Kield Joensen ( - )

31 af 64 - Kield Joensen

bliver født i slutningen af september eller begyndelsen af oktober 1710 i Basbølle, eller i dag kaldet Barsbøl, i Oue sogn som søn af Joen Kieldsen og Maren Christensdatter. Da hans farbror, Anders Kieldsen Basbølle dør i Mariager, angives det også, at hans far hedder Joen Kieldsen. Da Kield Joensen er døbt i Ove kirke den 5. oktober 1710, som er kirkedagen 16 p Trin 1710, skriver præsten følgende i kirkebogen:

Dom 16. p. Trinit [1710] Joen Kieldsens søn af Basbøll kaldt Kield. Jesper Smids kone i Wive bar det; faddere var: Niels Christensen i Ove, Niels Jespersen, Jens Kieldsen og Jens Andersens hustrue i Basbøll, Jesper Smids datter i Wive
[Jens Kieldsen kunne også være en farbror.]

Kield Joensen bliver gift med Cathrine Pedersdatter [Jordemoder] i Visborg på et eller andet tidspunkt, som er hendes hjemby, og hvor parret bosætter sig. Parret får følgende børn ud fra et skifte:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter

Kield Joensen bor i Visborg i 1747, idet han på hustruens vegne erklærer arverettighed i forbindelse med sin kones morbror, Christen Lauritsen Dverg af Visborg, der vist aldrig blev gift:
Den 8. maj 1747: Christian Lauritzen Dværg af Visborg er død. Arvinger: Niece: Cathrine Pedersdatter, som er gift med Kield Johnsen af Visborg, niece: Marthe Pedersdatter, der er repræsenteret af sin far, Peder Madsen af Visborg [Christian Lauritzen er pigernes morbror, idet deres mor er Anne Sofie Lauritzdatter]. Vurderingsmænd: Poul Bødker og Christen Sørensen af Visborg. Boet bliver registreret men er meget lille. Boet skal sælges på auktion den 8. juni 1747. Fortsætter den 8. juni 1747: Der er gæld til Niels Olesen, Peder Madsen, skov-Christen i Haderup og hr. Waagaard. Auktionen indbringer mere end gælden, så der er 5 rigsdaler til deling at arve.

Kield Joensen bliver far til en søn, der døbes Mathias Kieldsen ca. 1752. I 1766 bor Mathias Kieldsen i København, men han flytter senere tilbage til Mariager. Mathias Kielsen Væver er fadder i Mariager kirke den 16. juli 1779 for Poul Larsen Feldbereder, da denne får døbt datteren Dorrett Poulsdatter. Mathias Kieldsen bor i Mariager, hvor han er gift med Lene Pedersdatter, som han får to børn med. med. Mathias Kieldsen dør i Mariager i slutningen af maj eller begyndelsen af juni 1795, idet han bliver begravet den 5. juni 1795 på Mariager kirkegård. Præsten skriver efterfølgende:
d 5te Junÿ Blev Mathias Wæver af Mariager begravet i sit Alders 43n Aar : frie jord – Bet Provst Balvig
Fire måneder efter Mathias Kieldsens død i 1795 skrives der følgende skifte efter ham i november 1795:
Den 26. november 1795: Mathias Kjeldsen af Mariager er død. Enken er Lene Pedersdatter. Børn: Datter, Marianne Mathiasdatter, datter, Dorthe Mathiasdatter. Boet bliver registreret, men det indeholder ikke alverdens. Vurderingsmænd: A. Jensen og Jens Hassing. Underskrifter fra Lene Pedersdatter, A. Jensen og Jens Hassing. Fortsætter den 6. juli 1796: Til stede er enken Lene Pedersdatter samt Jørgen Smidt og Otte Friderichs. Mathias Kjeldsens ejendele er blevet solgt på auktion. Der er gæld til Søren Christensen på Jomfruburet og væver Christen Nielsen af Fjelsted i Mariager Landsogn. Gælden er større end indtægterne fra auktionen, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra J. Schmidt og Otto Friderik.
Mathias Kieldsen bliver altså kun 43 år gammel.

Kield Joensen bliver far til en datter, der døbes Sofie Kieldsdatter. I 1766 er Sofie Kieldsdatter bosiddende i Aalborg.

Kield Joensen bliver tredje gang far til en datter, der døbes Karen Kieldsdatter. Hun bliver gift med Laurids Christensen Klejnsmed i Mariager kirke den 5. december 1777. Karen får sin første søn, Jens Christian, i 1778. Den 19. januar 1780 får Laus Christensen Klæjensmed og Karen Kieldsdatter døbt sønnen Peder Lauridsen. Gudmor er drengens moster, Kirsten Kieldsdatter, og fadder er drengens morbror Mathias Kieldsen Væver samt Peiter Mortensen Lange. Karen får også sønnerne Laurids Lauridsen i 1783, Christen Lauridsen i 1787, Troels Lauridsen i 1789 og Christian Lauridsen i 1798. Karen dør i december 1798, og nok i forbindelse med den sidste fødsel, hvorefter der laves følgende skifte efter hende:
379 Karen Kjeldsdatter i Mariager. 4.1.1799, fol.234B.
E: Laurids Christensen, klejnsmed. B:
1) Jens Christian Lauridsen 20
2) Peder Lauridsen 18
3) Laurids Lauridsen 16
4) Christen Lauridsen 12
5) Troels Lauridsen 9
6) [Christian, nyfødt].
FM: Jens Norup.

Kield Joensen bliver tredje gang far til en datter, der døbes Johanne Kieldsdatter. I 1791, da moren dør, bor Johanne Kieldsdatter i Helsingør.

Kield Joensen efter 1754

Kield Joensen bliver i stamtræet far til , som fødes omkring 1755 og nok i Visborg sogn, hvorfra der ikke findes kirkebøger fra perioden.
 
Kield Joensen af Visborg står forlover i Ove den 28. januar 1758 for sin lillebror Hans Joensen, der denne dag troloves til Kiersten Mortensdatter af Basbølle. Den anden forlover er Jesper Joensen af Tostrup i Rostrup sogn.

Kield Joensen flytter vist fra Visbort og til Hadsund, og han dør et sted mellem 1762 og 1766, idet han nævnes i skiftet efter sin svigerfar, Peder Madsen, da denne dør i 1762, og i det skifte nævnes Hadsund.

Da Kield Joensens farbror, Anders Kieldsen Basbølles kone dør i Mariager i 1766, angives følgende at være arvingerne til parret, og Joen Kieldsen angives at være søn af Anders Kieldsens bror, Joen Kieldsen. En mere udførlig udgave af skiftets første del findes på siden med Kield Joensens datter, Kirstine Basballe:
250 Elisabeth Andersdatter i Mariager. 2.7.1766, fol.277.
Enke efter Anders Kjeldsen Basballe.
Hans A:
1) bror Jens Kjeldsen, død. 4B:
a Kjeld Jensen i Basballe [Basbølle i Ove sogn. Gårdmand Kield Jensen i Basbølle er forlover i 1774, da Niels Kieldsen troloves til Dorthe Jensdatter af Basbølle.]
b Christian Jensen i Ove
c Dorthe Jensdatter i Lille Arden [i Astrup sogn]
d Maren Jensdatter g.m. Jens Davidsen i Ove
2) bror Joen Kjeldsen, død. 8B:
a Claus Joensen i Basballe
b Christen Joensen i Ove
c Kjeld Joensen, død. 5B:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter
5 Kirsten Kjeldsdatter hos sin mor i Mariager
d Jesper Joensen i Tostrup [i Rostrup sogn]
e Hans Joensen, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter 7, hos sin mor i Brøndbjerg [i Rostrup sogn]
f Dorthe Joensdatter g.m. Niels Pedersen Østergaard i Kelstrup
g Maren Joensdatter g.m. Søren Gade i Brøndbjerg
h Johanne Joensdatter, død. 1B:
1 Peder Nielsen, død efter afdøde og har efterladt en halvsøster på fars side
3) bror Hans Kjeldsen Basballe, død. 6B:
a Morten Hansen Basballe
b Ulrik Hansen Basballe
c Oluf Hansen Basballe, død. 1B:
1 Andreas Olufsen 6
d Karen Hansdatter g.m. Peder Smed i Kelstrup
e Maren Hansdatter g.m. Christian Glarmester i Stenstrup
f Else Hansdatter, der tjener i Skals
4) bror Christian Kjeldsen, død. 2B:
a Niels Christensen Lund, matros i København
b Christian Christensen Lund, i Norge
5) bror Niels Kjeldsen Basballe, død. 2B:
a Niels Nielsen i Holland
b Anne Nielsdatter hos sin mor i Hansted
6) søster Anne Kjeldsdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Tobberup [i Hørby sogn]. 6B:
a Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen Lame i Albæk
b Anne Jensdatter g.m. Laurids Nielsen, begge rømt
c Laurids Jensen i Tobberup, død. 3B:
1 Jens Lauridsen
2 Anne Lauridsdatter
3 Bodil Lauridsdatter
d Maren Jensdatter, enke efter Oluf Nielsen i Frisdal, [i Valsgård sogn]
e Dorthe Jensdatter
f Johanne Jensdatter
7) søster Kirsten Kjeldsdatter, død, var g.m. Poul Nielsen i Basballe. 2B:
a Johanne Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Lånhus [i Ove sogn]
b Maren Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Ove.
Alle halvsøstre er døde uden børn.
Hendes A:
0) forældre Anders Christensen, rådmand i Randers, [skifte Randers 14.6.1693 lbnr.201] og Sofie Kuur.
Fars første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte Randers 11.3.1679]. B:
1) halvbror Jens Andersen Cramer, købmand i Randers, skifte Randers 14.3.1732 lbnr.483]. 2B:
a Søren Jensen Cramer, groshandler i København
b Kirsten Jensdatter Cramer, [skifte Randers 31.3.1724 lbnr.395], var g.m. Rudolf Nielsen Bay. 2B:
1 Niels Rudolfsen Bay i Randers
2 Jens Rudolfsen Bay i Randers
2) halvbror Christen Andersen, præst i Hjermind, [Lee og Hjorthede, skifte Middelsom herred gejstlig 22.3.1697 lbnr.7]. 4B:
a Anders Christensen, klokker i Frederiksborg
b Mette Kirstine Christensdatter, død, var g.m. Niels Andersen, tømrer i København. 2B:
1 Bodil Nielsdatter g.m. en arbejdsmand på Holmen
2 Elisabeth Nielsdatter
c Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Fischer i Fjellerup. 3B:
1 Anders Rasmussen i Bjerring
2 Christian Rasmussen i Randers
3 Kirsten Rasmusdatter g.m. Mathias Hattemager i Randers
d Poul Christensen Gemsø i Århus
3) halvsøster Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Randers. 1B:
a Anne Christensdatter, død, var g.m. Mathias Buch, byfoged i Randers. 3B:
1 Hans Buch i Viborg
2 Maren Buch
3 Sofie Buch
Mors andet ægteskab med Claus Vilhelm Piper (Piper), birkeskriver ved Mariager kloster birk, [skifte 29.3.1754 lbnr.208]. 1B:
4) halvbror Vilhelm [Frederik] Piper
5) halvbror Andreas Christian Piper, sergent ved Holmen i København, død. 1B:
a Sofie Magdalene Piper g.m. Engelbrecht Mørch, barber i Svendborg
6) halvsøster Sofie Clausdatter Piper g.m. Jens Jensen i Stenild.
7) halvsøster Anne Malene Andersdatter, død uden børn.

Der vides ikke mere om Kield Joensen.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side