Anne Pedersdatter Skov (1769 - 1842)
14 af 32 - Anne Pedersdatter Skov

bliver født midt i maj 1769 i Fjeldsted , og hun døbes den 21. maj 1769 i Mariager  købstads kirke, som Fjeldsted hører under. Anne Pedersdatter Skov er datter af Peder Rasmussen Skov og Gjertrud Christensdatter Bagge. Pastor Samuel Friedlich skriver i kirkebogen ved dåben:

1769 den 21 May Lerf Peder Rasmusön Skovs i Fielsted ? Anne som til ? ? ? døbt for ? ? og Lerf baaren til daaben af Rasmus Hans konne i Fielsted og Christen Bagers enke i ? ? med ? Fadderne var Jens Rasmusön, Søren Nielsön, begge af Fielsted, Christen Christensøn Bager i Sem ? ? ?

Anne bliver vel konfirmeret omkring 1784 i Mariager, men konfirmationen er ikke fundet.


Ved folketælling i 1787 bor den 18-årige Anne Pedersdatter Skov med forældre og 4 søskende på en gård i Fjeldsted. Annes mor opgives da til at være Gjertrud Christensdatter.

 

Den 26. december 1791 står Peder Rasmussen Skous datter, den 22-årige Anne [Pedersdatter Skov], del-gudmor i Mariager kirke for første gang. Hun gør det for Niels Christensen Soldat og hans hustru Maren Madsdatter i Fjelsted. Parret får denne dag døbt deres søn for Christen Nielsen. Gudmor er Mette [Nielsdatter], datter af Niels Sørensen i Fjelsted. Faddere er Knud Madsen af Giettring, Jens Madsen af Katbierg samt Jens Christensen af Fjelsted.


Anne Skov bliver gift med Søren Madsen Møller den 7. juli 1797. Søren er enkemand i Skrødstrup  ved brylluppet.

 

Knap et år senere føder Anne Skov sit første barn i Skrødstrup, Mads Sørensen Møller, og det sker den 29. maj 1798.

 

Anne Pedersdatter Skov føder den 10. oktober 1799 sønnen Christen, men han dør kun et år gammel og begraves den 15. februar 1801 fra Hem kirke.

 

Søndag den 13. juli 1800 føder degnen i Hem og Sem, Jens Hassings kone, Kirstine Basballe, sønnen Jens Jensen Hassing i Skrødstrup. Da drengen døbes i Hem kirke den 10. august 1800, er Søren Madsen [Møllers] hustru, Anne Pedersdatter [Skov] gudmor sammen med Thor Sørensens søster Johanne Sørensdatter.


Søren Madsen [Møller]s kone, om er Anne Pedersdatter Skov, står gudmor for sin halv-lillebror, Niels Pedersen Skov, da faren Peder Rasmussen Skov og sted-moren Inger Sylvestersdatter får døbt Niels i Mariager kirke den 2. december 1800.


Den 6. april 1801 bliver Anne Skov mor til datteren Johanne Sørensdatter, som først bliver hjemmedøbt og senere døbt i kirken den 13. maj 1801.

 

Anne Pedersdatter [Skov] er gudmor og ægtemanden Søren Madsen [Møller] fadder, da Jens Pedersen og Johanne Pedersdatter i Skrødstrup får døbt datteren Giertrud Jensdatter i Hem kirke den 16. januar 1803. Jens er måske broren til Anne?


Anne Pedersdatter Skov bliver i stamtræet mor til Christen Sørensen Fur, der fødes den 9. maj 1803 i Skrødstrup i Hem  sogn.

 

Anne Pedersdatter Skov er i Mariager kirke for at stå fadder til Gjertrud Sørensdatter, der er født den 6. juni 1804 i Fieldsted som datter af Søren Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter på Peder Sørensen Skovs grund. Præsten i Mariager skriver, at den ene fadder er Søren Madsens hustru fra Skrødstrup. Gjertrud Sørensdatter bliver senere gift med deres søn, Christen Sørensen Fur, så Anne står fadder til sin senere svigerdatter.


Sønnen Peder Sørensen Fur føder Anne Pedersdatter Skov den 29. marts 1805.

 

Anne Skovs mand, Søren Madsen Møller, dør 3 år efter, at Christen Sørensen Fur er født, i 1806. Anne bliver derefter gift med en ny mand, Morten Pedersen.
Anne Skov i Skrødstrup efter 1806

Anne Pedersdatter Skov bliver mor igen med Morten Pedersen den 5. juni 1807. Da pigebarnet er døbt Giertrud Mortensdatter i Hem kirke, skriver præsten følgende i kirkebogen:

Ano 1807 den 5te Juni blev i Skrøstrup Gaardmand Morten Pedersens hustru Anne Pedersdatter forløst med en Datter, som den 7de hujus blev hiemedøbt Giertrud, hvis Daab blev bekræftet den 5te Juli, da Fadderne var Christen Eders Daatter Maren, Jens Hiulmands Daatter Anne, Gaardmand Christen Hansen, Boelsmand Jens Pedersen, Alle 4de fra Skrøstrup :/ og Gaardmanden Rasmus Pedersen fra Trinnerup i Mariager Sogn.

Giertrud Mortensdatter konfirmeres i Hem kirke i 1822, hvor hun får God for kundskaber og Meget god for opførsel. Hun bliver gift i Hem kirke den 26. januar 1832 med Christen Jensen, som er smedesvend i Skrødstrup. Hendes far, Morten Pedersen, er forlover for hende. Kort efter brylluppet føder hun datteren Dorthe Christendatter. Ca. 1833 får hun sønnen Jens Christensen, som dør tidligt. Ca. 1835 får hun datteren Ane Christensdatter, som opkaldes efter hendes mor. Den 24. august 1838 får hun datteren Ane Sophie Christensdatter, som brorens kone står gudmor  for. Ca. 1842 får hun en ny søn, som også døbes for Jens Christensen. Ca. 1845 får hun sønnen Morten Christensen, som opkaldes efter sin morfar. Giertrud Mortensdatter dør vist ikke i Hem sogn, så hun flytter måske hen til et af sine børn på sine gamle dage.


Sammen med Morten Pedersen får Anne Pedersdatter Skov sit næste barn den 24. maj 1809. Da drengen er døbt Søren Mortensen i Hem kirke den 2. juli 1809, skriver præsten efterfølgende:
Aar 1809 d 24 Maji blev i Schrøstrup Gaardmanden Morten Pedersens Kone, Anne Pedersdatter, forløst med en Søn, som den 28 Maji blev hiemmedøbt og kaldet Søren. – Dette Barns Daab blev bekræftet i Hem Kirke den 2den July , hvorved fadderne var: Thor Christensens Datter Anne Thorsdatter i Hem, Morten Pedersens steddatter, Anne Sørensdatter i Schrøstrup, Gaardmanden Rasmus Pedersen fra Trinnerup, Gdmd Christen Hansen og Gdmd Jens Pedersen Fur, begge af Schrøstrup
[Anne Sørensdatter er blevet konfirmeret i Mariager kirke 1807, og hendes far er Anne Skovs første ægtemand, Søren Madsen Møller.]

Søren Mortensen konfirmeres i Hem kirke i 1824, hvor præsten skriver, at han søn af Gårdmand Morten Pedersen og Ane Pedersdatter i Skrøstrup. Søren bliver gift med Else Sørensdatter True og får ca. 1840 datteren Bodil Marie Sørensdatter. Ca. 1846 får han sønnen Søren Sørensen. Ca. 1853 får han datteren Ane Sørensen, der opkaldes efter sin farmor. Søren Mortensen bliver kun 64 år gammel, og han dør i Skrødstrup den 18. november 1873. Præsten skriver, at han var gårdmand i Skrødstrup.


Den 27. august 1810 begraves Anne Pedersdatter Skovs steddatter hentet ind i familien fra første ægteskab med Søren Madsen Møller, Anne Sørensdatter, på Hem kirkegård – begge pigens forældre var i forvejen døde. Præsten skriver:
Aar 1810 d 27 August døde i Schrøstrup Gaardmand Morten Pedersens Steddatter pigen Anne Sørensdatter og blev begravet i Hem Kirkegaard d 2den Septbr 21 Aar gammel


Den 9. juni 1813 får Anne Pedersdatter Skov med ægtemanden Morten Pedersen døbt datteren Anne Kirstine Mortensdatter i Hem kirke. Præsten skriver følgende efterfølgende:
D 9 Junii blev gaardmand Morten Pedersen Bagi hustru Anne Pedersdatters barn ? ? i Schrøstrup bye i Hem sogn og hiemmedøbt d 13. Junii ved navn Anne Kirstine d 11 Juli 1813 blev daaben bekræftet i Hem kirke ? ? ? ? ? pigen Giertrud Pedersdatter [Skov] og Maren Pedersdatter [Skov] begge fra Mariager sogn gaardmanden Christen Hansen i Skrøstrup bye, Hem sogn, ungkarlen Niels Pedersen [Skov] fra Svendstrup og Niels Rasmussen fra Mariager sogn.
Anne Kirstine Mortensdatter i Skrødstrup konfirmeres i Hem kirke den 20. april 1828. Fødselsdatoen angives som den 9. juni 1813. Kundskaber og opførsel er Meget godt, og desuden anfører præsten, at hun er udskrevet af Skrødstrup skole med Godt. Ane Kirstine Mortensdatter bliver viet i Hem kirke den 7. oktober 1837, hvor hendes far, Morten Pedersen, er forlover for hende. Ægtemanden er Peder Pedersen Skædder, som er boelsmand i Kaldalsgaard på Skrødstrup Mark. Den 22. august 1838 føder Ane Kirstine datteren, som døbes Kirsten Pedersdatter – og søsteren Giertrud og broren Søren står faddere. Ca. 1840 får hun sønnen Morten Pedersen opkaldt efter sin far. Den 9. marts 1842 føder hun datteren Ane Pedersdatter i Kaldalsgaard opkaldt efter sin mormor – blandt fadderne er svogeren Christen Jensen og broren Søren Mortensen af Skrødstrup. Ca. 1843 får hun datteren Kirsten Marie Pedersdatter. Ane Kirstine Mortensdatter dør den 21. februar 1876 som aftægtsenke efter forhenværende gårdmand Peder Pedersen på Skrødstrup Mark. Hun blev altså 62 år gammel.

Ane Pedersdatter Skovs ægtemand, Morten Pedersen, står fadder for gårdmand Jens Nielsen og Ane Pedersdatter i Skrødstrup den 27. oktober 1816, da parret får døbt sønnen Peder Jensen. Andre lokale faddere er pigen Ane Sørensdatter og gårdmand Søren Sørensen i Skrødstrup.


Ved folketællingen i 1834 er Anne Pedersdatter Skov gift med Morten Pedersen i Skrødstrup, og familien består af:

Morten Pedersen                   60 år

Anne Pedersdatter                 65 år

Søren                                  25 år

Ane Kristine                         21 år

Søren                                    6 år

[Søren på 6 år er sønnen Christen Sørensen Furs søn, som åbenbart vokser op hos bedsteforældrene]

 

Anne Pedersdatter Skov bliver altså mor til i alt 8 børn, hvoraf muligvis de 7 bliver voksne.

 

Anne Pedersdatter Skovs ægtemand, Morten Pedersen, dør i Skrødstrup den 26. april 1839, hvor han var aftægtsmand og 65 år gammel, og Anne Skov er altså enke igen som 69-årig.

 

Ved folketællingen i 1840 har Anne Skov sat gården i aftægt, og i familien bor der nu på gården:

Anne Pedersdatter                                       72 år              Enke

Søren Christensen Møller                               12 år              Pleiebarn

[Barnebarnet Søren bor altså stadigvæk hos in farmor]

 

Anne Pedersdatter Skov dør den 10. maj 1842 i Skrødstrup, og hun begraves på Hem kirkegård den 16. maj 1842. Anne bliver altså 73 år gammel. Præsten skriver i kirkebogen, at hun var enke efter afdøde gårdmand Morten Pedersen i Skrødstrup.

Relationer: Anton Mejlby<- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov
 

Anne Pedersdatter Skov som indskrevet i Mariager købstads kirkebog efter dåben i 1769

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.03 | 22:57

Tusind tak for jeres dejlige beskrivelse af Jens Bak

...
20.02 | 14:27

Tak for et kig på denne side. Jeg har i flere dage søgt i folketællinger, kirkebøger og gamle matr. kort. Jeg er landet Kongens Thisted, Testrup og Kyneb.

...
15.01 | 12:03

Født 1944, opvokset i Kåtrup, gået i skole i Asferg 1951 - 1958.

Fader: Statshusmand Niels Jensen, født 2507 1897 Vesterhede Asferg.

...
10.11 | 11:17

Hej. Jeg hedder Karen Randrup. Jeg søger læsestof om "Kærgaarden", da min bedstefar Laust Beeg Lauritsen's gård blev kaldt dette.

...
Du kan lide denne side