En masse af Mariager gennem tiderne

De 2 Milling-døtre fra Mariager og deres ægteskaber

I Personalhistorisk Tidsskrift 97 årh. 16. række 5. bind, 1977, kan man læse forskelligt om familien Milling i Mariager. Henning Jensen skriver lidt i artiklen Kendte danskeres anetavler IV – Ole Bjørn Kraft og hans 32 aner. Som nummer 56-57 skriver Jensen:
Niels Nielsen Hvidt er født den 13. januar 1738 i Mariager og død den 14. april 1798 i København og begravet fra Vor Frelsers kirke. Han er søn af købmand i Mariager og senere toldinspektør Niels Lauridsen Hvid (1703-ca 1755) og hustru Marie Cathrine Milling (1704-1787). Han bliver gift i St. Petri kirke i København den 20. maj 1770 med Anna Beate Schwindt, som er født den 24. juli 1739 i København og død den 17. februar 1808, hvorefter hun begraves fra Helligåndskirken i København. Hun er datter af isenkræmmer Lauritz Schwindt (ca. 1702-1781) og hustru Anna Cathrine N. N. (ca. 1718-1793).
Niels Hvidt var hørkræmmer i København og hofagent med virkning af kommerceråds rang. Han ejede bl.a. ejendommen ”Rolighed” i Gentofte sogn fra 1781. Der findes adskillige slægtsbøger om familien Hvidt.

I samme tidsskrift skriver C. J. Pape artiklen Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkring 1695 og hans efterslægt. Denne slægt smedes også sammen med Milling-familien. Pape skriver:
2. generation: Henrik Sørensen Munch er født i Dronninglund den 30. juni 1695* og død i Viborg 47 år gammel, hvor han begraves den 5. juli 1742 i Gråbrødre kirke. Denne kirke blev nedrevet 1813.
[historien er om en hidsig mand med en grov karakter]
Den 23. september 1728 blev han viet i svigerfarens hus i Mariager til Vilhelmine Milling (1701-1774). Skiftet efter hende er i Viborg den 10. juni 1774. Hun var datter af ”Fjordinspektør”, dvs. toldinspektør over Randers og Mariager fjorde, Ludvig Christian Milling og Charlotte Wilhelmine Grebe. Ludvig Christian Milling var født i Hessen-Kassel og havde i 11 år været lakaj i Plön, Holsten, hos en prinsesse af Homburg, hvorfra han blev rekommanderet til stillingen ved det Danske toldvæsen. Formodentligt må han være beslægtet med købmandsfamilien Milling i Ålborg.
Henrik Munch og Vilhelmine Milling fik 10 børn [som efterfølgende omtales i artiklen]
I Rigsarkivet er om fødslen:
Registreringer over rangspersoner fra 1730, side 73
Enkekassen 1736-82, nummer 841
Millings piger er dog næppe født i Mariager. Der er også en Maren Milling, som står gudmor i Mariager kirke den 19. marts 1730 for Henning Karls datter, som døbes Berte Catrine Henningsdatter Karl.

Konfirmerede i Mariager fra andre byer

Liste over konfirmerede fra omegnsbyerne i den prægtige kirke i Mariager

1744 [nyt opslag 358]:
Alle er vist fra Mariager sogn, dvs. Søren Giørdings sønner, Ertman og Niels Christian Giørding, Else Vistesdatter Damgaard, Anne Jørgensdatter Skade, Anne Sørensdatter, Peder Thomasen som tjener Christen Lassen, Christian Madsen, Rasmus Mortensen af Mariager Hedehus, Maren Jensdatter Havind, Jens Andersen af Alstrup, Morten Andersen og Niels Andrup af Brølløs, Jens Gundesen af Mariager, Jørgen Jensen i Hou Mølle, Christen Christensen af Fjelsted, Halvor Jensen af Alstrup og Anne Jensdatter af Skovhuset.
1749 [nyt opslag 392] – alle kan ikke læses:
Johanne Jensdatter Lind, Maren Johansdatter, Giertrud Jensdatter, Dorthe Marie Hybner, Johanne Marie Nielsdatter, Dorthe Christensdatter, Maren Christensdatter af Tørslev Mølle, Margrethe Lauritsdatter af Ajstrup [i Vindblæs sogn], Ane Andersdatter, Anne Lauridsdatter af Fjelsted, Anne Lauridsdatter af ?, Peder Sørensen Lange, Jørgen Christensen af Tørslev Mølle, Jens Gundersen [resten er udeladt, da de ikke kan læses].
1768 [nyt opslag 38]:
Kiersten Pedersdatter af Skrødstrup – alle andre er lokale fra Mariager og landsogn
1769 [nyt opslag 42]:
Kirsten Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter fra Kiellerup Hedehus, Maren Andersdatter fra Kærby, Bodel Nielsdatter fra Sem, Maren Christensdatter fra Sem, Karen Christensdatter fra Sem, Maren Christensdatter fra Sem, Dorte Christensdatter fra Skrødstrup, Anne Christensdatter fra Skrødstrup, Anne Pedersdatter fra Skrødstrup, Niels Findesen fra Edderup, Christen Bagge fra Hem, Svend Lauritsen fra Sem og Søren Nielsen fra Skrødstrup
1775 [nyt opslag 72]:
Anne Christensdatter og Maren Christensdatter fra Hem by, Mette Pedersdatter fra Skrødstrup, Anne Nielsdatter fra Skrødstrup, Anne Christensdatter fra Skrødstrup, Anne Andersdatter fra Sem, Anne Marie Jacobsdatter fra Sem, Povel Hagesen fra Kvottrup, Jens Christensen fra Hem, Jørgen Jensen fra Skrødstrup, Christen Pedersen fra Skrødstrup, Michel Pedersen fra Sem og Niels Pedersen fra Sem.
1777 [opslag 159+160]:
Else Jørgensdatter af Tørslev Mølle, Maren Jensdatter af Hem, Berthe Rasmusdatter af Sem, Kiersten Andersdatter af Siem, Inger Nielsdatter af Skrødstrup, Maren Christensdatter af Skrødstrup, Anne Nielsdatter af Edderup, Karen Sørensdatter af Edderup, Karen Jensdatter af Edderup, Karen Hansdatter af Norup, Knud Nielsen af Norup, Christen Laursen af Sem, Niels Jensen af Sem
1780 [nyt opslag 98+99]:
Maren Nielsdatter Feddeler fra Sem, Rasmus Nielsen Feddeler fra Sem, Giertrud Jensdatter Nørgaard fra Sem, Abelone Nielsdatter Bak fra Sem, Maren Andersdatter fra Sem, Karen Pedersdatter fra Edderup, Mette Sørensdatter fra Hem by, Kirsten Nielsdatter fra Hem by, Margretha Christensdatter fra Hem by, Karen Bierris fra Hem by, Søren Pedersen fra Hem by, Maren Larsdatter Rejstrup fra Skrødstrup, Mette Jensdatter fra Skrødstrup, Kirsten Pedersdatter fra Skrødstrup, Kirsten Nielsdatter fra Skrødstrup, Kirsten Jensdatter Rousing fra Skrødstrup, Anders Møllers søn, Christen Andersen Møller fra [Skrødstrup] mølle, Johanne Thomasdatter, som tjener i Skrødstrup mølle, Anna Jensdatter fra Dahlhuset i Skrødstrup, Lauritz Andersen, som tjener i Wasehuset i Skrødstrup, Christen Pedersen, som tjener Søren Lauritzen i Kvottrup.
1792 [opslag 307]:
Alle er vist fra Mariager by, bl.a. Christen Sørvad, Jens Nielsen, Jens Aarhus, Hans Clemensen, Peder Jespersen, Jens Pedersen, Christen Andersen og Magdalena Hiort.
1793 [opslag 320]:
Maren Rasmusdatter fra Sem, Kiersten Johansdatter fra Sem, Helle Pedersdatter fra Sem, Ole Nielsen fra Sem, Christen Madsen fra Sem, Peder Justsen fra Sem, Morten Pedersen fra Skrødstrup, Jens Nielsen fra Skrødstrup, Kiersten Nielsdatter fra Skrødstrup, Anne Sørensdatter fra Skrødstrup, Ane Jensdatter fra Skrødstrup, Anders Sørensen? fra Hem, Maren Lausdatter Qvotrup fra Hem, Karen Andersdatter fra Hem, Johanne Christensdatter fra Hem, Margrethe Sørensdatter fra Hem, Christen Pedersen fra Edderup, Bodil Sørensdatter fra Edderup og Anne Christensdatter fra Edderup
1794 [opslag 336]:
Giertrud Wollesdatter [Willadsdatter?] af Hem, Kirsten Andersdatter af Skrødstrup, Anne Andersdatter af Skrødstrup, Mette Christensdatter af Skrødstrup, Kirsten Nielsdatter af Sem, Anne Madsdatter af Sem og Anne Sophie Hendtzdatter af Edderup, Jens Jensen af Sem, Niels Christensen af Sem, Søren Christensen af Sem og Morten Waagesen [Wognsen?] af Hem
1795 [nyt opslag 6]:
Jens Sørensen Hiort fra Dyrby, Niels Aabye fra Skrødstrup, Jens Christensen fra Skrødstrup, Anders Nielsen fra Skrødstrup, Bendt Jensen fra Edderup i Sem sogn, Anne Christensdatter fra Hem, Ane Christensdatter fra Hem, Maren Christensdatter fra Hem, Mette Sophie Pedersdatter fra Skrødstrup
1798 [opslag 61 og 62]:
Peder Sørensen, Niels Christian Madsen, Kirsten Marie Sørensdatter, Maren Madsdatter og Karen Envoldsdatter fra Hem, Jens Madsen og Rasmus Andersen fra Skrødstrup
1799 [opslag 79]:
Christen Thorsen i Hem, Jens Thomesen i Aistrup [i Vindblæs sogn], Peder Christensen i Hem, ? Povelsen i Hem, Else Sørensdatter i Hem, Maren Nielsdatter i Sem, Birthe Andersdatter i Hem, Else Larsdatter i Sem og Maren Olesdatter i Skrødstrup
1800 [opslag 94]:
Peder Axelsen fra Sem, Peder Nielsen fra Skrødstrup, Peder Nielsen fra Hem by, Dorthe Jensdatter fra Sem, Kiersten Jensdatter fra Sem og Maren Nielsdatter fra Sem. I Hem-Sem [opslag 71] skrives: Peder Nielsen, Niels Hjulmands stedsøn i Hem, Peder Nielsen, afdøde Niels Truelsens søn i Skrødstrup. De unge fra Sem nævnes kun med navn, men præsten var jo også en Hembo.
1801 [nyt opslag 53]:
Mads Christensen fra Skrødstrup, Poul Pedersen fra Skrødstrup, Niels Madsen – tjener i Sem by, Christian Jørgensen – tjener i Sem by, Giertrud Marie Pedersdatter fra Odderhuuset [i Hem sogn], Mette Marie Nielsdatter fra Svenstrup sogn, Maren Bendtsdatter – tjener i Skrødstrup, Karen Andersdatter fra Skrødstrup, Anne Cathrine Pedersdatter – tjener i Skrødstrup og Bodil Christensdatter fra Skrødstrup
I Hem-Sem [opslag 75] skrives: Mads Christensen, stedsøn til Jens Nielsen i Skrødstrup, Povel Pedersen, stedsøn til Peder Jensen i Skrøstrup, Niels Madsen, søn af Mads Rasmussen i Sem, Giertrud Marie Pedersdatter i Odderhuset, Maren Bentsdatter – tjener Søren Krog, Karen Andersdatter, datter af Anders Møller i Skrødstrup, Anne Kathrine Pedersdatter, datter af Peder Danielsen i Skrødstrup, Bodil Christensdatter, datter af Christen Lassen i Skrødstrup. Ekstra er Peder Christensen, som tjener Søren Qvotrup, Kirsten Christensdatter, som tjener i Kielstrup Lund, Kirsten Pedersdatter, som tjener i Nye Mølle samt Niels Jensen, som tjener Mads Rasmussen i Sem by.
1802 [opslag 111] + Hem-Sem [opslag 79]:
Niels Thorsen fra Hem, Ole Jacobsen – født i Understed sogn i Wensyssel d. 1. januar 1784 – tjener i Fielsted, Anne Thorsdatter fra Hem [datter af Thoer Christensen i Hem by], Birthe Marie Andersdatter fra Hem [fra provstens skovhus], Kirsten Christensdatter fra Hem [steddatter til skovfoged Christen Christensen] – kun pigerne er indskrevet i Hem-Sem
1803 [opslag 120]:
Niels Sørensen fra Brude Cilienborg i Hem sogn, Lauritz Jensen fra Blenstrup, Niels Jensen – tjener i Skrødstrup, Niels Nielsen – tjener i Skrødstrup, Peder Povelsen – tjener i Hem by, Peder Olesen – tjener i Hem by, Maren Andersdatter fra Hem by, Mette Marie Jensdatter fra Hem by, Anne Nielsdatter fra Svenstrup sogn, Maren Sørensdatter fra Wasehuuset i Hem sogn og Geedske Sørensdatter fra Wasehuuset i Hem sogn
1804 [opslag 130+131]:
Niels Haderup af Mariager – født i Viborg
Søren Christensen, født i Enslev, tjener i Hou
Anders Olesen, født i Hadsund [i Vindblæs sogn], tjener i Edderup [i Sem sogn] [Sem kirkebog: hos Niels Sommer]
Anne Marie Hansdatter, født i Astrup, tjener i Mariager
Mette Kirstine Hendricksdatter, født i Døstrup, tjener i Mariager
Mariane Andersdatter, født i Ajstrup [i Vindblæs sogn], tjener i Mariager
Dorthe Laursdatter, født i Verestrup, tjener i Kvottrup [Hem kirkebog: hos Søren Qvotrup]
Johanne Christensdatter fra Edderup
Kirsten Madsdatter, Far: afdøde gårdmand Mads Olesens datter i Sem by
Kirsten Andersdatter, Far: hyrden Anders Sørensen i Sem by, født i Dyrby i Gassum sogn
1805 [opslag 140]:
Christen Pedersen, 15½ år, Far: Peder Christensen Møller i Kiellerup Mølle
Rasmus Sørensen [Krog], 17 år, Far: Søren Krog i Skrødstrup
Niels Jensen, 17 år, Far: Jens Nielsen Wase i Skrødstrup
Jens Pedersen, 17 ½ år, Far: afdøde husmand Peder Jensen i Skrødstrup
Maren Jensdatter, 16½ år, Far: Jens Christensen Smed i Skrødstrup
Anne Marie Nielsdatter, 17 år, Far: Niels Finnesen i Nørre Onsild – hun tjener i Brøløs
Maren Nielsdatter, 16 år, Far: afdøde husmand Niels Truelsen i Skrødstrup
Karen Nielsdatter, 15 år, Far: husmand Niels Jensen i Nebstrup – hun tjener i Skrødstrup
Maren Andersdatter, 16½ år, Far: Anders Sørensen i Sem – hun tjener hos Christen Laursen i Sem
1806 [opslag 147]:
Anders Christensen fra Vive sogn – tjener kiøbmand Sørwad
Christen Jensen fra Øster Tørslev – tjener hos Christen Laursen i Sem
Maren Sørensdatter fra True [i Svenstrup sogn] – tjener hos Anders ? i Alstrup
Maren Nielsdatter fra Kærby – tjener hos Peder Sørensen i Skrødstrup
Else Marie Christensdatter fra Sødring – tjener hos Peder Nielsen i Edderup [Skovgård]
1807 [opslag 156-157]:
Laurs Laursen, 15 år, Far: Laurs Smed i Kærby, tjener hos Lars Jensen Smed i Fransborg
Niels Christensen, 19 år, Far: Christen Christensen i Torup i Simested sogn, tjener i Alstrup
Peder Pedersen, 16 år, Far: afdøde husmand Peder Jensen i Skrødstrup
Niels Christensen, 18 år, Far: hanskemager Christen Nielsen i Sem
Søren Sørensen, 17 år, Far: husmand Søren Pedersen i True [i Svenstrup sogn]
Niels Christian Thomsen, 16 år, Far: Thomas Jespersen i Gunnerup
Niels Jensen, 16 år, Far: mølleren Jens Pedersen i Svenstrup Mølle
Niels Christensen, 17 år, Far: husmand Christen Nielsen i Vester Tørslev
Mathias Andersen, 18 år, Far: gårdmand Anders Mathiesen i Vester Tørslev
Cathrine Peitersdatter, 16½ år, Far: møller Peiter Christensen i Vester Tørslev Mølle
Karen Michelsdatter Aabye, 15 år, Far: afdøde degn Michel Aabye i Skrødstrup
Anne Sørensdatter Møller, 17 år, Far: gårdmand Søren Madsen Møller i Skrødstrup
Karen Andersdatter, 15½ år, Far: husmand Anders Nielsen i Skjellerup – tjener i færgestedet
Kirsten Jensdatter Kauring, 15 år, Far: afdøde husmand Jens Kauring i Skrødstrup
Karen Sørensdatter, 16 år, Far: gårdmand Søren Sørensen i Gunnerup
Maren Andersdatter, 15 år, Far: gårdmand Anders Mathiesen i Vester Tørslev
Anne Marie Sørensdatter Alstrup, 22 år, Far: afdøde husmand Søren Alstrup i Vester Tørslev
1808 [opslag 168+169]:
Rasmus Jensen, 19 år, Far: husmand Jens Nielsen ved Hadsund, tjener købmand Sørvad
Christen Andersen, 16 år, Far: afdøde husmand Anders Christensen i Thostrup, Feldballe sogn
Peder Sørensen, 15 år, Far: gårdmand Søren Sørensen i Svenstrup
Samuel Sørensen, 15 år, Far: husmand Søren Pedersen i True [i Svenstrup sogn]
Christen Pedersen, 16 år, Far: gårdmand Peder Rasmussen i Kaatrup, Asferg sogn, tjener i True
Christen Christensen, 16 år, Far: afdøde Christen Mogensen i Kærby, tjener i Skrødstrup
Ane Marie Christensdatter, 16 år, Far: gårdmand Christen Christensen i Vester Tørslev
Maren Jensdatter Høndrup, 16 år, Far: gårdmand Jens Høndrup i Døstrup, tjener i Gunnerup
Ane Johanne Christensdatter, 15 år, Far: husmand Christen Nielsen i Vester Tørslev
1809 [opslag 176+177]:
Peder Christensen, 16 år, Far: gårdmand Christen Sørensen i Vester Tørslev
Anders Pedersen, 16½ år, Far: snedker Peder Christensen i Udbyneder, tjener i Svenstrup Mølle
Jens Christensen, 17 år, Far: afdøde Christen Jensen Smed i Edderup og hustru Karen Sørensdatter
Anders Olesen, 16 år, Far: gårdmand Ole Nielsen i Sem
Laurs Jensen, 18½ år, Far: Jens Christensen Smed i Skrødstrup
Christen Christensen, 19 år, Far: afdøde Christen Pedersen i Skrødstrup
Ane Marie Laursdatter, 16 år, Far: Laurs Laursen Smed i Kærby, tjener i Fransborg
Kirsten Thorsdatter, 16 år, Far: gårdmand Thor Christensen i Hem
Ane Pedersdatter Kour, 16 år, Far: gårdmand Peder Andersen Kour i Hem
Inger Nielsdatter, 14½ år, Far: afdøde Niels Sørensen i Udbyneder, tjener i Katberg
Kirsten Christensdatter, 17 år, Far: Christen Poulsen i Asferg, tjener i Fladberg
Karen Jensdatter, 16 år, Far: Jens Christensen Smed i Skrødstrup
1810 [opslag 187+188]:
Mads Christensen, 15½ år, Far: husmand Christen Nielsen i Ajstrup [i Vindblæs sogn] – tjener Bugge i Alstrup
Maren Poulsdatter, 14 år, Far: husmand Poul Andersen i Valsgaard sogn og by – tjener i Hou
[resten er alle født i Mariager sogn og landsogn]
1811 [opslag 198]:
Hendrick Andreas Gjelstrup, født i Vordingborg – er hos sin morbror pastor Spur i Mariager
Mads Sørensen Piil, født i Sem, Far: forrige gårdmand i Skrødstrup Søren Nielsen Piil
[resten er alle født i Mariager sogn og landsogn]
1813 [opslag 221-222]:
Franciscus Vilhelm Kaarup, 15 år, Far: Købmand Lars Kaarup i Mariager – født i Aarhus
Ane Poulsdatter, 14½ år, Far: husmand Poul Andersen ?? [opdraget hos]? – født i Jennum i Spentrup sogn
Marie Poulsdatter, 16 år, Far: husmand Poul Andersen - født i Jennum i Spentrup sogn – tjener familien her i byen [Mariager]
[resten er alle født i Mariager sogn og landsogn]
I Hem eller Sem kirke er nok konfirmeret disse 3 i 1813 [opslag 35]: Anders Christensen i Sem [God], Christen Christensen i Hem [God], Albert Jensen i Hem [Meget god]

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side