Karen Christensdatter Giølboe (1742 - 1797)

124 af 128 - Karen Christensdatter Giølboe

bliver født i begyndelsen af oktober 1742 i Kalum i Serridslev sogn, og Karen Giølboes forældre hedder Christen Jensen Giølboe og Anne Michelsdatter. Moren er vist nok en lokal pige, mens mens hendes far er af en tilflytterfamilie fra den tidligere ø Gjøl vest for Aalborg, og som den har fået sit tillægsnavn derefter. Da Karen Christensdatter Giølboe er blevet døbt i Serridslev kirke den 14. oktober 1742, skriver præsten i Serridslev kirkebog:

Dom 21 p Trinit: døbt et ægtebarn kaldet Karen forældrene Christen Jensen og Anne Michelsdaatter af Callum, faddere Jens Pedersen, Peder Jensen, Kresten Pedersen, Mette Knuds Daatter, Anders Pedersens [hustru] og Kirsten Sørensdaatter, Jens Nielsens [hustru], alle af Callum

Karen Christensdatter Giølboe får i begyndelsen af augst 1747 en lillebror ved navn Lauridtz Giølboe alias Lars Christensen Giølboe, som er den Lauridtz Christensen af Kalum, der er fadder for dem. Desuden har hun søsteren, Johanne Christensdatter Giølboe, der bliver trolovet i Serritslev sogn i august 1776 til Niels Jensen Bech af Vollerup i Em sogn. Lillebroren, Michel Christensen Giølboe, er født i 1753. Ved folketællingen i 1787 er Michel Christensen Giølboe bonde i Vrå med hustru og 3 stedbørn.

Karen Christensdatter Giølboe bliver nok konfirmeret omkring 1756, men der kendes ingen konfirmationer fra perioden fra Serritslev.

Karen Christensdatter Giølboe bliver gift med Peder Christensen Aae af Østerå den 3. november 1765 i Serridslev kirke efter at være blevet trolovet til ham den 24. januar 1765. Dette er sidste gang, at navnet Giølboe anvendes som tillægsnavn til hende kirkebogsmæssigt.

Karen Christensdatter Giølboe bliver i 1767 i huset ved skolen i Serridslev mor til en datter, som får navnet Mette Pedersdatter Aae. Datteren bliver døbt i Serritslev kirke den 19. juli 1767. Mette Aae bliver en gammel dame, idet hun først dør som 86-årig den 10. februar 1850 i Linderup i Øster Brønderslev sogn.

Karen Christensdatter Giølboe bliver i december 1768 i huset ved skolen i Serridslev mor til en søn, som får navnet Christen Pedersen. Som voksen bruger han hendes tillægsnavn som efternavn i stedet for farens og kaldes altså Christen Pedersen Gjøl. Ved drengens dåb er to af fadderne: Sl. [afdøde] Christen Pedersens Enke, som må være Karen Giølboes svigermor, Mette Pedersdatter, og Anne Christensdatter af Østerå, der nok er Karen Giølboes søster. Christen Pedersen Gjøl bliver trolovet den 6. april 1790 i Serridslev til Mette Andersdatter. Familien Christen Giøl bor til leje hos familien Aae ved folketællingen i 1787. På kirkedagen Septuagesima 1797 får Christen Pedersen Giøl af Underåre døbt en søn, der får navnet Peder Christensen Giøl, og hvor ingen fra hans familie er fadder. Den 23. marts 1806 får husmand Christen Pedersen Giøl og hustru døbt en datter med navnet Kirsten Kathrine Christensdatter. Der er ingen i familien, som er faddere. Ved folketællingen i 1834 lever husmand Christen Pedersen Giøl i Underåre med hustruen og datteren, Kirsten Kathrine Christensdatter, der er 28 år, samt hendes søn, den 5-årige Christian Peter Nielsen. Christen Pedersen Gjøl dør i Underåre i Serridslev sogn den 9. marts 1837, hvor han er 70 år gammel.

Mellem 1769 og 1778 flytter Karen Christensdatter Giølboes familie væk fra huset ved skolen i Serridslev by og helt ud af Serridslev sogn, men det vides ikke hvorhen.

Karen Giølboe efter 1775

I august 1776 bliver Karens Giølboes søster, Johanne Christensdatter Giølboe af Kalum, trolovet i Serritslev til Niels Jensen Beck af Vollerup i Em sogn. Forlovere er Christen Pedersen Sterup af Kalum og Anders Thomsen af Vollerup. Da søsteren og hendes ægtemand får døbt sønnen Jacob Nielsen i Em kirke på kirkedagen 24 p Trin 1776, dvs. den 17. november 1776, er der ingen fra Johannes familie, der er faddere. Da parret får døbt endnu en søn med navnet Christen Nielsen på kirkedagen Oculi 1780, er hendes bror, Lauritz Christensen Giølboe af Kalum faddere for dem. Igen 22 p Trin 1782, dvs. den 22. oktober 1782, får parret døbt en søn med navnet Jens Nielsen, og denne gang er der ingen faddere fra Johannes hjemby. Igen 4. advent 1785, dvs. den 18. december 1785, får parret døbt en søn med navn Hans Nielsen og uden faddere fra morens hjemby. Johanne Christensdatter Giølboe er med i folketællingen 1801, hvor sønnen Hans er eneste barn hjemme, og der vides ikke mere om hende efter dette år.

Karen Christensdatter Giølboes far, Christen Jensen Giølboe, dør som 69-årig, og han bliver begravet den 15. december 1776 på Serridslev kirkegård. Christen Giølboe var vist nok ikke født på øen Gøl, men han er født omkring 1707, og han er endt i Serritslev før 1739.

Omkring 1778 bliver Karen Christensdatter Giølboe mor til en datter, der får navnet Maren Pedersdatter Aae, men det vides ikke, hvor denne datter er født henne.

I løbet af 1778 flytter Karen Christensdatter Giølboes familie tilbage til Serridslev sogn igen, men denne gang til landsbyen Underåre.

Karen Christensdatter Giølboe bliver i Underåre mor til en søn, der får navnet Friderich Pedersen Aae, i begyndelsen af 1779. Den lille dreng bliver døbt på kirkedagen Maria bebudelsdag i 1779, dvs. den 21. marts 1779, så han er nok født mellem den 14. og 19. marts 1779. Han bliver kun 2 år gammel og dør i august 1781 samtidigt med sin lillesøster Anne Marie.

Den 12. februar 1779 bliver Karen Giølboes bror, Lauridtz Christensen Giølboe af Kalum, trolovet til pigen Anne Nielsdatter af Kalum. Forlovere er Jens Nielsen Kolbroe af Kalum og Jens Nielsen af Vester Aae. Den 25. juni 1780 er Lauridtz Giølboe af Kalum forlover for parret Niels Pedersen Koch og Maren Lauridtzdatter.

Karen Christensdatter Giølboe bliver i 1781 i Underåre i Serridslev sogn mor til en datter, der bliver døbt Anne Marie Pedersdatter Aae, men den lille pige dør som spæd. Anne Marie bliver nok født omkring midsten af marts måned, idet hun bliver døbt 4. søndag før påske i 1781, hvilket er den 18. marts 1781.

Den 12. august 1781 bliver Karen Christensdatter Giølboes to yngste børn, Friderich og Anne Marie, begravet samtidigt på Serridslev kirkegård, så de må være afgået ved døden inden for et kort tidsrum.

Karen Christensdatter bliver i 1784 i Serritslev sogn mor til endnu en datter, der får navnet Anne Marie Pedersdatter Aae. Den lille pige bliver nemlig døbt på Kristi Himmelfartsdag i 1784, dvs. den 20. maj 1784, så hun er født mellem den 13. og den 17. maj 1784. Da Anne Marie ikke er medtaget i folketællingen den 1. juli 1787, må man gå ud fra, at hun er død som spæd.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Karen Christensdatter Giølboes familie i Underåre i Serritslev sogn, og husets beboere består af forældrene og to børn samt en inderste-familie, dvs. en familie, som bor til leje hos dem.

Karen Christensdatter Giølboes ægtemand, Peder Christensen Aae, dør som 62-årig i januar 1791 i Underåre i Serridslev sogn, og Karen er nu enke som 48-årig.

Karen Christensdatter Giølboe bliver altså mor til mindst 2 drenge og 4 piger, hvoraf den ene dreng og de to piger vel aldrig bliver voksne.

Karen Christensdatter Giølboe dør som 55-årig i Underåre midt i februar 1797, og da hun er blevet begravet på Serritslev kirkegård den 26. februar 1797, skriver præsten:

D 26de Febre: begr. Karen Christensdatter i Und:[eråre] 55 Aar gammel

Karen Giølboe overleves med 40 år af sin 5 år yngre lillebror, Lars Christensen Giølboe, der dør i Kalum den 7. december 1837, hvor han er blevet 89½ år gammel. I modsætning til Karen bliver lillebroren, der fra tid til anden kaldes Laurs, Laust og Lauridtz, boende i Kalum igennem hele sit liv og de sidste år som enkemand hos sønnen Axel Larsen af Kalum, der er født i begyndelsen af 1796, og hvor den ene fadder er Lars Giølboes bror, gårdmand Michel Christensen Giølboe af Vrå. Laurs Christensen Giølboe af Kalum bliver far til mindst 4 børn. Ved folketællingen i 1834 er Laurs Kristensen en enkemand hos sønnen, dennes hustru og to børn, Lars Axelsen og Ane Kirstine Axelsdatter.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Ane Cathrine Christensdatter <- Christen Simonsen <- Mette Pedersdatter Aae <- Karen Christensdatter Giølboe

Karen Christensdatter Giølboe som indskrevet i Serridslev kirkebog efter dåben i 1742.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...