Mette Marie Pedersdatter Byrgesen (- 1831)
2 af 16 - Mette Marie Pedersdatter Byrgesen

bliver født i Mejlby i Brorstrup sogn som en datter af Peder Byrgesen og Ane Cathrine Andersdatter i Mejlby, hvilket oplyses i skiftet efter moren fra Nørlund Gods, da hun dør i 1824. I skiftet er angivet, at Ane Cathrine Andersdatters arvinger er:
1 – gårdmand Niels Christensen i Mejlby, som er gift med den afdødes datter, Mette Kirstine Pedersdatter.
2 – tjenestekarl Anders Pedersen i Smorup.

Hvornår Mette Marie [Mette Kirstine er da helt forkert] er født, vides ikke, da kirkebøgerne mangler for Mejlby, og da hun af en eller anden grund ikke er med ved nogen folketælling. Men måske er Mette Marie Pedersdatter født på gården lige efter folketællingen i 1787 og sendt ud og tjene lige før folketællingen i 1801 – 14 år gammel. Mette Marie kan således være opkaldt efter sin farmor, Mette Laursdatter.


Den gård, som Mette Marie Pedersdatter og Niels Christensen har i Mejlby, er højst sandsynligt matrikel 18 i Mejlby, som ved matrikelkortets tegning 1795 tilhører Peder Byrgesen – ved matrikelkortets opdatering i 1816 er han kun husfæster i Mejlby, og en Niels Christensen har nemlig gården. Samme Peder Byrgesen står fadder til flere af deres børn som den eneste genganger, men han er jo også børnenes morfar. Peder Byrgesen har dog i hvert fald to sønner, Anders Pedersen [Byrgesen] født 1783, og Jens Pedersen født 1796, hvoraf i hvert fald den første bliver voksen, mens den anden er død før 1810. Mejlby-familien har altså en fælles historie med byen Mejlby også før 1800-tallet. Den næstældste af parrets sønner, Peder Nielsen Meilby, er således opkaldt efter sin morfar, Peder Byrgesen. Peder Byrgesens hustru hedder jo som sagt Anna Cathrine, og Mette Maries næstældste datter, Anna Cathrine Nielsdatter, opkaldes efter hende. Til gengæld er der absolut ingen indikationer af, hvem Peder Byrgesen og Anne Cathrine Andersdatter er. Ingen af dem er født i Mejlby, og det ser heller ikke ud til, at de har familie i den nærmeste omegn. Peder Byrgesen hedder nok i virkeligheden Peder Jensen Byrgesen, og Byrge er jo et næsten rent himmerlandsk drengenavn, så himmerlændinge er de nu nok.

 

Mette Marie Pedersdatter Byrgesen bliver bliver gift med Niels Christensenfra Simested på et eller andet tidspunkt før 1810, men brylluppet finder ikke sted i Simested kirke. I Brorstrup er ægteskaber før 1813 forsvundet sammen med branden på præstegården i Smorup. 

 

Mette Marie Pedersdatter og ægtemanden Niels Christensen overtager nok hendes far, Peder Byrgesens gård mellem 1808 og 1810, og da hun får sit første barn i 1810, er de nok flyttet ind på gården samme år eller året før i 1809.
Matrikel 18 i Mejlby, som Peder Byrgesen først havde og derefter Niels Christensen.
Mette Marie Pedersdatter bliver mor i Mejlby
Mette Marie Pedersdatter bliver mor for første gang den 26. november 1810 i Mejlby. Hun får da sønnen Christen Nielsen, som senere kendes som Christen Nielsen Meilby. Præsten har ikke indskrevet faddere. Christen bliver konfirmeret i 1826. Læs mere om Christen Nielsen Meilby og hans liv og om hans efterkommere.

 

Den 20. september 1812 bliver Mette Marie Byrgesen mor for anden gang til Kirsten Nielsdatter i Mejlby. Præsten har heller ikke her indskrevet faddere. Kirsten Nielsdatter bliver konfirmeret i 1827 i Brorstrup kirke. Da Mette Marie dør i 1831, bliver Kirsten Nielsdatter hjemme på gården og tager sig nok af husholdingen og sine to mindre brødre, indtil hun selv dør ganske ung i 1836. 

 

Mette Marie Pedersdatter Byrgesen bliver tredje gang mor den 27. september 1814, hvor hun føder datteren Anna Cathrine Nielsdatter i Mejlby. Anna Cathrine kunne så være opkaldelse efter Mette Maries mulige mor, Anna Cathrine Andersdatter. Anna Cathrine bliver konfirmeret i Brorstrup kirke i 1829. Som 21-årig bliver Anna Cathrine sendt ud og tjene og er på afgangslisten i 1835, men præsten skriver ikke, hvorhen Anna Cathrine rejser.

Mette Marie Pedersdatters storebror, Anders Pedersen Byrgesen, er den Anders Pedersen, som bliver gift i Haverslev kirke den 17. december 1815 med en enke med 4 børn [i skiftet efter enkens afdøde mand fra 1813, er hun dog registreret for 6 børn], hvor så Mette Maries ægtemand, Niels Christensen fra Mejlby, er forlover. Anders bliver viet til Kirsten Laursdatter af gården Gl. Overvad i Haverslev sogn, som før var gift med Anders Hansen. Det vides ikke, hvad der sker i forhold til Kirsten Laursdatter. Mette Marie Pedersdatter Byrgesens bror, Anders Pedersen Byrgesen, findes på tillægslægsrullen for Smorup i Brorstrup sogn i 1823 med følgende data:
80: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 34 år, 62 ½ tomme høj, opholder sig i Smorup, fb 82-38 18 rf S2 JR 4b, udtient ved 3 JR 6/25
Lægdsrullesystemet viser, at Mette Maries bror, Anders Pedersen Byrgesen, senere opholder sig i både Ålborg Budolphi sogn og Ellitshøj sogn, før han flytter hjem til Mejlby i 1831. Anders Pedersen Byrgesen af Mejlby bliver gift igen i Brorstrup kirke den 28. april 1828 med Maren Jensdatter Fogh af Mejlby, men hun hedder nok Maren Pedersdatter, og forloverne til brylluppet er Søren Hansen Smed og Mette Maries ægtemand, Niels Christensen af Mejlby, men der vides ikke mere om ægteskabet med hende. Anders Byrgesen flytter fra Elleshøj til Mejlby i 1830 med hustruen Maren Pedersdatter og den 9-årige datter, Ellen Marie Andersdatter, som indsiddere, men datteren er ikke født i Brorstrup sogn. Senere flytter familien til Fyrkilde i Ravnkilde sogn, hvor de bor ved folketællingen i 1840. Datteren konfirmeres i Haverslev i 1840. I 1845 er familien tilbage i Mejlby med:
Anders Pedersen          57 år    Gift      Ernærer sig af at forfærdige Træskovarer    Mejlby
Maren Pedersdatter      56 år    Gift      Hans kone                                                Hobro
Ellen Marie Andersen    20 år    Ugift    Deres datter                                                Mejlby

Ved folketællingen i 1850 er situationen uændret for familien. I 1855 er hele familien væk.


Den 15. januar 1817 står Mette Marie Pedersdatter fadder til en pige i Brorstrup kirke, der døbes Inger Andersdatter. Pigens forældre er gaardmand Anders Christensen [Tydsk] og Anna Maria Sørensdatter i Meilbye, dvs. fra nabogården i Mejlby. Mette Marie er altså gravid i 8. måned, da hun står fadder i kirken.

 

Mette Marie Pedersdatter bliver i stamtræet mor til Peder Nielsen Meilby, som fødes i Mejlby landsby i Brorstrup sogn den 15. februar 1817, og denne søn opkaldes altså efter hendes far, som nok er den tidligere gårdmand Peder Byrgesen i Mejlby. Peder er den ene af de kun tre drenge, som døbes i Brorstrup i 1817.

 

Mette Marie Pedersdatter bliver mor til sønnen Niels Nielsen den 5. juli 1819 i Mejlby. Lille Niels bliver hjemmedøbt den 6. juli og i kirken den 26. september 1819. Niels dør den 10. oktober 1819 i Mejlby.

 

Den 1. december 1820 føder Mette Marie Pedersdatter igen en søn, som også døbes Niels. Niels Nielsen er den ene af de kun to fødte drengebørn i Brorstrup sogn dette år. Niels bosætter sig i True i Svenstrup sogn, hvor han får en søn, Niels Nielsen, og en datter, Maren Nielsen, der senere hen kalder sig Maren Mejlby. Han kendes også under navnet Niels Nielsen Meilby.

 

Mette Marie Pedersdatter får yderligere en søn den 25. juni 1823. Han døbes Søren Nielsen. I 1823 døbes der også kun to drenge i Brorstrup, så der sker ikke det helt store i sognet. Søren kalder sig senere i livet Søren Nielsen Meilby og bosætter sig i Hostruphuse i Hørby sogn tæt ved Hobro.

 

Mette Marie Pedersdatter [Byrgesen] mister sin mor, Ane Cathrine Andersdatter, den 29. februar 1824. Anna Cathrine Andersdatter dør da som 80-årig ifølge præsten, men hun er nu kun ca. 72 år i 1824. Præsten skriver, at Anna Cathrine er husmand Peder Børgesens hustru i Meilby. En bemærkning siger, at moren er ”Qualt under en ? ? ”. I skiftebogen under Nørlund Gods skrives der følgende om Mette Marie Byrgesens mor:
Aar 1824, dend 29 Febr. blev anmeldt, at huusmand Peder Børgesen i Meilbye, hans kone Ane Katrine Andersdatter, i dag ved døden er afgangen efterladende sig Enkemanden og tveede umyndige Arvinger


Den 7. juni 1824 står Niels Christensen forlover for brudeparret enkemanden Peder Børgesen og Mette Maria Madsdatter, dvs. Mette Marie Pedersdatters far. Denne er efter morens død flyttet til Dejlbjerg som husmand. Parret flytter dog senere tilbage til Mejlby by.

Den 2. juli 1826 får Peder Byrgesen en søn sammen med Mette Marie Madsdatter i Dejlbjerg, der døbes Niels Pedersen, og Mette Marie Pedersdatter får altså derved en halv-lillebror. Blandt fadderne til drengen er Niels Christensen [Meilby], som jo er Mette Maries ægtemand.


Den 4. november 1826 føder Mette Marie Pedersdatter endelig en datter. Hun døbes Anna Maria Nielsdatter, men Anna Maria dør kun lidt over en måned gammel den 15. december 1826.

 

Den 21. januar 1829 får Mette Marie Pedersdatter nok en halv-lillesøster. Hendes formodede far, den 73-årige Peder Byrgesen, bliver nemlig far til en datter med sin nye hustru Mette Maria Madsdatter. Den 1. februar 1829 døbes pigen for Anna Cathrine Pedersdatter i Brorstrup kirke og opkaldes således efter Peder Byrgesens første hustru. Præsten skriver efterfølgende, at forældrene er Peder Børgesen og hustru Mette Marie Madsdatter. Blandt fadderne er svigersønnen Niels Christensen af Mejlby, som Mette Marie er gift med, samt Mette [Marie] Pedersdatter selv.


Mette Marie Pedersdatter Byrgesen bliver altså i alt mor til 8 børn, hvoraf 5 er drenge, og 3 er piger. De to af børnene, dvs. den ene dreng og den ene pige, dør som spæd, og den ene pige dør som ung uden at være blevet gift eller har fået børn.

 

Mette Marie Pedersdatter dør fredag den 13. maj 1831. Hun begraves fra Brorstrup kirke torsdag den 19. maj 1831. Præsten angiver ikke, hvor gammel hun bliver, og han skriver kun "Mette Pedersdatter". Et sandsynligt gæt er dog, at Mette Marie kun blev 44 år gammel. Ægtemanden Niels Christensen er nu enkemand som 54-årig.


Den 13. juni 1831 laves der et skifte efter Niels Christensens hustru, Mette Marie Pedersdatter af Mejlby.


Hvis Peder Byrgesen er Mette Marie Pedersdatters far, overlever han datteren med 6 år, idet han dør den 14. september 1837.


Mette Marie Pedersdatters halv-lillesøster, Ane Kathrine Pedersdatter, dør 9 år gammel i Mejlby den 26. april 1838, hvorefter den lille pige nedsættes i Brorstrup den 28. april 1838. Præsten skriver, at Ane Kathrine Pedersdatter var datter af husfæster Peder Byrgesens enke.

Mette Marie Pedersdatters halv-lillebror, Niels Pedersen, dør 16 år gammel i Mejlby den 10. juni 1842. Præsten skriver, at Niels var afdøde Peder Børresens søn i Mejlby. Den unge Niels begraves på Brorstrup kirkegård den 19. juni 1842.


Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Peder Nielsen Meilby <- Mette Marie Pedersdatter       

Mette Marie Pedersdatter som indskrevet i Brorstrup kirkebog ved et af børnenes fødsler

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
12.11 | 21:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

...
20.10 | 11:45

En fantastisk udførlig og god side! Jeg leder efter oplysninger om en Mogens Tollestrup, fra Skærshale, der er fadder til et par af Jeppe Madsens børn o. 1740.

...
Du kan lide denne side