Christen Simonsen (1807 - 1878)

31 af 32 - Christen Simonsen

bliver født mandag den 16. februar 1807 om aftenen i Hallund by som søn af Simon Larsen og Mette Pedersdatter Aae, og moren er 40 år gammel ved fødslen. Christen Simonsen bliver hjemmedøbt den 18. februar 1807, og da han bliver døbt søndag den 22. februar 1807 i Hallund kirke, skriver præsten efterfølgende i Hallund kirkebog:

Den 22 Februar havde huusmand Simon Larsen (eller forkaldt Hjul-Simon) og Mette Pedersdatter af Hallund en Søn til Daaben, som da blev navnet Christen Fadderne var Helvig Cathrine Christensdatter og Maren Olufsdatter; begge fra Kiølskegaard, Thomas Nielsen og Thomas Jacobsen, Christen Jensen, alle af Hallund By. NB. Dette Barn var født den 16. Februar om Aftenen og blev hjemmedøbt den 18. Februar.

Da tillægsrullen til lægdsrullen 1806 skrives, er den sidste af Simon Larsens sønner, Christen Simonsen, inkluderet med følgende oplysninger.
126: Far: Simon Laursen, søn, Kristen Simonsen, født i Hallund, født den 17. februar 1807

Der laves en ny lægdsrulle i hovedudgave i 1809, og i denne står der følgende om Christen Simonsen af Hallund.
126 100: Far: Simon Laursen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 2 år, hjemme

Christen Simonsen, Simon Larsens søn i Hallund, er også repræsenteret i hovedlægdsrullen over sognet i 1812:
100 90: Far: Simon Laursen, søn Christen Simonsen, født i Hallund, 5 år, opholder sig hjemme

Christen Simonsens far, Simon Larsen, dør i juli 1812 og begraves søndag den 26. juli 1812. Christen bliver således faderløs allerede fra 5-års alderen.

Da hovedlægdsrullen over Hjørring amt opdateres i 1815, er der nu følgende om Christen Simonsen i Hallund, der åbenbart er sendt ud at tjene i en meget tidlig alder som 8-årig:
90 81: Far: Simon Laursen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 8 år, opholder sig på Kjølskegaard [Herregården i Hallund sogn]

Christen Simonsen er dog hjemme igen, da lægdsrullen over Hallund sogn opdateres i 1818:
81 67: Far: Simon Laursen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 11 år, opholder sig hjemme

Ved den senere konfirmation viser familien, at der er en attest på, at Christen Simonsen er blevet vaccineret fredag den 27. august 1819 af Hollmann, dvs. hvor han er 12 år gammel.

Christen Simonsen bliver konfirmeret i Øster Brønderslev kirke i 1821. Præsten skriver, at det er Christen Simonsen af Hallund, som er søn af afg. Husmand Simon Laursen og efterlevende Mette Pedersdatter af Hallund by. Desuden angiver præsten, at Christen er døbt den 22. februar 1807. Som karakter skriver præsten, at Christen har meget gode kristendomskundskaber og tillige er hæderlig.

Hovedrullens lægd 61, som er Hallund sogn i Hjørring Amt, opdateres næste gang i 1821, hvor man finder dette om Simon Larsens søn, Christen Simonsen:
67 51: Far: Simon Laursen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 14 år, opholder sig hjemme

Næste gang Christen Simonsen optræder på hovedlægdsrullen over Hallund sogn er i 1824. Lægdsmanden skriver da følgende om ham:
51 38: Far: Simon Laursen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 17 år, [højde angives ikke], opholder sig hjemme

Sidste gang Christen Simonsen er på lægd 61, dvs. for Hallund sogn, er på lægdsrullen fra Hjørring amt i 1827, hvor han udstreges:
38 30: Far: Simon Laursen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 20 år, [højde angives ikke], opholder sig hjemme, 1828 58E136, 1829, 1830 [lægd 58 er Hellum sogn]

Omkring 1828 flytter Christen Simonsen altså fra Hallund og til Hellum sogn, men han forekommer hverken på Hallunds afgangsliste eller Hellums tilgangsliste. Flytningen kendes kun fra lægsrullen.

Da Hjørring Amt laver sin hovedlægdsrulle for året 1830, er Christen Simonsen altså at finde under lægdsrullen for lægd 58, der er Hellum sogn:
136 106: Far: Simon Larsen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 23 år, [højde angives ikke] 1841, opholder sig i Nakkeberg, f.l. 61_30 [flyttet fra lægd 61 nr. 30] tienl. Traink. Ss. 1841 [tjenlig til trainkudsk], 61H192 [Christen Simonsen flyttes altså tilbage til Hallund sogn]

Christen Simonsen flytter til Øster Hebbelstup i Hallund sogn fra Hellum sogn i begyndelsen af 1832, angives det på tilgangslisten i Hallund.

Den 8. marts 1833 står Christen Simonsen fadder i Hallund kirke. Drengen døbes Anders Hansen, og hans forældre er husmand Hans Christensen og hustru Kirstine Laursdatter. Præsten skriver, at den ene fadder er Christen Simonsen, der tjener i Øster Hæbbelstrup. Gudmor er Niels Christian Carlsens hustru, Ane Jensdatter fra Nyemark sammen med Marie Nielsdatter fra Horsteenslund. Andre faddere er Laurs Christian Ovesen af Lille Heedegaard samt ungkarl Jens Pedersen af Heedegaard.

Hovedlægdsrullen over lægd 61, som er Hallund sogn i Hjørring Amt, opdateres atter i 1833, hvor der er følgende om Christen Simonsen:
192 139: Far: Simon Larsen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 26 år, [højde angives ikke], opholder sig i Hebbelstrup, F l 58-106 [flyttet fra lægd 58 nr. 106] 1831 Uts [uegnet til soldat] T t Trk [tjenlig til trainkudsk]

Hallund - august 2009

Christen Simonsen fra 1834

Ved folketællingen den 18. februar 1834 arbejder Christen Simonsen stadigvæk på gården Øster Hebbelstrup i Hallund sogn. Han er da endnu ikke gift. Hans søster Anne Marie Simonsdatter gør også tjeneste på gården:  

Christen Simonsen               27 år         Ugift     Tjenestekarl   Hallund sogn
Anne Marie Simonsdatter      29 år         Ugift     Tjenestepige

Den 29. november 1834 flytter Christen Simonsen fra Øster Hebbelstrup til Klokkerholm Mølle i Hellevad sogn. Præsten skriver, at han er 29 år gammel, og at han skal være møllerkarl i møllen. Endvidere skriver præsten, at han kommer fra Hallund sogn og medbringer en skudsmålsbog fra Herr Wedsted dateret den 29. oktober 1834. Præcis samme dag kommer Maren Jensdatter fra Hallund sogn. Skudsmålsbogen er af samme dato, men det angives, at hun skal være tyende.
[Bemærk: På samme opslag 145 i Hellevad er en nekrolog over præsten Peder Kjeldsen, født i Ugilt degnebolig den 11. november 1694 og død den 24. januar 1758 – i Anmærkningskolonnen.]

Christen Simonsen bliver trolovet med Maren Jensdatter den 5. september 1835, og de bliver gift i Ørum kirke (men indskrevet i Hellevad kirkebog) den 4. oktober 1835. Trolovere ved brylluppet er fæstegårdmand og møller Johan Frederik Matisen fra Klokkerholm Mølle og brudens far, fæstehusmand Jens Pedersen i Brønden i Ørum sogn. Præsten skriver:

1835, den 5. september mødte jeg til ægteskab Ungkarl Kresten Simonsen, tiendende som møllerkarl i Klokkerholm Mølle, 28½ Aar gammel, ? 1810 den 29. november af Hollmann

Søndag den 8. november 1835 bliver Christen Simonsen far til en lille pige, der fødes i Brønden i Ørum sogn, og som bliver hjemmedøbt 4 dage efter fødslen. Pigen døbes Mette Marie Christensdatter. Præsten skriver, at forældrene er inderste Christen Simonsen, som er i tjeneste i Klokkerholm Mølle og hustru Maren Jensdatter, som bor hos forældrene Jens Pedersen og hustru i Brønden. Den kirkelige dåb foregår på 2. juledag 1835 i Ørum kirke.
Faddere er: Ane Marie Nielsdatter, der er Anders Pedersens hustru på Kraghede, Maren Andersdatter, som er pige i Kraghede, Lars Christian Simonsen [Christens storebror] fra Dronninglund sogn, Peder Jensen, der er ungkarl i Brønden, og ikke mindst morfaren Jens Pedersen fra Brønden.
Mette Marie Christensdatter bliver konfirmeret i Hallund kirke i 1850. Mette Marie Christensdatter, drager som 22-årig i oktober 1857 fra Hallund sogn til Ajstrup sogn, hvor hun skal være tjenestepige, men hun er hjemme i Hallund igen den 1. februar 1860. Hun dør dog kort derefter i Hallund, nemlig den 22. juli 1861. Præsten skriver:

Mette Marie Christensen
Var tjenestepige i Kirkholdt men blev ført syg hjem til sin fader Christen Simonsen husmand på Hallund Hede /ugift/   25½ år gammel

I
1836 bliver hovedlægdsrullen over lægd 61, som er Hallund sogn i Hjørring Amt, opdateret nok engang, og Christen Simonsen er repræsenteret med dette:
139 109: Far: Simon Larsen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 29 år, højde angives med 0, opholder sig i Hebbelstrup, 1831 Uts [uegnet til soldat] T t Trk [tjenlig til trainkudsk]

Christen Simonsen flytter sammen med hustruen fra hhv. Hellevad og Brønden i Ørum sogn til Hallund i slutningen af 1837, og han tager selv igen tjeneste på Øster Hebbelstrup, mens han bor i Hallund. Præsten skriver, at familien skal være indsiddere [bor til leje], samt at han er 30½ år gammel, mens hun er 21½. Endvidere skriver præsten, at de ankommer fra hhv. Hellevad og Ørum, og at der er vaccineret hhv. 1810 og 1823. Vaccinationsoplysningerne er dog ikke korrekte, idet Christen først er vaccineret 1819.

Hjørring Amt opdateret i 1839 atter hovedlægdsrullen over lægd 61, som er Hallund sogn, og Simon Larsens søn, Christen Simonsen, er stadigvæk på rullen:
109 79: Far: Simon Larsen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 32 år, højde angives med 0, opholder sig i Hebbelstrup, 1831 ?

Christen Simonsen bliver i stamtræet far til Ane Cathrine Christensdatter, der fødes tirsdag den 1. oktober 1839 i Hallund. Ane Cathrine Christensdatter dør den 20. august 1870 i Langthjem i Jerslev sogn, så hun bliver altså kun 30 år gammel. Ane Cathrine når dog at føde to børn, før hun er væk igen.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 arbejder Christen Simonsen endnu på gården Øster Hebbelstrup i Hallund sogn. Konen bor hos hans svigerforældre i Brønden i Ørum sogn med børnene:

Christen Simonsen        33 år     Gift      Tjenestekarl        Hallund sogn

Christen Simonsen af Hebbelstrup fjernes endeligt, da Hjørring Amt skriver hovedlægdsrullen over lægd 61, Hallund sogn, i 1842. Følgende er skrevet og overstreget:
79 62: Far: Simon Larsen, søn Kristen Simonsen, født i Hallund, 35 år, højde angives med 0, opholder sig i Hebbelstrup, 1831 t. t. trk [tjenlig til trainkudsk]

Dødsattesten efter Christen Simonsen af Hallund fra lægen i april 1878.

Christen Simonsen fra 1845 og derefter

Ved folketællingen den 1. februar 1845 arbejder Christen Simonsen stadigvæk på gården Øster Hebbelstrup i Hallund sogn og uden familie, der endnu ikke er kommet til Hallund:  

Christen Simonsen        38 år     Gift       Tjenestekarl        Hallund sogn

Mellem februar 1845 og februar 1850 får Christen Simonsen et husmandssted, og han flytter hjem til familien for at arbejde der.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 har Christen Simonsen således fået sig et hus med tilhørende jord, og Christen er vel en slags husmand. Familien bor nu i et hus på Hallund Hede:

Christen Simonsen               43 år      Gift        Lever af sin jordlod         Hallund sogn

Maren Jensdatter                34 år      Gift        Hans kone                      Ørum sogn

Mette Marie Christensdatter  15 år       Ugift      Hans datter                   Ørum sogn

Ane Cathrine Christensdatter  11 år      Ugift       Hans datter                   Hallund sogn

Christen Simonsens mor, Mette Pedersdatter Aae, der for en del år siden er flyttet hen til Christens søster, Anne Marie Simonsdatter, i Linderup i Øster Brønderslev sogn, dør den 10. februar 1850 i Linderup, hvor hun er 82 år gammel.

Christen Simonsens datter, Mette Marie Christensdatter, bliver konfirmeret i Hallund kirke i 1850, og sikkert derefter sendt ud og tjene, men det vides ikke hvor. Præsten skriver, at Mette Marie er datter af huusmand Christen Simonsen og hustru Maren Jensdatter af Hallund Mark. Mette Marie får karaktererne Temmelig god for kundskaber og Meget god for opførsel.

Christen Simonsens datter, Ane Cathrine Christensdatter, bliver konfirmeret i Hallund kirke i 1854, og sikkert derefter sendt ud og tjene, men hvor hun kommer til at arbejde, vides ikke. Ane Cathrine forlader dog vist nok ikke Hallund sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1855 bor familien Christen Simonsen stadigvæk i huset på Hallund Hede, men begge pigerne er sendt ud og tjene, uden at det vides, hvor de er henne:

Christen Simonsen    48 år     Gift        Huusfader, Huusmand     Hallund sogn

Maren Jensdatter      39 år     Gift        Kone                             Ørum sogn

Lørdag den 31. oktober 1857 forlader Christen Simonsens datter, Mette Marie Christensdatter, som 22-årig Hallund sogn og drager til Ajstrup sogn som tjenestepige.

Christen Simonsens storebror, Lars Christian Simonsen, dør den 9. august 1859 i Vadets Mark i Dronninglund sogn. Lars Christian bliver 59 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1860 er Christen Simonsens datter, Mette Marie Christensdatter, dog vendt tilbage til Hallund, idet den viser følgende for et hus (hun er ikke på nogen tilgangsliste, men årsagen er nok, at hun flytter hjem):

Christen Simonsen               53 år       Gift         Huusmand og Husfader Hallund sogn
Maren Jensdatter                 44 år       Gift         Hans kone                    Ørum sogn
Mette Marie Christensdatter  25 år        Ugift       Tjener forældrene        Ørum sogn

Christen Simonsens datter, Mette Marie Christensdatter, vender syg hjem til Hallund den 1. februar 1860 fra Kirkholt i Øster Brønderslev sogn, hvor hun var tjenestepige. Mette Marie er åbenbart længerevarende syg og dør ugift og uden at have fået børn i Hallund den 22. juli 1861, hvor hun kun er 25 år gammel. Hun er ikke på tilgangslisten i Øster Brønderslev, så det vides ikke, hvor længe hun opholdt sig der.

Christen Simonsens datter, Ane Cathrine Christensdatter, bliver gift med Søren Sørensen af Linderup i Øster Brønderslev sogn fredag den 27. december 1861 i Hallund kirke, og parret bosætter sig i hans hjemsogn, Jerslev sogn. Den anden forlover er hans datters svigerfar, Søren Bertelsen af Langthjem i Jerslev sogn.

Christen Simonsens første hustru, Maren Jensdatter, dør lørdag den 2. maj 1863. Maren bliver begravet på Hallund kirkegård 8 dage derefter. Maren Jensdatter af Hallund bliver kun 47 år gammel.

Christen Simonsen bliver derefter gift med Karen Marie Olesdatter den 21. februar 1864 i Hellum kirke efter at være blevet forlovet med hende den 16. januar 1864. Præsten skriver, at han er enkemand efter én hustru, husfæster i Hallund og er 57 år gammel. Karen Marie Olesdatter er også en 42-årig enke fra Holtet i Hellum sogn, hvor hun var gift med Hans Christian Jensen og har en søn sammen med ham, Jens Christian Hansen. Forloverne til brylluppet er Jacob Peter Jepsen fra Linderup Mark [må være Øster Brønderslev] samt husmand Christen Olesen af Hallingsted i Hallund sogn, som vel er en bror til Karen Marie.
[Karen Marie Oledatter er født den 10. marts 1821 i Bindslev sogn i Horns Herred som datter af gårdmand Ole Nielsen og hustru Sidsel Christensdatter af Sønder Bindslev. Allerede i 1834 er familien Ole Nielsen dog flyttet til Hallund, hvor Ole har fået en anden gård, hvor familien nu bor med 5 børn. Familien flytter igen og til mindre kår, og i 1840 opholder den sig i Klæstrup i Jerslev sogn på et husmandssted.]

Den 62-årige Christen Simonsen er fadder i Jerslev kirke søndag den 7. februar 1868 til sit barnebarn, Maren Martine Sørensen, der er født i Langthjem under Klæstrup by af Christens datter, Ane Cathrine Christensdatter.

Christen Simonsen lever stadigvæk ved folketællingen den 1. februar 1870, men han bor nu i Hallund by, hvor han altså er gift med sin nye hustru, Karen Marie Olesdatter:

Christen Simonsen            64 år     Gift     Lever af sin jordlod   Hallund sogn
Karen Marie Olesdatter      50 år     Gift    Husmoder              
Bindslev Sogn

Christen Simonsen oplever den sorg, at hans ene datter, Ane Cathrine Christensdatter, dør i en ung alder af tyfus den 20. august 1870 i Langthjem, hvor hun boede alene med sine 2 små børn. Seks år senere gifter svigersønnen sig igen og emigrerer til USA med hele familien, undtaget den ene af Christens børnebørn, som forbliver i Danmark som følge af et indgået ægteskab. Efterkommere til hans andet barnebarn gennem datteren er således amerikanere i dag.

Christen Simonsens lillesøster, Anne Marie Simonsen, dør den 13. maj 1874 i Linderup i Øster Brønderslev sogn. Anne Marie bliver 71 år gammel.

Mandag den 9. april 1877 dør Christen Simonsens storebror, Friderich Simonsen, i Øster Hjermitslev i Tolstrup sogn, og han blev 78 år gammel.

Christen Simonsen af Hallund bliver altså kun far til de to døtre, hvoraf datteren Mette Marie dør, før hun bliver gift og giver ham børnebørn.

Christen Simonsen dør mandag den 15. april 1878 i Hallund. Der udfærdiges en dødsattest for Christen Simonsen den 20. april 1878, hvor lægen Johnsen skriver, at Christen var en gift husmand på 74 år, der havde været syg i 3 uger, og som i løbet af den tid var behandlet af samme læge. Som dødsårsag angiver lægen en latinsk betegnelse, der ikke kan tydes af undertegnet, men hvor der måske står Feterus.

Christen bliver begravet fra Hallund kirke mandag den 22. april 1878. Præsten skriver, at han var husmand på Hallund Hede og blev 74 år gammel. Christen blev dog kun 71 år. Han er den sidste af Simon Larsens børn, der dør.

Christen Simonsens enke, Karen Marie Olesdatter, dør 8 dage efter ægtemanden, nemlig tirsdag den 23. april 1878 i Hallund, dvs. dagen efter at ægtemanden er begravet. Lægen skriver, at hun var Christen Simonsens enke, og at hun blev 57 år gammel. Som dødsårsag angives, at hun havde kræft, og at sygdomsforløbet havde varet i 2 år. Præsten skriver, at hun var enke efter husmand Kristen Simonsen af Hallund Hede, og at hun blev 57 år gammel. Som dødsårsag angiver præsten ”Tæring”.

Christen Simonsen som indskrevet i Hallund kirkebog ved dåben i 1807

Hans Jørn Nielsen 03.01.2017 12:22

Hej. Fin hjemmeside. Simon Larsen er min 4xtip ved sønnen Peder. Peders bror Christen fik 3 piger - I mangler Ane Petrine 27.3.1843-30.4.1843 i Hallund.
hilsen

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...