Nogle af Mejlbys kendte og ukendte mennesker

Hvad indeholder denne side?

Øverst er nogle fortællinger om nogle af de mennesker, som er kendte for noget andet end bare det helt almindelige.

Nederst på siden er en krydsreferenceliste med folk fra Mejlby, som forekommer i andre kirkebøger end lige netop Brorstrup kirkebog.

Der er krydsreferencelister fra byer omkring Mejlby på siden Andre folk før 1810, dvs. Kongens Tisted, Store og Lille Binderup, Grynderup og Rørbæk. På siden Red Simested er der krydsreferencelister for dette sogn.

På siden Familien Møller er der tilsvarende for Hem og Mariager, mens Familien Knudsen har for Sem. Der er endnu flere folk fra Omsyssel, dvs. området syd for Mariager Fjord, på siden Navn på Navn.

Vendelboere finder du under familierne Sørensen og Christensen på siderne Sagn & Folk på tværs og Mord og mennesker.

Nederst på siden finder du en masse skifter eller fæstebreve, som vedrører Mejlby - især i 1700-tallet - samt oplysninger fra lægsrullerne.

Krigsheltene fra Mejlby: Søren og Christen Andersen Tydsk

Fra 6. juli-mindedagen i Fredericia over de faldne soldater.

Når der udbrød krig i gamle dage i Danmark, var det den fattige landbefolkning, som betalte prisen at forsvare landet. Prisen blev betalt af en masse unge mænd fra fattige kår på landet med deres liv, foruden folk i de byer, det gik ud over i hovedsagligt Syd- og Sønderjylland. Der var også en del officerer, der døde i forsvaret af landet, men disse er der skrevet en del om. Til gengæld er de fleste af de menige fuldstændigt ukendte i det offentlige rum, så her er historien om en familie fra Mejlby, som gav mere end rigeligt blod pga. kongens uoverensstemmelser med omverdenen.

Dette er altså historien om to ukendte helte og faktisk brødre, der kom fra Mejlby i Brorstrup sogn, og som døde i direkte kamp, da danskerne gik til angreb på tyskerne i Kolding den 23. april 1849 og ud for Fredericia den 13. maj 1849.

Under folketingsmanden Anders Nielsen på denne side kan du læse om de 3 drenge, der er født i Brorstrup sogn 1817, og går vi 2 år frem i tiden til 1819, fødes der 5 drenge i Brorstrup. De 4 af dem dør, før de bliver voksne, og den ene af disse er jo den femte bror til de 4 fæstebondesønner, der siden kalder sig Mejlby som tillægs- og senere efternavn.

Den sidste fødte i Brorstrup sogn i 1819 dør som krigshelt, og han skal da have lidt omtale her, nemlig Søren Andersen [Tydsk], der er søn af Anders Christensen [Tydsk – født ca. 1789 i Mejlby], sønnesøn af Christen Andersen [Tydsk – født ca. 1754 i Mejlby – død 1841 i Mejlby som 87-årig] og oldebarn til Anders Christensen Tydsk, der i øvrigt nok har en bror ved navn Niels Christensen Tydsk, som også stammer fra Mejlby [Østerbølle kirkebog 1769].

Da Ålborg Amt skriver sin hovedlægdsrulle i 1791, finder vi Anders Christensen Tydsk på rullen med disse data under lægd 78, som er Brorstrup sogn:
57: Far: Christen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, født i Mejlby, 3 år, opholder sig hjemme.

Familien Tydsks gård var matrikel 1 i Mejlby, som lå på, hvad der i dag er hjørnet af Mejlbyvej og Mejerivej, altså Mejerivej 10; muligvis var Niels Christensen [Meilby]s gård den lidt mindre gård, der lå på det modsatte hjørne af Mejerivej, dvs. matrikel 18 og nuværende Mejerivej 19. At disse Tydsk-drenge går soldatervejen, har de ikke fra fremmede, idet deres far, Anders Christensen Tydsk, selv var soldat fra 1811. Man finder ham f.eks. i lægsrullen fra Brorstrup sogn fra 1817, hvor der skrives følgende om ham:
5 4: Far; Kristen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, født i Meilbye, 28 år, 62 tommer høj [1,62 m], 1811 soldat 3JR [3. Jyske Regiment], ? ? fra May 1811, 3JR 4/B R/18, Ovf 1818, S=1821

Da indsidder Anders Christensen Tydsk og hustruen Anna Maria Sørensdatter i Mejlby i Brorstrup sogn får en søn den 26. april 1819, døbes han Søren Andersen efter sin morfar, husmand og smed Søren Hansen Smed, der er flyttet til Mejlby fra Støvring, men samtidigt har Søren Tydsk nok også navn efter
sin farbror, Søren Christensen Tydsk, der var død som 21-årig tre år før drengens fødsel. Anders Tydsks mormor, Inger Pedersdatter, er død i Mejlby den 12. februar 1819, men hans morfar gifter sig igen med gårdmandsenken Karen Marie Olesdatter den 28. september 1820, og Karen Marie står gudmor til Peder Nielsen Meilby. Søren Hansen Smed dør i Mejlby, da Søren Tydsk er 11 år gammel, nemlig den 25. marts 1830, hvor smeden er 64 år gammel.

Da Søren Andersen Tydsk fremstilles i Brorstrup kirke den 13. juni 1819, står følgende faddere for ham: Jens Trads [læs om ham under Slavekrigen], Christen Clausen, Christen Tydsk [som jo er drengens farfar], Maren Jensdatter og Else Jensdatter, alle fra Mejlby.

Idet Søren Andersen Tydsk er født så tidligt på året, er han medtaget på tillægslægdsrullen allerede i 1819:
Ny 90: Far: Anders Christensen [Tydsk], søn, Søren Andersen [Tydsk], født i Meilbye, opholder sig hiemme, fød 26 April 1819

Da Søren Andersen konfirmeres i Brorstrup kirke i 1833, giver præsten ham karaktererne Meget god for både opførsel og kundskaber. Selv om han er den eneste overlevende dreng fra sin årgang 1819, står han dog ikke som dreng alene ved alteret i 1833 i Brorstrup – Anders Christensen, som er et år ældre, konfirmeres nemlig med et års forsinkelse.

Ved folketællingen i 1834 består familien Tydsk af følgende på gården:
Anders Christensen                 45 år        Gaardmand
Ane Marie Sørensdatter           42 år        Hans kone
Inger Andersdatter                 15 år        Deres børn
Søren Andersen                     15 år        Deres børn
Christen Andersen                  13 år        Deres børn
Jens Andersen                       11 år        Deres børn
Anders Andersen                     9 år        Deres børn
Hans Andersen                        7 år        Deres børn
Mette Katrine Andersdatter       5 år        Deres børn
Mariane Andersdatter               2 år        Deres børn
C
hristen Andersen                  75 år        Hans far, aftægtsmand

Mette Sørensdatter                77 år        Hans kone
[Anders Andersen Tydsk er ved folketællingen i 1845 sammen med Søren Nielsen Meilby i Volstrup [Rørbæk sogn] hos gård- og mølleejer Dinesen, men Anders vender tilbage til Mejlby 1848 i modsætning til Søren, og han har overtaget slægtsgården ved folketællingen i 1860. Inger Andersdatter er opkaldt efter sin mormor, Inger Pedersdatter, gift med husmand og smed Søren Hansen i Mejlby.]

Søren Andersen Tydsk mister sin farmor den 27. januar 1835, hvor hun var 78 år gammel. Præsten skriver nemlig, at Kirsten Sørensdatter, der var aftægtsmand Christen Tydskes kone af Meilbye er begravet den 1. februar 1835.

Den 31. oktober 1836 er Christen Andersen Tydsk på afgangslisten fra Brorstrup sogn. Præsten skriver, at han er 15 år og skal til Volstrup i Rørbæk sogn for at være tjenestekarl. Anmærkningerne er ”Meget godt”, og at han er gårdmandssøn fra Mejlby. Han tager næppe af sted alene, da den 25-årige Christen Nielsen [Meilby] skal samme vej. De 2 gutter indskrives da også på tilgangslisten i Rørbæk lige over hinanden. 26-årige Christen Nielsen skal arbejde som tjenestekarl, mens 15-årige Christen Tydsk skal arbejde som tjenestedreng. Christen Andersen Tydsk forbliver i Volstrup til den 1. november 1841, hvor han vender hjem til Mejlby.

I februar 1837 dør Søren Andersens lillesøster Karen Marie, hvor hun er 2 år gammel. Præsten skriver, at Karen Marie var datter af ”Anders Tydsk”.

Indtil 1838 vides det, at Søren Tydsk blev hjemme på gården hos familien eller gjorde tjeneste på en af de andre Mejlby-gårde, idet han ikke nævnes på afgangslisten for sognet. Ved folketællingen i 1840 er han dog ikke længere i sognet.

Christen Andersen Tydsk vender hjem til Mejlby fra Volstrup den 1. november 1841, og han har således brugt 5 år, fra han var 15 år, til han blev 20 år gammel på denne større gård.

Søren Andersen Tydsk vender tilbage til byen mellem 1840 og 45, og han bor igen hos forældrene i 1845:

Anders Christensen                  56 år        Gaardmand        Mejlby
Ane Marie Sørensdatter            53 år        Hans kone         Støvring
Inger Andersdatter                   29 år        Deres børn        Mejlby
Søren Andersen                       26 år        Deres børn        Mejlby
Mette Katrine Andersdatter       16 år        Deres børn        Mejlby
Mariane Andersdatter               13 år        Deres børn        Mejlby
Christian Andersen                     7 år        Deres børn        Mejlby

Da fæstegårdene i Mejlby sælges 1844, køber Anders Christensen Tydsk altså familiens gård, hvorefter familien driver den som selvejergård. Søren Andersen Tydsk og hans lillebror, Christen Andersen Tydsk, bliver dog indkaldt til hæren for at forsvare Danmark. Andre af bondesønnerne i Mejlby slipper fri, fordi de er kasseret, eller fordi de købes fri. Hvad årsagen er til, at Niels Christensens sønner fra den mindre nabogård ikke deltager i krigen, kendes ikke.

I 1846 konfirmeres i Ravnkilde kirke Mariane Andersdatter fra Mejlby, der er datter Anders Christensen /:Tydsk:/ i Mejlby. [Brorstrup ops. 72]

Krigen nærmer sig, og Tydsk-brødrene nærmer sig deres endelige

De 2 ældste sønner fra Tydsk-gården i Mejlby er begge opført i reservelisterne til militæret, så da krigshandlingerne mellem Danmark og Slesvig er ved at bryde ud, bliver de begge indkaldt. Den ældste, Søren Andersen Tydsk, indsættes i 5. reservebataljon. Den yngste, Christen Andersen Tydsk, indsættes i 6. reservebataljon.

Allerede omkring den 8. april 1849 har de danske generaler på fornemmelsen, at Danmark vil blive angrebet sydfra, og man begynder at lægge de første planer for, hvad der skal forsvares, og hvordan. I bogen Den dansk-tydske Krig fra 1875 skrives, at general Krogh beordres til Fredericia, for fæstningen skal forsvares [denne Krogh fyres i øvrigt nogle dage senere]. Overkommandoen beslutter at lade 3 brigader overføre til Fyn. Den ene beregnet til at kastes ind i Fredericia, hvis nødvendigt. Den anden skal ligge i lejr omkring Middelfart for at understøtte Fredericia, mens den tredje skal ligge mellem Bogense og Odense. Den ene af de valgte brigader er 6. reservebataljon med Christen Andersen Tydsk, som sendes mod Fredericia og ankommer til byen den 12. april 1849.

Overkommandoen får nys om, at Danmark bliver angrebet den 15. april, så ordrerne ændres i en fart, og 6. reservebataljon sendes ikke til Fyn men derimod til det sted, hvor vejene fra Vejle til Snoghøj og Kolding til Fredericia mødes.

De to styrker nærmer sig hinanden, og den 22. april 1849 foretages en fremrykning mod Kolding fra dansk side. 5. reservebataljon med Søren Tydsk lægger sig i Sønder Vilstrup, mens 6. reservebataljon med Christen Tydsk lægges i Højrup. Andre bataljoner lægger sig i Gudsø, Oddersted, Taulov, Studsdal, Skærbæk, Tårup og Børup samt Erritsø.

Tydsk-brødrenes oplevelser i Kolding den 23. april 1849

En samtidig streg over angrebet i Låsbygade den 23. april 1849.

Den 23. april 1849 sætter en avantgarde sig i gang mod Kolding fra sin mødeopstilling ved Krybily Kro klokken halv fem, men da en vejviser viser forkert vej, bliver alle bataljoner i avantgarden først samlet ved Bramdrup klokken 7. Deriblandt er 5. reservebataljon ankommet fra Sønder Vilstrup, mens 6. reservebataljon er kommet fra Højrup, og disse 2 sættes i frontlinjen, mens 3 almindelige bataljoner sættes i anden række. Man kan vel undre sig over, hvorfor reserverne sættes i front, mens de mere prøvede soldater sættes bagved, men som i mange andre krige er det jo sådan, at man lader ”de laveste i hierarkiet” tage de første kugler – englænderne var jo f.eks. også altid klar til at ofre enhver canadier og australier.

Som sagt er både 5. og 6. reservebataljon med ved forsvaret af Kolding den 23. april 1849, hvor begge brødre altså opholder sig denne dag. P. L. Müller skriver i 1899 i bogen ”Kampene om Kolding under felttoget 1849”:
Fjerde brigade havde ved Bramdrup formeret sig i to træfninger. I den første var 5. og 6. reservebataljon, hvis mandskab for en stor del i dag var i ilden for første gang.

Kl. 8 var Major la Cour med 6. reservebataljon nået det sted, hvor Ribevejen støder chausseen, og tvang fjendens vedetter tilbage. Forskansningerne ved Gøhlmanns Mølle var ikke ganske færdige, men de to kompagnier af første slesvigske jægerkorps, der havde arbejdet her, satte sig dog fast, så godt de kunne, og åbnede en kraftig ild, dels fra skansen, dels fra huse og hegn i nærheden. Denne stilling blev første beskudt med kardætsker, hvorefter bataljonen med to kompagnier på hver side af denne og med reserverne indskudt i skyttekæderne med et rask stormløb kastede forsvarerne tilbage.

6. reservebataljon trækker sig derefter tilbage med flere sårede og dræbte og bliver ved møllen. Müller skriver:

I længden kunne imidlertid angriberne (Slesvigerne) udfolde så mange tropper, at det blev umuligt for de tre kompagnier at holde stand. La Cour forstærkede sin højre fløj og lod den foretage en svingning fremad til venstre, mens 5. reservebataljon under oberstløjtnant Ahrenfeldt rykkede frem i linie, formeret i kompagnikolonner. De uøvede soldater gik kækt på med bajonetten, og fjenden måtte i strakt løb vige ned ad Nørrebanke, fuldt i hælene af reservebataljonerne.

6. reservebataljons 1. og 2. kompagni drives fremad ”med udmærket kraft og hurtighed”, skriver Müller. Imens anvendes 3. kompagni med Christen Andersen Tydsk til at angribe forskansningen, der tages i første anløb. Han fortsætter:

Mens det sidste kompagni udsendtes som venstre fløj for at søge at bane sig vej gennem hospitalsporten og holde forbindelsen med tredje brigade, hvad ikke lykkedes, forfulgte de andre afdelinger deres sejr. Et kompagni af 6. reservebataljon og et af 5. reservebataljon løb ned gennem Låsbygade, der på kort tid i hele sin længde blev tagen fra fjenden. På højre fløj gik 2 af La Cours kompagnier gennem haven og marken frem langs byens vestlige udkant imod åen, fra hvis sydside det svære skyts allerede begyndte af spille.

Müller fortæller derefter om kampene i Låsbygade, og beboernes forfærdelige oplevelser. Bl.a. skriver Müller:
En dame husker, hvorledes hendes far, som boede i Låsby, ved kampens begyndelse drog familien ind i bagværelset og dækkede børnene med sengeklæder. Midt under skydningen dundrede det stærkt på døren, men manden hindrede sin hustru i at lukke op. Noget efter sagtnede larmen. Tjenestepigen kiggede ud og jublede: De Danske! De Danske! Man ilede gennem den forreste butik, hvor alt var gennemhullet, og så de kendte, røde trøjer derude. Overalt lå sårede og døde. Man vidste, at soldaterne måtte tørste stærkt og bragte store spande med saft og vand ud, som tømtes med begærlighed trods officerernes utålmodighed. Der blev også i en fart smurt smørrebrød, som soldaterne stak inden for deres uniformer, før de drog videre.

Müller skriver derefter om krigen set fra købmand Petersens butik i Helligkorsgade – kunne måske dreje sig om Søren Pedersen/Petersen med familie i Korsgade 197 i 1845 og Helligkorsgade 197 i 1850. Både han og hans hustru er født i Slesvig og har 3 børn, 4 lærlinge og 5 tjenestefolk ved folketællingen i 1850, mens der kun er 1 komis ved navn Hans Wiuf, 1 lærling og 2 tjenestepiger i 1845.

Mülller fortsætter derefter historien om slaget:
Vore soldater i Låsby var blevet opholdt af et pallisadeværk for enden af gaden, da de slesvigske kompagnier brød ud igennem dette og trængte de spredte afdelinger tilbage trods den tapreste modstand. Koldingenserne, der havde hilst de danske kommen med hurraråb, måtte nu atter se dem vige. Mange soldater blev af stedkendte folk ført til siden gennem gårde og haver ud over engene ved slotssøen. Først efter en blodig kamp blev gaden fjendens, og fra byens nordlige del lod 6. reservebataljon sig ikke fordrive.

Kampene fortsætter i Kolding, hvor bl.a. 9. bataljon indsættes over overtager, idet Müller skriver:
Barrikaden, som efter første stormangreb kun havde været passabel for enkeltmand, blev snart fuldstændigt fjerne, og de forsprængte dele af 6. reservebataljons angrebskolonner sluttede sig til – den samlede styrke drev atter fjenden tilbage gennem Låsbygade, uagtet at den blev stærkt beskudt fra vinduer og lofte.

Da man senere opgør tabstallene for den danske forsvarsstyrke, fortæller den, at det totale tab af mænd den 23. april 1849 ved Kolding blev på 600 mand, der i beregnet døde, sårede og tilfangetagne mænd. Fra henholdsvis 5. og 6. reservebataljon er tallene:

5. reservebataljon    12 døde menige, 1 såret officer og 39 sårede menige – ingen tilfangetaget

6. reservebataljon      1 død officer, 2 døde underofficerer og 23 døde menige, 3 sårede officerer, 3 sårede underofficerer og 49 sårede menige. Desuden bliver 10 menige taget til fange af de slesvigske styrker.

I alt fra disse 2 reservebataljoner bliver altså 133 menige dræbt, såret eller taget til fange.

Blandt de mange sårede og faldne danske soldater finder vi altså Christen Andersen Tydsk. Han er såret og kommer sikkert på et lazaret og sikkert i Fredericia, hvor han dør af sine sår, og hvor man midt i forvirringen ikke er 100 % sikker på, hvorvidt han ligger i Fællesgraven ved Trinitatis kirke i Fredericia eller ej. Man må dog formode, at storebroren nok har fået nys om sin lillebrors skæbne og derfor har fået et endnu større had mod slesvigerne end tidligere, som gjorde, at han ikke sparede sig selv, da udfaldet fra Fredericia fandt sted den 13. maj 1849.

Indgangen med dåben af Søren Andersen Tydsk, Mejlby, Brorstup, 1819.

Fra den 23. april til den 7. maj 1849 – slaget ved Viuf og slaget ved Gudsø

Da præsten i Kolding den 9. maj 1849 begraver 7 soldater, ved han ikke, om de 2 er danske.

5. reservebataljon er knap så smadret som 6. reservebataljon, og Christen Tydsks storebror, Søren Andersen Tydsk, er derfor med ved alle de næste krigshandlinger mellem Kolding og  Fredericia.

I den følgende tid er der en del politik og omrokeringer af stillinger.

Den 27. april og den 29. april overføres en del kompagnier fra Fredericia til Middelfart og Fyn. Blandt disse er 5. reservebataljon, og det må formodes, at Søren Andersen Tydsk derfor har nogle stille dage i det fynske land. En af opgaverne for de overførte bataljoner var at bevogte fyns nordvestlige kyst fra Båring vig til Føns vig.

Allerede den 3. maj 1849 overlades forsvaret af Fyn til borgerbevæbningen, som hhv. Odense og Nyborg står for. De såkaldte depotkompagnier, hvor under 5. reservebataljon hører, sendes derfor denne dag tilbage til Fredericia. Samme dag er der træfninger mellem danskerne og slesvigerne nord for Kolding, og her deltager Søren Tydsk altså ikke. Du kan læse om, hvordan Viuf igen blev dansk område på siden Viufs gårde.

De overførte soldater fra Fyn får ikke tid til at trække vejret, for 5. reservebataljon indgår i 4. brigade, der straks skal sendes mod Sønder Vilstrup kirke, dels over Havreballe-passet, dels over Gudsø. Dette sker dog ikke, fordi fjenden stormer fremad, er over Gudsø og allerede på landevejen mod Snoghøj. Fjenden bliver dog nødt til at trække sig tilbage til Krybily Kro, da jægerkorpset går i modangreb, bl.a. med dækning af 6. reservebataljon. Da Slesvigerne fra Tavlov kirke får nys om store troppebevægelser vest for Elbodalen, beslutter de sig til at trække sig tilbage til højderne vest for Gudsø. Danskerne forsætter fremad, og da det bliver aften har danskerne overtaget Gudsø-passet, og fjende er på plateauet mellem Gudsø og Eltang. Alt dette har resulteret i et tab på 6 for slesvigerne og 0 for Danmark. Grænsedragningen denne dag er altså, at området nord for Gudsø-Almind er dansk, mens området syd for er Slesvigsk.

Efter en del politik og omrokeringer af tropper trækker det op til nye kampe den 7. maj 1849. De danske tropper er opstillet hele vejen fra Gudsø til Møsvraa, og 5. reserve-bataljon er derfor opstillet til at dække terrænet fra mosedraget ved Skibdræt Mølle til Hulskov. Dansker bliver trængt, og da 8. linie-bataljon har trukket sig tilbage over Skibdræt mølle, kommer 5. reservebataljob til at stå i første linie (igen). Reservebataljonen kommer dermed til at indtage en temmelig udstrakt stilling, hvilket betyder, at 4. brigade enten bliver delt i 2 dele, eller at den ene del må gå over Elbo-dalen.

Da 5. reservebataljon ikke i længden kan holde slesvigerne væk, bliver ordren fra hovedkvarteret, at gå bagved Elbodalen. Reservebataljonen får derefter opstilling i en lille skov nordvest for Taulov kirke. Kampen fortsætter med uformindsket styrke. Fjenden kommer tættere på, og inden længe er Gudsø i brand. Gudsø opgives, og styrkerne, hvor iblandt 6. reservebataljon er mellem, trækkes tilbage til Krybily. 1. forstærkningsbataljon samt 8. og 9. liniebataljon, som dækker tilbagetrækningen, lider store tab. De to liniebataljoner får efterfølgende ordre til at gå til Fredericia som følge af de mange tab. Kort derefter giver general Bülow ordre til, at hele styrken langsomt skal vende næsen mod Fredericia.

De danske tropper kommer frem til Erritsø og Sanddal, mens Snoghøj hurtigt falder i hænderne på Slesvigerne, hvilket medfører, at en gruppe på 20 menige fra 6. reservebataljon med både må evakueres til Fyn, fordi de er blevet skilt fra deres afdeling. Søren Tydsk er med 5. reservebataljon kommet fra Børup og over Hejse Kro til Fredericia, hvor de ankommer kl. 17. I forbindelse med Gudsø-slaget mistede 5. reservebataljon 10 mand, deraf 2 døde, 6 sårede og 2 taget til fange af fjenden.

Danskerne bliver mere og mere trængt, og forsvaret af Fredericia bliver mere og mere vigtigt for kongen. Fæstningen skal holde. En del soldater overføres til Fyn mellem den 7. og 9. maj 1849, men 5. reservebataljon er et af dem, der forbliver i Fredericia for at forsvare fæstningen.

Søren Andersen Tydsk opholder sig inden for voldene omkring Fredericia i dagene mellem den 7. og den 12. maj 1849, hvor de danske generaler beslutter at lave et angreb ud ad Fredericia mod tyskerne om natten.

Spørgsmålet, om Fredericia skulle forsvares eller rømmes, havde endnu ikke fundet sin endelige afgørelse, da fjenden stod foran fæstningen, skrives i Den dansk-tydske Krig fra 1875. Alt omkring forsvaret var i orden undtagen den ønskelige dybde i vådgraven ikke var nået. Der dannes i Fredericia-fæstningen 2 bataljoner af alle depotkompagnier, hvoraf 5. reservebataljon får indlemmet 2 liniekompagnier og 2 depotkompagnier.

I det danske hovedkvarter besluttes altså, at man den 13. maj ved daggry skal foretage en rekognoscering fra fæstningen for om muligt at komme til vished om fjendens styrke og stilling og derved opdage, om der var sandsynlighed for, at det var hans hensigt at ville gå offensivt frem imod fæstningen. To bataljoner skal rykke ud af Kongens Port og tage stilling i terrænet mellem Bredstrup og Trelle. To bataljoner skal ud af Prinsens Port og drage mod hhv. Stoustrup og Erritsø.

5. Reservebataljon er en af dem, der drager ud af Kongens Port mod Bredstrup kl. halv to om natten mellem den 12. og 13. maj 1849. Noget af kolonnen drager mod Trelle, Egeskov og Vejlby. Resten går mere vestpå mod Egumvejen, hvor den passerer en slugt kendt for oversvømmelse. Man kommer til slugten kl. 2:30 og ser fjenden have besat den nordlige skrænt. 5. Reserve-bataljon sættes til at dække den ene side af Egumvejen. De danske kanoner skyder, og fjenden flytter sig mod vest, hvorefter tre kompagnier af 5. reserverbataljon rykker frem til 800 alen efter slugten. 3. kompagni af 5. reservebataljon bliver tilbage og besætter højderyggen ved oversvømmelsen.

Fjendtlig kavaleri rykker nu frem fra Stoustrup og sætter de danske stillinger under heftig beskydning – både artilleriet men også infanteriet. Da major Marcher ikke anser det for tilrådeligt at udsætte sig for et kavaleriangreb i det meget åbne terræn, beslutter han kl. 4:30 at trække tropperne tilbage mod Kongens Port. Danskerne beskydes kraftigt under retræten.

Resultatet af udfaldet fra Fredericia den 13. maj 1849

Resultatet af dette miniudfald bliver, at der er dræbte på begge sider af fronten som følge af kanonild, og en af dem, som aldrig kommer hjem igen, er den ældste søn fra Tydsk-slægten i Mejlby, der begraves i fællesgraven på Trinitatis kirkegård den 14. maj 1849. Det er der også 3 andre danske soldater, der gør, dvs. Lars Christian Jacobsen fra Vester Tversted [også fra 5. reservebataljon] og Johannes Sprogøe fra Korsør. Den sidste omkomne er ukendt. Så for 4 danske familier var det en dyr omgang med det udfald.

En af de soldater, der opholder sig inden for volden denne nat, har skrevet dagbog. H. G. Bønnelycke skriver om, hvordan han oplevede denne begivenhed i bogen Fra belejringstiden i Fredericia 1849, som også er udgivet 1899 [forskudt med 1 dag, da det er en dagbog]:

Hele sidste nat sad jeg oppe og blev henad klokken 1 opmærksom på en ejendommelig lyd, omtrent som når der uafbrudt kastes med sten mod et plankeværk. Det viste sig snart, at den hidrørte fra en heftig geværskydning, idet vore havde foretaget et udfald fra fæstningen for at undersøge fjendens stilling og straks var stødt sammen med ham. Klokken 3 var jeg på volden og så tyskerne drives tilbage til Fuglsang, men henimod klokken 4 måtte vore trække sig tilbage, hvorpå der begyndte en levende kanonade fra voldene, som må have gjort god virkning.
Den 14. maj
Atter i dag en stor ligprocession. Kaptajn Silberloh, én underofficer og 5 menige begravedes med sædvanlig militærhonnør, dvs. musik og 3 salver, på dansk kirkegård, hvor nu i alt 50 militære er begravet på én plads i de sidste 14 dage. Det fortaltes, at nogle soldater, som i går var blevet tilbage, da vore rykkede ud, skulle til straf marchere volden rundt med en halmvisk i hånden, men fik straffen eftergivet af kommandanten. Hvorvidt det forholder sig således, ved jeg ikke.
Den 15. maj
[Der er meget mere af Bønnelyskes dagbog på denne side.]

Vi ved dog, at Søren Andersen Tydsk ikke var en af de soldater, ”der blev hjemme”, og vi ved også, at han heller aldrig kom hjem igen i levende live.

Erik Housted skriver i bogen Fredericias belejring i 1849 meget mere om, hvad der skete den 13. maj 1849, og hvilket mod Søren Andersen Tydsk besad. Housted skriver:
Søndag den 13. maj
Klokken 1 nat rykkede 3-4 bataljoner, en halv eskadron rytteri, batteriet Marcussen og 8 espingoler (et særligt dansk konstrueret våben, som var i stand til at udskyde indtil ca. 30 kugler i hurtig rækkefølge) ud af fæstningen for at undersøge fjendens styrke og stilling og om muligt ødelægge hans batterier.
Udfaldet støttedes livligt af dampskibet Hertha, nogle kanonbåde, hvoraf især to gjorde fyldest, batteriet på Strib og fæstningens kanoner, og fjenden blev drevet tilbage mod Fuglsang og Stoustrup. Klokken 4 måtte vore tropper dog trække sig tilbage med et tab af 4 døde og 16 sårede.
Dagen igennem fortsætter fjenden arbejdet på sit tredje batteri, og om aftenen begynder han også anlægget af et batteri ved Sandalhus, for derfra at kunne afskære skibstrafikken til Strib.
Om natten ankom den første af fjenden længe ventede, transport af svært belejringsskyts fra Rendsborg, og der er nu ved at blive etableret en belejringspark ved Hejse kro.

Fra en dagbog fra et skib uden for Fredericia findes der dette om den 13. maj 1849:
Søndag den 13de Maj. 1849
I Fredericia laa disse syv Batailloner rundtom paa Byens aabne Pladser, dog især paa den indre Side af Voldskrænten, hvor de grov sig Huler til Hvilepladser, de fleste med Bøssen i Favnen og altid rede til at tage imod den ventede Storm.
     Overførslen skete i den første Tid til og fra Strib, men da Fjenden rykkede nærmere og af og til ramte de store Færger med Soldater, maatte Overførselen foregaa fra og til Baaringvig, hvor en stor Bro blev bygget.

Uddrag fra en anden dagbog af Niels Christensen Ajstrup fra samme krig findes på siden Andre gode historier. Denne soldat, som også var en søn af Himmerland, overlever slagene ved Fredericia, men dør dog inden krigens afslutning i et andet slag.

Krigen slutter jo ikke den 13. maj 1849 men kører et pænt stykke tid derefter. Slaget den 6. juli 1849 er krigen nok mest kendt for, for da vandt danskerne en af de få gange over Slesvig-Holsten og tyskere i det hele taget. Da vores 2 brødre fra Tydsk-gården i Mejlby imidlertid begge er døde allerede den 14. maj 1849, slutter denne historie om krigen her, men hermed er hele Tydsk-familien jo ikke udslettet….

Krigergraven ved Trinitatis Kirke, hvor 2 Mejlby-brødre ligger begravet.

Hvad der sker med resterne af Tydsk-familien efter krigen

Da hovedlægsrullen over Aalborg amt og Brorstrup sogn opgøres per 31. december 1849, er der følgende om Anders Christensen Tydsks søn, Hans Andersen Tydsk:
23 12: Far: Anders Christensen Tydsk, søn, Hans Andersen Tydsk, født i Mejlby, 22 år, 63 ½ tomme høj [1,66 m], opholder sig hjemme, Soldat 1850 møder 1 April, 1 Res. J.F. 19/53


Krigsheltenes lillebror, Anders Andersen Tydsk, får sit første barn den 27. marts 1854. Pigen døbes Ane Marie Andersen i Brorstrup kirke den 24. juni 1854, hvor forældrene beskrives som Anders Andersen og Ane Cathrine Nielsdatter i Mejlby. Gudmor er pigen Mette Cathrine Andersdatter i Volstrup [i Rørbæk sogn]. Faddere er Maren Nielsdatter i Holme, gårdmand Jens N. Gudesen og ungkarl Hans Andersen i Hobro samt Christen Andersen i Mejlby. Denne Christen Andersen kan dog ikke være Anders Andersens bror, som jo allerede er død på dette tidspunkt.

Den 27. december 1855 får krigsheltenes lillebror, Anders Andersen Tydsk, sin første søn, og denne skal naturligvis opkaldes efter sine farbrødre og får derved navnet Søren Christian Andersen. Forældrene beskrives om gårdmand Anders Andersen Tydsk og hustru Ane Cathrina Nielsdatter i Mejlby. Gudmor er pige Mette Cathrine Andersdatter. Faddere er Hans Andersen og Christian Andersen i Volstrup [i Rørbæk sogn], pigen Inger Nielsdatter i Hobro, samt gårdmand Jens Nielsen i Mejlby.

Den 8. april 1860 får gårdmand Anders Andersen /:Tydsk:/ og hustru Ane Cathrine Nielsdatter døbt deres søn ved navn Anders Andersen Tydsk, som er født den 27. december 1859. Gudmor er indsidder Ludvig Otto Petersens hustru i Vejrhøj. Faddere er pige Mariane Andersdatter i Volstrup [i Rørbæk sogn], smed Hans Andersen i Haverslev samt gårdmændene Anders Andersen og Jens Trads i Mejlby.

Anders Andersen Tydsk, overtager altså slægtens gård efter at have giftet sig med Ane Cathrine Nielsdatter. Dette par har gården i 1860 med deres 2 børn, samtidigt med at Anders’ forældre bor i aftægt:
Anders Andersen Tydsk         35 år    Brorstrup    Gaardmand, husfader
Ane Katrine Nielsdatter           32 år    Brorstrup    Hans kone
Søren Christian Andersen        5 år    Brorstrup    Deres børn
Et udøbt drengebarn              1 år    Brorstrup    Deres børn
Anders Christensen               71 år    Brorstrup    Aftægtsmand, husfader
Ane Marie Sørensdatter         67 år    Støvring    Hans kone

Anders Andersen Tydsk dør kun 38 år gammel den 16. april 1863, hvorefter hustruen gifter sig på ny med den noget yngre Niels Nielsen, som er født i Mejlby som søn af Niels Christian Nielsen Smed og Johanne Thomasdatter.

Tydsk-brødrenes mor, Ane Marie Sørensdatter, lever med tabet af sine 3 sønner helt frem til den 1. januar 1867, hvor hun afgår ved døden 75 år gammel.

Hustruen til Anders Andersen Tydsk har sammen med sin nye ægtemand gården ved folketællingen i 1870, hvor de bor med 3 af Anders Tydsks børn. Den gamle Anders Christensen Tydsk lever stadigvæk på gården og er nu 83 år gammel:
Niels Nielsen                     33 år    Brorstrup    Gaardeier
Anne Catrine Nielsen       41 år    Brorstrup    Hans kone
Anne Marie Andersen      15 år    Brorstrup    Stedbørn
Søren Andersen             14 år    Brorstrup    Stedbørn
Anders Andersen           10 år    Brorstrup    Stedbørn
Christian Andersen         31 år    Brorstrup    Tjenestekarl
Anders Christensen        83 år    Brorstrup     Aftægtsmand

Den gamle Anders Christensen Tydsk bliver i modsætning til sine sønner en rigtig gammel mand. Han dør som 86-årig i Mejlby den 22. februar 1872, og da han indskrives, skriver præsten kun: Anders Christensen.

Ved folketællingen i 1880 bor ægteparret stadigvæk på gården i Mejlby, og 2 af Anders Andersen Tydsk’ børn er stadigvæk hos moren og stedfaren.
Niels Nielsen                  43 år    Brorstrup     Gaardeier
Anne Catrine Nielsen      51 år    Brorstrup     Hans kone
Anne Marie Andersen     25 år    Brorstrup     Stedbørn
Anders Andersen           20 år     Brorstrup    Stedbørn
Anders Nielsen              10 år     Brorstrup    Fælles barn

Den 11. juli 1883 får Søren Christian Andersen og Maren Christensdatter i Brorstrup sønnen Anders Andersen [Tydsk], som senere i 1938 tager navnet Thysk. Niels Nielsen Smed og Anders Andersen i Mejlby står faddere.

Ungkarlen Anders Andersen [Tydsk], 27 år, af Mejlby vies i Brorstrup kirke den 1. april 1887 til Ane Jespersen på 21 år fra Mejlby. Forlovere er Niels Nielsen Smed og Christen Jespersen af Mejlby.

I 1890 er der kun Niels Nielsen og Ane Cathrine tilbage på familien Tydsks oprindelige gård med deres fælles barn. Søren Christian Andersen [Tydsk] ejer et hus i Mejlby sammen med sin hustru, Maren Christensdatter fra Døstrup, og de har 3 børn.
Søren Christian Andersen     34 år    husfader     husejer    Brorstrup
Maren Christensdatter         30 år    husmoder                  Døstrup
Ane Cathrine Andersen          8 år    barn                          Brorstrup
Anders Andersen                   6 år    barn                          Brorstrup
Niels Christian Andersen         3 år    barn                          Brorstrup
Unge Anders Andersen [Tydsk] har overtaget en anden gård på aftægt, og familien består af:
Anders Andersen              30 år    husfader    Gårdejer    Brorstrup
Ane Jespersen                 24 år    husmoder                   Brorstrup
Anders Andersen               1 år    barn                           Brorstrup
Ane Kathrine Andersen    u1 år    barn                           Brorstrup

I 1901 er der kun Niels og Ane Cathrine tilbage på familiens oprindelige gård. Søren Christian Andersen [Tydsk] er ikke at finde ved folketællingen eller siden hen. På gården med unge Anders Andersen er nu:
Anders Andersen           1859/12/27    husfader    Gårdejer    Brorstrup
Ane Jespersen               1865/7/15      husmoder                  Brorstrup
Anders Andersen            1888/2/6       barn                           Brorstrup
Kjerstine Andersen         1891/10/11    barn                          Brorstrup
Larsine Andersen            1895/7/12     barn                           Brorstrup
Ane Kathrine Andersen    1900/7/12    barn                           Brorstrup

Denne Anders Andersen [Tydsk] bliver heller ikke så forfærdelig gammel. Han dør som 43-årig den 15. juli 1903 i Mejlby. Præsten skriver, at han var gift med Ane Jespersdatter og søn af gårdmand sammesteds Anders Andersen og Ane Katrine Nielsdatter samt født den 27. december 1859.

Anders Andersen [Tydsk] fra 1888 og hustru Cecilie Marie Pedersen får i Mejlby den 16. april 1913 sønnen Agnar Andersen.

Søren Christian Andersen fra 1855 dør i 1916, men stedet kendes ikke, men han bliver altså kun 61 år gammel.

Den 15. marts 1917 får Anders Andersen Tydsk og Cecilie Marie Pedersen sønnen Jens Ejler Andersen i Mejlby.

Ved folketællingen i 1925 har sønnen, Anders Andersen [Tydsk] fra 1888, overtaget gården, og den består nu af følgende:
Anders Andersen    1888/2/6       husfader    Landbrug    Brorstrup
Maren Andersen     1890/9/8      husmoder                     Brorstrup
Agnar Andersen     1913/4/16    barn                              Brorstrup
Ejler Andersen        1917/3/15    barn                             Brorstrup
Gamle Anders Andersen [Tydsk] fra 1859 er død i 1925, og Ane bor i et hus:
Ane Jespersen        1865/7/15    enke           husejer     Brorstrup
Martin Andersen      1907/5/9     barn

Ane Jespersen dør i Mejlby den 6. marts 1926, hvor hun var 60 år gammel og datter af gårdmand Lars Christian Jespersen og hustru Kirsten Christensdatter.

Ved folketællingen i 1930 har Anders Andersen [Tydsk] følgende på matrikel 9a i Mejlby:
Anders Andersen              1888/2/6    husfader      Landbrug    Brorstrup
Marie Cecilie Andersen      1890/9/8     husmoder                       Brorstrup
Agnar Andersen              1913/4/16    barn                              Brorstrup
Jens Ejler Andersen         1917/3/15    barn                             Brorstrup
Martin Andersen              1907/5/9      tjenestekarl                   Brorstrup

Søren Christian Andersens søn, Anders Andersen [Tydsk] fra 1883, dør den 30. november 1946 i Haverslev. Præsten skriver, at han var søn af gårdejer Søren Christian Andersen og Maren Christensdatter i Mejlby, Brorstrup sogn.

Den 26. maj 1947 dør Jens Alfred Andersen Thysk i Haverslev, og præsten skriver, at han blev 28 år gammel og var søn af Anders Andersen Thysk og Dorthea Marie Nielsen Trads, født i Mejlby, Brorstrup sogn. I bemærkningsrubrikken står, at Thysk-navnet er tilføjet ifølge bevilling af 29. december 1938, dvs. 90 år efter at brødrene Christen og Søren Tydsk gjorde Mejlby ære i krigen 1849.

Bombardementet af Fredericia 3 dage efter, at Søren Tydsk var slået ihjel.

Steder, hvor du finder henvisninger om 1849 + betydningen af navnet TYDSK

Du kan finde mere om krigsheltene Søren og Christen Andersen Tydsk [men kun under navnet Søren Andersen og Christen Andersen] på forskellige andre steder på internettet:

På denne side http://gravminder.blogspot.dk/2013_05_01_archive.html , som er et fantastisk projekt, skrives der følgende om Søren og Christen Andersen Tydsk:

448. (N.2.15) Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 147 Søren Andersen, født 26. april 1819 i Mejlby, Brorstrup sogn, faldet under udfaldet fra Fredericia 13. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af indsidder Anders Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Cohen 1849/128: Søren Andersen Meilby. Kæmpegraven: S. Andersen.

404. (Ø.3.47) Menig ved 6. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 211 Christen Andersen, født 7. juli 1821 i Mejlby, Brorstrup sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Anders Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Cohen 1849/129: Christen Andersen Meilbye. Kæmpegraven: Mng. C. Andersen Meilby.

I registeret, som flere steder henviser til, står der:
Andersen, Christen Mejlby menig 6. reservebat., 3. komp. 23.04.49 øst, l. 3
Andersen, Søren, Meilby, 5te Reserve-Bataillon, 4de Compagni, Menig nr. 147, 15 jun, bog 1849, side 128

På web-stedet med gravminder er der også beskrivelser af alle de mange andre unge mænd, der satte deres liv til i forsvaret af Kolding og Fredericia 1849, så bestemt et besøg værd… eller mange! Er I en familie fra Mejlby i Himmerland på vej mod Fyn eller Sjælland, så stop op ved Trinitatis kirke i Fredericia, gå til nordsiden af Kæmpekrigergraven; stil jeg ved ”S. Andersen”, og fortæl jeres børn om Søren og Christen Andersen Tydsk; To unge mænd, som gjorde Mejlby stor ære for 160 år siden. Eller gå til østsiden lige rundt om hjørnet og giv jeres respekt til lillebroren.

Man kan også vælge at besøge Fredericia den 6. juli hvert år og gå med i sørgemarchen over de faldne fra krigen. Når marchen er forbi, er resten en fest, for Danmark vandt jo denne dag 1849.

For lige at slutte historien helt af: Hvad betyder egentligt tillægsnavnet / slægtsnavnet TYDSK? Det har jeg spurgt Det Humanistiske Fakultet, Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, om.

Birgit Eggert, Lektor, ph.d., skriver dette om navnet:

Allerede i middelalderen optræder tilnavnet Tysk/Tydsk flere forskellige steder i Danmark, fx en Henrik Tydsk fra begyndelsen af 1400-tallet i Ribe, hvor tilnavnet skrives: 1408 Thydisk, 1409 Thydesch og 1442 Tydisk. Disse skriveformer afspejler navnets middelalderdansk form: Thythisk (G. Knudsen, M. Kristensen & R. Hornby: Danmarks gamle Personnavne, bind 2, sp. 1132 f. København 1949-1964). Det midterste -th- afspejler et ”blødt d”.

For mig at se, er der ingen tvivl om, at det er tilnavnet Tysk med betydning ’fra Tyskland’, du har fat i. Formen Tydsk har bevaret det middelalderdanske -d- i ortografien, men det kan sagtens være stumt i udtalen.

Folketingsmanden Anders Nielsen af Brorstrup

I det herrens år 1817 bliver der jo kun født 3 drenge i Brorstrup sogn. Peder Nielsen Meilby kender vi jo alle, men hvem er de andre 2 drenge?

Den 17. august 1817 får gaardmand Søren Christensen og hustru Dorethe Christensdatter i Meilby sønnen Christen Sørensen. Ham kender denne redaktør ikke.

Den 24. oktober 1817 får tjenestekarl Niels Christiansen og hustru Anna Andersdatter i Brorstrup sønnen Anders Nielsen, og det er denne dreng, som denne historie handler om. Han er nemlig beskrevet i Fra Himmerland og Kjær Herred 1924-26 af A. C. Ertbøll-Nielsen i artiklen Folketingsmand Anders Nielsen, Fyrkilde.

Ertbøll-Nielsen skriver først om Anders Nielsens hjemegn:
Hans hjemstavn er en udpræget Indlandsegn. Ingen af Halvøens hundrede Fjorde kommer den nær, ingen stærkt befærdet gammel Kongevej gennemskærer Sognene. For nogle Snese Aar siden var den selvfølgelig et ret hengemt, afsides Strøg. Som det øvrige Himmerland laa den slaaet ud med broget Blanding af jævngod Mark og mere sandet Mark, brede, sure Kærflader og store og smaa Lyngheder over Dal og Bakke, tyndt bebygget med lermurede Bindingsværksgaarde, i Bysamling eller enlige, og skrøbelige, skorstensløse Smaamandsboliger paa Gadejorde og Udlodder.
Endnu mere, hvad Befolkningen angaar end i rent topografisk Henseende, var Brorstrup-egnen saavel som det øvrige Himmersyssel et Stykke af Danmarks mørke Fastland. Halvøens indre Herreder.

Kirkegangen var ussel i alle tre Sogne [Brorstrup, Haverslev og Ravnkilde] og ringest i Hovedsognet, hvor Præsten tidt maatte vende hjem med uforrettet Sag, fordi ingen Kirkegængere var mødt. Præstens søn [højskolemand og præst Jens Schjørring] fortæller om Forholdene i Faderens Sogne:

”Bønderne var Hoveribønder til Nørlund, uoplyste og uden Trang til noget højere. Naar de kom sammen, slog de sig straks til Drikkeri. Selv naar de skulde køre Præstens Brænde hjem, kkunde ikke dy sig, og jeg kan huske, hvilken Forbavselse det vakte hos os Børn at høre dem støje som Fulde Folk… Men naar man saa hen til, hvorledes deres Lærere var, kunde man ikke undre sig over, at deres Tilstand i moralsk og kristelig Henseende var saa ringe.

Da Jens Schjørrings far forlader embedet i Brorstrup sogn, skriver han i sin dagbog:
”Jeg forlader det ulykkelige Sted, hvor jeg har lidt og tabt saa meget, vemodig stemt ved de mange bitre Erfaringer.” – unægtelig noget harmfulde ord, skriver Ertbøll-Nielsen, som slutter af med at sige:

Men saa utiltalende, som de saa ud for Præsten M. J. Schjørring, var de Godtfolk i Brorstrup, Haverslev og Ravnkilde Sogne dog sikkert ikke. Gammeldags Godmodighed og Hjælpsomhed kom utvivlsomt ogsaa her mangen Gang for Dagen, og af Folk med gode Hoveder havde Menighederne ganske bestemt deres normale Del. Forstaaeligt er det imidlertid, at den fremmede, vistnok noget fornemme Mand i Smorup [i stedlig Udtale Smoddup] Præstegaaard ikke fandt Behag i de alt for mange selvgroede Sindsformer, han her kom i Berøring med, og ikke kunde faa Øje for, at Hjorden i Virkeligheden bestod af ret fredsommelige, kun lovlig uplejede Sjæle.

Anders Nielsens far, Niels Christiansen Kroer, er selv født i Mejlby i Brorstrup sogn i 1781. Hans forældre havde et boelsted i fæste, men sygdom og ulykke gjorde, at deres vilkår forringedes.  Niels Kroer tjente i hæren fra 1804 til 1814, hvor han vendte hjem til herregården Nørlund.

Anders Nielsens mor, Anna Andersdatter, var født i Skaarup i Ravnkilde sogn som den yngste af fire døtre. Hendes far, Anders Christensen Gudesen, blev i 1798 skolelærer i Torup i Simested sogn. To år senere skiftede han til Brorstrup sogn for at blive skolelære og kirkesanger. Anders Christensen Gudesen dør den 5. september 1829, hvor han er 80 ¾ år gammel og indskrevet som kirkesanger og skolelærer i Brorstrup.

Da Anders Nielsens far fortsætter med at arbejde på selve herregården, vokser Anders Nielsen de første par år op hos morforældrene i Gudesen-familien. Først i 1820 får hans forældre et hus på Mejlby Mark i fæste, men da forældrene flytter ind i huset, forbliver Anders hos morforældrene.

At Anders Nielsen aldrig legede med Peder Nielsen Meilby eller de andre gårdmandssønner i Mejlby er vist, fordi Anders blev opdraget strengt af sin bedstemor og måtte ikke lege med de andre børn i sognet.

Anders Nielsen forældre får på et tidspunkt en gård i Fyrkilde i Ravnkilde sogn. Forældrene står under ”husmand Niels Kroge og hustru Ane Andersdatter” på afgangslisten fra Brorstrup i 1830, hvor der står, at de drager til Fyrkilde. Da hans morfar dør i 1829, flytter mormoren med ham til denne gård. Da der er meget arbejde forbundet med gården, er skoletiden forbi for Anders.

Imod forældrenes vilje bliver Anders Nielsen gift med naboens datter den 26. marts 1842 i Ravnkilde kirke. En smuk historie, som du selv må læse i årbogen. Ind i ægteskabet bringer hun en datter ved navn Larsine Larsen.

Anders Nielsens første søn fødes den 6. maj 1842 i Fyrkilde og opkaldes efter sin fars morfar, Anders Gudesen, og drengen døbes altså Anders Andersen.

I 1845 hærger der tyfus i Himmerland, og Anders Nielsen mister ikke kun sin svigermor, men også sin hustru, der dør den 15. marts 1845, og som kun bliver 28 år gammel. Anders står nu alene tilbage med steddatteren Larsine og sønnen Anders.

Efter nogle år i sorg møder Anders Nielsen dog en ung enke, som han brænder varm på. Hun hedder Mariane Christensdatter, og er datter af Christen Jensen Madsen og Else Olesdatter i Døstrup. Og hun kan også lide Anders, så de bliver gift den 22. august 1847.

Anders Nielsen bliver naturligvis indkaldt til tjeneste i krigen og må efterlade sin kone og nyfødte søn hjemme i Fyrkilde. Han deltager bl.a. ved udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 og Isted-slaget den 24. juli 1850. Han kommer nogenlunde rask hjem fra krigen i 1851, men derhjemme er det gået betydeligt tilbage, så han sidder nok engang med en større gæld.

Anders Nielsen af Fyrkilde bliver valgt ind i Folketinget i 1858, hvor han erstatter Morten Andersen fra Valsgaard. Anders Nielsen forbliver som folketingsmand de næste 29 år, dvs. til 1887. De fleste gange, hvor han stillede op, blev han valgt uden modkandidat, eller med et overlegen stemmeantal i forhold til den anden.

Ertbøll-Nielsen skriver nu en del om hans politiske karriere, før han slutter med afslutningen.

Datteren fra første ægteskab, Larsine Larsen, emigrerer til USA med sin ægtemand. Parret efterlader dog en søn i Danmark, som overtager Anders Nielsens forældres hus. Anders Nielsen dør den 9. august 1893 – 75 år gammel. Hustruen dør i 1902.

Denne dattersøn, Anders Christensen, sælger i 1893 huset i Fyrkilde og flytter til Sønderup, hvor han som gårdejer kalder sig Anders Kroer.

Anders Nielsen og Mariane Christensdatters søn, Niels Christian Andersen, bliver gårdejer i Torup i Simested sogn. Da han som ung dør, efterlader han sig enken og 5 børn, hvoraf sønnen Hans Christian Andersen senere overtager gården i Torup, som hedder Torup Østergaard. De 3 yngste af Niels Christians børn tager navnet Alkjær.

Gården i Fyrkilde som kaldes Fyrkilde Møllegaard, kom i broren Christen Nielsens eje. Den er i begyndelsen af 1900-tallet overtages af Christen Nielsens svigersøn Anders Bak.

Anders Nielsens dåbsindgang i Brorstrup i 1817.

Da provst Spleth lavede valgfusk i Mejlby 1849

Når man snakker om berømte Mejlby’ere, må provst Spleth være en af dem, selv om han jo ikke var født i sognet. Han er måske ikke berømt for det gode, men historien skal alligevel fortælles her, da den er temmelig unik for Danmarks historie:

I det danske demokratis historie kendes der ikke mange eksempler på, at der er begået valgfusk. Der er nogle fra nyere tid, bl.a. kan jeg huske, at der var en sag i Køge. Så når der er en større sag fra demokratiets spæde ungdom, og at den foregår i Himmerlands hjerte omkring Mejlby og nabobyerne, er det jo ganske interessant.

Det skrives om denne valgsvindel, som fandt sted i 1848, i to artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred, 2008 og 2009. Begge artikler hedder: ”Da Grundloven kom til Himmerland” og er skrevet af Ansgar Havbæk Madsen.

Denne side fortæller historien i en noget forkortet udgave baseret på Havbæk Madsens udførlige og meget interessante artikler. Du kan låne de 2 årbøger på biblioteket, hvis du vil læse mere om denne sag.

Prøvevalget den 5. oktober 1848

Det første demokratiske valg finder sted den 5. oktober 1848. Der er udpeget 114 valgsteder i Danmark, dvs. et enkelt valgsted er temmelig stort og omfatter adskillige byer over et større område. Det er kun mænd, som har lov til at stemme, og der er også mænd, som ikke har lov til det, f.eks. hvis man endnu ikke er fyldt 30 år. Og nogle gange var der kun en mand opstillet. Man var ikke berettiget til automatisk at kunne stemme. Man skulle indskrives til det, og det skulle man selv sørge for.

I fjerde valgkreds for Aalborg Amt blev valgt Brorstrup til valgsted. Dertil skulle bønderne komme fra 37 sogne med i alt knap 14.500 indbygger tilsammen. Brorstrup bestod af 6 gårde og 1 hus, så det kan forekomme pudsigt at vælge netop dette sted til valghandlingen. Men i Brorstrup blev der altså afholdt valg 28 gange for de 37 sogne i Aalborg 4. valgkreds, dvs. fra Limfjorden i vest såsom Ranum til Alstrup ved Hvalpsund og ned til Vive sogn lige nord for Hadsund.

Valgudvalget kom til at bestå af 10 mænd, hvoraf de 3 kom fra selv Brorstrup sogn. På nær 2 gårdfæstere fra Lille Rørbæk og Nysum bestod udvalget af selvejergårdmænd, provsten i Brorstrup sogn og godsforvalteren fra Nørlund.

Som sagt skulle man indskrives for at kunne stemme.  På de første 4 indskrivningsdage på Nørlund, mandag til torsdag, mødte der kun 9 mænd op for at blive indskrevet. Om fredagen kom 15, og først på sidste dagen mødte der 32 mænd op, hvoraf de 22 var gårdmænd fra Mejlby, Brorstrup, Holme og Vejrhøj. I alt var der i alle sogne tilsammen ca. 2000, som kunne få lov til at stemme, deraf indskrev 670 sig, og deraf mødte kun 346 op for at stemme, hvilket gav en stemmeprocent på 17 %.

I Brorstrup-kredsen stillede 3 mænd op til valget.  Den ene er møller Christen Erichsen, som ikke bor i valgkredsen men i Gårslev sogn ved Fredericia. Han lover dog at flytte til valgkredsen, hvis han bliver valgt. Den anden er professor Christian Flor, som havde været højskoleforstander fra Rødding Højskole, og som er noget mere hovski-snovski end mølleren. Den sidste af de tre kandidater trækker sig før opstillingsmødet. Under opstillingsmødet udtaler provsten af Brorstrup: ”Ingen Bonde i dette Land bør være Medlem af den første Rigsforsamling”.

Efter opstillingsmøde laves der prøvevalg, hvor Christen Erichsen får 238 stemmer og Christian Flor 108.

Havbæk Madsen skriver om resultatet:
”Umiddelbart må man dog karakterisere valgresultatet som en umulighed. Simpelt hen! En himmerlandsk almuebefolkning burde ved den første frie, demokratiske valghandling ikke kunne udvise politisk modenhed og selvstændighed i en grad, som der tilsyneladende er tale om her”.

For dette første valg eksisterer stadigvæk valgprotokollerne for Kongens Tisted, Rørbæk og Ullits-Foulum sogne, mens resten er gået til. I disse kan man se navn, stilling og alder for hver enkelt vælger, samt hvem pågældende har stemt på.

Fra vælgerne i Kongens Tisted Pastorat er der 40 stemmer. De 16 af dem går til Flor, og de sidste 24 til Erichsen. Alle Erichsens stemmer kommer fra gårdmænd og husmænd i Kongens Tisted pastorat, men Flor får da også nogle af sådanne stemmer. Husmanden Morten Emanuelsen fra Durup by stemmer f.eks. på professor Flor, mens gårdmanden Jens Berthelsen fra Nørager stemmer på Erichsen.

Protokollen fra Rørbæk Pastorat er mere interessant. 22 mænd derfra kunne stemme, men der mødte kun 5 op til valget.  Af disse stemte de 2 på mølleren. Fra Grynderup blev alle 21 valgberettiget mænd indskrevet som vælgere, og de 19 mødte op. 16 af disse stemt på mølleren. Grynderup-bønderne var altså nogle af de mest ivrige vælgere i 4. valgdistrikt dengang.

Stenild sogn havde 25 vælgere, men kun 10 mødte op, og deraf stemte 8 på Flor.

Ullits-Foulum Pastorats protokol indeholder kun 6 mænd, som lod sig indskrive til valget.

Provst Spleth fra Smorup præstegård er rasende over valget af Erichsen. Tænk sig, at bønderne havde stemt en simpel bonde ind i folketinget i stedet for hans fine professor fra København. Tænk sig, at disse enfoldige, fordrukne og ulærte mennesker fik lov til at stemme!

Forberedelser til det første rigtige valg til Folketinget den 4. december 1849

Efter det første prøvevalg i 1848 blev valgloven lavet om, så valgbestyrelsen først vælger formanden på selve valgdagen, når de tilforordnede er mødt op. Årsagen til dette var den dårlige infrastruktur, som Danmark havde midt i 1800-tallet, hvor man måske kunne bruge en hel dag på at komme 50 kilometer. Af samme årsag og af hensyn til de store valgdistrikter med 37 sogne, der alle skulle til Brorstrup, sagde loven også, at repræsentanten for den kommune, hvor valghandlingen foregår, forud for valget tillægges særlige opgaver og forpligtelser.

I august 1849 bliver valglisterne udfærdiget, og da de fremlægges ved valgkommissionens møde i november, bliver de godkendt. Kommunens repræsentant skal vælges ved samme møde i november, og provst Spleth, som har sat sig rigtig grundig ind i tingene, bliver valgt.

Idet man ikke valgte repræsentanten i august, hvilket nok skyldes provsten, gjorde, at man var sent ude. Derved annonceres valget først for fjerde valgkreds den 28. november 1849 i Aalborg Stiftstidende. I sig selv er annonceringen tvivlsom. Den overholder lige de 8 dage, som loven foreskriver. Men at den isættes avisen i Aalborg er nok ikke helt lovligt, da de fleste af sognene under fjerde distrikt ligger i Viborg Stift.

Selve valghandlingen skulle starte kl. 10.00 i Brorstrup, og de store afstand i mente for mange af vælgerne gjorde det fysisk umuligt at kunne være i Brorstrupgaard så tidligt en decembermorgen. Mange af vælgerne vidste dårligt nok, hvor Brorstrup lå, og hvordan kom man overhovedet dertil. Der var jo ingen vejskilte dengang, hvis man endeligt begav sig ud på rejsen bare for at kunne stemme.

Der stiller tre kandidater op til valget. Den ene er ikke Christian Flor, for han var sur efter sit første flop året før. De tre kandidater var mølleren fra Gårslev, provstens kandidat pastor Jørgensen fra Kongens Tisted samt en seminarieforstander Müller fra Ranum. Man mente jo nok, at den sidste ikke havde store chancer, thi på den tid af året ville der jo nok ikke komme mange vælgere fra Ranum og omegn. Lige før lukketid stiller den fjerde dog op. Det er kromanden fra Rostrup, Søren Christian Andersen, som kommer med 7 stillere. I den østlige ende af distriktet, havde de nemlig fundet ud af, at de ville have ham til folketingsmand. Det kunne nu ikke ryste provst Spleth vejret taget i betragtning.

Sådan foregik svindlen til Folketinget den 4. december 1849

Valgkommissionen skal samles kl. 9:00 og vælge formanden. Provst Spleth stillede op, og ingen havde mod til at foreslå andre, så han blev valgt som formand, hvorefter Spleth hurtigt afsluttede den del af valget for afsluttet.

Der er mødt en del vælgere op kl. 10:00 i Brorstrupgaard, men man ved faktisk ikke rigtigt, hvor valghandlingen faktisk skal foregå. Man ender med at beslutte sig for gårdspladsen i Brorstrupgaard, da alle laderne var fyldte.  Der var jo ingen tribune eller noget på gårdspladsen, så man endte med at trække en arbejdsvogn derind, hvorpå det kunne foregå.

Allerede før valget går i gang, gøres der opmærksom på de uregelmæssigheder, der har fundet sted i forbindelse med valget. Godsejer Dahl spørger provsten om, hvor mange vælgere der er. Provsten ved det ikke. Dahl svarer, at der er tæt på 3.000. Godsejer Dahl slutter af med at sige: ”Og hvor mange er så mødt op her i Dag, Hr. Spleth? Skammeligt er det, at vores ny Grundlov skal have en sådan Start her i Himmerland. Lov er Lov, Hr. Spleth, og Lov skal holdes!

Fra Ravnkilde gør sognefoged Laust Andersen opmærksom på, at valget ikke er oplæst i Ravnkilde kirke to gange som foreskrevet i loven. Det er heller ikke sket i andre kirke, for Spleth har ikke meddelt sine pastorer og præster, at det skulle de gøre, fortsætter godsejeren. Ingen i valgdistriktet ved altså, at valget foregår i Brorstrup netop nu.

Endeligt klages der over, at valget kun er annonceret i Aalborg Stiftstidende, da de fleste af de potentielle vælgere bor i Viborg Stift. Og desuden er der ikke mange af bønderne og husmændene, der overhovedet læser avis. En del af dem kan end ikke læse.

Godsejeren forlanger, at disse ikke-holdte valgprocedurer indskrives i valgbogen, hvilket sker, hvorefter Dahl kontrollerer, at det er korrekt, som han vil have det.

Mere svindel følger

Spleth kan naturligvis mærke ubehaget ved situationen – også i betragtning af, at de fleste opmødte vælgere er fra hans eget opland. Han skynder sig at forhøre sig, om de 4 anmeldte kandidater er mødt op.

Valgkommissionens formand, provst Spleth, burde have annulleret valget, som det blev annulleret i Skive, hvor der også var uregelmæssigheder, men det gjorde provsten bare ikke, for valget forløb, som han havde planlagt det.

Provsten lader ikke valgkandidaterne og deres stillere få lejlighed til at udtale sig. Provsten giver heller ikke vælgerne mulighed for at stille spørgsmål før valghandlingens start. Provsten afslører heller ikke, hvornår valghandlingen betragtes som afsluttet.

Formanden bruger heller ikke valgbestyrelsen til at afgøre, hvem der har fået flest stemmer, og han offentliggøre heller ikke navnet straks efter optællingen.

Havbæk skriver: ”En vurdering af ulovlighederne i henholdsvis Skive og Brorstrup på denne den første rigtige valgdag må da vist siges at falde ud i Brorstrups favør. Et krav om omvalg her ville være mindst lige så berettiget som i Skive.

Der var dramatik bag gardinerne, men det er nok tvivlsomt, om nogen af bønderne opdagede det. Faktum blev, at Spleths valgfusk fandt sted med dem som stemmekvæg og lige for øjnene af dem.

Spleth får valg sin mand: Præsten Jørgen Frederik Jørgensen, som er sognepræst for Kongens Tisted, Durup og Binderup sogne. Spleth får skrevet valgbrevet til den nyvalgte folketingsmand , og alle 15 valgforordnede skriver under, idet der henføres til godsejer Dahls bemærkninger i valgbogen.

Denne valgbog er dog forsvundet, og folketingets arkiv kender intet til den.

Læserbrevet

I Aalborg Stiftstidende den 12. december 1849 indsætter kromand Søren Christian Andersen fra Rostrup kro et læserbrev. Andersen skriver bl.a. deri, at hele valghandlingen lignede en babylonsk forvirring.  Havbæk skriver, at selv om Andersen jo selv var kandidat, og derfor måske ikke kan betragtes som uvildig, viser alle andre indikationer fra valghandlingen, at Andersen ikke har overdrevet sin kritik. En anden meddelelse i Stiftidende den 6. december omhandler netop også om, at valget slet ikke var offentliggjort i tide, hvilket jo også bevidnes af sognefogeden i Ravnkilde.

Og ordet fusk er ikke nok, mener Havbæk. Der var tale om regulær valgsvindel, for det hele må have været planlagt af provst Spleth, der ikke ønskede bønder eller kromænd for den sags skyld ind i folketinget. De 207 vælgere kom den dag til at opleve ting, som siger spar to til al den fusk, som tidligere er beskrevet her.

Selve valghandlingen starter omkring kl. 12:00.

Spleth skal følge valgloven, som kræver alfabetisk rækkefølge, men det gør han ikke. Han springer lige ud i det og råber på, hvem der vil stemme på pastor Jørgensen. Han giver i samme drag en masse rosende ord til pastoren og hans arbejde. Da de tre andre kandidater er råbt op, er situationen så uoverskuelig, at tre af de fire kandidater ønsker afstemningen skrifteligt.

Hver sognefoged samler så sine bysbørn, så de kan måles op imod valglister og –protokoller. Den største vælgergruppe er fra Kongens Tisted, Binderup og Durup sogne. Og det interessante ved det er jo, at disse bønder samler sig om den mand, som selv stiller op som kandidat.

En efter en bliver bønderne fra Kongens Tisted, Durup og Binderup kaldt frem til Pastor Jørgensen, som spørger: Hvem vil du stemme på. Den første 52-årige Christen Jacobsen svarer Pastor Jørgensen. Af de 15 stemmer, der kom fra Kongens Tisted, var alle uden undtagelse for Pastor Jørgensen. 52-årige Hans Nielsens, 39-årige Jens Christensen Lilletorps, 35-årige Lars Jensens, 44-årige Niels Nielsen Bjørns, 60-årige Peder Faarups… og sådan blev de ved.

Dernæst stemte alle Durup-mændene. Uden undtagelse turde de kun stemme på den person, som sad og modtog deres stemme.

Og Binderup-mændene er ikke mere modige: Pastor Jørgensen får 100 % af stemmerne.

Pastor Jørgensen opnår altså sovjetiske tilstande: 100 % og ikke mindre fra de sognebørn, som han selv døber, konfirmerer, gifter bort, velsigner og begraver. En mand, man må stå på god fod med. Kromanden får 0 stemmer, mølleren får 0 stemmer, og seminarieforstanderen får 0 stemmer.

Fra hele 4. valgkreds får Pastor Jørgensen i alt 100 stemmer, kromanden fra den østlige del af distriktet 55, mølleren, som året før var den store stemmesluger, 52, og seminarieforstanderen fra den vestlige del af distriktet 1 stemme.

Provst Spleth var bestemt ikke bøndernes mand. Han var gammeldags og imod alt, hvad der kunne give bønderne bedre vilkår, såsom bedre skoler, mindre fattigdom, og frihed til at ytre sig og stemme.

Dette er altså kun et uddrag af Havbæks 2 rigt beskrevet indlæg, så hen på biblioteket, hvis du vil læse den fulde udgave.

Efterskrift: Blandt Durup-bønderne stemte bl.a. 36-årige Christen Christensen Bisgaard, 47-årige Christen Jensen Smed, 42-årige Frederik Nicolaisen, 55-årige Jacob Aagaard Winther, 39-årige Jens Berthelsen Riis, 41-årige Jens Hansen og 62-årige Michel Jensen.

Mennesker fra Mejlby i andre sognes kirkebøger før 1850

Sådan så byen Mejlby i Himmerland ud, da kortet blev tegnet 1795.

Da kirkebøgerne jo mangler for Brorstrup sogn før 1810, prøver dette afsnit at samle op på, hvem der er fra Mejlby og Brorstrup sogn i det hele taget før denne periode, og som optræder i andre nærliggende sognes kirkebøger.

Kongens Tisted kirkebog
Den 17. marts 1782: Hustruen til Ole Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn er del-gudmor, da Anders Kieldahl får døbt datteren Anne Andersdatter Kieldahl. Ole Nielsen er selv fadder.
4. søndag efter H3K 1784: Hustruen til Ole Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn er gudmor, da Anders Kieldahl får døbt sønnen Jens Andersen Kieldahl. Jens Thisted af Brorstrup er fadder.
Den 2. april 1786: Enkemand Niels Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn bliver trolovet til en tjenestepige, som tjener hos Jens Dalum af Store Binderup (hendes navn indskrives ikke). Forlovere er Christen Jensen Smid af Brorstrup og Niels Envoldsen af Kongens Tisted. De bliver gift 7 p Trin 1786.
2. Paaske Dag 1786: Olle Nielsens hustru fra Mejlby står gudmor til Anders Kieldahls datter Johanne Andersdatter Kieldahl.
6. søndag efter Paaske 1786: Olle Nielsøns hustru fra Mejlby står gudmor til Jens Elchiers datter Dorte Jensdatter Elchier. Blandt fadderne er Olle Nielsen fra Mejlby og Søren Elchier fra Kiemtrup.
1. søndag efter Paaske 1787: Jens Salomonsen fra Meyelbye død hos Anders Bach, 76 år gammel
25. søndag efter Trinitatis 1787: Ole Nielsen af Mejlbye står fadder til Anders Kieldals datter Johane Andersdatter Kieldal.
4. søndag efter Trinitatis 1788: Karen Justdatter af Mejlbye står del-gudmor til Christian ? og Maren Justdatters datter Ane Christiansdatter. Karen og Maren er vel søstre?
3. søndag efter Trinitatis 1794: Peder Thisted af Brorstrup står fadder til Søren Christensens søn Anders Sørensen.
15. juli 1810: Hans Dalums hustru fra Brorstrup står gudmor, da Christen Jensen [Foulum] og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Peder Christensen. Peder Dalum af Brorstrup står fadder.
15. oktober 1811: Jens Jensen af Brostrup står fadder, da hr. ? [Christen?] Møller og Anne Jensdatter får døbt datteren Else Møller.
20. oktober 1811: ”Faster Giertrud fra Brorstrup” står gudmor, da Christen Jensen Foulum og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Jens Christensen Foulum. ”Faster Giertrud” må altså være en søster til Christen Foulum.
Den 7. juni 1812: Hans Nielsen af Brostrup [Brorstrup] står fadder, da Christen Nielsen Grønderup og Marianne Pedersdatter får døbt sønnen Søren Christensen Grønderup.
5. december 1813:
Hans Dalums hustru fra Brorstrup står del-gudmor, da Christen Jensen Foulum og Karen Pedersdatter får døbt datteren Marie Christensdatter Foulum. Blandt fadderne er Hans og Jens Dalum af
Brorstrup, samt Anders Gudesen af Lille Binderup.
Den 25. februar 1825: Johanne Nielsdatter, som er datter af Niels Vognsen af Vejrhøj i Brorstrup sogn, er del-gudmor, da Hans Nielsen og hustru Karen Nielsdatter af Bonderup i Kongens Tisted sogn får døbt datteren Anne Hansdatter.
Den 29. september 1848: Søren Jacobsens hustru af Mejlby i Brorstrup sogn er gudmor, da Christen Jacobsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn får døbt sønnen Bertel Christensen. Faddere er bl.a. Christen Jacobsen og Niels Jacobsen af Kongens Tisted.

Binderup kirkebog
Den 12. marts 1780: Christen Jensen af Brorstrup bliver trolovet til Giertrud Mortensdatter af Lille Binderup.
2 p Tinit 1780: Christen Jensen af Brorstrup bliver viet til Giertrud Mortensdatter af Lille Binderup.

Den 14. februar 1794: Enkemanden Peder Jensen af Brorstrup troloves til Karen Christensdatter Otte af Meilbye i Binderup. Forlovere Ole Nielsen og Peder Dalum.
20 p Trinit 1797: Jens Christensen af Brorstrup troloves (men angives ikke til hvem). Forloverne er Christen Christensen af Skaarup og Anders Nielsen af Neder Raunkilde. Jens bliver dog gift med Giertrud Jensdatter af Lille Binderup.
12 p Trinit 1799: Hans Nielsens kone fra Brorstrup står del-gudmor, da Christen Gundsen [Gundesen] får døbt en søn for Christen Christensen.
2 søndag i fasten 1805: Madame Struck af Smorup præstegård er gudmor, da Christen Nielsen får døbt sønnen Christen Christensen. Del-gudmor er Karen Nielsdatter af Smorup.
26. december 1806: Jens Knudsen af Brorstrup står fadder, da Christen Møler får døbt en datter for Karen Christensdatter.
Gudmor er Hans Knudsens kone fra Mosbæk.
Den 27. marts 1807: Hustruen til Jens Knudsen af Brorstrup er gudmor, da Christen Sørensen Møller af Lille Binderup og Anne Jensdatter får døbt barnet ?. Hans Knudsen af Mosbæk og hustru er faddere.
Den 1. oktober 1809: Hustruen til Jens Knudsen af Brorstrup er del-gudmor, da Christen Sørensen Møller og Ane Jensdatter får døbt datteren Kiersten Marie Christensdatter. Jens Knudsen er selv fadder sammen med Hans Knudsen af Mosbæk.
Den 21. januar 1816: Jens Knudsen af Brorstrup er fadder, da Christen møller af Lille Binderup får døbt datteren Giertrud Christensen
Den 17. oktober 1823: Hustruen til Christen Pedersen af Mejlby i Brorstrup sogn er del-gudmor, da gårdmand Christen Pedersen af Store Binderup og hustru Karen Marie Hansdatter får døbt datteren Johanne Marie Christensdatter.

Rørbæk kirkebog
Den 7. februar 1776: Laust Hansen af Haverslev bliver trolovet til Anna Marie Nielsdatter af Mejlby i Brorstrup sogn. Forlovere er Christen Smed af Aars og ? Smed af Mejlby. Parret bliver også gift i Brorstrup kirke den 13. marts 1776, siger Rørbæk kirkebog. [? Smed er nok Niels Smed]. Det vides ikke, hvorfor dette bryllup er indskrevet i Rørbæk, men brudgommen er måske derfra, da hendes far vel er Niels Smed af Mejlby.

Grynderup kirkebog
Den 11. juni 1769: Hustruen til Niels Hansen af Brorstrup er gudmor, da Christen Lauritzen af Grynderup får døbt datteren Anna Kirstina Christensdatter. Samtidigt er hustruen til Niels Smed af Mejlby fadder.
Den 29. juli 1770: Niels Hansens kone af Brorstrup står gudmor til Christen Laustsens datter Maren Christensdatter.
Den 23. marts 1774: Niels Hansens kone fra Brorstrup står fadder til Christen Lauritzens søn Niels Christensen.
Den 23. november 1775: Niels Hansen og hustru af Brorstrup står faddere i Grynderup kirke til Christen Laustsens søn Laust Severin Christensen i Allestrup.
Den 27. august 1785: Laurids Christensen og hustru fra Brorstrup står faddere til Isaach Hansens søn, der døbes Jacob Isaachsen. Det må næsten dreje sig om Laurs Christensen Mengler, der var skoleholder i Brorstrup, og hvis hustru er en Isaacsdatter.
Den 8. januar 1797: Ane Jesper? af Meilbÿ står fadder, da Niels Christensen Bæch får døbt datteren Johanne Nielsdatter Bæch.
Den 20. januar 1811: Christen Dalums hustru fra Meilbye står gudmor, da Niels Røjstrup og Karen Salomonsdatter får døbt datteren Karen Nielsdatter Røjstrup.
Den 16. juni 1811: Madame Struck fra Smorup præstegaard står gudmor, da Jesper [Laustsøn] Skou får døbt sønnen Laust Jespersen Skou.
Den 16. oktober 1816: Karen Jensdatter Meilbye står gudmor, da Christen Jensen og Ane Jensdatter i Grynderup får døbt sønnen Jens Christensen.
Første søndag efter påske 1830: Husmand Niels Gudesen i Meilby, Brorstrup sogns søn Jens Nielsen, som tjener Niels Jensen i Kiemtrup, konfirmeres i Stenild kirke.

Simested kirkebog
Den 13. august 1745: Jens Salomonsen af Mejlbÿe troloves med Sara Dorthea Wedelef af Simmested. Trolovere er hendes far, Rasmus Wedelef og Christen Vestergaard fra Simested. Tre år tidligere er Stephan Wedelef absolveret fra kirken for at have fået et uægte barn med Kirsten Lauridzdatter i Simested. Han er umiddelbart derefter udrejst til Kiøbenhafn. I 1810 er der en Jens Salomonsen af Haverslev, som står fadder i Sønderup for Jens Jensens søn Christen Jensen.
Den 7. januar 1749: Jens Salomonsen af Mejlbÿe står forlover for Jens Andersøn af Mejlbÿe, da denne troloves til Anna Jensdaatter af Guldager. Den anden forlover er Jens Michelsen af Guldager, som nok er hendes far. De bliver gift den 12, maj 1749.
Den 28. april 1793: Christen Andersen fra Meilbye står fadder til Peder Mortensens datter Maren Pedersdatter i Torup.
Den 21. april 1794: Else Erichsdatter fra Brorstrup er del-gudmor til Niels Erichsens datter Anne Kirstine Nielsdatter i Guldager.
Den 2. juli 1794: Christen Andersens hustru fra Meilby står del-gudmor til Peder Mortensens søn Christen Pedersen.
Den 1. januar 1798: Mads Muurmester af Meilbye er fadder, da Jens Elkiær i Guldager får døbt datteren Birthe Marie Jensdatter Elkiær.
Den 4. august 1805: Christen [Andersen] Tydsk af Meielbye er fadder, da Peder Christensen i Torup får døbt datteren Johanne Pedersdatter

Den 26. november 1812: Enkemanden Niels Christensen fra Meilbye vies i Durup kirke til pigen Johanne Christensdatter af Guldager (indgangen findes ikke i Durup). Dette er naturligvis ikke Niels Christensen Meilby, da hans hustru lever i bedste velgående på dette tidspunkt.

Stenild-Durup kirkebog
23 p Trin 1708: Anne Sørensdatter af Mejlby i Brorstrup sogn bliver trolovet til Claus Knudsen af Boldrup. Parret bliver viet 1 p Epiph 1709.
Den 1. januar 1715: Johanne af Brorstrup er gudmor, og Anders Jørgensen og Johanne Michelsdatter af Medelbye er faddere, da Povel Jensen i Bolderup får døbt datteren Giertrud Povelsdatter. Den lille begraves kort derefter.
Fer 3tig Pashcat 1724: Trolovet Knud Christensen af Medelbye og Anne Mortensdatter af Nøragger. De vies 18 p Trin 1724.
1 p Trin 1726:
Else Nielsdatter af Brastrup [Brorstrup] er gudmor, da Jeppe Andersen i Røjdrup får døbt sin søn for Anders Jeppesen. Fadderne fra Stenild er Jens Jensen, Niels Mortensen, Jens Nielsen, Maren Jensdatter og Bodel Ibsdatter
.

Fer 2. Pent 1733: Karen Sørensdatter, smedens datter fra Meielbye, er gudmor i Stenild, da Ole Lauridzen får døbt datteren Anne Olesdatter.
6 p Trin 1794: Mette [Mæte] Sørensdatter i Meilbye står gudmor, da Jens Sørensen og Giertrud Larsdatter i Boldrup får døbt datteren Giertrud Ane Marie Jensdatter. Pigen dør kort efter.
Kr. Himmelfartsdag 1796: Christen Andersen Tydsk af Mejlby i Brorstrup sogn er forlover, da Gunder Sørrensen og ?Maren Mogensens bliver trolovet i Boldrup.
Den 28. februar 1814: Søren Sørensen af Holm i Brorstrup sogn er fadder, da selvejergårdmand Lauritz Sørensen af Stenild og Mette Sørensdatter får døbt datteren Anne Lauritzdatter.

Den 23. april 1832: Jens Michelsens kone af Brorstrup er del-gudmor, og Jens Michelsen selv fadder, da Michel Jensen og Else Marie Sørensdatter i Nørager får døbt datteren Anne Kirstine Michelsdatter.
Den 16. maj 1833: Hustruen til Jens Moth af Mejlebye er del-gudmor, da Peder Jensen Moth og Anne Frederichsdatter i Marientorp får døbt sønnen Jens Pedersen Moth. Hustruen til Niels Moth af Bolderup er den anden gudmor.
Den 21. september 1919: Tjenestepige i Mejlby, Anine Jacobine Jacobsen, er fadder, da slagter i Nørager, Kristian Larsen og hustru Jensine Kristine Hansen får døbt sønnen Verner Aninus Larsen.

Bemærk - 1: 23 p Trin 1729 vies Poul Nielsen af Snefbum [Snæbum] til Inger Andersdatter af Stenild.
Bemærk -2: Christen Hermandsen af Sønder Onsild udlægges til barnefar 3 p Epiph 1735 i Stenild, da Maren Nielsdatter får døbt sin uægte søn for Niels Christensen.
Bemærk -3: Mogens Pedersen af Sønder Onsild udlægges til barnefar den 24. april 1739 i Stenild, da Maren Nielsdatter får døbt sin uægte søn for Maren Mogensdatter. Moderens søster Johanne tjente hos Niels Markussen i Stenild. Gudmor er Peder Jørgensens kone i Stenild, og faddere er Peder Elkiær soldat og Søren Nørgaard.
Bemærk – 4: Den 6. december 1710 angiver præsten, at Søren Thorup bor i Stenild [præstegårds] annexgaard. Hans søn begraves denne dag.
Bemærk – 5: Niels Christensen af Roum troloves 6 p Trin 1711 i Stenild til Maren Nielsdatter. De vies 16 p Trin 1711 i Stenild kirke.

Bemærk – 6: Jens Mortensen får døbt sønnen Morten Jensen Festo 3 Pentecost 1715. Gudmor er Fru Brockenhuus. Faddere er Ridefogen Hans Christian, Podemesteren Stephan K, Anders N., Alle af Nøragergaard, Birgithe Nielsdatter af Røgdrup og Gudde Cathrine af præstegaarden.
Bemærk – 7: 1 p Trin 1715: Erich Hagensen og Anne Thomasdatter vies.
B
emærk – 8: Søren Jensen af Ravnkilde bliver viet til Maren Andersdatter i Stenild på Festo Sanctor 1717.
Bemærk – 9: Søren Christensen af Tollestrup i Hvilsom sogn bliver trolovet til Anne Kirstine af Stenild på kirkedagen Lætare 1739. Forlovere er Jens Jensen og Mads Christensen af Tollestrup.
Bemærk – 10: Christen Jensen af Nysum bliver viet til Maren Lauridsdatter den 5. oktober 1739.

Gislum kirkebog
Den 23. november 1729: Ove Pedersen, der er født i Mejlby i Brorstrup sogn, bliver trolovet til Else Christensdatter af Nyrup i Gislum sogn.
Den 13. april 1766: Claus Pedersen af Mejlby i Brorstrup sogn bliver trolovet til Anne Sørensdatter af Gislum. Forlovere er Niels Frandsen og Peder Thomsen.

Den 4. august 1782: Anna Marie Pedersdatter af Smorup Præstegaard er gudmor, da Niels Jacobsen Hiort og Maren Nielsdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Frantz Christian Nielsen Hiort.
Den 18. februar 1797: Jens Madsen, som tjener i Smorup præstegård, udlægges til barnefar af Anne Pedersdatter, som har til huse i Nyrup i Gislum sogn. Den lille dreng døbes Mads Jensen.

Sønderup-Suldrup kirkebog
13 p Trin 1726: Christen Bendixen af Medelbye troloves til Kirsten Nielsdatter af Bravelstrup. Forlovere er Christen Jensen i Holm i Brorstrup sogn og Niels Mortensen i Bravelstrup. Parret vies i Sønderup kirke 20 p Trin 1726, hvor han kaldes Christen Bendictsen.
19 p Trin 1727:
Christen Clausens kone i Broerstrup er fadder, da Jens Nielsen i Bravelstrup får døbt datteren Karen Jensdatter. Hendes datter, Else Christensdatter, er også fadder.
Septuagesima 1727:
Christen Jensen i Hollem i Brorstrup sogn er forlover, da Peder Christensen i Rodsted troloves til Anne Jensdatter. Den anden forlover er Peder Jensen i Sønderup.
Dom Oculi 1733:
Christen Clausens kone i Brorstrup er fadder, da Niels Jensen i Gammelholm får døbt sønnen Niels Nielsen
.

Første søndag efter påske 1787: Jens Christensen, 22 år, og Anne Marie Christensdatter, 19 år, som tjener hos provst Celius i Smorup, bliver konfirmeret i Sønderup kirke. I folketællingen 1787 er han tjenestekarl på 24 år, og hun er en fårepige på 14 år. Den yngste af provstens tjenestefolk er en dreng på KUN 5 år! Den 13. marts 1796: Peder Christensen af Meylbye troloves til Anne Jensdatter her af byen [Sønderup]. Forlovere er Christen Gudesen af Sønderup og Niels Byrialsen af Astrup.

Den 7. januar 1798: Christen Nielsen af Meilebye troloves til Maren Pedersdatter af Suldrup. Forlovere er Ole Nielsen af Meilebye og Morten Pedersen af Sønderup.
Den 20. august 1809: Lars Jørgensen af Smorup er forlover, da Jens Christensen af Blær troloves til Dorthe Marie Nielsdatter af Høgholt. Den anden forlover er Christen Høgholt af Sønderup.

[Bemærk: I Sønderup-Suldrup kirkebog 1762 til 1815 er der rent faktisk konfirmerede mellem alle de kommunikerede fra år 1762 til 1815 – de er på opslag 350-393 – der er et par stykker fra Aarestrup samt Ane Kirstine Jensdatter Bram – datter af Jens Hansen Bram fra Nibe.]

Giver-Skivum kirkebog
Den 11. juni 1702: Just Mortensen af Smorup troloves til Else Nielsdatter, som er datter af Niels Mamad i Moesbech.
Trinitatis 1716: Just Mortensen af Smorup er fadder, da Christen Skiønning af Moesbæk får døbt sønnen Just Christensen. Præstens kone, Bente Cathrine Matthisdatter [Wazard] er gudmor, og andre faddere er: barnets farbror Lars Skiønning [i Store Binderup], Dorthe Knudsdatter af Katby samt Anne Margrethe Hansdatter Høyer af Skivum.
Dom Jubilate 1732: Christen Gundesen af Brostrup [Brorstrup] troloves til Inger Christensdatter af Astrup.

Den 23. august 1747: Hr. Anders Hæboe af Smorup er fadder, da præsten i Giver, Jens Fabricius, får døbt datteren Phillipina Ernesta Fabricius.
Den 3. december 1782: Jomfru Johanne Celius fra Smorup er gudmor, da degnen Hans David Celius og Ane Marie Müller i Skivum får døbt datteren Rebecca Helena Hansdatter Celius.
Den 3. januar 1789:
Friderica Anna Sophie Taarup, husholderske i Smorup præstegård, er gudmor, da [Moust] Mourids Christensen og Kirsten Jensdatter i Skivum får døbt datteren Mette Mouridsdatte. Ane Jensdatter af Aardestrup er del-gudmor
.

Den 7. januar 1790: Niels Thøgersen af Meilbye er forlover, da Anders Nielsen og Kirstine Thomasdatter i Moesbech troloves og bliver viet.

Den 28. marts 1790: Mads Rasmussen enkemand af Meilbye forloves og vies til Ane Laursdatter af Giver skolehuus. Forloverne er Hr. Nielsen og Hr. Pedersen af Meilbye.
Den 4. september 1808: Jens Knudsen af Brorstrup er fadder, da Hans Jensen og Mette Christensdatter i Moesbæk får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 15. april 1811: Jens Knudsens kone af Brorstrup er fadder, da Hans Jensen og Mette Christensdatter af Moesbæk får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter.

Års kirkebog
Den 25. august 1748: Niels Christensen og El[se] Jensdatter, tilforn boet udi Meyelbye udi Brodestrup sogn får døbt sønnen Jens Nielsen, som Else har født hos sine forældre i Siøstrup.
Den 16. juli 1758: Christen Bertelsøn af Brorstrup troloves til Anna Christensdatter af Siøstrup. Hendes far er forloveren.
Den 15. februar 1778: Kristen Pedersen, som er kusk for præsten i Smorup, udlægges til far for Just Christensens steddatter, Maren Nielsdatters uægte søn, der døbes Niels Kristensen. Maren har 2 andre uægte børn med forskellige fædre.
Den 27. december 1778: Ludvig Ryberg fra Smorup står fadder, da Peder Eilersen Ryberg og Inger Pedersdatter af Aars får døbt datteren Ane Cathrine Pedersdatter Ryberg.
Den 28. april 1806: Ungkarl Søren Christensen Ott af Meylbye udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter i Års får døbt sønnen Christen Sørensen Ott. Gudmor til drengen er Mette Jensdatter i Års.
Den 31. oktober 1812: Jens Knudsens kone fra Brorstrup står gudmor, da ”Niels Jensen eller Knudsen”, som præsten skriver, og Else Jensdatter i Gundestrup får døbt sønnen Jens Christian Nielsen. Jens Knudsen er selv fadder.

Den 10. maj 1816: Maren Jensdatter, Christen Andersen [Tydsk] og unge karl Anders Christensen [Tydsk] af Meilby står faddere i Aars, da Christen Hansen af Gundestrup får døbt datteren Ane Kirstine Christensdatter.

Bemærk 1 – Dorthe Villadsdatter af Handest er fadder den 29. april 1797 i Aars, da Mads Hansen og Kirsten Christensdatter i Sjøstrup får døbt sønnen Christen Madsen.

Testrup kirkebog
Den 31. maj 1784: Jens Nielsen [Hiulmand] af Meddelbye er forlover for brudeparret Christen Nielsøn og Anna Jensdaatter af Testrup, så Christen er nok en bror.

Ravnkilde kirkebog
2. oktober 1814: Anne Johanne Jensdatter fra Meilbye står gudmor til Hans Christensens pige Anne Hansdatter.

Haverslev kirkebog
27. marts 1815: Jens Christensen og Anders Nielsen af Mejlbye står faddere, da Christen Jensen får døbt sønnen Niels Christensen.
17. december 1815: Gaardmand Niels Christensen [Meilby] af Meilby er forlover for Anders Pedersen [Byrgesen] af Meilby, da denne skal giftes med Kirsten Laursdatter fra gården Gl. Overvad.
26. oktober 1817: Anders Nielsen af Meilby står forlover, da Hans Pedersen af Sjørup og Ane Nielsdatter af Haverslev skal giftes.
18. oktober 1818: Anders Bendixen af Mejlbye bliver gift med Maren Nielsdatter af Haverslev. Hans far, Bendix Bendixen af Mejlby, er trolover.
6. december 1822: Anders Nielsen af Mejlby er forlover for pigen Anne Margrethe Nielsdatter, da hun bliver gift med Bertel Jensen Ravnkilde af Haverslev
4. september 1828: Ungkarl Niels Sørensen af Meilbye begraves 28 år gammel – må være født 1799 som søn af Søren Nielsen og Anne Jørgensdatter.

Hørby-Døstrup kirkebog
Den 8. november 1769: Søren Jensen af Meÿlbyë troloves til Leene Hansdatter af Døstrup. Troloverne er Christen Lassen og Christen Knudsen – vist begge fra Døstrup.
Den 14. august 1792: Niels Christensen af Meÿlbÿe troloves til Sidzel Jensdatter af Døstrup. Den ene trolover er Peder Olufsen i Meÿlbÿe.

Østerbølle kirkebog
? 1769: Niels Tydsk af Meilbye står fadder, da Jacob Jensen i Østerbølle får døbt sønnen Peder Jacobsen.

Matrikelkortet over Mejlby og Brorstrup 1814

Brorstrup, Tegnet 1801, opdateret 1809

Peder Jensen Dalum [Matr. 1], Peder Jensen Bidsgaard [Matr. 2], Jens Jensen Knudsen [Matr. 3], Niels Bertelsen [Matr. 4], Hans Nielsen Sognefoged [Matr. 5], Jens Bertelsen [Matr. 6], Anders Gudesen [Matr. 7]
På kortet: Hans Dalum [Matr. 7a], Peder Jensen Bisgaard [Matr. 2], Peder Christensen Stausgaard [Matr. 4], Ole Jensen Tras [Matr. 5], Hans Nielsen [Matr. 5 – overstreget], Jens Christensen [Matr. 6], Jens Jensen Knudsen [Matr. 3], Anders Gudesen [Matr. 1]

Mejlby, Brorstrup sogn, Tegnet 1795, opdateret 1814

Gårde: Christen Andersen [Tydsk], Søren Nielsen, Christen Gundersen, Jens Christensen, Niels Torsted, Peder Pedersen, Niels Christensen, Peder Byrgesen, Christen Sørensen, Christen Sørensen Oet, Søren Nielsen Smed, Niels Jensen

Husmænd: Knud Christensen, Christen Pedersen, Niels Christensen, Hyrdehuuset, Tomes Juul, Søren Andersen, Niels Thøgersen

På kortets marker: Christen Christensen, Søren Jensen, Jens Jensen [Trads], Anders Nielsen, Bendix Christensen, Hans (Bendixen?), Christen Bisgaard, Søren Christensen, Anders Christensen [Tydsk], Mads Jensen Knudsen, Peder Christensen, Christen Hansen, Christen Jacobsen, Niels Christian Nielsen Smed, Jeppe Andersen, Peder Byrgesen - overstreget, Niels Christensen [Meilby]

Forskellige skifter fra Mejlby fra Ålborg Hospital

Fæstegårdene i Mejlby og Brorstrup sogn var i gamle dage ikke alle underlagt et gods men f.eks. også Aalborg Hospital. Her er lidt folk  derfra:

Image 121
Den 5. oktober 1697: Christen Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Anne Knudsdatter. Børn: Søn, Knud Christensen, som overtager stedet efter sin far og er tilfreds, søn, Christen Christensen 26 år [1671], søn, Jens Christensen 23 år [1674], søn, Niels Christensen 17 år [1680], datter, Maren Christensdatter 11 år [1686]. Vurderingsmænd: Søren Sørensen og Peder Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Der er overskud i boet, som deles mellem de 4 yngste børn. Knud Christensen betaler arven til sine søskende vha. naturalier fra gården.
Image 183
Den 14. maj 1700: Anne Christensdatter, som var gift med Peder Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Jens Pedersen 12 år [1688], datter, Anne Pedersdatter 9 år [1691], søn, Christen Pedersen 7 år [1693]. Formynder er afdødes søskendebarn: Peder Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd: Søren Sørensen og Søren Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Der er gæld til Jens Christensen af Brorstrup og Niels Jacobsen af Snedsted for lånte penge. Der er lidt overskud i boet, som deles mellem faren og børnene.
Image 264
Den 7. september 1705: Anne Knudsdatter, som var enke efter Christen Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Knud Christensen, som er ugift og bor hjemme på stedet, søn, Christen Christensen, som også er ugift og ikke mødt op, søn, Jens Christensen, 31 år [1674] og mødt op, søn, Niels Christensen, 25 år [1680] og mødt op, datter, Maren Christensdatter 19 år [1686]. Formynder for pigen er den ældste bror. Vurderingmænd: Søren Sørensen Smed og Erich Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Ingen underskrifter.
Image 316
Den 28. januar 1709: Johanne Clausdatter, som var gift med Søren Sørensen Smed af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Søren Sørensen 16 år [1693], datter, Kirsten Sørensdatter 14 år [1695], datter, Maren Sørensdatter 13 år [1696], søn, Klaus Sørensen 11 år [1698], søn, Anders Sørensen 9 år [1700], søn, Christen Sørensen 7 år [1702], søn, Jens Sørensen, 6 år [1703], datter, Anne Sørensdatter, 2 år [1707], datter, Karen Sørensdatter, 2 år [1707] – de sidste to er tvillinger. Vurderingsmænd: Erich Christensen og Knud Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Formynder er børnenes morbror: Albreth Clausen af Døstrup. Ingen undeskrifter.
Image 52
Den 15. marts 1724: Anne Thomasdatter, som var gift med gårdmand Knud Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn , er død. Vurderingsmænd: Peder Christensen og Jens Christensen af Mejlby. Arvingerne kendes ikke med undtagelse af enkemanden. Søren Sørensen af Mejlby er beskikket som kurator for de ukendte arvinger, men summarum siger, at der er intet at arve. Ingen underskrifter.
Image 52
Den 5. august 1729: Anne Nielsdatter, som var gift med Peder Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Anders Pedersen, 41 år [1688], der for ca. 19 år siden er bortrømt og med ukendt opholdssted, søn, Niels Pedersen, 39 år [1690]. Vurderingsmænd: Søren Sørensen og Jens Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Gæld til Søren Smed af Mejlby.  Ingen underskrifter.
Image 174
Den 8. juni 1731: Peder Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn er død i sit hus. Børn: Søn, Anders Pedersen, som bor på Frederiksberg på Sjælland, 44 år [1687], Niels Pedersen, 40 år [1691], som opholder sig hjemme i huset i Mejlby. Familien har ikke hørt noget fra Anders Pedersen i flere år, og han repræsenteres derfor af Niels Thomsen [Thommesen] af Mejlby i Brorstrup sogn. Niels Pedersen har tjent sin far i 12 år, og tager huset i fæste. Peder Christensen var enkemand efter Anne Nielsdatter, som er død i 1729. Gæld til tjenestepigerne Maren Briersdatter og Anne Andersdatter samt Søren Smed af Mejlby. Vurderingsmænd: Jens Christensen og Jens Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Ingen underskrifter.

Image 297
Den 24. oktober 1737: Gjertrud Nielsdatter, som var gift med Jens Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død i et hus under Ålborg Hospital. Børn: Søn, Christen Jensen, 31 år [1706], der opholder sig i dødsboet, søn, Niels Jensen, 16 år [1721], der også opholder sig i dødsboet, søn, Peder Jensen, 13 år [1724], der tjener i Ajlstrup, søn, Jens Jensen, 8 år [1729], som er i dødsboet, datter, Anne Jensdatter, 26 år [1711], også i dødsboet, datter, Else Jensdatter, 20 år [1717], som tjener i Sønderup præstegård, datter, Maren Jensdatter, 14 år [1723], der er tjenestepige i Lille Rørbæk. Peder Clausen af Mejlby i Brorstrup sogn er formynder for fraværende børn. Vurderingsmænd: Jens Sørensen og Niels Pedersen af Mejlby. Underskrifter fra Jens Christensen, Niels Pedersen, Peder Clausen, Jens Sørensen, Christen Jensen og Christen Sørensen.
Image 302
Den 25. oktober 1737: Søren Sørensen Smid af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Maren Sørensdatter. Børn af 1. ægteskab med Johanne Clausdatter, der døde i 1709: Søn, Søren Sørensen Smed, der bor i Nørager, søn, Claus Sørensen, som er bosat i Dall, søn, Anders Sørensen, der opholder sig i True i Svenstrup sogn i Randers Amt, søn, Christen Sørensen, som opholder sig i dødsboet i Mejlby, søn, Jens Sørensen, der opholder sig i Mejlby, datter, Kirsten Sørensdatter, som er gift med Christen Thomsen af Mejlby i Brorstrup sogn, men som er død, datter, Maren Sørensdatter, som er gift med Søren Christensen af Stausgaard i Ravnkilde sogn, datter, Anne Sørensdatter, som er gift med Olle Laursen af Stenild, datter, Karen Sørensdatter, som er gift med Niels Sørensen af Weierhøj [Vejrhøj] i Brorstrup sogn. Børn af 2. ægteskab med Maren Sørensdatter: søn, Niels Sørensen, 24 år [1713]. Lavværge for enken er Michel Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd er Christen Thomsen og Anders Justsen af Mejlby. Underskrifter fra Maren Sørensdatter, Michel Andersen, Olle Laursen, Niels Sørensen, Anders Sørensen, Jens Sørensen, Niels Sørensen, Christen Sørensen, Christen Thomasen og Anders Justsen.
Image 328
Den 9. juni 1740: Husmand Anders Justsen i Mejlby er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Datter, Kirsten Andersdatter, 1 år [1739]. Thomas Christensen af Mejlby er formynder for pigen. Lavværge for enken er Niels Sørensen af Mejlby. Vurderingsmænd: Niels Christensen [Pedersen] og Christen Sørensen af Mejlby. Underskrifter fra Maren Christensdatter, Niels Pedersen, Christen Sørensen, Thomas Christensen og Niels Sørensen.
Image 392
Den 12. november 1746: Maren Christensdatter, som var gift med Niels Pedersen i Mejlby, er død. Børn: Datter, Anne Nielsdatter, 12 år [1734], datter, Elle Nielsdatter, 9 år [1737], datter, Mette Nielsdatter, 4 år [1742]. Formynder for børnene er Niels Sørensen af Mejlby. Gæld til Christen Christensen i Lille Binderup. Vurderingsmænd: Jens Sørensen og Niels Jensen af Mejlby. Underskrifter fra Niels Jensen, Jens Sørensen, Niels Sørensen og Niels Pedersen
Image 393:
Den 15. november 1746: Jens Christensen i Holm [i Mejlby i Brorstrup sogn] er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Børn: Søn, Christen Jensen, 20 år [1726], som opholder sig i Holm. Lavværge for enken er Thomas Jepsen af Holm [i Mejlby]. Gæld til hr. Sander i Smoerup præstegård. Vurderingsmænd er Jens Christensen og Christen Jensen af Havbro. Kurator er Niels Nielsen Helmig af Krogstrup. Underskrifter fra Thomas Jepsen, Niels Nielsen Helmig, Christen Jensen, Kirsten Sørensdatter, Jens Christensen Hauboe og Christen Jensen.
Image 423
Den 28. april 1749: Mette Christensdatter er død i afdøde Niels Pedersens hus under Ålborg Hospital i Mejlby. Arvinger: Bror, Jacob Christensen i Kjemtrup [i Grynderup sogn], søster, Anne Christensdatter i Grynderup, halvbror, Søren Christensen i Kjemtrup [i Grynderup sogn]. Jacob Christensen er mødt op på alle arvingers vegne. Vurderingsmænd er Jens Sørensen og Niels Jensen af Mejlby. Underskrifter fra Jens Sørensen, Niels Jensen, Jacob Christensen af Kjemtrup og Søren Sørensen. Jacob Christensen gør opmærksom på, at der er flere arvinger. De er: Søster, afdøde Elle Christensdatter, som boede og døde i Brorstrup. Hendes børn: Datter: Afdøde Maren Christensdatter, som var gift med Niels Pedersen i Mejlby. Hendes børn: Datter, Anne Nielsdatter, 16 år [1733], datter, Ellen Nielsdatter, 12 år [1737], datter, Mette Nielsdatter, 8 år [1741]. Deres far, Niels Pedersen i Mejlby, er også død [så Mette Christensdatter må have boet alene i huset med sine børnebørn]. Formynder for pigerne er Niels Sørensen af Mejlby og Christen Gundesen af Brorstrup. Underskrifter fra Jacob Christensen, Niels Sørensen, Niels Jensen og Christen Gundesen. Skiftet fortsættes herefter med at være et skifte over Niels Pedersen af Mejlby: Christen Gundesen af Brorstrup er stedfar til deres mor. Underskrifter fra de samme mænd. Fortsætter den 9. juli 1749: Søren Sørensen er tjenestekarlen på stedet, der har et halvt års løn til gode. Underskrifter fra samme mænd foruden nu Just Laursen, der får huset i fæste. Gæld til Niels Jensen, Jens Salomonsen og Jørgen Christensen i Mejlby. Underskrifter fra samme mænd som tidligere.
Image 483
Den 6. juni 1775: Maren Brodersdatter, som var gift med Christen Jensen i et hus under Ålborg Hospital i Mejlby, er død. Hun kaldes efterfølgende i skiftet for Mette Brodersdatter. Børn: Datter, Anne Christensdatter, 6 år [1749], søn, Jens Christensen, 3½ år [1751]. Formynder er børnenes farbror, Niels Jensen i Mejlby. Vurderingsmænd er Jens Sørensen og Niels Sørensen af Mejlby. Underskrifter fra Christen Jensen, Niels Jensen, Jens Sørensen og Niels Sørensen af Mejlby.


Herefter ser det ud til, at der ikke længere er Mejlby-gårde, som hører under Aalborg Hospital.

Nogle skifter fra Mejlby og Brorstrup sogn 1740 til 1770

Underskriften fra Jens Salomonsen i Mejlby på skiftet fra 1744 efter konen.

Opslag 10-12: Den 30. august 1740: Da Jacob Rasmussen af Ravnkilde er død, er der gæld til bl.a. Christen Rørbech af Smorup i Brorstrup sogn, Christen Gundersen af Brorstrup og Christen Hansen af Brorstrup.
O
pslag 17-20: Den 6. april 1741: Da Peder Andersen Smed af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn er død, angives det i skiftet, at han har penge til gode hos Niels Sandager af Mejlby, Peder Knudsen af Mejlby og Michel Andersen af Mejlby. Formynder for Peder Smeds drenge er deres farbror, Christen Andersen af Gammel Overvad. Formynder for pigerne er farbror, Anders Andersen Overvad af Mejlby.
O
pslag 26-27: Den 10. oktober 1742: Jens Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Johanne Rasmusdatter. Børn: Søn, Jens Jensen, 5 uger gammel [1742]. Lavværge for enken er Jens Salomonsen af Mejlby. Formynder for den lille dreng er Niels Snedcher af Mejlby. Vurderingsmænd: Jens Smed af Mejlby og Anders Pedersen af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret til en værdi af 35 rigsdaler. Fæstebrevet er dateret den 3. oktober 1736. Der er gæld til Christen Møller af Nørvads Mølle i Nysum i Ravnkilde sogn, Peder Jensen af Boldrup i Stenild sogn, Jens Nielsen Bach af Skårup i Ravnkilde sogn, Karen Rasmusdatter af Fyrkilde, som er enkens søster, mens konens anden søster bor i Salling, og Jens Salomonsen [skrevet Sallmonsen] af Mejlby i Brorstrup sogn. Der er et overskud i boet på 11 rigsdaler, som deles mellem enken og sønnen. Enken er nu trolovet til Jens Salomonsen af Mejlby. Ægte underskrifter fra Johanne Rasmusdatter og Jens Salomonsen, samt uægte underskrifter fra Jens Smed, Anders Andersen [Pedersen] og Niels Snedcher af Mejlby.
Opslag 29-30: Den 1. marts 1743: Gårdmand Peder Knudsen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Inger Nielsdatter. Børn: [ikke udfyldt] Pedersdatter [måske nyfødt]. Lavværge for enken er Jørgen Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Formynder for barnet er Niels Smed af Mejlby. Vurderingsmænd: Jens Sørensen Smed og Jens Salomonsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret, hvilket er ganske lille og lidt mærkeligt, da der er tale om en gård. Den er dog meget brøstfældig og mangler en del dyr. Gælden er langt større end indtægterne, og der er derfor ikke noget til enken eller datteren at arve. Enken ønsker at forblive på gården og vil vel finde sig en ny ægtemand til at drive den. Underskrifter fra Inger Nielsdatter, Jørgen Christensen, Niels Smed, Jens [Sørensen] Smed og Jens Sallomonsen.
Opslag 39-40: Den 28. oktober 1743: Anders Jørgensen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Else Nielsdatter. Anders Jørgensen har fra forrige ægteskab 2 børn: Søn, Christen Andersen, 32 år [1711], datter, Maren Andersdatter, 40 år [1703], som er gift med Peder Andersen hyrde af Brorstrup. Lavværge for enken er Jens Salomonsen. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Thomas Eidrup og Christen Mortensen af Mejlby. Huset er på 10 fag, der er i ganske ringe og slet tilstand. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til børnene eller enken at arve. Underskrifter fra Else Nielsdatter, Jens Salmonsen, Christen Mortensen og Thomas Eidrup.
Opslag 40-41: Den 10. februar 1744: Da Maren Christensdatter af Lille Binderup er død, nævnes to af hendes sønner af Mejlby i Brorstrup sogn i forbindelse med skifteforretningen, idet de er: Søn, Christen Jensen Villadsen, 54 år [1690], søn, Peder Jensen Villadsen, 41 år [1703].
Opslag 42-44: Den 26. juni 1744: Sophia Jørgensdatter, som var gift med gårdmand Christen Jensen Villadsen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død.
Børn: Søn, Jørgen Christensen Villadsen, 15 år [1729], søn, Jens Christensen Villadsen, 9 år [1735]. Værge for umyndige børn er deres farbror, Anders Jensen Villadsen af Lille Binderup. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Niels Thomsen Snedker og Anders Andersen af Mejlby. Gårdens stuehus er på 7 fag og er meget brøstfældig. Der er en lade på 10 fag samt et stald- og fårehus på 7 fag. Gælden er større end indtægterne, bl.a. fordi der mangler 4 heste, så der er ikke noget til børnene eller enkemanden at arve. Skifteretten vælger at sløjfe udgifter for sagens behandling for ikke at lægge yderligere byrder på dette fattige dødsbo. Underskrifter fra Christen Jensen Villadsen, Anders Jensen [Villadsen], Anders Andersen og Niels Thomesen Snedicher.
Opslag 51-55: Den 21. juli 1744: Johanne Rasmusdatter, som var gift med Jens Salomonsen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Jens Sørensen, der er død i oktober 1742: Søn, Jens Jensen, 2 år [1742]. Vurderingsmænd: Jens Sørensen Smed og Christen Jensen Holm af Mejlby i Brorstrup sogn. Johanne havde også en søn sammen med Jens Salomonsen, men denne dreng er død nogle dage før hende. Formynder for sønnen Jens Jensen er Jens Nielsen Bach af Skårup i Ravnkilde sogn. Boet bliver registreret. Der er gæld fra forrige ægtemand på i alt 19 rigsdaler til Jens Christensen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, Peder Jensen af Lille Rørbæk, Jens Nielsen af Nysum i Ravnkilde sogn, Jørgen Christensen af Nysum, Anders Olufsen af Nysum, Søren Jacobsen af Ravnkilde, Laurs Nielsen af Kirkegaard [dvs. Over Ravnkilde], Jens Nielsen af Kirkegaard, Jens Olufsen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, Laurs Sørensen af Haverslev, Claus Knudsen af Haverslev, Jens Clausen af Mejlby i Brorstrup sogn og Peder Skomager af Mejlby. Ægte underkrifter fra Jens Salomonsen, Jens Nielsen Bach, Jens Sørensen Smed og Christen Jensen Holm. Fortsætter den 9. november 1744: Jens Christensen af Lille Rørbæk kom med 14 år gammel gæld fra Hobro marked på konens vegne, da hun var svag, hvilket skal bekræftes. Peder Jensen af Lille Rørbæk bekræfter sin gæld. Jens Nielsen af Nysum kom med gæld fra første ægtemand, Jens Sørensen i forbindelse med dennes søster, Johanne Sørensdatter. Jørgen Christensens enke siger, at hendes afdøde mand havde sagt, at gælden var betalt. Anders Olufsen af Nysum kom med gæld for at have kørt en kiste med søm til Nibe til Niels Stausgaards kone på Jens Sørensens ordre. Laurs Sørensen enke i Haverslev erklærer, at gælden er betalt. Alle de andres gældshistorier er uden yderligere kommentarer. Fæstebrevet til Jens Sørensen er dateret den 3. oktober 1736. Der er udgifter til Peder Jensen af Fyrkilde for 12 potter brændevin, Johannes søster, Karen Rasmusdatter af Ravnkilde, samt til Johannes anden søster, Anne Rasmusdatter, som tjener på Eskær i Salling. Der er desuden udgifter til Søren Nielsen, som tjener hos Hans Povelsen af Brorstrup, Christen Clausen af Brorstrup, Oluf Laursen af Stenild, Christen Mortensen af Mejlby samt arven til Jens Jensen, hvor Niels Snedker af Mejlby er formynder for den fædrene arv og Jens Bach af Skårup for den mødrene arv, da barnet er både fader- og moderløs. Ægte underskrifter fra Jens Salomonsen, Jens Nielsen Bach, Niels Thomasen Snedker, Christen Jensen Holm og Jens Sørensen Smed.
Opslag 62-66: Den 28. marts 1746: Christen Jensen Villadsen af Mejlby i Brorstrup sogn er værge for søskende, da Anders Jensen Villadsen i Lillle Binderup er død.
Opslag 67-68: Den 12. oktober 1746: Christen Mortensen i Mejlby er død. Enken er Hedevig Andersdatter. Vurderingsmænd: Jens [Sørensen] Smed og Jens Salomonsen af Mejlby. Børn: Niels Christensen, 29 år [1717], gift og bor i Mejlby, Anders Christensen, 10 år [1736], Maren Christensdatter, 16 år [1730], Anne Christensdatter, 14 år [1732]. Sønnen Niels Christensen er lavværge for enken. Niels Smed i Mejlby er formynder for de umyndige børn. Underskrifter fra Hedevig Andersdatter, Niels Christensen, Niels Sørensen [Smed], Jens Sørensen [Smed] og Jens Sallomonsen.
Opslag 128-129: Den 26. juni 1747 [Torstedlund]: Anne Jespersdatter, som var gift med Christen Christensen i Brorstrup, er død. Børn: Søn, Niels Christensen, 8 år [1739]. Vurderingsmænd: Christen Gundesen og Mathias Nielsen af Brorstrup. Formynder er farfaren, Christen Clausen. Værge er drengens morbror, Niels [Jespersen?] Abrahamsen af Ravnkilde. Underskrifter fra Christen Christensen, Christen Clausen, Christen Gundesen og Niels Abrahamsen.
O
pslag 88: Den 28. marts 1749: Maren Willadsdatter af Mejlby, som var hustru til Peder Clausen i Mejlby, er død. 1 søn: Claus Pedersen, 10 år [1739], 1 søn: Villads Pedersen, 4 år [1745]. Vurderingsmænd: Jens Salomonsen og Jens Smed af Mejlby. Peder Clausen, Jens Smed og Jens Salomonsen af Mejlby underskriver.

Opslag 91-93: Den 19. maj 1749: Hans Jensen i Mejlby er død den 18. april 1749. Vidner: Laurs Sørensen og Søren Nielsen af Mejlby. Enken er Anna Pedersdatter. Broren er Niels Jensen, som tjener i stervboet på den anden side. Lavværge er Jens Andersen af Mejlby. Peder Jensen i Bisgaard nævnes. Smeden i Haverslev nævnes [uden navn]. Underskrives af Anna Pedersdatter, Jens Andersen, Søren Nielsen og Laurs Sørensen af Mejlby. Fortsætter den 12. juli 1749: Jens Salomonsen og Niels Jensen af Mejlby er vidner. Enken var frugtsommelig med en datter, der efterfølgende er blevet døbt Bodil Hansdatter. Christen Jensen Rørbech, der gården af hosbonden er tilsagt at nyde ved at ægte enken, er til stede. Christen Rørbech overtager at være far for Bodil Hansdatter. Underskrives af Jens Salomonsen, Jens Nielsen, Jens Andersen og Christen Jensen Rørbek.
Opslag 95-96: Den 24. januar 1750: Anders Christensen, som vogter kvæg i Mejlby, og som er gift med Maren Christensdatter, næves i skiftet efter Wibeche Johansdatter, som var gift med afdøde Christen Mouridsen, er død hos Peder Jensen i Lille Rørbæk. Maren er nemlig Christens datter.
Opslag 99-101: Den 21. oktober 1750: Appelone Sørensdatter, som var gift med gårdmand Thomas Christensen Eydrup af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Christen Thomsen Eydrup, 1 år [1749], datter, Anna Thomasdatter Eydrup, 6½ år [1743], datter, Johanne Thomasdatter Eydrup, 5 år [1745]. Vurderingsmænd: Peder Olesen og Jens Salomonsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Formynder for umyndige børn er deres morbror, Laurs Sørensen af Mejlby. Boet bliver registreret. Nogle af Appelones klæder er leveret til Niels Smed af Mejlby imod at få madvarer. En kåbekedel er sat i pant hos Niels Ladefoged af Lille Binderup. Resten af Appelones gangklæder er sat i pant hos Niels Sørensen af Vejrhøj i Brorstrup sogn. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 9 fag. Der er en lade mod øst på 12 fag, hvor de 6 fag mangler tømmer. Stalden mod syd på 8 fag er meget brøstfældig. Der er gæld til Peder Bisgaard af Fyrkilde i Ravnkilde sogn i forbindelse med begravelsen af hustruen. Thomas Eydrup ønsker at forblive på gården. Underskrifter fra Thomas Christensen Eydrup, Laurs Sørensen, Jens Salomonsen og Peder Olesen af Mejlby.

Opslag 102-104: Den 3. december 1750: Da Margrethe Rasmusdatter, som var gift med Niels Christensen Stavsgaard i Nysum, er død, angives det, at hendes søster er: Johanne Rasmusdatter, som er død, men var gift med Jens Sørensen i Mejlby, og har efterladt en søn, som er hos sin stedfar, Jens Salomonsen i Mejlby, og hedder Jens Jensen, 8 år [1742]. Jens Salomonsen er til stede ved skiftet i Nysum på stedsønnens vegne.
Opslag 104-106: Den 9. december 1750: Da Christen Sørensen i Bradstrup [i Ravnkilde sogn] er død den 9. november 1750, angives det i skiftet, at brødre er Jens Sørensen i Vejrhøj i Brorstrup sogn og Niels Sørensen i Vejrhøj. I øvrigt er lavværge for enken Anna Poulsdatter hendes bror, Jens Poulsen i Brorstrup.
Opslag 110-112: Den 26. juli 1751:
Peder Olesen Roy nævnes i skiftet efter Ole Sørensen Roy i Haverslev, ider Peder Olesen Roy er en søn af ham.
Opslag 112-113: Den 17. august 1751:
Niels Jensen i Mejlby på en ejendom under Aalborg Hospitals gods nævnes i skiftet efter Kirsten Christensdatter, som var gift med Laurs Christensen Bisgaard i Fyrkilde, da han er gift med husets datter, Anne Laursdatter Bisgaard.
O
pslag 113-115: Den 21. september 1751: Maren Nielsdatter, som var gift med gårdmand Jens Clausen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Niels Jensen, 30 år [1721], der tjener som smedesvend i Aarhus med godsets tilladelse, søn, Claus Jensen, 18 år [1733], der opholder sig i dødsboet, søn, Jens Jensen, 14 år [1737], der opholder sig i dødsboet, datter, Else Jensdatter, som er gift med Jens Laursen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn under godset, datter, Dorthe Jensdatter, som tjener hos degnen i Fyrkilde, datter, Anne Jensdatter, der opholder sig i dødsboet. Vurderingsmænd: Jens Andersen og Peder Clausen af Mejlby i Brorstrup sogn. Det er kun børnene, som opholder sig i selve dødsboet, der er til stede ved skifteforretningen. Boet bliver registreret. Rollinghuset [stuehuset] er på 7 fag. Mod øst er en lade på 7 fag. Mod syd er endnu en lade på 10 fag. Alle bygninger er i temmelig dårlig stand, og der mangler dyr på gården. Der er gæld til Peder Bisgaard, hr. Wassard i Hobro, samt til smeden i Haverslev. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Jens Clausen ønsker at blive på gården og lover at betale af på gælden. Uægte underskrifter fra Jens Clausen, Jens Andersen og Peder Clausen.
Opslag 22: Den 1. juni 1752: Da Niels Olesen i Nysum er død i Laurs Andersens hus i Nysum, angives det, at hans bror er afdøde Anders Olesen i Nysum, som har efterladt: Datter, Johanne Andersdatter, der er gift med Jens Torsted i Brorstrup, datter, Anne Andersdatter, der tjener hos Peder Nielsen i Hersum sogn. Underskrifter fra Jens Pedersen Tordsted, Ane Andersdatter, Michel Jensen og Søren Jensen.
O
pslag 23: Den 26. juni 1752: Da Laurs Andersen i Nysum er død, er arvinger: Jens Torsteds hustru, Johanne Andersdatter, i Brostrup [Brorstrup], søster, Anne Andersdatter, som tjener i Hersom, hvis formynder er Søren Nielsen, som tjener hos Hans Poulsen i Brorstrup. Underskrives af Jens Torsted, Søren Nielsen, Johanne Andersdatter, Anne Andersdatter, Søren Jensen og Christen Nielsen [Skoemager].

Opslag 25-27: Den 25. september 1752: Laurs Sørensen i Mejlby er død. Vidner: Jens Andersen og Jens Salomonsen af Mejlby. Enken er Anne Pedersdatter. Ingen børn. Arvinger: Søster, Johanne Sørensdatter, som er gift med Anders Andersen i Mejlby, søster, Appolone Sørensdatter, som er gift med Thomas Christensen Eydrup i Mejlby, og som er død og har efterladt børnene: Søn, Christen Thomsen Eydrup, 3 år [1748], datter, [Anna], [8] år [1743], datter, Johanne Thomasdatter Eydrup, 6 år [1746]. Lavværge: Niels Jensen af Mejlby [men under Aalborg Hospitals gods]. Anders Andersen er på hustruens vegne, mens Thomas Eydrup er på sine børns vegne. Laurs Sørensen havde i forrige tider tjent i København, men skyldte ikke nogen penge. Ikke ægte underskrifter fra Niels Jensen, Thomas Christensen Eydrup, Jens Salomonsen og Jens Andersen.
Opslag 27: Den 8. februar 1753:
Anders Andersen Overvad i Mejlby er død den 9. januar 1753. Enken er Johanne Sørensdatter. Vidner: Peder Clausen og Peder Ollesen af Mejlby. Børn: Søren Andersen, 6 år [1747], Anne Andersdatter, 12 år [1741]. Lavværge: Jens Salomonsen af Mejlby. Formynder for børnene: Farbroren Christen Andersen i Gammel Overvad. Ikke ægte underskrifter fra Jens Salomonsen, Christen Andersen, Peder Clausen og Peder Ollesen.
Opslag 31-32: Den 2. maj 1752: Hyrden Envold Christensen i Brorstrup er død. Vurderingsmænd: Christen Kroer og Bertel Skoemager af Brorstrup. Enken er Else Poulsdatter. Børn: Søn, Jens Envoldsen, 22 år [1730], søn, Peder Envoldsen, 12 ¾ år [1739], datter, Anne Envoldsdatter, 10½ år [1741]. Lavværge: Christen Gundersen af Brorstrup. Børnenes formynder: Hans Poulsen af Brorstrup. Underskrives af Christen Gundersen, Hans Poulsen, Christen Kroer og Bertel Skoemager.
Opslag 32: Den 28. september 1753: Matthias Nielsen i Brorstrup er død. Enken er Johanne Christensdatter. Børn: Søn, Christen Matthiasen, 22 år [1731], datter, Maren Matthiasdatter, som er gift med Christen [Nielsen] Søndergaard i Brorstrup under Torstedlund gods, datter, Giertrud Matthiasdatter, 25 år [1728], hjemme i Brorstrup. Lavværge: Christen Christensen Møller i Nørvads Mølle i Nysum i Ravnkilde sogn. Underskrifter fra Christen Christensen [Møller], Christen Nielsen [Søndergaard], Christen Matthiesen, Giertrud Matthisdatter, Christen Gundersen og Bertel Skoemager.
Opslag 37-38: Den 17. september 1754: Inger Christensdatter, som var gift med Christen Gundersen i Brorstrup, er død. Vurderingsmænd: Christen Poulsen og Bertel Skoemager af Brorstrup. Børn: Søn, Gunder Christensen, 16 år [1738], søn, Jens Christensen [Gundersen], 11 år [1743], søn, Anders Christensen [Gundersen] 6 år [1748], søn, Christen Christensen [Gundersen], 5 år [1749], søn, Niels Christensen [Gundersen], 1½ år [1753], datter, Ellen Christensdatter [Gundersen], 20 år [1734], datter, Mette Christensdatter [Gundersen], 19 år [1735], datter, Sidsel Christensdatter [Gundersen], 13 år [1741], datter, Anne Christensdatter [Gundersen], 12 år [1742], datter, Dorte Christensdatter [Gundersen], 9 år [1745], datter, Maren Christensdatter [Gundersen], 3 år [1751]. Underskrifter fra Christen Gundersen, Hans Povelsen og Bertel Skoemager.
Opslag 38-40: Den 14. oktober 1754: Karen Sørensdatter, som er gift med Niels Sørensen Smed i Mejlby under Aalborg Hospitals gods, angives at være datter af Anne Nielsdatter, som var gift med Søren Andersen i Ny Overvad, da moren er død i Ravnkilde sogn.
Opslag 45-46: Den 14. maj 1755: Jørgen Christensen i Mejlby er død. Enken er Mette Sørensdatter. Vurderingsmænd: Søren Otte og Peder Clausen af Mejlby. Børn: Søn: Christen Jørgensen, 16½ år [1738], søn, Søren Jørgensen, 3½ år [1751], begge hjemme i Mejlby. Underskrifter fra Mette Sørensdatter, Jacob Sørensen af ?, Søren Otte og Peder Clausen.
Opslag 59-60: Den 4. juni 1757: Hyrden Rasmus Christensen i Brorstrup er død. Enken er Anne Laursdatter. Det foregår i Christen Bertelsens gadehus i Brorstrup. Vidner: Jens Torsted og Christen Gundesen af Brorstrup. Børn: Christen Rasmussen, 10 uger [1757]. Lavværge: Bertel Skoemager i Brorstrup. Formynder for drengen er farbroren Jens Christensen, der også er hyrde i Brorstrup. Gæld til: Jens Trads i Brorstrup. Noget er kommet til Laurs Fransen i Skaarup. Underskrives af Anne Laursdatter, Christen Gundesen og Jens Torsted.
O
pslag 62-63: Den 9. november 1757: Husmand Jens Andersen i Mejlby er død. Enken er Else Nielsdatter. Vidner: Jens Salomonsen og Peder Clausen af Mejlby. Han har kun børn fra første ægteskab og ingen med Else Nielsdatter: Søn, Anders Jensen, som bor i Lille Rørbæk, søn, Christen Jensen, som bor i Nysum, søn, Niels Jensen, som tjener i Gamdrup, søn, Laurs Jensen, som tjener i København, søn, Peder Jensen, som bor i Fyrkilde, datter, Else Jensdatter, som er gift med Christen Pedersen Skrædder i Ravnkilde. Lavværge: Jens [Andersen] Krog af Mejlby. Laurs Jensen i København er fundet, og Søren Otte i Mejlby gjorde derfor skiftet op. Gæld til sønnen Peder Jensen i Fyrkilde. Mødte op: Christen Jensen i Nysum, Peder Jensen i Fyrkilde og Christen Skræder i Ravnkilde.  Uægte underskrifter fra Jens Andersen [Krog], Peder Jensen af Fyrkilde, Søren Christensen, Jens Salomonsen og Peder Clausen.
Opslag 63-64: Den 9. november 1757: Christen Andersen Juel af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Johanne Nielsdatter. Børn: Søn, Jens Christensen Juel, 24 år [1733], hjemme, søn, Anders Christensen Juel, 21 år, hjemme, Thomas Christensen Juel, 18 år [1739], som tjener hos Marcus Mørck i Aarhus, søn, Poul Christensen Juel, 16 år [1741], som tjener i Kjemtrup i Grynderup sogn, søn, Christen Christensen Juel, 11 år [1746], hjemme, datter, Maren Christensdatter, som tjener hos hyrden Søren Stockholm af Mejlby, datter, Kirsten Christensdatter, 4 år [1753], hjemme. Lavværge for enken er Jens Andersen Krog af Mejlby. Formynder for umyndige børn er Søren Otte af Mejlby. Vurderingsmænd: Peder Clausen og Jens Salomonsen af Mejlby. Boet bliver registreret. Mandens gangklæder gives til Anders, der er hjemme og hjælpe moren uden at få løn for det. På gården er der 1 ko og 7 gamle får, 3 lam og en spæd gris. Ejendommen er i alt på 9 fag, hvor af de 2 og de 3 fag ikke hører til stuehuset. Der er gæld til Jens Skrædder af Giver for lånte penge, Peder Andersen af Kjemtrup i Grynderup sogn for reparation af konens væv og sengested, Peder Bisgaard for mel og Søren Stockholm for den skjorte, hun fik af ham til at begrave manden i. Der er ikke noget til enken eller børnene at arve, men enken ønsker at forblive på stedet. Uægte underskrifter fra Johanne Jensdatter, Jens Andersen Krog, Jens Christensen Juel, Anders Christensen Juel, Søren Christensen Otte, Jens Salomonsen og Peder Clausen.
Opslag 64: Den 2. marts 1758: Niels Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn nævnes som bror til den ugifte Dorthe Nielsdatter af Kirkegaard [Over Ravnkilde], der er død hos Laurs Kudsk af Over Ravnkilde.
O
pslag 71-73: Den 6. november 1757: Else Nielsdatter, som var enke efter husmand Jens Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Else døde i Peder Jensen Mengler hus i Fyrkilde. Vurderingsmænd: Niels Pedersen og Niels Laursen af Fyrkilde. Else forlod huset i Mejlby sidste år og slog sig ned hos Peder Mengler af Fyrkilde, hvor hun døde den 25. oktober 1757. Else var født i Ejdrup by og sogn. Der er ingen arvinger, da hendes søster, Maren Nielsdatter, rømte for 20 år siden og vist drog til Fyn. Maren var da ugift og ville vel være 70 år gammel i 1757. Der var nok andre søskende, men de er døde for lang tid siden og uden børn. Degnen Laurs Olesen af Fyrkilde gøres til ansvarlig på arvingernes vegne, hvis der skulle dukke nogle op. Boet bliver registreret. Jens Andersen skyldte Peder Jensen penge, og denne har også betalt for Jens Andersens begravelse. Efterfølgende har Peder Jensen også lånt penge til Else Nielsdatter. Hun skyldte ikke andre penge.  Underskrifter fra Laurs Olesen, Peder Jensen Mengler, Niels Pedersen og Mads Laursen.
Opslag 183-184: Den 12. april 1758 [Torstedlund]: Inger Sørensdatter, som var gift med Anders Jepsen i Holm [i Brorstrup sogn], er død. Vurderingsmænd: Mads Kardahl [Mathias Nielsen] og Peder Pedersen af Haverslev by. Børn: Søn, Søren Andersen, 12 år [1746], søn, Jep Andersen, 8 år [1750], søn, Jens Andersen, 6 år [1752]. Christen Nielsen af Brorstrup er formynder for drengene. Underskrifter fra Anders Jepsen, Christen Nielsen, MNS [Mads Nielsen Kardahl] og Peder Pedersen.
Opslag 73: Den 14. februar 1759: Anne Laursdatter, som var gift med hyrden Jens Christensen Tambour i Mejlby, er død. Vurderingsmænd: Peder Clausen og Jens Andersen Krog af Mejlby. Hendes børn af forrige ægteskab: Søn: Christen Rasmussen, 2 år [1759]. Gæld til: Sin bror, Anders Christensen Juel i Mejlby. Underskrifter fra Jens Christensen [Tambour], Jens Christensen, Jens Andersen [Krog] og Peder Clausen.
Opslag 78-80: Den 2. juni 1759: Jens Nielsen Bach af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn fra første ægteskab: Datter, Sidzel Jensdatter Bach, datter, Kirsten Jensdatter Bach, der er tvillinger, 5½ år [1753]. Børn fra andet ægteskab med Maren Jensdatter: Søn, Niels Jensen Bach, 1 år [1758]. Lavværge for enken er Niels Jensen Clausen af Mejlby. Just Laursen af Mejlby er formynder for børnene. Vurderingsmænd: Jens Salomonsen og Christen Christensen Gudesen [skrevet Gundesen] af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret. Et af dyrene tilhører Niels Hansen af Sønderup. Underskrifter fra Maren Jensdatter, Jens Salomonsen og Christen Gudesen. Fortsætter den 3. juli 1759: Følgende skylder penge til dødsboet: Anders Smed af Haverslev, Thomas Christensen Eidrup af Mejlby, Thøger Salomonsen af Skårup i Ravnkilde sogn samt Jens Michelsen af Skårup. Huset er på 8 binding. Der er gæld til Peder Bierregaard af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, Niels Frandsen af Fyrkilde, Peder Mengler, Just Laursen af Mejlby, Niels Jensen samt Peder Jensen af Mejlby. Udgifterne er større end indtægterne, og der er sålede ikke noget til enken eller børnene at arve. Ægte underskrifter fra Niels Jensen Clausen, Just Laursen, Jens Salmonsen og Christen Gudesen.
O
pslag 149: Den 2. januar 1762: Hyrden Thomas Christensen Eidrup af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Mette Laursdatter. Børn: Søn, Christen Thomassen Eidrup, 12 år [1750], som er i hyrdehuset, datter, Anne Thomasdatter Eidrup, 17 år [1745], som tjener på Nørlund Gods, datter, Johanne Thomasdatter Eidrup, 14 år [1748], som tjener hos Niels Skoemager af Mejlby i Brorstrup sogn. Lavværge for enken er Jens Sørensen Vejrhøj af Mejlby i Brorstrup sogn [skrevet Jens Sørensen Weyerhøy]. Formynder for umyndige børn er deres fasters mand, Niels Nielsen Skoemager af Mejlby. Vurderingsmænd: Jens Andersen Krog og Anders Christensen Tydsk af Mejlby. Boet indeholder ikke meget ifølge enken, så sønnen får mandens gangklæder, idet der ikke er nogen penge. Underskrifter fra skomager Niels Nielsen, Jens Sørensen Vejrhøj, Anders Christensen Tysk og Jens Andersen Kroeg.
Opslag 157: Den 7. februar 1763: Dorethe Laursdatter, som var gift med Christen Jensen Træskomand af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Der er ingen børn i ægteskabet, så arvinger er: Søster, Anne Marie Laursdatter, som er gift med Christen Jensen Hinchmand af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn. Vurderingsmænd: Jens Andersen Krog og Anders Christensen Tydsk af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret med nogle få ejendele. Der er ingen udgifter, så det aftales, at søsteren får Dorethes kiste og gangklæder i arv. Uægte underskrifter fra Anders Christensen Tysk, Jens Andersen Kroeg, Christen Jensen [Træskomand] og Christen Jensen Hinchmand.
Opslag 168-169: Den 13. maj 1763: Anne Laursdatter, som var gift med gårdmand Niels Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Laurs Nielsen, søn, Jens Nielsen, datter, Giertrud Nielsdatter, datter, Kiersten Nielsdatter, som alle er myndige. Vurderingsmænd: Jens Sørensen og Søren Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret. På gården er 4 heste, 6 køer, 15 får, 1 svin samt 5 høns og 1 hane, så der mangler flere forsvarlige heste. Annes kiste og gangklæder skænker Niels Jensen til sin ældste datter. Gårdens stuehus er på 10 bindinger. Der er desuden en lade på 10 bindinger samt et fæhus og stald på 13 bindinger. Pga. de manglende heste er der underskud i boet, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Niels Jensen, Jens Sørensen og Søren Christensen.
Opslag 169-171: Den 21. maj 1763: Helvig Andersdatter, som var gift med Jens Sørensen Weyerhøy i Mejlby, er død. Vurderingsmænd: Niels Sørensen Smed og Jens Clausen af Mejlby. Hendes børn: Niels Christensen, Anders Christensen, begge myndige og bor i Mejlby, Anne Christensdatter, som er gift med Christen Pedersen i Rold, Maren Christensdatter, som er ugift i Mejlby, og som den ældste bror er værge for. Underskrifter fra Jens Sørensen [Vejrhøj], Niels Christensen, Anders Christensen, Niels Sørensen [Smed] og Jens Clausen.
Opslag 180-182: Onsdag den 24. august 1763: Niels Sørensen i Vejrhøj i Brorstrup sogn er død. Vurderingsmænd: Jens Pedersen Toft [men nok Torsted] af Brorstrup og Anders Jepsen af Holm. Enken er Karen Sørensdatter. Lavværge: Niels Sørensen Smed af Mejlby. Børn: Søn, Søren Nielsen, som er myndig og bor i Ravnkilde Annexgaard [og har den i fæste], søn, Søren Nielsen, datter, Johanne Nielsdatter, begge umyndige og hjemme hos moren. Formynder: Deres farbror, Jens Sørensen i Weierhøy. Debit til dødsboet: Brorstrup – Christen [Nielsen] Syndergaard, Mejlby – Niels Jensen Clausen, Just Laursen, Niels Christensen Tydsk, Haverslev – Jacob Sørensen, Jens Christophersen, Niels Christensen Moustsen, Vestby – Peder Syndergaard, Nysum – Jens Laursen, Kongens Tisted – Søren Kieldahl, Christen Sviint, Christen Nielsen, Christen Østergaard, Kiemtrup – Villads Jacobsen, Alstrup hedehus – Anders Kieldsen. Nævnes i Haverslev den 10. august 1763: Hans Michelsen og Jens Andersen. Anders Christensen Tydsk nævnes i forbindelse med debit. Underskrifter fra Søren Nielsen [Ravnkilde Annexgaard], Jens Sørensen [Vejrhøj], Karen Sørensdatter, Niels Sørensen [Smed i Mejlby], Anders Jepsen af Holm og Jens Pedersen [Toft eller Torsted].
O
pslag 185-186: Den 5. september 1763: Anne Jensdatter, som var gift med Jens Andersen i Mejlby, er død. Vurderingsmænd: Peder Clausen og Niels Christensen af Mejlby. Børn: Datter: Mette Jensdatter, 6 år [1757], datter, Anne Jensdatter, 1 år [1762]. Formynder er pigernes far ifølge loven. Underskrifter fra Peder Clausen og Niels Christensen.
Opslag 198-200: Den 13. april 1765: Mette Sørensdatter, som var gift med Jens Andersen Krog i Mejlby, er død. Mette Sørensdatter var tidligere gift med Jørgen Christensen, med hvem hun har børnene: Christen Jørgensen, 27 år [1738], Søren Jørgensen, 13 år [1752]. Vidner er Christen Gudesen og Niels Clausen af Mejlby. Underskrives af Jens Andersen Krog, Niels Jensen Clausen, Christen Christensen Gudesen – alle med 4 initialer, f.eks. N.I.S.K [Niels Iens Søn Klausen]. Fortsætter den 9. maj 1765: Christen Jørgensen er værge for sin lillebror. Samme vurderingsmænd. Underskrives af samme mænd samt Christen Jørgensen.

Opslag 206: Den 21. december 1765: Jens Christensen Tambour i Brorstrup er død. Vidner: Niels Hansen og Jens Pedersen Torsted af Brorstrup. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Christen Jensen, 15 år [1750], Margrethe Jensdatter, 13 år [1752], Else Jensdatter, 11 år [1754], Niels Jensen, 9 år [1756], Anne Marie Jensdatter, 3 år [1762], Maren Jensdatter, ¾ år [1764]. Gæld til Niels Hansen i Brorstrup, Christen Søndergaard i Brorstrup og Christen Pedersen i Lille Binderup. Jens Pedersen Trads af Brorstrup er formynder for børnene. Underskrives af Niels Hansen, Jens Pedersen Torsted, enken Maren Nielsdatter, lavværgen Hans Poulsen, formynderen Jens Pedersen Trads.
Opslag 206-208: Den 4. marts 1766: Jens Clausen i Mejlby er død. Enken er Anne Pedersdatter. Børn af første ægteskab: Niels Jensen, 40+ år, opholder sig i Holsten. Børn af andet ægteskab: Else Jensdatter, som er gift med Jens Laursen i Fyrkilde, Dorethe Jensdatter, som er gift med Niels Laursen i Store Binderup, Anne Jensdatter, som er gift med Anders Tydsk i Mejlby, Claus Jensen i Mejlby, 33 år [1733], Jens Jensen i Mejlby, 28 år [1738]. Til stede er Jens Laursen af Fyrkilde, Anne Jensdatter af Mejlby og Jens Jensen af Mejlby. Vurderingsmænd er Niels Sørensen Smed og Søren Christensen Otte af Mejlby. Underskrives af Anne Pedersdatter, Jens Sørensen Smed som lavværge, Jens Laursen, Jens Jensen, Anne Jensdatter, Dorthe Jensdatter af Store Binderup, Niels Sørensen [Smed] og Søren Christensen [Otte]. Fortsættes den 2. april 1766: Underskrifter fra Anne Pedersdatter, Jens Sørensen Smed, Jens Jensen, Jens Laursen, Claus Jensen, Anne Jensdatter samt Niels Sørensen og Søren Christensen.
Opslag 216-217: Den 30. januar 1767: Søren Christensen Otte, 50 år [1717], som bor i Mejlby, nævnes i skiftet efter Karen Sørensdatter, som var gift med Christen Sørensen Otte i Nysum, da Søren er hendes søn.
Opslag 218-219: Den 6. juni 1767: Skomager Niels Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn angives at være bror til Kiersten Nielsdatter, som var gift med Jeppe Christensen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, da hun er død. Arvinger: Helbror, Niels Nielsen, som er skomager af Mejlby i Brorstrup sogn, og afdøde Christen Nielsen Skomagers børn, som er: Datter, Mette Christensdatter, som er gift med Christen Jensen af Skårup i Ravnkilde sogn, søn, Christen Christensen, som tjener hos Christen Jensen.
Opslag 219-220: Den 17. juni 1767: Jens Pedersen Trads af Brorstrup er død. Enken er Giertrud Mathiesdatter. Børn: Søn, Peder Jensen Trads, 10 år [1757], søn, Mathias Jensen Trads, 6 år [1761], datter, Anne Cathrine Jensdatter Trads, 8 år [1759], datter, Johanne Jensdatter Trads, 3 år [1764]. Formynder for umyndige børn er deres farbror, Søren Pedersen Trads. Lavværge for enken er Niels Hansen af Brorstrup. Vurderingsmænd: Jens Pedersen Torsted og Niels Christensen Jørgensen af Brorstrup. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 10 binding. Laden er på 12 binding. Stalden er på 12 binding, mens fårehuset er på 14 binding. Udgifterne i boet overstiger indtægterne pga. gårdens brøstfældighed, og der bliver således ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken forbliver på gården, idet der er 2 stude og 1 hest på gården, som kan sælges om 2 år. Ægte underskrifter fra Giertrud Mathiasdatter, Niels Hansen [som kan skrive], Søren Pedersen Trads, Niels Christensen Jørgensen og Jens Pedersen Torsted.

Opslag 220-222: Den 29. januar 1767: Mette Pedersdatter, som var gift med Søren Jensen Stockholm af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Arving: Søstersøn, Christen, som er et slegfredsbarn, og hvis mor hedder Inger Pedersdatter. For over 20 år siden flyttede Christen til Ødsted, hvor hans mor havde til huse, men han er bortrømt og derfor ikke mødt op. Vurderingsmænd: Peder Ollesen og Jens Krog. Jens Sørensen Smed er mødt op på arvingernes vegne. Mette Pedersdatter døde den 20. december 1766. Boet registreres. Der er gæld til hr. Kircheterp i Hobro, Søren Smed af Kjemtrup i Grynderup sogn og Jens Krog af Mejlby. Huset består af 5 bindinger. Ægte underskrifter fra Søren Jensen Stockholm og Jens Sørensen Smed, mens der er uægte underskrifter fra Peder Ollesen og Jens Andersen Krog. Fortsætter den 1. oktober 1767: Arvingen skulle opholde sig i Rousøe Herred. Der er efterlyst arvinger i aviserne den 4. og 8. maj 1767 samt den 1. juni 1767. Da udgifterne er større end indtægterne, og der således ikke er noget at arve, afsluttes skiftet. Enkemanden har derfor tilladelse til at gifte sig igen. Underskrifter fra Søren Jensen Stockholm, Jens Sørensen Smed, Peder Ollesen og Jens Krog, hvoraf de to sidste ikke er ægte.
Opslag 226-228: Den 18. maj 1768: Margrethe Andersdatter, som var gift med gårdmand Christen Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Christen Christensen, 24 år [1744], søn, Anders Christensen, 19 år [1749], søn, Niels Christensen, 15 år [1753], søn, Peder Christensen, 10 år [1758]. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Jens Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret. Stuehuset er på 8 fag. Længen mod vest er på 11 fag samt et hus mod øst på 12 fag. Da gårdens brøstfældighed er ringe og skal repereres en del, foruden at gårdens heste er for gamle og bør udskiftes, bliver der underskud i boet og således ikke noget til manden eller børnene at arve. Underskrives af Christen Christensen, Niels Sørensen og Jens Sørensen.
Opslag 229-230: Den 31. oktober 1768: Gårdmand Jens Andersen Krog af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Anna Henrichsdatter. Børn: Datter, Mette Jensdatter, 3 år [1765]. Lavværge for enken er Christen Pedersen af Mejlby i Brorstrup sogn. Formynder for den lille pige er hendes morbror, Niels Henrichsen af Gislum under Lerchenfelds Gods, idet farens bror er død i forvejen. Vurderingsmænd: Peder Olufsen og Anders Christensen af Mejlby. Enken har forlovet sig med Lauritz Nielsen. Gårdens stuehus er på 9 fag. Laden mod øst er på 15 fag. Stalden og fårehuset mod syd er på 8 fag. Der er gæld til smeden i Kjemtrup i Grynderup sogn. Gælden overstiger indtægterne, og der er ikke noget til enken eller datteren at arve. Datter får dog af sin et stedfar en ham tilhørende kiste, som er brun og bærer initialerne K.HD. Underskrives af Christen Pedersen, Niels Henriksen, Lauritz Nielsen, Peder Olufsen og Anders Christensen. Se også skiftet efter Niels Andersen Krog af Døstrup fra 1761, idet Niels Krog er hans bror.
Opslag 230-231: Den 31. oktober 1768: Maren Pedersdatter, som var gift med gårdmand Peder Olufsen af Mejlby i Brorstrup sogn, er dødBørn: Søn, Oluf Pedersen, 18 år [1750], søn, Peder Pedersen, 12 år [1756], datter, Karen Pedersdatter, 13 år [1755]. Vurderingsmænd: Niels Sørensen Smed og Søren Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Peder Olufen er selv værge for sine børn. Der er gæld til Niels Hansen af Brorstrup, Jens Sørensen af Vejrhøj samt smeden i Kjemtrup i Grynderup sogn. Gårdens stuehus er på 9 fag. Laden mod nord er på 8 fag. Huset mod øst er på 15 fag og en del af det er faldfærdig. De 4 fag i enden er Claus Pedersens lade, som tilhører denne gård. Gælden overstiger langt indtægterne, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Underskrives af Peder Olufsen, Niels Sørensen og Søren Jensen.
Opslag 235-238: Den 9. oktober 1769: Andreas Johansen Møller af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Kiersten Jensdatter. Børn: Søn af første ægteskab, Jochum Andreasen Møller af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Lavværge for enken er Niels Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Parret boede i et hus. Vurderingsmænd: Jens Sørensen og Niels Sørensen af Mejlby. Boet bliver registreret med sine få ejendele. Fortsættes den 7. november 179: Til stede er enken med lavværge samt sønnen. Enkens seng og sengeklæder bliver ikke vurderet, hvilket sønnen ikke sætter sig imod. Der er gæld til Niels Sørensen Smed af Mejlby, Niels Clausen af Mejlby, Jens Sørensen Smed af Mejlby, Ole Nielsen af Mejlby og Just Laursen af Mejlby. Anders Lyngbye af Sønderup er mødt op og siger, at han har penge til gode, men om dette skal han sende en regning. Underskrifter fra Jochum Andresen, Niels Jensen, Jens Sørensen og Niels Sørensen. Fortsættes den 15. januar 1770: Mødt afholdes i Niels Sørensen Smeds hus. Auktionen over mandens ejendele er afholdt for 6 uger siden. Enken er siden sidst blevet trolovet med Mouritz Christensen af Haverslev, der sammen med enkens lavværge også er mødt op. Sønnen siger, at der er bortkommet 2 får, og at enken har købt klæder i Hobro, hvilket hun selv skal betale, og det vil han have godtgjort i boopgørelsen. Enken siger, at hun har slagtet de 2 får som angivet, og hvilket sønnen tidligere har godkendt. Klæderne fra Hobro er indkøbt i 1767 og skal derfor indgå i den normale opgørelse. Gælden til Anders Lyngbye er indkøbt korn, som enken angiver, er anvendt til ?, så hun nægter at have beholdt det. Skifteforvalteren accepterer sønnens påstand om fårene, som enken skal betale, mens der ses bort fra de andre to poster. Der er også noget om noget engelsk uld, som enken siger, blev solgt før mandens død og pengene anvendt til fælles bedste. Enken angiver, at der også er gæld til Lars Hoppe af Vester Doense i Vebbestrup sogn, men da han ikke er mødt op med en regning, ser skifteforvalteren bort fra denne gæld. Anders Gudesen af Mejlby siger, at der er gæld til ham, men arvingerne siger, at beløbet er mindre, end Gudesen påstår. Vurderingsmænd: Niels Sørensen Smed og Niels Christensen af Mejlby. Underskrifter fra Jochum Andresen, Niels Jensen, Niels Sørensen Smed og Niels Christensen. Fortsætter den 17. marts 1770: Der er et mindre overskud i boet, som bliver delt mellem enken og hendes stedsøn. Underskrifter fra Jochum Andreasen, Niels Jensen, Niels Sørensen og Jens Sørensen med initialer.
Opslag 271-272: Den 23. december 1769 [Torstedlund]: Karen Lauridtzdatter i Dalum under Albæk gods er død. Enkemanden er Jens Laursen. Børn: Søn, Peder Jensen, som bor i Brorstrup, søn, Laurids Jensen, 23 år [1746], Jens Jensen, 20 år [1749], begge hos faren, søn, Hans Jensen, 16 år [1753], som opholder sig hos broren i Brorstrup. Underskrives af Jens Laursen, Niels Jensen og Jens Jensen [de 2 vurderingsmænd] af Hyldahl i Dalum.

Nogle skifter fra Mejlby og Brorstrup sogn efter 1770

Opslag 257: Den 13. april 1773: Johanne Jensdatter, som var gift med hyrde Mouritz Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søn, Jens Christensen Juul af Mejlby, søn, Thomas Christensen, som tjener i Lille Binderup, søn, Povel Christensen, som er bortrømt, datter, Maren Christensdatter, som tjener i Simested sogn, datter, Kirsten Christensdatter, som er bortrømt. Vurderingsmænd: Anders Tydsk og Laurs Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Jens Christensen Juul er til stede på vegne af sig selv og sine søskende. Det meget lille bo bliver registreret. Der er gæld til Søren Smed af Mejlby, Jens Andersen i Hobro, Peder Kejser i Hobro samt hjul-Niels i Brastrup i Ravnkilde sogn. Mouritz Andersen har også gæld i forbindelse med den gård i Døstrup, som han tidligere har forladt. Der er derfor intet til børnene at arve. Uægte underskrifter fra Anders Tydsk, Laurs Nielsen og Jens Christensen [Juul] af Mejlby.
Opslag 261: Den 3. juni 1773: Husmand Søren Jensen Stokholm af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Leene Hansdatter. Parret havde ingen livsarvinger, dvs. børn. Arvinger er derfor: Bror, husmand Niels Jensen af Mastrup i Støvring sogn [skrevet Mavtrup og var tidligere Buderup sogn] under Buderupholms Gods, søster, Else Jensdatter af Hyllebjerg, som er død og har efterladt sig 2 døtre: Datter, Maren Pedersdatter, datter, Mette Pedersdatter, der begge opholder sig hos deres far, Peder Mouritsen af Hyllebjerg. Lavværge for enken er Peder Olufsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Christen Pedersen af Mejlby. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Peder Olufen, Christen Pedersen og Niels Sørensen. Fortsætter den 3. juli 1773: Vurderingsmænd er nu: Jens Veyrhøy og Christen Pedersen af Mejlby. Søren Stokholms bror, Niels Jensen af Mastrup i Buderup sogn, er død. Niels Jensens hustru var Anne Marie Christensdatter. På vegne af Else Jensdatter, som er mor til Maren og Mette Pedersdatter af Hyllebjerg, er der ikke dukket nogen op. Indholdet af en kiste bliver registreret. Der er gæld til Anders Jensen af Store Rørbæk, Vogn i Vejrhøj i Brorstrup sogn, sr. Wedike i Hobro, Peder Olufsen af Mejlby og Christen Gudesen af Mejlby. Søren Stokholms hus var på 5 fag. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Enken ønsker at forblive på husmandsstedet og lover at leve op til mandens fæstebrev. Uægte underskrifter fra Peder Olufsen, Jens Mastrup på vegne af sin afdøde far, Niels Jensen af Mastrup, Jens Veyrhøy og Christen Pedersen.
O
pslag 269-270: Den 29. december 1775: Christen Christensen Guddesen i Mejlby er død. Vidner: Niels Andersen og Christen Sørensen af Mejlby. Enken er Anne Andersdatter. Der er børn fra 1. ægteskab med Margrethe Andersdatter: Christen Christensen Gudesen i Mejlby, Anders Christensen Gudesen, som tjener i Smorup præstegaard, Niels Christensen Gudesen, som tjener hos broren Christen i Mejlby, Peder Christensen Gudesen, 15 år [1760]. Enkens lavværge er Christen Pedersen af Mejlby. Den ældste søn er værge for den umyndige søn. Underskrives af Christen Pedersen, Christen Christensen [Gudesen], Anders Christensen [Gudesen], Niels Andersen og Christen Sørensen.

Opslag 270: Den 13. januar 1776: Claus Pedersen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Anne Sørensdatter. Børn: Søren Clausen, 2 år [1774]. Lavværge for enken er Christen Pedersen Markmand af Mejlby i Brorstrup sogn. Formynder for drengen er dennes farbror, Villads Pedersen af Stausgaard i Ravnkilde sogn. Vurderingsmænd: Peder Olesen og Ole Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Boet bliver registreret. Der er ikke betalt skat fra november 1774 til februar 1776. Der er gæld til Claus Pedersens bror, Niels Pedersen samt byfogeden i Hobro. Claus Pedersen døde på Nørager Hede og boede i et hus i Mejlby. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller sønnen at arve. Enken ønsker at blive boende i huset, som hun lover at sætte i forsvarlig stand. Underskrifter fra Anne Sørensdatter, Christen Pedersen, Villads Pedersen, Peder Olesen og Ole Nielsen, hvoraf det kun er Anne Sørensdatters, som er ægte.
Opslag 271: Den 25. februar 1776: Mette Sørensdatter, som var gift med Jens Christensen Juul i Mejlby, er død. Vidner: Niels Pedersen Torsted og Laurids Nielsen Krog af Mejlby. Ingen børn. Nærmeste pårørende er søskendebarn Jens Salomonsen, som tjener hos Christen Schaarups enke i Haverslev, Thøger Salomonsen i Mejlby. Gæld til Jens Sørensen i Vejrhøj og Niels Sørensen Smed i Mejlby. Underskrives af Jens Christensen Juul, Niels Pedersen Torsted og Lauris Nielsen [Krog] af Mejlby.
Opslag 275: Den 6. februar 1777: Laurids Nielsen og hans hustru Anne Henrichsdatter af Mejlby er begge døde. Vidner: Christen Pedersen og Jens Sørensen af Mejlby. 2 børn: Mette Jensdatter, 11 år [1766] og [Beate] Biatte Lauridsdatter, 7 år [1770]. Anders Nielsen fra Skaarup er formynder for børnene. Farbroren, Jens Nielsen fra Binderup, er værge for Mette Jensdatter. Oluf Pedersen nævnes foruden Søren Andersen i Holm. Underskrives af Anders Nielsen af Skårup, Jens Nielsen af Binderup, Jens Sørensen og Christen Pedersen.
Opslag 340-341: Den 29. marts 1777 [Torstedlund]: Der er gæld til Peder Andersen i Brorstrup, da husmand Peder Mortensen Knoll i Haverslev er død.
Opslag 285-287: Den 22. september 1777: Der er gæld til Christen Skrædder i Mejlby, da Maren Christensdatter, som var gift med Mads Jensen i Lille Binderup, er død.
O
pslag 291-292: Den 28. marts 1778:
Christen Pedersen i Mejlby er død. Vidner: Niels Jensen Clausen og Olle Nielsen i Mejlby. Enken er Else Jensdatter. Hendes lavværge er Peder Jensen fra Fyrkilde. Børn: Peder Christensen, som tjener på Nørlund, 26 år [1752], Jens Christensen, som er hjemme i Mejlby, 25 år [1753]. Underskrives af Else Jensdatter, Peder Christensen, Jens Christensen, Niels Jensen Clausen og Olle Nielsen.

Opslag 292: Den 29. juni 1778: Else Jensdatter [Mengler] i Mejlby, som var enke efter Christen Pedersen i Mejlby, næves i skiftet efter Else Jensdatter, som var gift med Peder Jensen Mengler i Fyrkilde, da hun er søster til Peder Jensen Mengler i dødsboet.
Opslag 297: Den 30. november 1779: Gårdmand Anders Christensen i Mejlby er død. Enken er Anne Jensdatter. Vurderingsmænd: Søren Nielsen og Thomas Andersen af Mejlby. Børn: Christen Andersen, 21 år [1758], Jens Andersen, 5 år [1774]. Lavværge: Niels Christensen i Mejlby. Formynder for børnene er Niels Christensen Tydsk af Mejlby. Uægte underskrifter fra Anne Andersdatter [som hedder Anne Jensdatter], Niels Christensen, Niels Christensen Tydsk, Søren Nielsen og Thomas Andersen.
Opslag 32-33: Den 30. november 1779 [Torstedlund]: Giertrud Mathiasdatter, som var gift med Christen Jensen [Smed] i Brorstrup er død. Vurderingsmænd: Søren Nielsen og Jens Torsted af Brorstrup. Børn fra første ægteskab med Jens Pedersen Trads: Søn, Peder Jensen [Trads], 22 år [1757], Anne Cathrine Jensdatter [Trads], 20 år [1759], Mathias Jensen [Trads], 18 år [1761], Johanne Jensdatter [Trads] 13 år [1766]. Formynder for børnene: Niels Hansen af Brorstrup. Underskrifter fra Christen Jensen [Smed], Niels Hansen, Jens Pedersen Torsted og Søren Nielsen.
Opslag 299-300: Den 30. november 1779: Giertrud Mathiasdatter, som var gift med Christen Jensen Smed i Brorstrup, er død. Vuderingsmænd: Søren Nielsen og Jens Torsted af Brorstrup. Hendes børn fra første ægteskab med Jens Pedersen Trads: Peder Jensen Trads, 22 år [1757], Anne Cathrine Jensdatter Trads, 20 år [1759], Mathias Jensen Trads, 18 år [1761], Johanne Jensdatter Trads, 15 år [1764]. Formynder for børnene er Niels Hansen i Brorstrup. Uægte underskrifter fra Niels Hansen, Jens Pedersen Torsted og Søren Nielsen. Er på Aalborg skiftekontor den 8. december 1780.
Opslag 303+304: Den 24. juni 1782: Jens Sørensen Hiulmand i Mejlby er død. Vidner: Peder Olesen og Niels Christensen Kroer af Mejlby på Christen Othsens [Olesens] gård i Mejlby. Enken er Sophie Jepsdatter. Børn af første ægteskab med Anne Kirstine Nielsdatter: Niels Jensen, 10 år, Johanne Jensdatter, 12 år, som tjener i Ny Overvad. Børn af andet ægteskab ned Sophie Jepsdatter: Søren Jensen, 5 år. Lavværge for enken er Søren Laursen alias Søren Lauridsen i Haverslev. Nævnes Niels Jensen af Vor, Anne Kirstine Nielsdatters far, afdøde Niels Abrahamsen, farbror: Mads Sørensen af Fyrkilde. Underskrives af Mads Laursen af Haverslev og Mads Sørensen af Fyrkilde.
Opslag 310: Den 3. april 1783: Anne Jensdatter, som var enke til Anders Christensen Tydsk i Mejlby, er død. Vidner: Peder Olesen og Thomas Christensen af Mejlby på gården, som Anders Christensen Tydsk havde i fæste. Børn: Christen Andersen Tydsk, 26 år [1757], Jens Andersen Tydsk, 8 år [1775]. Den ældste søn er formynder for den yngste søn. Underskrives af Christen Andersen [Tydsk], Peder Olesen og Tomas Christensen.
Opslag 318-319: Den 6. marts 1786: Maren Jensdatter, som var gift med gårdmand Niels Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død. Børn: Søren Nielsen, 15 år [1771], Jens Nielsen, 5 år [1781], Hans Nielsen, 4 år [1782], Christen Nielsen, 1 år [1785], Anne Kirstine Nielsdatter, 12 år [1774], Maren Nielsdatter, 8 år [1778]. Vurderingsmænd: Søren Nielsen Smed af Mejlby og Jens Nielsen Thaudall af Haverslev. Fødselsværge er faren selv, mens tilsynsværge er morbroren Christen Jensen Smed af Brorstrup. Sønnen Jens Nielsen er ved morens død flyttet til Christen Allestrup af Kjemtrup i Grynderup sogn, mens datteren Maren Nielsdatter er flyttet til morbroren, Christen Jensen Smed af Brorstrup, for opdragelse i nogen tid. Boet bliver registreret. På gården er der 4 heste, 3 køer, 2 kalve, 11 får samt en so. Gårdens rollinghus [stuehus] er på 8 fag. Der er en lade mod øst på 10 fag, en lade/stald mod nord på 13 fag samt et kohus på 7 fag. Udgifterne er større end indtægterne, så der er ikke noget til børnene at arve. De to piger arver dog deres mors gangklæder og hendes kiste. Ægte underskrifter fra Niels Andersen og Christen Jensen Smed, og uægte underskrifter fra Søren Nielsen Smed og Jens Nielsen Thaudall af Haverslev.
Opslag 325: Den 8. maj 1787: Afkald fra Niels Thøgersen af Mejlby i Brorstrup sogn og Jacob Jørgensen af Aalborg i forhold til Niels Thøgersens søster, Else Thøgersdatter. Niels og Jacob er rette arvinger efter afdøde Jens Salomonsen af Mejlby, som døde hos Anders Dalum af Lille Binderup. Jens Salomonsen var farbror til Niels Thøgersen. Der er efterladenskaber hos Anders Dalum. Uægte underskrifter fra Jacob Jørgensen af Aalborg og Niels Thøgersen af Mejlby.

Opslag 331-333: Den 5. august 1790: Christen Sørensen Otte af Mejlby i Brorstrup sogn er formynder for børnene og bliver nævnt i skiftet, da Christen Bendixsen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn er død.
Opslag 335-337: Den 21. februar 1791: Gårdmand Christen Bertelsen af Brorstrup er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn: Søn, Christen Christensen, 29 år [1762], søn, Bertel Christensen, 27 år [1764], søn, Niels Christensen, 21 år [1770], søn, Anders Christensen, 20 år [1771], søn, Jens Christensen, 18 år [1773]. Den ældste af brødrene, Christen Christensen, er værge for de brødre, der er umyndige. Enkens lavværge er hendes bror, gårdmand Jens Christensen af Sjøstrup i Aars sogn. Vurderingsmænd: Peder Jensen Torsted af Brorstrup og Niels Jensen Kiergaard af Sønderup. Boet bliver registreret. Lavværgen og værgen accepterer vurderingen, og derfor vil der ikke blive afholdt en auktion over effekterne. Enken ønsker at overtage fæstebrevet efter sin afdøde mand. Gården har 5 tøder hartkorn og en betydelig besætning. Enken lover hver af drengene 30 rigsdaler imod at måtte beholde boet med alt, hvad dette måtte være tilhørende inklusive gæld, hvilket Christen Christensen godkender på sin og sine brødres vegne. Ægte underskrifter fra Christen Christensen, Jens Christensen, Niels Jensen og Peder Jensen Torsted.
Opslag 337-338: Den 17. februar 1791: Gårdmand Hans Sørensen Otte af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Anne Andersdatter. Børn: Datter, Anne Johanne Hansdatter Otte, 14 år [1777], søn, Christen Hansen Otte, 12 år [1779]. Lavværge for enken er Peder Olesen af Mejlby. Formynder for børnene er deres farbror, Christen Sørensen Otte af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd: Søren Nielsen Smed og Peder Pedersen Olesen af Mejlby. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Peder Olesen, Christen Sørensen Otte, Søren Nielsen Smed og Peder Pedersen Olesen. Fortsætter den 15. oktober 1791: Til stede er enken med lavværge Niels Andersen, formynderen Christen Otte samt vurderingsmændene Søren Nielsen Smed og Peder Olesen af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingen af boet bliver revurderet. Lavværgen og formynderen bliver spurgt, om de anerkender vurderingen, hvilket de gør. Underskrifter fra Ane Andersdatter, Christen Otte, Niels Andersen, Søren Smed og Peder Pedersen. Fortsætter den 24. oktober 1791: Til stede er Christen Sørensen Otte som formynder for børnene, Peder Pedersen Olesen som lavværge for enken, og vidner Peder Jensen Dalum af Brorstrup og Peder Jensen Torsted af Brorstrup. Gælden i boet er væsentligt større end indtægterne, så der bliver ikke noget at arve eller skifte. Enken er blevet trolovet til ungkarl Christen Sørensen Haurlev [Haverslev?], der i forbindelse med trolovelsen får gården i fæste. Underskrifter fra Christen Otte, Peder Pedersen, Peder Jensen og Peder Jensøn.
Opslag 343-344: Den 13. juli 1792: Christen Jensen Smed i Brorstrup er død [52 år gammel]. Enken er Giertrud Mortensdatter. Fællesbørn: Jens Christensen, 10 år [1782], Maren Christensdatter, 6 år, Giertrud Christensdatter, 2 år. Lavværge: Hans Nielsen af Brorstrup. Børnenes værge er Christen Andersen af Stavsgaard. Vurderingsmænd: Peder Dalum og Christen Bertelsen af Brorstrup. Underskrives af Giertrud Mortensdatter, Peder Jensen [Dalum] og Christen Christensen [Bertelsen], Hans Nielsen og Christen Andersen.
Opslag 346-347: Den 19. januar 1793: Christen [Sørensen] Otte af Mejlby er formynder for børnene og næves i skiftet efter gårdmand Peder Nielsens hustru, [Maren Mortensdatter], i Fyrkilde.
Opslag 346: Den 27. april 1794 [Torstedlund]: Da Karen Christensdatter, som var gift med Niels Christensen Wiborg i Rebild, er død, angives hendes arvinger at være: Faster, Maren Jensdatter, som var gift med afdøde Jens Sørensen i Mejlby, bror, Thomas Christensen i Mejlby, som er død og har efterladt sig 3 børn: Søn, Christen Thomsen, som er myndig, datter, Anne Thomsdatter, som opholder sig i Holsten i Haderslev, datter, Johanne Thomasdatter, som er gift med vognmand Anders Poulsen i Aalborg [og født i 1746 ifølge folketælling 1787], søster, Kirsten Christensdatter, som var gift med afdøde Laurs Christensen i Mejlby, og er død og har efterladt sig sønnen, Anders Laursen, der tjener i Brorstrup, og 2 sønner, der er rømt og ikke vides, hvor er, søster, Johanne Christensdatter, som var gift med afdøde Niels Skomager i Mejlby, og har efterladt sig en datter, Mette Nielsdatter, der er gift, men hendes opholdssted kendes ikke. Bogen slutter midt i skiftet. Opslag 358-359: Den 11. august 1795: Karen Christensdatter, som var gift med Peder Jensen Torsted i Mejlby, er død. Vidner er Vogn Mogensen af Vejrhøj og Olle Nielsen af Mejlby. Fællesbørn: Jens Pedersen, ¾ år gammel. Morfaren er Christen Sørensen Otte af Mejlby. Gæld til: Jep Mortensen i Holm, Peder Gudesen, som tjener i Stausgaard, Christen Bierregaard i Kiemtrup [i Grynderup sogn], Vogn Mogensen i Vejrhøj, karlen på stedet og ?konen i Rold. Underskrives af Peder Jensen [Torsted], Christen Sørensen [Otte], Ole Nielsen af Mejlby og Wongen Wongensen [Vogn Mogensen] af Vejrhøj.
Opslag 361-362: Den 12. marts 1796: Karen Nielsdatter, som var gift med Jens [Christensen] Juul i Mejlby, er død. Anders Gudesen fra Skaarup er til stede. Jens Juul har 3 steddøtre: Maria Margarithe Thomasdatter, som er gift med Jens Laursen i Kongens Tisted, Anna Thomædatter, som er gift med Niels Thøgersen i Mejlby, Kirstine Thomædatter, som er gift med Anders Nielsen Hyrde i Sønderup. Vurderingsmænd er Niels Pedersen Torsted og Christen Sørensen Otte af Mejlby. Thomas [Christensen] Juul nævnes.  Underskrives af Jens Juul, Niels Pedersen Torsted og Christen Sørensen Otte med tillægsnavne. Fortsætter den 20. december 1796: Vidner: Johannes Smith og Søren Theil, begge på Torstedlund. Ingen af de tre svigersønner fordrer arv i det fattige dødsbo. Underskrifter fra Jens Juul, Johannes Smith og Søren Theil.
Opslag 372-376: Den 20. september 1797: Gårdmand Vogn Mogensen i Vejrhøj i Brorstrup sogn er død. Vidner: sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup og gårdmand Jens Pedersen af Vejrhøj. Enken er Johanne Nielsdatter. Fællesbørn: Niels Vognsen, 29 år [1768], Mogens Vognsen, 30 år [1767], Ane Vognsdatter, som er gift med gårdmand Jens Laursen i Torsted, Mette Vognsdatter, 23 år [1774], som tjener hos denne Jens Laursen, Karen Vognsdatter, 16 år [1781], Anne Margrethe Vognsdatter, 12 år [1785]. Niels Christensen Gislum af Østerbølle nævnes. Underskrives af Niels Christensen [Gislum] i Østerbølle, Jens Laursen i Torsted, Hans Nielsen og Jens Pedersen. Forsætter den 28. april 1798: Mette Vognsdatter tjener nu i Lyndrup i Skivum sogn. Søren Nielsen Smed af Mejlby nævnes. Underskrives af Niels Wognsen, Mogens Wognsen, Jens Pedersen, Hans Nielsen, Jens Laursen, Søren Nielsen Smed, og enken Johanne Nielsdatter.
Opslag 373-374: Den 24. januar 1798: Anne Nielsdatter, som er gift med Jens Christensen i Mejlby, er død. Vidner: Christen Sørensen Otte og Peder Pedersen Olesen af Mejlby. Fællesbørn: Christen Jensen, 18 år [1780], Niels Jensen, 13 år [1785], Else Jensdatter, 7 år [1791]. Værge er børnenes morbror, Søren Nielsen Smed af Mejlby. Underskrives af Søren Nielsen [Smed] af Mejlby, Peder Pedersen [Olesen], Christen Sørensen [Otte] og faren, Jens Christensen.
Opslag 377-378: Den 11. juli 1798:
Knud Christensen af Mejlby er mødt op i Haverslev, da hans bror, Niels Christensen Ersted i Haverslev, er død. Se under Haverslev.
Opslag 5-10: Den 23. januar 1799:
Karen Jensdatter Otte og hendes mand, Jens Christensen i Mejlby nævnes i skiftet efter Jens Jensen Otte, som opholdt sig hos husmand Niels Otte i Nysum, hvor han er død den 4. august 1798. Karen er nemlig en søster til Jens Jensen Otte.

Opslag 9: Den 12. december 1800: Søren Nielsen Weirhøi, som var gårdmand i Mejlby, er død [56 år gammel]. Vurderingsmænd er Søren Nielsen Smed og Peder Pedersen af Mejlby [der underskriver med navnet Peder Ollesen]. Enken er Anne Hansdatter. Lavværge er Niels Vognsen fra Vejrhøj. Børn: Niels Sørensen i Mejlby, Kirsten Sørensdatter, der er gift med Niels Andersen i Rørbæk, Hans Sørensen, Karen Sørensdatter, 23 år [1777], Anne Sørensdatter, 22 år [1778]. Gæld til Niels Vognsen i Vejrhøj og Christen Nielsen Christophersen i Smorup. Underskrives af hele familien, dvs. Anne Hansdatter, Niels Andersen, Niels Sørensen, Karen Sørensdatter, Anne Sørensdatter og Niels Vognsen samt de 2 vidner.
Opslag 16: Den 16. december 1801: Mette Christensdatter, som var gift med Jens [Christensen] Bisgaard i Brorstrup, er død. Vidner er Søren Nielsen og Niels Dald på Torstedlund. Børn: Christen Jensen, som bor på Skaldborg, Peder Jensen, 25 år, Peder Christensen Redsøe for umyndige børn: ? Jensdatter. Laurs Christiansen Smed af Aalestrup og Christen Nielsen af Ravnkilde er der begge på deres hustruers vegne, Inger Jensdatter, 38 år. Søren Otte nævnes. Underskrives af Jens Christensen [Bisgaard], Christen Jensen [Bisgaard], Peder Christensen, Peder Redsøe, Christen Nielsen, Laurs Christiansen, Søren Nielsen og Niels Dall. I Aalborg skifteret den 12. januar 1802.
Opslag 17-20: Den 16. + 28. april 1802: Peder Jensen Torsted i Mejlby er død. Vurderingsmænd er sognefoged Hans Nielsen og gårdmand Peder Dalum i Brorstrup. Enken er Pernille Jacobsdatter. Lavværge er hendes bror, Wogn Jacobsen fra Alstrupgaard. En umyndig søn, hvis formynder er hans morbror, gårdmand Christen Christensen af Mejlby. Nævnes: Skoleholder Anders Gudesen, Jens Jensen [Knudsen] samt Niels Christensen Kroer af Brorstrup. En masse om en gård i Brorstrup samt en gård i Mejlby samt fattigdom. Gæld til: Niels Jacobsen i Moesbæk, Peder Dalum i Brorstrup, Jens Bertelsen i Brorstrup, Søren Hansen Smed i Mejlby, gårdmand Christen Andersen i Mejlby, Jeppe Andersen af Mejlby, gårdmand Niels Christensen af Brorstrup, Niels Bech fra Kiemtrup [i Grynderup sogn], gårdmand Jens Trads i Mejlby, Anders Gudesen i Brorstrup, gårdmand Jens Christensen Skrædder af Mejlby. Nævnes: Christen Christensen Otte og far Christen Sørensen Otte af Brorstrup. Underskrives af Christen Christensen, Wogn Jacobsen, Hans Nielsen og Peder Dalum. Fortsætter ukendt dato: Nævnes: Hans Olufsen i Ravnkilde samt Klysner. Fortsætter ukendt dato: Underskrifter fra A. Gudesen, Niels Christensen [Kroer] samt Jens Jensen [Knudsen]. Fortsætter den 26. juni 1802: Vidner: Peder Dalum af Brorstrup og Peder Olesen af Mejlby. Lavværge: Hans Nielsen af Ullitz. Formynder: Christen Christensen [Otte] af Mejlby. Underskrives af Christen Christensen [Otte], Hans Nielsen, Peder Dalum og Peder Olesen.
Opslag 19-20: Den 8. maj 1802: Mette Christensdatter, som var gift med Jens Pedersen Dalum i Vejrhøj, er død. Fælles børn: Peder Jensen [Dalum], 6 år [1796], Inger Cathrine Jensdatter, 3 år [1799]. Vurderingsmænd er skoleholder Anders Gudesen og sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup. Formynder for umyndige børn er deres morfar, gårdmand Christen Jørgensen af Nysom. Gården er fæstet den 24. marts 1795. Nævnes: En søn: Christen Jensen [Dalum]. Underskrives af Christen Jørgensen og Jens Pedersen Dalum med påholden pen.
Opslag 34+38-39: Den 16. december 1805: Søren Nielsen Smed af Mejlby er lavværge for enken, Anne Marie Nielsdatter, da hendes ægtemand, gårdmand [Laust] Laurs Hansen af Haverslev, er død.
Opslag 48: Den 3. august 1808:
Husmand Søren Christensen Otte i Mejlby er død. Enken er Maren Nielsdatter. Formynder: Christen Christensen Otte af Mejlby. Værge: Christen Nielsen af Skaarup. Vidner: Christen Vonstab af Kiemtrup og Jens Madsen af Smorup. Underskrives af Christen Nielsen, Maren Nielsdatter og Christen Christensen Otte. Noget om den 25. juni 1799.

Opslag 54: Den 16. august 1810: Søren Andersen i Holm [i Brorstrup sogn] er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Karen Sørensdatter, 24 år [1786], Anne Sørensdatter, 16 år [1794], Niels Sørensen, 15 år [1795], Mette Sørensdatter, 10 år [1800]. Lavværge for enken er Søren Nielsen af Mejlby. Formynder for børnene er Jens Andersen fra Fastrup?. Vidner: Jens Poulsen af Brorstrup og Jens Christensen af Mejlby. Underskrives af Maren Nielsdatter, Jens Andersen, Søren Nielsen, Hans Nielsen og Jens Christensen.
Opslag 58-61: Den 11. juli 1812: Kirsten Andersdatter, som var gift med husmand og træskomager Niels Christensen Gudesen på Mejlby Mark i Brorstrup sogn, er død. Parret havde ingen børn. Arving er derfor: Søskendebarn: Michel Jensen af Vebbestrup [skrevet Veverstrup]. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Hans Nielsen af Brorstrup og gårdmand Peder Nielsen Torsted af Mejlby. Boet bliver registreret, hvilket indbefatter Niels Gudesens træskomagerværktøj. Der gæld til Christen Sørensen af Mejlby for 18 rigsdaler, smeden Søren Hansen af Mejlby i Brorstrup sogn for 6 rigsdaler og Peder Christensen af Sønderup for 2 rigsdaler. Denne sider, at han nu er ejer af jord, der er købt af Christen Moesbech af Torstedlund for 20 rigsdaler. Ægte underskrifter fra Niels Christensen Gudesen, Peder Nielsen Torsted og Hans Nielsen af Brorstrup. Fortsættes den 1. november 1812: Arvingen, gårdmand Michel Jensen af Vebbestrup, fordrer ikke nogen arv. Niels Christensen Gudesen lover at betale boets gæld. Ægte underskrifter fra Peder Nielsen Torsted, Hans Nielsen og Niels Christensen Gudesen.
Opslag 67-68: Den 23. maj 1814: Gårdmand Christen Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Johanne Hansdatter. Børn: Søn, Christen Christensen, 6 år [1808], søn, Hans Christensen, 4 år [1810]. Lavværge for enken er gårdmand Anders Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Formynder for de umyndige børn er gårdmand Christen Otte af Mejlby. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup og Jens Trads af Mejlby. Boet bliver registreret. Der er gæld til Anders Stausgaard af Haverslev sogn, forvalter Dyrehauge og Anders Nielsen af Mejlby. Gælden er større end indtægterne, og der er således ikke noget til enken eller børnene at arve, men enken og hendes lavværge vælger dog at hensætte nogle af boets ting til børnene til en værdi af 56 rigsdaler. Ægte underskrifter fra Johane Hansdatter, Christen Otte, Anders Nielssen, Hans Nielsen og Jens Trads.
Opslag 71: Den 26. august 1816: Tjenestekarl Laurs Mortensen hos Peder Stausgaard i Brorstrup er død. Arvinger: Søster, Ane Marie Mortensdatter, halvsøster, Helvig Laursdatter, som er gift med Mikkel Rasmussen i Randers. Vidner: Sognefoged Hans Nielsen og Peder [Christensen] Stausgaard. Gæld til: Hans Pedersen i Brorstrup, Jens Knudsen i Haverslev, smeden i Mejlby, Jens Jensens kone Ane Kirstine af Rørbæk samt Laurs Bertelsen i Nøragergaard. Underskrifter fra Lorent Jensen og Mikkel Rasmussen. Desuden fra Peder Christensen [Stausgaard], Søren Hansen [Smed], Hans Pedersen, Jens Jensen samt Hans Nielsen på vegne af Jens Knudsen og Laurs Bertelsen.
Opslag 72-73+77-78 + 85-86: Den 29. juli 1817:
Gårdmand Christen Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn er mødt op som lavværge for sin søster, Kirsten Sørensdatter, da hendes mand, degn og skolelærer Niels Christensen af Haverslev, er død. Enken har nogle børn fra første ægteskab med Niels Andersen, hvoraf den ene bor i Mejlby: Søn, Anders Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn, søn, Niels Nielsen, 17 år [1800], datter, Karen Nielsdatter, 24 år [1793], datter, Anne Nielsdatter, 21 år [1796], datter, Maren Nielsdatter, 18 år [1799]. Anders Nielsen af Mejlby er til stede på vegne af alle disse børn. Pastor Winge af Smorup i Brorstrup sogn er formynder for de umyndige blandt dem. Underskrifter fra Christen Sørensen og Anders Nielsen af Mejlby [hele skiftet er på siden med Haverslev].
Opslag 73-77: Den 21. marts 1818:
Dorthe Jørgensdatter, som var gift med husmand Jeppe Andersen på Mejlby Mark, er død. Børn: Datter, Johanne Marie Jeppesdatter, 15 år [1803]. Formynder: Hendes farbror, husmand Jens Andersen af Trustrup.  Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup og Søren Nielsen Smed af Mejlby. Underskrifter fra Jens Andersen, Hans Nielsen og Søren Nielsen. Forsætter den 27. marts 1818: Formynder er nu Niels Sørensen Smed af Kjemtrup i Grynderup sogn, da Jens Andersen af Trustrup er svag og ikke kunne møde op. Det, der mangler i boet, er taget i forvarring hos Christen Nielsen i Heedehus og Søren Bondegaard i Holmgaard [Holm]. Det skal bringes tilbage til stedet. Underskrift fra Niels Sørensen [Smed] af Kjemtrup. Fortsætter den 30. marts 1818: Vurderingsmænd: Hans Nielsen af Brorstrup og Søren [Nielsen] Smed af Mejlby. Søren Bondegaard erklærer, at tingene hos ham er hans og var udlånt til den afdøde. Fortsætter den 1. juni 1818: Mødt op er Jens Christensen, som er mand og værge for Johanne Marie Jeppesdatter. Den afdødes svoger, Søren Nielsen, er mødt op og siger, at der ikke er nogen gæld. Underskrifter fra Jens Christensen og Søren Nielsen.
Opslag 80-81+97: Den 8. september 1818: Gårdmand Christen Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Inger Margrethe Andersdatter Gudesen. Børn: Søn, Christen Christensen, 10 år [1808], søn, Niels Christensen, 7 år [1811], datter, Anne Christensdatter, 4½ år [1814], søn, Søren Christensen, 2½ år [1816], søn, Anders Christensen, 22 uger [1818]. Formynder for børnene er gårdmand Anders Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn. Lavværge for enken er degn og skolelærer Anders Gudesen af Brorstrup, der er enkens far. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup og smeden Søren Hansen af Mejlby. Underskrifter fra Anders Gudesen, Hans Nielsen, Søren Hansen Smed samt Anders Nielsen. Fortsætter den 29. oktober 1819: Fæstebrevet er ikke til stede, hvorfor gårdens besætning ikke bliver vurderet, men der er heste, fæhoveder, 12 får, 6 lam og 1 so. Der er gæld til smeden Søren Hansen af Mejlby i Brorstrup sogn samt enkens far, Anders Gudesen. Anders Nielsen, der er mødt på vegne af Søren Hansen, accepterer at afstå gælden, hvilket Anders Gudesen også gør. Gælden overstiger indtægterne, så der bliver intet til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra Inger Margrethe Andersdatter, Anders Nielsen og Christen Knudsen.
Opslag 99-100: Den 24. maj 1820: Fæstegårdmand Jens Sørensen Trads af Mejlby i Brorstrup sogn er død. Enken er Karen Marie Olesdatter. Børn: Søn, Olle Jensen Trads, 21 år [1799], søn, Søren Jensen Trads, 17 år [1803], søn, Jens Jensen Trads, 15 år [1805], søn, Wogn Jensen Trads, 6 år [1814], søn, Niels Jensen Trads, 4 år [1816], datter, Maren Jensdatter Trads, 19 år [1801]. Tilsynsværge for umyndige børn er Christen Andersen Tydsk af Mejlby. Ole Jensen Trads er til stede på egne vegne. Lavværge for enken er gårdmand Christen Otte af Torsted. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup og smeden Søren Hansen af Mejlby. Alt på gården er som forventet, og der er derfor ingen udgifter. Hele boet er således til arv. Underskrifter fra Karen Marie Ollesdatter, Christen Tydsk, Christen Christensen [Otte], Ole Jensen [Trads], Hans Nielsen og Søren Hansen – de 3 sidste kunne skrive deres navn uden hjælp.  
Opslag 102-103: Den 17. august 1820: Anne Sørensdatter, som var gift med gårdmand Peder Christensen Stausgaard af Brorstrup, er død. Arvinger: Mor, Maren Nielsdatter, som er mødt med hendes mand, gårdmand Søren Sørensen af Holm i Brorstrup sogn, bror, Niels Sørensen, 22 år [1798], søster, Mette Sørensdatter. Stedfaren, Søren Sørensen, er formynder for de umyndige børn. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Brorstrup samt degn og skoleholder, Anders Gudesen af Brorstrup. Da Hans Nielsen havde andet at lave, er gårdmand Peder Dalum af Brorstrup mødt på hans vegne. Boet bliver registreret. Der er gæld til smeden Søren Hansen af Mejlby på 26 rigsdaler. Underskrifter fra Peder Stausgaard, Søren Sørensen Holm, Niels Sørensen, Hans Nielsen og Peder Dalum.
O
pslag 126-129: Den 31. december 1823: Giertrud Christensdatter, som var gift med Jens Pedersen Dalum af Vejrhøj i Brorstrup sogn, er død. Børn: Stedsøn: Peder Jensen Dalum. Tilsynsværge for den umyndige søn er gårdmand Peder Christensen af Fyrkilde. Vurderingsmænd: Gårdmændene Anders Nielsen af Mejlby og Niels Vognsen af Vejrhøj. Jens Dalum har været ved at købe gården fra Nørlund Gods, men da købet ikke er gennemført, hører skiftet retslig under godset, selv om købskontrakten er dateret den 20. juni 1804. Boet er blevet registreret den 15. maj 1823. Gårdens bygninger er på i alt 40 fag. Peder Sørensen af Store Binderup nævnes omkring et lånebevis dateret den 17. juli 1811 i forbindelse med en gård i Kongens Tisted sogn, men Jens Dalum siger, at pengene er tilbagebetalt. Underskrives af Jens Pedersen Dahlum, Peder Christensen ved ført hånd, Anders Nielsen og Niels Vognsen. Den 28. april 1823 gives der afkald på arv for sønnen Peder, idet denne har modtaget sin fædrene arv. Købesummen for gården lægges ind i skiftet, så der skyldes en hulens masse penge.

Opslag 134: Den 8. maj 1824: Jens Olesen Trads, som er en søn af Ole Jensen Trads af Brorstrup, er død. Drengen blev 13 uger gammel. Der er intet at arve.

Ægteskabsbevilling fra 1730:
Eftersom Christen Christensen Kroer af Brorstrup sogn og bye, for Os allerunderdanigst haver andraget, at hand udi hans nu ved døden afgangne hustrues høye alder af 76 år, skal have begået lejermål med een hans tieniste pige ved navn Anne Niels datter, og derhos allerunderdanigst anholder, at hannem allernådigst måtte tillades med hende nu, at indlade sig i ægteskab; Thi haver Vi af særdelis Kongelig mildhed og nåde, dog uden conseqvense for andre, allernådigst bevilget og tilladt, at hand sig udi ægteskab med bemelte Anne Niels datter må indlade, såfremt ellers intet befinder deres ægteskab lovligen at kunde forhindre. København slot den 17 martii 1730. Til Viborg Hospital 2 rdr.

Andet fra Brorstrup sogn:
1.    Under Nørlund Gods er der en lægdsrulle over Brorstrup by og sogn samt gården Holm, dateret 1742 på opslag 14. Den siger, at følgende fæstebønder hører under godset: Christen Christensen på matrikel 1 i Brorstrup by samt Anders Jepsen på gården Holm. Ingen af dem har aktive mænd enrulleret i hæren.

Fæstebreve fra Nørlund Gods vedr. folk fra Mejlby

Foruden de mange gode skifter fra Nørlund gods fra Mejlby, Ravnkilde, Haverslev samt Store og Lille Binderup, har Nørlund gods også en bog over fæste- og hoverivæsen, hvoraf følgende er et uddrag derfra i forhold til Mejlby:

Image 4:
Den 15. marts 1772: Jens Jensen, som er barnefødt i Mejlby, overtager den halve gård i Haverslev, som Christen Laursen fradøde. Jens Jensen gifter sig med Christen Laursens datter, Kirstine Christensdatter. Enken efter Christen Laursen er Mette Olufsdatter, som han lover en anstændig begravelse, når hun dør. Underskrift fra Jens Jensen.
Image 8:
Den 2. april 1801 i Torstedlund: Christen Jensen Bisgaard af Brorstrup fæster det hus i Skaldborg i Ravnkilde sogn, som afdøde Christen Laursen havde i fæste, og hvis enke Christen Jensen ægter. Til huset hører der en kålhave. Underskrift fra Christen Jensen Bisgaard. Den 11. december 1812 er der et tillæg til fæstebrevet. Fornyet den 18. juli 1826.

Mejlby-drenge i lægsrullerne fra 1790 til 1861

Danish Family Search-hjemmesiden giver adgang til lægsruller. Hvis du søger efter Mejlby-folk, finder du dem der [men kan bruge mine link til at komme direkte til den rigtige side]. Her er altså et uddrag af, hvem der er indskrevet til militærtjeneste i Brorstrup sogn, dvs. 5. udskrivningskreds, Hovedrulle Aalborg, 1790, 193 og 1817 – lægd 51-114 [indskrivningsnumrene springer som i lægsrulle, da her er angivet de gamle numre]:

Når man ser på lægsrullen for Brorstrup sogn i 1790, selv om den nok er skrevet i 1792, indeholder den følgende:

Opslag 97 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
1: Far: Christen Jensen, søn, Ole Christensen, født i Gaarboe, 22 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], en lang smøre om Ole.
2: Far: Anders Jepsen [Jeppesen], søn, [Jeppe] Jep Andersen, født i Holm, 43 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], hjemme.
3: Far: Anders Jepsen [Jeppesen], søn, Jens Andersen, født i Holm, 41 år, 63 ½ tomme høj [1,66 m], er i Bigum.
4: Far: Peder Dallum, søn, Jens Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 22 år, 62 ¼ tomme høj [1,63 m], hjemme.
5: Far: Peder Dallum, søn, Christen Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 17 år, hjemme.
6: Far: Peder Dallum, søn, Ole Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 15 år, hjemme.
7: Far: Peder Dallum, søn, Hans Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 7 år, hjemme.
8: Far: Christen Nielsen, søn, Niels Christensen, født i Brorstrup, 41 år, går ud.
9: Far: Christen Clausen?, søn, Niels Christensen, født i Brorstrup, 42 år, 66 tommer høj [1,73 m], opholder sig i Refstrup Mølle, tient 10 år.
10: Far: Peder Olesen [Olufsen], søn, [Oluf] Ole Pedersen, født i Mejlby, 41 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], hjemme, fik frie pas.
11: Far: Peder Olesen [Olufsen], søn, Pedersen Pedersen, født i Mejlby, 33 år, 66 ½ tomme høj [1,74 m], 1786 - gårdfæster af hans 80 aars gamel faders gaard, afgaaet 93.
12: Far: Niels Torsted, søn, Peder Nielsen Torsted, 14 år, hjemme.
12: Far: Jesper, søn, Christen Jespersen, født i Mejlby, 10 år, opholder sig i Guldager [i Simested sogn].
13: Christen [Pedersen] Markmand, søn, Niels Christensen [Markmand], 9 år, hjemme.
Opslag 98 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
15: Far: Niels Gudesen, søn, Christen Nielsen Gudesen, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
16: Far: Niels Gudesen, søn, Jens Nielsen Gudesen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
17: Far: Anders Nielsen, søn, Niels Andersen, født i Mejlby, 2 år, opholder sig i Sjøstrup.
18: Far: Hans Otte, søn, Christen Hansen Otte, født i Mejlby, 11 år, hjemme.
19: Far: Christen Gudesen, søn, Anders Christensen Gudesen, født i Mejlby, 43 år, 69 ½ tomme høj [1,82 m], går ud.
20: Far: Christen Gudesen, søn, Peder Christensen Gudesen, født i Mejlby, 33 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], hjemme.
21: Far: Niels Andersen, søn, Søren Nielsen, født i Mejlby, 20 år, 62 tommer høj [1,62 m], soldat ved 1. jyske infanteri.
22: Far: Niels Andersen, søn, Jens Nielsen, født i Mejlby, 12 år, hjemme.
23: Far: Niels Andersen, søn, Hans Nielsen, født i Mejlby, 9 år, hjemme.
24: Far: Niels Andersen, søn, Anders Nielsen, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
25: Far: Niels Smed, søn, Søren Nielsen, født i Mejlby, 47 år, 62 tommer høj [1,62 m], fik frie pas.
26: Far: Niels Jensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 17 år.
27: Far: Thomas Andersen, søn, Anders Thomsen [Thomæsen], født i Mejlby, 11 år, hjemme.
28: Far: Thomas Andersen, søn, Christen Thomsen [Thomæsen], født i Mejlby, 7 år, hjemme.
29: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
30: Far: Niels Thøgersen, søn, Thomas Nielsen, født i Mejlby, 6 år, hjemme.
31: Far: Niels Thøgersen, søn, Thøger Nielsen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
32: Far: Jens Smed, søn, Lars Jensen, født i Mejlby, 3 år, opholder sig i [Kongens] Tisted.
33: Far: Søren Andersen, søn, Anders Sørensen, født i Mejlby, 2 år, hjemme.
34: Far: Knud Christensen, søn, Christen Knudsen, født i Mejlby, 16 år, 60 tommer høj [1,57 m], hjemme.
35: Far: Knud Christensen, søn, Jacob Knudsen, født i Mejlby, 13 år, hjemme.
36: Far: Knud Christensen, søn, Hans Knudsen, født i Mejlby, 11 år, hjemme.
37: Far: Knud Christensen, søn, Søren Knudsen, født i Mejlby, 9 år, hjemme.
38: Far: Knud Christensen, søn, Christen Knudsen, født i Mejlby, ¾ år, hjemme.
39: Far: Søren Nielsen, søn, Niels Sørensen, født i Mejlby, 9 år, hjemme.
40: Far: Søren Nielsen, søn, Hans Sørensen, født i Mejlby, 6 år, hjemme.
41: Far: Christen Otte, søn, Christen Christensen Otte, 20 år, 60 tommer høj [1,57 m], hjemme.
Opslag 99 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
43: Far: Christen Otte, søn, Søren Christensen Otte, født i Mejlby, 17 år, hjemme.
44: Far: Tøger Salomonsen, søn, Niels Tøgersen, født i Mejlby, 39 år, 66 tommer høj [1,73 m], fik frie pas.
45: Far: Jens Weirhøi, søn, Anders Jensen Weirhøi, født i Mejlby, 17 år, opholder sig i Brorstrup.
46: Far: Lars Gudesen, søn, Christen Larsen Gudesen, født i Mejlby, 30 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig i Brorstrup, lam på højre ben.
47: Far: Anders Tydsk, søn, Jens Andersen Tydsk, født i Mejlby, 16 år, opholder sig i Tøttrup.
48: Far: Rasmus Tambour, søn, Christen Rasmussen, født i Mejlby, 34 år, opholder sig i Brorstrup.
49: Far: Jens Sørensen, søn, Christen Jensen, født i Mejlby, 35 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], opholder sig i Binderup.
50: Far: Thomas Otte, søn, Søren Thomæsen Otte, født i Mejlby, 17 år, opholder sig i Torsted.
51: Far: Thomas Otte, søn, Johan Thomæsen Otte, født i Mejlby, 15 år, opholder sig i Rærsted.
52: Far: Thomas Otte, søn, Jens Thomæsen Otte, født i Mejlby, 13 år, opholder sig i Gullager [i Simested sogn].
53: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Mejlby, 12 år, hjemme.
54: Far: Jens Christensen, søn, Niels Jensen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
55: Far: Anders Christensen, søn, Anders Andersen, født i Mejlby, 6 år, hjemme.
56: Far: Christen Kieldsen, søn, Jacob Christensen Kieldsen, født i Mejlby, 5 år, hjemme.
57: Far: Ole Grysted, søn, Jens Olesen Grysted, født i Mejlby, 3 år, død. [Nummeret overstreget]
57: Far: Christen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
58: Far: Christian Pallesen, søn, Niels Christiansen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
59: Far: Vogn Mogensen, søn, Niels Vognsen, født i Vejrhøj, 23 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], [noget med søn].
60: Far: Vogn Mogensen, søn, Mogens Vognsen, født i Vejrhøj, 14 år.
61: Far: Jens Jeppesen, søn, Jens Jensen, født i Vejrhøj, 3 år, hjemme.
62: Far: Jens Bonde, søn, Peder Jensen Bonde, født i Brorstrup, 43 år, 65 tommer høj [1,70 m], går ud.
63: Far: Jens Tras [Trads], søn, Peder Jensen Trads, født i Brorstrup, 34 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Nysum [i Ravnkilde sogn].
64: Far: Jens Tras [Trads], søn, Mathias Jensen Trads, født i Brorstrup, 31 år, 66 tommer høj [1,73 m], opholder sig i Lille Binderup, går her ud – hører til det sønderjyske distrikt.
Opslag 100 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
64: Far: Christen Smed, søn, Jens Christensen, født i Brorstrup, 10 år, hjemme.
65: Far: Niels Hansen, søn, Hans Nielsen, født i Brorstrup, 28 år, 66 tommer høj [1,73 m], hjemme.
66: Far: Niels Hansen, søn, Niels Nielsen, født i Brorstrup, 24 år, 66 tommer høj [1,73 m], 1787.
67: Far: Niels Hansen, søn, Søren Nielsen, født i Brorstrup, 23 år, 65 tommer høj [1,70 m], hjemme, benskade.
68: Far: Søren Westby, søn, Peder Sørensen Westby, født i Brorstrup, 23 år, [ingen højde], opholder sig i Skaarup [i Ravnkilde sogn].
69: Far: Peder Resøe, søn, Jens Pedersen Resøe, født i Resøe, 3 år, opholder sig i Brorstrup.
70: Far: Peder Resøe, søn, Christen Pedersen Resøe, født i Brorstrup, 1 år, opholder sig i Brorstrup.
71: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Brorstrup, 1 år, opholder sig i Mejlby.
72: Far: Christen Bertelsen, søn, Christen Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 29 år, 64 tommer høj [1,67 m], hjemme.
73: Far: Christen Bertelsen, søn, Bertel Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 28 år, 62 ¼ tomme høj [1,63 m], hjemme.
74: Far: Christen Bertelsen, søn, Niels Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 24 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], hjemme, har ansøgning om tillladelse til at fæste gård.
75: Far: Christen Bertelsen, søn, Anders Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 21 år, 62 tommer høj [1,62 m], hjemme, jyske infanteri 1793.
76: Far: Christen Bertelsen, søn, Jens Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 17 år, hjemme.
77: Far: Jens Bisgaard, søn, Christen Jensen Bisgaard, født i Brorstrup, 16 år, hjemme.
78: Far: Jens Bisgaard, søn, Peder Jensen Bisgaard, født i Brorstrup, 14 år, hjemme.
79: Far: Christen Gundesen, søn, Niels Christensen Gundesen, født i Brorstrup, 38 år, 65 tommer høj [1,70 m], fik frie pas.

Når man ser på lægsrullen for Brorstrup sogn i 1793, indeholder den følgende:

Opslag 91 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
4: Far: Peder Dalum, søn, Jens Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 23 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], hjemme.
5: Far: Peder Dalum, søn, Christen Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 18 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], hjemme, reg 95.
6: Far: Peder Dalum, søn, Ole Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 16 år.
7: Far: Peder Dalum, søn, Hans Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 8 år.
11: Far: Peder Olesen, søn, Peder Pedersen, født i Mejlby, 24 år, 66 ½ tomme høj [1,74 m], gårdfæster udløst den 11. december 1793.
12: Far: Niels Torsted, søn, Peder Nielsen Torsted, født i Mejlby, 15 år.
13: Far: Jesper, søn, Christen Jespersen, født i Mejlby, 11 år, opholder sig i Guldager i Simested sogn, noget med ”i sine spæde aar”, Aalborg 62B143.
14: Far: Christen Marchmand, søn, Niels Christensen Marchmand, født i Mejlby, 10 år, hjemme.
15: Far: Niels Gudesen, søn, Christen Nielsen Gudesen, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
16: Far: Niels Gudesen, søn, Just Nielsen Gudesen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
18: Far: Hans Otte, søn, Christen Hansen Otte, født i Mejlby, 12 år, hjemme.
21: Far: Niels Andersen, søn, Søren Nielsen, født i Mejlby, 21 år, 62 tommer høj [1,62 m], hjemme, Res af JR 93 [reserve af jyske regiment?].
22: Far: Niels Andersen, søn, Jens Nielsen, født i Mejlby, 13 år, hjemme – det hele er overstreget – nedenunder skrevet Aalborg.
23: Far: Niels Andersen, søn, Hans Nielsen, født i Mejlby, 10 år, hjemme.
24: Far: Niels Andersen, søn, Anders Nielsen, født i Mejlby, 4 år, hjemme.
26: Far: Niels Jensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 18 år, 61 ¾ tommer høj [1,61 m], hjemme, gms95.
27: Far: Thomas Andersen, søn, Anders Thomsen, født i Mejlby, 12 år. Det hele streget ud og nedenunder skrevet Aalborg.
28: Far: Thomas Andersen, søn, Christen Thomsen, født i Mejlby, 8 år, hjemme.
29: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 4 år, hjemme.
30: Far: Niels Thøgersen, søn, Thomas Nielsen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
31: Far: Niels Thøgersen, søn, Thøger Nielsen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
32: Far: Jens Smed, søn, Laurs Jensen, født i Mejlby, 4 år – det hele streget ud, en længere tekst + Aalborg.
33: Far: Søren Andersen, søn, Anders Sørensen, født i Mejlby, 2 år, hjemme.
34: Far: Knud Christensen, søn, Christen Knudsen, født i Mejlby, ½ år, hjemme.
35: Far: Christen Christensen, søn, Christen Christensen, født i Mejlby, 17 år, 60 tommer høj [1,57 m], hjemme.
36: Far: Christen Christensen, søn, Jacob Christensen, født i Mejlby, 14 år – det hele streget ud og nedenunder skrevet Aalborg.
37: Far: Christen Christensen, søn, Hans Christensen, født i Mejlby, 12 år, hjemme.
38: Far: Christen Christensen, søn, Søren Christensen, født i Mejlby, 10 år, hjemme.
39: Far: Christen Christensen, søn, Christen Christensen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
40: Far: Søren Nielsen, søn, Niels Sørensen, født i Mejlby, 10 år, hjemme.
Opslag 92 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
41: Far: Søren Nielsen, søn, Hans Sørensen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
42: Far: Christen Otte, søn, Christen Christensen Otte, født i Mejlby, 21 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], hjemme.
45: Far: Jens Weierhøy, søn, Anders Jensen Weierhøy, født i Mejlby, 18 år, opholder sig i Brorstrup, frie lod og overstreget.
48: Far: Rasmus Tambour, søn, Christen Rasmussen, født i Mejlby, 35 år, rømt 1793, gaar ud 94.
49: Far: Jens Sørensen, søn, Christen Jensen, født i Mejlby, 36 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], opholder sig i Store Binderup, Jr 1785 afs 95 – det hele overstreget.
53: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Mejlby, 13 år, hjemme.
54: Far: Jens Christensen, søn, Niels Jensen, født i Mejlby, 8 år, hjemme.
55: Far: Anders Christensen, søn, Anders Andersen, født i Mejlby, 7 år, hjemme – det hele overstreget og nedenunder skrevet Aalborg.
56: Far: Christen Kieldsen, søn, Jacob Christensen Kieldsen, født i Mejlby, 6 år, opholder sig i Durup i Nørager, lidt tekst – det hele streget over og nedenunder skrevet Aalborg.
57: Far: Christen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, født i Mejlby, 4 år, hjemme.
58: Far: Christen Pallesen, søn, Niels Christensen, født i Mejlby, 8 år, hjemme.
59: Far: Wogn Mogensen, søn, Niels Wognsen, født i Vejrhøj, 24 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], hjemme, gl. mands søn.
60: Far: Wogn Mogensen, søn, Mogens Wognsen, født i Vejrhøj, 15 år, hjemme.
61: Far: Jens Jepsen [Jeppesen], søn, Jens Jensen, født i Vejrhøj, 4 år, hjemme, død 95 og overstreget.
64: Far: Christen Smed, søn, Jens Christensen, født i Brorstrup, 11 år, hjemme.
65: Far: Niels Hansen, søn, Hans Nielsen, født i Brorstrup, 29 år, 66 tommer høj [1,73 m], hjemme.
66: Far: Niels Hansen, søn, Niels Nielsen, født i Brorstrup, 25 år, 66 tommer høj [1,73 m],Jr 1787, død 95 og det hele overstreget.
67: Far: Niels Hansen, søn, Søren Nielsen, født i Brorstrup, 24 år, 65 tommer høj [1,70 m], gaardk enkes søn – det hele overstreget og derunder skrevet Aalborg.
69: Far: Peder Redsøe, søn, Jens Pedersen Redsøe, født i Redsø, 4 år, opholder sig i Brorstrup.
70: Far: Peder Redsøe, søn, Christen Pedersen Redsøe, født i Brorstrup, 1 år, hjemme.
71: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Brorstrup, 1 år, opholder sig i Mejlby.
72: Far: Christen Bertelsen, søn, Christen Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 30 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Vejrhøj – det hele overstreget og nedenunder M6.59 A132.
73: Far: Christen Bertelsen, søn, Bertel Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 29 år, 62 ¼ tomme høj [1,63 m], hjemme.
74: Far: Christen Bertelsen, søn, Niels Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 24 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], hjemme.
75: Far: Christen Bertelsen, søn, Anders Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 22 år, 62 tommer høj [1,62 m], Jr 93.
76: Far: Christen Bertelsen, søn, Jens Christensen Bertelsen, født i Brorstrup, 18 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], Jr3 af131.
77: Far: Jens Bisgaard, søn, Christen Jensen Bisgaard, født i Brorstrup, 17 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], hjemme.
Opslag 93 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
78: Far: Jens Bisgaard, søn, Peder Jensen Bisgaard, født i Brorstrup, 15 år, hjemme.
Alle numre rykkes op, så ny rækkefølge er 1,2,3 osv.
Ny 59: Far: Peder Torsted, søn, Jens Pedersen Torsted, født i Brorstrup, født den 31. januar 1793, død den 20. februar 1793 – overstreget.
Ny 60: Far: Søren Andersen, søn, Søren Sørensen, født i Holm, født den 3. januar 1793, død den 3. marts 1793 – overstreget.
Ny 61: Far: Niels Christensen, søn, Hans Nielsen, født i Astrup, 32 år, 66 ½ tomme høj [1,74 m], opholder sig i Smorup, Ank. f. L No. 109.
Ny 62: Far: Søren Laursen, søn, Jeppe Sørensen, født i Haverslev, 29 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Mejlby, Ank. f. L No. 69.
Ny 63: Far: Søren Laursen, søn, Christen Sørensen, født i Haverslev, 24 år, 63 ½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Mejlby, Ank. f. L No. 69.
Ny 64: Far: Ole Dragon, søn, Jens Olesen, født i Norge, 27 år, 61 ¼ tomme høj [1,60 m], opholder sig i Smorup, Ank. f. L No. 114.
Ny 65: Far: Jens Laursen, søn, Jens Jensen, født i Fyrkilde, 35 år, 60 tommer høj [1,57 m], opholder sig i Smorup, Ank. f. L No. 114, gaar ud 94 og overstreget.
Ny 66: Far. Niels Bentsen, søn, Christen Nielsen, født i Fyrkilde, 18 år, 62 ¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Mejlby, Ank. f. L No. 114, gaar ud 94 og overstreget.
Ny 67: Far: Laurs Poulsen, søn, Niels Laursen, født i Fyrkilde, 17 år, 65 ½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Smorup.
Ny 68: Far: Laurs Poulsen, søn, Mads Laursen, født i Fyrkilde, 18 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Mejlby.
Ny 69: Far: Laurs Poulsen, søn, Hans Laursen, født i Fyrkilde, 11 år, opholder sig i Mejlby – steget ud og nedenunder skrevet Aalborg.
Ny 70: Far: Laurs Poulsen, søn, Christen Laursen, født i Fyrkilde, 8 år, opholder sig i Mejlby.
Ny 71: Far: Christen Hiulmand, søn, Niels Christensen, født i Rørbæk, 20 år, 60 tommer høj [1,57 m], opholder sig i Smorup, Ank. f. L No. 59 – overstreget og nedenunder skrevet Aalborg.
Ny 72: Far: Christen Hiulmand, søn, Søren Christensen, født i Rørbæk, 18 år, opholder sig i Smorup, Ank. f. L No. 59 – overstreget og nedenunder skrevet Aalborg.
Ny 73: Far: Anders Nielsen, søn, Bendix Andersen, født i Rørbæk, 18 år, opholder sig i Brorstrup, Ank. f. L No. 59.
Ny 74: Far: Espen Clausen, søn, Søren Espensen, født i Skaarup, 3 år, opholder sig i Brorstrup, Ank. f. L No. 59 – overstreget.
Ny 75: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Aarestrup, 31 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig i Brorstrup, Ank. f. L No. 100 – overstreget.
Ny 76: Far: Christen Nielsen, søn, Knud Christensen, født i Erslev, 31 år, 62 ½ tommer høj [1,63 m], opholder sig i Mejlby, Ank. f. L No. 100.
Ny 77: Far: Christen Dalum, søn, Jacob Christensen Dalum, født i Torsted, 13 år, opholder sig i Mejlby, Ank. f. L No. 100 – overstreget og nedenunder skrevet Aalborg.
Ny 78: Far: Christen Dalum, søn, Niels Christensen Dalum, født i Torsted, 10 år, opholder sig i Mejlby, Ank. f. L No. 100 – overstreget og nedenunder skrevet Aalborg.
Ny 79: Far: Christen Jensen, søn, Jens Christensen, født i Tveden, 27 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Smorup, Ank. f. L No. 92.
 
Her er et udklip af indholdet af tilgangslægsrullen fra 1793 fra Asferg sogn:
Ny 16: Far: Niels Knudsen, søn, Niels Nielsen, født i Mejlby, 15 år, opholder sig i Asferg, fra lægd 17

Her er et udklip af indholdet af lægsrullen fra 1808 fra Rørbæk sogn:
28 15: Far: Christen Mengler, søn, Christen Christensen Mengler, født i Brorstrup, 22 år, ingen højde, opholder sig i Rørbæk, syg mødte ikke 1808, som 1809 og 1810

Her er indholdet af lægsrullen fra 1817 fra Mejlby i Brorstrup sogn:


Opslag 166 – Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
1: Far: Peder Dalum, søn: Hans Pedersen Dalum, født i Brorstrup, 32 år, 66 tommer høj [1,73 m], er hjemme, gift i 1811, har fået farens gård men uden at have skøde i 1820.
3: Far: Christen Christensen, søn: Christen Christensen, født i Mejlby, 25 år, 65 ¾ tommer høj [1,72 m], Dragon fra den 3. juli 1813.
4: Far: Søren Nielsen, søn, Niels Sørensen, udflyttet, 34 år, 68 ¾ tommer høj [1,80 m], til Rolsøegaard i Randers.
5: Far: Christen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, 28 år, 62 tommer høj [1,62 m], soldat fra maj 1811.
6: Far: Vogn Mogensen, søn, Mogens Vognsen, født i Vejrhøj, 39 år, 61 ¾ tommer høj [1,61 m], en del mellem 1808 og 1820].
8: Far: Peder Jensen, søn, Jens Pedersen, født i Mejlby, 21 år, rømt, ej opdaget 1817-1820.
9: Far: Peder Karlsen, søn, Niels Pedersen, født i Stenild, 30 år, rømt, ej opdaget 1817-1820.
10: Far: Jens Pedersen, søn, Peder Jensen, født i Vejrhøj, 20 år, 65 tommer høj [1,70 m], hjemme, soldat den 1. juli 1819.
12: Far: Søren Andersen, søn, Niels Sørensen, født i Holm, 19 år, 65 tommer høj [1,70 m], stedfar: Søren Sørensen sept 1820.
13: Far: Christen Andersen Tydsk, søn, Søren Christensen Tydsk, født i Mejlby, 18 år, død maj 1819 – anmeldt september 1819.
14: Far: Hans Nielsen, søn, Niels Hansen, født i Brorstrup, 18 år, 67 tommer høj [1,75 m], for klein til curasier [lejesoldat] eller garder 1820.
15: Far: Søren Nielsen Smed, søn, Niels Sørensen, født i Mejlby, 17 år, 62 ¾ tommer høj [1,64 m], begieret 1820.
16: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Brorstrup, 17 år, 62 ¼ tomme høj, [1,63 m].
17: Far: Christen Clausen, søn, Niels Christensen, født i Mejlby, 16 år.
18: Far: Jens Knudsen, søn, Jens Jensen, født i Brorstrup, 16 år.
19: Far: Peder Nielsen, søn, Niels Pedersen, født i Mejlby, 15 år.
20: Far: Thomas Christensen True, søn, Christen Thomsen True, født i Mejlby, 15 år.
Opslag 167 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
21: Far: Christen Otte, søn, Christen Christensen Otte, født i Mejlby, 14 år, hjemme.
22: Far: Niels Andersen, søn, Anders Nielsen, født i Mejlby, 17 år, [82 D58] – det hele er overstreget.
23: Far: Peder Nielsen Torsted, søn, Peder Pedersen Torsted, født i Mejlby, 13 år, hjemme.
24: Far: Jens Sørensen Trads, søn, Søren Jensen Trads, født i Mejlby, 13 år, hjemme.
25: Far: Christen Otte, søn, Søren Christensen Otte, født i Mejlby, 13 år, hjemme.
26: Far: Jens Weierhøy, søn, Anders Jensen Weierhøy, 42 år, [dødsattest 1820].
27: Far: Thomas True, søn, Niels Thomsen True, født i Mejlby, 12 år, hjemme.
29: Far: Peder Bisgaard, søn, Jens Pedersen Bisgaard, født i Brorstrup, 11 år, hjemme.
30: Far: Jens Sørensen, søn, Jens Jensen, født i Mejlby, 11 år, hjemme.
31: Far: Anders Jensen, søn, Jens Andersen, født i Mejlby, 11 år, hjemme.
32: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 10 år, hjemme.
33: Far: Jens Christensen, søn, Jens Jensen, født i Brorstrup, 10 år, hjemme.
35: Far: Christen Christensen Gundersen, søn, Christen Christensen Gundersen, født i Mejlby, 10 år, hjemme.
36: Far: Niels Vognsen, søn, Niels Nielsen Vognsen, født i Vejrhøj, 9 år, hjemme.
37: Far: Christen Pedersen Dalum, søn, Niels Christensen Dalum, født i Mejlby, 9 år, hjemme.
38: Far: Jens Christensen, søn, Anders Jensen, født i Brorstrup, 9 år, hjemme.
39: Far: Søren Døgind, søn, Niels Sørensen Døgind, født i Brorstrup, 28 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig i Mejlby, soldat fra 1. maj 1811, delvist overstreget.
41: Far: Anders Jensen, søn, Salomon Andersen, født i Mejlby, 8 år, hjemme.
42: Far: Peder Nielsen Torsted, søn, Christen Pedersen Torsted, født i Mejlby, 8 år, hjemme.
Opslag 168 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
43: Mor: Inger Margrethe Andersdatter, søn, Christen Christensen, født i Brorstrup, 8 år, hjemme.
44: Far: Christen Christensen, søn, Hans Christensen, født i Mejlby, 36 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig i Søekilde og noget mellem 1810 og 1813.
36: Far: Matias Jensen, søn, Jens Mathiasen, født i Porsborg, 24 år, 66 tommer høj [1,73 m], opholder sig i Brorstrup, 1814 soldat, 1815 indkaldt til ?.
47: Far: Peder Klausen, søn, Klaus Pedersen, født i Ravnkilde, 10 år, opholder sig i Mejlby.
48: Far: Peder Klausen, søn, Johannes Pedersen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
49: Far: Christen Christensen Gundersen, søn, Hans Christensen Gundersen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
50: Far: Ole Pedersen, søn, Anders Olesen, født i Mejlby, 7 år, hjemme.
51: Far: Niels Andersen, søn, Peder Nielsen, født i Gandrup, 38 år, 63 ½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Mejlby, noget mellem 1808 til 1817.
52: Far: Svend Sørensen, søn, Søren Svendsen, født i Sjøstrup, 21 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], opholder sig i Randers + en del om dragon-tilværelsen.
53: Far: Hans Pedersen, søn, Christen Hansen, født i Brorstrup, 6 år, hjemme.
54: Far: Jens Christensen, søn, Søren Jensen, født i Brorstrup, 6 år, hjemme.
55: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 6 år, hjemme.
56: Far: Jens Pedersen Dalum, søn, Christen Jensen Dalum, født i Vejrhøj, 6 år, hjemme.
57: Far: Christen Sørensen, søn, Niels Christensen, født i Simested, 38 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], opholder sig i Mejlby, noget mellem 1808 til 1811.  
59: Far: Christen Nielsen, søn, Niels Christensen, født i Mejlby, 5 år, hjemme.
60: Far: Christen Dalum, søn, Peder Christensen Dalum, født i Mejlby, 5 år, hjemme.
61: Far: Skoleholder Niels Andersen, søn, Anders Nielsen, født i Haverslev, 26 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], noget om 1814 og stående hær.
62: Far: Peder Jensen, søn, Jens Pedersen, født i Brorstrup, 22 år, 62 tommer [1,62 m], opholder sig i Mejlby, soldat per 1. juli 1818.
63: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen, født i Viesø?, 41 år, 68 ¼ tomme høj [1,78 m], noget mellem 1809 og 1811.
Opslag 169 - Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
65: Far: Jens Trads, søn, Ole Jensen Trads, født i Mejlby, 17 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], hjemme.
67: Far: Hans Pedersen Dalum, søn, Hans Hansen Dalum, født i Brorstrup, 4 år, hjemme.
68: Far: Jens Sørensen Trads, søn, Vogn Jensen Trads, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
69: Far: Jens Knudsen, søn, Hans Jensen, født i Brorstrup, 3 år, hjemme.
70: Far: Jens Knudsen, søn, Niels Jensen, født i Brorstrup, 3 år, hjemme.
71: Far: Niels Gudesen, søn, Christen Nielsen Gudesen, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
72: Far: Ole Dalum, søn, Christen Olesen Dalum, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
73: Mor: Ane Nielsdatter, søn, Niels Pedersen, født i Mejlby, 3 år, hjemme.
74: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Gundestrup, 23 år, 66 tommer høj [1,73 m], opholder sig i Smorup, noget om 1818.
75: Far: Afdøde Christen Andersen, søn, Peder Christensen, født i Stausgaard [i Ravnkilde sogn], 32 år, 66 ¼ tomme høj [1,68], opholder sig i Brorstrup, noget fra 1814 og 1815.
76: Mor: Johanne Christensdatter, søn, Christen Nielsen, født i Knudstrup, 23 år, 65 ¾ [1,72 m], opholder sig i Smorup, 1815 Dragon.
79: Far: Peder Klausen, søn, Jens Pedersen, født i Støvring, 21 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig i Smorup, 57D36.
80: Far: Hans Nielsen, søn, Christen Hansen, født i Brorstrup, 1 år, hjemme.
81: Far: Niels Gundersen, søn, Jens Nielsen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
82: Far: Jens Matiasen, søn, Christen Jensen, født i Brorstrup, 1 år, hjemme.
83: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen, født i Mejlby, 1 år, hjemme.
84: Far: Ole Pedersen Dalum, søn, Peder Olesen Dalum, født i Mejlby, født den 14. juni 1816, hjemme.
85: Far: Jens Sørensen Trads, søn, Niels Jensen Trads, født i Mejlby, født den 25. juni 1816, hjemme.
86: Far: Peder Jensen Bisgaard, søn, Christen Pedersen Bisgaard, født i Brorstrup, født den 25. oktober 1816.
87: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, født den 14. februar 1817.
88: Far: Skoleholder Niels Klausen, søn, Niels Christian Nielsen, født i Støvring, 21 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Brorstrup, husar den 1. juli 1818.

Her er noget af indholdet af lægsrullen fra den 1. maj 1823 fra Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj, som er udfærdiget af sognefoged Anders Nielsen af Mejlby:

Opslag 192
1 1: Far: Peder Dahlum, søn, Hans Pedersen Dahlum, født i Brorstrup, 38 år, 66 tommer høj [1,73 m], opholder sig hjemme, 1811 S: 3JR 4B [3 jyske regminent 4 batteri] 1823 Legethimerer sig som Gmnd [gårdmand] 1824 og 1825 og 1826
næste session
3 2: Far: Kristen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, født i Mejlby, 34 år, 62 tommer høj [1,62 m], opholder sig hjemme, 1820 S: 3JR 4B [3 jyske regminent 4 batteri] uts ved 3Jr [utrænet soldat ved 3. jyske regiment] gaardmand efter tings fæstebrev fremlægger attest ? 1826
5 3: Far: Peder Jensen, søn, Peder Pedersen, født i Mejlby, 27 år, [ingen højde], opholder sig i Roum, 1823 1824 1825 1826 ej opdages
7 4: Far: Jens Pedersen, søn, Peder Jensen, født i Veirhøi, 26 år, 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig hjemme, 1819 soldat 3JR fra 1 Juli 1819
8 5: Far: Søren Andersen, søn, Niels Sørensen, født i Holm, 25 år, 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig hjemme, 1820 gms [gammel mands søn] gt hos Stedfareren Søren Sørensen S 1824 3JR 4B
9 6: Far: Hans Nielsen, søn, Niels Hansen, født i Brorstrup, 24 år, 67 tommer høj [1,75 m], opholder sig hjemme, 1821 soldat 3JR fra 3 Juli 1821
10 7: Far: Søren Nielsen Smed, søn, Niels Sørensen, født i Mejlby, 23 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig hjemme, 1822 gms [gammel mands søn], [en længere note vedr. brystkramper 1826, 72a184 [flyttes til lægden for Ravnkilde sogn]
11 8: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Brorstrup, 23 år, 63¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig hjemme, 1822 soldat 3JR fra 3 Juli 1822
12 9: Far: Christen Clausen, søn, Niels Christensen, født i Mejlby, 22 år, 62¾ tomme høj [1,64 m], opholder sig hjemme, 1823 hiulbeenet UH I. I. B: FR –

[Fortsættes…]

Her er noget af indholdet af lægsrullen fra 1832 fra Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj:

Opslag 215 – Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
2: Far: Christen Tydsk, søn, Anders Christensen Tydsk, født i Mejlby, 43 år, 62 tommer høj [1,62 m], hjemme, 1820 et eller andet gårdmand – og overstreget.
4: Far: Søren Anderen, søn, Niels Sørensen, født i Holm, 34 år, 65 tommer høj [1,70 m], 1824 et eller andet gårdmand.
6: Far: Jens Christensen, søn, Christen Jensen, født i Brorstrup, 32 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], 1822 soldat, 1831 + nummer.
7: Far: Christen Klausen, søn, Niels Christensen, født i Mejlby, 31 år, 62 ¼ tomme høj [1,63 m],  1823 et eller andet.
8: Far: Peder Nielsen, søn, Niels Pedersen, født i Mejlby, 30 år, 62 tommer høj [1,62 m], hjemme, 1829 kme.
9: Far: Thomas Christensen Smed?, søn, Christen Thomsen, født i Mejlby, 30 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig i Holm, soldat fra 3. juli 1824 til 1833.
10: Far: Christen Otte, søn, Christen Christensen Otte, født i Mejlby, 29 år, 67 ½ tomme høj [1,77 m], hjemme, 1829 et eller andet.
11: Far: Thoms Smed?, søn, Niels Thomsen, født i Mejlby, 27 år, 61 tommer høj [1,60 m], hjemme, 1829 et eller andet.
12: Far: Peder Bisgaard, søn, Jens Pedersen Bisgaard, født i Brorstrup, 26 år, 64 tommer høj [1,67 m], soldat fra 3. juli 1829.
13: Far: Jens Sørensen, søn, Jens Jensen, født i Mejlby, 26 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], 1828 et eller andet.
14: Far: Anders Jensen, søn, Jens Andersen, født i Mejlby, 26 år, 65 ¾ tomme høj [1,72 m],1829 soldat + en lang smøre.
Opslag 216 – Brorstrup sogn inkl. Mejlby, Holm og Vejrhøj
15: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 25 år, 64 tommer høj [1,67 m], hjemme, 1829 meget platfodet.
16: Far: Jens Christensen, søn, Jens Jensen, født i Brorstrup, 25 år, 64 tommer høj [1,67 m], hjemme, soldat fra 3. juli 1829.
17: Far: Niels Vognsen, søn, Niels Nielsen, født i Vejrhøj, 24 år, 62 tommer høj [1,62 m], hjemme, 1830 gms, 1834 et eller andet.
18: Far: Christen Pedersen Dahlum, søn, Niels Christensen Dahlum, født i Mejlby, 24 år, 63 ¾ tomme høj [1,67 m], 1830 soldat + en del mere – overstreget.
19: Far: Anders Jensen, søn, Salomon Andersen, født i Mejlby, 23 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], soldat fra 3. juli 1831 – overstreget.
20: Far: Peder Nielsen Torsted, søn, Christen Pedersen Torsted, født i Mejlby, 23 år, 60 ¾ tomme høj [1,59 m], 1833+tal.
21: Far: Christen Christensen Gundersen, søn, Hans Christensen Gundersen, født i Mejlby, 22 år, 65 tommer høj [1,70 m], noget mellem 1832 og 1834.
22: Far: Hans Pedersen, søn, Christen Hansen, født i Brorstrup, 21 år, 68 ½ tomme høj [1,79 m], 1832 + tekst.
23: Far: Jens Christensen, søn, Søren Jensen, født i Brorstrup, 21 år, 62 ¼ tomme høj, [1,63 m], noget mellem 1832 og 1835.
24: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby, 21 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], hjemme, soldat den 3. juli 1833.
25: Far: Jens Pedersen Dalum, søn, Christen Jensen Dalum, født i Vejrhøj, 21 år, 63 ¾ tomme høj [1,67 m], 1832 til 1833 et eller andet.
26: Far: Christen Nielsen, søn, Niels Christensen, født i Mejlby, 20 år, 66 tommer høj [1,73 m], noget 1832 og 1833.
27: Far: Christen Dalum, søn, Peder Christensen Dalum, født i Mejlby, 20 år, 60 ¼ tomme høj [1,58 m], noget 1833 til 1835.
28: Far: Afdøde skoleholder Niels Andersen, søn, Anders Nielsen, født i Haverslev, 41 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], 1814 + nummer – har stillet for sig gind?
29: Far: Jens Trads, søn, Ole Jensen Trads, født i Mejlby, 32 år, 64 ¾ tomme høj [1,69 m], 1823 ? gind?.
30: Far: Hans Pedersen Dalum, søn, Hans Hansen Dalum, født i Brorstrup, 19 år, 68 ½ tomme høj [1,79 m], noget 1834 og 1834.
31: Far: Jens Sørensen Trads, søn, Vogn Jensen Trads, født i Mejlby, 18 år – streget over + 26 J 108.
32: Far: Jens Knudsen, søn, Niels Jensen, født i Brorstrup, 18 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m] – streget over – krøbling på hånd.
34: Far: Ole Dahlum, søn, Christen Olesen Dahlum, født i Mejlby, 18 år, hjemme.
36: Far: Hans Nielsen, søn, Christen Hansen, født i Brorstrup, 16 år, hjemme.
39: Far: Ole Pedersen Dahlum, søn, Peder Olesen Dahlum, født i Mejlby, 15 år, hjemme.
40: Far: Jens Sørensen Trads, søn, Niels Jensen Trads, født i Mejlby, 15 år, hjemme.
41: Far: Peder Jensen Bisgaard, søn, Christen Pedersen Bisgaard, født i Brorstrup, 15 år, hjemme.
42: Far: Niels Christensen, søn, Peder Nielsen, født i Mejlby, 15 år, hjemme.
43: Far: Søren Christensen, søn, Christen Sørensen, født i Mejlby, 14 år, hjemme.
45: Far: Mogens Vognsen, søn, Christen Mogensen, født i Mejlby, 14 år, hjemme.
46: Far: Bendix Christensen, søn, Christen Bendixen, født i Mejlby, 14 år, hjemme.
47: Far: Christen Sørensen, søn, Anders Christensen, født i Mejlby, 14 år, hjemme.
Fortsætter...

Her er indholdet af tillægslægsrullen fra 1861 fra Mejlby i Brorstrup sogn – 5. udskrivningskreds, lægd 78:
Opslag 6-7: Brorstrup sogn:
42: Far: Anders Christian Pedersen, søn, Ludvig Otto Pedersen, født i Petersminde i 1833, 64 ¾ tomme høj [1,69 m], en del tekst
43: Mor: Maren Nielsdatter, søn, Niels Nielsen, født i Rasdal [Aars sogn] i 1845, fra 108-43, Randers 80 R-10 D 1867 Sess 1868.
44: Far: Jens Jensen, søn, Jens Jensen, født i Mejlby den 23. august 1846, Conf. 1861, 1869 fodskade, 1870 landmand, platfodet mv.
45: Far: Niels Pedersen, søn, Søren Christian Nielsen, født i True [i Svenstrup sogn] den 19. januar1847, 71N4R.
46: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Mejlby den 7. oktober 1846, 65 ¾ tommer høj [1,72 m], 1869 brystsvag, landmand, uts pas, hypospadi, svind af n cytikkel betydl blodaareknuder begge ben  Ses 1870.
Her er Ravnkilde sogn samme år:
122: Far: Christen Brøgger, søn, Christian Borregaard Brøgger, født i Brorstrup den 8. juli 1846, 63 ½ tomme høj, [en hel masse datoer].
Her er Haverslev sogn samme år:
24: Far: Anders Christensen Tydsk, søn, Hans Andersen Tydsk, født i Mejlby [Brorstrup sogn] i 1827, 63 ½ tomme høj, fra 78-3, afsked sess 1866 + mere.

En indgang fra 4. udskrivningskreds, lægd 405, i 1877 [opslag 250]:
7: Far: Hans Heinrich Heidelbach, søn, Hans Nielsen, født i Brorstrup den 6. februar 1857, har været 8 Ald i Forbhus, 1880 er mods paragraf 3 [Forbhus må betyde Forbedringshus]
[Dette er i øvrigt IKKE den samme far, som der angives i Brorstrup kirkebog, hvor hans far angives til at være udlagte far, Christen Madsen Hammer i Hobro, og mor ugifte Ane Nielsdatter – Hans Heinrich Heidelbach er dog en mand, som bliver gift med moren i 1863 i Hvilsom, så Christen Hammer er nok hans rigtige far.]

Frivillige fra Norge, Sverige og Finland i krigene 1849 og 1864

Under de danske krige var der også frivillige fra Norge, Sverige og Finland, der deltog på dansk side, hvad mange af os nok ikke har tænkt over. Der er i Personalhistorisk Tidsskrift, 77. årgang, 13. række, 5 bind fra 1957, en liste skrevet af E. Juel Hansen fra side 29 med officerer og læger i den danske hær og flåde i krigene 1848-1850 samt 1864, og flere af disse er lange biografier. Her er et lille uddrag med nogle af dem:

Svenskere
-    Carl Ludvig Åberg: Svensk løjtnant, ansat den 12. maj 1864.
-    Christer Fredrik Abrahamsson: Svensk frivillig den 5. september 1849. Gift i Nyborg i 1852 med Boronea Sylvestra Saxtorph, datter af Peder Nicolaj Saxtorph og Anne Marie Borring.
-    Anders Johan Afzelius: Svensk frivillig den 1. september 1848, gift med Augusta Wilhelmine Nielsen.
-    Zacharias Fredrik Aschan: Svensk løjtnant den 20. marts 1864.
-    Oscar von Axelson: Svensk frivillig den 10. marts 1849.
-    Axel August Bernhard Baumgardt: Svensk løjtnant den 20. marts 1864.
-    Petter Heliodor Beijerlieb: Svensk underløjtnant den 9. maj 1864.
-    Henrik Wilhelm Leonard Berzelius: Svensk underløjtnant den 20. april 1864.
-    Pehr Johan Conrad Betzholtz: Svensk frivillig den 7. februar 1851.
-    Carl Theodor Alexander Björk: Svensk løjtnant den 12. marts 1864.
-    Sven (Svande) Adolf Fredrik Blomqvist: Svensk frivillig den 8. september 1864.
-    Nils Ferdinand Henning Braunerhielm: Svensk løjtnant den 6. april 1864.
-    Gustaf Axel Broling: Svensker den 28. april 1864.
-    Jacob Magnus Teodor Bromander: Svensk underløjtnant den 9. maj 1864.
-    Carl Johan Marianus Burman: Svensk kaptajn den 24. april 1898.
-    Carl Otto Carlson: Svensk underløjtnant den 9. november 1849.
-    Johan Teodor Eugen Carré: Svensk kadet den 28. april 1864.
-    Anders Erik Wilhelm Cederblad: Svensk fanejunker den 28. april 1864.
-    Oscar Creutz: Svensk frivillig den 9. september 1849.
-    Axel Eckerbom: Svensk læge den 6. marts 1864.
-    Karl Axel Egerström: Svensk frivillig den 9. september  1849.
-    Gustaf Anton Désiré Ekholm: Svensker fra Brännkyrka den 20. marts 1864. Gift i Assens med Jensine Caroline Bruun, datter af bagermester Hans Peter Bruun og Maren Jørgensen.
-    Jacob Emil Ekman: Svensk søofficer den 14. juni 1845. Grosserer i Göteborg.
-    Gustaf Envall: Svensk frivillig den 9. september 1849.
-    Hugo Wilhelm Fahnehielm: Svensk underløjtnant den 12. april 1864.
-    Johannes Mauritz Flyborg: Svensk læge den 25. juli 1851.
-    Carl Fredrik Grevillius: Svensk løjtnant den 18. maj 1864.
-    Carl Gustaf Hjertman: Svensk løjtnant den 29. februar 1864, ansat ved artilleriet i Fredericia.

Nordmænd
-    Truls Andreas Andersen, Norsk frivillig den 20. juni 1864.
-    Carsten Christian Anker, norsk kommandør den 24. oktober 1887, gift med Christine Marie Elisabeth Wolff i København. Han dør 1898 i Frederikstad, hun den 23. marts 1923 i København.
-    Ole Peter Hansen Balling: Norske frivillig den 29. marts 1848. Blev mexicansk konsul i Oslo, hvor han døde den 1. maj 1906.
-    Ole Juell Bentzen: Norsk frivillig den 21. oktober 1849. Gift med Sophie Auer. Død 1898 i Borre i Norge.
-    Carl Johan Irgens Bergh: Norsk læge. Død 1887 i Drammen. Gift med Julie Augusta Halling, som død 1901 i Oslo.
-    Christopher Peder Budde: Norsk læge. Gift med Laura Mathilde Dahl, som dør 1900 i København.
-    Johan Gottfried Conradi: Norsk læge den 20. marts 1864. Gift med Mette Amalie Vilhelmine Kirsebom.
-    Edvard Dahm: Norsk læge den 8. juli 1864. Gift i Oslo med Reinholdine Elise Gram.
-    Johan Weiner Krohn Danchertsen: Nordmand den 7. december 1848. Gift i Oslo med Jonette Dorothea Gade.
-    Hans Christian Frederiksen: Norsk frivillig den 20. juni 1864. Kendt fra slaget ved Dybbøl.
-    Herman Andreas Gade: Norsk premiereløjtnant den 5. maj 1864. Gift med Ida Rehbinder i Osle 1915.
-    Fredrik Waldemar Giebelhausen: Norsk læge den 8. juli 1864. Død i Frederikstad i 1906.
-    Andreas Fredrik Schroeter Grøn: Norsk læge den 24. april 1898. Gift i Oslo med Maren Birgithe Schroeter.
-    Michael Bentzen Hall. Nordmand. Gift i Oslo med Christiane Edel Marie Werner. Død 1902.
-    Hans Helgesen: Norsk kadet den 13. september 1848.
-    Niels Henrik Hiort, født i Norge af en dansk mor, som flyttede til Danmark, da faren døde, den 21. maj 1848.

Finnere
-    Knut Oscar Carlsson: Finsk officer fra Åbo den 18. maj 1864.
-    Rudolf Josef Estlander: Fra Finland den 9. maj 1864.

Du må selv låne bogen, hvis du vil se den komplette liste eller læse mere om en eller flere af disse nordiske frivillige.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie