Dansk Vestindien - forskellige kildetyper

Hvad indeholder denne side?

Denne side indeholder forskellige danske kilder omkring Dansk Vestindien, dvs. de nuværende US Virgin Islands, af den slags, som andre ofte overser, da noget af materialet derfra er lide anderledes end det, man finder i selve Danmark.

Det er jo en del dansk-fødte iblandt folkene, som opholder sig på øerne, så i forbindelse med slægtsforskning kan sådanne kilder være overraskende.

Aviserne fra Dansk Vestindien

Husk på, at Statsbiblioteket har digitaliseret en del af de gamle aviser, og der er flere på vej. Et fantastisk projekt! Du får adgang til aviserne på dette link:

Der er også en interessant avis, der hedder Royal Danish American Gazette, som starter i 1770. Her er et eksempel fra den 8. august 1770 af Royal Danish American Gazette:
Der sælges dansk øl i tønder fra lageret, som tilhører kaptajn Clement, i huset hos hr. Barry.
Michael Linberg i Christianssted offentliggøre, at der holdes auktion over effekter fra boet efter Rasmus Krabbe. Dette indeholder bl.a. negre, heste og et billiardbord.
Laurence Eschou vil snart rejse tilbage til København på skibet Cecilia, der sejler den 24. august 1770, og hvor Theis Petersen Clement er kaptajn, og folk, der skylder penge til Laurence [velsagtens Lars Skov] skal hurtigst muligt se at få tilbagebetalt, hvad de skylder.
Michael Linberg offentliggøre, at det er sidste chance for at se ejendommen efter afdøde Andreas Trott på New Street. Salget foregår hos ejendomsmægler James Towers.
I Laurens Ebbesens butik, som nok hedder Lars Ebbesen, sælges bl.a. kinesiske silkeduge, forskellige stoffer og irsk sæbe.
Der er solgt 44 vandtønder til hhv. kaptajn Martin Heyliger, regimentskvarterchef Laurberg, hr. Pappeen, hr. Linberg, hr. Cantor, dommer Kierulff, hr. McFarlane og hr. Hebenstreit. Pieter Heyliger Janzon kunne kun få 4 af sine, så hvis der er andre købere udover ovenstående, som har købt uden at betale, skal de henvende sig til Heyliger Janzon eller Friis Eilschou.
Slavedrengen Benjamin på 18 år, der er barber og frisør, er stukket af i 1766 og efterlyses mod dusør. Han er mulat og har fregner i hele ansigtet. Hans mor hedder Appoy og bor i Skt. Thomas. Man skal henvende sig til hr. Van Tiel eller James Hazzell med ham for at få dusøren.
En negertøs, som kan vaske, stryge og lave mad, er til salg. Man skal henvende sig på avisen, hvis man er interesseret i at købe hende.
Der er en længere redegørelse om krigen mellem Rusland og Tyrkiet, hvor Rusland giver dusør til grækerne for hver tyrker, som grækerne slår ihjel.
Admiral Elphinston har sejlet forbi Gibraltar med 9 sejl russiske krigsfanger uden at lægge til i Gibraltar.
Et skib fra Grenada, hvor kaptajnen hedder James Comerford, er lagt til pga. en skade på skibet. Skibets rute går fra St. George til Charlotte by, men det var kommet på afveje pga. vinden.

Et andet eksempel er udgaven af The Royal Danish American Gazette fra den 31. december 1774, som bl.a. indeholder:
Huset, som er frataget Joseph Cooker, bliver for 3. og sidste gang sat på auktion på Mr. Berry’s Tavern.
En ung negermand på omkring 17 til 18 år, som har lært business, sættes til salg i Mr. Berry’s Tavern den 2. januar 1775. Ejeren er sine kreditorer blevet tvunget til at sælge ham, så han kan betale sin gæld.
H. C. Cretz bekendtgør, at der på vegne at herrerne Heyns og Berbagra vil blive solgt nogle tønder vin på offentlig auktion i deres hus.
Richard Forster annoncerer, at der den 5. januar 1775 vil blive solgt 100 udsøgte slaver fra Guldkysten i Frederikssted.
Arthur Cooper i Bass End har på vejen til Anthony Johnsons Estate mistet en bog, som er 2. udgave af ADVENTURES OF A GUINEA. Der vil blive givet findeløn til den, som afleverer bogen. Idet det kan være en neger, som finder den, bør slaveejere gøre deres negre opmærksom på efterlysningen.
I gennem avisen søges der efter en sober og ærlig negerdreng, som kan ansættes for året, og vedkommende skal kende de forskellige dele af øen.
Af importen fra skibet Molly sælges tre Windward Coast-slaver. Den første er en tøs på omkring 18 år. Den anden er en dreng på 14 til 15 år, der undervejs på rejsen fra Afrika har tjent som kabinedreng. Den tredje er en mand i middelalderen, som har tjent som kok for slaverne på rejsen.
Af importen fra skibet John and Betsy under kaptajn Dickinson og skibet Two Brothers under kaptajn Ingersall sælges bøf, smør, hvide fyrbrædder og røde egeplanker.
Lige importeret af John Creagh sælges kalk og ris.
Lige importeret af Nicholas Cruger sælges bl.a. brød, ris, svinekød og oksekød fra New York og Carolina, sæbe og lys i bokse, lampeolie m.m.
Polen den 7. juli 1774: Breve fra Danzig fortæller, at freden er genoprettet i byen, og at portene nu igen er åbne som normalt. Handlen er genoptaget.
Der er en del rapportager om forholdet mellem USA, England og Spanien.
Folketællingen over USA i 1774 viser, at der bor 3.026.678 mennesker i staterne. De er fordelt således: Massachusetts: 400.000, New Hampshire: 150.000, Rhode Island: 59.678, Connecticut: 192.000, New York: 250.000, New Jersey: 130.000, Pennsylvania: 350.000, Maryland: 320.000, Virginia: 650.000, North Carolina: 300.000, South Carolina: 225.000. [I Danmark i samme år levede ca. 800.000 mennesker].

Du kan også læse udgaven af The Royal Danish American Gazette fra den 18. februar 1775, hvilket har følgende ting af interesse:
På Mr. Berry’s Tavern vil den 20. februar 1775 blive afholdt auktion over ejendommen, som tilhørte afdøde Alexander Home. Huset er godt beliggende.
På Mr. Berry’s Tavern vil den 20. februar 1775 blive afholdt auktion over en båd og andre artikler, som tilhører den frie mulat ved navn Guan Barthol.
På Mr. Berry’s Tavern vil den 18. februar 1775 blive afholdt auktion over en negermand ved navn Mail, som tilhører hr. Beneditty, idet denne neger var fraværende, da salget fandt sted Benedittys plantation den 14. februar.
I huset hos James Bourke, der er død, og som ligger i Strand Street i Frederikssted, vil der blive holdt auktion den 23. februar 1775 over huset og noget gammel tømmer.
I Frederikssted vil samme dag blive holdt auktion over effekter, som tilhørte afdøde Phillip Francis og dennes hustru. Annonceret af H. C. Cretz.
Urmager Jonathan Pinkerd, som er ankommet fra London, har slået sig ned i Companys Street ved siden af det sted, hvor Mr. Kumbell tidligere levede. Alt arbejde mht. reparation af guld- og sølvting bliver også udført på stedet.
Fra ejendommen, som tilhører Pieter Wood i St. Croix, er følgende negre løbet væk: Agillis, Great-Peter, Willem, Stephen, Wanico, Neeltje og Marcanna. Der gives dusør for hver neger, der fanges og leveres tilbage til Pieter Wood.
Lige importeret fra København sælges af Rasmus Mouritzen i forretningen i Doctor Lamprecht hus følgende: forskellige slags silke, lommetørklæder, tråd i forskellige farver, tesæt og – kopper samt rosiner m.m.
Abraham Lynfen sælger fra skibet Pennsylvania Farmer, som lige er ankommet fra New York under kaptajn William Newton, i butikken modsat John Coakleys følgende: Forskellige slags mel, brød i skiver og skiver af svinekød.
Der er en længere redegørelse om forholdet mellem Rusland, Frankrig og Østrig, og sidstnævntes invasion af Moldavia.
I Napoli i Italien er en præst blevet dødsdømt, og han skal have hugget hovedet af den 26. februar 1775. Han har myrdet abbed Count Fabris med kniv og stukket ham 13 gange. En medskyldig stuepige, som var til stede, skal også miste hovedet.

Mandskabet på citadellet Christiansfort i St. Croix i 1710-18 og 1753

Her er en oversigt over mandskabet, der var ansat som betjente og soldater ved det danske fort Christianfort, men nogle få ikke-identificerbare mænd er undladt på denne liste. Når der er en ny side, er øverst person med et link direkte til siden.

I 1710 med gage forfalden til den 9. april er følgende på Christiansfort i St. Croix [de går senere igen på flere lister]:

Købmand Didrich Mogensen, Rasmus Henningsen, Christian Seeberg, hr. Andreas Samsing, Hendrich Hambsten, Peder Johansen Torssong, Christopher Samsing, Jens Brun, Constantin Christian Kornetzky, Andreas Dreyer, Rasmus Jensen Bornholm, Niels Jensen, Ambrosius Sille, Christen Hansen, Anders Jonasen Langeland, Niels Jensen Korop, Bent Olsen, Anders Jensen Jyde, Jørgen Gabriel Finch, Anders Jensen Koch, Johan Albertsen, Niels Jensen Nested, Michel Jacobsen Munch, Jens Jensen Falckenberg, Gothard Molch, Carel Orseignius, Christian Kreitzmer, Jens Olsen Runsted, Hans Olsen Dragøe, Mattias Christensen, Johan Christian Flensburg, Jens Madsen, Niels Aagesen, Lars Olufsen, Peder Jacobsen Munch, Edward Hendrichsen Minch, Hans Madsen, Hendrich Pitter Emerich, Bent Svendsen, Berent Gertsen, Thomas Thomasen Levit, Christopher Juel og Ole Christophersen.

Følgende er betjente på skibet Christiansfort den 25. marts 1710:
Michel Crone, Jacob Andersen Richartz, Knud Helmersen, Svend Arvidsen Dahl, Jørgen Sørensen Lønge, Christen Erichsen Olius, Sivert Lybener, Jeppe Larsen, Hans Christopher Holst, Johan Christian von Busch, Jens Hansen, Jonas Hybener, Hans Pedersen Altona, Johan Christian Nested, Anders Storm, Peder Larsen, Niels Jensen Tømmermand og Peder Jensen Halmsted.

Tilføjes senere: Emanuel Baptista, samt at Johan von Leiden ingen gage nyder.

Listen over Christiansfort opdateres i 1711 til 1718 med de samme personer. Den 9. april 1711 angives en profession, så listen indeholder følgende:

1: Overhoved Michael Crone, 2: købmand Diderich Mogensen, 3: bogholder Rasmus Henningsen, 4: cafveerder Christian Søeberg, 5: præst Andreas Samsing, 6: byfoged Peter Johansen Torsong, 7: underbogholder Knud Helmersen, 8: kirurg Constantin Christian Kornetzki, 9: kirurg undermester Edwardt Hendrichsen Minche, 10: tolk Johan van Leiden, 11: assistent Svend Arvidsen Dahl, 12: assistent Christopher Samsing, 13: klokker Jørgen Lønge, 14: assistent Christen Erichsen Olius, 15: boutellier Johan Christian Flensborg, 16: mesterknægt Rasmus Jensen Bornholm, 17: mesterknægt Niels Jensen, 18: mesterknægt Niels Jensen Nested, 19: smed Thomas Levit, 20: smed Jens Madsen, 21: sergent Johan Christian van Busch, 22: konstabel Anders Jonasen Langeland, 23: korporal Christian Kreitzmer, 24: korporal Christen Hansen, 25: korporal Jens Hansen, 26: soldat Bent Olsen, 27: soldat Anders Jensen Jyde nægter, 28: soldat Jørgen Gabriel Finch, 29: soldat Peder Larsen, 30: soldat Jens Jensen Falchenberg ingen gage, 31: soldat Gothart Molch, 32: soldat Carl Orseignius bortløben, 33: soldat Jens Olsen Rundsted bortløben, 34: soldat Hans Olsen Dragøe bortløben, 35: soldat Mathias Christensen skyldig, 36: soldat Niels Aagesen, 37: soldat Hendrich Pieter Emmerich, 38: soldat Peder Munch, 39: soldat Hans Madsen nægter, 40: soldat Bent Svendsen, 41: soldat Berendt Gertsen, 42: soldat Christopher Juel, 43: soldat Jonas Hybner, 44: soldat Niels Jensen, 45: soldat Johan Christian Nested skyldig, 46: soldat Anders Koch, 47: soldat Johan Albretsen, 48: kok Emanuel Baptista.

I 1753 finder man følgende på Christiansfort i St. Croix
Kommandørsergent Friderich Cordsen, født i Holstein, 29 år [1724], ansat via St. Thomas, er gift.
Konstabel Johan Rudolph, født i København, 30 år [1725], ansat via København, skomager, ugift.
Sergent Christian Pedersen Kæbbel, født i København, 32 år [1723], ansat via København, kandestøber, ugift.
Korporal Jacob Reindorff, født i København, 24 år [1729], ansat via København, afsluttet den 10. juni 1755.
Johan Conrad Lyders, født i København, 28 år [1725], ansat via København, Bogbinder, afsluttet den 12. maj 1754.
Jens Haagensen, født i Skåne, 30 år [1725], ansat via København, afsluttet den 10. juni 1755.
Niels Rye, født på Sjælland, 20 år [1733], ansat via København, afsluttet den 13. januar 1755.
Niels Grønberg, født i København, 23 år [1730], ansat via København, afsluttet den 1. august 1755.
Jan Bakker, født i Groningen i Holland, 33 år [1720], ansat via St. Thomas, afsluttet den 5. januar 1754.
Soldat Johan Daniel, født i Danzig [nu Gdansk i Polen], 24 år [1729], ansat via St. Thomas, afsluttet den 6. juli 1753.
Peter Brunet, født i Frankrig, 27 år [1726], ansat via St. Thomas, afsluttet den 1. marts 1754.
Soldat Peter LeFevre [skrevet Lafewer], født i Frankrig, 24 år [1729], ansat via St. Thomas, afsluttet den 21. juni 1754.
Johan Radgers dimitteret den 29. januar 1753. Han er erstattet af:
Hendrich Dankiers, født i London [men nok af hollandsk afstamning], 20 år [1733], ansat via St. Thomas, kobberstikker, afsluttet den 25. januar 1754.
Mathias Mariager, født i København, 24 år [1729], ansat via København.
Christian Christiansen dimitteret den 1. marts 1753. Han er erstattet af:
Jan Smalhoudt [skrevet Smalvoudt], født i New London [i USA], 25 år [1728], ansat via St. Thomas, tømmermand, afsluttet den 1. marts 1754.
William Scott [skrevet Skott], født i England, 33 år [1720], ansat via St. Thomas, skrædder, afsluttet den 11. april 1753.
Jan de Claier, død den 30. marts 1753. Han er erstattet af:
Willum Lund, født på Sjælland, 46 år [1707], ansat via St. Thomas, skriversvend, afsluttet den 30. marts 1754.
Soldat Peder Sørensen, født i Norge. 36 år [1717], ansat via St. Thomas.
Christian Jensen Worde, død den 1. september 1752. Han er erstattet af:
Jan Jansen, født i Brabant i Holland, 34 år [1719], ansat via St. Thomas, afsluttet den 4. januar 1754.
Cornelius van Mehl, født i Breda i Holland, 43 år [1710], ansat via St. Thomas, afsluttet den 11. januar 1754.
Daniel Klein, født i København, 40 år [1713], ansat via St. Thomas, guldsmed, afsluttet den 9. juni 1755.
Jens Christensen Lund, født i Jylland, 30 år [1743], ansat via København, skomager.
Soldat Timothy Kelly [skrevet Timoth Kelli], født i Irland, 20 år [1733], ansat via St. Thomas, smed, afsluttet den 14. oktober 1754.
Jan Bayonne [skrevet Bajonne], født i Frankrig, 30 år [1743], ansat via St. Thomas, afsluttet den 9. januar 1754.
Francois Corbonea, født i Frankrig, 18 år [1735], ansat via. St. Thomas, afsluttet den 22. december 1754.
Jeppe Pedersen Karp, sendt til fæstningen på St. Jan. Han er erstattet af:
Jan Andresen, født på St. Maarten, 26 år [1727], ansat via. St. Thomas, afsluttet den 18. januar 1754.
Soldat Anthoni Clement, født i Holland, 23 år [1730], ansat via St. Thomas, skrædder.
Lorentz Hindrich Larsen Sonnenspang, født på Sjælland, 21 år [1732], ansat via København, kandestøber af profession, afsluttet den 8. juli 1756.
Alexander Michael [skrevet Micheel], født i Skotland, 26 år [1727], ansat via St. Thomas, afsluttet den 4. august 1753.
Herman Kimer, født i København, 40 år [1713], ansat via St. Thomas, blikkenslager, afsluttet den 5. april 1754.
Jørgen Tranquebar, født i København, 25 år [1728], ansat via København, drejer, afsluttet den 10. juni 1755.
Peter Clausen Jensen Wendelboe, født i Norge, 38 år [1715], ansat via St. Thomas, afsluttet den 8. marts 1754.
Peter Brefelt, født i Dunkerque i Frankrig, 21 år [1732], ansat via St. Thomas, afsluttet den 10. januar 1754.
Heinrich von Altenbeck, født i Holland, 22 år [1731], ansat via St. Thomas, afsluttet den 31. december 1753.
Johan Richheuser [skrevet Richheysen], født i Utrecht i Holland, 36 år [1717], ansat via St. Thomas, afsluttet den 5. juni 1753.
Johann Erhard Beyer, udgået af tjenesten den 14. marts 1753. Han er erstattet af:
Niels Nielsen, født i Norge, 30 år [1723], ansat via St. Thomas, afsluttet den 14. marts 1754.
Friderick Trott, født i Holland, 23 år [1730], ansat via St. Thomas, afsluttet den 22. marts 1754, skrædder.
Niels Høstmarck [skrevet Høstemarck], født i København, 20 år [1733], ansat via St. Thomas.
Soldat Benjamin Stollesen, født i København, 18 år [1735], ansat via København, afsluttet den 17. oktober 1754.
Balthazar Breyer, født i Ungarn, 26 år [1727], ansat via St. Thomas, afsluttet den 30. december 1753.
Jacob Moldau, født i København, 27 år [1726], ansat via København, afsluttet den 13. maj 1754.
Casper Andersen, født i Skåne, 27 år [1726], ansat via København, afsluttet den 17. oktober 1754.
Zacharias Christoffersen, født i København, 26 år [1727], ansat via København, afsluttet den 17. oktober 1754.
Pierre Joseph Patinne, født i Flandern, 29 år [1724], ansat via St. Thomas, afsluttet den 12. oktober 1754.
Soldat Jørgen Meyer, født i Oldenburg, 29 år [1724], ansat via St. Thomas, afsluttet den 6. august 1753.
Carl Gottlob Resch, født i Sachsen, 26 år [1727], ansat via København, avanceret til materialskriver den 1. august 1752, afsluttet den 7. maj 1756.
Christian Mentzel, født i Berlin, 39 år [1714], ansat via København, smed.
Jean Baptiste Gallette [skrevet Jan Batiste], født i Frankrig, 33 år [1720], ansat via St. Thomas, afsluttet den 21. juli 1753, bøssemager
David Olsen, dimitteret den 15. januar 1753.
Johann Jürgen Withe [skrevet Johan Jørgen], født i Wismar, 25 år [1728], ansat via København, afsluttet den 1. marts 1755, snedker.
Peter Laubach [skrevet Laubak], født i Hannover, 26 år [1727], ansat via København, afsluttet den 1. marts 1755, snedker.
Jørgen Abrahamsen Serzing, født i København, 16 år [1737], ansat via København, snedkerdreng.

DER ER EFTERFØLGENDE IKKE FLERE I DENNE BOG.

Jan Smalhoudt, der er født i New London i USA i 1728, på citadellet Christiansfort i 1753.

Stambog for Den Vestindiske Rekruttering

Under Statens Arkiver ligger også en del stambøger for Den Vestindiske Rekruttering, der dækker årene 1805 til 1916. Herunder er et uddrag fra disse stambøger.

Et nyt link angiver, at en ny side starter:

1805
1: Anders Clausen, født i Aalborg i 1781, sadelmager af profession, 61 tommer høj, ansat for 6 år den 14. januar 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
2: David Werner Heiberg, født i Bergen i 1776, ingen profession, 64¾ tommer høj, ansat for 6 år den 15. januar 1805, har 20 rigsdaler i håndpenge.
3: Johann Conrad Duncker, født i Altona i 1786, skrædder af profession, 63½ tomme høj, ansat for 6 år den 22. januar 1805, har 20 rigsdaler i håndpenge.
4: Johan Gustav Halgreen, født i Kalmer i Sverige i 1788, skomager af profession, 62½ tomme høj, ansat for 6 år den 4. februar 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
5: Johan Peter Lundström, født i Upland i Sverige i 1782, ingen profession, 63¼ tomme høj, ansat for 6 år den 7. februar 1805, har 10 rigsdaler i håndpenge.
6: Paul Olsen Dahlgreen, født i Svenstorp i Skåne i 1783, ingen profession, 67¾ tomme høj, ansat for 6 år den 7. februar 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
7: Joseph Hansen Alberg, født i Frederikshald, dvs. Halden i Norge i 1776 [slettet: Kristianstad], ikke læsbar profession, 64 tommer høj, ansat for 6 år den 7. februar 1805, har 10 rigsdaler i håndpenge.
8: Svend Alberg, født i Engelholm i Skåne i 1784, skomager af profession, 65½ tomme høj, ansat for 6 år den 14. februar 1805, har 12 rigsdaler i håndpenge.
9: Friderich Mart. Berends, født i København i 1781, skomagersvend af profession, 62 tommer høj, ansat for 6 år den 19. februar 1805, har 12 rigsdaler i håndpenge.
10: Andreas Flinck, født i Götaricx i Småland i Sverige i 1788, ingen profession, 62½ tomme høj, ansat for 6 år den 19. februar 1805, har 10 rigsdaler i håndpenge.
11: Christian Een, født i Småland i Sverige i 1791, ingen profession, lavere end sjællandske mål for soldater, ansat for 6 år som tambour den 19. februar 1805, har 8 rigsdaler i håndpenge.
12: Lars Jacobsen Hekke, født i Maribo i 1783, linnedvæver af profession, 63 tommer høj, ansat for 6 år som musketer den 19. februar 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
13: Christian Carlson Ehrenborg, født i Kristianstad i 1791, ingen profession, ingen højde, ansat for 6 år som tambour den 19. februar 1805, har 8 rigsdaler i håndpenge.
14: Anders Larsen, født i Bårslöv i Skåne i 1784, ingen profession, 61¼ tomme høj, ansat for 6 år som tambour den 21. februar 1805, har 8 rigsdaler i håndpenge.
15: Friderich Nielsen Guldbeck, født i Aalborg i 1782, skræddersvend af profession, 62 tommer høj, ansat for 6 år den 28. februar 1805, har 13 rigsdaler i håndpenge.
16: Emanuel Hadders, født i Karlshamn i Sverige i 1780, ingen profession, 66¾ tomme høj, ansat for 6 år den 4. marts 1805, har 17 rigsdaler i håndpenge.
17: Peter Rosengreen, født i Bosjö kloster i Skåne i 1778, skrædder af profession, 67¾ tomme høj, ansat for ukendt antal år den 7. marts 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
18: Gabriel Örn, født i Uppsala län i 1783, 64½ tomme høj, skrædder af profession, ansat for ukendt antal år den 28. marts 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
19: Christen Larsen, født i Ask by i Malmöhus Län i 1783, ingen profession, 62 tommer høj, ansat for ukendt antal år den 21. marts 1805, har 10 rigsdaler i håndpenge.
20: Jens Nyberg, født i Skaraborg i Sverige i 1777, ingen profession, 67 tommer høj, ansat for ukendt antal år den 21. marts 1805, har 18 rigsdaler i håndpenge.
21: Johann Heinrich Meyer, født i Hannover i 1779, tømmersvend af profession, 66½ tomme høj, ansat for 6 år den 26. marts 1805, har 19 rigsdaler i håndpenge.
22: Andreas Magnusson Holmgren [skrevet Andreas Magnusen Holmgreen], født i Malmöhus län i 1785, ingen profession, 63¼ tomme høj, ansat for 6 år den 4. april 1805, har 12 rigsdaler i håndpenge.
23: Niels Anor Ross, født i Onsiö i Malmö län i 1785, ingen profession, 63¾ tomme høj, ansat for 6 år den 9. april 1805, har 9 rigsdaler i håndpenge.
24: Carl Abraham Soltau, født i København i 1781, glarmester af profession, 62¾ tomme høj, ansat for 6 år den 9. april 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
afskediget den 22. april 1805
Heinrich Møller, født i København i 1782, murer og skrædder af profession, 62 tommer høj, ansat for 6 år den 25. april 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
25: [streget] John Carpenter, født i Redding i England i 1782, skomager af profession, 63 tommer høj, ansat for ukendt antal år den 2. maj 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
Jens Rasmussen, født i Esby i Helgenæs sogn i 1775, ingen profession, 67¾ tomme høj, ansat for 6 år den 9. maj 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
26: Theodor Benjamin Bertram, født i Königsberg i 1783 [nu Kaliningrad i Rusland], bager af profession, ansat for 6 år den 20. maj 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
27: Hans Aagesen, født i Bosarp sogn i Malmöhus län i 1789, ingen profession, 62½ tomme høj, ansat den 6. juni 1805, har 10 rigsdaler i håndpenge.
28: Heinrich Laumann, født i Hannover i 1775, 66 tommer høj, afgivet efter højeste befaling fra Kongens Regiment, 8. kompagni, ansat den 20. juni 1805, har ingen håndpenge.
29: Christen Ørsnes, født i Aalborg i 1767, ingen profession, 65 tommer høj, ansat den 20. juni 1805 efter kongelig befaling af den 11. juni 1805, har ingen håndpenge.
30: Aage Halberg, født i Kristianstad i Skåne i 1787, grovsmed af profession, 62¾ tomme høj, ansat den 20. juni 1805 efter kongelig befaling af den 11. juni 1805, har 10 rigsdaler i håndpenge.
31 [slettet]: Friderich Walsøe, født i Svendborg i 1778, ingen profession, 67 tommer høj, ansat den 20. juni 1805 efter kongelig befaling af den 21. juni for 6 år som korporal, har 8 rigsdaler i håndpenge til equip.
31: Samuel Peter Berglund, født i Stockholm i 1782, skomager af profession, 64¼ tomme høj, ansat den 27. juni 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
32: Peter Nordgreen, født i Vanged i Kristianstad län i 1782, ingen profession, 65 tommer høj, ansat den 8. juli 1805, har 14 rigsdaler i håndpenge.
33: Dines Nielsen Igum, født i København i 1783, guldsmed af profession, 65¾ tomme høj, ansat den 25. juli 1805, har 16 rigsdaler i håndpenge.
34: Carl Magnus Örberg, født i Karlshamn i Sverige i 1779, skrædder af profession, 63½ tomme høj, ansat den 8. august 1805, har 15 rigsdaler i håndpenge.
35: Paul Cornelius Xaders, født i Hamburg i 1777, ingen profession, 62½ tomme høj, ansat den 6. august 1805, har 20 rigsdaler i håndpenge i forskud.
36: Niels Sundsted, født i Örebro i Sverige i 1782, farver af profession, 64¾ tomme høj, ansat den 15. august 1805, har 15 rigsdaler i håndpenge.
37: Jens Henrich Danielsson Seldener, født i Skåne i 1783, ingen profession, 65 tommer høj, ansat den 29. august 1805 på 6 år som musketer, har 14 rigsdaler i håndpenge.
38: Peter Westerström, født i Stockholm i 1782, skrædder af profession [SLETTET]
Henrich Christian Linskou [skrevet Hendrich Christian Linschau], født i København i 1775 [12-årige søn af Christine Linskou på Vingaardsstræde 148 ved FT1787], skrædder af profession, 66 tommer høj, ansat den 8. oktober 1805 som korporal i 6 år, har 20 rigsdaler i håndpenge.
39: Andreas Simonsen, født i Skåne i 1786, ingen profession, 63¼ tomme høj, ansat den 10. oktober 1805 på 6 år som musketer, har 12 rigsdaler i håndpenge.
40: Peter Nordberg, født i Sverige i 1782, skrædder af profession, 64 tommer høj, ansat den 15. oktober 1805 på 6 år som musketer, har 14. rigsdaler i håndpenge.
41: Wincent Kaminski [skrevet Wincents Kaminsky], født i Polen i 1776, urmager af profession, 68 tommer høj, ansat den [ikke angivet] på 8 år som musketer, har 8 rigsdaler i håndpenge til udstyr.
42: Jørgen Magnus Elander, født i Sverige i 1782, skrædder af profession, 61¼ tomme høj, ansat den 24. oktober 1805 og på 6 år som trompeter, har 12 rigsdaler i håndpenge.
43: Aage Jensen Malmgreen, født i Sverige i 1780, murersvend af profession, 63¾ tomme høj, ansat den 24. oktober 1805 og på 6 år som musketer, har 14 rigsdaler i håndpenge.
44: Hans Erik Löfdahl, født i Sverige i 1784, skomager af profession, 63¼ tomme høj, ansat den 14. november 1805 og på 6 år som musketer, har 13 rigsdaler i håndpenge.
45: Friderich Meyer, født i København i 1781, rebslager af profession, 63¼ tomme høj, ansat den 19. november 1805 og på 6 år som musketer, har 13 rigsdaler i håndpenge.
46: Christen Stahl, født i Mecklenburg [nb Hamburg] i 1778, skomager af profession, 63¼ tomme høj, ansat den 12. december 1805 og på 6 år som musketer, har 14 rigsdaler i håndpenge.
47: Ole Hansen Beck, født på Sjælland i 1777, parykmager af profession, 62 tommer høj, ansat den 17. december 1805 og på 6 år som musketer, har 12 rigsdaler i håndpenge.

1806
1: Johan Bendix Gundel, født i ?sand, 30 år [1776], murersvend af profession, 65½ tomme høj, ansat den 2. januar 1806 og på 6 år, har 15 rigsdaler i håndpenge.
2: Bendt Bendsen, født i Helsingør, 30 år [1776], hattemagersvend af profession, 65 tommer høj, ansat den 28. januar 1806 og på 8 år, har 16 rigsdaler i håndpenge.
3: Johan Adolph Friderich Eisner, født i København, 27 år [1779], brolægger af profession, 63 tommer høj, ansat den 4. februar 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
4: Niels Olsen Davil, født i Strömstad i Sverige, 22 år [1784], ingen profession, 65½ tomme høj, ansat den 13. februar 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
5: Lars Peter Paulsen, født i Malmö, 16 år [1790], hattemager af profession, 64½ tomme høj, ansat den 13. februar 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
6: Piper Andreas Östberg, født i Stockholm, 16 år [1790], murersvend af profession, 60 tommer høj, ansat den 20. februar 1806 og på 8 år, har 20 rigsdaler i håndpenge.
7: Musketer Christian Vestberg, født på Sjælland, 30 år [1776], skomager af profession, 64 tommer høj, ansat den 25. februar 1806 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
8: Musketer Anthon Gerhard Ludwig Kock, født i Kiel, 21 år [1785], ingen profession, 64¼ tomme høj, ansat den 13. marts 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
9: Musketer Johannes Thermann, født i København, 27 år [1779], klejnsmed af profession, 62¼ tomme høj, ansat den 13. marts 1806 og på 8 år, har 17 rigsdaler i håndpenge.
10: Musketer Jacob Hermann, født i Halmstad i Sverige, 19 år [1787], tømmersvend af profession, 64 tommer høj, ansat den 18. marts 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
11: Musketer Johan Evert Granlund [skrevet Grandlund], født i Nystad i Finland, 28 år [1778], ingen profession, 63¼ tomme høj, ansat den 20. marts 1806 og på 8 år, har 16 rigsdaler i håndpenge.
12: Musketer Andreas Lie, født i Norge, 18 år [1788], rebslager af profession, 62 tommer høj, ansat den 11. marts 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
13: Musketer Hans Hendrichsen Wortmann, født i København, 18 år [1788], ingen profession, 63½ tomme høj, ansat den 20. marts 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
14: Tambour Niels Hagelbierg, født i Helsingør, 23 år [1783], klejnsmed af profession, 61 tommer høj, ansat den 15. april 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
15: Musketer Jacob Bertelsen, født i København, 22 år [1784], ingen profession, 64¾ tomme høj, ansat den 22. april 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
16: Musketer Carl Hoff, født i København, 22 år [1784], skrædder af profession, 63¼ tomme høj, ansat den 24. april 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
17: Musketer Hans Nordberg, født i Sverige, 22 år [1784], farmaci af profession, 63¾ tomme høj, ansat den 1. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
18: Musketer Carl Dahlberg, født i Stockholm, 22 år [1784], ingen profession, 64 tommer høj, ansat den 8. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
19: Musketer Paul Dahlberg, født i Stockholm, 21 år [1785], ingen profession, 64¼ tomme høj, ansat den 8. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
20: Musketer Andreas Melberg, født i Sverige, 22 år [1784], klejnsmed af profession, 62 tommer høj, ansat den 13. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge [Red. I 1797 er der en Andreas Melberg af Skåne, som er sømand på danske skibe i Norden].
21: Musketer Jacob Meyer, født i Tyskland, 28 år [1778], sadelmager af profession, 66 tommer høj, ansat den 20. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
22: Musketer Friderich Fischer, født i Sverige, 23 år [1783], skrædder af profession, 64 tommer høj, ansat den 20. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
23: Musketer Svend Hansen, født i Sverige, 22 år [1784], smed af profession, 62¼ tomme høj, ansat den 27. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
24: Musketer Lars Mogensen, født i Sverige, 21 år [1785], smed af profession, 68 tommer høj, ansat den 29. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
25: Musketer Jens Nielsen, født i Sverige, 22 år [1784], smed af profession, 64 tommer høj, ansat den 29. maj 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
26: Musketer Peter Nappenay, født i Tyskland, 20 år [1786] [slettet]; Rytter Frederich Johansen Sandbovang, født i Norge, 34 år [1772], dugmager af profession, 62 tommer høj, ansat den 22. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
27: Gottlieb Kruse, født i Tyskland, 24 år [1782], dugmager af profession, 62 tommer høj, ansat den 5. juni 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
28: Ole Pedersen Falck, født i Sverige, 25 år [1781], ingen profession, 63½ tomme høj, ansat den 10. juni 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
29: Erich Hansen, født i Sverige, 18 år [1788], ingen profession, 63½ tomme høj, ansat den 17. juni 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
30: Joachim Heinrich Theodor Wessenberg, født i Mecklenburg, 21 år [1785], skrædder af profession, ansat den 1. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
31: Musketer Carl Gottlob Gref, født i Sachsen, 25 år [1781], skrædder af profession, ansat den 1. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
32: Johann Christian Rose, født i Mecklenburg, 22 år [1784], klædevæver af profession, ansat den 8. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
33: Tambour Jørgen Fogt, født i Hostein, 18 år [1788], skrædder af profession, ansat den 10. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
34: Musketer Johann Recknagel, født i Holstein, 30 år [1776], smed af profession, ansat den 10. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
35: Musketer Christoph Friedrich Märtz, født i Baden, 29 år [1777], maler af profession, ansat den 22. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
36: Anders Holm, født i Sverige, 26 år [1780], strømpevæver af profession, ansat den 22. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
37: Musketer Joachim Friedrich Wrede, født i Hannover, 30 år [1776], ingen profession, ansat den 29. juli 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
38: Niels Hansen, født i Sverige.
39: Johan Frandsen, født på Sjælland.
40: Hans Andersen, født på Sjælland.
41: Musketer Niels Peder Wamberg, født i Norge, 30 år [1776], ingen profession, ansat den 5. august 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
42: Musketer Nicolai Schubert [skrevet Schubart], født på Sjælland, 23 år [1783], skrædder af profession, ansat den 21. august 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
43: David Jørgensen, født i København, 21 år [1785], ingen profession, ansat den 4. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
44: Johan Christiansen, født i København.
45: Anders Thun, født i Sverige, 17 år [1789], ingen profession, ansat den 9. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
46: Johan Friderich Hofmann, født på Sjælland, 19 år [1787], ingen profession, ansat den 13. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
47: Eric Andersson Norberg, født i Sverige [skrevet Erich Andersen], 28 år [1778], ingen profession, ansat den 16. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
48: Johannes Egerholm, født i Sverige, 22 år [1784], skomager af profession, ansat den 16. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
49: Rasmus Jørgensen, født på Sjælland.
50: Holm Pedersen Bang, født i Jylland, 29 år [1777], sadelmager af profession, ansat den 18. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
51: Joseph Gottfried Vogel, født i Preussen, 22 år [1784], skomager af profession, ansat den 23. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
52: Johann Carl Bischoff, født i Preussen, 25 år [1781], rebslager af profession, ansat den 30. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
53: Johann August Sander, født i Hessen, 19 år [1787], skomager af profession, ansat den 30. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
54: Peder Christian Hermann, født på Sjælland, 21 år [1785], smed af profession, ansat den 30. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
55: Nicolai Kruuse, født på Sjælland, 28 år [1778], skomager af profession, ansat den 30. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
56: Hans Jørgen Dober, født på Sjælland, 26 år [1780], børstemager af profession, ansat den 30. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
57: Jens Crongreen [skrevet Crongrön], født i Sverige, 27 år [1779], ingen profession, ansat den 30. september 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
58: Hans Møller, født på Sjælland, 22 år [1784], skomager.
59: Niels Hegedahl, født på Sjælland, 27 år [1779], ingen profession, ansat den 2. oktober 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
60: Engelbrecht Plomann, født i Sverige, 21 år [1785], ingen profession, ansat den 7. oktober 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
61: Nicolai Nielsen, født på Sjælland, 25 år [1781].
62: Nicolai Wiinqvist, født i Sverige, 25 år [1781], skomager af profession, ansat den 9. oktober 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
63: Friderich Weber, født på Sjælland, 28 år [1778], ingen profession, ansat den 16. oktober 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
64: Erich Leonhard Dracke, født i Sverige, 26 år [1780], ingen profession, ansat den 21. oktober 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
65: John Andersen, født i Sverige, 26 år [1780].
66: Haagen Olsen, født i Sverige, 25 år [1781], ingen profession, ansat den 21. oktober 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
67: Hans Jørgensen, født på Sjælland.
68: Peter Aakesson [skrevet Peder Aagesen], født i Sverige, 24 år [1782], ingen profession, ansat den 6. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
69: Anders Svensson [skrevet Svendsen], født i Sverige, 25 år [1781].
70: Hans Møller, født i Sverige, 27 år [1779], skomager af profession, ansat den 6. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
71: Magnus Aalström, født i Sverige, 24 år [1782], ingen profession, ansat den 6. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
72: Elias Svensson [skrevet Svendsen], født i Sverige, 25 år [1781], ingen profession, ansat den 11. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
73: Christian Olsen, født på Sjælland.
74: Niels Puff, født i Sverige, 19½ år [1786], ingen profession, 65 tommer høj, ansat den 11. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
75: Rasmus Jensen, født i Jylland, drejer af profession, 25 år [1781].
76: Andreas Carl Holm, født på Sjælland, 26 år [1780], nnnmager af profession, 64½ tomme høj, ansat den 17. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
77: Carl Flodin, født i Sverige, 22 år [1784], ingen profession, 62¼ tomme høj, ansat den 17. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
78: Gotfried Møller, født i Norge, 27 år [1779], murersvend af profession, 63 tommer høj, ansat den 17. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
79: Carl Blichfelt, født i Mecklenburg, 21 år [1785], snedker af profession, 62½ tomme høj, ansat den 17. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
80: Lars Nielsen, født på Sjælland, 27 år [1779].
81: Nicolai Lassen, født i København, 19½ år [1786], maler af profession, 63½ tomme høj, ansat den 25. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
82: tambour Christian Carl Fiedler, født i København, 25 år [1781], ingen profession, 64½ tomme høj, ansat den 27. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
83: Carl Fredrik Kiersted, født i Sverige, 22 år [1784], skorstensfejer af profession, 65 tommer høj, ansat den 27. november 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
84: Engelbrecht Skands, født i Sverige, 28 år [1778], skomager af profession, 64 tommer høj, ansat den 2. december 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
85: Carl Georg Ulrich, født i ?, 22 år [1784], nnntrykker af profession, 62 tommer høj, ansat den 4. december 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
86: Christian Fredrik Daugaard, født i Sverige, 21 år [1785], ingen profession, 62½ tomme høj, ansat den 9. december 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
87: Herman Heinrich Carl Kanevski [skrevet Herman Hendrick Carl Qarnievsky], født i Kuurland [nordlige Letland], 21 år [1785], ingen profession, 64½ tomme høj, ansat den 9. december 1806 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
88: Ole Hansen, født i Sverige, 22 år [1784].
89: Hans Olsen, født på Sjælland, 17 år [1789].
90: Johannes Andersen, født i Sverige, 21 år [1785].
91: piber Erich Frandsen, født i Sverige, 14 år [1792].

1807
1: Musketer Johann Frederich Bendsen, født i Norge, 27 år [1779], drejer af profession, ansat den 2. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
2: Svend Andersen, født i Sverige, 27 år [1779].
3: Poul Sørensen, født i København, 19 år [1787], skrædder af profession, ansat den 6. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
4: Lars Olsen Berger, født i Norge, 22 år [1784], ingen profession, ansat den 7. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
5: Christen Christensen, født i Jylland, 22 år [1784].
6: Friderich Wilhelm Friewald, født i Sverige, 16 år [1790], skrædder af profession, ansat den 12. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
7: Philip Kaeth, født i Würzburg, 19 år [1787], ingen profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
8: Johann Carl Jansen, født i Schlesien, 20 år [1786], ingen profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 17 rigsdaler i håndpenge.
9: Anthon Ricoly, født i Tyrol, 22 år [1784], skrædder af profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
10: Christian Friedrich Albrecht, født i Pommern, 21 år [1785], ingen profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 15 rigsdaler i håndpenge.
11: Georg Simon, født i Ungarn, 36 år [1770], ingen profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 15 rigsdaler i håndpenge.
12: Peter Bitaille [skrevet Peter Bitaillie], født i Braband, 24 år [1782], slagter af profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
13: Johann Friedrich Müller, født i Hannover, 17 år [1789], ingen profession, ansat den 14. januar 1807 og på 8 år, har 15 rigsdaler i håndpenge.
14: Niels Arvesson, født i Sverige, 20 år [1786].
15: Rytter Jacob Klingberg, født i Sverige, 36 år [1770], kok af profession, ansat den 16. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
16: Rytter Andreas Strömberg, født i Sverige, 30 år [1776], ingen profession, ansat den 16. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
17: Rytter Niels Peter Eisberg, født i Preussisk Pommern, 35 år [1771], skrædder af profession, ansat den 17. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
18: Hans Jensen, født i Holstein, 30 år [1776].
19: Peter Larsen, født på Sjælland, 24 år [1782].
20: Ole Assersson, født i Sverige, 20 år [1786], smed af profession, ansat den 20. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
21: Johan Christian Bentzon, født i København, 28 år [1778], skrædder af profession, ansat den 27. januar 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
22: Oluf Jonathan Trysell, født i Sverige, 24 år [1782], ingen profession, ansat den 31. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
23: Anthon Valentin Jan, født i København, 20 år [1786], ? af profession, ansat den 31. januar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
24: Oluf Colmer, født i Sverige, 25 år [1781], farver af profession, ansat den 12. februar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
25: Friedrich Lillienthal, født i Hannover, 18 år [1788], maler af profession, ansat den 12. februar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
26: Jens Nielsen, født i Sverige, 26 år [1780].
27: Henrich Christian Walset, født i København, 16 år [1790], ingen profession, ansat den 16. februar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
28: Ertmann Johnsen, født på Sjælland, 25½ år [1781], skrædder af profession, ansat den 19. februar 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
29: Tambour Christian Nagler, født i Jylland, 20 år [1786], ingen profession, ansat den 20. februar 1807 og på 8 år, har ingen håndpenge.
30: Johann Aaberg, født i Sverige, 27 år [1779], snedker af profession, ansat den 2. marts 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
31: Marcus Terkelsen Steen, født i København, 29 år [1777], parykmager af profession, ansat den 3. marts 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
32: Daniel Axen, født i Holstein, 27 år [1779], skomager af profession, ansat den 10. marts 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
33: Niels Christian, født i København, 18 år [1788].
34: Johann Friedrich Behnisch, født i Nürnberg [skrevet Nyrrenberg], 24 år [1782], buntmager af profession, ansat den 12. marts 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
35: Frantz Kett, født i København, 20 år [1786], ingen profession, ansat den 16. marts 1807 og på ubestemt tid, har ingen håndpenge.
36: Niels Stiernqvist, født i Sverige, 20 år [1786], ingen profession, ansat den 24. marts 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
37: Niels Haagensen, født i Sverige, 28 år [1778], ingen profession, ansat den 1. april 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
38: Niels Jensen, født i Sverige, 19½ år [1786], skomager af profession, ansat den 1. april 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
39: Andreas Düchting, født i København, 22 år [1784], dugmager af profession, ansat den 9. april 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
40: Frederick Hansen, født i Norge, 35 år [1771], ansat den 10. april 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.
41: Johann Peter Holst, født i Holstein, 28 år [1778], skomager af profession, ansat den 15. april 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
42: Officer Carl Georg von Trach, født i Wien, 23 år [1783], ingen profession, ansat den 16. april 1807 og på 8 år, har ingen håndpenge.
43: Daniel Trouillas, født i Berlin, 24 år [1782], skomager af profession, ansat den 18. april 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
44: Nicolai Möllerström, født i Sverige, 28 år [1778], skomager af profession, ansat den 18. april 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
45: Christian Frederich Holm, født i København, 24 år [1782], snedker af profession, ansat den 2. maj 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
46: Christian Sass, født i Hamburg, 27 år [1780], gartner af profession, ansat den 15. maj 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
47: Johann Gau, født i Svensk Pommern, 25 år [1782], snedker af profession, ansat den 15. maj 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
48: Johannes Hallander, født i København, 27 år [1780], møller af profession, ansat den 21. maj 1807 og på 8 år, har 18 rigsdaler i håndpenge.
49: Friedrich Rolff, født i Tyskland, 41 år [1766], drejer af profession, ansat den 26. maj 1807 og på 8 år, har 12 rigsdaler i håndpenge.

Da Theodor Benjamin Bertram fra Königsberg er ansat til Dansk Vestindien.

Mennesker, som opholdt sig i Vestindien

Under de danske kirkebøger findes der også et link til vestindiske kirkebøger. Her er et lille uddrag af, hvad man f.eks. kan finde af personer i disse kirkebøger, som var soldater, fastboende eller blandingsfolk som mulatter:

[opslag 17]
1766: Kommunikerede og døde
Christopher Schlytter, doctor Hieronymus Heerlew, Jens Stoudt, Christian Smith, Corfitz Ursin
1767: Kommunikerede og døde
Børge Birch og hustru, catechet Johan Christopher Kingo, visiteur Henrich Scheelund, soldaten Hieronymus Bohrbuk, Andreas Knudsen Smith og hustru, soldaten Johan Christian Funk og forlovede Anna Catharina Fossen, Thomas Schmidt, Abraham Müller, Ole Fogh
[opslag 27]
1771: Kommunikerede og døde
Agent Johannes Nicolai Kragh, Severin Leyteng og hustru, Lewin Rhode, Birgitta Kragh, Frideric Slot, Maria Kirkhoff, Herman Gartner, Henrich Fugl, Christian Bolle Rørdam, Maria Elisabeth Schat, Wencel Kaas, købmand Stamer, Niels Wies, Inger Smidt, Gottlieb Friderich Wolf, Daniel Wolf, Nicolai Brücher og hustru, Eva Slüter, Poul Ibsen Tolstrup, købmand Morten Horn, Magdalena Øllegaard Birch, Eric Røring Wold,
1772: Kommunikerede og døde
Christian Tort, Bernhard Smidt, soldaten Hans Lind, Johan Christopher Wieler, Severin Eytin, Povel Brendstrup, Christina Benners, Christian Sort [fri neger] og hustru, Dorothea Frich, Ana Maria Smidt, Antoni Grawenhorst, Jørgen Funch, Jens Baylund, Andreas Davidsen [en mulat], Anne Maria Hohlenberg, Frideric Bobart, Balthasar Kaas, Christiana Stephani, procurator Hans Salling, Didrich Funch, Andreas Dahl, Jens Jensen Boylund
[opslag 37]
1778: Kommunikerede og døde
Jacob Oldenburg, Elisabeth og Inger Aarøe, Johannes Davidsen, Svend Kaar, Antoni Voigt, Carl Torp, Johanne Thrane, Christiana Schwartz, Andreas Birch, Rasmus Føns, Augustinus Birck, constabel Johan Andresen, Friderich Christian Møller, Kilian Schaffenberg, Rasmus Aagesen, Ole Andersen Nyegaard, Poul Jacob Støer

Matroser og folk med sjove navne, der døde på St. Croix i Vestindien

Når de mange skibe anløb St. Croix efter 1 måneds rejse fra København, kunne det ske, at noget af mandskabet var døde undervejs og vel er smidt i havet. Andre døde på St. Croix under opholdet, som vel kunne være 14 dage, 1 måned eller mere. Her er nogle eksempler på nogle sådanne afdøde på øen, men kirkebogen fra St. Croix er desværre temmelig ødelagt.

Bemærk, at indførsler kan være spredt mellem måneder og år, fordi præsten ikke altid fik sine oplysninger før efter et stykke tid.

Den 7. august 1770: Negerinden Cloy får døbt et barn. Faddere er bådsmand Stephen Hansen og kaptajn Ipsen Dahl af København [skrevet Dall].
Den 16. maj 1771: Heinrich Christian Herinstedt bliver begravet 23 år gammel.
Den 20. maj 1771: Matroserne Peder Pedersen under kaptajn Carsten Hansen samt Jacob Nielsen under kaptajn Rasmus Larsen bliver begravet.
Juli 1771: En søn af kaptajn Jacob Pischingthun bliver begravet 2 måneder gammel.
Den 8. september 1771: Skrædder Peter Biton bliver begravet 26 år.
Den 6. oktober 1771: Bødker Johan Friderich Rosenberg og hustru Mary Wander får døbt datteren Anne Marie Rosenberg.
Den 11. februar 1772: Svend Engeved får døbt sønnen Niels Christian Engeved. Gudmor er Anne Marie Kiærulff. Faddere er kaptajn von Hederich, regiment-kvartermester Laurberg, landstingsassessor Johan Christopher Testman, Lorentz von Ebleben samt kræmmer Carisius.
Den 9. marts 1772: Matros Ove Ovesen på skibet under kaptajn Schifter bliver begravet
Den 24. marts 1772: Skibskaptajn Niels Ursin bliver viet til Catharina Dorthea Zeltner.
Den 8. april 1772: Den hollanske reformerte præst, Johan Theodor Wilhelm Maes bliver viet til jomfru Elisabeth de Windt.
Den 12. april 1772: Kusken Hans Pedersen Lange hos oberst Kruse bliver begravet på oberstens plantage.
Den 7. maj 1772: Kommunikerede: Peter Heitmann, Mathias Frost, Friderich Clausen Falch, Catharina Maria Steelman, Anna Maria Heitmann og Anna Elisabeth Leonhardt.
Den 30. maj 1772: Visitør Martin Spindler bliver viet til Elisabeth Kier. Forlovere er tømmermand James Love og købmand Thomas Hill.
Den 18. juni 1772: Matros Michael Wichlund under kaptajn Bech bliver begravet 26 år gammel.
Den 26. juni 1772: Kommunikerede: tolder Peter Nicolaj Porth samt kæresten Catharina, Jens Bondorph, Holger Trysk, sergent P. Metej og Hans Schaft.
Den 6. juli 1772: Kusken Seyer Michelsen Aabye under generalkrigskommisær Beverhoudt bliver begravet.
Den 21. juli 1772: Joseph Lake bliver viet til Elisabeth Howil. Forlovere er Fran. Taylor og W. Graninger.

Den 26. januar 1780: Soldaten Jeppe Tappernøy, vist 31 år gammel, bliver begravet.
Den 11. februar 1780: Skibstømmermand Jeppe, som var kommet med kaptajn Frederiks, 36 år, bliver begravet.
Den 1. marts 1780: Matrosen Amond Amondsen, som var kommet med kystfaren kaptajn Hiort, 30 år, bliver begravet.
Den 10. juni 1780: Søren Larsen, som var med kaptajn ?, 27 år, bliver begravet.
Den 15. september 1780: Jørgen Hansen Møller bliver begravet 46 år gammel.
Den 19. september 1780: Matrosen Anton Trave, som var kommet med Guinea-skibet, bliver begravet 32 år gammel.
Den 22. september 1780: Matrosen Friderich ?, der ? ? , bliver begravet 54 år gammel.
Den 28. september 1780: Skibsdrengen Johan Gundersen og matrosen Christian Sivertsen bliver begravet.
Den 5. oktober 1780: Matrosen Lars Leth, der var ankommet på skib, bliver begravet 29 år gammel.
Den 31. oktober 1780: Matrosen Jacob Jacobsen [resten ulæseligt]
Den 10. november 1780: Matrosen Jonas Sørensen under kaptajn Raagaard bliver begravet 22 år gammel.
Den 2. december 1780: Kvartermester Jeppe Jørgensen under kaptajn ? på fregatten Christiania bliver begravet 36 år.
Den 13. december 1780: Matrosen Knud Keyser på fregatten Christiania bliver begravet 28 år.
Den 19. december 1780: Matrosen Andreas Lind under kaptajn Thomas Müller, 24 år, som var faldet over bord og druknet, bliver begravet.
Den 3. december 1780: Matrosen Ole Iversen under kaptajn SchrøXXXX bliver begravet.
Den 6. januar 1781: Matrosen Christopher Glavind er død 24 år gammel. Han døde på hospitalet men var ankommet på kaptajn Kirkegaards skib.
Den 5. februar 1781: Understyrmand Jens Schougaard under skibskaptajn Kock er død 28 år gammel.
Den 23. juni 1781: Soldaten Christian Ulrich Preismann bliver begravet 27 år gammel.
Den 28. juni 1781: Bådsmand Jens Petersen, som var ankommet med kaptajn Peter Schmidt, bliver begravet 53 år gammel.
Den 13. august 1781: Kaptajn David ? af Bergen, som er født i Skotland, bliver begravet 51 år gammel.
Den 1. september 1781: Matrosen Hans Hansen fra skibet ført af kaptajn Müller bliver begravet.
Den 4. september 1781: Matrosen Mads Ullerup fra kaptajn Müllers skib bliver begravet.
Den 14. september 1781: Matrosen Mathias Wedel under Kaptajn Müller bliver begravet. Han blev 33 år gammel.
Den 30. september 1781: Bådsmandsmath Lyder Clausen fra kaptajn Müllers skib bliver begravet 24 år gammel.
Den 25. september 1781: Enrulleret matros Erich Gudmundsen af Bergen distrikt bliver begravet ca. 30 år gammel.
Den 13. november 1781: Styrmand Rolof Heldt på skibet under kaptajn Munthe bliver begravet. Han blev ca. 40 år gammel og var svensk.
Den 16. november 1781: Matros Thyge Olsen fra Norge bliver begravet ca. 21 år gammel. Han døde på hospitalet.
Den 23. december 1781: Matrosen Morten Gunnersen bliver begravet 26 år gammel. Han var under kaptajn Schreiber.
Den 17. juni 1781: Soldaten Ludvig Kock bliver begravet.
Den 14. juli 1781: Soldaten Gotfried Dybert bliver begravet.
Den 27. september 1781: Soldaten Johan Henrich Weymann bliver begravet.
Den 28. september 1781: Soldaten Friderich Henningsen bliver begravet.
Den 7. november 1781: Værtshusmand Mathias Erlin bliver begravet.
Den 22. december 1781: Hjulmandsvend Hieronimys Hertz bliver begravet.
Den 23. januar 1782: Soldaten Christian Jacob Gees bliver begravet 34 år gammel.
Den 9. februar 1782: Matrosen Jan Speyer bliver begravet 36 år gammel. Han var på skibet under kaptajn Peter Müller.
Den 19. marts 1782: Soldaten Christian Lerche bliver begravet 17 år gammel.
Den 15. april 1782: Matrosen Lars Larsen af Flekkefjord i Norge bliver begravet 30 år gammel. Han var med skibet under kaptajn Eben, og han druknede, da han faldt over bord.
Den 19. maj 1782: Peter Wilhelm Karup, som var skriverkarl for kancelliråd Ewald, bliver begravet 26 år gammel. I afsindighed dræbte han sig selv.
Den 29. maj 1782: Hans Christian Høy, som var kongelig fuldmægtig, bliver begravet 36 år gammel.
Den 15. juni 1782: Lejesoldaten [currasier] Michael Metzger bliver begravet.
Den 23. juli 1782: Soldaten Casper Schøller bliver begravet.
Den 19. september 1782: Skipper Hans Jacob Ploug bliver begravet. Han havde hængt sig selv.
Den 28. september 1782: Matrosen Peter Petersen fra Skåne bliver begravet 30 år gammel.
Den nn oktober 1782: Matrosen Steen Torstensen, der førhen var møllersvend i Ejby Mølle, bliver begravet 35 år gammel. Han var under kaptajn Snelberg.
Den 7. oktober 1782: Skipper Simon Rasmussen Thors af København bliver begravet, som til sidst var kort tid var ???
Den 13. oktober 1782: Tidligere byfoged i Christiansted og nuværende prokurator Siegfried Hellevad bliver begravet 40 år gammel.
Den 8. november 1782: Kræmmer Daniel Laurberg bliver begravet.
Den 17. november 1782: Afdøde toldforvalter Fibigers enke, Anna Martha Fibiger, som døde af mæslinger, bliver begravet 38 år gammel.
Den 30. november 1782: Peter Osberg på 27 år, der var ankommen med kaptajn Raagaard, bliver begravet.
--- fra Frederikssted ---
Den 7. januar 1782: Tømmermand Hans Orenberg bliver begravet.
Den 16. april 1782: Matrosen Rasmus Andersen under kaptajn Rønne bliver begravet.
Den 22. maj 1782: Soldaten Jonas Berg bliver begravet.
Den 31. maj 1782: Soldaten Axel Mathias Green bliver begravet.
Den 12. november 1782: Soldaten Andreas Kielberg bliver begravet.
--- slut fra Frederikssted ---
Den 25. januar 1783: Drengen Johan Friderich Møller fra Norge på skibet under kaptajn W??? bliver begravet. Han faldt ud af skibet og blev ca. 17 til 18 år gammel.
Den 6. februar 1783: Skipper Johan Christian Jana bliver begravet 34 år gammel.
Den 2. april 1783: Kaptajn Niels West Marker bliver begravet 39 år gammel.
Den 23. april 1783: Kaptajn Jacob Froberg, som er født i Kristiansand i Norge, bliver begravet 28 år gammel.
Den 8. maj 1783: Matrosen Hans Thomsen, som er født i Augustenborg, bliver begravet 24 år gammel. Han var med skibet under kaptajn Nielsen af Altona.
Den 14. maj 1783: Soldaten Niels Brynildsen bliver begravet 32 år gammel.
Den 11. juni 1783: Kaptajn Ole Stenberg fra Skælskør på Sjælland bliver begravet 36 år gammel.
Den 16. juli 1783: Matrosen Hans Hansen af Bornholm bliver begravet. Han var på skibet under kaptajn Frederich Bøyesen og var faldet ned fra ?
Den 28. september 1783: Matrosen Absalon Ananilsen, som var ankommet under kaptajn Busch fra København, bliver begravet.
Den 5. november 1783: Tambour Johann Friedrich Trautner bliver begravet.
--- fra Frederikssted ---
Den 12. april 1783: Matrosen Hans Mogensen under kaptajn Hans Müller bliver begravet.
Den 13. april 1783: Soldaten Frederich Adler bliver begravet.
Den 4. juni 1783: Kokken Henning Rasmussen under kaptajn Jørgen Holm bliver begravet.
Den 5. juni 1783: Matrosen Jacob Hansen under kaptajn Jansen bliver begravet.
Den 18. oktober 1783: Købmanden Jacob Lambek, som var hos Thor Muus, bliver begravet.
--- slut fra Frederikssted ---
Den 13. april 1784: Matrosen Lars Sivertsen fra Bornholm, der var med skibet under kaptajn Soelberg, bliver begravet.
Den 31. maj 1784: Kaptajn Lorentz Lorentzen bliver begravet 32 år gammel.
Den 3. juni 1784: Bådsmand Jens Sørensen fra skibet under kaptajn Kaasgaard bliver begravet 36 år gammel.
Den 14. juni 1784: Tømmermand Niels Aagesen på skibet under kaptajn Koch bliver begravet 27 år gammel.
Den 22. juni 1784: Andreas Tvede bliver begravet 44 år gammel.
Den 30. juni 1784: Matros Anthoni Ottsen, som kom med kaptajn Jørgen Lorentsen, bliver begravet 24 år gammel.
Den 9. juli 1784: Kaptajn Mathias Theisen bliver begravet 27 år gammel.
Den 12. juli 1784: Matros Peder Andersen, som kom med kaptajn Petersen fra Flensburg, bliver begravet 24 år gammel.
Den 15. juli 1784: Matros Friedrich Chrxxx, som også kom med kaptajn Petersen fra Flensburg, bliver begravet 24 år gammel, idet han faldt i vandet.
Den 25. juli 1784: Svend Asmusson på Kochs skib, og som er født på Island, bliver begravet 40 år gammel.
Den 7. august 1784: Matros Peder Jensen på skibet under kaptajn Rønne bliver begravet 20 år gammel.
Den 13. august 1784: Matros Jørgen Ernst Frans på skibet under kaptajn Flor bliver begravet 20 år gammel.
Den 24. august 1784: Matros Peter Lindström, som er født i Sverige og var på skibet under kaptajn Rønne bliver begravet 25 år gammel.
Den 31. august 1784: Matros Christian Tevede, som er født på Lolland og var på skibet under kaptajn Rønne bliver begravet 20 år gammel.
Den 6. september 1784: Christian Hviid bliver begravet 30 år gammel.
Den 20. september 1784: Matros Ole Axelsen Werling fra skibet under kaptajn Raagaard bliver begravet
34 år gammel.
Den 22. december 1784: Soldaten Peter Schønfeldt bliver begravet.
--- fra Frederikssted --- [kan næsten ikke læses]
Den ? 1784: Soldaten Nicolai Wendelboe.
Den ? 1784: Matrosen Niels Johansen under kaptajn Muus.
Den ? 1784: J. H. Vogel, der var skibsdoktor under kaptajn Klein.
Den ? 1784: Matrosen Johannes Abrahamsen under kaptajn Muus.
Den ? 1784: Søren Holgersen under kaptajn Bøyesen.
--- slut fra Frederikssted ---
Den 16. januar 1785: Nicolai Friderich Freese bliver begravet 41 år gammel.
Den 30. januar 1785: Soldaten Casper Friderich Hiltermann bliver begravet vist nok 31 år gammel.
Den 4. februar 1785: Tømmermand Bendt Larsen fra kaptajn Brandts skib bliver begravet, efter at han faldt i lasten og døde en time senere.
Den 26. februar 1785: Snedker Hans Henrich Bredfelt er død på hospitalet [Henrich vist udstreget].
Den 18. marts 1785: Matrosen Jørgen Erichsen fra skibet Upernavik under kaptajn Walløe bliver begravet.
Den 26. april 1785: Soldaten Peter Schive bliver begravet 30 år gammel.
Den 10. maj 1785: Soldaten Christian Kühleberg fra Bremen bliver begravet 36 år gammel.
Den 1. juni 1785: Soldaten Niels Helsingborg bliver begravet omtrent 20 år gammel.
Den 2. juni 1785: Landsdommer Peder Hovenbech Laurberg bliver begravet 53 år gammel.
Den 14. juli 1785: Matrosen Lars Marcussen Lange bliver begravet 30 år gammel. Han var på Guinea-skibet ført af kaptajn Fischer.
Den 5. august 1785: Matrosen Jürgen Diderich Petersen under kaptajn Lorentzen bliver begravet 19 år gammel. Han var fra Rundhoff Gods i Angelen, dvs. Schleswig.
Den 16. august 1785: Kaptajn Amund Løvenberg bliver begravet. Han var premierløjtnant i kompagniet.
Den 5. september 1785: Matrosen Absalon Koefoed under kaptajn Soelberg bliver begravet.
Den 10. september 1785: Matrosen Jens Brun under kaptajn Gloersen bliver begravet 30 år gammel.
Den 11. september 1785: Matrosen Jens Larsen fra Bornholm bliver begravet 21 år gammel.
Den 14. september 1785: Matrosen Rasmus Nielsen under kaptajn Randolf bliver begravet.
Den 21. september 1785: Matrosen Christian Madsen fra København under kaptajn Ferens bliver begravet 24 år gammel.
Den 22. september 1785: Prokurator Andreas Winding bliver begravet. Han var 25 eller 27 år gammel.
Den 7. oktober 1785: Prokurator Andreas Togstad bliver begravet 41 år gammel.
Den 12. oktober 1785: Matrosen Heinrich Schweir under kaptajn Ferents bliver begravet.
Den 29. oktober 1785: Matrosen Niels Møller under kaptajn Koch bliver begravet 16 år gammel. Han faldt overbord og var død, da han blev trukket op.
Den 1. november 1785: Matrosen Tønnes Normand under kaptajn Soelberg bliver begravet 35 år gammel.
Den 8. november 1785: Bogtrykkersvend Thomas Ulrich Fugl bliver begravet 36 år gammel.
Den 9. november 1785: Matrosen Christian Lind fra København bliver begravet 27 år gammel. Han var på skibet under kaptajn Ferents.
Den 14. november 1785: Bådsmand Thord Tollesen under kaptajn Hammer bliver begravet 31 år gammel.
Den 15. november 1785: Overstyrmand Christian Hoffgaard under kaptajn Gloersen bliver begravet.
Den 16. november 1785: Drengen Jens Betser under kaptajn Gloersen bliver begravet 18 år gammel. Han havde kastet sig ud af et vindue.
Den 18. november 1785: Matrosen Ole Malmstrøm under kaptajn Soelberg bliver begravet 40 år gammel.
Den 18. november 1785: Drengen Ole Pedersen under kaptajn Gloersen bliver begravet 15 år gammel.
Den 19. november 1785: Tømmermand John Valdung under kaptajn Gloersen bliver begravet 46 år gammel.
Den 19. november 1785: Rasmus Jespersen under kaptajn Soelberg bliver begravet 36 år gammel.
Den 20. november 1785: Bødker Peter Lind under kaptajn Ferents bliver begravet 34 år gammel.
Den 28. november 1785: Matrosdrengen Friderich Bøyesen under kaptajn Ferentz bliver begravet 19 år gammel.
Den 29. november 1785: Soldaten Christian Grünewald bliver begravet 35 år gammel.
Den 9. december 1785: Matrosen Lars Nielsen under kaptajn Hammer bliver begravet 43 år gammel.
Den 10. december 1785: Matrosen Knud Knudsen under kaptajn Hammer bliver begravet 29 år gammel.
Den 15. december 1785: Forhenværende urmager i København og nu afskedige soldat, Hans Mathiesen bliver begravet 42 år gammel.
Den 20. december 1785: Kongelig fuldmægtig Johan Ludvig Klokofsky bliver begravet 23 år gammel.
Den 25. december 1785: Styrmand Søren Bay under kaptajn Ferentz bliver begravet 22 år.
Den 12. januar 1785: Skibskok Jonas Braagaard under kaptajn Thyge Bøyesen bliver begravet på St. Thomas.
Den 26. oktober 1785: Albert Andreas Hain bliver begravet på St. Thomas.
Den 16. december 1785: Guldsmed Niels Griis bliver begravet på St. Thomas.
Den 29. december 1
785: Fisker Hans Bolsen bliver begravet på St. Thomas.
Den 4. januar 1786: Matros Ole Larsen under kaptajn Hammer bliver begravet 26 år gammel.
Den 9. januar 1786: Matros Troels Thorbiørnsen under kaptajn Ferentz bliver begravet 26 år gammel.
Den 18. januar 1786: Soldaten August Gottlob Riemar bliver begravet.
Den 20. januar 1786: Matrosen Biørn Ellebretsen bliver begravet.
Den 7. februar 1786: Kaptajn Christian Schipper bliver begravet gl omtrent 4n. Han døde dagen før på skibet fra St. Mxxx før skibet kom i havn.
Den 21. februar 1786: Henrich Jensen fra mandskabet under kaptajn Schønning bliver begravet.
Den 21. februar 1786: Jens Hansen Lindberg under kaptajn Schrøder bliver begravet.
Den 24. februar 1786: Styrmand Narny Tønnesen under kaptajn Schrøder bliver begravet.
Den 25. februar 1786: Prokurator Rasmus Gottfried Robel bliver begravet 42 år gammel.
Den 26. februar 1786: Bendix Lange bliver begravet 37 år gammel.
Den 14. marts 1786: Inspektør Johan Heitman bliver begravet 41 år gammel.
Den 16. marts 1786: Matros Magnus Larsen under kaptajn Schrøder bliver begravet 23 år gammel.
Den 21. april 1786: Friderich Christiansen under kaptajn Knudsen bliver begravet 19 år gammel.
Den 28. april 1786: Kok Jens Pedersen under kaptajn Feddersen bliver begravet 40 år gammel.
Den 7. maj 1786: Købmand Johannes de Frie Olivarius er død i Frederiksted 27 år gammel.
Den 16. juni 1786: Matros Rasmus Rasmussen under kaptajn Rehder bliver begravet 27 år gammel.
Den 6. juli 1786: Matros Mogens Jensen under kaptajn Niels Kaasgaard bliver begravet 24 år gammel.
Den 30. juli 1786: Johan Otto Bagge bliver begravet 22 år gammel.
Den 30. juli 1786: Niels Thomesen under kaptajn Herlufsen bliver begravet 32 år gammel.
Den 1. august 1786: Hans Bondeved under kaptajn Herlufsen bliver begravet 20 år gammel.
Den 13. august 1786: Byfoged C. Lundbye af Frederiksted er død 47 år gammel.
Den 1. september 1786: Kok Jørgen Hansen Kiær under kaptajn Joork bliver begravet 32 år gammel.
Den 8. september 1786: Bådsmand Christian Kiølner under kaptajn Petresch bliver begravet 26 år gammel.
Den 19. september 1786: Skibskarl Michael Sundbye bliver begravet.
Den 11. oktober 1786: Johan Christian von Kop bliver begravet, efter at han blev fundet druknet.
Den 29. oktober 1786: Skibskaptajn Meinert Meinertsen bliver begravet 43 år gammel.
Den 2. november 1786: Inspektør Nis Lorentz Koch bliver begravet 34 år gammel.
Den 9. november 1786: Matros Niels Nielsen af Nyborg bliver begravet 22 år gammel. Han var på skibet under kaptajn Svend Andersen.
Den 16. december 1786: Tømmermand Jacob Heitmann bliver begravet 24 år gammel. Han var på skibet under kaptajn Ibsen men faldt over bord og druknede.
Den 26. december 1786: Skipper Peter Aarøe bliver begravet efter at være død på hospitalet.

Da skipper Hans Jacob Ploug er blevet begravet på St. Croix i 1782.

Aktiebreve fra Det Vestindiske Handelsselskab

Under Statens Arkiver findes der en bog med aktiebreve fra Det Vestindiske Handelsselskab. Langt størstedelen af denne bog er fuldkommen uinteressant, da det er ens aktier uden angivelse af, hvem der ejer dem. Alle aktier er dateret december 1778 og fem tyvendedel af selskabet eller 100 rigsdaler.

Der er nogle få stykker af aktierne, som har ejere angivet med navn, så bortset fra disse herunder, behøver du ikke at kigge i denne bog:

Resten af de 442 opslag er fuldkommen uinteressante.

Ægteskabssager fra Det Vestindiske Kontor

Der er nogle store mapper omkring ægteskabssager på De Dansk Vestindiske øer. Langt…. det meste af den første mappe indeholder juridisk materiale omkring ægteskaber, dvs. lovgivning, fortolkning m.m.

Bagerst i mappen fra opslag 365 er der dog nogle konkret sager vedrørende skilsmisser og lignende. Herunder er nogle eksempler fra disse sager.

Sag 250 fra 1910-1912: Sagen Christine Melanie Cardoze af St. Thomas og New York. Fra generalkonsulen i New York om ophævelse af ægteskab med Etienne Dominic Bernard, idet hun nu bor i New York på 114 West 132 Street. På grund af hendes fattige vilkår, bedes afgiften ophæves. Parret blev viet den 3. november 1887. Den 27. januar 1912 attesterer de to politiskrivere R. Rasmussen og Wilhelm Jensen, som kendte hende, at hun er uden formue. Igen anmoder generalkonsulen i New York, at hun fritages fra at betale skilsmisseafgift, da hun har en stor børneflok og ikke kan betale de 125 kroner. Årsagen til skilsmissen er, at Etienne Bernard alias Paché forlod St. Thomas for at rejse til Haiti i marts 1905, da han var involveret i en kriminalsag, hvor han var meddelagtig i ekspræsident Simon Sanes utugtige handlinger over for børn. Han har siden ikke betalt noget til konen eller de 8 børn, hvoraf den ældste er 21 år, og den yngste kun er 5 år gammel. I forbindelse med skilsmissen tildeles Christine Melanie rådighed over alle deres børn. Etienne Bernard kan forlange fællesboet delt, men kun hvis han vender tilbage til St. Thomas. Man har forsøgt at få en erklæring fra konsulatet på Haiti, men dette har ikke været i stand til at finde Etienne Bernard. Christine Melanies oprindelige ansøgning om skilsmisse er derefter inkluderet med hendes underskrift samt parrets vielsesattest, hvor vidner er isenkræmmer C. McCanny og vekselerer B. Mousants med underskrifter. McCanny attesterer også sammen med C. H. Payne, at Etienne Bernard forlod St. Thomas i 1905. Deres børn listes nu:
1 – En gift datter over 18 år [= Den 15. august 1889: Lilian Beatrice Bernard. Faddere er J. H. Souffront, J. J. Bernard, Caroline Cardoze, Ida Cardoze, C. C. Cardoze]
2 – Ivan Ettienne Bernard, 18 år [Den 26. september 1890: Faddere er J. Muller, Justin Burnet, Christina Musland, Eugenie Alette Cappe]
3 – Else Carmen Bernard, 16 år
4 – Camille Gabriel Bernard, 14 år
5 – Carry Consuelo Bernard, 12 år
6 – Idalin Casilda Bernard, 8 år
7 – Esme Veronica Bernard, 7 år
8 – Ida Inez Bernard, 5 år
Parret fælles ejendom ligger på adressen 1 Litra A. Palmestræde på St. Thomas, hvilken Christine Melanie har arvet efter sin mor. Købmand Jules H. Souffront på St. Thomas erklærer derefter, at Christine har været underholdt af sine forældre, efter at ægtemanden flygtede fra St. Thomas, men at de nu er døde. Der er nu en erklæring om rigtighed af oplysninger, som henviser til Antonio Malaussena og Jos. A. Hughes, der begge stammer fra St. Thomas.

Sag 756 fra 1906: Sagen Thorvald Bertelsen af Helsingør. Der ønskes en skilsmisse fra hans frasepareret hustru, Albertine Johanne Nielsen. Han er kommandørsergent no. 3 ved den Vestindiske Hærstyrkes 1. kompagni. Thorvald vil gerne betale huslejegodtgørelsen samt underholdningsbidrag til hustruen og børnene foruden skolepenge til børnene, men han vil ikke lave en livsforsikring til de 4 yngste børn. Hvis han derimod får tilkendt 2 af de yngste børn, vil han gerne betale livsforsikringen for de 2 børn, der så bor hos hustruen. Thorvald er udkommanderet til midlertidig tjeneste ved de Vestindiske Styrker fra jobbet som oversergent i Helsingør. Hustruen får tilkendt en 2-værelses lejlighed i en af de ejendomme, som Thorvald Bertelsen ejer i Helsingør.
[Red. blandt børnene er Anna Viktoria Bertelsen, der er født den 13. februar 1893 på Kronborg i Helsingør, og som bliver døbt i Jerusalemskirken på Rigensgade i København.]

Sagen 517 fra 1903: Sagen Christian Hedward Blunch, der er værtshusholder på St. Thomas. Der ønskes en skilsmisse fra hans hustru, Alice Amanda Hänschell. Hustruen ønsker i stedet at indgå ægteskab med politiskriver Wilhelm Jensen af St. Thomas. Ægteskabet blev indgået den 16. august 1890, hvor hustruen kun var 15 år gammel. Fra 1891 har hustruen opholdt sig på St. Domingo, og efter hendes eget udsagn pga. mandens mishandling, indtil efteråret 1897. Mandens tiltagende drikfældighed må antages at være hovedårsagen til, at samlivet blev uudholdeligt for hende, hvorfor hun forlod ham i 1897. Hun har efterfølgende fået 2 børn med politiskriver Wilhelm Jensen. Den 9. februar 1903 sætter C. Blunch og Alice Amanda Blunch deres underskrifter på, at de ikke ønsker at forny samlivet. Overbetjent N. C. Mortensen og gadebetjent H. Hansen af St. Thomas erklærer, at de har kendt parret længe, og at der ikke kan lægges Blunch noget til last, da han er meget svagelig. Samme betjente skriver under på, at Alice Amanda har levet sammen med enkemanden Wilhelm Jensen siden februar 1898, og at hun foruden de to børn, som hun selv har fået med ham, også har taget sig godt af hans to børn fra hans første ægteskab. Alice Amanda og Christian her et fælles barn: Petrea Christine Blunch, som nu er 8 år gammel og født den 3. maj 1894. Hun skal blive hos sin mor, med mindre at hendes mor dør, før hun bliver myndig, hvorefter hun kan overgå til sin far.

Sag 1126 – 1915: Sagen Maskinist Alfred Victor Hansen af St. Thomas. Hustruen, Ella Joseph, ønsker en skilsmisse fra sin mand, og har ønsker tilladelse til at indgå et nyt ægteskab. Der har fundet mægling sted med den ældste fra Den Hollandske Reformerte Kirke. Ella har tilvejebragt en attest for sædelig vandel under hele separationstiden, dvs. fra den 3. april 1912. Alfred Victor har været i USA fra august 1913 til januar 1915 uden at have haft fast ophold noget steds. Justitsministeriet ønsker at vide, hvem Alfred Victor agter at ægte, og om han har stået i forhold til vedkommende. I første omgang får kun Ella Joseph tilladelse til at indgå i et nyt ægteskab, da Alfred Victor ikke har kunne fremvise en vandelsattest og ikke har oplyst, hvorvidt han har været i forhold til den pågældende kvinde. Skilsmissen bliver bevilliget under de for separationen fastsatte vilkår, hvor hun må indgå i et nyt ægteskab, mens han ikke må. Der er et brev fra den 28. maj 1915, hvor Alfred V. Hansen anmoder kongen om en skilsmisse, da fornyet samliv ikke vil være til vores bedste. Der er et brev fra Hans Christian Helwig-Larsen om hans syn på sagen, bl.a. om parrets søn, Godfrey Hansen, som hustruen beholder forældremyndigheden over. Ægtemanden skal beholde boet imod at udlevere et mahogni-spisested til hustruen. Han skal betale underholdningsbidrag til drengen, indtil han fylder 14 år. Attesterne på hustruens vandel fra maj og juni 1915 er indsat og underskrevet af Emile A. Berne og J. de Jongh.

Sag 138 - 1917: Sagen Louis Estornell Hansen af Frederikssted på St. Croix. Hustruen er Emmaline Claris Eylitz. Parterne har levet fraskilt siden den 3. november 1913. Der søges om tilladelse til at indgå i et nyt ægteskab. Parret er blevet gift i den engelske kirke i Frederikssted den 24. juli 1907, hvor han er 26 år gammel, og hun er 24 år. Der er ikke børn i ægteskabet. Boet skal deles, og der skal ikke betales underholdningsbidrag. Ny adresse for Emmaline Claris er: ”58 Beach 127th Street, Belle Harbour, Long Island, New York, C/O mrs: Wolbarst. Emmaline skriver i et brev til manden dateret den 27. august 1916, at hun synes, at det er bedst, at de bliver skilt. Hun har det godt i New York, og hun ønsker derfor intet fra ham. Hun vil tage sit pigenavn igen. Jens Nielsen og betjent James Ross af Frederikssted bekræfter, at Louis Estornell Hansen har levet et sædeligt vandel i den tid, hvor han har levet fraskilt fra sin hustru. Den 20. november 1916 skriver Emmaline Claris i New York under på, at hun er enig i ansøgningen og betingelserne. Louis Estornell Hansen skriver under på, at han ikke ønsker at gifte sig på ny men blot vil skilles fra sin hustru.

Sag 372 – 1913: Sagen Karremand [godstransportør] Christian Harrigan af Christianssted på St. Croix. Han har levet adskilt fra sin hustru, Fanny Harrigan, siden den 24. januar 1902, men hun er siden hen død den 6. december 1911. Nu ønsker han sig at gifte sig igen med Melissa Alvilda Krause af St. Croix. Hr. Harrigan skriver, at sammen med Melissa Krause har han avlet 15 børn, hvoraf de 9 er i live. Bortset fra sit forhold til Melissa, har hr. Harrigan levet et sædeligt liv. Han tilføjer, at han nu er 69 år gammel. Den oprindelige separationsbevilling fra 1902 er vedlagt i en afskrift fra 1912, skrevet af Carl Emil Hedemann. Den giver ikke tilladelse til at indgå i et nyt ægteskab. Hustruens dødsfald bekræftes fra dødsanmeldelsesprotokollen, hvor det angives, at hun var fattiglem, og at der derfor ikke skal afholdes skifte efter hende. Melissa Krause bekræfter den 28. januar 1913, at hun er villig til at indgå ægteskab med hr. Harrigan, som hun har 9 levende børn sammen med.

Sag 207 – 1875: Sagen Kontorist Hans Valdemar Hatchett af Christianssted på St. Croix. Han har været separeret fra sin hustru, Mary Aletta Hatchett, siden den 27. oktober 1871. Der skal betales til de uforsørgede børn. Han søger samtidigt om tilladelse til at indgå i et nyt ægteskab. Parret er ikke enige i skilsmissevilkårene, men han har tilbudt at betale indtil det yngste af børnene er fyldt 18 år. Set med Danmarks øjne vil det ikke være et problem at ophæve ægteskabet, så længe manden vil betale for sine børn. Ansøgningen er dateret den 31. oktober 1874. Der er en attest om ægtefællernes vandel, der er underskrevet af Abraham Meyer og kaptajn James Golden. Hr. Hatchett er utilfreds med, at en af hans døtre er blevet gravid uden for ægteskab, hvilket ministeriet ikke ønsker som en del af vilkårene ved skilsmissen. De 5 børn, hvoraf 4 er døtre, og 1 er en søn, forbliver hos deres mor efter skilsmissen. Hr. Hatchett skal betale 20 vestindiske Daler til børnenes underhold og forsørgelse samt bekoste sønnens skolegang. Hr. Hatchett skal endvidere udlevere nogle ting, som fru Hatchett stadigvæk har stående i deres tidligere fælles hjem. Mary Aletta Hatchett er nu bosiddende på St. Thomas. Da parret blev separeret var børnene hhv. 18 år, 14 år, 13 år, 11 år og 4 år gamle. Sønnen er nu 16 år gammel og tjener selv 16 Dollars om måneden. Datteren Mary Hatchett er født den 12. november 1860. Datteren Hosanne Hatchett er født i februar 1867. Der er et brev fra St. Thomas dateret den 4. december 1874 om samme information underskrevet af Aug. Garde og Carl Hattensen.

Sag 493 – 1866: Sagen Detailhandler John Hatchett af Frederikssted på St. Croix. Hustruen er (Susannah alias) Martha Hatchett. John Hatchett ønsker at indgå i et nyt ægteskab per brev af den 8. juni 1866. Den første ansøgning er fra den 6. december 1865. Han var blevet gift med Martha Hatchett den 7. juli 1840 i den engelske Episkopale kirke. Hun er mellem 60 og 70 år gammel og vil ikke samtykke i skilsmissen. Hun lider af en ulægelig sygdom og er sengeliggende. Skilsmisseansøgningen fra John Hatchett er indlagt på engelsk. Parret har nu været separeret i 14 år. John Hatchett lover at betale for hustruens liv efter en eventuel skilsmisse. Parret har datteren Adelaide Hersilie Hatchett, som er ca. 17 år [1849] gammel. Der er et brev fra doktor C. DuBois, som siger, at Martha Hatchett ikke vil ophæve ægteskabet. Han tilføjer, at Martha er lam i venstre side, og der ikke er håb for helbredelse. Der er ikke mere omkring denne skilsmisse, så parret bliver næppe skilt.

Sag 615 – 1907: Sagen fisker Ferdinand Adolph Hendrickson af Frederikssted på St. Croix. Hustruen er Rosalin James. Ægteskabet er indgået den 20. juli 1893. Hustruen ønsker at indgå et nyt ægteskab med William Cornelius af Frederikssted. Rosaline angiver, at ægtefællen er blevet drikfældig og ikke vil arbejde, så hun må forsørge sig selv. Hun er nu sat ud af sin lejlighed, fordi ægtemanden ikke havde betalt huslejen i juni 1899. Siden da har parret boet hver for sig. Adolph Hendrickson har givet afkald på sit og hustruens sidste fælles barn. I november 1906 bliver det korrigeret, at antallet af børn i ægteskaber er 3 og ikke 1. Den ene er en datter ved navn Mary Hendrickson, som er 13 år [1893]. Ved mæglingen er det angivet, at Adolph nægter at give samtykke til skilsmissen. Rosaline meddeler nu, at hun har født 3 børn, men de to af disse er døde før 1899. Der er et vidnesbyrd om Rosalines fornuftige liv, som underskrives af to mænd af Frederikssted: J. W. Kingan [nok James William Kingan] og J. A. Abel. Der er nu et politiforhør af ægtefællerne dateret den 5. marts 1907. William Cornelius erklærer med en ægte underskrift, at han er villig til at gifte sig med Rosalin Hendrickson. Rosalin James bliver bevilliget en gratis skilsmisse fra ægtemanden samt en tilladelse til at gifte sig med William Cornelius.

Sag 242a – 1916 – Sagen prokurator Hans Peter Anton Lemming mod hustruen Madsine Jacobine Elise Marie Petersen af Christianssted på St. Croix. Den 20. januar 1925 er hustruen død, hvormed skilsmissevilkårene ophæves via advokat N. Borup Svendsen. Parret var blevet separeret den 4. juli 1872. Selve skilsmissen finder sted den 1. december 1875, hvori Carl Hattesen af St. Thomas angiver, at begge parter må gifte sig igen. Bevillingen bekræftes i København den 23. december 1875. Den 14. oktober 1875 angives, at provst Fog har forsøgt med en mægling. Den 28. august 1875 angives, at Madsine Petersen nu bor hos sin far i Laxegade 32, 1. sal i København.

Sag 1308 – 1915 – Sagen Anna Elisabeth Henley af St. Thomas, født den 27. marts 1876 på St. Thomas, og ægtemanden Arturo de Matteis [også skrevet Arturo de Martese], født den 27. august 1873 ønsker at indgå ægteskab, og Danmark skal angive over for Italien, at dette kan lade sig gøre. Parret er blevet viet i Napoli den 25. februar 1915. Sagen starter i Italien i oktober 1914, og Danmark modtager forespørgslen den 4. november 1915. Der henvises til sag 151-1907 i forbindelse med Tyskland, men at Anna Elisabeth Henley er ugift.

Christian Harrigan og familie fra Christianssted på St. Croix i 1901.

Ordrebogen fra St. Thomas og St. Jan

I ordrebogen over St. Thomas og St. Jan finder man alle mulige mærkelige oplysninger inklusive ægteskabsbevillinger. Bogen er delvist på hollandsk! Et link under et navn angiver en ny side:

1: [på hollandsk] Den 11. august 1724: Johannes van Beverhaut overtager vist noget jord efter Rasmus Erichsen, der er rømt fra plantagen med kone og børn.
2: Den 12. august 1724: Kaptajn Jacob Mogensen meddeler, at hvert hus skal på St. Thomas skal vedligeholdes.
3: Den 12. august 1724: En klage fra Francis Creequi i spansk tjeneste over et eller andet mod fiskalen Berend Langemack.
4: Den 12. august 1724: Ægteskabsbevilling til ungkarl Peder Callunborg og Anna Margaretha de Klery, som er enke efter Jens Hansen Grondt uden trolovelse først.
5: Den 14. august 1724: Assistent Christian Seyer i byfoged Erich Wangs sted omkring klagen fra Francis Creequi.
6: Den 16. august 1724: Kassereren Paul Hansen Stage skal betale den tilgodehavende, som haves.
7: Den 16. august 1724: Kassereren Paul Hansen Stage skal betale til kaptajn Anders Pedersen Wærøe.
8. [på hollandsk] Den 22. august 1724: Officeren Johannes de Buyck om et eller andet vedrørende Engel van Beverhaut og Jacob Mogensen.
9: Den 22. august 1724: Sekretær Detlef Nicolaj Friis skal tage assistenterne Niels Andersen og Andreas Lerche til et hus for at se, om der er noget ophold i forbindelse med bogholder Horn og kasser Stages forretning efter afdøde sekretær Sandberg.
10: Den 27. august 1724: Der advares om, at alle skulle indfinde sig på Conthoved på Christiansfort hos bogholder Horn den 30. august 1724.
11:  Den 29. august 1724: Hos assistent Johan Reimert Sodtmann erlægger regnskab, som er urevideret. Nævnes boutellier [hovmester] Krøyer.
12: Den 29. august 1724: Byfoged Erich Wang er syg, så assistent Andreas Hammer beordre, at Johannes van Beverhaut og Adam Keerseberg skal et eller andet på Rasmus Erichsens plantage, da Rasmus Erichsen med kone og børn er bortrømt.  
13: Den 29. august 1724: Johan Reimert Sodtmann er assistent i stedet for Detlef Nicolaj Friis, der er afgået.
14: Den 3. september 1724: To mænd og en dame blandt negrene er bortløbet fra Rasmus Erichsens plantage ifølge et brev fra Pieter Duurloe. Nævnes: Hr. Moll
15: Den 4. september 1724: Kaptajn Mogensen, der er borgerkaptajn, skal søge på plantagen i Carret Bay.
16: Den 13. september 1724: Detlef Nicolaj Friis overtager jobbet som interimsekretær fiskal i stedet for afdøde Søren Sandberg. Underskrives af F. Moth, J. Horn og P. Stage.
17: Den 13. september 1724: Soldaten Paul Jensen er dimitteret og får tilladelse til at rejse hjem til Danmark på skibet Christiansø under kaptajn Andreas Pedersen Wærøe.
18: Den 19. august 1724: Guvenøren og kommendanten er afgået ved døden. Der skal vælges en ny om formiddagen kl. 10.
19: Den 26. oktober 1724: Borger og beboer Berend Wessel kan pga. svaghed ikke sidde på den sag, hvor bogholder Holmsted i København imod Andreas Henningsen på St. Thomas med Bertel Sørensen som assessor.
20: Den 2. oktober 1724: Borger og beboer Adrian Charles er blevet bestjålet en neger ved navn Fallet, som tilhører Anna de Windt, enke af Nully.
21: Den 2. oktober 1724: Negrene Toby, som tilhører hr. Berentz, og Fallet, som tilhører Anna de Windt, er stjålet fra Adrian Charles. Willum Berentzen beordret til ringeste ophold og straffet.
22: Den 2. oktober 1724: Den stjålne neger fra Adrian Charles, Printz, er fundet hos Adrian Uytendahl for hvem, Johannes Uytendahl er foged. Printz skulle være købt sammen med negeren Fallet, som tilhørte Anna de Windt, samt et bordklæde og en skjortel tilhører Adrian Charles. Johannes Uytendahl skal sørge for, at Printz bliver bragt hjem, så han kan straffes.
23: Den 15. oktober 1724: Peder Jensen Callundborg bliver viet til Anna Margritha d’ Clery, som er enke efter Jens Hansen Grundt.
24: Den 17. oktober 1724: Assistenterne Niels Andersen og David Jørgensen Koba skal beordret af sekretær Friis gennemgå de breve og dokumenter, der er efter afdøde Erich Wang og ellers overlade det til byfoged Andreas Hammer.
25: Den 19. oktober 1724: Assistent Wilhelm Schmit skal assistere i stedet for interimsekretær Ditlef Nicolaj Friis.
26: Den 21. oktober 1724: Interimbyfoged Andreas Hammer skal til plantagen, som tilhørte afdøde Gilles Nieuwlandt, for at gøre arrest på det af plantagen, som tilhører Niels Andersen.
27: [på hollandsk] Den 25. oktober 1724: Cornelius Delicat, Abraham Elias, Gabriel van Stell og Jann Bruyn er beordret til Machiel Hendricks plantage. En hr. Cleeghorn nævnes. Der snakkes så om Gabriel van Stells plantage.
28: [på hollandsk] Den 30. oktober 1724: Nævnes Esaias Valleaux samt den 20. november 1723 foruden guvernør Erich Bredahl.
29: Den 31. oktober 1723: Kassereren Paul Hansen Stage skal levere til sekretær Ditlef Friis et eller andet.
30: [på hollandsk] Den 30. oktober 1724: På Zuycker plantage er overnattet 28 negre og negerinder. Johannes Uytendahl skal bese dem.
31: [på hollandsk] Den 20. oktober 1724: Cornelius Delicat skal sammen med Adrain Runnels og Lorentz Questrom også bese nogle negre, der er kommet til St. Jan den 2. oktober 1724.
32: [på hollandsk] Den 21. oktober 1724: Jacob van Stell har taget syn på en plantage på St. Jan, hvorefter nævnes Pieter Duurloe, madame van Beverhaut, Cornelius Delicat, Johannes Charles, Lorentz Qvestrom og Willem van Stell.
33: Den 29. november 1724: Kommanderende chef på St. Jan, Bertel Swenningsen, skal aflevere alt til den nye kommandør, Pieter Frøling.
34: Den 29. november 1724: Pieter Frøling antages hermed som kommanderende chef på Christiansværn på St. Jan i stedet for Bertel Swenningsen.
35: [på hollandsk] Den 5. december 1725: Cornelius Delicatt, Lorentz Questrom, Johannes Charles og Edward Bawoorden skal bese plantagerne tilhørende Willem Gandi på St. Jan i Caneel Bay. Desuden Beverhoudt, Daniel, Jochum Delicatt, Pieter de Buyck.
36: Den 23. oktober 1724: Da Søren Sandberg er død, og han var formynder for Hans Zandersens efterladte søn, er som ny formynder valgt Johannes Uytendahl.
37: Den 30. oktober 1724: I stedet for Thomas Bourdeaux, der af lovlige årsager ikke længere kan være værge, vælges Henrich Reycke og Abraham Boudewin som værger for de umyndige børn til afdøde Pieter Cambeck.
38: Den 8. december 1724: Borgerkaptajn Jacob Magens skal sørge for, at der afholdes jagt for alle nyindkvarterede officerer.
39: [på hollandsk] Den 20. oktober 1724: Elias Jermon har klaget over synet af sine negre.
40: [på hollandsk] Den 4. december 1724: Hans Pieter Dooris, Johannes Salomons, Adam Keesberg og Tobias van Wondergem bliver godkendt som indbyggere og borgere på St. Thomas på plantagen tilhørende Joseph Uytendahl. Desuden nævnes Maria Susanna Niemands og Gabriel van Stell.
41: [på hollandsk] Den 4. december 1724:  Samme mænd som i 40 bliver godkendt som indbyggere og borgere på St. Thomas på plantagen tilhørende Andreas Serjet i det nye kvarter. Nævnes Pieter Duurloo som inspektør.
42: [på hollandsk] Den 5. december 1724:  Adrian Charles og Didrich Salomons beordret til et eller andet omkring Adam Keesberg og et pakhus.
43: [på hollandsk] Den 4. december 1724:  Samme mænd som i 40 bliver beordret til at møde op og syne plantagen, der tilhører Jasper Jansen på østsiden af St. Thomas. Nævnes Paul Stage.
44: [på hollandsk] Den 5. december 1724:  Adrian Charles og Johan Daniel Hulsmann skal taksere den cannoe, der tilhører Didrich Salomons.
45: [på hollandsk] Den 11. december 1724:  Johannes Charles, Isaac Mathisen, Didrick Salomons og Laurentz Qvestroom skal møde på plantagen, der tilhører Francis Gonsoll

[Bogen fortsætter på denne måde side efter side de næste 100 år...]

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...