Anders Laustsen alias Anders Larsen Graven (1718 - 1795)

251 af 256 - Anders Laustsen Graven

bliver født som Anders Laustsen i november 1718 i Graven by under Øster Brønderslev sogn som søn af Laust Christensen og Maren Jensdatter, og da han er blevet døbt i Øster Brønderslev kirke fredag den 11. november 1718, indskriver præsten følgende:

Fer 11 novm. Laust Christensøns og Maren Jensdatters Barn paa Grafven Bye noe Anders. Testes: Peder Hirsh, Christen Flyeberg, ?, Anne Christensdatter

Muligvis har Anders ved dåben en morbror, der hedder Jens Jensen i Linderup, og en faster, der hedder Anne Christensdatter i Linderup, som hans forældre står faddere for.

Anders Laustsen bliver muligvis og muligvis ikke konfirmeret omkring 1736, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen. På de tider var de unge typisk 16 til 19 år, før de blev konfirmeret, men før 1736 fandtes konfirmationer ikke. Vi kalder ham herefter kun ved hans moderne navn: Anders Larsen Graven.

Tiderne skifter, og som voksen omtales han ofte som Anders Larsen paa Graven eller slet og ret Anders Graven. Der er nemlig en anden Anders Larsen i Øster Brønderslev sogn indenfor samme periode, men han er fra Staderup, så præsten er nødt til at skelne mellem dem.

Den 34-årige Anders Larsen Graven bliver trolovet med Bool Andersdaatter mandag den 3. april 1752. Præsten skriver, at begge er af Øster Brønderslev by. Forlovere er Peder Pedersen af Hvilshøj og Jens Christensen Flyeberg af byen, dvs. Øster Brønderslev. Ægteparret bliver gift fredag den 20. oktober 1752 i Øster Brønderslev kirke. Jens Flyeberg er jo søn af den Christen Flyeberg, der i 1718 står fadder ved Anders Larsen Gravens dåb, så det er to familier, som har fulgt hinanden igennem en del år. Peder Pedersen er muligvis Peder Pedersen Klem.


Anders Larsen Graven bliver i stamtræet far til Maren Andersdatter, der bliver født i begyndelsen af juli 1753, idet hun bliver døbt søndag den 8. juli 1753 i Øster Brønderslev kirke. Maren Andersdatter dør den 8. marts 1821, og hun bliver begravet på Øster Brønderslev kirkegård den 28. marts 1821. Maren bliver altså 68 år gammel.


Anders Larsen Graven bliver far til tvillinger søndag den 4. maj 1755, men de overlever ikke fødslen. Da de er begravet på Øster Brønderslev kirkegård, skriver præsten:

Den 4de Maji, 5te Søndag efter Paaske, Anders Larsens paa Graven udi Øster Brønderslev Bye, og Bool Andersdaaters dødfødte Tvilling Børn

1 dreng, 1 pige

Syv dage senere, søndag den 11. maj 1755, er Anders Larsen Graven fadder til en søn af Jens Christensen Flyeberg af Øster Brønderslev, der bliver døbt med navnet Niels Jensen Flyeberg. Jens Christensen Flÿeberg er blevet forlovet i 1749 med Christen Larsen Skrædders enke, Maren Nielsdatter. Jens Flyeberg var jo forlover for Anders Larsen Graven, da han blev trolovet, så venskabet varer ved.

Runestenen, som står ved indgangen til Øster Brønderslev kirke

Anders Larsen Graven efter 1755

Anders Larsen Graven bliver far i begyndelsen af juli 1756. Han får nemlig døbt en søn søndag den 11. juli 1756, og drengen bliver døbt Anders Andersen og opkaldes således efter sin morfar, Anders Jørgensen ved broen på Kraghede. Præsten skriver efter dåben i Øster Brønderslev kirke:

D 11te Julii, 4de Søndag efter Trinitatis, døbt Anders Larsens paa Graven, og Bool Andersdaatters barn, Anders

Faddere: Jørgen Andersen, Mads Andersen, Jens Bertelsen, Anna Larsdaatter, Maren Terkelsdaatter

[Jørgen Andersen er og Mads Andersen er måske brødre til hustruen]
Da unge Anders Andersen bliver konfirmeret, kaldes den unge mands far for Anders Graven. Allerede i 1782 er en ”Anders Skoleholder” dog fadder i Øster Brønderslev kirke for Anne Jørgensdatter i Hjørringgaarden, der får døbt sin uægte søn for Jens Pedersen. Udlagt far er en ”selings karl paa Holland ved nafn Peder Christensen”. Andre faddere er Christen Jørgensen, Hans Hansen Overgaard, Sophie Jørgensdatter samt Maren Madsdatter, som tjener hos øster-Jens Jensen af Staderup. Anders Andersen er fadder for søsteren Marens sidste børn, og i forbindelse med dette er han angivet til at være skoleholder i Øster Brønderslev. Dette stemmer også med folketællingen i juli 1787, hvor skoleholderen Anders Andersen er angivet til at være 31 år gammel og ugift, samt at han tjener hos degnen og skoleholder Niels Børglum. Unge karl Anders Andersen, som aldrig bruger tilnavnet Graven, bliver trolovet den 30. november 1787 til Maren Johansdatter af Øster Brønderslev. Anders er fadder for søsteren, Maren Andersdatter, da hun har får en datter med sin nye, tredje ægtemand i september 1792, som bliver døbt Karen Christiansdatter den 30. september 1792 i Øster Brønderslev kirke. Den 15. februar 1795, som er fastelavnssøndag, får Anders Andersens søster, Maren Andersdatter, døbt en datter i Øster Brønderslev kirke, hvor lillebroren Anders er fadder. Anders Andersen dør den 10. april 1796, hvor han er 41 år gammel, og da han vist nok kun fik 2 dødfødte børn med Maren, er der ingen efterkommere til skoleholderen i Øster Brønderslev.

Onsdag den 1. marts 1758 er Anders Larsen Graven fadder til et uægte født barn. Præsten skriver, at drengen bliver døbt Simon Sørensen, og at moren hedder Maren Simonsdatter af Øster Brønderslev by. Den udlagte far til drengen er landsoldaten Søren Pedersen, som havde været tjenestekarl på gården hos Christen Knudsen af Øster Brønderslev by, hvilket er en gård, der hører under Nebstrup Gods. Andre faddere er Terkel Larsen, Anders Christensen Fiil, Anna Christensdatter og Kirsten Pedersdatter af Øster Brønderslev.

Søndag den 22. april 1759 er Anders Larsen Graven fadder for Peder Thøgersen og Birthe Christensdatter af Øster Brønderslev, der får døbt en dreng med navnet Terkel Pedersen. De andre faddere er Jørgen Jensen, Niels Larsen, Ingeborg Nielsdatter samt Mette Olesdatter. Jørgen Jensen står nogle år derefter fadder for Anders Graven i Øster Brønderslev.

Søndag den 30. marts 1760 er Anders Larsen Graven fadder for Lars Jensen og Tove Sørensdatter af Hvilshøj, da parret får døbt en pige med navnet Maren Larsdatter. Lars Jensen er selv fadder til et af Anders Larsen Gravens børn i 1762. De andre faddere er Peder Svendsen, Niels Ottesen, Karen Larsdatter samt Dorthe Jensdatter, og man må formode, at disse fire faddere er fra Hvilshøj.

Søndag den 12. oktober 1760 får Anders Larsen Graven døbt sin egen datter med navnet Karen Andersdatter. Præsten skriver efterfølgende:

Faddere: Niels Andersen, Terkel Larsen, Ole Jensen, Mette Jensdaatter, Margretha Pedersdaatter
[Niels Andersen af Hiøringgaarden i Øster Brønderslev bliver i Hallund trolovet til Johanne Christensdatter Hvolsig af Hallund by. Hendes far Christen Jensen Hvolsig i Hallund er forlover. Samtidigt bor på Hjørringgaard Jørgen Andersen, som er en bror til Anders Gravens hustru, Maren Andersdatter.]

Anders Larsen Gravens datter, Karen, dør midt i oktober 1761 og begraves fra Øster Brønderslev kirke den 18. oktober 1761, og Karen bliver altså kun 1 år og 6 dage gammel.

Anders Larsen Graven får sit sidste barn, der døbes søndag den 5. december 1762. Drengen døbes Laust Andersen. Præsten skriver efter dåben:

D 5te December, 2den Søndag i Advent, døbt Anders Larsens paa Graven udi Øster Brønderslev Bye, og Bool Andersdaaters barn, Laust.

Faddere: Lars Jensen, Jørgen Jensen, Terkel Larsen, Anna Jensdaatter af W. Gierndrup, Anna Nielsdaatter
Bool Andersdatter kommer tilbage i kirken søndag den 23. januar 1763. Præsten skriver, at det er Anders Larsens hustru paa Graven. Lars Graven er fadder i Øster Brønderslev kirke den 24. april 1785 for Niels Jensen og Birthe Andersdatter i Hjørringgaarden sammen med Lars Rix og Hans Overgaard. Da lægsrullen for Øster Brønderslev skrives 1795, er Laurs Andersen medtaget på listen som 33-årige. Der skrives følgende om ham:
25 20: Far: Anders Larsen, søn, Laurs Andersen, 33 år, 66 tommer høj [1,73 m], hjemme, foedskade ej? til soldat

Lars Andersen Graven, som han kaldes som voksen, bliver gift første gang med Johanne Marie Madsdatter af Hvingmarken den 3. april 1818 i Hallund kirke, men hun dør og begraves den 2. februar 1820 som 46-årig. Han bliver gift anden gang i Hallund kirke i 1821 med Johanne Jensdatter, og hvor han altså er 58 år gammel. Med hende får han børnene Johanne Marie Larsdatter [Graven] den 16. august 1822, Anne Marie Larsdatter [Graven] den 16. december 1824 samt Bolette Cathrine Larsdatter [Graven] den 6. juli 1826. Bolette Cathrine bliver gift med Christen Jensen fra Ajstrup sogn i Øster Brønderslev kirke den 29. december 1859. Bolette Cathrine og Christen Jensen med tilnavnet Nygaard får i Ajstrup sogn 3 piger, hvoraf den ene dør som lille. En anden af deres piger, Ane Christensdatter Nygaard bliver gift med Niels Jensen i Ajstrup i november 1885. Ane Nygaard dør i barselseng 1899, men ægtemanden lever til den 27. februar 1931, og der er mange efterkommere til parret, bl.a. til Anders Jensen fra 1897.
Lars Andersen Graven dør den 10. december 1828 på Kraghede. Han bliver altså 66 år gammel og far til 3 piger med sin anden hustru, hvoraf den ene dør som lille. Der er ingen i hans familie, der står faddere for hans børn. Præsten kalder ham efter begravelsen ”Lars Andersen Graven” og skriver endvidere, at Lars var selvejergårdmand på Kraghede. Det var han i øvrigt også allerede i 1818, da han gifter sig første gang.

Anders Larsen Gravens datter, Maren Andersdatter, bliver  konfirmeret som 17-årig i Øster Brønderslev kirke søndag den 22. april 1770, og ved den lejlighed indskriver præsten ham ved hans kaldenavn: Anders Graven - som vist med kirkebogsindgangen herunder.

Anders Larsen Graven som indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog i 1770 ved kaldenavn.

Anders Graven efter 1770

Ved konfirmationen i Øster Brønderslev kirke i 1774 er angivet, at Anders Graven af [Øster] Brønderslev får konfirmeret sønnen Anders Andersen Graven, og da han er født i 1756, er han altså 18 år gammel, da han bliver konfirmeret.

Anders Larsen Gravens søn, Lars Andersen Graven, konfirmeres i Øster Brønderslev kirke i 1782, og han er altså 19 år gammel, før han er færdig med skolen. En pudsighed ved denne konfirmation er, at Jens Gaarden samme dag får konfirmeret ”en soldat” ved navn Jens Andersen Boved. I alt får fra Øster Brønderslev 3 konfirmeret deres egne børn, Damsgaard og Smedgaard deres tjenestedrenge og så soldaten på Gaarden.

Da Anders Larsen Gravens datter, Maren Andersdatter, er blevet enke i 1784 efter ægtemanden Peder Jensen Hvolhøy, bliver han forlover for hende den 22. oktober 1784, hvor hun bliver trolovet til ungkarlen Peder Nielsen Klem af Hvilshøj.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er der følgende oplysninger om familien Anders Larsen Graven i Øster Brønderslev:
Anders Larsen          69 år     Gift      Husbonde Huusmand og tillige Tømmermand
Bodil Andersdatter     62 år     Gift      Hans kone
Lars Andersen          24 år     Ugift     Søn af 1. Ægteskab

Den 30. november 1787 bliver Anders Larsens søn, Anders Andersen, trolovet til Maren Johansdatter, som også er fra Øster Brønderslev. Anders Larsen Graven er forlover på sønnens vegne. Anders Andersen og Maren Johansdatter får vist nok kun 2 dødfødte børn i ægteskabet.

Anders Larsen Graven bliver altså far til 6 børn, dvs. 3 piger og 3 drenge, hvoraf måske den ene pige, Maren, og de 2 drenge, Anders og Lars/Laurs, bliver voksne.

Anders Larsen Gravens hustru, Bool Andersdatter, dør i sidste halvdel af november 1795, og hun bliver begravet søndag den 29. november 1795 efter 43 års ægteskab. Det er nok for meget for den gamle Anders, der dør kort efter. Anders Larsen Graven bliver begravet den 6. december 1795. Præsten skriver, at Anders blev 77 år gammel, og det blev han.

Fire måneder senere lægges hans 41-årige søn, Anders Andersen, i graven. Anders Andersens hustru, Maren Johansdatter, gifter sig på ny og bor fortsat i Øster Brønderslev ved folketællingen i 1801.

Anders Larsen Graven som indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog i 1718

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...