Mette Knudsdatter (1704 - 1786)
228 af 256 - Mette Knudsdatter

bliver født i begyndelsen af maj 1704. Mette Knudsdatter bliver døbt to gange. Første gang bliver hun døbt mandag den 12. maj 1704 i Jerslev, og selv om det nok er en hjemmedåb, er det specielle, at der angives faddere og gudmor. Præsten skriver:
D = 28 Maÿ et barn, Metthe, Knud Laursens i Jerslef, Test: Hans Ollesen i Hiulskov, Palli Nielsen i Jerslef, Hans Hansen her i præstegaarden, Maria Magdalina Boysøns i præstegaarden, Dorthe Jensdatter i Degnebolet.
Dåben gentages lørdag den 28. juni 1704 i kirken, hvor fadderne er de samme. Mette Knudsdatters forældre er Knud Larsen og Anne Pedersdatter. Faddere er Hans Ollesen af Hjulskov, Palle Nielsen af Jerslev, Hans Hansen i Præstegaarden, Maria Magdalina Boysöns i præstegården samt Dorthe Jensdatter i Degneboet.

 

Mette Knudsdatter bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer først blev indført i Danmark 1736.


Søndag den 5. december 1723 står Mette Knudsdatter fadder i Jerslev kirke. Forældrene hedder Peder Bertelsen og Maren Christensdatter i Jerslev by. Deres lille søn døbes Bertel Pedersen. De andre faddere fra Jerslev er Morten Laursen og Lars Mortensen foruden Thorsten Christensen.

Mette Knudsdatter står nok engang fadder i Jerslev kirke den 1. januar 1724. Nu gør hun det for Lars Pedersen og Karen Sørensdatter i Oustrup. De andre faddere er Peder Christensen af Falden, Ole Jensen af Daarbacken, Peder Jensen af Hjulskov samt Christen Christensens hustru af Kirchholt.

Den 30. juli 1724 er Mette Knudsdatter af Jerslev fadder for Christen Nielsen og Anne Thomsdatter af Jerslev. Anne og Christen får denne dag døbt deres søn med navnet Niels Christensen i Jerslev kirke. De andre faddere er ved dåbsfadet er Christen Thomsen, Anders Peitersen, Søren Nielsen, og disse tre er nok af Jerslev by, samt Jacob Simonsens hustru af Klæstrup i Jerslev sogn.

Den 12. november 1724 er både Mette Knudsdatter og hendes ægtemand faddere i Jerslev kirke ved den samme barnedåb. Morten Lauridzen og Karen Andersdatter af Jerslev by har nemlig fået tvillinger, og de to små piger bliver hhv. døbt Anne Mortensdatter og Karen Mortensdatter. De mange andre faddere ved denne lejlighed er Peder Bertelsen, Søren Pedersen, Niels Christensen, Christen Kieldsen, Jens Nielsen, degnens kone Sophie, samt Lauridtz Mortensens hustru, som alle er af Jerslev.

Mette Knudsdatter af Jerslev er nok engang fadder i Jerslev kirke den 11. april 1725. Det er hun for Lauridz Lauridzen og Margrethe Lauridzdatter af Vester Hjulskov, der har fået sønnen Christen Lauridzen. De andre faddere er Niels Ottesen af Hansbæk, der er farbror til Jens Madtzen, Søfren Jensen af Hjulskov, Jens af Holted samt Peder Svendsens hustru af Hjulskov.

 

Den 1. juli 1725 er Methe Knudsdatter fadder i Jerslev kirke for Jens Nielsen og hustru, Helle Nielsdatter af Jerslev, idet parret får døbt deres søn med navnet Niels Jensen i kirken denne dag. De andre faddere ved dåbsfadet er Niels Jensen og Mogens Nielsen af Jerslev samt Jørgen Christensen af Mellerup Mølle og vist nok Jørgens mor, der også bor i Mellerup Mølle.

Mette Knudsdatter bliver trolovet til Bertel Jensen af Jerslev den 25. marts 1725. Mette Knudsdatter bliver efterfølgende viet til Bertel Jensen den 18. november 1725 i Jerslev kirke, og Mette er altså 21 år gammel, da hun bliver gift.

 

Den 13. januar 1726 står Methe Knudsdatter nok engang fadder i Jerslev kirke. Nu gør hun det for Jeppe Michelsen og Maren Christensdatter af Mølholm i Jerslev sogn, idet parret får døbt deres datter med navnet Anne Jeppesdatter. De andre faddere, som alle er fra Jerslev by, er Jens Nielsen, Jesper Nielsen, Mogens Nielsen og Helle Nielsdatter.


Mette Knudsdatter bliver i stamtræet mor til Karen Bertelsdatter i Jerslev i 1726. Datteren Karen døbes i Jerslev kirke tirsdag den 18. juni 1726. Karen Berthelsdatter dør lørdag den 17. oktober 1772 i Jerslev. Hun bliver altså kun 46 år gammel.

 

Den 16. februar 1727 er Mette Knudsdatter atter fadder i Jerslev kirke. Det er Anders Christensen og Karen Albrethsdatter af Jerslev, som får døbt deres datter for Maren Andersdatter. Om den ene fadder skriver præsten: Berthel Jensens hustru i Jerslef. Andre faddere er Anders Nielsen og Peder Christensen af Jerslev by foruden Maren Christensdatter af Hjulskov.

Den 13. juli 1727 er Mette Knudsdatter nok engang fadder i Jerslev kirke. Denne gang er det Niels Christensen og Maren Jensdatter af Mølholm i Jerslev sogn, som får døbt deres søn for Søren Nielsen. Præsten skriver, at ”Berthel Jensens hustru i Jerslef” er fadder. Det gør hun sammen med Bertel Lauridsen af Svennum, Christen Christensen af Lunden, Jesper Nielsen af Jerslev og Jeppe Michelsens hustru af Mølholm i Jerslev sogn.

Mette Knudsdatter efter 1728 i Jerslev
Søndag den 19. september 1728 får Mette Knudsdatter døbt sin første søn i Jerslev kirke. Drengen bliver døbt Jens Bertelsen efter Mettes svigerfar. Præsten har sat et lille kors til venstre for Jens, men i dette tilfælde betyder det åbenbart ikke, at han er død. Jens Bertelsen bliver trolovet til Johanne Nielsdatter i Jerslev den 10. februar 1751, og parret bliver viet i den lokale kirke den 5. december 1751. I 1787 bor Jens Bertelsen i Jerslev med sin noget ældre hustru uden hjemmeboende børn.


Den 30. oktober 1729 står Bertel Jensens hustru, dvs. Mette Knudsdatter, fadder i Jerslev kirke for Søfren Nielsen og Sophie Christensdatter af Jerslev by. Parret har fået en søn, der denne dag døbes med navnet Christen Sørensen. Andre faddere er Christen Nielsen af Aalstrup, Peder Knudsen af Jerslev, Jens Nielsen af Jerslev og Christen Michelsens hustru af Mellerup Mølle i Jerslev sogn.


Mette Knudsdatter bliver mor for tredje gang til Christen Bertelsen, der fødes den 22. april 1731 i Jerslev. Christen Bertelsen, der altså hverken opkaldes efter sin farfar eller morfar, dør søndag den 14. maj 1809, og han bliver således 78 år gammel.

 

Mette Knudsdatter bliver igen mor i slutningen af 1733 i Jerslev by. Pigen døbes onsdag den 6. januar 1734 og får navnet Johanne. Johanne Bertelsdatter dør fredag den 12. juni 1818, og hun bliver altså 85 år gammel.

 

Mette Knudsdatter får sit femte barn i begyndelsen af 1736, hvor hun får døbt datteren Anne Bertelsdatter den 25. februar 1736 i Jerslev kirke. Ved Annes dåb skriver præsten, at familien bor på Vestergaard i Jerslev by. Anne Bertelsdatter dør mandag den 14. april 1828, og hun bliver altså 92 år gammel.

 

Den 31. august 1738 får Mette Knudsdatter endnu en datter døbt i Jerslev kirke. Hun døbes Dorethe Bertelsdatter. Dorethe Bertelsdatter bliver gift i Jerslev kirke den 20. oktober 1776 med Laurs Thomsen af Jerslev. Dorethe får vist 3 børn med Laurs. Dorthe Bertelsdatter dør den 9. februar 1823 i Skæve sogn, og hun blev således 85 år gammel.


Under Kornumgaard findes der et dokument, hvori der fredag den 31. januar 1741 skrives:

31.januar 1741 Knud Laursen i Jerslev og Anne Pedersdatter. Afkald fra Bertel Jensen i Jerslev på kone Mette Knudsdatters vegne, Ove Nielsen i Jerslev på kone Birgitte Knudsdatters vegne.

 

Mette Knudsdatters far, Knud Larsen, dør nok i slutningen af februar 1741 i Jerslev, og han begraves søndag den 5. marts 1741.

 

Mette Knudsdatter bliver igen mor i august 1742, og sønnen bliver opkaldt efter hendes far, Knud Larsen, da denne er død forrige år. Sønnen Knud Bertelsen bliver døbt i Jerslev kirke den 19. august 1742. Knud Bertelsen bliver på et eller andet tidspunkt gift med Maren Nielsdatter. Han bliver far til en datter, der bliver døbt Mette Marie Knudsdatter i november 1775, og hvor to af Knuds ældre søskende, Jens Bertelsen og Dorethe Bertelsdatter, er faddere for pigen. Jacob Jensen, der er farbror til urmageren Bertel Langthjem, er også fadder. Da Knud Bertelsen får døbt datteren Maren i september 1780, er hans storebror, Jens Bertelsen, nok engang fadder for ham. Knud Bertelsen er nok den 46-årige Knud Bertelsen, som ved folketællingen i 1787 bor i Jerslev, hvor han er gårdmand med tre døtre på hhv. 12, 6 og 3 år, der begge bor hjemme. Situationen for familien Knud Bertelsen er uændret, da folketællingen dannes for 1801, hvor Knud nu er 64 år gammel.


Den 10. januar 1745 får Mette Knudsdatter døbt sin næste søn i Jerslev kirke. Drengen døbes Peder Bertelsen, men det vides ikke, hvem han opkaldes efter. Ved folketællingen i 1787 bor der en Peder Bertelsen med hustruen Karen Jensdatter i Pølen i Jerslev sogn, og det er måske Mette Knudsdatters søn, men det vides ikke med sikkerhed.


Den 4. juni 1747 får Mette Knudsdatter og ægtemanden Bertel Jensen døbt endnu en lille pige i Jerslev kirke. Hun døbes for Helle Bertelsdatter, men det vides ikke, hvor navnet kommer fra. Helle Bertelsdatter bliver gift i Hallund kirke den 13. september 1769 med Christen Pedersen af Sønderlunden i Hallund sogn. Helle Bertelsdatter dør den 16. oktober 1827 i Hallund under navnet Helle Barthelsdatter. Præsten i Hallund skriver, at Helle Bertelsdatter var enke i Sønderlunden, som fik aftægt, og at hun blev 79½ år gammel.


Mette Knudsdatters ægtemand, Bertel Jensen, bliver begravet søndag den 16. februar 1749 på Jerslev kirkegård, og han blev kun 49 år gammel. Mette Knudsdatter er nu enke som 45-årig med en hel del børn, hvoraf den mindste kun er 1½ år gammel.

 

Den 14. maj 1751 bliver Mette Knudsdatter trolovet igen til Anders Andersen. Præsten skriver:
D 14. Mai – Trolovet Anders Andersen og Enken Mette Knudsdatter i Jerslef
Mette Knudsdatter bliver gift med Anders den 21. november 1751, hvor hun altså er 47 år gammel, og som følge af alderen får hun ikke børn med Anders.


Mette Knudsdatter oplever den sorg, at hendes datter, Karen Bertelsdatter, dør lørdag den 17. oktober 1772 i Jerslev, hvor Karen kun er 46 år gammel.

 

Mette Knudsdatter bliver altså mor til 9 kendte børn.

 

Mette Knudsdatter dør søndag den 23. juli 1786. Så Mette bliver altså en rigtig gammel dame 82 år gammel.


Mette Knudsdatter overleves af sin lillebror, Friderich Knudsen, som dør i Jerslev og begraves fra Jerslev kirke den 14. august 1791. Som sin storesøster bliver Friderich gammel i forhold til den tid, idet han blev 83 år gammel.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martin Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Søren Sørensen <- Søren Bertelsen <- Bertel Sørensen Langthjem <- Karen Bertelsdatter <- Mette Knudsdatter

Mette Knudsdatter som indskrevet i Jerslev kirkebog ved dåben i 1704

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.02 | 19:05

Enormt flot stykke arbejde. Jeg har nogle kommentarer til de forskellige Simon Simonsønner, som jeg gerne vil dele med dig. Skriv venligtst. På forhånd tak.

...
03.02 | 16:59

Hej!
Imponerende side/r. Ved man hvor Gevaldigerhuset /tinghuset var beliggende? Birkeskriver Lund er min mange gange tipoldefar.
mvh Ellen

...
19.01 | 18:09

Forespørgsel.
Omkring 1920 blev en forvalter/tjenestekarl myrdet på Edderup Skovgaard i Sem sogn.
Har I fundet oplysninger om det Mord.
Med venlig hilsen
BBB

...
17.01 | 18:47

Hvor finder jeg folketællingen fra Mariager fra 1734?

...
Du kan lide denne side