Marcus Rasmussen (1719 - 1775)
111 af 128 - Marcus Rasmussen

bliver født i begyndelsen af april 1719, og han er født i Pjedsted på gården ”Møllersminde” som søn af Rasmus Pedersen Møller, skriver J.J. Ravn i bogen En historisk-topografisk beskrivelse af Herslev og Viuf sogne i Brusk Herred fra 1926. Marcus Rasmussens far flytter til Møllersminde i Pjedsted i begyndelsen af 1700-tallet fra Brøndsted Mølle, hvor dennes far, Peder Jensen, var møller. Marcus Rasmussens far er sognefoged i Pjedsted fra 1718 til 1751. I J. J. Ravns bog En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo herreder kan man læse under Bol 12, at Marcus Rasmussens mor hedder Mette Marcusdatter, og han opkaldes altså efter sin morfar. Da Marcus Rasmussen bliver døbt tirsdag den 11. april 1719 i Pjedsted kirke, skriver præsten, som burde være Christen Christensen, men nok er en anden, da skriften er anderledes end den almindelige omkring tiden:


Aprilis d 11 ……………………… og døbt Rasmus Møllers søn none Marcus, baaren af min kone og Moderen samme dag introduceret.

Marcus Rasmussen bliver næppe konfirmeret, da konfirmationer først indføres i Danmark 1736, men teoretisk set kan han godt være konfirmeret som 17-årig.

Marcus Rasmussen er stadigvæk hjemme på gården i Pjedsted i 1741. Han står nemlig fadder søndag den 26. februar 1741 i Pjedsted kirke. Pigen døbes Bodil Petersdatter Østerløf, og hendes far er Peter Johan Østerløf. Marcus indskrives i Pjedsted kirkebog som ”Marcus Rasmusøn”. Anna Hansdatter er gudmor, mens de andre faddere er Jep Jensen, Hans Jørgen[sen], Maren Hansdatter og Gidtzel Jepsdatter, nok alle af Pjedsted.

Marcus Rasmussen bliver forlovet med Maren Diderichsdatter i 1743. Maren Diderichsdatter er født i november 1720 i Pjedsted. Maren er datter af Diderik Andersen, som havde gården Søndervang i Pjedsted Balle. Maren og Marcus bliver forlovet i Pjedsted Balle på Kristi Himmelfarts dag 1743. Præsten skriver derefter:
Same dag [Kristi Himmelfarts dag] Trolovet her i Piedsted Marcus Rasmussøn og Maren Diderichsdatter i Balle: Forlovere Rasmus [Rasmus Pedersen Møller] og Diderich [Diderich Andersen]

Den 23. juni 1743 bliver Marcus Rasmussen og Maren Diderichsdatter viet i Pjedsted kirke. Præsten skriver:
Dom: 2 p. Tr: copulerit i Piedsted Marcus Rasmuss Møller og Maren Diderichsdatter [Dette er vist eneste gang, hvor han benævnes Marcus Møller]

Efter brylluppet i 1743 fæster Marcus Rasmussen en gård inde i Viuf by mellem Kolding og Vejle. Gården blev efter 1831 solgt og udparcelleret, dvs. nedrevet og solgt til husparceller, og der kendes derfor ikke noget navn på gården.

 

Marcus Rasmussen bliver første gang far på fæstegården i Viuf i marts 1744. Da sønnen Rasmus Marcussen bliver døbt i Viuf kirke tirsdag den 24. marts 1744 , skriver præsten:

24 Marz døbt Marcus Rasmusens Søn kaldet Rasmus frembaaren af Maren Rasmusdatter, faddere Ditlef Andersen, Marcus Barsen, Jens Andersen, Karen Marcusdatter, Johanna Jörgensdatter  

I J. J. Ravns bog En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo herreder kan man læse om Rasmus Marcussen under Vinding sogn på gård 2:

Thomas Hansen Bonde overtog Gaarden efter Faderen 1692 og døde 1726. Hans Enke, Else Jespersdatter, f. 1677, død 1733, (hun var Datter af Gmd. Jesper Madsen af Nørre Stenderup), sad saa i nogle Aar med Gaarden, saa afstod hun den til Sønnen, Bertel Thomsen Bonde, f. 1698, død 1756, som 1736 hold Bryllup med Søren Hansens Datter, Anne, fra Gaard Nr. 8. En af Sønnerne, Søren Bertelsen Bonde, ægtede 1762 Hans Buhls Enke, Ane Johansdatter Ravn, paa Eltanggaard. 1765 efter Rasmus Markussen fra Viuf ægter Bertel Thomsen Bondes Datter og overtager saa Gaarden, som har en Besætning af 6 Bæster, 4 Ungnød, 4 Køer og 10 Faar. Rasmus Markussen faar Tilnavnet Bonde efter sine Formænd paa Gaarden. Hans Fader, Markus Rasmussen, blev i 1743 Gaardmand i Viuf, han var Søn af Rasmus Pedersen Møller, som boede paa den Gaard i Pjedsted, der nu kaldes Møllersminde. 1810 sælger Rasmus Bondes Sønner, Bertel og Markus Rasmussen Gaarden, til Nikolaj Sønnicksen fra Follerupgaard, der kort efter sælger den til Henrik Bang, som udparcellerer den. Hovedparcellen sælges til Gaard Nr. 16 ”Egelund”.

Rasmus Marcussen Bonde bliver far til sønnen Marcus Rasmussen Bonde ca. 1770. Han fødes på gård 2 i Vinding. Omkring 1773 bliver Rasmus Marcussen far til datteren Anna Maria Rasmusdatter, der dør som 6-årig af børnekoppen og begraves 1 p Epiph 1779 sammen med den 3-årige pige, Maren Jensdatter, datter af Jens Nielsen fra Vejle. I 1778 får Rasmus Bonde datteren Anna Johanne. Blandt fadderne til pigen er Claus Davidsen født på Tangskovgaard i Pjedsted, broren Diderich Marcussen i Vinding og søsteren Mette Marcusdatter fra Kuglegaard i Viuf. Gudmor er Else Hansdatter fra Eltang. Ved folketællingen 1787 er Rasmus Marcussen selvejerbonde i Vinding med hustru, Else Bertelsdatter, og 3 hjemmeboende børn, Bertel, Marcus og Anna Johanne på 18, 7 og 9 år.

Sønnen Marcus Rasmussen Bonde bor hos faren, der er enkemand, ved folketællingen i 1801. Marcus Rasmussen Bonde bliver efter 1808 gift med Karen Jørgensdatter, som før var gift med Søren Hansen på gård 8 i Vinding, og derefter Peder Jepsen. Marcus Rasmussen Bonde har derefter både gård 2 og 8 i Vinding. Da Marcus dør arver enkens søn af første ægteskab gård 8.

Rasmus Marcussen Bund sætter sammen med Peder Zachariasen sin underskrift i Store Velling som trolover for parret Christen Michelsen af Vinding og Maren Pedersdatter, der tjener på Wellinggaard, og dette foregår den 11. oktober 1776.

Rasmus Marcussen Bondes underskrift i 1776.
Marcus Rasmussen fra 1744 til 1749

Marcus Rasmussens mor, Mette Marcusdatter, dør hjemme i Pjedsted i juli 1744, men hun når da at opleve at få et barnebarn i Viuf.  


På kirkedagen Septuagesima 1745, som er den 14. februar 1745, står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor i Viuf kirke. Maren står nemlig gudmor for Niels Jacobsen, der får døbt sin søn Hans Nielsen. Som faddere til den lille dreng står Michel Pedersen, Niels Vrede og Mette Kyed af Viuf.

På kirkedagen 4. søndag efter Påske 1745, som er den 16. maj 1745, står Marcus Rasmussen fadder til Mads Jørgensens datter, der døbes Mette Madsdatter i Viuf kirke. Gudmor er Maren Christensdatter fra Rodevad. Andre faddere er Michel Pedersen og Marie Nielsdatter af Viuf.


Den 8. juni 1745 står Marcus Rasmussen atter fadder i Viuf kirke. Denne gang gør han det for Niels Hansen Griis på gård 12 i Viuf, idet denne får døbt datteren Mette Marie Nielsdatter Griis. Mette Kyed står gudmor til den lille pige, mens de andre faddere er Hans Hartvigsen og Maren Mogensdatter.

 

Marcus Rasmussen bliver igen far i Viuf i begyndelsen af december 1745, hvor han er 26 år gammel. Sønnen døbes med navnet Diderich Marcussen, men han dør indenfor de første år af sin levetid. Præsten skriver, da drengen døbes i Viuf kirke søndag den 12. december 1745:

Dom 3. Adv. Døbt Marcus Rasmussens barn kaldet Diderich frembaaren af Barbara Diderichsdatter faddere Diderich Andersen, Peder Rasmussen [nok Marcus' bror fra Pjedsted] og Susanne Legardt [Barbara er hans svigerinde, og Diderich er hans svigerfar fra Pjedsted].

 

Marcus Rasmussen bliver far for tredje gang i 1747, hvor han får datteren, der døbes Mette Marcusdatter den 22. januar 1747 i Viuf kirke. Præsten skriver, da pigebarnet er døbt 3. søndag efter Hellig 3 Konger:

Dom. 3 p Epiph døbt Marcus Rasmussens daatter kaldet Mette frembaaren af mad. Stub faddrer Peder Rasmussen [må være storebroren fra Pjedsted], Søren Haar og Susanna Legardt

Mette Marcusdatter er gudmor i Viuf kirke på kirkedagen 2. advent 1764, da Hans Fugl får døbt sin søn med navnet Erich Hansen Fugl. Året efter er hun fadder for Hans Pedersen Koed, hvilket Bertel Kyed også er. Mette Marcusdatter bliver gift med Bertel Kyed, der er født i 1736 i Viuf. Bertel Kyed overtager sin fars gård i 1768. Bertel Kyeds hustru af Viuf er gudmor i Taulov på kirkedagen 3. søndag efter H3K i 1780 for møller Thomas Winding og Anne Kirstine van de Lucht, da parret får døbt sønnen Bertel Thomasen Winding. Mette boede på denne gård, der lå lige op ad kirken til sin død i 1797. Gården er udparcelleret, men resterne af den hedder ”Kuglegaard”.

 

På kirkedagen Dom 1747, der er den 5. marts 1747, står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor i Viuf kirke for Christen Møller. Christen har fået en datter, der døbes Mette Christensdatter Møller i kirken denne dag. Fadderne til den lille pige er Mads Jensen, Søren Haar og Susanne Legardt af Viuf.

På kirkedagen 6 p Trinitatis 1747, som er den 9. juli 1747, står ”Maren Marcuses” fadder i Viuf kirke, og det er selvfølgelig Maren Diderichsdatter, som er gift med Marcus Rasmussen i Viuf, der her er tale om. Maren Diderichsdatter gør det for Hans Sørensen på præstegårdens Annexgaard, idet denne har fået sønnen Peder Hansen.


På kirkedagen Palmarum 1748, som er den 7. april 1748, står Marcus Rasmussen fadder til en lille pige i Viuf kirke, der døbes Karen Jensdatter Buhl. Karens far hedder Jens Bul [Buhl]. Gudmor er ”Vus Londekone”, hvilket jeg ikke kan gætte, hvad det betyder. Andre faddere er Mads Jensen, Birthe Londemand og Maren Pedersdatter.


1 p Epiph 1749, som er den 12. januar 1747, står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder i Viuf kirke atter engang. Maren står fadder for Søren Nielsen, der har fået en søn, som døbes Niels Sørensen. Fadderne til den lille Niels er Mads Pagh, Peder Snedker og Lene Griis af Viuf.


Marcus Rasmussen bliver far til endnu en søn, der døbes Diderich Marcussen søndag den 1. juni 1749 i Viuf kirke. Da Diderich er døbt i Viuf kirke, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:

Dom: Trin: døbt Marcus Rasmussens søn kaldet Diderich frembaaren af Susanne Legardt, faddere Anders Diderichsen [svorger], Peder Rasmussen [broren fra Møllersminde i Pjedsted], Mads Jensen [formodentlig Mads Jensen fra Jensgaard i Viuf], Ellen Nielsdatter

Læs om retssagen vedrørende Diderich Marcussens arv efter sin mor længere nede på denne side . Som voksen flytter Diderich Marcussen til Vinding sogn. I J. J. Ravns bog En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo herreder kan man læse om Rasmus Marcussen under Vinding sogn på gård 6:

Diderik Markussen, hans Søn Jørgen Dideriksen, og dennes Søn, Diderik Jørgensen (født den 19. maj 1832 i Vinding), havde en Gaard, som var en Del af denne Gaard. Diderik Jørgensen byttede Gaarden bort mod en Del af Gaarden Nr. 11, og Ejeren af denne, Jens Markussen, fik saa hans Gaard. Der var forskellige ejere, til Lars Hansen Jørgensen nedbrød den.

Diderich Marcussen bor ved folketællingen i 1787 i Viuf hos søsteren Mette Marcusdatter og hendes mand Bertel Kyed. Han  bliver i september 1792 gift med Malene Nielsdatter (datter af Karen Zachariasdatter og Niels Jørgensen Ostedet) fra gård 12 i Vinding. Tirsdag den 28. maj 1793 får de sønnen Jørgen Diderichsen. Jørgen Diderichsen bliver gift med Tove Johanne Nielsdatter fra Solskov. De får sønnen Diderik Jørgensen den 19. maj 1832 i Vinding.

Om gård 11:

Den gamle Gaard i Byen har bl.a. været ejet af Jens Markussen, som byttede med Diderik Jørgensen, der havde den og Møllen i en Række Aar. Han var Dannebrogsmand. Siden Diderik Jørgensens Død har Gaarden været ejet af Sognefoged Niels Nielsen, der er en Søn af Hans Peter Nielsen, ”Stampemøllegaard”, den gl. Kragegaard.

Ved folketællingen i 1880 er Diderik Jørgensen opført som møller med en gård og en mølle i Vinding ved Vejle. Han er ugift og har en møllersvend, en husbestyrerinde, en tjenestekarl og to tjenestepiger. Gårdejer Diderik Jørgensen er formand for Sogneforstanderskabet og sognerådet i Vinding 1883 til 1886. Gårdejer, lægsmand Diderik Jørgensens legat oprettes den 25. februar 1894. Det er på 40,000 kroner, og renten af det uddeles til trængende af legatstifterens slægt, der er fødte før hans død. Derefter overgår legatet til universitetet. Didrik Jørgensen dør som ugift gårdejer i Vinding by den 27. februar 1894. Han bliver altså kun 62 år gammel. Gården hed Sønderbjerregaard. Der findes et gammel foto af Vinding mølle .

Om gård 15 :

Gaarden, der nu kaldes ”Lykkesgaard”, er for mange Aar siden udflyttet fra Byen. Da Niels Nielsen købte Lykkesgaard, siger man, den kostede 1800 Rdl. Han var gift med en Datter af Gaardmand Diderik Markussen i Vinding.

Foto fra 1878 af Diderik Jørgensen, som er barnebarn til Diderich Marcussen og derved oldebarn til Marcus Rasmussen.
Marcus Rasmussen i årene 1750 til 1758

På Fest Epiph 1750, som er den 6. januar 1750, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder i Viuf kirke til tvillingerne Christen og Lauritz Jacobsen. Forældre til de to drenge er Jacob Larsen og hans hustru.

På kirkedagen 6 p Pasch 1750, der er den 10. maj 1750, er Marcus Rasmussen selv fadder i Viuf kirke. Marcus gør det for Christen Jensen, der får døbt sønnen Jens Christensen.

På kirkedagen Invocavit 1751, der er den 28. februar 1751, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder for Rasmus Nielsen Schiøtte på Viufgaard. Denne får sønnen døbt Niels Christensen Rasmussen Skiøtte i Viuf kirke denne dag, efter at hans første søn med dette navn er død året før.

På kirkedagen Lætare 1750, som er den 21. marts 1751, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, igen fadder i Viuf kirke. Nu gør hun det for ”Lille Anders”, der får døbt sønnen Anders Andersen. Hvem denne ”lille Anders” er, vides ikke.


Den 4. juli 1751, som også er kirkedagen 4 p Trin 1751, får Marcus Rasmussen endnu en datter, der døbes i Viuf kirke fjerde søndag efter Trinitatis med navnet Giertrud Marcusdatter. Præsten skriver:
Dom 4 p Trin. Døbt Marcus Rasmussens liden datter kaldet Giertrud frembaaren af min [præstens] kone Karen Pedersdatter, faddere Peder Rasmussen [broren fra Møllersminde i Pjedsted], Niels Andersen [svogeren fra Bredstrup], Mons. Holtzendorph [af Luttergavl i Viuf], Ellen Nielsdatter [også af Luttergavl]


På kirkedagen 4 p Trin 1752 står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder i Viuf kirke for Thomas Christensen, der har fået sønnen Hans Thomsen.

Maren Diderichsdatter, dvs. hustruen til Marcus Rasmussen, står igen fadder i Viuf kirke på kirkedagen Septuagesima 1753. Da får Mads Jørgensen døbt en datter ved navn Karen Madsdatter, men pigen dør 8 år gammel i 1761.


Marcus Rasmussen står selv fadder i Viuf kirke på kirkedagen Dom 2vingo 1753. Mads Christensen har fået tvillinger, og da pigen døbes Anne Madsdatter, står Marcus ved dåbsfadder som fadder.


På kirkedagen Festo Pasch 1753 står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor for Jens Nielsen, der får døbt sønnen Niels Jensen.

Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, står nok engang fadder i Viuf kirke på kirkedagen 11 p Trin 1753. Denne gang gør hun det for Søren Pris, der får døbt sønnen Niels Sørensen Pris.

14 p Trin 1753 står Marcus Rasmussen selv fadder i Viuf kirke. Thomas Chrisensen har fået en datter, der døbes Anne Marie Thomasdatter, og hende står Marcus fadder for. Hun bliver dog ikke så gammel, og præsten har tilføjet nedenunder: død 1754 :-


Marcus Rasmussen står nok engang fadder i Viuf kirke den 14. oktober 1753. Denne gang gør han det for Hans Marcussen på gård 12 i Viuf by, der får døbt sin datter for Johanne Hansdatter. Præsten tilføjer, at den lille pige dør i 1755, og altså før, at familien Marcussen flytter til Bredstrup året efter. Marcus og Hans er vist nok i familie med hinanden.

Dom Oculi 1754 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke for Christen Møller. Denne får nemlig døbt sønnen Peder Christensen Møller denne dag. Gudmor til den lille dreng er Birthe Clausdatter.

Da Anders Carlsen får døbt datteren Maren Andersdatter på kirkedagen Fer. 1 Pentec 1754, står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor for den lille pige: Birthe Clausdatter står denne gang fadder, hvilket sognefogen Søren Haar også gør.

Hustruen til Marcus Rasmussen, Maren Diderichsdatter, står nok engang fadder i Viuf kirke på Trinitatis 1754. Hun gør det for Rasmus Nielsen på Viufgaard, der får døbt sønnen Iver Rasmussen. Præsten tilføjer senere, at den lille Iver er død i 1756.

Allerede 5 p Trin 1754 står Marcus Rasmussen selv fadder. Han gør det for Peder Madsen, der får døbt sønnen Mads Pedersen. Den lille dreng bliver ikke så gammel, da præsten tilføjer, at han er død samme år.


11 p Trin 1754 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke for en lille pige, der døbes Grete Helvig ?. Hvad, hendes far hedder, er et godt spørgsmål men ca. Skroffnichmus. Gudmor til den lille pige er Johanne Madsdatter. De andre faddere er Mogens Madsen og Mette Haar. Denne indgang er en af de lidt mere mærkelige i Viuf kirkebog.

Marcus Rasmussen står igen fadder i Viuf kirke på kirkedagen 8 p Trin 1755. Denne gang gør han det for Thomas Christensen, der får døbt datteren Anne Marie Thomsdatter. Karen Jensdatter fra Kolding er gudmor. De andre faddere er Søren Haar, Hans Pedersen og Mette Kyed [som ikke er Marcus’ datter, selv om hun har samme navn].

Igen på kirkedagen Dom Mis. 1756 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke. Nu gør han det for Hans Pedersen, der får døbt datteren Marie Hansdatter. Gudmor er den 23-årige Johanne Margrethe [Madsdatter]. De andre faddere er Søren Haar og Margrethe Hansdatter.

På kirkedagen 6 p Trin 1756 er Marcus Rasmussen endnu engang vidne i Viuf kirke ved en barnedåb. Denne dag får Mads Andersen døbt sin søn for Peder Madsen. Gudmor til lille Peder er Lisbeth Veile. De andre faddere er Peder Snedker og Susanne Legardt.


”Maren Marcus”, som må være Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, står gudmor i Viuf kirke 13 p Trin 1756, hvor Jacob Skolemester får døbt sin datter Anne Jacobsdatter. Faddere er bl.a. Søren Haar, Rasmus Nielsen og Else Pagh.

Dom Qvinqva? 1757 står Marcus Rasmussen selv fadder i Viuf kirke for Anders Karlsen. Anders har fået en søn, der opkaldes efter farfaren og således kommer til at hedde Karl Andersen. Blandt fadderne ses Jacob Hansen, som ? måske er lig med Jacob Skolemester?.


Da Jørgen Pedersen Landsoldat dør i 1757, indføres i tingbogen tirsdag den 1. marts 1757, at han er Marcus Rasmussen i Viuf skyldig 5 rigsdaler.


14 p Trin 1757 står Marcus Rasmussen fadder for Peder Madsen, da han får døbt sin datter for Anne Pedersdatter. Else Pagh står som gudmor, og blandt fadderne ses Jacob Skolemesters hustru, Ellen.

Marcus Rasmussen står næste gang fadder i Viuf kirke på kirkedagen 17 p Trin 1757. Nu gør han det for Søren [Hansen] Pris, der får døbt datteren Mette Sørensdatter Pris. Anne Marie Koed står gudmor for den lille pige.

Marcus Rasmussens signatur 1758 på vinkanden i Viuf.
Marcus Rasmussen fra 1758 til 1768

Marcus Rasmussens første kone, Maren Diderichsdatter, dør og begraves 9 p Trin 1758, som var den 23. juli 1758. Der står nok, at hun blev 41 år gammel. Marcus skænker samme år en vinkande til Viuf kirke, men det vides ikke, om dette sker i forbindelse med konens død.

 

På vinkanden findes følgende indskrift: ”Gud til ære og i et taknemligt hjerte er denne kande foræret til Viuf kirkes Alter af Marcus Rasmussen og Maren Diderichs datter Anno 1758”.


Tirsdag den 28. marts 1758 føres Marcus Rasmussen som vidne for Margrethe Jensdatter, da han er hendes lavværge. Sagen drejede sig om, hvorvidt en Christen Jensen Møller skyldte hende penge. Det gjorde han ikke. 


Marcus Rasmussen bliver viet til Karen Madsdatter Dahl fra Stubberup i Højen sogn den 23. september 1760. Præsten skriver i kirkebogen:
d: 23 Sept: Copuleret efter Kongl: Bevilling uden foregaaende Trolovelse Marcus Rasmusen af Wiuf og Karen Madsdatter af Stubberup

 

Marcus Rasmussen og hustru, Karen Madsdatter Dahl af Viuf, er i Øster Starup kirke den 19. oktober 1760, hvor hustruen er gudmor for Mogens Jacobsen. Denne har fået en datter, der bliver døbt Anna Kirstine Mogensdatter. Fadderne er Mads Olufsen af Stubberup i Højen sogn, Las Nielsen af Højen, samt Jørgen Nymands hustru og degnens hustru af Øster Starup. Hvordan forbindelsen er mellem Mogens Jacobsen og parret i Viuf vides ikke.


Da Marcus Rasmussen bliver far til en søn midt i juni 1761, som bliver opkaldt efter drengens morfar, Mads Olesen Dahl, skriver præsten i forbindelse med dåben den 21. juni 1761 i Viuf kirke om Mads Marcussen:

Dom 5 p. Trin døbt Marcus Rasmussens søn kaldet Mads frembaaren af Karen Nielsdatter, faddere Peder Rasmussen, Mogens Jacobsen [fra Øster Starup], Bertel Kyed [fra Kuglegaard i Viuf], Susanna Legardt [Gl. Toftegaard i Viuf], Kirsten Madsdatter [vist nok ikke af Øster Starup, da dennes far er Mads Hansen ifølge trolovelse 1762]
Der vides ikke mere om Mads Marcussen.

 

Atter i 1763 får Marcus Rasmussen en datter, der døbes Maren Marcusdatter, og hvor præsten skriver i kirkebogen:

Dom p N.dt døbt Marcus Rasmussens liden datter kaldet Maren frembaaren af Mad. Frik, faddere Mads Olufsen [af Stubdrup], Peder Rasmussen [fra Møllersminde i Pjedsted], Anders Nielsen, Else Soels [fra Gammelgaard i Viuf]

Maren Marcusdatter bor ved folketællingen i 1787 i Viuf hos søsteren Mette Marcusdatter og hendes mand Bertel Kyed. Maren er da 25 år gammel og ugift.

I 1764 findes følgende sag ved retten, hvor Marcus Rasmussen er involveret:

Marcus Rasmussen af Viuf lovbød 3. Gang den gård i Bredstrup, som hans søster og svoger Niels Andersen påbor. Sognefoged Niels Andersen og hustru Maren Rasmusdatter af Bredstrup begærede skøde. De havde i forvejen den anden halvpart af gården.

 

Marcus Rasmussen får atter en søn i 1764, som døbes med navnet Hans Marcussen. Da drengen er døbt i Viuf kirke på kirkedagen Fer 3 Nativ 1764, skriver præsten:
Viuf Fer: 3 Nativ: Xsti døbt Marcus Rasmussens lidet barn kaldet Hans, frembaaren af Kirstine Madsdatter. Faddere Villum Johansen, Søren Haar, Jens Nielsen, Anne Maria Hansdatter
Der vides ikke mere om Hans Marcussen.

På kirkedagen Quinquagesima 1765, altså Fastelavnssøndag, som er den 17. februar 1765, er Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke for Søren Nielsen. Søren har fået en datter, som døbes med navnet Anne Sørensdatter. Else Soel er gudmor for den lille pige, mens de andre faddere er Peder Madsen, Mette Haar og Anne Christensdatter.


Tirsdag den 26. marts 1765 findes endvidere følgende i retten, som involverer Marcus Rasmussen:

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Peder Madsen i Skærbæk for gæld. Udsat til 16/4, men se næste side.

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. Udsat til 16/4, men ikke set der.

 

Tirsdag den 16. april 1765 er næste møde, hvor Marcus Rasmussen møder op i retten:

Peder Madsen af Skærbæk mødte i retten og tilstod gælden til Markus Rasmussen. Han bad om udsættelse til 7/5

 

Tirsdag den 7. maj 1765 er endnu en indgang i domsbogen:

Dom: Markus Rasmussen af Viuf ctr. Peder Madsen i Skærbæk for gæld på 7 rdl. Han skal betale.

 

På kirkedagen Dom jubilate 1767, som er 3. søndag efter Påske 1767, hvilket igen er den 10. maj 1767, står Marcus Rasmussens kone gudmor i Vinding kirke for deres barnebarn. Det er sønnen Rasmus Marcussen, der har fået en datter, som døbes Maren Rasmusdatter. Præsten skriver, at Maren ”er baaren af Marcus Rasmussens hustru af Wiuff”.

Den indbyrdes placering af gårdene i Viuf by i 1700-tallet. På Siden Viuf- gårdene m.m. kan den enkelte gård, som numrene refererer til, identificeres. Gården yderst til venstre (13) er Marcus Rasmussens fæstegård.
Marcus Rasmussen fra 1768 til 1772

Tirsdag den 16. februar 1768 fører Marcus Rasmussen igen en retssag:

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Anders Tygesen ang. Skovhugst. Sagen er udsat til 15/3, men er ikke set igen.


Den 30. juni 1768 er der en trolovelse i Viuf, hvor Marcus Rasmussen skal stå for brylluppet. Det er nemlig hans datter, Mette Marcusdatter, der i Viuf bliver trolovet til Bertel Kyed af Viuf. Mette og Bertel bliver gift den 3. november 1768. I forbindelse med trolovelsen sættes der 2 underskrifter i Viuf kirkebog, og den ene er Mads ?, og den anden hedder nok Rasmus Soel, dvs. gårdmanden fra Gammelgaard i Viuf.


Igen tirsdag den 17. januar 1769 er Marcus Rasmussen i retten:

Markus Rasmussen af Viuf fremstillede for retten en gl. hoppe (fremlysning).

 

Tirsdag den 24. januar 1769 er Marcus Rasmussen der igen:

Markus Rasmussen af Viuf fremlyser hoppe 2. Gang.

 

Tirsdag den 25. april 1769 er Marcus Rasmussen atter i retten:

Anders Dideriksen [svogeren] i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. Hans søn Diderik Markussens mødrende arv. 6/6

 

Tirsdag den 25. juli 1769 falder der dom i sagen om Marcus Rasmussen fra Viuf overfor Anders Dideriksen fra Pjedsted:

Dom: Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. Børnepenge (hans søn Diderik Markussens mødrende arv). Markus Rasmussen har tilstået, at han efter skiftebrev af 27/10-59 er blevet sin søn 300 rdl. Skyldig, nemlig i mødrene arv 184 rdl. 3 mk. 4 sk. Og i udlovet gave 115 rdl. 2 sk., på det vilkår, at samme hos ham skulle blive stående uden rente, til sønnen opnår sit 25. År. Men han beklager, at han dels på grund af vanheld og dels, fordi han har købt sin gård så dyrt på ryttergodsauktionen, uden egen skyld er kommet i den fattigdom, at han ikke kan betale denne gæld. – Intet af dette andragende er blevet modsagt, og kendes altså for ret, at det påberåbte skiftebrev bør efterleves som en usvækket dom, og at Markus Rasmussen følgelig beholder de 300 rdl. Til den i skiftebrevet fastsatte tid uden rente, imod at han på myndlingens bekostning giver sagsøgeren en lovlig panteforskrivning.

 

Før den 2. maj 1770 begraves en datter til Marcus Rasmussen. Præsten skriver i kirkebogen efter begravelsen:

Dom. Die. Begraves Marcus Rasmussens lille datter Kirsten 12 uger

 

Tirsdag den 31. juli 1770 er Marcus Rasmussen nok engang i retten, nu mod Mads Olesen af Højen Stubdrup:

 

’Mads Olesen af Højen Stubdrup ctr. Sin fæstebonde Markus Rasmussen i Viuf ang. Opsigelse af gården. Mads Olesen har købt gården ved auktion i 1769. Han har påstået, at fæsteren har forringet gården, og bedt om, at Søren Haar og Rasmus Sørensen Soel af Viuf måtte blive udmeldt til at syne den. De skulle have afhjemlet deres syn den 19/7, men har ikke haft tid på grund af den landmålingsforretning, der er foretaget i deres by. Nu afhjemler de synet. Tingsvidne.

[Mads Olesen er vist faren til Marcus’ kone Karen Madsdatter. Datteren Kirsten bor nemlig hos Mads i 1787, hvor der står, at hun er datterdatter]

 

Den 3. februar 1771 står Marcus Rasmussens hustru, Karen Madsdatter, fadder for Mogens Madsen på Jensgaard i Viuf, da denne får døbt sønnen Peder Mogensen. Den lille dreng dør i 1773, og Mogens Madsen får en ny søn med navnet Peder i 1775.


Marcus Rasmussen bliver i begyndelsen af april 1771 i stamtræet far til Kiersten Marcusdatter, der fødes i Viuf by og døbes i kirken 2. søndag efter påske 1771, som er den 14. april 1771.


Da Marcus Rasmussens bror, Peder Rasmussen Møller, dør på hjemgården Møllersminde i Pjedsted sogn, og der gøres skifte under Koldinghus Amt (sagen er i skifteprotokollen pr. 16. juni 1772 på opslag 348-368), står Marcus formynder for et af de 7 børn af første ægteskab med Maren Lasdatter, nemlig for den 16-årige Jens Pedersen [Møller]. Der er forskellige andre formyndere for de andre børn af første ægteskab, mens Marcus Nielsen fra Fruertofte i Pjedsted og Søren Møller fra Gammelby Mølle står formyndere for de 2 børn af ægteskabet med Anne Marcusdatter. Undervejs i det meget lange skifte sætter formynderne deres underskrift inklusive Marcus Rasmussen af Viuf, selv om den næppe er ægte taget i betragtning af, at alle underskrifterne ligner hinanden for meget.

Underskriften fra Marcus Rasmussen i 1772 på skiftet efter broren. Men underskriften er nok ikke ægte.
Årene 1772 til 1775

Den 6. marts 1774 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke. Det gør han for Niels Clausen, som har fået datteren Karen Nielsdatter. Marcus Rasmussens datter, der er blevet gift Mette Kyed, står gudmor for den lille pige.

Midt i oktober 1774 bliver Marcus Rasmussen selv far til sønnen Peder. Da drengen er døbt Peder Marcussen i Viuf kirke den 23. oktober 1774, skriver præsten:
Dom: 21 p: Trinit: eller 23 Octob: blev Marcus Rasmussens Søns Daab confimeret; hans navn er Peder, han blev frembaaren af Oluf Henrichsens kone fra Stubdrup, fadderne var Rasmus Soels hustru, Else Kirstine Pagh, Sørren Haar, Hans Koed og Diderich Marcussen   X død 1775
[Diderich Marcussen er jo den 25-årige storebror til lille Peder.]

Marcus Rasmussen som indskrevet i Viuf kirkebog
Slutningen på historien om Marcus

Marcus Rasmussen bliver således far til 12 kendte børn, hvoraf i hvert fald de to dør som spæd.

 

Marcus Rasmussen dør 56 år gammel midt i marts 1775. Præsten skriver, da han begraves på Viuf kirkegård onsdag den 22. marts 1775:

 

22 Martii. Begravet Marcus Rasmussen gl. 56 Aar

 

Søndag den 3. september 1775 begraves Marcus Rasmussens søn, Peder, 10 måneder gammel.

 

Marcus Rasmussens hustru, Karen Madsdatter, gifter sig året efter med Peder Hansen, og han overtager gården i Viuf.


I november 1780, dvs. 5 år efter sin død, får sønnen Rasmus Marcussen Bonde i Vinding en søn, der opkaldes efter sin farfar og således kommer til at hedde Marcus Rasmussen. Gudmor til denne lille Marcus er Fru Cancellie Raadinde von Fleischer, byefogdens kone i Vejle. Faddere til drengen er Madame Meden, Frøken von Michaelsen, Capttain von Michaelsen, hr. Tolder [Johan] Groth og hr. Berg foruden hr. Foghl, hr. Falk og hr. Roed, alle fra Vejle.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <-> Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Marie Katrine Evald<->Kiersten Marcusdatter <- Marcus Rasmussen

Marcus Rasmussens fødselsdata fra Pjedsted kirkebog i 1719

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Gitte | Svar 19.12.2019 12:19

Karen og Marcus bliver gift den 23.09.1760 Højen Sogn. Karen er også født i Højen Sogn den 04.08.1739.

Bente Larsen, Kolding | Svar 23.10.2012 00:33

Pjedsted kirkebog 1705 - 1748. Der ser jeg trolovelse for Marcus Rasmussen og Maren Diderichsdatter opslag 130 og vielsen på opslag 131 23. juni 1743.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.08 | 07:42

Hej Gunhild
du kan kontakte mig på min mail.. jetokri@gmail.com
hilsen Jette

...
22.08 | 17:57

Gunhild Dalgaard. Jeg er også i familie med Anders Christensen Gudesen. Han er min 3 x tipoldefar på min mors side. Jeg vil gerne i kontakt med Jette T. Kristen

...
12.08 | 11:07

Jeg er i familie med Anders Christensen Gudesen. Min 4 X tipoldefar på min mors side. Jeg er meget glad for at jeg fandt en masse på denne side.

...
13.06 | 17:05

I din søgen i dette område - er du så stødt på et tilnavn "Amme" som mine aner havde. Så vidt jeg har kunnet spore så er de i Hallund-området i 1700-1800 tallet

...
Du kan lide denne side