Niels Svendsen (1804 - 1866)
25 af 32 - Niels Svendsen

bliver født i Svindinge sogn i Svendborg amt den 20. december 1804 som søn af forældrene Svend Jensen og Dorthe Jensdatter. Da Niels Svendsen døbes søndag den 6. januar 1805 i Svindinge kirke, opkaldes han vel efter sin fars lillebror, Niels Jensen, og således tilbage til sin fars morfar. Præsten skriver derefter følgende i kirkebogen efter dåben af den lille dreng:

 

Jan 6te døbt Svend Muurermester og hustru Dorthe Jensdatters Søn Niels- Baaren af Inger Larsdatter i Langaae – Faddere – Rasmus Borichsen Smed,  Hans Rasmussen, Sofie Rasmusdatter, Niels Frandsen, Hans Hansen, alle af Sving [dvs. Svindinge]


Svend Jensens søn, Niels Svendsen, optages første gang på tillægslægsrullen over Svindinge sogn i 1805 med følgende data:
Ny 230: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, opholder sig hjemme, født den 20. decm 1804

Da hovedlægdsrullen skrives over lægd 60 i Svendborg Amt, som er Svindinge sogn, for 1806, finder vi Svend Jensens søn optaget på rullen for anden gang med følgende:
230 180: Far: Svend Jensen Murmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 1 år, opholder sig hjemme


Svend Jensens søn, Niels Svendsen, er næste gang medtaget på lægsrullen over Svindinge sogn, da den skrives i hovedudgave i 1809:
180 145: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 4 år, opholder sig i Svindinge


Niels Svendsen bliver vaccineret den 6. juni 1810 af Schønemann. Dette oplyses, da han bliver konfirmeret.

 

Niels Svendsen er også indskrevet på hovedlægsrullen over Svendborg Amt og Svindinge sogn, da den er skrevet i 1812:
145 137: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 7 år, opholder sig i hjemme

Da hovedlægsrullen opdateres for Svindinge sogn i 1815, er Svend Jensens søn, Niels Svendsen, nu blevet 10 år gammel:
137 122: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 10 år, opholder sig i hjemme
 
Inden at Niels Svendsen bliver konfirmeret, opnår han næste gang at blive optaget på hovedlægsrullen over Svindinge sogn i 1818:
122 96: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 13 år, opholder sig i Svindinge


Niels Svendsen bliver konfirmeret i Svindinge kirke i 1819. Præsten skriver, at hans far er Svend Jensen, og at denne er murermester i Svindinge. Præsten skriver endvidere, at Niels er født den 6. januar 1805, men han er nu født den 20. december 1804. Som karakterer af præsten får Niels ”Meget god” for kundskaber og ”Meget god” for opførsel.

 

Kort efter konfirmationen dør Niels Svendsens far, Svend Jensen, i Svindinge. Dødsfaldet sker den 23. juli 1819, hvor Niels altså kun er 15 år gammel.

Selv om Svend Jensen Muurmester er død, optages Niels Svendsen naturligvis igen på lægsrullen, da Svinding sogn i Svendborg Amt får en ny hovedudgave i 1821:
96 86: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 16 år, opholder sig i Svindinge


Hovedlægsrullen over Svindinge sogn under Svendborg Amt opdateres den næste gang i 1824, hvor man finder følgende om Niels Svendsen:
86 74: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 19 år, 62 tommer høj [1,62 m], opholder sig i Svindinge, soldat 9de juli 1827 Kong R [Kongens regiment] for Odense 68-280


Niels Svendsen bliver første gang far til en dreng, der døbes Christian Nielsen den 10. maj 1827 i Tved Sogn på Sydfyn. Moren til drengen hedder Karen Christensdatter fra Tved Mark. Christian er født den 26. april 1827. Præsten skriver, at som barnefader er udlagt Niels Svendsen, muursvend for N. Ammerøe, boende i Svindinge. Niels Svendsen skriver under på, at han erkender at være far til barnet. Christian Nielsen bliver ikke konfirmeret i Tved kirke, så moren og ham flytter åbenbart væk fra sognet, idet han heller ikke ser ud til at være død i Tved. Det vides ikke, hvad der bliver af drengen og hans mor efter 1830

Niels Svendsens underskrift i Tved kirkebog, hvor han erkender at være far til Christen Nielsen.
Niels Svendsen fra 1827 til 1840

Niels Svendsen er endnu engang på hovedlægsrullen over Svindinge sogn, da den atter opdateres i 1827. Nu er der følgende om den unge mand:
74 45: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 22 år, 62¾ tomme høj [1,64 m], opholder sig i Svindinge, soldat 1827 Kong Reg [Kongens regiment] i stedet for Od 68-280 møder 9. juli
Dette betyder, at Niels Svendsen tager tjansen for en anden mand, der betaler sig fra ikke at skulle møde i hæren. Samtidigt medtages hans uægte søn for første gang på hovedlægsrullen over lægd 41 under Svendborg Amt, der er Tved sogn:
331 268: Mor: Karen Kristensdatter, søn, Kristian Nielsen, født i Tvede Mark, født den 26. april 1827


Lægd 60 under Svendborg Amt, som er Svindinge sogn, opdateres næste gang i hovedudgave i år 1830, og nu er der følgende om Svend Jensens søn, Niels Svendsen:
45 35: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 25 år, 62¾ tomme høj [1,64 m], opholder sig hjemme, soldat 1827 Kong Reg [Kongens regiment] i stedet for Od 68-280 mødt 9. Juli, Kjøbenhavns Amt att: 21/2 1832 mod kaution, Ovrf: 1833.
Od 68-280 betyder numer 280 under lægd 68 – Hårslev sogn - under Odense Amt. I 1830 udgaven snakkes om Svendborg Amt men med et andet nummer end Niels Svendsens.

Niels Svendsens uægte søn i Tved er også inkluderet på lægdsrullen over Tved sogn, da Svendborg Amt opdaterer rullen for 1830:
268 219: Mor: Karen Kristensdatter, søn, Kristian Nielsen, født i Tvede Mark, 3 år gammel, opholder sig hjemme


Niels Svendsen forlader altså Svindinge mellem maj 1830 og den 21. februar 1832, hvor præsten ikke fører afgangsliste for Svindinge sogn, men hvor Niels har et attest fra København, hvor han vha. kaution tages ud af sin militærtjeneste for Svendborg Amt. Han slettes dog ikke fra lægdsrullen over Svindinge sogn endnu.

 

Da hovedlægsrullen over Svindinge sogn dannes for 1833 slettes Niels Svendsen fra rullen. Der er følgende om den unge mand:
35 25: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Niels Svendsen, født i Svindinge, 28 år, 62¾ tomme høj [1,64 m], opholder sig i København, soldat 1827 Kongs Regment 9 July, med attest af 21 Febr 1832 mod E ardt af Skolelærer Svendsen i Svindinge, S 1836 Kron: 4 B, I Kbhavn, Lant: opgiver hans Opholdssted der for at han kan avmægles og afl indfandres, Ses: 1836, Cil Kbhavns St R K4008 Ca: P afgivet 11/36


Niels Svendsen bliver gift med Ane Kathrine Carstensen før 1834, men det vides ikke, hvor de er blevet gift henne. De bliver ikke gift i Trinitatis.

[Ane Kathrine Carstensens bror, skomagersvend Jens Gideon Carstensen fra Aabenraa 237, bliver gift i Trinitatis kirke den 7. november 1833.]

 

Den 20. marts 1834 bliver Niels Svendsen for første gang far til en datter, som døbes Dorthea Vilhelmine Svendsen i Trinitatis kirke i København 4. fredag efter Trinitatis 1834, dvs. den 21. juni 1834. Pigen opkaldes efter sin farmor, Dorthea Jensdatter, fra Svindinge. Præsten skriver, at forældrene er arbejdsmand Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen, som bor Aabenraa 237. Faddere til pigen er kun forældrene.

[Det kunne være den Dorthea Wilhelmine Svendsen, der som 45-årig enke, er indsat som straffefange på Børnehustorvet på Christianshavn ved folketællingen i 1880]


Mellem marts 1834 og maj 1835 flytter familien Niels Svendsen fra Aabenraa 237 til Springgade 53 i København.

Niels Svendsen bliver nemlig far den 21. maj 1835 på Springgade 53, hvor han får sønnen, der døbes Jens Peter Emil Svendsen. Da drengen døbes 3. søndag efter Trinitatis 1835, dvs. den 5. juli 1835, skriver præsten, at forældrene er Arbeidsmand Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen på Springgade 53.


Mellem juni 1835 og oktober 1835 flytter familien Nielsen Svendsen fra Springgade 53 til Aabenraa 215 i København.

Allerede søndag den 18. oktober 1835 begraves Niels Svendsens første fødte dreng, Jens Peter Emil Svendsen, nemlig. Præsten skriver, at sagen håndteres af f. arbeidsmand Aabenraa 215.

Mellem oktober 1835 og august 1838 flytter familien Niels Svendsen fra
Aabenraa 215 til Borgergade 103 i København.

Niels Svendsen bliver nemlig far på Borgergade 103 til en datter, der døbes Emma Christine Svendsen. Emma Christine bliver født den 8. august 1838, og hun døbes i Trinitatis kirke 15. søndag efter Trinitatis 1838, som er den 23. september 1838. Præsten skriver, at forældrene er Muursvend Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen, Borgergade 103. Det er kun forældrene, som står fadder.


Lille Emma Christine Svendsen dør lørdag den 22. september 1839, mens familien bor på Borgergade 103, og familien har nu mistet 2 ud af 3 børn. Da Emma begraves 3 dage senere, skriver præsten, at hun er datter af f. muursvend, Borgergade 103.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 bor familien Niels Svendsen stadigvæk på Borgergade 103 i Sankt Annæ Vester i København. To af familiens tre børn er allerede døde og familien består derfor af:

Nils Svendsen                          36 år    Gift      Mursvend
Ane Cathrine Karstensen           31 år    Gift      hans kone
Dortea Wilhelmmine Svendsen     6 år    Ugift     deres datter
Jens Peder Conrat Karstensen    17 år    Ugift     deres pleie Søn

Samtidigt bor Ane Kathrine Carstensens bror på Kokkegade 443.

 

Mens familien Niels Svendsen bor på Borgergade 103 får de endnu en datter, som døbes den 13. søndag efter Trinitatis 1840, som er den 11. juli 1840. Pigebarnet døbes Emma Nielsine Svendsen, og opkaldes således efter sin afdøde storesøster. Forældrene beskrives som Muursvend Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Svendsen # født Carstensen, Borgergade 103.

Niels Svendsen efter sommeren 1840

Mellem sommeren 1840 og maj 1842 flytter familien Niels Svendsen fra Borgergade 103 til Gammelmønt 148 i København.


Niels Svendsen bliver nemlig i slægtstræet far til Carl Theodor Svendsen, som bliver født torsdag den 12. maj 1842 på Gammelmønt 148 i København. Ved den lejlighed indskrives faren med navnet Niels Svendsen Svindinge.

 

Familien Niels Svendsen flytter fra Gammelmønt 148 til Store Helliggeist Stræde 144 i København mellem maj 1842 og februar 1844.


Mandag den 19. februar 1844 bliver Niels Svendsen far til en datter, der døbes Emilie Severine Jensine Svendsen den 14. maj 1844 i Helligåndskirken i København. Forældrene beskrives som Muursvend Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen af Store Helliggeiststræde 144. Faddere er forældrene selv og jordmoderen Madam Besthorn.

 

Niels Svendsens familie findes i København med følgende på Store Helliggeist Stræde 144 i kælderen til højre ved folketællingen den 1. februar 1845:

Niels Svendsen                      41 år         Gift                 Murersvend     Svindinge by og sogn, Svendborg

Anne Cathrine Carstensen        36 år         Gift                 Hans hustru     København

Dorthea Wilhemine Svendsen   11 år          Ugift               Deres datter    København

Emma Marie Svendsen             5 år          Ugift               Deres datter    København

Carl Theodor Svendsen            3 år          Ugift               Deres søn       København

Emilie Severine Svendsen         1 år          Ugift               Deres datter    København

Johanne Esbensen                   19 år          Ugift               Tienestepige    København


Lørdag den 20. december 1845 bliver Niels Svendsen far til en søn, mens familien bor på Store Helliggeist Stræde 144. Da drengen døbes Andreas Julius Hannibal Svendsen i Helligåndskirken den 8. marts 1846, skriver præsten, at forældrene er muursvend Niels Svendsen og hustru Ane Katrine Carstensen. Som faddere indskrives kun forældrene.


Mellem marts 1846 og juli 1848 flytter familien Niels Svendsen fra Store Helliggeist Stræde 144 til Klosterstræde 89 i København.

Niels Svendsens mor, Dorthe Jensdatter, dør som 83-årig den 19. februar 1848 i Oure sogn på Fyn, hvor en husmand Hansen har taget sig af hende de sidste få år i livet, idet han er gift med en søster til Niels Svendsen, den ellers ukendte Maren Svendsdatter. Dorthe Jensdatter har været blind i nogle år og er fattiglem, og da der ikke har været noget at arve, er det ikke engang sikkert, at Niels har hørt om dødsfaldet.

I påsken 1848 får Niels Svendsen konfirmeret sin ældste datter i Helligåndskirken. Præsten skriver, at Dorthea Vilhelmine Svendsen konfirmeres for Muursvend Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen i Klosterstræde 89. Dorthea Vilhelmine får God for kundskaber og Meget god for opførsel som karakterer af præsten.


Søndag den 16. juli 1848 bliver Niels Svendsen far til en pige, som døbes Sophie Concordia Amanda Svendsen. Da hun døbes i Helligåndskirken den 1. september 1848, skriver præsten, at forældrene er Muursvend Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen, som bor Klosterstræde 89.

Mellem september 1848 og februar 1850 flytter familien Niels Svendsen fra Klosterstræde 89 til Nørrebro 14 i København.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 bor familien Niels Svendsen på Nørrebro 14. Den består af følgende i Udenbys Klædebo kvarter:
Nils Svensen                     46 år       Gift          Føjnen              Murer
Anne Karstensen               41 år       Gift          Kiøbenhavn    
Wilhelmmine Svensen       16 år       Ugift         dito
Emma Svensen                 10 år        Ugift        dito
Carl Svensen                     8 år       Ugift         dito
Emilie Svensen                  6 år       Ugift         dito
Julius Svensen                   4 år       Ugift         dito
Sofie Svensen                   2 år      Ugift          dito

 
Mandag den 25. februar 1850 bliver Niels Svendsen far til sin fjerde søn. Han døbes Edvard Vilhelm Svendsen i Trinitatis kirke fredag efter 4. søndag 1850, som er den 28. juni 1850. Præsten skriver, at forældrene er Niels Svendsen og hustru Ane Cathrine Carstensen, som bor Nørrebro 14. I 1880 bor den 29-årige Edvard Vilhelm på Rosengade 9 med hustruen Marie Guttorm og en 5-årig søn, der er døbt Axel Vilhelm Svendsen.

 

Mellem juli 1850 og 1855 flytter familien fra Nørrebro 14 i København til et ukendt sted, da den ikke er fundet ved folketællingen 1855.

Niels Svendsens søn, Carl Theodor Svendsen, bliver vel konfirmeret omkring 1856, men det vides ikke, hvor han er konfirmeret henne.


Mellem 1855 og 1860 flytter familien Niels Svendsen fra det ukendte sted til Badstuestræde 5 i Snarens kvarter i København. Niels Svendsens svoger, Jens Gedion Carstensen, bor i september 1856 på Rosengade 443, da han får konfirmeret sin søn, Peter Emil Carstensen i Trinitatis kirke, og svogeren er da skomagermester.

Ved folketællingen den 1. februar 1860 er Niels Svendsen blevet enkemand, og han bor nu alene med en enkelt mindreårig søn på Badstuestræde 15, Baghuset, 1. sal:
1 Sal
Niels Svendsen                                56 år   Enkemand    Svindinge    muursvend
Andreas Julius Hannibal Svendsen    14 år    Ugift            Kjøbenhavn    muurlære


Niels Svendsen er forlover, da hans søn, Carl Theodor Svendsen, bliver gift med den noget ældre enke, Ane West, født Engersløv, den 5. juli 1863 i Skt. Pauls kirke i København.

 

Niels Svendsen står fadder, da sønnen Carl Theodor Svendsen får døbt barnebarnet Johan Theodor Svendsen i Sct. Pauls kirke den 3. juli 1864.

Henholdsvis den 11. og 14. maj 1866 mister Niels Svendsen sin søn, Carl Theodor, og sønnesøn, Johan Theodor, der dør som henholdsvis 24-årig og 2-årig.


Niels Svendsen bliver altså far til 5 piger og 4 drenge inden for ægteskabet i København, samt yderligere en dreng på Fyn uden for ægteskabet. I hvert fald den ene dreng og den ene pige når aldrig at blive voksne.


Ifølge dødeprotokollen på Københavns Stadsarkiv dør Niels Svendsen den 19. maj 1866, mens han er bosiddende på adressen Kirkestræde 5. En relateret indgang er ikke fundet i kirkebogen.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Carl Theodor Svendsen <- Niels Svendsen  

Niels Svendsen som indskrevet i Svindinge kirkebog ved dåben i 1805.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.01 | 12:03

Født 1944, opvokset i Kåtrup, gået i skole i Asferg 1951 - 1958.

Fader: Statshusmand Niels Jensen, født 2507 1897 Vesterhede Asferg.

...
10.11 | 11:17

Hej. Jeg hedder Karen Randrup. Jeg søger læsestof om "Kærgaarden", da min bedstefar Laust Beeg Lauritsen's gård blev kaldt dette.

...
19.10 | 00:58

Hej , Har lige læst om Mariane Ejlertsen & Lars Pedersen Sønderbye, Dejlige oplysning især når Mariane var min 3 X tipoldemors søster

...
11.10 | 15:11

Hej.
Har 2 scannede tegninger af beskydningen af "Odin".
Har det interesse at få dem tilsendt som jpg.filer?
Med venlig hilsen fra Aarøsund
Jonna L. Chr.

...
Du kan lide denne side