Rasmus Simonsen (1693 - 1761)

35 af 64 - Rasmus Simonsen [Snedker]

vides der ikke noget om, hvor han er født, men da han dør i 1761, angiver præsten, at han var 69 år gammel, så han må være født 1693. Det er ikke sikkert, at Rasmus Simonsen er født i Voldby, da han er soldat på det tidspunkt, hvor han får en halv gård i Voldby.

Det første vidnesbyrd om Rasmus Simonsen får vi mandag den 12. september 1729, hvor Rasmus Simonsen får en halv gård i Voldby som 36-årig. Han får en fæstegård, idet der følger hoveri med gården. Der findes et dokument, hvori der skrives:
Rasmus Simmensen, Voldby - Soldat under Capitain Jespersons Compagni, hworfor ieg forskaffer en anden til Soldat - Mogens Jensens fradøde halwe gaard i Voldby. Hk 2-6-2-2 alb. Sædvanlig howeri etc. Indf er strax betalt med 20 Rdr. 12 Sept 1729.

Rasmus Simonsen bliver første gang gift med Anne Mogensdatter søndag den 9. oktober 1729, og det er hans afdøde svigerfars halve gård, som han har overtaget, idet svigerfaren er død kort før brylluppet. Anne Mogensdatter er født omkring 1706. Præsten skriver i kirkebogen efter brylluppet:
Dom: 17 P. Trin. Rasmus Simmonsen og Anne Mogensdatter copulerede

Skiftet efter Rasmus Simonsens svigerfar, Mogens Jensen, foregår den 14. oktober 1729, hvilket afsluttes med, at Rasmus Simonsen sætter sin underskrift med initialer, da følgende er angivet i skiftet:
Den 14. oktober 1729: Mogens Jensen af Voldby er død på sin ½ gård. Enken er Maren Sørensdatter. Børn: Søn, Søren Mogensen, 15 år [1714], Anne Mogensdatter, 23 år [1706], som er gift med Rasmus Simonsen på stedet [den ½ gård], Karen Mogensdatter, 20 år [1709], Anne Mogensdatter, 13 år [1716], Maren Mogensdatter, 10 år [1719]. På birkedommerens vegne er mødt Jørgen Jensen Sølvsteen med vurderingsmænd: Peder Jensen Sølvsteen og Michel Jørgensen, begge af Voldby. Som lavværge for enken er mødt Peder Saubroe af Voldby. Rasmus Simonsen er til stede på sin hustrus og de andre børns vegne og blev ordineret som formynder. Boet gøres op. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Rasmus Simonsen overtager fæstningen af den halve gård, og arven udbetales ikke, imod at børnene kan forblive på gården. Underskrifter fra Jørgen Jensen Sølvsteen, Peder Jensen Sølvsteen, Michel Jørgensen, PCSS [Peder Christensen Saubroe] og RSS [Rasmus Simonsen]

Rasmus Simonsen og Anne Mogensdatter bliver forældre til en datter, der bliver døbt Karen Rasmusdatter den 24. juni 1730 i Voldby kirke, hvilket er kirkedagen Skt. Johannes Fest. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Fest: Joh: Baptist: Rasmus Simonsen 1 datter til daaben Karen – Susier [gudmor] Anne Frantsdatter. Test Jørgen Pelsen, Anders Madtzen, Christen Frantzen, Morten Nielsens hustru og Jens Lyches [hustru]
Der vides ikke mere om Karen Rasmusdatter.

Rasmus Simonsen og Anne Mogensdatter bliver forældre til endnu en datter i Voldby kort før den 11. januar 1733, hvor datteren døbes i Voldby kirke på 1. søndag efter H3K. Pigen bliver døbt med navnet Johanne Rasmusdatter. Præsten skriver i kirkebogen:
Dom: 1 p. Epiph: Rasmus Simonsen 1 datter Johanne. Susier Margrethe Simonsdatter af Farre, Test Jens Simensen af Farre, Jens Lych [resten er ulæseligt]…
[Margrethe Simonsdatter og Jens Simonsen er søskende, men de er næppe søskende til vores Rasmus Simonsen. Margrethe dør i 1753.]
Johanne Rasmusdatter bor i 1783 i Ladgaard?, idet hun dette år er gudmor for sin halv-bror, Jesper Rasmussen af Farre i Sporup sogn, da denne får døbt en datter med navnet Johanne Jespersdatter.

På kirkedagen 3 p Trin 1733, som er den 21. juni 1733, er Rasmus Simonsen fadder i Voldby kirke. Det er Jens Lych af Voldby, som har fået en datter, og hun bliver døbt Mette Jensdatter Lych. Gudmor er Barbara, som er glarmester Jørgen Vetlings hustru. Andre faddere er Niels Jeremiussen, Frantz Jepsen, Christen Nederlands hustru, Ellen, samt Jørgen Michelsens hustru, Kiersten.

På kirkedagen 13 p Trin 1733, som er den 31. august 1733, er Rasmus Simonsen igen fadder i Voldby kirke. Pigebarnet bliver døbt Marie Margrethe Nicolaisdatter, og hendes forældre er de endnu ugifte Nicolai Davidsen og Inger Olesdatter Vefverpige [væverpige]. Gudmor er Barbara Weitling. Andre faddere er David Davidsen, Mourits Davidsen, Anne Friks og Jens Lycks hustru.

På kirkedagen 17 p Trin 1735, hvilket er den 2. oktober 1735, er Rasmus Simonsen igen fadder i Voldby kirke. Rasmus er det for Jens Lyck, der får døbt en datter med navnet Maren Jensdatter Lyck. Gudmor er Kiersten Nielsdatter Fog. Andre faddere er Niels Jeremiassen, Jørgen Michelsen, Jens Mand og hustruen til Jens Linnertsen, som alle nok er af Voldby.

Underskriften fra 1729 af Rasmus Simonsen af Voldby med Peder Jensen Sølvsteen, Michel Jørgensen og Peder Saubroe.

Rasmus Simonsen af Voldby efter 1735

På kirkedagen Reminisiere 1736 har Rasmus Simonsen sin første søn til dåb. Den lille dreng bliver døbt Mogens Rasmussen. Han bliver således opkaldt efter sin morfar, da han bliver døbt i Voldby kirke. Præsten skriver:
Reminisiere Rasmus Simonsen 1 søn døbt Mogens. Susier Maren Sørensdatter af Framlöv. Test: Jørgen Michelsen, Jens Linnertsen, Christen Frantzen, Niels Jeremiasens hustru og Jens Lycks etc [dvs. hustru]
Mogens Rasmussen er fadder i 1784, da broren, Jesper Rasmussen af Farre i Sporup sogn, får døbt sin søn Rasmus Jespersen. Mogens Rasmussen er vist nok bosiddende i Farre i Sporup sogn på et tidspunkt, men han dør før 1825, da der laves skifte efter hans bror, Jens Rasmussen.

På kirkedagen 11 p Trin 1736, som er den 12. august 1736, er Rasmus Simonsen fadder til en pige, ssom bliver døbt Mette Christensdatter. Mettes far hedder Christen Frantzen. Gudmor er Laurens søster af Haurum. Andre faddere er Jens Linnertsen, Jørgen Michelsen, Anders Matzens hustru, Maren, og Christen Nielsen Eriksens hustru, som nok alle er af Voldby.

På kirkedagen 14 p Trin 1736, som er den 2. september 1736, er Rasmus Simonsen igen fadder i Voldby kirke. Faren til barnet hedder Jens Linnertsen, men barnets navn er ikke indskrevet, hvilket præsten jo må have glemt. Gudmor er Helle N.datter [Nielsdatter?]. Andre faddere er Christen Frantzen, lille Jens Hiort samt hustruerne til Jens Lyck og Anders Madsen, som nok alle er af Voldby.

Kort før den 29. september 1737, bliver Rasmus Simonsen far til sin anden søn, der naturligvis bliver opkaldt efter sin farfar og altså med navnet Simon Rasmussen. Præsten skriver, da Simon er døbt i Voldby kirke på kirkedagen 15 p Trin 1737:
Dom 15 p Trin: Ras Simonsens søn døbt Simon. Susier Boels Nielsdatter af Siellöe, Test Pouel Troelsen ibid. Jens Simonsen af Farre, Morten Nielsens hustru af Voldbye og Jørgen Michelsens
ibid.
Den 22. november 1737 bliver Rasmus Simonsens søn, Simon Rasmussen, begravet, og han bliver knap 2 måneder gammel. Præsten skriver:
22. Nov Ras Simonsens mindst barn Simon begravet

På kirkedagen Septuagesima 1739, som er den 1. februar 1739, er Rasmus Simonsen igen fadder i Voldby kirke. Drengen bliver døbt Jørgen Jørgensen Pelsen, og hans far er Jørgen Pelsen. Gudmor er Kiersten Povelsdatter af Heschen. Andre faddere er Christen Frantzen, Søren Jørgensen og hustruerne til Jens Lyck og Jørgen Michelsen, som nok alle er af Voldby.

På kirkedagen 2 p Pasch, dvs. 2. søndag efter påske 1739 og altså den 12. april 1739, bliver endnu et af Rasmus Simonsens børn begravet. Præsten skriver:
Dom: 2. p. Parch : Rasmus Simonsens barn begravet.
Det vides ikke, om dette var et nyfødt barn, eller om det er den 9-årige Karen, der er gået bort.

Onsdag den 16. december 1739
d. 16 Dec: Rasmus Simonsens Kones Moder Maren Sørensdatter begravet gl: 62 Aar


Rasmus Simonsen er igen fadder i Voldby kirke på kirkedagen Oculi 1740, hvilket er den 20. marts 1740. Det er Jens Stenstrøm, der får døbt sønnen Daniel Jensen Stenstrøm. Gudmor er en bryggerpige ved Frijsenborg Gods. Indgangen kan næsten ikke læses, men to af de andre faddere er vist Christen Sølvsteen og Jens Linnertsen.

Tredje advent 1740, som er den 11. december 1740, står Rasmus Simonsen fadder til Jens Jørgensens første barn i Voldby kirke, og de 2 familier kommer da også senere i familie med hinanden, da deres børn bliver gift. Denne pige døbes Anne Marie Jensdatter.

I 1741 bliver Rasmus Simonsen far til sin tredje datter, og denne døbes Maren Rasmusdatter i Voldby kirke, men selve dåben er ikke fundet i kirkebogen.

Rasmus Simonsens hustru, Anne Mogensdatter, er i 1742 fadder i Voldby kirke for Niels Graugaard, der har fået datteren Maren Nielsdatter Graugaard. Det sker på kirkedagen Fer 2 Pasch, som er den 26. marts 1742. Gudmor er Marcus Laustsens hustru, og blandt fadderne er Niels Graugaard af Skjoldelev samt Lars Marcusen og Anders Erichsen. Den lille pige dør dog som spæd og begraves kort efter.

Rasmus Simonsens underskrift efter svigerfaren Jesper Jensen Bach af Vitten i 1748.

Rasmus Simonsen Snedker efter 1742

Søndag den 28. juli 1743, hvilket kirkemæssigt er 7 p Trin 1743, er Rasmus Simonsens hustru, Anne Mogensdatter, fadder for en lille dreng, som døbes Christen Andersen, og hvis far hedder Anders Frantzen. Gudmor er hustruen til Lars Skotte ved Røstbro. Faddere er Christen Smed, Jens Jørgensen, Anders Skol og Jørgen Michelsens hustru.

Rasmus Simonsens hustru, Anne Mogensdatter, dør i slutningen af 1743, og hun bliver kun 37 år gammel. Præsten skriver, da Anne er blevet begravet på Voldby kirkegård:
Fest. ?vium Sanctor Rasmus Simonsens hustru begravet gl. 37 Aar
Anne Mogensdatter efterlader sig 4 levende børn i alderen 4 til 14 år.

Rasmus Simonsen bliver gift med Karen Jespersdatter Bach fra Vitten på et eller andet tidspunkt mellem januar 1744 og oktober 1744, men det vides ikke, hvor brylluppet er foregået. Hvis det er foregået i Vitten kirke, er der ingen indførsel dertil, idet bryllupper mangler for byen mellem 1738 og 1749.

Rasmus Simonsen er fadder i Voldby kirke den 11. oktober 1744 til en pige, som bliver døbt Ellen. Hendes mor hedder måske Maren Laustdatter? ved Dyrehuuset, men ellers får man ikke noget at vide om barnets ophav.

Rasmus Simonsens første hustru, Anne Mogensdatter, dør altså i slutningen af 1743 under Frijsenborg Gods, og der afholdes skifte efter hende den 2. april 1745:
Den 2 april
1745: Anne Mogensdatter, som var gift med Rasmus Simonsen af Voldby
[Johanne Rasmusdatter bor i 1783 i Ladgaard?, idet hun dette år står gudmor for halv-broren Jesper Rasmussens pige Johanne Jespersdatter i Farre i Sporup sogn – selv om præsten skriver moster, og hun er nu en faster. Mogens Rasmussen står fadder i 1784, da Jesper får sønnen Rasmus Jespersen.]

Den 1. august 1745 bliver Rasmus Simonsen far til sin anden søn, som bliver døbt Simon Rasmussen efter sin farfar, som vi ikke kender, og drengens mor må jo derfor være Karen Jespersdatter Bach. Præsten skriver [næsten ulæselig indgang]:
Dom 7 P. Trin Rasmus Simonsen 1 Søn døbt Simon, Susier: Mette Simonsdatter, xxxxx Jens xxxxx
Der vides ikke mere om Simon Rasmussen.

Rasmus Simonsen bliver tidligt i december 1746 far til en søn, der bliver døbt Jesper Rasmussen efter hans svigerfar, Jesper Jensen Bach af Vitten. Præsten skriver, da Jesper er blevet døbt den 11. december 1746:
1746 Dom. 3 Advent Rasmus Simonsen 1 barn døbt [og] kaldet Jesper
Susier: Berit Jespersdatter [en faster?]
Test: Peder Rasmussen af Haurum, Morten Thomsen, Jacob, Kirsten Fog, Christen Frantzens og Marcus Larsens hustruer
Jesper Rasmussen bliver gårdmand i Farre i Sporup sogn, og flere af hans hel- og halv-søskende står gudmor eller fadder til hans børn. Jesper Rasmussens søn Christen bliver dog sat i pleje i Voldby hos søsteren, og drengen dør også i Voldby et halvt år gammel, idet han begraves 3. søndag efter påske 1794 i Voldby.

Femte søndag efter Påske 1747, som er den 7. maj 1747, står Rasmus Simonsen fadder i Voldby kirke. Han gør det for Niels Hansen Soldat, der har fået sønnen [navnet angives ikke] Nielsen. Blandt de andre faddere i dette ulæselige afsnit af kirkebogen kan læses navnene Christen Frantsen og Niels Graugaard.

Da Rasmus Simonsens svigerfar, Jesper Jensen Bach, dør i Vitten den 9. juni 1748, skrives det i skiftebogen under Frijsenborg Gods i april 1749, at Rasmus Simonsen er gift med Karen Jespersdatter Bach, og Rasmus Simonsen sætter efterfølgende sin underskrift i bogen. Skiftes angives her i kortform:
Den 25. april 1749: Jesper Jensen Bach af Vitten er død. Enken er Kirsten Nielsdatter. Børn: Søn, Jens Jespersen Bach, 25 år [1724], datter, Giertrud Jespersdatter Bach, som er gift med Jens Thomæsen af Voldby, datter, Kirsten Jespersdatter Bach, som er gift med Morten Christensen af Vitten, datter, Ane Jespersdatter Bach, som er gift med Jørgen Madsen Skrædder af Vitten, Karen Jespersdatter Bach, som er gift med Rasmus Simonsen af Voldby, datter, Maren Jespersdatter Bach, som er gift med Peder Lassen af Haurum, datter, Birthe Jespersdatter Bach, som er ugift og hjemme hos sin mor. Lavværge for enken er Poul Nielsen af Vitten. Jens Jespersen Bach er formynder for sin ugifte søster. Det aftales, at broren skal overtage efter faren og være ansvarlig for sin umyndige søster. Underskrifter fra Jens Jespersen Bach, Morten Christensen, Jørgen Madsen, Rasmus Simonsen og Jens Thomæsen.

Rasmus Simonsen bliver i slægtstræet far til Anne Rasmusdatter omkring 1751 i Voldby. Der er dog ingen kirkebøger for perioden.

Rasmus Simonsen bliver endeligt far til Jens Rasmussen, men der er ingen kirkebøger for perioden. Jens Rasmussen bliver viet i Voldby kirke i 1794 med enken Johanne Jensdatter af Voldby.

Rasmus Simonsen dør i slutningen af november 1761, idet han begraves på Voldby kirkegård den 29. november 1761. Efterfølgende skriver præsten:
Domen 1 Advent . Rasmus Simonsen begravet 69 aar

Rasmus Simonsens hustru, Karen Jespersdatter Bach, bliver efterfølgende gift med Søren Andersen den 4. november 1764. Rasmus Simonsen overleves af sin hustru, Karen Jespersdatter Bach, idet hun lever endnu 22 år og først dør i 1783.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Rasmussen <- Rasmus Jørgensen <- Anne Rasmusdatter <- Rasmus Simonsen

Rasmus Simonsen som indskrevet i Voldby kirkebog

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie