Peder Jensen Hvolhøy (1724 - 1784)

125 af 128 - Peder Jensen Hvolhøy

bliver født i begyndelsen af juli 1724 under Hvolhøj i Øster Brønderslev sogn, og Peder Jensen Hvolhøy bliver døbt søndag den 16. juli 1724, som er kirkedagen 5 p Trin 1724. Peders forældre er Jens Nielsen Hvolhøy og Kirsten Pedersdatter af Hvolhøj under Øster Brønderslev sogn [Bemærk, at der er også en del af Hvolhøj, der ligger i Hallund sogn]. Peder Jensen Hvolhøy bliver således opkaldt efter sin morfar, som vi ikke kender, da han bliver døbt i den lokale kirke, hvorefter præsten skriver:

Dn. V p Trin. Jens Nielsøns oc Kirsten Pedersdaatters barn Hiul? [Hvolhøy?] noe Peder
                         Testes
               Anne Pedersdaatter
Peder J Graf [Graven]      Anne Pedersdaatter
Anders Christensen         Buold Jensdaatter

Peder Jensen Hvolhøys mor, Kirsten Pedersdatter, dør kort før 2. søndag efter H3K i 1737, og hun bliver begravet fra Øster Brønderslev kirke. Peder Jensen Hvolhøy er altså kun 13 år gammel, da han mister sin mor, mens hun kun blev 41 år gammel.


Peder Jensen Hvolhøy bliver nok konfirmeret omkring 1740, men det ser ikke ud til, at konfirmationen er foregået i Øster Brønderslev. Hvis Peder Hvolhøys far allerede på dette tidspunkt er flyttet til Vester Brønderslev, er Peder måske blevet konfirmeret der, og der er da også en Peder Jensen, som bliver konfirmeret i Vester Brønderslev i 1740.

Mellem 1750 og 1759 flytter Peder Jensen Hvolhøy fra Vester Brønderslev til Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn.

Peder Jensen Hvolhøy bliver første gang som 36-årig trolovet i Øster Brønderslev den 10. juni 1759 til en enke ved navn Anna Christensdatter af Hvilshøj. Præsten skriver følgende:
Ao 1759 d: 10de Junii, Trinitatis Søndag, en Ung Karl Peder Jensen, og en Enke-Kone Anna Christensdaatter, begge af Hvilshøy. Forlovere: Jens Nielsen Hvolhøy af Vester Brøndersløv bye, og Søren Andersen Hiøring af Hvilshøy bye.
Tillægsnavnet Hjørring hentyder nok til Hjørringgaarden i Øster Brønderslev. Det er sandsynligt, at Peder gennem ægteskabet med enken har fået adgang til en gård i Hvilshøj. Jens Nielsen Hvolhøy af Vester Brønderslev er Peders far.


”Peder Jensen Hvolhøy”, som præsten skriver navnet, bliver da også gift med enken Anna Christensdatter i Øster Brønderslev kirke den 1. november 1759. Hun er 47 år gammel på bryllupstidspunktet og derfor ikke i stand til at føde nogle børn til sin nye ægtemand.

Søndag den 15. august 1762, som kirkemæssigt er 10 p Trin 1762, er Peder Jensen Hvolhøy af Hvilshøj fadder i Øster Brønderslev kirke. Den lille pige bliver døbt Kirsten Sørensdatter Kupf, og hendes forældre er Søren Andersen Kupf og Lisbeth Olesdatter af Burholt. Gudmor er Karen Larsdatter fulgt af Karen Knudsdatter af Burholt. Andre faddere er Niels Andersen og Lars Jensen.

Søndag den 15. maj 1763 er Peder Jensen Hvolhøy igen fadder i Øster Brønderslev kirke. Denne gang er det en uægte dreng, som bliver døbt med navnet Søren Christian Jensen Møller. Søren Christians far hedder Jens Christian Møller og er en student fra Aalborg. Moren hedder Anna Kirstine Andersdatter. Andre faddere er Christen Larsen og Niels Ovesen, mens gudmødre er Johanne Jensdatter og Mette Mathisdatter.

Mandag den 11. juni 1770 bliver Peder Jensen Hvolhøys hustru af Hvilshøj, Anna Christensdatter, begravet, og hun blev 58 år gammel. Præsten skriver:
D 11 Junii Trefoldigheds Søndag Peder Jensens hustrue i Hvilshøy Anna Christensdaatter gl: 58 Aar


Peder Jensen Hvolhøy af Hvilshøj bliver igen gift den 20. december 1770. Hans nye hustru hedder Maren Jensdatter, der stammer fra Linderup i Øster Brønderslev sogn. Præsten skriver efter vielsen:
Ao 1770 d 20de Decembr en Torsdag Enke Mand Peder Jensen i Hvilshøy og Pigen Maren Jensdatter Linderup
Forlovere
Søren Hiøring i Hvilshøy
Jens Jensen i
Linderup
Søren Hiøring er lig med den Søren Andersen Hiøring af Hvilshøj, der også var forlover for Peder Hvolhøy, da han blev gift første gang.

Den 7. november 1771 er Peder Jensen af Hvilshøj forlover for et brudepar, hvor trolovelsen finder sted i Øster Brønderslev. Det er en enkemand ved navn Mads Jensen Hiermislef af Vester Brønderslev, der bliver trolovet til pigen Maren Jensdatter af Øster Brønderslev, som kunne være en svigerinde til Peder, eller som teoretisk set kunne være hans egen søster, der er født i 1728. Den anden forlover er Christen Andersen af [kirkebogsafsnit mangler].


Den 8. august 1773, som er kirkedagen 9 p Trin 1773, er Peder Jensen af Hvilshøj fadder i Øster Brønderslev kirke for Peder Albertsen og Anne Larsdatter af Hvilshøj. Parret har fået en søn, der bliver døbt Albert Pedersen denne dag i Øster Brønderslev kirke. Andre faddere, der alle er fra Hvilshøj, er Niels Albertsen, Jens Nielsen, Else Bodelsdatter og Anne Nielsdatter.

Den 17. juli 1774 er Peder Jensen af Hvilshøj nok engang fadder i Øster Brønderslev kirke. Denne gang er det for Rasmus Pedersen og Johanne Marie Larsdatter, der får døbt datteren Johanne Rasmusdatter. Lars Rasmussen og Rasmus Bodelsen fra Hvilshøj er også faddere.

Peder Jensen Hvolhøy bliver nok gik med Maren Jensdatter på et eller andet tidspunkt mellem 1771 og 1779, men der vides ikke mere om det andet ægteskab. Det forekommer mærkeligt, at Peder Jensen Hvolhøy har giftet sig med en sådan gammel kone på mindst 50 år, og som ikke kunne give ham børn, men sådan er det. Der må have været en anden form for bonus med ved ægteskabets indgåelse.

Søndag den 12. december 1779 får Peder Jensen Hvolhøy begravet sin anden hustru, Maren Jensdatter. Præsten skriver, at hun også blev 58 år gammel.

Det er meget sandsynligt, at Peder Jensen Hvolhøy ikke har fået børn med sine første to hustruer, og i hvert fald ikke drenge, idet den første fødte dreng med Maren Andersdatter bliver opkaldt efter sin farfar.

Peder Hvolhøy i Hvilshøj efter 1780

Peder Jensen Hvolhøy bliver trolovet for tredje gang med Maren Andersdatter Graven fredag den 25. februar 1780 i Øster Brønderslev, hvor Peder altså er 57 år gammel. Maren er 27 år og derfor hans første hustru i den fødedygtige alder. Præsten skriver ved brylluppet den 20. oktober 1780:
1780 Øst: Brønderslef Sogn
Fredagen d. 20. October Enkemand Peder Jensen i Hvilshøy og unge pige Maren Andersdatter af Byen.

Forloverne ved trolovelsen var Lars Jensen af Hvilshøj og Jørgen Hiørringgaarden af Øster Brønderslev.


Peder Jensen Hvolhøy bliver i slægtstræet far til Jens Pedersen Hvolhøy, der bliver døbt søndag den 21. januar 1781 i Øster Brønderslev kirke. I modsætning til sin far og farfar bruger Jens Pedersen aldrig tillægsnavnet Hvolhøy. Det sidste spor efter Jens er ved folketællingen i 1850, men det vides ikke, hvor eller hvornår han død.

Peder Jensen Hvolhøy af Hvilshøj er søndag den 11. februar 1781 i Øster Brønderslev kirke fadder for Jens Larsen og Anne Jensdatter af Hvilshøj, der har fået en søn, som bliver døbt med navnet Peder Jensen lige som han selv. Jens Larsen er vel søn af den Lars Jensen, der er forlover ved Peder Hvolhøys sidste bryllup.

Peder Jensen og Maren Andersdatter af Hvilshøj får døbt en søn ved navn Anders Pedersen Hvolhøy i Øster Brønderslev kirke den 21. juli 1782, hvilket er kirkedagen 8 p Trin 1782. Drengen bliver altså opkaldt efter sin morfar, Anders Larsen Graven. Da lille Anders er døbt i kirken, indskriver præsten ham med følgende:
Dom: 8te post Trinit: d: 21 Julii
Peder Jensens og Maren Andersdaters
Barn af Hvilshøy døbt Anders
                  Faddere
Jens Larsen i Hvilshøy           Jacob Larsens
Anders Larsen paa Graven     Hustrue paa
Anders Andersen                 Kraghede
Skoleholder                        Anne Nielsdatter
                                        i Hvilshøy
[Anders Andersen Skoleholder er Peder Jensen Hvolhøys hustrus lillebror, og Anders Larsen Graven er jo drengens morfar.]
Anders Pedersen er kun 1½ år gammel, da hans far dør. Han bliver først fæstegårdmand i Hvilshøj [1817], senere indsidder på Kraghede [1819], og til sidst husmand i Ajstrup sogn [1820] i Aalborg amt, og han står fadder for flere af sin storebrors børn i Brønden i Ørum sogn. I 1834 er den 52-årige Anders Pedersen stadigvæk husmand i Banevad i Ajstrup sogn, og han er gift med Ane Marie Nielsdatter og har med hende 4 børn. I 1840 er Anders Pedersen tømrer i Ajstrup by og har 4 hjemmeboende børn. I 1845 er han nu husmand i Krathushede i Ajstrup sogn med hustruen og 3 hjemmeboende børn. Anders Pedersen dør den 31. juli 1849 i Ajstrup sogn, hvor præsten skriver, at han var født i Øster Brønderslev sogn og døde som boelsmand på Ajstrup Hede og blev 67 år gammel.

Peder Jensen Hvolhøy bliver altså kun far til 2 kendte børn med sin tredje hustru, og ingen med de 2 første.

Peder Jensen Hvolhøy dør i slutningen af maj eller begyndelsen af juni 1784, og han bliver begravet søndag den 6. juni 1784 på Øster Brønderslev kirkegård. Præsten skriver:
Domin: Trinit: d: 6te Junii Peder Jensen af Hvilshøy gl: 61 Aar

Præsten skriver således, at Peder Jensen Hvolhøj blev 61 år gammel, men i virkelighed blev han dog nok kun 60 år. Peder Hvolhøy efterlader sig en ung hustru med to småbørn på 1 og 3 år, idet han jo først fik børn i en meget sen alder.

Peder Jensen Hvolhøy som indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog, da han gifter sig første gang i 1759 med enken Anne Christensdatter

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...