Blandede navnelister og lignende

Landmænd i Vejle Amt, der fik landbrugsmedaljer

I Vejle Amts Aarbøger 1953 skriver Rasmus Mortensen artiklen ”Hedeopdyrkningen i Vejle Amt”. Mortensen henviser til en masse landmænd, der får medaljer for godt landbrug i løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så denne liste kan bruges som overblik til disse. Du må selv låne årbogen, hvis du vil have den fulde historie, for der står en del om hver enkelt:

Jens Christensen Kragsig, Brande sogn: 3. Sølvmedalje
Husmand Christen Christensen Holt, Egtved: 15 Rigsdaler
Husmand Anders Jensen, Engelsholm Mark, Nørup sogn: 12 Rigsdaler
Vognmand Andreas Mikkelsen i Ribe og Gårdejer Jens Nicolai Thaisen i Langtved, Skrave sogn købte gården Hvalplund i Sdr. Omme sogn: 2. sølvmedalje
Husmand Mads Jensen Nim i Sdr. Kollemorten i Nykirke sogn: 4. sølvbæger
Husmand Morten Christensen, Egtved: 5. sølvbæger
Husmand Søren Nielsen Faarhus i Harresø Mark i Givskud sogn: 4. sølvbæger
Husmand Claus Johansen i Nørre Stenderup i Eltang sogn: hæder
Husmand Jens Mikkelsen Møller i Nørre Tinnet i Nykirke sogn: hæderlig omtale
Husmand Anders Nielsen, Lindeballe Mark: Sølvbæger
Husmand Peter Kristiansen, Ny Aagaard, Thyregod sogn: 4. Sølvbæger
Mølleforpagter Hans Hallum, Nyborg Mølle, Egtved: 5. Sølvbæger
Husmand Niels Mortensen, Grarup, Brande sogn: 3. Sølvbæger
Husmand Mads Hansen, Hallundbæk Mark, Sønder Omme sogn: 3. Sølvbæger i 1890’erne
Kirsten Danielsen, enke efter husmand Kristen Danielsen, Langkær, Brande sogn: 3. Sølvbæger
Husmand Johannes Kristensen, Skærlund i Brande Sogn: 5. Sølvbæger i 1897-98
Husmand Søren Christian Pedersen, Askær i Brande Sogn: 4. sølvbæger
Peder Laursen fra Skerris i Brande sogn: 4. sølvbæger. Omtales: Har haft 5 børn, hvoraf de 2 hver tildeltes en arv på 4000 kroner. Familiens hele færd har været et mønster for egnen.
Husmand Jens Peder Thomsen i Aagaard, Thyregod sogn: hædrende omtale i 1899
Boelsmand Niels Jensen i Trædemark i Sdr. Omme sogn: 5. sølvbæger
Søren Nielsen Søndergaard i Baldershave i Lindeballe sogn: almindeligt sølvbæger
Christen Hansen Møller i Hedeby i Ringive sogn: Selskabets store sølvbæger
Hedebonde og landpostbud Mogens Petersen i Filskov Mark: almindeligt sølvbæger
Sognefoged Mogens Hansen i Givskud: almindeligt sølvbæger
Gaardmand Hans Thorning i Hallundbæk i Sdr. Omme sogn: Hædrende omtale
Gaardejer Niels Jensen i Bredballe i Hornstrup sogn: Selskabets store sølvbæger
Gaardmand Niels Petersen i Vandel, Randbøl sogn: almindeligt sølvbæger
Husmand Otto Jensen i Filskov: selskabets store sølvbæger. Omtales: familien har vundet både anseelse og agtelse på egnen… er ualmindelig og et følgeværdigt eksempel for andre.
Gaardejer Kresten Gandrup, Vesterlund i Vester sogn: almindeligt sølvbæger
Gaardejer Augustinus Nielsen i Skærlund i Brande sogn: Selskabet store sølvbæger
Gaardejer Johannes Gandrup, Pomphole i Thyregod sogn: almindeligt sølvbæger
Jens Jakob Rasmussen i Aagaard, Thyregod sogn: almindeligt sølvbæger
Peter Husum Jensen, Skærlund i Brande sogn: almindeligt sølvbæger
Peder Sørensen Dam i Uhre Mark, Brande sogn: Selskabets store sølvbæger
Karl Midtgaard, Brandlund i Brande sogn: almindeligt sølvbæger
Terkel Møller, Thyregod Mark: hædrende omtale
Peder Nielsen Pedersens enke i Brandlund i Brande sogn: almindeligt sølvbæger i 1932
Andreas Kristiansen Thisgaard i Aagaard i Thyregod sogn: Selskabets store sølvbæger i 1933
Jens Peder Ejler Pedersen i Langkær i Brande sogn: almindeligt sølvbæger i 1934
Mikkel Kristian Pedersen Skovbjerg i Risbjerg i Brande sogn: Sølvbæger
Søren Hamborg i Skærlund i Brande sogn: Selskabets store sølvbæger i 1942

Fattigvæsenets hovedregistrant 1881 til 1887 A-K - online

Et emne for slægtsforskere, som ligger online, og som de fleste nok ikke altid tænker på kan være et interessant værktøj, er Fattigvæsenets hovedregistrant fra 1881 til 1887. Du finder den på internettet under dette link: http://issuu.com/fattigv/docs/fhv1881-1887, men den slutter før L, da det kun er første halvdel, som ligger der.

Herunder er et mindre eksempel på, hvad denne hovedregistrant indeholder:

Hasselgren, Carl Gustaf        Skomager         4. marts 1825           Lund    Udb.Kh. H 47/81
Hasselquist, Gustafva           Ugift                28. august 1841         Sverige    Indb.Kh. H 197/82
Hassing, Andrea                   Tjenestepige     6. november 1865    Aalborg    Udb.Sj. H 247/84
Hassing, Emilius Adolph Vald Arbejdsmand    9. marts 1835           København    Indb.Sj. H 316/81
Hassing, Jens Christian Joh.  Blikkenslager    2. november 1848    Hobro    B1 176/86
Hassing, Jens Peter                                       27. juni 1844           København    B1 H1 31/81
Hassing, Jens P. Tertulian      Klejnsmed        27. juni 1847           København    Indb.Sj. H 498/86
Hassing, Johanne Christine    Ugift               18. december 1834    København    Indb.Sj. H 15/82
Hassing, Marie                       Ugift                53 år                        Holbæk    Indb.Sj. H 52/83
Hassing, Marie Kirstine           Enke                 1. august 1802       København    A27 67/83
Hassing, Marie Margrethe      Enke                18. marts 1810        Ulsted sogn    Indb.Sj. H 454/81
Hassing, Niels Peter              Skibskok           29. maj 1859            København    Indb.Sj. H 363/86
Hast, Niels Christian              Sømand           21. december 1864    Middelfart    Udb.Sj. H 195/85
Haste, (Geertsen) Ane Cathrine, se under Geertsen
Hastrup, Thora Christine                               23. maj 1835            København    B1 H1 74/81
Hesseriis, Karen Bondrup, se under Bondrup

[NB: Den 25. juni 1853 – ops. 121 begraves en Jens Hassing på 53 år i Trinitatis kirke. Han er altså født ca. år 1800.]

Typisk står det i Bemærkningskolonnen i kirkebogen, hvis nogen hører under fattigvæsenets forsørgelse.

Om oprindelsen til slægtsnavnene Harbo, Harbou og Hardebou

I Personalhistorisk Tidsskrift, 2. række, 2. bind, 1887, finder man en længere artikel om slægtsnavnet Harbo samt en beskrivelse af en af slægterne. Artiklen hedder Optegnelser om slægten Harbou eller Hardebou og er skrevet af kapitain H. W. Harbou. Her er et lille udsnit, så du må låne bogen på biblioteket, hvis du vil læse resten:

I Norge såvel som i Danmark har Harbo i lang tid været og er et ikke ualmindeligt navn, om hvis betydning og oprindelse der er opstillet forskellige mere eller mindre sindrige hypoteser. Rimeligt, om end kun i de færreste tilfælde beviseligt, er det dog, at samtlige slægter, der bærer dette navn, har fået det som stammende fra Harsyssel, dvs. den del af Nørrejylland, som begrænses af Limfjorden, Vesterhavet, Skjern å og Skive å, altså i hovedsagen det nuværende Ringkøbing amt. Dette landskabs beboere havde fra gammel tid deres eget navn, og de har det endnu den dag i dag, i det mindste i den nordvestlige i Harboøre udløbende del….
Om det nu er Harboerne selv, der, når de har forladt hjemstavnen, har holdt så fast ved deres afstamning, eller de har haft noget særegent ved sig, der har fået deres omgivelser til at bevare mindet derom, skal jeg ikke kunne sige, men, i det mindste efter mit skøn, er der næppe noget andet af vores landskaber, der såvel i ældre som i nyere tid, har givet navn til så mange personer og slægter i alle samfundsklasser.

Resten af historien foregår mest blandt velhavende folk i 1600-tallet, så det gider vi ikke skrive om her.

Hvad hed Vikingerne egentligt i virkeligheden?

Tegning af Mejlby-stenen.

Vi kender jo mange navne fra Danmarks fortid, men nogle gange er de virkelige navne nogle andre end dem, som vi tror.

Før vikingetiden kender vi en del navne fra byer, der ender på –sted, -ing og –lev, f.eks. Sigmund, som var en høvding, der grundlagde Simested, og Tivarr, som grundlagde Kongens Tisted.

Fra runestenene kender vi en del vikingenavne, og her er en liste med mandsnavne, men den er ikke fuldstændig:

Adils (Vordingborg-stenen ca. 950)
Agge (østnordisk – Randers-stenen II ca. 1000 til 1025)
Aage eller Aki (østnordisk – Bjersjö-stenen i Sverige)
Alvin (østnordisk – Vester Marie-stenen II, ca. 1060)
Alle (bl.a. Glavendrup-stenen på Fyn- også kendt fra Allerup på Fyn, ca. 900 til 925)
Amdi (ret almindeligt i Jylland – Thisted-stenen, ca. 1250)
Api eller Abe (var et ret almindeligt navn i Danmark, bl.a. Gunderup-stenen I, ca. 900 til 925)
Asbjørn (meget almindeligt, bl.a. Bodilsker-stenen, 1075 til 1100)
Asger eller Esge (bl.a. Århus-stenen IV, ca. 1000)
Askil eller Eskil (bl.a. Sandby-stenen, Præstø, ca. 1000)
Aslak (bl.a. Frerslev-stenen, ca. 1300)
Asraad eller Astraad (ret almindeligt navn, bl.a. på Tirsted-stenen, Maribo, ca. 1025)
Asser (et af de mest almindelige navne, bl.a. på Aars-stenen, ca. 980)
Bjørn (meget almindeligt, bl.a. på Grensten-stenen)
Bo (meget almindeligt, bl.a. på Bregninge-stenen, Svendborg, ca. 1250)
Bose (almindeligt, bl.a. på Ny Larsker-stenen I, ca. 1050)
Bove (bl.a. på Grødby-stenen, ca. 1060)
Broder (almindeligt, bl.a. på Øster Larsker-stenen, ca. 1070)
Forkun (kendes bl.a. fra Taarnborg-stenen, Sorø, ca. 1060)
Frode (almindeligt, bl.a. på Tirsted-stenen)
Frøbjørn eller Frebjørn (bl.a. fra Møllegaardsstenen  Aaker sogn, ca. 1120)
Gudmund (almindeligt, bl.a. på Skivum-stenen, ca. 900)
Gorm (navnet var ret sjældent, bl.a. Jelling)
Gunner (et af de mest almindelige navne, bl.a. Glenstrup-stenen og Pjedsted-kisten)
Gunnulv (almindeligt navn, bl.a. på Aarhus-stenen II, ca. 1000)
Gyrd (temmeligt hyppigt i østnorden, findes på Sjælle-stenen, Aarhus, ca. 1000)
Germund (almindeligt i hele norden, Øster Brønderslev-stenen, ca. 1210)
Hakon (almindeligt i hele norden, bl.a. Skårby-stenen i Skåne)
Halfdan eller Halvdan (ret almindeligt i hele norden, Slesvig-stenen, ca. 1066)
Halvard (meget almindeligt, Ny Larsker-stenen)
Harald (et af de mest almindelige, bl.a. Sønder Vilstrup-stenen, ca. 1000)
Helge (almindeligt i hele norden, Bregninge-stenen, Svendborg)
Hildulv (almindeligt i østnorden, Tirsted-stenen, Maribo)
Hove (kun i Danmark, Hune-stenen, Hjørring, ca. 960 til 990)
Hrafn eller Ravn (almindeligt i hele norden, Simris-stenen, ca. 1050)
Hroulf eller Rolv (et af de mest almindelige, bl.a. Aarhus-stenen II)
Hærulv (almindeligt i vikingetiden, men forsvinder kort efter, Haverslund-stenen, Aabenraa, ca. 900)
Ingeld eller Ingjald (almindeligt i hele norden, Aalum-stenen, Viborg, ca. 1100)
Iver eller Ivar (hyppigt i Danmark, Vejerslev-stenen, ca. 1160)
Kari eller Kaare (almindeligt i hele norden, Bjersjö-stenen i Sverige, ca. 980)
Karl (almindeligt i hele norden, Hobro-stenen, ca. 1000)
Ketil (almindeligt over hele norden, Aarhus-stenen II, ca. 1000)
Klakke (kun i Danmark og Sverige, Dagstorp-stenen i Skåne, ca. 1100)
Kleppe (sjældent, Tulstorp-stenen i Sverige, måske også i navnet Klæstrup ved Jerslev, ca. 1080)
Manne (almindeligt i Danmark og Sverige, bl.a. Egå-stenen, ca. 1100)
Mule (almindeligt i Danmark, Asferg-stenen, ca. 1100)
Odinkar (almindeligt i Danmark, Skærn-stenen I, Viborg, ca. 1000)
Olaf eller Olav (almindeligt i hele norden, Asminderup-kalkristningerne, ca. 1300)
Ottar eller Otter (almindeligt i hele norden, Lundagård-stenen i Sverige, ca. 1000)
Ro eller Roe (et ikke sjældent navn i Danmark, Hunnestad-monumentet, ca. 980)
Saxe eller Saxi (almindeligt i norden, bl.a. Aarhus-stenen V, ca. 1100)
Sebbe eller Sibbe (almindeligt i østnorden, Øster Marie-stenene, ca. 1080)
Sigmund (almindeligt i hele norden, Dagstorp-stenen, Skåne)
Skalme (kun i Danmark, Vejerslev-stenen)
Skjalm (et særligt dansk navn, Søndbjerg-sokkelstenen, ca. 1200)
Sote eller Sode (ret almindeligt i Danmark, bl.a. Rønninge-stenen, Odense, ca. 900)
Svenne eller Sven (ret almindeligt i Danmark, bl.a. Klemensker-stenen II, ca. 1050)
Tofi eller Tue (meget almindeligt i Danmark, bl.a. Ulstup-stenen, Viborg, ca. 960)
Toke eller Tyge (et af de mest almindelige, bl.a. Gunderup-stenen, Aalborg, ca. 900)
Tole (almindeligt i østnorden, Aalum-stenen I, Viborg amt)
Tomme eller Tomi (ret almindeligt men kun i Danmark, bl.a. Bjerregrav-stenen I, Viborg, ca. 1100)
Toste (kun almindeligt i DK og S, Kolind-stenen, ca. 1000)
Ulf eller Ulv (almindeligt i norden, Hammel-stenen, ca. 900)
Vagn eller Vogn (hyppigt navn i Danmark, Kragelund-stenen, Viborg, ca. 1225)
Viking (almindeligt i Danmark, Sæddinge-stenen, Maribo, ca. 950)
Thor eller Tord (et af de hyppigste nordiske navne, bl.a Ulstrup-stenen, Viborg)
Thorbjørn eller Thorben (almindeligt i norden, Hune-stenen, Hjørring amt)
Thorfast (almindeligt i østnorden, Grødby-stenen i Aaker sogn)
Thorgils eller Troels (et af de mest almindelige, Hørning-stenen, ca. 1100 til 1125)
Thorger eller Truger (almindeligt nordisk navn, Asferg-stenen)
Thore (et af de almindeligste nordiske navne, bl.a. Rimsø-stenen, Randers, ca. 930)
Thorkel eller Terkel (et af de almindeligste nordiske navne, bl.a. Hanning-stenen, Ringkøbing, 1100)
Thormod (almindeligt i hele norden, bl.a. Hurup-stenen, Thisted amt, ca. 975 til 1025)
Thorman eller Tormund (almindeligt i østnorden, Nørre Nærå-stenen, Odense, ca. 850)
Torsten (et af de almindeligste nordiske navne,  bl.a. Giver-stenen, Aalborg, ca. 1100)
Ødge eller Ødger (almndelig i østnordisk,  Øster Marie-stenen I, ca. 1080)
Erik (et af de mest udbredte navne, Hedeby-stenen, ca. 995)
Eske (almindeligt, Lyngby-stenen, Aalborg Amt, ca. 960)
Østen (almindeligt nordisk navn, b.a. Tågerup-stenen, Maribo amt, ca. 950)

Og nu nogle få stentekster, som er interessante:

Gunderup-stenen:  
Toke rejste denne Sten og gjorde dette Mindesmærke efter Api sin Maag (stedfar), og efter Tove sin Mor. De ligger begge i denne Høj. Api undte (testamenterede) Toke sit fæ (gods) efter sig.

Hjermind-stenen:
Tolv rejste denne Sten efter Rade sin Bror, en gæv ung mand.

Langå-stenen:
Toke rejste denne Sten efter Torsten sin gode Bror.

Sjelle-stenen:
Frøsten satte denne Sten efter Gyrd Lange sin Hirdmand, Sigvaldes Bror, men han [var gævest] af de tapre Mænd på Joms-Ed.

Aalum-stenen:
Tole rejste denne Sten efter Ingjald sin Søn, en såre gæv yngling. Dette Minde, mærket [med runer] vil altid lyse [dvs. bringe Ingjalds navn til sene slægter].

Mejlby-stenen (Randers Amt):
Aane rejste denne Sten efter Askel sin Søn, som døde [sammen] med Tore i Øresund.

Asferg-stenen:
Torger Tokes Søn rejste denne Sten efter Mule sin Bror. Såre god [være] din ro!

Hørning-stenen:
Mester Toke rejste [denne] Sten efter Torgils Gudmundssøn, som gav ham Kuld og Frælse.
[At give en mand ”kuld og frælse” vil sige at optage ham i slægten og gøre ham til en fri mand. Ved tingslysning kunne man således gøre sin uægte søn til ligeberettiget med sin ægte søn. Herfra stammer udtrykket ”lyse i Kuld og Køn (slægt)”.

Lille Rørbæk-stenen, Aalborg amt:
Asgøt Tunge-Oddes Søn rejste Sten(en) efter sin Bror Esge.

Ny Larsker-stenen I:
Kaabe-Sven rejste denne Sten efter sin Søn Bose, den gæve yngling, som blev dræbt i Søslaget ved Udlænge. Gud Herren og Sankt Mikael hjælpe hans Sjæl.
[Udlænge er en ø ud for spidsen af Blekinge]

Du kan læse meget mere om vikingernes navn og de mange fantastiske runesten i bogen Ludvig Wimmer: De Danske Runemindesmærker, 1914.

I Samlinger til Jydsk Historie og topografi, IV bind, 1872, skrives der i øvrigt lidt om Mejlby-stenen fra Linde sogn:

Ved Meilby en lille Miil nordøst for Randers i skellet mellem Nørhald og Støvring herreder ligger Bjergehøj, der under dette navn er afsat på Videnskabernes Selskabs kort og danner vandskellet i egnen. Fra toppen ser man vidt ud over Gudenåens dal ind i Sønderhald herred, ned i Galten herred indtil højene ved Karlslund og ud over den rige egn nord for Gudenå med Randers og de østre landsbyer. Sydøst for højen kendes endnu den plads, hvorpå Mejlbys nedbrudte kirke har ligget, og øst for en ikke ubetydelig bæk ser man ned på 6 eller 7 høje, der ligger på den nordøstlige spids af Gimming sogn.

Byen Meilby, der er delt mellem Harridslev sogn i Støvring herred og Linde sogn i Nørhald herred, ligger ved bjergehøjens vestlige fod, og her findes endnu på Videnskabernes Selskabs kort afsat en vejknude, idet vejene fra de 6 store byer Harridslev, Gimming, Lem, Jennum, Hald og Linde her krydses [redaktøren: Deraf navnet Mejlby = Byen i midten]

På Bjergehøjens top lå før en Ættehøj, der er sløjfet i mands minde, ligesom en tæt nord for beliggende tilsvarende endnu går sin undergang i møde. Gravkamret på Bjergehøj siges at have bestået af hvide, ved fugtighed hensmuldrende sten, som nogle af byens folk, der mente at have set marmor, have betegnet med dette navn.

Omtrent 300 alen vest for Bjergehøjens fod lå ved Meilbys udskiftning i 1788 i byens sydøstlige hjørne en gård, som da udflyttedes. Gårdspladsen blev solgt og af en følgende ejer, Jens Clausen, omdannet til have, som han indhegnede med et stendige, til hvilket han tilegnede sig sten alle vegne fra. I dette dige, hvorhen den rimeligvis er kommen fra den nærliggende Bjergehøj, står, med sin spidse top ragende op over de andre sten og, ligesom disse, overskygget af de i diget plantede sirener, ud mod marken en smuk runesten, der for omtrent 10 år siden opdagedes af en gårdmand i byen, Christen Horn, en belæst ældre mand, der tid efter anden har gjort flere opmærksomme på den.

Du kan læse meget mere om stenen her, bl.a historien om, hvordan den blev stjålet: https://tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/13625/25995

Drengenavne fra byer, som ender på –sted

Vi ved jo, at byer, som ender på endelsen –sted, stammer fra før vikingetiden, og i Nørrejylland måske fra begyndelsen af vikingetiden. Det er derfor interessant at se, hvilke drengenavne som forekommer i navnene på disse byer. John Kousgård Sørensen skriver i bogen Danske bebyggelsesnavne på –sted om sådanne navne i –sted-byerne, og du får et kort sammendrag her:

Alflek: Indgår i Alsted; kun kendt fra Klemensker-stenen.
Ballung: indgår i Bollingsted; ”som indgyder frygt”
Benir: Indgår i Benestad i Sverige; findes i 4 x Binderup i Nordjylland; betyder ”få fremgang”.
Brami: Indgår i Bramsted; Ret almindeligt i Danmark; findes også i Brandsbøl, Hagenbjerg sogn
Brothir: Indgår i Brøstrup fra Brodersted; også i Brorstrup i Aars herred.
Drengi: Indgår i Drengsted; navnet hører uden tvivl til vikingetiden
Frithlef: Indgår i Frillestad i Sverige, men navnet var almindeligt i Danmark.
Frithlung; indgår i Fridlevstad; i øvrigt ukendt.
Folki: Indgår i Folkastad i Sverige; sjældent i Danmark
Guddi: indgår i Guddastad i Sverige;
Gunner: Indgår i Gundersted; bla. Også i Gundestrup i Aars herred.
Hakki: Findes i Nordslesvig fra det frisiske Hakke
Half: Indgår i Halsted; er et fingeret navn.
Harald: Indgår i Haraldsted og Harrested; ret almindeligt i Danmark.
Hatti: Indgår i Hatsted; næsten ukendt i Norden
Hemir; Indgår i Hjemsted; ukendt  som nordisk navn i England
Hethin: Indgår i Hindsted og Hedensted; betyder ”lodden skindkjortel”
Hildir; Indgår i Hillested og Hyllested; betyder ”kamp”; indgår i flere lev-navne også
Hælghi: Indgår i Hällestad i Sverige; også i Herlufmagle og flere torp-navne, Hellested er næppe deriblandt.
Hæri: Indgår i Herstedvester og -øster; også i flere torp navne i Danmark
Hærik: Indgår i Herrested.
Hærwer: Indgår i Härrestad i Sverige; i øvrigt ukendt.
Iarli: Indgår i Järrestad; fortrinsvist svensk
Ingiald: Indgår i Ingelstad i Sverige; desuden i Ingstrup, Hvetbo herred fra ”Ingildsztorp”.
Kari: indgår i Kårestad; kortform til Odinkar og Styrkar; betyder stridig eller krøllet
Mammi: Indgår i Mannestad i Sverige; lånt fra oldtysk Mammo
Northman; indgår i Normsted; betyder nordmand; noget usikkert i Danmark.
Otti: Indgår i Ottarp; bla. Også fra Otterup på Fyn
Rathi: indgår i Radsted; betyder rask eller hurtig; navnet er tvivlsomt
Roald: Indgår i Rolsted og Råsted; gået tidligt ud af brug i Danmark.
Sialwar: Indgår i Søllested og muligvis i Sillerslev på Mors.
Sighar: Indgår i Sigersted.
Sighmar: Indgår i Simmersted; fra det germanske høvdingenavn Sigimerus.
Sighmund: Indgår i Simested – se siden Red Simested; dog ret sjældent navn i Danmark.
Sighwarth: Indgår i Siversted; ellers ikke efterladt sig sikre spor i Danmark.
Swavi: indgår i Svavsted i Slesvig; betyder svaber, der var et folkefærd.
Sweni: Indgår i Svenstad i Sverige; ikke helt sjældent i gammeldansk.
Sylfa: Indgår i Søllested og Sølsted; den feminine form viser, at det var et tillægsnavn
Thorgøt: Indgår i Travsted; men næppe opstået før vikingetiden.
Wikarr; Indgår i Vigersted og Virestad i Sverige; Usikkert om navnet ellers kendes i Danmark.
Withi: Indgår i Vedsted; kommer fra ”With”, som betød skov; nok opstået i 600-tallet
Ælvar: Indgår i Ellested; også fra Ellidshøj i Hornum herred.

Korsgård Sørensen laver desuden en lille tabel, hvor han inddeler nogle af navnene ud fra de områder i Danmark, hvor de forekommer. Tabellen siger:

Nørrejylland: Gunnar, Roald, Sighmund, Hildir, Withi og Hethin
Nordslesvig: Hærik, Sighmar, Thorgøt, Drengi, Hemir, Sylfa, Brothir og Northman
Sydslesvig: Sigwarth, Brami, Hakki, Hatti, Ballung og Swavi
Fyn: Hærik, Roald, Sialwar og Ælvar
Lolland: Half, Hildir, Sylfa og Rathi
Sjælland: Alflek, Harald, Sighar, Wikarr, Hildir og Hæri
Skåne: Frithlef, Hærwer, Ingiald, Wikarr, Beni, Guddi, Hæri, Iarli, Mammi, Otti, Sweni, Hæghi og Kari
Halland: Sighar, Folki og Gøti
Blekinge: Frithlung

Korsgård Sørensen slutter af med at sige, at navnene fra Fyn, Sjælland og Nørrejylland nok er de ældste blandt disse navne.

Folk i Vindblæs kirke ved Hadsund fra andre sogne

Da Søren Willadsen af Enslev står fadder i Vindblæs 1746

Folk fra Hadsund i Vindblæs sogn
Den 5. marts 1762: Skibskarl Hans Christensen, som er stedsøn til Peder Hansen af Hadsund, bliver trolovet til Inger Jørgensdatter af Nebstrup.
Fastelavnssøndag 1770: Jomfru Christiane Greve ved Hadsund er gudmor, og Niels Pedersen, Niels Bødker, samt hustruerne til Hans Svendsen og Mads Andersen ved Hadsund er faddere, da Ole Skrædder ved Hadsund får døbt sønnen Jens Olesen.


Folk fra Ajstrup i Vindblæs sogn
21 p Trin 1769: Christen Jensen Kouring af Ajstrup og hustruen til unge Jens Bondesen af Ajstrup er faddere, da Mads Nielsen Tømmermand af Ajstrup får døbt datteren Else Madsdatter.

Folk fra Aa Mølle og Falslev sogn
Den 19. februar 1736: Michel Fladberg af Falslev er fadder, da Peder Christensen ved Hadsund får døbt sønnen Jochum Pedersen.
Den 22. april 1736: Lauritz Povelsens kone af Aa Mølle i Falslev sogn er gudmor, da Jens Kræmer af Lystrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen Jens Jensen Kræmer.
Den 21. december 1736: Michel Povelsens hustru i Falslev står gudmor for Christen Povelsen i Nebstrup, der har fået datteren Magdalene 
Christensdatter.
Den 11. juni 1737: Lars Povelsens kone af Aa Mølle [i Falslev sogn] er gudmor, da Anders Lauritzen i Vester Skovhus får døbt får døbt sønnen Lauritz Andersen.
Den 25. august 1737: Lars Povelsens kone af Aa Mølle [i Falslev sogn] er gudmor, da Niels Christensen Smed i Ajstrup får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 7. december 1738: Povel Christensen af Falslev står fadder for Niels Bage i Lystrup, da denne får døbt datteren Anna Nielsdatter

Den 21. januar 1743: Christen Qvist i Falslev står fadder, da præsten i Vindblæs, Jokum Klog, får døbt sønnen Jørgen Jokumsen Klog.
Den 1. maj 1744: Hr. Peder Schmidt i Falslev står fadder, da præsten i Vindblæs, Jokum Klog, får døbt datteren Mette Marie Jokumsdatter Klog.
Den 7. november 1746: Hr. Peder Schmidt i Falsløv står fadder, da Niels Willadsen i Refsbech får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Den 28. april 1748: Hr. Peder Schmidt i Falslef står fadder, da Niels Willadsen i Refsbech får døbt datteren Christia Severina Nielsdatter.
24 p Trin 1748: Hr. Peder Schmidt af Falslev og kiereste [hustru] er faddere, da sognepræsten hr. Jokum Klog får døbt datteren Friderica Loviisa Jokumsdatter Klog.
4. Advent 1749: Hr. Peder Smidt af Falslev er fadder, da Niels Villadsen af Refsbech får døbt sønnen Hans Bendtzen Nielsen.
Dom Jubilate 1750: Hr. Peder Smidt af Falslev er fadder, da tolder Rasmus Greve får døbt datteren Karen Rasmusdatter Greve.
1750: Degnens kiærste i Falslef står fadder, da Niels Pedersen får døbt datteren Birgitte Nielsdatter.
Den 8. september 1750: Hr. Peder Smidt [fra Falslev] står fadder for Oluf Andersen i Aae Mølle, da denne får døbt sønnen Adrian Olufsen.
Den 20. marts 1751: Madame Smidt fra Falslef står fadder, da ? ved Hadsunds Told=? får døbt ?
Den 13. januar 1752: Hr. Peder Smidt [i Falslev] står fadder, da tolder [Rasmus] Greve får døbt ? sønnen Poul Rasmussen Greve ?.
Den 15. april 1752: Hr. Peder Smidt [i Falslev] står fadder, da ? Lange får døbt datteren Mette Elisabeth Lange.
23 p Trin 1752: Niels Envoldsens kone fra Falslev står gudmor, da Johan Møller fra Aae Mølle får døbt datteren Dorthea Maria Johansdatter Møller.
Den 12. januar 1753: Hr. Smidt fra Falslef står fadder, da Sig. [Niels] Villadsen fra Refsbech får døbt datteren Birgitte Nielsdatter.
Den 15. oktober 1755: Jens Hansen af Falslev skriver under, da Christen Povelsen af Nebstrup troloves til Mette Nielsdatter af Aistrup. Søren Hiort fra Aistrup skriver under som den anden.
Den 26. december 1763: Hendrich Jørgensens kone af Aa Mølle er gudmor, da Hans Skibsmand af Nebstrup får døbt tvillingerne Christen og Jørgen Hansen.
Fest Epiph 1764: Hendrich Møller af Aa Mølle er fadder, da Peder Bonde af Hadsund får døbt datteren Marie Anna Pedersdatter Bonde.
Dom Rogate 1764: Da Hendrich Jørgensen af Aae Mølle i Falslev sogn får døbt sønnen Søren Hendrichsen, er følgende faddere fra Falslev: Niels Envoldsen, Niels Hansen og Søren Sørensens kone.

13. p Trin 1764: Ane Michelsdatter af Falslev står gudmor, da Christen Fladberg i Aistrup får døbt datteren Else Christensdatter Fladberg.
20 p Trin 1765: Søren Sørensen i Falslev står fadder, da Henrich Møller i Tuus Mølle får døbt tvillingerne Hans og Niels Christian Henrichsen Møller.
2 p Trin 1766: Poul Christensens datter, Dorthe [Poulsdatter] af Falslew, er gudmor, da Christen Poulsen i Nebstrup får døbt datteren Maren Christensdatter.
8 p Trin 1768: Jørgen Povelsens kone af Falslev er fadder, da Christen Bage i Haderup får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 27. november 1768: Dorthe Nielsdatter af Falslev er gudmor, da Henrick Jørgensen i Aae Mølle får døbt sønnen Niels Henricksen. Niels Hansen af Falslev er fadder.
Fastelavnssøndag 1770: Madame Blegvad på Kragelund er gudmor, og Niels Hansen og Søren Sørensen af Falslev er faddere, da Henrich Jørgensen af Norup i Vindblæs sogn får døbt datteren Anne Henrichsdatter.
1. søndag i fasten 1770: Jørgen Nielsen Bagge af Falslev er fadder, da unge Christen Bagge får døbt datteren Anne Christensdatter Bagge. Niels Christensen Bagge af Nebstrup og Hans Christensen Bagge af Nebstrup i Vindblæs sogn er faddere.

Den 5. december 1771:
Sofie Pedersdatter Smidt, som er datter af Peder Smidt af Falslev, er gudmor, da Jacob Laursen Skrædder får døbt datteren Anne Marie Jacobsdatter.
3.  søndag i fasten 1775: Søren Sørensens kone af Falslev er gudmor, da Henrich Jørgensen i Norup får døbt datteren Thyra Henrichsen. Faddere er Niels Hansen af Falslev, Jens Mortensen af Norup, Erich Jørgensen af Haderup samt hustruen til Ole Pedersen af Nebstrup. Den lille Thyrra bliver kun 14 dage gammel.
Den 23. november 1781: Niels Madsen af Falslev bliver trolovet til Giertrud Olesdatter af Ajstrup i Vindblæs sogn. Underskrives af Søren Sørensen og Jørgen Poulsen.

Folk fra Assens i Falslev sogn
Den 20. marts 1737: Skoleholder Vulf Clausen af Assens i Falslev sogn bliver begravet. Han døde i Ajstrup i Vindblæs sogn, hvor han holdt skole.
1750: Jens Skrædder af Assens i Falslev sogn er fadder, da Niels Pedersen får døbt datteren Birgitte Nielsdatter.
1752: Fæstemøen til Oluf Tømmermand af Assens i Falslev sogn er gudmor, da hyrden Niels Andersen af Ajstrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen ? Bendi Nielsen. Oluf Tømmermand er selv fadder.
2. december 1757: Jens Nielsen af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter af Nebstrup. Underskrifterne kan knap nok læses, men er vist nok Niels Tomesen og Morten Nielsen af Assens.
5. søndag efter ? 1765: Hustruen til Rasmus Nielsen af Assens i Falslev sogn er gudmor, da Christen Nielsen af Norup i Vindblæse sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 6. november 1772: Enkemand Niels Jeppesen af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Norup i Vindblæs sogn. Underskrives af Hendrich Jørgensen [af Norup] og ? J Asen=Norup.

Folk fra Dalbyover
Den 13. august 1745: Hustruen til Peder Kusk af Dalbyover er fadder, da Niels Abrahamsen får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 9. november 1753: Peder Sørensen af Dalbyneder underskriver som forlover for Søren Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Ajstrup i Vindblæs sogn. Jens Rasmussen Degn er den anden forlover.
Den 22. oktober 1756: Hyrden Christen Nielsen af Dalbyover bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Ajstrup i Vindblæs sogn. Den ene forlover er Peder Olufsen af Dalbyover.
Den 2. november 1756: Anders Mortensen af Dalbyover bliver trolovet og viet til ? af Haderup. Underskrives af Christen Mortensen af Dalbyover og Lauritz Povelsen af Haderup.
12. p trin 1764: Povel Nielsen, tiendende for Niels Rasmussen i Dalbyneder, udlægges til barnefar til Karen Povelsdatter, hvis mor hedder Mette Jacobsdatter af Aistrup.
Septuagesima 1766: Hustruen til Christen Juel af Dalbyover er gudmor, da Hans Skibsmand af Nebstrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen Peder Hansen.

Folk fra Stangerum i Dalbyover sogn
Før den 3. marts i 1748: Hustruen til Niels Madsen af Stangerum er gudmor, da Jacob Christensen af Haderup får døbt sønnen Christen Jacobsen. Christen Envoldsen af Haderup i Vindblæs sogn er fadder.
Den 26. oktober 1748: Niels Madsens kone af Stangerum er gudmor, da Christen Enevoldsen i Haderup får døbt datteren Ellen Christensdatter.
3. søndag i fasten 1774: Jesper Christensens kone i Stangerum er gudmor, da Holger Christensen får døbt sin søn for Niels Holgersen.
Den 30. april 1795: Jens Andersen af Stangerum bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Nebstrup. Underskrives af Peder Nielsen og Peder Andersen, der kunne være brødre til parret.

Folk fra Edderup i Sem sogn
Den 16. januar 1737: Anders Kræmer af Ederup står fadder, da Jørgen Hornbech på Kragelund får døbt datteren Kirstine Jørgensdatter Hornbech.
Den 3. august 1738: Jens Kræmer af Ederup står fadder, da Jens Kræmer af Lystrup får døbt sønnen Christen Jensen Kræmer.
Den 1. maj 1740: Anders Kræmer af Ederup står fadder, da Jens Kræmer i Lystrup får døbt datteren Bodil Jensdatter Kræmer.
Advent søndag 1765: Søren Nielsens kone af Edderup står gudmor, da Michel Smed i Aistrup får døbt tvillingerne Margrethe Michelsdatter og Jeppe Michelsen.

Folk fra Enslev
Den 10. november 1746: Søren Willadsen af Enslev står fadder, da Niels Willadsen i Refsbech får døbt datteren Anne Nielsdatter.

Folk fra Hobro
Dom Jubilate 1750: Madam Kirketorp af Hobro er gudmor, da tolder Rasmus Greve får døbt datteren Karen Rasmusdatter Greve. Madam Skipper og Mons. Vassard af Hobro er faddere.
Den 26. november 1779: Niels Heegaard, Borger og farvere i Hobroe, troloves til Christiane Friderica Greve, tolderen i Hadsunds datter. Underskrives i Hadsund toldkammer af tolder Greve og Mathias Windlef.

Folk fra Kastbjerg
Den 12. april 1744: Christen Madsen i Kastbjerg står fadder, da Anders Wallentinsen får døbt sønnen Wallentin Andersen.
Den 15. januar 1747: Mads Nielsen Smed af Kastbjerg står fadder, da Morten Jensen af Norup får døbt datteren Ellen Mortensdatter.
14 p Trin 1751: Mads [Nielsen] Smeds kone af Kastbjerg står gudmor, da Niels Christensen i Nebstrup får døbt datteren Maren Nielsdatter. Morten Jensen af Norup er fadder. Kryds ud for pigen, så hun dør nok som spæd.
Den 28. november 1754: Christen Sørensen Smed af Kastbjerg bliver trolovet til Thomas Andersens enke, Kirsten Nielsdatter af Ajstrup i Vindblæs sogn. Underskrives af Claus Michelsen af Kastbjerg og Peder Vilsen af Ajstrup.
Den 22. november 1761: Povel Jensen af Kastbjerg bliver trolovet til Anne Nielsdatter, som er datter af Niels Olufsen af Ajstrup i Vindblæs sogn. Forlovere er Mads Smed af Kastbjerg og J. P. Grønlund af Kastbjerg Mølle.
Den 3. april 1770: Hustruen til Søren Rang af Kastbjerg er gudmor, da Christen Kondrup af Ajstrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen Hans Christensen Kondrup.

15 p Trin 1776: Søren Rank af Kastbjerg er fadder, da Christen Kondrup af Ajstrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen Jens Christensen Kondrup.
Den 13. november 1781: Christen Christensen af Kastbjerg bliver trolovet til Ane Christensdatter af Nebstrup. Underskrives i Nebstrup af Søren Sørensen og Christen Hansen Bay.

Den 4. september 1783: Skoleholderen i Kastberg, Niels Willadsen, troloves til enken Inger Jørgensdatter af Nebstrup. Underskrives af Rasmus Nielsen og Christen Nielsen.
Palmesøndag 1795: Søren Ranks datter, Maren [Sørensdatter Rank] af Kastbjerg er gudmor, da Christen Christensen Kondrup i Ajstrup får døbt datteren Anne Christensdatter Kondrup.
23 p Trin 1795: Da Jesper [Esper] Andersen og ? Christensdatter af Lindskov huuset får døbt sønnen Jens [J]espersen er gudmor og faddere fra Kastbjerg: Giertrud Christensdatter, Peder Kouring, Anders Krag samt Jens Kouring. Desuden Christen Andersens kone fra Ajstrup.

Folk fra Mariager
Marts 1742: Christen Felbereders kone af Mariager står gudmor for ?, der får barnet ?
Den 21. januar 1743: Hans Torslef i Mariagers Klstr [kloster?] står fadder, da præsten i Vindblæs, Jokum Klog, får døbt sønnen Jørgen Jokumsen Klog.
Den 1. maj 1744: Madame Tørslef paa Mariager Closter står gudmor, da præsten i Vindblæs, Jokum Klog, får døbt datteren Mette Marie Jokumsdatter Klog.
Den 27. maj 1746: Christen Felbereders kone af Mariager står gudmor, da Jens Smed i Norup får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 2. februar 1747: ? Huid [Hvid] af Mariager er gudmor, og Birkeskriver Niels Jensen, Sr. Jens Lind og jomfru Mulvad, alle fra Mariager, er faddere, da præsten i Vindblæs, Jokum Klog, får døbt datteren Christina Friderica Jokumsdatter Klog.
Den 15. april 1748: Mons. Lind [Jens Lind] i Mariager står fadder, da tolderen ved Hadsund, Rasmus Greve, får døbt sønnen Jens Christian Rasmussen Greve.
Dom Trin 1752: Birkeskriverens hustru i Mariager står gudmor, da Svenning Christensen får døbt datteren Abild Svenningsdatter.
20 p Trin 1765: Jens Falslevs kone i Mariager står gudmor, da Henrich Møller i Tuus Mølle får døbt tvillingerne Hans og Niels Christian Henrichsen Møller. Niels Falslevs kone i Mariager står fadder.
Den 11. september 1774: Christen Skousens? kone fra Mariager Skovhus er gudmor, da Jens Nielsen huusmand i Norup får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 14. marts 1783. Christoffer Qvist, fuldmægtig på Mariager Closter, troloves til Hylleborg Christiane Meldahl i Norup præstegaard. Underskrives af F. Thestrup og Meldahl selv.


Folk fra Hou i Mariager landsogn
Den 5. november 1782: Enkemanden Søren Nielsen fra Hou troloves til Karen Sørensdatter i Norup. Underskrives af Laurs Pedersen og Niels Pedersen.

Folk fra Alstrup i Mariager landsogn
Den 8. april 1788: Jens Sørensen Refsbech af Alstrup troloves til Anne Thomasdatter af Norup. Underskrives af 2 meget kunstneriske mænd men kan ikke tydes.


Folk fra Sødring

Den 19. marts 1756: Niels Jensen Skreder fra Sødring troloves til Maren Jacobsdatter fra Refsbech. Underskrives af Niels Villadsen af Refsbech og Jørgen Smed af Nebstrup.
9 p Trin 1795: Maren Andersdatter fra Sødring er gudmor, da Christen Andersen og Birthe Sørensdatter i Norup får døbt sønnen Anders Christensen.

Folk fra Råby
10 p Trin 1750: Mette Andersdatter fra Raabye står gudmor, da Niels Andersen i Nebstrup får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 7. marts 1755: Hans Jensen af Raaby står som forlover, da Christen Hendrichsen og Kirsten Jensdatter af Aistrup bliver trolovet. Den anden forlover er Lauritz Jacobsen af Aistrup.
Den 22. januar 1791: Fra jydske infanteri regiment bliver Niels Sørensen af Raabye trolovet til Dorthe Sørensdatter fra Norup. Underskrives af Laurs Pedersen og Jens Larsen Raabye.

Folk fra Skrødstrup og Hem sogn
Den 13. august 1747: Christen Bøker [Bødker] af Schrødstrup står fadder, da Christen Bøker af Norup får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 4. maj 1749: Anne Knudsdatter af Skrødstrup [i Hem sogn] står gudmor, da Anders Knudsen i Norup får døbt sønnen Anders Andersen.
1750: Niels Jensen i Skrøstrup står fadder, da Niels Pedersen får døbt datteren Birgitte Nielsdatter.
Den 20. november 1774: Maren Christensdatter fra Hem er gudmor, da Christen Bage af Haderup får døbt datteren Anne Marie Christensdatter. Faddere er Anders Mortensen og Jens Ipsen i Haderup, Christen Bage i Lystrup samt Knud Andersens kone ved Hadsund.

4 p Trin 1794: Jørgen Jensen fra Skrødstrup troloves til Maren Christensdatter af Ajstrup. Underskrives af Michel Jacobsen og Jens Jensen.

Folk fra Gjerlev
Palmesøndag 1795: Jens Henriksen fra Gjerlev er fadder, da Jørgen Henrichsen og Kirsten Andersdatter i Norup får døbt datteren Anne Jørgensdatter.

Folk fra Gundestrup
19 p Trin 1794: Jacob Madsens hustru fra Gundestrup er gudmor, da Jens Madsen Nørager og Christiane Blegvad på Kragelund får døbt datteren Christiane Amalie Jensdatter Nørager. Jomfru Christine Blegvad fra Mariager er fadder.

Folk fra Udbyover og Udbyneder
Den 13. april 1747: Jørgen Pedersens datter, Elle Jørgensdatter, som tjener i Udbyover, står gudmor for Niels Pedersen Ole ? i Aistrup, der har fået sønnen Abraham Nielsen.
Fest Viridium 1750: Anne Jacobsdatter af Udbyover er fadder, da Søren Hammer af Ajstrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen Jacob Sørensen Hammer.
1750: Peder Gimnil fra Udbyë=Over står fadder, da Jens Kræmer i Lystrup får døbt sønnen Anders Jensen.
Feria 3. Nativit 1763: Christen Møllers datter af Udbyneder er fadder, da Povel Johansen af Ajstrup i Vindblæs sogn får døbt datteren Anna Povelsdatter.
22 p Trin 1764: Niels Skredders kone af Udbyover er gudmor, da Jens Nielsen af Norup får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Advent søndag 1765: Kremmer Rasmussens kone af Udebyeneder står gudmor, da Michel Smed i Aistrup får døbt tvillingerne Margrethe Michelsdatter og Jeppe Michelsen.
3. søndag efter påske 1766: Kirkemandens kone fra Udbyeneder, Anne Christensdatter, er gudmor til den ene af Hans Aagesen Færgemands tvillinger ved Hadsund, dvs. pigen. Drengen døbes Aage Christian Hansen og pigen Anna Lene Hansdatter.
2. påskedag 1767: Jens Kroermands kone af Udbyeneder er gudmor, da Christen Kondrup får døbt datteren Maren Christensdatter Kondrup.
5. søndag efter påske 1768: Hiul Michels kone i Udbyeneder er gudmor, da Hans Bøker [Bødker] i Norup får døbt sønnen Laurs Hansen.
3 p Trin 1768: Christen Smeds datter fra Udbyeneder, Mette Christensdatter, er gudmor, da Ole Olesen i Aistrup får døbt sønnen Ole Olesen.
23 p Trin 1768: Anders Graus kone fra Udbyeover er gudmor, da Hans Pedersen i Sølen ved Hadsund får døbt datteren Mariane Hansdatter.
Den 3. april 1770: Kromanden i Udbyneder er fadder, da Christen Kondrup af Ajstrup i Vindblæs sogn får døbt sønnen Hans Christensen Kondrup.

Folk fra Visborg
Den 7. maj 1747: Anne Pedersdatter af Visborg er gudmor, da Poul Pedersen af Aistrup får døbt datteren Maren Poulsdatter.
Den 4. juni 1747: Peder Hanskemagers kone af Visborg står gudmor, da Peder Hiulmand i Aistrup får døbt sønnen Anders Pedersen.
Den 2. marts 1749: Anne Pedersdatter af Visborg står gudmor, da Povel Pedersen [af Aistrup] får døbt sønnen Peder Povelsen.
Den 13. juli 1749: Hustruen til Christen Færgemand ved Havnø Færgested er gudmor, da Anders Fallentinsen i Lindskovhuset får døbt sønnen Jesper Andersen Fallentinsen.
Den 2. april 1784: Jesper Jensen af Havnø gods i Wisborg sogn troloves til Marie Pedersdatter fra Hadsund. Underskrives af Thomas Kieldsen og Rasmus Bornholm.
Den 21. maj 1784: Peder Sørensen fra Wisborg Skouhus troloves til Anne Christensdatter fra Hadderup. Underskrives af Christen Laursen og Søren Christensen – vel deres fædre.
Den 5. april 1793: Jens Nielsen fra Wisborg sogn troloves til Kirsten Pedersdatter af Norup. Underskrives af Niels Jensen og Mads Pedersen.

Folk fra Asferg
Den 28. april 1795: Christen Jørgensen Møller fra Asferg troloves til Kirsten Madsdatter på Kragelund. Underskrifter kan ikke læses.


Folk fra Lem
Den 2. maj 1790: begravet ungkarl Anders Laursen som tiente i Lem men kom her til sin søster [? Laursdatter] hos huusmand Christen Pedersen og døde gl. 32 Aar

Folk fra Knejsted
Den 26. september 1763: Søren Thoersens kone af Knejsted er del-gudmor, da Hans Skibsmand af Nebstrup får døbt tvillingerne Christen og Jørgen Hansen.

Folk fra Binderup i Udbyneder sogn
Den 30. marts 1753: Jens Nielsen, som tjener for Søren Krag i Binderup, står forlover for Jens Hansen Skrædder og Maren Nielsdatter af Norup. Smeden Anders Christensen i Norup skriver under som den anden.

Folk fra Store Brøndum
Den 22. februar 1756: Christen Christensen fra Store Brøndum troloves til Ane Farders af Norup. Underskrives af Jens Lassen Jens[en?] i Store Brøndum og Povel Povelsen af Nebstrup.

Folk fra Als sogn
Den 4. februar 1753: Soldaten Niels Nielsen af Als sogn troloves til Kirsten Andersdatter af Aistrup. Underskrives af Niels Nielsen i Aistrup og Olluf Andersen af ?.
Den 29. oktober 1790: Christen Laursen af Odde i Als sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter af Nebstrup i Vindblæs sogn. Underskrives af Niels Lausen og Lauritz Lauridsen.


Folk fra Fladbjerg
5 p Trin 1765: Anders Larsens? søster fra Fladberg står gudmor, da Anders Sørensen i Norup får døbt datteren Inger Andersdatter. Et kryds ud for pigen fortæller, at hun dør som spæd.

Folk fra Øster Tørslev
Den 11. februar 1743: Jens Holt af Øster Tørslef står fadder, da Christen Andersen Hyrde i Nebstrup får døbt sønnen Anders Christensen. Christen Andersens søster, Bodil Andersdatter af Øster Tørslef står også fadder.
Den 1. maj 1744: Mons. Jacob Henseman i Øster Tørslev står fadder, da præsten i Vindblæs, Jokum Klog, får døbt datteren Mette Marie Jokumsdatter Klog.
Dom. Palm 1764: En karl fra Øster Tørslev /: nafnlig Rasmus Nielsen :/ tiendende Jens Kok (i Øster Tørslev) udlægges til barnefar til pigen Kiersten Rasmusdatter, hvis mor hedder Lene Olufsdatter, der er datter af Oluf Skræder i Aistrup.

Folk fra Vive
Den 20. marts 1778: Christen Christensen, gaardmand fra Wive, troloves til Kiersten Jensdatter, som tjener tolder Greve ved Hadsund. Underskrives i Hadsund af Hans Troelsen og Jens Hansen.

Folk fra Harridslev
Den 13. juli 1790: Peder Larsen fra Harritzlev troloves til enken Maren Sørensdatter af Norup. Underskrives af Christen Pedersen og Jacob Andersen.


Folk fra Vebbestrup sogn
Den 31. marts 1786: Peder Christensen fra Webbestrup sogn Øster Dohns bye [Øster Doense] troloves til Maren Larsdatter fra Refsbech. Underskrives af Christen Madsen fra Bostrup og Jens Poulsen fra Øster Dohns [Øster Doense].


Folk fra Randers
Den 24. februar 1789: Mads Pedersen af Randers troloves til Maren Hansdatter af Aistrup. Underskrives af Jens Torsen og Anders Nielsen Kræmer [mon det er ham fra Sem?]


Folk fra Udby i Rougsø herred
Den 21. januar 1791: Christian Rasmussen fra Udbye i Rougsøe hered troloves til Else Hansdatter af Hadsund. Underskrives af [skipper?] Hans Just og R. Nielsen [skreder?].

Folk fra Vindblæs VED LØGSTØR
Den 22. november 1772: Skammel Nielsen fra Windblæs Sogn og Bye ved Løcke=Stør troloves til Mette Nielsdatter af Norup. Underskrives af Jacob Andersen og ?.

Folk i Spentrup og Gassum kirke fra andre sogne

Folk fra Sem sogn
Den 17. juni 1742: Christen Andersen af Sem bliver viet til Dorthe Jensdatter af Allestrup.
Den 10. februar 1773: Thomas Michelsen af Sem bliver viet til Malene Christensdatter af Jennum.
Den 3. juli 1778: Enkemand Søren Nielsen af Sem bliver viet i Sem kirke til Anne Sørensdatter af Dyrby.

Folk fra Hem sogn
25 p Trin 1742: Jens Møller, som var ? fra en gaard i Hemb, får døbt sin datter i Gassum med navnet Anne Marie Jensdatter Møller. Faddere er Anne Jensdatter af Stoubye, Christen Nielsen, Jens Jensen, Mette Jensdatter og Michel Jensens hustru, sikkert alle af Gassum.

Folk fra Kastbjerg sogn
Den 23. februar 1750: Anders Nielsen af Kastberg bliver viet til Karen Andersdatter af Hastrup.
Den 16. juni 1758: Søren Carlsen af Kastberg bliver viet til Maren Nielsdatter af Dyrby.

Folk fra Ajstrup og Vindblæs sogn
Den 20. september 1776: Jens Christensen af Ajstrup i Vindblæs sogn troloves til Else Christensdatter af Spentrup.

Folk fra Harridslev sogn
12 p Trin 1741: Jens Nielsen af Harridslev er fadder, da Anders Nielsen af Gassum får døbt datteren Anne Andersdatter. Andre faddere er Maren Madsdatter af Gassum, Jens Nielsen af Spentrup, Anne Rasmusdatter og Anne Poulsdatter.
Den 31. marts 1758: Niels Jensen af Harreslev vies til Anne Andersdatter i Hvedsteen.

Den 7. februar 1781: Enkemand Christen Hans Jensen af Harrizlev vies til Maren Michelsdatter af Gassum.

Folk fra Blenstrup og Gjerlev sogn
Den 6. oktober 1764: Mads Pedersen Smed af Gierlev vies til Else Andersdatter i Hvedsteen.
Den 11. november 1777: Enkemand Johan Ulrichsen af Blenstrup troloves til Maren Christensdatter i Hastrup.

Folk fra Tvede sogn
Dia Otem? 1741: Anne Christensdatter af Tvede er fadder, da Jens Nielsen i Hvidsten får døbt sønnen Niels Jensen. Andre faddere er Morten Madsen, Søren Laustsen, Maren Nielsdatter og Anne Poulsdatter.
Den 18. oktober 1758: Anders Jensen Bakke af Tvede vies til Kirsten Andersdatter i Hvedsteen.

Den 25. juni 1766: Peder Jensen af Tvede vies til Anne Andersdatter af Dyrbye.
Den 8. november 1774: Enkemand Peder Jensen af Tvede troloves til Boel Christensdatter i Allestrup.
Den 16. juli 1779: Niels Sørensen af Tvede troloves til Anne Christensdatter i Allestrup.

Folk fra Raasted, Kondrup, Terp og Kousted
Den 15. februar 1741: Christen Lassen af Raasted vies til Mette Nielsdatter i Spentrup.
Dom Mis? 1741: Giertrud Nielsdatter af W[ester] Komdrup er fadder, da Jens Christensen i Hastrup får døbt sønnen Christen Jensen. Andre faddere er Matz Madsen, Thyge Laursen, Kirsten Sørensdatter og Kirsten Rasmusdatter.
Den 30. juni 1745: Niels Jensen af Raasted vies til Maren Laursdatter i Spentrup.

Den 21. september 1746: Thomas Nielsen af Komdrup vies til Anne Jensdatter i Jennum.
Den 6. juni 1751: Christen Christensen af Terp vies til Kirsten Jensdatter af Hadstrup.
Den 16. september 1759: Maren Lausdatter af Raasted er fadder, da Niels Laursen i Spentrup får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 16. marts 1760: Anders Sørensen af W[ester] Komdrup er fadder, da Søren Nielsen i Hastrup får døbt sønnen Mads Sørensen
.

Den 20. juni 1760: Christen Jensen af Kousted vies til Tygge Pedersens enke, Karen Nielsdatter i Spentrup.

Den 28. januar 1768: Morten Rasmussen af Kousted vies til Anne Andersdatter i Hastrup.
Den 21. juni 1769: Christen Nielsen af Raasted vies til Maren Sørensdatter af Hvedsteen.
Den 4. april 1777: Thomas Pedersen af Kousted troloves til Marie Lasdatter af Spentrup.
Den 12. maj 1780: Niels Rasmussen af W[ester] Komdrup troloves til Anne Jensdatter i Jennum.

Folk fra Asferg
Dom Reminin 1744: Birgitte Madsdatter af Asferg er fadder, da Jens Nielsen i Gassum får døbt datteren Anne Jensdatter. Andre faddere er bl.a. Michel Jensen, Hans Bodsen og Maren Madsdatter.
Den 4. maj 1781: Mogens Nielsen af Asferg vies til Anna Madsdatter af Randrup.

Folk fra Mejlby og Lem sogn
10 p Trin 1741: Just Nielsen af Lem vies til Anne Pedersdatter i Spentrup.
1 p Trin 1742: Søren Sørensen, et fattigt barn af Maren Fransdatter af Liim sogn, Liim by, begraves i Gassum, 1 år og 9 uger.
Den 24. oktober 1742: Søren Andersen af Lem vies til Maren Andersdatter i Jennum.

Den 1. august 1751: Peder Pedersen af Mejelbye vies til Anne Jensdatter af Hastrup.
Den 20. juni 1759: Christen Laursen Hundborg af Lem vies til Anne Jensdatter i Spentrup.
Den 17. juni 1762: Peder Jensen af Mejelbye vies til Maren Lasdatter i Dyrbye.

Folk fra Øster Tørslev
Den 4. december 1743: Christen Bodsen af Ø. Tødslef vies til Maren Pedersdatter i Gassum.

Folk fra Brødløs og Vester Tørslev
Den 2. oktober 1748: Jon Andersen af Brøeløs og Giertrud Lasdatter af Spentrup vies.
Den 24. juni 1761: Niels Pedersen af W. Tørslev vies til Karen Nielsdatter i Dyrbye.

Folk fra Sønder Onsild sogn
Den 6. marts 1759: Henrich Hansen Bekke af Sønder Onsild vies til Inger Andersdatter i Dyrbye.
Den 28. oktober 1774: Peder Larsen af Sønder Onsild troloves til Anne Christensdatter i Randrup.
Den 11. juli 1775: Laus Pedersen af Sønder Onsild troloves til Kirsten Christensdatter i Randrup.

Folk fra Bjergby, Helsted og Borup sogn
22 p Trin 1740: Maren Madsdatter af Borup er fadder, da Søren Lycke i Gassum får døbt datteren Maren Sørensdatter Lycke. Andre faddere er Christen Nielsen, Kirsten Pedersdatter og Maren Pedersdatter.
Den 18. oktober 1741: Christen Michelsen af Bierbye og Maren Jensdatter i Hvedsteen vies.

Dom 1 p Trin 1744: Dorthe Poulsdatter af Bjergby er fadder, da Søren Poulsen af Hvidsten i Gassum sogn får døbt datteren Anne Sørensdatter. Mogens Poulsen er også fadder.
16 p Trin 1744: Anne Michelsdatter af Bjergby i Borup sogn er gudmor, da Christen Michelsen af Hvidsten får døbt sønnen Hans Christensen.
3 p Epiph 1745: Maren Nielsdatter af Bjergby er fadder, da korporal Jens Pedersen af Spentrup får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 20. juli 1751: Thomas Madsen af Bierbye vies til enken Maren Madsdatter i Dyrbye.

Den 25. oktober 1770: Jelle Pedersen af Borup vies til Kirsten Jensdatter af Jennum – i Borup kirke.
Den 7. juli 1775: Christen Sørensen Bonde af Bierbye troloves til Anne Andersdatter i Hastrup.
Den 19. august 1777: Christen Pedersen af Helsted troloves til Maren Christensdatter i Randrup.
Den 5. januar 1781: Christen Jensen af Bjergby i Borup sogn bliver trolovet til Giertrud Pedersdatter af Spentrup.
Den 5. februar 1795: Jens Jensen Riise af Bjergby i Borup sogn bliver trolovet Maren Jensdatter af Hastrup i Spentrup sogn.

Folk fra Handest og Glenstrup sogn
2 p Pasch 1742: Søren Sørensen, søn af sl. Søren Lassen i Glenstrup, begraves i Spentrup, idet han døde hos sin morbror Jens Madsen i Jennum, 14 år gammel.
16 p Trin 1742: Christen Jørgensen af Handest og Anne Larsdatter i Hvedsteen vies.

Den 9. august 1763: Peder Sørensen af Handest vies til Kirsten Nielsdatter i Jennum.
Den 7. august 1764: Laus Pedersen Skræder af Glenstrup vies til Maren Lausdatter af Spentrup.

Folk fra Stevnstrup og Grensten sogn
Den 2. november 1753: Jens Pedersen af Stevnstrup og Maren Sørensdatter i Hastrup vies.

Folk fra Kærby
Den 16. marts 1760: Cidsel Pedersdatter af Kiærbye er gudmor, da Søren Nielsen i Hastrup får døbt sønnen Mads Sørensen.
Den 9. marts 1763: Jens Christensen Væver af Kierbye vies til Maren Pedersdatter af Dyrbye.

Folk fra Gunderup, Kjellerup, True og Svenstrup sogn
Festo Joh. Baptist 1742: Anne Marie i Kiellerup Mølle er fadder, da Søren Pedersen i Gassum får døbt datteren Dorthe Sørensdatter. Andre faddere er Christen Sørensen, Anders Døstrup, Anne Pedersdatter og Maren Nielsdatter.
2. advent 1743: Karen Kieldsdatter af Gunnerup er fadder, da Michel Jensen i Gassum får døbt datteren Maren Michelsdatter. Andre faddere er Jens Nielsen, Peder Pedersen, Anne Jensdatter og Maren Madsdatter – nok alle af Gassum
.

Den 6. maj 1744: Marcus Mortensen af Kiellerup Sten huus vies til Karen Christensdatter i 
Jennum.
Quasimodo 1745: Christen Møllers hustru af Kjellerup Møller er fadder, da Niels Jensen af Gassum får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Fer 2 Pentecost 1745: Dorthe Nielsdatter af True i Svenstrup sogn er fadder, da Jørgen Jensen af Jennum i Spentrup sogn får døbt datteren Kirsten Jørgensdatter.
Den 12. januar 1748: Niels Mickelsen Smed af True bliver viet til Mette Andersdatter af Hvidsten.
Den 12. december 1777: Enkemand Mads Christensen af Smedehuset i Kjellerup skov bliver trolovet til Inger Christensdatter af Dyrby.
Den 8. juli 1796: Laust Jensen af True i Svenstrup sogn bliver trolovet til Maren Madsdatter af Hvidsten i Gassum sogn.

Folk fra Over Hornbæk og Tånum sogn
Den 5. august 1744: Christen Sørensen af Over Hornbech vies til Margrethe Pedersdatter i Randrup.

Folk fra Mariager
19 p Trin 1740: Thøger Skræder af Mariager, hvis hustru er i Gassum, får døbt sønnen Jens Thøgersen. Faddere er Niels Boldrups [tieneste]pige Boel, Niels Boldrup, Niels Christensen, Maren Mogensdatter og Maren Ollesdatter.
7 p Trin 1741: Søren Jensen, bankier i Mariager Closter, troloves til Mette Christensdatter i Gassum.

Den 3. oktober 1762: Skibstømmermand Lars Andersen af Mariager vies til enken Mette Christensdatter af Gassum.
Den 13. marts 1772: Jens Jensen Norup af Mariager vies til Anne Jensdatter af Hvedsteen.
Den 16. oktober 1774: Peder Poulsen Luna af Mariager troloves til Maren Jensdatter i Hastrup.

Folk fra Skjellerup
Den 12. juni 1754: Hans Nielsen af Schiellerup vies til Anne Sørensdatter af Hvedsteen.
Den 23. oktober 1770: Rasmus Sørensen af Schiellerup vies til Maren Sørensdatter i Gassum.

Folk fra Mostrup, Stovby og Hald sogn
Dom Esto Mi? 1741: Birgitte Christensdatter i Mostrup er fadder, da Niels Christensen i Spentrup får døbt datteren Anne Nielsdatter.  Andre faddere er Mads Madsen, Jens Madsen og Jens Christensens kone.
10 p Trin 1742: Maren Pedersdatter af Mostrup [i Hald sogn] er fadder, da Niels Jensen i Gassum får døbt datteren Maren Nielsdatter. Andre faddere er Christen Nielsen, Niels Michelsen, Anne Jensdatter og Maren Andersdatter [af Gassum].
16 p Trin 1742: Birgitte Christensdatter af Mostrup er fadder, da Anders Laursen i Dyrby får døbt sønnen Mogens Andersen. Andre faddere er Niels Laursen af Qvotrup, Niels Nielsen, Dorthe Madsdatter og Inger Andersdatter [af Dyrby].
25 p Trin 1742: Anne Jensdatter af Stovby [i Hald sogn] er fadder, da Jens Møller får døbt sin datter i Gassum med navnet Anne Marie Jensdatter Møller.
Den 16. juli 1773: Niels Madsen af Hald vies til Mette Christensdatter i Søegaard.
Den 28. oktober 1781: Jens Pedersen Møller af Hald vies til Maren Pedersdatter af Spentrup.

Folk fra Hobro
Fer 3 Pasch 1744: Maren Nielsdatter af Hobroe er fadder, da Niels Skræder i Hastrup i Spentrup sogn får døbt sønnen Søren Nielsen. Af andre faddere kan læses Jens Christensen og Kirsten Rasmusdatter, nok begge af Hastrup.
Den 5. maj 1750: Christen Madsen af Hobroe vies til Kirsten Jensdatter af Gassum.


Folk fra Hørby ved Hobro
Den 31. maj 1769: Niels Nielsen, ? af huusene ved Hobro, i Hørbye sogn, vies til Johanne Hansdatter af Hvedsten.

Folk fra Mellerup
Den 17. april 1774: Christen Pedersen af Mellerup bliver viet til Anne Madsdatter af Dyrby.

Folk fra Gimming
10 p Trin 1745: Maren Jensdatter af Gimming er fadder, da Søren Smed af Jennum får døbt datteren Kirsten Sørensdatter.

Folk fra Randers
Feria 2 pent 1742: Dorthe Mickelsdatter af Randers er fadder, da Søren Lycke i Gassum får døbt sønnen Christen Sørensen Lycke. Andre faddere er Peder Pedersen, Jens Pedersen, Maren Ollesdatter og Kirsten Sørensdatter.
Den 11. november 1759: Karen Lausdatter af Randers er gudmor, da Laus Baggesen i Hvidsten får døbt datteren Cathrine Lausdatter [Baggesen].
Den 26. februar 1766: Rytter Jens Jacobsen Mørck ved regimentet i Randers bliver viet til Karen Nielsdatter af Hvidsten.

Den 10. maj 1776: Hanskemager Jens Christensen af Randers bliver trolovet til Dorthe Sørensdatter af Spentrup.
Den 21. november 1776: Christen Pallesen af Randers troloves til Maren Jensdatter i Spentrup.
Den 9. april 1783: Skomagersvend Hans Peter Giettermann af Randers udlægges til barnefar, da Ellen Andersdatter får døbt sin uægte søn for Anders Hansen Giettermann. Faddere er nok fra Jennum, og de er: Niels Joensen, Niels Thyggesen, Christen Jensen, Anne Andersdatter og Kirsten Jensdatter.

Den 8. februar 1784: Thomas Jensen Kaae, som er en Broder til ? Kaae i Randers, udlægges til barnefar, da Johanne Christensdatter i Spentrup kirke får døbt sin uægte søn med navnet Jens Thomsen Kaae. Faddere er Christen Skaboe, Søren Smed, Christen Snedker, Johanne Jensdatter og Maren Madsdatter, sikkert alle af Spentrup.
Den 31. januar 1796: Korporal Christen Jensen True ved dragonerne i Randers udlægges til barnefar, da Kirsten Nielsdatter af Gassum, som lige er kommet hjem fra Randers, får døbt sin uægte datter for Christine Marie Christensdatter True.

Folk fra Kristrup
Den 15. juli 1759: Mette Christensdatter af Kristrup er gudmor, da Gravers Nielsen af Gassum får døbt datteren Anne Graversdatter. Faddere er bl.a. Mads Espensen og Christen Jacobsens hustru af Gassum.

Folk fra Øls
Den 25. juni 1760: Muurmester Friederich Nielsen af Ølst bliver viet til Anne Andersdatter af Jennum.

Folk fra Østrup [nok i Vognsild sogn]
Den 29. marts 1794: Maren Thomasdatter af Østrup får hjemmedøbt sin uægte søn for Jens Christensen. Udlagt barnefar er ungkarl Christen Jensen, som tjener hos Peder Møller af Østrup. Barnet døde, før det kom i kirke.


Folk fra Brøndum
Den 14. juni 1763: Simon Nielsen af Brøndum bliver viet til Anne Knudsdatter af Gassum.

Folk fra Ørsted
Den 10. juli 1764: Søren Pedersen af Ørsted bliver viet til Kirsten Groesdatter af Spentrup.

Folk fra Søften
Den 16. august 1796: Sognepræst Niels Blicher af Søften [skrevet Zeuthen] bliver viet til Anne Marie Brøchner af Spentrup.

Folk fra Viborg
Den 9. maj 1793: Laust Jensen, som tjener hos ? Peder Bertelsen i Viborg, udlægges til barnefar af Maren Sivernsdatter ? i Hastrup, som havde tjent i Hammerhøj Kro [da hun blev gravid vel].

Folk fra Vorning
2 p Trin 1742: Soldaten Anders Pedersen Østergaard af Worning udlægges til barnefar, da Inger Christensdatter, som tjente i Spentrup præstegaard, får døbt sin uægte datter Else Andersdatter Østergaard. Faddere er Las Madsen, Las Sørensen, Anne Christensdatter, Else Pedersdatter og Kirsten Sørensdatter – nok alle fra Spentrup.

Folk fra Vendsyssel
Den 7. september 1783: Niels Jensen og Marie Adamsdatter fra Vendsyssel får døbt deres søn for Jens Nielsen, som vist er født hos Søren Michelsen i Gassum. Fadderne er nok lokale fra Gassum, dvs. Søren Christensen, Niels Sørensen, Michel Sørensen, Anne Sørensdatter og Else Christensdatter. Ved folketællingen 1787 bor Niels Jensen som skorstensfejer i Mariager, og Ane Marie Adamsdatter bor hos ham, men er 58 år gammel, så det kan ikke være hendes barn. Den lille Jens er nok død, da han ikke er med.

Folk i Kastbjerg og Udbyneder kirke fra andre sogne

Folk fra Enslev
6. juli 1764: Mads Christensen Sommer af Enslev bliver viet til Birgitte Rasmusdatter.
16 p Trin 1791: Peder Muuremester af Enslev er fadder, da Peder Jensen Skydte af Klattrup i Udbyneder sogn får døbt datteren Fridericha Alberthine Skydte.

Folk fra Sødring
3. søndag i fasten 1791: Christen Smed af Sødring er fadder, da Lars Smed af Udbyneder får døbt sønnen Peder Larsen.


Folk fra Viborg
Den 1. oktober 1765: Peder Jensen Skomager af Viborg og Mette Helvig Mortensdatter bliver viet.

Folk fra Råby
Purificationes Maria 1754: Mette Jensdatter af Råby er fadder, da Christen Glerup får døbt datteren Kirsten Christensdatter Glerup.

Folk fra Fårup
7 p Trin 1775: Maren Nielsdatter Giede af Fårup er fadder, da Niels Bruun ? af Klattrup får døbt datteren Inger Nielsdatter Bruun.

Folk fra Knejsted
22p Trinit 1784: Christen Buggi og hustru af Knejsted er faddere, da Niels Brun af Udbyover får døbt tvillingerne Maren og Anne Nielsdatter Brun.

Folk fra Dalbyneder og Dalbyover
8 p Trin 1775: Jens Jørgensens hustru af Dalbyover er fadder, da Christen Smed af Klattrup får døbt sønnen Niels Christensen.
21. november 1783?: Hr. Friderich Timmermann af Dalbyneder er fadder, da forpagter ved Fuglsbro, Arild Timmermann, får døbt datteren Elisabeth Dorthea Timmermann.
16 p Trin 1791: Lauritz Jensen af Dalbyneder er fadder, da Peder Jensen Skydte af Klattrup i Udbyneder sogn får døbt datteren Fridericha Alberthine Skydte.


Folk fra København
15 p Trin 1758: Christen Nielsen af København udlægges til barnefar for Niels Christensen, hvis mor er Maren Simonsdatter, der er datter af Simon Pedersen.

Andre folk i Udbyneder
Marie Bebudelsesdag 1791: Thomas Vildsen af Udbyneder får døbt sønnen Niels Thomsen Vildsen. Faddere er Anders Jensen, Søren Gleerup, Christen Kieldsen samt hustruerne til Christen Gleerup og Peder Snedker, som nok alle er af Udbyneder.
1 p Trin 1791: Jens Binderup af Udbyneder får døbt datteren Kirsten Jensdatter Binderup. Faddere er Mads Christensen, Christen Bach, Peder Rousing samt hustruerne til Christen Bach og Niels Stoffersen, som nok alle er af Udbyneder.
17 p Trin 1791: Thomas Buddum af Udbyover får begravet en datter, som blev 2 år gammel.

Folk i Svenstrup & Vester Tørslev kirke fra andre sogne

Folk fra Vester Tørslev i Svenstrup kirke
Den 6. januar 1722: Jacob Jensen og Karen Christensdatter af Vester Tørslev er faddere, da Anders Poder af Svenstrup får døbt datteren Ane Andersdatter Poder.
Den 25. maj 1722: Peder Jensen, som er karl i Vester Tørslev præstegaard, er fadder, da Anders Andersen får døbt datteren Ane Andersdatter.
Den 1. oktober 1724: Jens Jacobsen af Vester Tørslev er fadder, da Jacob Jensen af Svenstrup får døbt sønnen Jens Jacobsen.
Den 11. september 1730: Maren Albretsdatter af Vester Tørslev er fadder, da Jacob Jensen af Svenstrup får døbt sønnen Mogens Jacobsen.
Den 3. oktober 1731: Mette Axelsdatter af Vester Tørslev er gudmor, da Kirsten Axelsdatter af True i Svenstrup sogn får døbt sin uægte søn for Christen ?.
Den 22. februar 1739: Smeden Rasmus Albretsens hustru af Vester Tørslev er fadder, da Marcus Mortensen ladefoged på Kjellerup Gods og boende i Svenstrup får døbt sønnen Jens Marcussen.

Folk fra Raasted, Kondrup, Svejstrup, Terp og Kousted
12 p Trin 1701: Jens Nielsen af Kousted er fadder, da Knud Jensen af Vester Tørslev får døbt datteren Anna Knudsdatter. Michel Jensen af Vester Tørslev er også fadder.
5 p Trin 1723: Anders Hansen af Kousted vies til Dorthe Evisdatter af True i Svenstrup sogn.
Den 8. august 1723: Jens Nielsens kone i Rodstæd er gudmor, da Mikel Gravesen i True får døbt sønnen Grave Mikelsen. Alle fadderne er lokale, dvs. Christen Andersen, Peder Andersen, Christen Christensen, Jens Lassens kone og Anders Schræders datter, Maren [Andersdatter].

Den 5. december 1723: Da Anders Hansen Smed i True får døbt sønnen Hans Andersen, er barnets farmor, Mette Nielsdatter af Kousted, gudmor. Fadder er Niels Hansen af Kousted, som må være hans bror.Den 7. marts 1728: Anders Jensen af Kondrup troloves og vies til Kirsten Pedersdatter af True.
Den 23. oktober 1729: Begravet Christen Jensens søn af Kousted, fød og død ?? navn var Jens i sin alder 3 uger og 2 dage.Den 2. oktober 1729: Christen Jensen, som tjener i Kousted præstegaard, får døbt sønnen Jens Christensen, der er født i True, i Svenstrup kirke. Gudmor er Maren Jensdatter af Kousted. Læsbare faddere er Christen Christensen [Møller] i Svenstrup Mølle, Jacob Christensen og Anders Jensens hustru af True.
Den 11. april 1735: Jens Jørgensen af Svejstrup i Råsted sogn troloves til Kirsten Christensdatter af True i Svenstrup sogn.

Den 3. juni 1736: Begravet Christen Jensens hustru af Kousted, der i 7 aar havde ligget ved hendes syge seng i True, begravet i hendes alder 34 aar, hendes navn var Engel Jensdatter.Den 12. december 1742: Peder Nielsen af Kousted troloves til Maren Christensdatter af Svenstrup.
Den 2. august 1746: Jens Christensen af Komdrup Borup sogn troloves til Maren Jensdatter af True.
Den 6. december 1747: Peder Jensen af Terp troloves til Anne Andersdatter af Svenstrup.
Den 3. februar 1768: Michel Christensen af Kousted troloves til Kirstine Marie Nielsdatter af Svenstrup. Forlovere er Niels Albertsen Degn i Kousted og Anders Pedersen Møller i Nyemølle.Den 6. november 1788: Michel Nielsen af Rosted [Raasted] troloves til Maren Marie Larsdatter af True [ofte kun kaldet Marie Larsdatter].

Folk fra Asferg, Kåtrup & Faarup
13 p Trin 1706: Niels Mortensen i Katrup [Kaatrup] udlægges til barnefar, da Karen Jensdatter får døbt sin uægte søn for Jens Nielsen.
Fert Michaelis 1706: Lars Andersen af Kotrup er fadder, da Niels Jensen får døbt datteren Anne Nielsdatter
.

25 p Trin 1709: Laurids Andersen af Kotrup står fadder, da Niels Jensen i Kiellerup Mølle får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 6. januar 1722: Simen [Simon] Nielsen af Asferg er fadder, da Anders Poder i Svenstrup får døbt datteren Ane Andersdatter Poder.
Den 25. maj 1722: Jens Christensens kone af Asferg er gudmor, da Anders Andersen får døbt datteren Ane Andersdatter.
Den 5. marts 1724: Maren Christensdatter i Asferg, degnens datter, er gudmor, da Jens Matsen i True får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 22. september 1726: Jens Andersen af Asferg er fadder, da Anders Andersen i Svenstrup får døbt datteren Maren Andersdatter.
Den 9. november 1727: Jens Andersen af Asferg er fadder, da Anders Andersen i Svenstrup får døbt datteren Maren Andersdatter
.

Den 31. juli 1729: Birte Christensdatter af Faarup er gudmor, da Jens Hansen i Svenstrup får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 26. november 1730: Jens Andersen og Kirsten Andersdatter af Asferg er faddere, da annexbonden Anders Andersen af Svenstrup får døbt sønnen Christen Andersen. Det er Anders Christensen af Erichstrup også, hvad det så end er for en by?
.

Den 20. januar 1737: Niels Mortensen af Asferg er fadder, da Christen Michelsen af Svenstrup får døbt sønnen Christen Christensen. Gudmor er Maren Pedersdatter af Svenstrup.

Den 11. februar 1737: Degnen i Asferg, Anders Dalhof, er fadder sammen med sin hustru, da Anders Pedersen i Søehuset får døbt datteren Giertrud Andersdatter.
Den 26. maj 1738: Datteren til Anders Seier, Malene Andersdatter [Seier], af Katrup er gudmor, da Christen Christensen i Svenstrup Mølle får døbt datteren Giertrud Christensdatter.
Den 13. september 1739. Degnens hustru af Asferg er fadder, da Anders Pedersen i Kiellerup skovhus får døbt sønnen Peder Andersen [som sin farfar]. Gudmor er Rasmus Espersens hustru i Kondrup. En anden fadder er Morten [Pedersen] Sommer i Mariager hedehus
.

Den 15. november 1741: Søren Sørensen af Asferg by og Karen Jensdatter af Svenstrup Mølle troloves.

Den 19. november 1741: Niels Nielsen, som før tjente hos Maren Christensdatter i Svenstrup og nu tjener i Asferg Præstegaard, absolveres for et barn med Ellen Mortensdatter af Svenstrup.
Den 8. august 1753: Søren Lauritzen i Qvotrup er sammen med Christian Friis [degn til Øster Tørslev og Dalby?] forlovere, da Lauritz Andersen Qvotrup troloves til Mette Marie Friis, enke på Kiellerup Mølle.
Den 12. februar 1768: Jørgen Christensen og Christen Svendsen af Asferg er forlovere, da Just Christensen i Tørslev Mølle troloves til Anna Larsdatter af Svenstrup.
Den 5. januar 1786: Enkemand Jørgen Møller af Asferg troloves til Mad. Hansen på Kjellerup.
Den 18. januar 1852: Niels Smed af Asferg er fadder, da Christian Jensen Møller og Inger Nielsdatter i Svenstrup får døbt sønnen Niels Christiansen Møller.

Folk fra Edderup og Sem sogn
Den 3. maj 1720: Niels Sørensen af Edderup troloves til Karen Pedersdatter af Kiellerup Schou huus.
Den 11. februar 1737: Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter af Edderup, er gudmor, da Anders Pedersen i Søehuset får døbt datteren Giertrud Andersdatter.
Den 7. februar 1751: Niels Rasmussen og Christen Jensen af Sem bye står som trolovere, da Christen Christensen Kudsk og stuepigen Anne Andersdatter, begge på Kjellerup, troloves.

Folk fra Skrødstrup og Hem sogn
6 p Trin 1717: Christen Krog af Schrøstrup er fadder, da Thomas Jørgensen i Kiellerup Ladehus får døbt sønnen Jørgen Thomasen. Andre faddere er Peder Christensen, Lauritz Jørgensen, Maren Andersdatter og Dorthe Lauritzdatter.
Den 27. april 1721: Peder Andersens kone af Hem er gudmor, da Thomas Sørensen af Gunderup i Svenstrup sogn får døbt sønnen Søren Thomasen.
1 p Epiphan 1724: Thor Christensen af Hem er fadder, da Søren Jespersen i Skoven får døbt datteren Anne Sørensdatter. Karen Pedersdatter af Schouen er også fadder.
Den 13. oktober 1726: Thor Jensen og Boel Sørensdatter af Hem er faddere, da Søren Josephsen af Svenstrup Smedehus får døbt sønnen Søren Sørensen
.

Den 16. januar 1729: Christen Sørensens kone af Skrødstrup skovhus er gudmor, da Søren Josephsen af Smedehuset i Mariager kirke får døbt sønnen Joseph Sørensen.
Den 7. oktober 1736: Karen Erichsdatter af Hem Præstegaard er gudmor, da Christen Sørensen i Munch-huset får døbt sønnen Søren Christensen.

Den 11. februar 1737: Søren Nielsen Pilmand af Skrøstrup og hustruen til Oluf Christensen af Hem er faddere, da Anders Pedersen i Søehuset får døbt datteren Giertrud Andersdatter.
Den 5. august 1759: Søren Christensen af Hem troloves til Maren Mortensdatter af Svenstrup. Forloverne er Christen Christensen og hans broder Christen Christensen Bagge af Hem bye. Parret vies i Svenstrup den 19. september 1759.
Den 30. juni 1765: Ellen Nielsdatter af Hem er fadder, da Ole Jensen i Gunnerup får døbt datteren Anne Olesdatter.
Den 26. november 1766: Søren Nielsen og Ingeborg Marcusdatter vies i Hem kirke.
16 p Trin 1768: Ellen Nielsdatter af Hem er fadder, da Ole Jensen i Gunnerup får døbt datteren Else Olesdatter. Gudmor er Niels Pedersens enke i Gunnerup.

Den 15. januar 1782: Christen Christensen af Hem troloves til Jørgen Thomasens datter af ?, Maren Jørgensdatter.
Den 2. januar 1853: Søren Christiansens kone, Elisabeth Pedersen, i Feddelhuset i Hem sogn er gudmor, da Rasmus Nielsen og Ane Pedersdatter i Smedehuset får døbt sønnen Peder Rasmussen Nielsen.

Folk fra Dyrby og Gassum
14 p Trin 1711: Niels Peber af Dyrbye står fadder, da Laust Cnudsen får døbt sønnen Cnud Laustsen.
Dom Remin 1713: Peder Svensen af Gassum er fadder, da Peder Boelsen i Gunderup får døbt datteren Maren Pedersdatter. Andre faddere er Thomas Sørensen og Dorthe Andersdatter.
19 p Trin 1713: Christen Pebers datter af Dyrbye er gudmor, og Jens Lassen og Niels Peber af Dyrbye er faddere, da Laust Cnudsen i True får døbt sønnen Christen Laustsen. Da drengen tidligere blev hjemmedøbt var der nogle helt andre faddere: Anders Pedersen, Jens Bolsmand, Jens Matzen og Maren Cieldsdatter.
Dom Lætare 1716: Christen Bols i Gassum er fadder, da Peder Bols i Gunderup får døbt datteren Anne Pedersdatter Bols. Andre faddere er Thomas Sørensen, Anders Tordsen, Gye Sørensdatter og Kiersten Andersdatter.
22 p Trin 1716: Niels og Christen Peber af Dyrbye er faddere, da Laust Knudsen får døbt datteren Karen Laustdatter.
15 p Trin 1719: Christen Pebers kone af Dyrbye er fadder, da Lauritz Knudsen får døbt sønnen Søren Lauritzen. Andre faddere er Christen Andersen, Anders Christensen og Jens Nielsens kone i Svenstrup.
Den 17. marts 1726: Karen Jensdatter af Dyrby er gudmor, da Jens Matthisen i True får døbt sønnen Jens Jensen
.
Den 27. marts 1729: Niels Thomasen af Dyrbye bliver trolovet og viet til Kirsten Christensdatter af True.

Den 31. juli 1729: Ellen Jensdatter af Gassum er fadder, da Jens Hansen af Svenstrup får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 4. februar 1756: Jens Nielsen af Gassum bliver trolovet i Svenstrup Mølle til Maren Thomasdatter af Lykkemark.

Den 14. marts 1765: Jens Nielsen af Gassum bliver trolovet til Maren Andersdatter af Svenstrup Annexgaard.
Den 9. marts 1792: Rasmus Christensen af Gassum troloves til Anne Marie Jørgensdatter af Aunsberg i Svenstrup sogn. Forlovere er Michel Jensen og Niels Espensen af Gassum. Vist nok foregået i Falslev, da pigen tjente i hans annex.


Folk fra Kærby
25 p Trin 1709: Søfren Andersen, Mademoiselle Margrethe Foss og Dorthe Jensdatter af Kierbye Mølle står faddere, da Niels Jensen i Kiellerup Mølle får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 21. oktober 1731: Niels Jensen, en gift mand i Kierbye, udlægges til barnefar af Helle Pedersdatter af Wifwe [Vive ?] i Viborg stift. De havde tidligere begge tjent hos Christen Michelsen i Svenstrup Hougaard.
Den 13. oktober 1737: Anders Jensen af Kierbye udlægges til barnefar af Anne Rasmusdatter af True, da denne får døbt sin uægte datter Maren Andersdatter i Svenstrup kirke. Blandt fadderne er Søren Hammer af True.
Den 27. april 1741: Else Lauritzdatter af Kierbye, som før tjente på Kiellerup, absolveres fra kirken med barnefar Peder Jensen af Svenstrup.
Den 26. august 1765: Søren Nielsen og Ingeborg Marcusdatter, som begge tidligere tjente på Kiellerup, troloves, men de tjener nu begge i Kiærbye – og de vies som sagt senere i Hem kirke.
Den 9. november 1766: Niels Pedersen af Karbye troloves til Karen Pedersdatter af True. De vies den 11. juli 1767.

21 p Trin 1767: Anna Nielsdatter fra Kierbye er fadder, da Jens Nielsen i Svenstrup får døbt datteren Kirstine Jensdatter.

Folk fra Gjerlev sogn
Den 26. december 1728: Anders Rasmussens kone af Gjerlev er gudmor, da Anders Jensen i True får døbt sønnen Jens Andersen.
Den 11. marts 1731: Lauritz Rasmussens hustru af Gierlef er gudmor, da Anders Jensen i True får døbt sønnen Peder Andersen.

Folk fra Katbjerg i Mariager eller Kastbjerg sogn
Den 17. august 1740: Jens Laursen af Katberg vies til Maren Pedersdatter af True.

Den 23. juli 1747: Esche Christensen, en rytter ved…, troloves til Inger Sørensdatter, som tjener i Randers. Forloverne er Johan Lauritzen af Katberg og Jens Lauritzen af True.
Den 1. oktober 1765: Niels Johansen af Katberg troloves til Giertrud Andersdatter af Sørhuuset.
Den 7. april 1786: Christen Pedersen af Kastbjerg troloves til Maren Christensdatter af Gunnerup.

Folk fra Randers
Qvasimod0 1715: En corporal i qvartier i Randers, Hans Hansen, udlægges til barnefar af Clara Michelsdatter, hvorefter hun absolveres.
Den 15. maj 1735: Hans Hansen Tider, skomagersvend fra Randers, troloves til Anne Christensdatter af True.
Den 10. december 1741: Provst Claus Bramer af Randers begærer, at Niels Espesen i Gunderup absolveres, da han har gjort Kirsten Nielsdatter gravid. Hun tjente hos Claus Wibroe i Randers.
Den 23. juli 1747: Esche Christensen, en rytter ved…, troloves til Inger Sørensdatter, som tjener i Randers. Forloverne er Johan Lauritzen af Katberg og Jens Lauritzen af True.

Folk fra Hobro
26 p Trin 1712: Anders Bothe af Hobro er fadder, da Christen Sørensen får døbt sønnen Anders Christensen.
Johannis Bap. 1719: Byeskriverens kierste af Hobroe, Mette Andersdatter Hostrop, er fadder, da Mons. Brasch af Kjellerup får døbt datteren Maren Brask.
Den 19. oktober 1732: Lauritz Hostrup af Hobro er fadder, da Jens Brasch af Kjellerup får døbt datteren Anna Sophia Brasch.

Den 31. marts 1747: Da bogbinder i Hobro, Johan Fridrich Wallo, troloves til Bodil Jensdatter, stuepige på Kjellerup, er forloverne Peder Iversen og Christen Christensen Fog fra Hobro.

Den 23. februar 1748: Lars Schipper og Anders Blok, borgere i Hobro, er forlovere, da Christen Andersen Bødker og Maren Hansdatter Holst troloves.

Folk fra Hørby
Den 25. april 1742: Da Jens Jensen af Hørbye troloves til Mette Lauritzdatter af Svenstrup, er forloverne Christen Møller og Bendic Christensen fra Hørby.

Folk fra Gettrup
Den 22. marts 1769: Ellen Pedersdatter af Gietterup troloves til Anders Christensen af True.
Den 18. januar 1852: Christen Bjerregaard og hans hustru af Gietterup er faddere, da Christian Jensen Møller og Inger Nielsdatter i Svenstrup får døbt sønnen Niels Christiansen Møller.

Folk fra Mariager
Lærare 1709: Johannes Kiels hustru i Mariager er fadder, da Peder Andersen i ? får døbt sønnen Christen Pedersen.
Misericordias 1709: Dorthe Christensdatter af Mariager er fadder, da Søfren i Muchehuuset får døbt datteren Mette Søfrensdatter. Det gør Dorthe Christensdatter af Alstrup også.
Den 25. juni 1715: Thomas Sørensen får en lille søn, som i hast bliver døbt af jordmoderen, den gudfrygtige og ? Dorthe Klit af Mariager.
Lætare 1719: Maren Christensdatter af Mariager Heedehus er fadder, da Søren Christensen i Skovhuuset får døbt sønnen Anders Sørensen. Andre faddere er Thomas Jørgensen, Peder Andersen, Morten Pedersen og Mette Andersdatter.
Johannis Bap. 1719: Jens Block og byeskriver Hans Pejtersen af Mariager er faddere, da Mons. Brasch får døbt datteren Maren Brask.
Den 30. marts 1721: Jens Schræders kone i Heedehuset i Mariager sogn er fadder, da Peder Ankiær i Svenstrup får døbt sønnen Jens Pedersen Ankiær.
Den 20. april 1721: Maren Hansdatter fra Mariager får døbt sin uægte datter for Maren ?. Gudmor er Niels Madsen Møllers kone. Faddere er Jens Larsen i True, Anders Pedersens søn i True, Jens Nielsens [tjeneste]karl og pige fra Svenstrup. Den lille pige begraves i Svenstrup den 11. maj 1721.
Den 14. marts 1723: Marie, hustru til Jens Clemensen i Mariager, er gudmor, da Tomes Sørensen i Gunderup får døbt datteren Maren Tomesdatter. Faddere er Peder Tørslef, Niels Sparre og Anders Nielsen af Gunderup + 2 ulæselige navne.
Den 13. oktober 1726: Dorethe Andersdatter af Mariager sogn er gudmor, da Søren Josephsen i Svenstrup Smeddehus får døbt sønnen Søren Sørensen.
Den 30. november 1727: Morten Pedersen Sommers hustru af Mariager Hedehus er gudmor, og Jep Michelsen af Mariager Hedehus er fadder, da Peder Ankiær af Svenstrup får døbt datteren Else Pedersdatter Ankiær.
Den 2. maj 1728: Michel Smids hustru af Mariager er gudmor, da Søren Hammer i True får døbt datteren Margrethe Sørensdatter Hammer.
Den 19. oktober 1732: Forrige byfoged og borger i Mariager, Hans Peitersen, borger i Mariager, David Johansen, samt jomfru Wibeche Friedlieb af Mariager er faddere, da Jens Brasch af Kjellerup får døbt datteren Anna Sophia Brasch.
D
en 18. september 1735: Da Tøger Nielsen Reimer af Mariager troloves Karen Madsdatter af True, er forloverne skomageren Johan Hybner og Erich Rebslaar fra Mariager. Men om parret bliver gift? En lang smøre på opslag 182.

Den 11. februar 1737: Morten Pedersen Sommer i Hedehuset ved Mariager er fadder, da Anders Pedersen i Søehuset i Svenstrup sogn får døbt datteren Giertrud Andersdatter.
Den 28. april 1748: Jørgen Thomasen af Aunsberg hedehuus troloves til Kirsten Pedersdatter af Mariager.
Den 13. april 1758: Mads Madsen Skoemager fra Mariager troloves til Anne Andersdatter, tienende Søren Sørensen i Gunderup.
16 p Trin 1764: Christen Pedersen fra Mariager er fadder, da Christen Jensen i Gunnerup får døbt datteren Maren Christensdatter.
Fer 2 Natal 1765: Madame Blegvad fra Mariager er gudmor, da Lars Nielsen i True får døbt sønnen Niels Larsen.
Den 5. juni 1781: Lars Hansen af Mariager troloves til Abelone Jensdatter af True.

Folk fra Trinderup i Mariager sogn
Den 10. maj 1785: Niels Mikkelsen af Trinderup bliver trolovet til Karen Andersdatter af Søhuset i Svenstrup sogn.
Den 2. januar 1853: Gårdmand Jens Trinderup i Trinderup er fadder, da Rasmus Nielsen og Ane Pedersdatter i Smedehuset får døbt sønnen Peder Rasmussen Nielsen.

Folk fra Fjelsted i Mariager sogn
Fert Michaelis 1706: Jens Christensen af Fielsted er fadder, da Niels Jensen i Svenstrup får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Den 9. juni 1720: Christen Nielsen af Fielsted i Mariager sogn troloves til Maren Christensdatter i True. De vies den 20. oktober 1720.

Fer. Epiphan 1724: Da Søren Siøgaard af True får døbt datteren Berthe Sørensdatter Siøgaard, er Anne Sørensdatter, datter af Søren Sørensen i Fielsted, gudmor. En af fadderne er Maren Jensdatter af Fielsted.
Den 13. februar 1735: Søren Pedersen af Fielstad og Inger Lauritzdatter af True troloves.

Den 19. februar 1769: Sylvest Sørensen af Fielsted er sammen med Lars Jørgensen af True forlovere, da Niels Larsen og Karen Jakobsdatter i True troloves.

Folk fra Alstrup [i Mariager sogn?]
Trinit 1706: Niels Huusmand i Alstrup er fadder, da Søren i Munchehuuset i Svenstrup sogn får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 2. april 1721: Berte Pedersdatter i Vestergaard i Alstrup er gudmor, da Maren Sørensdatter i Schouen [skoven] får døbt sin uægte datter for Maren ?. Andre faddere er Christen Andersen og Søren Siøgaard i True samt Ane Sørensdatter i Schouen.
Den 16. januar 1729: Oluf Ibsen, Oluf Jensen og Peder Refsbech af Alstrup er faddere, da Søren Josephsen i Smeddehuuset i Mariager kirke får døbt sønnen Joseph Sørensen.
Den 7. oktober 1736: Lars Larsen i Alstrup er fadder, da Christen Sørensen i Munch-huset får døbt sønnen Søren Christensen.

Den 2. januar 1853: Husmand Christen Marcussen i Alstrup er fadder, da Rasmus Nielsen og Ane Pedersdatter i Smedehuset får døbt sønnen Peder Rasmussen Nielsen.

Folk fra Nørre og Sønder Onsild
Den 26. juni 1729: Maren Hansdatter af Nørre Wogensild er fadder, da Christen Jensen af Gunderup får døbt datteren Anna Christensdatter.
Den 14. marts 1782: Enkemanden Peder Simonsen af N[ørre] Onsild troloves til Giertrud ? af True.

Folk fra Norup og Vindblæs sogn
Den 19. april 1769: Enkemanden Jens Nielsen af Norup troloves til Kirsten Nielsdatter af True. Parret er i 2. led beslægtede, da de bliver gift den 27. juni 1769, men har kongelig dispensation.

Folk fra Øster Tørslev
Den 30. oktober 1776: Søren Sørensen af Øster Tørslev troloves til Anne Jensdatter af Nyehuset. Parret vies i Øster Tørslev den 8. juli 1777.

Folk fra Nørbæk
Den 15. juli 1742: Peder Olesen fra Nørbæk [skrevet Nør Beg] troloves til Maren Andersdatter af True i Svenstrup sogn.

Folk fra Helsted og Borup sogn
5 p Trin 1702: Margrethe Pallesdatter, som er kommet til True i Svenstrup sogn fra Helsted, får døbt sin uægte datter for Inger Jensdatter. Udlagt barnefar er soldaten Jens Nielsen.
Den 30. september 1725: Michel Gravesens søster [? Gravesdatter] af Helsted er gudmor, da han får døbt sønnen Jens Michelsen af Svenstrup.
Den 26. april 1748: Da Christen Nielsen Nyerup af Borup Mølle troloves til Karen Jensdatter af Kjellerup Mølle, er forloverne Jens Madsen af Jennum og Jens Christensen af Kærby.


Folk fra Kondrup i Borup sogn [eller Raasted sogn?]
Den 27. marts 1739: Thomas Nielsen af Kondrup udlægges til barnefar af Boel Fridrichsdatter, der havde tjent i Kondrup i Borup sogn sommeren tilforn, og som får døbt datteren Anne Thomasdatter i Svenstrup kirke. Oprindeligt døbt af jordmoderen Kirsten Christensdatter [i Svenstrup?]

Folk fra Klejtrup
Den 22. september 1726: Jens Bertelsen af Kleitrup er fadder, da Anders Andersen i Svenstrup får døbt datteren Maren Andersdatter.
Den 26. november 1730: Birgitte Bertelsdatter af Kleitrup er gudmor, da annexbonden Anders Andersen i Svenstrup får døbt sønnen Christen Andersen.

Folk fra Jennum og Spentrup sogn
1 p Trin 1714: Jens Mortensen af Jennum er fadder, da Jens Lassen får døbt sønnen Niels Jensen. Andre faddere er Barbra Abel, Anne Kirstine Gregersdatter og Berthe Christensdatter.
15 p Trin 1718: Anders Hiulmand i Spentrup er fadder, da Niels Møller i Kiellerup Mølle får døbt sønnen Anders Nielsen Møller.
Den 27. maj 1736: Christen Jørgensens hustru af Spentrup er gudmor, og Kirsten Jørgensdatter af Spentrup er fadder, da Jens Jørgensen af Sveistrup får døbt sønnen Jørgen Jensen.

Den 23. oktober 1755: Peder Olesen, ladefoged på Kiellerup, vies til Maren Christensdatter, kokkepige samme sted, men parret vies i Spentrup.
Den 6. april 1785: Christen Madsen af Jennum troloves til Ane Olesdatter af Gunnerup.

Folk fra Handest og Glenstrup sogn
Fert Michaelis 1706: Lars Calby af Glenstrup sogn er fadder, da Niels Jensen i Svenstrup får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Fer. 3 nat 1707: Christen Pedersen af Hannest står fadder, da Jens Nielsen i Svenstrup får døbt sønnen Christen Jensen.

1 p Trin 1714: Villas ? og Michel Amdisen af Glenstrup er faddere, da Jens Lassen får døbt sønnen Niels Jensen.
24 p Trin 1714: Christen Pedersen af Hannest er fadder, da Jens Nielsen får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 20. oktober 1722: Michel Amdisen af Glenstrup er fadder, da Jens Lassen i Svenstrup kirke får døbt datteren Maren Jensdatter. Andre faddere er Michel Gravesen og Jens Christensen af True.
Den 29. september 1728: Christen Nielsens hustru i Handest er gudmor, da Jens Larsen [i True] får døbt datteren Zitsel Jensdatter i Svenstrup kirke.
Den 11. november 1731: Anne Christensdatter, der er gift med Bertel Lauritsen af Handest, er gudmor, da Jens Lassen af True i Svenstrup sogn får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 8. juni 1738: Christen Smeds hustru af Glenstrup er gudmor, da Jens Lassen af True i Svenstrup sogn får døbt sønnen Las Jensen. Fadderne fra True er: Christen Gregersen, Søren Hammer, Peder Refsbech, Jacob Christensens hustru samt Maren Andersdatter, som er datter af Anders Skrædder
.

Den 4. maj 1757: Anders Mortensen af Handest bliver trolovet til Anne Jensdatter, som er datter af Jens Lassen af True.

Fer 2 Natal 1765: Anders Mortensen af Handest er fadder, da Lars Nielsen i True får døbt sønnen Niels Larsen.
Die Virid. 1767: Anders Mortensen af Handest står fadder, da Lars Nielsen i True får døbt sønnen Jens Larsen. Gudmor er Maren Jensdatter i Vester Tørslev.
Den 15. juni 1792: Enkemand Jens Nielsen af Glenstrup troloves til Lene Pedersdatter af Svenstrup. Forlovere er Jørgen Andersen og Niels Michelsen af Glenstrup sogn.

Folk fra Hvidding og Vorning sogn
Den 4. november 1742: Jens Christensen fra Hvidding i Worning sogn i Viborg stift troloves til Ellen Mortensdatter af True.

Folk fra Høndrup og Vebbestrup sogn
Den 24. august 1784: Jens Christensen af Høndrup i Vebbestrup sogn troloves til Maren Jespersdatter af Gunnerup i Svenstrup sogn.

Folk fra Fredericia
Den 17. september 1738: Jens Jensen, en rytter fra Lieutenant Nummesens Curaser Regiment i Fredericia, troloves til Maren Andersdatter af True.

Folk fra København
Den 2. februar 1721: Jens Nielsen, en karl hos en brændewiins mand paa Christianshaun i Kiøbenhavn, udlægges til barnefar af Karen Sørensdatter i Sørhuuset, hvorefter hun absolveres.
9 p Trin 1765: Matros Hans Hansen af Kiøbenhavn udlægges til barnefar, da Agnete Jacobsdatter i True får døbt den uægte pige, Maren Hansdatter.

Folk fra Helsingør
5 p Trin 1701: En sømand fra Helsingør ved navn Hans Pedersen udlægges til barnefar, da Johanne Pedersdatter absolveres fra Vester Tørslev kirke.

Folk fra Sønderjylland [Branderup i Rurup sogn]
Exaudi 1718: En fremmed kvinde, Kiersten Sørensdatter, får døbt sin uægte datter for Anne Matthisdatter. Udlagt barnefar er Matthis Thomæsen af Branderup sogn og Rurup by. Kirsten Sørensdatter havde tjent hos Matthis Jensen af Rurup sammen med Thomæsen, hvor lejermålet var begået. Faddere til den lille pige er Lauritz Lassen, Anders Pedersen af True, Peder Sommer af Svenstrup, Inger Skreders [skrædderens hustru Inger] og hustruen til Søren Søegaard.

Folk fra Holsten
3 p Trin 1718: Matthis Thomesen af Holsten af Branderup sogn udlægges til barnefar af Kirsten Sørensdatter, som var i Norge, hvorefter hun absolveres af kirken.

Folk avlet af soldater med ukendt oprindelse
Rogate 1717: Den inqvarterede rytter Kristopher Herman af det fynske regiment og Cathrine Elisabeth af Svenstrup Hofgaard får døbt datteren Anne Marie Kristophersdatter Herman. Faddere er: Anders Poder, Peder Andersen, Maren Christensdatter og Anders Andersens hustru i Svenstrup ved navn Johanne. Kristopher er curasier, dvs. lejesoldat.
5 p Epiphan 1718: Johan Frøeling rytter af rittmester Hollchous comp. udlægges til barnefar af Maren Brams, hvorefter hun absolveres. Lå i kvarter hos Ole Jensen i Vester Tørslev.

Dom Palm 1719: Rytteren Christopher Jørgensen af rittmester Knells compani udlægges til barnefar af Karen Olufsdatter, hvorefter hun absolveres.
Den 27. juli 1721: Rytteren Søren Andersen ved Clausholm udlægges til barnefar af Maren Sørensdatter, hvorefter hun absolveres.
Den 2. maj 1728: Jørgen Larsen, soldat ved Capitain Muttersbachs compani, udlægges til barnefar af Kirsten Andersdatter af True, hvorefter hun absolveres.

Bemærk: Den 7. januar 1731 får Peiter Schræder i True døbt en søn med det mærkelige navn Aalbrant Peitersen. Blandt fadderne ses en Anders Botzen i True. Peiter Skædder er nok lig med den Peiter Oldbrant, hvis hustru senere samme år står gudmor for Søren Hammers søn, Peder Sørensen Hammer. Da Hustruen Ellen igen står fadder senere hen, kaldes han for Peiter Oldbrantzen. Anders Botzen kaldes senere hen Anders Boltzen.

Folk i Dalbyneder kirke fra andre byer og sogne

Folk fra Dalbyovre
Den 22. marts 1778: Mette Krog af Dalbyover er gudmor, da Birgitte Jensdatter af Dalbyneder får døbt sin uægte søn for Rasmus Jensen. Udlagt barnefar er Jens Rasmussen af Gjessinggaards Gods.

Folk fra Enslev
Den 22. marts 1778: Christen Madsen Sommer af Enslev er fadder, da Joseph Nielsen af Dalbyneder får døbt sin datter for Anne Josephsdatter.

Folk fra Linde
Den 22. marts 1778: Jens Pind af Linde er fadder, da Joseph Nielsen af Dalbyneder får døbt sin datter for Anne Josephsdatter.

Folk fra Råby
Den 22. marts 1778: Anders Joseph af Råby er fadder, da Joseph Nielsen af Dalbyneder får døbt sin datter for Anne Josephsdatter.

Folk fra Øster Tørslev
Den 13. maj 1778: Hustruen til Peder Mariager af Øster Tørslev, Mette Nielsdatter, er gudmor, da Mads Ranch af Dalbyneder får døbt sin datter for Maren Madsdatter Ranch.

Folk fra Binderup, Klattrup og Udbyneder sogn
Den 22. marts 1778: Christen Hiort af Klattrup er fadder, da Niels Rasmussen Smed af Dalbyneder får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 13. maj 1778: Michel Christensen af Binderup er fadder, og hans hustru er gudmor, da Mads Ranch af Dalbyneder får døbt sin datter for Maren Madsdatter Ranch.

Folk i Dalbyover og Øster Tørslev kirke fra andre sogne

Folk fra Ilshøj
17 p Trin 1806: Niels Wellings datter, Bodil [Nielsdatter Welling] fra Ilshøj, er gudmor, da Søren Christiansen og Karen Andersdatter i Øster Tørslev får døbt sønnen Anders Sørensen.

Folk fra Dalbyneder
Maj 1761: Søren Pedersen fra Dalbyneder troloves til Giertrud Jensdatter af Stangerum.
Omn Sanct 1761: Hr. Dalls kone fra Dalbyneder er gudmor, da skoleholderen i Vinstrup, Niels Bach, får døbt sønnen Hans Christian Nielsen Bach.
Septuagesima 1806: Niels Poulsens datter, Anne [Nielsdatter] fra Dalbyneder, er gudmor, da Jens Jensen og Else Andersdatter får døbt datteren Maria Kierstine Jensdatter. Mathias Nielsen fra Dalbyneder er fadder.

Folk fra Kastbjerg
1 p Trin 1762: Hustruen til Christen Ranch i Kasberg er gudmor, da Christen Smed i Dalbyover får døbt datteren Kiersten Christensdatter. Christen Lindberg af Dalbyover er fadder.

Folk fra Råby
Dom Rogationum 1722: Jens Povelsens datter af Stangerum troloves til Niels Olufsen af Råby.
Mellem nytår og H3K 1806: Christen Jensens kone i Raabye er gudmor, og Niels Jensen af Raaby er fadder, da Rasmus Jørgensen og Anne Sørensdatter i Tørring Mølle får døbt datteren Anne Rasmusdatter.

Folk fra Sødring
Den 22. juni 1761: Michel Jensen af Sødring vies til Giertrud Jensdatter af Vinstrup.
2 advent 1761: Jens Nielsens kone fra Sødring er del-gudmor, da Peder Smed i Winstrup får døbt datteren Johanne Pedersdatter.
3. søndag e. H3K 1807: Jacob Christensen fra Sødring og Niels Hanfbergs datter, Anna [Nielsdatter Hanfberg - Handberg] fra Tørring får døbt deres uægte datter for Maren Jacobsdatter i Øster Tørslev kirke.

Folk fra Udbyover
1 p Trin 1722: Niels Christensen af Udbyover er fadder, da Jens Nielsen Giedde i Dalbyover får døbt sønnen Tøger Jensen Giedde.

Folk fra Tvede
Midfaste 1807: Niels Møller i Tvede er fadder, da Christen Jensen og Inger Nielsdatter i Øster Tørslev får døbt datteren Giertrud Christensdatter [opsl. 370].

Folk fra Kondrup og Råsted sogn
3 p Trin 1723: Christen Nau og hans datter fra Condrup er faddere, da Niels Yttesen i Dalbyover får døbt sønnen Michel Nielsen.
Omn Sanct 1761: Christen Madsen Borby og Anders Kondrup fra Kondrup er faddere, da skoleholderen i Vinstrup, Niels Bach, får døbt sønnen Hans Christian Nielsen Bach.

Folk fra Kousted
Midfaste 1808: Morten Nielsen Krags kone fra Kousted er gudmor, da Niels Nielsen Kragh og Giertrud Christensdatter i Øster Tørslev får døbt sønnen Niels [Nielsen] Kragh.

Folk fra Hald
19 p Trin 1806: Friderich Christiansens kone af Hald er gudmor, da Niels Christiansen og Gyde Andersdatter får døbt datteren Mette Marie Nielsdatter [opsl. 324].

Folk fra Hvidsten
17 p Trin 1806: Anne Cathrine Jonasdatter af Hvedsten er gudmor, da Christian Skudstrup og Karen Jonasdatter får døbt datteren Appelone Christiansdatter Skudstrup.

Folk fra Randers
Midfaste 1806: Anders Bentsen, som tjener i Randers, er fadder, da Olle Andersen og Maren Bentsdatter i Tørring får døbt datteren Kiersten Ollesdatter.

Folk fra Binderup og Udbyneder sogn
2 advent 1761: Michel Christensens kone fra Binderup er gudmor, da Peder Smed i Vinstrup får døbt datteren Johanne Pedersdatter.
Judii 1763: Michel Christensens kone fra Binderup er gudmor, da Søren Andersen i Stangerum får døbt datteren Anne Sørensdatter. Peder Smeds kone i Winstrup er del-gudmor [opsl. 370].

Folk i Gjerlev kirke fra andre sogne

Folk fra Ajstrup og Vindblæs sogn
Den 27. maj 1738: Christen Rasmussen af Ajstrup i Vindblæs sogn bliver trolovet til Kirsten Rasmusdatter af Gjerlev. Forlovere er Christen Hansen af Ajstrup og Peder Eschildsen af Gjerlev.

Folk fra Sem sogn

2. søndag i fasten 1751: Las Madsen af Sem er fadder, da Peder Madsen og Karen Nielsdatter af Blenstrup får døbt sønnen Mads Pedersen.
Alle Helgens dag 1751: Las Madsen af Sem er fadder, da Christen Madsen Væver af Blenstrup får døbt sønnen Mads Christensen.

Folk fra Skrødstrup og Hem sogn
Den 2. august 1840: Pigen Christine Andersdatter af Skrødstrup er del-gudmor, da husmand Mads Christensen og Mariane Olesdatter af Gjerlev får døbt sønnen Christen Nielsen Madsen.

Folk fra Binderup, Udbyover og Udbyneder sogn
Den 14. januar 1703: Maren Sørensdatter af Binderup i Udbyneder sogn er gudmor, da Christen Pedersen og Anne Christensdatter af Blenstrup får døbt sønnen Povel Christensen.
12 p Trin 1736: Søren Christensen af Udbyover bliver trolovet til Anne Christensdatter af Gjerlev. Forlovere er N. Ch. Giede af Udbyover og Ch. Jonsen af Udbyover.

Folk fra Dalbyneder
17 p Trin 1738: Rasmus Nielsen af Dalbyneder bliver trolovet til Birthe Thomasdatter af Gjerlev.

Folk fra Stovby og Hald sogn
Den 14. januar 1703: Jens Pedersen af Stovby er fadder, da Christen Pedersen og Anne Christensdatter af Blenstrup får døbt sønnen Povel Christensen.

Folk fra Kærby
Den 6. maj 1703: Karen Nielsdatter af Kærby er fadder, da Christen Pedersen Rinter og Kirsten Christensdatter af Gjerlev får døbt datteren Maren Christensdatter Rinter. Anne Pedersdatter Rinter af Gjerlev er også fadder.
Den 3. februar 1751: Christen Qvottrup af Kærby er fadder, da Laurids Christensen Qvottrup af Blenstrup får døbt sønnen Christen Lauridsen Qvottrup. Anders Kondrup og Niels Lauridzen af Kvottrup er faddere.
2. søndag i fasten 1751: Christen Madsen Væver af Kærby er fadder, da Peder Madsen og Karen Nielsdatter i Blenstrup får døbt sønnen Mads Pedersen.

Folk fra Tvede
5 p Trin 1696: Christen Clemmensen af Tvede bliver trolovet til Anne Pedersdatter af Blenstrup.

Folk fra Tørring og Øster Tørslev sogn
2 p Pasch 1697: Clemend Nielsen af Øster Tørslev bliver trolovet til Dorthe Hansdatter af Gjerlev.
4 p Trin 1734: Jens Ranch af Tørring i Øster Tørslev sogn bliver trolovet til Mette Christensdatter af Vindbylund.
11 p Trefoldighed 1751: Anders Mariager fra Øster Tørslev er fadder, da Jens Lærche får døbt datteren Maren Jensdatter Lærche. Anders Lærche og store Jens Lærche er faddere.

Folk fra Spentrup og Gassum sogn
1. Advent 1750: Peder Hovgaard af Spentrup er fadder, da Jens Christensen Iversen og Karen Christensdatter af Blenstrup får døbt sønnen Anders Jensen Iversen.
Den 1. april 1753: Hustruen til Peder Hougaard af Spentrup er fadder, da Jens Iversen får døbt datteren Anne Jensdatter Iversen.

Folk fra Enslev
Januar 1739: Kirsten Nielsdatter af Enslev bliver trolovet til Peder Jonsen af Gjerlev.
1. Advent 1750: Christen Povelsen af Enslev er fadder, da Jens Christensen Iversen og Karen Christensdatter af Blenstrup får døbt sønnen Anders Jensen Iversen.
Alle Helgens dag 1751: Hustruen til Rasmus Smed af Enslev er gudmor, da Christen Madsen Væver af Blenstrup får døbt sønnen Mads Christensen.
20 p Trin 1752: Hustruen til Lauridtz Winther i Enslev er gudmor, og Christopher Madsen af Enslev er fadder, da Anders Jensen Hammer i Blenstrup får døbt datteren Anna Andersdatter Hammer.

Folk fra Mariager
2. søndag i fasten 1751: Johanne Jensdatter, som er tjenestepige hos Mons. Christen Blegvad i Mariager, er gudmor, da Peder Madsen og Karen Nielsdatter i Blenstrup får døbt sønnen Mads Pedersen.

Folk fra Blenstrup i Gjerlev sogn
Septuagesima 1735: Jens Christensen Greve af Blenstrup bliver trolovet til Appelone Michelsdatter.

Andre folk i Gjerlev sogn
Den 15. juni 1703: Karen Christensdatter Nøragger af Gjerlev er gudmor, da Anders Andersen Bonde og Birgithe Nielsdatter i Gjerlev får døbt sønnen Niels Andersen Bonde.
17 p Trin 1738: Christen Stoubye af Gjerlev bliver trolovet til Ane Christensdatter.
2. juledag 1750: Hustruerne til Peder Joensen og Jens Nørager af Gjerlev er faddere, da Anders Christensen og Mette Sørensdatter får døbt datteren Kirsten Andersdatter.
2. påskedag 1753: Hustruen til Niels Lang af Gjerlev er gudmor, da Michel Nielsen får døbt datteren Anne Michelsdatter. Christen Fisker og Jens Povelsen er faddere.

Folk i Sønder og Nørre Onsild kirke fra andre sogne

Andre folk i Ulstrup og Sønder Onsild sogn
Den 1. oktober 1729: Anne Christensdatter af Ulstrup i Sønder Onsild sogn er gudmor, da Peder Søegaard af Nørre Onsild får døbt datteren Mette Pedersdatter Søegaard. Kield Mathiesen af Nørre Onsild er fadder.
1. søndag i fasten 1747: Niels Ludvigsen af Sønder Onsild og hustru er faddere, da Hans Smed får døbt sønnen Peder Hansen.

3 p Trin 1747: Da Niels Hyrde af Sønder Onsild får døbt sønnen Peder Nielsen, er fadderne Cathrine Hostrup, Kirsten Larsdatter, Laurs Nielsen, Peder Kotrup [Korterup] og Jens Lundgaard af Sønder Onsild.
11 p Trin 1747: Da Peder Kotrup [Peder Korterup af Sønder Onsild] får døbt datteren Maren Pedersdatter Kotrup, er fadderne Lars Jacobsens datter, Kirsten Larsdatter, Peder Høygaards datter, Maren Pedersdatter Høygaard, Jens Hoffe, Niels Pedersen og Lars Jacobsen af Sønder Onsild.
17 p Trin 1747: Da Christen Balle af Sønder Onsild får døbt datteren Karen Christensdatter Balle, er fadderne Niels Pedersen og hustru, Hans Smeds hustru, Mads Ulstrup og Niels Søegaard af Sønder Onsild.

Andre folk fra Nørre Onsild
Den 2. juli 1728: Maren Phestrup af Nørre Onsild er gudmor, da Jens Hansen og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Jensen. Jens Rousing og Niels Øls af Nørre Onsild er faddere.
16 p Trin 1728: Ellen Andersdatter, som er gift med Christen Pedersen af Nørre Onsild, er gudmor, da Niels Øls og Giertrud Nielsdatter får døbt datteren Kirsten Nielsdatter Øls.
Den 12. april 1729: Jens Lang af Nørre Onsild bliver trolovet til Clara Maria Andersdatter, der er enke efter afdøde Gans.

Extraordinære almindelige bededag 1747: Hustruen til Jens Greve af Nørre Onsild er gudmor, da Christen Frandsen af Sønder Onsild får døbt sønnen Christen Christensen.

2 p Trin 1747: Johannes Jensen af Nørre Onsild og hustru er faddere, da Niels Søegaard får døbt datteren Inger Nielsdatter Søegaard.

Folk fra Randrup og Gassum sogn
Den 7. april 1729: Peder Nielsen af Gassum bliver trolovet til Kirsten Christensdatter af Nørre Onsild.
Viridium 1780: Hustruen til Ole Christensen af Randrup i Gassum sogn er gudmor, og Ole Christensen selv fadder, da Lauritz Korterup [også skrevet Kortrup] af Sønder Onsild får døbt sønnen Christen Lauritzen Korterup.


Folk fra Gundestrup, Handest og Glenstrup sogn
Johan Baptist 1745: Maren Sørensdatter af Gundestrup er gudmor, da Niels Søegaard af Sønder Onsild får døbt datteren Mette Nielsdatter Søegaard.
Den 12. september 1746: Jørgen Leth af Glenstrup og hustru er faddere er faddere, da præsten får døbt datteren Charlotte Amalia.
Esto Mihi 1780: Hustruen til Knud Christensen af Handest er gudmor, og hustruen til Jens Nielsen af Handest er fadder, da Peder Jensen af Ulstrup får døbt sønnen Peder Pedersen.

Viridium 1780: Søren Pedersen af Handest er fadder, da Lauritz Korterup af Sønder Onsild får døbt sønnen Christen Lauritzen Korterup.

Folk fra Hobro
9 p Trin 1779: Inger Lang af Hobro er gudmor, da Anders Henrichsen i Kirkehuset får døbt sønnen Hans Andersen.

Folk fra Hørby
Johan Baptist 1745: Bendix af Hørby er fadder, da Niels Søegaard af Sønder Onsild får døbt datteren Mette Nielsdatter Søegaard.

Folk fra Kærby sogn
Den 2. juli 1778: Michel Jensen af Kærby bliver viet til Bodil Nielsdatter af Nørre Onsild.

Folk fra Hastrup og Spentrup sogn
Esto Mihi 1746: Jens Madsen af Hastrup i Spentrup sogn er fadder, da Christen Balle af Ulstrup får døbt datteren Kirsten Christensdatter Balle. Niels Søegaards hustru af Sønder Onsild er også fadder.

Folk fra Skrødstrup og Hem sogn
Den 16. juli 1778: Jens Mortensen af Skrødstrup i Hem sogn er forlover, da Jacob Mortensen Smed og enken Anna Jensdatter af Øls bliver trolovet. Lille Niels Smed af Nørre Onsild er den anden forlover.

Folk fra Hald Tostrup og Øls sogn
Judica 1746: Anders Westergaard af Hald Tostrup i Øls sogn og hustru er faddere, da Christen Frandsen af Sønder Onsild får døbt sønnen Christen Christensen Frandsen.
Den 12. september 1746: Bonde Jahn af Øls og hustru er faddere, da præsten får døbt datteren Charlotte Amalia.
Den 16. juli 1778: Jacob Mortensen Smed og enken Anna Jensdatter af Øls bliver trolovet.


Folk fra Trustrup i Ølst sogn
Den 6. oktober 1746: Søren Jørgensen af Trustrup bliver viet til Anne Marie Jensdatter af Sønder Onsild.

Folk fra Bælum
Den 12. september 1746: Herredsfoged Sørensen af Bælum er fadder, da præsten får døbt datteren Charlotte Amalia.

Folk fra Dronningborg sogn
Den 31. juli 1778: Niels Andersen af Dronningborg bliver trolovet til Maren Madsdatter af Nørre Onsild.

Folk fra Sønderbæk sogn i Viborg Amt
Den 3. juli 1779: Hustruen til Christen Pallesen af Sønderbæk er gudmor, da Simon Kieldsen af Nørre Onsild får døbt sønnen Søren Simonsen.

Folk fra Klejtrup sogn i Viborg Amt
18 p Trin 1745: Peder, som er søn af Anne Marie Jensdatter af Klejtrup, bliver begravet, 14 dage gammel.

Et sjovt navn i Almind kirkebog 1781

Da den lille pige Malene Hansdatter bliver født i Møsvraa, er der en lille historie med, hvor man ser et interessant navn. Præsten skriver i Almind ved Vejle 1773-bog opslag 29:

1781 Fødte
Den 20 Maji    5. Søndag efter P
Blev fremstillet…. et uægte pige barn Malene som er født i Møsvraa hos husmand Mathias Hansen den 13. maj og hiemmedøbt. Barnets moder Maren Mauritzdatter Basseritz, et ugift qvind? fra Erritzøe udlagt til barne fader en ungkarl Hans Nielsen fra Horsens, som efter hendes ? skal være reist til Kiøbenhavn og der død ved Michelsdag ?. Barnets faddere var Karen Olufsdatter, gaardmand Johan Christensens kone, Ellen Jensdatter, gaardmand Rasmus Hansens kone, gaardmand Peder Nielsen, ungkarl Christian Jensen og Christopher Christophersen, alle af Møsvraa.

Maren må være en datter af Mauritz Bassewitz. Der skrives mere om familien under linket.

I Personalhistorisk Tidsskrift, 3. række, 5. bind, 1898, finder man navnet på en anden von Bassewitz. Det er J. C. W. Hirsch, der har skrevet artiklen Fortegnelse over de i slaget ved Helsingborg faldne, sårede og fangne danske officerer. Under Prins Christians Regiment under Johan Didrik Lattorff finder man:
-    Levin Henrik v. Bassewitz, Sclt [Secondløjtnant], den 1. november 1709 – refererede sag af den 3. maj 1710 paragraf 2.
De andre fangne fra regimentet er Johan Heidenrich Münster, Erik Frederik Barnekow, Christoph August Vieregg, Johan David Botzheim, Hans Detlev Kaas, Frants Christian Rawe [Rabe], Wentzel Rothkirck [Röttger] Kaas, Urban Jacobsen Gesman, Jacob Moritz Rupe [Ruppe], Johan Frederik Hoffmann, Johan Rudolf Huser, Jørgen Vilhelm Hansen samt Nicolai Baltzersen.

BEMÆRK: Man finder også familien von Bassewitz i København under Sankt Petri Tyske kirke i 1730’erne. Den 1. november 1733 er Richard Christoph von Bassewitz bl.a. fadder for Peter Gödders, da denne får døbt datteren Johanna Maria Gödders. Claus Wendorff og Johan Herrmann Schäffer er de andre faddere.

En tysk side i Vinding kirkebog ved Vejle 1761

I Vindinge kirkebog ved Vejle 1742 til 1807 indeholder opslag 323 en tysk side med tyske kolonister. Så vidt det vides, er den skrevet 1761.

Der nævnes følgende tyske kolonister, hvor alle mænd åbenbart hedder Johan!:
Johann Philippus Raut & Elisabetha Margaretha
Johann Friderich Schäffer & Anna Maria
Johan Conrath Rössel & Anna Catharina
Johann Henrich Kraft & Anna Susanna
Johann Peter Flek & Anna Maria
Johann Adolph Flek & Anna Catharina
Johan Georg Smitz & Anna Chat. Rotin

Desuden er der to noget utydelige underskrifter:
Johann Nicolaus Hollfart ?
Johan Morg Schenda

På opslag 335 er der en anden tysker, som i 1788 bliver gift. Det er Johan Wilhelm Schröder fra det jyske regiment i Fredericia, der bliver viet til Maren Pedersdatter af Vindinge. Præsten skriver efterfølgende, at navnet er ændret fra Friedrich Wilhelm til Johan Wilhelm.

Konfirmerede i Østerbølle fra andre sogne

Opslag 72
1773: Niels Madsen af Vesterbølle
1775: Søren Sørensen, som er stedsøn til Christen Madsen i Vesterbølle, Anne Jensdatter, datter af Jens Aarup i Vesterbølle og Anna Marie Sørensdatter fra Sundstrup, men hvis mor bor i Bygum
1778: Fra Vesterbølle: Jens Pedersen, Peder Jensen, Jens Pedersen Skræder, Jens Clausen, Peder Sørensen, Anna Poulsdatter, Johanne Jacobsdatter, Mette Laustdatter og Sophie Nielsdatter tjendende Niels Madsen.
Opslag 73
1779: Christen Christensen Westergaard af Vesterbølle, 18 år
1782: Bodil Sørensdatter, Inger Jensdatter Aarup, Inger Pedersdatter, Mariane Andersdatter hos Christen Pedersen og Kirsten Madsdatter River, alle af Vesterbølle
1789: Inger Madsdatter Aarup af Vesterbølle, 17 år
1795: Anne Marie Jensdatter, datter af Jens Christensen i Vesterbølle

Amalia Birthe Berthels 06.08.2017 16:08

Hejsa. Efterlyser Jens Madsen Bodizhers af Nebstrup. søn døbt Mads 1? Nov. 1749, Vindblæs sogn, Randers amt. 1735-1777, opslag 17. www.amaliaberthels.dk

Lars Gram 27.07.2017 20:38

HJÆLP! Hvor kommer degn i Guldager Hans Olufsen fra (1797-1801) Herefter degn i Skivum indtil 1833. ~m.Ingeborg Jørgensdatter. Hans mor: Karen Jensdatter?????

anne-lise vejlby 07.07.2017 14:54

no. 2 fra mig for ligenu: supplement til min netop afsendte kommentar: "jeg mener, at min bedstefar gregers bay smidt blev født i vinstrup. han døde i 1958.

anne-lise vejlby 07.07.2017 14:45

jeg er barnebarn af gregers bay smidt og jeg mener helt bestemt at navnet "bugge" indgår i min slægt. er der nogen som kan svare på det?

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...