Ane Kirstine Knudsen (1878 - 1923)
Ane Kirstine Knudsen

er datter af Husmand Christen Knudsen og dennes 2. hustru Ane Marie Adamsen, der er født i Hem sogn den 13. august 1837. Ane Marie Adamsen er datter af gårdmanden Adam Frederik Christensen og hustru Johanne Sørensdatter – sidstnævnte er datter af Søren Madsen Møller i Hem, og Ane Marie Adamsen er således næst-søskende til Christen Knudsens første hustru, Ane Kirstine Møller. Ane Kirstine Knudsen bliver født den 4. juni 1878 i Edderup i Sem sogn. Hun døbes i Sem Kirke 14. juli 1878, hvor hun altså opkaldes efter sin fars første hustru, Ane Kirstine Møller, der døde den 23. marts 1873. Faddere til Ane Kirstine Knudsen er Karen Marie Pedersen fra Edderup og Ane Kirstine Knudsen fra Øster Tørslev. Desuden aftægtsmand Rasmus Sørensen, gårdmand Christen Nielsen [måske farens halv-bror på Edderup Skovgård] og husmand Christen Knudsen fra Edderup [faren selv]. Præsten skriver, at Ane Marie Adamsen er 39 år gammel ved fødslen.

 

Ane Kirstine Knudsen kommer ud og tjene hos Niels Lassen Nielsens søster og kommer til Niels Lassen Nielsen som husholderske i Harridslev sogn. Niels Lassen Nilsen kom fra Ilshøj Østergård ved Øster Tørslev, hvor han er søn af gårdmand Niels Thomsen og Else Kirstine Nielsdatter. Han havde købt ejendommen på Lindbjerg Mark i Harridslev sogn omkring 1900-tallet. Ane Kirstine Knudsen og Niels Lassen Nielsen bliver gift den 19. maj 1906 i Harridslev kirke, hvorefter de får 7 børn. De 5 af børnene er piger, og de sidste 2 er drenge.

 

Ved folketællingen i 1906 bor der følgende i familien Lassen Nielsen på gården på matrikel 3h i Lindbjerg Mark:

 

Niels Lassen Nielsen      13/1/1873  Gårdejer

Ane Kirstine Knudsen     4/6/1878    Tjenestepige

 

Ved brylluppet i Harridslev kirke i maj 1906 er troloverne på Ane Kirstine Knudsens vegne hendes halv-bror, gårdejer Christen Knudsen fra Udbyhøj, og på Niels Lassen Nielsens vegne gårdejer Thomas Nielsen fra Ilshøj, indskriver præsten Jensen i Harridslev kirkebog.

Gården i Linbjerg Mark, som Niels Lassen Knudsen købte omkring år 1900, hvor Ane Kirstine fødte sine børn.
Børnene fødes, og ægtemanden dør

Den førstefødte Else Kirstine Nielsen, som er født den 22. april 1907, kommer ud til farbroren, da moren går bort i 1923. Else Kirstine Nielsen bliver gift og får 7 børn. Foruden disse er der i 2011 følgende efterkommere til hende: 19 børnebørn, 41 oldebørn og 29 tip-oldebørn.

 

Den anden ældste pige, Nielsine Kirstine Nielsen, som er født den 24. januar 1909. Da moren dør i 1923, er Nielsine Kirstine allerede ude og tjene på en gård i Lindbjerg i 1923.

 

Den ældste dreng Niels Thomas Nielsen, bliver født på Linbjerg Mark den 16. september 1910. Han dør på tragisk vis den 28. juni 1914, idet han drukner i en ajlebeholder, hvor han altså kun er 3½ år gammel. Dette skriver præsten ind i kirkebogen.

 

Ved folketællingen i 1911 bor der følgende i familien Lassen Nielsen på gården i Lindbjerg Mark:

 

                                                                                       Flyttet til Harridslev

Niels Lassen Nielsen              13/1/1873       Ilshøj              1903               Landbruger

Anne Kirstine Knudsen           4/6/1878         Edderup          1903

Else Kirstine Nielsen               22/4/1907       Lindbjerg

Nielsine Kirstine Nielsen         24/1/1909       Lindbjerg

Niels Thomas Nielsen             16/8/1910       Lindbjerg

Niels Chr. Marius Nielsen        4/2/1894         Lindbjerg       

 

Den tredje ældste pige, Anna Marie Nielsen, som er født den 2. november 1911, kommer til deres fars søster på Grønkærgård efter morens død i 1923.

 

Den fjerde ældste, Jensine Margrethe Nielsen, der født den 23. maj 1913, kommer til en mosters datter, Kirstine og Kristian Grøn i Raaby Kær, hvor de havde en gård. (Blandt fadderne til Jensine Margrethe er en Maren Knudsen i Lindbjerg – hvem er hun?).

 

Ved folketællingen over Harridslev i 1916 består familien Niels Lassen Nielsen af følgende på matrikel 3h i Lindbjerg Mark:

 

Niels Lassen Nielsen              13/1/1873       Gift                 Husfader         Landbrug

Anne Kirstine Knudsen           4/6/1878         Gift                 Husmoder

Else Kirstine Nielsen               22/4/1907       Ugift               Datter

Nielsine Kirstine Nielsen         24/1/1909       Ugift               Datter

Anna Marie Nielsen                2/11/1911       Ugift               Datter

Jensine Margrethe Nielsen      23/5/1913       Ugift               Datter

Ida Kirstine Vinter                  11/9/1900       Ugift               Tjenestepige

Jens K. Sørensen                   26/8/1900       Ugift               Tjenestekarl

 

Indkomst: 1196                     Formue: 6,500                      Skat til staten: 6,47

Skat til kommunen: 32,05

Sammenlignet med andre landbrug i Lindbjerg Mark har indkomsten og formuen været i den bedste halvdel.

 

Den yngste, Thora Nielsen, som er født den 27. marts 1916, kommer sammen med søsteren Anna Marie til deres fars søster på Grønkærgård i 1923, hvor børnene bliver skildt fra hinanden.

 

Den yngste dreng Niels Thomas Nielsen, der er født den 17. april 1918 og således opkaldt efter storebroren, kommer med den ældste søster ud til farbroren. Ved Niels Thomas’ dåb, er en Ane Kirstine Knudsen fra Skalmstrup fadder – måske er det halv-broren Christen Knudsens datter?

 

Efter krigens slutning i 1918 brød den spanske syge ud, og mange døde som følge deraf. Niels Lassen Nielsen bliver syg i sommeren 1919, hvor han bliver opereret. Selve operationen gik godt, men der stødte alligevel komplikationer til, og han døde den 30. juli 1918. Det var en hård tid for Ane Kirstine efterfølgende. En nabosøn hjalp hende frem til november, hvor hun fik en bestyrer ved navn Emil. Emil var en søstersøn til Niels Lassen Nielsen. Foruden Emil var der også en karl til hjælp, og nogle af årene var der en ung pige til hjælp både ude og inde.

Foto af Ane Kirstine Knudsen med ægtemanden Niels Lassen Nielsen og et af børnene.
Ane Kirstine går bort, og børnene fordeles

Ved folketællingen i 1921, hvor Niels Lassen Nielsen er afgået ved døden, bor der derfor følgende på gården i Lindbjerg Mark:

 

Ane Lassen Nielsen                4-6-1878         Edderup          Husgerning

Else Nielsen                          22-4-1906       Lindbjerg        Barn

Nielsine Nielsen                     24-1-1908       Lindbjerg        Barn

Marie Nielsen                        2-11-1912       Lindbjerg        Barn

Margrethe Nielsen                 27-5-1913       Lindbjerg        Barn

Thora Nielsen                        27-3-1916       Lindbjerg        Barn

Thomas Nielsen                     17-4-1918       Lindbjerg        Barn

Emil Mariager                        30-10-1887     Vinstrup          Gaardbestyrer                      

Albert Pedersen                     8-11-1903       Lindbjerg        Tjenestekarl - landbrug

Ane Jensen                           14-12-1902     Lindbjerg        Tjenestepige - husgerning

 

I 1923 rejste Emil Mariager hjem, fordi han skulle overtage sin mors gård i Grønkærgård. Der kom så en ny bestyrer ved navn Magnus, som kom lige fra Store Restrup Husmandsskole. Men den 8. november bliver Ane Kirstine meget syg. Til at begynde med ligger hun derhjemme. Det bliver dog ikke bedre, og den 21. november 1923 kommer hun på amtssygehuset i Randers, hvor hun dør den 23. november 1923. Ved begravelsen i Harridslev kirke skriver præsten, at hun er enke og gaardejerske. Ane Kirstine bliver altså kun 45 år gammel.

 

Der kom en søster [da hun kun har halv-søskende, må det være en halv-søster] og hjalp til på gården efter Ane Kirstine Knudsens død.

 

En bror til Niels Lassen Nielsen bliver værge, og gården bliver solgt på auktion. Alt indbo bliver også solgt - selv vasketøjskurven. Børnene havde været med Niels Lassen Nielsens bror og søster i Randers, hvor de fik tøj fra inderst til yderst, så de kunne klare sig en tid.

 

Ved folketællingen i 1925 er der følgende af børnene på faderens slægtsgaard i Ilshøj i Øster Tørslev sogn på matrikel 10a:

 

Tomas Nielsen                      18-5-1863       Ilshøj                                    Husfader         Landmand

Maren Nielsen                       2-8-1862         Øster Tørslev                        Husmoder

Krestine Nielsen                    23-6-1886       Øster Tørslev                        Barn

Tomas Nielsen                      7-4-1918         Lindbjerg                              Barn

Nielsine Nielsen                     24-1-1909       Lindbjerg                              Barn

Else Nielsen                          22-4-1907       Lindbjerg                              Barn

 

Børnene havde haft et kærligt, trygt og godt hjem. Og det var hårdt for dem at blive skilt, men de formåede dog alligevel at holde sammen og hjælpe hinanden. Arven efter deres forældre var der kun et par stykker, som fik glæde af, idet tiderne var ugunstige, og forskellige årsager gjorde deres indhug i dem.

 

Børnene efter Niels Lassen Nielsen og Ane Kirstine Knudsen kendte vist ikke deres bedsteforældre, og det var hverken på deres fars eller mors side.

 

Drengenavnet Thomas går igen som familiens drengenavn.

Der er således 85 efterkommere efter Ane Kirstine Knudsen, som lever i 2011, mens der er 94 kendte efterkommere i alt.

Ane Kirstine Knudsen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1878.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
12.11 | 21:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

...
20.10 | 11:45

En fantastisk udførlig og god side! Jeg leder efter oplysninger om en Mogens Tollestrup, fra Skærshale, der er fadder til et par af Jeppe Madsens børn o. 1740.

...
Du kan lide denne side