734: Niels Nielsen og Maren Andersdatter af Grindsted i Hammer sogn får døbt sønnen Jens Nielsen. Mette Marie Andersdatter, Dorethe Andersdatter, Peder Larsen og Rasmus Jensen af Grindsted i Hammer sogn er faddere.

Andre folk i Horsens i Aalborg Amt
Den 29. januar 1783: Christen Jensen Koldstrup af Horsens får døbt sønnen Jens Christensen Koldstrup.

Folk fra Øster Brønderslev
Den 6. januar 1750: Laurs Pedersen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Kirsten Michelsdatter af Horsens. Parret bliver viet i Horsens kirke den 21. juni 1750.
Den 17. november 1769: Peder Møller af Hvilshøjgaard og Jesper Lycke af Kiølskegaard er faddere, da kapitajn Houch og frue af Attrup får døbt datteren Anne Cathrine Houch.

Folk fra Ørum
Den 22. september 1748: Christen Mattiesen af Ørum bliver viet til Johanne Michelsdatter af Horsens.
Den 8. juni 1766: Jacob Christensen af Ørum udlægges til barnefar, da Anne Cathrine Christensdatter af Langholt i Hammer sogn har fået et barn.

Folk fra Ulsted sogn

Den 30. april 1735: Jens Jensen af Ulsted sogn bliver viet til Kirsten Sørensdatter af Horsens.
Den 2. januar 1750: Laurids Nielsen af Ulsted bliver trolovet til Birgithe Jensdatter af Vodskov.

Folk fra Vodskov
Den 8. februar 1760: Peder Thomsen af
Vodskov bliver trolovet til Maren Laursdatter af Kinderup.
Den 18. juni 1769: Da Peder Sørensen og Johanne Pedersdatter af Hammer får døbt tvillingerne Karen og Bodild Pedersdatter, er fadderne Mads Andersen, Anders Madsen, Laurs Jensen og Ole Andersen af Vodskov.

Den 2. juli 1769: Ole Andersens hustru af
Vodskov er gudmor, og Mads Andersen af Vodskov er fadder, da Mads Østberg af Østberg får døbt datteren Anne Marie Madsdatter Østberg.

Folk fra Sulsted sogn

Den 5. juli 1744: Peder Jensen af Sulsted bliver viet til Kirsten Hansdatter af Møgelmose.
Den 14. marts 1753: Maren Christensdatter og Anders Christensen af Westberg er faddere, da Niels Pedersen og Anne Christensdatter får døbt sønnen Anders Nielsen.
Den 22. februar 1765: Poul Jensen Sulsted bliver trolovet til Birgitte Nielsdatter af Grindsted i Hammer sogn.
Den 2. juli 1769: Maren Jensdatter af Sulsted er gudmor, da Otte Jensen og Anne Margrethe af Grindsted i Hammer sogn får døbt sønnen Jens Ottesen.

Folk fra Øster Hassing
Den 5. april 1750: Niels Jørgensen af Øster Hassing er fadder, da Christen Thomasen og Maren Nielsdatter af Horsens får døbt sønnen Jens Christensen.
Den 25. juli 1750: Karen Christensdatter af Øster Hassing er fadder, da Jens Andersen og Johanne Rasmusdatter får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 15. april 1754: Karen Christensdatter af Øster Hassing er fadder, da Jens Andersen og Johanne Rasmusdatter får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 19. maj 1754: Niels Jørgensen af Øster Hassing er fadder, da Christen Thomesen og Maren Nielsdatter af Horsens får døbt sønnen Anders Christensen.

Folk fra Vester Hassing

Den 25. maj 1734: Niels Mortensen af Vester Hassing bliver viet til Dorethe Jørgensdatter af Horsens – i Hammer.
Den 1. december 1743: Jens Jensen af Vester Hassing vies til Mette Madsdatter af Horsens.
Den 15. december 1743: Laurids Laursen af Vester Hassing vies til ? Mortensdatter af Horsens.
Den 22. november 1744: Svend Svendsen af Vester Hassing vies til Johanne Lauritzdatter af Horsens.
Den 6. april 1751: Christen Pedersen Peber af Vester Hassing troloves til Else Nielsdatter af Horsens. De vies den 13. juni 1751.
Den 17. september 1754: Anne Cathrine Johansdatter af Vester Hassing er fadder, da Niels Thomasen og Mette Marie Johansdatter får døbt datteren Mariane Nielsdatter.
Den 30. april 1755: Lars Christensens søster af Wester Hasing er fadder, da Laurs Christensen og Sara Madsdatter får døbt datteren Johanne Laursdatter.
Den 23. november 1755: Niels Laursen af Wester Hassing troloves til Karen Nielsdatter af Horsens.
Den 31. oktober 1756: Tøger Laursen soldat af Wester Hassing troloves til Maren Pedersdatter af Langholt.
Den 20. februar 1757: Christian Nielsen Ørsnis af Vester Hassing udlægges til barnefar, da Anne Marie Svendsdatter i Horsens får døbt sønnen Svend Christiansen Ørsnis.
Den 14. marts 1759: Christen Christensen af Wester Hassing troloves til Johanne Jensdatter af Horsens.
Den 22. juni 1760: Thomas Simonsen i Grindsted troloves til Maren Olesdatter af Vester Hassing.
Den 23. marts 1761: Jens Johansen i Horsens troloves til Maren Nielsdatter af Vesterhassing.
Den 26. oktober 1763: Morten Laursen W: Hassing troloves til Karen Sørensdatter Horsens.
Den 30. august 1767: Else Nielsdatter Wester Hassing er fadder, da Laurs Christensen og Sara Madsdatter i Horsens får døbt datteren Maren Maria Laursdatter.
Den 28. februar 1768: Maren Laursdatter af W. Hassing er fadder, da Niels Nielsen og Maren Jensdatter i Horsens får døbt datteren Maren Nielsdatter. Andre faddere er Birgithe Jensdatter, Jens Laursen, Christen Grøn og Thomas Laursen, alle af Horsens.
Den 15. september 1783: Birgitte, som var gift med Thøger Laursen af Vester Hassing, er fadder, da Peder Nicolaisen og Karen Jørgensdatter af Horsens får døbt datteren Else Kirstine Pedersdatter.


Folk fra Tolstrup sogn
Den 9. marts 1735: Jens Henrichsen af Tolstrup sogn udlægges til barnefar, da Anne Nielsdatter af Horsens får døbt datteren Else Jensdatter.

Folk fra Ajstrup
Den 30. marts 1756: Christen Madsen af Aistrup troloves til Maren Jensdatter af Møgelmose.
Den 2. august 1767: Dorethe Wille af Aistrup er fadder, da Niels Marqvorsen og Margrethe Nielsdatter i Horsens får døbt datteren Bodild Nielsdatter.
Den 18. juni 1769: Hustruen til Christen Holt af Aistrup sogn er gudmor, da Peder Sørensen og Johanne Pedersdatter i Hammer får døbt tvillingerne Karen og Bodild Pedersdatter.

Folk fra Fårup i Aalborg Amt
Den 25. maj 1735: Jens Jensen af Fårup i Aalborg Amt bliver viet til Maren Madsdatter af Grindsted i Hammer sogn. Forlovere er Mads ? og Jørgen Smed.

Folk fra Lindholm
Den 25. marts 1757: Anders Erichsen af Lindholm bliver trolovet til Anne Marie Jørgensdatter af Hammer.

Folk fra Aalborg
Den 19. september 1753: Kield Jensen af Aalborg bliver trolovet til Maren Plaeldatter af Vodskov i Hammer sogn.
Den 24. juni 1755: Laurids Thomasen af Aalborg bliver trolovet til Dorethe Andersdatter. De bliver viet i Hammer den 6. september 1755.
Den 2. juni 1765: Christen Jensen af Aalborg udlægges til barnefar, da Kirsten Christensdatter af Valstedlund får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 28. februar 1783: Smedesvend Jørgen Pedersen af Aalborg er fadder, da snedker Hans Pedersen og Karen Madsdatter af Horsens får døbt datteren Kirsten Hansdatter.
Den 5. juni 1783: Anders Jørgensen af Langholt gods under Niels Overvad af Aalborg udlægges til barnefar, da Margrethe Jensdatter af Tranholm får døbt tvillingerne Søren Andersen og Anne Andersdatter.


Folk fra Nørresundby
Den 6. november 1750: Ertmann Christian Claudi bliver trolovet til Anne Levisdatter af Nørresundby. De bliver viet den 30. november 1750.

Folk fra Øster Sundby:
Den 15. oktober 1741: Christen Jensen af Øster Sundbye udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter i Horsens får døbt sønnen Jens Christensen.

Folk fra Hvorup:

Den 4. juni 1756: Mads Jensen i Hvorup troloves til Anne Ovesdatter i Fourholt.
Den 7. august 1759: Oluf Andersen af Hvorup troloves til Anne Marie Justdatter af Wadschou.
Den 9. august 1765: Laurs Jensen Hvorup troloves til Sophie Jensdatter i Wadschou.
Den 26. december 1768: Bertram Smed af Waarberg i Hvorup sogn udlægges til barnefar af Margrethe Nielsdatter i Grindsted, da hun får døbt datteren Kirsten Bertramsdatter.

Folk fra Elling sogn:
Den 22. april 1749: Anders Nielsen fra Elling sogn udlægges til barnefar, da Johanne Christophersdatter på Langholt får døbt sønnen Christopher Andersen. Udåden er foregået i Hellevad sogn.

Folk fra Biersted:
Den 2. marts 1759: Jens Laursen af Biersted Kroe troloves til Bendte Laursdatter af Horsens.

Folk fra Svenstrup:

Den 11. maj 1760: Christen Gregersen af Svenstrup sønden fiorden udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter af Nye Kroe får døbt ?

Folk fra Salling:
Den 19. maj 1756: Christian Sørensen og Zidsel Christensdatter fra Salling får døbt deres slegfredsbarn for Søren Christiansen.

Folk fra Mors:
Den 29 april 1762: Kiersten Andersdatter i Haarup i Mors og Svenning Jensen soldat i Erslev absolveres for begangen leiermaal.

Folk fra København:

Den 21. august 1740: Lars Erichsen Skibskarl fra Kiøbenhafn udlægges til barnefar, da Kiersten Larsdatter i Horsens får døbt sønnen Henrich Larsen.

Andre folk, som var i Sulsted og Ajstrup

Folk fra Nørhald og Bedsted sogn
Den 22. juli 1764: Karen Jensdatter af Nørhald i Bedsted sogn er gudmor, da Niels Jensen og Kirsten Nielsdatter af Sulsted får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 8. juni 1779: Bodil Pedersdatter og Niels Pedersen af Nørhald i Bedsted sogn er faddere, da Stephen Pedersen og Mette Pedersdatter af Hostrup i Sulsted sogn får døbt datteren Benedicte Stephensdatter.
Den 16. august 1779: Karen Jensdatter af Nørhald i Bedsted sogn er gudmor, da Niels Jensen Kudsk og Kiersten Nielsdatter af Sulsted får døbt tvillingerne Jørgen Nielsen og Thomas Nielsen. Jens Christensen Lollich af Sulsted er blandt fadderne.


Folk fra Tylstrup og Ajstrup sogn
Den 25. oktober 1764: Hans Jørgensen af Fæbrohus i Ajstrup sogn er fadder, da Friderich Hendrichsen og Ellen Jørgensdatter af Sulsted får døbt datteren Anne Marie Friderichsdatter.
Den 28. november 1764: Maren Thomasdatter af Ajstrup er del-gudmor, og Thomas Christensen af Ajstrup er fadder, da Peder Thomasen og Margrethe Nielsdatter af Lille Stapris i Sulsted sogn får døbt sønnen Niels Pedersen.
21 p Trin 1777: Peder Andersen Smid og Peder Pedersen Giølboe af Ajstrup er forlovere, da ungkarl Jens Jørgensen af Ajstrup bliver trolovet til enken Else Pedersdatter.
24 p Trin 1777: Poul Brandborg af Ajstrup er fadder, da Jens Sørensen Bødker af Ajstrup får døbt datteren Christiana Jensdatter.
1 p H3K 1779: Poul Jepsen af Kjærsgaard i Ajstrup sogn er fadder, da Mette Christensdatter af Sandet i Suldrup sogn får døbt sin uægte datter Karen Pedersdatter. Udlagt barnefar er Peder Andersen af Tandal.
Den 3. november 1816: Ungkarl Peder Nielsen af Tylstrup bliver viet til Anne Kathrine Christensdatter på Elkjær.
Den 14. februar 1819: Ungkarl Jens Thomsen af Ajstrup bliver viet til Anne Johanne Jacobsdatter af Tandal. Hun er skilt fra Anders Christensen af Horsens den 27. marts 1818.

Folk fra Melsted i Sulsted sogn
Den 22. juli 1764: Michel Sørensen af Melsted i Sulsted sogn er fadder, da Christen Pedersen og Maren Pedersdatter af Vestbjerg får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 25. oktober 1764: Michel Sørensen af Melsted i Sulsted sogn er fadder, da Jakob Rasmussen og Anne Christensdatter af Vestbjerg får døbt sønnen Søren Jakobsen.

Folk fra Sulsted
Den 27. marts 1763: Jens Jespersen af Sulsted er fadder, da Jens Christensen og Anne Kirstine Andersdatter af Brandborg i Ajstrup sogn får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 12. juni 1763: Jørgen Nielsen af Byrholt i Sulsted sogn er fadder, da Søren Kieldsen og Anne Marie Pedersdatter af Tylstrup i Ajstrup sogn får døbt sønnen Peder Sørensen.
Den 4. august 1763: Margrethe Knudsdatter af Sulsted er fadder, da Knud Jensen og Kirsten Christensdatter af Sindholt får døbt datteren Anne Knudsdatter.
Den 5. februar 1764: Gregers Christensen af Stapris i Sulsted sogn er fadder, da Niels Jensen og Johanne Pedersdatter af Keysergaard i Ajstrup sogn får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 15. august 1778: Jens Pedersen Ladefoged og Anders Christensen Tandal af Sulsted er forlovere, da Christen Pedersen af Kirkegaard bliver trolovet til Anne Jensdatter.
4 p pasch 1779: Ole Pedersen Stær af Sulsted får døbt datteren Margrethe Olsdatter Stær. Blandt fadderne er Christen Laursen Stær af Sulsted.


Folk fra Vrejlev
Den 2. februar 1785: Laurids Hastrup af Vrejlev er fadder, da Severin Gleerup på Vang i Sulsted sogn får døbt datteren Else Katrine Gleerup.

Folk fra Nepstrup og Vester Brønderslev sogn
Den 29. august 1764: Anders Pedersen af Nepstrup er fadder, da Morten Christensen og Anne Knudsdatter af Sulsted får døbt sønnen Oluf Mortensen.

Folk fra Øster Brønderslev
Den 24. juli 1763: Jens Christensen af Øster Brønderslev bliver viet til Else Jensdatter af Ajstrup.
Den 25. august 1763: Peder Christensen af Øster Brønderslev bliver viet til Anne Sørensdatter af Ajstrup.
Den 19. februar 1764: Laurids Nielsens hustru på Kraghede i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Søren Nielsen og Maren Madsdatter af Ajstrup får døbt sønnen Poul Sørensen.
Den 21. juli 1768: Jørgen Jensens kone af Kraghede i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Sørensen og Anne Jensdatter af Ajstrup får døbt datteren Anne Margrethe Christensdatter.

Den 14. september 1777: Claus Christensen af Nejst og Jacob Ladefoged på Kraghede er faddere, da Laurs Jensen og Marie Pedersdatter i Foldsted får døbt sønnen Jens Laursen.
Den 4. januar 1778: Claus Christensen af Nejst i Øster Brønderslev sogn er forlover, da enkemanden Hans Jørgensen af Fæbroehus bliver trolovet til Kirsten Olufsdatter af Tylstrup.
Den 4. april 1820: Ungkarl Peder Jensen af Øster Brønderslev bliver viet til Anne Johanne Ivarsdatter af Sulsted.

Folk fra Ørum i Vendsyssel

Den 25. august 1763: Karen Christensdatter af Sønder Ravnstrup i Ørum sogn er fadder, da Jens Thomasen og Anne Marie Christensdatter af Ajstrup får døbt sønnen Thomas Jensen.
Den 26. juni 1768: Karen Andersdatter af Ørum sogn bliver trolovet i Kirkegaard til Anders ? Nielsen. Parret bliver viet i Ajstrup kirke.

Folk fra Horsens i Vendsyssel
Den 22. oktober 1770: Jens Sørensen af Horsens er forlover, da Christen Jensen af Vester Hassing troloves til Johanne Pedersdatter af Vestbjerg.
Den 9. april 1787: Poul Sørensens hustru, Kirsten Sørensdatter af Horsens , er fadder, da Niels Sørensen og Giertrud Pedersdatter af Sulsted by får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Den 9. april 1787: Ane Larsdatter [Anne Lausdatter] af Horsens er fadder, da Ivar Ovsen og Kirsten Jensdatter af Hostrup i Sulsted sogn får døbt datteren [skrevet Maline] Malene Ivarsdatter.
Den 14. februar 1819: Anders Christensen af Horsens er den 27. marts 1818 blevet skilt fra Anne Johanne Jacobsdatter af Tandal, der bliver viet i Sulsted den 14. februar 1819.

Folk fra Grindsted i Hammer sogn
Den 9. oktober 1763: Da Jens Poulsen og Benedikte Nielsdatter af Ajstrup får døbt sønnen Niels Jensen, er følgende fra Grindsted: Mette Poulsdatter, Maren Lauridsdatter og Peiter Skrædder.
Den 28. juli 1768: Da Laurits Pedersen og Mette Marie Andersdatter af Søndergaard får døbt sønnen Jens Lauritsen, er følgende fra Grindsted: Kirsten Andersdatter og Niels Rasmussen.

Den 19. april 1770: Da Christen Jacobsen af Grindsted troloves til Giertrud Maren Bertelsdatter, er forloverne Christen Olufsen Smid og Niels Jensen af Grindsted.
Den 6. oktober 1771: Jørgen Nørgaards hustru af Grindsted er fadder, da Povel Jensen og Birgitte Nielsdatter af Tandal får døbt sønnen Jens Povelsen.
Den 16. januar 1777: Christen Jacobsen og Niels Rasmussen af Grindsted i Hammer sogn er forlovere, da Peder Christensen Skoleholder af Sulsted bliver trolovet til Sophie Simonsdatter.
Den 9. april 1787: Jens Jensen af Grindsted i Hammer sogn er fadder, da Niels Sørensen og Giertrud Pedersdatter af Sulsted by får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
[Bemærk, at der også i Vendsyssel findes en Grindsted i Vester Brønderslev sogn.]

Folk fra Attrup og Hammer sogn
Den 2. februar 1785: Jomfru Hübertz af Hamer [dvs. Dorthe Lassen Hubertz af Hammer] er fadder, da Severin Gleerup på Vang i Sulsted får døbt datteren Else Katrine Gleerup.
Den 8. juni 1779: Sr. Bertelsen af Attrup i Hammer sogn er fadder, da Jens Christensen Brøndlund og Margrethe Rasmusdatter af Agdrup får døbt sønnen Laurs Jensen Brøndlund.

Folk fra Lendum

Den 9. april 1769: Jens Larsen Lendum og hustru får døbt sønnen Povel Jensen Lendum.

Folk fra Ulsted
Den 2. juni 1764: Peder Svendsen af Wadsholt i Ulsted sogn bliver viet til Margrethe Knudsdatter af Sulsted.
Den 4. august 1768: Enken i Klitgaard i Ulsted sogn er fadder, da Hans Nielsen og Kirsten Laursdatter af Tylstrup får døbt sønnen Niels Hansen.
24 p Trin 1777: Peder Jensen, som tjener i Warsholt i Ulsted sogn, er fadder, da Anne Mortensdatter af Sulsted får døbt sin uægte datter for Margrethe ?. Peder Mortensen er fadder.

Folk fra Hvorup sogn
Den 8. december 1820: Ungkarl Anders Jensen af Hvorup bliver viet til Kirsten Andersdatter af Vestbjerg.


Folk fra Vadum
Den 13. november 1763: Kirsten Nielsdatter af Vadum sogn er gudmor, da Oluf Jensen og Anne Nielsdatter af Tylstrup får døbt datteren Inger Olufsdatter.
Den 6. maj 1764: Thomas Jensen af Øster Halne i Vadum sogn [skrevet Østerhalle] bliver viet til Karen Nielsdatter af S?
Den 4. juli 1778: Erich Jensen af Vadum sogn bliver trolovet til Maren Nielsdatter. Forlovere er Niels Jensen og Anders Michelsen af Melsted.
Den 9. juli 1778: Niels Christensen af Torpet i Vadum sogn troloves til Maren Christensdatter i Vestby. Forlovere: Anders Nielsen og Christen Pedersen af Vestby.
Den 10. december 1784: Lars Sørensens hustru af Wadum er gudmor, da Thomas Nielsen og Karen Christensdatter i Mejlsted får døbt sønnen Christen Thomsen.
Den 22. januar 1811: Ungkarl B? Vadskier [Vadskær] af Vadum sogn er fadder, da Jacob Larsen og Maren Jørgensdatter i Vestbierg får døbt datteren Anna Cicilia Jacobsdatter.
Den 9. juni 1815: Gårdmand Jens Simon Nielsen af Fogedgaarden i Vadum sogn bliver viet til Mariane Jensdatter på Vang.


Folk fra Østbjerg og Vodskov sogn

Den 25. september 1763: Mads Pedersen af Vodskov er fadder, da Christen Sørensen og Anne Marie Madsdatter af Stolts får døbt sønnen Søren Christensen.
Den 10. oktober 1764: Peder Thomasen af Vodskov bliver viet til Johanne Sørensdatter af Sulsted.
Den 8. april 1770: Anders Jespersens kone af Vodskov er fadder, da Niels Christensen og Else Jespersdatter får datteren Anne Marie Nielsdatter.
Den 28. marts 1771: Ole Andersen af Vodskov er fadder, da Jens Christensen Brøndlund og Margrethe Rasmusdatter får døbt datteren Anne Brøndlund.
Den 8. juni 1779: Ole Andersens hustru af Vodskov samt Peder Christensen Brøndlund og hustru af Nørre Østbjerg er faddere, da Jens Christensen Brøndlund og Margrethe Rasmusdatter af Agdrup får døbt sønnen Laurs Jensen Brøndlund.

Folk fra Øster Hassing
Den 9. marts 1811: Anne Marie Christensdatter af Øster Hassing er fadder, da sognefoged Niels Simonsen og Karen Kirstine Nielsdatter af Snedsted får døbt datteren Margrethe Nielsdatter.

Folk fra Vester Hassing

Den 22. oktober 1770: Christen Jensen af Vester Hassing bliver trolovet til Johanne Pedersdatter af Vestbjerg.

Folk fra Hals
Den 29. juli 1815: Ungkarl Anders Andersen af Hals bliver viet til Kirsten Pedersdatter af Sulsted.

Folk fra Nørresundby
Den 19. juni 1770: Jens Jespersen af Nørresundby er forlover, da parret Jens Christensen Brøndlund bliver trolovet til Margrethe Rasmusdatter.
Den 8. april 1777: Jens Jespersen af Nørresundby er forlover, da Peder Christensen Brøndlund bliver trolovet til Anne Marie Rasmusdatter.

Folk på Egholm under Aalborg

Den 15. april 1787: Johanne Korfitzdatter på Egholm er fadder, da Jens Poulsen og Maren Korfitsdatter af Hostrup i Sulsted sogn får døbt datteren Else Marie Jensdatter.

Folk fra Lindholm
Den 2. november 1821: Gårdmand Henrich Christian Stark af Lindholm bliver viet til Karen Jespersdatter af Sulsted.

Folk fra Aalborg
Den 19. januar 1759: Bødker Thomas Madsen af Aalborg bliver viet til jomfru Karen Simonsdatter Klitgaard på Elkjær.

Folk fra Gjøl
Den 30. juni 1820: Ungkarl Morten Sørensen på Gjøl bliver viet til Kirsten Jensdatter af Vestbjerg.

Folk fra Gistrup
Den 1. december 1816: Ungkarl Johan Henrich Adamsen af Gistrup bliver viet til Maren Laursdatter af Stapris.

Folk fra Aaby sogn
Den 19. oktober 1817: Enkemand Jens Sørensen af Aaby bliver viet til enken Mette Jensdatter af Vestbjerg.

Folk fra Vrensted
Den 28. september 1820: Ungkarl Mads Mortensen af Vrensted bliver viet til Maren Pedersdatter af Tveden i Sulsted sogn.

Folk fra Bangsbo
Den 28. marts 1760: Friderich Christensen Møller af Bangsbo bliver viet til jomfru Margrethe Simonsdatter Klitgaard på Elkjær.

Soldaterbørn

1 p Trin 1778: Rytteren Conrad Johan Rudolph Lindemann, som hører under det jyske rytterregiment, udlægges til barnefar, da Else Olufsdatter af Ajstrup får døbt sin uægte datter for Karen Johansdatter Lindemann.

Bemærk 1 - Der ligger en Vrå Mølle i Ajstrup sogn, så hvis du hører om navnet Vrå Mølle, ligger den ikke nødvendigvis i Vrå sogn.

Andre folk, som var i Nørresundby og Lindholm

Folk fra Aalborg
Den 19. januar 1721: Boe Hansen af Aalborg, Michel Jacobsen af Aalborg samt Gertrud, der er datter af Thomas Aslund af Aalborg, er faddere, da Bernt Joensen og Anna Madsdatter af Nørresundby får døbt sønnen Joen Berntsen.
Den 26. januar 1721: Mads Jensen Renberg og Anne Cathrine Christensdatter, som er datter af afdøde Christen Mouridsen, af Aalborg er faddere, da Jens Jensen og Anna Stephansdatter af Nørresundby får døbt sønnen Niels Jensen. Morten Renbergs søster, Mette Christine, er også fadder.
Den 9. februar 1721: Laurids Hansen og Mette, som er enke efter Peder Dissing, samt deres datter, af Aalborg er faddere, da Alexander Budde og Sara Jacobsdatter af Nørresundby får døbt datteren Else Johanne Budde.
Den 6. juli 1721: Laurids Jensen af Aalborg, Christen Mogensen af Aalborg, datteren af garver Johan Miller af Aalborg samt Maren Adriansdatter, som er datter af Adrian Garver af Aalborg er faddere, da Rasmus Christensen og Karen Jensdatter af Nørresundby får døbt sønnen Christen Rasmussen.
Den 10. august 1721: Gustav Jensen af Aalborg, Matthies Pedersen af Aalborg og Karen Castensdatter, som er datter af skipper Casten Hansen af Aalborg, er faddere, da Christen Joensen og Inger Stephansdatter af Nørresundby får døbt sønnen Henrich Christensen.
Den 24. august 1721: Murermester Niels Pedersen af Aalborg er fadder, da Jens Ovesen og Bodil Jensdatter af Nørresundby får døbt Signed Jensdatter.
Den 5. oktober 1732: Dorothea, som er gift med Mathies Michelsen af Aalborg, er gudmor, da Rasmus Nielsen og Kirsten Willadsdatter af Nørresundby får døbt datteren Anne Rasmusdatter.
Den 20. maj 1744: Thomas Jensen Mørck og Maren Thiisdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 11. juli 1744: Søren Olufsen og Anne Madtzdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 19. juli 1744: Snedkersvend Jens Hansen af Aalborg bliver viet til Mette Hansdatter.
Den 23. august 1744: Mogens Andersen af Aalborg bliver viet til Anne Jensdatter.
Den 19. september 1744: Murermestersvend Niels Olufsen af Aalborg bliver viet til Ellen Nielsdatter.
Den 27. november 1744: Laurids Christensen af Aalborg bliver viet til Karen Jensdatter.
Den 16. december 1744: Peder Sørensen Lindholm af Aalborg bliver viet til Johanne Jensdatter.
Den 24. januar 1745: Mads Andersen Møller af Aalborg bliver viet til Johanne Olufsdatter.
Den 24. marts 1745: Niels Jensen og Maren Jensdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 1. maj 1745: Hans Jørgen Marcussen og Maren Andersdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 11. april 1746: Hans Madtzen og Johanne Povelsdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 10. juni 1746: Jacob Larsen og Dorthe Rasmusdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 17. juli 1746: Svend Andersen skoemagersvend og Sigrid Christensdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 24. juli 1746. Jens Poulsen Riis handskemagersvend og Mette Cathrine Larsdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 26. februar 1747: Anders Gundersen Bech af Aalborg bliver trolovet og viet til Mette Olufsdatter af Nørresundby.

Den 26. februar 1747: Jens Christensen Koch af Aalborg bliver trolovet og viet til Maren Jensdatter af Huorup i Hvorup.
Den 24. april 1748: Betjent Christen Mortensen af Aalborg bliver trolovet og viet til Anne Margrethe Jacobsdatter.
Den 7. juli 1748: Oluf Sørensen af Aalborg bliver trolovet og viet til Mette Marie Mortensdatter.
Den 2. oktober 1748: Jørgen Andersen Skoeflicker af Aalborg bliver trolovet og viet til Kirsten Andersdatter af Hvorup.
Den 9. marts 1749: Hyrde Niels Larsen af Aalborg bliver trolovet og viet til og Maren Pedersdatter.
Den 11. februar 1750: Peder Jensen og Johanne Christensdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.

Den 12. marts 1751: Niels Nielsen Wiborg og Dorethe Nielsdatter af Aalborg bliver trolovet og viet.
Den 19. december 1751: Niels Andersen slagter af Aalborg bliver trolovet og viet til Else Larsdatter af Nørresundby.

Den 16. januar 1752: Ole Mogensen slagter og Søren Andersen slagter af Aalborg er faddere, da Niels Christensen Heilesen og Anne Marie Jacobsdatter i Lindholm får døbt sønnen Christen Nielsen Heilesen [himmerlandsk navngivning].
Den 12. februar 1752: Jens ?sen Graae af Aalborg er fadder, da Oluf Pedersen og Kirsten Nielsdatter af Nørresundby får døbt sønnen Søren Olufsen.
Den 9. april 1752: Kirsten Sørensdatter, som tjener hos ? Brorson i Aalborg, er fadder, da Peder Bentsen og Anne Sørensdatter af Nørresundby får døbt sønnen Bent Pedersen.
Den 9. august 1752: Da Jacob Flemming og Inger Othsdatter af Nørresundby får døbt datteren Johanne Margrethe Jacobsdatter Flemming, er alle fadderne fra Aalborg: Inspecteur Jørgen Wognsen, Erich Christian Spentrup, Jacob Berdier?, Niels Hofgaard samt Jens Fomenles ? hustru.
Den 24. september 1752: Birgitte Thomasdatter Frost, som er barnets faster fra Aalborg, er fadder, da Jens Thomæsen Frost og Anne Christensdatter af Nørresundby får døbt datteren Maren Jensdatter Frost.
Den 5. november 1752: Maren [Otthesdatter], barnets moster fra Aalborg, er fadder, da Peder Pedersen Hiørring og Inger Otthesdatter i [Nørre] Sundby får døbt datteren Inger Pedersdatter Hiørring.
Den 9. september 1753: Johan Groth Peruquemager boende i Jomfru Annæ Gade i Aalborg og Henrich Holm Peruquemager boende i Bissens ? Gade ibidem [Aalborg] er faddere, da Peder Knudsen Peruquemager og Maren Simonsdatter i [Nørre] Sundby får døbt sønnen Anders Pedersen. Fadderne Hans Svendsen og Jørgen Nordenborg er vist også fra Aalborg. Sidste fadder er hans eller hendes søster, Karen Kiærulf. [Læst note 1]
Den 16. september 1753: Joen Erichsen fra Aalborg er fadder, da Anders Erichsen og Anne Jensdatter i Lindholm får døbt tvillingerne Søren og Erich Andersen.
Den 21. oktober 1753: Anne Jensdatter, barnet moster fra Aalborg, er fadder, da Johanne Jensdatter i Lindholm får døbt sine uægte tvillinger for Jens Andersen og Anne Andersdatter. Udlagt barnefar er Anders Hellesen i Lindholm.
Den 10. juli 1754: Da Jacob Flemming Potmager og Inger Othsdatter får døbt datteren ? Marie Jacobsdatter, er alle fadderne fra Aalborg: Søren Knudsen Snedker, Immanuel Kaabersmed, Jens Pedersen og Peder Clemensen Skippers datter Karen Pedersdatter.
Den 28. juli 1754: Svend [Jensen], barnets morbror af Aalborg, er fadder, da Søren Christopher Jensen og Anne Marie Jensdatter får døbt sønnen Jens Sørensen.
Den 25. august 1754: Da Nicolay Frederik Krag og Karen Karen Jensdatter af Nørresundby får døbt datteren Anne Cathrine Nicolaysdatter Krag, er alle fadderne fra Aalborg: Simon Brøslev af Aalborg [skrevet Simen Brøslef], Jens Pedersen Kaabersmed af Aalborg, Thyge Christensen Kasten af Aalborg, hustruen til Peiter Stoelmager af Aalborg og Mette Marie Peder ?s datter.
Den 2. februar 1755: Peiter Christian Olufsen, barnets morbroder fra Aalborg, er fadder, da Morten Jensen Juul og Johanne Olufsdatter af Nørresundby får døbt sønnen Christen Mortensen Juul. Barnets moster fra Nørresundby er også fadder.
Den 23. februar 1755: Da Hans Jepsen Holmager og Anne Larsdatter af Nørresundby får døbt datteren Anne Johanne Hansdatter Holmager, er alle fadderne fra Aalborg: Jens Wodskou, Jørgen Soelberg, Henrich Thadell, Peder Larsens hustru i ?, Anne Gade og Else Cathrine Søren ?s hustru, alle fra Aalborg.
Den 31. marts 1755: Else Marie Olesdatter af Aalborg, som er barnets faster, er fadder, da betjent Søren Olesen af Nørresundby og Anne Madsdatter får døbt sønnen Mads Sørensen.
Den 22. juni 1755: Oluf Christian Holt i Aalborg står fadder, da Niels Jørgensen Rabech Og Anne Pedersdatter i [Nørre] Sundby får døbt sønnen Jørgen Nielsen Rabech.
Den 25. november 1755: Anne Sunesdatter fra Aalborg forløst med et dødfødt uægte barn hos Jens Poulsen Skoemager i [Nørre] Sundby.
Den 24. marts 1756: Da Jacob Flemming og Inger Othsdatter i [Nørre] Sundby får døbt datteren Karen Sophie Jacobsdatter, er alle fadderne fra Aalborg: Albrecht Deichmann, Morten Horn tien[ende] Jens Thagaard, Claus Bruun tien[ende] Axel Møller, Niels Thygesens hustru og Barbara ? ? Sevelsdatter, alle af Aalborg.
Den 19. april 1756: Da Christen Simonsen Bødker og Anne Marie Sørensdatter får døbt datteren Karen Marie Christensdatter, er følgende faddere fra Aalborg: Oluf Christensen Møller tien[ende] Christen Byrum i Aalborg, Morten Christensen Horn tien[ende] Jens Thagaard og Else Cathrine, Anders Nielsen Fladstrands hustru i Aalborg.
Den 20. juni 1756: Peder Pedersen af Aalborg, som er barnets morbror eller farbror, er fadder, da Morten Pedersen af Nørresundby og Maren Pedersdatter får døbt sønnen Søren Mortensen.
Den 15. maj 1757: Jens Guløv, over-betienter i Aalborg, er fadder, da Jens Svendsen Raasted og Johanne Pedersdatter i [Nørre] Sundbye får døbt datteren Else Jensdatter Raasted.
Den 17. juli 1757: Giertrud Sørensdatter, boende i Kirkegyden i Aalborg, er fadder, da Thøger Pedersen Sillemand og Birgitte Thomasdatter Frost i [Nørre] Sundbye får døbt sønnen Peder Thøgersen Sillemand.
Den 2. september 1757: Da Christen Simensen Breløv og Anne Marie ?datter i [Nørre] Sundbye får døbt sønnen Peder Christensen Breløv, er alle fadderne fra Aalborg: Thomas Madsen Breløv, Morten Horn, Jens Hammer Smed, Madz Henrichsen Fiskers hustru og Maren Jensdatter, kielderpige hos Christen Ørsnes.
Den 2. september 1757: Søren Jensen Snecher af Aalborg er fadder, da Joen Jensen og Anne Pedersdatter af Nørresundby får døbt sønnen Peder Joensen.
Den 21. marts 1758: Maren Poulsdatter i Fierweggade i Aalborg, er fadder, da Niels Soldbinder og Maren Madzdatter får døbt sønnen Niels Nielsen Soldbinder.
Den 4. maj 1758: Joen Erichsen, som er barnets farbror i Aalborg, er fadder, da Anders Erichsen og Anne Marie Jørgensdatter af Lindholm får døbt sønnen Erich Andersen.

Den 6. juli 1758: En datter af Andreas Erslev i Aalborg, Marie Anne Andreasdatter Erslev, er fadder, da Jørgen Pedersen og Anne Marie Larsdatter af Nørresundby får døbt sønnen Peder Jørgensen.
Den 17. september 1758: Søren Jensen Snedker af Aalborg er fadder, da Joen Jensen og Anne Pedersdatter af Nørresundby får døbt sønnen Jens Joensen.
Den 15. november 1758: Da Peder Jørgensen Kiellingbroe og Johanne Pedersdatter af Nørresundby får døbt datteren Karen Pedersdatter Kiellingbroe, er de fleste faddere fra Aalborg. De er Daniel Linnaae, Anders Lodberg, Knud Swints hustru og Marie Anne Lassen Bruuns datter. Den sidste fadder er Christen Jørgensen af Nørresundby.
Den 27. maj 1759: Søren Andersen Slagters hustru, Else, fra Aalborg er fadder, da Søren Christensen Ladefoged og Maren Sørensdatter af Nørresundby får døbt sønnen Søren Sørensen.

Den 30. december 1759: Da Peder Jørgensen Kiellingbroe og Johanne Pedersdatter af Nørresundby får døbt sønnen Peder Lassen Pedersen Kiellingbroe, er fadderne fra Aalborg. De er Diderich Wals ?fører i Aalborgs hustru, Anne Marie Erslev, datter af Anders Eerslef, Morten Horn, Anders Thoft forpagter paa Gjøl samt Jørgen Jørgensen, som er barnets farbror fra Kiellingbroe.
Den 3. februar 1760: Casten Hansen Due af Aalborg er fadder, da Niels Skrædder og Mette Jensdatter af Lindholm får døbt datteren Else Margrethe Castensdatter Due.
Den 9. juli 1786: Mette Sørensdatter, som er hustru til Søren Ejleschou, er fadder, da Bertel Sørensen og Karen Andersdatter får døbt datteren Mette Marie Bertelsdatter.
Den 10. juli 1786: Anne Jensdatter og købmand Thomas Malling af Aalborg er faddere, da Morten Jespersen og Kirsten Jensdatter får døbt sønnen Jesper Mortensen.

Den 20. juli 1786: Da Niels Pedersen og Marthe Knudsdatter får døbt sønnen Anders Nielsen, er følgende faddere fra Aalborg: hr. [kiøbmand] Niels Brix, [rebslager] Michel Lunge, Mons. Nyebroe, Anne Mørck og Christopher Hans Bierres ? hustru. Sidste fadder er Anne Pedersdatter, som er datter af sl. Peder Kiellingbroe af Nørresundby.
Den 17. september 1786: Da Maren Jensdatter Frost af Nørresundby får døbt sin uægte søn for Hans Peter Henrichsen, er følgende faddere fra Aalborg: Thomas Frost skræddersvend, Niels Thoersen skræddersvend. Udlagt barnefar er Henrich Hansen, ? Lange ?
Den 28. maj 1787: Anne Christensdatter, som tjener hos Wigelsen af Aalborg, og Anne Marie Pedersdatter, som tjener hos Haarboe af Aalborg, er faddere, da Peder Christensen Tandrup af Nørresundby får døbt datteren Kirsten Pedersdatter Tandrup.
Den 22. november 1789: Urmager Adam Christopher Møller af Aalborg bliver trolovet til Anne Cathrine Facz af Hvorup. Forloverne er Gotfried Petersen og Peter Christian Terp med egne underskrifter.


Folk fra Egholm under Aalborg
Marts 1752: Kield Nielsen, som er barnets morbror af Egholm, og Dorethe Marie Nielsdatter, som er barnets moster fra Egholm, er faddere, da Peder Jensen Egholm og Kiersten Nielsdatter af Nørresundby får døbt datteren Kierstine Pedersdatter Egholm.
Den 9. april 1752: Anne Bentsdatter, som er barnets faster af Egholm, er gudmor, da Peder Bentsen og Anne Sørensdatter af Nørresundby får døbt sønnen Bent Pedersen.

Folk fra Hvorup
Den 16. september 1753: Søren Jensen og Anders Jensen af Hvorup er faddere, da Anders Erichsen og Anne Jensdatter af Lindholm får døbt tvillingerne Søren og Erich Andersen.
Den 15. december 1754: Margrethe, som er Søren Sørensens hustru af Hvorup, er fadder, da Søren Christensen Snedker og Else Sørensdatter af ? får datteren Anne Sørensdatter.
Den 3. april 1757: Lars Andersens hustru i Hvorup er fadder, da Jens Jensen og Tye Pedersdatter af Lindholm får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 26. juni 1757: Christen Find, skoleholder i Huorup, er fadder, da Niels Christensen Find skoleholder og Else Larsdatter får døbt datteren Maren Nielsdatter Find.
Den 15. maj 1758: Niels Forsen ? Eegholm i Huorup er fadder, da Gregers Nielsen og Anne Marie Hansdatter i [Nørre] Sundby får sønnen Niels Gregersen.
Den 17. september 1758: Jens Jacobsen i Hurrup er fadder, da Joen Jensen og Anne Pedersdatter i [Nørre] Sundby får døbt sønnen Jens Joensen.
Den 6. april 1759: Poul Skoemager i Hurrup er fadder, da Peder Knudsen og Else Larsdatter i Waarberg får døbt datteren Anne Pedersdatter.

Folk fra Hals
Den 9. februar 1721: Kaptajn Budde af Hals er fadder, da Alexander Budde og Sara Jacobsdatter af Nørresundby får døbt datteren Else Johanne Budde. Kaptajn Lechly af Nørresundby er også fadder.

Folk fra Sulsted
Den 23. april 1752: Christen Jensen, barnets morbroder fra Sulsted, er fadder, da Søren Christopher Jensen og Anne Marie Jensdatter i Uttrup får døbt datteren Mette Sørensdatter.

Folk fra Åby sogn
Den 23. november 1788: Niels Thøgersen fra Hvidsted i Aabye sogn troloves til Maren Christensdatter af Lindholm. Forloverne er Jens Jensen og Christen Nielsen.

Folk fra Nibe
Den 11. november 1753: Jens Jensen Femer af Nibe og Maren Larsdatter Aarestrup bliver trolovet og viet.

Folk fra Ulstrup
Den 11. maj 1721: Maren, som er gift med Jens Jensen af Søndergaard i Ulstrup sogn, er gudmor, da Jens Sørensen og Maren Terchildsdatter af Nørresundby får døbt datteren Kirsten Jensdatter.

Folk fra Norge
Den 4. juli 1751: Oluf Jensen Ildsøe fra Norge bliver trolovet og viet til Helvig Kierstine Hansdatter Salling af Hvorup.

Folk fra Vorberg i Nørresundby sogn
Maj 1721: Smeden Christen Mou og Michel Tinsgaard af Lindholm er faddere, da Christen Jensen og Maren Mortensdatter af Vorberg får døbt sønnen Morten Christensen.
Den 11. juni 1721: Laurids Joensen og Maren Christensdatter af Vorberg får døbt datteren Anna Maria Lauridsdatter. Erich Joensen af Lindholm er fadder.

Marts 1787: Christen Jacobsen af Vorberg og Thomas Jensen af Vorberg er faddere, da Hans Larsen af Lindholm får døbt datteren Karen Hansdatter.

Folk fra Lindholm i Nørresundby sogn
Den 16. marts 1760: Stie Christensen og Karen Arfvesdatter af Lindholm får døbt sønnen Jens Stiesen. Blandt fadderne er Johanne, som er gift med Søren Jensen, og Anne, som er gift med Henrich Jørgensen, begge af Lindholm.
Den 1. april 1787: Anne Pedersdatter, som er gift med Jens Kiersgaard af Lindholm er blandt fadderne, da Jacob Nielsen Uldahl af Lindholm får døbt datteren Else Marie Jacobsdatter Uldahl.
Den 19. august 1787: Christen Christensen Snedker af Lindholm er blandt fadderne, da Christen Andersen af Lindholm får døbt datteren Bodil Marie Christensdatter.

Andre folk i Nørresundby

Den 29. september 1732: Niels Christensen Uttrup og Niels Jensen Giøl af Nørresundby er faddere, da Niels Christensen og Zidsel Jacobsdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 9. november 1732: Forpagter Lars Christensen Saltum er fadder, da grenadér Hans Simonsen og Maren Michelsdatter af Nørresundby får døbt sønnen Michel Hansen.
Den 7. december 1732: Peder Knurborg af Nørresundby er fadder, da Lars Mortensen Fisker og Sophie Andersdatter får døbt sønnen Christen Larsen Fisker.
Den 27. februar 1760: Niels Jensen og Johanne Cathrine Christensdatter af Søndergaard i Uttrup får døbt sønnen Niels Nielsen. Blandt fadderne er Jens Jensen af Gildsig og Nicolaj Møllers hustru af Uttrup.
Den 23. marts 1760: Søren Hansen Steen og Birgitte Jensdatter af Nørresundby får døbt datteren Maren Sørensdatter Steen. Blandt fadderne er Jens Hvorup og Inger Marie Godskesdatter.
Den 11. maj 1760: Johanne Terkelsdatter er fadder, da Niels Andersen Skrædder og Kirsten Christensdatter af Nørresundby får døbt sønnen Anders Nielsen.

Note 1: I Gert Poulsens værk, Aalborgs Historie 3, 1990, kan man læse om parykmager Peder Knudsen i Nørre Sundby. Poulsen skriver:
Bøndergårdene i Nørresundby var ejede af ålborgensere, men i Aalborg erkendtes det, at hvis man ikke passede på, så kunne man nemt risikere, at landsbyen nord for Limfjorden udviklede sig til at blive et nyt Nibe [der havde løsrevet sig fra Aalborgs overherredømme og var blevet en købstad]. Derfor var byen også på vagt, da parykmager Peder Knudsen flyttede til Nørresundby og alligevel udøvede sit erhverv som parykmager. Parykmagerlavet ønskede, at han blev beordret tilbage til Aalborg igen. Manden fortalte, at han havde giftet sig med en kvinde fra Nørresundby, og at han supplerede sin indtægt med en smule avl, men at han samtidigt betalte både normal skat i Aalborg og konsumtion i Nørresundby.
Parykmageren fik lov til at blive boende, og han blev dermed den første egentlige borger i Nørresundby. Der skulle dog endnu gå nogle år, førend hans eksempel fulgtes af så mange, at det blev et reelt problem for Aalborg. Til gengæld opfattedes det som et problem, at de øvrige købstæder i Limfjordsområdet rørte på sig.

Andre folk, som var i Vrensted og Tise

Folk fra Øster Brønderslev:
Den 17. februar 1761: Morten Sørensen af Øster Brønderslev er sammen med Søren Madsen af Vrensted forlovere, da Christen Lauridsen og Maren Lauridsdatter i Vrensted forloves.

Folk fra andre sogne, som var i Aalborg + døbte børn

Folk fra Jerslev:
Den 8. maj 1744: Maren Larsdatter, som tjente hos Niels Wadum, får et uægte barn med Peder Christensen, som var kusk hos Peder Worm. Hun absolveres men er flyttet til Svennum bye i Jersleuf sogn, hvor barnet er døbt [Aalborg opsl. 471].

Ægte og Uægte børn i Aalborg Vor Frue sogn:

1759 Aalborg: Svend Christensen Hornum udlægges til barnefar til Dorthe og Anna Svendsdatter Hornum. Mor: Maren ?: Faddere er Margrethe Thagaard, Peder Hedegaard og Morten Horn af Aalborg.
1759 Aalborg: Johan Christian Ech udlægges til barnefar, da Inger Agnete Christensdatter får døbt sønnen Andreas Johansen Ech. Den ene fadder er Christen Overvad af Aalborg.
1759 Aalborg: Christian Friderich Milling udlægges til barnefar, da Friderica Lovise Bruun får døbt datteren Cathrine Nysom [Milling]. Faddere er Sixtus Aspach og Troels Madtzen af Aalborg.
1759 Aalborg: Skomager Amon Johansen udlægges til barnefar til Anna Marie Amonsdatter. Mor: Maren Jensdatter. Faddere: Niels Tygesen og Iver Balling [sidstnævnte er far til Anders og Jørgen Thagaard, der emigrerer til USA som temmelige unge drenge – deres mor er en Andersdatter Thagaard og deraf navnet].
1759 Aalborg: Johan Friderich Emrichsen udlægges til far til Anders Johansen Emrichsen. Mor: Karen Pedersdatter. Faddere: Claus Cortzen og Helveg Emrichsdatter.
1759 Aalborg: Tøger Fuur Skipper udlægges til far til Niels Tøgersen Fuur. Mor: Ingeborg Johansdatter. Faddere: Jens Thagaard, Jacob Fuurvig og Jens Fuurvig.
1759 Aalborg: Heinrich Johansen Satmagersvend udlægges til far til Johan Heinrich Heinrichsen. Mor: Susana Marie Nielsdatter. Faddere: Niels Haslund, Nicolai Lemborg og Heinrich Christophersen.
1759 Aalborg: Søren Johan Satmagersvend udlægges til far til Laurs Sørensen. Mor: Maren Laursdatter. Faddere: Jens Nørholm, Hans Hass og Anne Jensdatter Veile.
1759 Aalborg: Christen Christensen Muursvend udlægges til far til Mari Anna Christensdatter. Mor: Anne Cathrine Mortensdatter. Claus Bauer er fadder.
1759 Aalborg: Erich Jensen matros udlægges til far til Jens Jacob Erichsen. Mor: Kirstine Sørensdatter.
1760 Aalborg: Peder Matzen nu Tychskou og senere Peder Mogensen, en smedesvend, udlægges til far for Karen Kirstine Pedersdatter. Mor: Maren Pedersdatter.
1760 Aalborg: Laurs Hansen fra Slottet udlægges til barnefar til Søren Laursen. Mor: Margrethe Sørensdatter.
1760 Aalborg: Hans Clausen, en tømmermandsdreng, udlægges til far til Jens Hansen. Mor: Kirsten Pedersdatter.
1760 Aalborg: Den gifte mand Jørgen Jørgensen fra Sct. Budolphi sogn udlægges til far til Mette Marie Jørgensdatter. Mor: Anna Sørensdatter.
1760 Aalborg: Jens Nielsen [Pallesen] i Hornum udlægges til far til Laurs Jensen. Mor: Anna Marie Laursdatter, som er gift med Christen Jensen, der er skredet fra konen for 8 år siden.
1760 Aalborg: Søren Jensen Colding, en bagersvend i Sct. Budolphi sogn, udlægges til far til Jens Christian Sørensen Colding. Mor: Giertrud Thomasdatter. Niels Jensen Holst er fadder.
Desuden Publ. Absolverede Aalborg: Skipper Hans Riisvold med Inger Margrethe Reinholtsdatter, violinisten Johan Henrich med Karen Christiansdatter, Skipper Henrich Laursen fra Nibe med Cathrine Nielsdatter Waage, Simon Jensen i Vor Frue sogn med Karen Jensdatter, og Jens Pedersen, som er Peder Skræders søn, med Birgitte Marie Jensdatter.
1761 Aalborg: Mathias Cormontan som far til Jacob Mathiasen Cormontan. Mor: Johanne Ebersdatter. Faddere: Knud Svint og Bente Lassen i Ladegaden.
1761 Aalborg: Christen Pedersen Ruus som far til Inger Marie Christensdatter Ruus. Mor: Maren Cathrine Rasmusdatter. Faddere: Søren Bieregaard, Jens Kiærulf, Kirsten Hygbertsdatter og Martha Schmit.
1761 Aalborg: Johannes Gleerup som far til Jørgen Christian Johannesen Gleerup. Mor: Cathrine Heug.
1761 Aalborg: Christan Saxtrup som far til Mette Christiansen Saxtrup. Mor: Karen Sørensdatter. Faddere: Axel Møller, Simon Kraft og Johan Heinrich Vibro.
1761 Aalborg: Peder Hørlander som far til Erich Pedersen Hørlander. Mor: Karen Erichsdatter. Faddere: Anders Giødvad, Jacob Fuurvig, Rasmus Sommerfelt og Margrethe Ryberg.
1761 Aalborg: Christopher Roose som far til Maren Hamer [Roose]. Mor: Maren Nielsdatter Mann. Faddere: Jacob Hansen Bagger og Knud Karmarch
1761 Aalborg: Severin Christian Tveden som far til Jens Christian Severinsen Tveden. Mor: Henrica Elisabeth Toiber. Fadder: Claus Bauer og Nicolai Lemberg.
1761 Aalborg: Christen Griis som far til Søren Christensen Griis. Mor: Inger Andersdatter. Faddere: Andreas Harboe, Iver Balling og jomfru Thagaard [må være Iver Ballings datter].
1761 Aalborg: Christopher Friderich Müller som far til Cathrine Marie Christophersdatter Müller. Mor: Anna Dorethe Pedersdatter Klitgaard. Faddere: Børge Wognsen, Jens Kieldsen og Tøger Lundon.
1761 Aalborg: Jens Rasmussen matros som far til Kirsten Jensdatter. Mor: Anna Marie Andersdatter. Faddere: Jens Hansen Uhrmager, Christen Tyrestrup og skipper Brorsen.
1761 Aalborg: Madtz Hammer skoemager som far til Anna Margrethe Madsdatter. Mor: Anna Marie Hedensteen. Faddere: Johannes Fuuhr, Iver Balling, Simon Brorlef og Kirstine Madtzdatter.
1761 Aalborg: Kield Nielsen af Egholm som far til Anna Kieldsdatter. Mor: Anna Erichsdatter. Faddere: Anders Schandorph, Christen Ørenris og Peder Gai.
1761 Aalborg: Peder Mogensen smed som far til Kirsten Pedersdatter. Mor: Maren Pedersdatter. Faddere: Jens Volsted, Christen Ruus, Morten Holgersen og Ellen Mogensdatter.
1761 Aalborg: Søren Clemensen udlægges til barnefar, da Anna Christensdatter får døbt sønnerne Jacob Christian Clemensen og Jørgen Sørensen Clemensen. Faddere er Laurs Apotequer, Villum Pedersen, Jens Jensen Nørholm, Oluf Pedersen Skrædder og Else Cathrine Fladstrand af Aalborg.
1770: Anthon Chr. Rohne og Feder Ferslev er faddere, da Anders Østrild og Johanne Arfmann af Aalborg [skrevet Arfmand] får døbt datteren Maren Østrild.
1770: Anders Heggelund af Aalborg er fadder, da tømmermand Jens Jensen og Mette Hansdatter får døbt sønnen Hans Jensen.
1770: Niels Kiær og Hans Wallentin af Aalborg er faddere, da Hans Larsen Nør og Inger Pedersdatter får døbt datteren Anne Cathrine Nør.
1770: Svend Ultin og hustruen til Johan Reinert af Aalborg er faddere, da sadelmager Jens Woldemar og Cathrine Thes får døbt sønnen Johan Daniel Woldemar.
1770: Rasmus Sommerfelt og Andreas Aarøe af Aalborg er faddere, da matros Andreas Hansen Lilballe og Mette Marie Jacobsdatter får døbt datteren Anne Elsebeth Lilballe.
1770: Jens Berlin og Peder Thagaard af Aalborg er faddere, da slagter Lars Jørgensen og Mette Pedersdatter får døbt datteren Anne Jørgensen.
1770: Kaptajn Arendrup og Søren Hvidberg af Aalborg er faddere, da Rasmus Christian Skipper og Mariane Høg får døbt sønnen Christian Rasmussen.
1770: Engel Brinch og jomfru Lemberg af Aalborg er faddere, da matros Jacob Jacobsen og Anne Thomasdatter får døbt datteren Bodil Marie Jacobsen.
1770: Lars Christensen Kirkegaard af Aalborg udlægges til barnefar, da Johanne Hansdatter får døbt sin uægte datter for Else Kirstine Larsdatter Kirkegaard. Lars Berentsen og Morten Ottesen af Aalborg er faddere.

Nogle fæstebreve fra Vrejlev klostergods

Folk fra Øster Brønderslev

Den 3. november 1757: Jørgen Larsen, som er født i Stubdrup i Øster Brønderslev sogn, fæster den gård, der kaldes Aabenterp, og som Hans Jensen sidst beboede og fradøde, idet han samtidigt ægter sl. Hans Jensens datter, Maren Hansdatter. Underskrift fra Jørgen Laursen.

Den 1. juli 1758: Søren Sørensen Plæt, fæster det sted i Øster Brønderslev, som hans far beboede og fradøde. Uægte underskrift fra Søren Sørensen.

Susanne Gosmer 13.06.2021 15:05

I din søgen i dette område - er du så stødt på et tilnavn "Amme" som mine aner havde. Så vidt jeg har kunnet spore så er de i Hallund-området i 1700-1800 tallet

Chr. Krogsgård 31.03.2017 20:21

Meget god side, jeg fandt noget jeg kunne bruge mange tak. Chr. chrkrogsgaard.dk

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...