Dansk Vestindien - forskellige kildetyper

Hvad indeholder denne side?

Denne side indeholder forskellige danske kilder omkring Vestindien af den slags, som andre ofte overser. Det er jo en del danskere iblandt folkene, som opholder sig på øerne, så i forbindelse med slægtsforskning kan sådanne kilder være overraskende.

Ordrebogen fra St. Thomas og St. Jan

I ordrebogen over St. Thomas og St. Jan finder man alle mulige mærkelige oplysninger inklusive ægteskabsbevillinger. Bogen er delvist på hollandsk! Et link under et navn angiver en ny side:

1: [på hollandsk] Den 11. august 1724: Johannes van Beverhaut overtager vist noget jord efter Rasmus Erichsen, der er rømt fra plantagen med kone og børn.
2: Den 12. august 1724: Kaptajn Jacob Mogensen meddeler, at hvert hus skal på St. Thomas skal vedligeholdes.
3: Den 12. august 1724: En klage fra Francis Creequi i spansk tjeneste over et eller andet mod fiskalen Berend Langemack.
4: Den 12. august 1724: Ægteskabsbevilling til ungkarl Peder Callunborg og Anna Margaretha de Klery, som er enke efter Jens Hansen Grondt uden trolovelse først.
5: Den 14. august 1724: Assistent Christian Seyer i byfoged Erich Wangs sted omkring klagen fra Francis Creequi.
6: Den 16. august 1724: Kassereren Paul Hansen Stage skal betale den tilgodehavende, som haves.
7: Den 16. august 1724: Kassereren Paul Hansen Stage skal betale til kaptajn Anders Pedersen Wærøe.
8. [på hollandsk] Den 22. august 1724: Officeren Johannes de Buyck om et eller andet vedrørende Engel van Beverhaut og Jacob Mogensen.
9: Den 22. august 1724: Sekretær Detlef Nicolaj Friis skal tage assistenterne Niels Andersen og Andreas Lerche til et hus for at se, om der er noget ophold i forbindelse med bogholder Horn og kasser Stages forretning efter afdøde sekretær Sandberg.
10: Den 27. august 1724: Der advares om, at alle skulle indfinde sig på Conthoved på Christiansfort hos bogholder Horn den 30. august 1724.
11:  Den 29. august 1724: Hos assistent Johan Reimert Sodtmann erlægger regnskab, som er urevideret. Nævnes boutellier [hovmester] Krøyer.
12: Den 29. august 1724: Byfoged Erich Wang er syg, så assistent Andreas Hammer beordre, at Johannes van Beverhaut og Adam Keerseberg skal et eller andet på Rasmus Erichsens plantage, da Rasmus Erichsen med kone og børn er bortrømt.  
13: Den 29. august 1724: Johan Reimert Sodtmann er assistent i stedet for Detlef Nicolaj Friis, der er afgået.
14: Den 3. september 1724: To mænd og en dame blandt negrene er bortløbet fra Rasmus Erichsens plantage ifølge et brev fra Pieter Duurloe. Nævnes: Hr. Moll
15: Den 4. september 1724: Kaptajn Mogensen, der er borgerkaptajn, skal søge på plantagen i Carret Bay.
16: Den 13. september 1724: Detlef Nicolaj Friis overtager jobbet som interimsekretær fiskal i stedet for afdøde Søren Sandberg. Underskrives af F. Moth, J. Horn og P. Stage.
17: Den 13. september 1724: Soldaten Paul Jensen er dimitteret og får tilladelse til at rejse hjem til Danmark på skibet Christiansø under kaptajn Andreas Pedersen Wærøe.
18: Den 19. august 1724: Guvenøren og kommendanten er afgået ved døden. Der skal vælges en ny om formiddagen kl. 10.
19: Den 26. oktober 1724: Borger og beboer Berend Wessel kan pga. svaghed ikke sidde på den sag, hvor bogholder Holmsted i København imod Andreas Henningsen på St. Thomas med Bertel Sørensen som assessor.
20: Den 2. oktober 1724: Borger og beboer Adrian Charles er blevet bestjålet en neger ved navn Fallet, som tilhører Anna de Windt, enke af Nully.
21: Den 2. oktober 1724: Negrene Toby, som tilhører hr. Berentz, og Fallet, som tilhører Anna de Windt, er stjålet fra Adrian Charles. Willum Berentzen beordret til ringeste ophold og straffet.
22: Den 2. oktober 1724: Den stjålne neger fra Adrian Charles, Printz, er fundet hos Adrian Uytendahl for hvem, Johannes Uytendahl er foged. Printz skulle være købt sammen med negeren Fallet, som tilhørte Anna de Windt, samt et bordklæde og en skjortel tilhører Adrian Charles. Johannes Uytendahl skal sørge for, at Printz bliver bragt hjem, så han kan straffes.
23: Den 15. oktober 1724: Peder Jensen Callundborg bliver viet til Anna Margritha d’ Clery, som er enke efter Jens Hansen Grundt.
24: Den 17. oktober 1724: Assistenterne Niels Andersen og David Jørgensen Koba skal beordret af sekretær Friis gennemgå de breve og dokumenter, der er efter afdøde Erich Wang og ellers overlade det til byfoged Andreas Hammer.
25: Den 19. oktober 1724: Assistent Wilhelm Schmit skal assistere i stedet for interimsekretær Ditlef Nicolaj Friis.
26: Den 21. oktober 1724: Interimbyfoged Andreas Hammer skal til plantagen, som tilhørte afdøde Gilles Nieuwlandt, for at gøre arrest på det af plantagen, som tilhører Niels Andersen.
27: [på hollandsk] Den 25. oktober 1724: Cornelius Delicat, Abraham Elias, Gabriel van Stell og Jann Bruyn er beordret til Machiel Hendricks plantage. En hr. Cleeghorn nævnes. Der snakkes så om Gabriel van Stells plantage.
28: [på hollandsk] Den 30. oktober 1724: Nævnes Esaias Valleaux samt den 20. november 1723 foruden guvernør Erich Bredahl.
29: Den 31. oktober 1723: Kassereren Paul Hansen Stage skal levere til sekretær Ditlef Friis et eller andet.
30: [på hollandsk] Den 30. oktober 1724: På Zuycker plantage er overnattet 28 negre og negerinder. Johannes Uytendahl skal bese dem.
31: [på hollandsk] Den 20. oktober 1724: Cornelius Delicat skal sammen med Adrain Runnels og Lorentz Questrom også bese nogle negre, der er kommet til St. Jan den 2. oktober 1724.
32: [på hollandsk] Den 21. oktober 1724: Jacob van Stell har taget syn på en plantage på St. Jan, hvorefter nævnes Pieter Duurloe, madame van Beverhaut, Cornelius Delicat, Johannes Charles, Lorentz Qvestrom og Willem van Stell.
33: Den 29. november 1724: Kommanderende chef på St. Jan, Bertel Swenningsen, skal aflevere alt til den nye kommandør, Pieter Frøling.
34: Den 29. november 1724: Pieter Frøling antages hermed som kommanderende chef på Christiansværn på St. Jan i stedet for Bertel Swenningsen.
35: [på hollandsk] Den 5. december 1725: Cornelius Delicatt, Lorentz Questrom, Johannes Charles og Edward Bawoorden skal bese plantagerne tilhørende Willem Gandi på St. Jan i Caneel Bay. Desuden Beverhoudt, Daniel, Jochum Delicatt, Pieter de Buyck.
36: Den 23. oktober 1724: Da Søren Sandberg er død, og han var formynder for Hans Zandersens efterladte søn, er som ny formynder valgt Johannes Uytendahl.
37: Den 30. oktober 1724: I stedet for Thomas Bourdeaux, der af lovlige årsager ikke længere kan være værge, vælges Henrich Reycke og Abraham Boudewin som værger for de umyndige børn til afdøde Pieter Cambeck.
38: Den 8. december 1724: Borgerkaptajn Jacob Magens skal sørge for, at der afholdes jagt for alle nyindkvarterede officerer.
39: [på hollandsk] Den 20. oktober 1724: Elias Jermon har klaget over synet af sine negre.
40: [på hollandsk] Den 4. december 1724: Hans Pieter Dooris, Johannes Salomons, Adam Keesberg og Tobias van Wondergem bliver godkendt som indbyggere og borgere på St. Thomas på plantagen tilhørende Joseph Uytendahl. Desuden nævnes Maria Susanna Niemands og Gabriel van Stell.
41: [på hollandsk] Den 4. december 1724:  Samme mænd som i 40 bliver godkendt som indbyggere og borgere på St. Thomas på plantagen tilhørende Andreas Serjet i det nye kvarter. Nævnes Pieter Duurloo som inspektør.
42: [på hollandsk] Den 5. december 1724:  Adrian Charles og Didrich Salomons beordret til et eller andet omkring Adam Keesberg og et pakhus.
43: [på hollandsk] Den 4. december 1724:  Samme mænd som i 40 bliver beordret til at møde op og syne plantagen, der tilhører Jasper Jansen på østsiden af St. Thomas. Nævnes Paul Stage.
44: [på hollandsk] Den 5. december 1724:  Adrian Charles og Johan Daniel Hulsmann skal taksere den cannoe, der tilhører Didrich Salomons.
45: [på hollandsk] Den 11. december 1724:  Johannes Charles, Isaac Mathisen, Didrick Salomons og Laurentz Qvestroom skal møde på plantagen, der tilhører Francis Gonsoll

[Bogen fortsætter på denne måde side efter side de næste 100 år...]

Aviserne fra Dansk Vestindien

Husk på, at Statsbiblioteket har digitaliseret en del af de gamle aviser, og der er flere på vej. Et fantastisk projekt! Du får adgang til aviserne på dette link:

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

Der er også en interessant avis, der hedder Royal Danish American Gazette, som starter i 1770. Her er et eksempel fra den 8. august 1770 af Royal Danish American Gazette:
Der sælges dansk øl i tønder fra lageret, som tilhører kaptajn Clement, i huset hos hr. Barry.
Michael Linberg i Christianssted offentliggøre, at der holdes auktion over effekter fra boet efter Rasmus Krabbe. Dette indeholder bl.a. negre, heste og et billiardbord.
Laurence Eschou vil snart rejse tilbage til København på skibet Cecilia, der sejler den 24. august 1770, og hvor Theis Petersen Clement er kaptajn, og folk, der skylder penge til Laurence [velsagtens Lars Skov] skal hurtigst muligt se at få tilbagebetalt, hvad de skylder.
Michael Linberg offentliggøre, at det er sidste chance for at se ejendommen efter afdøde Andreas Trott på New Street. Salget foregår hos ejendomsmægler James Towers.
I Laurens Ebbesens butik, som nok hedder Lars Ebbesen, sælges bl.a. kinesiske silkeduge, forskellige stoffer og irsk sæbe.
Der er solgt 44 vandtønder til hhv. kaptajn Martin Heyliger, regimentskvarterchef Laurberg, hr. Pappeen, hr. Linberg, hr. Cantor, dommer Kierulff, hr. McFarlane og hr. Hebenstreit. Pieter Heyliger Janzon kunne kun få 4 af sine, så hvis der er andre købere udover ovenstående, som har købt uden at betale, skal de henvende sig til Heyliger Janzon eller Friis Eilschou.
Slavedrengen Benjamin på 18 år, der er barber og frisør, er stukket af i 1766 og efterlyses mod dusør. Han er mulat og har fregner i hele ansigtet. Hans mor hedder Appoy og bor i Skt. Thomas. Man skal henvende sig til hr. Van Tiel eller James Hazzell med ham for at få dusøren.
En negertøs, som kan vaske, stryge og lave mad, er til salg. Man skal henvende sig på avisen, hvis man er interesseret i at købe hende.
Der er en længere redegørelse om krigen mellem Rusland og Tyrkiet, hvor Rusland giver dusør til grækerne for hver tyrker, som grækerne slår ihjel.
Admiral Elphinston har sejlet forbi Gibraltar med 9 sejl russiske krigsfanger uden at lægge til i Gibraltar.
Et skib fra Grenada, hvor kaptajnen hedder James Comerford, er lagt til pga. en skade på skibet. Skibets rute går fra St. George til Charlotte by, men det var kommet på afveje pga. vinden.

Et andet eksempel er udgaven af The Royal Danish American Gazette fra den 31. december 1774, som bl.a. indeholder:
Huset, som er frataget Joseph Cooker, bliver for 3. og sidste gang sat på auktion på Mr. Berry’s Tavern.
En ung negermand på omkring 17 til 18 år, som har lært business, sættes til salg i Mr. Berry’s Tavern den 2. januar 1775. Ejeren er sine kreditorer blevet tvunget til at sælge ham, så han kan betale sin gæld.
H. C. Cretz bekendtgør, at der på vegne at herrerne Heyns og Berbagra vil blive solgt nogle tønder vin på offentlig auktion i deres hus.
Richard Forster annoncerer, at der den 5. januar 1775 vil blive solgt 100 udsøgte slaver fra Guldkysten i Frederikssted.
Arthur Cooper i Bass End har på vejen til Anthony Johnsons Estate mistet en bog, som er 2. udgave af ADVENTURES OF A GUINEA. Der vil blive givet findeløn til den, som afleverer bogen. Idet det kan være en neger, som finder den, bør slaveejere gøre deres negre opmærksom på efterlysningen.
I gennem avisen søges der efter en sober og ærlig negerdreng, som kan ansættes for året, og vedkommende skal kende de forskellige dele af øen.
Af importen fra skibet Molly sælges tre Windward Coast-slaver. Den første er en tøs på omkring 18 år. Den anden er en dreng på 14 til 15 år, der undervejs på rejsen fra Afrika har tjent som kabinedreng. Den tredje er en mand i middelalderen, som har tjent som kok for slaverne på rejsen.
Af importen fra skibet John and Betsy under kaptajn Dickinson og skibet Two Brothers under kaptajn Ingersall sælges bøf, smør, hvide fyrbrædder og røde egeplanker.
Lige importeret af John Creagh sælges kalk og ris.
Lige importeret af Nicholas Cruger sælges bl.a. brød, ris, svinekød og oksekød fra New York og Carolina, sæbe og lys i bokse, lampeolie m.m.
Polen den 7. juli 1774: Breve fra Danzig fortæller, at freden er genoprettet i byen, og at portene nu igen er åbne som normalt. Handlen er genoptaget.
Der er en del rapportager om forholdet mellem USA, England og Spanien.
Folketællingen over USA i 1774 viser, at der bor 3.026.678 mennesker i staterne. De er fordelt således: Massachusetts: 400.000, New Hampshire: 150.000, Rhode Island: 59.678, Connecticut: 192.000, New York: 250.000, New Jersey: 130.000, Pennsylvania: 350.000, Maryland: 320.000, Virginia: 650.000, North Carolina: 300.000, South Carolina: 225.000. [I Danmark i samme år levede ca. 800.000 mennesker].

Du kan også læse udgaven af The Royal Danish American Gazette fra den 18. februar 1775, hvilket har følgende ting af interesse:
På Mr. Berry’s Tavern vil den 20. februar 1775 blive afholdt auktion over ejendommen, som tilhørte afdøde Alexander Home. Huset er godt beliggende.
På Mr. Berry’s Tavern vil den 20. februar 1775 blive afholdt auktion over en båd og andre artikler, som tilhører den frie mulat ved navn Guan Barthol.
På Mr. Berry’s Tavern vil den 18. februar 1775 blive afholdt auktion over en negermand ved navn Mail, som tilhører hr. Beneditty, idet denne neger var fraværende, da salget fandt sted Benedittys plantation den 14. februar.
I huset hos James Bourke, der er død, og som ligger i Strand Street i Frederikssted, vil der blive holdt auktion den 23. februar 1775 over huset og noget gammel tømmer.
I Frederikssted vil samme dag blive holdt auktion over effekter, som tilhørte afdøde Phillip Francis og dennes hustru. Annonceret af H. C. Cretz.
Urmager Jonathan Pinkerd, som er ankommet fra London, har slået sig ned i Companys Street ved siden af det sted, hvor Mr. Kumbell tidligere levede. Alt arbejde mht. reparation af guld- og sølvting bliver også udført på stedet.
Fra ejendommen, som tilhører Pieter Wood i St. Croix, er følgende negre løbet væk: Agillis, Great-Peter, Willem, Stephen, Wanico, Neeltje og Marcanna. Der gives dusør for hver neger, der fanges og leveres tilbage til Pieter Wood.
Lige importeret fra København sælges af Rasmus Mouritzen i forretningen i Doctor Lamprecht hus følgende: forskellige slags silke, lommetørklæder, tråd i forskellige farver, tesæt og – kopper samt rosiner m.m.
Abraham Lynfen sælger fra skibet Pennsylvania Farmer, som lige er ankommet fra New York under kaptajn William Newton, i butikken modsat John Coakleys følgende: Forskellige slags mel, brød i skiver og skiver af svinekød.
Der er en længere redegørelse om forholdet mellem Rusland, Frankrig og Østrig, og sidstnævntes invasion af Moldavia.
I Napoli i Italien er en præst blevet dødsdømt, og han skal have hugget hovedet af den 26. februar 1775. Han har myrdet abbed Count Fabris med kniv og stukket ham 13 gange. En medskyldig stuepige, som var til stede, skal også miste hovedet.

Mennesker, som opholdt sig i Vestindien

Under de danske kirkebøger findes der også et link til vestindiske kirkebøger. Her er et lille uddrag af, hvad man f.eks. kan finde af personer i disse kirkebøger, som var soldater, fastboende eller blandingsfolk som mulatter:

[opslag 17]
1766: Kommunikerede og døde
Christopher Schlytter, doctor Hieronymus Heerlew, Jens Stoudt, Christian Smith, Corfitz Ursin
1767: Kommunikerede og døde
Børge Birch og hustru, catechet Johan Christopher Kingo, visiteur Henrich Scheelund, soldaten Hieronymus Bohrbuk, Andreas Knudsen Smith og hustru, soldaten Johan Christian Funk og forlovede Anna Catharina Fossen, Thomas Schmidt, Abraham Müller, Ole Fogh
[opslag 27]
1771: Kommunikerede og døde
Agent Johannes Nicolai Kragh, Severin Leyteng og hustru, Lewin Rhode, Birgitta Kragh, Frideric Slot, Maria Kirkhoff, Herman Gartner, Henrich Fugl, Christian Bolle Rørdam, Maria Elisabeth Schat, Wencel Kaas, købmand Stamer, Niels Wies, Inger Smidt, Gottlieb Friderich Wolf, Daniel Wolf, Nicolai Brücher og hustru, Eva Slüter, Poul Ibsen Tolstrup, købmand Morten Horn, Magdalena Øllegaard Birch, Eric Røring Wold,
1772: Kommunikerede og døde
Christian Tort, Bernhard Smidt, soldaten Hans Lind, Johan Christopher Wieler, Severin Eytin, Povel Brendstrup, Christina Benners, Christian Sort [fri neger] og hustru, Dorothea Frich, Ana Maria Smidt, Antoni Grawenhorst, Jørgen Funch, Jens Baylund, Andreas Davidsen [en mulat], Anne Maria Hohlenberg, Frideric Bobart, Balthasar Kaas, Christiana Stephani, procurator Hans Salling, Didrich Funch, Andreas Dahl, Jens Jensen Boylund
[opslag 37]
1778: Kommunikerede og døde
Jacob Oldenburg, Elisabeth og Inger Aarøe, Johannes Davidsen, Svend Kaar, Antoni Voigt, Carl Torp, Johanne Thrane, Christiana Schwartz, Andreas Birch, Rasmus Føns, Augustinus Birck, constabel Johan Andresen, Friderich Christian Møller, Kilian Schaffenberg, Rasmus Aagesen, Ole Andersen Nyegaard, Poul Jacob Støer

Matroser og folk med sjove navne, der døde på St. Croix i Vestindien

Når de mange skibe anløb St. Croix efter 1 måneds rejse fra København, kunne det ske, at noget af mandskabet var døde undervejs og vel er smidt i havet. Andre døde på St. Croix under opholdet, som vel kunne være 14 dage, 1 måned eller mere. Her er nogle eksempler på nogle sådanne afdøde på øen, men kirkebogen fra St. Croix er desværre temmelig ødelagt.

Bemærk, at hvert link herunder er til en ny side i kirkebogen og efterfølgende personer således er på siden med linket ovenover:

Den 26. januar 1780: Soldaten Jeppe Tappernøy, vist 31 år gammel, bliver begravet.
Den 11. februar 1780: Skibstømmermand Jeppe, som var kommet med kaptajn Frederiks, 36 år, bliver begravet.
Den 1. marts 1780: Matrosen Amond Amondsen, som var kommet med kystfaren kaptajn Hiort, 30 år, bliver begravet.
Den 10. juni 1780: Søren Larsen, som var med kaptajn ?, 27 år, bliver begravet.
Den 15. september 1780: Jørgen Hansen Møller bliver begravet 46 år gammel.
Den 19. september 1780: Matrosen Anton Trave, som var kommet med Guinea-skibet, bliver begravet 32 år gammel.
Den 22. september 1780: Matrosen Friderich ?, der ? ? , bliver begravet 54 år gammel.
Den 28. september 1780: Skibsdrengen Johan Gundersen og matrosen Christian Sivertsen bliver begravet.
Den 5. oktober 1780: Matrosen Lars Leth, der var ankommet på skib, bliver begravet 29 år gammel.
Den 31. oktober 1780: Matrosen Jacob Jacobsen [resten ulæseligt]
Den 10. november 1780: Matrosen Jonas Sørensen under kaptajn Raagaard bliver begravet 22 år gammel.
Den 2. december 1780: Kvartermester Jeppe Jørgensen under kaptajn ? på fregatten Christiania bliver begravet 36 år.
Den 13. december 1780: Matrosen Knud Keyser på fregatten Christiania bliver begravet 28 år.
Den 19. december 1780: Matrosen Andreas Lind under kaptajn Thomas Müller, 24 år, som var faldet over bord og druknet, bliver begravet.
Den 3. december 1780: Matrosen Ole Iversen under kaptajn SchrøXXXX bliver begravet.
Den 6. januar 1781: Matrosen Christopher Glavind er død 24 år gammel. Han døde på hospitalet men var ankommet på kaptajn Kirkegaards skib.
Den 5. februar 1781: Understyrmand Jens Schougaard under skibskaptajn Kock er død 28 år gammel.
Den 23. juni 1781: Soldaten Christian Ulrich Preismann bliver begravet 27 år gammel.
Den 28. juni 1781: Bådsmand Jens Petersen, som var ankommet med kaptajn Peter Schmidt, bliver begravet 53 år gammel.
Den 13. august 1781: Kaptajn David ? af Bergen, som er født i Skotland, bliver begravet 51 år gammel.
Den 1. september 1781: Matrosen Hans Hansen fra skibet ført af kaptajn Müller bliver begravet.
Den 4. september 1781: Matrosen Mads Ullerup fra kaptajn Müllers skib bliver begravet.
Den 14. september 1781: Matrosen Mathias Wedel under Kaptajn Müller bliver begravet. Han blev 33 år gammel.
Den 30. september 1781: Bådsmandsmath Lyder Clausen fra kaptajn Müllers skib bliver begravet 24 år gammel.
Den 25. september 1781: Enrulleret matros Erich Gudmundsen af Bergen distrikt bliver begravet ca. 30 år gammel.
Den 13. november 1781: Styrmand Rolof Heldt på skibet under kaptajn Munthe bliver begravet. Han blev ca. 40 år gammel og var svensk.
Den 16. november 1781: Matros Thyge Olsen fra Norge bliver begravet ca. 21 år gammel. Han døde på hospitalet.
Den 23. december 1781: Matrosen Morten Gunnersen bliver begravet 26 år gammel. Han var under kaptajn Schreiber.
Den 17. juni 1781: Soldaten Ludvig Kock bliver begravet.
Den 14. juli 1781: Soldaten Gotfried Dybert bliver begravet.
Den 27. september 1781: Soldaten Johan Henrich Weymann bliver begravet.
Den 28. september 1781: Soldaten Friderich Henningsen bliver begravet.
Den 7. november 1781: Værtshusmand Mathias Erlin bliver begravet.
Den 22. december 1781: Hjulmandsvend Hieronimys Hertz bliver begravet.
Den 23. januar 1782: Soldaten Christian Jacob Gees bliver begravet 34 år gammel.
Den 9. februar 1782: Matrosen Jan Speyer bliver begravet 36 år gammel. Han var på skibet under kaptajn Peter Müller.
Den 19. marts 1782: Soldaten Christian Lerche bliver begravet 17 år gammel.
Den 15. april 1782: Matrosen Lars Larsen af Flekkefjord i Norge bliver begravet 30 år gammel. Han var med skibet under kaptajn Eben, og han druknede, da han faldt over bord.
Den 19. maj 1782: Peter Wilhelm Karup, som var skriverkarl for kancelliråd Ewald, bliver begravet 26 år gammel. I afsindighed dræbte han sig selv.
Den 29. maj 1782: Hans Christian Høy, som var kongelig fuldmægtig, bliver begravet 36 år gammel.
Den 15. juni 1782: Lejesoldaten [currasier] Michael Metzger bliver begravet.
Den 23. juli 1782: Soldaten Casper Schøller bliver begravet.
Den 19. september 1782: Skipper Hans Jacob Ploug bliver begravet. Han havde hængt sig selv.

Aktiebreve fra Det Vestindiske Handelsselskab

Under Statens Arkiver findes der en bog med aktiebreve fra Det Vestindiske Handelsselskab. Langt størstedelen af denne bog er fuldkommen uinteressant, da det er ens aktier uden angivelse af, hvem der ejer dem. Alle aktier er dateret december 1778 og fem tyvendedel af selskabet eller 100 rigsdaler.

Der er nogle få stykker af aktierne, som har ejere angivet med navn, så bortset fra disse herunder, behøver du ikke at kigge i denne bog:

Resten af de 442 opslag er fuldkommen uinteressante.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side