Maren Andersdatter (1753 - 1821)

126 af 128 - Maren Andersdatter

bliver født tidligt i juli 1753 på Graven i Øster Brønderslev by, idet hun døbes den 8. juli 1753 i Øster Brønderslev  kirke, dvs. 3. søndag efter Trinitatis 1753. Maren Andersdatters forældre hedder Anders Larsen Graven og Bool Andersdatter. Præsten skriver efter dåben:

d: 8de Julii, 3den Søndag efter Trinitatis, døbt Anders Larsens paa Graven i Øster Brønderslev Bye, og Bool Andersdaaters barn , Maren

Faddere

Hans Larsen          Maren Terkelsdaatter
Mads Jensen Fiil     Johanne Pedersdaatter
Jørgen Jensen        af W. Gierndrup

Maren Andersdatter oplever, at hendes lillesøster Karen dør og bliver begravet fra Øster Brønderslev kirke den 18. oktober 1761, hvor hun kun er 1 år gammel, så Maren ender med kun at have brødre.

Maren Andersdatter bliver konfirmeret som 17-årig i 1770 i Øster Brønderslev kirke. Præsten skriver, at der er Anders Gravens datter, men ud over det angiver præsten ingen oplysninger, idet der kun er angivet følgende:
Anders Graven 1 Datter Maren

Maren Andersdatter på Graven i Øster Brønderslev er første gang fadder den 7. oktober 1770. Hun er det for Niels Villadsen og Anna Nielsdatter af Hvilshøj, da parret får døbt en datter med navnet Kirsten Nielsdatter. De andre faddere ved dåbsfadet er Peder Albertsen, Lars Larsen Skrædder, Peder Madsen af Vester Gjerndrup samt Anna Jensdatter af Vester Gjerndrup.

Den 12. september 1779 er den 26-årige Maren Andersdatter på Graven del-gudmor i Øster Brønderslev kirke, da Niels Willadsen og Anne Nielsdatter af Øster Brønderslev by får døbt datteren Maren Nielsdatter. Gudmor er Anne Madsdatter på Graven. Faddere er Niels Ovesen, Christen Pedersen ved Broen og Søren Larsen af Øster Brønderslev.

Maren Andersdatter bliver trolovet med den 30 år ældre enkemand Peder Jensen Hvolhøy den 25. februar 1780. Peder Hvolhøy bor på tidspunktet i Hvilshøj, og hun er nok på gården Graverhøj. Forlovere er Lars Jensen af Hvilshøj og Jørgen Hiørringgaarden, hvor sidstnævnte er lig med Jørgen Andersen, der er Marens morbror, men som dør i 1786. Maren og Peder bliver viet i Øster Brønderslev kirke den 20. oktober 1780. Maren er Peder Jensen Hvolhøys tredje hustru, men den første, som kan give ham børn.

Maren Andersdatter bliver i stamtræet mor til Jens Pedersen Hvolhøy 11 måneder senere, og drengen opkaldes således efter sin farfar, Jens Nielsen Hvolhøy. Den lille Jens bliver døbt den 21. januar 1781 i Ørum kirke.
 

Maren Andersdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn bliver mor for anden gang midt i juli 1782, og drengen bliver døbt Anders Pedersen Hvolhøy den 21. juli 1782 i Øster Brønderslev kirke. Og Anders er naturligvis opkaldt efter Marens far, Anders Larsen Graven af Øster Brønderslev. Både Marens far og lillebror, skoleholder Anders Andersen af Øster Brønderslev, er faddere for den lille dreng. Anders bliver først fæstegårdmand i Hvilshøj omkring 1817, senere indsidder på Kraghede omkring 1819 og til sidst husmand i Ajstrup sogn omkring 1820. Anders Pedersen er fadder for sin storebrors børn i Brønden i Ørum sogn. Den 52-årige Anders Pedersen stadigvæk husmand i Banevad i Ajstrup sogn i 1834. Han er gift med Ane Marie Nielsdatter og har med hende 4 børn. I 1840 er Anders Pedersen tømrer i Ajstrup by og har 4 hjemmeboende børn. I 1845 er han nu husmand i Krathushede i Ajstrup sogn med hustruen og 3 hjemmeboende børn. Anders Pedersen dør den 31. juli 1849 i Ajstrup sogn, hvor præsten skriver, at han var født i Øster Brønderslev sogn og døde som boelsmand på Ajstrup Hede og blev 67 år gammel. Igennem denne søn er der en del børnebørn til Maren Andersdatter.

Maren Andersdatters første ægtemand, Peder Jensen Hvolhøy, dør kort derefter, idet han går bort den 6. juni 1784 som 61-årig.

Maren Andersdatter Graven efter sommeren 1784

Enken Maren Andersdatter bliver kort efter gift igen med ungkarlen Peder Nielsen Klem, idet de indgår ægteskab den 29. oktober 1784, efter at være blevet trolovet 7 dage før. Forlovere er Øster-Jens Jensen af Staderup i Øster Brønderslev sogn og Anders Larsen Graven af Øster Brønderslev. Sidstnævnte er Marens far. I Hallund var der i kirkebogen i 1784 angivet en gård med navnet Klemgaard, og efternavnet Klem stammer nok fra denne gård. Der er i øvrigt også en Klemgaard i Hollensted.

Maren Andersdatters ægtemand, Peder Nielsen Klem af Hvilshøj, er fadder i Øster Brønderslev kirke den 12. december 1784, hvor Jens Larsen og Mette Marie Jensdatter af Staderup i Øster Brønderslev sogn får døbt datteren Maren Jensdatter. Andre faddere er Øster-Jens Jensen af Staderup, Jens Poulsen, Rasmus Bodelsen af Hvilshøj, Johanne Margrethe Møller af Aalborg samt hustruen til Vester-Jens Jensen af Staderup i Øster Brønderslev sogn.

I begyndelsen af august 1785 bliver Maren Andersdatter mor for første gang med sin nye ægtemand, Peder Nielsen Klem. Da drengen er døbt med navnet Peder Pedersen Klem den 7. august 1785 i Øster Brønderslev kirke, hvilket er kirkedagen 11 p Trin 1785, skriver præsten i kirkebogen:
Dom: Undesima den 7de Augustii Peder Nielsen og Maren Andersdatters Barn i Hvilshøy Peder. Faddere: Rasmus Bodilsen, Jens Nielsen, Niels Jensen, Else Thomasdatter og Anne Jensdatter.
Peder Pedersen Klem bliver sandsynligvis opkaldt efter Marens første ægtemand, Peder Hvolhøy. Peder Klems eneste søn bliver kun 2½ år gammel, idet han dør i begyndelsen af januar 1788 og bliver begravet den 13. januar 1788.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er der følgende oplysninger om familien med Maren Andersdatter og Peder Klem på gården i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn, hvoraf de to børn er fra første ægteskab, og det sidste fra 2. ægteskab:
Peder Nielsen                     30 år              Gift          ½ gårdmand
Maren Andersdatter            34 år              Gift          Hans kone
Jens Pedersen                     6 år              Ugift         1. Søn
Anders Pedersen                 4 år              Ugift         2. Søn
Peder Pedersen                   2 år              Ugift         1. Søn af 2. Ægteskab
Desuden er der 2 tjenestefolk samt en hyrdepige på 14 år.

Kort før den 13. januar 1788 mister Maren Andersdatter og Peder Klem deres fælles søn, som denne dag begraves på Øster Brønderslev kirkegård. Præsten skriver:
1ste Søndag efter Hl. 3 Konger er Peder Klems og Maren Andersdatters Barn af Hvilshøy Peder gl. 2 Aar og 5 Maaneder

Den 6. juli 1788 får Maren Andersdatter af Hvilshøj døbt endnu en søn, som hun har fået med Peder Nielsen Klem. Drengen bliver døbt med navnet Niels Pedersen Klem efter sin farfar. Fadderne er Anders Andersen Skoleholder, der er Marens lillebror i Øster Brønderslev, Lars Thomsen af Hvilshøj, Christen Bodelsen af Burholt, Maren Christensdatter af Vester Hebbelstrup og Else Thomasdatter af Hvilshøj.

Den 14. oktober 1790 får Maren Andersdatter døbt sin datter, der kommer til at hedde Anne Pedersdatter. Fadderne til pigen er Anders Andersen Skoleholder [Marens lillebror], Laurs Andersen [må være Lars Andersen Graven], Jens Nielsen af Hvilshøy, Karen Pedersdatter og Mette Thomasdatter – begge af Hvilshøj.

Maren Andersdatters ægtemand, Peder Klem, dør som 34-årig og begraves på Øster Brønderslev kirkegård den 26. december 1790. Maren er nu enke for anden gang som 37-årig.

Den 16. august 1791 bliver Maren Andersdatter trolovet for tredje gang og denne gang med ungkarlen Christian Christensen. Forloverne er Laurs Thomsen og Anders Andersen, som begge er fra Hvilshøj. Denne Anders Andersen er altså nok ikke Marens lillebror.

Maren Andersdatter får en datter med sin nye, tredje ægtemand i september 1792. Da pigebarnet døbes Karen Christiansdatter den 30. september 1792 i Øster Brønderslev kirke, er fadderne Jens Nielsen af Huulhøy i Serritslev sogn [som ikke er lig med Jens Nielsen Hvolhøy på denne hjemmeside], Anders Andersen [Marens lillebror, skoleholderen], Lars Thomsen, Karen Svendsdatter af Hebbelstrup og Else Nielsdatter af Hvilshøj.

Maren Andersdatter efter 1792

Den 15. februar 1795, som er fastelavnssøndag, får Maren Andersdatter døbt en datter i Øster Brønderslev kirke, som hun har fået med Christian Christensen. Præsten skriver efter af Berthe Christiansdatter:

FastelaunsSøndag d: 15de Febr…
Samme
Dag Christian Christensens og Maren Andersdatters Barn af Hvilshøy døbt Berthe
Faddere
Anders Andersen [lillebroren]                Boel Larsdatter
Laurs Andersen [Graven – også bror]    Anne Jensdatter
og                                                      begge af Hvilshøy
Laurs Thomsen

Hjørring Amt opdaterer lægd 60, som er Øster Brønderslev sogn, i 1795, hvor vi finder følgende om Maren Andersdatter Gravens eneste levende søn foruden Jens Pedersen:
60 45: Far: Peder Jensen, søn, Anders Pedersen, født i Hvilshøy, 13 år, opholder sig hjemme

Begge Maren Andersdatters forældre, Anders Larsen Graven og Bool Andersdatter, dør med en uges mellem henholdsvis den 29. november og den 6. december 1795.

Den 10. januar 1796 dør Maren Andersdatters og Christian Christensens fælles barn, Birthe Christiansdatter, og præsten skriver efter begravelsen:
Dom 1 p Epiphan af 10de Januarii…
E.D Christen Christensen og Maren Andersdatters Barn af Hvilshøy, Birthe, Gl. 1 Aar


Maren Andersdatters lillebror, Anders Andersen, dør den 10. april 1796 i Øster Brønderslev, og han blev kun 41 år gammel.

Ved folketællingen i 1801 er der derfor følgende oplysninger om familien med Maren Andersdatter på gården i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn:

Christian Christensen            40 år             Gift         Bonde og gaardmand

Maren Andersdatter              48 år             Gift         Hans kone

Jens Pedersen                      20 år             Ugift        Konens barn

Anne Pedersdatter                10 år             Ugift        Konens barn

Karen Christiansdatter            8 år             Ugift        Deres Barn

Desuden er der en tjenestepige på gården.

Christian Christensens hustru, Maren Andersdatter, i Hvilshøj er gudmor, da Just Jensen og Anne Jensdatter i Hvilshøj får døbt sønnen Jens Justesen den 15. februar 1807. Del-gudmor er Niels Nørgaards datter, Anne Nielsdatter i Hollensted. Faddere til den lille dreng er Vester-Jens Nielsen, Lars Thomsen og Jens Laursens søn, Jens Jensen, alle af Hvilshøj.

Den 21. februar 1808 står ”Christians kone Maren Andersdatter af Hvilshøy” fadder i Øster Brønderslev kirke for Johannes Jørgensen og Else Christensdatter i Øster Brønderslev, der denne dag får døbt datteren Mette Johannesdatter. Andre faddere er Anders Jørgensdatter datter, Sidsel [Andersdatter], Christen Jørgensen, Søren Overgaard og Lars Grauen af Øster Brønderslev, og sidstnævnte er jo Marens lillebror, Lars Andersen Graven. Mette var født den 18. januar 1808 og hjemmedøbt dagen efter.

Maren Andersdatter bliver altså mor til 7 kendte børn, som er fordelt over 3 ægtemænd, og er 4 drenge og 3 piger. Den ene dreng og den ene pige bliver ikke voksne.

Maren Andersdatter dør den 8. marts 1821 om formiddagen kl. 9 [en meget sjælden information i en kirkebog!], og hun begraves på Øster Brønderslev kirkegård den 28. marts 1821. Maren bliver altså 68 år gammel. Præsten skriver, at Maren blev 67 ¾ år gammel samt følgende:
Var gift med fæstegårdmand Christian Christensen i Hvilshøi /:døbt i Øster Brønderslev kirke den 8. juli 1753:/


Maren Andersdatters lillebror, Lars Andersen Graven, overlever hende med 7 år og dør den 10. december 1828 på Kraghede i Øster Brønderslev sogn.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Ane Cathrine Christensdatter <- Maren Jensdatter <- Jens Pedersen <- Maren Andersdaatter

Maren Andersdaatter som indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...