Mette Pedersdatter Aae (1767-1850)

62 af 64 - Mette Pedersdatter Aae

bliver døbt 5. søndag efter påske 1767 i Serridslev kirke, hvilket er den 24. maj 1767, og hun er således født midt i maj 1767. Mette Pedersdatter Aaes forældre hedder Peder Christensen Aae og Karen Christensdatter Giølboe, som på dette tidspunkt bor i et hus ved Serridslev skole. Parret flytter dog senere til Hallund. Da Mette Pedersdatter Aae er blevet døbt i Serridslev kirke, skriver præsten:

Dom 5te post Pasche døbt et ægtebarn kaldet Mette. Forældrene Peder Christensen Aae og hustru i huuset ved Serritslev Skole. Faddere Christen Pedersen [Aae] og Christen Christensen fra Aae, Christen Jensen fra Calum [som nok er Mettes morfar Christen Giølboe], Dorethe Thomædatter, Jens Christensens hustru i Nørhaven og Anne Christensdaatter fra Aae [som er en søster til faren].

Mellem december 1768 og 1777 flytter Mette Pedersdatter Aae med forældrene fra huset ved Serridslev skole til et ukendt sted i et ukendt sogn, hvor Mette får en lillesøster, Maren.

Mette Pedersdatter Aaes morfar, Christen Jensen Giølboe, dør i første halvdel af december i Kalum, og han bliver begravet den 15. december 1776 på Serridslev kirkegård. Mettes morfar bliver 69 år gammel, så hun nåede at kende ham lidt.

I løbet af 1778 flytter Mette Pedersdatter Aae med familien fra det ukendte sted og tilbage til Serridslev sogn, men denne gang flytter familien ind i landsbyen Underåre, hvor Mette får en lillebror.

Mette Pedersdatter bliver konfirmeret omkring 1781, men der findes ikke konfirmationer fra Serridslev fra perioden.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 vides det ikke, hvor Mette Pedersdatter opholder sig. Der er nogle ugifte tjenestepige med navnet og den rette alder på Mette rundt omkring i Vendsyssel, men hvilken af dem, der er vores Mette Pedersdatter, vides ikke.

Mette Pedersdatter Aae bliver trolovet til Simon Larsen af Hallund i Serridslev den 25. november 1788, hvor hun er 21 år gammel, og årsagen er uden tvivl, at det nu kan ses på Mette, at hun er gravid. Præsten skriver i forbindelse med forlovelsen:
D 25 Novembr trolov: ung karl Simon Laursen fra Hallund sogn og pigen Mette Pedersdaatter fra Underaare

Den 12. januar 1789 bliver den 22-årige Mette Pedersdatter Aae så viet til den 28-årige Simon Larsen i Serridslev kirke.

Allerede i begyndelsen af februar 1789 bliver Simon Larsen og Mette Pedersdatter Aae forældre til deres første søn, der får navnet Friderich Simonsen. Den lille Friderich bliver døbt den 15. februar 1789 i Serridslev kirke. Denne Friderich Simonsen, der i virkeligheden hedder Christen Simonsen, dør som lille i 1795, men parret får senere en rigtig Friderich Simonsen. Der har åbenbart været uoverensstemmelser omkring navngivningen af ham, siden han bliver indskrevet døbt som Friderich men dør som Christen.

Mette Pedersdatter Aae mister sin far, da hun er 24 år gammel. Mettes far, Peder Christensen Aae, dør nemlig i anden halvdel af januar i 1791 i Underåre i Serridslev sogn, hvor han er 62 år gammel. Mettes far bliver begravet den 30. januar 1791.

Kort før kirkedagen 3 p Trin 1792, som er den 24. juni 1792, bliver Mette Pedersdatter Aae mor til sit næste barn i Underåre i Serridslev sogn. Mettes lille dreng bliver døbt med navnet Peder Simonsen i Serridslev kirke, og han bliver således opkaldt efter sin morfar, der er død året forinden. Peder Simonsen dør nok mellem november 1798 og februar 1801, idet han er på lægsrullen 1798 som 7-årig men ikke medtaget ved folketællingen 1801 og slettet fra lægsrullen 1803.

Familien med Mette Pedersdatter Aae flytter fra Underåre i Serridslev sogn til Hallund mellem juni 1792 og juni 1795.

Mette Pedersdatter Aaes første søn, Christen Simonsen, dør i Underåre i Serridslev sogn i slutningen af juni 1795. Drengen bliver nemlig begravet den 5. juli 1795, hvor han er 6½ år gammel.


Mette Pedersdatter Aae bliver mor til sit næste barn midt i august 1795, idet barnet bliver døbt den 23. august 1795 i Hallund kirke. Den lille pige, som får navnet Anne Marie Simonsdatter, dør dog i december 1797 som 2-årig.

Mette Pedersdatters faster, Maren Christensdatter, dør i Melhaven i Serridslev i anden halvdel af januar 1796, hvor hun er 68 år gammel, idet hun bliver begravet den 31. januar 1796 på Serridslev kirkegård. I den forbindelse angives følgende i forbindelse med skiftet under Vrejlev Klosters Gods, men bogen er temmelig ødelagt og svær at læse:
Den 8. februar 1796:
Maren Christensdatter, som var gift med Jens Laursen, og som var indsiddere hos Jens Nielsen af Melhaven
, er død. Arvinger: Bror, Christen Christensen af Stagsted i Sejlstrup sogn, bror, Peder Christensen af Underåre, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Christen Pedersen af Underåre, datter, Mette Pedersdatter, som er gift med Simon Laursen af Hallund, datter, Maren Pedersdatter af Underåre, der vist nok er død, datter Anne el. Johanne Pedersdatter af Vester Brønderslev, der nok er lig med Anne Marie Pedersdatter; Søster, (Sidsel) Christensdatter, som er enke efter Jørgen K?? af Hundelev, datter, Anne Christensdatter, som er gift med Christen Nielsen af Kalum i Serridslev sogn; halvsøster, Mette Christens­datter af Vrå i Torslev sogn, som er gift, og som er repræsenteret af Poul Nielsen af Melhaven. Vurderingsmænd: Christen Layrke af Sønderhaven og Jens Nielsen af Melhaven. Afdøde har i næsten 20 år været syg og sengeliggende. Underskrifter fra Jens Laursen, Povel Nielsen, Christen Laussen og Jens Nielsen.
Maren Christensdatter var blevet trolovet til Jens Larsen af Serridslev den 18. februar 1752. Præsten skriver, at parret er Jens Larsen af Melhaven og Maren Christensdatter af Øster Aae. Forloverne er Jens Jensen af Melhaven og Heile Pedersen af Øster Aae.

Den 10. december 1797, som er 2. advent 1797, bliver Mette Aaes datter, Anne Marie Simonsdatter, begravet i Hallund, og hun bliver således kun 2½ år gammel.

16 dage senere, nemlig onsdag den 26. december 1797, bliver den triste begivenhed modregnet, idet Mette Pedersdatters søn, Friderich Simonsen, bliver døbt i Hallund kirke. Friderich Simonsen dør den 9. april 1877 i Øster Hjermitslev, og han bliver altså 78 år gammel.

Mette Pedersdatter Aae efter 1799

Søndag den 17. august 1800, får Mette Pedersdatter Aae døbt endnu en søn i Hallund kirke, og han får navnet Lars Christian Simonsen. Lars Christian Simonsen dør den 9. august 1859. Præsten skriver, at han er husmand på Vadets Mark i Dronninglund sogn og er 60 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Mette Pedersdatter Aae sammen med ægtemanden, Simon Larsen og deres to sønner i Hallund by, idet datteren i mellemtiden er død.

Mette Pedersdatter Aae bliver mor til endnu en datter i 1803, men den præcise dato er ikke at afkode. Da Pigebarnet bliver døbt i Hallund kirke, kommer hun til at hedder det samme som storesøsteren, der døde, dvs. Anne Marie Simonsdatter. Anne Marie Simonsen dør den 13. maj 1874 i Linderup i Øster Brønderslev sogn. Hun bliver, som præsten skriver, 71 år gammel.

Mette Pedersdatter Aae bliver i stamtræet mor til Christen Simonsen, der bliver født i Hallund den 16. februar 1807. Christen Simonsen dør mandag den 15. april 1878 i Hallund. Han var husmand på Hallund Hede og blev 74 år gammel.

Den 7. juni 1807 står Mette Pedersdatter Aae af Hallund del-gudmor, da Mads Madsen og Kirsten Christensdatter af Skarvad i Hallund sogn får døbt sønnen Mads Madsen. Gudmor er Johanne Jensdatter Hellum. Fadderne er Bertel Langthiem af Jerslev sogn, Niels Jensen af Kølskegaard og Jens Christensen Lunden, der er søn af Christen Lunden. Og førstnævnte fadder, Bertel Langthiem, bliver jo familie til Mette Aae, da børnebørne til de to mennesker ved dåbsfadet bliver gift med hinanden.

Mette Pedersdatter Aaes ægtemand, Simon Larsen, dør i juli 1812, og Mette bliver altså enke, da hun er 48-årig gammel.

Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor Mette Pedersdatter Aae stadigvæk i et hus i Hallund. Hjemme hos Mette bor hendes datters søn, Peder Christian Laursen:
Mette Pedersdatter              70 år    Enke    Almissenydende
Peder Christian Laursen           9 år    Ugift    Hendes Datters Barn
[Peder Christian Laursen er den uægte søn til datteren Anne Marie Simonsdatter, som mormoren således tager sig af. Peder Christian flytter dog hen til sin mor og stedfaren før 1840, hvor han bor hos dem i Linderup i Øster Brønderslev sogn sammen med mormoren.]

Mette Pedersdatter Aaes lillebror, Christen Pedersen Gjøl, dør i Underåre i Serridslev sogn den 9. marts 1837, hvor han er 70 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 indskrives Mette Pedersdatter på folketællingslisten med både forkert navn og forkert alder:
Hans Christian Pedersen             32 år    Fæster paa Marken, lewer af sin Jord
Ane Marie Simonsdatter             34 år    Hans Kone
Peder Christian Larsen               15 år    Stifsøn [Anne Maries uægte søn fra 1825]
Mette Larsdatter                      60 år    Hendes Moder
[Der burde således have stået:
Peder Christian Laursen             15 år    Stifsøn
Mette Pedersdatter                  76 år    Hendes Moder]

Ved folketællingen den 1. februar 1845 bor Mette Pedersdatter Aae hos datteren i Øster Brønderslev:
Hans Christian Pedersen           37 år    Huusmand og Dagleier     Kjøbenhavn
Ane Simonsdatter                   40 år    Hans Kone                       Hallund
Ane Hansdatter                        7 år    Deres Barn                       Øster Brønderslev
Mette Pedersdatter                 84 år    Fattiglem                          Vreilev sogn
[Fejl: Mette er født i Serritslev sogn og ikke i Vrejlev]

Ved folketællingen den 1. februar 1850 lever Mette Pedersdatter Aae stadigvæk, og der er følgende oplysninger om hende:
Hans Christian Pedersen           43 år    Huusmand og Dagleier      Kjøbenhavn
Ane Marie Simonsdatter           46 år    Hans Kone                         Hallund
Ane Kathrine Hansdatter          12 år    Deres Barn                        Øster Brønderslev
Mette Pedersdatter                 87 år    Husmoderens Moder          Serritslev sogn

Mette Pedersdatter Aae bliver altså mor til 3 sønner og 2 døtre, hvoraf den første datter dør som barn.

Mette Pedersdatter Aae bliver en rigtig gammel dame, og hun dør først som 86-årig den 10. februar 1850 i Øster Brønderslev. Præsten skriver som bemærkning, at Mette Pedersdatter begraves på Hallund kirkegård og ellers følgende:

Mette Pedersdatter    Enke og Almisselem, der holdte sig sin Datter, der er gift med hmd. Hans Christian Nielsen, Linderup

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Ane Cathrine Christensdatter <- Christen Simonsen <- Mette Pedersdatter Aae

Den næsten ulæselige indgang fra Mette Aaes dåb i Serridslev 1767

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...