Sømænd på skibe, som rejste udenlands

Skibenes størrelse og Københavns Skipperlav

Fra 1746, med undtagelse af 1758 og 1759, og mange år derefter findes der mange logbøger over mandskabet på de skibe, der skulle sejle langfart, dvs. udenlands i kommercielt øjemed. Her er nogle eksempler på, hvad man kan finde i sådanne forhyringsprotokoller, hvor bynavnene kan være svære at gætte, fordi de ofte er meget forkortet.

Hvad er en læst i forbindelse med størrelsen på et skib?

Et skib 100 fod langt over stavn, 23 fod bredt og 13 fod dybt til 100 læster
Et skib 90 fod langt over stavn, 22 fod bredt og 11 fod dybt til 90 læster
Et skib 84 fod langt over stavn, 22¼ fod bredt og 11¼ fod dybt til 80 læster
Et skib 74 fod langt over stavn, 20 1½ qu. fod bredt og 12 fod dybt til 70 læster
Et skib 70 fod langt over stavn, 21 fod bredt og 10½ fod dybt til 60 læster
Et skib 64 fod langt over stavn, 20 fod bredt og 10¼ fod dybt til 50 læster
Et skib 64 fod langt over stavn, 17 fod bredt og 9 fod ½ qu. dybt til 40 læster

Bemærk, at 1D, 2D, 3D m.v. i stedet for et bynavn efter en matros betyder, at matrosen er ansat i marinen, hvor 4D f.eks. betyder 4 Division. Der angives desuden et regimentsnummer inden for divisionen, hvilket dog ikke medtages på denne side.

Mandtalsrullen fra Københavns Skipperlav indeholder oplysninger for visse personer om, hvornår de har fået borgerskab, hvor de er født, samt hvor de bor henne. Her er et uddrag af denne bog, hvor datoen er den dag, hvor de fik borgerskab i København. Et nyt link er en ny side:

Opslag 28
Den 12. juli 1780: Walerius Nielsen Jorck, født i København, død 1805.
Den 30. august 1780: Andres Clausen Junior, bor på Sylt, død.
Den 3. april 1782: Andres Albert Jensen, født på Sylt, bor på Sylt, død.
Den 19. juni 1782: Peter Jacobs, bor på Föhr, død.
Den 16. juni 1784: Jørgen Jørgensen, født på Als i 1758, bor i København, oldermand, død den 19. juli 1828.
Den 2. juli 1788: Niels Jørgensen, født i Dragør, bor i Dragør, død.

Der er i øvrigt masser af andre protokoller og bøger fra Københavns Skipperlav og forening under arkivalieronline, hvis man søger oplysninger om skippere og styrmænd.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1746 og 1763

Da skibet Juliana Maria i 1754 rejser til Portugal, er en af matroserne Hans Nielsen Tydsk af København.

[Uden dato] 1746 eller 1754: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Ole Schou af København. Styrmand: Jørgensen, bådsmand: Johan Nansen Hartvig Kaas, kok: Anders Olsen, tømmermand: Hans Olsen, matros: Casper Outsen, Jens Jørgnesen, Ørum, Anders Junger, Anders Olsen. Underskrives ikke. Skibet: Neptun på 55 læster.
Den 24. januar 1746: Destination: Lübeck. Skipper Hans Bentsen af København. Besætning: Simon Jensen af 2D, Børge Pedersen Schomager, født i København, 26 år [1720], Søren Halvorsen, født i København, 33 år [1713], Albrecht Gregersen, født i København, 21 år [1725], Peder Andersen, født i Rønne, 17 år [1729]. Ingen underskrift. Skibet: Jomfru Elisabeth på 29 læster.
Den 18. februar 1746: Destination: Lübeck. Skipper Ludwig Justesen af København [skrevet Justensen]. Matroser: Søren Christensen, født i København, 40 år [1706], Lars Nielsen, født i Smidstrup [nok Øen Smidstrup i Jungshoved sogn], 32 år [1714], Svend Pedersen, født i Svaneke, 34 år [1712], dreng: Povel Pedersen, født i Svaneke, 22 år [1724]. Underskrives ikke. Skibet: Profeten Jonas på 19 læster.
Den 1. april 1746: Destination: Lübeck. Skipper Øfle Rasmussen af København. Matroser: Søren Rasmussen, født i København, 64 år [1682], Svalle Erichsen, født i København, 63 år [1683], Eskild Hansen, født i København, 43 år [1703], dreng: Søren Olsen, født i København, 14 år [1732]. Underskrives ikke. Skibet: Santa Anna på 22 læster.
Den 4. april 1746: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Anders Rasmussen af København. Matroser: Søren Andersen, født i Aabenraa, 24 år [1722], Lars Hansen, født i Nyord, 20 år [1726], dreng: Peder Hansen, født i Nyord, 16 år [1730]. Underskrives ikke. Skibet: Sankt Johannes på 10 læster.
Den 5. april 1746: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Søren Pedersen Holm af København. Matroser: Jens Jensen Ebeltoft, født i København, 28 år [1718], Jens Nielsen, født i København, 31 år [1715], Johan Larsen af 3D, dreng: Poul Jensen Callundborg, født i Dragør, 17 år [1729]. Underskrives ikke. Skibet: Emanuel på 22 læster.
Den 6. april 1746: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Niels Jensen af København. Matroser: Lars Jørgensen, født i Rønne, 24 år [1722], Christen Baarsen Mandal, født i København, 50 år [1696], Eskild Davidsen, født i København, 50 år [1696], Peder Jeremiassen af 2D, dreng: Hans Christophersen, født i Svaneke, 17 år [1729]. Underskrives ikke. Skibet: Sankt Michael på 42 læster.
Den 6. april 1746: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Anders Pedersen Møller af København. Matroser: Christen Petersen, født i Haderslev, 16 år [1730], Jacob Andersen, født i København, 31 år [1715], Jens Pedersen Bundrop, født i København, 22 år [1724], Peder Rasmussen, født i København, 24 år [1722], Morten Andersen, født i København, 28 år [1718], Niels Lauridzen, født i Rudkøbing, Niels Christensen Sælle, født i Dragør, 29 år [1717]. Underskrives ikke. Skibet: Enigheden på 22 læster.
Den 13. april 1746: Destination: Lübeck. Skipper Bertel Rasmussen af København. Matroser: Jørgen Lassen, født i København, 34 år [1712], Mads Madsen, født i Rønne, 24 år [1722], Niels Jacobsen, født i Nakskov, 20 år [1726], dreng: Peter Bartolomæsen, født i Rønne, 20 år [1726]. Underskrives ikke. Skibet: Dorethea på 16½ læster.
Den 13. april 1746: Destination: Lübeck. Skipper Hans Andersen Graae af København. Matroser: Berent Jespersen, født i Dragør, 18 år [1728], Lars Pettersen, født i Randers, 19 år [1727], dreng: Christian Andersen Graae, født i Svaneke, 13 år [1733]. Underskrives ikke. Skibet: Provedentzia på 15 læster.
Den nn april 1746: Destination: Lübeck. Skipper Peter Green af København. Matroser: Børge Pedersen, født i København, 26 år [1720], Olle Andersen Lingemoe, født i København, 26 år [1720], Hermand Jørgensen, født i Præstø, 20 år [1726], Jens Michelsen Holm, født i København, 22 år [1724], dreng: Jens Jensen Holm, født i Dragør, 17 år [1729]. Underskrives ikke. Skibet. Sankt Peter på 20 læster.
Den 2. april 1746: Destination: fra Orkadik og videre til Aalborg. Skipper Hans Weyersløw af København. 1. styrmand: Hans Christophersen, født i København, 34 år [1712], matroser: Jens Nielsen Weyerslew, født i København, 19 år [1727] [derunder Christen Schou], Jacob Andersen, født i Rønne, 17 år [1729] [slettet og derunder Peder Axelsen], Jacob Mortensen, født i Nexø, 18 år [1728], Lars Boyesen af 1D, dreng: Jens Jensen Rand, født i København. Underskrives ikke. Skibet: Jomfrue Anna på 33 læster.
Den 25.april 1746: Destination: Lübeck. Skipper Anders Carlsen af København. Styrmand: Christian Pedersen, født i København, 33 år [1713], matroser: Niels Jacobsen, født i Skærbæk ved Ribe, 64 år [1682], Mathias Boesen, født i København, 36 år [1710], dreng: Niels Wartenhuus, født i Rudkøbing, 20 år [1726]. Underskrives ikke. Skibet: Fortuna på 23 læster.
Den 27. april 1746: Destination: Vestervig. Skipper Hans Jørgensen Smith af København. Styrmand: Christen Jacobsen, født i Hasle [skrevet Hadsele], matroser: Jan Ditlewsen, født i Rønne [skrevet Ditlowsen], 19 år [1727], Michel Jacobsen, født i Nyord, 16 år [1730], Niels Jensen Byrum, født i Byrum på Læsø, dreng: Jørgen Lauridsen, født i Nordby. Underskrives ikke. Skibet: Sankt Jørgen på 22 læster.

DER ER INGEN INDFØRSLER MELLEM APRIL 1746 og MARTS 1749

Den 22. august 1749: Destination: Amsterdam. Skipper Erland Jensen af København. Styrmand: Jacob Andersen Damgaard, født i København, 28 år [1721], bådsmand: Poul Holgersen, født i København, 38 år [1711], matroser: Christopher Eskildsen Svan, født i København, 27 år [1722], Mogens Sørensen Kalbye, født i København, 21 år [1728], Friderich Christian Jeegen, født i København, 20 år [1729]. Underskrives af Erland Jensen. Skibet: Fortuna på 26 læster.
Den 10. marts 1749: Destination: Lübeck. Skipper Ludwig Justesen af København. Matroser: Søren Christensen, født i København, 40 år [1709], Peder Rasmussen, født i Mariager, 21 år [1728], Christen Pedersen, født i Nykøbing Falster, 18 år [1731], Hans Hansen Grønberg. Underskrives af Ludwig Justesen. Skibet: Propheten Jonas på 19 læster.
Dn 12. marts 1749: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Niels Andersen Læsøe af København. Styrmand: Peder Larsen Lund, født i København, 26 år [1723], matroser: Biørn Knudtzen af 1D, Olle Hansen, født i København, 30 år [1719], Søren Larsen Lund, født på Læsø, 18 år [1731]. Underskrevet af Niels Andersen Læsøe. Skibet: [navnet mangler].
Den 13. marts 1749: Destination: Lübeck. Skipper J. S. P. Graa af København. Matroser: Thomas Staalesen, født i København, 43 år [1706], Christen Hansen Grønberg, født i Svanneke, 18 år [1731], Niels Olsen Holm, født i Svanneke, 20 år [1729], Hans Hansen Grønberg, født i Svanneke, 20 år [1729]. Underskrevet af J. S. P. Graa. Skibet: Die Hofnung på 15 læster.
Den 26. marts 1749: Destination: Lissabon og Sanct Ybel?. Kaptajn Svend Pedersen af København. Styrmand: Mathias Andersen, født i København, 22 år [1727], tømmermand: Stephen Jensen, født i København, 24 år [1725], bådsmand: Eskild Hartwig Ancher, født i København, 23 år [1726], kok: Hans Jacobsen Rønne, født i Rønne, 18 år [1731], matroser: Johannes Olsen Locke, født i København, 20 år [1729], Jeppe Jensen Nexøe, født i Nexø, 25 år [1724], Jens Nielsen Holm, født i Rønne, 18 år [1731], Jørgen Jensen Koefoed, født i Svanneke, 21 år [1728], Ole Pedersen Seegalt, født i Aarhus, 20 år [1729], Henrich Jensen, født i Svanneke, 15 år [1734], dreng: Niels Jensen Adelgade, født i København, 15 år [1734], Jørgen Rasmussen Lavendel, født i København, 20 år [1729]. Underskrives af Svend Pedersen. Skibet: Emauel på 86 læster.

Den 29. august 1749: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Hans Peter Jansen af København. Styrmand: Christen Hansen Junior, født på Sylt, matros: Niels Madsen Marker [skrevet Marckier], født i Rønne, 22 år [1727], Ole Hansen Wester, født i Rønne, 21 år [1728], Jens Bjerre [skrevet Birret], født i Hals, 22 år [1727], Claus Nielsen, født i Hals, 22 år [1727], dreng: Peder Madsen Bornholm, født i Rønne, 18 år [1731]. Underskrift fra Hans Peter Jansen. Skibet: Coreer på 26 læster.
Den 29. august 1749: Destination: Irland. Kaptajn P. Köling af København. Styrmand: Hans Pedersen Lund af København, 21 år [1728], tømmermand: Poul Andersen Allingge, født i Allinge, 29 år [1720], bådsmand: Amon Evensen, født i Hafnia [København?], 29 år [1720], kok: Ole Jensen, født i Hvaler sogn i Frederikshald i Norge, 19 år [1730], matroser: Svend Jensen, født i Kragerø i Norge, 25 år [1724], Anders Erichsen, født i Houlferley under Frederikshald i Norge, 25 år [1724],  Hans Rasmussen, født i Hafnia [København?], 16 år [1733], Daniel Nicolaus Green, født i Hafnia [København?], 20 år [1729], Christopher Andersen, født i Vaterland under Frederikshald i Norge, Jochum Rienholt af 3D, kahytsdreng: Anders Thomsen Sinds, født i Jungshoved, 20 år [1729], dreng: Jens Peder Jensen, født i Dragør, 17 år [1732]. Underskrives af P. Köling. Skibet: St. Johannes på 99 læster.
Den 2. september 1749: Destination: Stockholm. Kaptajn Peder Ebbeltoft af København. Styrmand: Jens Bendsen, født i Hafnia [København?], 49 år [1700], matroser: Torkild Nielsen Hallekilde, født i Hafnia [København?], 23 år [1726], Søren Christensen, født i Svaneke, 24 år [1725], Niels Larsen, født i Svaneke, 29 år [1720], Rasmus Jørgensen Nørgaard, født i Svaneke, 20 år [1729], Ole Svendsen, født i Svendborg, 16 år [1733], dreng: Anders Nielsen Mous, født i Hafnia [København?],18 år [1731]. Underskrives af Peder Ebbeltoft. Skibet: Pelikan på 47 læster.
Den 8. september 1749: Destination: Riga. Kaptajn Peter Jensen Jutpher af København. Styrmand: Jens Jensen Randers, født i København, 20 år [1729], tømmermand: Jens Christensen, født i København, 43 år [1706], matroser: Tomas Mikelsen, født på Sylt, Morten Mortensen, født i København, 27 år [1722], Anders Rasmus Tørsløf, født i København, 21 år [1728], Johan Jacobsen Molthon, født i København, 18 år [1731], Peder Jørgensen Lüste, født i Svaneke, 20 år [1729], dreng: Hendrick Böyesen, født på Sylt,  
Skibet: Jomfru på 47 læster.
Den 9. september 1749: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Niels Jensen af København. Styrmand: Michel Andersen, født i Rønne, 28 år [1721], matroser: Jonas Jørgensen, født i Mariager, Niels Pedersen Stenstrup, født i Rønneby [nok nærmere Rønnebæk], Torkild Bendsen, født i Rønneby [nok nærmere Rønnebæk], dreng: Anders Thomsen Smidt, født i Jungshoved, 20 år [1729]. Underskrives af Niels Jensen. Skibet: Jomfru Margrethe på 17 læster.
Den 15. september 1749: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn J. Green af København. Matroser: Peder Nielsen, født i København, 44 år [1705], Christopher Sax, født i Rønne, 51 år [1898], Anders Andersen, født i Mariager, 38 år [1711], Jens Hansen, født i Nyord, 17 år [1732], Cornelius Olsen af 2D. Underskrives af J. Green. Skibet: Unge Tobias på 24 læster.

Den 19. marts 1751: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Andreas Ibsen af København. Styrmand: Jens Bentzen, født i København, 49 år [1702], tømmermand: Sigbiørn Pedersen Skive, født i København, 34 år [1717], matros: Jens Jørgensen, født i Sønderborg, 26 år [1725], Lars Pedersen, født i Nyord, 18 år [1733], Jens Nielsen Liisborg, født i Bangsbostrand, 22 år [1729], Johan Ernst Johansen, født i Dragør. 19 år [1732], Underskrift fra Andreas Ibsen. Skibet: [Dragen fra Dragøe - slettet] Frk. Kirk på 62 læster.
Den 13. marts 1751: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Cornelius Povelsen Linderod af København. Styrmand: Jacob Jacobsen Borch, født i København, 29 år [1722], kok: Knud Rasmussen Rude, født i Købehavn, 29 år [1722], matros: Hans Nielsen Gudhiem, født i København, 20 år [1731], Hans Jacob Rønne, født i Rønne, 18 år [1733], Willum Andersen Brandt, født i Nexø, 20 år [1731], kokmath: Jens Lund Nexøe, født i Nexø, 22 år [1729]. Underskrift fra Cornelius Povelsen Linderod. Skibet: Jomfru Cornelia på 36 læster.
Den 19. marts 1751: Destination: Lübeck. Skipper Lars Thorsen af København. Matroser: Jens Mogensen Nexøe, født i København, 28 år [1723], Søren Jensen Jylland, født i København, 29 år [1722], Michel Nielsen, født i Nyord, 18 år [1733], dreng: Christian Andersen Graa, født i Svaneke, 13 år [1738]. Underskrift fra Lars Torsen. Skibet: Die Hofnung på 15 læster.
Den 30. marts 1751: Destination: Lübeck. Skipper Peder Johansen af København. Styrmand: Rasmus Andersen Oprud, født i København, 23 år [1728], matros: Hans Johansen, født i Stouby, 22 år [1729], Anders Larsen Gierlev [skrevet Gierled], født i København, 39 år [1712], Børge Pedersen Skomager, født i København, 26 år [1725], dreng: Christen Bendtzen Kabel, født i København, 23 år [1728]. Underskrift fra Peder Johansen. Skibet: Dorthe på 26½ læster.
Den 30. marts 1751: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Anders Rasmussen af København. Matroser: Jens Jensen Skibsby, født i Ebeltoft, 37 år [1714], Søren Rasmussen, født i Grenå, 29 år [1722], Ole Jensen Præst, født på Samsø, 20 år [1731], Hans Aagesen, født i København, 17 år [1734]. Underskrift fra Anders Rasmussen. Skibet: Ana Margrethe på 23 læster.

Den 20. april 1752: Destination: Riga. Kaptajn Hans Hansen Høyer af København. Styrmand: Andreas Ipsen Due [skrevet Dhue], født i København, 31 år [1721], bådsmand: Hans Christian Wolter, født i København, matroser: Axnen Evenson, født i København, 25 år [1727], Søren Jensen Fillerup [skrevet Fielerup], født i København, 22 år [1730], Jørgen Kierckhoff, født i Aarhus, Clement Jacobsen Bornholm, født i København, 50 år [1702], Simon Hendrick Grube, født i København, 20 år [1732], dreng: Peter Qvist fra Høyer. Underskrift fra Hans Hansen Høyer. Skibet: Ebenezer på 66 læster.
Den 15. april 1752: Destination: Ternö i Sverige. Kaptajn Anders Petersen Møller af København. Matros: Svend Stephansen Smidz af Rønne, Tore Hansen, født i Sandefjord i Bragnæs i Norge, 18 år [1734], Michel Jespersen, født i Haderslev, 16 år [1736], Christen Lyne, født i København, 18 år [1734], dreng: Anders Hansen Skierbeck, født i København, 13 år [1739]. Underskrift fra Anders Petersen Møller. Skibet: Margrethe Elisabeth på 22 læster.
Den 9. maj 1752: Destination: Riga. Kaptajn Jens Christian Petersen Møller af København. Styrmand: Niels Rasmussen Lund, født i København, 22 år [1730], matros: Simon Rasmussen Upsal, født i København, 30 år [1722], Constantinus Ahanue Kliers, født i København, 30 år [1722], Jens Olsen Weier, født i København, 19 år [1733], Jørgen Nielsen Holm, født i Allinge, 19 år [1733]. Underskrift fra Jens Christian Pet: Møller. Skibet: St. Jørgen på 29 læster. Skibet drager igen til Riga den 19. juli 1752.
Den 5. juli 1752: Destination: Riga. Kaptajn P. Johansen af København. Matroser: Hans Johansen, født på Jomfruøerne [Dansk Vestindien], 22 år [1730], Anders Clausen Wollerøe, født i København, 34 år [1718], Morten Rasmussen Brandstrup, født i København, 55 år [1697], Rasmus Jespersen, født på Jomfruøerne [Dansk Vestindien], 39 år [1713], dreng: Salomon Jensen Egestrøm, født i København, 14 år [1738]. Underskrift fra P. Johansen. Skibet: Kong David på 30 læster [slettet] Jacob.
Den 7. juli 1752: Destination: Stockholm. Kaptajn T. Kramer af København. Styrmand: Jacob Christensen Kramer, født i Sønderborg, 20 år [1732], matroser: Bertel Mortensen, født i Sønderborg, 31 år [1721], Mogens Hansen Krøer, født i Sønderborg, 18 år [1734], dreng: Jens Rasmussen, født i Sønderborg, 19 år [1733]. Underskrift fra T. Kramer. Skibet: Povel på 33 læster.

Den 29. november 1753: Destination: Amsterdam. Kaptajn Erland Jensen af København. Styrmand: Søren Pedersen Melgaard, født på Sjælland, 38 år [1715], matros: Christen Nielsen Danner, født i Østjylland, 26 år [1727], Rasmus Jørgensen, født i Aabenraa, 24 år [1729], dreng: Jens Nielsen Suder [skrevet Süder], født på Samsø. Underskrift fra Erland Jensen. Skibet: Elisabeth af København.
Den 7. december 1753: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Anders Rasmussen. Matroser: Peder Nicolaysen, født i København, 44 år [1709], Peder Mogensen Olzoch, født i København, 28 år [1725], Niels Madsen Markier, født på Rømø, 22 år [1731], Christen Jensen, født i Erritsø, 16 år [1737]. Underskrift fra Anders Rasmussen. Skibet: [ikke angivet].
Den 11. maj 1754: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn {ikke angivet}. Styrmand: Ole Larsen, født i Rønne, 50 år [1704], matroser: Jørgen Andersen, født i Rønne, 33 år [1721], Ole Svendsen Hidsing, født i Rønne, 30 år [1724], Anders Rasmussen Torsløf, født i Rønne, 33 år [1721], Lars Rasmussen, født i Nyord, 20 år [1734], dreng: Niels Hansen af 1D. Ingen underskrift. Skibet: [ikke angivet].
Den 1. december 1753: Destination: Lübeck. Kaptajn J. A. Graa af København. Matroser: Søren Jensen Jylland, født i København, 29 år [1724], Jens Mogensen Nexøe, født i København, 18 år [1735], Paul Willum Siør, født i Nexø, 28 år [1725], dreng: Jørgen Davidsen Dick, født i Nexø, 17 år [1736]. Underskrift fra J. A. Graa. Skibet: Maria Dorthea.
Den 6. marts 1754: Destination: Bayonne i Frankrig. Kaptajn Johan Davidsen af København. Styrmand: Jacob Larsen Willer, født i København, 24 år [1730], bådsmand: Hans Rasmussen Ismarck, født i København, 17 år [1737], matros: Jens Nielsen af 2D, Holger Jørnsen, født i Frederikshald [Halden i Norge], 20 år [1734], Ole Mortensen Rønne, født i Rønne, 16 år [1738], Hans Andersen Møller af 3D. Underskrift fra Johan Davidsen. Skibet: Friderichsborg på 30 læster.
Den 8. marts 1754: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Øvli Rasmussen af København. Mandskab: Frans Hansen, født i Svendborg, 27 år [1727], Eskild Hansen, født i København, 50 år [1704], Ole Paulsen, født i Vedstrand, 38 år [1716], Kield Christensen Frachmand, 22 år [1732], Christian Andersen. Underskrift fra Øvli Rasmussen. Skibet: Anna Dorthea på 29½ læster.
Den 22. april 1754: Destination: Stettin [nu Szczecin i Polen]. Kaptajn {ikke angivet}. Matroser: Nicolay Erichsen, født i Rudkøbing, 17 år [1737], Niels Hansen, født i Nyord, 19 år [1735], Niels Olsen, født i Stege, 20 år [1734], Hans Clausen, født i Rudkøbing, 19 år [1735]. Ingen underskrift. Skibet: [ikke angivet].
Den 26. marts 1754: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn J. E. J. Løstrup af København. Matroser: Anders Larsen Gierild [skrevet Gieril], født i København, 39 år [1715], Børge Pedersen Skoemager, født født i København, 26 år [1728], Christen Jensen, født i Præstø, 19 år [1735], dreng: Jørgen Sørensen, født i Stege, 17 år [1737], Hans Hansen, født på Hasselø, 17 år [1737]. Underskrift fra J. E. J. Løstrup. Skibet: Mette Margrethe af København på 32 læster. Bemærkning: Samme skib har destination til St. Petersburg i Rusland den 27. september 1754.
Den 22. april 1754: Destination: Stettin [nu Szczecin i Polen]. Kaptajn {ikke angivet}. Matroser: Giert Jensen, født i Nyord, 20 år [1734], Hemming Hansen, født i Nyord, 17 år [1737], Rasmus Pedersen, født i Rudkøbing, 18 år [1736], Lars Rasmussen, født i Faaborg, 16 år [1738], dreng: Jens Christensen Rasmussen, født i Faaborg, 13 år [1741]. Ingen underskrift. Skibet: Maria.
Den 22. april 1754: Destination: Stettin [nu Szczecin i Polen]. Kaptajn {ikke angivet}. Matroser: Jon Hansen, født i Nyord, 24 år [1730], Justinus Christensen Hiøgaard, født i København, 18 år [1736], Johan Mathias Bold, født i Rudkøbing, 25 år [1729], Peder Olsen, født på Femø, 25 år [1729]. Ingen underskrift. Skibet: Amalie Sophie.
Den 6. april 1754: Destination: Rouen i Frankrig. Kaptajn Hans Bentsen af København. Styrmand: Jørgen Jensen, født på Samsø, 26 år [1728], matroser: Peder Rasmussen, født i København, 18 år [1736], Enevold Nielsen Lystrup, født i København, 17 år [1737], Lars Olsen Sterk, født i Rønne, 28 år [1726], dreng: Lars Jensen, født i Horsens. Underskrift fra Hans Bensen. Skibet: [ikke angivet] af København på 24 læster.
Den 13. april 1754: Destination: Riga. Kaptajn Anders Pedersen Møller af København. Matroser: Rasmus Larsen, født i Flensburg, 17 år [1737], Jens Pedersen Randrup, født i Dragør, 22 år [1732], Niels Sørensen Ravn fra [kan ikke læse], Jørgen Christensen, født i Faaborg, 22 år [1732], dreng: Hans Christensen fra Fyn. Underskrift fra Anders Pedersen Møller. Skibet: Margrethe Elisabeth på 22 læster.
Den 13. april 1754: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peter Thaysen af København. Matroser: Hans Pedersen Kuul, født i Jungshoved sogn, 24 år [1730], Peder Nielsen Stambye, født i Jungshoved sogn, 20 år [1734], Hans Harboe, født i Nordborg, 19 år [1735], Didrich Fæster, født i Præstø, 17 år [1737]. Underskrift fra Peter Thaysen. Skibet: Emanuel på 2 læster.
Den 13. april 1754: Destination: Riga. Kaptajn {ikke angivet}. Styrmand: Bøye Clausen af Sylt, tømmermand: Bøy Jensen af af Eckernförde. Desuden er der tre matroser, en ungmatros og en dreng, hvis navne ikke er angivet. Skibet: Jomfru Maria på 47 læster.
Den 16. maj 1754: Destination: Bayonne i Frankrig. Kaptajn Rasmus Eye af København. Styrmand: Jens Jensen Broager, født i København, 27 år [1727], tømmermand: Hans Aagesen, født i København, 17 år [1737], kok: Hans Jensen Stavanger, født i København, 31 år [1723], matroser: Ole Jensen Koch, født i Sandefjord i Norge, 17 år [1737], Jørgen Hansen Bilthugger, født i København, dreng: Jørgen Jenskov, født i Allinge, 16 år [1738]. Underskrift fra Rasmus Eye. Skibet: Correren på 26 læster.
Den 20. juni 1754: Destination: Riga og St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peder Wickmand af København. Styrmand: Ole Engelbrecht Pedersen, født i København, 24 år [1730], matroser: Jens Nielsen Sortberg, født i Dragør, 17 år [1737], Hans Pedersen Bæsser, født på Samsø, 21 år [1733], dreng: Ole Jacobsen Haagensen, født i København, 14 år [1740]. Ingen underskrift. Skibet: Elisabeth Cathrine på 25 læster.
Den 6. august 1754: Destination: Portugal. Skipper J. Prydtz af København. Overstyrmand: Hinrich Theisen Palme af Dragør, 17 år [1737], 2. styrmand: Cornelis Hinrichsen af Dragør, 40 år [1714], tømmermand: Bendt Svendsen Hallenberg af København, 50 år [1704], bådsmand: Jacob Larsen Kiøbenboe af København, 20 år [1734], kok: Peder Nielsen af Nakskov, 18 år [1736], konstabel: Lars Theisen Palme af Dragør, 20 år [1734], matroser: Morten Jung Clausen af København, 20 år [1734], Lars Ludvigsen Kiøbeck af København, 44 år [1710], Lars Andersen Kiøbenhavn af København, 40 år [1714], Niels Didrichsen af København, 30 år [1724], Anders Nielsen Bødkier af København, 19 år [1735], Ole Mogensen Albret af Dragør, 23 år [1731], Peder Knudsen Kylling af Dragør [skrevet Külling], 20 år [1734], Albert Teisen Korvemager af København, 20 år [1734], Hans Nielsen Tydsk af København [skrevet Thysk], 20 år [1734], Jan Jansen Friis af København, 17 år [1737], Cornelius Tønnesen Skræder af Dragør, 20 år [1734], Peder Corneliussen Asmus af Dragør, 17 år [1737], Christopher Larsen Paaske af Vordingborg, 23 år [1731], Peder Haagensen af 4D, Jens Andersen af 1D, Casper Authum Fabricius [skrevet Faberxius] af København, 23 år [1731], Hans Jensen Kaarv af København, 20 år [1734], Niels Nielsen af Hohenberg i Schleswig, 22 år [1732], Joen Børgensen Lind af København, 14 år [1740], Peder Jensen Thomas af Dragør, 16 år [1738], kokmath: Peder Pedersen Bevr af 1D, dreng: Niels Bendsen Hollenberg af København, 13 år [1741], Christen Carstensen Stubbekiøbing af København, 16 år [1738]. Ingen underskrift. Skibet: Juliana Maria på 227 læster.

Den 8. januar 1756: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Axel Holm af København. Overstyrmand: Hans Michelsen, født i København, 31 år [1724], 2. styrmand: Jens Hansen, født i Nexø, 19 år [1735], bådsmand: Henrich Nielsen, født i København, 18 år [1736], tømmermand: Jens Sørensen, født i København, 24 år [1731], bødker: Søren Nimtoft, født i København, 28 år [1727], matroser: Morten Petersen, født i Rønne, 23 år [1732], Jacob Sørensen Schiøt, født i København, 18 år [1736], Erich Nielsen Orup, født i København, 19 år [1735], Anders Nielsen af 3D, 22 år [1733], Hans Holst, født i Sønderborg, 17 år [1737], dreng: Olle Biørnholt, født i København, 25 år [1730]. Underskrives af Axel Holm. Skibet: Jomfru Maria.
Den 13. april 1756: Destination: Marsilien [måske Marseille?]. Kaptajn P. C. Samsøe af København. Overstyrmand: Augustinus Kierulf, født i København, 39 år [1717], 2. styrmand: Niels Bey, født i København, 27 år [1729], bådsmand: Jens Michelsen Berg, født i København, 22 år [1734], tømmermand: Rasmus Hansen, født i Kristiansand i Norge, 29 år [1727], kok: Svend Carlsen Haldberg, født i København, 25 år [1731], matroser: Jens Andersen Høeg, født i ?, 28 år [1728], Marcus Petersen Monradt, født i ?, 21 år [1735], Jens Andersen Krog, født i Aalborg, 22 år [1734], Lars Reimer, født i Maribo, 20 år [1736], Bendt Pedersen Straaes ?, født i København, 21 år [1735], August Wilhelm Petersen, født i Aabenraa amt, Friderich Carl, født i København, 21 år [1735], Rasmus P. Holm, født i København, 22 år [1734], Johan Friderichsen, født i Taarbæk, 17 år [1739], Zacharias Nielsen, født i Haderslev amt, 18 år [1738], kokmath: Peder Diderichsen Falster, født i København, 23 år [1733], kahytsdreng: Henrich Christian Riis, født i København, 15 år [1741]. Underskrives af P. C. Samsøe. Skibet: Cronprintz Christian.
Den 10. april 1756: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn P. Smith af København. Styrmand: Jacob Mortensen Buch af København, 23 år [1733], kok: Jacob Petersen Lind af København, 36 år [1720], matroser: Henrich Andersen Hof af København, 16 år [1740], Christian Friderichsen Boch af København, Henrich Nielsen af Kristiansand distrikt [Norge] i Kere sogn, 22 år [1734], dreng: Palle Johansen af 1D, 16 år [1740]. Underskrives af P. Smith. Skibet: Fredensborg på 30 læster.
MANDSKABET PÅ SKIBET UDSKIFTES FØR SEJLADSEN OG BESTÅR I STEDET AF: Styrmand: Jacob Mortensen Bull, matroser: Biørn Christensen af 1D, Henrich Andersen Hoff, Diderich Hansen Terckildsen af København, 19 år [1737], Samuel Petersen Berg af København, 22 år [1734], dreng: Lauritz Skram af København, 15 år [1741].
Den 13. april 1756: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Hans Mouritzen With af København. Overstyrmand: Jacob Nørregaard af København, 31 år [1725], 2. styrmand: Daniel Theif af København, 22 år [1734], boutellier: Christopher Friderichsen Siegaard af København, tømmermand: Peter Jensen Holm af København, 33 år [1723], bådsmand: Hans Ramsøe af 2D, kok: Lars Ludvigsen af København, 44 år [1712], bødker: Hans Christian Torup af København, 22 år [1734], konstabel: Niels Hansen af Stege, 20 år [1736], matroser: Hans Nielsen af 2D, Carl Friderich Ullrich af København, 30 år [1726], Joseph Kedis af København, 21 år [1735], Mathias Petersen Rønne af Rønne, 18 år [1738], Willum Christophersen af 2D, Hans Johansen Barck af Rønne, 16 år [1740], Knud Olsen af 3D, jungmand: Eilert Johansen Sommer af København, 17 år [1739], dreng: Jens Olsen Johansen af København, 15 år [1741], ungmand: Jacob Kokowski [skrevet Kokkowshy] af København, 18 år [1738], kahytsdreng: Mathias Bochman af København, 15 år [1741]. Underskrives af Hans Mouritzen With. Skibet: Jorde? ? på 102 læster.

Den 29. november 1756: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Ole Pedersen af København. Styrmand: Lorentz Hansen Kiøbenhafn af København, 27 år [1730], 2. styrmand: Mads Christensen Kiøbenhafn af København, 24 år [1733], bådsmand: Ole Pedersen Stenhugger af Dragør, 22 år [1735], køkken: Jørgen Gertsen Slichtenberg af Dragør, 18 år [1739], matroser: Johan Theisen Hinck af Dragør, 17 år [1740], Michel Pedersen af Aalborg, 22 år [1735], Haschild Nielsen af Spind sogn under Kristiansand i Norge, 29 år [1728], dreng: Johan Johansen Køster af København. Underskrives af Ole Pedersen. Skibet: Gamle Friller på 60 læster.
Den 29. november 1756: Destination St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Niemann af København [skrevet Niemand]. Overstyrmand: Jens Rokke af København, 25 år [1732], 2. styrmand: Anders Kruuse af Strømsø i Norge, 22 år [1735], bådsmand: Bendt Christiansen Wiborg af København, 21 år [1736], tømmermand: Jacob Hansen af København, 35 år [1722], køkken: Bertel Andersen Holm af Hirtsholm, 21 år [1736], bødker: Peder Nielsen Bierbye af Hirtsholm, 32 år [1725], matroser: Thore Friderich Nielsen af Svelvik i Norge, 22 år [1735], Lars Jensen Arnager af København, 18 år [1739], Ole Svendsen Tananger af Sole sogn under Stavanger, 24 år [1733], Hans Nielsen Bonde af Gudhjem, 16 år [1741], Tiøran Steensen af 3D, Ole Trondsen af 3D, Lars Andersen Kiøbenhafn af København, 40 år [1717], dreng: Hans Bierring af Strømsø i Norge, 16 år [1741], Jacob Thorsen af Brasnæs i Norge, 14 år [1743]. Underskrives af Hans Niemand. Skibet: Peder og Margrethe på 98 læster.
Den 4. december 1756: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Thomas Wheeler af København. Overstyrmand: Michael Gevertz af København, 39 år [1718], 2. styrmand: Rasmus Nicolaisen Juhler af København [skrevet Nicolaysøn Juller], 20 år [1737], bådsmand: Anders Petersen Hansen af København, 19 år [1738], bødker: Thomas Larsen af København, 23 år [1734], køkken: Peder Albrecht Poulsen af Nakskov, 18 år [1739], matroser: Daniel Clausen af Nakskov, 22 år [1735], Rasmus Pedersen Post af Nakskov, 18 år [1739], Hans Pedersen af Nakskov, 21 år [1736], kahyt: Rasmus Pedersen af Stubbekøbing, 28 år [1729], dreng: Jørgen Hansen Holm af Enø, 19 år [1738], matros: Thomas Pennie af St. Croix, dreng: Thomas Smith af St. Croix, Coste Sanders af St. Croix. Underskrives af Thomas Wheeler. Skibet: Spare Slanter på 73 læster.
Den 9. december 1756: Destination: Lissabon. Kaptajn Jan Thomsen af København. Styrmand: Peder Jensen Even af Sylt, bådsmand: Jens Pedersen Laalick af København, 32 år [1725], kok: Ole Gabrielsen Tranaas af Stavanger, 39 år [1718], matroser: Nicolai Nissen af Flensburg, Lars Ibsen Hacker af Rønne, Jep Hansen Nexøe af Nexø, Jens Jensen Nexøe af Nexø. Underskrives af Jan Thomsen. Skibet: Johanne Charlotte på 54 læster.
Den 29. december 1756: Destination: Vest Indien. Kaptajn Jørgen Storck af København. Styrmand: Niels Hansen Kiøge af København, 28 år [1729], understyrmand: Peder Lemvig af København, 27 år [1730], bådsmand: Jørgen Pedersen af Samsø, 34 år [1723], kok: Peder Andersen Graae af København, 33 år [1724], tømmermand: Jacob Christensen Kiøbenhafn af København, 35 år [1722], boutellier: Jørgen Hansen Niemann af København [skrevet Niemand], 22 år [1735], matroser: Ole Jensen Præst af Samsø, 28 år [1729], Thomas Frandsen Frodsig af København, 18 år [1739], Christian Jørgensen af Sønderborg Amt, 24 år [1733], Peder Hansen Arff af København, 21 år [1736], Lars Andersen af 3D, Jørgen Hansen af 3D, Jørgen Johansen af Bogø, opløber: Gregorius Hansen Hems af København, 18 år [1739], drenge: Hans Larsen Serags af København, 19 år [1738], Peter Jørgensen af København, 14 år [1743], Hans Jacob Bech af København, 15 år [1742], Anders Hansen Niemann af København, 14 år [1743]. Underskrives af Jørgen Storck. Skibet: Skibet på 81 læster.
Den 7. marts 1757: Destination: Lübeck. Kaptajn Peter Sørensen af København. Styrmand: Svend Boysen af Sylt, 24 år [1733], Matroser: Hans Olsen Sterch af København, 35 år [1722], Lars Olsen Sterch af Rønne, 28 år [1729], Jacob Michelsen Nexøe af Nexø, 21 år [1736], Peder Andersen af 4D, Ole Kalleskov af 4D, Daniel Thomsen, tidligere 2D, Mads Christensen af 1D, dreng: Ole Andersen Rosenberg af København, 14 år [1743], Christian Jessen af Flensburg. Underskrives af Peter Sørensen. Skibet: Maria på 26 læster.
Den 15. marts 1757: Destination: Lübeck. Kaptajn Greis Greisen af København. Matroser: Envold Nielsen Lystrup af København, 24 år [1733], Hans Pedersen Brask af Svaneke, 18 år [1739], Jørgen Larsen af København, 43 år [1714], dreng: Søren Hansen Birk af København, 15 år [1742]. Underskrives af Greis Greisen. Skibet: De Postilie på 24 læster.
Den 16. marts 1757: Destination: Stettin [nu Szczecin i Polen]. Kaptajn Niels Jensen af København. Matroser: Jens Olsen Brandt af Nyord, 21 år [1736], Ole Olsen Brandt af Nyord, 19 år [1738], dreng: Rasmus Hansen af Bogø, 35 år [1722]. Underskrives af Niels Jensen. Skibet: To Søstre på 21½ læster.
[Der er kun disse tre afgange dokumenteret fra 1757, og der er ikke noget fra 1758 og 1759. Den næste bog starter i august 1760.]

Den nn august 1760: Destination: Riga. Kaptajn Carsten Nielsen af Flensburg. Styrmand: Bøye Petersen Schmidt af Flensburg, født på Sylt, ?: Peter Andreas Jensen af Flensburg, født på Sylt, tømmermand: Jacob Hansen af Flensburg, født i Flensburg, bødker: Jens Christensen Schmidt af Rønne, født på Bornholm, matroser: Peder Hansen Schmidt af Haderslev, Niels Jensen Werstrup af København, Johan Ellingsen af 1D, Knud Evertsen af 1D, Christopher Larsen af 2D, Jacob Hansen af 2D, Esten Olsen af 2D, kokmath: David Christian Grodt af Flensburg, født i Flensburg. Underskrives ikke. Skibet: Lovise på 130 læster.
Den 25. august 1760: Destination: Bergen og derefter Venetien [dvs. Veneto i Italien]. Kaptajn Biørn Knudsen Quist af København og med borgerskab i København den 3. marts 1756. Styrmand: Frederich Christian Warnick af København, født i Nysted, ?: Ole Poulsen Busk, født i Rønne, kok: Lars Svendsen Holm, født i Rønne, kok: Hermand Jensen Sonne, født i ? sogn på Bornholm, Henrich Christiansen Meyer, født i Frederikshald [Halden] i Norge, Hans Hansen, født i Holstein, Mogens Peder Haagensen, født i Skåne. Underskrives af B. Qvist. Skibet: Fortuna på 40 læster.
Den 28. august 1760: Destination: Bergen. Kaptajn Heinrich Sodelken af Oldenburg. Styrmand: Didrich von Fritzen af Bürger ?, matroser: Claus Jacobsen af København, Jens Pedersen af Bergen, Rasmus Rasmussen af Bergen, dreng: Johann Gecker af Bremen, kahytsdreng: Dynnes Bonje af Oldenburg. Ingen underskrift. Skibet: Die Frau Anne Johanne på 53 læster.
Den 1. september 1760: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Christian Andersen Ell af Flensburg og med borgerskab i Flensburg den 5. maj 1759. Styrmand: Nicolai Nissen af Flensburg, født i Holstein, tømmermand: Rasmus Andersen Gieg af København, født i ?, bådsmand: Hans Nielsen Elsegaard af København, født i København, kok: Truds Nielsen Rivo af København, født i Norge, matroser: Anders Mortensen Bekke af Nexø, født på Bornholm, Jens Hansen Arnager af Rønne, født i Rønne, Georg Schilthelm af Jørgenby i Schleswig (St Jürgen), født i Jørgenby, Jens Clausen Køge, født i Stege, Mads Tuesen Koefoed af Rønne, født på Bornholm, Kokmath: Jens Olsen af Jørgenby, født i Aalborg, dreng: Mathias Larsen af 1D, født i København. Skibet: Frau Anna på 70 læster.
Den 30. august 1760: Destination: Riga. Kaptajn Detlef Johan August Rehling af Gottorp, født i byen Schleswig og med borgerskab i Schleswig den 18. april 1758. Styrmand: Jens Jensen Hvass af Dragør, født i Skanør i Skåne, kok: Peder Andersen Vægte af Dragør, født på Amager, matroser: Erich Petersen Sundbye af Dragør, født i Dragør, Christian Clausen af Nord?, født i Holstein, dreng: Peder Lauritsen af Bredstrup, født i Jylland. Underskrift fra Detlef Johan Aug. Rehling. Skibet: Nordstiernen på 41 læster.
Den 3. september 1760: Destination: Havre des graves. Kaptajn Urbanus Otto Flor af København, født på Sylt og med borgerskab i København den 6. maj 1758. Styrmand: Svend Brender af Sylt, matroser: Joen Nielsen, født i Mariager, Jens Bendsen af 1D, født i København, Ole Samuelsen Strømvold, født i Norge, dreng: Cornelius Böysen, født på Sylt. Underskrevet af Urbanus Otto Flor. Skibet: Jomfru Elisabeth på 28 læster.
Den 6. september 1760: Destination: Wolgast til xxdellandske øer. Kaptajn Christopher Lengern af København, født i Stettin [nu Szczecin i Polen] og med borgerskab i København den 25. oktober 1758. Styrmand: Lars Jacobsen Udbye, født i København, 2. styrmand: Niels Johansen Rosekild, født i København, 3. styrmand: Wilhelm Wilhelmsen, født i Nyborg, kok: Iver Michelsen af 1D, født i København, matroser: Peder Andersen af 1D, født på Fyn, Jens Andersen af 4D, født på Bornholm, Anthoni Henrich Bousk af København, født i Lübeck, Rasmus Olsen Brandt af København, født i København, kahytsdreng: Peter Nicolaysen af Kerteminde, født på Fyn, Peter Nielsen Hesle af København, født i København. Underskrives af Lars Jacobsen Udbye i kaptajnens absen. Skibet: Skt. Johannes på 77½ læster.
Den 15. september 1760: Destination: Amsterdam. Kaptajn Barthold Nickels af Oslo i Norge [skrevet Christiania], født på Föhr. Styrmand: Richard Carstens, født i Dagebølle, matros: Peter Peters, født på Föhr, Sivert Pieters, født på Föhr. Underskrives af Barthold Nickels. Skibet: [navnet angives ikke] på 25 læster.
Den 17. september 1760: Destination: Formodentlig Lissabon. Kaptajn Poul Albertsen af København, født i Dragør og med borgerskab i København den 10. maj 1758. Styrmand: Lars Jensen Skomager af Dragør, født i Dragør, matroser: Svend Christensen Hammer af København, født i Norge, Christen Pallesen Lisborg af Bangsbostrand, født i Jylland, Anders Andersen Kaas af Svaneke, født på Bornholm, dreng: Teck Nielsen Friis af Dragør, født i Dragør. Underskrift fra Poul Albertsen. Skibet: Unge Daniel på 26 læster.
Den 20. september 1760: Destination: Oostende i Belgien. Kaptajn Peter Sørensen af Flensburg, født på øen Lister og med borgerskab i Flensburg den 10. februar 1755. Styrmand: Hartvig Brute af Flensburg, født i Holstein, matroser: Henrich Poulsen Dyppel af Flensburg, Jacob Bonde af Flensburg, født i Flensburg, Claus Clausen af Holstein, Jens Larsen af Fyn, dreng: Hans Jensen Duppel af Flensburg, født i Flensburg. Underskrift fra Peter Sørensen. Skibet: Jomfrue Elisabeth på 43 læster.
Den 24. september 1760: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Jensen Prest af København, født i Dragør og med borgerskab i København den 9. april 1753. Styrmand: Asbrandt Petersen Snedker af Dragør, født på Amager, matroser: Thomas Thomasen af Gudhjem, født på Sjælland, Iver Christensen Svabervig af Stavanger, Søren Hansen af Nyborg, født i Nyborg, kokmath: Jørgen Hendrichsen Holst af Dragør, født på Amager, dreng: Hans Jacob Petersen fra Opfostringshuset. Underskrift fra C. J. Prest. Skibet: Jomfrue Johanna på 38 læster.
Den 25. september 1760: Destination: Øen Mann. Kaptajn Hinrich Jacobsen af København, født på Föhr og med borgerskab i København den 15. september 1760. Styrmand: Jacob Hinrichsen af Föhr, bådsmand: Bole Ketels af Föhr, matroser: Ole Haagensen Taagelund af København, født i Kalmar i Sverige, Tobias Olsen af 1D, født i København, Hans Henrichsen af 3D, født i København, kok: Jens Andersen af 3D, født i Stege, matros: Poul Jansen af 4D, født i Letland. Underskrift fra Hinrich Jacobsen. Skibet: Veckop på 42 læster.
Den 27. september 1760: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peder Rasmussen Biærf af København, født i København og med borgerskab i København den 23. januar 1758. Styrmand: Mads Nielsen af Brede sogn i Vestjylland, matroser: Albert Gregersen af København, født på Bornholm, Peder Pedersen Funst af København, født i København, Jens Mortensen Jorck af Nexø, født på Bornholm, dreng: Lars Madsen Skov af Hasle, født på Bornholm. Underskrives af Peter Rasmussen Biærp. Skibet: Mette Maria på 29 læster.
Den 27. september 1760: Destination: Lissabon. Kaptajn Mathias Andersen af København, født i København, og med borgerskab i København den 14. april 1755. Styrmand: Peder Jensen Lund af København, født i København, bådsmand: Christian Hemmingsen af København, født på Møn, matroser: Hans Hansen Munk af Nexø, født på Bornholm, Anders Jensen Rønne af Rønne, født på Bornholm, Hans Hansen Kiøller af Svaneke, født på Bornholm, dreng: Samuel Nielsen Holm af Allinge, født på Bornholm. Underskrives af Mathias Andersen. Skibet: Anna Haabet på 33 læster.

Den 13. juli 1761: Destination: Østersøen eller Nordsøen. Kaptajn Anders Hansen Carlshøy af København, født i Augustenborg. Bådsmand: Mogens Thomesen af Gudhjem, tømmermand: Lars Larsen af Hvaløy under Frederikshald [Halden] i Norge, kok: Niels Jørgensen af Hvaløy, matroser: Lars Jestesen af Hvaløy, Jonas Röngreen af Sverige, Peter Gustavsson af Sverige, Peter Dalgreen af Sverige, Lars Rasmussen Bruun af Nakskov, Anders Christensen af Gudhjem, Hans Peter Svendsen af Svaneke. Underskrives af A. J. S. Dahl.
Skibet: Planteren på 73 læster.
Den 13. juli 1761: Destination: Lissabon. Kaptajn Johan Tarnav af Flensburg, født i Flensburg og med borgerskab den 27. juni 1758. Styrmand: Jens Madsen Dreyer, født i København, tømmermand: Thor Svensson Ødefiord af København, født på Island, matroser: Hans Christian Petersen, født i Sønderborg, Hans Jensen Vang af Hasle, født på Bornholm, Otto Poleumer af Oldenburg, født i Oldenburg, Nicolay Nissen af Eiderstedt, født i Eidersted. Underskrives af Johan Tarnou. Skibet: St. Petrus på 38½ læster.
Den 25. juli 1761: Destination: St. Petersburg i Rusland og derefter Suarnesey og ??. Kaptajn Samuel Kaastrup af Arendal i Norge, født i Arendal og med borgerskab den 29. marts 1757. Styrmand: Rømmer Andersen af Norge, enrulleret, bådsmand, Salve Hansen af Norge, enrulleret, tømmermand: Jens Ole Salvesen af Salve sogn i Norge, enrulleret, matroser: Knud Andersen af Arendal, enrulleret, Esokel Jacobsen af Arendal, enrulleret, Gunder Johnsen af Hystad sogn ved Arendal, enrulleret, dreng: Peder Andersen ved Arendal, enrulleret, Niels Christensen af Arendal, ikke enrulleret men er søn af en borger i Arendal. Underskrives af Samuel Kaastrup. Skibet: Inger Helene på 29 læster.
Den 5. august 1761: Destination: Viborg i Finland [nu Vyborg i Rusland] og derefter Øresund. Kaptajn Wilhelm Decker af Flensburg, født i St. Petersburg og med borgerskab i Flensburg den 20. juni 1758. Styrmand: Peter Christian Mouritzen af Flensburg, født i Flensburg, bådsmand: Hans Jacobsen Møller af Flensburg, født i Flensburg, tømmermand: Nis Petersen af Flensburg, født i Aaby sogn, matroser: Simon Tokefning af Flensburg, født i Flensburg, Rasmus Pedersen Porst af Nakskov, født i Nakskov, Jørgen Clausen af Nakskov, født i Nakskov, Jens Petersen Testrup af Aabenraa, født i ? distrikt, Jacob Asmussen Møller, enrulleret men fik hyre i Flensburg, ?, Hans Christian Hansen, enrulleret men fik hyre i Sønderborg, dreng: Søren Hansen Knudsen, ikke enrulleret, født på Sylt. Underskrives af Wilhelm Decher. Skibet: St. Johannes på 70 læster.
Den 5. august 1761: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peder Nielsen Wachmand af København, født i Dragør og med borgerskab i København den 13. maj 1750. Styrmand: Anders Jensen Birk af København, født i Slangerup, matroser: Jochum Pedersen Aalborg af København, født i København, Christopher Poulsen af 3D, født i Jylland, Jens Truelsen af Tromøy i Norge, født i Norge, Jacob Stephansen Pehestæd af Helsingør, født i Helsingør, Johan Michael Philip af Opfostringshuset. Underskrives af Peter N. Wachman. Skibet: Elisabeth Cathrine på 40 læster.

Den 30. oktober 1762: Destination: Göteborg og derefter til Livorno i Italien. Kaptajn Mathis Macheprang af Helsingør, født på Fehmarn og med borgerskab i Altona den 9. juni 1762. Styrmand: Peder Madsen Rønne, født på Bornholm, tømmermand: Peder Baarsøe af 3D, født i Præstø, bådsmand og kok: Jens Pedersen Lollik [skrevet Laalik], født på Lolland, matroser: Cornelius Baasøe af 3D, født i København [udstreget], Mads Eschildsen Lifta af Svaneke, født på Bornholm, Jacob Hansen af 2D, født i Norge, Claus Serck af Fehmarn, født på Fehmarn, Anders Sørensen Rop af Østjylland, Niels Joensen Rindberg, født i Kalmar i Sverige, Anders Andersen af Blokhus. Underskrives af Matthias Makeprang. Skibet: Patrioten på 87 læster.
Den 3. november 1762: Destination: Amsterdam. Kaptajn Claus Clausen Defin af København, født i København og med borgerskab i København den 1. april 1761. Styrmand: Peder Henrichsen Gommelet af Rønne, matroser: Christen Pedersen af Sæby, Peder Christensen af Fladstrand [nu Frederikshavn], dreng: Magnus Langhorn af Christiansø, Johan Michael Philip af opfostringshuset. Underskrives af Claus Clausen Defin. Skibet: Johannes på 29 læster.
Den 5. november 1762: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Prest af København, født i Dragør og med borgerskab i København den 9. april 1753. Styrmand: Isbrandt Pedersen Snedker af Dragør, matroser: Peder Hansen Munk af Rønne, Rasmus Olsen af Holmestrand i Norge, født i Rudkøbing, Anders Olsen Bornholm, aftakket matros af 3D, født på Bornholm, dreng: Jens Andersen Løstig af Dragør, født i Skåne, Hans Jacob Petersen af opfostringshuset. Underskrives af C. Preste. Skibet: Jomfru Johanne på 38 læster.
Den 4. november 1762: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Linn af København, født i Norge og med borgerskab i København. Overstyrmand: Niels Christophersen Holm, født i Nexø, 2. styrmand: Terkild Bendsen Rønne, født i København, 3. styrmand: Carl Gottlieb Bosselin, født i København, bådsmand: Samuel Petersen Onsen, født i København, tømmermand: Niels Bendsen Hallenberg af København, født i Skåne, kok: Rasmus Hansen, aftakket matros af 3D, født på Lolland, kirurg: Christian Gottlieb Heinrich, født i Hannover, konstabel: Anders Thomesen Smidt, født i Jungshoved, bødker: Michael Jørgensen af København, matroser: Ole Joensen Querven, født i København [tilføjet: Død], Jens Svendsen Tofte, født i København, Bendt Jørgensen Bagge, født i København [tilføjet: kom ikke med], Anders Villumsen Gøtzen, født i København, Claus Larsen Knudskierke, født i Rønne, Henrich Poulsen Hvid, født i Rønne, Christopher Andersen Holm, født i Svaneke, Albert Top af Bergen, Ole Andersen Holm af Bergen, Anders Hansen Storgade, født i Rønne, Espen Pedersen Smidt, født i Rønne, Hans Mogensen Rothensteen, født i Nexø, Mathias Christian Berg af 2D, født i København [tilføjet: deserteret], Joen Andersen, født i Bergen [tilføjet: kom ikke med], opløber: Johannes Blom af Tange i Bragnæs i Norge [tilføjet: kom ikke med], dreng: Christian Traneklov From, født i København, neger: Albin, kaptajnens slave. Underskrives af Hans Linn. Skibet: St. Johannes på 114 læster.
Den 29. november 1762: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Christian Biørn af København, født på Als og med borgerskab i København den 3. november 1762. Overstyrmand: Ole Jensen Præst af Samsø, født i Brundby, 2. styrmand: Friderich Christian Varnicke af København, født i Nysted, bådsmand: Nicolay Henrich Wismer af København, født i Tönningen, tømmermand: Terkild Jensen Slott af København, født i København, kok og boutellier: Thomas Larsen Munk af København, født på Bornholm, matroser: Niels Pedersen Staal af København, født i København, Jørgen Pedersen Lycken af Augustenborg Amt, født i Slesvig, Mouritz Sørensen af Samsø, født i Pillemark, Jens Jensen Nexøe, født på Bornholm, Mads Henrichsen af Randers, født i Randers, Hans Philipsen af Nysted, født i Nysted, Hans Hansen fra grevskabet Reventlow af Düppel i Holstein, kokmath: Peder Christian Nielsen af København, født i København, kahytsdreng: Lorentz Gabriel Petreock af Konsted, født på Fyn. Underskrives af Christian Biørn. Skibet: Emanuel på 57½ læster.

Den 5. august 1763: Destination: Lissabon. Kaptajn Christian Hansen Ahlmann af Sønderborg. Styrmand: Jacob Nissen af Sønderborg, tømmermand: Peter Nissen af Sønderborg, bådsmand: Henrich Pedersen Weyer af København, kok: Jørgen Jacobsen Berg af København, matroser: Rasmus Michelsen af København, Jens Andersen Løstig af Dragør, Christen Nielsen Bornholm af København, ungmand: Andreas Joensen af København, kokmath: Mathias Helt Brasen af København, dreng: Svend Andersen Holm af København. Underskrives af Christian Hansen Ahlmann. Skibet: Concordia på 72 læster.
Den 8. august 1763: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Nicolay Nielsen af Flensburg. Styrmand: Jens Pedersen Juul af Tønder Amt, tømmermand: Jonas Torgesen Holland af Kristiansand stift i Norge, kok: Johan Henrich Wulfsen af Flensburg, bådsmand: Ole Joensen Lind af Flensburg, matroser: Peder Jensen af Østjylland, Peder Sørensen af Østjylland, Andreas Torchelsen af Kristiansand, Iver Hansen af Bergen, dreng: Martin af Italien. Underskrives af Nicolay Nielsen. Skibet: Frau Anna på 70 læster.
Den 11. august 1763: Destination: Lissabon. Kaptajn Meinert Meinertsen af Eckernförde. Styrmand: Friedrich Andersen af Eckernförde, kok og bådsmand: Poul Christensen af Tønder Amt, matroser: Christian Rasmussen af 2D, Anders Olsen Fischer af København, Ambrosius Hansen Smidt af Tønder Amt, Friedrich Krull af Eckernförde, Lorentz Hansen af Aabenraa, Jan Meinertz af Sylt, kokmath: Otte Mortensen Riber af København, kahytsdreng: Jan Hansen af Sylt. Underskrives af Meinert Meinertz. Skibet: Fortuna på 73 læster.
Den 27. august 1763: Destination: Ud på sundet for at søge last. Kaptajn Peter Hansen af Eckernförde. Styrmand: Albert Booysen af Sylt, bådsmand: Carl Olsen Rønne af Rønne, tømmermand: Joseph Isachsen af København, kok: Peter Dirchsen af Sylt, matroser: Anders Michelsen Bierum af Nexø, Jens Michelsen Holm af Rønne, Niels Carlsen Piil af 4D, David Davidsen Rolds af Rønne, kokmath: Schwen Thysen af Sylt, kahytsdreng: Jens Söncken af Sylt. Underskrives af Peter Hanssen. Skibet: Charlotte Friderica på 84 læster.
Den 2. september 1763: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Carsten Hansen Cyster af København. Styrmand: Peder Jensen Mørk af Dragør, matroser: Jens Johansen Normand af Faaborg, Peder Hansen af Haderslev, Henrich Andersen af 4D, kok og dreng: Peter Boh Peters af Sylt. Underskrives af Carsten Hansen. Skibet: 3 Brødre på 29 læster.
Den 5. september 1763: Destination: Hamburg. Kaptajn Peder Hansen Holm af København. Overstyrmand: Mads Mortensen Grønberg af København, understyrmand: Jørgen Rasmussen Skibsted af København, bådsmand: Ole Larsen Gade af 1D, tømmermand: Jacob Hansen Dam af København, kok: Peder Pedersen Nyeman af København, bødker: Hermand Stermand af København, matroser: Peder Rasmussen af Stubbekøbing, Friderich Lorentzen af København, Frantz Henrich Høyelse af København, Johannes Jacobsen af København, Sivert Hansen Rosebos af Stavanger stift, Jacob Rasmussen af København, ungmand: Hans Peter Høeg af København, kahytsdreng: Jep Michelsen Holm af Svaneke, kokmath: Ole Hansen Weyer af København. Underskrives af P. H. Holm. Skibet: Baron von Pryck på 83 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1764 og 1767

Den 7. marts 1764: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Johan Friderich Jansen af København. Overstyrmand: Henrich Tobias Bendtsen af København, 2. styrmand: Isach Christensen Scharfføe af København, tømmermand: Lars Pedersen Holm af Nexø, bådsmand: Ole Samuelsen Strømvold af København, kok: John Haagensen af 3D, matroser: Jens Krosman af 2D, Niels Bendsen Søm af København, Jens Svendsen Tofte af København, kokmath: Ole Jensen af Trondheim, kahytsdreng: Jens Madsen Mørck af København, opløber: Hans Nicolay Petersen af København. Underskrives af Johan Frederich Jansen. Skibet: Anna Dorothea på 64 læster.
Den 10. marts 1764: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jes Gottschesen af St. Croix. Overstyrmand: Friderich Jacobsen Eeg af København, understyrmand: Laust Lausen af Sejerslev, bådsmand: Iver Pedersen Næsteboe af 2D, tømmermand: Stephan Biørnsen [nok Stefan Biørnsson] af Island, bødker: Mads Christensen Ringsted af København, kok: Nicolay Nissen Tøndering af Tønder Amt, matroser: Rasmus Larsen af 4D, Hans Hansen Risting af 3D, ungmand: Henrich Olsen Gunner af Præstø, dreng: Johannes Billington, tilladt for denne rejse. Underskrives af Jes Gottsche. Skibet: St. Crux Planter på 48 læster.
Den 12. marts 1764: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christen Scharfføe af St. Croix. Styrmand: Christian Pedersen Zeidenerg af København, bådsmand: Wilhelm Wilhelmsen Nolding af Nyborg, tømmermand: Brønnild Sigbiørnsen af København, kok: Anders Poulsen Basse af Kolding, konstabel: Jacob Lyngdahl af København, bødker: Erich Appelgren af København, matroser: Svend Olsen af 1D, Torchild Sigvardsen, ikke enrulleret, Ole Christian Skriver af Samsø, Jens Halvorsen af 2D, Jacob Nielsen Nyegaard af København, kokmath: Christen Nielsen Lund af København, kahytsdreng: Lars Pedersen af København. Underskrives af C. Scharfoe. Skibet: Den Elskelige Jomfru på 70 læster.
Den 13. marts 1764: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Wiid af København. Overstyrmand: Christian Krøyer af København, understyrmand: Jacob Leonhard Schreiber af København, tømmermand: Anders Jacobsen Skalstrup af København, bådsmand: Christopher Christensen Rosenberg af København, kok: Christen Pedersen Anderskou af København, matroser: Johan Christian af 3D, Ole Tellesen af 2D, Friderich Jensen Kruse af Rønne, Marcus Hansen Holm af Nexø, Henning Hansen Paase af København, Peder Toersen af Middelfart, opløber: Jørgen Rasmussen af København, Friderich Reimer af København, kokmath: Lars Hansen Kiøler af København, kahytsdreng: Bertel Larsen af København (ikke enrulleret), kirurg: Johan Peter Barbye. Underskrives af Hans Wiid. Skibet: Triton på 85 læster.
Den 14. marts 1764: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Morten Hermandsen Rønne af København. Overstyrmand: Johan Henrich Zachau af København, understyrmand: Anders Hansen Lolle af Nexø, bådsmand: Svend Lund af 4D, tømmermand: Lorentz Peter Bleis af København, kok: Peter Mortensen Holm af Nexø, bødker: Henrich Jensen Hvid af København, matroser: Jørgen Henrichsen Lind af Nexø, Peter Nissen Møller af Rønne, Peder Jørgensen Bierring af København, ungmand: Adolph Christian Philip af København, dreng: Jacob Larsen Lund af København, før printes farer: Hans Jacob Slegel. Underskrives af Morten H. Røne. Skibet: Anna Marie på 66 læster.
Den 14. marts 1764: Destination: Bergen. Skipper Jens Christian Nielsen af København. Styrmand: Øfli Rasmussen af København, matroser: Rasmus Pedersen Grønbek af Aarhus, Christen Christensen af Knosberg, Ole Erichsen af Bergen, dreng: Hans Hansen Rose af Hasle. Underskrives af Jens Christian Nielsen. Skibet: Florent Commercium på 27 læster.
Den 6. april 1764: Destination: Grønland. Kaptajn Christian Piil af København. Styrmand: Hermand Koefoed af København, bådsmand: Johannes Jensen Berlingboter af København, tømmermand: Jens Christensen Vemmeløf af København, kok: Martin Jung Clasen af København, matroser: Lars Svendsen af Aalborg, Claus Jørgensen Holm af Hasle, Peder Pedersen af Rønne, Hans Nielsen Snor af Rønne, Michel Seyersen Høll af Nexø, dreng: Jens Pedersen Holm af Rønne. Underskrives af C. Piil. Skibet: Lovisenborg på 55 læster.
Den 6. april 1764: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Christensen Bønsøe af København. Overstyrmand: Henrich Jensen Lind af København, understyrmand: Christian Hansen Bek af København, bådsmand: Hans Olsen Laurvig af København, tømmermand: Hans Christensen Bønsøe af København, kok: Thorbiørn Isenfeldt af København, bødker: Niels Jacobsen Ringsted af København, matroser: Hans Isachsen af 3D [død på rejsen], Hans Christophersen Tim af Rønne [død på rejsen], Peder Madsen af Nexø, Christian Jørgensen Grønberg af Rønne, Hans Jacobsen af Fejø, kahytsdreng: Niels Mogensen Hammer af Allinge. Underskrives af N. Bønsøe. Skibet: Eleonora på 69 læster.
Den 9. april 1764: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Nicolay Høyer af København. Overstyrmand: Lars Madsen Lombye af København, understyrmand: Hans Clausen Holst af Tønder Amt, tømmermand: Hans Olsen Eichholdt af København, bådsmand: Svend Andersen Berg af København, kok: Niels Jensen Hierting af Fladstrand [Frederikshavn], bødker: Niels Jensen Holm af København, kvartermester: Thomas Pedersen af Schotzbøl i Slesvig, matroser: Johannes Hansen af Rødby, Antonius Olsen af Bergen, Søren Olsen af Nysted, Niels Hofman Raun af København, Jens Andersen af 2D, Hans Philipsen af Nysted, Christen Pedersen Brandi af Klitmøller [skrevet Klitmøl], Jørgen Jensen af Nykøbing Falster, Carsten Willardsen af Emmerlev, kokmath: Nicolay Nielsen Holst af Højer, dreng: Hans Christian Schultz af København. Underskrives af Nicolay Höyer. Skibet: Insulen St. Thomas på 84 læster.
Den 14. april 1764: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Mads Krøyer af København. Styrmand: Mads Hansen Rønne af København, matroser: Ole Christiansen af Svendborg, Jens Lauritzen af Svendborg, Peder Rasmussen af Svendborg, dreng: Michel Didrichsen Funk af Nexø. Underskrives af Mads Kröyer. Skibet: [ikke angivet] på 35 læster.

Den 5. september 1765: Destination: Madeira og derefter Vestindien [St. Croix]. Kaptajn Søren Lycke Soelberg af København. Overstyrmand: Robert Coster af Amrum, 2. styrmand: Peder Sørensen Skomager af Dragør, bådsmand: Hans Bendsen Rønne af København, tømmermand: Christen Pedersen [deserteret], kok: Lars Olsen Andvig af København, bødker: Lars Berentsen Ferenkamp af København, matroser: Gunder Johnsen af København, Claus Jacobsen Wildmand af 3D [deserteret], Jacob Andersen af 4D [deserteret], Niels Pedersen af 2D [deserteret], Ole Pedersen af 2D [deserteret], Hans Davidsen af 3D, Jens Hansen Havnøe af 1D, Peter Sevel af København, koksmath: Morten Hansen af 3D, kahytsdreng: Jacob Bruun af København. Underskrives af S. L. Soelberg. Skibet: Admiral Fischer på 97 læster.
Den 10. september 1765: Destination: Riga. Kaptajn Albert Jansen Camp af Helsingør. Styrmand: Andreas Jansen af Sylt, tømmermand: Johan Jørgen Steinfeldt af Neustadt, bådsmand: Hans Hansen af Samsø, kok: Niels Madsen af Tønder, matroser: Jørgen Sønderborg af Sønderborg, Jan Hansen Jans af Dragør, Johan Svendsen Lindstrøm af Dragør, Carl Johan Alequist af København, kokmath: Bøye Jansen af Sylt, kahytsdreng: Michael Clausen af Sylt. Underskrives af Albert Jansen Kamp. Skibet: Lovise på 72 læster.
Den 18. september 1765: Destination: Dunkerque i Frankring. Kaptajn Thomas Booysen af Flensburg. Styrmand: Jørgen Adsersen Carlshøj af Augustenborg, matroser: Christen Jensen Krog af København, Carl Magnus Hannemann af Sønderborg, Hans Øllrichsen af Flensburg, dreng: Hans Sibrandsen af Norge [enrulleret for at prøve søen]. Underskrives af Thomas Bojsen. Skibet: Marie Elisabeth på 29 læster.
Den 17. september 1765: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Linn af København. Overstyrmand: Jacob Thomesen From af København, understyrmand: Oliver Sveeney af København, kirurg: Nicolai Storm af København, boutellier: Cornelis Isbrandsen Raagaard af Dragør, bådsmand: Ole Pedersen Sonne af Dragør, overtømmermand: Niels Bendsen Hallenberg af Dragør, undertømmermand: Johannes Bergstrøm af Dragør, tømmermand: Jørgen Larsen Heboe af København, konstabel: Jacob Hansen Kruse af København, bødker: Mathias Nielsen Seerup af København, sejlmager: Svend Poulsen Holm af København, smed: Andreas Hansen Hunnerup af København, matroser: Baltzar Larsen Tønsberg af København, Rasmus Jensen af København, Jacob Mortensen Vemmenhøj af Odensen, Henrich Nielsen af 1D, Ragnald Nielsen af 3D, Michael Urban Schultz af København, Eschild Poulsen af 2D, Johan Friderich af 1D, Rasmus Knudsen af Porsgrund i Norge, Ole Jensen af Fejø, Bendt Laursen Falk af Bergen, Niels Knudsen af 3D, Andreas Rasmussen af 3D, ungmand: Svend Bergstrøm af 2D, hofmester: Niels Brendstrup af København, koksmath: Ole Hansen af København. Underskrives af Hans Linn. Skibet: St. Johannes på 114 læster.

Den 7. juni 1766: Destination: Lissabon. Kaptajn Peter Petersen Bruyn af København. Styrmand: Claus Clausen af Sylt, 2. styrmand: Mads Mathiesen af Sjælland, tømmermand: Otto Lorentzen af Sjælland, født i København, bådsmand: Ole Andersen Holm af Bergen, født i Bergen, kok: Morten Hansen Møller, født i Nexø, matroser: Peder Erichsen Myrholm af Trondheim, Andreas Nold af Trondheim, Rasmus Sørensen af Sjælland, Johannes Roosberg af Aalborg, Lars Nielsen Nexø, født i Nexø, sejlmager: Niels Hofman Ravn, født i Nexø, Hans Jensen af Aabenraa, Geert Henrich Otto af opfostringshuset, kokmath: Christian Salomon Geisleraf opfostringshuset, kahytsdreng: Jürgen Peters af Sylt. Underskrives af Pieter P. Bruyn. Skibet: Christianshafn på 118 læster.
Den 9. juni 1766: Destination: St. Mals [nok Saint-Malo] og Bordeaux. Kaptajn Sønnike Nielsen Bøtger af København. Styrmand: Frantz Wolf, skipper i Bergen, matroser: Michel Pedersen af Nexø, Anders Pedersen Riis af Hasle, Jens Hansen af Tønder. Underskrives ikke. Skibet: Elisabeth Cathrine på 25 læster.
Den 14. juni 1766: Destination: Marokko og Marseille. Kaptajn Boye Boyesen Dirchs af København. Styrmand: Christen Christensen Oxbøll af Nordborg, bådsmand: Peter Detlefsen af København, tømmermand: Hans Petersen Mortenstrup af København, matroser: Hans Andersen af Larvik i Norge, Erich Andersen Halle af København, Rasmus Nielsen af Nakskov, kok: Rasmus Simonsen Krog af København, kahytsdreng: Jens Christiansen Nyegaard af København. Underskrives af Boy Boysen Dirchs. Skibet: Jomfru Elisabeth på 60 læster.
Den 25. juni 1766: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peter Corneliussen af Eckernförde. Styrmand: Reinhardt Cornelis af Sylt, kok: Peter Hans Jürgensen List af Sylt, matroser: Jens Pedersen Laabeck, født på Sjælland, Joseph Isachsen Bergman, født på Sjælland, Mathias Eliasen Harkel, født på Sjælland, Mogens Rasmussen, født på Femø, dreng: Jan Jansen af Sylt. Underskrift fra Peter Cornelisen. Skibet: Henriette på 63 læster.
Den 5. juli 1766: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Oluf Jessen af København. Styrmand: Mads Christensen af Aabenraa Amt, matroser: Ole Svendsen af Moss i Norge, Hans Jansen Bauer af 4D, Frantz Hansen af Nordborg Amt, ungmand: Otte Thomsen Kier af København, dreng: Mads Hansen af Aabenraa. Underskrift fra Oluf Jessen. Skibet: Coureren på 31 læster.
Den 11. juli 1766: Destinatin: London. Kaptajn Jens Rasmussen Tofte af København. Styrmand: Mads Grønberg af Sjælland, bådsmand: Mads Madsen af 2D, tømmermand: Johannes Olsen Lynge af Sjælland, qvtmand: Nis Jessen Juhler af ? i Slesvig, kok: Henrich Nielsen Ky af Rødby, matroser: Christen Jørgensen af Rudkøbing, Anders Hansen af Augustenborg, Hans Christian Petersen af Sønderborg, Hans Gravenstein af Sjælland, Christen Erichsen Scagen af Sjælland, kahytsdreng: Christian Friderich Grundelt af Sjælland, dreng: Christian Friderich Thomsen af Rødby. Underskrift fra Jens Rasmussen Tofte. Skibet: St. Anna på 84 læster.
Den 14. juli 1766: Destination: Lissabon i Portugal. Kaptajn Peder Høyer af [ikke angivet]. Matroser: Niels Larsen Præst, født på Fejø, Christen Pedersen, født i Ballum, Hans Henrich Hansen, født i Fredrikstad i Norge, Henrich Schultz af 1D. Kokken Simon Matthisen er afgået og i hans sted er ansat Anders Jacobsen Smidt. Matrosen Christen Jensen er død i Memel den 20. maj 1766 [nu Klaipeda i Litauen], og Matthias Berg er deserteret ved Memel den 5. juli 1766. Underskrift fra Peder Høyer. Skibet: [ikke angivet].
Den 15. juli 1766: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen] og derfra videre til Lissabon. Kaptajn Johann Rottekau af Eckernförde. Styrmand: Jørgen Nielsen Holm af Sjælland, tømmermand: Lars Hansen Gartner af Sjælland, matroser: Jacob Andreas af Kristiansand i Norge, Niels Olsen Holmboe af Sjælland, Anders Olsen af 3D, dreng: Andreas Nicolai Albrect af Eckernförde. Underskrift fra Johann Rottekau. Skibet: Die Hofnung på 49 læster.
Den 15. juli 1766: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Jacob Nielsen Bølle af København. Styrmand: Laust Lausten af Ribe Amt, tømmermand: Jens Pedersen Holm af Sjælland, matroser: Peder Nielsen Seyerøe af Sejerø, Søren Andersen Fhuur af Læsø, Hans Olsen Hofmeyer af Sjælland, dreng: Henrich Christophersen Walther Sjælland. Underskrift fra Jacob Nielsen Bölle. Skibet: Jacob på 27½ læster.
Den 17. juli 1766: Destination: Bayonne i Frankrig. Kaptajn Lorentz Klef af Fredrikstad i Norge. Styrmand: Hans Thomsen af Ribe Amt, tømmermand: Peter Nielsen af Aabenraa, matroser: Jens Rasmussen Stierne af Samsø, Niels Henrichsen af 1D, Hans Christian Hansen af 1D, dreng: Ole Svendsen af Porsgrunn i Norge. Underskrift fra Lorentz Kleets. Skibet: Emanuel på 41 læster.
Den 9. august 1766: Destination: St. Petersburg i Rusland. Skipper Anders Hansen Graae af København. Styrmand: Ole Espersen Lund af Sjælland, matroser: Jens Jensen Skibbygger af Sjælland, Jens Henrichsen af Dragør, Michel Henrichsen af Dragør, dreng: Hans Mogensen Holm af Svaneke. Underskrift A. H. Graa. Skibet: Marie Dorothea på 26 læster.
Den 9. august 1766: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra til Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Oluf Engelbrecht Petersen af København. Styrmand: Lorentz Hansen af København, bådsmand: Niels Nielsen Krap af Aabenraa, tømmermand: Christian Lock af København, kok: Friderich Detlefsen af Helsingør, matroser: Jens Larsen af Svendborg, Henrich Pedersen Weyer af København, Christen Christensen af Tønder Amt, Hans Hansen af Rødby, Hans Larsen af Dragør, kokmath: Eschild Nielsen Dick af Svaneke. Ingen underskrift. Skibet: Den Opgaaende Soel på 93 læster.
Den 23. august 1766: Destination: Kristiansund og derfra til Cork i Irland og derfra til Vestindien. Kaptajn Charles McKenzie af St. Croix. Styrmand: Oliver Swenney af København, bådsmand: Lars Johansen Normand af Maribo, tømmermand: Christian Suhr af Neuendorph i Oldenburg, bødker: Bertel Hansen Wolck af København, matroser: Peder Jacobsen Møller af Nibe, Jens Olsen af Maribo, Peder Madsen Skov af København, dreng: Peder Pedersen Dahl af København. Underskrives af Cha M Kensie. Skibet: Baron von Pröck på 87 læster.

Den 22. oktober 1767: Destination: Stettin [nu Szczecin i Polen]. Skipper Jacob Nielsen Rebsøe af København. Matroser: Anders Andersen, født i Stokkemarke, 25 år [1742], gift, Knud Madsen, født i Sakskøbing, 37 år [1730], gift, Niels Bendsen Gulberg, født i Rønne, 24 år [1743], gift, Johan Hendrick Søeberg, født i Trondheim, 23 år [1744], ugift, dreng: Anders Larsen, født i Nyborg, 18 år [1748], ugift. Underskrives af Jacob Nielsen Rebsøe. Skibet: Anna Christiana på 37 læster.
Den 20. oktober 1767: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Morten Hermandsen Rønne af København. Overstyrmand: Terkel Bendsen Rønne, født i Rønne, 33 år [1734], ugift, 2. styrmand: Jørgen Rasmussen Skibsted, født i København, 31 år [1736], ugift, bådsmand: Clemen Ibsen Funck, født i Rønne, 34 år [1733], gift, tømmermand: Olle Andersen Snecker, født i Dragør, gift, kok: Hendrick Thot, født i Flensburg, 26 år [1741], gift, bødker: Rasmus Olsen, født i København, 21 år [1746], ugift, matroser: Anders Terkelsen af 3D, 23 år [1744], ugift, Hans Ibsen Gude Gudhiem, født på Sjælland, 27 år [1740], ugift, Diderich Larsen Wunboch, født i Rønne, 24 år [1743], ugift, Johan Grip, født i Norge, 26 år [1741], gift i København, Mogens Jespersen af 3D, født i København, 41 år [1726], gift, Hans Christian Jensen af 3D, 25 år [1742], ugift, dreng: Martin Schving, født i Svaneke, 18 år [1749], ugift, Greier Hansen, født i Rønne, 18 år [1749], ugift. Underskrives af M. H. Rønne. Skibet: Frue Anna Maria på 66 læster.
Den 22. oktober 1767: Destination: Cork i Irland og derefter til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Boy Boysen Dierchs af København. Styrmand: Peder Detløvsen Løw, født i København, 27 år [1740], ugift, bådsmand: Albreth Andersen, født på Sylt, 30 år [1737], ugift, tømmermand: Hans Petersen Mortensen [Mortenstrup], født i København, 30 år [1737], gift, kok: Rasmus Nielsen, født i Nakskov, 21 år [1746], gift, bødker: Hans Larsen Storm, født i Stege, 29 år [1738], ugift, matroser: Erich Andersen Halle, født i København, 38 år [1729], ugift, Jon Arossen af 2D, 27 år [1740], Niels Michelsen Hyberg, født i Dragør, 24 år [1743], gift, Peder Jensen Kielderup, født i Højer, 19 år [1748], ugift, kokmath: Jacob Larsen, født i Skåne, 28 år [1739], ugift, dreng: Jens Christiansen Nygaard, født i København, 15 år [1752], ugift. Underskrives af B. B. Dircks. Skibet: Jomfru Elisabeth på 60 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1768 og 1771

Den 11. oktober 1768: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Wilhelm Bøendel af København. Overstyrmand: Jacob Asmussen Müller, født i Flensburg, 24 år [1744], ugift, 2. styrmand: Jøren Pedersen Flod, født i København, 25 år [1743], ugift, bådsmand, Jens Hansen, født i Flensburg, 28 år [1740], gift, tømmermand: Otte Henrich Rosenwincke af Sylt, bødker: Johan Fitler, født i København, kok: Peder Jørgensen, født i Stubbekøbing, 30 år [1738], gift, hovmester: Christian Nissen, født i Flensburg, 20 år [1748], ugift, matroser: Hans Henrich Hansen, født i Flensburg, 22 år [1746], ugift, Hans Didrich Thomsen, født i Flensburg, 26 år [1742], gift, Henrich Flor af øen Föhr, Rasmus Larsen af 4D, 27 år [1741], Axel Pedersen Holm, født i København, 26 år [1742], ugift, Niels Jacobsen, født i København, 25 år [1743], ugift, Rasmus Rasmussen Fart, født på Samsø, 33 år [1735], gift, Christen Jensen, født i Nordby i Schleswig, 38 år [1730]. Underskrives af Wilhelm Bøendel. Skibet: Friton på 85 læster.
Den 13. oktober 1768: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Sønnich Sørensen af København. Styrmand: Jørgen Pedersen, født i Harknag i Ballum sogn, 30 år [1738], gift, kok: Christian Pedersen Brandi, født i Harknag [men er nok ikke rigtigt], 27 år [1741], gift, matroser: Berent Michelsen Lax, født i Nexø, 32 år [1736], gift, Anders Johansen Weiss, født i Gudhjem, 26 år [1742], ugift, Peder Christiansen Lün [måske Lyhne?], født i Tved i Østjylland, 20 år [1748], dreng: Jørgen Christensen Kreilev, født i København, 17 år [1751]. Underskrives af Sonnich Sørrenssen. Skibet: Margrethe Maria på 55 læster.
Den 13. oktober 1768: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Skipper Christian Schrøder af Stubbekøbing. Matroser: Peter Swensen, født i Flensburg, 27 år [1741], gift, Jens Madsen Marcker, født i Nexø, 21 år [1747], ugift, Peder Rasmussen, født i Ebeltoft, 22 år [1746], gift, dreng: Jens Ottesen Mørck, født i Aalborg, 21 år [1747], ugift. Underskrives af Christian Schrøder. Skibet: Emanuel på 27 læster.

Den 10. juli 1769: Destination: Riga. Kaptajn Niels Svendsen Fischer af København. Styrmand: Hans Larsen, født i Grenå, 38 år [1731], gift, matroser: Anders Madsen Strøm, født på Læsø, 21 år [1748], gift, Christopher Olsen Juul, født i København, 19 år [1750], ugift, Christian Hansen Gulberg, født i Bergen, 26 år [1743], ugift, Niels Eskildsen Kam, født i Nexø, 22 år [1747], ugift, dreng: Peder Bendsen von Hansen, født i Dragør, 18 år [1751], ugift. Underskrives af Niels S. Fiscker. Skibet: Fortuna på 40 læster
Den 15. juli 1769: Destination: Riga. Kaptajn Nis Hansen af København. Styrmand: Albert Andreas Jansen af Sylt, kok: Anders Christensen Krog, født i København, matroser: Mads Jensen Kierkegaard, født i Hobro, Peder Christensen Werne, født i Dragør, Jan Alberts af Sylt, dreng: Andreas Olufsen, født i Haderslev. Underskrives af Nis Hanssen. Skibet: David på 43 læster.
Den 20. juli 1769: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Peter Wolle af København. Styrmand: Søren Olsen Eegeschou, født i Præstø, 33 år [1736], ugift, matroser: Ole Hansen, født på Fejø, 26 år [1743], gift, Christian Jürgensen af Augustenborg, 39 år [1730], gift, ungmand: Johannes Andersen Rodtgaard, født i København, 18 år [1751], ugift, dreng: Poul Danielsen, født i Hasle, 19 år [1750], ugift. Underskrives af P. Wolle. Skibet: Patriarchen Jacob på 32½ læster.
Den 21. juli 1769: Destination: Altona i Tyskland. Skipper Søren Rasmussen Leth af København. Styrmand: Anders Thomasen Skomager, født i Dragør, 23 år [1746], ugift, matroser: Lars Wester, født i København, 29 år [1740], ugift, Morten Olsen Bierredahl, født i Nexø, 18 år [1751], ugift, Peder Nielsen, født på Bogø, dreng: Mads Bærentzen, født på Læsø. Underskrives ikke. Skibet: Frieheden på 47 læster.

Den 22. november 1770: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Carsten Hansen af København. Overstyrmand: Christian Malling, født i København, 2. styrmand: John Wattermand, født i København, 23 år [1747], bådsmand: Jens Madsen, født i Fåborg, 40 år [1730], kok: Jørgen Pedersen, født på Samsø, 36 år [1734], tømmermand: Christian Adamsen, boutellier: Bendt Bendtsen Lundberg, født i København, 47 år [1723], bødker: Abraham Petersen, født i Dragør, 25 år [1745], matroser: Jacob Ibsen, født i Sønderborg, 24 år [1746], Peter Petersen Enequist, født i Haderslev, 25 år [1745], Jens Sørensen Keyser, født på Samsø, 36 år [1734], Rasmus Erichsen Munck, født i København, 18 år [1752], Hans Pedersen Dreyer, født i Rønne, 33 år [1737], Niels Nielsen Ropdrup, født i København, 20 år [1750], opløber: Johan Friderich Borchert, født i København, 30 år [1740], Ole Nielsen, født i Gudhjem, 18 år [1752], kahytsdreng: Peter Petersen Koster, født på Sylt. Underskrives af Carsten Hansen. Skibet: Den Dydige Sophie på 102 læster.
Den 23. november 1770: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Carl Andreas Rottwidt af København, født i København. Overstyrmand: Peter Hansen Kock, født i København, 26 år [1744], bådsmand: Lorentz Lorentzen, født i Flensburg, 20 år [1750], tømmermand: Niels Nielsen Ørum, født i København, 26 år [1744], kok: Jens Larsen, født i Svendborg, 32 år [1738], bødker: Otte Erichsen, født i København, 28 år [1742], matroser: Peder Hansen, født i Nysted på Lolland, 33 år [1737], Peter Poulsen, født i Hornbæk, 23 år [1747], Rasmus Knudsen, født i Svendborg, 21 år [1749], Svend Bache af 2D, Peter Petersen Strømberg, født i Dragør, 26 år [1744], Peder Gundersen Raager, født i Dragør, 36 år [1734], Jens Pedersen Ørbye, født i København, 21 år [1749], dreng: Christen Nielsen, født i København, 14 år [1756]. Underskrives af Rotwitt. Skibet: Debora på 62 læster.
Den 26. november 1770: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Hans Christensen Synderbye af København. Styrmand: Mads Laursen, født i Aabenraa, 21 år [1749], tømmermand: Michel Christensen Degen, født i Ærøskøbing, 29 år [1741], kok: Jørgen Jørgensen, født i Bergen, 26 pr [1744], matroser: Peter Nielsen Skriver, født i Dragør, 21 år [1749], Peder Andersen Møller, født i København, 24 år [1746], Henrich Rasmussen, født i Odense, 21 år [1749], dreng: Søren Mathiesen, født i København, 15 år [1755], Christen Larsen Pilegaard, født i København, 23 år [1747]. Underskrives af Hans Christensen Synderbye. Skibet: Caroline på 63 læster.
Den 29. november 1770: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Christian Jensen Møller af København, født i København. Styrmand: Hans Rasmussen Schrøder, 41 år [1729], født i København, matroser: Morten Olsen Bierredahl, født i Nexø, 19 år [1751], Jens Alexander, født i Rønne, 24 år [1746], dreng: Jens Jensen Snor, født i Rønne, 16 år [1754]. Underskrives af Christian Møler. Skibet: Det Uskyldig Lam på 12 læster.
Den 5. december 1770: Destination: Nantes i Frankrig. Kaptajn Christian Anthon Bartolomæus af København. Styrmand: Jacob Hermandsen Rønne, 30 år [1740], født i Rønne, bådsmand: Søren Christensen Rosendam, 22 år [1748], født i København, matroser: Hans Winther, 19 år [1751], født i København, Oluf Pedersen, 25 år [1745], født i København, Lars Hansen Snedker, 25 år [1745], født i Nexø, Peder Ibsen Grønbeck, 22 år [1748], født i Nexø, Lars Jensen Nexøe, 28 år [1742], født i Nexø, dreng: Jens Andersen Welcnek, 23 år [1747], født i København. Underskrives af C. A. Bartholomeus. Skibet: De Haab på 51 læster.
Den 15. december 1770: Destination: Lübeck. Kaptajn Peder Rasmussen Schierff, født i København. Styrmand: Martinus Metzger, født i Svendborg, 27 år [1743], matroser: Anders Hansen, 21 år [1749], født i Nyord, Jens Nielsen, 22 år [1748], født i Nyord, Rasmus Michelsen, 19 år [1751], født i Nyord, dreng: Peder Jepsen, 20 år [1750], født i Nyord. Underskrives af P. Skiærf. Skibet: Løven på 29½ læster.
Den 15. december 1770: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Andreas Jansen af København, født i København. Overstyrmand: Bøye Michel Bøyesen af Sylt, 2. styrmand: Bertel Larsen, født i København, 21 år [1749], bådsmand: Jens Pedersen Juul, født i København, 36 år [1734], tømmermand: Søren Olsen Farum, født i København, kok: Ole Nielsen af Kristiansand, bødker: Bastian Hansen, født i København, 33 år [1737], kvartermester: Peder Nielsen Ørum, født i København, 31 år [1739], matroser: Peder Olsen Gjølstad af Trondheim, 32 år [1738], Johann Aaberg, født i København, 24 år [1746], Henrich Hansen, født i København, 25 år [1745], Lars Olsen af Kristiansand, 31 år [1739], Anders Henrichsen Eid, født i Sønderborg, 27 år [1743], Aasmund Svendsen af Frederikshald [Halden i Norge], Jens Christensen af Kristiansand, Jens Simonsen Peer af Sylt, Martinus Lund, født i Stubbekøbing, 31 år [1739], kokmath: Lars Poulsen Bech, født på Læsø, 14 år [1756], dreng: Søren Clausen af Sylt, Underskrives af P. A. Janssen. Skibet: Rosendahl på 110 læster.
Den 19. december 1770: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Ole Olsen Selvoeg af København. Overstyrmand: Poul Madsen Grønberg, født i Allinge, 2. styrmand: Jørgen Jensen Krøyer, født i København, 30 år [1740], bådsmand: Lars Michelsen Bang, født i København, 50 år [1720], tømmermand: Peder Andersen Steen, født i København, 20 år [1750], kok: Ole Haagensen Mørck, født i Dragør, 41 år [1729], bødker: Hans Christian Liebendahl, født i København, 23 år [1747], matroser: Gudmund Svendsen, født i København, 25 år [1745], Peder Nielsen Rebslager, født i Aarhus, 20 år [1750], Knud Jacobsen, født i København, 16 år [1754], Niels Jørgensen, født i Frederikshald [Halden i Norge], 20 år [1750], Lars Nielsen Græve, født i København, 16 år [1754], Rasmus Rasmussen Skrædder, født i Brøndby, 20 år [1750], Jens Jensen Arnager, født i Rønne, 19 år [1751], Jørgen Christensen Krels, født i København, 17 år [1753], Haagen Mathiesen Holm, født i København, 31 år [1739], Niels Jacobsen, født i København, 25 år [1745], jungmand: Jens Sørensen Schmitz, født på Bogø, 23 år [1747], Johann Henrich Rasmussen af 2D, kokmath: Truid Nielsen Thorup, født i København, 32 år [1738], dreng: Jørgen Jacob Milde, født i København, 15 år [1755]. Underskrives af Ole Olsen Selvog. Skibet: Christian den Syvende på 137 læster.

Den 23. april 1771: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Thies Petersen Schwartz af København, født i København, 34 år [1737]. Overstyrmand: Peter Clementz Senior af Sylt, 2. styrmand: Hans Peters af Sylt, bådsmand: Niels Andersen Friis, født i Tønder, 27 år [1744], tømmermand: Gudmand Albertsen Ødefiord, født i København, 38 år [1733], kok: Peder Rasmussen Schmitz, født i København, 28 år [1743], bødker: Ulrich Dyhr, født i København, 23 år [1748], boutellier: Carl Huggens, matroser: Jan Kramer, født i København, 34 år [1737], Hans Jeppesen, født i København, 28 år [1743], Jacob Didrich Abraham, født i Flensburg, 29 år [1742], Hans Frantzek af 2D, 25 år [1746], Mathias Michelsen Deyn, født i København, 57 år [1714], Niels Jensen, født i København, 25 år [1746], Christopher Juul, født i København, 20 år [1751], Elias Christensen Emborre, født i København, 37 år [1734], Peder Jørgensen Hummel, født i København, 27 år [1744], Hans Jacobsen Dam, født i København, 20 år [1751], neger: Joseph, dreng: Jens Hansen Lour af Sylt. Underskrives af T. P. Scvart. Skibet: Wenskabet på 105½ læster.

Den 13. maj 1771: Destination: Vardø og Vadsø i den norske Finmarken. Kaptajn Bendt Madsen Lystrup af København. Styrmand: Jens Christensen Morup, født i København, 45 år [1726], bådsmand: [skrevet Willars] Villads Madsen Soel, født i Haderslev, 31 år [1740], tømmermand: Jens Alling, født i København, 50 år [1721], køk: Jørgen Pedersen Stie, født i København, 31 år [1740], matroser: Hans Petersen, født i Haderslev, 40 år [1731], Peter Hansen, født i Haderslev, 35 år [1736], Knud Anckersen, født i Haderslev, 27 år [1744], Claus Hansen, født i Haderslev, 27 år [1744], Hans Hansen, født i Haderslev, 26 år [1745], Rasmus Rasmussen, født i Haderslev, 27 år [1744], Lars Petersen Willer, født i Aalholm på Lolland, 22 år [1749], Jens Pedersen Willers, født i Grenå, 27 år [1744], opløber: Lars Nielsen Lynggaard, født i København, 18 år [1753], kokmath: Niels Madsen, født i Aalholm på Lolland, 25 år [1746], dreng: Nicolaj Veøe Sauer, er en præstesøn, som er frivillig og prøve at se, om han er egnet til søs. Underskrives af B. M. Lystrop. Skibet: Friderichshaab på 117½ læster.
Den 13. maj 1771: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Jacob Nielsen Bolle af København. Styrmand: Sonnich Sørensen Ballum, født i København, 40 år [1731], 2. styrmand: Peder Nielsen, født i Nakskov, 19 år [1752], tømmermand: Christen Nielsen, født i København, 23 år [1748], kok: Friderich Mogensen Holm, født i Gudhjem, 33 år [1738], matroser: Peder Larsen Lund, født i København, 53 år [1718], Poul Christophersen, født i Nexø, 21 år [1750], Lars Jensen Blem, født Rønne, 24 år [1747], Rasmus Pedersen Holbeck, født i Rønne, 28 år [1743], Jens Jensen, født i Rønne, 22 år [1749], kokmath: Peder Jensen Molboe, født i Nexø, 20 år [1751], kahytsdreng: Hans Olsen Betmer, født i Nakskov. Underskrives af Jacob N. Bølle. Skibet: Lovise Christian på 85½ læster.
Den 14. maj 1771: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Niels Nielsen af København, født i København. Styrmand: Jens Rasmussen Clemens, født i København, 22 år [1749], matros: Hans Hansen Grønberg, født i Nexø, 34 år [1737], Hovald Jacobsen, født i Rønne, 25 år [1746], dreng: Friderich Madsen Svane, født i Svaneke, 21 år [1750]. Underskrives af Niels Nielsen. Skibet: Jomfru Sophie på 25 læster

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1772 og 1775

Den 31. oktober 1772: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Pedersen Koefoed af København. Overstyrmand: Jørgen Mortensen Rønne af København, 46 år [1726], styrmand, Poul Madsen Bohne af Rønne, 26 år [1746], tømmermand: Frantz Johannsen af Dragør, 34 år [1738], bådsmand: Ole Nielsen Agersøe af Omø, 32 år [1740], kok: Christen Gregersen af Samsø, 26 år [1746], matroser: Hermann Hansen af Rønne, 20 år [1752], Lars Hansen Bødker af Dragør, 23 år [1749], Peder Jensen Hassing af Mariager, 22 år [1750], Niels Møller af Randers, 27 år [1745], Helge Nielsen af Bragnæs i Norge, 19 år [1753], Peter Bendtsen Hassen af Dragør, 20 år [1752], Peter Nielsen Skriver af Dragør, ingen alder, bødker: Peter Andersen Færsløff af København, 20 år [1752], drenge, Svend Engelbretsen af København, 15 år [1757],  Johann Predbiørn af Rønne, 17 år [1755]. Underskrives af Hans Pedersen Kofoed. Skibet: Prinsesse Lovise på 81 læster.
Den 1. november 1772: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Peter Petersen af København. Bedstemand: Jens Nickelsen af Sild, matroser: Niels Pedersen
From af København, 43 år [1729], Mathias Rasmussen af København, 50 år [1722], Jacob Jørgen Ullerup af København, 18 år [1754], Nebt Hendry af Aalborg, dreng: Niss Bundis fra forsorgen. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Venus på 37 læster.
Den 4. november 1772: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Simon Sørensen Assendrup af København. Styrmand: Ole Espersen Lund af København [41 år], matroser: Johannes Aasmundsen af Christiansfeld, Rasmus Erichsen af Svendborg [19 år], Rasmus Hansen af Svendborg [19 år], Peder Pedersen Borre af Fejø [25 år], dreng: Hans Jørgen Thorup af Hasle. Underskrives af S. Assendrup. Skibet: Anna Sophia på 45 læster.
Den 4. november 1772: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jürgensen af København. Overstyrmand: Anders Clausen af Sild, 2. styrmand: Töge Böysen af Sild, bådsmand: Mathias Anthonisen af København [30 år], tømmermand: Niels Nielsen Ørum af København [28 år], kok: Peder Sørensen af København [26 år], bødker: Magnus Attingreen af København [27 år], matroser: Ernst Vilhelm Jürgens af Sild, Jens Pedersen Constabel af Dragør [24 år], Anders Madsen Strøm af Læsø [24 år], Herman Nielsen Soele af Nexø [41 år], Nikolay Petersen af København [44 år], Hans Wulff af Augustenborg [25 år], Jørgen Nissen af Stensberg i Slesvig [26 år], Martin Larsen af 3D, Peter Halvorsen af Frederikshald [Halden i Norge], Andreas Jürgens af Sild, Martin Pedersen af Rønne, koksmath: Jens Olsen af København [23 år], kahytsdreng: Jan Jansen af Sild. Underskrives af Peter Jürgensen. Skibet: Prinsesse Lovise på 104½ læster.
Den 6. november 1772: Destination: Frederiksværn [St. Thomas i Vestindien] og derfra til Bordeaux og andre havne i Frankrig. Kaptajn Jørgen Hansen Krøyer af København, styrmand: Henrich Olsen Gunder af København [26 år], bådsmand: Johann Jacobsen Rodtge af København [32 år], tømmermand: Jørgen Jørgensen af København [30 år], kok: Christen Iversen af 3D, matroser: Hannibal Frandsen af København [26 år], Hans Andersen Skomager af Dragør [21 år], Erich Andersen af Frederikshald [Halden i Norge], Ole Friderichsen af Præstø, Rasmus Jensen af Randers, opløber: Peder Jacobsen af Læsø, Niels Mogensen Mørck af Hasle [20 år], kokmath: Ole Andersen af København [33 år], dreng: Mathias Johansen Syberg af Dragør [15 år]. Underskrives af Jørgen Hansen Krøyer. Skibet: Die Vredbringende Svan på 89 læster.
Den 7. november 1772: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København, mandskabet er den samme som den 11. april 1772, hvilket ikke findes længere. Underskrives af Niels Pedersen. Skibet: Det Røde Nette Blad på 20 læster.

Den 7. april 1773: Destination: Grønland. Kaptajn Anders Nielsen Fyhn af København. Styrmand: Jørgen Nielsen Holm af København [38 år], tømmermand: Mogens Olsen af København [32 år], bådsmand: Jens Bierch af København [46 år], kok: Anders Nielsen Ulrich af Aalborg [34 år], matroser: Thue Poulsen af Aalborg [32 år], Johann Nielsen Morenhoff af Hals [40 år], Peder Christensen Snedker af Hals [33 år], dreng: Mads Johannsen af København [18 år]. Underskrives af Anders Fyhn. Skibet: Marie Kirke på 50 læster.
Den 7. april 1773: Destination: Grønland. Kaptajn Hermand Kofod af København. Styrmand: Hermand Kofod Rasmussen af København [39 år], bådsmand: Andreas Mogensen af Aabenraa [23 år], tømmermand: Jacob Nielsen af København [32 år], kok: Peder Jørgensen af Rønne [26 år], matroser: Henning Valeriussen Jorck af Rønne [38 år], Mads Jensen Holm af Rønne [36 år], Peder Pedersen Øster af Rønne [20 år], Thomas Olsen af Svaneke [24 år], dreng: Lars Jensen Tidemand af Rønne [16 år]. Underskrives af H. Kofod. Skibet: Taasinge Slott på 50 læster.
Den 14. april 1773: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Søren Egeschou af København. Bekendtmand: Mathias Pedersen Holst af Aabenraa, matroser: Albert Greisen af København [57 år], Hans Jacobsen af Nexø, dreng: Lars Larsen af Nexø. Underskrives af Søren Egeschaou. Skibet: 4 Søstre på 26
læster.
Den 7. april 1773: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Andreas Eber af København. Overstyrmand: Knud Iversen af Aabenraa [29 år], 2. styrmand: Frode Peters af Sylt, tømmermand: Søren Olsen af København [39 år], bådsmand: Ewald Bruun af Flensburg [31 år], kok: Rasmus Nikolaysen af Svendborg [27 år], bødker: Lars Jensen Jyderup af København [34 år], matroser: Johan Jørgen Svendsen af Svaneke [20 år], Christen Corneliussen af Sild, Bent Erichsen af Bragnæs i Norge, Peder Diderichsen Grønberg af Rønne [27 år], Hans Jensen af Nyborg [25 år], Rasmus Bruun af Flensburg [24 år], opløber: Albert Diderichsen af Rønne [28 år], koksmath: Johan Henrich Petersen af København [25 år], dreng: Lorenz Petersen Wall af Sylt. Underskrives af Peter Andres Eben. Skibet: De Gode Haab på 80 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af kaptajn Jacob Kiergaard – agent Thalbitzer er reder.
Den 7. april 1773: Destination: Ørebach Havn i Island. Kaptajn Peder Hansen Hillebrandt af København. Styrmand: Jens Gudmandsen Holm af København [32 år], bådsmand: Peder Nielsen Møller af Rønne [28 år], tømmermand: Hans Henrich Pihl af Nexø [32 år], matroser: Johann Cornelius Olsen af Arnis?, Jørgen Michelsen af Tønder [43 år], Anders Poulsen af Kolding [50 år], Mads Erichsen af Haderslev [43 år], koksmath: Ole Jensen af Rønne [20 år]. Underskrives af P. Hillebrandt. Skibet: Die Frau Elisabeth på 52½ læster.
Den 10. april 1773: Destination: Riga. Skipper Niels Christian Hansen af København. Styrmand: Jørgen Christian Thygesen af København [30 år], tømmermand: Jens Sørensen af København [25 år], matroser: Mads Madsen Smidt af Nexø [24 år], Niels Ipsen af Nexø [20 år], Andreas Langebeck af København [20 år], dreng: Hans Mogensen West af Rønne [29 år]. Underskrives af Niels C. Hansen. Skibet: Engel Raphael på 44 læster.
Den 15. april 1773: Destination: Moss i Norge og derfra til Island. Kaptajn Otto Friderich Ahlmann af Sønderborg. Styrmand: Jørgen Hansen af Augustenborg [36 år], bådsmand: Jørgen Jørgensen Kaad af Sønderborg [26 år], tømmermand: Erich Johnsen af Sønderborg [30 år], kok: Johan Christensen af Sønderborg, matroser: Claus Hansen af Haderslev [29 år], Knud Johansen af Haderslev [34 år], Peter Hansen af Sønderborg [18 år], Rasmus Rasmussen af Haderslev [29 år], Michael Klinge af Kristiansand, dreng: Ajulwer Johnsen af Sønderborg [20 år], Mathias Madsen af Sønderborg [14 år]. Underskrives af Otto Friederich Ahlmann. Skibet: Cicilia på 92 læster. Bemærkning: Hvis rejsen fortsætter fra Island og til Middelhavet, får mandskabet yderligere gage for den fortsatte tur.
Den 16. april 1773: Destination: Strat Dawid?. Kaptajn Christian Pihl af København. Styrmand: Mads Christensen Juul af København [32 år], bådsmand: Laurits Rasmussen Lemkilde af København [30 år], tømmermand: Morten Lund af København [29 år], kok: Jørgen Jensen af Nyborg [32 år], matroser: Hans Danielsen af Nexø [23 år], Mogens Johnsen af Rønne [26 år], Jørgen Madsen Kofod af Rønne [24 år], Peder Pedersen af Rønne [41 år], Mogens Andersen af Nexø [26 år], dreng: Christen Jensen af Nexø [17 år]. Underskrives af C. Piil. Skibet: Lowisenborg på 55½ læster.
Den 17. april 1773: Destination: Stettin [nu Szczettin i Polen]. Skipper Mathias Jørgensen af København. Styrmand: Hans Rasmussen Rissing af Faaborg [40 år], matroser: Hans Hansen Krøyer af Rudkøbing [46 år] [slettet – han kom ikke med skibet], Niels Rasmussen Plough af Faaborg, Henrich Jensen af Nexø [26 år] [indsat – erstatning for Hans Krøyer], dreng: Johan Petersen af Nyborg [24 år]. Underskrives af Mathias Jørgensen. Skibet: Haabet på 31½ læster.
Den 19. april 1773: Destination: Pillau [nu Baltijsk i Rusland]. Skipper Niels Præst af Dragør. Styrmand: Palm Jansen Palle af Dragør [22 år], matroser: Anders Friderichsen af Rønne [18 år], Niels Christensen af Kalundborg [28 år], dreng: Alexander Askegreen af Rønne [20 år]. Underskrives af Niels Prest. Skibet: Anne Dorthea på 26 læster.

Den 18. april 1774: Destination: Amsterdam: Kaptajn Simon Sørensen Assendrup af København. Styrmand: Peder Hansen Mørck af København [41 år], matroser: Elias Olsen Kryger af Trondheim, Andreas Christensen Amkær af København [26 år], Christian Pedersen Sattrup af København [29 år], Johann Gustav Spenbusk af Weberk [?] [42 år], dreng: Ole Svendsen af Bragnæs i Norge. Underskrives af S.S. Assendrup. Skibet: Anne Sophie på 45 læster.
Den 18. april 1774: Destination: Rügen i Tyskland. Skipper Christian Humlet af København. Styrmand: Ole Thomsen Kleer af København [29 år], matroser: Johannes Petersen af Haderslev [28 år], Jens Hansen af Haderslev [25 år], Laurs Jensen af Haderslev [20 år] og Hans Mogensen West af Rønne [32 år], dreng: Hans Jørgensen Holt af København [18 år]. Underskrives af Christian Homlet. Skibet: Promderlia på 41½ læster.
Den 23. april 1774: Destination: Lübeck. Skipper Martin Metzger af København. Matroser: Jørgen Jensen Færsløv af København [26 år], Jens Jeppesen af Nyord, Jeppe Rasmussen af Sakskøbing [33 år], Friderich Stoltenberg af Stege [20 år]. Underskrives af Marten Metzgon. Skibet: Løwen på 29½ læster.
Den 23. april 1774: Destination: Riga. Kaptajn Peter Singberg af København. Styrmand: Henrich Tobias Bendsen af København [38 år], bådsmand: Peter Larsen Winding af Aarhus [32 år], matroser: Lars Skiøwestad af København [44 år], Envold Christensen af København [44 år], Willum Hermandsen Holst af Rønne [37 år], Halvor Christensen af Kragerø i Norge, Torgrim Olsen af Sannioredal i Bragnæs i Norge, Rasmus Pedersen Dal af København [19 år], Christopher Jensen af 1D, dimitteret, opløber, Niels Singberg af Nyborg [16 år], Andreas Larsen af København [25 år], koksmath: Rasmus Nielsen Green af Nykøbing Falster [33 år], volonteur: Friderich Marthin Skiøts af København [20 år] [slettet – opsagt 10. juli]. Underskrives af P. Singberg. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 2. maj 1774: Destination: Lübeck. Skipper Just Ludwigsen af København. Styrmand: Lars Madsen Lombye af København [38 år], matros: Morten Michelsen Koefoed af Svaneke [36 år], Peder Holgersen Lund af Svaneke [33 år], dreng: Christen Andersen af Rønne [20 år]. Underskrives af Just Ludwigsen. Skibet: Juliane Bona Ventura på 23 læster.
Den 23. april 1774: Destination: Riga. Kaptajn Anders Jensen Præst af København. Styrmand: Knud Rasmussen Leth af Dragør [38 år], matroser: Jens Swendsen Sundbye af 2D, Toribald Aasmundsen af 1D, Casper Nielsen Castrup af Dragør [31 år], dreng: Christen Petersen Friis af Dragør [16 år], Peder Lausten Balle af Møgeltønder. Underskrives af Anders J. Prest. Skibet: De Wohlfahrt på 34 læster.

Den 29. oktober 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Bierck af København. Overstyrmand: Jørgen Anker Swane af Svaneke [30 år], 2. styrmand: Jap Rinker af Sild, tømmermand: Christen Hansen Bøker af København, kok: Peter Bundes af Sild, matroser: Carl Gundersen af 3D 7. Kompagni, Lars Pedersen Bøcker af Bogø Strand og Jacob Pedelund af København [24 år], dreng: Christen Christensen Bone af København [16 år]. Underskrives af P. Berch. Skibet: Anne Marie på 57 læster.
Den 2. november 1774: Destination: Dynkierck [Dunkerque i Frankrig]. Skipper Jørgen Larsen Schmitz af København. Styrmand: Boe Hansen Plet af Emmerlev [42 år], matroser: Poul Madsen af Aabenraa [21 år], Rasmus Iversen af Flensburg [25 år] og Peter Iwersen af Haderslev, dreng: Hans Helgesen af Frederiksstad. Underskrives af Jørgen Larsen Schmit. Skibet: De 3de brødre på 31 læster.
Den 1. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Carl Andreas Rotwitt af København. Overstyrmand: Peter Detlefsen af København [34 år], 2. styrmand: Peter Jensen Kellerup af København [25 år], bådsmand: Henrich Nielsen af 3D, tømmermand: Søren Knudsen Kærbye af København [44 år], kok: Hans Henrich Hansen af Stensby i Slesvig [29 år], bødker: Andreas Numsen Berber af København [38 år], matroser: Andreas Ellefsen af København [32 år], Niels Møller af Randers [29 år], Peder Jørgensen af 2D, Amund Hansen af 1D, Ole Iwersen af Drammen i Bragnæs i Norge, Niels Mogensen Nyekinee af København [24 år], Bendt Gundersen af København [43 år], Andreas Andersen af 1D, Christian Stywer af København [32 år], kokmatros: Johan Jensen af Bragnæs, dreng: Christian Nielsen af København [16 år]. Underskrives af C. Rotwitt. Skibet: Friderica på 104 læster.
Den 5. november 1774: Destination: Lübeck. Skipper Niels Greisen af København. Matroser: Greis Greisen af København [63 år], Anders Hansen Nør af København [35 år], Jørgen Jacobsen Hald af Svaneke [34 år], dreng, Hans Christiansen af Nexø [19 år]. Underskrives af Niels Greissen. Skibet: Neptunus på 25
læster.
Den 8. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Bertel Madtzen af København. Overstyrmand: Dirck Corneliussen Dircks af København [28 år], 2. styrmand: Rasmus Olsen Brandt af København [31 år], bådsmand: Christopher Meyer af Aabenraa [34 år], tømmermand: Johan Abraham Lundquist af København [35 år], kok: Nickolaj Orgensen af Dragør [44 år], bødker: Christen Christensen af København [44 år], matroser: Diderich Hansen Tercheldsen af København [46 år], Niels Lundquist af København, Niels Engelbretsen af 4D, Jørgen Jensen af Grenå, Anders Paulsen Erland af 2D, Peter Christensen af Augustenborg, Christen Nielsen af Femø, Johann Conrad af 2D, Johann Henrich Rasmussen af 2D og Joseph Johannsen af 3D-artilleriet, ?: Peter Johan Munthe af Agerø i Trondheim [22 år], kokmath: Peter Lausteen Bølle af Møgeltønder, dreng: Niels Jørgensen af København under forsorg. Underskrives af B. Madtzen. Skibet: Margrethe og Elisabeth på 105 læster.
Den 8. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Dahl af København. Overstyrmand: Friderich Friderich af Sild [26 år], 2. styrmand: Friderich Petersen af Sild, kirurg: Johann August Bindtzel af Tyskland, bådsmand: Christen Christensen af Fiæne [?], tømmermand: Jon Pedersen Kaas af København [38 år], kok: Hans Pedersen Skade af København [39 år], bødker: Peder Ambiørnsen af København [22 år], sejlmager: Johan Lytgen af København, matroser: Niels Jørgensen af 2D, Christen Hansen af Narberg i Slesvig, Jochum Christian af 2D, Ole Knudsen af 4D, Daniel Winther Juul af 3D, Jan Bühlenberg af Holsten, Tollack Thorsen af 3D, Jørgen Hansen Grønberg af København [20 år], jungmand: Michael Herbst af opfostringshuset og Jens Bergmann af København, dreng: Jack, er en neger. Underskrives af P. Dahl. Skibet: Fregatten Frakde på 105 læster.
Den 9. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Jensen Mohrum af København. Overstyrmand: Jacob Schreiber af København [35 år], 2. styrmand: Mads Sørensen Høyer af København [26 år], boutellier [hovmester]: Mads Kirkegaard af Hobro [23 år], bådsmand: Søren Peder Hansen af København [25 år], tømmermand: Gudmand Biørnsen af København [37 år], kok: Hans Mortensen af København [26 år], bødker: Nikolay Andersen af København [under forsorg], matroser: Niels Nielsen af 2D, Andreas Jørgensen Kiøbenhavn af København [27 år], Jens Erlandsen Thiisen af Læsø, Poul Jespersen Blyker af 3D-artilleri, Hans Larsen af Larvik i Bragnæs i Norge, Lars Carlsen af Larvik i Bragnæs i Norge, Niels Andersen Berg af København [25 år], Johann Thomsen af København [23 år], gelober: Hans Nielsen af Nexø [21 år], Jens Rasmussen Lindberg af Rønne [20 år], kalmath: Peder Christensen af Sandefjord i Bragnæs i Norge [21 år], dreng: Hans Schmits af København [12 år]. Underskrives af N.J. Mohrum. Skibet: Søe Ridderen på 122 læster.
Den 11. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Simon Tadtzen af København. Overstyrmand: Niels Caspersen af Ballum [27 år], 2. styrmand: Peter Jan Meinert af Sild, tømmermand: Peter Rasmussen Falck af København [35 år], bådsmand: Jørgen Nissen af Stensberg i Slesvig, bødker: Knud Mortensen Møller af København, kok: Christen Werner er 2D, matroser: Tollef Torstensen af 2D, Andreas Madsen af Stensberg i Slesvig, Andreas Böye Meinert af Sild, Peter Wendel af Stavanger, Jens Helgesen af Frederikshald og Jess Petersen af Stensberg i Slesvig, drenge: Jørgen Wilhelm Høyer af København [14 år] og Peter Jessen af København [27 år]. Underskrives af Simon Tadtsen. Skibet: Helvetia på 80 læster.
Den 18. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jürgensen af København. Overstyrmand: Jacob Jørgensen af Sild, 2. styrmand: Jørgen Lorentzen af Sild, tømmermand: Berthel Jensen af København [28 år], bådsmand: Nicolay Petersen af København [46 år], kok: Peder Sørensen af København [29 år], bødker: Magnus Allingreen af København [30 år], matroser: Ole Pedersen Weyer af København [40 år], Jens Erichsen af København [24 år], Bøye Peter Hansen af Sild, Christopher Sonne af Rønne [33 år], Niels Sørensen af Nysted på Lolland, Rasmus Tørslew af København [34 år], Johann Peter Slytter af Stubbekøbing [31 år], Martin Fæddersen af Rømø, konstabel Daniel Andersen af 4D, Johann Peter Abildgaard af Sild og Jan Jansen af Sild, koksmath: Christen Christensen af København under forsorg, dreng: Peter Jørgensen af Sild. Underskrives af Peter Jürgensen. Skibet: Lovise [læster ikke indskrevet].
Den 21. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Hansen Laalle af København. Overstyrmand: Niels West Marker af Nexø, 29 år [1745], der dør på St. Croix i 1783, 2. styrmand: Valerius Hansen Jorck af København, 24 år [1750], bådsmand: Niels Mogensen Alling af København, 22 år [1752], tømmermand: Lars Jensen Nexøe af København, 35 år [1739], kok: Hans Mogensen Laalle af Nexø, 26 år [1748], bødker: Peter Svendsen Tornwalle af København, 40 år [1734], matroser: Jacob Siwertsen af Bergen, Daniel Christian Nicolay Holm af Nexø, 21 år [1753], Jens Mølboe af Nexø, 22 år [1752] og Christian Olsen af Bergen, opløber: Lars Hansen af Rønne, 21 år [1753], dreng: Adser Pedersen af Rønne, 23 år [1751]. Underskrives af Anders Hansen Laalle. Skibet: Marie Dorthea på 77 læster. Note: Skibet blev sidst ført af kaptajn Christen Baggesen.
Den 27. december 1774: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn kongelig løjtnant Didrich Holsteen af København. Overstyrmand: Jacob Hermandsen Rønne, født i Rønne, 31 år [1743], 2. styrmand: Hans Castrup, født i København, 26 år [1748], bådsmand: Christen Henrichsen af 1D, 30 år [1744], tømmermand: Jonas Mogensen, født i København, 31 år [1743], kok: Ole Jensen Bruun, født i København, 36 år [1738], sejlmager: Johannes Svendsen, født i København, 23 år [1751], bødker: Peder Thomsen Fugel, født i København, 20 år [1754], matroser: Gulbrand Arnes af Oslo [skrevet Christiania], Jens Erichsen af Oslo, Lars West af 1D, Erich Andersen af Valløy i Norge, Poul Paulsen af 4D, Jacob Pedersen Uge, født i København, 24 år [1750], Baltzer Bastian Bachler, født i København, 31 år [1743], Jens Sørensen Smith, født på Bogø, 25 år [1749], dreng: Niels Christian af 4D, kirurg: von Berger. Underskrives af D. Holsten. Skibet: Dydige Sophie på 107 læster.
Den 27. december 1774: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Broder Hansen Decker af København [skrevet Dæcker]. Overstyrmand: Steffen Gothardt Zwergius, født i København, 40 år [1734], boutellier: Jan Meinertz af Sylt, tømmermand: Ole Sørensen, født i København, 43 år [1731], bådsmand: Hans Hansen, født i København, 30 år [1744], kok: Erich Thoersen Staalbøs, født i København, 56 år [1718], bødker: Abraham Petersen, født i København, 26 år [1748], matroser: Ole Hansen, født i Rønne, 21 år [1753], Carl Larsen af 3D, Jacob Nielsen Egeberg, født i København, 22 år [1752], Jens Rasmussen, født i Maribo, Morten Sørensen Strand af 2D, Peter Nyke, født i København, 33 år [1741], Erich Westring, født i København, 21 år [1753], Johann Asklund, født i København, 22 år [1752], Abraham Fundien, født i København, 17 år [1757], Christian Jensen, født i Nexø, 17 år [1757], Peter Hans Wolffs af Sylt, kirurg: Friedrich Dose. Underskrives af B. H. Decker. Skibet: Cornelius på 112½ læster.
Den 29. december 1774: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Pedersen Kofoed af København. Overstyrmand: Poul Madsen Bohne, født i Rønne, 25 år [1749], 2. styrmand: Jørgen Hendrichsen Gummeløv, født i Rønne, 31 år [1743], bådsmand: Magnus Langhorn, født i Svaneke, 17 år [1757], tømmermand: Peder Michelsen af Sylt, bødker: Ole Olsen Rosenberg, født i København, 22 år [1752], matroser: Mads Madsen Hammer af 4D, 29 år [1745], Lars Sørensen af 2D, 25 år [1749], Halvor Christensen, født i Kragerø i Norge, Johan Predbiørn, født i Rønne, 17 år [1757], Peder Jensen Hassing, født i Mariager, 22 år [1752], Niels Johnsen, født i Kragerø i Norge, Hendrich Jacobsen, født i København, 18 år [1756], Adam Gotlieb Laulund af 3D, 23 år [1751], dreng: Rasmus Hansen, født i Rønne, 19 år [1755], Svend Engelbret, født i København, 15 år [1759], Frantz Enasius, født i København, 13 år [1761]. Underskrives af Hans P. Koefoed. Skibet: Prinsesse Lovise på 81½ læster.

Den 3. januar 1775: Destination: Bordeaux. Kaptajn Hans Christensen Sønderbye af København [skrevet Synderbye]. Styrmand: Jens Nielsen Horsens, født i København, 48 år [1726], tømmermand: Lars Nielsen, født i København, 36 år [1738], bådsmand: Anders Poulsen, født i Kolding, 51 år [1723], kok: Lorentz Lorentzen, født på Als, matroser: Jonas Andersen, født i Frederikshald [Halden i Norge], 30 år [1744], Niels Stephensen, født i Lystrup, 19 år [1755], Mads Hansen, født på Endelave, Anthon Smith, født i København, 54 år [1720], Eskild Petersen Lofte, født i København, 20 år [1754], ungmand: Nicolaj Sørensen af Haderslev, dreng: Lauritz Lauritzen, født i København, Torlars Jonsen, født i København, 24 år [1750]. Underskrives af Hans Christensen Sønderbye. Skibet: St. Johannes på 106 læster.

Den 19. september 1775: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter N. Wochmann af Dragør. Styrmand: Peder Andersen Holte af Dragør, 22 år [1753], matroser: Niels Christophersen af Aalborg, 25 år [1750], Niels Kierulf af Aalborg, 21 år [1754], Peter Christian Petersen af København, 26 år [1749], Thomas Jensen af Aabenraa, 22 år [1753], dreng: Hans Mortensen af Nexø, 24 år [1751]. Underskrives af Pieter N. Wochman. Skibet: De Jonge Peter på 45 læster.
Den 21. september 1775: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Christen Sørensen af København. Styrmand: Rasmus Jensen Binneballe af København [24 år], matroser: Rasmus Pedersen Lundøe af København [27 år], Elias Christensen Amborg af København [41 år], Torbiørn Nielsen af Sonickedal i Bragernes i Norge, Jens Helgesen af Frederikshald [nu Halden i Norge] [21 år], Rasmus Hansen af Rønne, dreng: Christopher Larsen af Stubbekøbing, Torres Hansen af Trondheim. Underskrives af Christen Sørensen. Skibet: Giertrud Catharine på 69 læster.
Den 26. september 1775: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn J. P. Smiedz af København. Styrmand: Biørn Jacobsen Engerslev af København [34 år], matroser: Carl Hansen Beck af København, Niels Jensen Back af København, Lars Bentzen af Svaneke [24 år], Poul H. af Norge, dreng: Jochum Rossow af København. Underskrives af J. P. Smiedz. Skibet: Christina Elisabeth på 34½ 34½ læster.
Den 28. september 1775: Destination: Marseille i Frankrig. Kaptajn Schwenn Bundes af København. Styrmand: Owe Petersen Klein af Sylt [26 år], kok: Hinrich Jappen af Sylt, tømmermand: Jan Hansen Jansen af Sylt, matros: Jacob Jappen af Sylt, Johan Jørgensen Svendsen af Svaneke [22 år], koksmath: Niels Hansen Ørn af Aalborg [22 år], dreng: Rasmus Zuschlag af Sylt, Hans Jacob Verlenteur af Sylt. Underskrives a Schwen Bundis. Skibet: Die Frau Friderica på 55½ læster.
Den 29. september 1775: Destination: Dunkirken [Dunkerque i Frankrig]. Kaptajn Jørgen Larsen Schmit af København [26 år]. Styrmand: Henrich Rasmussen af København [26 år], matroser: Johan Dietrich Ancker af Svaneke [32 år], Søren Nielsen af Faaborg [33 år], Jacob Andersen Schmidt af Ribe Amt [19 år], dreng: Rasmus Ibsen af Rønne [22 år]. Underskrives af Jørgen Larsen Schmit. Skibet: De Tre Brødre på 31
læster.
Den 29. september 1775: Destination: Lübeck. Skipper Johan Schmidt af København. Styrmand: Peder Pedersen Tronsgaard af København [25 år], matroser: Jens Mogensen Brandt af København [28 år], Andreas Holm af København [24 år], dreng: Lars Hansen af Møn [26 år]. Underskrives af Johan Schmidz. Skibet: Delphin på 24 læster.
Den 30. september 1775: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Birck af København. Overstyrmand: Jørgen Ancker Swane af Svaneke [34 år], 2. styrmand og bådsmand: Truels Jørgensen Engelstrøm af København [46 år], tømmermand og bødker: Hans Henrich Piil af Nexø [34 år], køkken: Christen Birck af København [18 år], matroser: Jørgen Jørgensen Dahlberg af Kristiansand, Jørgen Nielsen Fyhn af Korsør [40 år], Erich Andersen af Frederikshald [Halden i Norge], Jacob Sparre af 3D, dreng: Peder Jensen Nyrop af København. Underskrives af P. Berck. Skibet: Anne Maria på 51 læster.
Den 30. september 1775: Destination: Dunkircken [Dunkerque] og Franske Bugt. Skipper Niels Holbeck af København. Styrmand: Johannes Andersen Rotmarck af København [24 år], matroser: Hans Larsen af Larvik i Norge, Wibrand Andersen af Sogndal i Norge, Peter Erichsen af Christiania [Oslo], dreng: Bent Jensen Møller af Nexø [18 år]. Underskrives af Niels Holbech. Skibet: St. Johannes af Kiøbenhavn på 37
læster.
Den 2. oktober 1775: Malmö. Skipper Mads Hansen Tømmer af København. Matroser: Anders Knudsen, født i Strømsø i Bragernes i Norge, Friderich Andersen Colberg, født i Rønne, Claus Pedersen Nexøe, født i Nexø, Hans Nielsen, født i Nyord, dreng: Dieterich Ipsen, født på Bornholm. Underskrives af Mads Hansen Tømmer. Skibet: Anna & Margrethe på 31 læster.
Den 2. oktober 1775: Destination: Vordingborg, Travemünde og derefter Helsinki [Helsingfors]. Skipper Niels Christian Hansen af København. Styrmand: Peder Wilhelm Pedersen, født i Svendborg, 29 år [1746], matroser: Peder Larsen Plough, født i Vordingborg, 37 år [1738], Hans Jensen Dreyøe, født i Nyborg Amt, 27 år [1748], dreng: Erich Amundsen, født i København, 20 år [1755]. Underskrives af Niels Chr. Hansen. Skibet: De 4 Søstre. Bemærkning: Skibet er sidst ført af skipper Søren Egeskov.
Den 3. oktober 1775: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Thomas Møller af København. Overstyrmand: Frode Peters af Sylt, 2. styrmand: Henrich Lexen af København, 25 år [1750], bådsmand: Jens Constantinus From af Opfostringshuset i København, tømmermand: Anders Larsen af København, 28 år [1747], bødker: Hans Jacob Peter af 1D, køkken: Johan David af København, 36 år [1739], matros: Frantz Adam Poulsen af 3D artilleri, Clemen Andersen af 3D, Herman Job af 3D, Peder Jensen Hassing af Mariager, Halwor Andersen af Bergen distrikt, 26 år [1749], Christen Joensen af København, 22 år [1753], kokmath: Jens Nielsen af Fladstrand [nu Frederikshavn], dreng: Peter Alexander af København, 18 år [1757]. Underskrives af Thomas Møller. Skibet: Good Hope på 80 læster.
Den 5. oktober 1775: Destination: Frederikshald i Norge [dvs. Halden]. Kaptajn J. Severin Kock af København. Styrmand: Niels Thomesen Hiort, født i København, 38 år [1737], bådsmand: Mogens Andersen, født i Aabenraa, 55 år [1720], køkken: Børge Petersen Skomager, født i København, 61 år [1714], tømmermand: Johannes Erichsen Myhre af 2D, matroser: Thomas Jensen, født i Haderslev, 34 år [1741], Jens Jensen Møller, født i København, 34 år [1741], Jens Pedersen Øster, født i Jungshoved sogn, 19 år [1756], Bent Gundresen, født i København, 44 år [1731], Rasmus Jonsen, født på Bornholm, opløber: Lars Jensen Tidemann, født i Rønne, 19 år [1756], dreng: Christen Mortensen Pedersen, født i Nexø, 25 år [1750]. Underskrives af Jens Severin Kock. Skibet: Emanuel på 77½ læster.
Den 6. oktober 1775: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Cornelis Petersen Groot af København. Styrmand: Hans Nielsen, født i Tønder, 32 år [1743], matros: Niels Jensen, født i Aalborg, Jens Jensen Kaaberg af 2D, Svend Andersen af Frederich [nok Frederikshald i Norge], 22 år [1753], Anders Andersen Grig, født i København, 22 år [1753], Friderich Hansen, født i Rønne, dreng: Rasmus Jacobsen, født i København, 25 år [1750]. Underskrives af Cornelis Petersen Groos. Skibet: Den Unge Lars på 51 læster.
Den 6. oktober 1775: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn J. Thinsberg? af København. Styrmand: Henrich Tobias Bentzen, født i København, 39 år [1736], bådsmand: Ole Nielsen af Oslo, født i Nederøy Amt, 28 år [1747], matroser: Lars Schiørrestad, født i København, 45 år [1730], Hans Madsen, født i Nysted, 25 år [1750], Peder Povelsen, født i København, Jens Larsen, født i Hæs på Falster, Torre Halvorsen, født i Kragerøe under Bragernes i Norge, Jens Pedersen Brunsmann, født i København, 55 år [1720], Peder Larsen Bolle, født i Møgeltønder, Jens Olsen Weyle, født i København, 24 år [1751], ungmand: Rasmus Nielsen Green, født i Nykøbing Falster, 34 år [1741], dreng: Rasmus Andr. Munch, født i København, Christen Larsen Schytte på forsøg. Underskrives af J. Thinsberg?. Skibet: Margaretha på 101 læster.
Den 7. oktober 1775: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Peder Larsen Møller af København. Styrmand: Baltzer Madsen, født i Randers, 28 år [1747], matroser: Mads Germandsen, født i Aalborg, 24 år [1751], Christopher Christensen, født i København, 39 år [1736], Lars Larsen af 4D, Demuth Spærck, født i København, 22 år [1753], Hans Grønbech, født i Allinge, 21 år [1754], dreng: Peder Pedersen Due, født i Rønne, 31 år [1744], Peder Jonassen, født i København, 15 år [1760]. Underskrives af Peder Larsen Møller. Skibet: Drageren på 67½ læster. Bemærkning: Fartøjet hører hjemme i Stettin og er optaget ved Dragør-rederen agent Budenhoff.
Den 9. oktober 1775: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Simon Tadtsen af København. Overstyrmand: Jens Broager, født i København, 49 år [1726], 2. styrmand: Erich Eschildsen Wraag, født i København, 31 år [1744], bådsmand: Peder Sørensen, født i København, 30 år [1745], tømmermand: Peder Rasmussen Falck, født i København, 36 år [1739], bødker: Andreas Becker, født i København, 39 år [1736], køkken: Jacob Lorentzen, født i København, 29 år [1746], matroser: Povel Larsen, født i København, 25 år [1750], Severin Nielsen, født i Kalundborg, 27 år [1748], Andreas Svendsen, født i Rønne, 33 år [1742], Johan Peiter Schlytter, født i Stubbekøbing, 32 år [1744], ungmand: Søren Erichsen, født i Haderslev, 19 år [1756], dreng: Peter Jessen, født i Haderslev, 20 år [1755], kahytsdreng: Thomas Christensen Erlings, født i Strandby, Underskrives af Simon Tadtsen. Skibet: Helwetia på 81 læster.
Den 10. oktober 1775: Destination: Amsterdam. Kaptajn Bøy Hansen af København. Styrmand: Albert Bøyesen af Sylt, matroser: Anders Larsen Søstrøm af Trondheim distrikt, Jens Jensen, født i Grenå, Jens Johansen Holm, født i Allinge, dreng: Peter Bøyesen af Sylt. Underskrives af Bøy Hanssen. Skibet: Elisabeth på 43½ læster. Bemærkning: Skibet er sidst ført af skipper Simon Adsendrup.
Den 14. oktober 1775: Destination: Pillau [nu Baltijsk i Rusland]. Kaptajn Knud R. Leth af København. Styrmand: Lars Pedersen Holm, født i København, 49 år [1726], matroser: Peder Larsen Øvrød, født i Dragør, 45 år [1730], Jørgen Pedersen, født i Dragør, 22 år [1753], dreng: Mads Andersen, født i København, 14 år [1761]. Underskrives af Knud R. Leth. Skibet: Islandske Waaben på 23 læster.
Den 14. oktober 1775: Destination: Lübeck. Skipper Martin Metzgen af København. Styrmand: Jørgen Jensen Færslev, født i København, 27 år [1748], matros: Michel Michelsen, født i Nyord, 21 år [1754], Jeppe Rasmussen, født i Sakskøbing, 34 år [1741], dreng: Peder Hansen Nord, født i København, 19 år [1756]. Underskrives af Martin Metzgen. Skibet: Henrich på 16 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands i 1776 og 1777

Den 29. maj 1776: Destination: Riga. Skipper Lars Nexøe af København. Styrmand: Mads Hansen af København, 25 år [1751], matroser: Hans Hansen af Rønne, 25 år [1751], Ole Ørum af København, dreng: Peder Christensen af Rønne, 18 år [1758]. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Anne Christina på 27 læster.
Den 24. maj 1776: Destination: Riga. Skipper Mads Hansen Tømmer af København. Styrmand: Peder Wilhelm Pedersen af Svendborg, 30 år [1746], matroser: Jørgen Andersen Colberg af Rønne, 25 år [1751], Peder Pedersen Borre af Fejø, 29 år [1747], Niels Ulrichsen af Nysted, 29 år [1747], dreng: Peder Hansen Ror af København, 20 år [1756]. Underskrives af Mads Hansen Tømmer. Skibet: Anna Magretha på 31 læster.
Den 7. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Larsen af København. Matroser: Philip Hoffenbladt af Stubbekøbing [skrevet Hophenbladt], 30 år [1746], Mads Rasmussen Nexøe af Nexø, 26 år [1750], Hans Jensen Holm af Nyborg, 24 år [1752], dreng: Arrist Herløwsen af Nexø, 26 år [1750]. Underskrives af Jens Larssen. Skibet: Jomfru Catharine på 20 læster.
Den 7. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Martin Meztgen af København. Styrmand: Jørgen Jensen Færsløv af København, 28 år [1748], matroser: Jeppe Rasmussen af Sakskøbing, 35 år [1741], Michel Michelsen af Stege, 22 år [1754], dreng: Mogens Hansen af Fejø, 22 år [1754]. Underskrives af Martin Mestgen. Skibet: Fortuna på 23½ læster.

Den 8. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Greisen af København. Matroser: Greis Greisen af København, 65 år [1711], Jørgen Jacobsen Hald af Svaneke, 36 år [1740], Anders Hansen Noer af København, 37 år [1739], dreng: Herman Pedersen Mørck af Rønne, 18 år [1758]. Underskrives af Niels Greisen. Skibet: Neptunes på 25 læster.
Den 10. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Pedersen Molt af København. Styrmand: Morten Bartholomeussen Holme af Svaneke, 35 år [1741], matroser: Ole Pedersen Holm af Nexø, 26 år [1750], Jørgen Anker Jensen af Svaneke, 33 år [1743], dreng: Thomas Pedersen af Svaneke, 21 år [1755]. Underskrives af Christian P. Molt. Skibet: Enigheden på 74 læster.
Den 13. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Peder Mogensen Ulrich af København. Styrmand: Christian Dahl af København, 57 år [1719], matroser: Jens Jensen Øster af Rønne, 41 år [1735], Hans Mogensen West af Rønne, 32 år [1744], dreng: Hans Andersen af Nexø, 20 år [1756]. Underskrives af Petter Mogensen Ulrich. Skibet: Haabet på 20 læster.
Den 14. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Lund af København. Styrmand: Ole Lauritsen af Odense, 26 år [1750], matroser: Rasmus Schlytter af Stubbekøbing, 40 år [1736], Christian Wilhelm From af København, 31 år [1745], dreng: Carl Mathiesen af Bornholm. Underskrives af Jens Lund. Skibet: Eenigheden på 19 læster.
Den 14. juni 1776: Destination: Egedesminde i Grønland. Kaptajn Andreas Andersen Colling af København. Styrmand: Johan Hansen af Aabenraa Amt [56 år], bådsmand: Jørgen Petersen af Flensburg [26 år], tømmermand: Hans Mogensen Møller af Rønne [55 år], kok: Jens Christensen Kubel af København [39 år], matroser: Anders Mogensen af Aabenraa Amt [27 år], Jens Jensen Holm af Ebeltoft [25 år], jungmand: Johan Langegren af Aabenraa Amt [17 år], Friderich Christian Meyer af København [15 år], dreng: Jonas Andersen af København [11 år]. Underskrives af Andreas A. Colling. Skibet: Cröjc på 47 læster. Bemærkning: Sidst ført af kaptajn Orm.
Den 18. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Henrich P. Bohn af København. Styrmand: Rasmus Jacobsen Sand af København, matroser: Peder Hansen Bistrup af Bornholm, 22 år [1754], Søren Sørensen Schøt af Aarhus, 25 år [1751], dreng: Peder Hansen Rønne af Rønne, 16 år [1760]. Underskrives af H.P. Bohn. Skibet: Jomfru Birgitha på 23 læster.
Den 19. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Andersen af København. Styrmand: Jørgen Nielsen Møller, født i Fåborg, 21 år [1755], matroser: Jonathan Petersen, født i Svendborg, 20 år [1756], Nicolaj Bierfreund, født i Fåborg, 23 år [1753], dreng: Jacob Bierfreund, født i Fåborg, 17 år [1759]. Underskrives af Niels Andersen. Skibet: St. Andreas på 18 læster.
Den 25. juni 1776: Destination: Rostock. Skipper Hans Sandbye af København. Matroser: Justinus Christensen Høygaard, født i København [48 år], Jørgen Hansen, født i Svendborg [41 år]. Underskrives af Hans Sandbye. Skibet: Den Lybske Curer på 8 læster.
Den 22. juni 1776: Destination: St. Petersburg i Rusland. Skipper Albert Petersen Fricks af København, født på Sylt. Matroser: Niels Bundes af Sylt, Daniel Clausen, født i København [45 år], Claus Jepsen, født i Haderslev [19 år], Hans Christian Tofte, født i Haderslev [19 år], dreng: Mathias Brun, født i Aabenraa [19 år]. Underskrives ikke, Skibet: Wenus på 37 læster.
Den 22. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christen Madsen Jorck, født i Rønne [27 år], matroser: Hellig Knudsen, født i Svendborg [26 år], Ole Jensen, født i Stege [24 år], dreng: Hans Christensen, født i Nexø [20 år]. Underskrives af Niels Nielsen og Martin Metzgen. Skibet: Jomfru Anna Margrethe på 17½ læster.
Den 24. juni 1776: Destination: Lissabon i Portugal. Kaptajn Matthias Hansen Beck af Flensburg. Styrmand: Niels Jepsen, født i Aabenraa Amt [27 år], bådsmand: Jørgen Henrichsen, født i Haderslev Amt [35 år], tømmermand: Hans Nielsen Thygesen, født i Haderslev Amt [60 år], matroser: Jan Jansen, født i Frederikshald [Halden i Norge] [25 år], Melkior Meiyer, født i Aabenraa [24 år], Svend Pedersen Hammer, født i Rønne [27 år], Jørgen Jørgensen, født i Sundeved, dreng: Lars Bertelsen, født i Lister i Kristiansand [18 år], koksmath: Thyge Hansen, født i Haderslev. Underskrives af Matthias Hansen Beck. Skibet: St. Johannes på 72 læster.
Den 24. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Nicholay Mounk af København. Styrmand: Rasmus Hansen Marcker, født på Bornholm [28 år], matroser: Peter Nielsen, født i Svendborg [29 år], Morten Rasmussen, født i Svendborg [21 år], dreng: Rasmus Erichsen, født i Svendborg [60 år]. Underskrives af Nicolaj Munck. Skibet: Maria Dorothea på 27 læster.
Den 26. juni 1776: Destination: Narva i Estland. Skipper Christian Hamlet af København. Styrmand: Otte Thomesen Kiær, født i København [31 år], matroser: Morten Jessen, født i Haderslev [21 år], Laust Jensen, født i Haderslev [20 år], Mads Jensen, født i Haderslev [31 år], Peder Sørensen, født i Haderslev [25 år], dreng: Hans Pedersen af København på forsøg. Underskrives af Christian Homlet. Skibet: Pruwedenia på 41½ læster.
Den 26. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Johan Smidt af København. Styrmand: Peder Pedersen Troensegaard, født i København [28 år], matroser: Jens Mogensen Brandt, født i København [31 år], Andreas Holm, født i København [29 år], dreng: Peder Andersen Terøe, født på Tærø i Kalvehave sogn [30 år]. Underskrives af Johan Schmidz. Skibet: Delphina på 24 læster.
Den 1. juli 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Chornelis Thomesen Skoemager af København. Styrmand: Hans Pedersen Holm, født i Hasle [48 år], matroser: Anders Steenersen Hammer, født i Hasle [34 år], Jørgen Nielsen Fyen, født på Omø, dreng: Anders Johansen, født i Allinge. Underskrives af Cornelis Thomesen Skoemager. Skibet: Frue Rosenkierne på 19 læster. Bemærkning: Svensk fartøj strandet ved Skovshoved, tilhører Johannes Selling.
Den 2. juli 1776: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Boy Täcken af Aalborg. Styrmand: Svend Henrich Schmidt af Sylt, tømmermand: Jørgen Bentsen, født i Nyborg, kok: Olle Larsen Hagemand, født i Trondheim [46 år], matroser: Knud Knudsen, født i København [41 år], Peter Jacobsen Læsøe, født i København [26 år], Anders Elinert Christensen, født i København [23 år], Ole Bloch, født i Trondheim [20 år], dreng: Niels Nielsen Hyllebek, født på Læsø. Underskrives af Boy Täcken. Skibet: Haabet på 67 læster.
Den [ikke angivet] juli 1776: Destination: Port a port. Kaptajn Tommas Christian Tomsen af Aabenraa. Styrmand: Peder Hansen, født i Løjt [25 år], Anders Johansen, født i Løjt, køkken: Matis Hansen Dreng, født i ?, matroser: Jacob Sørensen af Bergen, Jens Christian Nielsen af Trondheim, Halvor Olsen Falck af Bergen, kok: Peter Petersen, født i København, jungmand: Mathias Andersen af Aabenraa, dreng: Jørgen Petersen af Aabenraa. Underskrives af Thomas Christ. Thomsen. Skibet: Concordia på 65 læster.

Den 9. oktober 1776: Destination: Tranquebar og Bengalen i Østindien. Kaptajn Robert Davidsen af Tranquebar. Overstyrmand: William Bridtson af England, 2. styrmand: Swend Mathiesen Bleicken af Sylt, boutellier: Johan Friderich Neuhaus, fra opfostringshuset i København, bådsmand: Christian Hansen af København [37 år] [slettet – afgået i Kbh], tømmermand: Peder Pedersen Schiødt, dimitteret fra Kongens ?, bådsmand: Reiert Pedersen 45de af 4D  [36 år], konstabel: Friderich Wilhelm af 2 D, matroser: Anders Andersen af 2D [33 år], Salve Larsen af 2D Artilleri, Thor Halvorsen af Kragerøy i Bragnæs i Norge, Knud Thorsen af 4D, Johan Didrich Kleb af København [28 år], Anders Bilberg af København [24 år], Jens Rasmussen af Maribo, Peder Jørgensen af Bornholm [20 år], Friderich Lunding af København [35 år], Svend Mogensen Hadne af København [26 år], Lars Colding af København [24 år], Hans Hendrich Johan Gottlieb af 4D [30 år], Johan Christopher Lintrop af 3D, Anders Torchelsen af Ahrend i Kristiansand i Norge, Jacob Pedersen af 3D [26 år], Hendrich Andersen af 1D [26 år], Niels Rasmussen af 4D [37 år], Conradt Holst af København [22 år], Poul Rosendahl af 2D, Rasmus Andersen Munck af 1D Artilleri, Anders Nielsen Bromberg af 1D Artilleri, Niels Nielsen af 2D, Bertel Mouritzen af København [33 år], Poul Sonne Hansen af Svaneke [22 år] [slettet – død her paa ?], Peder Nielsen Lange af København [28 år], Friderich Ryberg af 2D, Christian Sørensen af D, Hendrick Døpblin af København [30 år], Hendrich Schneel af København [27 år], Anthonie de Kruse [neger – prentesses], Tinepa [neger – prentesses], Heidtwad [neger – prentesses]. Underskrives af Robert Davidson. Skibet: Printz Friderich på 143 læster. Bemærkning: Dette skib er bygget i Batavia [Indonesien] og tilhører hr. Stevenson og købt i Tranquebar paa dansk regning.
Den 18. oktober 1776: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Peter Hansen Kock af København. 2. styrmand: Gruel Jørgensen Engelstrøm af København [47 år], tømmermand: Olle Nielsen af København, matros: Jens Jacobsen af Strøms i Bragnæs i Norge. Bemærkning: Disse tre er hyret ud over det normale mandskab, som er: bådsmand: Christian Schmidt af Sønderborg [27 år], tømmermand: Aasmund Andersen af København [33 år], matroser: Friderich Adamsen Svane af København [43 år], Jonas Nielsen af Trondheim [23 år], Rasmus Petersen af Flensburg [23 år], Jørgen Jørgensen Dahlberg af Kristiansand, Ole Jensen Skagen af Trondheim [23 år], Mathias Theisen af Flensburg [22 år], kok: Marcus Jørgensen, dreng: Svend Kock. Underskrives af Peter Hansen Kock. Skibet: Marie Margrethe på 98 læster. NB: Betalt W:S: men ej slavepenge.
Den 18. oktober 1776: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Petersen Kofoed af København. Overstyrmand: Jørgen Henrich Gummeløse, født i Rønne [35 år], 2. styrmand: Herman Walleus, født i Svaneke [25 år], bådsmand: Søren Jensen Holm, født i Aalborg, kok: Andreas Hansen af 2D, tømmermand: Ole Hansen, født i København [30 år], bødker: Marthin, født i København, matroser: Johan Hendrichsen Rasmussen af 2D, Jens Michael Bergmand, født i København [21 år], Niels Møller, født i Ebeltoft [31 år], Niels Jensen, født i Dragør [25 år], Phillip Hansen Lind, født i København [19 år], jungmand: Svend Engelbrect, født i København [19 år], Niels Kaasbøll, født i København [20 år], Alexander, født i Rusland, Jacob Jørgensen af 1D. Underskrived af Hans P. Kofoed. Skibet: Prinsesse Lowisa på 81½ læster.
Den 21. oktober 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København. Matroser: Peder Hansen Berregaard, født i Rønne [31 år], Hans Pedersen, født i Rønne [23 år], Clemens Andersen Colberg, født i Rønne [18 år], dreng: Morten Gottfried Friis, født i Rønne [19 år]. Underskrives af Niels Pedersen. Skibet: Hendrick på 16 læster.
Den 22. oktober 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christen Madsen Jorck, født i Rønne [27 år], matroser: Hellig Knudsen, født i Svendborg [26 år], Ole Jensen, født i Stege [24 år], dreng: Hans Christensen, født i Gudhjem [19 år]. Underskrives af Niels Nielsen. Skibet: Fortuna på 23½ læster.
Den 22. oktober 1776: Destination: Amsterdam og derfra til Bilbao i Spanien. Kaptajn Christian Lorentzen af Helsingør. Styrmand: Albret Lorentzen af Sylt, kok: Peder Rasmussen af Bornholm [25 år], matroser: Jørgen Michelsen Boss, født i Rønne [27 år], Rasmus Hansen, født i Svendborg [25 år], Peter Jansen af Sylt, dreng: Johan, født i Hannover på forsøg. Underskrives af Christian Lorentzen. Skibet: Alexandrina på 40½ læster.
Den 23. oktober 1776: Destination La Rochelle i Frankrig. Kaptajn Böy Lirckse af Kiel. Styrmand: Christen Olsen, født i København [26 år], kok: Claus Thomesen Desin, født i Svaneke [20 år], matroser: Hans Christian Hansen, født i Augustenborg [25 år], Jürgen Friderichsen, født i Nordborg [23 år], Ole Jochumsen Top, født i Nykøbing Falster [24 år], Niels Jensen Bredall, født i Mariager [20 år]. Underskrives af Böy Lirckse. Skibet: Friderica på 57 læster.
Den 25. oktober 1776: Destination: Færøerne og derfra til St. Croix og derefter tilbage til Færøerne. Kaptajn Riwert Cöster af København. Overstyrmand: Peter Claesen Fries af Sylt, 2. styrmand: Bendt Knudsen Steege, født i København [26 år], tømmermand: Niels Eliasen, født i København [27 år], bødker: Michel Sørensen, født i København [33 år], kok: Geert Mortensen, født i København [20 år], matroser: Cornelius Haagensen, født i Nysted på Lolland [31 år], Hans Jacob Thim, født i Rønne [27 år], Niels Olsen, født i Nykøbing Falster [28 år], Jørgen Christensen, født i Augustenborg, dreng: Johan Peter, født i København [16 år]. Underskrives af R. Cöster. Skibet: Friderich Bartholomæus på 46 læster.
Den 28. oktober 1776: Destination: St. Thomas. Kaptajn Aaron Martin af St. Thomas. Styrmand: Christian Schiødt, født i København [36 år], matroser: Lauritz Rasmussen Limkilde, født i København [34 år], Casper Friderich Gerner, født i Christiania [Oslo] [30 år], Johannes Petersen, født i Randers [16 år], Rasmus Johansen, født i Hasle [26 år], Merrick Milon, født i England, dreng: Johannes Peter Marie på forsøg. Underskrives af Aaron Martin. Skibet: Laurents på 24 læster.
Den 29. oktober 1776: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Nicolay Augsborg af København. Styrmand: Niels Villadsen, født i Emmerlev [35 år], matroser: Niels Hansen Heiner, født i Hasle [31 år], Christopher Christophersen, født i Hasle [39 år], dreng: Michel Pedersen, født i Alling [19 år]. Underskrives af Rasmus Nicolay Augsburg. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 28. oktober 1776: Destination: St. Croix. Kaptajn Niels West Bohn af København. Overstyrmand: Povl Bohne, født i Rønne [30 år], 2. styrmand: Johannes Holmblad, født i København [25 år], 3. styrmand: Johan Predbiørn, født i København [21 år], bådsmand: Niels Poulsen af 4D [31 år], tømmermand: Adrian Asbiørnsen af 4D [29 år], kok: Elisæus Eliasen, født i København [29 år], bødker: Johan Gottlieb Noscke, født i København, matroser: Alexander Degn, født i København [51 år], Niels Lundquist, født i København, Ole Pedersen Kaften af 3D, Jens Helgesen af Frederikshald [Halden i Norge], Magnus Bendtsen, født i Dragør [26 år], Rasmus Haagensen, dimitteret fra 4D artilleri, Niels Engelbretsen af 4D, Niels Hendrichsen, født i København [29 år], Aaron Joensen af 4D [24 år], Niels Jørgensen Boss af 3D [22 år], Peter Valentin, født i Dragør [20 år], ungmand: Herman Larsen Bohn, født i Rønne [28 år], dreng: Hans Petersen, født i København [18 år], kirurg: Peter Friedrich Hardung. Underskrives af N. W. Bohn. Skibet: Christian den Syvende på 137 læster.
Den 1. november 1776: Destination: Bordeaux. Kaptajn Jens Severin Kock af København. Styrmand: Christen Bentzon Cappel, født i København [39 år], tømmermand: Iver Jessen, født i Aabenraa [32 år], bådsmand: Jens Jensen Holm, født i Kalø i Østjylland [25 år], køkken: Jens Christensen Cabel, født i København [35 år], matroser: Jens Jørgensen Arritsen, født i Nexø [26 år], Jacob Pedersen, født i Rønne [24 år], Hans Danielsen, født i Nexø [29 år], Lars Olsen Levang, født i København [32 år], ungmand: Anders Omsen, født i Bergen [19 år], Thor Olsen Bragnæs, født i Strømsø i Norge [18 år], dreng: Peder Andersen på forsøg på denne kryds. Underskrives af J. Kock. Skibet: Emanuel på 77½ læster.
Den 6. november 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Larsen af København. Matroser: Philip Hoffenbladt af Stubbekøbing [skrevet Hophenbladt] [30 år], Mads Rasmussen Nexøe af Nexø [26 år], Hans Jensen Holm af Nyborg [24 år], dreng: Arrist Herløwsen af Nexø [26 år]. Underskrives af Jens Larssen. Skibet: Jomfru Catharina på 20 læster.
Den 4. november 1776: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn kgl. løjtnant i Søetaten Dieterich von Holstein af København. Overstyrmand: Jürgen Petersen, født i Haderslev Amt [30 år], 2. styrmand: Peder Nielsen Funck, født i Rønne [29 år], 3. styrmand: Cailet Kryger uden gage, bådsmand: Guldbrand Arnesen, født i Christiania [Oslo i Norge], tømmermand: Johannes Christensen, født i København [25 år], køkken: Andreas Christian Unger, født i København [50 år], bødker: Fald Pedersen, født i København [24 år], sejlmager: Hans Pedersen, født i Haderslev [26 år], matroser: Johannes Erichsen, født i Arendal i Norge [27 år], Peder Pedersen af 2D, Lars Sivertsen af 1D Artilleri, Andreas Salomonsen af 3D, Peder Sørensen, født i Haderslev [25 år], Tønnes Olsberg, født i København [24 år], ungmand: Espen Hansen af 2D, Michael Christian Habst fra opfostringshuset, Georg Alexander Bacth Møller, født i Sakskøbing [22 år]. Underskrives af D. Holsten. Skibet: Sophia på 107 læster.

Den 11. oktober 1777: Destination: Madeira og derfra til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jochum Detlef Thiesen af København. Overstyrmand: Rasmus Severin Kirkegaard af København, 31 år [1746], 2. styrmand: Peder Larsen Winding af København, 35 år [1742], tømmermand: Lars Jensen Nexøe af Nexø, 38 år [1739], kok: Morthen Thomesen af 4D, matroser: Christopher Pedersen Gladvind af København, 27 år [1750], Tønnes Olsberg af København, 25 år [1752], Niels Jensen af Dragør, 26 år [1751], Friderich Ferdinant af København, 18 år [1759], drenge: Lars Larsen Høybye af København, 14 år [1763], Christen Høyild af København, 15½ år [1762]. Underskrives af J. D. Thiesen. Skibet: Haabet på 51½ læster.
Den 13. oktober 1777: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christen S. Kiels af København. Styrmand: Rasmus Jensen Binneballe af København, 26 år [1751], tømmermand Peter Christensen af København, 30 år [1747], matroser: Christen Simonsen af Aabenraa, 30 år [1747], Peter Olsen af København, 24 år [1753], Jürgen Jürgensen af Rewentlow i Schleswig, 23 år [1754], Hans Jørgensen Koefoed af Rønne, 22 år [1755], jungmand: Johan Johansen Schmidt af Rønne, 17 år [1760], dreng: Bartholdt Ratsche af Augustenborg, 20 år [1757]. Underskrives af Christen S. Kiels. Skibet: Giertrud Catharine på 69 læster.
Den 14. oktober 1777: Destination: fra Vordingborg til Trondheim og derfra til Irland. Skipper Bertel Nissen af København, borgerskab den 6. oktober 1777. Styrmand: Peter Johan Müller af Aabenraa, 30 år [1747], tømmermand: Peter Wilhelm Richter af København, 36 år [1741], matroser: Hans Petersen af Haderslev, 27 år [1750], Lars Larsen af Smaach i Frederiks, 22 år [1755], Claus Busch af København, 22 år [1755], Andreas Jacobsen af Ærø, 22 år [1755], dreng: Jørgen Jørgensen af København, 17 år [1760]. Underskrives af Bertel Nissen. Skibet: Fortuna på 49 læster. Skibet er bygget i Arendal i Norge i 1772 og købt i 1777 af købmand L. Larsen.
Den 16. oktober 1777: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jørgen Danielsen Steenbeck af København. Overstyrmand: Mads Grønberg af København, 53 år [1724], 2. styrmand: Christopher Haagensen af København, 26 år [1751], bådsmand: Jens Hansen Harre af Rønne, 50 år [1727], tømmermand: Hans Svendsen af København, 44 år [1733], kok: Ole Pedersen Cartin af 3D, bødker: Claus Henrich Sørensen af St. Jørgens Kloster i Schleswig, 24 år [1753], matroser: Hans Haraldsen Holm af Rønne, 34 år [1743], Friderich August af København, 25 år [1752], Anders Jensen af 3D, Hans Bertelsen af Haderslev, 23 år [1754], Jens Petersen af Nordborg, 20 år [1757], Sivert Olsen Stenbeck af 4D, jungmand: Hans Marcker af Rønne, 18 år [1759], dreng: Engelbrecht Engelbrechtsen af København, 15 år [1762]. Underskrives af J.D. Steenbeck. Skibet: St. Croix Paquet på 90 læster.
Den 20. oktober 1777: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peder Brandt af København. Styrmand: Niels Olsen af Møn, 23 år [1754], matroser: Jens Sørensen af Møn, 29 år [1748], Helling Knudsen af Svendborg, 29 år [1748], Friderich Christian Fælling af Nyborg, dreng: Peter Petersen af Møn, 20 år [1757]. Underskrives af Peder Brandt. Skibet: 2 Systre på 28½ læster.
Den [tom] oktober 1777: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Thommesen af København. Overstyrmand: Anders Clausen Junior af Sylt, 2. styrmand: Thue Sørensen af København, 25 år [1752], bådsmand: Lars Hansen af Christiania [Oslo], tømmermand: Mogens Hansen Snedkier af Dragør, 28 år [1749], kok: Johan Friderich Bibele af Skælskør, 30 år [1747], bødker: Gotfried Schubeck af København, 24 år [1753], matroser: Anders Wolert Sperling af 1D, Marthin Rasmussen af Nexø, 28 år [1749], Rasmus Ipsen af Rønne, 24 år [1753], Lars Jensen Hylled af Dragør, 25 år [1752], Jens Erlandsen Thuren af Læsø, Anders Christensen, dimitteret fra 3D, jungmand: Niels Olsen Bergstrøm af Dragør, 18 år [1759], dreng: Søren Pedersen af Dragør på forsøg. Underskrives af A. Thomesen. Skibet: Cicilia på 85½ læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Jørgen Krøyer.
Den 21. oktober 1777: Destination: Lübeck. Skipper Hans Bendtsen Cappel af København. Bedstemand: Lorentz Eliasen af Aabenraa, matroser: Biørn Jensen Back af Læsø, 23 år [1754], Lars Larsen Beck af Læsø, Mogens Hansen af Rønne, 28 år [1749], dreng: Niels Jørgensen af Rømø. Underskrives af Hans Cappel. Skibet: Christina på 30
læster.
Den 23. oktober 1777: Destination: Genoa i Italien. Kaptajn Bjørn Jensen Engelad af København. Styrmand: Anders Pedersen Deiberg, født i København, 43 år [1734], tømmermand: Peder Madsen Tinne, født i Rønne, 28 år [1749], bådsmand: Michel Christensen Degn, født i Ærøskøbing, 37 år [1740], kok: Anders Andersen Porsgrund, født i Porsgrunn i Norge, 40 år [1737], matroser: Even Pedersen af 2D, 27 år [1750], Hans Larsen Helsing af 4D, 25 år [1752], Peder Andersen af 2D, 27 år [1750], Andreas Colnitz af 2D, Jens Simonsen, født i Aalborg, 19 år [1758], ungmand: Friderich Blehr af 2D, 23 år [1754], Berulf Jacobsen, født på Færøerne, 24 år [1753], Peder Rasmussen, født i Rødby, 21 år [1756], dreng: Christian Friderich Larsen, født i København, 18 år [1759]. Undeskrives af Biörn Jensen Engelod. Skibet: Frue Christine på [ikke angivet] læster.
Den [nn] oktober 1777: Destination: Middelhavet og derefter St. Croix og Vestindien. Kaptajn Niels West Bohn af København. Overstyrmand: Peder Jørgensen Mengel, født i København, 31 år [1746], 2. styrmand: Johan Predbiørn, født i København, 22 år [1755], bådsmand: Daniel Detlef, født i Bergen, tømmermand: Adrian Asbiørnsen af 4D, kok: Gottfried Adolph af 2D, bødker: John Nordsky, født i København, matroser: Jacob Iversen, født i Janderup, 30 år [1747], Niels Joensen, født i København, 28 år [1749], Christian Hafner af 3D, Peder Christian Neue, født i Jungshoved [eller snarere i Roneklint], 18 år [1759], Johan Peder Brinck af 1D, Hans Jørgen Torup, født i Hasle, 24 år [1753], neger: William, dreng: Carl Friderich, født i København, 14 år [1763], negerdreng: Peter, boutellier: Johan Thuwick, matros: Niels Nielsen af 2D. Underskrives af West Bohn. Skibet: Printz Friderich på 95 læster.
Den 27. oktober 1777: Destination: St. Croix og Vestindien. Kaptajn Hans Petersen Koefoed af København. Overstyrmand: Jørgen Henrichsen Jumile, født i Rønne, 36 år [1741], 2. styrmand: Hermann Waleur, født i Svaneke, 26 år [1751], bådsmand: Peder Bendsen von Hasser, født i København, 26 år [1751], tømmermand: Ole Hansen, født i København, 31 år [1746], kok: Svend Christophersen, født i Dragør, 18 år [1759], bødker: Marthin Kierning, født i København, 34 år [1743], sejlmager: Johan Henrich Rasmussen af 2D, matroser: Mogens Hansen af 4D, 26 år [1751], Johan Simonsen af 1D, 33 år [1744], Hans Peter Espersen, født i Faaborg, 19 år [1758], Nicolay Steck, født i Sønderborg, 17 år [1760], Svend Engelbrecht, født i København, 20 år [1757], dreng: Claus Weinert af 43 wis, August Kreidall, født i Svaneke, 17 år [1760], Christian Modth, født i København på fartøj, volontør: William Wilson, født på St. Croix. Underskrives af Hans P. Kofoed. Skibet: Princesse Lowisa på 81½ læster.
Den 4. november 1777: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Broder Hansen Decker af København. Overstyrmand: Ole Hansen Kruse af Bornholm, 26 år [1751], 2. styrmand: Jan Meinertz af Sylt, tømmermand: Ole Sørensen, født i København, 28 år [1749], bådsmand: Ewald Bruun, født i København, 35 år [1742], bødker: Abraham Pettersen, født i København, 32 år [1745], kok: Jørgen Madsen Koefoed, født i Nexø, 29 år [1748], matroser: Peter Holst af 4D, Jens Olsen Block af 3D, Peter Jonas Traugott af 3D, Hans Erichsen af 1D, Peter Wilhelm Becker af 1D, Hans Henrich af 1D, Hans Andersen Laalich af 3D artilleriet, Mathias Dödergreen, født i København, 30 år [1747], Johan Friderich Nove, født i København, 30 år [1747], Jacob Holmlund, født i København, 22 år [1755], Rasmus Sandersen, født i Nexø, 21 år [1756], dreng: Niels Friderich Mørck, født i Rønne, 16 år [1761], Friderich Røyall, født i København, 17 år [1760], kirurg: Liesening. Underskrives af B. H. Decker. Skibet: Cornelius på 142½ læster.
Den 8. november 1777: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Friderich Dirch Bøyesen af København. Overstyrmand: Andreas Funch, født i København, 27 år [1750], 2. styrmand: Johan Julius Schultz, født i København, 30 år [1747], bådsmand: Claus Jensen Stær af 1D, tømmermand: Johan Kyllo, født i København, 45 år [1732], kok: Nicolay Orgensen, født i København, 47 år [1730], bødker: Johan Gottlieb Leemann, født i København, 25 år [1752], matroser: Dietrich Nielsen, født i København, 21 år [1756], Peter Bleicken af Sylt, Lars Larsen af 2D, Lago Jacobsen Vigere, dimitteret fra 4D, Mathias Madsen Topp, født i København, 18 år [1759], Andreas Arentzen af 1D, dreng: Friderich Clavery, født i København, 19 år [1758]. Underskrives af F. D. Boysen. Skibet: Jomfru Margrethe på 80 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands i 1778 til 1780

Den 11. juli 1778: Destination: Port a Port [betyder nok flere havne rundt omkring på 2 måneder]: Kaptajn Jens Lange af Sønderborg. Styrmand: Christian Madsen af Nordborg, bådsmand: Mogens Jørgensen Aakirke af Rønne, tømmermand: Christen Hansen af Tønder Amt, matroser: Johan Friderich Bruun af København [30 år], Hans Peter Jaspersen af Faaborg, jungmand: Frantz Peter Clavery af København, koksmath: Otte Hansen af København, dreng: Johan Peter Mortensen. Underskrives af Jens Lange. Skibet: Der Junge Peter på 50 læster.
Den 11. juli 1778: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Cornelius Thomsen Kolmeyer af København. Styrmand: Jens Johansen Holm af Allinge [24 år], matroser: Anders Svendsen Liste af Svaneke [41 år], Jochum Sørensen Hintze af Svaneke [27 år], dreng: Lars Mortensen af Svaneke [19 år]. Underskrives af Cornelis Thomesen Kolmeyer. Skibet: Baronesse von Rosenkron på 19 læster.
Den 11. juli 1778: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peter Petersen af København. Styrmand: Dirck Bøyesen af Sild, matroser: Jürgen Hinrichsen af Haderslev, Schwen Jensen af Sild, Jens Jacob af Sild, Nis Bundis af Sild, dreng: Ole Jensen Simling af Dragør. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Wenus på 37 læster.
Den 13. juli 1778: Destination: Trondheim og derfra til Rostock i Tyskland. Kaptajn Jochim Peter Jensen af Rostock. Kok: Christian Rasmussen af Augustenborg [32 år], matros: Key Fellum af København [24 år], Hans Hansen Schou af Rønne [23 år], Rasmus Tidemann af Hamburg. Underskrives af Jochim Peter Jenssen. Skibet: Frau Anna Catharina på 54 læster.
Den 15. juli 1778: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Claus Petersen af København. Overstyrmand: Jørgen Jensen Krøyer af København [38 år], 2. styrmand: Mads Lind Nissen af København [23 år], boutellier [hovmester]: Jacob Tostrup af København [23 år], kirurg: Nieschelsky, bådsmand: Daniel Hansen af 4D, tømmermand: Engelbrecht Jacobsen af København [38 år], kok: Gotfried Adolph af 2D, bødker: Ernst Jensen af København [28 år], matroser: Poul Mortensen af Flensburg [33 år], Claas Jansen af Sild, Johannes Simonsen af 1D, Berthel Mays af København [36 år], Hans Jeppesen af Stubbekøbing [24 år], Hans Pedersen af 4D [36 år], Knud Jensen af 4D [30 år], Niels Christensen af 3D [24 år], Lars Larsen af Gliminge i Frederikshald i Norge [23 år], drenge: Johannes Phillip af København [15 år], Peder Linde af København [20 år], Wittus Behring Deichmann af København [15 år], koksmath: Peter Jochum Topp af København [31 år]. Underskrives af C. Petersen. Skibet: St. Johannes på 118 læster. Bemærkning: Dette skib blev sidst først af kaptajn Corn. Isbr. Raagaard.
Den 16. juli 1778: Destination: St. Petersburg. Kaptajn Jes Petersen Maag af København. Mandskabet er det samme som på forrige sejlads og tilføjet: Matroser: Peter Nielsen af Aabenraa [21 år], Jeppe Jensen af Rønne [28 år]. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Patriarck Jacob på 31½ læster.
Den 17. juli 1778: Destination: Viegera?. Kaptajn Richard Chr. Koppelgaard af Flensburg. Styrmand: Christian Fentz af Flensburg, matroser: Mads Hansen af Rudkøbing by, Simon Back af Læsø, Christen Hansen Clementzen af Augustenborg amt, dreng, Jørgen Rasmussen af Flensburg. Underskrives af Richard Chr. Koppelgaar. Skibet: Jomfru Maria på 34 læster.

Den 1. september 1778: Destination: Tranquebar eller andre steder i Østindien. Kaptajn Peter Dahl af København. Overstyrmand: Hans Petersen, født i København [37 år], 2. styrmand: Hans Krøyer, født i Rudkøbing [24 år], boutellier, Hermand Walleur, født i Svaneke [27 år], reservestyrmand: Peter Herøen, født i København [20 år], assistent: Alexander Balfour, kirurg: Friedrich Wilhelm Klaffenbach, bådsmand: Søren Kleboe af 3D [28 år], overtømmermand: Frantz Johansen, født i Dragør [42 år], skibsmand og konstabel: Anders Olsen af 4D [35 år], kvartermatros: Wilhelm Andersen af 4D [35 år], undertømmermand: Ole Davidsen, født i Dragør [22 år], køkken: Poul Friderich Høfner, født i København [31 år], sejlmager: Hans Muntberg, født i København [31 år], bødker: Christen Christensen, født i København [28 år], korporal: Jacob Herbst, født i København [40 år], hovmester: Johan Peter Pausky, matroser: Niels Jensen, født i Dragør [27 år], Friderich Anthon Thomsen, født i Flensburg [20 år], Christen Jensen, født i Sæby [29 år], Jacob Holmlund, født i København [23 år], Mathias Reimer af 1D [40 år], Hans Andersen af 3D [35 år], Michael Larsen fra Norge, Peter Jacobsen Læsøe, født i København [28 år], Johannes Erichsen, født i Arendal i Norge, Christen Jonsen, født i København [25½ år], Diderich Hansen Terkildsen, født i København [50 år], Thor Olsen af 3D [37 år], Christian Kubel, født i Flensburg Amt [22 år], Jacob Hansen, født i Assens [20 år], Jacob Knudsen af 1D, opløber: Peder Ludvigsen, født i København [23 år], Rasmus Christiansen, født i Assens [16 år], Jørgen Iversen, født i Aabenraa [23 år], Jens Møller, født i Randers [20 år], Jens Jacobsen, født i Grenå [26 år], Ole Warenberg, er kongelig svensk søkadet, dreng: Jacob Olsen Herløse, født i København [18 år], Friderich Mathias Bruun, født i København [17 år], Morten Christensen Mariboe, født i København [17 år], kaptajnens sekretær: Friderich Kuur. Ikke underskrevet. Skibet: Christiansted på 144 læster.
Den 7. september 1778: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Peter Schmidt af København. Styrmand: Ole Nielsen Agersøe, født på Omø [38 år], tømmermand: Niels Schansberg, født i København [31 år], matroser: Lars Rasmussen, født i Stubbekøbing [24 år], Anders Johansen Hardan, født i Nyborg [22 år], køk: Michel Jensen Færsløw, født i Horsens [42 år], volonteur: James Potter fra England. Underskrives af Peter Smith. Skibet: Neptunus på 24 læster.
Den 14. september 1778: Destination: St. Croix. Kaptajn Peter Hansen Kock af København, født i Flensburg og med borgerskab i København den 16. september 1771. Overstyrmand: Peder Madsen, født i København [45 år], 2. styrmand: Mathias Theisen, født i Flensburg [24 år], bådsmand: Jens Jensen Malm, født i København [24 år], tømmermand: Jens Andersen af 3D [28 år], køkken: Christian Schouw af 3D [30 år], bødker: Johannes Aalbrand, født i København [38 år], matroser: Michael Christian Herbst, kommer fra opfostringshuset i København, Bøye Larsen, født i Porsgrunn i Norge, Jens Gullichsen, født i Larvik i Norge, Jens Andersen af 1D, Hans Peter Romsdahl af 4D, opløber: Mathias Diderich Voigt, født i København [21 år]. Skibet: Marie Margrethe på 98 læster.
Den 15. september 1778: Destination: St. Croix. Kaptajn Christian Zachariassen af København, født i Rødby på Lolland og med borgerskab i København den 27. april 1772. Overstyrmand: Invar Brodersen, født på Sylt [33 år], 2. styrmand: Marthin Fædder, født på Rømø [28 år], tømmermand: Jacob Rasmussen, født i København [28 år], bådsmand: Lars Olsen Strange, født i København [28 år], kok: Envold Christensen, født i København [48 år], bødker: Samuel Greibak, født i København [22 år], matroser: Hans Hellesen, født på Hvaløerne i Frederikshald i Norge [22 år], Lars Tommesen af 3D [33 år], Peter Olsen Strømer, født i København og dimitteret fra 4D [26 år], Geerdt Geldmeyden, født i København [19 år], Peter Andersen Østergaard, født i København [24 år], jungmand: Johan Christensen, født i København [18 år], Edvardt Svendsen, født i Rønne [22 år], dreng: Jeppe Hansen Brydere, født i Rønne [19 år], Andreas Petersen, født i Nyborg [15½ år] – han seddel er hjemme på Fyn. Underskrives af C. Zachariasen. Skibet: Grenat Eblet på 102 læster. Bemærkning: Dette skib er førhen ført af Capitain Hans Petersen og tilhører agent Budenhoff.
Den 15. september 1778: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Nielsen af København. Styrmand: Thomas Thomasen Bajer, født i Rønne [33 år], bådsmand: Lars Olsen Rønne, født i Rønne [27 år], tømmermand: Johannes Christensen, født i København [26 år], matroser: Mogens Jørgensen Anker, født i Rønne [21 år], Baltzer Petersen, født i Rønne [28 år], Hans Bærildsen Møller, født i Rønne, Hans Ipsen Hald, født i Rønne, jungmand: Lorentz Waaben, født i Aabenraa, Hans Detlefsen, født i Nyborg [26 år], dreng: Søren Nielsen Block, født i København [24 år], Hans Larsen Schmidt, født i Rønne [19 år]. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 16. september 1778: Destination: Wismar og derefter til Lissabon. Kaptajn Niss Hoffmand af Flensburg, født i Flensburg og med borgerskab i Flensburg den 19. juli 1768. Styrmand: Niss Nissen Hofmand af Aabenraa, født i Kirkeby, bådsmand: Christen Petersen af Flensburg, født i Flensburg, tømmermand: Johan Kiøhl af København, født i København [afgået her på reden og erstattet af], Johan Christian Holm af København, født i København, Køkken: Andrees Torgiersen af København, født i Grømstad [Grimstad i Norge] [27 år], matroser: Ole Olsen Kuusløj af 4D, født i Bergen [29 år], Christian Mathiesen af København, født i København [23 år], Severin Jensen af Flensburg, født i Flensburg, koksmath: Amund Isaksen af Frederikshald [Halden i Norge], født i Frederikshald [afgået her på reden], kahytsvagt: Jens Michelsen Boslund af København, født i København, dreng: Friderich Jochum Meyer Wilhelm af København, født i København. Underskrives af Niss Hoffman. Skibet: Minerva på 84 læster.
Den 16. september 1778: Destination: Lissabon. Kaptajn Jess Bruun af Flensburg, født i Løjt ved Aabenraa, og med borgerskab i Aabenraa den 12. januar 1776. Styrmand: Hans Hansen af Flensburg, født i Alsen?, tømmermand: Rasmus Iversen af Gravenstein [Gråsten], født i Allnoer?, matroser: Claus Busk af København, født i Hannover, Claus Henrich Steincke af København, født i Kiel, Hans Nielsen af Rudkøbing, Simeone Riberi [skrevet Simon Ribory] af 2D, født i Genua i Italien, koksmath: Jürgen Christoph Holm af Flensburg, født i Flensburg [17 år], kahytsdreng: Johan Daniel Kegel af København [15 år]. Underskrives af Jess Bruhn. Skibet St. Peder på 78 læster.
Den 1. oktober 1778: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Svend Larsen Holte af København og med borgerskab i København den 1. september 1777. Overstyrmand: Jens Constantinus From af København, født i Slagelse [29 år], 2. styrmand: Lars Larsen Bolte af Hobro, født i Hobro [hans enrulleringsseddel er forlist] [24 år], tømmermand: Bendt Hellesen af København, født i København [29 år], bødker: Johan Friderich Carl af København, født i København [22 år], matroser: Carl Christian Rasmussen af 4D, født i København, Niels Bang Hansen af Faaborg, født i Fåborg [36 år], Peder Hansen af Nyborg, født i Nyborg [22 år], Jesper Jensen af Nyborg, født i Nyborg [22 år], koksmath: Bengt Olander af København, født i Sverige [25 år] [unvigte da skibet kom her til staden ???], kahytsdreng: Peter Larsen Berick af København, født i København [15 år]. Underskrives af Svend Larssen Holts. Skibet: Henrich og Birgitha på 53½ læster. Tilføjelse: Kok: Anders Pedersen Hiort forhyret den 29. januar 1779, født i Nyborg.

Den 21. august 1779: Destination: Øen Sint Eustatius i De Hollandske Antiller i Caribien. Kaptajn Jacob Hermansen Rønne af København, født i Rønne, borgerskab den 18. december 1775. Overstyrmand: Diderich Funch af København [29 år], 2. styrmand: Christian Wilhelmsen af København, født i Slausby ? [24 år], bådsmand: Jens Petersen af Nordborg [22 år], født i Fårup, tømmermand: Poul Rasmussen af København [41 år], bødker: Hans Pedersen Høyer af København [28 år], kok: Friderich Svendsen af Bornholm [37 år], født på Christiansø, sejlmager: Johann Marcus Schumacher af København [23 år], født i Lübeck, matroser: Peder Jørgensen Møller af Rønne [26 år], Edvard Svendsen af Rønne [23 år], Hans Thomsen af Sønderborg [38 år], født i Stege-Sønderborg, Jan Cornelius af København [30 år], født i Rotterdam i Holland, Niels Olsen af Sønderborg [21 år], Knud Knudsen Horland af 2D, født i Bergen, Lars Morthensen af København [20 år], født i Svaneke, Jacob Erich Reenmarck af København, født i Jylland, ungmand: Carl Sørensen Dahl af København [18 år], Hans Soelberg af København [16 år], dreng: Christian Wilhelm af København [13 år]. Underskrives af J. Rønne. Skibet: Frieheden på 100½ læster.
Den 23. august 1779: Destination: Middelburg i Holland. Kaptajn Nicolaj Petersen af Flensburg. Styrmand: Niels Nielsen af St. Jürgens by, kok: Friderich Petersen af St. Jürgens by, matroser: Anders Pedersen af Tønder, Peter Lorentzen Styrmand af Als, Friderich af Als, Bøye Jan Clausen af Sild, dreng: Jens Jensen Tolstrup af København [27 år], Nis Nielsen af St. Jürgens by. Underskrives af Nicolay Petersen. Skibet: Hausinet Busck, som er hjemmehørende i Riga på 70 læster.
Den 24. august 1779: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Nicolay Augsborg af København. Styrmand: Peter Lassen af København [30 år], matroser: Andreas Tuesen af Nexø [31 år], Jørgen Bendtzen Dam af Rønne [32 år], dreng: Otte Arboe af Rønne [17 år]. Underskrives af Rasmus N. Augsburg. Skibet: Juliane Bona Ventura på 23 læster.
Den 25. august 1779: Destination: Riga. Skipper Peter Petersen Brun af København. Styrmand: Peter Jens Bleicken af Sild, matroser: Hindrich Theisen af Sild, Lars Hansen af Vordingborg [26 år], Peter Larsen af Nexø [20 år], dreng: Friderich Christian af Læsø. Underskrives af Peder Pedersen Bruun. Skibet: Regina på 20 læster.
Den 24. august 1779: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Ole Kiibsgaard af Aalborg, og borgerskab i Aalborg i juli 1770. Styrmand: Knud Svendsen Riisbøl af Hjerting [30 år], tømmermand: Niels Halvorsen Falck af København, født i Trondheim, matroser: Johan Geertsen af København [27 år], født på Falster, Jacob Jacobsen Levanger af Trondheim [26 år], Hans Peter Wolgehagen af Aabenraa [21 år], født i Jørgensgaard, kok og dreng: Christian Lorentzen af København [21 år], født på Sjælland. Underskrives af Ole Kiibsgaard. Skibet: 3 Brødre på 40 læster.
Den 27. august 1779: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Nielsen af København. Mandskabet er det samme som på tidligere tur, undtagen Hans Petersen Møller, der er erstattet af matros Lars Skionestad af København [50 år]. Underskrives af Hans Nielssen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 27. august 1779: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Søren Hammeløv af København. Styrmand: Mathias Jacobsen Kock af København [37 år], bådsmand: Wilhelm Lyemann af Nyborg, tømmermand: Jens Svendsen Lind af Svaneke [40 år], matroser: Hans Pedersen af Allinge [26 år], Lars Pedersen af Svaneke [21 år], Anders Jonsen Alnes af Bergen, dreng: Friderich Ribe af København [15 år]. Underskrives af Søren Hammeløv. Skibet: Anna Margrethe på 45½ læster.
Den 31. august 1779: Destination: Guinea-kysten i Afrika og derfra til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Laurentz Rasmussen Friegast af København, født i København og borgerskab den 9. august 1779. Overstyrmand: Niels Andersen Bierfreund af København, født i Fåborg [31 år], 2. styrmand: Jürgen Christian Jullen af København [41 år] [slettet – uudvigte i København] Mathias Fæddersen af København [29 år], 3. styrmand: Michael Holm af København [24 år], doctor: Johann Bernhardt Mehren, født i Würtemberg i Tyskland, bådsmand: Jens Larsen Noer af København, født i Sunderør ? [49 år], bådsmand math: Knud Rusch af København [18 år], bødker: Mathias Smidt af København [32 år], bødker math: Andreas Rasmussen af København [18 år], født på Langeland, kok: Peter Holst af 4D [41 år], født i København, kok math: Ole Christensen af København [25 år], født i Nyborg, tømmermand: Jacob Hansen af København [27 år], tømmermand math: Iver Olsen af København [23 år], født på Sjælland, korporal: Erich Nielsen af København [28 år], matroser: Mads Sørensen af 4D [36 år], født i København, Niels Mogensen af 4D [27 år], født i København, Jens Pedersen af 4D [28 år], født i København, Jesper Pedersen af 4D [25 år], født i Aarhus, Lars Larsen af 2D [29 år], født i Trondheim, Andreas Jensen af 2D [26 år], født i København, Johan Christopher Henningsen af 2D [29 år], født i København, Frederich Felux af 2D [25 år], født i København, Rasmus Nielsen Roer af 4D [23 år], født i Moss i Norge, Jørgen Nielsen af 2D [27 år], født på Møn, Peder Jensen af 4D [23 år], født i København, Johan Gabriel Dræbolt af 2D [25 år], født i København, Niels Hansen af 1D [22 år], født i Aarhus, Michael Brynildsen af 2D [30 år], født i Fridhald [Frederikshald ?], Søren Møller af København [18 år], drenge: Johan Sveistrup af København [18 år], Michael Jacobsen Dreyer af 4D [13 år], assisterende underdoktor: Johann Heinrich Beckmann, født i Lübeck. Underskrives af Laurens R. Frigast. Skibet: Eleonora på 70 læster.
Den 3. september 1779: Destination: Amsterdam. Skipper Anders Jensen Præst af København. Styrmand: Christen Petersen Friis af Dragør, 22 år [1757], matroser: Mathias Rasmussen Gerrild af København, 54 år [1725], Mathias Madsen Top af København, 21 år [1758], Herman Mogensen af 1D, dreng: Peter Andersen Klint af København, 20 år [1759]. Underskrives af Anders J. Prest. Skibet: Anna Maria på 30 læster.
Den 31. august 1779: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Christian Biørn af København. Styrmand: Bendt Mortensen Bircherod af Dragør, 28 år [1751], matroser: Michel Nielsen af Rønne, 24 år [1755], Rasmus Jensen af Dragør, 33 år [1746], Lauritz Thomesen af København, 32 år [1747]-[slettet - afgået den 9. oktober 1779], ungmand Samuel Simonsen Riis af København [indsat], dreng: Michel Thomsen af Aabenraa Amt. Underskrives af Christian Biørn. Skibet: Anna Birgithe Maria på 39 læster. Bemærkning: Dette skib er førhen ført af kaptajn Lauritz Erich Minor [= Lars Erichsen Minor].
Den 2. september 1779: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Marcker af København. Matroser: Nicolay Nielsen Rønne af Læsø, 29 år [1750], Anders Nielsen Sørrai af Rønne, 42 år [1737], Henrich Christian Landgraf af Stege, 26 år [1753], Lars Nielsen Hyllebrandt af Læsø, 29 år [1750]. Underskrives af Rasmus Marcher. Skibet: Elisabeth på 24 læster.
Den 31. august 1779: Destination: Wismar i Tyskland og derefter til Lissabon. Kaptajn Knut Fries af Haderslev. Styrmand: Jens Olsen af Aabenraa, 51 år [1728], født i Kirkeby, bådsmand: Hans Nissen af Aabenraa, 26 år [1753], født i Kirkeby, tømmermand: Anders Pedersen Dick af Nexø, 46 år [1733], født i Nexø, matroser: Johan Adam af Svendborg, 28 år [1751], født på Tåsinge, Otto Snedker af Faaborg, 23 år [1756], født i Faaborg, Bøye Albertsen af Nyborg, 27 år [1753], født i Nyborg, Anders Christian Roland af Nyborg, 22 år [1757], født i Nyborg, Gustav Gronau af København, 28 år [1751], født i Finland, kokmath: Mathias Ladegaard af Haderslev, 19 år [1760], født i Haderslev, dreng: Hans Knudsen af Haderslev, 19 år [1760], født i Øsby, Hans Peter Borck af Haderslev, født i Øsby. Underskrives af Knud Fries. Skibet: Stadt Hadersleben på 88 læster.
Den 31. august 1779: Destination: Lissabon. Kaptajn Christian Arrøe af Porsgrund i Norge, født i Langesund i Norge og med borgerskab i Skien i Norge. Styrmand: Christian Schmidt af københavn, født i København, bådsmand: Nicolai Peny af 3D, født i København, tømmermand: Thor Sørensen Rosted af København, 57 år [1722], født i København, matroser: Andreas Jansen af Sverige, William Simons af England [skrevet Willem Simonsen], Gunder Nielsen af Arendal i Norge, Anders Wohlert Soerling af 1D, født i København, Poul Isack Kølner af Rønne, 21 år [1758], født i Rønne, Johannes Lindholtz af København, 28 år [1751], født i Købing, Jes Jørgensen af Aabenraa, 23 år [1756], født i Søes, Hans Peter Romsdahl af 4D, født i Norge, Lars Jørgensen af Nyborg, 20 år [1759], født i Nyborg, dreng: Christian Friderich Feddersen af København, 14 år [1765], født i København, kok: Daniel af Pommern. Underskrives af Christian Arøe. Skibet: Providentia på 134½ læster.
Den 6. september 1779: Destination: Amsterdam. Kaptajn Niels Kahl af København. Styrmand: Hans Pedersen Holm af Hasle, 51 år [1728], tømmermand: Simon Bache af Læsø, 28 år [1751], matroser: Ole Pedersen Weyer af København, 45 år [1734], Hans Christiansen af Svendborg, kok: Peder Johnsen af Dragør. Underskrives af Niels Kahl. Skibet: Postillonen på 25½ læster.
Den 4. september 1779: Destination: Marseille i Frankrig. Kaptajn Oluf Engelbreth Petersen af København. Tømmermand: Jonas Sørensen af København, 32 år [1747], født i Randers, kok: Christian Berg af København, 30 år [1749], født på Fyn, matroser: Anders Johansen Herdam af Nyborg, 23 år [1756], født i [kan ikke læse], Friderich Selding af Nyborg, født i [kan ikke læse], Peter Tønnesen af København, 19 år [1760], født i Svendborg, Simon Jacobsen af København, 19 år [1760], født i [kan ikke læse], kokmath: Jens Laursen af København, 16 år [1763], født i [kan ikke læse]. Underskrives af O. E. Petersen. Skibet: Kierlighed.

Den 28. marts 1780: Destination: Danzig [Gdansk i Polen]. Skipper Hans Nissen af København. Styrmand: Peder Pedersen Borre af København [32 år], bådsmand, Christopher Amundsen af Frederikshald, matroser: Rasmus Christensen Langeland af København [54 år], Hans Pedersen af Samsø [24 år], Haagen Pedersen dimitteret fra 6. kompagni og Jørgen Larsen af Nexø, ungmandskab: Anders Pedersen Dreyer af Nexø, drenge: Anders Jacobsen af Nexø og John Johansen under forsorg. Underskrives af Hans Nissen. Skibet: Tonningen på 57 læster.
Den 29. marts 1780: Destination: Trondhjem i Norge. Kaptajn Mads Nielsen Harboe af København. Styrmand: Christen Lindholm af Skagen, matroser: Bendt Jensen Møller af Nexø [slettet], Holger Andersen af Nexø [slettet], Engelbrect Petersen af Trondhjem, Christen Hansen af Korsør [indsat], Niels Pedersen af 7. kompagni [indsat], drenge: Lars Andersen Grib af Kristiansand i Norge [slettet], Hans Mortensen af København [indsat]. Underskrives af Mads Nielsen Harboe. Skibet: Henricha Laurentia på 30 læster. Mandskabet er udskiftet den 21. august 1780.
Den 30. marts 1780: Destination: Fra Aalborg til Bergen. Kaptajn Lorentz Kleff af København, født i Sønderborg. Styrmand: Asmus Jacobsen af København [48 år], født i Sønderborg, matroser: Esper Ipsen af Nexø [26 år], Niels Henrichsen af Nexø [20 år] og Peder Jensen Dam af Nexø [18 år], dreng: Hans Larsen af Bornholm. Underskrived af Lorenz Klæff. Skibet: Carolina Mathilde på 27 læster. Note: Dette skib er bygget i Horsens i 1765 og købt hertil i år.
Den 28. marts 1780: Destination: Curafor [?] i Vestindien [nok borgen Carrafour i Haiti] og derfra til Amsterdam. Kaptajn Christopher Friderich Grosse af Amsterdam, borgerskab af 1763 i Amsterdam, født i Brandenburg. Overstyrmand: Nicolay Petersen af Aabenraa [27 år], 2. styrmand: Pieter Frødden af Sild [=Peter Petersen Frødden], tømmermand: Lars Jürgensen Humle af København [24 år], kok: Christian Bask af Svinemünde i Pommern [Świnoujście i Polen], matroser: Nicolay Petersen af København, født i Glückstadt i Holsten [51 år], Jens Simonsen af Sild, Friderich Wollffram af Swindemünde, Marthin Föltz [nok Völtz] af Wollin i Pommern [Wolin i Polen] og Carl Storre af Västerås i Sverige, dreng: Jens Davidsen af København, født i Rønne. Underskrives af C. Fredrik Grosse. Skibet: Frau Catharina Wilhelmina på 71 læster.
Den 30. marts 1780: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra til Lerorns? Kaptajn Hans Christian Korsholm af Flensburg, født i Flensburg. Styrmand: Biørn Jensen Black af Læsø [24 år], tømmermand: Niels Petersen Steege af København, født i Randers [24 år], matroser: Aanen Rasmussen af Grimstad i Norge [skrevet Grømstad] og Arne Christensen af Langesund i Norge, dreng: Peter Nielsen af Samsø, født i Tranbjerg, og Peter Wilhelm Korsholm af Flensburg under forsorg. Underskrives af Hans Christian Korsholm. Skibet: Pilicanen på 32 læster.
Den 6. april 1780: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter Nicolaysen af København, borgerskab den 2. marts 1764, født på Sild. Styrmand: Laurs Jensen af Haderslev [26 år], matroser: Nis Bunde Nissen af Sild, Henrich Theisen af Sild, Ebbe Jensen af Sild og Böye Peters af Sild, dreng: Lorentz Jensen Ahn af Sild. Underskrives af Peter Nicolassen. Skibet: Anna Dorthea på 38½ læster.
Den 1. april 1780: Destination: Frederikshåb og Fiskenæs i Grønland. Kaptajn Jens Kofoed af København. Styrmand: Johannes Nielsen Brandt af Aalborg [26 år], bådsmand: Jens Pedersen Holm af Rønne [34 år], tømmermand: Niels Jensen af Aalborg [31 år], kok: Henning Wallerius Jorck af Rønne [44 år], matroser: Lars Jensen Juul af Nexø [21 år], Mads Andersen Kofoed af Rønne [22 år], Niels Michelsen Grønbeck af Rønne [23 år], Hans Jensen Grønberg af Allinge [18 år] og Hans Michelsen af Allinge [24 år], dreng: Jacob Larsen af Rønne [24 år]. Underskrives af Jens Kofoed. Skibet: God Havn på 60 læster.
Den 3. april 1780: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Hans Sandbye af København. Styrmand: Knud Hansen Wendorph af Stege [32 år], matroser: Claus Christensen af Stege [29 år] og Hendrich Christensen Landgrand af Stege [29], dreng: Friderich Christian Fugelse af Stege [17 år]. Underskrives af Hans Sandbye. Skibet: Jomfru Lowisa på 16½ læster.
Den 5. april 1780: Destination: Fra Stettin [nu Szczecin i Polen] til Riga. Kaptajn Jess Peter Maag af København. Styrmand: Jep Petersen Maag af Aabenraa i Slesvig [20 år], tømmermand: Christopher Frogelius Bendtzen af Gravensteen, matroser: Jochum Andersen af Haderslev [32 år], Knud Johansen af Haderslev [40 år] og Mads Erichsen af Haderslev [51 år], dreng: Christian Hansen af Haderslev [18 år]. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Svalwer på 40 læster.
Den 10. april 1780: Destination: Lübeck. Skipper Jens Lund af København. Styrmand: Christian Christensen af København [30 år], matroser: Christian Erichsen af København [26 år] og Andreas af øen Sylt, dreng Ole Pedersen af Tromsø. Underskrives af Jens Lund. Skibet: Eenigheden på 19 læster.
Den 10. april 1780: Destination: Køge og derfra til Trondheim. Kaptajn Hans Christensen Degn af København. Styrmand: Lars Hansen af Bogø [30 år], matroser: Jeppe Pedersen af Svaneke [25 år], Hans Hansen Grønberg af Svaneke [53 år] og Hans Torkildsen af Allinge [22 år], dreng: Niels Hansen af Tærø i Kalvehave sogn [28 år]. Underskrives af Hans Christensen Degen. Skibet: Frue Anna Maria på 30 læster. Note: Dette fartøj blev førhen ført af Anders Jensen Præst.
Den 10. april 1780: Destination St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jess Gottschesen af København, født i Aabenraa, borgerskab den 8. november 1765. Overstyrmand: Lorentz Gabriel Petresck af København [35 år], 2. styrmand: Søren Bardtholdt Rosendahl af Aabenraa [26 år], bådsmand: Jens Hansen Harre af Rønne [53 år], tømmermand: Christen Hansen Bødker af København [47 år], født i Frederikshald [nu Halden i Norge], bødker: Gottlieb Emanuel af Berlin [27 år], kok: Jonas Hagemann, dimitteret fra 1D3C, født i Sverige, matroser: Jacob Jepsen af Aabenraa [20 år], Friderich Wolrad May af Aabenraa, Terkel Jensen [slettet Pedersen] af Haderslev [33 år] og Rasmus Jensen [skrevet Zissen] af København, født i Nakskov [21 år], jungmand: Knud Nielsen af Trondheim, født i Meys Triglang, koksmath: Joen Andersen af Trondheim, født i Øsland, drenge: Gregers Nielsen af København [17 år] og Jens Madsen Grønbeck af Hasle [18 år]. Underskrives af Jens Gottschesen. Skibet: St. Croix på 73
læster.
Den 18. april 1780: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Henning Clausen af København, født i Sønderborg, borgerskab den 10. oktober 1765. Overstyrmand: Mads Andersen Høeg af Nordborg [33 år], 2. styrmand: Alexander Ancher Schiøning af Svaneke [26 år], født på Christiansø, tømmermand: Samuel Jørgensen af København [24 år], matroser: Lorentz Paulsen af Nordborg, Nis Johansen af Nordborg og Edig Friderichsen af Sønderborg [19 år], jungmand: Falentin Braunstein af Aabenraa [17 år], kokmath: Jørgen Christiansen af Nexø [23 år], dreng: Hans Friderich Hansen af Nordborg. Underskrives af Henning Claussen. Skibet: Amalia på 98½ læster.
Den 8. april 1780: Destination: Lissabon. Kaptajn Mathias Carstensen af København, født i Sønderborg borgerskab den 20. marts 1780. Styrmand: Christian Carstensen af Sønderborg [53 år], tømmermand: Peter Hansen af grevskabet Reventlows gods, bådsmand: Lauritz Hansen af Aabenraa, født i Stolligslet [41 år], kok: Hans Gudesen af Nordborg, matroser: Hans Jørgen Andresen af Arendal i Norge, Johan Thorsen af Sønderborg [32 år], Peter Linet af København, født i Løgumkloster [30 år], kokmath: Andreas Ferdinant Weyle af København [16 år], tilkommen i Kbh. den 17. juni 1780, ungmand: Jürgen Hansen af Nordborg, født i Elstrup, og Andreas Johansen Høyer af Augustenborg, og Christian Krogh af Kolding under forsorg, dreng: Christian Carstensen af Sønderborg [14 år]. Underskrives af Mathias Carstensen. Skibet: Justitia på 95 læster. Note. Dette skib blev førhen ført af skipper Johan Anthoni Hansen.
Den 12. april 1780: Destination: Fra Aalborg til Trondheim. Skipper Peter Andersen Holte af København. Styrmand: Ole Hansen af København [29 år], matroser: Hans Pedersen Hall af Rønne [28 år], Lars Olsen Thuesen af Læsø [27 år], Hans Knudsen af Rønne [22 år], Jeppe Hansen Byder af Rønne [18 år]. Underskrives af Peter Andersen Holte. Skibet: Catharina Margrethe på 29 læster. Note: Dette skib er bygget i Frankrig til England og er købt i 1780 af reder Peder Larsen.
Den 14. april 1780: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Skipper Hans Nielsen af København. Styrmand: Thomas Thomassen Beyer af Rønne [35 år], bådsmand: Mogens Jørgensen Ancker af Rønne [23 år], tømmermand: Johan Engelbrecht af København [32 år], matroser: Hans Pedersen Møller af Rønne [20 år], Jørgen Mogensen Ancker af Rønne [25 år], Baltzer Pedersen af Rønne [30 år], Hans Larsen Riis af Rønne [27 år], Hans Ipsen Hald af Rønne [27 år], Diderich Lassen af Rønne [30 år], jungmand: Ole Christensen af Rønne [18 år], Theis Pedersen Palm af Dragør [20 år], dreng: Christian Pedersen af Rønne [19 år]. Underskrives af Hans Nielssen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 13. april 1780: Destination: Ummenak og Upernavik i Grønland. Kaptajn Svend Espensen Holm af København. Styrmand: Rolf Olsen Skaarbeck af København [34 år], bådsmand: Siur Hansen Rosseboe af København [55 år], tømmermand: David Christensen af Svaneke [28 år], kok: Claus Jørgensen Desing af Svaneke [35 år], matroser: Michel Seyersen Holt af Nexø [37 år], Niels Nielsen Hammer af Rønne [22 år], Anders Hansen Skor af Rønne [22 år] og Lars Johansen Holm af Allinge [18 år], ungmand: Jørgen Hansen Holm af Allinge [19 år], dreng: Hans Jacobsen Grønberg af Allinge [17 år]. Underskrives af Svend Holm. Skibet: Lowisenborg på 55½ læster.
Den 17. april 1780: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Bedstemand Erich Ulrich af Maribo [57 år]. Matroser: Anders Olsen af Allinge [22 år] og Peder Bendsen Rask af Svaneke [51 år], dreng: Sander Thorup Jacobsen af Svaneke [18 år]. Underskrives af S. Knudsen. Skibet: Haabet på 20 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af skipper Peter Mogensen Ulrick.
Den 17. april 1780: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Peter Molt af København. Styrmand: Morten Bartholomæus Holm af Svaneke [38 år], matroser: Jens Hansen af Allinge [24 år], Mogens Nielsen Holm af Allinge [20 år], dreng: Diderich Wolfgang Birck af Rønne [19 år]. Underskrives af Christian P. Molt. Skibet: Eenigheden på 24 læster.
Den 18. april 1780: Destination: Riga. Skipper Cornelius Jansen Bagge af København. Matroser: Jens Madsen af Bogø [44 år], Niels Pedersen af Fejø [27 år], jungmand: Morten Rasmussen af Fejø [26 år], dreng: Giert Tønnesen af Dragør [17 år]. Underskrives af Cornelis Janssen Bager. Skibet: Maria Regina på 20 læster. Note: Dette skib blev forhen først af skipper Peter Persen Bruyn.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands i 1781 til 1783

Den 18. oktober 1781: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Kock af København. Overstyrmand: Diderich Bagge af København [45 år], styrmand: Christen Christensen af Odense, butteler [hovmester]: Friderich Hansen af Holsten, bådsmand: Hans Henrich Johansen af Ulkebøl [23 år], doktor: Johan Peter Orloff af Tyskland, over-tømmermand: Johann Benjamin Ramphold af Warszawa i Polen [32 år], 2. tømmermand: Jacob Nielsen Møller af København [36 år], kvartermester: Erich Peter Thomsen af 4. kompagni [23 år], bødker: Hans Christensen Kiøler af Nysted [29 år], kok: Halvor Thomasen Linnaeus [skrevet Linæus] af Kongsberg i Norge, sejlmager: Johan Winquist af Finland [29 år], matroser: Søren Pedersen af Nyborg [29 år], Ole Olsen Hestedun af Bergen, Jens Christophersen af Fyn, Mathias Knudsen af Akershus distrikt, Jens Larsen af Akershus distrikt, Niels Johannesen af Akershus distrikt, Jørgen Olsen af Akershus distrikt, Olla Ekberg af Helsingborg [27 år], Michael Zander Busck af København [18 år] og Johan Friderich Svanbeck af København [21 år], ungmandskab: Ignatius Friderich af Slesvig [23 år] og Johan Holmgreen af Sønderborg [28 år], kalmath: Peder Sivertsen af Jægerspris [21 år], cahytter: Johan Henrich Hovitz af København [19 år]. Underskrives af Peter H. Kock. Skibet: Baronesse Isselin på 147 læster.
Den 19. oktober 1781: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Niels Fischer af København, født i Dragør, og borgerskab den 6. september 1768. Overstyrmand: Casper Nielsen Castrup af Dragør [38 år], 2. styrmand: Rasmus Sløtter af Stubbekøbing [45 år], tømmermand: Haagen Hansen af København [23 år], født i Skåne, kok: Niels Jonsen af København [34 år], født i Trelleborg i Sverige, matroser: Rasmus Jørgensen Bang af Nyborg [18 år], Jesper Jensen af Nyborg [25 år], Peder Hansen af Svendborg [27 år], født i Troense, Jacob Jørgensen af Rønne, Ole Rasmussen af København [18 år], dreng, Christen Sørensen af Jylland [19 år]. Underskrives af Niels Fischer. Skibet: Jomfru Anna på 66 læster.
Den 22. oktober 1781: Destination: fra Nyborg til Frederikshald i Norge. Skipper Niels Gudmandsen af København. Styrmand: Anders Brandt af København [23 år], bådsmand: Hans Hansen Kaas af Hasle [25 år], tømmermand: Christen Espersen af København [54 år], kok: Christen Hansen af Svaneke [29 år], matroser: Morten Pedersen Holm af Rønne [39 år], Friderich Madsen Svanner af Svaneke [31 år], Lars Pedersen Hammer af Sandvig på Bornholm, Jacob Larsen af Rønne [25 år], Berthel Johansen af Bornholm, dreng: Niels Stephensen af Nexø. Underskrives af Niels Gudmandsen. Skibet: Godhavn på 60 læster.
Den 22. oktober 1781: Destination: Lübeck. Skipper Ole Trundhiem af København. Matroser: Ole Knudsen og Thomas Jonasen af Kristiansand, dreng: Johannes Brodersen af Slesvig. Underskrives af Ole Thronhiem. Skibet: Fortuna på 8½ læster.
Den 16. oktober 1781: Destination: Østindien. Kaptajn Peter Petersen af København, født på Føhr, borgerskab den 12. september 1781. Styrmand: Henrich Bøyesen af Sylt [29 år], bådsmand: Peter Gram af Hjerting [skrevet Hetting] [40 år], matroser: Johannes Petersen af Øster Sundby [18 år], Jacobus Bonnuw af København [45 år], født i Holland, dreng: Mogens Petersen af København [21 år], født i Sverige. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Carolina Mathilde på 27 læster.
Den 23. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter Mørck af Dragør. Styrmand: Hans Mogensen Egeberg [Egebjerg] af Præstø [38 år], matroser: Mathias Andreasen af Svaneke [22 år], Lorentz Christian af Aalborg [35 år], Jan Peter Kiøkel af Sverige, dreng: Ole Hansen af København. Underskrives af Piter Mørck. Skibet: Catharina Elisabeth på 32 læster.
Den 26. oktober 1781: Destination: Lübeck. Skipper Nicolay Munch af København. Samme mandskab som tidligere med undtagelse af: Slettet: matroserne Christen Henrichsen og Peter Hansen Bierregaard, tilføjet i stedet: Styrmand: Hans Engelbrectsen af København, matros: Friderich Jeppesen af Vordingborg. Underskrives af Nicolay Munck. Skibet: Christina Lovisa på 24 læster.
Den 27. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Sivert Olsen af København. Styrmand: Abraham Petersen Hæs af København [21 år], født på Lolland, matroser: Anders Larsen Holm af Nexø [47 år], Jens Hermandsen af København [21 år], født i Holstebro, Jens Nielsen af Aarhus [40 år], født i Ebeltoft, dreng: Hans Jonsen af Sverige. Underskrives af Sivert Olsen. Skibet: Jomfru Elisabeth på 37 læster.
Den 26. oktober 1781: Destination: Lissabon. Kaptajn Hans Christensen Degen af København, født på Ærø, borgerskab den 6. marts 1775. Styrmand: Thomas Harback, matroser: Christen Olsen Skadberg af Egersund i Norge [23 år], Hans Christensen Degn af København [21 år], født i Assens, Nicolaus Moller af København [28 år], født i Saksen i Tyskland, dreng: Christen Jensen af Kovstrup Gods i Thy. Underskrives af Hans Christensen Degen. Skibet: Frue Anna Maria på 30 læster.
Den 16. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jürgen Lorentzen af København, født på øen Sild. Overstyrmand: Andreas Petersen Bruyn af Sild, 2. styrmand: Jens Jensen Pittersen af Sild, bådsmand: Hans Andersen af Svaneke, tømmermand: Greis Jessen af Haderslev [46 år], født i Kirkeby, kok: Jochum Sørensen Hintze af Svaneke [30 år], bødker, Jens Jensen af København [23 år], matroser: Anders Marckmann af Rønne [24 år], Peter Møller af København [18 år], Jens Hansen Møller af Nexø [33 år], Hans Lauritzen af Rønne [21 år], Iver Lauritzen, Michael Ludviig af København [16 år], Stian Andersen, Hans Peter Jensen af Haderslev, dreng: Christian Reinhardt af København [14 år]. Underskrives af Jürgen Lorentsen. Skibet: Elisabeth Magdalena på 92 læster.
Den 27. oktober 1781: Destination: fra Mallorca til København. Kaptajn Sybrand Claaze af København, født på Sild, og borgerskab den 22. oktober 1781. Styrmand: Cornelis Dircks af Føhr, tømmermand: Poul Rasmussen af København, kok og dreng: Willads Hermandsen af Stavnager. Underskrives af Sybrand Claaze. Skibet: Godthaab på [ukendt antal] læster. Note: Dette skib er bygget i Holland i 1771 og købt i 1781 af rederiagenterne Corning og Reyersen.
Den 5. november 1781: Destination: Lübeck. Skipper Hans Nielsen Bryde af København. Matros: Rasmus Koefoed af Nexø, dreng: Peder Pedersen af Christiania [Oslo]. Underskrives af Hans Bryde. Skibet: Anna Catharina på 32 læster.
Den 7. november 1781: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København. Styrmand: Peder Pedersen af Stege [24 år], matroser: Niels Christensen Nesborg af København [41 år], Christen Jensen Gregersen af Randers [22 år], dreng: Hermand Madsen af Fyn. Underskrives af Niels Petterson. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 17. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Mads Kirkegaard af København, født i Randers, borgerskab den 30. september 1778. Overstyrmand: Nicolay Suhm af København [24 år], 2. styrmand: Carsten Fæddersen af Daler [23 år], bådsmand: Niels Johansen Hein af Dragør [26 år], tømmermand: Carl Treber af København, født på øen ?, bødker: Christopher Henrich Schrank af København [22 år], født i Parkjær?, kok: Mads Madsen Sparre af 2. division [34 år], matroser: Anders Jensen af Frederikshald, Ole Olsen af Akershus Stift, Niels Madsen af Kristiansand stift, Anders Madsen af Sjælland, Rasmus Guldbrandsen af København [19 år], jungmand: Peder Jensen af Femø [24 år], koksmath: Anders Michelsen af København [16 år], dreng: Jens Albert Wested af København. Underskrives af Mads Kirkegaard. Skibet: Cornelia på 102 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af kaptajn Henrich
Kellner.
Den 17. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jensen Becker af København, født på Sild, borgerskab den 1. oktober 1776. Overstyrmand: Jens Jensen Groth af Sild [23 år], 2. styrmand: Ebbe Jensen af Sild [21 år], bådsmand: Wogn Olsen Walløe af København [30 år], tømmermand: Christian Larssen af København [35 år], født i Finmarken, kok: Johann Heinrich Wegenkindt af København [33 år], født i Saksen i Tyskland, bødker: August Møller af København [25 år], matroser: Hans Jørgen Hansen af København [29 år], Jens Pope Knudsen af Sild, Christopher Bondesen af 2. kompagni [26 år], født i København, Haldor Samsonsen af 7. kompagni [34 år], født i Krogenoi ?, Ole Olsen af 7. kompagni [30 år], født i Norge, Andreas Larsen af 1. division, født i København, Svend Jensen af Sverige, dreng: Jens Bøysen af Sild. Underskrives af Peter Jensen Becker. Skibet: Christianshavn på 101½ læster. Note: Dette skib er førhen ført af kaptajn Peter Nielsen With.
Den 20. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Friderich Dirck Bøyesen af København, født på Sild og borgerskab i København. Overstyrmand: Peter Hansen Dahl af Svaneke [24 år], bådsmand: Peter Høydahl af København [32 år], tømmermand: Gotfried Henrich af København [27 år], kok: Gudmand Eylsen af Grønland, bødker: Christian Friderich Dram af København [20 år], født i Flensburg, matroser: Johan Henrich Dahlsteen af 2D [22 år], Hans Olsen af Nexø [16 år], Christian Johansen af 1D [24 år], Hans Davidsen af 3D [41 år], Erich Hansen Quarp af Haderslev, Simon Knudsen af Bergen i Norge, dreng: Hans Joachim Hellesen. Underskrives af F. D. Bøysen. Skibet: Jomfru Margretha på 80 læster.
Den 30. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Jørck af København, født på Bornholm. Styrmand: Niels Henrichsen af Nexø [22 år], matroser: Isach Abraham Horn af Nexø [37 år], Christen Henrichsen af Nexø [25 år], Hans Pedersen Madviig af Nexø [26 år], Hans Pedersen af Rønne [34 år], dreng: Henrich Nielsen af Helsingborg. Underskrives af Christian Jorck. Skibet: 3 Systre på 40 læster.
Den 31. oktober 1781: Destination: Fra Napoli til København. Kaptajn Dirck Thønnisen af København, født på Sylt, borgerskab i København den 22. oktober 1781. Styrmand: Jacob Larsen Lund af København, født i København [35 år], tømmermand: Thor Sørensen Rosted af København, født i København [60 år], kok: Niels Jensen af København [31 år], født på Sylt, matroser: Niels Andersen Berg af København [32 år], født i Norge, Jan Gorets Jansen af Kristiansand [23 år], født i Stavanger, Lars Rasmussen af Bergen [35 år], Hans Jørgen af København, født på Sylt [17 år]. Underskrives af Dirch Thønisen. Skibet: Venskabet på [ikke angivet] læster. Bemærkning: Dette skib er bygget i Amsterdam i 1767 og købt hertil i år af rederen Agent Conway & Regersen.
Den 31. oktober 1781: Destination: Lissabon. Kaptajn Cornelius Andersen af København, født på Sylt, borgerskab i København den 15. november 1779. Styrmand: Meynert Petersen af Sylt, bådsmand: Ole Jonsen af Trondheim, tømmermand: Claus Pedersen Nexøe af Nexø [40 år], matroser: Anders Engelbrechtsen af Svelvigen i Akershus i Norge, Lorentz Carl af København [18 år], født i Bergen, Zacharias Emtke af København [23 år], født i Cappel, Peter Evensen Schiwe af Aalborg [31 år], født i Kristiansand, Adtzer Pedersen af Rønne, dreng: Ole Andersen af Skåne på prøve. Underskrives af Cornelis Andersen. Skibet: Concordia på 70½ læster.
Den 2. november 1781: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Mads Hansen af København, født ved Aabenraa, borgerskab i København den 2. juni 1777. Styrmand: Jep Nissen Holmen af Løjt sogn i Schleswig [22 år], tømmermand: Peter Olsen af København [28 år], født i Kolding Amt, bådsmand: Christopher Jacob Berg af Trondheim, født i Trondheim, matroser: Peter Jensen af Aabenraa, født i Aabenraa, Tiarreld Andersen af Stavanger, født i Stavanger, Hans Larsen af Hasle, født på Bornholm, Iver Nielsen, født i Vonsbæk, ungmand: Jess Mathiesen af Aabenraa [19 år], født i Bryger, Hans Svendsen af Nexø, født i Nexø, drenge: Morten Christopher Gotschalck af København, født på Sjælland, Gotfried Henrich Manich af København. Underskrives af Mads Hansen. Skibet: Unge Wilhelm på 70½ læster.

Den 18. juli 1782: Destination: Riga. Kaptajn Thomas Thomasen Beier af København. Styrmand: Anders Andersen Jensen af Vestjylland [25 år], bådsmand: Jesper Hansen af Vestjylland [34 år], tømmermand: Jacob Richers af Slesvig, matroser: Hans Lind af Grenå [23 år], Willers Jensen [38 år], Niels Josephsen af Hasle [22 år], Jens Henrichsen Arntz af Bornholm, Jørgen Thorsen af Allinge, Peder Jørgensen Falck af Bornholm, Mogens Pedersen Holm af Bornholm, Anders Andersen Skou af Bornholm, Hans Jonsen af Svaneke, drenge: Peder Madsen Grønbeck af Hasle [19 år], Peder Jensen Marcker af Bornholm. Underskrives af Thomas T. Beyer. Skibet: De Jonge Allard på 91 læster.
Den 15. juli 1782: Destination: St. Croix og St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Jørgensen Mængel af København, født i København og borgerskab den 27. maj 1775. Overstyrmand: Mathias Abel Juul af Arendal i Norge, 2. styrmand: Diderich Tønnesen af København, tømmermand: Børre Nielsen af København [32 år], født på Sjælland, Friderich Ludviig, dimitteret fra 2D, født i København, kok: Jens Jacobsen af Grenå [30 år], født i Ratved, bødker: Johan Friderich Dussen af København, matroser: Niels Christophersen af Akershus stift, Elling Mortensen af København [22 år], født på St. Croix, Jeremias His af København [22 år], født på St. Croix, Svend Olsen af Nærum, Christopher [tilføjet Knudsen] Condulesen af København [25 år], født i Kongsberg i Norge, Morten Nielsen Kastrup af Fyn [23 år], Niels Petersen Snedker af Dragør [18 år], født i Hollænderbyen, Peter Jonsen af København [19 år], født i Sverige, drenge: Diderich Ludvig Nissen af København [17 år], Christian Jørgensen af København [13 år], boutellier [hovmester], Lars Svane af København [28 år]. Underskrives af P. J. Mengel. Skibet: 3 Søstre på 107½ 107½ læster.
Den 22. juli 1782: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Peder Hansen Bidstrup af København. Samme mandskab som på forrige sejlads med undtagelse af matros Peder Andersen Koefoed, der er erstattet af matros Hans Tønnesen af Nexø. Underskrives af P. H. Bistrop. Skibet: Birgithe på 23 læster.
Den 16. juli 1782: Destination: Napoli. Kaptajn Gerdt von der Ohe Pasche af Altona, født i Bergen i Norge og med borgerskab i Altona. Styrmand: Dirck Petersen Wahl af Sylt, som er ankommet med skibet fra Amsterdam, bådsmand: Knud Iversen af Bergen, tømmermand: Henrich Humle af Sverige, matroser: Hendrich Prang af Altona, Claus Albrechtsen af Altona, der er med fra Amsterdam, Jørgen Hansen af 4D, Endre Omundsen af Bergen, Johannes Schack af København, Frantz Rose af Niger, Poul Danielsen [skrevet Daniels] af Helgeland i Norge, som er indgået som dreng fra Altona, kokmath: Hans Bergström af Sverige, kahytsdreng: Dancker Cron Pasche af Berge. Underskrift fra Gerdt von der Ohe Pasche. Skibet: Die Stadt Altona på 89½ læster.
Den 19. juli 1782: Destination: St. Petersburg i Rusland. Skipper Cornelius Tomesen Skoemager af København. Styrmand: Lars Olsen Rønne af København, 31 år [1751], matros: Christen Mortensen af Dragør, 26 år [1756], Anders Steensen Hammer af Hasle, 40 år [1742], Peder Baltzersen af Rønne, 33 år [1749], dreng: Svend Pedersen Bakker af Dragør. Underskrift fra Cornelis Tomesen Skoemager. Skibet: Den Unge Johan på 31½ læster. Bemærkning: Skibet er bygget i Pommern i 1779.
Den 20. juli 1782: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Molt af København, født i Sønderborg og med borgerskab i København den 26. juni 1782. Overstyrmand: Christian Hansen Herup, født i København, 27 år [1755], 2. styrmand: Søren Sørensen Schiødt, født i Aarhus, 31 år [1751], tømmermand: Peter Mathiesen Møller af Sylt, Kok: Peter Jensen Staagaard, født i Augustenborg, 47 år [1735], matroser: Iver Knudsen Lilliemarck af 1D, Anders Thomesen af 1D, ungmand: Peter Petersen, født i Augustenborg, kokmath: Hans Severin Fester, født i København, 28 år [1754], dreng: Hans Christian Hillebrandt af Bornholm. Underskrift fra Petter Hansen Moldt. Skibet: Elisabeth Sophia på 35½ læster.

Den 4. november 1783: Destination: Lübeck. Skipper Jørgen Andersen Kolberg af København. Bedstemand: Søren Rasmussen af Svendborg [30 år], matroser: Niels Andersen Kolberg af Rønne [20 år], Christen Christensen af Rønne [30 år], dreng: Jens Andersen af Bornholm. Underskrives af Jørgen Colberg. Skibet: Sophie Cornelia på 17½ læster.
Den 7. november 1783: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peter Christian Schmidt af Helsingør. Styrmand: Rasmus Jørgensen Holt af Augustenborg [24 år], bådsmand: Thomas Jørgensen Holt af Augustenborg [24 år], tømmermand: Peter Petersen af Flensburg [54 år], matroser: Hans Wulf af Sønderborg [39 år], Johan Jensen af Augustenborg, Mathias Mogensen af Fyn [har mistet sin seddel i forbindelse med et skibbrud], Niels Hansen af Augustenborg, Jes Nicolaysen af Augustenborg, ungmand: Niels Petersen af Nordborg, dreng: Niels Petersen Nyeström af Sverige. Underskrives af Peter Christensen Schmidt. Skibet: Caritas på 76 læster.
Den 6. november 1783: Destination: Frederikshald [Halden] i Norge og videre til Vestindien. Kaptajn Herman Poulsen Kofoed af København, født på Bornholm. Overstyrmand: Ole Hansen af København [32 år], 2. styrmand: Ole Andersen af Frederikshald i Norge, født i Hvaløerne [31 år], bådsmand: Mathias Andersen af Svaneke [24 år], tømmermand: Peder Andersen af København [25 år], kok: Jens Larsen Brandt af Rønne [25 år], bødker: Hans Kettel Meyer af København, matroser: Thøger Christensen af Wolle i Stavanger, Henrich Svendsen af 3D, Jens Gundersen af Kragerøe i Akershus i Norge, Mogens Mogensen af Bergen [30 år], Hans Nielsen af Hvaløerne i Akershus i Norge, Bendix Christensen af Sognedal i Akershus i Norge, Jens Johnsen af København [43 år], ungmand: Helge Helgesen af Hvaløerne i Akershus i Norge, Niels Wüsteel af København [14 år], drenge: Henrich Johansen Holm af Nexø [17 år], Hans Kofod af Svanneke [16 år]. Underskrives af Hermand Povlsen Kofoed. Skibet: Friderica på 104
læster.
Den 10. november 1783: Destionation: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Johan Hansen Tofte af København. Styrmand: Ole Endersen af Stavanger, bådsmand: Ole Tønnesen af Stavanger, tømmermand, Michel Andersen af København, 28 år [1755], kok: Knud Knudsen af Kristiansand, matros: Jacob Pedersen af Stavanger, Hans Danielsen af Kristiansand, Jens Pedersen af Sverige, ungmand: Tron Tormundsen af Bergen distrikt, kokmath: Svend Svendsen af Sverige, dreng: John Gauns af Plymouth. Underskrives af Johan Hansen Tofte. Skibet: Haabet på 69 læster.
Den 10. november 1783: Destination: Cetta [nok eksklaven Ceuta under Spanien]. Kaptajn Hans Christian Hansen af København. Styrmand: Simon Nielsen Holm af Kragerø i Norge, 26 år [1757], tømmermand: Magnus Aagesen af København, 28 år [1755], kok: Jens Nielsen Søemand af København, 30 år [1753], matroser: Hans Andersen af Kristiansand, Ole Olsen Hesteduhn af København, Lars Lindberg af Dragør, 34 år [1749], Mads Madsen af Haderslev, ungmand: Haagen Jensen Hammer af Hasle, 16 år [1767], kokmath: Anthon Kundt af Hasle, 19 år [1764], kahytsdreng: Christen Christensen Kock af Augustenborg. Underskrives af Hans Christian Hansen. Skibet: Stadt Sønderborg på 87 læster.
Den 11. november 1783: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Tønnes Olsen Wattne af Kristiansand. Styrmand: Torgier Mortensen Neschellum af København, 2. styrmand: Jonas Wattne af Kristiansand, bådsmand: Lars Lyngström af Göteborg, tømmermand: Cornelius Larsen af Kristiansand, kok: Mads Halvorsen af Flaugstad sogn i Norge, matroser: Hermand Sønderberg, Thomas Nielsen, Diderich Johnsen af Trondheim, 33 år [1750], Johannes Pedersen af Risør, Anders Madsen af Hesby stift i Norge, Lars Bærentsen af Egersund i Norge, Fiostel Mortensen af Holt sogn i Norge, Jacob Mortensen Stolt af Trondheim, Hans Hansen, født i Holstein. Underskrives af T. O. Wattne. Skibet: Admiral Adler på 159 læster.
Den 11. november 1783: Destination: Barcelona i Spanien. Kaptajn Hans Hinrich Brøcker af Aabenraa. Styrmand: Ole Rasmussen Fyhn af Aabenraa, bådsmand: Friderich Ludvig, dimitteret fra 2D, kok: Jochum Jochumsen af Aabenraa, matroser: Ole Olsen af Frederikshald [Halden i Norge], Baar Simonsen af Skare i Kristiansand distrikt [faldt overbord på reden], Christen Olsen af København, Svend Stephans af 3D [tilføjet], Jacob Larsen af Kristiansand, dreng, Nicola Picas [skrevet Nicolai Picas] af Genoa i Italien, Johan Andreas Wilhelm Berges af København [tilføjet], Knud Petersen af Jylland [slettet – deserteret den 14. november], Søren Christensen af Jylland [slettet – deserteret den 14. november], Knud Reyersen af Kristiansand [tilføjet], senere tilføjet: matros, Johan Petersen af Aabenraa, dreng: Joseph Wack af Altona, dreng: Knud Petersen af København. Underskrives af Hans H. Brøcker. Skibet: Die Frau Magdalene på 106 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1784 og 1789

Den 17. maj 1784: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Johannes Mouritzen Brandt af København, født i Norge, borgerskab den 11. november 1782. Overstyrmand: Anders Böyesen af Sild, 2. styrmand: Alexander Jacob Gradener af København, 26 år [1758], bådsmand: Andreas Nielsen, dimitteret fra 1D, født i København, overtømmermand: Bengt Larsen af København, 30 år [1754], født på Amager, 2. tømmermand: Nicolay Saaløe af København, 34 år [1750], født i Aabenraa, kok: Lars Thorsen af Sandeherred i Akershus i Norge, bødker: Rasmus Nielsen Liunge af København, 24 år [1760], født i København, matroser: Anders Petterson, født i Malmø i Sverige, Friedrich Mebs, født i Stettin [nu Szczecin i Polen], Richard Jertich, født i England, Bendt Svendsen Borup af København, 26 år [1758], født i København, Gunder Johnsen af Trondheim i Norge, Jan Cornelius Melholt af Jylland, født i ?, Peter, neger, Thomas Jones, født i Liverpool i England, 19 år [1765], ungmænd: Emanuel Engelbrechtsen af Kristiansand stift, Jens Nickelsen af Sild, Laurs Rasmussen af Aarhus, Søren Thim af København, 16 år [1768], født i Roskilde, drenge: Carl Lungewald af Malmø i Sverige, Anders Mossin af København, født i Køge. Underskrives af J. Brandt. Skibet: fregatten Unge Peter på 135 læster.
Den 18. maj 1784: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Hans Lorentzen af Altona, født i Emmerlev. Styrmand: Envold Andersen af Tønder, bådsmand: Mauritz Madsen af Tønder, tømmermand: Laue Christensen af Tønder, kok: Hans Thygesen Joen af Tønder, matroser: Mads Bundesen af Vester Vedsted med bevis fra sit herskab, Jens Rincken af Sild, Jesper Christensen af Øxby i Vestjylland [Måske Oksbøl]?, Niels Knudsen Franck af Emmerlev, Christian Nielsen af Tønder, kokmath: Hans Nielsen af Emmerlev, dreng: Lars Hansen af Emmerlev. Underskrives af Hans Lourentzen. Skibet: Die Friede på 84½ læster.
Den 18. maj 1784: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jørgen Petersen Høeg af Eckersförde. Styrmand: Lorentz Petersen af Sønderborg, matroser: Niels Bang Hansen af København, Tønnis Jacobsen af Sognedal i Norge, Johann Jacob Hect af Eckersförde, Peter Christian af Rømø, dreng: Hans Christian Dahl af Schotberg sogn i Reken Amt?. Underskrives af Jürgen Petersen Höeg. Skibet: Anna Margretha på 49 læster.
Den 18. maj 1784: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen] og derfra videre til Malaga i Spanien. Kaptajn Biørn Nielsen Thuren af København. Styrmand: Christian Arvedsen af Maribo, 30 år [1754], bådsmand: Jens Hansen af København, 30 år [1754], født i Halsaa sogn i Norge, tømmermand: Biørn Joensen Dam af Vesterø [skrevet Vesteraa] på Læsø, kok: Poul Jonsen Stoerhave af Læsø, matroser: Lars Bethelsen Dam af Vesterø sogn, Lars Christensen af Aabenraa, Michel Svendsen Strøm af Byrom sogn på Læsø, Andreas Bredahl af Haderslev [udstreget], Jacob Nielsen Wulf af Kristiansand [indsat], Peder Svendsen Krog af Læsø, dreng: John Johnsen af København, 16 år [1768]. Underskrives af Biørn Thuren. Skibet: Fortuna på 77 læster.
Den 22. maj 1784: Destination: Riga. Kaptajn Christian Becker af København. Styrmand: Michel Cornelsen, født på Sylt, matroser: Niels Rasmussen Piil, født i Svaneke, 36 år [1748], Lars Thommesen, født i Rønne, 28 år [1756], Hans Jacobsen Grønberg, født i Allinge, 20 år [1764], ungmand: Peter Oren, født på Sylt, kokmath: Anders Hellesen, født på Bornholm, dreng: Michel Andersen, født i Emmerlev. Underskrives af Chr. Becker. Skibet: Lowisa Ulrica på 43 læster.
Den 19. maj 1784: Destination: Pillau [nu Baltijsk under Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Christian Jürgensen af København. Overstyrmand: Christen Pedersen Borck af Ballum, 26 år [1758], 2. styrmand: Peder Lauritzen af Westerende, 520 år [1764], bådsmand: John Weyman fra England [skrevet Jon Weymand], tømmermand: Jørgen Jensen Lund fra Læsø, kok: Aanen Nielsen fra Vester Morland under Kristiansand i Norge, matroser: Jørgen Poulsen fra Sylt, Lars Larsen fra Kragerø i Norge, Anders Friderich Søe fra Halden i Norge [skrevet Frederikshald], Jürgen Rasmussen Holdt fra Augustenborg, Jürgen Jürgensen Holdt fra Augustenborg, 50 år [1734], ungmand: Jens Sørensen Smidt fra Læsø, 18 år [1766], Niels Guttormsen fra Kongsberg i Norge, kokmath: Andreas Edvartsen Sonne fra Bornholm, dreng: Michel Nielsen fra Møgeltønder, 14 år [1770]. Underskrives af Christian Jürgensen. Skibet: Anna Beatha på 104½ læster.
Den 22. maj 1784: Destination: Riga. Skipper Jens Rasmussen Clementz af København. Styrmand: Gerdt Petersen fra Föhr, bådsmand: Jan Adrian fra Föhr, tømmermand: Peter Nicolai Møller fra København, kok: Hans Jacob Splidt, dimitteret fra 2D, matroser: Lars Helgesen fra Akkershus stift i Norge, Just Hendrich Rulfs fra København, Diderich Christian Cordtsen fra 1D, Peter Nielsen Saltrug fra Nysted, Arendt Mathiesen fra Akkershus sogn, Ole Rasmussen fra København, Johan Hansen Harder fra København, 18 år [1766], ungmand: Peter Ludvig Clausen fra København, 19 år [1765], Søren Sørensen Irum fra Læsø, Peter Jansen fra Föhr, kokmath: Jens Jensen Ridder fra Bornholm, dreng: Jacob Jensen Pillegaard fra Læsø. Underskrives af J. R. Clemensen. Skibet: Raadmand Raben på 39 læster.
Den 21. maj 1784: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Thomas Stenersen af Kristiansand i Norge [skrevet Steenersen]. Overstyrmand: Tønnes Olsen Westerhus af Kristiansand, 28 år [1756], 2. styrmand: Lars Swane af København, 30 år [1754], bådsmand: Knud Andersen af Nedenes under Kristiansand i Norge, 29 år [1755], tømmermand: Daniel August Klackmann fra Lübeck, 26 år [1758], kok: Peter Strömberg fra Sverige, matroser: Niels Jensen fra Sverige, Peter Bertelsen fra Sverige, Melchior Christophersen fra Læsø, Stener Thomasen fra Kristiansand, Michael Berentsen fra Stavanger, kokmath: Niels Christensen fra Bornholm. Underskrives af Thomas Stenersøn. Skibet: Ora et Labora på 112 læster.
Den 29. maj 1784: Destination: Lübeck. Skipper Niels Nielsen af København. Matroser: Friderich Jeppesen af Vordingborg, Andreas Christophersen, afgået fra 2D, Niels Christensen Nesberg af København, dreng: Andreas Meier af Samsø. Underskrives af Niels Nielsen. Skibet: Delphinen på 24 læster.
Den 22. maj 1784: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Andreas Volckers de Jong af København. Styrmand: Cornelius Dircks af Föhr, tømmermand: Henrich Volckers af Föhr, bådsmand: Volckers Michels af Föhr, kok: Hans Christian af Föhr, matroser: Broder Bendixen af Galmsbüll, Niels Nielsen af Holstein, Johan Henrich Kofoed af Nexø, Holger Andersen af Nexø, Jens Johansen Weichselsøe af Odense, Morten Espersen af Nexø, Hans Jørgen Petersen af Rønne, Esper Ibsen af Rønne, Bertel Christensen af Rønne, Kei Andersen Bohne af Rønne, ungmand: Niels Hansen Bistrup af København, Andreas Steierne af København, dreng: Anders Hansen Gartner af Rønne. Underskrives af A. Volikerts de-jongs. Skibet: Fabriquern på 124 læster. Bemærkning: Skibet er sidst ført af kaptajn Mads Grønberg.
Den 24. maj 1784: Destination: Sukkertoppen og Holsteinsborg i Grønland. Kaptajn Christian Jensen Jordt af København. Overstyrmand: Peter Jens Bleicken af Sylt, 2. styrmand: Andreas Friderichsen af Sylt, bådsmand: Peter Jonas Traugot af 3D, tømmermand: Jens Nielsen Paaske af København, kok: Andreas Danielsen Sinklair fra Sverige, matroser: Johan Andreas Ølgaard af København, Niels Nielsen Øldagen af Skjern, Lars Staalesen af 3D, Peter Böysen af Sylt, Gudmand Einersson af Island, Jacob Clemensen Aage af Egersund i Norge, Sivert Nielsen Aarstad af Egersund, Ellert Nielsen Kloster af Egersund, Peter Jensen Ahlbeck af København, Peder Pedersen Grønlænder af Grønland, volontør: Poul Schubert af København, dreng: Henrich Pedersen Benstrup af København. Underskrives af Christian J. Jordt. Skibet: Prøven på 113½ læster. Bemærkning: Skibet er bygget i 1782 i Neuenstadt. Rederiet er Den Grønlandske Direktion.

Den 3. maj 1785: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra videre til Island. Kaptajn Svend Jan Thomesen af København. Styrmand: Hans Henrich Egeschow af København, kok: Christen Johansen af Augustenborg, matroser: Christen Jensen af Emmerlev, Arne Larsen Seim af Bergen, Böy Eschelsen af Sild, jungmand: Tham Peters af Sild, dreng: Michel Jensen af Sild. Underskrives af Svend Jan Thomsen. Skibet: Emanuel på 45 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Amsterdam. Skipper Jes Pedersen Maag af København. Styrmand: Poul Pedersen af Ballum [30 år], tømmermand: Peter Olsen af København [31 år], matroser: Mads Erichsen af Haderslev [60 år], Johan Jepsen Henrich af Aabenraa, Ole Andersen Buskerud af Fredrikstad i Akershus i Norge, dreng: Anders Petersen af Sandvig på Bornholm [21 år], Friderich Petersen af Aabenraa. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Die Svalbe på 40 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Amsterdam. Kaptajn Joen Nielsen af København. Styrmand: Peter Petersen Knudsen af Dragør [26 år], matroser: Ole Jensen af Kristiansand [37 år], født i Stavanger, Hans Christian Pedersen af Kristiansand [22 år], født i Hitterøe, Jørgen Thomsen af Aabenraa [33 år], kokmath: Søren Nielsen af Kolding [30 år], dreng: Poul Madsen Flinck af Jungshoved i Præstø Amt. Underskrives af Joen Nielsen. Skibet: Jomfru Mariane på 39 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Tønsberg i Norge. Skipper Anders Jørgensen Tydsk af København. Styrmand: Giert Tønnesen af Dragør [25 år], matroser: Hemming Olsen af Nyord ved Møn, Jacob Jensen af Nyord [24 år], dreng: Anders Hansen af Nysø Gods i Præstø Amt. Underskrives af Anders Jørgensen. Skibet: Eenigheden på 27 læster. Bemærkning: Hvis skibet får en ny ordre, som ikke er til København, når det ankommer i Norge, forbliver mandskabet ombord og får hyre derefter.

Den 12. juni 1786: Destination: Mosø og Kulvig i Finnmark i Norge. Kaptajn Hans Jørgen Ommel af København. Styrmand: Jørgen Hansen Ommel af Fåborg, tømmermand: Peter Olsen af København, matroser: Hans Hansen af Aabenraa, Hans Nissen af Aabenraa, Claus Hansen af Rønne, drenge: Ole Jensen Bro af Rønne og Just Davis Grave af København. Underskrives ikke. Skibet: Frue Juliane på 49 læster.
Den 13. juni 1786: Destination: Honfleur i Frankrig. Kaptajn Peder Ammundsen af København. Styrmand: Abraham Reinert af København [31 år], bådsmand: Jørgen Bendtsen Dam af Rønne [39 år], tømmermand: Nicolai Petersen af Flensburg [39 år], kok: Jacob Wilhelm Dreier af Sønderborg [30 år], matroser: Niels Pedersen Møller af Rønne [22 år], Andreas Friderichsen af Kristiansand, født i Stavanger, Johannes Johannesen af Kristiansand stift, Søren Sørensen Irum af Læsø, Laurs Madsen Strandby af Læsø, Anders Jørgensen Møller af Rønne, Jeppe Mogensen Bidstrup af Rønne, ungmand: Jacob Christian Jacobsen af Rønne, Peder Pedersen Brun af Kristiansand [16 år], født i ?, kalmath: Jeppe Hansen af Bornholm, dreng: Friderich Jensen af Sierleborg ?. Underskrives af Peder Amonsen. Skibet: Grev Reventlou på 101 læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Christian Berendsen af København. Styrmand: Niels Nielsen af Aabenraa [27 år], matroser: Aage Aagesen Alsted af Trondheim [27 år], Ingebrigt Knudsen af København [34 år], dreng: Anders Hansen Dahl af København [25 år], Hans Henrich Berendtsen af Sønderborg på forsøg. Underskrives af Christian Berendsen. Skibet: Fortuna på 20 læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Østersøen. Kaptajn Henrich Klinck af Arnæs [Arnis] i Slesvig. Styrmand: Johan Felux af Sild, tømmermand: Friedrich Meesing af Kiel, matroser: Lorentz Lorentzen af Flensburg, Christopher Raad af Flensburg, dreng: Hans Seeman af Eckersförde. Underskrives af Hinrich Klinck. Skibet: Der Speculant på 28½ læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Holstensborg [nu Sisimiut i Grønland]. Kaptajn Hans Christian Hansen af København. Styrmand: Hans Christian Prehn af Sønderborg [20 år], bådsmand: Jørgen Jørgensen Miang af Augustenborg [59 år], tømmermand: Lars Lund Larson Smed af Østjylland, kok: Detlef Andersen af Haderslev [58 år], matroser: Jacob Larsen Holm af Bornholm [28 år], Lars Jensen Thuren af Læsø [19 år], Hans Clausen af Svaneke [25 år], Ole Andersen Wæbok af 4D, jungmand: Rasmus Pedersen Funch af Rønne, koksmath: Niels Lorentzen af Brundby [nok på Samsø] [24 år], kahytsdreng: Mathias Orup af Skælskør [20 år]. Underskrives ikke. Skibet: Stadt Sønderborg på 87 læster.

Den 19. juni 1787: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Mogensen Mørck af København. Overstyrmand: Ole Sørensen Møller af København [39 år], 2. styrmand: Jacob Jochumsen Wulff af Wonsbeck i Holstein [29 år], bådsmand: Peder Nielsen Ørn af København [24 år], tømmermand: Peder Andersen af København [37 år], født i Jylland, kok: Albrecht Willumsen af Nexø [31 år], bødker: Ole Hansen Aaling af Valby [35 år], matroser: Lars Hansen af København, Friderich Erichsen af 3D, Ole Sørensen af Haugstad sogn i Kristiansand i Norge, Niels Jensen af Dragør, Christian Pedersen af Rønne [26 år], Sten Lauritzen af Haderslev Amt [24 år], ungmand: Niels Svendsen af Nexø [30 år], Joseph Bedler, født på St. Croix, dreng: Hans Jørgen Luja af Samsø, er en præstesøn. Underskrives af Niels Mogensen Mørk. Skibet: Anna på 107 læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Narva i Estland. Skipper Hans Nielsen af København. Styrmand: Peder Christian Fischer af Sønderborg, tømmermand: Jürgen Erichsen af Augustenborg, matroser: Rasmus Rasmussen af Nordborg, Hendrich Rasmussen af Nordborg, dreng: Peter Hein af Nexø. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Thomas Thomassen Beier af København. Styrmand: Lars Olsen Rønne af København [36 år], matroser: Jens Sadzersen af Nexø [42 år], Nicolai Mortensen Holst af Rønne [23 år], Morten Pedersen Holm af Rønne [45 år], Morten Simonsen Holst af Rønne [57 år], Peter Petersen Øster af Nexø [37 år], Hans Andersen af Nexø [20 år], Hans Hansen Canter af Svaneke [30 år], drenge: Ole Hansen af Bornholm, Anders Pedersen af Bornholm, Christen Larsen af Bornholm. Underskrives af Thomas Thomesen Beyer. Skibet: De Junge Allardt på 91 læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Archangel [måske Arkhangelsk i Rusland?] og derfra videre til Middelhavet. Kaptajn Niels Holbeck af København. Styrmand: Svend Eschels af Sild [26 år], tømmermand: Ole Jacobsen Herstad af København [36 år], født i Ystad i Sverige, bådsmand: Bøye Peter Weybeck af Trondheim [21 år], matroser: Frantz Clausen Wulff af Bergen [26 år], Iver Svendsen af Rønne [34 år], Ole Iversen Sokhedt af 3D, Niels Nielsen af Kristiansand [23 år], Anders Tønnesen af Norge, Terkild Jensen af Grenå [28 år], kok: Rasmus Rasmussen af København [22 år], ungmand: Alexander Rheeder af Sønderborg [19 år]. Underskrives af Niels Holbech. Skibet: Janus på 82 læster.
Den 26. juni 1787: Destination: Bergen og derefter Trondheim og derefter Middelhavet. Kaptajn Peter Christensen Schmidt af København. Styrmand: Christian Christiansen Pohlen af Augustenborg, tømmermand: Peter Christian Lassen Smidth af Augustenborg, kok: Thomas Thomassen af Nordborg, matroser: Ifver Johansen Maystad af Trondheim, Jacob Magnussen af Nordborg, Nis Hansen Kaller af Haderslev Amt, jungmand: Peder Andersen Møller af Nordborg. Underskrives af Peter Christensen Schmidt. Skibet: Die Frau Friderica på 60½ læster.
Den 30. juni 1787: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Mads Hansen af København. Styrmand: Jep Nissen Smidth af Aabenraa, tømmermand: Peter Olsen af København, matroser: Hans Nissen af Aabenraa, Anders Lundgaard af Aalborg, Anders Nielsen Lind af Grenå, Jacob Nielsen af Haderslev, jungmand: John Gudmandsen af København, Lars Larsen Rabek af Rønnede. Underskrives af Mads Hansen. Skibet: Die Junge Wilhelm på 70½ læster.
Den 26. juni 1787: Destination: Madeira og derefter St. Croix og St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Didrich von Holsteen af København. Overstyrmand: Halvor Hof af København, reservestyrmand og boutellier: Christian Carl Randrup af København, bådsmand: Svend Thorsen af 2D, tømmermand: Christian Pedersen af Kalundborg, bødker: Nicolai Marthin Randrup af Saltø i Karrebæk sogn, kok: Christian Henrichsen af Aalborg, kvartermester: Gregorius Michelsen af København, konstabel: Hans Hansen af 1D, sejlmager: Endre Ammundsen af Bergen, matroser: Johan Jacobsen af Fredrikstad i Norge, Poul Frantzen af København, Christian Friderich af 2D, Mouritz Svendsen af 2D artilleri, Erich Clausen af Tønsberg i Norge, Thomas Madsen af Hjarnø, Friderich Poulsen af 3D, Christopher Andersen af 4D, Morten Oblay Bryggen af Bergen, Andreas Johansen af 4D, Tarald Olsen af 4D, dreng: Johan Peter af 4D. Ingen underskrift. Skibet: Friderichsdahl på 124 læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Daniel Friderich Kiølner.
Den 28. juni 1787: Destination: Lübeck. Kaptajn Christian Jørck af København. Styrmand: Hans Jørgen Holm af København, matroser: Niels Rebsbeck af Randers, Søren Malm Ancker af Hasle, dreng: Ole Hansen af Rønne. Underskrives af Christian Jørck. Skibet: Fortuna på 20 læster. Bemærkning: Dette skib er forhen ført af skipper Christian Berentzen.
Den 3. juli 1787: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Andreas Hansen af København. Styrmand: Hans Christensen af Haderslev, matroser: Bøye Hansen af Emmerlev, Mads Christensen af Ribe Amt, dreng: Christian Hansen af Nordborg. Underskrives af Andreas Hansen. Skibet: Rosenkrone på 19 læster.

Den 22. august 1788: Destination: Tranquebar eller andre havne i Indien. Kaptajn Robert Forbes af København, født i Gask i Skotland, borgerskab den 3. september 1788. Overstyrmand: George Farmer, født i England, 3. styrmand: Peter Petersen Sundsted af København [29 år], bådsmand: John Read, født i England, konstabel: William Wood af København [24 år], født i England, tømmermand: Johan Arendtzen af København [40 år], født på Island, bødker: Carl Elmelin af København [39 år], født i Göteborg i Sverige, kvartermester: Hans Jespersen af København [34 år], født i Løgstør, William Poulsen af Nexø [28 år], matroser: Michael Higgins af England, Abraham Lillie af England, Anders Espersen af Nexø [37 år], Anders Marckmann af Rønne [31 år], Hans Nielsen af Bornholm [26 år], født i Olsker sogn, Haagen Jensen Hammer af Bornholm [21 år], født i Sandvig, Johan Rith af England, Svend Berg af Sverige, Hans Soelberg af København [25 år], jungmand: Friderich Danielsen af København [20 år], Johan Christian Phaff af Rønne [20 år], kokmath: Hans Heinrich Heidemann af Rendsburg [24 år]. Underskrives af Robertt Forbes. Skibet: Enrum på 115 læster.
Den 22. september 1788: Destination: Lübeck. Skipper Lars Nexøe af København. Mandskabet er det samme som på forrige sejlads, med undtagelse af Lars Jensen Noer, der er erstattet af Rasmus Christiansen af Rønne. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Jomfru Maria på 17½ læster.
Den 2. september 1788: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peter Hansen Dahl af København. Styrmand: Jens Thomassen Tofte af Aalborg, matroser: Ole Pedersen af Sognedal i Akershus i Norge, Sivert Jensen af København, Anders Esbarsen af Rønne, dreng: Mathias Knudsen af Aabenraa. Underskrives af P.H. Dahl. Skibet: Lovise på 35 læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Nicolai Nielsen Schouw.
Den 3. september 1788: Destination: Riga. Kaptajn Rasmus Marcker af København. Bedstemand: Marcus Madsen af København, matroser: Hans Peder Rømer af Hasle, Mads Hansen af Hasle, Ole Christensen af 2D, dreng: Jørgen Pedersen Holm af Rønne. Underskrives af R. Marcker. Skibet: Lovise Augusta på 44 læster.
Den 3. september 1788: Destination: Stockholm. Skipper Isach Jonasen Bogøe af København [Isak Jonasen Baagøe]. Styrmand: Hans Nielsen Beck, født i Rønne [35 år], matros: Mathias Henrichsen, født i København [37 år], Christian Poulsen, født i Flensburg [26 år], dreng: Jørgen Thomasen Folkmand, født i Nexø [25 år]. Underskrives ikke. Skibet: Hans Diderich på 24 læster.
Den 8. september 1788: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Skipper Hans Rosendahl af København. Matros: Hans Bendtzen Dam, født i Rønne [41 år], Cordt Ifversen, født i Hamburg [40 år], dreng: Niels Andersen, født i Tønder. Underskrives ikke. Skibet: Christine på 24 læster.
Den 6. september 1788: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Svend Eskildsen af København. Overstyrmand: Ole Halstrøm, født i København [38 år], 2. styrmand: Claus Henrichsen Schested, født i København [29 år], bådsmand, Ole Hansen, født i Svendborg [25 år], tømmermand: Jørgen Simonsen Øemand, født i Haderslev [31 år], bødker: Rasmus Theilgaard, født i København [22 år], kok: Jacob Petersen, født i Slagelse [35 år], matroser: Hans Larsen, født i Skåne [25 år], Haagen Haagensen Metberg, født i Allinge [32 år], Johan Søeberg, født i Skåne [26 år], Jens Larsen Møller, født i Rønne [29 år], Svend Bruun, født i Skåne [22 år], ungmand: Jens Jørgensen Sonne, født i Rønne [21 år], Anders Omensen, født i Kristiansand i Norge, kok og dreng: Gunder Jensen, født i Jylland [25 år] [slettet – afgået pga. sygdom], matros: Christopher Mortensen Holm, født i Nexø, kahytsdreng: Bleiche Peter Hansen, født på Sylt. Underskrives af Svend Eskildsen. Skibet: Seemann på 114½ læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Ole Halstrøm.
Den 6. september 1788: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Sybrandt Claatszen af Flensburg. Styrmand: Andreas Jensen af Sylt, bådsmand: Lauritz Hermandsen Lund, født i Haderslev Amt [25 år], tømmermand: Jens Jacobsen af Sylt, kok og dreng: Michael Osman af Danzig [nu Gdansk i Polen] [19 år], matroser: Peter Jonsen af Sverige, Jacob Brodersen af Flensburg, Jørgen Jørgensen, født i Rønne, Claus Lytke Clausen af Sylt, ungmand: Hans Henrich Tidemann af Arnis?, dreng: Peder Rasmussen af Sjælland. Underskrives af Sybrand Claasen. Skibet: Veranderung på 89½ læster.
Den 8. september 1788: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Christensen Moldt af København. Styrmand: Peter Kofoed Anker, født i Svaneke, matros: Jens Pedersen Marker, født i København, Jürgen Erichsen, født i Augustenborg, dreng: Lars Jensen, født i Allinge. Underskrives af Christian Ch. Moldt. Skibet: Eenigheden på 24 læster.
Den 8. september 1788: Destination: Tranquebar eller andre steder i Østindien. Kaptajn William Dunlof af Bengalen, født i Skotland og med borgerskab i Frederiksnagor [efternavnet er vel Dunlop?]. Overstyrmand: Lars Johansen Holm, født i Allinge [26 år], 2. styrmand: James Orr af Skotland, 3. styrmand: Robert Bruce af Skotland, bådsmand: Rasmus Erichsen Holm, født i København, tømmermand: Elias Lindström, født i Sverige, 4. vagt: John Frasier af Skotland, George McCall af Skotland, bødker: Niels Wiladt af København, boutellier: Samuel Oliver af Skotland, kok: John Davis af London, William af America, serviteum: Pedro, en neger, Peder, en neger, matroser: John Kimpson af London, Ewaldt Bielefeldt af Tranquebar, Halvor Jansen af Island, John Aikin af Skotland, George Cummings af Skotland, Andrew Simmons af Bristol, William Johnson af England, George Smith af England, Alexander Mechingel af Skotland, George Robertson af Skotland, Erich Peter af Sverige med pas fra ambassadøren, Svend Petersen Hald af Bornholm, Jeppe Hansen Bydere af Rønne, samt følgende fra Kina: Jack, Atlai, Attong, Aigun, Aiquai, Atchong, Ahong, Oicfat, Assum og Alob. Underskrives af William Dunlof. Skibet: Tranquebar på 100 100 læster.
Den 15. september 1788: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Heimbygel af København. Styrmand: Hans Pedersen Møller, født i København [30 år], matroser: Niels Jørgensen, født på Sejerø [26 år], Jes Christensen, født i Tønder Amt [57 år], Peder Larsen Robak, født i Rønne [32 år], Christen Hansen, født på Sejerø [28 år], Jacob Brodersen, født i Flensburg [32 år], Hans Ludvigsen, født i København [24 år], Jonas Reinberg af Skåne, Aage Petersen af Skåne, Jørgen Andersen, født i København [39 år], kokmath: Jens Jørgensen, født på Samsø [32 år], dreng: Ulrich Olsen af Sønderborg, tilføjet: Matros: Lars Jacob Møller, født i Kalundborg, ungmand: Niels Pedersen Møller af Kalundborg. Underskrives af Hans Heimbÿgel. Skibet: Haabet på 130 læster.
Den 27. september 1788: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Lauritz Erichsen Minor af København. Styrmand: Andres Friderichsen af Sylt, bådsmand: Mads Bertelsen Gay, født i Aalborg, kok: Erich Clausen, født i Tønsberg i Norge, matroser: Berentz Nielsen, født i Oksby sogn i Ribe Amt, Henrich Kettelsen af Horn i Holland, Peder Hansen, tilhører Østergaards Gods, Wilhelm Petersen, fra Ahlefeldt skebrend under Bergen i Norge, kokmath: Hans Madsen, født i København, dreng: Hans Friderich Ludvigsen, født i København. Underskrives af Lauritz E. Minor. Skibet: Jomfrue Sophie Magdalena på 56½ læster.
Den 30. september 1788: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Sander Ibsen Marcker af København. Styrmand: Odberg Lauritzen, født på Bornholm, matroser: Peder Clausen, født i Rønne [27 år], Jørgen Larsen, født i Gudhjem [20 år], kokmath: Jørgen Rasmussen, født i Nexø [38 år]. Underskrives af Sander Ipsen Marker. Skibet: Jomfrue Margrethe på 27 læster.
Den 4. oktober 1788: Destination: Stavanger i Norge. Kaptajn Thomas Thomasen Beier af København. Styrmand: Henrich Peter Dam, født i Rønne, matroser: Jens Bertelsen Gad, født i København, Morten Bistrup, født i Rønne, Jens Sadtzersen, født i Nexø, Peder Olsen, født i Svaneke, Lorentz Johansen, født på Tærø i Kalvehave sogn, Peder Pedersen Due, født i Rønne, Anders Andersen Juel, født i Nexø, Lars Jacobsen Plum, født i Nexø, Niels Peter Kofoed, født i Nexø. Underskrives ikke.  Skibet: de Juncker Allardt på 91 læster.
Den 7. oktober 1788: Destination: St. Croix i Vestinden. Kaptajn Hans Peter Klein af København. Overstyrmand: Lorentz Jansen Groth af Sylt, 2. styrmand: Peter Nielsen Dragør, født i Dragør [27 år], 3. styrmand: Peter Jansen Groth af Sylt [26 år], tømmermand: Marcus Christensen af Kolding [38 år], kok: Friderich Pedersen, født i København [43 år], bødker: Johannes Mathias Bording, født i København [26 år], matroser: Michael Fick af Stettin [nu Szczecin i Polen] [21 år], Friedrich Hansen af Lübeck [24 år], Johan Friderich Jepsen af Helsingborg [19 år], Christian Hafner, dimitteret fra 3D, Peter Hedeskog fra Skåne [24 år], Kield Christian Bandel af Landskrona [26 år], ungmand: Jørgen Olsen Holm, født i Hasle [24 år], Peter Hansen, født i Dragør [16 år], Niels Jensen, født i Dragør [16 år], dæksdreng: Niels Larsen af Christiania [Oslo i Norge], kokmath: Jens Christensen Svane [skrevet Swane], født i Hals [18 år], kahytsdreng: Jacob Henrich Hesselberg af København. Underskrives af H. P. Klein. Skibet: Giertrud Maria på 123 læster.

Den 14. maj 1789: Destination: Island. Kaptajn Peder Jespersen Lassen af København. Styrmand: Jens Knudsen af Ribe Amt, tømmermand: Rasmus Christiansen af Augustenborg Amt, kok: Ole Hansen af Vestjylland, enrulleret, matroser: Johannes Sørensen af Aabenraa Amt, Hans Sørensen Hansen af Øxby i Vestjylland [Oksbøl?] [20 år], Andreas Thomesen Meincke af Grenå [25 år], dreng: Jørgen Pedersen af Rømø. Underskrives af Peder Jespersen Lassen. Skibet: Kieblewig på 47½ læster.
Den 14. maj 1789: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Hans Sørensen af København. Styrmand: Christen Jensen Lind af Nexø [27 år], matroser: Peder Jensen Seidner af Nexø [22 år], Hans Peter Poulsen af Sønderborg [21 år], Edvard Skog af København [40 år], født i Sverige, dreng: Johannes Hass af Læsø. Underskrives af Hans Sørensen. Skibet: Anna Cathrine på 22 læster.
Den 15. maj 1789: Destination: Stockholm. Kaptajn Hans Mogensen af København. Matros: Lars Jensen Smidt af Farø, drenge: Mogens Isacksen af Stege, Hans Olsen af Falster på forsøg. Underskrives af Hans Mogensen. Skibet: Hendrich på 16 læster.
Den 15. maj 1789: Destination: Lillesand i Norge og derefter til Stikkelsholm og Holmenshave på Island. Kaptajn Lorentz Lante af Altona. Styrmand: Johan Jepsen Fændrich af Aabenraa, Jesper Christensen af Aabenraa, tømmermand: Hans Mortensen af Aabenraa, kok: Johann Meier af Hannover i Tyskland, matroser: Gottlieb Fallentin af Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland], Hans Larsen af Rønne, Søren Mortensen af Røn?, Erland Jensen af Skram?, dreng: Svend Sørensen Tuborg af København. Underskrives af Lorentz Landt. Skibet: Cathrine Marie på 51 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1790 og 1795

Den 8. februar 1790: Destination: Lübeck. Skipper Hans Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christian Petersen af Augustenborg, matroser: Rasmus Jensen Herslev [skrevet Herslouv] af København, Jørgen Hansen af København, Anders Jensen af Odense, dreng: Mads Jørgensen af Odshered. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Janus på 29 læster.
Den 18. februar 1790: Destination: Kristiansand i Norge. Kaptajn Tønnis Lindeoed af København. Styrmand: Peter Knudsen Buck af København, matroser: Anders Gundersen af Skagen, Hans Sørensen Hansen af Øxby [Oksbøl?], dreng: Christian Ulrich Caspersen af København. Underskrives af Tønnes Linderod. Skibet: Wulff Hendrich på 14½ læster.
Den 19. oktober 1789: Destination: Bayonne i Frankrig. Kaptajn Kettel Namens af Föhr. Styrmand: Namen Namens af Holstein, tømmermand: Jochum Eckstroem af Holstein, køkken: Anders Pieters af Norge, matroser: Jørgen Hansen af Flensburg, Johan Carl Floer af København, Amond Nilson af Norge, Olof Welfors af Norge, Hans Marthin Flodin af Norge, dreng: Andres Person af Helsingør. Underskrives ikke. Skibet: Concordia på 104¼ læster.
Den 25. februar 1790: Destination: Lübeck. Kaptajn Oluf S. Allesøe af København. Styrmand: Hans Jürgen Brunchert, født i Sønderborg, matros: Rasmus Pedersen, født i Svendborg, dreng: Morten Hansen, født i Nexø. Underskrives af Oluf S. Allesøe. Skibet: Cardino Cornelis på 22 læster.
Den 1. marts 1790: Destination: Stettin [nu Szczecin i Polen]. Skipper Jens Christian Møller af København. Styrmand: Anders Michelsen Bolck, født i Tønder Amt, matros: Hans Christiansen, født i København, 62 år [1728], dreng: Jonas Mathiesen, født i København, 13 år [1777]. Underskrives af Jens C. Møller. Skibet: Enigheden på 13½ læster.
Den 3. marts 1790: Destination: Karlskrona i Sverige. Kaptajn Jørgen Hansen af København. Styrmand: Svend Pedersen Smit, født i København, tømmermand: Theis Pedersen Bakker, født i Dragør, matros: Jes Nissen Jacobsen, født i Gallehus i Møgeltønder sogn, Jørgen Andersen, født i Korsør, Lars Mogensen, født i Nexø, dreng: Jacob Pedersen, født i Aabenraa. Underskrives af Jørgen Hansen. Skibet: Sophie Cathrine på 35½ læster.
Den 4. marts 1790: Destination: Karlskrona i Sverige. Kaptajn Bastian From af København. Matros: Anders Jensen Lindberg, født i Skåne, 31 år [1759], kok: Jens Halvorsen, født i Skien i Norge, 33 år [1757]. Underskrives ikke. Skibet: Wilhelmina på 19 læster.
Den 6. marts 1790: Destination: Stockholm og derfra til Portugal. Kaptajn Mathias Andersen Dahl af København. Styrmand: Arendt Poulsen, født i Tønder Amt, matroser: Søren Juul, født i København, Peder Adamsen, født i København, Niels Pedersen, født i København, Poul Davidsen, født i København. Underskrives ikke. Skibet: Den Nye Prøve på 30 læster.
Den 8. marts 1790: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Nis Bertelsen Maag af København. Styrmand: Peter Kofoed Ancker, født i Svaneke, matroser: Didrich Larsen, født i Rønne, Anders Michelsen, født i Gudhjem, dreng: Jeppe Troulsen, født i Skåne. Underskrives Nis B. Maag. Skibet: Enigheden på 24 læster.
Den 9. marts 1790: Destination: Stockholm. Kaptajn Giert Petersen af København. Bedstemand: Paul Adrian af Föhr, matroser: Jens Nielsen, født i Haderslev, Poul Friderichsen, født i Klitmøller, Nicolay Clausen, født i København, dreng: Jørgen Mogensen Sonne, født i Rønne. Underskrives af Gerdt Pettersen. Skibet: Agnete Birgitte på 39 læster.
Den 9. marts 1790: Destination: Göteborg. Kaptajn Christian Nielsen Bang af København. Styrmand: Nis Petersen Brack, født i Nordborg, 28 år [1762], matros: Hans Petersen, født i Gråsten [skrevet Gravenstein], Christian Jensen Grimstad, født på Læsø, dreng: Christian August Boelsmand af Sønderborg. Underskrives af Christian Nielsen Bang. Skibet: Marie på 17 læster.
Den 9. marts 1790: Destination: Göteborg og derfra til Riga. Kaptajn Georg Friderich Fürstenau af København. Styrmand: Daniel Diderich af Bergen, kok: Hans Christophersen Huusfeldt, født i København, matroser: Jens Jensen af 4D, Lars Jensen Thuren, født i Bygum, Ole Jensen Møller, født i København, Friderich Anthon Thomsen, født i Flensburg, 32 år [1758], Truels Truelsen, født i Haderslev, Peter Christian, født på Agersø, Niels Johansen, født i Faaborg, Friderich Kavalofsky, født i Skælskør, 30 år [1760], Friderich Madsen, født i Tranekær, Jens Christensen, født på Læsø, kokmath: Niels Jensen, født i København, kahytsdreng: Hans Conradt af København. Underskrives af George Frid. Fürstenow. Skibet: Maria Eleonora på 50 læster. Note: Skibet er bygget i Stettin i 1782 og købt i 1790. Reder er kaptajnen selv.
Den 11. marts 1790: Destination: Halmstad i Sverige. Skipper Svend Tergesen af København. Styrmand: Christen Thommesen Fischer, født i København, matros: Erich Michelsen, født i København, dreng: Anders Petersen Hagevig, født i Bergen i Norge. Underskrives af Svend Tærgesen. Skibet: Dorthea Christine Maria på 12 læster.

Den 29. april 1791: Destination: Stadt David [¼ hyre, så må være omkring Østersøen?]. Kaptajn Jørgen Jessen Ravn af København. Styrmand: Nis Jepsen Elberg af Aabenraa, tømmermand: Hans August Michelsen af Haderslev [56 år], bådsmand: Las Jessen af Aabenraa [23 år], matroser: Peter Petersen Dahl af Haderslev, Bent Hansen Groth af Dageløkke i Asminderød sogn, ungmand: Echardt Christopher Jørgensen af København [19 år], Christen Christensen Lind af Bornholm, dreng: Baltzar Mathiesen af Bodsbøl i Ballum sogn i Vestjylland. Underskrives af Jørgen Jessen Ravn. Skibet: Cathrine på 64½ læster. Bemærkning: Reder er agent Rudenhoff.
Den 30. april 1791: Destination: Riga og derfra til Norge. Kaptajn Andreas Hansen af København. Styrmand: Jes Jensen af Aabenraa [26 år], matroser: Peter Lauritzen af Haderslev Amt [22 år], Johan Frederich Skive af København [33 år], Lauritz Andersen af Haderslev Amt [40 år], Hans Jensen af Meolden i Vestjylland [22 år]. Underskrives af Andreas Hansen. Skibet: Die Frau Andrea Christine på 40 læster. Bemærkning: Reder: Johannes Seiling.
Den 2. maj 1791: Destination: Narva i Estland. Kaptajn Peder Pedersen af København. Styrmand: Peder Pedersen Nestved af Odense, matroser: Mogens Isach af Stege, Anders Jensen Wickelsøe af Odense Skibhus, Hans Kofoed Hansen af Nexø, Niels Clausen af Rønne. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: De 2de Søstre på 29½ læster. Bemærkning: Reder: Købmand Johannes Noer.Noer.
Den 4. maj 1791: Destination: Lübeck. Kaptajn Friderich Jeppe Beck af København. Styrmand: Friderich Kyhl af København, matroser: Jon Hansen af København, Anders Christophersen, dimitteret fra 2D, Gregers Hansen af Haderslev. Underskrives af F. J. Beck. Skibet: Delphin på 24 læster. Reder: Grosserer Johannes Noer.
Den 5. maj 1791: Destination: Narva i Estland. Kaptajn Peter Markussen af København. Styrmand: Jacob Hendrichsen af København, matroser: Lars Sørensen af Haderslev, Ole Nielsen Lund af Rønne, Peder Larsen Nordberg af Rønne. Underskrives af Peder Marcussen. Skibet: Hans og Diderich på 24 læster. Reder: Grosserer Kirketerp.
Den 5. maj 1791: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Jens Gregersen af Flensburg. Styrmand: Hans Christian Wippel af Flensburg, tømmermand: Anders Petersen af København, bådsmand: Laust Hansen af Sønder Sejerslev, matroser: Esper Larsen Holm af Rønne, Jesper Jørgensen Grønbech af Allinge, dreng: Martinus Martinussen af Emmerlev. Underskrives af Jens Gregersen. Skibet: Caritas på 59½ læster.
Den 5. maj 1791: Destination: London. Kaptajn William Brued af København. Styrmand: Carl Sørensen Dahl af København, 30 år [1761], matroser: Zacharias Lund af København, 27 år [1764], Frantz Nielsen af Haderslev Amt, 26 år [1765], Søren Olsen af Bergen i Norge, 34 år [1757], Jens Didrichsen af København, 25 år [1766]. Underskrives af Wm Brus. Skibet: Mary på 49 læster.
Den 7. maj 1791: Destination: Kronprinsens Ø i Davids-strædet. Kaptajn Lars Mortensen Anker af København. Styrmand: Truels Hansen Tofte af Ballum, tømmermand: Clemmen Jepsen Funck af Svaneke, matroser: Lars Hansen Bistrup af Rønne, Thue Rasmussen Rønne af Rønne, Wilhelm Pedersen Alver af Bergens distrikt, dreng: Lars Hansen af Rønne. Underskrives af Lars Mortensen Ancher. Skibet: Frue Juliane på 49 læster.

Den 1. november 1791: Destination: Barcelona i Spanien. Kaptajn Haye Laurens af Flensburg. Styrmand: Haye Hayersen af Hoge, bådsmand: Erich Petersen Østerbye af Læsø, tømmermand: Lars Jensen West af Rønne, kok: Søren Thomsen Rose af Vejle, matroser: Hans Christophersen Huusfelt af København, Jørgen Pedersen Holm af Hasle, Peder Jensen Holm af Allinge, Jens Christensen af Nexø, dreng: Hans Friderich Løw af København. Underskrives af Haje Laurens. Skibet: Den Unge Thomas på 116 læster.
Den 7. november 1791: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Peter Klein af København. Styrmand: Lorentz J. Groth af Sylt, 2. styrmand: Peder Nielsen Drage af Dragør, 3. styrmand: Jacob Peter Klein af København, bådsmand: Joseph Ludwig, tømmermand: Marcus Christensen af København, kok: Friderich Petersen af København, bødker: Poul P. Berg af Rodstelde?, matroser: Jacob Pedersen af Sprede sogn i Kristiansand, Jacob Nielsen af Kragerøy i Bragnæs i Norge, Ole Nielsen af Kragerøy i Bragnæs i Norge, Peter A. Lynge af København, Christen Ebbesen af København, Lars J. Fallentin af København, Ole Johnsen af København, ungmand: Niels Ravn af København, kokmath: Niels A. Hald af København, dreng: Niels Mathiesen af Haderslev. Underskrives ikke. Skibet: Giertrud Marie på 123 læster.
Den 8. november 1791: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henrich Rasmussen af København. Overstyrmand: Boye Eben af Sylt, 2. styrmand: Niels Pedersen Holm af København, 3. styrmand: Jacob David Berg af København, bådsmand: Hans Jacob Thim af Rønne, tømmermand: Jens Nielsen Paaske af København, bødker: Christen Jensen Haslund af København, kok: Jørgen Nissen af København, matroser: Henrich Ekkore af 2D, Henrich Boyesen Schmidt, Lars Johnsen af 3D, Peter Nett af Frederikshald [Halden] i Norge, Christopher Callesen af Søndby i Schleswig, Christian Friderich af København, Morten Brygger af København, Anders Giede af 1D, ungmand: Friderich Hansen af Dragør, Anders Pedersen af Stadsskib i Bergen distrikt, Jan Hendrich af Lyngby, Böye Ebbe Andresen af Sylt. Underskrives af Henrich Rasmussen. Skibet: De Twende Wenner på 132 læster.
Den 11. november 1791: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Morten Kofoed Schiønning af København. Styrmand: Eschild Pedersen Tofte, født i København, bådsmand: Iver Clausen Bohne, født i Rønne, tømmermand: Mads Jespersen, født i København, kok: Christian Krag, født i København, bødker: Poul Nielsen, født i København, matroser: Rasmus Sløtter, født i København, Christian J. L. Udhaug, født i Ørlands tings under Trondheim i Norge, Jonas Mørk, født i København, Peder Ottesen, født i Faaborg, Jørgen Jensen, født i Nyborg, Alexander Andersen, født i Gudhjem, Jens Hansen Hammer, født i Allinge, Peter Nielsen Frank, født i København, Jacob Abrahamsen, født i Nyborg, Jens Hansen, født i Rønne, ungmand: Lars Geertsen, født i København, dreng: Jan Hansen Rasmus, født i København. Underskrift fra M. K. Schiønning. Skibet: Emelia på 146½ læster.
Den 12. november 1791: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Løw af København. Styrmand: Lars Løngaard af København, 2. styrmand: Henrich Wilhelm Aagaard af København, bådsmand: Anders Madsen af København, tømmermand: Jens Larsen af København, bødker: Lars Cronberg af København, kok: Johannes Gabriel Maton af København, matroser: Hans Danielsen af Stavanger, Ole Andersen af Fane under Trondheim i Norge, Christian Abel af 4D, Carl Christophersen af København, Christian Mengel af København, Christian Rasmussen af Nyborg, dreng: Niels Poulsen Brynie, Frantz Carl af København. Underskrift fra Peter H. Løw. Skibet: De 3de Søstre på 106½ læster.
Den 15. november 1791: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jep Iwersen af København. Overstyrmand: Jacob Jochumsen Wulff af København, 2. styrmand: Ole Jensen Brinck af Aabenraa, bådsmand: Lars Jessen af Aabenraa, tømmermand: Hermand Rasmussen af København, bødker: Johan Petersen Herman af København, kok: Christian Pedersen af København, matroser: Jacob Nielsen af Svendborg, Johan Fritsen Jensen af Brede i Schleswig, Jep Jepsen Elberg af Aabenraa, Jens Hansen Piil af Allinge, dreng: Nis Erichsen af Aabenraa. Underskrift fra Jep Iversen. Skibet: Magnus på 77 læster.
Den 17. november 1791: Destination: Marseille i Frankrig. Kaptajn Gerret Urbans af København. Overstyrmand: Jørgen Hendrichsen Kornbeck af København, 2. styrmand: Christian Jensen Fischer af København, bådsmand: Christopher Mortensen Holm af Nexø, tømmermand: Poul Poulsen Olsen af København, matroser: Ludwig Beerentzen af 4D, Asser Christopher Haaland af Walle under Kristiansand i Norge, ungmand: Jacob Jansen af Amund, kok: Hans Jensen af Rønne, dreng: Jørgen Pedersen Frisch af Rønne. Underskrift fra Gerret Urbans. Skibet: Minerva på 64 læster.
Den 21. november 1791: Destination: Marseille. Kaptajn Niels Fouscher af København. Styrmand: Christian Petersen af Rønne, bådsmand: Hans Petersen af Arendal under Kristiansand i Norge, matroser: Christian Christiansen af Aad sogn under Kristiansand i Norge, Niels Svendsen af 1D, Peter Michelsen Simbølle af Runbjerg? på Fyn, dreng: Just Mathiesen Kurenthoff af Fyrby? i Østjylland. Underskrift fra Niels Fouscher. Skibet: Fridericha Johanna på 39½ læster.

Den 19. oktober 1792: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henrich Rasmussen af København. Overstyrmand: Thue Sørensen Høyer af København, 2. styrmand: Peder Neth af København, 3. styrmand: Niels Isach Holm af København, bådsmand: Hans Jacob Thim af Rønne, tømmermand: Jens Nielsen Paaske af København, bødker: Christen Jensen Haslund af København, kok: Jørgen Nissen af København, sejlmager: Peder Larsen af København, matroser: Lars Johnsen af 3D, Christian Frederich af København, Hendrich Echo af 2D, Christoffer Callesen af Sønderborg, Morten Kryger af Svaneke, Andreas Lindblad af 3D, Rasmus Nielsen af Akershus i Norge, Anders Pettersen af Halsskov, ungmand: Johan Hendrich Ole Wæver af København, drenge: Billy af St. Croix, Christian Berdz af København. Underskrives af Henrich Rasmussen. Skibet: De Tvende Wenner på 132 læster. Bemærkning: fr. Johan Heiliger ? [er måske redereren?]
Den 19. oktober 1792: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Hans Heinbügel af København. Styrmand: Wolle Jessen Brinch af Aabenraa, tømmermand: Jens Pedersen Rüther af København, matroser: Halsøe Jacobsen af København, Asbiørn Hendrich af København, Jep Jepsen Elberg af Aabenraa, Poul Pedersen af Aabenraa, Hans Olsen af 4D, jungmand: Peder Brink af Flensburg, dreng: Anders Pedersen af København, Christen Hansen Rebek af Læsø. Underskrives af Hans Heinbÿgl. Skibet: Giertrud Cathrine på 92 læster.
Den 23. oktober 1792: Destination: Lübeck. Kaptajn Niels Greisen af København. Styrmand: Christen Thomsen Fuctur af København, matroser: Hans H. Holm af Allinge, Niels Clausen af Rønne, Isach Isachsen af Norge. Underskrives af Niels Grisen. Skibet: Elisabeth på 18 læster.
Den 25. oktober 1792: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Nis Lorentzen Dyrbye af Flensburg. Styrmand: Hans Dyrbye af Flensburg, bådsmand: Carl Christian Jansen af Sønderborg, matroser: Niels Fomsgaard [skrevet Fumsgaard] af Aalborg, Anders Olsen Lind af Trondheim, Isach Olsen af Trondheim, Torris Olsen Baldal af København, Ole Andersen af Sønderborg, Søren Christensen af Aasang?, dreng: Diderich Larsen Find af København. Underskrives af Niss Lorentzen Därby. Skibet: Den Unge Tobias på 112½ læster.

Den 20. juni 1793: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Jens Christian Møller af København, borgerskab den 1. marts 1790. Styrmand: Peder Andreasen Møller af København, kok: Svend Pedersen Smith af København, matroser: Imed Rasmussen Møller af Svaneke, Jens Hansen af Augustenborg, dreng: Frederich Adolph af 2D. Underskrives af Jens Chr. Møller. Skibet: Elisabeth på 25 læster. Bemærkning: Reder Georg Ludvig Beier.
Den 21. juni 1793: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Poulsen Schmidt af København. Styrmand: Sander Ipsen Marker af København, matroser: Anders Michelsen af Gudhjem, Hans Hansen Wiibe af Rønne, dreng: Rasmus Nielsen af Assens. Underskrives af J.P. Smidt. Skibet: Elisabeth på 26 læster.
Den 21. juni 1793: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Niels Præst af Dragør. Styrmand: Thies Corneliussen af Dragør, matroser: Jan Larsen af Dragør, Søren Hendrichsen af Bogø, Niels Mortensen af Nexø. Underskrives af Niels Prest. Skibet: Dorthea på 28 læster.
Den 21. juni 1793: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Stephensen af Dragør. Styrmand: Isach Jonasen Baagøe af København, matroser: Lars Bentzen af Rønne, Peder Mogensen af Nexø, dreng: Rasmus Hansen af Stubbekøbing. Underskrives af Hans Stephensen. Skibet: Martha på 30½ læster.
Den 22. juni 1793: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Martinus Sørensen af Sønderborg. Styrmand: Nicolai Jepsen, født i Sønderborg, matroser: Hans Mathiasen, født i Nordborg, Lars Andersen, født i København, dreng: Lorentz Johansen, født i Augustenborg. Underskrives af Martinus Sørensen. Skibet: Sankt Andreas på 20 læster.
Den 22. juni 1793: Destination: Island. Kaptajn Thomas Jensen Holte af København. Styrmand: Jens Thomasen, født i Aabenraa, tømmermand: Hans Hansen, født i Tønder, matroser: Christen Hansen, født i Faaborg, Axel Rasmussen, født i København, Peder Pedersen, født i Sønderborg, dreng: Lars Jensen, født i Rønne. Underskrives af Thomas Jenss Holte. Skibet: Neptunus på 44½ læster.
Den 25. juni 1793: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Tønnes Linderod af København og med borgerskab i København. Styrmand: Frederich Wilhelm Juel, født i Nexø, kok: Ole Stephensen, født i Svaneke, matroser: Anders Andersen, født i Rønne, Svend Jensen, født i Svaneke, XXmand: Rasmus Knudsen Strarup, født i København, dreng: Niels Nielsen, født i Rønne. Underskrives af Tønnes Linderod. Skibet: Cathrine Margrethe på 41½ læster. Bemærkning: Reder er Adam Thomas.
Den 25. juni 1793: Destination: Island. Kaptajn Peder Nielsen Bock af København. Styrmand: Jens Jepsen, født i Aabenraa, bådsmand: Bøye Hansen, født i ?, tømmermand: Jens Thorsen, født på Læsø, matroser: Svend Hansen, født på Læsø, Rasmus Schlyter [skrevet Sløyter], født i København, Jørgen Omel, født i Faaborg, Bertel Bertelsen, født på Læsø, dreng: Lars Larsen, født på Læsø. Underskrives af Peder N Boch. Skibet: Island på 46½ læster.
Den 23. august 1793: Destination: Sankt Petersburg i Rusland. Kaptajn Bøye Peter Nicolajsen af København. Overstyrmand: Uwe Heiken Palm af Sylt, 2. styrmand: David Schauflor, født i Kristiansand i Norge, 3. styrmand: Andreas Schreiber, født i København, bådsmand: Mathias Anthoniesen, født i København, bådsmandsmath: Bernhard Prehn, født i København, tømmermand: Thomas Arentzen, født i København, kok: Hans Svendsen, født i Aalborg, bødker: Godtfred Møller, født i København, matroser: Mads Poulsen af 4D, Sivert Sivertsen, født i København, Stephen Hansen, født i Bergen i Norge, Otto Soelberg, født i København, Jacob Nielsen, afskediget fra 4D, Lars Andersen, født i København, Christen Frederich, født i København, Jens Jacobsen, født i Christxxx, Svend Thorsen af 4D, Poul Andersen af 3D, Ole Jørgensen af 3D, Lars Olsen af 3D, Johannes Cornelius Darvig, født i København, dreng: Hans Corstrup, født i København, Hans Frederich Schotlender, afskediget fra 3D. Underskrift fra Bøy P. Nicolaysen. Skibet: Albion på 170 læster. Bemærkning: Skibet er bygget i England i 1789 og købt i 1793. Reder er John Good & Compagni.

Den 24. marts 1794: Destination: Island. Kaptajn Jens Jensen Knudsen af København. Styrmand: Frederich Wilhelm Jonasen af København, tømmermand: Engelbret Svendsen af København, kok: Hans N. Faaborg af København, matroser: Peder Nielsen Hansen af Norbøl i Vestjylland?, Lars Olsen af Norbøl i Vestjylland?, Claus Bohn Rask af Rønne, dreng: Rasmus Hansen Stær af København. Underskrives af Jens J. Knudsen. Skibet: Hobierig på 47½ læster. Bemærk: Reder er Just Ludvigsen.
Den 24. marts 1794: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Lourens Steljes af København. Styrmand: Thomas Jensen Raben af København, 2. styrmand: Christen Bomhold af Ebeltoft, tømmermand: Jens Larsen af København, kok: Friderich Pettersen af København, matroser: Ole Tavaldsen af 2D, Christopher Johansen af 2D, Svend Michael Andersen af 2D, Christian Olsen af 2D, ungmand: Jens Olsen af Skåne, Jens Larsen af Skåne, dreng: Peter Detlef Jansen af København. Underskrives af Lourens Steljes. Skibet: Ane & Lovise på 89 læster. Bemærknin: Dette skib er sidst ført af kaptajn John Campbell. Reder er agent Selbye x compn.
Den 25. marts 1794: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peder Lausteen af København. Styrmand: Christian Jacobsen Hegellund af Stavanger, matroser: Rasmus Nielsen af Bådsbøl i Ballum sogn, Peter Johansen af Læsø, dreng: Jens Pedersen af Rønne. Underskrives af Peder Lausten. Skibet: Enigheden på 13½ læster.
Den 27. marts 1794: Destination: Lübeck. Kaptajn Lars Nexøe af København. Styrmand: Jens Peter Marker, født i København, matros: Hans Nielsen, født i Moss i Norge, dreng: Søren Møller Schmidt, født i København, Clemen Lemming Pedersen, født i Nexø. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Jomfru Maria på 17½ læster.
Den 27. marts 1794: Destination: Reykjavik, Keblevik og Marnfjord på Island. Kaptajn Niels Lambertsen af København. Styrmand: Lars Danielsen, født i Gammelby [nok i Grurup sogn], tømmermand: Hans Hansen, født i Nord Sejerslev, kok: Anders Hansen, født i Borre, matroser: Hans Christian Knudsen, født i Gammelby, Hans Jensen, født i Sejerslev, Peder Svendsen, født i Riberh., dreng: Niels Andersen. Underskrives af Niels Lambertsen. Skibet: Rosand? på 47 læster. Bemærkning: Reder er Sønkenberg.
Den 27. marts 1794: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Peter Marcussen af København. Styrmand: Hans Peder Thorsen, født i Sønderborg, matros: Jens Hansen Schmidt, født i Haderslev, Bertel Malzen Beck, født i Haderslev, Peder Klasen, født i Dragør, tømmermand: Svend Andersen Lind, afskediget fra ?, dreng: Rasmus Felballe, født i Ebeltoft. Underskrives af Peder Marcussen. Skibet: De 3e Sødstre på 44 læster.
Den 28. marts 1794: Destination: Oostende i Belgien. Kaptajn Doede Claasen af Oostende [skrevet Clasen] Styrmand: Daniel Kusk, Daniel Andresen, tømmermand: Carolus de Ridder, bedstemand: Cornelis Peters, kok: Phillippus Bellevere, matroser: Sidse Cornelis, Adam Friedrich Weisberger, Jens Nielsen, Ebbe Pedersen, Carl Friedrich Clauenburg, Herman Staurieder, Michel Foss, Vester Roelm, dreng: Claus Doedes, Henrich Jansen. Underskrives ikke. Skibet: Die Hop på 260 læster.
Den 29. marts 1794: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Johan Gottfried Noack af Flensburg. Styrmand: Jørgen Rasmussen, født i Aabenraa, tømmermand: Gregers Tommesen, født i Flensburg, matroser: Jørgen Jensen, født i Nykøbing Falster, Christian Larsen, født i Nykøbing Falster, Ole Pedersen, født i Skåne, kok: Lorents Nyestrand, født i Aabenraa [slettet] København, dreng: Jess Jørgensen, født i Flensburg, ungmand: Anders Olsen, født i Aabenraa. Underskrives af Johan G. Noack. Skibet: Laborus på 82½ læster.
Den 29. marts 1794: Destination: Stockholm. Kaptajn Johan Predbiørn af København. Styrmand: Peder Jensen Maag, født i København, matroser: Mouritz Clausen, født i Aabenraa, Søren Pedersen, født i Ebeltoft, Peder Mogensen, født i Rønne, Peder Christiansen, født på Christiansø, Jens Berntsen, født i København. Underskrives af Johan Predbiørn. Skibet: Margrethe Magdalene på 80 læster. Bemærkning: Reder er købmand von Pahlen.
Den 31. marts 1794: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Christian Andresen Ell af Flensburg. Styrmand: Hans Jensen, født i Nexø, matroser: Peder Jørgensen, afskediget fra 4D, Lars Christian Holst, født i Trondheim, ungmand: Peder Jensen, født i Skåne, dreng: Lars Frederich Bakke, født i Skåne. Underskrives af Christian Andresen Ell. Skibet: Die Einigheit på 31 læster.
Den 31. marts 1794: Destination: Østersøen. Kaptajn Hans Jensen af København. Styrmand: Hans Christian Junge, født i Ballum, kok: Baihen Nielsen, født i Wejse, tømmermand: Jacob Andersen, født i Sejerslev i Schleswig, matroser: Peder Jørgen Berg, født i Ballum, Niels Præst, født i Korsør, ungmand: Jens Hansen, født i Oksby. Underskrives af Hans Jensen. Skibet: Torsken på 34 læster. Bemærkning: Reder er agent Erichsen.
Den 31. marts 1794: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Andreas Carstensen Rottvigh af Odense. Styrmand: Jens Iwersen, født i Aabenraa, tømmermand: Jens Danielsen, født i København, kok: Christian Neyding, født i Sønderborg, matroser: Oluf Olufsen, født på Læsø, Carsten Carstensen, født i Sønderborg, ungmand: Christian Jessen, født i Sønderborg. Underskrevet af Andr. C. Rottwiig. Skibet: Aalborg på 34 læster. Bemærkning: Skibet er sidst ført af kaptajn Thomas Jessen. Reder er general Repstorf.
Den 31. marts 1794: Destination: Østersøen. Kaptajn Claus Bøyesen af København. Styrmand: Peder Bøyesen af Sylt, 2. styrmand: Peder Pedersen Frodden af Sylt, bådsmand: Svend Steffensen af Sylt, tømmermand: Peder Clasen Klein af Sylt, kok: Joine Sivers, født i Emarsh., matroser: Hans Nielsen Bakke, født i Flekkefjord i Norge, Jan Andreasen, født i Arendal i Norge, Bent Andersen, født i Bergen, Ohne Svendsen, født i Mandal i Norge, Hans Jørgensen, født i Gudhjem, Matz Erken Klein af Sylt, Niels Larsen, født i Dragør, ungmand: Christopher Mortensen, født i København, dreng: Lorentz Clasen af Sylt. Underskrives af Claus Bøysen. Skibet: Den Gode Hensigt på 123 læster. Bemærkning: Reder er agent Erichsen.

Den 28. november 1795: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Thomas Jensen Holte af København. Styrmand: Jørgen Eskildsen af Aabenraa, tømmermand: Niels J. Ørn af Læsø, bådsmand: Friderich Clausen af Nysted, matroser: Johan Christian Kiebe af Dragør, Hans J. Weijle af Dragør, Rasmus Corneliussen af Dragør, Christopher Larsen af Dragør, ungmand: Martin Jansen af Moss i Akershus i Norge, dreng: Hans Mogensen af Rønne. Underskrives af Thomas J. Holte. Skibet: Christianshavn på 81 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Schiedam i Holland. Kaptajn Lars Larsen Bech af København. Styrmand: Ole Hansen Has af Ballum i Vestjylland, matroser: Hans Thaysen af St. Jürgen i Slesvig og Johan P. Jubler af Tønder, ungmandskab: Christen Hansen af Ballum, dreng: Jens Bang af Læsø. Underskrives af Laurids Lauridsen Bech. Skibet: Helene Kirstine og Cathrine på 29 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Hans Jacob Jørgensen af København. Styrmand: Svend Jespersen af Åbenrå i Slesvig, matroser: Jens Christian Riber af København, Christoffer Jørgensen af 2. kompagni og Jens Nielsen af Mosh: i Frederiksborg Amt, dreng: Peter Gustaw af Kristiansand i Bragnæs i Norge. Underskrives af Hans Jacob Jørgensen. Skibet: Diana på 38 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Rotterdam i Holland. Kaptajn Jørgen Hansen Calløe af København. Styrmand: Christen Andersen Ambrosius af Århus, tømmermand: Niels Nielsen Gierds af Bergen, matroser: Torgier Berentzen af Egersund i Norge og Niels M. Saltvig af Nysted på Lolland, ungmandskab: Wilhelm Thomsen af Ebeltoft, drenge: Jørgen Torkelsen af København og Jens Petersen af København. Underskrives af Jørgen H. Callø. Skibet: Sophia Cathrine på 42 læster.
Den 30. november 1795: Destination: St. Thomas og St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peder Nielsen Funch af København. Overstyrmand: Boye Eskildsen af Sild. 2. styrmand: Anders Møller af København. Bådsmand: Hans Hansen af Sandvig på Bornholm, tømmermand: Ole Christophersen af ?, kok: Jens Rammen af Nexø, capker: Thor Petersen af København, matroser: Jørgen Dyrborg af 1. kompagni, Lars Hansen af Nyborg, Lars Galf Jørgensen af Læsø, Jeppe Larsen Koefoe af Nexø, dreng: Ole Thorsen af Trondheim. Underskrives af P.N. Funch. Skibet: Rosalia på 71 læster.
Den 30. november 1795: Destination: Amsterdam i Holland. Kaptajn Frederich Christensen Füht af København. Styrmand: Niels Hans Mobleer af Hasle, matroser: Christian Sørensen af Flensburg, Bernt Larsen af Frankær på Fyn, Niels Lautzen af Frankær og Knud Hansen af Stavanger, dreng: Ole Pedersen af Stavanger. Underskrives af Frid= Christ= Füht. Skibet: Resolutionen på 36 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Amsterdam i Holland. Kaptajn Jens Andersen Krag af København. Styrmand: Meinert Clausen, bådsmand: Lars Jensen Caselin af København, tømmermand: Andreas Berg af Læsø, matroser: Andreas Hendrichsen, Jacob Pedersen, Johan Adam af ? samt Lars Eliasen af Læsø, dreng: P. F. Kingsted. Underskrives af Jens Andersen Krag. Skibet: Ane Marie på 49 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Genua i Italien. Kaptajn Lorentz Peter Wahl af København. Styrmænd: Iver Jørgen Sommer af Bergen og Hans Christian Kehler af København, bådsmand: Lars Johan Laugaard af Dragør, tømmermand: Christian Krøyer af København, bødker: Hans Jensen af København, kok: Jacob Jacobsen af København, matroser: Claus Jacobsen af Svaneke, Christian Biørnsen og Mads Hansen af 4. kompagni, Jørgen Jensen og Jens J. Mandal af Nyborg, Christen Larsen af Gudhjem og Anders Andersen af Skåne, ungmandskab: Peter Floer af Føhr i Slesvig, dreng: Wichiel af København. Underskrives af L.P. Wall. Skibet: Kongens Håb på 122 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Erich Hansen af Flensburg. Styrmand: Jacob Jacob Neerland af Molde i Norge, tømmermand: Poul Palmgreen af Skåne, matroser: Anders Larsen af Skåne, Lars Larsen af Skåne og Jacob Olun af Bergen. Underskrives af Erich Hansen. Skibet: Harmonie på 39 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Lorenz H. Post af Flensburg. Tømmermand: Jens Backe af København, matroser: Hans H. Koop af Fehmarn i Tyskland, Johan Jacob Sot af Stralsund i Tyskland. Underskrives af Lorenz H. Post. Skibet: Søe Friese på 40 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Johan Jessen Kiær af København. Styrmand: Peter Matern af Ballum, tømmermand: Claus Hendrich Sørensen af Sct. Jørgen i Slesvig, bødker: Casper N. Nielsen af Flensburg, matroser: Hans Nissen af Haderslev, Isach Olsen af Trondheim og Ole Jensen af 1D, ungmandskab: Niels Thuren Sørensen af Læsø og Ewert Brouwer af Holland, dreng: Joachim Hendrichsen af Kristiansand. Underskrives af Johan Jessen Kier. Skibet: Neptunus på 59 læster.
Den 8. december 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Johan Predbiørn af København. Styrmand: Peter A. Maag af København, bådsmand: Jørgen Carlsen af Christiansand, tømmermand: Christen Colling af København, kok: Ole Andresen af København, matroser: Lars Andersen Enehauge af Stavanger, Corfir Nielsen af København, Søren Jensen af Christiansand, Jens Due af København og Jens Christensen af Ballum, drenge: Peter M. Petersen af Svinø [slettet – afg i København], Anders Pedersen af Vordingborg, tilføjet: matros Bent Hansen. Underskrives af Joh. Predbiørn. Skibet: Margrethe Magdalene på 83 læster.
Den 12. december 1795: Destination: Lübeck. Kaptajn Lars Nexøe af København. Styrmand: Hans Andersen Simon af København, matroser: Jørgen J. Jonasen af København og Jeppe Monsen af Nexø, dreng: Jens Iversen Strøm af Kristiansand i Norge. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: De 2 brødre på 21½ læster. Note: Dette skib er sidst ført af kaptajn Christen Benjamin under navnet Unge Jacob – rejser selv med.
Den 17. december 1795: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Christen Simonsen af Nordborg. Styrmand: Peter Lorentzen af Augustenborg i Slesvig, tømmermand: Anders Christensen af Frankiær på Fyn, matroser: Hans Lorentzen af Nordborg, Johan J. Vogt af Sønderborg, Bernt Hansen af Nykøbing Falster, ungmandskab: Carl Rommelhoff af København, dreng: Michael Jacobsen af Egersund i Norge. Underskrives af Christen Simonsen. Skibet: Anne Johanne på 44 læster.
Den 17. december 1795: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Espersen Tornbeck af København. Styrmand: Christopher Keyser af København, matroser: Niels Hansen af 2D, Joen Pedersen af Kristiansand, dreng: Jacob Nielsen af København. Underskrives af J. E. Thornbeck. Skibet: Conrad & Lovise på 19½ læster. Note: Dette skib er bygget i Karlshamn i Blekinge i 1793 og købt i 1795 af ?handler Peter Møller.
Den 19. december 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jørgen Frederich Sandersen af København. Styrmand: Ole John Petersen af København, tømmermand: Niels Arentzen af 4D, matroser: Niels Peter Lind af København, Hans Jacob Sebuck af Trondheim, Cornelius Andersen af Kristiansand, køkken: Magnus Larsen af Bergen. Underskrives af Jørgen Fred. Sandersen. Skibet De 4r Damer på 44 læster.
Den 24. december 1795: Destination: Frederiksnagor og Bengalen i Østindien. Kaptajn James Tennent af København. 2. styrmand: Johan Frederich Schmidt af København, 3. styrmand: Thoms Wilk Thomsen af København, bådsmand: Ebbe Elefsen af København, tømmermand: Johan Mathias Werner af København, bødker: Hans Job af København, køkken: Peter Petersen af København, kvartermester: Hans Juul af Bergen, matroser: Niels Hansen Lund af Svaneke, Anders Christophersen af Christiania [Oslo], Johan Haagen af København, Lars Svendsen af Bergen, Ole Olsen af Bragnæs, Jens Andersen Juul af København, Hans Berntsen af Bergen, Lars Madsen Dam af Læsø, Lars Larsen af København, Christian Clausen af 1D, Jochum Petersen af København, Frantz Møller af København, Jens Hansen Hammer af Allinge, Jes Jessen af Aabenraa, Torkild Tornildsen af Kristiansand, Peter Hyllebrandt af Rønne, Christopher Nielsen af København, Jens Andersen af Dragør, Peter Ingeløntsen af Fenstag i Bragnæs, Ole Madsen af 4D, Jacob Petersen af 4D, Ole Nielsen af 4D, Jens Jacobsen af København, Jens Rosted af København, Hans J. Berntsen af København, Christian Carl Bardum af København, Rasmus H. Søegaard af København. Underskrives af James Tennent.
Skibet: Cronborg på 212½ læster. Note: Dette skib er bygget i Østindien og købt i 1795 gennem agent Donsfeldt.
Den 24. december 1795: Destination: Frederiksnagor og Bengalen i Østindien. Kaptajn Wallenge Bingh af København. Overstyrmand: James Robertson af Amenia, 2. styrmand: J. Collings af Hamburg, konstabel: Lorentz Nielsen af Sverige. Ingen mandskabsgage bliver angivet. Underskrives af Wallenge Bingh. Skibet: Bergen på 136 læster.
Den 28. december 1795: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Joseph Brigs af Helsingør. Styrmand: Niels Nielsen, matroser: Christopher Larsen af Jylland, Peter Petersen af Nordborg, Adam Peter Møller af København, Casper Olsen af Læsø. Underskrives af Joseph Brigs. Skibet: Gamle Venner på 30 læster.
Den 28. december 1795: Destination: Göteborg i Sverige. Kaptajn James Hendrichsen af Altona. Styrmand: Poul Christian Dreyer af København, matroser: Peter Sibrina af Frederikshald [Halden i Norge], Anders Peerin af Bergen, Rasmus Nielsen af Kristiansand, Hans P. Dam af Nexø, dreng: Peter af København. Underskrives af James Henderson af Altona. Skibet: John på 51 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1796 og 1800

Den 4. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Andreas Peter Kettelsen af København. Styrmand: Andreas P. Ulrich af Ballum, matroser: Michael Tollesen af Egersund i Norge, Morten Halvorsen af Kristiansand, Christian Gerad af København, køkken: Martinus Broders af Tønder, ungmand: Hans Jensen af Frederikshald [Halden i Norge]. Underskrives af Anders P. Kettelsen. Skibet: Birgitte på 45 læster.
Den 9. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jesper Hansen Holm af København. Overstyrmand: Nikolaj H. Holm af Allinge, 2. styrmand: Johannes Fæddersen af København, bådsmand: Ole Andersen af Drammen i Norge, tømmermand: Mogens O. Holm af København, køkken: Jens N. Ejlertsen af København, matroser: Jeppe Jensen af Nexø, Anders Nielsen af Bogø, Christen Christensen af København, Jens Petersen af Rønne, Hans Jørgensen af Rønne, Mathias Petersen af Nexø. Underskrives af Jesper H. Holm. Skibet: Elisabeth & Marie på 107 læster.
Den 14. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Oksen Port af København. Overstyrmand: Jørgen Madsen Koefoed af Rønne, 2. styrmand: Peter Holm af København, bådsmand: Hans Hansen af København, tømmermand: Jens Nielsen af København, køkken: Mogens Assersen af København, bødker: Christopher Thyrg af København, sejlmager: Erich Aanborg af København, matroser: Jes Jørgensen af 3D, Søren Jørgensen af Korsør, Jørgen Christensen af København, Mogens Andersen af København, Christen Ch. Brun af Nordborg, Eskild Haagensen af Kristiansand, Lars Ibsen af 1D, Mads J. Wart af Dragør, Anders Nielsen af Svendborg, Henning Nielsen af Svendborg, Jacob Marcussen af København, dreng: Mads Hansen af Rønne. Underskrives af And. O. Port. Skibet: Mette Margrethe på 138 læster.
Den 16. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Petersen af Flensburg. Styrmand: Thomas Kobler af Svaneke, bådsmand: Mogens Larsen af København, matroser: Lars Sørensen Lif af Stavanger, Anders Jacobsen af Bragnæs i Norge, Søren Petersen af Stavanger, Botor Torbiørnsen af Stavanger, dreng: Ole Bang Clausen af København. Underskrives af Chr. Petersen. Skibet: Pillecanen på 47 læster.
Den 18. januar 1796: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Jens Christian Bekker af København. Overstyrmand: Sacarias P. Brijn af Sild, 2. styrmand: Mads Mathiasen af Augustenborg, 3. styrmand: Peter af Witrog af København, bådsmand: Anders Nielsen af Aalborg, tømmermand: Niels Jonsen af København, bødker: Ole Svendsen af København, sejlmager: Iwer Thorns af Bergen, køkken: Lars Lindberg, afs. fra 3D, matroser: Cornelius Jonsen af København, Jacob Nielsen af Bergen, Jan Sivers af København, Rasmus Isachsen af Stavanger, Ole J. Mandal af Nyborg, Hans Hansen af København, Tobias Willumsen af Kristiansand, Christian Hend. Hansen af Sild, ungmand: Jens Madsen af København, Rasmus Nielsen af Nyborg, John Halvorsen af Stavanger, Iwer Aarbe af Vestindien, Lars Jensen af Rønne, dreng: Niels Christiansen af København. Underskrives af Jens Chr. Bekker. Skibet: Elisabeth og Lovise på 152½ læster.
Den 18. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henning Hansen Rønne af København. Overstyrmand: Hans Jørgen Grønberg af Svaneke, 2. styrmand: Hans Anker Koefod af Rønne, bådsmand og sejlmager: Jens Jensen Holm af 2. artillerikompagni, tømmermand: Jacob Nielsen af København, bødker: Jens Jensen af København, køkken: Poul Andersen af Larvik i Bragnæs i Norge, matroser: Søren Johansen af København, Christen Ellingsen af Bragnæs, Hans Pedersen af Bragnæs, Anders Gundersen af Bragnæs, Anders Jensen af Frederikshald [Halden i Norge], Hendrich Hendrichsen af Kristiansand, ungmand: Peter Jacobsen af København, John Chr. Leind af København, dreng: Hans Bohne af København. Underskrives af Henning H. Rønne. Skibet: Geheime Raad Nimsen på 98½ læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Hans Cappel.
Den 23. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Anders Hendrichsen Fick af København. Styrmand: Jens Rasmus Parnøe af Odense, bådsmand: Tønnis Thorkildsen af Kristiansand, matroser: Henrich Hansen af Troense, Wilhelm Chr. Hiørning af København, Tellew Gottormsen af Kristiansand, dreng: Niels Jensen af København. Underskrives af And. H. Fick. Skibet: Margrethe på 38 læster. Note: Dette skib er sidst ført af Sibrandt Clasen. Reder er Georg L. Bekkøe.
Den 25. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn: Thyge Boyesen af København. Styrmand: Poul Hiort af København, Lars Nielsen Berg af København, tømmermand: Jørgen Rasmussen af København, bødker: Anders Køhlert af København, kok: Carl Wilhelm af Nexø, matroser: Halsor Jacobsen af København, Lars Jørgensen af 1D, Johan Hend. Holsken af København, ungmand: Reinert Larsen af Kristiansand, Thor Larsen af Kristiansand, dæksdreng: Anders Møller af København, kaptajnens dreng: Niels Boyesen af København. Underskrives af Niels Boyesen. Skibet: Naniy på 77 læster.

Den 13. juni 1797: Destination: London. Kaptajn Christian Pedersen Rønne af København. Styrmand: Rudolph Roland af Arrø i Slesvig, matroser: Mathias Lorentzen af København, Clemen Christian af Rønne, Jens M. Hastrup af Randers, dreng: Christian Nielsen af Allinge. Underskrives af C.P. Rønne. Skibet: Ebenetzer på 28 læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Cornelius Hansen af København. Styrmand: Claus Johansen af Tønder, matroser: Ket. Chr. Larsen af Kristiansand, Cornelius Willems af Oldenburg, køkken: Hans Sørensen af Stege, dreng: Søren Corneliussen af Rømø. Underskrives af Cornelis Hansen. Skibet: Ane Marie på 31½ læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Østersøen. Kaptajn Asmus Henningsen Hee af Flensburg. Styrmand: Christian J. Kollerup af Flensburg, matroser:  Hans F. Kyhn af København, Peter Larsen af 1D, Ole Halvorsen af Forsg. i Bragnæs i Norge, Niels Thorsen af Forsg. i Bragnæs, Anders Halvorsen af Forsg. i Bragnæs, ungmand: Asmus H. Hee af Flensburg, dreng: Christian Mortensen af Nordmark. Underskrives af Asmus Hee. Skibet: Die Perle på 52 læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Østersøen. Kaptajn Gustavus Rømøe af Holmestrand i Norge [skrevet Rommøe]. Styrmand: Johan Kok, født i Stavern i Norge, køkken: Bent Borgesen, født i Holmestrand, matroser: Niels Jørgensen, født i Holmestrand, Jens Olsen, født i Holmestrand, Knud Sørensen, født i Svelvik i Norge, Christen Larsen, født i Strömstad i Sverige, dreng: Niels Jensen, født i Brevik i Norge. Underskrives Gustavus Rømøe. Skibet: Mette og Marie på 55 læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Bergen. 
Kaptajn Jens Ipsen Møller af Frederikshald [nu Halden i Norge]. Styrmand: Casper Thiel, født i København, matroser: Hans Andersen Bonde, født i Bragnæs i Norge, Knud Siil, født i Svaneke, Lars Jansen, født i Bragnæs i Norge, dreng: Jacob Steenberg, født i Bragnæs i Norge. Underskrives af Jens Ibsen Møller. Skibet: Marie Kirstine på 35½ læster.
Den 21. juni 1797: Destination: Lissabon i Portugal. Kaptajn Hans Bendix Knudsen af Flensburg. Styrmand: Hendrick Jacobs af Have, matroser: Boe N. Ambrosius, født i Svaneke, Jørgen Petersen, født i Svaneke, Hans H. Bakke, født i Kalundborg, Lars Olsen, født i Bergen i Norge, dreng: Niels Hansen, født i ?søe. Underskrives af Hans Bandix Knudsen. Skibet: Det gode Hofnung på 48½ læster.
Den 21. juni 1797: Destination: Lissabon i Portugal. Kaptajn Claus Dau af Fehmarn. Styrmand: Claus P. Kock, født i Burg på Fehmarn, matroser: Jürgen Greve, født i Lemkenhafen [skrevet Jørgen Greve], Christian Kark, født i Denkendorf, Anton Friedrich [skrevet Frederich], født i Kurhafen, Claus Ruge, født i Albertsdorf, dreng: Jürgen J. Jürgens [skrevet Jørgen J. Jørgens], født i Burg på Fehmarn. Underskrives af Claus Dau. Skibet: De 2 Sødstreed på 45 læster.
Den 21.juni 1797: Destination: Riga. Kaptajn Peter Knudsen af København. Styrmand: Hans Olsen, født i Nysted, matroser: Hans Hansen, født på Bogø, Carl G. Langström, født i Skåne, Hans Peter, født i Skåne, dreng: Ole Thorsen, født i Kristiansand i Norge. Underskrives ikke. Skibet: Dorothea på 31½ læster.
Den 21. juni 1797: Destination: Island. Kaptajn Michel Thomsen af København. Styrmand: Søren Nielsen, født i Ballum, tømmermand: Peter Ch. Christiansen, født i Ballum, køkken: Anders Jensen, afdanket ?, matroser: Christen Jensen, født i Sønderborg, Frederich Andersen, født i Rønne, Mads Andersen, født i Kolding, dreng: Niels Nielsen, født i Ballum, Carsten Petersen, født i Ballum [skrevet Casten Petsen]. Underskrives ikke. Skibet: Tingøre på 48½ læster. Bemærkning: Reder er købmand Sonkenberg [slettet] Hovitz.
Den 22. juni 1797: Destination: Vyborg i Finland. Kaptajn Frederich Ch. Fick af København. Styrmand: Jørgen Hansen, født i Sønderborg, matroser: Niels Fransen, født i Skåne [skrevet Fraensen], Andreas Melberg, født i Skåne, ungmand: Rasmus Salvesen, født i Kristiansand [slettet], Lars Isach, født i Bragnæs i Norge, dreng: Anders Olsen, født i København. Underskrives af Frid. Ch. Ficht. Skibet: Resolutionen på 36 læster.
Den 26. juni 1797: Destination: Østindien. Kaptajn Alexander Morri af København. Overstyrmand: Michel Dam, født i København, 2. styrmand: August Freydener [måske August Freydiner], født i København, 3. styrmand: Johann Georg Haitz, født i Flensburg, assistent: Johan Peter Rabling, født i Sverige, doktor: August Fred. Mainartz, født i København, bådsmand: Niels L. Broberg, født i København, budmath: Mogens Nielsen, født i Nexø [skrevet Mons Nielsen], overtømmermand: Jens Hendsen, født i København, skibsmand: Søren Lund, født i København, bødker: Hans H. Holm, født i Aabenraa, kahytskøkken: Stiemen af Bengalen, skibskøkken: Anders Hansen, født i Rønne, kvartermester: Anders Davidsen af Bragnæs i Norge, hovmester: Christian Alb. Snell, født i København, matroser: Peter Boyesen, født i Hamburg, Haagen N. Holm, født i Svaneke, Christen Jørgensen, født i Gudhjem, Wilhelm Petersen, født på Christiansø, Joseph Mateo, født i Portugal, Gottfried Jancks [skrevet Gotfred Jankcs], født i Danzig [nu Gdansk i Polen], Simon Kröyer, født i Hamburg, Hans E. Høyer, født i Kristiansand i Norge, Friedrich Wilhelm Eike, født i Hamburg, Gustav Carlström, født i Skåne, Jost Olsen, født i Kristiansand, Jacob Hend. Schellertz af Kristiansand, Jacob Jensen af Hamburg, Johan Frieberg af Skåne, Jan Ludvig af America, Franseo Enasi af Begalen, Manuel Martin af Bengalen, Francisco Clementi af Bengalen, Ollonarri Bendarx af Bengalen, Luis Nanies af Bengalen, Juan Bernardo af Bengalen, Samuel Simons af Bengalen, halvbesætning: Hans Jensen af Gudhjem, Fredrik Halström af Skåne, Frederik Magnussen af Frederikshald [nu Halden i Norge], Johan Jacobsen af Stavanger, Anders Olsen af 4D, Thyge Jensen af Aarhus, Poul Christensen af Aarhus, opløbere: Johan Frederich, født i København, Henrich Christian Thulstrup, født i København, Ole Olsen, født i Skåne, dreng: Lars Nielsen, født i København, Jørgen D. Thomsen, født i København, kahytsdreng: Hans Bang, født i København. Underskrives ikke. Skibet: Helsingøer på 225½ læster.
Den 26. juni 1797: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peter Koefod Anker af København. Styrmand: Christopher Weysel, født i København, matroser: Poul Jonsson [skrevet Jonsen], født i Stockholm, Christopher Weyse, født i København, dreng: Anders Ogenhink, født i København. Underskrives ikke. Skibet: Enigheden på 24 læster.
Den 27. juni 1797: Destinatin: Bergen i Norge. Kaptajn Boye Peter Nicolaysen af København. Styrmand: Rasmus J. Holdt, født i Augustenborg, bådsmand: Peter Poulsen, født i Altona, tømmermand: Peter Jensen, afdanket p fra Skiveb:, matroser: Engelt Knudsen, født i København, Haagen Petersen, født i Skåne, Lars Salvesen, født i Bragnæs i Norge, ungmand: Hans J. Hammer, født i Allinge, kok: Niels Madsen, født i København, dreng: Ole Anker, født på Christiansø. Underskrives af Boye P. Nicolaysen. Skibet: Minerva på 64 læster.
Den 28. juni 1797: Destination: Verol?. Kaptajn Hans Peter Krog af Flensburg. Styrmand: Christen Hansen, født i Augustenborg, bådsmand: Rasmus Hansen, født i Augustenborg, matroser: Hans Clausen, født i Augustenborg, Hans Hansen, født i Augustenborg, Iver Andersen af Stavanger, Christian Simonsen Næs af Stavanger, Anders Jonsen af Bergen, kokmath: Enner Andersen af Stavanger, skibskok: Christian Osmundsen af Stavanger, kahytsdreng: Bøye Martinsen, født i Tønder. Underskrives af Hans Peter Krog. Skibet: Favorit på 104 læster.

Den 2. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Christian Gotfred Jørgensen af København, født i Nordborg. Overstyrmand: Mads Hansen Tømmer af København, 2. styrmand: Holger J. Brun af Nordborg, tømmermand: Anders Wiberg af Skåne, matroser: Mogens Mogensen Tofte af København, Anders Søderberg af Skåne, ungmand: Niels Hansen af Kullen i Sverige, Christen Carlsen af Kullen, Peter Bergström af Kullen, kok: Ole Larsen af Christiania [Oslo i Norge], dreng: Peter Nyeborg af Skåne. Underskrives ikke. Skibet: Die Frau Frederiche på 66 læster.
Den 2. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Lars Erichsen Minor af København. Overstyrmand: Anders Cay Larsen Dam af København, 2. styrmand: Crelles Asmussen af Køge, bådsmand: Cornelius Pedersen af Trondheim, tømmermand: Johannes Thomsen af København, køkken: Peter Petersen af Nordborg i Slesvig, matroser: Lars Søren Christensen af Læsø, Erich Myrberg af Skåne, Cornelius Sørensen af Canora?, Jens Jensen af Skåne, ungmandskab: Jens Thomasen af Læsø, Lars Erichsen af Læsø, Lars N. Granjean af Næstved, bødker: Peter Jacobsen, drenge: Tomis Nielsen af Skåne, Christian Larsen af København. Underskrives ikke. Skibet: Lovise på 89 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Lübeck. Skipper Peter Petersen af København. Styrmand: Anders Petersen af Rønne, matroser: Peter P. Skak af Kolding, Niels Larsen af Skåne, dreng: Niels Bentzen af Skåne. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Ebenetzer på 18 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Færøerne. Kaptajn Hans Hansen Riis af København. Styrmand: Niels Thygesen af København, 2. styrmand: Thomas Arboe af Rønne, tømmermand: Peder Olsen af Læsø, Christen Grimstad af Læsø og Lars Christensen af Læsø, ungmandskab: Jens Nielsen af ?. Underskrift fra Hans H. Riis. Skibet: Ane Marie på 44 læster.
Den 4. april 1798: Destination: Island. Kaptajn Bunde Hansen Bundesen af København. Styrmand: Niels Knudsen af Mandø, fisker: Jens Petersen af København, Hendrich Olsen af Kristiansand, tømmermand: Peter J. Lund af Aabenraa, kok: Niels Hansen af Aabenraa, matroser: Jens Marius Nielsen af Læsø, Hans Hansen Grønberg af Rønne, Andres Nielsen af Læsø. Underskrives af Bunde H. Bundesen. Skibet: Resolutionen på 48 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Riga. Skipper Peter Knudsen af København. Styrmand: Hans Olsen af Nysted, matros: Hans Hansen af Møn, Christian Phartesen af København, ungmandskab: Poul Hansen af Rønne, dreng: Niels Peerson af Skåne. Underskrives af Peter Knudsen. Skibet: Dorothea på 31½ læster.
Den 3. april 1798: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jens Jensen Præst af Dragør. Styrmand: Hans A. Møller af Rønne, matroser: Claus Hermandsen af Rønne, Lars Jørgensen af Skåne, Ole Jensen af Skåne, dreng: Christian Poulsen af Allinge. Underskrives ikke. Skibet: Cathrine Elisabeth på 104 læster.
Den 3. april 1798: Destination: fra Korsør til Trondheim i Norge. Kaptajn Jørgen Nielsen af København. Styrmand: Diderich Diderichsen af Randers, matroser: Christian Axelsen af Korsør, Jørgen Mortensen af Svaneke [udstreget] København, ungmandskab: Niels Nielsen af Vordingborg, dreng: Hans Riis af Nexø. Underskrives af Jørgen Nielsen. Skibet: Fortuna på 37 læster.
Den 3. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn John Campbell af København. Overstyrmand: Jens Jensen Birn af København, 2. styrmand: Jep Monsen Holm af København, tømmermand: Niels Hansen Holm af København, bådsmand: William Deljong af Hamburg, bødker: Hans Jørgen Neuhausen af København, sejlmager: Lars Møller af København, kok: William Willemsen, neger, hovmester: Wilhelm Sørensen af Holland, matroser: Jan Eyers af Hamburg, Joseph Botten af Hamburg, Jan Meiers af Hamburg, William Paters af Hamburg, Ejholm Ejholmsen af Island, Ole Joh. Wansig af Trondheim, Troels Andersen af Skåne, John Petersen af Hamburg, Joseph Meisehar af Malax, Anders Andersen af Skåne, Carl Scherling af Norrköping, William Zagars, neger, ungmand: Lars Nielsen af København, Poul Hansen af Skåne. Underskrives af John Campbell. Skibet: Anna på 147½ læster.
Den 3. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Joseph Briggs af København. Overstyrmand: Hans Jørgen Skou af Bornholm, 2. styrmand: Hans Prille af København, bådsmand: Gert Hansen af Bragnæs i Norge, tømmermand: Hans Peter Marker af Rønne, køkken: Peter Petersen Sneker af Nexø, bødker: Anders Jensen af Tønder, boutellier [hovmester]: Hans Sonne af Allinge, matroser: John Kingesen af America, Hans Erichsen af Hamburg, Johanis Christopher Scheffer af Memel [nu Klaipeda i Litauen], Jan de Jong af Holland, Hans Isach Koefod af Svaneke, Joseph Gaives af Preussen, Ole Olsen af Bragnæs, Johan Nyeqvist af Skåne, Johan Conrad Rose af Aalborg, ungmand: Peer Nielsen af København, Niels Adrian af København, dreng: Constantin Floer af København, Johan Drewitz af København, kokmath: Jacob Christian Madsen, neger.
Skibet: Malville på 173 læster.
Den 11. april 1798: Destination: Drammen i Norge. Kaptajn Ole Thorsen Gogstad af Sandefjord i Norge. Styrmand: Hendrich Weger, født i Sandefjord, matroser: Ole Thue, født i Sandefjord, Peter Lingreen, født i Skåne, Christopher Weidemar, født i Amsterdam, ungmand: Peter Carlsson, født i Stockholm, Peter Johan, født i Bragnæs i Norge, dreng: Morten Alexander, født i København. Underskrives af Ole Thorsen Gogstad. Skibet: Anne Caroline på 70 læster.
Den 14. april 1798: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Jørgen Friderich Holm af Købehavn. Styrmand: Johan H. Koefod, født i Nexø, matroser: Peter Michelsen, født i Nexø, Anders J. Ertmann, født i Nexø, dreng: Anders Diderichsen, født i Nexø. Underskrives af Jørgen Friderik Holm. Skibet: Severin på 27 læster.
Den 14. april 1798: Destination: Riga. Kaptajn Rasmus Sørensen Wulf af København. Styrmand: Peter Harding, født i Rønne, 2. styrmand: Tollai Larsen, født i Kristiansand i Norge, matros: Isach Borgström, født i Skåne, ungmand: Hans Peter Mortensen, født i Nexø, dreng: Jørgen Monsen, født i Allinge, Jens Petersen, født i Hasle. Underskrives af Rasmus S. Wulff. Skibet: Elise på 45 læster.
Den 14. april 1798: Destination: Porto Port. Kaptajn Ole Duwold af Flekkefjord i Norge, født i Hanøy og med borgerskab i Kristiansand. Styrmand: Gabriel Tønnesen, født i Kristiansand, bådsmand: Rasmus Jonsen, født i Kristiansand, matros: Hans Hansen, født i Kristiansand, Asbiørn Petersen, født i Kristiansand, Tønnis Zacariassen, født i Kristiansand, Jacob Hansen, født i Kristiansand, Tollak Staalen, født i Kristiansand, køkken: Stille Tobias Jacobsen, født i Kristiansand, dreng: Lars Jacob Hend, født i Kristiansand. Underkskrives af Ole Duwold. Skibet: Emanuel på 72 læster.
Den 17. april 1798: Destination: Lübeck. Kaptajn Hans Christoph Dehn af København. Styrmand: Jens Olsen, født i København, matroser: Rasmus Christensen, født i Jungshoved sogn, Lars Olsen, født i Jungshoved sogn, dreng: Jens Hansen Kiøge, født i Vordingborg. Underskrives af H. C. Dehn. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 17. april 1798: Destination: Island. Kaptajn Jens Andersen Bergman af København, født i Holstein [skrevet Bergmand]. Styrmand: Søren Klein, født i Daler i Vestjylland, matroser: Jonas Olsen, født i Kolding, Jørgen Olufsen, født i København, ungmand: Mathias Nielsen, født i Ribe, dreng: Bertel Hansen, født i Nexø. Underskrives af Jens A. Bergman. Skibet: Johanne Charlotte på 28½ læster.
Den 18. april 1798: Destination: Stralsund i Tyskland. Kaptajn Niels Marcussen Kiær af København. Styrmand: Jep Marcussen, født i Aabenraa, tømmermand: Hans Andersen, født i Rønne, bådsmand: Lauritz Petersen, født i Allinge, matros: Peter Jepsen, født i Aabenraa, ungmand: Michel Lausen, født i Aabenraa, dreng: Rasmus Jensen, født i Aabenraa. Underskrives af Nis Marcorsen Kiær. Skibet: Neptunus på 44 læster.
Den 19. april 1798: Destination: Østerby og derefter til Island. Kaptajn Christian Friderich Klink af København. Mandskabet er ikke registreret med bemærkningen ”er bortgaaet uden at hente sine papirer”. Sidst først af kaptajn Niels Buscher. Skibet: Frideriche Johanne på 41½ læster.

Den 29. august 1799: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Hans Thomesen af København. Styrmand: Espen Sørensen af Stege, 2. styrmand: Niels O. Holm af Allinge, matroser: Hans P. Skov af Rønne, Eskild Jacobsen af Rønne, Poul Nielsen af Nysøhus, Peter Jensen af Gudhjem, ungmand: Ekke Jensen af Nexø, dreng: Christen Jørgensen af Rønne. Underskrives af H.L. Thomesen. Skibet: Emanuel på 57 læster.
Den 29. august 1799: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Ole Hansen Rønne af København. Styrmand: Hans J. Møller af Rønne, matroser: Claus Hermansen af Rønne, Morten Larsen af Rønne, dreng: Rasmus Hansen af Nexø. Underskrives af Ole H. Rønne. Skibet: Juliane Johanne på 24 læster.
Den 30. august 1799: Destination: Emden i Tyskland. Kaptajn Friedrich Johannsen af øen Hooge i Slesvig. Styrmand: Knud Brodersen af Hooge, 2. styrmand: Klaus Scholts af Emden, tømmermand: Forde Hemsen af Hooge, bådmand: Metleff Johannsen af Hoge, køkken: Nomen Banderksen af Hoge, matroser: Jens Poulsen Wæber af Højer, Peter Peiwersen af Ballum, Broder Hans Christians af Föhr, Casper Beeker af Oldenburg, Gert Wolfköl af Emden, Douwe Obes af Emden, Christian Hartman af Preisminde, Jan Massen af Oldenburg, kokmath: Christian Gotfred Linholt af København, jungmand: Hans H. Friderich af Hoge i Slesvig. Underskrives af Fridrich Johansen. Skibet: De Jonge Jan på 203 læster. Bemærkning: Köngel. Allein: Skibs Articler.
Den 30. august 1799: Destination: Østersøen. Kaptajn Lorentz Lorentzen af Flensburg. Styrmand: Peter Nielsen af Rømø, tømmermand: Carl Halberg af København, matroser: Hans Petersen af Flensburg, Christen Andersen af Kristiansand i Norge, Peter Adolph af Skåne, Efvold Nielsen af København, køkken: Niels Petersen af Dragør, dreng: Anders Holm af Deiborg i Slesvig?. Underskrives ikke. Skibet: Amicitia på 72 læster.
Den 9. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Ole Albretsen af Arendal i Norge, født ved Arendal. Styrmand: Anders Olsen af Trømø i Norge, 2. styrmand: Peter Jacobsen af Trømø, bådsmand: Aage Andersen af Arendal, tømmermand: Tellef Terkelsen af Øyestad i Norge, køkken: Rasmus Jensen af Trømø, matroser: Lars Waldqvist af Skåne, David Chrystej af Bergen, ungmand: Claus Christensen af Langesund i Norge, Sivert Sivertsen af Frederikshald [Halden i Norge], kokmath: Gunder Sørensen af Frederikshald, dreng: Niels Erichsen af Kristiansand. Underskrives af Ole Albrethsøn. Skibet: Johanne og Christina på 99 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Altona i Tyskland. Kaptajn Christopher Courier af Föhr, født i Bremen og med borgerskab i Altona. Styrmand: Böye Bohn af Föhr, 2. styrmand: Mathias Maas af Preussen, tømmermand: Nansen Rasmussen af 2D, køkken: Johann Klein af Preussen, matroser: Heinrich Winther af Hannover, Ferdinand Anton Nielsen af København, Estiel Peters af Emden, Jacob Müller af Emden, ungmand: Boÿe P. Andresen af Sylt, Jacob Ströbing af Lübeck, kokmath: Johann Kröyer af Oldenburg, kahytsdreng: Niels Hersfeldt af København. Underskrives af Christopher Courier. Skibet: Speculation på 187 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Riga. Kaptajn Jørgen Christian Møller af København. Styrmand: Søren Matzen af Aabenraa, matroser: Lorentz Hansen af Aabenraa, Michael Jansen af Bremen, dreng: Jens Jonas af Flensburg. Underskrives af Jørgen Chr. Møller. Skibet: Enighed på 32½ læster. Bemærkning: Reder er købmand Tang.
Den 31. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Niels Swendsen af Arendal i Norge, født ved Arendal og med borgerskab i Arendal. Styrmand: Jørgen Jensen, født i Arendal, 2. styrmand: Peter Knudsen, født i Arendal, matroser: Peter Christensen, født i Arendal, Iver Olsen Skrapholt, født i Trondheim, dreng: Ole Siögreen, født i Skåne. Underskrives af Niels Swendsen. Skibet: Den Flyvende Fisk på 33 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Niels Thomas Jensen Præst af København. Styrmand: Hans Jensen Christensen af Rømø, tømmermand: Anders Svendsen af Skåne, matroser: Carl N. Høyer, født på Læsø, Jan Lükof af Preussen, [skrevet Ole] Olof Bersenius af Skåne, kok: Peter J. Borg af Rømø, kahytsdreng: Peter H. Christensen af Rømø. Underskrives af Niels Jensen Præst. Skibet: Martha Helena på 51 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Emden. Kaptajn Reynder Krins af Helsingør, født i Sineborg? og med borgerskab sammesteds. Styrmand: Johann Peter Sventz af Föhr, 2. styrmand: Willem Arians af Altona, bådsmand: Rickmer Wögens af Föhr, tømmermand: Lars Arentsen, født i Flensburg, matroser: Hendrich Nickelsen af Föhr, Bent Hansen, født i København, Johann David af Memel [nu Klaipeda i Litauen], Christian Moller af Memel [nu Klaipeda i Litauen], Peter Sørensen af København, Christopher Bendis af Hamburg, Magnus Svendsen af Skåne, ungmand: Nicolaj Hedberg af Skåne, kokmath: Gotlib Neubal af Memel [nu Klaipeda i Litauen], dreng: Svend Justesen af Skåne, køkken: Johann Voigt af Lübeck. Underskrives af Reynder Krins. Skibet: Copenhagen på 253 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Johan J. Trane af København, født på Bornholm. Styrmand: Jacob P. Thorsen, født i Nordborg, tømmermand: Jørgen Petersen, født på Læsø, køkken: Christen Christensen, født i Nordborg, matroser: Jacob Nielsen, født i Mandal i Norge, Christen Christensen Lang, født i Flekkefjord i Norge, William Larsen, født i Frederikshald [nu Halden i Norge], Peter Halvorsen, født i Christiania [nu Olso i Norge], kokmath: Ole Augustinussen af 3D, født i København, dreng: Johan Jørgen Trane, født i Gudhjem. Underskrives J. J. Trane. Skibet:  Nordfeldt på 62 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Liverpool. Kaptajn William Hughes af Helsingør, født i Newry i Irland og med borgerskab i Helsingør. Styrmand: Peter Dreyer Ranes, født i Odense, bådsmand: Svend Andersen, født i Skåne, tømmermand: Jonas Agreen, født i Skåne, køkken: Jens Bentsen, født i Skåne, matroser: Jens Fredrik Walström, født i Skåne, Haagen Olsen, født i Skåne, Niels Dyberg, født i Skåne, Søren Thorsen, født i Rønne, Isach Sandqvist, født i Skåne, Peter Haberg, født i Skåne, dreng: Peter Jensen, født på Guinea-kysten, Ole Malmström, født i Skåne. Underskrives af Willm Hughes. Skibet: Cornelia Isabella på 135 læster.
Den 31. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Henrich Thomsen af København, født i Sønderborg. Styrmand: Johan J. Fenger, født i København, 2. styrmand: Salvo Larsen Gertsen, født i Kristiansand i Norge, tømmermand: Christian Hansen, født i Kristiansand, matroser: Lorentz Petersen, født i Errø [Ærø?], Rasmus H. Stær, født i København, Tønnes Andersen, født i Kristiansand, ungmand: Niels Hansen Berg, født i Rønne, Henrich Trautner [skrevet Hendrich Traudner], født i Errø [Ærø?], Anders Borgström, født i Skåne. Underskrives af Hinrich Thomsen. Skibet: Dorothea på 64½ læster.
Den 31. august 1799: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Claus Hendrich Sehsted af København, født i Ringkøbing. Styrmand: Jeppe P. Haas, født i Haderslev, 2. styrmand: Peter Jensen, født i Nakskov, bådsmand: Christopher M. Holm, født i Nexø, bødker: Søren Johansen Hierpe, født i København af svensk afstamning, køkken: Johann T. Kryger, født i Berlin, matroser: Niels Jensen, født i København, Hans Hansen Jessen, født i Haderslev, Peter J. Ringster, født i København, Christian Friderich, født i København, Johann Albert Seeferig, født i Bremen, Johan Gotfred Severin, født i Dragør, Jan Johansen Hiem, født i Dragør, ungmand: Henrich T. Henrichsen, født på øen Sylt, Carl Peter Brandt, født i København, Niels Lunde, født i København, dreng: Friderich Peter Thomsen, født på øen Sylt. Underskrives af C. H. Sehsted. Skibet: Seeman på 110 læster.
Den 2. september 1799: Destination: Lissabon. Kaptajn Cornelis Schilperoort af Memel [nu Klaipeda i Litauen], født i Memel og med borgerskab i Memel. Styrmand: Peter Boysing, født i Leer i Tyskland, køkken: Sven Nielsen, født i Skåne, matroser: Cornelis Walkenier, født i Leer i Tyskland, Conrad Hendrich Brinkmeyer, født i Norden i Tyskland, Jan Pieters Ouwehand, født i Emden i Tyskland, Friderich Peltius, født i Skåne, Michael Lindqvist, født i Skåne, Peter Andersen, født i Skåne, dreng: Johan Christian Leshe, født i København. Underskrives af Corneels Schilkeroort. Skibet: Priendsehafn på 103 læster.    
Den 2. september 1799: Destination: Østersøen. Kaptajn Friderich Petersen af København. Styrmand: Boye Rinke Boyesen af øen Sylt, matroser: Isach Olsen, født i København, Gregers J. Hinspeder, født på Fyn, Samuel Nielsen, født i København, dreng: Nicolay Fedderholt, født i København. Underskrives af Friderich Petersen. Skibet: Birthe Cathrine på 28 læster.
Den 3. september 1799: Destination: Vivera?. Kaptajn Hans Henrich Petersen af Flensburg, født i Flensburg. Styrmand: Johan J. Fændrich, født i Aabenraa, tømmermand: Anders Melkiorsen, født på Læsø, matroser: Søren Clausen Bolt, født på Læsø, Christen Christensen, født på Læsø, ungmand: Anders Petersen, født i Skåne, dreng: Peter Blum, født i Guldager, Jacob Meyer, født i Flensburg. Underskrives af Hans Hinrich Petersen. Skibet: Die Jomfru Carolina på 58 læster.
Den 3. september 1799: Destination: Lissabon. Kaptajn Carsten Carstensen af Sønderborg, født i Sønderborg. Styrmand: Hans Christian Hansen, født i Sønderborg, bådsmand: Ole Olsen, født i Skien i Norge, tømmermand: Thomas Petersen, født i Sønderborg, matroser: Jens Fischer, født i Rønne, Niels Melkiorsen, født i Grenå, Christen Knudsen, født i Bergen, Niels Olsen, født i Svelvik i Bragenæs i Norge, ungmand: Jens Larsen, født i Skåne, kahytsdreng: Søren A. Mariager, født i Dragør, dreng: Peter Larsen, født i Skåne. Underskrives af Carsten Carstensen. Skibet: Grev Bernstorf på [ikke angivet] læster.
Den 3. september 1799: Destination: Guinea-kysten i Afrika. Kaptajn Johan Mortensen Ishøy af København, født i Ishøj på Sjælland. Styrmand: Nicolay Severin Mejer, født i København, 2. styrmand: Sybrandt Jensen Junior, født på øen Sylt, kirurg: Heinrich Friedrich Döhren, født i Magdeburg, bådsmand: Cornelius Hiortberg [alias Hjorteberg], født i [ikke læsbar], tømmermand: Hendrich Hansen, født i København, 2. tømmermand: Bertel Andersen, født i Skåne, bødker: Peter Adler, født i København, køkken: Mads Petersen, født i Dragør, sejlmager: Søren Christian Thurøe, født i København, matroser: Hans H. Blom af 3D, født i København, Johan Leinick, født i Christiania [nu Olso i Norge], Christian A. Löwe, født i Eiderstedt, Knud Olsen af 4D, Anthon Nielsen, født i København, Johan Mejer af 3D, Johannes Jørgensen af 3D, ungmand: Carl Monsen, født i Skåne, dreng: Friderich Anton Clemens, født i Nykøbing Sjælland. Underskrives af Johan Mortensen Ishøy. Skibet: Generalinde Schimmelmann på 57 læster.
Den 4. september 1799: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Johann Christopher Jansen af Husum i Schleswig, født i Husum. Styrmand: Peter Christian Lund, født i København, matroser: Hans Siwersen, født på Rømø, Poul H. Chergaard, født i København, Søren N. Holm af Østjylland, køkken: Carl Fredrik Hiertman, født i Skåne, ungmand: Carl Friedrich Siebe, født i Stettin [nu Szczecin i Polen], dreng: Johan Thiesen, født i Husum i Schleswig. Underskrives af Johann Christopher Jansen. Skibet: Die Drei Freunde på 58 læster.

Den 9. september 1800: Destination: London. Kaptajn Hans Chr. Wartne af Flekkefjord i Norge, født på Lister i Norge og har borgerskab i Kristiansand. Styrmand: Gabriel Tønnesen af Flekkefjord, bådsmand: Nicolaus Askelund af Skåne, tømmermand: Andreas Söderlin af Skåne, matroser: Tollak Svaalsen af Kristiansand, Christen Ch. Lange af Kristiansand, Svellov T. Jacobsen af Kristiansand, ungmand: Niels T. Sveege af Kristiansand, dreng: Lars Hansen af Skåne. Underskrives af Hans C. Wathne. Skibet: Emanuel på 72½ læster.
Den 9. september 1800: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jacob Peter Maag af Flensburg. Styrmand: Peter Jespersen af Aabenraa, 2. styrmand: Salvor Garsen af København, tømmermand: Christiern Dolgraun af Hamburg, køkken: Peder Berggreen af Skåne, matroser: Peder Andersen af København, Jürgen Rolfsen af Oldenburg, Cornelius V. Müller af Rotterdam, Lars Jørgensen af Skåne, ungmand: Hans P. Johansen af Flensburg, dreng: Johann P. Christernsen af Flensburg. Underskrives af Jacob P. Maag. Skibet: Jupiter på 91 læster.
Den 10. september 1800: Destination: London. Kaptajn Anders N. Thuren af København, født på Læsø Styrmand: Poul Cornelis Lund af Sjælland, tømmermand: Kiel Tor: Kreidal af Læsø, matroser: Friderich Thamsteen af Skåne, Clemens Levelius af Skåne, Jacob Torström af Skåne, køkken: Hans Rasmussen af Augustenborg, dreng: Johannes Ellerman af Vesterby i Vestjylland [vist Vestervig]. Underskrives af Anders N. Thuren. Skibet: Cupido på 59 læster. Bemærk: Bygget i Norge ? Capt. selv med ?
Den 11. september 1800: Destination: Porto Port [forskellige havne]. Kaptajn Peter Stuck af Altona, født i Heiligenhafen. Styrmand: Johann Heilier af Fehmarn, 2. styrmand: Niels L. Christensen af København, bådsmand: Grod Heilsebelch af Kiel, køkken: Jacob Gramlich af Hanau [skrevet Gramlig], matroser: Svend Nielsen af Skåne, Anders Jensen af Dragør, Svend Christensen af Skåne, dreng: Jack af Indien. Underskrives af Peter Stuck. Skibet: Johanna Hinriethe på 73½ læster.
Den 11. september 1800: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Ch. Bang af København. Styrmand: Lars Hansen af Fåborg, matroser: Hans Nielsen af Skåne, Niels Svendsen af Skåne, dreng: Niels Olsen af Skåne. Underskrives ikke. Skibet: Marie Kirstine på 24 læster.
Den 12. september 1800: Destination: Chisten Guinea i Afrika. Kaptajn Peder Jeppesen af København, født i Holstein. Styrmand: Jep J. Elberg af Aabenraa, 2. styrmand: Harald Nielsen af København, doktor: Johann Friderich Köhns af København, bådsmand: Jacob Wolff af Emden, tømmermand: Magnus Krisberg af Skåne, bødker: Svend Ternström af Skåne, køkken: Peter Asante af Christen Guinea, matroser: Mons Truelsen af Skåne, Tønnes Poulsen af København, ungmand: Svend Rastad af Skåne, Hans Nielsen af Haderslev, Johan G. Blomgreen af Skåne, dreng: Jens N. Borck af København, Niels S. Rose af København. Underskrives af Peder Jeppesen. Skibet: Albertine Wilhelmine på 46 læster. Skibet er bygget i Amerika i 1794 og sidst ført af kaptajn J. Lind.
Den 13. september 1800: Destination: Liverpool. Kaptajn Jürgen Kim af Altona, født i Oldenborg. Styrmand: Friderich Slink af Hannover, køkken: Christopher Conrad Rosendahl af Preussen, matroser: Christian Lausteen af Skåne, Joseph Beremon af Møgeltønder, Bengt A. Wiborg af Skåne, Peder Ahlsen af Skåne. Underskrives af Jürgen Kim. Skibet: Tomke Magretha på 49 læster.
Den 15. september 1800: Destination: Malaga i Spanien eller Livorno i Italien. Kaptajn Poul Jørgensen af København. Styrmand: Dirck Jacobs af Föhr i Slesvig, 2. styrmand: Christian Kaggel af Flensburg, bådsmand: Christian Pedersen af Hamburg, tømmermand: Anders Nielsen af København, køkken: Daniel Frederich Wichman af Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland], matroser: Jacob Jonasen af Finland, Jens N. Ahlman af Skåne, Peter Ritz af Königsberg, Johann de Jong af Hamburg, Mads Nyebom af Finland, Albert Frandsen af Hamburg, Anders Lundqvist af Skåne, Johann F. Preutz af Altona, Abraham S. Weeg af Amsterdam, Hans Nielsen af Drammen i Norge, Lars Siömand af Skåne, ungmand: Morten Andersen af Skåne, Thomas J. Kattrup af Aarhus, Johanne Hafsted af Skåne, drenge: Friderich Stephensen af København, Samuel Gersenius af Skåne. Underskrives af Paul Jørgensen. Skibet: Minerva på 164 læster. Bemærkning: Reder købmand Lars Larsen.
Den 15. september 1800: Destination: Oostende i Belgien. Kaptajn Diederich Funch af København, født i Rønne. Styrmand: Mogens H. Bistrup af Allinge, tømmermand: Lars Jensen af Altona, køkken: Ludvig Bennet af Indien, matroser: Mads Pedersen af Rønne, Hindrich C. Burmeister af Lübeck, Martin Mejer af Preussen, Jeppe Hansen af Hasle, Michel Børresen af Frederikshald i Norge, dreng: Johann Friedrich Meinertz af Bremen. Underskrives af Diderick Funch. Skibet: Grev Bernstorph på 60 læster. Bemærk: Skibet er bygget i Altona.