Niels Svendsen (1635 - 1707)

497 af 512 - Niels Svendsen

vides der ikke præcist noget om, hvor eller hvornår Niels Svendsen er født, men han er født omkring 1635. I 1668 er der en Svend Nielsen af Hvilshøj, som er fadder til Jens Madtzens barn, Madtz Jensen, men denne Svend Nielsen er ikke Niels Svendsens far, idet Svend Nielsens søn, Niels Svendsen, bor i Hjelmsted. Niels Svendsens søskende er eventuelt Birthe og Kiersten Svendsdatter.

Niels Svendsen kommer galt af sted, før han bliver gift. Den 1. september 1667 bliver Niels Svensen nemlig absolveret fra kirken, idet han har besvangret Johanne Jensdatter af Hvilshøj. Niels Svendsen gifter sig dog efterfølgende med pigen. Præsten skriver:
D 1 Sept Public absolveret Niels Svendsøn og Johan Jensdatter som hafde besovet hver ander i Hvilshøy hos Jep ibid. [i Hvilshøj] hvor de kom i lit ? dage

Niels Svendsen bliver derfor gift med Johanne Jensdatter i Øster Brønderslev kirke den 26. december 1667. Præsten skriver efter brylluppet, hvor parret bor i Hvilshøj:
Den 26 Dito [Dec] viedt
Niels Svendsøn og
Johanne Jensdatter
i Hvilshøy

Efter brylluppet i december 1667 og før fødslen i august 1668 får Niels Svendsen boelstedet Hvolhøj i Øster Brønderslev sogn, hvilket for så vidt hører under Hvilshøj.

Den 8. august 1668 får Niels Svendsen i Hvolhøj nemlig døbt et sæt tvillingepiger. Den ene datter bliver døbt Maren Nielsdatter og den anden Barbara Nielsdatter i Øster Brønderslev kirke, og de er vel som standard opkaldt efter mormor og farmor. Præsten skriver efterfølgende:
? ? Trinit – d – 8 – August:
Døbt Niels Svendsøns och
Johanne Jensdatters Tvillinger
i Huolhøy, noi Barbara
och Maren
                Faddere
? Thomsen           Anne Jensdatter
Niels Lauridtsen     Kirsten Jensdatter
Peder Koch          Juline Nielsdatter
? Jensøn              Buold Mortensdatter
[Anne og Kirsten Jensdatter kunne være søstre til Johanne Jensdatter.]

Den ene af Niels Svendsens tvillinger overlever ikke længe, og den 15. august 1668 bliver den ene af dem begravet, men det vides ikke, om det er Maren eller Barbara. Præsten skriver:
Dom: 10 Trinit: d 15 August  begrafnet den eene aff Niels Svendsøns Tvillinger i Huolhøy.

Omkring september 1669 bliver Niels Svendsen far til et barn, som præsten ikke får registreret, og det ved vi, fordi det lille barn dør igen efter 6½ måned.

Den 17. april 1670 bliver den sidstfødte af Niels Svendsens børn begravet. Præsten skriver efter begravelsen på Øster Brønderslev kirkegård:
Dom: Miseris: d 17 April: begrafnet Niels Svendsøns barn i Huolhøy    27 ugger

På kirkedagen kirkedagen Festo Michaël 1672, som er den 29. september 1672, er Niels Svendsen fadder i Øster Brønderslev kirke til en søn af Bodild Svendsen og Anne Thomsdatter, som bliver døbt med navnet Svend Bodildsen. Præsten angiver ikke, hvor Bodild Svendsen bor, men han bor nok i Hvilshøj. Andre mandsfaddere ved dåbsfadet er Niels Lauritsen og Bodild Jensen, mens kvindefadderne er Johanne Lauritsdatter, Giertrud Nielsdatter og Maren Pedersdatter.

Niels Svendsen bliver i slægtstræet far til Jens Nielsen Hvolhøy, da denne bliver født i Hvolhøy i Øster Brønderslev sogn i september 1674. Da drengen er døbt i kirken, er Anne Jensdatter nok engang fadder for parret. Det fandtes to Hvolhøy-boelsteder, det østre og det vestre, og Niels Svendsen havde vist nok det vestre af disse boelgårde, som åbenbart lå i Øster Brønderslev sogn og ikke i Hallund sogn.

Niels Svendsens hustru, Johanne Jensdatter, dør mellem 1674 og 1677, men hendes begravelse er umiddelbart ikke at finde i kirkebogen. Der dør godt nok en Johanne Jensdatter, men hun er 84 år gammel og formodes at være betleren fra Skjern. Læs historien om denne tiggerske på siden Familien Christensen. Niels Svendsen flytter herefter til Øster Brønderslev by.

Niels Svendsen af Øster Brønderslev bliver viet i Øster Brønderslev kirke igen den 6. maj 1677. Hans nye hustru er den 39-årige Maren Jensdatter. Præsten skriver efter brylluppet:
Dnica Jubil: 6 Maji Niels Svendsen og Maren Jensdatter her af byen

Niels Svendsen Hvolhøy efter 1680

Kort før den 27. august 1682 bliver Niels Svendsen og Maren Jensdatter forældre til en en pige, idet hun bliver døbt denne dato i Øster Brønderslev kirke. Pigen får navnet Anne Nielsdatter, og præsten skriver efterfølgende:
XX a Trin Niels Svendsens och
Maren Jensdatters barn her af byen noe Anne
                           Faddere
Niels Søfrensen    Margrethe Andersdatter
Christen Andersen    Johanne Pedersdatter
Niels Mogensen    Birthe Svendsdatter
[Man må formode, at Birthe Svendsdatter er en søster til Niels.]
I maj 1723 er der en Anne Nielsdatter, som er fadder i Øster Brønderslev kirke for Niels Svendsens søn, Jens Nielsen, og det kunne tænkes, at det er Jens Nielsens lillesøster, der er fadder for ham. Der er ingen bryllupper i Øster Brønderslev frem til 1725, hvor bruden hedder Anne Nielsdatter. Der vides ikke noget om Anne Nielsdatter efter 1723.


Igen den 14. maj 1688 bliver Niels Svendsen far til et sæt tvillinger, selv om hustruen er tæt på at være 50 år gammel. Den 20. maj 1688 får Niels Svendsen nemlig døbt en søn med navnet Svend Nielsen og en datter med navnet Mette Nielsdatter i Øster Brønderslev kirke. Da tvillingerne er døbt i Øster Brønderslev kirke, skriver præsten:
Dia Rogat: Niels Svendsøns oc Maren
Jensdatrs Tvillinger her af byen noibg:
Svend. Mette
                        Testes
Christen Michelsen       ? Svendsdatter
Bertel Jensen             Kirsten Svendsdatter
Christen Svendsen      Dorthe Andersdatter
Jens Nielsen               Johanne Christensdatter
[Man må formode, at Christen Svendsen er en bror til Niels.]

Ligesom Niels Svendsens første sæt tvillinger overlever det næste sæt heller ikke så længe. Senere i 1688 bliver begge børn begravet den 27. maj 1688, hvor sønnen nok er 9 dage gammel, mens datteren blev 13 dage gammel. Præsten skriver nemlig i kirkebogen:
Dn. Exaudi Begrafvet Niels Svendsøns
Tvillinger her af byen noibg. Svend 9 dies:
Mette 13 dies gl:


Allerede i 1690 bliver Niels Svendsen atter enkemand. På kirkedagen Festo Amine Mariæ 1690 bliver Niels Svendsens hustru, Maren Jensdatter, nemlig begravet. Præsten skriver:
Anno 1690
Festo Amine Mariæ begrafvet Niels
Svendsens hustru af Huolhøy – an at 52

Niels Svendsen af Hvolhøj er fadder i Øster Brønderslev kirke på kirkedagen Fest Omnium Sanctorum 1697, som er den 1. november 1697. Niels er det for Svend Bodilsen og Maren Jensdatter, der får døbt en datter med navnet Anne Svendsdatter. Niels Svendsen var selv fadder for Svend Bodilsen, da han blev født 1672, men der er vist ingen slægtsskab mellem de to. Andre faddere er Jacob Mogensen, Kirsten Svendsdatter og Maren Andersdatter. Anne Svendsdatter dør som spæd og bliver begravet 4. advent 1697.

På kirkedagen Jubilate i 1699, som er den 30. april 1699, er Niels Svendsen af Hvolhøj igen fadder for Svend Bodilsen og Maren Jensdatter af Hvilshøj, da parret får døbt en søn med navnet Bodil Svendsen. De andre faddere i Øster Brønderslev kirke ved denne lejlighed er Peder Simonsen, Kiersten Svendsdatter og Karen Pedersdatter, som nok er af Hvilshøj.

Niels Svendsen bliver altså far til 6 børn fordelt over de første to hustruer, hvoraf måske de 3 af børnene bliver voksne (Maren eller Barbara Nielsdatter 1668), (Jens Nielsen Hvolhøy 1674) og Anne Nielsdatter (1682). Niels Svendsen oplever altså at blive far til 2 sæt tvillinger, men dengang havde man ikke forholdene til at holde tvillinger i live, så de døde så at sige altid.

Mellem 1699 og 1706 flytter Niels Svendsen fra Hvolhøj til Øster Brønderslev by.

Niels Svendsen dør i Øster Brønderslev i begyndelsen af januar 1707. Da Niels er begravet på kirkedagen 2 p Epiph 1707, som er den 16. januar 1707, skriver præsten:

Dn II ab Epiph. Niels Svendsen af Brønderslev. – an æt 72

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <->Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Ane Cathrine Christensdatter <- Maren Jensdatter <- Jens Pedersen <- Peder Jensen HvolhøyJens Nielsen Hvolhøy <- Niels Svendsen

Niels Svendsøn fra boelstedet Hvolhøy indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog i 1660'erne.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...