Anders Jørgensen (1681 - 1751)

503 af 512 - Anders Jørgensen

bliver født omkring 1681, men umiddelbart ser det ikke ud til, at han er født i Øster Brønderslev.

Den 40-årige Anders Jørgensen bliver forlovet den 6. januar 1722 med Birgethe Pedersdatter fra Klæstrup i Jerslev sogn. Da parret er blevet gift i Jerslev kirke den 22. februar 1722, skriver præsten:
D 6 Janu: trolovede Anders Jørgensen af Kraghede og Birgethe Pedersd[atter] af Klestrup
Sammenviede D=22:Febr
[Anders Jørgensens hustru, Birgitte Pedersdatter, er således en lillesøster til Ingeborg Jensdatters mormor, Johanne Pedersdatter, under familien Sørensen.]
Før ægteskabet er Birgitte Pedersdatter en meget aktiv pige, idet hun står fadder i Jerslev kirke mindst 7 gange mellem 1714 og 1721.

Familien Anders Jørgensen bosætter sig ved åen på Kraghede i Øster Brønderslev sogn, som er hans hjemsogn.

Fredag den 16. oktober 1722 bliver Anders Jørgensen far til og får døbt sine første børn i hjemmet ved åen på Kraghede. Anders og Birgethe har nemlig fået tvillinger, der bliver døbt hhv. Jørgen Andersen efter sin farfar, som vi ikke kender, og Peder Andersen efter som morfar, Peder Thomisen af Klæstrup i Jerslev sogn, på fødselsdagen. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
16 oct Anders Jørgensens oc Birgithe Pedersdaatter deres Tvilling-Sønner ved Aaen paa Kraghede: nafn Jørgen oc Peder, der døde før Daabens Confirm i Kirchen.
Præsten angiver ikke fadderne til drengene, fordi disse ikke når at blive døbt i kirken. Begge tvillingesønnerne dør to dage gamle, og da de er begravet på Øster Brønderslev kirkegård søndag den 25. oktober 1722, skriver præsten:
Dn XXI a Trin . Anders Jørgensøns Tvilling-Sønner ved Aaen paa Kragh[ede]; Peder oc Jørgen 2 d. gl.

Da Christen Christensen og Anders Jørgensens svigerinde, Johanne Pedersdatter af Klæstrup, får døbt en søn den 17. januar 1723 i Jerslev kirke, indskriver præsten Johannes søster, Birgithe Pedersdatter, som den ene fadder. Man må derfor formode, at Anders Jørgensen har været med hustruen i Jerslev denne dag.

Anders Jørgensen bliver far til Boeld Andersdatter midt i oktober 1723 på Kraghede i Øster Brønderslev sogn. Da Boeld er døbt i Øster Brønderslev kirke den 24. oktober 1723, skriver præsten følgende med de snørklede bogstaver i kirkebogen:
Dm XXII i Trin. Anders Jørgensøn og Birgithe Pedersdaatters et barn ved Aaen paa Kraghede noe Boeld

              Testes
         Else Jørgensdaatter
Jens Laustsøn      Margrethe Jensdaatter
Jens Andersøn     Maren Nielsdaatter
[Else Jørgensdatter kunne være en søster til Anders.]
Lille Boeld Andersdaatter dør 7 måneder gammel året efter i 1724, og hun bliver begravet lige efter Jens Nielsen Hvolhøys datter Maren. Da Boeld er begravet, skriver præsten følgende i kirkebogen:

Dm Jubilate Anders Jørgensøns barn ved Aaen paa Kragh[ede] :/ Boeld /: 7 merfes?

Anders Jørgensen får sønnen Jørgen Andersen omkring 1725, men indgangen er ikke fundet. Jørgen Andersen bliver gift med Mette Jensdatter, og med hende får han sønnen Anders Jørgensen på Hjørringgaard i Øster Brønderslev, som døbes den 10. januar 1762 og altså er født lige efter nytåret, idet børnene dengang skulle døbes inden for 7 dage. Ingen af Jørgens søskende er fadder til hans søn. Jørgen Andersen dør i 1786 på Hjørringgaard, hvor han var fæstegårdmand, og han begraves på Øster Brønderslev kirkegård den 5. juni 1786, hvor han var 62 år gammel.

Anders Jørgensen og Birgithe Pedersdatter bliver i slægtstræet forældre i 1727. På kirkedagen Festo Anune ? Mariæ, som må være Maria bebudelsesdag og i 1727 den 25. marts 1727, døbes deres lille datter for Boeld Andersdaatter.

Anders Jørgensen får døbt sit næste barn i Øster Brønderslev kirke eller i hjemmet onsdag den 22. februar 1730. Da Pigen er døbt Karen Andersdatter, indskriver præsten følgende:
22 Febru Anders Jørgensen og Birgite Pedersdatters barn ved Aaen – Karen              
             Fadderne    
          Kiersten Bertelsdatter
Jens Laursen          Else Jørgensdatter
Jens Andersen        Maren Andersdatter
[Else Jørgensdatter kunne være en søster til Anders.]
Der vides ikke mere om Karen Andersdatter.

Anders Jørgensen efter 1730

På kirkedagen 3 p Trin 1731, som er søndag den 10. juni 1731, har Anders Jørgensen og Birgithe Pedersdatter en søn til dåben i Øster Brønderslev kirke. Da drengen er døbt Peder Andersen, og således er opkaldt efter sin morfaren i Klæstrup endnu engang, skriver præsten følgende i kirkebogen:
3de Trinit Sønd Anders Jørgensen og Birgite Pedersdatters barn ved Aaen på Kragheede  - - - Peder
               Fadderne    
          Kirsten Bertelsdatter
Laurs Jensen          Maren Jørgensdatter
Anders Pedersen    Else Jørgensdatter
[Maren Jørgensdatter kunne være en søster til Anders.]
Peder Andersen bliver konfirmeret i Øster Brønderslev kirke i 1749, hvor han er 18 år gammel. Der vides ikke noget om Peder Andersen efter 1749, idet han er aldrig fadder for sin søsters børn.

Anders Jørgensen får døbt sit næste barn søndag den 18. december 1735 i Øster Brønderslev kirke, så han er nok født midt i december. Da drengen er døbt Johannes Andersen, indskriver præsten følgende:
4de Adv: Sønd 18 Dcbr Anders Jørgensen og Birgete Pedersdatters barn ved Aaen paa Kragheede – Johannes
Fadderne
             Anne Michelsdatter
Frants Laurssen       Anne Pedersdatter
Jens Andersen        Else Jørgensdatter
[Anne Michelsdatter er gift med Christen Nielsen, og de bor ved Broen paa Kraghede. Else Jørgensdaatter er nok en søster til Anders.]
Johannes Andersen bliver konfirmeret som 19-årig i 1754. Han dør 36 år gammel og bliver begravet den 15. september 1771 fra Øster Brønderslev kirke. Præsten skriver, at Johannes Andersen var glarmester.

Vi skal frem til den 25. februar 1748, før Anders Jørgensen igen dukker op i Øster Brønderslev kirkebog. Han står nemlig fadder i Øster Brønderslev kirke denne dag, da Bool Jensdatter på Kraghede får døbt sin uægte datter for Anna Larsdatter Udlagt barnefar er nemlig Lars Rasmussen. Andre faddere er Bertel Terkelsen, Rasmus Olesen, Maren Terkelsdatter samt Maren Thomesdatter.

I 1749 får Anders Jørgensen konfirmeret sønnen Peder Andersen i Øster Brønderslev kirke. Peder er altså 18 år gammel, før han bliver konfirmeret.

Anders Jørgensen bliver altså far til 4 drenge og 3 piger, hvoraf den ene pige dør som spæd.

Anders Jørgensen dør i juni 1751 og begraves fra Øster Brønderslev kirke søndag den 20. juni 1751. Præsten skriver:
D 20 Junii, Anden Søndag efter Trinitatis Anders Jørgensen af Øster Brønderslev Sogn, gammel  -  70 Aar.

Da Anders Jørgensens søn, Johannes Andersen, bliver konfirmeret som 19-årig i 1754, skriver præsten, at Johannes er Anders Jørgensens enkes søn.

Det vides ikke, om Anders Jørgensen er far til den Maren Andersdatter, der vies i Serridslev kirke i september 1760, og hvor hans søn, Jørgen Andersen fra Øster Brønderslev, er forlover, men måske er denne Jørgen Andersen og Maren slet ikke børn af Anders Jørgensen?

Det vides ikke, hvornår Birgitte Pedersdatter dør, men hun overlever sin ægtemand med mindst 3 år.

Anders Jørgensen som indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog, da et af børnene bliver døbt i 1730'erne

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...