Folk, der blev 100 år gammel eller næsten

Hvad handler denne side om?

Da denne sides redaktør første gang stødte på en, som i 1700-tallets kirkebøger blev ansat til at være mere end 100 år gammel, da døden indtrådte, tænkte jeg, at dette måtte da være 1 af 1 million eller endnu mindre. Så gamle blev mennesker da slet ikke for 200 og 300 år siden.

Du kan læse om min forundring på siden Pjedsteds gårde, hvor historien om den 101-årige Malene Andersdatter Bøge bliver fortalt. Hun døde i 1741 og skulle altså teoretisk være født i 1640. Men efter at have forsket noget mere omkring de mennesker, der levede i Pjedsted, det viser sig, at Malene slet ikke var i nærheden af 100 år, men at hun nok nærmere var i 30’erne, da hun var blevet gift 5 år, før døden indtrådte, samt at hun i øvrigt hed Malene Bogøe. Guderne må vide, hvorfor præsten har skrevet, som han har gjort.

Siden hen er jeg dog stødt på andre af slagsen, som er rigtige 100-årige eller i hvert fald næsten.

Dette afsnit bruges til at samle op på disse gode historier om mennesker, som blev mindst 80 år gamle før 1850 men med hovedvægt på 1700-tallet.

1600-tallet

Hellevad kirkebog - indførsel i 1664:
Den 20 Janu begroft Jeg den gamle Birgete Andersdtr i Landvad annos natam supra 90

Lendum kirkebog – indførsel i 1668:
Dend 26 April Hendrich Madtzøn – 97 [år], i Lendumb

Lendum kirkebog – indførsel i 1673:
Dend 6 Julÿ Christen Pedersøn i Topholt 88 Aar gammell nogle maander ringer

Lendum kirkebog – indførsel i 1674:
Dend 22 Feb: Maren Kortisdatter i Liden Buerholt 92 Aar gammell

Lendum kirkebog – indførsel i 1675:
Anno 1676 die 12 decembris Marn Jensdaatter i Miell hendis alder, 100 Aar

Lendum kirkebog – indførsel i 1676:
Dend 30 Janu: Kirstine Andersdaatter i Trolbare, hendis 97 Aar
Den 18. Marty; Anne Hansdaatter i Topholt, hendis 88. Aar.  

Lendum kirkebog – indførsel i 1683:
Die II Julis, Anne Jensdatter paa Fellet 91 aar

Jerslev kirkebog - indførsel i 1684:
Anno 1684 Tojsdagen d: 4 Novemb: it par ?, Christen Pedersøn i Svennum  -- 92 aar gamel

Lendum kirkebog – indførsel i 1686:
Die 1 Aprilis Karn Jensdatter i Kiersgaard  - - 88 aar

Søften kirkebog – indførsel i 1692:
Fest: Michaelis: Jordet Jens Rasmussen af Tinning ætatis 85

Jerslev kirkebog - indførsel i 1693:
D 29 Marty: Niels Pedersøn i Mølholm , 101 Aar, 7 Maaneder og 14 dage gl.
Falslev kirkebog - indførsel i 1693:
Dom: 18. Trinit: blev Sophie Christens[datter] i Falslev begravet ?     85 aar

Vitten kirkebog – indførsler i 1697:
Onsdagen d 1 Sept. begrafet Niels Pedersen Hiulmand, er over i sit alders 90 aar. Testy… bl.a.
Kalvehave kirkebog – indførsler i 1697:
Festo Epiphan: Chr: Matz Scomagers kone i Langebek, hendes alder var 86 aar

Vitten kirkebog – indførsler i 1698:
Torsdagen d 14 April begravet Sl. Niels Nielsen Ustrup, som døde, der hand have erkd her i pres 85 aar  Testy… bl.a.
Kalvehave kirkebog – indførsler i 1698:
Karen Hemmingsdatter af Rysberggaard hendes alder var 85 aar

Falslev kirkebog - indførsler i 1699:
Dominica 23. Trinitatis Blev Anders Andersens hustrue Anne Hansdatter begraven. Note annos. 90.
Madagen nesteefter, die 13 ? Blev Degnen Johan Blochs hustru, Maren Jensdatter begraven. Note annos 97.

1700-1719

Kalvehave kirkebog – indførsler i 1702:
Mette Laursdatter Rasmus Olsens hustru af Wiemoese. 90 aar gl:
Quasimogenit Karen Olufsdatter af Ball 85 aar gl:
Dom: 19 i Trinit Sitzel Pedersdatter Hans Kiøbmands kone af Kallehaufve 82 Aar gl:

Vitten kirkebog – indførsler i 1703:
Dom: 23. Trinit: begrafved sl. Kirsten Pedersdatter Skæg som døde 85 aar gl.
Kalvehave kirkebog – indførsler i 1703:
Dom: Jubilate Hans Henrichsen af Steensbye 85 Aar gl:

Almind kirkebog ved Kolding – indførsel i 1704:
D 2 Onsdag efter Paaske blev gl Hans Stephensen ? udi Almind begrafnet i hans alder 92 Aar
Kalvehave kirkebog – indførsler i 1704:
Onsdagen d 8 begrafved Hans Pedersen af Kallehaufve 90 Aar
Vitten kirkebog – indførsler i 1704:
?dagen d 27 Maji begrafved Doret Rasmusdatter hyrde enke døde til Anders Jensen i Haldum i sit alders 80 aar

Kalvehave kirkebog – indførsler i 1705:
Dom: Oculi begrafved Sitzel Mortensdatter fre Steensbye 86 Aar
Dom: Palmarum begrafved Martha Rasmusdatter  Laurs Rasmussøns Kone af Langebech 88 Aar gl: 4 Maaneder
Dom: Misericord begrafved Maren Laursdatter, Morten Kochis Moder i Steensby, gamell 90 Aar og 2 Maaneder
Feria 2 Pent: begrafved Laurs Frost i Vimose   gammel 89 Aar
Festo Visitationes Maria begrafved Anders Pedersen Brand af Steensby gamel 90 og et halt Aar i di fatiges Jord

Roum kirkebog – indførsel i 1706
Den 7 febr begraf i Tostrup kirkegaard Jens Brock af Troelstrup a tat anno 98
Saksild kirkebog – indførsel i 1706
D 21 Juny begraviede den gamle Niels Pedersen Smid her i Saxild som døde d 14 ditto om middagen, og var 82 aar og 8 maaneder gammel

Præstø kirkebog – indførsel i 1707
d 7de Martii Jordet Merte Lauridzdaatter Sl Peder Avlskarls  93 aar

Vrejlev kirkebog – indførsel i 1715
Dom 1 Epiph: Olluf Clausen af Guldagger   æt 88
Og af Anne Matthiædatter ibid                  æt 80

Almind kirkebog ved Kolding – 2 indførsler i 1716:
Anden søndag efter H: 3 Kongers dag blef gl. [gamle] Ingver Feldbereder begrafnet som boede i Dons udi hendis alder 94 aar og nogle dage
3 søndag efter Paaske blef gl. Else Andersdatter begrafnet som var degnen Hans Jensens hustrus moder i sit alder 93 aar
[derefter følger Povel Povelsens hustru, Karen Hansdatter, og Christian Langeland, som begge blev 84 år og var fra Almind. Så selv om krigen og pesten i 1657-60 gjorde et stort indhug i befolkningen omkring Kolding, var de resterende i hvert fald overlevelsesdygtige!]
Vrejlev kirkebog – indførsel i 1716:
Dom: 3 post Epiph: Hans Christensen af Rønneberg at  - - -  84
Fer 2 Pasch: An Pedersdatter af Hospitalet - - - - - - - - - - -   84
20 post Trin: Giertrud Christensdatter af ?? - - - - - - - - - - -  84

Aalborg Vor Frue – indførsel i 1717:
Junius 29 Jens Jensen Kvaderup ? - - - - - - 91

Aalborg Vor Frue – indførsel i 1718:
Novembr 25 Niels Søfrensen Podmester - - - - - 92
Stenild kirkebog – indførsel i 1718:
[1718 23 p Trinit] Eodem die jordet gl. Niels Lassen af Nøragger afd  -- 89 --

Aalborg Vor Frue kirkebog – indførsler i 1719:
Ferbruarius 24 Dorethe Marie Krups        - - - - 94
Majus 9 Hans Clausøn Skreder         - - - - 93
Julius 20 Maren Christensd[atter]: Sal. Giøde Ifversens enke - - - - 89 7 [måneder]
Decembr 23 Christen Christensøn Tromeslager     - - - - 98
Pjedsted kirkebog – indførsler i 1719:
1719 Februarius d= 2den= ligpredichen efter Ifver Fynboes kone fra Scherup [Skærup] som døde hos sin datter der boer i Niels Jeppesens huus paa Rasmus Møllers grund nafnlig Dorthe Jørgensdatter gl. 90 aar

1720-1739

Almind kirkebog ved Kolding – indførsel i 1721:
D = 19 Marty blef gamel Karen Sørrens[datter eller kone] som boede i Dons begravet i sit alder 98 aar
Falslev kirkebog – indførsel i 1721:
? ? ? ? Trinit blev Niels Truelsen begravet gl. 95 aar
Aalborg Vor Frue kirkebog – indførsel i 1721:
28 July Johanne Andersdaatter Sal. Oellaf Jacobsens enke - - - - 92 1 [måned] 1 [dag]
Svenstrup kirkebog [Onsild] – indførsel i 1721:
27 Decemb: blev Anne Nielsdatter hos Søren Larsen i Svenstrup begravet i hendes alder 88 aar

Testrup kirkebog – indførsel i 1722:
D 3 Juny Hans Johannsens konis Moder Kirsten Persdaadter   gl 96:
D 29 November Inger Jespersdaadter i Testrup                     gl 99 aar  
Den elste der har lefvet her i Sogenet

Testrup kirkebog – indførsel i 1723:
D 23 Noveber døde den gl. Anders Skydtes kone i Kastrup,   gl 95 aar
Stenild-Durup kirkebog – indførsel i 1723:
Erik Andersens Moder, Else Pedersdatter ved Døden afgaaet oc Jordet Domm: 1 post Epipham atat 90
Saksild kirkebog – indførsel i 1723:
D 10 Marti begravet Johanne Andersdatter af Saxild som døde d 20 Vas 82 Aar gammel

Aalborg Vor Frue kirkebog – indførsel i 1724:
10 Sept Gl. Laurs Børgesøn            - - - - 100 1 [måned] 5 [dage]
Stenild-Durup kirkebog – indførsel i 1724:
Domm 5ti post Epiphan: Jordet Peder Christensen af Durup ? ætat 96:
Falslev kirkebog – indførsel i 1724:
Dnia Letare blef Anders Haderups hustru lagt jord paa gl: 90 aar

Svenstrup kirkebog [Onsild] – indførsel i 1726:
Dom Judica d: 7 April: 1726 begravet Søren Christensen Brødløs aff Gunderup i hands alder 96 aar
Stenild-Durup kirkebog – indførsel i 1726:
Domm sta post Epiphan: Jordet gl: Niels Pedersen henflyt til Durup, ætat 96, et ? ?

Almind kirkebog ved Kolding – indførsel i 1727:
Første søndag efter H. 3 Kongersdag blev gl. Povel Pouelsen begravet ata sue   98 aar
[samme år begraves en 85-, en 82- og en 80-årig i Almind]
Aalborg Vor Frue – indførsel i 1727:
12 May Anne Pedersd[atter]: Sal Jens Poulsen Bodichers enke        - - - 97
9 Sept Laurs Thomesøn Krejler               - - - 91  
Serridslev kirkebog – indførsel i 1727:
Eod. Die [Dom Palm. begravet] Maren Jensdatter af Særedsl [Serridslev]             94 aar
Dom 5 p Pasch Begravet Maren Pedersdatter Sl. Oluf Nielsens hustru i Særedsl     87 aare
Sønderup kirkebog [Aalborg amt] – indførsel i 1727:
Dom 12 post Trinit : blev prædichen over sal. Peder Hartvigsøn af Munchholm – anno statis   93

Aalborg Vor Frue – indførsel i 1728:
Aprilis 20 Niels Tuesøn Vognmand ogsaa smed        - - - 90

Jerslev kirkebog – indførsel i 1729:
d 22 Maij Begravet Maren Christensdatter i Jerslef      gl. 92 aar
Svenstrup kirkebog [Onsild] – indførsel i 1729:
Dominica Royat d: 22 May: begravet Anne Ibsdatter af True i hendis alder 87 aar

Falslev kirkebog – indførsel i 1730:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  i Assens                       94 aar
Aalborg Vor Frue – indførsel i 1730:
Martius 23 gl. Anders Pedersøn paa Egholm     - - - 90
Aprilis 17 Peder Jensøn Damsgaard        - - - 94
Jerslev kirkebog – indførsel i 1730:
D 11 Febr Begravet Christen Christensen i Kraco   gl. 92 aar
Vrensted kirkebog – indførsel i 1730:
D: 3 Decembr. Jens Koldregs Moder Johanne = 91 Aar
[Præsten i Vrensted er meget moderne, og der er to andre, som dette år, der begraves som ”ældgammel”. Det er tiggeren Sidsel Andersdatter samt Johanne Nielsdatter i Anne Tøgersdatters hus.]

Øster Egesborg kirkebog – indførsel i 1732:
Dend 4de Julii begravet Hans Lauridtzen Fyen i Schouhuse  gl. 91 Aar med Tieneste

Jerslev kirkebog – indførsel i 1733:
D 20 Sept Begravet Anders i Brødholt    gl. 90 aar
Stenild kirkebog – indførsel i 1733:
Datea Dom 4. p. Trinit: Jens Jakobsen i Steenild gl:   86

Aalborg Vor Frue – indførsel i 1734:
Februarius 19 Karen Michelsdaatter, sal. Jens Christensens hustru  - - - 91 4 [måneder] 6 [dage]
Novembr 5 Inger Jensd[atter]: Anders Smeds hustru               - - - 92 1 [måned] 7 [dage]

Stenild kirkebog – indførsel i 1735:
Fest Omn: Sunef: jordet Mette Jørgensdatter af Steenild gl. 93 aar
Tredie Juuls-dag jordet Anders Christensens kone af Steenild gl. 85 aar
Albøge kirkebog – indførsel i 1735:
Festum Mich: Rasmus Pedersøn i Lyngbye     gl: 86 aar.

Albøge kirkebog – indførsel i 1736:
Dom: 12 post Trin: Else Andersdaatter af Lÿngbÿe   95 aar gl:
Vejlø kirkebog – indførsel i 1736:
Dom: Misericord: begraved den g. Peder Pedersen i Apnæs 85 aar gl

Serridslev kirkebog – indførsel i 1737:
Dom 3tia post Pasch: Begravet Else Sørensdatter fra Særedslew      90 aar gl
Voldby ved Hammel – indførsel i 1737:
Invocavit Inger Bages begravet under sang og ? gl. 90 aar
Albøge kirkebog – indførsel i 1737:
Dom: 1 Adv: Dorethe Vævers af Allelef   90 Aar gl.

Aalborg Vor Frue – indførsel i 1738:
Junius 25 Bodel Jensd[atter]: Sal. Hans Caspersens enke     - - - 93
Septembris 9 Madtz Christensøn Fladstrand         - - - 96
Albøge kirkebog – indførsel i 1738:
Dom: Esto Mihe: Anders Nielsøn af Lyngbye   92 Aar gl.
Gårslev kirkebog – indførsel i 1738:
D 5 Januarÿ lagt jord paa Olle Steensøn gl: 90 aar

Sjelle kirkebog – indførsel i 1739:
Feria 2 Pent Læste jord på gl. Mads Hoby        var 95 aar
Aalborg Vor Frue – indførsel i 1739:
Aprilis 1 Karen Jacobsdaatter. Sal Poul Rafnstrup    - - - 91 3 [måneder] 2 [dage]

1740-1759

Albøge kirkebog – indførsel i 1740:
Dom: Lætar: Dorethe Keiser af Allelef           83 Aar gl.
Dom: 2 post Pasch Dorethe Michelsdaatter    gl: 84 aar

Testrup kirkebog – indførsel i 1741:
d= 11 Juny blev Gregers Christensen i Kyneb begraven    gl: 96 Aar
d= 8 Oct: blev Søren Smids konis moder jordet    gl: 99 aar
Albøge kirkebog – indførsel i 1741:
Dom: Sexages: Maren Kields fra Trustrup                 95 aar gl.

Testrup kirkebog – indførsel i 1742:
d: 5 febr: blev Niels Jensøn af Kastrup jordet    gl: 94 aar

Voldby kirkebog ved Hammel – indførsel i 1743:
Dom Oculi Anne Pedersdatter begravet fød 1644 og var vel som 99 Aar og 6 Maaneder
Aarestrup kirkebog – indførsel i 1743:
5 Maji Karen Pallesdatter af Torsted        92 aar gammel

Hem kirkebog ved Mariager – indførsel i 1746:
Dom 6te Post Trinj blef gamel Peder Find udi Skrøstrup Jordet     -  -  92 aar
Sabro kirkebog – indførsel i 1746:
d 2 Jan prædichet over Rasmus Pelsens moder Karen Michelsdatter  ætat: 92 aar
Sønder Onsild kirkebog – indførsel i 1746:
d 18 Decembr blev Christen Svenstrup begravet æt: 89.

Aarestrup kirkebog – indførsel i 1747:
D 29 Sept Hans Baum fra Torstedlund        97 aar gammel
Sønder Onsild kirkebog – indførsel i 1747:
d: 15 Sept: Peder Høygaard begravet         Let: 90 aar

Aarestrup kirkebog – indførsel i 1748:
D: 28 Januarii   Kirsten Dalum af Ersted        93 aar gammel
Voldby kirkebog ved Hammel – indførsel i 1748:
Michel Jørgensen begravet             gl. 91 aar

Vester Brønderslev kirkebog – indførsel i 1750:
d: 16 Aug: begravet Jens Madsen i Mors - - - - - - -    gl: 94 aar 5 Maan
Tiset kirkebog – indførsel i 1750:
1750 Niels Loftes gl. Moder af Soelberg Dom. Jubilates jordet, og Ao atatis   92. --

Kousted kirkebog – indførsel i 1751:
[20 p Trin 1751]  Først prædiken i Kousted der begravet Jens Guifar gl. næsten 80 aar
? d. 18 October lagt giord paa dend gl. Anne Nielsdatter og dend gl. Karen næsten 100 aar for ?
Pjedsted kirkebog – indførsel i 1751:
Midfaste Søndag lag jord over Oluf Simonsen af Mørkholt gl: 90:

Roholte kirkebog – indførsel i 1753:
d 13 Julii frøken Anna Sehested paa Strandegaard    gl: 90 Aar

Funder kirkebog – indførsel i 1754:
Dend 22 Decembr begravet Maren Jacobsd:[atter]   98 aar.
Tiset kirkebog – indførsel i 1754:
1755 Dom: 4 Adv: Anders Andersens hustrue af Thiiset, Karen Nielsdatter, Ao atat   90.
Vester Brønderslev kirkebog – indførsel i 1754:
d: 2 Febr: begravet Jacob Sørensen    - - - - - - -    gl: 88 aar 7 Ugger

Sabro kirkebog – indførsel i 1755:
Fer: 3 Pent: Søren Hansens moder Mette Nielsdatter æt: 95 aar
Testrup kirkebog – indførsel i 1755:
15 Mar blev Jacob Jensøn af Kyneb Jordet         gl: 89 aar

Jerslev kirkebog – indførsel i 1758:
D: 22 Octob. begravet Ellen af Klamerback i Krattet - - - gl. 93 aar
Funder kirkebog – indførsel i 1758:
Dend 11 May begravet Elsebet Hansd:[atter]:   88 aar
Sabro kirkebog – indførsel i 1758:
Dom: 24 post Trinit: Niels Nielsen Vesterbal æt: 87 -

Them kirkebog – indførsel i 1759:
D: 24 Marti: Mette Rasmusdatter fra Virklund døde i Engetved alder 95 aar
Falslev kirkebog – indførsel i 1759:
4de søndag efter Trinitat begravet Thomas Madsen af Assens    89 aar

1760-1779

Testrup kirkebog – indførsel i 1760:
D 9 Marti blev Nels Madsen i Testrup jordet same dag blev ??? Søren ??  95
Jerslev kirkebog – indførsel i 1760:
D 2 Febr begravet Jesper Nielsen af Jerslev bye  - - - 90 aar
Kongsted kirkebog – indførsel i 1760:
d: 23 Febr: jordet Else West en gl Kone over 90 aar gl:

Jerslev kirkebog– indførsler i 1761:
D 5 April begravet Mette Jensdatter af Pinden                 -  -  -  -  gl. 94 aar
Ditto [d 28 Juny] begravet Sergeant Nandfeld af Jerslev  -   - -  -   gl. 90 aar
Nølev kirkebog – indførsel i 1761:
D 29 Decembr: begravet Inger Stephansdatter i Nøelef    89 aar gammel

Faarup kirkebog ved Randers – indførsel i 1762:
Cæna Domini d 8de Aprilis blev Niels Jensens enkes moder Maren Madsdatter begravet    91 aar
Kousted kirkebog – indførsel i 1762:
Dend 14de Søndag efter dend allerhellige Trefoldigheds Fest … der begravet Maleene Mortensdatter gl. 88 aar
Kongsted kirkebog – indførsel i 1762:
d: 25de May blev begravet den gl Hannibal Brandt, var 85 aar gl

Jerslev kirkebog– indførsel i 1764:
Ditto [d 23 Sept] begravet Anders Nielsen i Klestrup  -   -   -   -   gl: 92 aar
Kongsted kirkebog – indførsel i 1762:
d: 26 Novembr blev begravet gl Hans Rasmussen i Brødbechs Mølle 85 aar gl

Saksild kirkebog – indførsler i 1765:
St Michelsdag lagt jord paa den gamle Erich Snedcher i Rude ?? [som ifølge] beretning var 103 aar gl
Dom 25 p Trinit begravet den gamle Jens Simonsen i Saxild 92 aar gl.
Pjedsted kirkebog – indførsel i 1765:
første søndag efter Trinit: begravet Magrethe Tamburs gl. 90 aar.

Snæbum kirkebog – indførsel i 1766:
Domen 4. Advent blev hyrden af Snæbom Jens Jacobsen begravet udi sin alder 92 aar
[præsten gentager ”begravelsen” senere på samme opslag, men skriver nu:      94 aar
Nibe kirkebog – indførsel i 1766:
d: 7de Janv: Anders Sørensen hattemager        88 aar

Kongsted kirkebog – indførsel i 1767:
dom: 3 p: Epiphan: blev begravet gl Ole Christoffersen fra Grunderup, som var 103 aar gl:
Sønderup kirkebog – indførsel i 1767:
Festo Purificationes Mariæ begravet Thomas Jenssøn af Sønderup præstegaard, 96½ aar gammel
Aarestrup kirkebog – indførsel i 1767:
7de Octobr     Michel Christenssøn af Aardestrup    95 aar gl:
Nibe kirkebog – indførsel i 1767:
D: 6 p Tr: Thomas Larsen Schonnings moder  - 89

Them kirkebog – indførsel i 1769:
D: 30 Jan: Thÿgge Viltzes Sviger-moder begravet - - - 96 - - -
Ajstrup kirkebog {Vendsyssel} – indførsel i 1769:
Den 16 April: Sal. Peder ?sen Skræders enke fra Tÿlstrup     gl. 94 aar
Horsens kirkebog {Vendsyssel} – indførsel i 1769:
1769 d 22 Feb begr Karen Sørensd[atter] af Horsens    gl:  90 aar

Ajstrup kirkebog {Vendsyssel} – indførsel i 1770:
Den 7 Ditto [Juny] jordet den gl. ? Anne Nielsdatter af Aistrup gl.  95 aar
Vitten kirkebog – indførsel i 1770:
Onsdagen d: 14: Nov: begravet Rasmus Wolf gl. 84
Eod D kast jord paa Ib Sørensen gammel 89

Aarestrup kirkebog – indførsel i 1773:
Den 17de Octobr:   Maren Sørensdatter af Aard[estrup]     100 aar  
Røgen kirkebog – indførsel i 1773:
D 31 Martii døde Kirsten ?Vest     96 Aar gammel i Røgen
Asferg kirkebog – indførsel i 1773:
Dom 1ma post Trinit d: 13de Junii blev Jacob Pedersens enke, som døde i Eistrup beg[ravet] at 89 A
Vitten kirkebog – indførsel i 1773
Dom. Qvasimod geniti: begravet Anne Jacobsdatter gl: 89. a:

Sønderup kirkebog – indførsel i 1774:
Domin. 3 Epiph: jordet Lauritz Andersen af Sønderup       ætat: 92

Kousted kirkebog – indførsel i 1775:
Dend herres Jesu Christi himmelfarts Dag…. Begravet Maren Michelsdatter gl 88 aar

Kousted kirkebog – indførsel i 1776:
Dend 3die Søndag efter Paaske… i Raasted begravet Christen Madsen i Sveistrup, 91 aar 5 maaneder

Voldby ved Hammel kirkebog – indførsel i 1777:
Palme Søndag Jens Laursen begravet gl. 86
Mariager kirkebog – indførsel i 1777:
d 17 Juni blev Maren Bierres fra Alstrup begravet i de fattiges Jord i sit alder 86 Ord

Sulsted kirkebog – indførsel i 1778:
Den 31 January dend gl. Else Pedersdatter fra Hostrup gl. 89 aar
Den 15de dito [Juni], Morten Nielsens kones moder af Vestby gl. 94 aar
Levring kirkebog – indførsel i 1778:
Dom 4 p Epiphanium blev gl. Anne Ibsdatter her af Levring begraven hendes alder var 92 Aar 8 Maand 8 Dag
Sem kirkebog – indførsel i 1778:
Toe og Tyvende Søndag efter Trinit: Blef Christen Pebers Enche nafnlig Berthe Pedersdatter af Siem begravet 88 Aar gl.

Tårs kirkebog – indførsel i 1779:
Junÿ 23 - - - - - Anne Thomædatter af Morrild  -   93 aar
Vindblæs [Hadsund] kirkebog – indførsel i 1779:
D 24 Febr begravet Enke Manden R: Peders[en]: i Neps[trup] gl 90

1780-1799

Fredericia Michaelis kirkebog – indførsel i 1780:
D: 12te Maÿ blev en gamel Sergeant Enke navnet Magdalena Jacobsdatter :/ som døde hos Simon Pedersen :/ begraved gammel 96 aar ---

Vitten kirkebog – indførsel i 1781:
Onsdagen d: 26 Junÿ begravet Sal. Rasmus Nielsens enke Anne Michelsdatter . gl. 86 Aar

Aarestrup kirkebog – indførsel i 1782:
D 12te Maii   Jens Christensen Hyldgaard af Aardestrup         92 aar  

Vindblæs [Hadsund] kirkebog – indførsel i 1783:
Dom Sexages: begravet Jacob Skræders Moder i Norup   gl 89

Aalborg Hospital – indførsel i 1786:
d 27 Marti døde David Jensen, 89 aar, begravet d 31 ejusdem
d 22 Maj døde Dorthe Marie Ulstrup, kom til seng i Hospitalet i April, 92 aar, og begravet d 29 ejusdem
Aarestrup kirkebog – indførsel i 1786:
10 Septemb:  Krab Skreders Enke af Aardestrup Hospitall         91 aar gammel
Sem kirkebog – indførsel i 1786:
Første søndag efter paaske d: 23 April blef den gamle Anders Andersen Krog af Siem begravet i Siem kirkegaard i sit alders 86 aar

Øster Bjerregrav kirkebog – indførsel i 1787:
paa 6te Søndag efter Paaske begravet paa Bierregrav  kirkegaard en betler fra han herred, nafnlig Peder 89 aar gamel

Værum kirkebog – indførsel i 1788:
Den 25 Nov begravet Søren Laursen a.d. . . . . . . . . 95
Hersom kirkebog – indførsel i 1788:
Same dag [Midfaste søndag] begravet paa Hersom kirkegaard Maren Kristens datter af Hersom i hendis alders 89 aar

Seest kirkebog – indførsler i 1790:
den 21de Apriil begravet gamle Karen Nielsdatter  - - - 89 aar 10 maaneder
d 15te August begravet Niels Olesen i Wrandrup    91 aar

Mariager kirkebog – indførsel i 1792:
Onsdagen d 8 februari blev Johanne Povelsdatter af Katbierg begravet i sit alder 92 Ord [degnens talent]
Hallund kirkebog – indførsel i 1792:
D: 22 January, Jens Matthiesen i Hallund gl. 92 aar

Hammel kirkebog – indførsel i 1793:
Dom 12 p Trinit blev enken Maren Mondrup af Hammel saa jordet  gl: 95 aar

Serridslev kirkebog – indførsel i 1796:
d: 10de April: begravet Jacob Jensens enke i Steensthebadth 96 aar gl. -

Trinitatis kirkebog, København – indførsel i november 1797:
Jolaham Leonhart Fisler, kamertiener 89 Aar gl. fra No 191 i Gottersgade død d 5 af alderdom
[Heller ikke i 1700-tallet var København en by, hvor folk blev specielt gamle. Vores Jolaham Fisler er med her, fordi han er den, der er tættest på 100 år indtil videre.]

Asferg kirkebog – indførsel i 1798:
d. 16de April jordet Peder Lassen gl: 91 Aar --------------
Mariager kirkebog – indførsel i 1798:
1798 d 22 Marty blev Jens Sørensens hustru fra Fladberg begravet ….. 89 aar

Serridslev kirkebog – indførsel i 1799:
d: 3de Marty: begravet Friderich Andersen i Underaare 90er aar gl. –
d: 17de Novembr: begravet Anne Marie Nielsdatter i Serridslef 91 aar gl. –
Voldby kirkebog ved Hammel – indførsel i 1799:

Tiirsdagen d 26 Marti blev Anne Nielsdatter af Voldby, som døde den 18de Martii, begraven i hendes alders 89de aar
Asferg kirkebog – indførsel i 1799:
Faarup d 28de Maiy jordet Karen Nielsdatter gl: 88 Aar

1800-1819

Aarestrup kirkebog – indførsel i 1800:
January 6   Søren Nielssen Foldagger af Aardestrup    90 aar

Snesere kirkebog – indførsel i 1801:
Julii 26 Niels Andresen forhen gmd [gårdmand] i St. Røttinge gamel 89 aar

Simested kirkebog – indførsel i 1802:
Den 28de January blev Malti Thomassøn af Hverrestrup jordet   ---- 92 aar gammel ---

Saksild kirkebog – indførsel i 1804:
d: 27 Marts – Niels Sørensens svigermoder i Kysing --- 89 aar gl

Aarestrup kirkebog – indførsel i 1805:
Begr 24de [marts]  Kirsten Jørgensdatter, Peder Espesens Enke, af Ersted    94 aar

Kongsted kirkebog – indførsel i 1806:
Margrethe Jensdatter – Gårdmand Peder Christensens moder i Aastrup jordet Dom: 3 p: 3 Konger ao æt 91 Aar

Roum kirkebog – indførsel i 1809:
1809 den 22 Februari døde [Tostrup] degne enken Eva Lund af alderdom. Hun var 90 aar gammel.

Vester Nebel kirkebog – indførsel i 1811:
D 28 april begr. Mette Jurgend [Jørgensdatter?] enke - - - - - - - - 96.

Tiset kirkebog – indførsel i 1812:
1te Sønd i Faste begravet enkemand Erich Nielsen i Ingerslev som døde den 7de Febr 94 aar gammel
Mariager kirkebog – indførsel i 1812:
Aar 1812 den 7 Marty blev Indsidderske i Trinnerup, Jens Møllers Enke, Mette Andersdatter, der døde den 29 Februar, 89 aar gammel begravet

Sønderup kirkebog – indførsel i 1814:
Jordet d 5 feb. Jens Smed almisselem i Tol???                                        93 aar
Øster Starup kirkebog – indførsel i 1814:
Fredsted – d 13 Nov begr. Hans Holbechs enke Maren Hansdatter ---------- 91 --

Bredstrup kirkebog – indførsel i 1815:
1815 d 6. oct    Johanne Madsdatter    aftægtskone af Stallerup    94 aar

Simested kirkebog – indførsel i 1818:
[begravelse] 22 November 1818    Lars Wognsen        90 aar
Note: Hans skul være fød 6 aar før kirke? hvor han var ???  aar 1734

Efter 1820

Bredstrup kirkebog – indførsel i 1820:
1820 den 21 dec   Sophie Jochumsdatter   Peder Zitterkops enke almisselem fra Fridericia   90 aar

Hem kirkebog ved Mariager – indførsel i 1824:
1824 den 18 aug   Karen Mortensdatter   Enke i Bødkerhuset ved Skrødstrup    89 aar

Brorstrup kirkebog – indførsel i 1831:
Juni 26    Tomas Christensen        94 år

Voldby kirkebog ved Hammel – indførsel i 1835:
D 9 Maj 1835         Morten Nielsen Hyrde    100 år
D 7 July 1835        Mette Jørgensdatter      96 år

Brorstrup kirkebog – indførsel i 1839:
10 september    Niels Christensen [Clausen?]        89½ år

Fuglsbølle kirkebog – indførsel i 1849:
Den 2. april 1849       Hans Jacobsen     90

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...