Uddrag fra gamle aviser

Hvad indeholder denne side?

Selv om overskriften siger 1700-tallet, vil der også forekomme avisuddrag fra de efterfølgende århundreder, idet der jo ikke var alverdens aviser op igennem 1700-tallet.

Denne side fokuserer på jyske aviser fra 1700-tallet og 1800-tallet fra især Aalborg og Aarhus, idet de københavnske aviser er i uddrag på denne side:

Der er masser af gode oplysninger i de gamle online aviser

Husk på, at Statsbiblioteket har digitaliseret en del af de gamle aviser, og der er flere på vej. Et fantastisk projekt! Du får adgang til aviserne på dette link:

1 Når du er inde, klik på faneblandet Aviser for oven.
Klik på ”Se liste over aviser i mediesteam”, hvis du vil se, hvilke aviser der er der.
3 – Klik på bogstavet for den avis, du vil læse, f.eks. N for at komme til Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger
3 – Klik f.eks. på Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger, hvis du vil se, hvilke aviser der er online.
4 – I bunden af skærmbilledet kan du vælge den periode, du vil ind i, f.eks. 1767.
5 – Der vises nu en kalender, hvor du kan klikke på en dato for at vælge en specifik avis. Bemærk, at nogle aviser ikke blev udgivet hver dag i gamle dage, så en dato skal være grøn, hvis avisen skal foreligge.
6 – Avisen vises nu i et lille vindue i venstre side. Klik på vinduet for at få avisen op i fuld størrelse. Avisen hentes…

Klik på ikonen med de 4 pile i hvert sit hjørne, hvis du vil have avisen op på fuld skærm. Brug musens rullehjul for at forstørre eller formindske, hvis din mus er indstillet til dette. Hold venstre musetast nede, mens du flytter mod venstre, højre, op eller ned for at flytte dig selv rundt på avissiden.

Avisen "Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger" til 1771

I avisen Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger den 2. januar 1767 fra Ålborg finder du bl.a. dødsanmeldelser for:

- Den 26. december 1766: For borger og vognmand Niels Niels Rasmussen af Aalborg, der 24 dage forinden var blevet hjemsøgt af ildsvåde, og som 4 dage forinden havde fået et farligt benbrud under et læs tørv.
- Den 26. december 1766: Rebslager Matthias Matthiasen af Aalborg, der døde 41 år gammel.
- Den 28. december 1766: Købmand og handelsmand Christen Pedersen Tranmoes af Aalborg, der døde 60 år gammel.
- Den 28. december 1766: Fru justitsrådinde Halkaus, født Holck til Langholt i Vendsyssel, er død på sin gård.

- Den 30. december 1766: Købmand Søren Bierregaards hustru af Aalborg, der blev 36 år gammel.

Og andre annoncer:
- Hos hr. Møller i Hundstrup kan man få anvisning på 1000 rigsdaler mod antagelig pant eller kaution til næststundende snapsting.
- Hos Ulrich Lihme boende ved Aalborg uden for Øster Port på den nordre side kan fås havefrø. Man får de billigste priser, hvis man på forhånd indlevere en frøliste.
- Ved Stephen Larsen Brønlunds kælder ved Øster Å slibes rageknive af Frantz Rudolph.

Fra 1. advent 1765 til 1. advent 1766 er der sket følgende kirkelige handlinger i Ålborgs forskellige sogne:
                             Fødte    Døde    Kopulerede par
Budolphi sogn        67        61          20
Vor Frue sogn        42        42            8
Nørre Tranders      19         23           5
Sønder Tranders   15         13           2
Hospitalet                0          4            0

⦁    Skibet Die Dronning Elisabeth fra Vester Frisland er med skipper Foekle Thomas af Mankom stødt på grund ved Læsø, hvor det blev læk. Skibet var på vej fra Riga til Amsterdam. Skibet er nu indbragt til Holmhavn, hvor det skal repereres hen over vinteren. Skibets last består af potaste, hampe-blår og hørfrø.
⦁    Mordet i Dronninglund sogn: Anna Hansdatter, født i Ulsted sogn, og som boede på Colding, der er en gård i Dronninglund sogn, slog hendes moster og dennes søn ihjel i en lade med en vognkæp. De ville have 40 daler, som Anna havde stjålet fra dem. Maren Povelsdatter udtaler: Kunne laden i Colding tale, fik man nyt at høre. Anna Hansdatter myrder derfor Maren Povelsdatter på en tur til Ulsted, hvor de skulle hente gæs. Ved Klitgaard slår hun med en raft af et gærde Maren ved åen, hvorefter hun smider liget af Maren ud i åen. Anna Hansdatter tilstår de 3 mord, som hendes mand, så vidt man ved, ikke har været medvider i. Han er dog med til at grave graven, efter at Anna har hældt en masse brændevin i ham. [Redaktøren: Ulsted kirkebog i 1766 angiver ingen dobbeltbegravelser, så man må formode, at mosteren og fætteren er begravede i Dronninglund, hvor begravelserne fra året mangler.]
⦁    Klokken 5 om eftermiddagen er temperaturen i Aalborg minus 1½ grad.
⦁    Listen over fødte og døde i Jerslev herred fra 1. advent 1765 til 1. advent 1766:
                                                     Fødte    Døde
                ⦁    Dronninglund                 73     61
                ⦁    Jerslev                          31     26
                ⦁    Vester Brønderslev         24     16
                ⦁    Hellum, Ørum/Hellevad    32     17
                ⦁    Øster Brønderslev           20     20
                ⦁    Hallund                          13      6            
                ⦁    Tolstrup                        15     14
                ⦁    Steenum                        7       2
                ⦁    Vrensted                       24     17
                ⦁    Thise                            23      18
I alt er født 262 og døde 197. Der er 3 myrdede i Dronninglund, og desuden er der døde 2 over 90 år gamle og efterladende enker efter hhv. 51 og 52 år ægteskab.

Der er tilsvarende lister fra Kær herred og Børglum herred.

Andre dødsanmeldelser:
Den 28. december 1766: Else Marie Thestrup, der var hustru til snedker Niels Skou af Aalborg, er død 22 år gammel.
Den 4. januar 1767: Jens Raakiær, der var skomager og borger i Aalborg, er død 71 år gammel.
Maren Müller, der var afdøde byfoged Oluf Andersens enke, er i Aarhus ved døden afgået.

Annoncer
Christian Jacobsen Bruusgaard Podemester i Kattevad ved Øster Port sælger havefrø og frugttræer.

I avisen Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger den 16. januar 1767 fra Ålborg finder du bl.a.:

⦁    Om indførslen af sago i Europa for 30 år siden, og som ligner det indvendige af blomkål. Det er en slags palmetræ fra de indianske himmelegne. Sago findes på Borneo, Amboina, de molukkiste øer, Ternate, Seram, Gicola og Terra de Popous [Papua-Guinea], hvor kun hollændere har handlen. [En meget lang og lærerig avisartikel!]
⦁    Mærkværdigt: En bondemands kone i Guldbech i Hornum sogn har i en alder af 51 år bragt et drengebarn til verdenen, hvilket er hendes 13. barn med ægtemanden Peder Saderup. Af disse 13 børn lever de 11 endnu.
⦁    Vejret: Minus 12 grader i Aalborg om formiddagen. Der kan nu køres på Limfjorden fra Aalborg til Nørre Sundby.

Dødsanmeldelser:
Den 11. januar 1767: Lars Thorsen af Hæstrupgaard i Vendsyssel er død på gården, 70 år gammel.
Den 12. januar 1767: Anne Maria Michelsdatter, der var enke efter sadelmager Morten Smidt af Aalborg, er død 74 år gammel.
Den 14. januar 1767: Jomfru Maren Pedersdatter Lassen af Aalborg er død 18 år gammel.

Bekendtgørelse
Student Oluf Nicolai Hygom er død den 23. september 1766, og de skal selv mod betaling afhente hr. Mossins skrifter.

 • En noget større diskussion omkring ”laster”, der fylder det meste af avisen.
 • Listen over antal afdøde i de forskellige herreder i Vendsyssel fortsætter.
 • Onsdag den 4. februar 1767 er der auktion over gården, der tilhørte Jens Thomesen Raadkiær i Stolemagergade i Aalborg. Indkaldt af Christian Lemberg og Johannes Rose.
 • Sadelmager Johan Reinert af Aalborg sælger en ganske ny og velbeslagen arbejdsvogn til billig pris.

Og ellers er resten en gentagelse af de forrige udgaver af avisen.

I avisen Aalborgs Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger den 8. marts 1771 fra Ålborg finder du bl.a.:

⦁    Om sognepræsten i Skørping og Fræer, Niels Christian Krogs enke, der bekendtgør, at boet har mere gæld end penge, og at hun derfor fraskriver sig arv og gæld den 28. februar 1771. M. C. Ofvergaard. Lavværge er N. J. Rosenkilde.
⦁    Da degnen i Ugilt, Andreas Nors, er død, bekendtgør hans enke, Else Margrethe Jacobsdatter, at hun vil gifte sig igen og derfor er klar til at udbetale arv til hans arvinger.
⦁    Der indkaldes arvinger til afdøde Laurids Lauridsen Schipper og hustru af Hobro. Ordnes af byfoged Abell i Mariager og Laurids Hvidt på Aagaard.
⦁    Jens Morsing i Estvad præstegård offentliggør, at Anna Henrichsdatter i Annexgaarden Weilgaard i Rønberg sogn, Sinding herred, er afgået ved døden i december 1770. Skiftet holdes den 30. maj 1771.
⦁    Der er auktion i afdøde Stephan Brønlunds gård ved Østeraae. Der er bla. 4 jernkakkelovne. Det ser ud til at foregå i Aalborg i Bispensgade.
⦁    U. D. Aspach i Bredkær præstegård og Hellevad sogn offentliggør, at der den 21. marts er auktion på gården over en masse dyr.
⦁    Matros Ole Hansen Rafn i Sæby er død, og der holdes skifte den 21. marts 1771.
⦁    Efterlysning fra Dronninglund: Niels Sørensen snekersvend, 24 år, født i Hals søndre skovhus, lang og smal, omtrent 63 tommer høj, nogle få kop-ar, sort hår og sorte øjenbryn, efterlyses. Han skulle være gået til Aalborg for at indkræve nogle penge, men er aldrig vendt tilbage. Hans klæder ligger hos kælderpigen i Jens Rasmussen kælder i Aalborg.
⦁    Christen Jensen i Tyrrestrup i Torslev sogn er død den 25. januar 1770. Der er nok en del arvinger i Tornby sogn og omkring Hjørring. Boets tilstand er dog meget ringe. Publiceret af R. Ifversen i Hejselt.  


I avisen Aalborgs Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger den 15. marts 1771 fra Ålborg finder du bl.a.:
⦁    Sager i Landstinget den 20. marts 1771: Anne Elisabeth Steenfelt i Vrinnerslev by, Roldsø sogn, MOD amtsmand von Gersdorff, idet denne har nægtet, at hun er halvsøster til afdøde Thomas Bierring på Helgenæs og eneste arving, og han derved har udelukket hende fra arv. Oluf Christian Holt mfl. fra Aalborg MOD herredsfoged Worm for Horns og Venneberg herred, idet denne har afsagt dom i sagen, hvor Hr. Riis i Hjørring i forbindelse med en arrest gjort i Giestrups fallitbo i Fladstrand [Frederikshavn]. Holt mfl. har penge til gode i boet. Arresten er gjort af Fedder Færslef for 200 rigsdaler. Niels Jespersen til Høgholt nævnes. Fra Viborg efterlyses navnet på en kvinde, som er fundet i åen ved Roum by under Hersomgaards gods død og skåret i struben med en kniv, og der var bundet tørklæde omkring. Man kan komme og se liget.
⦁    Præsten ved Kousted og Råsted menigheder i Aarhus stift, Mogens Christian Marqvard Marcussen, har udgivet 2. oplag af sin bog.
⦁    Maren Pedersdatter Møller, enke efter Morten Iversen Hiort, bekendtgør, at der sælges noget jord ved Christen Larsens jord-frugthave på auktion i hendes hus på Nørregade den 16. marts 1771 kl. 4.
⦁    Hos Niels Pedersen af Størup i Skallerup sogn under Kiergaards gods, er en gammel pige afgået ved døden. Hun hedder Ingeborg Jørgensdatter og blev 79 år gammel. Niels Pedersen er gift med en datter til Ingeborg Jørgensdatters bror. Hun var født i Lille Lundergaard ved Hjørring. Foruden Niels Pedersen kendes der ikke andre arvinger, men der er nok en del i Vensyssel, og de efterlyses hermed.
⦁    Anders Tved i Aalborg er død. Der laves opbudsforretning udi Simon Brøsleufs logi hos Joen Erichsen Holm på Vestergade. Hr. Tved havde en opbudsgaard i Bispensgade, hvor der afholde auktion over jern-kakkelovne.
⦁     C. Wilse afholder auktion på sin gård i Aalborg den 16. marts 1771.
⦁    Michel Stræber i Skive har opfundet en brændevinsmaskine, så man kan få dobbelt så meget af en tønde korn som normalt.
⦁    Komsumptionsbetjent Mads Poulsen i Aalborg er død den 19. juli 1770. Annoncen er indrykket, selv om boet var fallit og ikke kunne betale, men nu ved hans kreditorer det.
⦁    Kirsten Christensdatter, som var enke efter skipper Christen Larsen Holm i Aalborg, er død i huset i Kattesundsgaden. Der efterlyses arvinger.
⦁    I Lundbæk i Aalborghus amt er kudsken Peder Jensen død. Han var født i Nørre Kongerslev og har vist en søster der. Der indkaldes arvinger til ham, selv om der ikke er meget at arve. Underskrevet Søren Hasle i Lundbæk.

I avisen Aalborgs Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger den 15. marts 1771 fra Ålborg finder du bl.a.:

⦁    Copulerede: Rådmand Steensen i Viborg til jomfru Anna Helena Graae.
⦁    Den 14. marts 1771: Christen Wintmøllers enke, Kirsten Olufsdatter, i Wintmølle, 91 år gammel.
⦁    Den 17. marts 1771: I Aalborg Hans Jacob Kunckler, som var født i Tønder den 9. oktober 1762. Han er søn af forrige købmand og handelsmand afdøde David Kunckler.
⦁    Hos bogbinder Wille i Aalborg kan man nu købe mange af de nye skrifter fra København.
⦁    I Jens Thagaards konkursbos gård i Aalborg er der auktion. Hovedejendommen er ved Østeraae og Slagterpladsen på den anden side af åen. Der er også bygninger på Tømmerpladsen kaldet Ridebanen samt ved Frijsenborg den beliggende Skibsbroe eller Brygge.
⦁    Den 18-årige Christen Andersen under Kølskegaard [i Hallund sogn] er ulovligt bortrømt. Blegt ansigt, sortbrunt hår, skeløjet, træsko på fødderne. Dusør gives, hvis man røber hans opholdssted.
I avisen Kongelig privilegerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger den 1. juli 1774 finder du bl.a.:
⦁    Den 30. juni 1774: Fogden hr. Flade på Ulrichsholm drukner ved Munkebo. Det blæste stærkt, og skibet er nok kæntret.
⦁    Den 27. juni 1774: Ægteskabet mellem major von Brinchen og frøken Gramboe fuldbyrdes på Sandagergaard.
⦁    Aarhus den 21. juni 1774: Tordenvejr forårsager, at Silcheborgs ladegård tilhørenden ritmester von Hoff nedbrænder med 15 køer og invetar, samt at stuehuset og mejeriet på Lyngballegaard under Frijsenborg nedbrænder.
⦁    Nürnberg den 16. juni 1774: En tyrker kommer til Wien, som er jøde af fødsel. Så blev han katolik, derefter reformert og til sidst luttersk for at ende som musselmand eller tyrk. ”Man kan vel ikke nægte denne mand, at han har søgt at finde den rette religion”.
⦁    Rejense: Købmand Rodebertz fra Flensborg til København den 24. juni 1774. kommandør Kaas og frue fra Mullerup til Middelfart den 27. juni 1774.
⦁    Ægteskaber: Den 30. juni 1774: Jacob Slengerich og jomfru Anna Catharina Adler i Odense. Den 28. juni 1774: Løjtnant Peder Grib af søetaten og jomfru Else Marie Svane i Nyborg:
⦁    Døde: Den 23. juni 1774: Anna Sabina Svanning, født Platen, enke efter Jeppe Svanning, som var degn i Skjellerup.
⦁    6 hopper sælges på Hollufgaard i nærheden af Odense.
⦁    Norup den 28. juni 1774: Lauritz Lauritzen Hviid efterlyser den mand, der sendte ham sin tabte tegnebog, og som selv tog 2 rigsdaler som findeløn, hvilet Lauritz Hviid ikke vil betale.
⦁    Odense den 16. juni 1774: Kreditorer og debitorer til boet efter selvejer gårdmand Anders Nielsen i Hielmerup søges. Forvalter: Johan Jacob Mylius.
⦁    En gård i Kerteminde er til salg hos købmand Hans Otto Bruun.
⦁    En gård i Bogense er til salg. Bekvemt til købmandsbrug. Sælger: Christopher Skou, som bor på gården.
⦁    En samling af misfostre sælges fra Anders Finneks hus ved Sct. Jørgens port i Odense. Den består af følgende i sprit: Et nyfødt barn med store krep, et andet med et ældgammelt ansigt, et svin og en hare med to hoveder og otte ben, en fugl med 2 hoveder, en mængde besynderlige fugle, fisk, orme og vækster.
⦁    Em gård i Svendborg sælges. Har tillhørt afdøde Melchior Thommesen. Sælges via Jansen i Svendborg.
⦁    To begravelser i Frue kirke i Odense, som tilhører oberstinde von Berner, sælges.
⦁    Købmand Hans Riising i Odense er i kommission til forhandling.
⦁    En gård i Assens er til leje hos ritmester von Kleist i Assens.
⦁    Bøger sælges: F.eks. en fra 1628 om nordmanden Drackenbergs rejser og fangenskab i Tyrkiet,  kaptajn Niebuhrs beskrivelse over Arabien samt en beskrivelse af humleavl ved Jacob Koefod Trojel, som er kapellan i Vissenbjerg.

Efter 1771 får avisen ny navn og kommer til at hedde det efterfølgende.

De Aalborgske allene privilegerede Jydske Efterretninger fra 1772

I De Aalborgske allene privilegerede Jydske Efterretninger fra den 6. marts 1772 finder du blandt andet:

- Først er der en tysk prædiken fra Peter Borkmann af Lübeck, der bliver kommenteret.
- Bologna den 2. februar 1772: Der er faldet en umådelig stor mængde regn, og egnen ved Ferrara er sat under vand. Vandet er brudt igennem en dæmning ikke langt fra Argenta, så Po-floden er gået over sine breder og har sat hele landet i skræk.
- Kraków den 3. februar 1772: Der har været et overfald på slottet natten mellem den 1. og 2. februar, og angriberne har bemægtiget sig slottet. Den russiske besætning er dels massakreret og til dels taget til fange. De fanger, der var på slottet, er sat i frihed, så der i går morges var 300 mand inklusive fangerne. Kommandanten oberst von Stackelberg har afskåret russerne fra kommunikation. Det forventes, at general Sumorov og general Branicki snart vil ankomme. Slottet er nu omringet af generalerne foruden oberstløjtnant Jelagin.
- Venedig den 4. februar 1772: En flåde af skibe under ridder Femo er blevet overfaldet af sørøvere, da de ville sejle ind i havnen i Vatica [byen Neapolis i Grækenland] mellem Cerigo [den græske ø Kythira] og Morea [Peloponnes-halvøen]. Krigsskibet Corriera er sunket, og kun 36 mand overlevede. Skibet Vigilanza er strandet, men mandskabet er reddet. Kommandanten var på skibet Herkules, hvor man måtte kappe alle master, hvorved 30 mand blev slået ihjel. Fregatten Constantia har man slet ingen informationer om, hvad der er sket med den.
- Genoa den 5. februar: Fra Toulon har man efterretninger om, at der bygges mange krigsskibe, fordi kongen af Frankrig vil sætte sin sømagt i formidabel stand. Fra Tanger er der også nyheder om, at Marokko bygge flere nye krigsskibe, da kejseren af Marokko vil forstærke sin sømag.
- Breslau [nu Wrocław i Polen] den 10. februar 1772. 8000 soldater fra den russiske hær har invaderet Litauen og er på vej ind i Storpolen. På grund af den store mængde mennesker, forventes det, at fourage og kornvare i Polen bliver både dyrt og svært at få fat i.
- Fangen Niels Løve Giertler af Aalborg, som havde stjålet fra St. Budolphi kirke, og som var blevet dømt til kagstrygning [27 piskeslag] og efterfølgende arbejde i fæstningen resten af sin livstid, har i dag udstået sin straf. Bemærk, at før den 27. april 1771 var straffen for samme gerning dødsstraf.
- Døde: Kæresten til hr. Anders Riise af Hjørring, mestersmed Jens Thielsen af Aalborg, 32 år gammel, Jørgen Engelbrethsen Brinck, 57 år gammel.
- I Sallingsund på Mors er skiftet efter Anne Kierstine Klerqve afsluttet pga. boets ringe tilstand.
- Købmand Niels Ring af Nykøbing Mors har erklæret sit bo for konkurs. Købmandsgården kommer på auktion den 8. april 1772. Indsat af byfoged J. V. Wondemann.
- Der indkaldes arvinger til fæste-kromand af Støvring by, Niels Thomasen, idet disse skal melde sig på Støvring kro den 30. marts 1772.
- Arvingerne i dødsboet efter Karen Overvad Wadum af Aalborg holder auktion den 6. marts 1772. Der er bl.a. møbler, sølv, kobber, tin og messing. Desuden dragekister, chatoller, borde, stole og porcelæn.
- Major de Friedenreich må pga. indløbende omstændigheder sælge Naur Mølle på auktion. Det foregår den 12. marts 1772 hos hr. Windfeldt i Holstebro.
- Duegaard i Viborg bliver den 21. marts 1772 sat på auktion til bortforpagtning på 6 år. Gården er velegnet til hollænderi, da stalden har plads til 50 køer.
- Hos bonden Jens Hansen af Skibsby i St. Olai sogn i Hjørring er en pige død, som hed Birgitte Povelsdatter. Der er ikke meget at arve, men arvinger skulle være: Brors søn, Stephen Laursen, 20 år [1752], brors datter, Maren Laursdatter, 10 år [1762.] Begge skulle bo i Gårdestrup i St. Olai sogn. Birgitte skulle også have en søster ved navn Maren Povelsdatter, der skulle bo i Aalborg, men det vides ikke, om hun er levende eller død.
- Gården der tilhørte selvejer Jens Pedersen af Bottrup i Ølsted sogn [i Hedensted kommune] sælges på auktion pga. forefundne omstændigheder fra børnene og deres formynder. Auktionen vil finde sted den 12. marts 1772.
- På Sohngaardsholm-gården i Vejgaard sogn er pigen Anne Pedersdatter død. Da arvingerne skulle møde op på gården den 4. februar 1772, kom der ingen. Arvinger er: Søster, Maren Pedersdatter, som er gift med Jørgen Andersen af Aarestrup under Torstedlund Gods, bror, Christen Pedersen, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Povel Christensen, 10-11 år, datter, Anne Christensdatter, 13-14 år, som begge er hos deres mor, Bodil Povelsdatter af Aarestrup, bror, Christen Pedersen af Vester Tandrup under Gunderupgaards Gods. Arvingerne bedes nu møde op i stedet den 25. marts 1772.

I avisen De Aalborgske allene privilegerede Jydske Efterretninger finder du bl.a. den 22. oktober 1779 følgende under følgende link:

- Klimaproblemet: I området Christiania til Frederikshald [dvs. Olso til Halden i Norge] har vejret denne sommer været ude af proportioner. Den 25. juli 1779 var temperaturen 37½ grader i skyggen midt på dagen og ved solnedgang 22 grader på reaumur-skalen [hvor 1 grad reaumur svarer til 1,25 grad celsius, og som blev anvendt til 1790]. Mellem den 23. juni 1779 og den 24. august 1779 har temperaturen kun 4 gange været nede på 18 grader i skyggen. Mellem den 16. juli 1779 og den 23. august 1779 har der været 12 dage med torden, og den 7. august 1779 tordnede det faktisk hele dagen. Dette vejr medførte, at høsten i Norge blev dårligt, fordi kornet modnede så hurtigt, at man ikke kunne finde nok mennesker til at høste det, og en stor del overmoden korn faldt af.
- Holland den 5. oktober 1779: Til Terelen er ankommet amerikanske kaper-kommandant Paul Jones på fregatten Pallas og kaptajn Laugois på fregatten Alliance. Med sig har amerikanerne og franskmændene på skibet Le bon homme Richard de opbragte engelske skibe fregatten Gerapis og prisen Grevinde Scarborough.
- Teffel den 8. oktober 1779: Kaper-kommandanten Paul Jones var efterfulgt at 16 engelske krigsfartøjer, hvoraf Gerapis lavede store skader på hans fregat, hvor han var i største fare, før Gerapis blev erobret af hans besætning. Foruden Alliance med 36 kanoner og Pallas med 32 kanoner, var også Revenge med 12 kanoner til stede ved slaget. Le bon homme Richard har efterfølgende forladt området, men det vides ikke, hvorhen det er sejlet. Det har 40 kanoner og ombord 350 franskmænd. Yderligere 3 amerikanske skibe deltog ved slaget. Det er skibene Le Grand med 14 kanoner, en kutter med 18 kanoner og kaperen Monsieur med 36 kanoner. Gerapis er et helt nyt skib bygget i Deptford. Det er beklædt med kobber og skulle være et af de bedste sejlskibe i 1779. Kommandant Jones skød 7 af sine egne folk, fordi de ville forlade deres poster, hvoraf den ene var en løjnant fra hans egen familie, som han skød i benene.
- Sognepræst til Fruering og Vitved, hr. Christian Brøndsted, er blevet forlovet med jomfru Mette Augusta Petersen, der er datter af provst Petersen i Gjellerup.
- I Aalborg er parykmager Bendix Hansen blevet viet til Gredike Pedersdatter Holm.
- I Aalborg er tingløber Christian Andersen Hofmands enke, Johanne Laue, afgået ved døden. Hun var født i Aalborg den 30. august 1694.
- Sundby [Nørresundby?] og Hvorup kirker med gods og tjenester skal på offentlig auktion den 24. november 1779 i Aalborg.
- Den 22. oktober har hr. Wandall sin ejendom på Nygade i Aalborg på auktion. Ejendommen sælges til højstbydende.
- I dødsboet efter Oluf Christian Holt og hustru er der indgivet kun få, eller næsten ingen, af de fordringer, der skulle være i dødsboet.
- Hos justitsråd Thagaard i Aalborg kan man under hånden købe afdøde borgmester Christen Mogensens gård i Adelgaden bag ved Budolphi kirke.
- Aalborg den 20. oktober 1779: Musqueteer Friedrich Kummelehn fra Det Falsterske infanteriregiment er deserteret. Friedrich er 48 år gammel og er iklædt en gammel rød munderingskjole med sort krave. Han er mådelig af statur og har sorte øjne og sort hår. Friedrich er født i Vest-Phalen og kan ikke tale dansk.
- Enken er herredsfoged Peder Høeg på Vorberggaard i Nørresundby sogn sætter på auktion effekter efter sin afdøde mand den 3. november 1779. Der er bl.a. et redskabsbord til urmagerarbejde med drejelaug, hvirvelsten, pistoler, ridetøj samt danske, franske, jydske samt latinske bøger.
- Borger og værtshusmand Jens Kock af Aalborg er død den 9. september 1779, og der søges efter dennes eneste levende søn, som hedder Jens Kock og er styrmand på skibe til Kina. Hvis sønnen Jens Kock skal modtage sin arv, skal han henvende sig inden for et år.
- Den 4. november 1779 sælges i Hobro følgende skibe fra dødsboet efter afdøde Niels Kircheterp: brigatinen Clementine Maria på 23 læster, galiasen Anna Cathrine på 17 læster, galiasen Fortuna på 16 læster samt en jagt kaldet St. Jørgen. Alle er beliggende i Hobro fjord.
- Jochum Friderich Souer, som er kursmed, tilbyder hermed sit arbejde som kursmed eller andet grovsmedarbejde. Han er at finde hos maler Jens Slot i Jens Bangs Ende ved Urbans Port i Aalborg.
- Jens Pedersen Wismer, der er klejn- og grovsmedemester i Sæby og klejnsmedemester i Københavns Amt tilbyder en læreplads til en dreng. Når uddannelsen er færdig kan han blive optaget i Københavns smedeamt som svend.
- Konferenceråd Benzon vil på auktion sælge gården Roeslund i Hellevad sogn i Vendsyssel. Såfremt gården ikke opnår en rimelig prise, bliver den i stedet bortforpagtet i 3 til 6 år fra 1. maj 1780.
- Cathrine Marie Jørgensdatter Holm eftersøges. Hun var gift med en snedker i Vendsyssel, men da han døde, har hun opholdt sig her og der. Hun er nemlig søster til Karen Jørgensdatter Holm, der er død. Karen var gift med skoleholder Ole Biering i Rønde by i Bregnet sogn, og hun har ikke efterladt sig livsarvinger.
- Rasmus Jensen Smed af Vorså i Albæk sogn er død. Der søges efter kreditorer og debitorer i forbindelse med skifteforretningen.
- Anne Selgensdatter, der var enke efter Lars Michelsen Graver af Aalborg, er død. Datteren, Johanne Larsdatter, bor i Aalborg, med der søges efter to forsvundne sønner, som er: Michel Larsen, der har været forsvundet i 24 år, og Selgen Larsen, som man ikke har hørt fra i 6 år.
- Der afholdes auktion over det jern og fyrretræ, som stammer fra skibet, der i december 1777 strandede i Råbjerg sogn, og hvor der ikke var overlevende fra skibet.
- Skipper Paulin Haslunds ejendom i Mariager er til salg. Såfremt den ikke er solgt inden den 25. januar 1780, bliver den sat på offentlig auktion. Den er nybygget med mure og bindingsværk og er velegnet til en brændevins- eller avlsmand. Den er forsikret for 550 rigsdaler i den almindelige brandkasse.

I avisen De Aalborgske allene privilegerede Jydske Efterretninger finder du bl.a. den 29. oktober 1779 følgende:

- Lissabon den 14. september 1779: En 15-årig sømand, der er født i Boston i England, er deserteret fra det engelske skib Chatam på 50 kanoner og er blevet katolik. Skibets kaptajn, hr. Allen, vil sende 2 officerer og 22 sømænd ud for at bringe den deserterede dreng tilbage til skibet. Dette forhindres af en portugisisk adjudant og hertugen af Cadavals domestiker. Da den portugisiske dronningen hører dette, befaler hun, at skibet ikke må forlade portugisisk havn. Den engelske gesandt, hr. Walpole, får efterretningen om denne beslutning, samt at han skal vise sin misfornøjelse over for den engelske kaptajn, der ikke har tilbudt fyldestgørelse for denne fornærmelse mod det kongelige territorium. Engelske skibe har ofte i portugisiske havne insulteret portugisiske koffardiskibe. England svarer, at franske skibe i portugisiske havne har angrebet engelske skibe, uden at Portugal har forlangt satisfaction af de franske. Derimod havde en kaper fra Gibraltar fået en helt anden omgang, da denne havde opbragt et dansk skib på vej til Laos. Desuden havde en engelsk kaper, der havde opbragt et skib fra Nantes med en last tilhørende Frankrig og Spanien, måtte levere dette skib tilbage. Forklaringen på det danske skib er, at det medbragte tobak fra Brasilien, der tilhørte portugisere, og den engelske kaper var blevet frigivet, da han havde erstattet skaden. Sagen sluttes ved, at Chatam får 3 dage til at forlade Lissabon og 14 dage til at være ud af portugisisk område.
- Dunkerque den 8. oktober 1779: Kaptajn Royer er hjemkommet med gidslerne fra 11 priser [skibet], som er 1.400.000 livre værd. Skibene er opbragt ved Irland og langs de skotske kyster. Blandt andet er skibet Francisco di Paolo tilbageerobret fra englænderne, hvorefter han to til Norge. Kapereren Monsieur har erobret 21 små skibe, og hele operationen er arrangeret af greverne count Duchassault og vom Baur.
- London den 9. oktober 1779:  Kaptajn Bickerton på chaluppen The Swallow har erobret den franske snavs, La Duchesse du Chartres på 12 8-punds kanoner og 100 mand, der er bragt til Wilford. Sammen med dette skib har han fået skibet General Dalling, der var erobret af dette på vej fra Vestindien. Under kampen er 1 mand død på The Swallow, og en anden er såret.
- Paris den 11. oktober 1779: Marquisen af Rouault de Gamache var med sin hustru, der er født Choiseul, og de er lige blevet gift, på vej fra Strasbourg gennem Bourgogne, da vognen ved landsbyen Enans styrtede i det skrækkelige dyb langs vejen. Højden, som vognen med passagererne styrtede ned fra, er 480 fod. Ved et mirakel slap marquisen, hans hustru og deres kammerpige fra ulykken i live og uden at have får sår. Hestene derimod var døde. Folk fra Enans kom parret til undsætning, og selv om deres kufferter var slået i 1000 stykker, sørgede de fornemste beboere i Enans for, at de omhyggeligt fik alle deres penge og kostbarheder tilbage.
- Domme fra Højesteretten: Prokurator Schiønheider mod Jens Jensen: Dommen består. Prokurator Schibsted mod Birgitte Sørensdatter: Dommen består. Poul Pedersen mod Amtsforvalter Just Michael Lund. Poul Pedersen skal betale obligationen af den 21. april 1742 på 53 rigsdaler samt renter fra den 2. april 1763. Herman Bang mod Michael Tveede med flere: Herman Bang taber sagen, da landsrettens dom mod Jacob Madsen Møller står ved magt. Anders Madsen Aargab og Søren Lyhne mod rådmand Thomas Montagne og byskriver Hviid i Ringkøbing. Landsrettens dom står ved magt, men omkostningerne for retssagen skal dog ikke betales af taberne. Margrethe Sophia Elisabeth Erxmohn mod kreditorerne i dødsboet efter afdøde geheimråd Andreas Scheel. Beslutningen fra skifteretten står ved magt, men omkostningerne for retssagen skal dog ikke betales af taberne.
- Med posten er nyheden kommet, at skibet De fire søstre, som er hjemmehørende i Randers, og som den 9. maj 1779 afgik fra Aalborg til øen Sint Eustatius i De Hollandske Antiller i Caribien, er vendt tilbage til Amsterdam den 14. oktober 1779. Med sig har skibet en ladning af kaffebønner, som hr. Hillerup havde tilforhandlet sig imod viktualier og andre produkter fra Danmark.
- Den 22. oktober var hr. Wandalls ejendom på Nygade i Aalborg på auktion, men den blev ikke solgt. Den kan nu købes under hånden.
- Kun få af kreditorerne i boet efter afdøde Oluf Christian Holt og hustru har meldt sig. Dem, der har obligationer eller beviser, kan derfor den næstkommende Viborg omslag 1780 får udbetalt sit tilgodehavende uden at får nogen videre rente. J. Schibbye.
- Der er fundet en tegnebog med regninger på Budolphi kirkegård, som ligger hos Laurs Nielsen Fynboe, der er vægter i Aalborg. Man kan få sin tegnebog tilbage imod at angive, hvordan den ser ud, og imod at betale en mindre findeløn.
- Natten mellem den 26. oktober og 27. oktober er der fra skibet under skipper Jens Munchgaard af Sæby, der ligger i Østerå ved Aalborg, stjålet to anker vin uden mærke, et anker brændevin mærket n.n., et halvt anker rødvin og et halvt anker vineddike mærket m.h. Hvis nogen har oplysninger om tyveriet, kan de henvende sig til avisen.
- Efterlysning fra Clausholm Gods. Hans Jensen Dahl efterlyses, idet han er rømt fra godset samt hustru og 2 små børn i ringe omstændigheder. Hans Dahl er født i Fladstrand [Frederikshavn], og han er blevet gift med sin hustru i Sæby, og hvor han boede i 3 til 4 år, før han kom til Clausholm som husfæster og skrædder. Et par dage efter sin forsvinden er han set i Aalborg men siden har han ikke været at finde. Hans Jensen Dahl er 28 år gammel og 62 tommer høj. Han er klejn af lemmer med blakket hår afskåret ved halsen. Han har blå øjne og et mageragtigt blegt ansigt. Clausholm udlover en dusør på 10 rigsdaler til den, som anholder og bensætter ham, så godset kan komme og afhente ham. Alle omkostninger i forbindelse dermed betales af godset. Underskrevet Carl Fr. Hagstrøm, kammerråd.

I avisen De Aalborgske allene privilegerede Jydske Efterretninger finder du bl.a. den 1. juni 1787 følgende:

 • I Padua i Italien er udsat en præmie til den, der laver en afhandling som kan fremme den internationale handel, så regeringer og stater ikke udelukker udenlandske produkter og manufakturartikler.
 • Fødselsstiftelsen på Frederiks Hospital gør, at der ikke er plads til andre patienter. Dronningen har derfor allerede i 1785 købt en bygning i Amaliegade, der herefter fungerer som Fødselsstiftelse. Til at køre denne stiftelse er en kommission bestående af gehejmeråd Theodor Holmskiold, etatsråd Schou, Guldbrand, Aastrøm og justitsråd Sarstorph.
 • Der er ankommet et engelsk skib til Langesund i Norge med besætningen på 40 mand fra Norge, der havde været ombord på de norske skibe Friderica & Lovisa samt Confidentia, der begge var på 200 læster og tilhørte handelshuset Zachariasen. Begge skulle sejle til England med en trælast. De afgik fra Langesund først i april 1787, men et stykke ude i Nordsøen går siden rent ud sagt af Confidentia, så besætningen må flygte hen på Friderica & Lovisa, som efterfølgende grundstødte på kysten i Holland, hvorefter de blev samlet op af et engelsk skib, der nu har bragt dem tilbage til Langesund. Skibet Friderica & Lovisa kom efterfølgende fri af den hollandske kyst og har drevet omkring på Nordsøen, indtil det igen pga. sydvest-vind er strandet på Toft-strand i Thisted tolddistrikt, hvor det blev slået i stykker, hvorefter lasten er drevet i land. I hvert fald formodes det at det strandede træ ved Toft er fra skibet Friderica & Lovisa. Tømmeret ligger fra Ryffensteens forstrand til Asdahl forstrand.
 • Natten mellem den 25. og 26. maj er strandet et skib vest for Højen, som hedder Friisland under kaptajn Jacob Adrian. Det var fra Harlingen ankommet hertil fra Amsterdam med sand på vej til Narva i Østersøen [dvs. byen Narva i Estland].
 • Samtidigt er strandet et skib ved Blokhus i Hjørring tolddistrikt, som er hollandsk og ladet med vine og brændevine på vej til Østersøen. Lasten formodes at kunne blive bjerget, hvilket allerede er begyndt.
 • Døde: Den 27. maj 1787 er på Restrup om morgenen kl. 2 stamhusherre Ivar Rosenstand Levesou død. Han blev 39 år gammel. I Aalborg er skipper Peder Poulsen Wang død. Han blev 58 år gammel. Samme dag er i Vester Fattighus enken Else Nielsdatter død som 74-årig. Den 30. maj 1787 er enken Maren Christensdatter død, 80 år gammel.
 • Christen Haugaard, der tidligere var købmand i Aalborg, er blevet udpeget som medskyldig og hæler i forbindelse med den arresterede købmandsdreng, Mogens Tolstrup. Christen Haugaard er flygtet og har sendt et brev fra Hamburg dateret den 27. april 1787, hvor han erklærer sig som fallit.
  Den dømte hestetyv Mourits Erichsen af Sønder Onsild er flygtet fra arresten i Randers. Han er middelmådig af statur, er over 60 år gammel, har kort sort hår men er temmelig skaldet. Hvis man har oplysninger om, hvor han er, skal man henvende sig til amtsmanden.
 • Jacob Berent og Joseph Wolf er begge kommet til Aalborg fra Fredericia, hvor de tilbyder deres service. Den ene bor hos Peder Jensen Snedker i Vestergade og den anden hos Bertel Lund i Graven.
 • Man skal henvende sig til justitsråd og borgmester Rübner i Aalborg, hvis man har fordringer eller gæld i forhold til justitsråd Jens Thagaard.
 • Der indkaldes til møde i Nørresundby i forbindelse med dødsboet efter selvejer Niels Jensen Østergaard og hustru Inger Marie Gotskesdatter, der begge er døde i Nørresundby. Formyndere for umyndige børn er Niels Søndergaard af Aalborg og Jens Jensen af Brovst.

Da det offentliggøres, at skipper Peder Poulsen Wang af Aalborg er død.

Avisen Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende

I Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende fra den 7. marts 1818 finder man bl.a. følgende historier:

 • På et hollandsk skib fra Amsterdam til Newcastle i Delaware i Nordamerika døde undervejs på turen de 500 passagerer af 1100 mennesker.
 • Madrid Tidende meddeler, at allerede før indtagelsen af Mina havde flere høvdinger, 12.000 enkeltpersoner, 1.500 familie, 180 landsbyer og 40 indianske fristater underkastet sig vicekongen ved at benytte den givne amnesti. Urolighederne i Mexico er derfor ved enden.
 • Kongen af Danmark har foræret baron sir Joseph Banks, præsident for det engelske videnskabers selskab, et eksemplar af Flora Danica til British Museum.
 • På en fransk ø i Vestindien, Sct. Lucia, er opstået en vulkan, som har udrettet mange ødelæggelser. På vulkanen er opstået et bassin, hvori man har fundet fisk.
 • Den 24. januar 1818 døde i Napoli Ambrosio Caracciolo af det fyrstelige hus Avellino, fyrste over Torchiarolo og Ripafrancone.
 • Den 14. januar 1818 døde i Göttingen arvegreve Frederik Ludvig Frands Adolph til Isenburg-Meerholz. Han studerede i Göttingen og var det sidste og sjældne håb i dette hus.
 • En holstensk mordbrænder, Claus Mynster, er af Overkriminalretten dømt til at miste livet. På anbefaling af kancelliet er hans straf ændret til tugthusfange på livstid.
 • Kammerherre Christian Cornelius Lerche er optaget i den danske Lensgrevestand med godserne Lerchenborg og Aunsøegaard. Samtidigt er den preussiske landsråd Leopold Wilhelm von der Schulenburg optaget i den danske adelsstand med godserne Søegaarden og Ahretoft.
 • Skuespillerne Leisring og Roeppke har fået tilladelse til at opsætte et skuespil i Slagelse, Nyborg og Odense imod afgift til fattigvæsenet.
 • Ved Holstensborg i Grønland er sporet en meget kraftig jordrystelse [jordskælv] om natten mellem den 22. november og 23. november 1816.
 • Den 6. marts 1818: Cathrine Andrup offentliggøre, at hendes mand, H. H. Saubier, junior, er død 33 år gammel efter 3 dages sygeleje kl. 9 om aftenen.
 • Philipson og Lipman meddeler, at beboelsen øverst i deres gård i Nørregade er til leje på meget billige vilkår.
 • Skomagermester L. Engelund meddeler, at der er et værelse til leje i Lille Nygade i Aalborg for en enkelt person, to enkelte person eller et par uden børn. Skomager Theodosius Jacobsen har også et værelse til leje i Lille Nygade.
 • Havefrø kan købes hos gartner Jørgen Friis ved Bleggaardsport i Stolegaden i Ålborg samt hos gartner F. Beyer uden for Østerport.
 • Smedemester Johannes Elling i Nygade i Ålborg udbyder sit arbejde, mens stolemager Niels Hammer i Slotsgade i Ålborg sælger et dusin stole lavet af birketræ.
 • Den 12. februar 1818: Ejendomme på Jomfru Anes Gade matrikel 266 i Ålborg blev ikke solgt på auktionen denne dag. Den har sidst været beboet af købmand Frisch. Den har tidligere været et bageri men kan nu med fordel bruges til sildsalteri.
 • Friderich Bernhardt i Nørre Sundby kan levere øl til gode priser, inddelt i dobbet øl, godt øl, bord-øl og husholdningsøl.
 • Inspektør Rosenbeck på Lindenborg meddeler, at en opført bygning på Vejrholmen i Sejlflod sogn med 120 tønder land, kan fæstes.
 • Hobro den 24. januar 1818: Der afholdes auktionen over dødsboet efter apoteker Rose den 13. marts 1818. Det drejer sig om markjorde og skovparter i Hobro skov.
 • Nibe: Den 10. marts 1818 er der auktion over det hus, der tilhørte Rebslager Jens Mathiasens fraskilte og nu afdøde hustru beliggende i Grydsted Bomsgade i Nibe. Forhuset og udhuset er tilsammen på 14 fag.

I avisen Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende finder du bl.a. den 10. februar 1820:

 • Der er opstand i Andalusien, og forholdet mellem Spanien og Nordamerika og Brasilien bliver stedse værre. I Buenos Aires frygter man røverhøvdingen general Artigas. Nordamerikanerne sender nu under kommando af Bainbridge linjeskibet Columbus med 74 kanoner imod Lord Thomas Cochrane. Det skal være så dejligt skib, som kan sejle på vand.
 • Den afdøde engelske kongesøn, som var gift med en søster til prinsen af Coburg, og med hvem han har datteren Alexandrina Victoria, måtte bo udenlands, fordi han ikke havde råd til at bo i England. Han var guvernør i Gibraltar, men måtte rejse derfra, fordi soldaterne var imod ham og ville have ham slået ihjel pga. hans strenghed. Alexandrina Victoria skal en dag arve tronen, med mindre dronningen, som er gravid, får en søn, eller med mindre at farens storebror, hertugen af Clarence, en dag skulle få børn.
 • Finansministeren i De Nordamerikanske Forenede Stater har beregnet indtægter for 22 millioner Daler og udgifter for 27 millioner Daler, så de resterende 5 millioner Daler skal man på markedet for at låne.
 • Generalløjtnant Kardorff er død, og oberst Daue at Livregimentets kurasierer er udnævnt til chef for det ledige job for Livregimentets dragoner. Jobbet, som von Daue forlader, er forbeholdt Livregimentets kurasierer.
 • For mordbrand er tre arrestanter, gårdmand Hans Hansen af Dalby i Krogstrup sogn, skolelærer Jørgen Henrichsen af Venslev i Ferslev sogn og indsidder Rasmus Rye (under Svanholm Gods på Sjælland) dømt i højesteretten til at miste deres hals, brændes og betale staden 40 lod sølv til de skadelidte. Kongen er nådig, og ændrer deres dom til offentligt fæstningsarbejde på livstid, og den første med kagstrygning og de to andre uden. Den anden skulle kagstryges, hvis ikke det var fordi, at han er 76 år gammel.
 • Døde: Fru Kirstein, jomfru Grove i København, fru Sandager født de Hielmkrone i Faaborg, madame M. Hahn født Stampe i Nysted på Lolland, frøken A. M. S. Lillienskiold i Horsens, madame E. M. Kurz i Randlev præstegård, J. A. Busse i Randers, madame M. Frandsen født Hillefeldt, madame Schioldan i Aarhus.
 • Bendrejer Georg Plum meddeler, at han er flyttet fra Slotsgade i Aalborg til hjørnet af Peder Barkes Gyde og Algade.
 • Skipper Søren From af Nykøbing Mors vil sælge sin halvpart i jagten Lykkens Prøve, der er på 13 læster, og som er beliggende i Skive Å.
 • Der afholdes auktion over det bøndergods, der er beliggende i Haverslev by og sogn i Han Herred [Jammerbugt], som tilhører Conrad von Bergen. Gårdene er beboet af Niels Borregaard, Anders Christensen Westergaard, Ole Pedersens enke, Peder Christensens hus, Niels Justesens enke, Christen Christensen og Christen Olesen.
 • Der afholdes auktion over kurvemager Meiers sted på Hielmerstaldsgade 208 i Aalborg som følge af en dom og udlæg. Der er et hus til gaden på 7 fag og et hus i gården på 3 fag i mur og bindingsværk.

Avisen "Kongelig allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs Tidender"

I avisen Kongelig allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs Tidender finder du bl.a. den 22. august 1801:

⦁    Forhenværende balletmester ved Odense Nationaltheater, H. L. F. Binau, har åbnet et mobilt komodieselskab for de mindre købstæder. Åbnede i Fåborg med operaen ”Djævlen er løs”.
⦁    Aarhus: Skipper Søren Buchtrup vil i imødekommende uge afsejle til København og medtager stykgods og passagerer.
⦁    Den 22. august 1801: [Gjørtler] Jens Fugl i Aarhus takker for gaven fra en skipper, der 3 dage tidligere gav 2 rigsdaler til fattige og trængende.
⦁    Ludvig Bruun boende ved Vindeport i Aarhus tilbyder rejsende personer at logere i sin grundmurede gård. Har gode staldrum og vognremisse.
⦁    Snedker Laurs Jensen i Trustrup i Galten herred [Ølst sogn] har for kort siden tiden mistet sin logerende Anne Nielsdatter til døden. Hun har været gift med Søren Indster, der har bortrømt fra hende. Han skulle opholde sig i Flem eller Ingelev ved Trige i nærheden af Aarhus. Der indkaldes arvinger til boet.
⦁    Hos Anders Jespersen i [Herst by] i Trige er tjenestepigen Else Pedersdatter død. Man efterlyser arvinger [hun hedder vel i virkeligheden Else Jensdatter?].
⦁    [Peder] Rosenmeyer angiver, at hans gård i Falling sogn ikke er solgt, som rygtet ellers fortæller.
⦁    Auktion efter afdøde Hans Ammittzbøll i Århus’ ejendele. Katelog kan fås hos Borgmester Carøe i Århus, købmand Anders Møller i Viborg, købmand [og gæstgiver] Wigel Holm i Hobro, tolder [Jacob] Hasselbalch i Mariager samt i Randers hos justitsråd [Johan Friderich] Carøe og købmand Thomas Hansen.
⦁    Rugaards hovedgård i Randers amt kan fås i forpagtning på 4 eller 8 år. Underskrives i Rugaard pr. Ebeltoft af [Hans Peter] Ingerslev, overkrigskommisær [boende i Aarhud].
⦁    Efterlysning af arvinger til Rasmus Christensen Giersing og hustru Mette Pedersdatters dødsbo i Sigfaldgaard under Katholm gods [nok Ålsø by og sogn]. Underskrives i Katholm pr. Grenå af forvalter Hingelberg.
⦁    Fruentimmer som husholderske søges af købmand Jens Juul i Randers.
⦁    Arvinger søges til præsteenke madame Rytzou i Alling. Underskrives af H. de Hemmer i Lyngby præstegård.
⦁    Efterlysning af hoppe, som forsvandt på landevejen mellem Århus og Horsens fra Søren Jensen Ranch i Hansted pr. Horsens.
⦁    Svallinggaard i Asferg sogn er til salg. Underskevet af Christen Lang på Svallinggaard.
⦁    Avlsgården Stærkier 3 mil fra Randers er til salg. Underskrives af Halling, ejeren på Friisholt pr. Viborg.
⦁    Gård 193 i Tangen og tilhører madame Løgstrup er til salg. Opbygget af afdøde hr. Iversen og afdøde hr. Løgstrup. Henvendelse til murermester Niels Ib Schandorf, der har i kommission at skulle sælge eller udleje gården.
⦁    Dronningborg hovedgård en halv mil fra Randers er til salg.

Lidt blandet fra andre aviser

⦁    I Aarhus Stiftstidende den 5. marts 1894 finder du f.eks. dødsannoncer på Mette Maria Ustrup fra Sabro og Laurits Severin Henrik Wistoft fra Århus.

⦁    I Jyllandsposten den 23. februar 1884 finder man en dødsannonce over Mariane Staphanine Boserup født Jacobsen, Skive, en invitation til et kirkeligt foredrag hos gårdejer M. P. Jensen i Mejlby samt historien om oversvømmelserne i forrige måned i Montevideo – ja – nyheder tog deres tid dengang. Ankomne til hotellerne i Århus den 22. februar 1884 er f.eks.:
Ingeniør Bangert, Aalborg, Pastor Dahl med frue fra Haamaa præstegård, postmester Bentzen fra Fredericia [dvs. Georg Eduaret Alfred Bentzen], købmænd Wium og Franck [dvs. Chr. Lausen Vium og Frank Søren Franck] fra Horsens, Lehrburg, Schmidt, Leisner og Bischoff fra København, købmand Jensen fra Lindbeck, hr. Bornebusch fra Frijsenborg, købmand Grandjean fra København, købmand Tolling fra Sverige, købmand Ursin fra København, købmand Bjørnbak fra København [nok Niels Peter Bjørnbak], proprietærerne Dørner, Leipzig og Drumond fra Hannover, kaptajn Brennicke fra Fredericia samt købmændende Wiinsted [nok Peter Theodor Winstedt] og Andr. Jonsen fra København.
I Jyllandsposten den 1. november 1897 finder du historien om ”Bech som rovmorder” – bl.a. skrives der:
Da Kaptajnen kom til det Moment, at han slog Thaulow i Hovedet med sin Todtenschlæger, ”fordi han blev saa opbragt over Thaulows Skipperløgne”, afbrød Dommeren ham med et tordende: ”De lyver, Deres Hensigt var at slå Thaulow ihjel og røve hans Penge!.
Kaptajnen blev så bleg som et Lig, slog sig for Brystet og råbte theatralsk: ”Ved denne levende Gud er jeg uskyldig! Det har aldrig været min Hensigt! Og jeg håber, Hr. Dommer, at De tror på min Ære som Officer, som Ridder af Dannebrog!
Ledige jobs: Andenlærer ved Taars skole samt Skolelærer og kirkesanger i Hunseby.
Tre og 6-måneders varsel til kreditorer efter: Anna Christine Munkeboe, Christian Andersen af Hesselballe, Marthine Christine Hoff af Rønne, født Theilmann, Heinrich Buss af Silkeborg, Jutta Kunigunde Jespersen – nok Maribo, født Boisen, Franciska Langlie, født Schønau, Gottfried M. Ruben, Franciska Emilie Sørensen, født Tønnesen og Maren Andreasen af Lundby.

Stævninger

 • Til ejer af panteobligation af 16. december 1815 udstedt af Christian Rasmussen Bohn til Anders Clausen – i Hasle.
 • Til ejer af panteobligation af 7. januar 1870 udstedt af tømmermand Rasmus Jensen af Bobjerg til gårdmand Anders Pedersens enke Bodil Hansdatter af Bobjerg – i Svendborg.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...