Mads Sørensen Møller (1727 - 1791)
25 af 64 - Mads Sørensen Møller

bliver født i begyndelsen af 1727 i Hem i Randers Amt. Mads Sørensen Møllers forældre er Søren Christensen Møller og Mette Christensdatter, som har en gård i Hem. Ved indskrivningen af dåben i kirkebogen skiver præsten:


Paa Tachsigelsens Fæst hafde Søren Christensøn i Hem en søn til Daaben kaldet Mads som Jens Franssøns Kone i Siem bar Fadder Anders Møller, Jens Laustsøn i qvotrup, Niels Møller i Hem, Peder Degns Kone, Niels Laursøns Kone, Niels Madzøns.


Det vides ikke, hvornår Mads Sørensen Møller bliver konfirmeret, da konfirmationer ikke blev indskrevet i kirkebogen, men det er vel sket omkring 1743. På det tidspunkt blev børnene fra Hem og Sem sogne endnu ikke konfirmeret inde i Mariager.


Mads Sørensen Møllers søster, Maren Sørensdatter Møller, bliver gift onsdag den 3. juli 1743 i Hem kirke. Søsterens ægtemand hedder Niels Samuelsen, og han er fra Vester Tørslev. Parret er blevet trolovet i Hem den 6. april 1743.


”Søren [Christensen] Møllers søn”, som må være Mads Sørensen Møller, da lillebroren Anders er for ung på dette tidspunkt, står fadder i Hem kirke 15 p Trin 1747, som er den 10. september 1747. Søren gør det for Niels Møller af Skrødstrup i Hem sogn. Niels får denne dag døbt sin datter med navnet Maren Nielsdatter Møller. Gudmor er Niels Møllers søster, og andre faddere er Christen Thorsen, Søren Kræmer af Sem, Søren Finds datter og Jens Troelsens kone.


Allerede i 1753, hvor Mads Sørensen Møller er 25 år gammel, får han fæstebrev på en gård i Hem. Det drejer sig om matriklen, der senere bliver kendt som matrikel 6.

 

Mads Sørensen Møllers mor, Mette Christensdatter, dør den 3. april 1757 i Hem, så hun når ikke at opleve, at sønnen Mads bliver gift. Mette Christensdatter var født ca. i 1692 og blev altså omtrent 65 år gammel.

 

Mads Sørensen Møller bliver første gang som 29-årig gift med Ane Olufsdatter den 7. juli 1757 i Hem kirke efter at være blevet trolovet til hende den 10. juni 1757. Præsten skriver:
Fredagen dend 10 Juny hafde Mads Sørensøn Møller og Anne Olufs daatter i Hem trolovelse
Torsdagen dend 7 July blef Mads Sørensøn Møller og Anne Olufs Daater af Hem brudviet i Hem kirke


På kirkedagen 20 p Trin 1758, som er den 8. oktober 1758, har Anne Olufsdatter og Mads Sørensen Møller en datter til dåben i Hem kirke, og den lille pige døbes med navnet Meth Sørensdatter. Da hun indskrives i kirkebogen, skriver præsten:

D:ca 20 Post Trinitatis havde Mads Sørensøn Møller udi Hem et Piige barn til Daaben, blev kaldet Meth; som Anders Møllers hustrue fra nye mølle bar, faddre var: Niels og Søren Laustsønner af Quotrup, Niels Sørensøn af Waashuuset, Christen Olesøn af Hem, Søren Thoersøns kone ibidem

Mads Sørensen Møllers datter, Meth alias Mette Sørensdatter, begraves fra Hem kirke den 30. juli 1769, efter at være død som følge af tordenvejr. Mette bliver altså kun 11 år gammel.

 

Mads Sørensen Møller bliver sammen med Anne Olufsdatter far til Søren Madsen Møller den 8. juni 1760 i Skrødstrup by i Hem sogn. Søren Madsen Møller dør den 15. maj 1806, og han bliver altså kun 45 år gammel. Søren Møller er selvejer-gårdmand, da han går bort.
 

Mads Sørensen Møllers hustru, Anne Olufsdatter, i Hem er gudmor den 11. juni 1765, da Jens Nielsen Smed i Hem får døbt datteren Maren Jensdatter. Enken til Christen Christensen Bagi, Kiersten Thorsdatter, er gudmor til den lille pige. Andre faddere er Albreth Markussen, Peder Nielsens kone, hustruen til Niels Pedersen Snicker [Niels Pedersen Snedker] samt Andreas Rasmussens kone.


I slutningen af oktober 1765 bliver Mads Sørensen Møller far til datteren Anne Madsdatter Møller, som døbes den 3. november 1765 i Hem. Præsten skriver ved dåben i Hem kirke:

Anden og Tyvende Søndag hafde Mads Sørensøn Møller udi Hem en Datter til Daaben blev noe at Anne som hans kones Syster Else Olesdatter Bar. Faddere var Anders Skyt, Christen Olufsøn [ hans svorger], Anders Sørensøn Møller [hans lillebror], Søren Furboes kone og Laurs Christensøns kone, alle af Hem Bye.

Som 25-årig bliver Ane Madsdatter Møller af Hem trolovet med Michel Sørensen Klith i Hem den 20. januar 1791. Mads Sørensen Møller underskriver på datterens vegne, og Søren Klith på brudgommens vegne. Ane og Michel bliver gift i Hem kirke den 8. juli 1791. Stakkels Ane dør dog ca. 3 uger efter brylluppet, idet hun begraves på Hem kirkegård den 2. august 1791. Præsten skriver, at hun er 25 3/4 år og 2 en halv uge gammel. Michel Klith får sig kort efter en ny hustru, Kirsten Nielsdatter af Skrødstrup, der føder børn til ham. Deres trolovelse er underskrevet af Anders Møller og Niels Klith af Skrødstrup.

 

Den 20. april 1767 1767 er Mads Sørensen Møller fadder i Mariager kirke. Pigen døbes Inger Lausdatter Skov, og hendes far er Laus Sørensen Skov af Fjelsted. Mads Møllers søn, Søren Madsen Møller, bliver da også senere gift ind i Skov-familien fra Fjelsted. Gudmødre er Jens Larsens hustru fulgt af Niels Rasmussens hustru, begge af Alstrup i Mariager Landsogn. Andre faddere er Søren Pedersen Skov og Rasmus Skous søn, begge af Fjelsted.


Mads Sørensen Møller bliver far igen i begyndelsen af februar 1769, idet sønnen Christen Madsen Møller bliver døbt den 10. februar 1769 i Hem kirke. Præsten skriver:

Anden Søndag i Faste, som var den 10 February, hafde Mads Sørensøn Møller i Hem én Søn til Daaben blev navnet Christen; som blev Baaren af Andreas Rasmussøns Kone i Hem; Faddere var Christen Ollesøn[hans svorger], Niels Pedersøn Snicher, Søren Thorsøn, Jens Marchussøn, alle af Hem, og Anders Sørensøn Møllers Kone af Schrøstrup [hans svigerinde]

Mads Sørensen Møllers hustru kommer tilbage i kirke 2. påskedag i 1769. Christen Madsen Møller opholder sig hos sin far, da lægsrullen for 1789 skrives for Hem sogn.Christen Madsen Møller bliver trolovet til Karen Sørensdatter i Hem kirke den 17. marts 1794. Christen får en datter i Hem den 13. april 1794, der døbes Anne Christensdatter Møller i Hem kirke den 21. april 1794. Christen og Karen bliver viet den 11. juli 1794. Den 29. juni 1795 får Christen Møller døbt sønnen Mads Christensen Møller i hjemmet, og den 2. august i Hem kirke, hvor broren Søren Madsen Møller er fadder, men Mads dør og begraves den 1. januar 1796. Christen Madsen Møller optages på lægsrullen for Hem i 1795. Christen Madsen Møllers kone af Hem står fadder i Hem kirke den 22. november 1795 for Niels Sørensen Piilman, idet Niels Piilman får døbt sin datter for Kirsten Nielsdatter Piilman. Den 9. februar 1800 står gårdmand Søren Madsen Møller fadder i Hem kirke for sin bror, Christen Madsen Møller. Christen og hans hustru, Karen Sørensdatter, har fået en datter, der døbes Anne Kirstine Christensdatter Møller. Den 7. december 1808 står Christen Møller i Hem fadder i Falslev kirke for Karen Envoldsdatters uægte datter, Maren Christensdatter, hvis far er en holstensk kræmmer ved navn Christen Nielsen. Den 24. december 1808 står boelsmand Christen Madsen Møller fadder i Hem kirke. Den 18. april 1809 får boelsmanden Christen Madsen Møller døbt sønnen Søren Christensen Møller, som var født den 23. marts 1809. Christen Madsen Møllers kone, Karen Sørensdatter af Hem, er fadder i Falslev kirke for Christen Christensen og Anne Envoldsdatter, da parret får døbt en datter med navnet Anne Christensdatter den 9. maj 1810. Umiddelbart ser det ikke ud til, at Karen og Christen dør i Hem sogn.


Mads Sørensen Møllers datter Meth (eller Mette) begraves fra Hem kirke den 30. juli 1769, og hun bliver altså kun 11 år gammel. Præsten skriver efter begravelsen:
Samme dag [Tiende Søndag efter Trinit som indfaldt 30 July] Blev Mads Sørensøn Møllers Datter Metthe Mads datter af Hem Begravet som Tirsdagen dend 25 July, formedelst Torden og Lyn Ild blev ihielslagen og ? 11 Aar gl.

 

Den 7. juni 1770 er Mads Sørensen Møller forlover i forbindelse med et bryllup. Det kommende brudepar hedder Oluf Jensen af Gunderup og Anne Andersdatter af Hem. Parret bliver viet den 8. august i Hem kirke.


Mads Sørensen Møllers hustru, Anne Ollesdatter, dør i første halvdel af november 1770, da hun begraves fra Hem kirke den 14. november 1770. Hustruen og moren til hans børn bliver kun 37 år gammel.

 

Mads Sørensen Møller bliver efterfølgende trolovet den 8. januar 1771 til Kirsten Nielsdatter fra Waashuset i Hem sogn, hvor hendes far er Niels Sørensen. Forloverne er Christen Olufsen og Søren Thorsen af Hem. Mads bliver da også gift med Kirsten Nielsdatter den 22. marts 1771 i Hem kirke. Præsten skriver følgende i kirkebogen:
Tiirsdagen dend 8 Janv: Blef Enchemanden Mads Sørensøn Møller af Hem og Niels Sørensøns Datter nafnl: Kiersten Nielsdatter af Waashuuset Troelovet, da fremstillede tvende forlovere nafnlig Christen Olesen og Søren Thoersen af Hem, som forsichrede at intet var som kunde hindre deres Egteskab saa som slægtskab, eller Egteskabs Løfte paa nogen af Siderne, og at de vilde holde Bryllup om 6 Ugers forløb

Mads Sørensen Møller i Hem efter 1772

Langfredag den 17. april 1772 er Mads Sørensen Møller i Hem kirke fadder til en søn af Christen Olesen, der døbes Peder Christensen. Christen Olesen er nok en svoger til Mads Møller. Gudmor til den lille dreng er Karen Nielsdatter, som er datter af Niels Laursen af Kvottrup. Andre faddere er Albreth Marchussen, Søren Andersen af Hem, Anders Sørensen Møllers hustru af Skrødstrup og Søren Thorsens hustru af Hem. Peder dør dog kort efter dåben, idet han bliver begravet første søndag efter påske i 1772.

 

Den 3. maj 1772, som er anden søndag efter påske i 1772, er Mads Sørensen Møller så i stedet fadder til Anders Sørensen Møllers datter, der døbes Metthe Andersdatter Møller. Christen Olesen står også fadder. Anders er lillebror til Mads, og Christen Olesen er hans svoger. Gudmor til Mette Møller er hustruen til Søren Michelsen Klit af Skrødstrup. De sidste tre faddere er Anders Ibsen, Christen Pedersen Danielsen og hustruen til Niels Michelsen Klit, og alle tre bor i Skrødstrup.

 

Anden søndag i advent 1773, som er den 5. december 1773, får Christen Olesen igen døbt en dreng i Hem kirke, og denne dreng får også navnet Peder Christensen som broren, der døde året før. Igen er Mads Sørensen Møller fadder til sin svogers søn. Gudmor er hustruen til Jens Nielsen Smed af Hem. Andre faddere er Niels Pedersen Snedker, Christen Laustsen og Søren Andersen af Hem samt hustruen til Søren Danielsen af Skrødstrup.


Mads Sørensen Møllers forrige svigerfar, dvs. Anne Olesdatters far, Oluf eller Ole Christensen, dør den 27. november 1783 i Hem sogn. Mads Møllers børn mister således deres morfar på dette tidspunkt.

Den 2. april 1785 er Mads Sørensen Møllers hustru, Kirsten Nielsdatter af Hem, del-gudmor i Hem kirke for Søren Nielsen af Vaashuset, da denne får døbt datteren Maren Sørensdatter, og hun er jo faster til denne pige. De lokale faddere er Jens Nielsen af Vaashuset og Søren Nielsen, som er Søren Nielsens brødre. Fadderen Jens bliver 3 dage senere gift i kirken, hvor Niels Sørensen fra Vaashuset og Søren Nielsen af Skrødstrup er forlovere.


Mads Møller af Hem er fadder i Hem kirke den 18. juni 1785, idet Thue Christensen af Hem får døbt datteren Ane Thuesdatter denne dag. Gudmor er Christen Nielsens kone af Tuus Mølle. Christen Danielsens datter af Skrødstrup gik med. Faddere var foruden Mads: Peder Ipsen af Assens i Vindblæs sogn og Christen Christensen af Hem.


Ved folketællingen den 1. juli 1787 findes der følgende i familien Sørensen Møller på gården i Hem under 2den familie:

Mads Sørrens[en] Møll[er]    Hosbonde           61 år        Gift anden gang

Kirsten Nielsdatter               Madmoder          49 år

Søren Madsen [Møller]         Barn af 1 ægte    26 år

Ane Madsdatter                                          22 år

Christen Madsen                                         18 år

 

Mads Møller af Hem er fadder, og hans hustru Kirsten Nielsdatter er del-gudmor, i Hem kirke den 12. august 1787 for Jens Nielsen og Anne Andersdatter i Skrødstrup, da denne får døbt sønnen Niels Jensen. Hustruen til Jens Welling fra Ilshøj er gudmor. De andre faddere er Søren Nielsen af Vasehuset og store Søren Nielsen af Hem.

Den 2. december 1787, som er 1. advent dette år, står Mads [Sørensen] Møller fadder for Christen Pedersen Baggi i Hem. Denne får nemlig døbt sin søn for Niels Christensen Bagge – i øvrig mindre end en måned efter, at storebroren Niels blev begravet 3 år gammel. Gudmor er Christen Bagges svigerinde Ane sammen med Niels Snedkers datter. Andre faddere er Thue [Thor] Sørensen af Hem og Hans Jensen af Sem.

Mads [Sørensen] Møller står igen fadder i Hem kirke den 20. januar 1788. Nu gør han det for Niels Kour Hiulman, der får døbt sønnen Samuel Nielsen Kour. Gudmor er Niels Pedersen Kours hustru fra Vester Tørslev sammen med Jens Smeds datter i Hem. Andre faddere er Niels Pedersen Snedker og Anders Ollesen af Hem.

Den 27. januar 1788 begraves Mads Sørensen Møllers storesøster, Maren Sørensdatter Møller, i Vester Tørslev, hvor hun boede det meste af sit liv. Maren bliver 65 år gammel, selv om præsten skriver, at hun blev 68. Maren fik 9 børn med sin mand, Niels Samuelsen i Vester Tørslev.


Mads Møllers kone af Hem, dvs. Kirsten Nielsdatter, er gudmor i Hem kirke den 13. april 1788 for Søren Nielsen af Wasehuset. Sørens datter døbes Giedske Sørensdatter. Del-gudmor er Søren Nielsens kone af Hem. Faddere til den lille pige er Christen Johnsen og Niels Svendsen af Kærby samt Søren Nielsen af Hem.

Den 27. april 1788 er Mads Møller af Hem selv fadder i Hem kirke, da Thor Christensen af Hem får døbt sønnen Jens Thorsen. Gudmor er Christen Jensens kone af Haderup i Vindblæs sogn sammen med Thomas Jørgensens kone af Kjellerup i Svenstrup sogn. Andre faddere er Søren Nielsen af Hem og Søren Nielsen af Wasehuset i Hem sogn.

Mads Sørensen Møllers far, Søren Christensen Møller, dør den 11. januar 1789 i Hem sogn. Mads Møllers far bliver en temmelig gammel mand på sine tider, idet han bliver 88 år gammel.


Året bliver dog godt igen, da Mads Møllers søn, Søren Madsen Møller, bliver trolovet til Johanne Jørgensdatter, hvilket foregår den 27. februar 1789.


Mads Møllers søn, Søren Madsen Møller, bliver viet til Johanne Jørgensdatter den 19. juni 1789 i Hem kirke. Herunder i illustrationen vises Mads Sørensen Møllers underskrift ved trolovelsen:
Mads Sørensøn Møllers underskrift i Hem kirkebog, da han bort-trolover sin søn til Johanne Jørgensdatter i 1789. Bemærk, at Mads skriver Sørensen i modsætning til præsten, og at han skriver på latin og ikke gotisk karakteriseret med et "e", som vi kender det i dag.
Afslutning på historien om Mads Møller

Den 20. september 1789 er Mads Sørensen Møller fadder i Hem kirke for Niels Jensen hyrde af Hem, da denne får døbt sin søn med navnet Jens Nielsen. Gudmødre til den lille dreng er Søren Thorsens datter, og det må være Søren Thorsen af Hem, hvis datter er den 33-årige Maren Sørensdatter, samt Albreth Marcussens datter, dvs. Maren Albrethsdatter. De andre faddere er Thor Christensen og Anders Ollesen af Hem.

Da lægsrullen for Hem sogn skrives i 1789, er Mads Sørensen Møllers søn, Søren Madsen Møller, gårdfæster i Skrødstrup og har sin egen indgang, mens der er følgende om den anden søn:
130: Far: Mads Sørensen, søn, Christen Madsen, født i Hem, 20 år, 65 tommer høj [1,70 m], hos sin gl. fader på ?gaarden

Mads Sørensen Møller mister sin stedmor, Maren Morthensdatter, der dør i Hem og begraves den 23. januar 1790, hvor hun var 82 år gammel.


Den 8. august 1790 er Mads Sørensen Møller fadder i Hem kirke for Thor Christensen af Hem, der får døbt sin datter med navnet Kirsten Thorsdatter. Gudmor er Skov Sørens kone af Hem, dvs. hustruen til Søren Nielsen, fulgt af Peder Ibsens kone af Assens i Falslev sogn. De andre faddere er Peder Kour og Thor Sørensen af Hem. Skov-Sørens stedsøn, Peder Christensen, dør i øvrigt kort efter i august 1790, hvor han kun er 17 år gammel.


Mads Sørensen Møller underskriver på datterens vegne, da den 25-årige Ane Madsdatter Møller af Hem troloves til Michel Sørensen Klith i Hem den 20. januar 1791. Ane og Michel bliver gift i Hem kirke den 8. juli 1791, men hun dør ca. 3 uger efter brylluppet, idet hun begraves på Hem kirkegård den 2. august 1791.

Der ser ikke ud til, at Mads Sørensen Møller får nogle børn med Kirsten Nielsdatter, og han bliver således kun far til 4 børn, hvoraf de 3 bliver voksne, men hvoraf kun 2 selv får børn. 


Mads Sørensen Møller dør i slutningen af december 1791 i Hem. Mads bliver altså 64 år gammel. Præsten skriver:

 

Ano 1791 den 29de Decbr blev gaardman Mads Sørensen Møller af Hem Begravet i Hem kirkegaard i sit Alders 64 ¾ Aar og blev holdt Liigprædiken forrættet af Hr. Prowst Balwig

 

Hovedlægsrullen for Hem sogn skrives atter i 1792, og denne gang er Mads Sørensen Møllers søn, Christen Madsen, nævnt med følgende:
130 74: Far: Mads Sørensen, søn, Christen Madsen, født i Hem, 23 år, 65 tommer høj [1,70 m], gms [gammel mands søn]
Søren Madsen Møller har stadigvæk sin indgang.


Mads Møllers enkes (Kirsten Nielsdatter) karl, Søren, står fadder den 25. december 1793 for Karen Laursdatter af Mollerup by i Ørum sogn, og som i Hem gjorde barsel hos Anders Ollesen. Drengen døbes Lauritz Pedersen, og som far udlægges Peder Jensen fra Holbech i Ørum sogn.


Da hovedlægsrullen skrives for Hem i 1795, optages Mads Sørensen Møllers søn, Christen Madsen Møller, på listen med følgende:
74 62: Far: Mads Sørensen, søn, Christen Madsen, født i Hem, 26 år, 65 tommer høj [1,70 m], gms [hans far er jo død på dette tidspunkt, så det vides ikke, hvorfor der skrives gms ud for ham].


Matrikel 6 er i familiens besiddelse indtil 1796, hvor den overtages af en Christen Madsen. Det vides ikke, om det er Mads Sørensøn Møllers søn, da Møller-navnet ikke er tilknyttet Christen Madsen i denne forbindelse, men Christen Madsen Møller har en gård i hvert fald frem til 1810.


Mads Sørensen Møllers sidste kone, Kirsten Nielsdatter, dør i 1797 og begraves fra Hem kirke den 29. marts 1797. Hun overlever altså ægtemanden med lidt over 5 år.

Da hovedlægsrullen skrives for Hem i 1798, optages Mads Sørensen Møllers søn, Christen Madsen Møller, nok engang på listen med følgende:
62 45: Far: Mads Sørensen, søn, Christen Madsen, født i Hem, 29 år, 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig i Hem, gms [sikkert bare overført fra forrige lægsrulle]
Til gengæld er Christen Madsen Møllers bror, Søren Madsen Møller, fjernet fra lægsrullesystemet på dette tidspunkt.

Mads Sørensen Møllers søn, Christen Madsen Møller, er endnu engang optaget på hovedlægsrullen, da den opdateres for Randers Amt i 1800 til september 1804:
45 36: Far: Mads Sørensen, søn, Christen Madsen, født i Hem, 31 år, 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig hjemme, gms [sikkert bare overført fra forrige lægsrulle]

Da hovedlægsrullen over Hem sogn opdateres i 1804, fjernes Mads Sørensen Møllers søn, Christen Madsen Møller, endeligt fra lægdssystemet med følgende data:
36 25: Far: Mads Sørensen, søn, Christen Madsen, født i Hem, 34 år, 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig hjemme, gms [sikkert bare overført fra forrige lægsrulle og overstreget]
Gik ud efter CR af 22 Juli 1806, sept 1807. Reserva Soldat vil søge kongen efter præsten udtog har moderen afstaaet gaarden til sønnen inden 24 Marti 1794, angiver ingen fæste endnu at have modtaget, betragtes desuagtet som Gaardmand. I april 1790 ankom skøde for gaarden imod al ?, sept 1806


Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Søren Madsen Møller <- Mads Sørensen Møller

Mads Sørensøn Møller som indskrevet af præsten ved en af de mange begivenheder i Hem kirkebog, hvor han nævnes

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Else Mortensen | Svar 27.01.2020 10.49

Ang. Christen Madsen Møller og Karen Sørensdatter, så dør de i Gjerlev Sogn. Karen i 1832 og Christen i 1838.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.08 | 17:58

"Den 11. oktober 1725: Anders Fredriksen af Løgager med Pas fæster halvparten af Løgager." Hvad betyder "med Pas"?

...
15.08 | 17:53

11/10 1725 afgiver Hans Nielsen havdelen af Løgager til Anders Frederichsen, da denne halvdel af den store gård var for vidtløftig for HN. Fæster AF så hele L?

...
10.08 | 21:00

Vi påtænker at sælge ur nr. 32 og vil derfor gerne kontaktes.

...
09.08 | 14:48

Da Hans Nielsen og Anders Frederiksen måtte forlade deres fæste af "Sejl" i 1724 fik de som kompensation fæste af "Løgager". AF var min tip4oldefar.

...
Du kan lide denne side