Knud Larsen (1670 - 1741)
455 af 512 - Knud Larsen

bliver født omkring 1670 og sikkert i Jerslev. Det vides ikke, hvad Knud Larsens forældre hedder. Hans far kunne dog være den Laurs Knudsen i Jerslev, hvis mor, Maren Lauridsdatter, begraves den 6. maj 1688, hvor hun er 83 år gammel og således er født ca. 1605. Laurids Knudsen dør selv og begraves den 2. september 1703, hvor han er 71 år gammel og altså født ca. 1632. Lignende navne for Knud Larsen er altså Knud Laursen og Knud Lauridsen.

Knud Larsen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer først indføres i Danmark i 1736.

Søndag den 1. maj 1698 står Knud Larsen fadder til en pige, der døbes Birgitte Knudsdatter i Jerslev kirke. Birgittes far er Knud Jensen af Klæstrup. Knud Larsen er da bosiddende i Jerslev. Andre faddere er Simon Larsen i Klæstrup, Niels Therkelsen i Klæstrup samt Agneta Fisker af præstegaarden.

Søndag den 15. januar 1699 står Knud Larsen igen fadder i Jerslev kirke. Drengen døbes Søren Nielsen, og faren til ham hedder Niels Sørensen i Jerslev by. Andre faddere er Christen Sørensen, Olle Tomsen, Giertrud Sørensdatter samt Anne Pedersdatter af Jerslev by. Sidstnævnte er højst sandsynligt Knud Larsens senere hustru.


Knud Larsen i Jerslev by bliver gift med Anne Pedersdatter mandag den 24. januar 1701 i Jerslev kirke. Efter brylluppet indskriver præsten parret med følgende ord:

Anno = 1701 d:24 Janu. Knud Larsøn og Anne Pedersdatter i Jerslef bye


Knud Larsen er nu gift, og han bliver allerede far for første gang i begyndelsen af oktober 1701. Der er nemlig barnedåb i Jerslev kirke søndag den 9. oktober 1701, hvor sønnen Niels Knudsen bliver døbt. Man kan spørge sig selv om, hvorfor drengen hverken opkaldes efter sin farfar eller morfar. Præsten skriver:
D= 9 Oktober et barn Niels, Knud Larsøns i Jerslef. Test: Hans Ollesøn i Øster Hiulskov, Christen Knudsøn i Jerslef, Niels Andersøn i Klestrup, Dorthe Jensdatter i Degne Bolet og Maria Nicolajsdatter i Jerslef.

Niels Knudsen bliver gift med Johanne Jensdatter i Jerslev kirke, og de får sønnen Jens Nielsen.

På kirkedagen 26 p Trin 1703 kommer Knud Larsens hustru i Jerslev tilbage til kirken efter en barsel, så der må være født et barn lidt tidligere på året. Barnet må være død som spæd, men der er ingen begravelser indført mellem den 2. september og 20. november 1703 eller efterfølgende i Jerslev kirkebog.

Knud Larsen bliver i stamtræet far til Mette Knudsdatter i maj 1704. Hun bliver en gammel dame, der først dør i 1786.

Søndag den 21. februar 1706 står Knud Larsen fadder til en pige, der i Jerslev kirke døbes Mette Hansdatter. Mettes far hedder Hans Ollesen fra Hiulskov, og denne har jo i 1701 selv stået fadder for Knud Larsen. De andre faddere er Peder Jensen i Øster Hjulskov, Inger Jensdatter i Vester Hjulskov samt Else Tomsdatter i Jerslev.

Knud Larsen bliver far til en søn, der døbes Peder Knudsen omkring 1706. Der er dog ingen dåbsindgang på denne søn.

Mandag den 26. december 1707 står Knud Larsen fadder til en dreng, som døbes Laurs Ollesen. Hans far er Olle Tomsen i Vestergaard i Jerslev by. De andre faddere er Christen Knudsen, Christen Laursen, Else Tomsdatter og Karen Sørensdatter i Degne Bolt i Jerslev.


Knud Larsen får endnu et barn omkring nytåret 1709, og drengen bliver døbt søndag den 6. januar 1709 i Jerslev kirke. Denne søn døbes Friderich Knudsen, så han opkaldes heller ikke efter en af bedstefædrene. Præsten skriver i kirkebogen: 
D= 6 Jano et barn Friderich, Knud Laursøn i Jerslef bye. Test: Niels Nielsøn Bundgaard i Suenum, Olle Tomsön i Jerslef, Laurs Tomsön ibid. Maria Magdalina i Præstegaarden og Helle Jensdatter i Jerslef bye.
Også Friderich bliver døbt to gange, nemlig også den 24. januar 1709. Ved anden dåb er Hans Ollesen i Hjulskov og Else Tomsdatter i Jerslef dog også fadder. Knud Larsens hustru kommer tilbage i kirken den 10. februar 1709. Den 31. marts 1743 laver Frederik Knudsen vurdering på dødsboet efter Niels Nielsen i Klæstrup og hans enke Anne Bertelsdatter, der må flytte fra stedet. Den 29. november 1758 laver han vurdering på dødsboet Karen Jørgensdatter i Klæstrup. Den 7. februar 1748 er Frederik lavværge i dødsboet Niels Poulsen i Jerslev. Den 7. februar 1745 står Friderich Knudsen sammen med Bertel Jensen i Jerslev og Jens Madtzen i Øster Mellerup fadder for Jens Nielsen i Øster Skole i Jerslev by. 14 dage senere står Friderich Knudsen igen fadder i Jerslev kirke sammen med Bertel Jensen. Friderich Knudsen dør i Jerslev i begyndelsen af august 1791, og han begraves fra Jerslev kirke den 14. august 1791. Præsten skriver, at Friderich blev 83 år gammel, og det stemmer med fødselsåret. Hans enke begraves den 9. november 1792, hvor hun var 74 år gammel.
Knud Larsen i Jerslev efter 1710

Den 22. februar 1711 står Knud Laursen fadder i Jerslev kirke til en dreng, som døbes Peder Andersen. Peders far hedder Anders Pedersen, og som bor i Klæstrup. Andre faddere til den lille Peder er Jender og Christian Knudsen i Klæstrup, drengens mormor samt Maren Danielsdatter på Heeden.


Knud Larsen får sit fjerde og sidste barn, der døbes Birgete Knudsdatter søndag den 12. juli 1711 i Jerslev kirke. Præsten skriver efterfølgende:
d=12 July Døbt et Barn (Birgete) Knud Laursens i Jerslef. Test: Fridericus Berentsen i Jerslef Præstegaard, Peder Møller ibid, Knud Jensen i Klæstrup, Agnetha Fiskers i Degneboliget samt Maren Danielsdatter i Præstegården.
Birgete Knudsdatter bliver gift med Otthe Nielsen. Birgitte Knudsdatter og Otte Nielsen får deres første barn døbt Anne Othsdatter den 11. oktober 1739. Den 29. juli 1742 får de døbt en datter Margrethe Ottesdatter. I 1755 får Birgete sønnen Niels Othsen, som Birgitte bor hos ved folketællingen den 1. juli 1787. Birgete Knudsdatter dør den 17. november 1793, og hun er da 76 år og enke.

Den 26. juni 1711 får Peder Thomsen i Klæstrup døbt en søn med navnet Thomas Pedersen. Knud Larsen i Jerslev er fadder for drengen sammen med Anders Pedersen, Christen Knudsen og Karen Olufsdatter i Klæstrup foruden Maren Christensdatter i præstegården.

Den 13. september 1711 står Knud Larsen af Jerslev nok engang fadder i kirken, og denne gang gør han det for Oluf Thomsen i Jerslev, der får døbt sønnen Christen Olufsen. Andre faddere er Hans Olufsen i Øster Hjulskov, Peder Jacobsen i Jerslev, Agnete Fisker i Jerslev degnebolig og Helle Jensdatter i i Jerslev.

Knud Larsen af Jerslev står igen fadder i den lokale kirke den 26. december 1711. Det er Knud Dal i Klæstrup, som får døbt sin søn for Christen Knudsen Dal. Andre faddere ved dåbsfadet er Jacob Simonsen og Oluf Nielsen af Klæstrup, Agnete Fisker i degneboligen samt Johanne Pedersdatter af Klæstrup. Den sidstnævnte, Johanne Pedersdatter, er en datter af Peder Thomisen i Klæstrup, og hende kommer Knud Larsen jo i familie med senere hen foruden hendes søster, Birgitte Pedersdatter, som bosætter sig i Øster Brønderslev.

Den 28. juni 1716 står Knud Larsen i Jerslev fadder i Jerslev kirke for Anders Pedersen og Anne Andersdatter i Klæstrup, der får døbt datteren Maren Andersdatter. En af de andre faddere er Madtz Ottesen i Sterup, som er far til Jens Madtzen . En  tredje fadder er Birgete Pedersdatter af Klestrup, der senere bliver gift med Anders Jørgensen i Øster Brønderslev sogn.

Den 19. juli 1716 står Knud Laursen i Jerslev nok engang fadder. Han gør det da for Ole Thomasen og Bodil Larsdatter i Jerslev, som får døbt sønnen Jens Olesen. Andre faddere er Peder Nielsen i Jerslev, Peder Bertelsen i Jerslev, Christen Christensens hustru samt Sophie Christensdatter i Jerslev.

Den 26. april 1722 står Knud Lausens hustru i Jerslev, Anne Pedersdatter, fadder i Jerslev kirke for Niels Madsen og Margrethe Ottesdatter i Jerslev by. Parret har fået sønnen Jens Nielsen. De andre faddere er Christen Nielsen i Alstrup, Jens Nielsen i Staderup, Jens Andersen i Klæstrup samt Dorethe Nielsdatter i Klestrup.

Knud Larsens datter, Mette Knudsdatter, bliver i Jerslev kirke gift med Bertel Jensen fredag den 18. juni 1723, så Knud er med til brylluppet.

Knud Larsen oplever også, at datteren Birgete Knudsdatter bliver trolovet med Oth [Otte] Nielsen tirsdag den 30. september 1738. Birgitte bliver da også gift med Oth Nielsøn i Jerslev kirke søndag den 9. november 1738. Birgitte og Otte Nielsen får den 8. november 1745 døbt sønnen Knud Othsen [Ottesen] i Jerslev kirke, hvor følgende er faddere: Ole Thøgersen i Aalstrup, Peder Knudsen i Jerslev, Bertel Larsen i Aalstrup, Niels Madsens hustru i Jerslev samt Inger Nielsdatter.


Knud Larsen bliver altså far til 4 kendte børn.

Knud Larsen dør nok i begyndelsen af januar 1741, og han begraves søndag den 5. marts 1741. Det vides ikke, hvorfor han først begraves så sent, men præsten skriver:
D: 5 Mart: begravet Knud Laursen af Jerslev bye - - - - - - - gl: 71 – 1m:

Under Kornumgaard laves der et skifte efter Knud Laursen den 31. januar 1741, hvori man i kortform kan læse følgende om arveafkald fra arvingerne:
Opslag 50: Den 31.januar 1741: Knud Laursen i Jerslev er død. Enken er Anne Pedersdatter. Niels Knudsen i Sejlstrup Mølle [i Sejlstrup sogn] giver afkald på arv sammen med Bertel Jensen i Jerslev på kone Mette Knudsdatters vegne og Otthe Nielsen i Jerslev på kone Birgitte Knudsdatters vegne. Der sættes underskrifter af Bertel Jensen, Otte Nielsen og Niels Knudsen.
Det
vides ikke, hvorfor Friderich Knudsen ikke omtales, idet denne stadigvæk lever – og endda 50 år efter farens død, men det er måske fordi, at han ikke giver afkald på arv.

Knud Larsen bliver altså 71 år gammel.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martin Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Søren Sørensen <- Søren Bertelsen <- Bertel Sørensen Langthjem <- Karen Bertelsdatter <- Mette Knudsdatter <- Knud Larsen

Knud Larsen som indskrevet i Jerslev kirkebog i slutningen af 1600-tallet

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.01 | 10:37

Kære Allan, har søgt Søby Sogn v. Randers, Ærø og Søby Brunkul. Kan ikke finde Birte Katrine f Pedersen. Kender du fødeår+ forældres navne? Vh Lene

...
18.01 | 23:22

Tak Allan Graugaard-Jensen. ser først dit svar 18.1.2019.Mon du har mere information om Birthe Katrine f Pedersen? var der Spanioler aner hos hende? Bh Lene

...
09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
Du kan lide denne side