Peder Sørensen Schou (1665 - 1745)

105 af 256 - Peder Sørensen Skov

Peder bliver født omkring 1665 og nok i Fjelsted i Mariager landsogn. Peder Skous forældre kendes ikke, men hans far har naturligvis haft tillægsnavnet Søren Schou. Matriklen fra 1664 viser, at der er tre gårdmænd i Fjelsted, som hedder Søren til fornavn: Søren Pedersen, Søren Michelsen og Søren Rasmussen, så en af disse tre er nok hans far, og den førstnævnte, Søren Pedersen, er nok den mest sandsynlige.

Den 38-årige Peder Sørensen Skov af Fjelsted i Mariager Landsogn bliver trolovet til Maren Jensdatter Rousing den 8. februar 1703 i Mariager. Efter trolovelsen indskriver præsten følgende:
Anno 1703 d : 8: February giorde Vi hedrede underskrivere Matz Sørensøn og unge Niels Jensøn begge af Fielsted , efter Kongl. Majts. Forordning forløfte for Peder Sørensøn Skou og Maren Jensdaatter Sl. Rasmus Sørensøns Efterleverske i Fielsted, saaledes at intet paa begge sijder er, som efter Loven kand hinder samme deres Egteskab enten i befligtelse eller i andre maader; Og som Vi inte self kand læse eller skrive haver Vi hver sit Nafn med ? Bogstaver undertegnet, Venligen her hos ? Johan Bech og Christen Nielsøn begge af Mariager med os til Vitterlighed at underskrive, Datum Mariager et supra
MSS NIS
Til vitterlighed efter begiering
Johan Bech    Christen Nielsøn
Same dag blev bemelte Peder Sørensøn Skov og Maren Jensdatter bege af Fielsted Trolovet til Michel Sørensøn Fielsteds

På kirkedagen 3 p pasch 1703, som er den 29. april 1703, er Peder Schovs fæsteqvinde af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Christen Christensen af Fjelsted, da denne får døbt datteren Karen Christensdatter. Gamle Niels Jensens datter, Maren Nielsdatter, er del-gudmor. Faddere er unge Niels Jensen, Knud Lauridsen, Jens Laustsens søn samt Mads Sørensen, som alle sikkert er af Fjelsted i Mariager Landsogn.

Peder Sørensen Skou bliver viet til Maren Jensdatter Rousing den 17. juni 1703 i Mariager kirke, hvorefter præsten skriver:
Domica 2 Post Trinn blev Peder Sørensøn Schou og Maren Jensdatter bege af Fielsted Brudviet

På kirkedagen 14 p Trin 1703, som er den 9. september 1703, er Peder Sørensen Skou af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Mads Sørensen af Fjelsted, der får fremstillet sin hjemmedøbte søn, Søren Madsen, i kirken denne dag. Andre faddere er Hans Ollesen, Bertel Kremer og dennes datter samt Christen Christensen, som nok alle er af Fjelsted i Mariager Landsogn. Mads Sørensen var selv fadder for Christen Christensen fire måneder tidligere.

Peder Sørensen Skou bliver første gang far midt i januar 1704, hvor Maren Rousing føder ham en datter, som bliver døbt med navnet Dorthe Pedersdatter Skov. Da Dorthe er døbt i Mariager kirke den 20. januar 1704, skriver præsten efterfølgende:
Dominica Septuagesima blev Peder Sørensøn Skous barn i Fielsted døbt ved nafn Dorthe, som Michel Sørensøn Fielsteds kone bar, hvor til faddere var Madz Sørensøn i Fielsted, Knud Lauridzsøn, Jens Laustsens søn Søren [Jensen], Bertel Kremers datter her i byen [Mariager], Christen Christensøns kone i Fielsted
Dorthe Pedersdatter Skov bliver gift med Gundi Hansen, og parret bliver forældre til 4 børn. Den 6. juni 1725 er Gundi Hansens hustru af Mariager del-gudmor for bødkeren Christen Pedersen, da denne får døbt datteren Anne Dorthe Christensdatter. Den 18. september 1726 får Dorthe Skov og ægtemanden døbt en datter med navnet Maren Gundisdatter, og hun opkaldes vel efter sin mormor, Maren Rousing. De to sidste børn bliver døbt Dorthe Marie Gundisdatter og Peder Gundisen den 5. marts 1741 i hjemmet, men Dorthe overlever ikke denne tvillingefødsel. Dorthe Pedersdatter Skov dør nemlig den 16. marts 1741, og Dorthe bliver altså kun 37 år gammel. Præsten skriver:
Same Dato [Ao 1741 d: 22 Marti] blev Gundi Hansøns Kone begravet

Dagen efter begravelsen bliver Dorthes to børn fremstillet i Mariager kirke.

På kirkedagen 5 p Pasch 1704, som er den 27. april 1704, er Peder Sørensen Skovs hustru af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Anders Rasmussen af Katbjerg. Anders får denne dag døbt sin datter for Anne Andersdatter. Andre faddere ved denne lejlighed er Jens Berg, Laurids Pedersen, Søren Rasmussen af Katbjerg, Niels Byskrivers tjenestepige i Mariager, Dorthe Sørensdatter, Niels Jensens datter af Fjelsted, som nok er Maren Nielsdatter, samt Maren, som er gift med Las i Brølløs i Mariager Landsogn.

På kirkedagen 5 p Trin 1704, der er dem 22. juni 1704, er Peder Sørensen Skou af Fjelsted selv fadder i Mariager kirke. Han er det for Lauridz Pedersen af Katbjerg, som har fået en datter, der bliver døbt Johanne Lauridzdatter. Gudmor er hustruen til Jens Skiøtte i Mariager Klosters hedehus. Andre faddere er Jens Bierre og hans fæstekvinde ved navn Anne Pedersdatter, Søren Rasmussen samt Anne Sørensdatter Møller af Mariager.

Peder Sørensen Skou efter 1704

Anden søndag i fasten 1705, som er den 8. marts 1705, er Peder Skous hustru af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Mads Sørensen af Fjelsted, idet denne får døbt en søn med navnet Niels Madsen. Michel Sørensen Tømmermands hustru er gudmor. Andre faddere er Jens Laustens søn, Søren Jensen, Niels Jensens søn, Søren Nielsen, samt datter, Maren Nielsdatter, foruden Casten Edens datter i Mariager.

Peder Sørensen Skou bliver i stamtræet far til Rasmus Pedersen Skov,
som bliver født i de sidste dage af december 1705 i Fjeldsted i Mariager sogn. Rasmus Pedersen Skov dør i slutningen af februar 1778 i Fjelsted og han bliver altså 73 år gammel.

Hustruen til Peder Skov, Maren Jensdatter Rousing, er fadder i Mariager kirke på Maria Bebudelsesdag i 1707, som er den 25. marts 1707, og hun er det for Søren Jensen af Fjelsted, der får døbt sønnen Jens Sørensen. Hustruen til Jens Gregersen af Hou i Mariager Landsogn er gudmor. Andre faddere er Mads Sørensen af Fjelsted, Christen Christensen, som er søn af Christen Pedersen af Fjelsted samt Niels Jensens datter, Maren Nielsdatter.

Peder Sørensen Skou får døbt sit tredje barn, Søren Pedersen Skou, den 1. januar 1709. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Ao 1709 Nyt Aarsdag blev Peder Sørensen Skous barn af Fielsted døbt Søren, som Søren Jensøns kone bar hvor til faddere vare Mads Sørensøn, Søren Rasmussøn i Katberg, Lauridz Sørensøn tienendis, xxxx, xxx tiendendis Christian Lemmiche, Niels Jensøns datter af Fielsted, Maren Nielsdatter, betiente hr. Pontus
Søren Pedersen Skov får vist en søn i Fjelsted, der bliver døbt Peder Sørensen Schou, og denne er fadder i Mariager kirke den 7. december 1794 til Hermand Sørensen Katbergs datter, Maren Hermandsdatter.

En tjenestepige hos Peder Sørensen Skov af Fjelsted, Dorthe Nielsdatter, er fadder i Mariager kirke den 12. maj 1715, hvor Karen Jensdatter får døbt sin uægte søn for Christen Christensen. Gudmor er hustruen til Christen Skovfoged af Fjelsted. Andre faddere er Christen Nielsens hustru, Niels Jensens datter, Maren Nielsdatter, og Søren Jensens tjenestepige, Maren Hansdatter. Udlagt barnefar en en fænrik ved navn Christen Pedersen, som hørte til ved Viborg.

Den 21. marts 1719 er Peder Sørensen Schou af Fjelsted fadder i Mariager kirke til et uægte barn. Det er Mette Pedersdatter af Katbjerg, der er søster til Lauridz Pedersen, som får døbt Kirsten Jensdatter. Udlagt barnefar er Jens Sørensen, der er søn af Søren Sørensen af Katbjerg. Lauridz Pedersens hustru er gudmor til pigen, mens fadderne er Jens Pedersen af Katbjerg, unge Niels Jensen af Fjelsted, Anne Lauridzdatter, som er datter af Lauridz Hou, og en datter af Christen Skovfoged af Katbjerg.


Den 5. maj 1726 er Peder Sørensen Skou fadder i Mariager kirke. Det er Christen Nielsen af Fjelsted, der har fået en datter, der bliver døbt med navnet Maren Christensdatter. Gudmor til pigen er hustruen til Jacob Bloch af Mariager. Faddere er Niels Christensen Ladefoged af Mariager, Inger Nielsdatter, som er datter af Niels Jensen af Fjelsted, samt Maren Lauritzdatter, som er datter af afdøde Lauritz Pedersen af Katbjerg.

Den 18. september 1726 er Peder Sørensen Skov af Fjelsted igen fadder i Mariager kirke. Denne gang er det Gundi Hansen, der får døbt datteren Maren Gundisdatter, og Maren er jo et barnebarn til Peder Skov, idet Gundi Hansen er gift med hans datter, Dorthe Pedersdatter Skov. Niels Christensen Ladefogeds hustru er gudmor til Maren Gundisdatter.

Den 19. marts 1727 får Peder Sørensen Skous tjenestepige, Kirsten Mortensdatter, døbt sin uægte datter med navnet Birgithe Sørensdatter i Mariager kirke. Udlagt til barnefar er karlen Søren Andersen, som tjente i Dalbyneder præstegård, hvor Kirsten også tidligere havde tjent.

Peder Sørensen Skou får altså i alt 3 børn.

Peder Sørensen Skou dør den 8. marts 1745. Peder bliver altså 80 år gammel.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Else Marie Madsen | Svar 15.06.2019 15:37

Gundi Hansen er hans svigersøn, g.m. Dorhe Pedersdatter. Dorthe dør 16.3 1841 og eferlader sig mand og 4 børn Hilsen Else Marie

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.06 | 09:54

ur nr170 har været i samme familie siden 1950.
uret er ikke sort mere.
uret er nu til salg for den rigtige pris.

...
23.05 | 13:15

Faldt over dette: Fødte Smidstrup, Holmands, Vejle. 1788 Martii 2. Jørgen Nielsen K---- hos Frue Bolvig på Karensdal og hustru Else Kirstine Madsdatter Hoeg af

...
01.05 | 21:33

Hej Jesper
Er 118 et 8 døgnsværk og hvor højt er det?

...
20.03 | 12:55

hvor Laurits Carl Constantin Estrup ejede gården. Jeg har det originale skøde på ejendommen, sender gerne foto af det.

...
Du kan lide denne side