Niels Sørensøn (1702 - 1760)
41 af 128 - Niels Sørensen

bliver født omkring 1702 i Edderup som søn af Søren Christensen og Bodild Nielsdatter, hvilket afsløres i skiftet efter sin mor fra 1761, som altså overlever sin søn. Hans far er den samme Søren Christensen af Ederup, der står fadder i Mariager kirke i 1704 for Rasmus Christensen i Alstrup. Anne Sørensdatter i Edderup, der står fadder i 1735, er hans søster. Hun står fadder for hyrden i Edderup. Desuden har han en bror ved navn Christen Sørensen, som bor i Klattrup i Udbyneder sogn.

 

Niels Sørensen bliver jo ikke konfirmeret, da konfirmationer først blev indført i Danmark 1736.


Niels Sørensen bliver viet i Svenstrup kirke den 8. september 1720 med Karen Pedersdatter af Kiellerup Schou huus, efter at parret er blevet trolovet den 3. maj 1720 i Kjellerup. Efter trolovelsen og brylluppet indskriver præsten følgende:
1720 d: 3 Maj: trolovede Niels Sørensen af Ederup og Karen Pedersdatter af Kiellerup Schou huus
1720 Dom XII post Trinit: d: 8 Sept: copulerede forestaaende Niels Sørensen og Karen Pedersdatter

Hustruen, Karen Pedersdatter, er dog næppe født i Kjellerup skovhus men derimod nok i Svenstrup søhus, hvor vi både finder en Anders Pedersen og en Giertrud Pedersdatter mellem 1723 og 1737. Alle er velsagtens børn af den Peder Andersen i Søehuset [der vist bor i Mariager i 1715], som står fadder for Søren Josephsen i Smedehuset den 13. oktober 1726, da han får døbt sønnen Søren Sørensen. De andre, som står faddere for hr. Josephsen er alle fra Hem og Mariager. Søren Josephsen får da også døbt sit næste barn i Mariager kirke, selv om han stadigvæk bor i Svenstrup Smedehus. Peder Andersen og hustruen Anna Christendatter flytter dog videre til Kjellerup Skovhus mellem 1726 og 1731, idet Anna Christensdatter dør i Skovhuset i 1731 og ikke i Søhuset. Foruden Anders og Giertrud har Anna og Peder også datteren Ane Pedersdatter, der er gift med Olle Christensen i Hem – før da i 1729 står hun fadder for Søren Josephsen i Svenstrup smedehus, og dåben foregår i Mariager. Anders Pedersen i Kjellerup skovhus og Morten Pedersens hustru i Mariager Hedehus er begge faddere for Peder Rasmussen i Alstrup, da denne får døbt sønnen Christen Pedersen. Den 27. oktober 1730 står Anders Pedersen i Kielderup Skov huus fadder i Mariager kirke for Morten Pedersen i Mariager Hedehus, da denne får døbt sønnen Niels Mortensen. Om der er familieskab mellem Anders og Morten Pedersen vides ikke, men Morten Pedersen er måske også en søn af Peder Andersen? Den 4. marts 1731 står Anders Pedersen af Kieldrup Skovhus fadder for Søren Christensen Ranch i Alstrup, da Søren får døbt sønnen Peder Sørensen Ranch. Den 19. august 1731 står Morten Pedersens kone i Hedehuset og Anders Pedersen i Kielderup Skovhus faddere for Christen Andersen i Mariager, da denne får døbt sønnen Anders Christensen. Den 9. september 1731 står Morten og Anders Pedersen faddere for Olle Jensen i Alstrup, da han får døbt sønnen Niels Olesen. Peder Andersen dør i 1741. Hvis indgangen i Hem kirkebog 25 p Trin 1733 er med ham, dør han dog i Søehuuset og ikke i Kjellerup Skovhus.


Kristi Himmelfarts dag 1726 står Niels Sørensens hustru fadder i Sem kirke for Ander Kræmer i Edrup, der får døbt datteren Else Andersdatter. Gudmor er familiens tjenestepige. De andre faddere er Christen Kræmmer, Christen Jensen, Rasmus Smed af Enslef, Jens Thomisøn og søn af Falslef samt Christen Somers kone.


4 post Trinitatis 1728, som er søndag den 20. juni 1728, får Rasmus Nielsen Somer, der er hyrde i Edderup, døbt en dreng ved navn Søren Rasmussøn Somer. Søren bæres til dåben af Niels Sørrensøns hustru, og fadder er Anders Kræmer, Christen Jensen, Olle Smeds kone og Niels Fidlers kone. Den lille Søren begraves i januar 1729.

 

Onsdag den 19. januar 1729 begraves en pige, som af præsten beskrives som ”blef Niels Sørensøns Datter Mette begrafvet”. Mette Nielsdatter er måske hans første barn, men næppe født i Edderup?


Første søndag i Faste 1729, som er søndag den 15. februar 1729, står Niels Sørensøn fadder til Niels Christensen Peber, hvis far hedder Christen Peber. Christen Nielsen Peber er fra Sem by. Gudmor er Christen Pebers søster, Kiersten.  Sjovt nok står Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, næste gang fadder for Christen Nielsen Pebers fætter, Christen Christensen Peber. Fædrene til disse to gutter er nemlig Niels og Christen Peber i Dyrby.  

Dom Oculi 1729 står Niels Sørensens hustru fadder i Sem kirke for Christen Christensen Peber i Edderup, der får døbt sønnen Peder Christensen Peber. Gudmor er Christen Pebers søster fra Nebstrup. Faddere er Christen Kræmer og hans søn Anders Christensen Kræmer, Anders Sommer, Niels Findesens søn Christen Nielsen Findesen samt Svend Laustsens kone i Sem.


Fjerde søndag efter påske 1729 står Niels Sørensens kone af Edrup, dvs. Karen Pedersdatter, fadder i Sem kirke for Anders Kræmer, der denne dag får døbt sønnen Hans Andersen. Andre lokale er Christen Kræmer og Niels Findesens kone i Edderup.

Alle Helgens Dag 1729 står Niels Sørensens kone af Ederup og altså igen Karen Pedersdatter fadder for Niels Findesen i Edderup, fordi han denne dag i Sem kirke får døbt datteren Elle Nielsdatter. Anders Kræmers kone er gudmor, og de andre faddere er Christen Jensen og Christen Christensen i Edderup foruden Olle Smid i Sem og Christen Peber. Den anden kvindefadder er Christen Jensens datter.

Når man kører fra Edderup til Sem kirke, passerer man i mellem to gravhøje, hvoraf den ene vises på dette foto.
Niels Sørensen i Edderup 1730 til 1735

Karen Pedersdatter, dvs. Niels Sørensens hustru, står nok engang fadder i Sem kirke 3. advent 1730. Denne gang er det Christen Nielsen Peber, der har fået en datter, og hun døbes Maren Christensdatter Peber. Olle Smids kone er gudmor, og de andre faddere er Niels Raj, Niels Findesens søn i Edrup, Jens Svendsens kone samt Niels Møllers kone.


På Hellig Tre Kongers dag i 1731, som er søndag den 1. januar 1731, får Rasmus Nielsøn Hyrde døbt en datter Anne Rasmusdatter. Niels Sørensøns hustru står fadder til den lille pige.


På kirkedagen 1 p Trin 1731 står Niels Sørensen kone, Karen Pedersdatter, i Edrup igen fadder i Sem kirke. Denne gang gør hun det for Christen [Christensen] Peber i Edrup, der får døbt sønnen Peder Christensen Peber [den forrige Peder Peber er nemlig begravet Palmesøndag 1730]. De andre faddere er Olle Nielsen [Smid], Christen [Nielsen] Peber af Siem, Christen Jensen og Christen Kræmer i Edrup og Anders Kræmers kone. Gudmor er Olle [Nielsen] Smids kone af Siem.


Da Niels Sørensens svigermor, Anne Christensdatter dør i Kjellerup Skovhus i Svenstrup sogn den 29. november 1731, laves der følgende skifte efter hende:
Den 2. januar 1732: Anne Christensdatter, som var gift med tjener Peder Andersen i Kjellerup Skovhus i Kjellerup Skov, er død. Vurderingsmænd: Thomas Jørgensen af Aunsberg og Søren Jespersen af Kjellerup Skov. Børn: søn, Anders Pedersen, som er hjemme hos faren, datter, Karen Pedersdatter, som er gift med Niels Sørensen i Edderup, datter, Giertrud Pedersdatter, som er gift med degnen Anders Dalhoff i Asferg, datter, Anne Pedersdatter, som er forlovet med Olle Christensen i Hem. Alle giver afkald på arv til fordel for deres far.


Da Olle Christensen i Hem bliver far for første gang midt i marts 1732, hvor han får sønnen, som døbes Christen Ollesen i Hem kirke den 23. marts 1732, står Niels Sørensen af Edrup fadder. Det gør han, fordi Olle Christensens kone, Ane Pedersdatter, er en søster til Niels Sørensens kone, Karen Pedersdatter, og derved hans svigerinde.


Anden påskedag 1732 står Niels Sørensen i Edderup fadder i Sem kirke. Denne dag får Christen Nielsen Peber døbt en datter med navnet Giertrud Christensdatter Peber. Gudmor er hustruen til Olle Nielsen Smid. De andre faddere er Jens Svendsen og Svend Laustsen i Sem. Kvindefadderne er hustruerne til Christen Maagaard, Peder Troelsen og Peder Rasmussen i Sem.

I 1732 på Trefoldigheds Fest (efter påske) står Niels Sørensen i Edderup fadder for Svend Laustsen i Sem, da denne har sin søn Jørgen Svendsen til dåben den 8. juni 1732 i Sem kirke.


Niels Sørensen bliver også selv far i 1732 til en lille pige. Da pigebarnet døbes Bodil Nielsdatter i Sem kirke den 29. juni 1732, får hun derved samme navn som hans mor, og præsten skriver i kirkebogen følgende:

Samme dag [3 Post Trinitatis] hafde og Niels Sørrensøn i Edrup et pige barn til Daaben, kaldet Bodil, som Degnens Kone af Asferg bar. Fadre, Svend Laustsøn [fra Sem, som han senere kommer i familie med], Christen Jensøn, Christen Somer og Christen Kræmer af Edrup, q fadre [kvindefaddere] Anders Kræmers Kone, Christen Jenssøns Datter, Peder Troelsøns Kone [hun er fra Sem by]
[Bemærk, at der nok er to mænd med navnet Peder Troelsen i Sem på tidspunktet – den anden med tilnavnet Peder Troelsen Skrædder.]

Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, vender tilbage til kirken den 27. juli 1732. Bodil Nielsdatter bliver gift i Sem kirke torsdag den 18. september 1760 med Michel Jensøn Witthing af Udbyovre. I 1763 får Michel Witting begravet et dødfødt barn. På kirkedagen Septuagesima 1764 får de datteren Anne Michelsdatter i Udbyovre, men morens familie står ikke fadder. I både 1766 og 1768 [sønnen Niels født 1768, som morens familie heller ikke står fadder til] begraves et af deres børn, og omkring 1773 får de Karen Michelsdatter. Michel Witthing dør mellem 1787 og 1801, hvor Bodil bor alene i et hus med datteren Anne, der endnu er ugift. Bodil Nielsdatter dør den 4. september 1817 i Udbyovre. Præsten skriver, at hun er enke efter snedker Michel Witting, og at Bodil blev 85 år gammel. Og det blev hun faktisk.

 

Første søndag efter Paaske 1733, som er den 12. april 1733, står Niels Sørensøns hustru i Edrup fadder i Sem kirke. Det er Christen Somer i Edrup, som har fået datteren Karen Christensdatter Somer. Gudmor er hustruen til Rasmus Pedersen i Nebstrup.

Alle Helgens Dag 1733 står Niels Sørensens hustru i Edrup fadder i Sem kirke. Det er Niels Findesen, der har fået datteren, som døbes Elle? Nielsdatter.

25 p Trin 1733 står Karen Pedersdatter af Edrup fadder i Hem kirke for sin svoger Olle Christensen og sin søster Ane Pedersdatter, der får døbt datteren Anne Ollesdatter, og Karen er jo gift med Niels Sørensen. En af de andre faddere ved denne dåb i Hem er Peder Andersen af Søehuuset, som er pigernes far. Da deres far nemlig er Peder Andersen af Søehuuset i Svenstrup [sogn], kunne det tænkes, at det er ham. Gudmor er degnens kone i Asferg, og de andre faddere er Las Jacobsen i Kvottrup, Christen [Christensen] Bagi i Hem og Peder Degns kone i Hem.


3. Advent 1733, som er den 13. december 1733, står Niels Sørensens hustru i Edrup fadder i Sem kirke. Det er Christen Nielsen Peber, der har fået en datter, som døbes Maren Christensdatter Peber.


7 Post Trinitatis 1734, som er søndag den 8. august 1734, vender Niels Sørensens hustru tilbage til første kirkegang. Hun må altså have født et barn i 1734, men selve fødslen og dåb kendes ikke.

 

18 post Trinitatis 1734, som er søndag den 24. oktober 1734, står Niels Sørensen fadder til en pige, der døbes Anne Andresdatter. Hendes far angives til at være en huusmand Andres fra Edrup. Gudmor er Christen [Christensen] Pebers kone af Edderup, mens de andre faddere er Anders Sommer i Edderup, Søren Rasmussen af Aistrup [i Vindblæs sogn]. Kvindefaddere er Anders [Nielsen] Kræmers kone, Christen Jonsens datter samt Niels Findesens datter.

Niels Sørensen i Edderup efter 1735
Anden pinsedag 1735 er Niels Sørensens kone fra Edderup i Sem kirke for at stå fadder for Christen Christensen Peber i Edderup, der får døbt sønnen Christen Christensen Peber. De andre faddere denne dag er Christen Jensen [i Edderup], Svend Laustsen i Sem, Greis [Gregers] Andersen samt Rasmus Pedersens kone af Nebstrup.

10 p Trinitatis 1735, som er søndag den 14. august 1735, står Niels Sørensen fadder til en pige, som døbes Karen. Hendes far er hyrden fra Edderup, men præsten angiver ikke hyrdens navn. Det er dog højst sandsynligt tale om Rasmus Nielsen, som Niels Niels Sørensen har stået fadder for 2 gange tidligere, og pigen døbes således nok Karen Rasmusdatter. Gudmor ved denne lejlighed er Anne Sørensdatter i Edderup, og det kunne måske tænkes at være Niels Sørensens søster? Andre faddere er Anders Kræmers kone, Andres’ kone, samt 2 døtre af hhv. Christen Jensen og Niels Findisen.

 

Niels Sørensens hustru går første gang tilbage i kirke på kirkedagen Midfaste Søndag 1735.

 

Niels Sørensen bliver i begyndelsen af februar 1736 far til en dreng, som døbes i Sem kirke søndag den 12. februar 1736. Drengen døbes Søren Nielsen. Præsten skriver ved den lejlighed:

Dia Sexagesima hafde Niels Sørrensen i Edrup en Søn til daaben kaldet Sørren som degnens kone af Asferg bar den. Faddere Anders Kræmer, Christen Joensen, Christen [Christensen] Peber af Edrup, Christen Jepsen af Kierby, Christen Joensens datter og Ane Sørensdatter

Niels Sørensens hustru i Edderup vender tilbage til kirken midfastesøndag 1736. Søren Nielsen overtager fæstet af farens gård, den østlige Østergaard, ved farens død i maj 1760, og han bliver gift med Anne Catrine Jensdatter, måske omkring 1761, men der kendes ellers ingen data om hans hustru. Deres datter, Karen Sørensdatter, bliver gift med Sørens lillebror, Peder Nielsens søn, Søren Pedersen, for at bevare familiens gårde i Edderup i familiens egne hænder.

Da Anders Pedersen i Søehuset i Svenstrup sogn får døbt datteren Giertrud Andersdatter i Svenstrup kirke den 11. februar 1737, er Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, af Ederup gudmor. Fadderne er Anders Dalhof, degn i Asferg, Søren Nielsen Pilmand i Skrødstrup, Morten Pedersen Sommer i Hedehuset i Mariager sogn, Anders Dalhofs hustru fra Asferg, samt Oluf Christensen fra Hem.


Niels Sørensen bliver i stamtræet far til Peder Nielsen i slutningen af januar 1739.

 

På fastelavns søndag 1743, dvs. den 24. februar 1743, står Niels Sørensen fadder til en pige, som døbes Kiersten Pedersdatter. Kirstens far er Peder Findesen i Edderup. Gudmor er Peder Findesens kones søster i Kastbjerg. Andre faddere er Christen Joensen [i Edderup] og hans svoger fra Falslev. De sidste to faddere er Christen Hansen af Vinbelund samt Christen [Christensen] Pebers kone af Edderup.
 

Søndag mellem jul og nytår 1743 står Niels Sørensen af Edrup fadder til en dreng, som døbes Christen Nielsen Pruust men måske er tilnavnet Prenst. Christens far angives nok som Niels Christensøn Pruust eller Prenst. Niels Christensens søster Maren er gudmor. Andre faddere er Christen Joensen i Edderup, Anders Jensen, Michel Michelsen samt hustruerne til Peder Bagi og Christen [Christensen] Peber af Sem.
 

2. søndag efter påske i 1744 står Niels Sørensøns hustru, dvs. Karen Pedersdatter, fadder til en dreng, som døbes Christen Jensen Nørgaard. Christens far er Jens Nørgaard i Sem by. Gudmor er Jens Nørgaards søster, Maren. De andre faddere er Christen Bach, Peder Bieregaard, Anders Jensen samt hustruen til Niels Brix.

 

Senere i 1744 på kirkedagen 9 p. Trinitatis, som er søndag den 2. august 1744, står Niels Sørensøn selv fadder til en pige, der døbes Ane Pedersdatter. Anes far er Peder Nielsøn i Edderup. De andre faddere er Christen Jensen, Christen [Christensen] Peber i Edrup samt hustruerne til Jens Nørgaard og Niels Christensen.

 

Tredje Advent 1744 er Niels Sørensen med sin hustru i Hem kirke, da hustruen står gudmor til et barn. Det er svogeren Olle Christensen i Hem, som har fået sønnen, der døbes Andreis Ollesen. Præsten skriver nemlig: ”Som Niels Sørensøns kone af Edrup bar”. Fadderne er bl.a. Søren [Christensen] Møller i Hem og Christen [Christensen] Bagis kone, så hele familien er samlet i Hem kirke den dag.

På Sankt Michelsdag 1745 har Peder Findesen i Edrup igen et barn til dåben, hvor Niels Sørensens kone, Karen Pedersdatter, står fadder. Pigen, som Peder Findesøn har fået, bliver døbt med navnet Anne Pedersdatter. Gudmor er fra Fjelsted, Peder Findesens søster ? Findsdatter. Andre faddere er Christen Joensen, Christen [Christensen] Peber, Morten Nielsen og Anders Kræmers datter, alle af Edderup. Den lille Anne Pedersdatter begraves igen på kirkedagen 22 p Trinitatis 1745.

På kirkedagen Første søndag efter Trefoldighed 1746 står Niels Sørensen fadder i Sem kirke til Anders Jensen Kræmers dreng, der døbes Niels Andersen Kræmer. Søsteren til Anders Kræmers hustru i Fjelsted står gudmor.

Femte søndag i Fasten 1747 står Niels Sørensens hustru af Edrup fadder i Sem kirke. Det er Niels Christensen i Sem, som har fået en søn, der døbes Christen Nielsen.

Anden juledag 1754 står to af Niels Sørensens børn hhv. gudmor og fadder i Sem kirke. Peder Findesen i Edrup har fået en dreng, som døbes Jens Pedersen Findesen. Som gudmor til drengen står Niels Sørensens datter Bodil [Nielsdatter], og som fadder står Niels Sørensens søn, Søren [Nielsen]. Den lille Jens begraves dog mellem jul og nytår 1754. De andre faddere var Peders bror, Povel [Findesen], Anders [Nielsen] Kræmers kone samt Christen [Christensen] Pebers datter, alle af Edderup.

 

19 p Trin 1756 står Niels Sørensen fadder i Sem kirke for Peder Findesen i Edderup. Peder får døbt sin datter Maren Pedersdatter denne dag i kirken. Gudmor er Christen Jensens pige Bodil. De andre faddere er Anders Jensen i Sem, Anders Kræmers kone, Christen Pebers datter Karen Christensdatter Peber fra Edderup. Fjorten dage senere begraves den lille pige.


Det virker som om, at Niels Sørensen bliver far til 3 piger og de 2 sønner.


Niels Sørensen dør som 58-årig tidligt den 3. maj 1760, hvor der afholdes skifte efter ham. Skiftet går i korte ord ud på følgende:
Den 3. maj 1760: Efter afdøde Niels Sørensen i Edderup. Enken er Karen Pedersdatter. Børn: Søren Nielsen, 25 år, fæster i byen [Edderup], Peder Nielsen, 19 år, opholder sig i gården, Kirsten Nielsdatter, der er gift med Olle Andersen i Assens by, Falslev sogn, Anne Nielsdatter, der er gift med Christen Jensen Snedker, boende i Gassum sogn, Dyrby, Bodil Nielsdatter, ugift, opholder sig i byen hos sin bror [Søren Nielsen]. Lavværge: Christen Christensen Jonsen i byen [Edderup]. Vitterlighedsmænd: Peder Nielsen [Niels Christensens søn i Edderup] og Peder Christensen fra byen [Edderup]. Kurator: Christen Sørensen af Klattrup [i Udbyneder sogn]. Værge: Niels Christensen, gårdfæster i byen [Edderup] – dette er dog ikke den far, der er til vitterlighedsmanden Peder Nielsen, idet hans far døde i 1759.

Niels Sørensen begraves onsdag den 7. maj 1760 på Sem kirkegård, hvorefter præsten skriver:


Onsdagen den 7 May, Blev Niels Sørensøn af Edrup begravet i Seem Kirkegaard, 58 Aar gamel


Da Niels Sørensens mor, Bodild Nielsdatter, dør i Edderup den 24. december 1760, laves der et skifte efter hende den 22. januar 1761. Skiftet indeholder følgene:
Den 22. januar 1761: Efter afdøde Bodild Nielsdatter den 24. december 1760 på Søren Nielsens fæstegård i Edderup, hustru til Christen Christensen Jonsen. Vidner: Peder Christensen og Peder Nielsen af Edderup.
Hendes børn fra første ægteskab med Søren Christensen i Edderup:
--- Niels Sørensen, som boede i Edderup, men som er død. Niels Sørensens børn: Kiersten Nielsdatter, som er gift med Olle Andersen i Assens, Falslev sogn, Anne Nielsdatter, som er gift med Christen Jensen Snedker i Dyrby, Gassum sogn, Bodild Nielsdatter, ugift og opholder sig hos broren, Søren Nielsen i Edderup, som har farens gård i fæste, Peder Nielsen, nærende hos sin mor i Edderup.
--- Christen Sørensen, som bor i Klattrup i Udbyneder sogn.
Hendes børn fra andet ægteskab med Christen Christensen Jonsen i Edderup: Anne Christensdatter Jonsen, som var gift med gårdmand Christen Jepsen i Kærby sogn, men som er død og har efterladt børnene: Christen Christensen Jepsen, 18 år [1743], Karen Christensdatter Jepsen, 25 år [1736], Bodild Christensdatter Jepsen, 21 år [1740], Maren Christensdatter Jepsen, som er gift med Niels Hansen i Falslev by og sogn
--- Anne Sørensdatter, som er gift med Anders Christophersen i Udbyover by, Udbyneder sogn.
Til stede er Søren Nielsen og Bodild Nielsdatter med formynder, Niels Christensen af Edderup. Søren Nielsens fæstebrev er fra den 16. marts 1757. Underskrives af Christen Christensen [Jonsen], Søren Nielsen, Niels Christensen, Peder Nielsen og Peder Christensen. Fortsætter den 12. februar 1761: Vidner: Anders Kræmer og Peder Nielsen af Edderup. Mere om betingelserne. Underskrives af Christen Jensen [Snedker] i Dyrby, Niels Hansen i Assens, Søren Nielsen i Edderup, Anders Christophersen i Udbyover, Christen Sørensen i Klattrup, Christen Jepsen i Kærby, Bodild Nielsdatter, Niels Christensen og Peder Nielsen.


Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Anne Kirstine Sørensdatter <- Søren Pedersen <- Peder Nielsen <- Niels Sørensen

Niels Sørensen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1728, dvs. en af de første gange hvor hans navn optræder i kirkebogen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Else Marie | Svar 02.03.2016 16:49

Jens Jensen Witting, dør i 1795
Skifte under Overgård Gods

Hilsen Else Marie

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.08 | 07:42

Hej Gunhild
du kan kontakte mig på min mail.. jetokri@gmail.com
hilsen Jette

...
22.08 | 17:57

Gunhild Dalgaard. Jeg er også i familie med Anders Christensen Gudesen. Han er min 3 x tipoldefar på min mors side. Jeg vil gerne i kontakt med Jette T. Kristen

...
12.08 | 11:07

Jeg er i familie med Anders Christensen Gudesen. Min 4 X tipoldefar på min mors side. Jeg er meget glad for at jeg fandt en masse på denne side.

...
13.06 | 17:05

I din søgen i dette område - er du så stødt på et tilnavn "Amme" som mine aner havde. Så vidt jeg har kunnet spore så er de i Hallund-området i 1700-1800 tallet

...
Du kan lide denne side